Globaliseringens fångar

Anders Leion

Under något av Alf Svensons sista år som partiledare gjorde jag en undersökning av partimedlemmarnas åsikter och värderingar. Jag arbetade då som undersökningsledare på Sifo. Några år senare fick vi någon titel på engelska och Sifo gjorde om sin logga och KDS blev Kd. Annars var allt som vanligt.

Kd fick kämpa länge för att komma in i riksdagen och väl där ökade visserligen stödet för att kulminera med 11,8 procent 1998. Sedan började det gå utför igen. Alf Svensson och partiledningen ville förstås göra undersökningen för att ta reda på vad medlemmarna förväntade sig av partiet.

Budskapet var mycket klart från det småfolk som hade Kd som sitt parti. De ville att Kd skulle bli och vara det som SD redan var och fortsatt att vara: Ett realistiskt, jordnära parti som uttryckte småföretagares, arbetares och bönders åsikter och därmed tog deras problem på allvar. Det var mycket tydligt i inställningen till invandringen. Den var man plågad av och ville minska.

Partiledningen hörde väl budskapet men man var förskräckt och avvisade det. Man valde att inte tro på budskapet – eller man låtsades det i alla fall.

Partiledningen var angelägen om att accepteras av alla dem som då uttryckte den då rådande föreställningen att invandringen var något oavvisligt gott – både för invandrarna och för svenskarna – trots att deras medlemmar förklarade att de i alla fall inte såg saken så.

Hade partiledningen istället lyssnat skulle partiet sedan länge vara mycket större, och SD i motsvarande mån mindre. Nu försöker Ebba Busch-Thor reparera skadan.

Hur kan ett sådant beteende förklaras? Och hur kan L:s självmord förklaras?

Deras situation är en spegelbild av SD: s.

SD har stått stilla på den plats där partiet en gång ställde sig, för att skydda landet mot det plågsamma experiment som de etablerade partierna i samförstånd var i färd med att genomföra. Där de stod på den tiden var de så utstötta, att det kunde vara livsfarligt att vara en uttalad anhängare och hursomhelst innebar det social isolering och risk att mista arbetet. Men de stod kvar. Med tiden uppmärksammades de av allt fler. Väljarna kom till dem. SD behövde inte omgruppera sig nervöst, som de andra, för att nå nya väljare.

Jaha. SD:s ståndaktighet är kanske en del av förklaringen – men hur skall man förklara de andra partiernas beteende? Såg de inte vad som höll på att hända?

Jo, men de feltolkade det och de trodde sig sitta säkrare än vad de gjorde.
De etablerade partierna har, kanske utan att riktigt själva förstå det, blivit förespråkare för globaliseringens vinnare. Det är de välbeställda, välutbildade och urbaniserade människorna.

Dessa klumpar ihop sig i storstädernas centra där de möter samma slags människor med samma erfarenheter och uppfattningar. De arbetar med reklam, media och annan informationshantering. De bekymrar sig inte om priset på de bostäder de köper i stadskärnorna – det stiger ju bara. Däremot bekymrar sig de för den miljöbelastning de utgör, när de flyger till något ställe på andra sidan jorden – men de tröstar sig med att de sett till att skatten på drivmedel höjs för de landsbygdsbor, som de aldrig träffar. De är ofta unga och har lätt att träffa unga av det andra könet, viket gjort metoo-rörelsen särskilt stor i deras kretsar.

Trots att de alltså i stor utsträckning sysslar med informationshantering uppfattar de inte vad som händer på andra håll i landet. De har ju ansiktet och intresset vänt utåt, mot världen. Den del av landet som de inte ser, därför att de har ryggen vänt mot detta håll – för dem finns den inte, helt enkelt.

Den gemensamma bakgrunden – socialt och utbildningsmässigt – och den gemensamma dagliga boende- och arbetsmiljön gör dem mycket trångsynta. De behöver ju bara se sig omkring och tala med dem de varje dag träffar, för att få sina åsikter bekräftade.

Hur skulle de kunna förstå och bry sig om globaliseringens förlorare (om de nu någon gång fick syn på dem)? De som ser sina gamla miljöer försvinna, därför att deras arbetsplatser slås ut och deras miljöer också i övrigt blir fattigare och farligare. På deras små orter döljs inte invandringen.

Den framträder tydligt med alla sina sidor – sådant som de vällyckade i innerstäderna inte behöver se och uppleva. Det är deras barn, söner och döttrar, som utsätts för det våld som skolan och alla andra institutioner gör allt för att försöka dölja. Och när de protesterar mot detta och mot de förturer som ges åt invandrarna och som därigenom tränger undan deras barn, då blir de kallade fascister.

