Bittes notiser: Oroväckande ökning av mässling

Antalet fall av mässling har ökat med drygt 48 procent i världen mellan 2017 och 2018 enligt uppgifter som UNICEF samlat in från Världshälsoorganisationen, WHO. Undersökningen omfattar 194 länder.

Tio av länderna, däribland Brasilien, står för närmare en tredjedel av den totala ökningen. Brasilien hade inga fall av mässling under 2017, men rapporterade 10 262 fall 2018. Därefter hade Jemen, Venezuela, Serbien, Madagaskar, Sudan, Thailand och Frankrike den största ökningen.

Undermålig hälsoinfrastruktur, låg medvetenhet, likgiltighet och i vissa fall också ett motstånd mot vaccination tros ligga bakom ökningen. UNICEF menar att siffrorna är alarmerande och visar på ett ökande hot mot världens barn.

Sådant här händer inte över en natt, säger Henriette H. Fore, direktor på UNICEF, och menar att man nu måste ta till krafttag mot för att undvika katastrofala framtida konsekvenser.

Läs mer på CNN