Märkliga budskap när kyrkorna omformulerar fastetiden

Bitte Assarmo

Snart inleds den kristna fastan. Den utgörs av de fyrtio dagar (söndagar undantagna) som symboliserar Jesu vandring i öknen. Av tradition är det den tid då kristna försöker fördjupa sin tro genom fasta och bön och genom att avstå från vissa bekvämligheter. Många skänker (extra) pengar till olika välgörande ändamål, andra kanske besöker sjuka släktingar eller ensamma gamla på äldreboenden och sjukhem. Det är också vanligt att man avstår från sådant som ger guldkant på tillvaron, som kaffet på morgonen eller det där glaset vin eller whisky man kanske vill unna sig på lördagskvällen. Allt för tron – för Kristus.

Om detta kan man naturligtvis tycka vad man vill, och den som inte bekänner sig till den kristna tron är fullkomligt fri att tycka att det är rena tramset. Vad som däremot är problematiskt är att de svenska kyrkorna nu tycks formulera om fastans innehåll till att passa in i den sekulära världen genom att uppmana till något de kallar ”klimatfasta”.

I en av Stockholms katolska församlingar arrangeras ett seminarium just på detta tema, passande nog på Askonsdagen då fastan inleds. ”Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar förlama”, skriver man i sin presentation men man slår också ett slag för att prata om den ”skuld och skam vår livsstil för med sig”.

Att klimatet är en stor fråga, som ligger högt på de flesta organisationers dagordning idag, kan knappast ha undgått någon. Därför är det inte heller fel att även kyrkorna engagerar sig – tvärtom. En hållbar livsstil och ett friskt jordklot ligger i allas intresse. Varför är det då problematiskt med en ”klimatfasta” i kyrkornas regi? Är det inte bara lovvärt och positivt att kyrkorna står sida vid sida med det sekulära samhället i kampen mot klimathotet?

Nja. Inte enbart faktiskt. Och det mest uppenbara problemet är att de kristna kyrkorna bör kunna se, och förlika sig med, att fastan är nog i sig – utan ett särskilt tema. Att som kristen följa Kristus ut i öknen på det traditionella sättet kan förstås verka obegripligt ur ett sekulärt perspektiv, men ur ett kristet är det fullkomligt naturligt och faktiskt också något att sträva efter.

Risken är därför stor att fastans egentliga innebörd reduceras till att handla om denna världen, när den i grund och botten handlar om den kommande. Det är ju lite det som är poängen med den kristna tron – att den erbjuder något mer och något större än den värld vi lever i här och nu, oavsett hur märkligt det än må te sig för den sekulära världen.

Det är det budskapet kyrkorna borde förmedla. Istället förmedlar man snarare att man är en organisation som alla andra. Budskapet blir ”Nu gör vi något gott tillsammans, för klimatet, och på så sätt kan vi alla känna gemenskap oavsett vad vi har för livsåskådning i övrigt” när det istället borde vara ”Nu går vi in i fastetiden och då fokuserar vi kristna på Kristus istället för att fokusera på denna världen. Vi lägger helt enkelt världen lite åt sidan under en kort tid, för att kunna återkomma med fördjupad tro och nya krafter”.

Ett annat problem är att kyrkorna generaliserar om ”vår livsstil” utifrån tanken att varenda människa i västvärlden, bara genom sin existens, utgör ett vandrande hot och bör känna skuld och skam. I en tid då kyrkorna annars generellt fjärmar sig från att tala om just begrepp skuld och skam, för att hellre talar om kärlek och förlåtelse, är det i sanning häpnadsväckande att man just i det här fallet tycks signalera att skuld och skam är det enda rätta.

