Gästskribent Lennart Waara: Landet Lagom är inte så lagom

Det sägs ofta att Sverige och svenskarna är lagom i meningen att vi hyllar någon form av konsensusdriven medelväg, mittemellan. Lagom definieras av Wikipedia som ”varken för mycket eller för litet”, ”utan överdrift”, ”för ändamålet ‘lämplig’ storlek, mängd”. Definitionen i Svensk Ordbok (SO) är ”i lämplig omfattning varken för mycket eller för litet.”

Jag har aldrig riktigt känt mig komfortabel varken med uttrycket lagom eller uppfattningen att Sverige är landet lagom. Det förefaller mest en uppfattning som torgförs i enklare journalistik. Jag har heller aldrig uppfattat mig som lagom. Tvärtom har jag alltid värjt mig emot att uppfattas som lagom.

Hur är det då med Sverige som landet lagom? Några exempel från den politiska sfären belyser.

Massmigrationen i Sverige är i absolut världsklass med avseende på antalet flyktingar och välfärdsmigranter vi tagit emot de senaste fem åren. Sett till antal emottagna muslimska välfärdsmigranter som andel av befolkningen är vi värst i Europa. Det har medfört problem socialt, ekonomiskt, budgetmässigt och politiskt som kommit att ställa Sverige i ett internationellt negativt ljus. Ja faktiskt gjort Sverige till ett exempel som nämns i internationella debatter som ett exempel på hur illa det kan gå: Framväxten av en muslimsk diaspora i våra större städer, konsekvenser i form av moskéer som predikar islamism, minareter och böneutrop, våldtäkter, gängkrig, dödskjutningar, antisemitism, månggifte, barnäktenskap, tvångsgifte etc. Detta är utförligt beskrivet till och med i mainstreammedia. Den muslimska massmigrationen är inte lagom utan extrem i jämförelse med de flesta andra länder.

Ett annat närliggande exempel handlar om det regeringsunderlag som framförhandlats av Stefan Löfven, Isabella Lövin, Annie Lööf och Jan Björklund. 73 punkter som bildar underlag för den socialdemokratiske statsministern och hans regering av S och MP.

Betänk punkten 16 om att Sverige enligt överenskommelsen skall förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar om 11 år. Det är i världsmåttstock ett förslag långt ifrån lagom. Det är tvärtom ett mycket extremt exempel. I själva verket planerar inget annat land i den civiliserade världen ett sådan förslag. Tänk er ett sådant förslag i Tyskland eller USA!

Sverige är ett land som haft egen tillverkning av två personbilsmärken Volvo och Saab och två lastbilsmärken Scania och Volvo. Fordonsbranschen har varit och är en betydande del av den svenska ekonomin och den svenska exporten. Volvo personvagnar och lastvagnar, Saab och Scania har varit ledande i världen kvalitetsmässigt och utvecklingsmässigt. Idag har Sverige kvar tillverkning av Volvos personbilar samt de två lastbilstillverkarna även om ägandet i bolagen förändrats.

Olika branscher har olika stor betydelse för ekonomin som helhet. Normalt antar man inom nationalekonomin att de två branscher som har högst spridningspåverkan – så kallad multiplikatoreffekt – är byggsektorn och fordonsbranschen. Jag har inga nyare siffor men man brukar anta att multiplikatorn är minst tre för bildindustrin. Det betyder att varje investerad miljard i bilsektorn multiplicerar sig i ekonomin tre gånger. Självfallet har en nedgång en motsvarande negativ inverkan på ekonomin och tillväxten. Det betyder med andra ord att Sverige, med ett beslut om att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar skickas rakt in i en lång och djup depression. Om en biltillverkare inte kan sälja sina fordon på hemmamarknaden så blir det dessutom svårare att sälja på exportmarknaderna.

Den fyrtaktiga Otto-motorn har i själva verket under mer än 130 år utvecklats och optimerats på alla tänkbara sätt, effekt, hållbarhet, vikt, vibrationsfrihet och effektivare bränsleutnyttjande med lägre bränsleförbrukning som följd, effektivare förbränning med renare avgaser etc. Det finns absolut inget som talar för att Ottos fyrtaktsmotor nått sitt maximum i något av dessa avseenden.

Fler exempel skulle kunna presenteras. Feminismen med en ”feministisk utrikespolitik” och en ”feministisk regering” är ett. Extremt snarare än lagom. Klimatalarmismen antar också allt mer drag av extremism snarare än lagom med agronomer som ”superklimatforskare”, meteorologer som klimatexperter, en 16-årig flicka som propagandist och 87 influencers som ber att makthavarna ”skall köra över folket” för att hantera ”klimathotet”. Anders Wijkman, Per Holmgren med flera hävdar till och med att ”demokratin skall sättas på paus”. Knappast vad man skulle definiera som lagom.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

60 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Landet Lagom är inte så lagom

 1. Aha skriver:

  Sverige är extremernas land. Ett dektliknande land där PK-ismen brett ut sig. Jag har gjort en lista på drygt sjuttio extrema områden, från stort till smått såsom mest med beskattning på arbete till mest med civil handgranatkastning. Migrationspolitiken, genustramset och klimathysterin vekar väl vara de områden som sticker mest ut jämfört med andra länder.

  PK-ismen är ingen lek. Den har medfört att Sverige trots ett extremt skatteuttag levererar en medioker välfärd. Skolan presterar dåligt, vården har enorma köer, de äldre får vänta på trygga boenden. Ekonomin är medioker, ca 1% BNP-ökning per capita. Rättsväsendet hinner inte med, folk känner sig otryggare.

  Sverige måste räddas från de som som orsakat allt detta.

  Gillad av 8 personer

  • Lars skriver:

   Hur extremt skattetryck anser du det är? Vilka länder jämför du med och vad har de för skattetryck och hur stor är välfärdsstaten om vi ser till att i vissa länder är det privat, men subventionerat, i vissa beskattas t.ex. pensioner och brutto är inte netto. OECD länderna lägger ungefär 23-28 % jmfrt med BNP på välfärdsystemen, även USA, ochi många länder innebär privat produktion av tjänster inte någon real minskning av kostnaden för medborgarna. Likafullt är skattekvoten i Sverige ca 44 % av BNP och tredje högst.

   Vi är säkert överens om ineffektivitet inom det offentliga i allt från statskontoret, riksrevisionen, riksdagen, kommunernas inköp, subventioner av olika företeelser som idrott, föreningsstöd, religiösa samfund, bibliotek mm om vi enbart ser till vad konsumenten själv kan avgöra vad hon vill betala för, men hur är det med effektivitet i skolor, på universitet, näringslivsmyndigheter osv?

   Gilla

   • