Två omläsningar: av Kommunistiska Manifestet från 1848 och min historiebok På Spaning efter Moder Sveas Själ från 1985

Patrik Engellau

Det råder numera sedan kanske tjugo år tillbaka en besvärande känsla av att västerlandet är fel ute. Vari felet ligger vet man inte. En del – som i 2019 års svenska regeringsförklaring – inleder med att peka på populismen:

Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för människors lika värde. Vi väljer en annan väg.

En skolad men numera avfällig marxist som jag kan inte läsa detta utan att tänka på Marx och Engels stridsskrift från mitten av 1800-talet som inleds så här. Läs ”populism” i stället för ”kommunism” för att komma i stämning:

Ett spöke går runt Europa — kommunismens spöke. Alla det gamla Europas makter har slutit sig samman till en helig hetsjakt mot detta spöke, påven och tsaren, Metternich och Guizot, franska radikaler och tyska poliser [kunde idag vara påven och EU, Annie Lööf, Angela Merkel, Dagens Nyheter, Georg Soros och franska poliser; PEs anmärkning].

Var finns det oppositionsparti som inte utropas som kommunistiskt av sina regerande motståndare, var finns det oppositionsparti som inte slungat tillbaka den brännmärkande beskyllningen om kommunism såväl mot de mera framskridna oppositionella som mot sina reaktionära motståndare?

Två olika ting framgår av detta faktum. Kommunismen erkänns redan av alla europeiska makter som en makt.

Det är hög tid att kommunisterna öppet inför hela världen framlägger sin åskådning, sina mål, sina syften och gentemot sagan om kommunismens spöke ställer ett manifest av partiet självt. Med detta som mål har kommunister av skilda nationaliteter samlats i London och utarbetat följande manifest, som publiceras på engelska, franska, tyska, italienska, flamländska och danska språken.

Marx och Engels sista punkt visar att kommunismen år 1848 var mer globaliserat välutvecklad än populismen är idag eftersom den hade lyckats samla sig och till en internationell programförklaring som samtidigt publicerades på sex språk. Det borde även vår tids europeiska populistpartier göra för definiera sin agenda, bli lite seriösa och slippa anklagas för att sakna politik.

Om man kan lära något av historien, vilket man enligt omdömesgilla personer inte kan, så är detta en möjlig fingervisning om en framtida historia. I båda fallen handlar det om framväxten av en etablissemangen nedvärderad och föraktad opposition, kommunisterna respektive populisterna.

Kommunisterna lyckades efter avsevärd inre förödelse, förvandling och avknoppning i ibland mindre våldsbenägna rörelser – den svenska socialdemokratin till exempel – ändå sätta sin prägel på hela 1900-talet. Det var oförsiktigt av makthavare att föraktfullt avskriva dem som obildade och beklagansvärda (påminner om ”deplorables”) vilket faktiskt skedde.

När ska populistpartierna mogna så långt att de kan formulera ett gemensamt Populistiskt Manifest på samma vis som tidigare kommunisterna?

Nu till den andra delvis överlappande omläsningen. I den här sammanfattande bilden från min historiebok redovisas de elva svenska historiska epokerna sedan mitten av 1200-talet.

Tre saker bör påpekas.

För det första indelas det hela i tre ekonomiska tidevarv (som Sverige förstås delat med anda länder), feodalismen, nationalismen och industrikapitalismen, var och en med sin speciella uppsättning institutioner, produktionsmetoder, regler, beteenden, tankevärld och livsstilar.

För det andra är tidevarven, även om de är olika, konstruerade på samma sätt. Först kommer en grundarperiod när det nya ekonomiska systemet bygger sitt fundament, i allmänhet under envåldshäskare som Birger Jarl och Gustav Vasa. Sedan tar de rika – ”herreskiktet” som under industrikapitalismen uppträder som just kapitalistklassen – över makten. Detta kan i längden inte tolereras så centralmakten representerad av exempelvis det karolinska enväldet och vår tids politikervälde tar makten och sätter de rika på plats till de kör sig själva i sank.

För det tredje skulle politikerväldet enligt beräkningarna i min historiebok ha kört sig själv i sank redan i början av 1990-talet och ersatts av något annat. Kanske är det detta skeppsbrott som pågår inför våra oförstående ögon. Problemet är att nästa tidevarv, alltså det stora projekt som kommer att ersätta feodalismen, nationalismen och industrikapitalismen, ännu är lika oklart och ansiktslöst för vår tids människor som industrikapitalismen var för det Sverige som bevittnade den karolinska diktaturens krasch år 1718.

Då tog frihetstiden över vilket var jobbigt för samtiden men på sikt oerhört löftesrikt. Epoken kallas också upplysningstiden och ledde gradvis till kapitalismens framsteg. Men det var stökigt på vägen. Gamla institutioner bröt samman. Det karolinska enväldets dominerande sociala skikt som tog alla skattepengarna, den karolinska krigsmakten – motsvarande vår tids välfärdsindustriella komplex – slogs i spillror.

Själv kan jag inte se hur det skulle kunna gå på något annat sätt nu. Historien visar hur världar slås i spillror och andra världar byggs på deras ruiner. I det perspektivet betraktar jag dessa dagars svenska politik. Jag kan inte se annat än sönderfallstendenser som inte bygger något värdefullt utan bara rensar plan för något okänt som kommer. Förra gången var det något riktigt bra som kom, nämligen industrikapitalismen. Men det kan också vara något helt annorlunda, till exempel islam.

103 reaktioner på ”Två omläsningar: av Kommunistiska Manifestet från 1848 och min historiebok På Spaning efter Moder Sveas Själ från 1985

 1. Lenam skriver:

  Sönderfallet av Sverige börjar synas allt mer. Vi har kämpat för att höja bildning och höga ideal i vårt land men allt har raserats av mångkulturen. Vi har inte bara en värdegrund utan väldigt många helt olika värdegrunder. Den så kallade ”pöbeln” har vuxit och börjar trakassera vanliga medborgare och affärsidkare. Jag tänker på inslaget i SVT igår om en förtvivlad ICA handlare i Märsta. Stöldligor som stjäl mat utan att bry sig det minsta om de åker fast och blir upptäckta. De lämnar inte tillbaka matkassar som de vägrar betala. De slåss hellre med personalen och springer iväg med sin matpåse. De bryr sig inte det minsta om de får böter. Böterna betalas i alla fall inte. Ett nytt fenomen i mångkulturens Sverige.

  Gillad av 18 personer

   • Kalle skriver:

    Detta hoppas jag på det kommande året. Trumpismen knockar ut Löfvenismen med ett brak, dvs, Sverige först. Räntorna går upp så det sovande folket vaknar med skulder dom inte klarar av. EU valet blir en katastrof för Löfvenismen och Miljönissarna.
    Italiens, Ungerns, Österrikes och Polens politik kommer att dominera Europapolitiken efter Maj månad.
    Löfven kommer då att svamla ungefär som Björklund gjorde. Dvs, musen som röt!!

    Gillad av 7 personer

 2. svenne skriver:

  ”Själv kan jag inte se hur det skulle kunna gå på något annat sätt nu. Historien visar hur världar slås i spillror och andra världar byggs på deras ruiner. I det perspektivet betraktar jag dessa dagars svenska politik. Jag kan inte se annat än sönderfallstendenser som inte bygger något värdefullt utan bara rensar plan för något okänt som kommer.”

  Det som jag uppfattar som oroande är att eftervalskaoset visar att inget av sjuklöverpartierna har något riktmärke angående sin politik som är värt att kallas för en ideologisk ledstjärna utan det kan poppa upp vilka galenskaper som helst.

  JÖK-samarbetet visar ju att vem som helst går i säng med vilken som helst för att uppfylla det primitiva målet att utestänga ett så stort parti som SD från inflytande trots att deras sympatisörer överskrider en miljon väljare. Den nuvarande styrande koalitionen har – genom inre motsättningar och brist på en gemensam ideologi – så mycket inbyggd sprängkraft att det är sannolikt att den svenska politiska ”världen” slås i spillror.

  På dessa ”ruiner” borde det finnas en möjlighet att bygga ett nytt ”konservativt block” som har betydligt mer gemensamt i sakfrågorna än JÖK-arna. SD och KD verkar vara ganska stabila vid jämförelse med M där Ulf Kristersson halsstarrigt fortsätter att – i Reinfeldts anda – pestförklara SD. Men detta kanske skulle kunna upphävas om M får en ny partiledare och att Reinfeldt inte tillåtes agera i skumrasket bakom kulisserna.

  Gillad av 3 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Politikerväldet bör enligt den här tankegången vara i full färd med att gräva sin egen och det välfärdsindustriella komplexets grav. Industrikapitalismen övergår i en global värld med direktutbyte av idéer och erfarenheter utan mellanhänder. Och vad betyder kryptovaluta i sammanhanget? Trots att människan förstås fortfarande är av kött och blod och också behöver det materiella, behöver det ursprungligt mänskliga parallellt. Kontakt över hela globen är ju möjlig på en millisekund. Har den nya epoken egentligen redan börjat i och med internet? Är oligarkernas strid tillsammans med globalistpolitikerna, som visar sig i t ex klimathotshetsen, är det eg dödsryckningar för den gammalmodiga industrikapitalismens dominans vad gäller makt och trender? Kommer statsministrar i fortsättningen vara galjonsfigurer ungefär som kungahusen, valda budbärare utan makt? Fast det förutsätter väl att påhittigt folk börjar underminera de traditionella valutorna och startar egna ekonomier och bygger lojaliteter utanför makthavares korridorer? Allt detta övergår min tankeförmåga, men att många människor redan lever sitt sociala liv på nätet, delar efarenheter, skaffar vänner, tävlar mot varandra osv, det är ju klart. I ljuset av hur internet har påverkat livet på tjugofem år, så är det inte konstigt att poltitkerväldet vill skaffa sig kontroll över det. Jag hoppas verkligen att de inte kommer att lyckas med det.
  Om neomarxisterna och globalistfascisterna lyckas med sitt uppsåt att islamisera Europa ( och Nordamerika), med Sverige först ut på plan, så skickas västvärlden tillbaka till medeltidens barbariska samhällsordning under en period. Att hugga huvudet av opponenter har effekt, så all utveckling skulle stanna av. Ett tag. Även den eran skulle gå i graven med hjälp av Kina eller i bästa fall utifrån att folk hittar sätt att underminera förtrycket. Helst ska vi sätta klackarna i backen nu. Sverige har inte en fungerande demokrati, det visar en regeringsbildning stick i stäv mot valresultatet, men i övriga Europa finns några sundare politiker och lite bättre system som förhoppningsvis kan avsätta de EUpolitiker som säger att islam hör hemma i Europa. Islam ska bort från västvärlden! Islam är det närmast överhängande hotet mot våra liv. Hellre Putin eller Kina. Men helst Trump och Salvini och Orban och Støjberg.
  Kan någon som är historiskt bildad förklara hur danskar och danska politiker kan vara så mycket sakligare och klokare än svenskar (och även norrmän)?

  Gillad av 14 personer

  • Elisabeth skriver:

   Eva, det finns många förklaringar till att Danmark utvecklats annorlunda. Jag tror ockupationen under kriget spelar stor roll, man insåg värdet av sammanhållning och ”dansk-het”. Dessutom kunde man uppfatta sig som medlem av ”segrarsidan” vid krigsslutet medan neutraliteten tycks ha plågat svenskarna. Man fick en annan självbild. Efter kriget var Danmark länge ett rätt fattigt land medan Sverige byggde sitt folkhem.” Fördelen” med detta var dock att Danmark aldrig drabbades av det rivningsraseri som fanns i Sverige, man behöll istället sina vackra gamla hus som senare kunde renoveras.Men man förvärvade nog ett starkt minne av sparsamhet och förnöjsamhet, att inte ta allt för givet. Det välstånd man erövrat vill man inte lättsinnigt skänka bort ( som svenskarna nu gör ). Och så kom Muhammed-krisen, man blev chockad över att se danska flaggan brinna i arabländerna för några teckningars skull. Dessutom blev det ju handelsbojkotter och dödshot mot inblandade journalister. Det blev en naken uppvisning av Islams makt och våld. Det glömmer man inte. Ja, det är mina funderingar i ämnet, vore intressant om någon dansk hörde av sig. Som skåning är jag stor danskvän, jag njuter av att höra danskarna klämma i med ”Det er ett yndigt land” på VM/OS. Och jag är stolt över Skånes danska arv. Här hyllar vi uppriktighet och klartext i sann dansk anda. Jag tycker nog att detta tänk avtar ju längre upp i landet man kommer för att fullständigt kapsejsa i huvudstaden. Något mer ängsligt än stockholmsk PK får man leta efter. Hörde intervjun med Staffanstorps starke man, Christian Sonesson, i radion i lördags. Han svarade för sig alldeles utmärkt. Med sådana politiker finns det fortfarande hopp för Sverige.

   Gillad av 16 personer

   • svart pulver rinner ur säck skriver:

    Jag studerade i Danmark några år och bodde på ”korridor” med danskar och norrmän. Jag var ende svensk. Man skrattade gott åt världens kortaste bok: Boken med svenska krigshjältar. Sossarna styrde redan under andra världskriget och hade spridit sitt gift.

    Gillad av 3 personer

   • historiker skriver:

    Ja, sossarna styrde under andra världskriget. Och de dominerande ministrarna i samlingsregeringen var skåningar – PAH, Wigforss, Bramstorp och Sköld.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Den som sysslade me daffärer lärde sig snabbt att om man hade skakt hand med en dansk affärsman så gällde det det att snabbt försäkra sig om att handen fanns kvar efteråt.

    Sverige hade naturresurserna, danskarna fick lita till smartness och snabba fötter. Erfarenheten säger att mössen är mer på sin vakt än de större djuren.

    Danskarna förstod tidigt var som var på väg. Det visade Jyllandsposten.

    Gilla

   • Tom Nässbjer skriver:

    Vikingarna, Grundtvig, Kierkegaard – nära, trots skogen i söder, kontinenten; Knut, Danmark, England, Guillaume/Wilhelm Normandie, England) – och självständiga tack vare skogen.

    Gilla

 4. rationellaapan skriver:

  Ja Patrik pekar onekligen på ett stort problem. Industrikapitalismen kännetecknades av att någon med idéer om en produkt eller tjänst investerade för att skapa denna. För att kunna producera fordrades ofta en stor mängd av okvalificerad arbetskraft. Utvecklingen som skett är att denna arbetskraft numera är ganska så kvalificerad. En stor mängd tekniska hjälpmedel användes. Behovet av helt okvalificerad arbetskraft har i princip försvunnit. Detta kommer ännu mer förstärkas när AI introduceras i all form av tillverkning. Sverige är kanske ett av världens mest solidariska länder. Via våra skatter så har vi beslutat att även utan jobb, när du blir sjuk eller på annat sätt inte kan jobb, så ställer vi solidariskt upp och stödjer den personen. Detta system bygger dock på att de som behöver stödjas ligger på en låg nivå.
  Nu har politikerna i Sverige valt att ta emot en stor mängd invandrare som inte ens uppfyller kravet på att vara en helt okvalificerad arbetskraft. De kan inte Svenska och kan inte förutsättningarna för att jobba bra i Sverige. Dessutom är det få Svenskar och Svenska organisationer som är intresserade av att lyfta dessa människor till Svensk nivå.
  Exakt som Patrik sa ‘Var är orkestern’.
  Detta har redan inneburit att vi fått en obalans beträffande vår solidaritet. Det är helt enkelt för många som inte arbetar som måste försörjas. Utveckling av AI och annat kommer förstärka detta. Tyvärr så vill den sittande regeringen spä detta problem med ytterligare invandring.
  Jag ser ingen lösning på detta än att försöka med totalstopp för invandring och på något sätt få dem som finns här att komma till jobb.

  Gillad av 3 personer

 5. gmiksche skriver:

  Skillnaden mot tidigare epoker med sina upp-och-nedgångar och övergångar till något okänt ligger i globaliseringen. När Sverige och Frankrike var på topp under stormaktstiden låg ex vis Tyskland och Ryssland på botten och vice versa. I dag är strömningarna i Västeuropa mer likriktade och påverkas dessutom av det som sker utanför kontinenten. Mycket tyder på att Europa för en tid framåt blir tvådelat. Östeuropa med Ryssland men även de baltiska staterna och Finland kommer att gå en annan väg. Helt enkelt på grund av att de i tid motsatt sig den muslimska invasionen. Italien är på väg åt samma håll. Balkan är splittrat. Det finns hopp om att även spanjorerna tar sitt förnuft till fånga i tid. Portugiserna är redan där. Men hur Sverige, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien ska dra sig ur snaran, det vågar jag inte tänka på.

  Gillad av 12 personer

  • brrr skriver:

   Jag har länge tänkt att britterna är illa ute beträffande islamisering, grovt våld från den gruppen o.s.v., MEN britterna är 60 miljoner, muslimerna 6 miljoner, och ingenstans i närheten av så tungt beväpnade som de är i t.ex. sverige, troligen också i Frankrike, Holland, Tyskland, Belgien.
   Det kan bli våldsamt i Storbritannien, men jag tror att britterna har goda chanser att ta sitt land tillbaka. Soldaterna är knappast heller på etablissemangets sida.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    I så fall krävs det en helomvändning hos de konservativa. Labour kan man inte räkna med i det sammanhanget. Idag finns det inget parti i brittiska parlamentet som motsvarar SD. Yttrandefriheten är snarast mer beskuren än här hemma och i de flesta västeuropeiska länder. Men visst kan det ändra sig över en natt. Britterna har tidigare visat att de kan kavla upp ärmarna när det behövs.