Men även de allra flesta i väst är faktiskt hänvisade till den livsstil som pådyvlas dem och har inte mycket annat val än att leva på det sätt som samhället kräver. Långtifrån alla flyger, kör bil ohämmat, äter nötkött varenda dag, använder överdrivet mycket plast eller struntar i att källsortera. Jag skulle rentav drista mig att påstå att majoriteten av medborgarna, och därmed också en övervägande del av kyrkornas medlemmar, lever relativt enkla liv, utan större utsvävningar. Alltfler äldre – vilket omfattar många av kyrkornas medlemmar – blir dessutom fattigare och har inte ens något annat val än att leva så anspråkslöst som möjligt. Varför ska dessa uppmanas att känna kollektiv skuld och skam?

Sedan återstår den viktiga frågan: Är det otvetydigt ”kört” för klotet? Är hotet så överhängande som detta kyrkliga budskap ger vid handen? Om detta tvistar faktiskt de lärde, även om det är svårt att tro när man slår upp de svenska dagstidningarna. I dagarna har till och med Johan Rockström, som tidigare varit en av de klimatforskare som varnat allra mest högljutt för den korta tid vi har på oss att rädda klimatet, ändrat inställning i frågan. Domedagsprofeterna har fel, skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet (och det är han själv som använder ordet domedagsprofeter), det är inte så illa som man hittills trott (https://www.svd.se/domedagsprofeterna-har-fel-om-klimatet).

Om Rockström hade rätt tidigare, eller om han har rätt nu, återstår att se. Men oavsett vilket så borde kyrkorna låta den kristna fastetiden stå för sig själv, utan ett särskilt tema. Klimatfasta kan man göra under årets övriga dagar – troligen desto mer effektivt dessutom, om man som kristen stannar upp och vandrar med Jesus en kort tid varje år.

20 reaktioner på ”Märkliga budskap när kyrkorna omformulerar fastetiden

 1. brrr skriver:

  Antje och hennes postmodernistiska globalliberaler till fränder ska FLYGA & fara till MENA och hjälpa sina kristna systrar och bröder där under fastetiden, och lämna svenska fattigpensionärer och annat ”vanligt folk” ifred.

  Dessa slemmiga hycklare i kyrkeriet äcklar mig så enormt!

  Gillad av 8 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Klimatfrågan är fabricerad i avsikt att vinna på den, pengar och makt. De faktiska förhållandena kring klimatförändringar och om mänsklig aktivitet påverkar och kan påverka dessa, är inte intressant för dem som tjänar på klimathotshetsen. De som påvisar fakta utifrån mätningar och kunskaper i fysik beskylls offentligt av akademien i Sverige för att vara vetenskapsförnekare fast de flesta är pensionärer med ett helt livs forskarbana inom naturvetenskaper bakom sig.
  En utmärkt sammanställning i bokform av alarmisternas hållning (IPCC) respektive den andra sidans argument kan laddas ner eller köpas i pappersform direkt av föfattaren Gösta Pettersson.

  http://klimatsans.com/2019/02/18/falskt-alarm-i-tryck-forf-gosta-pettersson/

  Att Svenska Kyrkan ägnar sig åt allt annat än den kristna tron har antagligen alltid varit fallet. Men att det helt öppet endast handlar om en plattform för vänsterpropaganda blev tydligt när man inte lyckades skilja kyrka och stat åt mer än till hälften vid millennieskiftet. Det var för frestande för socialdemokratin att behålla makt via kyrkans resurser och kontaktyta. Hammar var nog säkert en villig ärkebiskop vad gäller vänsterpropaganda också skulle jag tro. Nu har man en kvinnlig motsvarighet och efterträdare med obesvarade frågor vad gäller hennes kontakter med Stasi och islam i det förflutna.
  Klimatfrågan och massinvandringen av muslimer från Mellanöstern och Afrika är två tydliga redskap för vänstersinnade/neomarxister med målet att radera demokrati och traditionellt västliga värderingar som yttrandefrihet, jämställdhet, privat äganderätt, fria marknader m m.
  Såklart måste allt skrivas om och få nya betydelser i alla led. Sju riksdagspartier, hela myndighetssfären, Svenska Kyrkan, Svenskt Näringsliv, universitetsvärlden…alla hjälper till.
  Vi är utsatta för hjärntvätt av gigantiska proportioner.

  Gillad av 9 personer

  • Fötter sticker fram skriver:

   Precis, men jag antar att det finns kristna präster och prostar, några iallafall. En lista över dessa hade varit användbar för la resistancé som man slipper ställa till en scen och gå mitt i förkunnandet av pk-läran.

   Gillad av 2 personer

 3. Göran Holmström skriver:

  Om man tvivlar på Jesus existens , så förfaller han ändå mer trovärdig i sitt budskap, än Johan rockström och alla klimatgurus.
  I svenska Kyrkan råder ett totalt andligt stillestånd, där Antje Jackelen bytt ut dom kristna värderingarna mot makt och pengar. Om nu djävulen existerar, så skrattar han gott åt att den svenska kyrkan går hans vägar!
  Ps Djävulens historia av Robert Muchembled är en bra förstabok om man vill studera mörkrets förste.
  Ps igen Smeder är enligt svensk folkhistoria dom enda som rår på djävulen,
  varken präster eller borgerskap besitter den makten, endast smeden själv.

  Gillad av 5 personer

 4. Christer L skriver:

  Kyrkan har tappat kontakten med Gud, tycks det. Efter att förgäves ha sökt i öknen börjar Kyrkan nu vända sig till Klimatet. En modern rationell analytisk religion kan utvecklas inom klimatbegreppet, en religion utan Gud men med Kaos (är granne med Gud). Enligt Kaos är allt du gör av potentiellt oerhört stor betydelse (fjärilvingen som rörde sig och inledde eller tidigt deltog i det förlopp som blev en orkan). Så även vi som skriver kommentarer här på DGS är potentiellt gudomliga. Nä, inte ni, ni är ena rasistnazistiska fascister som hotar demokratin.

  Gillad av 1 person

 5. Över berg och Flod och sjö och dal han tar sig fram, med dungabåt och dzopkyo två, inget kan stoppa danske mand, snart sig på floden bagmati befann, va fan? fötter sticker fram, många ibland, resten i brand, till Valhall minsann skriver:

  Återigen spelar vi på egen planhalva, varför talar vi alls om Rockström? Han vet ju inte vad han talar om. Han har inte de tekniska kvalifikationerna och har aldrig jobbat med klimatet annat än som medförfattare till några studier (jag är också medförfattare på många artiklar där jag inte gjorde ett skit), vilka data har han studerat, vilka fossil, vilka iskärnor, vilka fysikaliska beräkningar är han expert på, hur mycket kod har han skrivit, hur många ekvationer har han löst? Framförallt, har han någonsin mätt en temperatur annat än den hans bil visar honom? För mig är att lyssna på Rockström som att lyssna på leopardtrollkarlen i Tintin i Kongo. Frågan är avgjord dessutom, det finns inget klimathot, kausaliteten mellan ökande CO2 och ökande temperatur är omvänd, det är lösligheten i världshaven som avgör, först stiger temperaturen, sedan CO2-nivån, den omvända effekten är negligerbar i synnerhet i jämförelse med molnformation. Som lök på laxen så verkar stora ekonomiska intressen inom ”klimatforskning” så att de senaste 100 årens data manipulerats och rensats i flera steg för att påvisa en effekt som inte finns och dölja den uppenbara motorn som man känt till sedan Aztekerna, nämligen solen. Rascar Capac. Titta på videos över solens utbrott och förundras över hur stabilt allt är.

  Klimatforskning tillhör det nya breda fält som heter ”vänsterforskning”. Vänsterforskning uppstod efter postmodernismen och kännetecknas först av att forskaren själv har ett vänsterengagemang, detta gör att man har en á priori åsikt om det man skall undersöka. Därefter konstruerar man experiment och bygger upp forskningen runt denna i förväg dragna slutsats och förfinar sina argument gradvis. Exempel på vänsterforskning är kriminologi, genus, klimat, sociologi samt delar av statsvetenskapen och ekonomi.