Många av dem förstår inte vad som händer. De ser följderna och förskräcks men kan inte tro att deras partier, som de tytt sig till i alla år, medvetet gör detta mot dem. På socialdemokraternas valmöten sitter de alla, gråhåriga och årstyngda, och hoppas på en ändring. Varje ord som yttras om invandringen och dess följder försöker de tolka till det bästa: ”Nu har de lyssnat, nu har de förstått!”

Men det blir ingen ändring. Invandrarna hör också till globaliseringens vinnare. Det gör också det parti som i stor utsträckning lyckats rekrytera dem som medlemmar och väljare. När dessutom detta parti skaffar sig regeringsmakten genom att liera sig med tre andra, invandringspositiva och globaliseringsförgiftade partier, kommer de också fortsättningsvis att bli besvikna och bedragna.

Kd har nu alltså sett det som partiet såg redan för drygt tjugo år sedan, men då förnekade. M har aktiva som också sett utvecklingen och förstått att rätt värdera den, det vill säga sett invandringens följder. Men en stor del av partiet, bestående av just de globaliseringens inbilska vinnare som beskrivits ovan, vill inte erkänna sina egna ögons vittnesbörd. De står på samma plats som Kd för 20 år sedan.

C och L är romantiska drömmare. De är så övertygade om globaliseringens fördelar att de inte vill se några nackdelar. Samtidigt har de en del teknokrater som i mer tekniska frågor kan säga något vettigt. Det skiljer dem från Mp som enbart består av drömmare och som lever i en underbart skön värld, därför att de inte ser några svårigheter. Allt går att önska sig, samtidigt, på en gång. V liknar dessa tre. De har visserligen några gamla kära vänsterfrågor som de vårdar ömt, men som inte har någon större betydelse. De har flera republikfrågor helt enkelt – gamla vördade idéer utan betydelse.

Tillsammans med S, som beskrivits ovan, skall de slåss om globaliseringens vinnare och samtidigt försöka trösta dess förlorare, utan att ändra något i politiken. De är nervösa och spritter till vid varje rykte, vid varje nyhet som de inser kan vara farlig. Det förklarar deras på ytan hårda linje mot IS-krigarna, samtidigt som de i sak inte ändrar något i den fullständigt eftergivna politiken. Deras ledande kadrer är alla globaliseringsanhängare och -vinnare. De ser världen på samma sätt. Deras reflexer, deras inlärda förhållningssätt, tvingar dem att fortsätta den invanda politiken. Samtidigt skall vart och ett av dem försöka skilja sig i någon mån från de andra fem partierna (SD och Kd står utanför och ser på).

De är alltså dömda att fortsätta föra en kortsiktig, ytlig och räddhågad politik. De ser stupet komma men förmår inte bestämma sig för att ändra kurs.

55 reaktioner på ”Globaliseringens fångar

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är varken globalisering, liberalism eller tycka synd om -politik som är problemet.

  Det är det odlade vanvettet.

  Globalisering kräver regler för handel och samvaro i enlighet med vett och sans. – De skall vara logiskt sammanhängande och resultera i framlängesutveckling.

  Liberalism är i grunden att vi skall lyda under en rättsordning och inte styras av makthavare.

  Tycka synd om -politik gör mera nytta än skada, så länge den bedrivs resurseffektivt.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Framlängesutveckling för människosläktet har man där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster. – Baklänges går det, om det är ens tillkortakommanden som gör att man tillåts inkräkta på mera framstående släktens livsrum.

   En enkel regel i full överensstämmelse med marknadsekonomins och rättsordningens logik, består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på de belopp garanterna skall krävas på, när en klient begått något våldsbrott. – Resenärer, turister, migranter skall aldrig utgöra någon ekonomisk belastning för någon annan.

   Krav på ekonomisk garant kan också tillämpas generellt för att kunna hantera kriminaliteten från en styrkeposition. – De bevakade enklaverna blir för problemklientelet istället för som nu för de välbeställda.

   Gillad av 3 personer

   • Kalle skriver:

    Vi den stora förnuftiga delen av den Svenska populationen, måste börja klassa dessa influencers och trendsättare som byfånar. Dom bor ju i innerstadsbyar. Vi kan sponsra bänkar som dom kan sitta på vid lämplig soptipp.

    Gillad av 1 person

  • Östrahult skriver:

   Nja. Globalisering är inte bara frihandel, det negativa som begreppet förknippas med är odemokratisk överstatlig byråkrati för att inte säga korruption. Liberalism är ett oerhört missbrukat begrepp. ”Det odlade vanvettet” är väl ett begrepp som Du är ganska ensam om.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Nationer mår bäst med minimal styrning av makthavare. – Styrningen skall rättsordningen svara för. – Samma globalt.