    Gilla

 6. Kjell Rehnström skriver:

  Kommunismen segrade i väst i form av Socialdemokrati. I det gamla Ryssland, ett underutvecklat jordbruksland där ett fåtal människor var fabulöst rika medan det stora folkflertalet levde i stor fattigdom. Där segrade kommunisen. Det är tänkvärt.

  Innan jag säger något mera ska jag nämna att ingen använder demagoger längre, vilket torde motsvara skällsordet populism, eftersom demagogen är folkledare!

  Det finns en hel del historiska exempel på hur flera stater med motstridiga uppfattningar har slagit sig samman för att nedkämpa en stat som riskerar att bli för stor. Ett exempel är Hansans stöd till rebellen Gustav Vasa! Ett annat är Polens delning mellan dåtidens stormakter.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Intressant det här med demagoger/populister. Demagog kommer från grekiskan och betyder folkledare, den som får folk att agera. I ledarens eget syfte. Inte nödvändigtvis till folks bästa. Med populist avses snarare någon i stor skara som sätter upp sig mot överheten. Visserligen utvecklas ledare även inom populasen, men det är sekundärt. De gula västarna är ett gott exempel.

   Gillad av 2 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Jämförelsen kommunism — populism är ju alldeles utmärkt. Antagligen var kommunismen 1848 så innehållslös som populismen är nu. Den drevs av den eviga socialistiska principen, men den var för de inblandade inte synlig och känd, så de hittade på vad kommunismen skulle innehålla så att säga längs med vägen.

  Kanske kommer en ny ideologi att utkristalliseras ur populismen, men eftersom det denna gång är etablissemanget som drivs av den eviga socialistiska principen så är det inte uppenbart hur det skulle ske. I bästa fall kommer populismen att leda till att en ny konservativ ideologi etableras, alltså att vi lär oss att paketera konservatismen på ett intuitivt lättillgängligt sätt, på ett sätt som erbjuder den vanliga människan en färdigtuggad livssanning baserad på de eviga och sanna konservativa principerna.

  Gillad av 11 personer

  • svart pulver rinner ur säck skriver:

   Jag kan inte bestämma mig för om jag tycker det är en bra idé eller inte. Vi har redan vår kultur nertecknad i Bibeln, samt i ett massivt västligt kulturarv, det kanske inte skall reduceras till en pamflett, till ett manifest, eller en koran? Är inte just det problemet med dagens politik, man kämpar med att koka ner vår kultur till något lättsmält och förutsägbart så utnyttjade våra politiker det och skapade tramset med allas lika värde. Scrutons manifest som du översatt är kanske annars bra, men det kan ju inte ersätta att det krävs en insats för att bli en riktig västerlänning.

   Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Är det inte vårt västliga kulturarv som har producerat dagens människor, både eliterna och folken? Antingen finns det något fundamentalt fel i produktionsapparaten eller också måste mjuk- eller hårdvaran uppdateras, eftersom merparten av produkterna nu verkar bli biologiskt, psykiskt och socialt undermåliga t o m jämfört med de mest primitiva kulturernas produkter.

    Hur som helst är det av värde ju fler som bekantar sig med konservatismen och jag vill lyfta fram SD:s utmärkta nättidning samtiden.nu som tyvärr kommer att läggas ner. Synd, för den har en utomordentlig redaktion och mycket bra krönikörer. Läs Dick Erixons referat i dag från ett Timbro-seminarium om konservatism: ”Är konservativa de liberaler som blivit rånade?” Och under kategorin ”Kultur” vill jag särskilt puffa för artikeln ”Konservatism genom eller utanför staten?” (19 januari).

    Gillad av 3 personer

   • lastade med allt för resa över himalayas land skriver:

    Jovisst Sixten, ett system som bygger på att människor fritt skapar sitt samhälle är ju sårbart, som socialismens och pk-ismens och islams intåg visar. Kyrkan var nog garanten som behövdes, jag tror att det blir svårt att återskapa något med samma tyngd, varför uppfinna hjulet igen? Vi kan istället återupptäcka, den bästa är Jordan Peterson, det är ju det han gör, arkeologi i vårt eget kulturarv. Det som däremot behövs är att identifiera ondskan i pk-ism med sin rot i vänstern, socialismen och den stora staten och krossa dessa irrläror. Grunden i dessa bygger på att politiker utnyttjar folks svaghet, ett sådant system blir alltid totalitärt och är vår fiende.

    Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Du kanske skulle byta skiva Fredrik? Du har ju fel i det mesta. Eviga principer…det finns inga vid sidan av naturvetenskapen och människans biologiska natur. Möjligen om du vill likställa kristendom med socialism så har du en linje i Västs historia.

   Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Kanske kommer en ny ideologi att utkristalliseras ur populismen, men eftersom det denna gång är etablissemanget som drivs av den eviga socialistiska principen så är det inte uppenbart hur det skulle ske.”

   En federation av nationalistiska stater och motståndsrörelser? FN på riktigt. ; )

   Gillad av 1 person

  • Hans Högqvist skriver:

   Ideologier och manifest känns som genomlevda faser i samhällsutvecklingen. Dags att släppa fram individen att forma sitt eget liv.
   Schweiz har haft det så ”alltid”, formerna för samarbetet mellan kantonerna skapades redan på 1500 talet och fortfarande är samarbetet endast om det som är nödvändigt som försvar och kommunikationer. Beslutande folkomröstningar i alla större frågor. En demokrati alltså, inte en representativ demokratur.
   Sverige är ett ytterst extremt land med sin detaljreglering av hur du får bygga och vad skolan ska ”lära ut” ( eleverna kan knappt räkna eller tillgodogöra sig en text när de går ut ur gymnasiet! ) – det personliga ansvaret existerar inte som en kunskap, en förutsättning, för att överleva.
   Få svenskar kommer att klara en kris som kommer i en eller annan skepnad – krig eller naturkatastrof har ingen betydelse – få svenskar har egenskapen och förmågan att klara överlevnaden i kriser längre, det ska socialen ta hand om…..

   Gillad av 2 personer

 8. Samhällsvetare skriver:

  CITAT UR TEXTEN
  ”För det första indelas det hela i tre ekonomiska tidevarv (som Sverige förstås delat med anda länder), feodalismen, nationalismen och industrikapitalismen.”

  KOMMENTAR

  Feodalism i Sverige ?

  Det intressanta med detta land är just detta. Avsaknaden av feodalism i Sverige och därmed Finland.

  I denna del av världen har bonden alltid ägt den mark han brukat.

  Denna intressanta historia med privat äganderätt som grund bidrog tidigt till ett bra finansiellt system, till ett rättsligt system som medborgaren hade förtroende för, liksom god utbildning.

  Företagandet, innovationskraften har kommit ur denna miljö.

  ÖVRIGT

  En rutin varje morgon är att läsa PE:s ledare. Oftast mycket tankeväckande, bildade- något som inte behöver påpekas.

  Gillad av 3 personer

 9. En stor verktygslåda skriver:

  Svårt att sia om framtiden. Finns så mycket nytt utvecklingsmässigt som i dag tillförs samhället. Och som även kan brukas av olika maktkonstellationer.

  Ett utgör informationen om oss själva. Den vi dagligdags läcker ut.
  Med kreditkorts användning kan man exakt följa vad du köper, när och var.
  I en modern bil kan man följa, på sekunden, din väg i trafiken. Vart du åker och stannar upp. Till och med ditt körsätt kan registreras. Din privata elförbrukning visar upp ditt beteende inom hemmets väggar, när du vaknar och går upp. Sätter på kaffet, åker hemifrån och kommer hem igen. Man vet exakt vad du tittat på i teve, besöker för sajter på internet. Din mobiltelefon visar var du går och vilka du har omkring dig. Nya typer av högtalare med lyssnande mikrofonen är på väg in i våra hem. Med inbyggd språkförståelse. Förutom de möjligheter till avlyssning våra mobiltelefoner kan utnyttjas till redan här och nu.
  Sedan länge har dessutom olika myndigheter all sköns detaljerad formation om dig. Kartläggningen av den enskildes privatliv, hur du lever ditt liv, slår med lätthet gamla tiders Science fiction.

  Det är klart att det finns program som kan samköra dessa data. I jakten på terrorism vore det rentav tjänstefel om inte all denna information utnyttjades fullt ut. Data om oss själva har blivit till en ständigt flödande råvara.
  Aldrig tidigare i historien har förutsättningarna för ett kontrollsamhälle varit större. Dessutom lever i hög grad moderna företag på en hudnära information om just dig som kund. Och hur människor som kollektiv beter sig.

  Information i sig utgör i dag en gigantisk och växande maktfaktor. En del återfinns inom globala företag. Annat hos makten själv. Och vi måste räkna med att även avancerad kriminalitet i ökad utsträckning kommer att utnyttja alla dessa källor av information, även i bearbetad form. Med 5G accelererar denna utveckling än mer. Och där tillkommer även större styrningsmöjligheter.

  Det ovan sagda pekar enbart på en av svårigheterna att sia om en kommande utvecklingen. Den som handlar om information. Till detta kommer en avancerad vapenutveckling. Teknisk utveckling över huvudtaget. Och migrationsflödens rikting och styrka. Etnisk sammanhållning och splitting. Djupt religiösa tankesystem. Fördelning av av makt. Nya skikt i samhället. Allmänt olikhet i moralutveckling, även som särskiljande. Nya former av identitetssökande.
  Till det skall läggas den gränsupplösande Globalismen.

  Ingen vid full sans kan väl inbilla sig att endast en enda gemensam värdegrund kommer att gälla i denna framtida värld. Då måste man vara mer än lovligt naiv.

  Det som alltid gått igen genom historien är hur makt och resurser brukar ansamlas på färre händer. En utveckling som redan nu är tydlig. Varje samhällelig makt utnyttjar då de verktyg som står till buds. Och aldrig någonsin tidigare har den verktygslådan varit större. Och i snabbt växande.

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Folk önskar ju kontroll för det luktar trygghet för den oinsatte.
   Sann trygghet kommer av egen svett, och det är dom flesta för lata och bekväma för, så enklare att låta” Staten” härja i godhetens namn.
   Ler lite åt alla dessa influensors, när dom varit nyttiga idioter så kommer kosingen sina för dom rätt omgående. Sedan är deras värde samma som vi har NOLL.

   Gillad av 1 person

  • ericr45 skriver:

   …och spiken i kistan för demokratin kommer när man avskaffar kontanter.
   Förskräckande nog har jag sett t o m förhållandevis liberala och frihetliga personer nyligen vilja detta!
   Varenda krona som byter ägare kommer att kunna kontrolleras av Överheten.
   En Överhet som definitivt INTE kommer att vara på Din sida när detta sker…..
   .

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det avgörande kommer att bli om vi har viljan och kraften att stå emot de krafter som i tusentals år sett som sn största uppgift att härska över andra för sin egen skull och utan hänsyn till andra.

   Jordan Peterson har visat att hierarkiierna är oupplösligt forbundna med alla samhällen. För oss gäller det att lära oss att känna igen blodsugarna, superegoisterna, de hänsyslösa, psykopaterna och massmördarna och förhindra att de når toppen av dessa hierkier.

   Vi är fler än dem vi är starkare än dem, vi är intelligentare äm dem. Det som återstår är modet att avslöja och bekämpa dem. I det avseendet är vi våra egna värsta fiender eftersom vi går på deras finter för att splittra oss genom att t.ex. uppfinna ord som ”konspirationsteoretiker” och klistra dem på alla som försöker avslöja dem.

   De utnyttjar våra känslor av skam, skuld och heder för att vända oss mot varandra i stället för mot dem.

   De är onda. Vi måste inse att det finns de som inte tänker som vi; som skrattar förnöjt när vi lider eller utplånas. Det är svårt men nödvändigt.

   Gilla

 10. Fredrik Östman skriver:

  Din historiebok är däremot rent nonsens. Det första som slår en är att etiketterna inte stämmer. Det var barocken som var feodal och det var den tidiga industrialismen som var nationalistisk. Sedan frågar man sig var de där vågorna representerar. Det kan inte vara ekonomisk output eller levnadsstandard, ty den har följt ett annat mönster som under den beskrivna perioden har varit monotont stigande efter en exponentiell kurva. Det kan inte vara styrelsesätt eller ideologi eller ”huvudmotsättning”, eftersom de inte heller har ändrat sig på detta sätt. Renässansen och upplysningen var viktiga tidsperioder, men de föregicks inte av någon successiv nedgång och det skedde inget liknande omkring 1200, eftersom humanismens framväxt och början på slutet på medeltiden på kontinenten brukar räknas till renässansen.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   I USA finns en intressant diskussion om den federal maktens gränser gentemot de ensklida staterna. Brott och straff var enligt konstitutionen något som skulle skötas av delstaterna utan inblandning av de federala myndigheterna.

   Numera tycks det dock som om FBI vill sträcka sin jurisdiktion långt över det de var avsedda för: att ta hand om gärningar som begåtts i många stater.

   Uppenbart är att demokraterna i princip vill avskaffa delstaternas egenmakt coh göra guvernörerna till landshövdingar.

   Det finns anledning att börja föra en motsvarande diskussion i Sverige.

   Fallet med familjen Bundy har väckt både känslor och diskussion i USA och bör få sin motsvarighet (diskussion alltså!) i Sverige!

   Gilla

  • Lars skriver:

   https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/feodalismen

   Fredrik, du behöver läsa på, feodalismen räknar man med uppstod tidig medeltid efter Roms fall. Barocken är 1600-tal. Dessutom har du i stort sett knappast någon tillväxt ekonomiskt avseende produktionen före 1700-talets. Det är ingen exponentiell kurva. Varför skriver du en sån massa goja och varför inbillar du dig vara konservativ? Det är du inte, du försvarar inte det befintliga och du vet inte vad dett är.

   Gilla

 11. Dandersan skriver:

  Du saknar en period som vi har just nu. Internationalismen-med FN och andra globala organisationer som skapades efter WWII.
  EU är en del av denna internationalism, där målet var fri rörlighet inom länderna för kapital och människor.
  Dess fall är just den naiva inställningen till yttre gränser.
  En gränslös tolerans medför stora ”utmaningar”.

  Gilla

 12. Magnus Rosensparr skriver:

  Tänk att det skulle behöva ta 137 år, från 1848 till 1985, för att PE skulle kunna avskriva Det kommunistiska manifestet. Funderingen om islam blir den fjärde stora epoken är inte ogrundad. Det som kommer i våra dagar är den tredje islamvågen, efter den första på 700-talet och den andra på 1600-talet. Det har nu gått 1387 år sedan Mohammeds död, så det är verkligen hög tid för PE att avskriva Koranen.

  Gillad av 7 personer

 13. Lars Bernhoff skriver:

  Det är ett intressant sätt att tänka. Att se tecken på att en generell ny era kan vara på väg. Det handlar säkert om hur långt den generella solidariteten ska sträcka sig. Nationer, hur mycket ska de agera självständigt och värna sin egen överlevnad och hur mycket ska vi öppna upp för andra nationers medborgare som av skilda egoistiska skäl söker sig eller känner sig tvingade att lämna sin nation.

  EU är en organisation som skapades för fred genom att skapa ömsesidiga beroenden genom fördelaktig handel över sina gränser. Ursprungsprojektet har lyckats väldigt bra. Slitningar uppkommer nu när det blir så attraktivt att bo här att våra solidariska (försäkring)system inte tål påfrestningarna för att hantera de nya invånarna om de släpps in utan att vara eller göra sig kvalificerade för fördelarna.
  Om klimat och krig i vår Europeiska omvärld fortsätter kommer dessa ställningstaganden ställas ännu mer på sin spets.

  Att ta emot med öppna armar folk som drivs av andra mål än de europeiska är inte självklart. Vår hittillsvarande internationalisering som haft mängder med fördelar kanske börjar skönja en gräns. USA tex börjar tröttna på FN där alla länder har en röst men USA ska betala en stor del när de samtidigt anses som fienden av så många andra. Där ser vi också tecken på att omprövningar är på gång. Med eller utan Trump
  Var det slutar vet ingen.

  Gillad av 1 person

 14. Östrahult skriver:

  Jag tror att om vi ser allt i ett längre tidsperspektiv så handlar det om demokratins kollaps. En tillräckligt stor del av de som röstar är helt enkelt inte smarta nog, de blir manipulerade. Utvecklingen förstärks av att konsumtionssamhället blivit så perfekt att alla tar detta för givet. Det är i denna miljö som politiken skapas och så lär det förbli fram till att det blir riktigt dåligt.

  Gillad av 3 personer

 15. Leif Nilsson skriver:

  En utmärkt krönika Patrik, som vanligt till gagn och glädje!
  Dock en liten randanmärkning, angående bilden från din historiebok, gällande nationalismens epok. Epoken där innefattar stormaktstidens Sverige, vilket omfattade många nationaliteter. Danskar, finnar, balter och tyskar. Det var dock nästan bara Skåneland, som tvångsvis försvenskades och tvingades in i nationen Sverige.

  Jag citerar Wikipedia, eftersom jag ser den tidsbestämningen som mer korrekt:
  ”Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag. Nationalismen har efter andra världskrigets slut verkat tillsammans med marxism i flera koloniala befrielserörelser. …”
  ”… nationalismens avsikt är att främja ett altruistiskt, oegennyttigt handlande inom nationen. På så sätt anser nationalisterna att nationalismen kan likrikta krafterna och minska friktionerna i samhället och därmed menar man att nationalismen ger en starkt positiv inverkan på samhällsutvecklingen.”

  Värt att notera är också, att demokratins uppkomst hänger intimt samman med nationalismens framväxt.

  Gillad av 6 personer

 16. Aha skriver:

  Självgodheten i regeringsförklaringen är kväljande, de små människorna som höjer sin röst;
  ”Runtom i Europa breder högerextrema rörelser ut sig. I flera länder har krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för människors lika värde. Vi väljer en annan väg.”

  Så säger alltså en liten man till vilken närstående fackföreningar utesluter medlemmar som är medlemmar i ett folkligt parti, som ger miljarder till ett public service som inte berör Sveriges kritiska frågor; var verkligen mångkultur bra? Vad händer med välfärden med anstormningen av nya människor? Så säger en liten man när han samtidigt ingått en politisk kartell som går ut på man ska undvika att föra politik vars demokratiska genomförande hänger på att ett annat parti behövs röster behövs. En liten man som spottar ur sig floskler som att alla är värda lika mycket, dock inte de som är anhängare till en politisk konkurrent.

  Kväljande var ordet.

  Gillad av 12 personer

  • Anders L. skriver:

   Ja, landet företräds av en liten man, en barnlös byfåne som saknar bildning, kultur och yrkeserfarenhet. Men han är en marionett som styrs av de hårdföra socialisterna i ”verkställande utskottet” och ”tro och solidaritet”.

   Gillad av 1 person

 17. Christer H skriver:

  Den stora invandringen är inte för att ”Sverige behöver arbetskraft”. Det är ren och skär
  import av röstboskap. Initierad och verkställd av partier som har röstköp som affärsidé och grund för det egna maktinnehavet.
  Vi som betalar kalaset är så blåsta – i dubbel bemärkelse.

  Gillad av 16 personer

 18. Olle Holmqvist skriver:

  ”Om man kan lära något av historien,..”I vardagslivet tillämpar vi alltid omedvetet den dubbla negationen Doktorn säger att du är fullt frisk om inga (negation) fel /negation) hittats. Detsamma på bilprovningen – UA. Vi kan lära av historien – den egna och den allmänna – men bara enligt den dubbla negationen- Undvik det onda, det goda är det som blir kvar.

  Montgomery: Do not march on Moscow

  Gillad av 1 person

 19. Detlef Hieronymus skriver:

  Re samhällsvetarens kommentar

  Bonden alltid ägt sin mark?
  Nog var adeln stora jordägare?
  Varför markerade vi uttryckligen självägande bönder som odalmän?
  Var placerar vi då in begreppet torpare?
  //HH

  Gillad av 1 person

 20. Astrid skriver:

  ”Jag kan inte se annat än sönderfallstendenser som inte bygger något värdefullt utan bara rensar plan för något okänt som kommer. Förra gången var det något riktigt bra som kom, nämligen industrikapitalismen. Men det kan också vara något helt annorlunda, till exempel islam.”

  I början av 90-talet var entusiasmen inom vissa delar av svenska befolkningen stor inför islams ”spännande” ankomst till vårt land. Tiden ansågs vara inne för islam att erövra Norden och ingick i en större plan för ”nödvändig” omdaning av Europa.
  Två konvertiter, en svensk man och en norsk kvinna, reste runt och berättade om vilken underbar religion islam är. Jag var med på en sådan föreläsning. Salen var fullsatt och människorna verkade lyssna med största intresse. Inga protester framfördes ens efter redogörelsen av ojämlikheten mellan man och kvinna. En enda fråga ställdes: om inte påbudet för kvinnan att täcka håret kunde vara symboliskt menat. – Nej, kvinnan ska bära huvudduk som synligt tecken på sin ärbarhet och den är ett skydd mot våldtäkt…

  Under alla dessa år sedan 90-talets början har vi fått mycket erfarenhet av islam och ändå fortsätter folk rösta på partier som arbetar för omfattande muslimsk invandring och islamisering. Politikertoppen stödjer agendan för global diktatur, trots all kunskap om nazism och kommunism. Man är varken naiv eller okunnig utan mest superegoist?

  Gillad av 11 personer

 21. Errol skriver:

  Att tro att de disparata populistpartierna i Europa som bara kan förstås utifrån respektive lands historiska och politiska kontext skulle kunna formulera ett gemensamt politiskt program är aningslöst naivt. Är det överhuvud självklart att alla dessa ”populistpartier” är populistiska så som begreppet lättvindigt kommit att användas pejorativt. De disparata vänster- och högerpopulistiska reaktionsmönstren finns förvisso välrepresenterade åven inom väletablerade partier. Den politiska krisens Europa har sin huvudsakliga förklaring i att den politiska eliten och etablissemanget fört en migrationspolitik över huvudet på befolkningen och lättvindigt stämplat all kritik som rasism och populism.

  Slutligen kommer de etablerade partierna tvingas till en tillnyktring, alternativt att välja sig en ny befolkning. Vad Europa inte behöver är dock ett nytt utopiskt politiskt paradigm eller ett vulgärmarxistisk politiskt program som bygger på kvasifilosofiska antaganden om historiedeterminism.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   ”Slutligen kommer de etablerade partierna tvingas till en tillnyktring, alternativt att välja sig en ny befolkning.” Det må vara så. Frågan är vad tillnyktring innebär i konkreta åtgärder från de etablerade partierna i den mån de kommer att finnas kvar. Se ex vis Frankrikes socialdemokrater som var i regeringsställning för bara två år sedan och idag är utraderade. Det andra alternativet innebär rätt och slätt inbördeskrig.

   Gillad av 3 personer

 22. klyvnadenstid skriver:

  Att formulera det politiska manifestet får vår tid faller inte enbart på populisternas axlar. Ställ den uppmaningen till alla, rikta den inåt.

  Vad kan man då lära av Marx och Engels polemiska pamflett och politiska huggskott. Önskar du upprepa dess historia se Manifestet som en positiv lärdom. Om inte, sök de negativa lärdomarna.

  När vi nu har facit över marxismen borde väl inte valet vara så svårt. Det som kännetecknar de totalitära ideologier som tog religionernas plats under 1900-talet, var att de endast kunde segra genom kriser och krig. Bolsjevikerna växte ur första världskrigets skyttegravar och vegeterade på dess andliga utarmning och mänskliga katastrof. Hitler lyftes genom den misär 30-talskrisen skapade in i maktens finrum. Detta gäller alla totalitära ideologier, värt att tänka på när nu islam knackar på vår dörr.

  Var Socialdemokratin marxistisk? Den var materialistisk, modern men inte totalitär och totalateistisk, den var inte jakobinsk fördemokratisk men ärvde stora delar av den ekonomiska analysen i synen på privat egendom. Den var marxistisk i sin syn på kapitalackumulationen, som den liksom Marx gjorde till naturlag. Den var som Marx mer fientlig till bönder och till ”småborgare” än till det framväxande industrikapitalet. Socialdemokratin stod visserligen för ett arbetarideal i den strävsamma skötsamma arbetaren, i motsats till den revolutionära hulliganen och romantikern, men lyckades inte formulera kollektivet politiskt på något annat sätt än Marx, genom att definiera arbetarklassen som egendomslöst, som industriproletariat.

  Den som vill göra en politisk insats genom att fila på ett manifest har en 1900-tals historia att göra upp med. Dess dominerande ideologi att förstå till innehåll och verkningar.

  Gillad av 2 personer

   • klyvnadenstid skriver:

    Vore intressant med argument i sak. S är ett maktparti och har inspirerats av marxistisk maktanalys. De har dock underordnat sig demokratin, vilket är det avgörande. Den svenska socialdemokratin är en bred rörelse att kalla den totalitär gör att gränserna mot kommunismen, den revolutionära marxismen suddas ut.

    Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Ideologier och manifest känns som genomlevda faser i samhällsutvecklingen. Dags att släppa fram individen att forma sitt eget liv.
   Schweiz har haft det så ”alltid”, formerna för samarbetet mellan kantonerna skapades redan på 1500 talet och fortfarande är samarbetet endast om det som är nödvändigt som försvar och kommunikationer. Beslutande folkomröstningar i alla större frågor. En demokrati alltså, inte en representativ demokratur.
   Sverige är ett ytterst extremt land med sin detaljreglering av hur du får bygga och vad skolan ska ”lära ut” ( eleverna kan knappt räkna eller tillgodogöra sig en text när de går ut ur gymnasiet! ) – det personliga ansvaret existerar inte som en kunskap, en förutsättning, för att överleva.
   Få svenskar kommer att klara en kris som kommer i en eller annan skepnad – krig eller naturkatastrof har ingen betydelse – få svenskar har egenskapen och förmågan att klara överlevnaden i kriser längre, det ska socialen ta hand om…..

   Gillad av 2 personer

 23. Khan gawa, elefantisk dans, skapad av danske mand, som tack av dromtömpa tre dzopkyo fann, lastade med allt för resa över himalayas land, snabbt på väg för att undvika tibetdams hand, svart pulver rinner ur säck bakom jak i lång rand. skriver:

  Allt handlar om människor, och om det fundamentala faktum att vi alla är olika, och inte formas som dagens politiker vill, genom simpla dekret från FN, EU och regeringar. Vi svenskar har vår särart, den kan tyckas på ytan skadad, men det är främst för att vi har oturen att leva i den första perioden av så långvarig trygghet och sådant välstånd att de allra mest odugliga egentjänare till sist tagit makten överallt, i politk, media och samhällsforskning, verkligheten har kunnat hållas på avstånd av det tidigare generationer byggt. Det som är verkligt imponerande det är hur snabbt detta nya globala etablissemang av parasiterande oduglingar lyckats förstöra generationers verk, men nu svarar folk, och går till nya partier och konstellationer, det tar förstås lite tid och medför en del kaos men vi vet vem vi är på djupet, låt oss för alla del inte förväxla allt prat om genus och transvestittoaletter och klimat med annat än löjliga dagsländor. Det vi utsätt för har försökts förr, i alla kommunistregimer, men inte trodde folk på dekreten, och det slutar alltid med att man är tvungen att mörda sin egen befolkning för att få folk att lyda. På samma sätt fungerar islam, lyd, eller mist huvudet. Vårt etablissemang idag är dock för mjuka för att börja mörda folk i stor skala, och kommer att tvingas bort.

  Det västerländska arvet sticker mycket djupare än vi kanske tror, det är vad vi är, som Åkesson uttrycker det: är jag japan för att jag åker tunnelbana i Tokyo? Jag har åkt tunnelbana i Tokyo i flera år, och svaret är nej, man blir inte Japan av det. Japanerna är inte som vi, på samma sätt är inte muslimerna som vi, eller de från Nya Guinea, istället så skiljer sig alla kulturer åt och vissa skiljer sig på precis de punkter som är kärnan i vår kultur, islam är ett nästan perfekt exempel på detta. Så jag tror att efter en period med en del kaos så reser sig väst igen, folk kommer att korrigera det nuvarande usla korrumperade ledarskapet, det test vår kultur utsätts för idag liknar krig, det håller nu på att bli uppfostrande, se på de gula västarna, och kommer att tvinga fram bättre människor på scenen, se bara på Patrik och Katerina till exempel, bra människor kommer fram ur buskaget och tänker, vad fan, ja då får väl jag bli ledare.

  Jag inledde med att allt handlar om människor och därför så är jag rädd att även om väst kommer att räddas så är jag osäker på Sverige, man har helt enkelt tagit hit för många med icke-kompatibla värderingar, så det är möjligt att Sverige blir som Libanon, att Sverige inte står att rädda, det kommer att krävas hårda hammarslag, en ”Saviour General” med Victor Davis Hansons terminologi.

  Gillad av 12 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Härligt. Jag kan bara instämma. Emigrera inte utan stanna här och kämpa. Nuvarande oduglingar kommer vi snart att kunna blåsa bort genom att säga BU, lite hastigt.

   Gillad av 1 person

 24. Gustaf skriver:

  Så här sa parlamentsledamoten Enoch Powell i ett tal i det brittiska underhuset den 20 April 1968 (översatt till svenska):
  ”Det är närmast ofattbart att det nu till Wolverhampton varje vecka kommer 20 till 30 nya immigrantbarn från andra världsdelar – och som kommer att innebära 15 till 20 nya familjer om ett eller ett par decennier. De som gudarna vill förstöra, görs först galna. Vi måste vara galna, verkligt galna, när vi som nation tillåter ett årligt inflöde av bortåt 50.000 understödstagare, människor som till största delen utgör en grund för framtida tillväxt av immigrantbefolkningen. Det är som att se en befolkning lägga ved på sitt eget begravningsbål. Vi är faktiskt galna nog att tillåta ogifta personer immigrera för giftermål med personer de aldrig ens träffat.

  Vi får inte inbilla oss att flödet av understödstagare kommer att försvinna per automatik. Tvärtom, även med den nuvarande inflödestakten av bara 5000 personer per år som får kuponger, så finns tillräckligt underlag för ytterligare 25.000 understödstagare per år i evighet, och det utan att räkna in den stora gruppen som redan finns här – och de illegalt ankomna. Under sådana omständigheter kommer inget att vara tillräckligt med mindre det totala inflödet för bosättning här reduceras till försumbara proportioner, och att nödvändig lagstiftning och administrativa åtgärder tas utan dröjsmål.”

  Talet (som är mycket längre än citatet ovan) omnämns som ”Rivers of blood speech” och kostade Enoch Powell hans position inom det konservativa partiet.

  Titta på siffrorna och fundera på hur mycket ved vi har lagt, och fortsätter att lägga, på den svenska nationens begravningsbål och även här bannlyser, förföljer och utestänger vi de som protesterar.

  Vi måste vara galna, verkligt galna …

  Gillad av 11 personer

 25. Gustav H skriver:

  Precis som Leif Nilsson ovan påpekar är nationalstaten en förutsättning for mindre folk (nationaliteter) att hävda sin ekonomi, kultur, traditioner, språk och tro gentemot en mer eller mindre aggressiv omvärld.

  ”Stormakterna” tvingades, under 1800-talet på grund av (eller tack vare) uppkomsten av just dessa mindre nationalstater, ta inbördes hänsyn och till förhålla dessa små stater genom fördrag och neutralitetsförklaringar. Smånationerna verkade här stabiliserande och konfliktdämpande. Omvänd gäller också, där småstaters instabilitet leder till kedjereaktioner och internationella konflikter. Även dagens världssamfund förutsätter något sånär stabila nationalstater med egna gränser och en förmåga att att värna staten vid och inom dessa gränser.

  Nationalstaterna är även en förutsättning för att välfärdssystem skall kunna finnas, välfärdssystem anpassat till just den specifika befolkningen (= ekonomi +kultur!) på vilket det tillämpas.

  Här kan noteras att inflyttningen av kraftigt annorlunda kulturer till den Svenska nationen ofrånkomligt kommer att leda till kulturella enklaver med egna definitioner på ekonomi och kultur ledande till specifika behov av ”välfärd”, i absolut konflikt med den skandinaviska synen på välfärd. Det ligger då i sakens natur (och genom historiska erfarenhet) att dessa enklaver kommer att kräva självstyre och på sikt suveränitet.
  Vi ångar på mot ett nytt 1808 och en ny rikssprängning, inte genom krig, som då, utan genom att förrädiskt uppmuntra till folkvandring in i riket.
  Glöm inte bort att om Norge har sin Quisling så har Sverige sin Cronstedt. En Cronstedt som 1808 öppnade Sveaborg port åt fienden av ren feghet och genom att begå förräderi och fanflykt.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”Nationalstaterna är även en förutsättning för att välfärdssystem skall kunna finnas,”

   Ett starkt motiv för att försöka trumfa nationell demokrati med överstatlighet, var att man inte såg något annat sätt att bli kvitt den trötta majoritetens snyltande på produktionsapparaten.

   Gilla

   • Gustav H skriver:

    Vi måste återigen lära oss skilja mellan samhälle och stat.
    Utan en stat som skydd har ett samhälle dock svårt att hävda sig mot yttre och inre våld.

    Och jag hävdar att det är samhället som skapar ”bestående” välstånd med sitt överskott.
    Om nu inte staten tar detta överskott och själv tar på sig uppgiften att ”skapa välstånd”.
    Det fungerar dock aldrig eftersom det är essensen av vad som menas med ”socialism”.