  Till sist, jag ämnar börja gå i kyrkan men den är ju stulen av socialdemokratin så ännu har jag avhållit mig av rädsla för att bli utsatt för pk-påhopp. Det finns väl ingen pk-lista över svenska pastorer så man kan finna icke-infekterade? Helena Edlund tvingades ju bort.

  Gillad av 6 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Du skippa kyrkan, gå ut i naturen istället där finns bra energier och den andlighet man själv väljer. Jag brukar gå ut på våren precis när allt slagit ut och det är sådär grönt att det nästan gör ont i ögonen av allt det vackra .
   att gå och känna efter hur, livskraften formligen sjunger runt en. Det kan aldrig någon skatta sönder eller förstöra med PK- floskler.
   Ett riktigt spännande fenomen jag upptäckt, inte så stort men ändå mystiskt, är varför vissa klena grenar med blad dras mot handen om man sakta närmar sig en buske eller ett träd.
   Gör man det försiktigt och närmar sig sakta och mjukt så har jag sett dom röra sig minst en centimeter mot handen.
   Har visat det för några stycken, flera har lyckats framkalla samma fenomen.
   Ps vi har strålande sol och känslan av vår redan nu,

   Gillad av 1 person

 6. Steven Jörsäter skriver:

  Jag blir orolig när den bakomliggande klimatundergångsmentaliteten når DGS. Nej, ”klotet” håller inte på att gå under. Nej, vi ska inte känna skuld och skam.Trender, som klimathysterin är just nu, är per definition aldrig ”hållbara”. Tron att vi kan sitta på kammaren och tänka ut vad som är ”hållbart” är helt absurd De här moralistiska trenderna, om något, leder till kollapsen av det liberala samhället. De styrande tror att hotet kommer från ”högerpopulismen” men de tänker helt fel.

  Vi har fått en revolutionär rörelse som hotar hela världsekonomin. Och som därmed också hotar de enorma landvinningar som det moderna samhället har gjort. Det är det som är hotet. Inte ”klimatet”. Alternativet är elände och krig. Människor pratar om ”kris” som inte har någon som helst aning om vad en kris är. Det finns absolut ingen kris. Men det kan bli en om det fortsätter så här. Att sedan människor bör sträva efter högre ideal och bildning istället för en själlös konsumtion är en helt annan sak. Att få människor att må dåligt är nog det värsta vi kan göra.

  Att kyrkan ska hålla sig borta från detta är självklart. Det här är precis de falska profeter som vi varnas för i bibeln. Men det gäller alla andra också. Det är mycket farliga saker man leker med.

  Gillad av 3 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Även kyrkan och landets teologer bör bliva vid sin läst och inte uttala sig om saker som de inte begriper. Eller är det så att de alltid har sysslat med frågor som de inte förstår eller förstått och därför tagit till vana att uttala sig i dessa.
  Emellertid, har såväl den kyrkliga som den värdsliga makten funnit det lämpligt att stärka sitt inflytande genom att skrämma massorna. Ända tills dess Luther satte ned foten var avlatshandeln både lönsam och maktförstärkande och kanske avser kyrkan åter att på liknande sätt bygga upp sin maktposition genom att lägga okunnighetens ok på massornas ryggar.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Religion handlar om tro. Inte vetenskap och beprövad erfarenhet. Så är man troende så kan man väl hoppa på vilken tro som helst? Inget att bry sig om för oss som litar till verkligheten. Vill man komma till himlen så är det ju bara att köpa en flygbiljett idag. Är man rik så köper man en rymdresa. Förr trodde ju folk på prästen och inga flygresor fanns att tillgå.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.