    Gillad av 2 personer

   • Axel skriver:

    S politik i dagens Göteborg. Kommunalråd och partifolk var sura på Ann Sofie Hermansson för att hon fördrog att prata med Göteborgarna i första hand. Dom blev väl rädda att hon skulle bli förklokad och komma med förnuftiga ideer. Vilket hon gjorde. Socialtro och soldaritet borde sossarna heta. Locket lades på angående invandring och integreringens konsekvenser.

    Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   F Ö: Men även SD, KD och M är anfäktade av samma problem: de kan bara argumentera i det liberala paradigmet och är därmed dömda att misslyckas.

   – Vänstern lyssnar inte på något annat sätt, som krönikören så förtjänstfullt påvisar, de ser och hör inte, de förstår inte konsekvenserna av deras egna liberala ståndpunkter, eftersom dessa konsekvenser inte är inom det liberala paradigmet. Det gäller att tala med bönder på bönders språk och med liberaler på libertin, som Erik Axel Karlfeldt så förtjänstfullt formulerade saken (om Fridolin den förste).

   Gillad av 1 person

 2. Benjamin Dhover skriver:

  Roligt och underhållande, men jag kan inte låta bli att vara en cynisk jävel: Tror du på fullaste allvar att Annie Lööf faktiskt bara är en drömmare? Korkad och narcisisstisk som få, men fullt så blåst är hon inte. Hon kanske inte får 40 miljoner av BoA när politikerkarriären är över som Reinfeldt, men hennes Judasbörs med silvermynt lär ändå kräva truck för att lyftas.

  Gillad av 6 personer

 3. Svenge skriver:

  Bra Anders L. Du har enkelt och lättfattligt förklarat varför Trump vann över Hillary vid senaste presidentvalet. Vi ser nu också alla Brutus-stick som ges honom utan uppehåll. Som vanligt: Det som sker i USA kommer till Svedala inom ett fåtal år. Heja Trump ! Go On!

  Gillad av 11 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Romantiska drömmare, naiva, inkompetenta, javisst, men också förslagna, bedrägliga, fanatiska och ute efter egen ära, vinning och makt. Har verkligen KD insett vad deras väljare och andra medborgare vill? Har de förpassat Alf Svensson till historien? Och vad med Moderaterna? Är Reinfeldt kvar i kulisserna? Finns det någon chans att verklighetsförankrade moderater kan börja träda fram? Mer än Sonesson i Staffanstorp.
  Nog borde väl politik vara pragmatisk? Stifta lagar och bestämma skatter och vad skatterna ska användas till. Utifrån värderingar såklart, men utan någon värdegrundsreligion/avgrundsreligion eller klimatsekt. Ansvarsfullt utifrån vad skattebetalarna, som förväntas följa lagarna, anser vara vettigt. Ha örat mot marken och öppna ögon inför problem. Gärna ärlig information också. Öppna hjärtan kan man spara till familj och vänner och tro får man göra i kyrkan.

  Gillad av 19 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Gillar dina texter.
   Problemet är att familjen har ju staten i princip avskaffat familjen till förmån för PK-rörelsen, och som jag ser däri ligger bekymret alla behöver sin flock även om den är dysfunktionell.
   Mvh Göran.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Göran H
    Familjer ser olika ut men är ju det viktiga. Som kan vidgas till en nationell samhörighet och även vidare till en europeisk och västerländsk gemenskap, antagligen baserat på kulturell igenkänning och en vilja att höra ihop. Som i en familj. Det postmoderna etablissemanget förringar detta och försöker på olika sätt slå sönder det. De ställer till det, men de kommer inte att lyckas för familjen är så grundläggande för oss som art. Vad innehåller all musik, litteratur, film, konst m m, om inte precis just detta som handlar om kärlek och lojaliteter.

    Gillad av 6 personer

  • Axel skriver:

   I går så sparkade S kongressen Ann Sofie Hermansson. Hon levde inte upp till S och Tro och Solidaritets målsättnng. Hon ville bekämpa hederskulturen bla. Partiet blev livrädda för att tappa väljarbasen.
   Hon var en gammeldags Sosse som man kunde lita på. Finns det några sådana idag?
   Tänk om politiken kunde innehålla fler av hennes kaliber. Snyggt jobbat Ann Sofie!!

   Gillad av 11 personer

  • Christer L skriver:

   Tänk att man kan drömma om det du skriver om en pragmatisk politik så man får tårar i ögonen! Men så vaknar man till och läser det första stycket igen: att sådan är politiken i demokratins afton, de valda ombuden är moraliska och intellektuella haverister, och blir stenrika på det.

   Gillad av 2 personer

 5. gul, röd, blå och grön och naken som yetimadam, en stor helig ko man fann, bror till snorre och Sture minsann, alla bugar nu för danske mand, med jak han har god hand, tur skall man ha i nepaliland skriver:

  Hum, hum, ja och jo, det är ju mångfacetterat. Jag brukar skriva: de vill ha det så här, och med det menar jag att de alla i 7-klövern, alla i media och så vidare, någonstans förstår vad de gör, det är inte trädandar och ormblod och grodögon som gör att våldtäkterna ökar, att kostnaderna för socialbidrag och liknande är enorma, eller att flickor flyger från balkonger. De måste ju också rimligen se att det var 70-80% unga män som kom, att då barn, flickor och gamla är kvar. De måste ju också förstå att de kan hjälpa fler på plats, att när Sverige lägger motsvarande hela UNHCRs budget på något tiotusental ”ensamkommande” som nu verkar vara den mest brottsbelastade gruppen överhuvudtaget att mer kan uppnås på annat sätt. Ändå vill de ha det så här, en hel statsapparat, hela media, hela forskningsapparaten i stort sett, används nu till att rationalisera detta, därför har vi en åsiktskorridor, för det räcker med en oneliner, ”blir man Japan av att åka tunnelbana i Tokyo” för att klä av argumenten.

  Så de mest skyldiga de ser nog stupet, men eftersom de alla stadigt tar steg för steg mot det, så rationaliserar de tillsammans, de som slaget står om det är alla stimfiskar som styrs av åsiktskorridoren och åsiktspiskan, de som inte ens vågar öppna Samhällsnytt, eller DGS eller KaterinaMagasin. Politikerna och media, de förstår nog någonstans att de begått så mycket ont att de inte kan svänga, det är inte så att de haft lite fel, de har ju haft fel om allt, själva axiomen för deras världsbild, och därmed deras politik och livsverk har visat sig vara felaktiga och skadliga, men de kan inte backa. De fruktar nog ett Finspång mer än de som kom på det hoppas på det. Vissa försöker komma ur snaran, kvartal är nog ett sådant försök men för många så är det inte möjligt. Så det finns bara en sak att föra för oss, de kommer inte att ändra sig, alla måste hjälpa till med murbräckan och rösta SD, åhejåhå, vem sade att livet var kul och rättvist? Vi måste rösta SD medan demokratin finns kvar, för den finns inte bland deras axiom heller.

  Sen är jag inte så säker på att migranterna är vinnare i detta, åtminstone inte alla de av en inkompatibel kultur, är de svarta i USA vinnare i den globalism som innefattade slaveriet? Kanske det, att leva i Afrika är väl ingen dans på rosor, men mellan islam och väst kommer att uppstå ett självklart uråldrigt hat, än så länge så är det bara muslimer som begår terrordåd, som anfaller oskyldiga och våra institutioner, som Vilks och Charlie Hebdo, men det kommer ju inte att vara, vi går mot ett civilisationernas krig, och våra politiker har gjort så det blir ett inbördeskrig, jag vet inte om det kan betraktas som att vara en vinnare att födas in i detta? Kanske, men endast i så fall för att det är än sämre där dessa människor kommer ifrån. Hur som helst, samexistens är omöjlig.

  Gillad av 11 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Gul, röd, blå (08:13), utomordentligt bra förklarat! Jag instämmer helt. Det stämmer också att hela den politiska klassen och dess stödtrupper predikar och praktiserar en lära som i sin förlängning är en dödskult, som du skriver i feticid-tråden. Det gäller inte bara vänsterfältets (socialism + vänsterliberalism) destruktiva (existentiellt sjuka) kärna och dess förlängning, utan också högerliberalismen och hela högerfältet, som har tappat bort konservatismen, samhällsbanden, sitt sociala ansvar, det pund livet och samhället har gett dem att förvalta, förädla, föröka och dela med sig av.

   När hela denna nya överklass i sin förhävelse och sitt infantila självbedrägeri förnekar livets grundvillkor, sin egen natur som samhällsbyggande flockvarelse, och förstör denna natur även hos barnen, då upphör de att vara människor. Samhället upplöses när det inte längre finns samhällsvarelser.

   Gillad av 5 personer

 6. smestyck skriver:

  Ett skrämmande exempel är språkrören i ungdomspartiet! Dom uttalade sig på debatt sidan i expressen i går att det var svenskarna eller spökhögern som skulle integreras o inte svenskarna som kom hit
  och om alla andra som har haft fel. Dom borde få en uppsträckning om lära sin historia o inte stå och häva ur sig massa lögner.

  Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Säg att vi har 25 olika kulturer i Sverige. Deras förslag är alltså att svensken ska integrera sig till alla dessa 25 kulturyttringar. Den konsekvensen har de valt bort i sitt resonemang, liksom också att alla 25 kulturer rimligen ska integrera sig med varandra. Antalet integrering som ska utföras blir produkten av 25x24x23……3x2x1. Endast några få mångkulturtalibaner köper detta.
   De kämpar verkligen för att komma under 4 procent spärren.