    I Sverige hade vi en exceptionell teknisk, innovativ, ekonomisk och kunskapsmässig utveckling från mitten på 1800-talet till mellankrigstiden. Detta skede skapade ett momentum som varade ända in till början av 1970-talet.
    Under denna period skapades otaliga institutionen som företag, skolor, universitet, kassor, apotek, bibliotek och museer, mestadel genom privata initiativ och genom ideellt arbete och donationer. Alltså inte av ”staten” utan av samhället. Det är så sann välfärd skapas.

    Staten, genom en ny generation politiker (typisk (och ironisk) nog efter rösträttens införande), började under tjugo och trettiotalen förstaliga dessa institutioner. Skrapar man bort dåtidens etiketer var det vad man idag väljer att kallar ett utslag av nationalsocialism.
    En ny syn på ”staten” började etablerades, som en ”institution” under en täckmantel av att var ”folkets egen stat”, som nu röva bort samhället från folket.

    Och idag fullbordas detta genom att, nu när nästan allt överskott är taget, röva bort själva landet från under folket.

    Gillad av 6 personer

 26. Vaknauppnu skriver:

  Kanske en god idé att ta kontakt med Sydafrika… Gör upp en plan om folkutbyte; skicka, muslimerna dit för att bidraga med kunskap och välfärdsnytta samt arbetskraft. Ta hit de vita sydafrikanerna som idag lever under dödshot. Dugliga människor som vet att t.ex. utveckla jordbruk. De kan säkert efter en hyffsat kort omställning till svenska språket och vårt samhälle komma att bidra till att vi får kompetens på riktigt och en ökad självförsörjningsgrad i SVERIGE

  Gillad av 8 personer

 27. Henric Ankarcrona skriver:

  Feodalismen fanns aldrig i Sverige i kontinental mening. Som ”Samhällsvetare” påpekat ovan var skattebönderna, dvs självägande bönder, ett fundament i svensk historia. De ägde ungefär hälften av all jord. I övrigt fanns krono- och frälsebönder på mark ägd av kronan respektive adeln. Till skillnad från de flesta (alla?) europeiska länder hade också bönderna egen politisk representation i bondeståndet.
  Den privata äganderätten spelade därmed en avgörande roll för den väsentligen fredliga utveckling som hittills utmärkt vår historia.

  Gillad av 5 personer

  • gmiksche skriver:

   En liten korrigering. Grovt sett syftade 1680-talets reduktion till att återställa ägandefördelningen av jorden till som den tedde sig i seklets början. Under tiden hade dock Skåne, Halland, Blekinge och Jämtland kommit till. Såvitt jag känner till har den traditionella (återställda) fördelningen med 1:1:1 mellan krono-, skatte- och frälsehemmanen efter reduktionen på 1680-talet inte ifrågasatts av historieskrivningen. Således ser jag inget stöd för att av skattebönder ägd jord efter reformationen utgjort hälften av all jord i Sverige inom dess nutida gränser.

   Gilla

 28. Gilbert Andersson skriver:

  Västvärlden begår självmord och blir muselmanskt. PE:s exempel på skiften i artikeln skedde p g a olika orsaker. Vetenskap, upplysning, nationsbyggande, olika krig mm.
  Det som händer idag är något nytt i världshistorien, nämligen att vi frivilligt underkastar oss en medeltida våldsregim.
  Jag har ibland funderat på om någon främmande makt sprider någon drog i dricksvattensystemet som påverkar hjärnan på befolkningen. T ex i Sverige verkar 82 % av befolkningen vara drabbade!

  Gillad av 3 personer

 29. Khan gawa, elefantisk dans, skapad av danske mand, som tack av dromtömpa tre dzopkyo fann, lastade med allt för resa över himalayas land, snabbt på väg för att undvika tibetdams hand, svart pulver rinner ur säck bakom jak i lång rand. skriver:

  Allt handlar om människor, och om det fundamentala faktum att vi alla är olika, och inte formas som dagens politiker vill, genom simpla dekret från FN, EU och regeringar. Vi svenskar har vår särart, den kan tyckas på ytan skadad, men det är främst för att vi har oturen att leva i den första perioden av så långvarig trygghet och sådant välstånd att de allra mest odugliga egentjänare till sist tagit makten överallt, i politk, media och samhällsforskning, verkligheten har kunnat hållas på avstånd av det tidigare generationer byggt. Det som är verkligt imponerande det är hur snabbt detta nya globala etablissemang av parasiterande oduglingar lyckats förstöra generationers verk, men nu svarar folk, och går till nya partier och konstellationer, det tar förstås lite tid och medför en del kaos men vi vet vem vi är på djupet, låt oss för alla del inte förväxla allt prat om genus och transvestittoaletter och klimat med annat än löjliga dagsländor. Det vi utsätt för har försökts förr, i alla kommunistregimer, men inte trodde folk på dekreten, och det slutar alltid med att man är tvungen att mörda sin egen befolkning för att få folk att lyda. På samma sätt fungerar islam, lyd, eller mist huvudet. Vårt etablissemang idag är dock för mjuka för att börja mörda folk i stor skala, och kommer att tvingas bort.

  Gilla

 30. Khan gawa, elefantisk dans, skapad av danske mand, som tack av dromtömpa tre dzopkyo fann, lastade med allt för resa över himalayas land, snabbt på väg för att undvika tibetdams hand, svart pulver rinner ur säck bakom jak i lång rand. skriver:

  Det västerländska arvet sticker mycket djupare än vi kanske tror, det är vad vi är, som Åkesson uttrycker det: är jag japan för att jag åker tunnelbana i Tokyo? Jag har åkt tunnelbana i Tokyo i flera år, och svaret är nej, man blir inte Japan av det. Japanerna är inte som vi, på samma sätt är inte muslimerna som vi, eller de från Nya Guinea, istället så skiljer sig alla kulturer åt och vissa skiljer sig på precis de punkter som är kärnan i vår kultur, islam är ett nästan perfekt exempel på detta. Så jag tror att efter en period med en del kaos så reser sig väst igen, folk kommer att korrigera det nuvarande usla korrumperade ledarskapet, det test vår kultur utsätts för idag liknar krig, det håller nu på att bli uppfostrande, se på de gula västarna, och kommer att tvinga fram bättre människor på scenen, se bara på Patrik och Katerina till exempel, bra människor kommer fram ur buskaget och tänker, vad fan, ja då får väl jag bli ledare.
  Jag inledde med att allt handlar om människor och därför så är jag rädd att även om väst kommer att räddas så är jag osäker på Sverige, man har helt enkelt tagit hit för många med icke-kompatibla värderingar, så det är möjligt att Sverige blir som Libanon, att Sverige inte står att rädda, det kommer att krävas hårda hammarslag, en ”Saviour General” med Victor Davis Hansons terminologi.

  Gillad av 1 person

 31. Gustav H skriver:

  Patrik, vet inte var du hittar din epokindelning men nationalstaten är ett 1800-tals fenomen. Och kapitalismen är inte en epok utan ett historiskt naturtillstånd. Endast marxister förnekar detta faktum.

  ”Min” epokindelning för Sveriges del (!) är mer som följer, med början på den första ”kända” epoken. Epokerna i Sverige följer i stort utvecklingen internationell även om utfallet för Sveriges del är specifikt :

  1. Fram till ca 700-talet: Forntiden (med stenålder, brons- och järnålder som generiska avgränsingar)
  2. 700 talet till 1397: Vikingatiden och framåt, början på den historiska tiden, kristnandet av Norden, mm.
  3. 1397 till till 6 juni 1523: Kalmarunionen (en tidig nordisk variant av ”Benelux”) som värn mot en expansiv Hansa och Nord-”Tyska” stater.
  4. 1523 – 1632 Statskupp och Gustav Vasa som första arvkungen (med hjälp av Hansan, ack denna ironi…) och Sverige blev en stat av mer europeisk snitt.
  5. 1632 – 1718: Gustav II Adolf död, Axel Oxenstiernas statsförvaltning genom 1634 år regeringsform med inrättandet av myndigheter och början på det Karolinska enväldet. Sveriges gräns mot Danmark fastställs.
  6. 1718 – 1774: Karl XII död inleder ”Frihetstiden”, statskupp och det första politikerväldet (Ständerväldet). Riksdagen hade fria händer, ämbetsmannainflytandet stärktes kraftigt genom 1719/1720 års regeringsform. Det skapades en tryggad byråkratisk förvaltningsorganisation enligt mönstret från 1634 års regeringsform, under ett självständigt regerande riksråd. Riksdagen fick nu oinskränkt lagstiftningsrätt. Kungadömet behölls, men där regenten nästan inte hade någon makt alls. Det egentliga regeringsorganet skulle nu vara riksrådet och ståndsriksdagen tog sig från 1738 även rätten att avskeda de rådsherrar som var misshagliga för det härskande riksdagspartiet.
  Så avlöstes det kungliga enväldet, suveräniteten, av ständerväldet.
  7. 1772 -1809: Statskupp, det Gustavianska Enväldet, 1772 års regeringsform vilket väsentligen ökade kungens makt på bekostnad av riksrådet och riksdagen (ständerna). Fast en svag Montesquieuskt maktdelning infördes ändå. Gustav II Adolfs makt stärktes dock ytterligare genom Förenings- och säkerhetsakten 1789.

  Forts.

  Gillad av 3 personer

 32. Gustav H skriver:

  Forts. del 2:

  8. 1809 – 1971: Förlusten av Finland, statskupp, upplösandet av det Gustavianska enväldet och den 6 juni 1809 en ny regeringsform. Med denna infördes upplysta parlamentarismen med en Montesquieus maktdelningen mellan Regering (kung), Riksdag och Domstolar, vilket introducerade parlamentarismen, samtidigt var det födelsen av det moderna Sverige (utan Finland). RF1809 avsikter fullbordades med 1866 år riksdagsordning då de urgamla ständerna avvecklas och ersattes med ett modernt tvåkammarsystem (för ”tröghetens skull” enl. Louis de Geer).
  Från dag ett har det dock obstruerats mot 1809 eftersom många ansåg att den stred mot det svenska lynnet (underförstått att svensken varken kan hantera individuella rättigheter och/eller ansvar).
  Få tänkare inom konservatism eller liberalism (här socialister) förnekade dock RF1809 styrka och kvaliteter som konstitutionell princip och argumenterade in i det sista för dess bevarande. Det var den andra generationen födda i rösträttsåldern som avskaffade den konstitutionen som gav de och skyddade deras medborgliga och demokratiska rättigheter (återigen ironi).
  9. 1971 – idag: Torekov (Statskupp?) sköt RF1809 i sank och inledda den nuvarande epoken; det andra politikerväldet (Riksdagsväldet).
  Denna gång med hjälp av den Rousseau inspirerade ”Folksuveränitetsprincipen”; och Sverige fick härmed en Jakobinsk konstitution.
  Riksdagen har från 1974 återigen fria händer, ämbetsmannainflytandet stärktes kraftigt genom 1974 års regeringsform (med tillägg 1976) genom att Riksrätt och ämbetsmannaansvaret från 1738 (!) avskaffades, vilket ånyo skapar en tryggad byråkratisk förvaltningsorganisation under självständigt regerande riksråd.
  Riksdagen har nu återigen oinskränkt lagstiftningsrätt.
  Kungadömet är kvar, men regenten har inte någon makt alls (Torekovkompromissen).
  Efter 165 år, avlöstes år 1971 den upplysta parlamentarismen av ett nytt politikerväldet.

  Jag tror mig dock se att denna nionde epok, ”redan” efter 48 år, har nått vägs ände.

  Gillad av 7 personer

 33. Lars skriver:

  Det förefaller mig att vad vi ser globalt är hur civilisationer med sammanhållande kultur ersatt kalla kriget (The Clash of civilizations) dvs rysk-ortodoxa, väst (USA och Väst Europa, Kina, Japan, Indien, buddistiska, Sydamerika(ev. Väst), Afrika(kanske), Islam där religionen har betydelse för kulturen och definierar gränser. USA har i denna nya tiden drivit på för multikulturalism och globalism – Väst principer är universella, liksom institutionerna – men vad vi ser är motsatsen. Inom Väst skapas interna civilisatoriska konflikter genom invandringen. Vi har sett hur det utspelade sig på Balkan, i Ukraina, gränsstaterna mellan Ryssland och den muslimska världen, i Nord Afrika, Afghanistan, Filipinerna, Uigurer i Kina osv.

  Ekonomiskt har världen gått mot globalisering och fria kapitalrörelser, uppbyggnad av långa försörjningskedjor, ökad handel, ökad spridning av kunskap. Tillgången på billig arbetskraft och övertaget för finansiell makt orsakar arbetslöshet och ökade klyftor i väst och låg produktivitetsutveckling. Det är en internationalisering utanför nationsgränser som industrikapitalismen gått. Populismen rymmer en klasskonflikt där eliterna avlägsnat sig från medelklass och arbetarklass, som får ta bekymren med immigration och låga löner, den rymmer också nationalism och betoning av den egna civilisationen och dess kultur. Medborgare är inte lika rörliga om kapitalet.

  Eliterna har bejakat multikultur i USA och Europa med nyliberala ekonomiska ideologier i botten. Man har trott på sammansmältning och samlevnad,

  Reaktionen borde rimligen ha en geostrategisk och en ekonomisk dimension. Hur hantera fria kapitalflöden, den finansiella sektorns tillväxt, ökade makt och inflytande, välfärdssystemen, teknologiutvecklingen, energiberoendet, gränser, militär makt mm. Europa bildar en enhet med ca 600 miljoner människor och USA ca 350 miljoner. De atlantiska samhällena bildar en civilisation. Men medelklass och arbetarklass halkar efter i den ekonomiska utvecklingen och migrationen späder ut det gemensamma kittet som håller samman och ger förutsättningar för ekonomins utveckling. Euron är befängd! Fungerar inte. Håller ned tillväxten. Skapar klyftor som inte går att hantera. Eliternas EU avlägsnar sig från det nationella ansvarsutkrävandet och demokratin. Brexit visar på upplösning.

  Gillad av 1 person

 34. lookslikeanangel skriver:

  O2

  Ibland diversifierar sig ett företag; fler produkter/tjänster sådär
  – globala?

  Ibland koncentrerar man sig på (någon) kärnverksamhet.

  (Jag tar inte upp organisationer här. Dom har en annan
  – nu är jag väldigt snäll här! – dynamik.)

  Åter till företagen OCH samhället; det blir nästan som någon slags andning
  eller hjärtverksamhet.

  Kanske är det vad man ser nu – man har splittrat upp sig för mycket.
  Posten ”diverse” (där ska man nog göra ett ordentligt gräv eller en revision
  – kan bli intressant!)

  Vi måste tillbaka till någon slags verklighetsbotten.

  Med handen på det intelligenta hjärtat.

  Det är lite kul med en framtid också!

  Gilla

 35. Göran Holmström skriver:

  Kan erkänna att närmare Moder Svea än vi var igår var länge sedan.
  Sex snöskotrar samling vid mitt garage klockan tio som vart elva. ungdomarna kom på fina rejsskotrar kallas visst crossover tydligen, polarens gumma lånade vår reserv. Iväg bar det i tögrader och lättare regn, målet var cirka sju mil bort, fem bilvägen. Medelåldern minus gumman och mig låg på cirka trettio år, med våra 54 och 56 så höjde vi det rejält. Tempot var synnerligen högt konstigt nog hängde vi med på vår trogna touring skoter gumman burkar bra och är ytterst följsam ( nu pratar jag på skotern det andra är vår ensak).
  Tre sjöar senare som korsades med full pytte trots det sjönk vi på en till sadeln, jodå blött att baxa upp. Sju timmar senare så framme vid målet tyvärr dog stötdämparen på vår skoter så kvällsgrillningen och nattåkningen hem uteblev. Vi hittade plats på skidhotellet oxfilepizza några öl o wirre uppvägde det hela.
  Vad har allt det med Sveriges historia att göra då? Jo blev svaret imorse då jag läste denna fina krönika i hotellsängen. Vår befolkning har glömt att fightas, och blivit bortskämda och likgiltiga. Det vinner dom onda krafterna på, eller vad dom nu är. Och mina underbara knäppa polare är ju inte som andra, åker skoter som galningar, vilken sportdryck dom väljer är deras ensak. Men att se två vada ut i issörja nästan upp till pungen för att dra upp nästan 300 kg Touring skoter utan att gnälla en endaste gång, det är fan tame vackert.
  Hade jag haft ett kompani av sådana hjältar så var PK- besegrat på en vecka.
  Nu en Whisky i soffan och gå sortera alla intryck.
  Ps stolt att jag o gumman får vara med dessa hjältar, en av dom satte min låneskoter i ett träd inatt hon klarade sig rätt bra, skotern mindre men det går att fixa.
  Ps2 Låt inte PK vinna!

  Gillad av 4 personer

 36. ericr45 skriver:

  Jag ägde för många år (1968) sen ett exemplat av Det Kommunistiska manifestet. Det blev stulet från mitt studentrum..
  Jag ägde för många år sen ett exemplat av Maos Lilla Röda. Det blev stulet från mitt studentrum..
  Fråga: Kan man härav dra några slutsaster om de personer som sympatiserar med dessa ideologier?
  Eller räcker det med en IRL-kontroll hur det gått för dessa ideologier på olika platser i världen?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.