   Kan inte annat än att uppmuntra dem.

   Gillad av 4 personer

   • smestyck skriver:

    Ja🙂och dom pratar i från sin syn på Sverige! Tror inte många i Sverige håller med dom för mig veterligen har jag inte hört att dom frågat någon om dom vill ha denna massinvandring o alla ska per automatik ha permanent uppehållstillstånd o sen få hit hela tjocka släkten! Nej nu vill dom inte ta hand om skiten dom ställt med.

    Gillad av 1 person

 7. Göran Holmström skriver:

  BÖC, Blue Öyster Cult är ett av mina favoritband, låten Veteran of the Psychic wars är toppen, tycker texten beskriver vansinnet rätt bra.
  You’re seeing now a veteran of a thousand psychic wars,
  I’ve been living on the edge so long, where the winds of Limbo roar.
  And I’m young enough to look at,
  And far old to see, all the stars are on the inside.
  I’m not sure that’s there’s anything left to me
  Don’t let these shakes go on!
  It’s time we had a break from it,
  It’s time we had some leave.
  We’ve been living in a place,
  We’ve been eating up our brains.
  Oh please don’t let these shakes go on!
  You ask me why I’m willing, why I can’t speak to you,
  You blame me for my silence, saying it’s time I changed and grew.
  But the wars still going on dear,
  And there’s no one that I know.
  And I can’t stand forever.
  I can’t say if were ever gonna be free,
  Don’t let these shakes go on!
  It’s time…

  Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Hej Bengt, Visst kan jag det, men det är ju bara min tolkning för vad den är värd.
    Första raden, Veteran of the Psychic Wars, kan ju översättas till antingen ”Det värsta av alla krig, eller ett tillstånd som får krig att verka fredligt och fridfullt.
    Andra raden Ive been living on the edge so long, hintar till antingen någon som surfat på den tunna röda linjen för länge, eller försökt dö om och om igen, även att balansera på galenskapens kant indikeras,
    Nästföljande handlar om att alla ärr inte syns och att en vacker yta kan dölja ett trasigt
    eller korrupt inre, Oscar Wilde och Dorian gray kan anas iden . Nästa fyra ”Dont let these Shakes go on till We`ve been eating our brains, Kan hänvisas till krig eller extrema upplevelser,skakningar tillhör Ptsd, att trauman leder till försämrad hjärnfunktion är ju bevisat. Resten av texten handlar om svårigheten att förstå den som varit i krig eller utsatt för extrema trauman, ensamhet och oförmåga att fungera med andra.
    Men det här är ju bara min tolkning,
    Det som jag finner så passande med låten, är att vår nutid trots all materiell trygghet ,
    Så beskriver den människans utsatthet och ensamhet, det behövs inga extrema upplevelser
    för att känna sig alienerad eller tom inombords. David Eberhard har skrivit flertalet böcker om Svenskens lättkränkta och tunna skinn som såras av bagateller, men sväljer kameler.
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Oftast rätt meningslöst att försöka utläsa någonting ur ”rock-texter” även om det tydligen går att få Nobelpris i genren numera. 😉

    Både t ex Stairway to heaven och A whiter shade of pale, saknar innehåll enligt upphovsmännen.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Cmmk10: Det fungerar genom bekräftelsetendens. Vi läser in det vi vill i dem, och genom Tidsandan kommer det sig att manga samtidigt läser in samma sak och en gemenskap uppstar. Ingrid Bergman har pa liknande sätt sagt att hennes allra uttrycksfullaste min var ett helt tomt ansikte. Askadaren kunde da läsa in vad han ville, vilket förefaller oss mer äkta än ett avsiktligt ansiktsuttryck kan göra ens om det är valt och utfört till perfektion. La vida es sueno y los suenos suenos son.

    Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Dom har vissa riktigt vassa låtar, men det finns ju precis som med böcker så mycket bra som berör och väcker känslor.
    Celtic Frost är ett av mina favoritband, Albumet Monotheist är mycket tungt men stark musik, att sångaren sedan var bästa vän med konstnären HR Giger är en bonus.
    Han var den som skapade Alien monstret och massa sci-fi konst.

    Gilla

 8. Aha skriver:

  De urbana globalisterna kan inte ha undgått att se invandringens urspårning i förstäderna. Storstädernas förorter är basen för de gigantiska utanförskapet. De har också insett att deras barn måste skyddas från att gå i invandrarskolor. Visst har de läst och hört om brottsligheten. Nä, de har valt att var politiskt korrekta – det är feel good det handlar om.

  Idiotiska godhetsknarkare är vad de är.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Valet mellan att konfrontera obehagligheter och att inte göra det faller de allra flesta mycket lätt. Detta är en viktig orsak till att man inte kan diskutera dessa saker ens med sin egen närmaste familj. Patrik beskrev för ett tag sedan attityden med den välkända frasen: ”Nej, nu skall vi ha trevligt!”

   Gillad av 3 personer

 9. Vaknauppnu skriver:

  Bitte, jag uppskattar verkligen din skriverier här. Du är också en jag skulle välja till en kommande klok regeringsbildning! Med sorg ser man ändå att tiden rinner iväg och ingen räddning synes än från en undergång av den värld vi känner. Vårt vackra land, den hyffsat goda funktion den hade är ett minne blott. Igår sa min gubbe att vi får tänka på att flytta snart.. Så vi har utsett en möjlig plats för det och börjar reka ad som krävs. men någonstans hoppas jag fortfarande på en vändning. Att vi kan ta tillbaka vårt eget land och ännu en gång skapa funktion Samarbete och en välbehövlig kärleksdos för folket och landet. Tack alla som skriver här det ger mig insikte, stärkandet av de egna hjärnspånen. JAG KAN BLI HELIGT FÖRBANNAD HUR DE HAR STÄLLT TILL DET SÅ HÄR FÖR OSS…..

  Gillad av 7 personer

 10. Vaknauppnu skriver:

  mEN HERRE GUD ÄNDRA NU GÖR JAG DET IGEN! ANDERS LEION SKALL DET STÅ. sEN GILLAR JAG BITTE OCKSÅ. NI ÄR BÅDA DE KLOKA SOM BEHÖVS FÖR ATT STYRA LANDET!

  Gillad av 2 personer

 11. weasel skriver:

  ”De bekymrar sig inte om priset på de bostäder de köper i stadskärnorna – det stiger ju bara. ”

  Här är det nog läge att påpeka att lånet på 3 miljoner som idag kostar 50.000 / år kommer att kosta 150.000 / år om räntan hamnar på samma nivå som 2010…. 🙂

  Gillad av 1 person

  • O.T. skriver:

   Marie Öhrström, chefsjurist på branschorganisationen Fastighetsägarna: ”Visst har det handlats med svartkontrakt och fejkade lägenhetsbyten förr, särskilt i attraktiva områden i storstädernas innerstäder. Men de senaste två, tre åren har det hänt något. Det här är en ny typ av svarthandel, handel med andrahandskontrakt och så kallade madrassplatser. Det har nått även till ytterstadsområdena och drabbar ofta de som står allra längst bort från den ordinarie bostadsmarknaden. Trångboddheten och den osäkra boendemiljön är en allvarlig utveckling, inte minst eftersom barnfamiljer drabbas.”
   http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

   En ny svartmarknad har kommit med migranterna som omsätter miljarder och åter miljarder, kan man sätta som ingångsrubrik, för det nya Sverige. Svart, svart och åter svart, överallt är det svart eller i alla fall skumt och dystert, det finns snart ingen bransch som återstår, innan den också drabbas av svarthandel.

   Gillad av 2 personer

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Njae, någon naivitet är det knappast fråga om här.
  Det svenska parlamentet är proppfullt med sådana som vill göra svensken fattigare; M för att slå sönder välfärdsstaten, MP för att rädda planeten, S för att vinna tillbaka LO o TCO-kollektivet.
  Annars var det intressant med Aktuellt /Rapport’s information till medborgarna om varför svenska kronan faller som en sten: Det beror på räntepolitiken!
  Okay, och vad påverkar räntepolitiken då? Gudfader Ingves eller kan det månne vara omsorgsinvandringen? Inget Uppdrag Granskning på den frågan tack.

  Gillad av 3 personer

 13. Palle9 skriver:

  Anders: Tack för en ytterst träffsäker beskrivning av de olika etablissemangspartierna, i all deras ynkedom. När den bistra verkligheten blir allt svårare att dölja, kommer sannolikt retoriken inom vissa av dessa partier att gradvis förändras/anpassas, men vem kan ha förtroende för sådana människor – bäst vore att några av de partier, som i så hög grad har tappat verklighetskontakt och uppvisat en sådan brist på sinne för proportioner (Mp, V, C ev. även L) försvunne ur riksdagen. I M och S skulle en grundlig ommöblering av personer på ledande positioner behövas.
  Även beskrivningen av hållningen gentemot IS-terroristerna är helt korrekt. Skulle någon av dessa ”återvändare” framöver komma att begå ett större terroristattentat i vårt land (sker det utomlands tror jag inte effekten här hemma blir tillnärmelsevis så stor), då tror jag dock att de folkliga reaktionerna kan bli kraftiga. När det gäller det sömngångaraktigt tålmodiga svenska folket är dock osvuret bäst även i detta fall.

  Gillad av 1 person

   • Palle9 skriver:

    GUS: Instämmer, därav min skrivning ”återvändare”. Men tyvärr har jag få illusioner om vad som kommer att hända …

    Gilla

 14. Stig Palm skriver:

  KD med Ebba B har ett Stort problem? Sverige är till 80% avkristnat att KDs värden inte går hem.
  Våra importerade Muslimer är inte avislamiserade utan har 100% anslutning till Islam.
  Med den hastighet Muslimer förökar sig, 4 x de avkristnade, dröjer det inte länge förrän Sverige får ett officiellt Islamiskt Parti, IP, att då bli dominerande. Värre, kommer att skriva om en del av Sveriges lagar vilka bygger på kristen grund.
  Detta blir ett jätteproblem för vänstern, S och V, där IP främst hämtar sina röstande.
  De islamgullande C och L kan känna sig besvikna då i likhet med S fungerat som nyttiga idioter åt det som blivit IP. De alla glömt att Allah är Störst.

  Gillad av 8 personer

 15. ericr45 skriver:

  Jag ser inga större tokigheten i din text, vi är i stort sett ense.
  Ffa att poltiker inte lyssnar på folket för att DE har rätt och Folket fel.
  Vad jag saknar är samma sak som saknades i hela valdebatten inför sept -18.
  ”Hur ser ditt Sverige ut om 25 år?” .
  Vad förutspår Du inför de kommande decennierna? Hur ser Sverige och EU ut?
  Har federalisterna inom EU lyckats och vi är alla goda jämlika EU-medborgare?
  Här given ingen vit svart eller gul…
  Har invandringen tömt Bankomaten Europa?
  Hur ser det ut på försörjningsfronten? Jobben? Bostäderna? (Vi bygger ju både för lite och för dyrt..)
  Har ”det utsatta” områdena ökat i antal/storlek?
  Har Afrika nått 2 miljarder invånare. Som alla vill till EU?
  Har muslimer tagit över (s)? Eller har de startat eget? FInns Sv Kyrkan (kd, ni vet..) kvar?
  DET vill jag höra lite om.
  Och nog inte bara jag….

  Gillad av 3 personer

 16. Elof H skriver:

  ”De etablerade partierna har, kanske utan att riktigt själva förstå det, blivit förespråkare för globaliseringens vinnare. Det är de välbeställda, välutbildade och urbaniserade människorna.”

  Det här tror jag faktiskt är en felanalys. Det handlar inte om ”vinnare” utan om rädda och svaga individer som känner att de måste trampa på andra för att komma upp sig i livet. Ytterst få av dessa har någon reell möjlighet till någon internationell karriär. Riktiga vinnare behöver inte trampa ner gamla föräldrar, släktingar och vänner. Riktiga vinnare utsätter inte sina barn för uppenbar fara för våld och otrygghet. Nej, detta handlar om opportunister som är beredda att ta till vad som helst för kompensera för sin svaghet och inkompetens. Se bara på PK-ismens mesta fanbärare, till 99% personer som inte duger något till, ingen erfarenhet från näringslivet, ingen vettig utbildning, ofta barnlösa. Svaga stackare som för vad som helst för att slå sig fram.

  Gillad av 5 personer

 17. Linden skriver:

  Nyligen meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han vill kasta ur Viktor Orbans parti Fidesz ur Europeiska folkpartiet, EPP, där även svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

  Sedan dess har både M och KD gått på Junckers linje och kräver även de att Fidesz utesluts. Nu kommenterar Orban de svenska partiernas ställningstagande.
  https://samnytt.se/orban-m-och-kd-nyttiga-idioter-for-vanstern/

  I en intervju med tyska Die Welt säger Orban att det är vänstern som ligger bakom uteslutningskraven.
  – I verkligheten kommer angreppet för att försvaga EPP från vänstern. När vi inte längre finns till kommer de att attackera italienarna och sedan österrikarna. Deras mål är att försvaga EPP på en europeisk nivå så att socialister och vänstern kan ta över ledarskapet i Europa, sade Orbán som anklagar de partier som vill utesluta hans Fidesz för att vara ”nyttiga idioter”.

  M o KD nyttiga idioter, märkligt jag har tänkt samma sak. Skrapar man på deras yta så finner man en fullblods PKist.

  Gillad av 1 person

 18. olle reimers skriver:

  Globalisering låter trevligt. För svenskar som i genomsnitt förmodligen tillhör dem som globaliserat sig själva på ett personligt plan via charterresor, känns begreppet övervägande positivt. De vore väl bra om allt det där trevliga som jag fick vara med om på resan flyttar hem till mig tycks man resonera. Vad man kanske inte har reflekterat så mycket över är att det är en dröm som man inte behöver konfrontera i verkligheten.

  Att man i nästa steg tar ställning för globalseringens fördelar i fikarummet och på fullmäktgesammanträdena är inte heller så konstigt. På den vägen är det.Stenen är i rullning.

  Konsekvenseran av idéerna kommer längsamt smygande. !0 000 per år av nytt kulturinflytande är berikande och spännande. 20 000 klarar vi väl av. 50 000; vet ej. 100 000; de flyr ju för sina liv.

  Jag kollade på femmilen på SkidVM i söndags. Där hände det samma sak som så ofta förr. Efter halva loppet är det någon som sticker iväg. De bakomvarande vet att om de samarbetar så fångar de lätt in honom. Men de kan kan inte ena sig och killen vinner. I cykellopp har detta också inträffat många gånger.

  Plötsligt sticker invandringen. Alla vet att det inte kommer att funka men ingen vill vara den som tar obehaget av att vara först med ett obekvämt initiativ. Rädslan för att bli ensam och därmed en given förlorare är för stor.

  Där är Sverige. De som stack var globalfascisterna. De hade lärt sig masspsykologin. Den funkade. Nu är den bortom infångandefasen. Nu är det andra strategier som får gälla. Nu börjar ett nytt lopp.

  Gilla

 19. Gunnilla E skriver:

  Tja, det stämmer nog om vi ser på de som röstat och på medlemmarna, men vad säger det om partiernas ledning och ”tunga” medarbetare? Så lite kontakt med verkligheten, så lite kunskap om sociala system och ekonomi och oförmåga läsa statistik från SCB?

  Tror nog moderater och borgerliga från Bildt och Westerberg framåt, som opposition, och som Alliansregering visste det skulle knäcka S, facken och välfärdsstaten. Analysen i artikeln om dessa drömmare från höger till vänster passar nog in på S ledning, Tro och Solidaritet mm. De kan aldrig bli statsbärande parti baserat på invandrares röster och de är inte tillräckligt mycket trasproletariat som automatiskt skulle rösta på mer bidrag.

  Artikeln visar kanske hur det ser ut bland allmänheten, men i ledningen på Svenskt Näringsliv, Bonniers, M, L, C, KDs ledningsnivå? Leif Östling förutspår ju att privatisering av det offentliga kommer att ske, men låtsas inte om att migrationen överbelastat (jag menar ju att det offentliga måste effektiviseras och migrationen tvärstoppas) och har inte ett ord att säga om migrationspolitiken. Talande tystnad.

  Sedan kan DGS kommentatorer skrika sig hela om det socialistiska Sverige……samma brist på verklighetskontakt som hos våra politiker.

  Gilla

  • Särminer skriver:

   Röstar migranterna moderat? Du läser dessutom innantill dåligt, en majoritet ogillar hela sjuklövern är mitt intryck, vissa inser att konservativa principer kan rädda oss men dessa principer har inget att göra med M (C och L har ju nu kommit ut), de är utopister liksom sossarna.

   Gilla

   • ericr45 skriver:

    Migranter röstar företrädesvis rätt, iaf de som inte vill integrera sig. ( läs ”lågutbildade”)
    S+v fick 90% i valet i Herrgården/Rosengård.

    Gilla

   • Gunnilla E skriver:

    Särimner. Många av de invandrare jag mött som är etablerade i arbetslivet röstar på borgerliga partier, även de som kommer från mellersta östern. De som är helt bidragsberoende kan nog tänkas rösta på vänstern. Men, det går inte att driva ett land med hjälp av röster från detta ”trasproletariat”, man kan inte få en stabil politisk position och om antal bidragstagare blir för stort så fungerar inte samhället. Idag kanske minus på skatteintäkterna för hela invandrarkollektivet är ca 5-6 %, men det är omöjligt bygga ett parti med stöd i samhället som bygger på de som ger negativt bidrag. Vad händer i opinionen om siffran stiger till 10-15 % och vad händer med samhällsekonomin, med välfärden, med viktiga samhällsfunktioner och levnadsstandarden?

    En majoritet på dessa sidor ogillar sjuklövern och ogillar socialdemokratin, men gillar moderat och nyliberal politik bortsett från invandringen. Det är emellertid inte mitt budskap utan att invandringen sett handling i fullt medvetande om konsekvenserna rimligen måste vara nyliberal till karaktären. Dagens S ger jag förövrigt inga poäng, de slår sönder grundvalarna för sin egen politik.

    Gilla

   • Gunilla E skriver:

    Man ska inte tro att invandrare är solidariska med andra invandrare som kommer efter det att de själva etablerat sig eller när de ser att landet knakar. Jag har mött finlandssvenskar, födda här, som tror SD är nazister, men de är ju egentligen svenskar…och jag har mött polacker och ungrare som röstar SD och jag ser hur andra grupper fördelar sig på i princip alla partier. Men, det finns en gräns, en kulturell sådan, gentemot Islam och det finns en gräns mellan de som kan försörja sig och de som inte kan det och det finns politiska gränser.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.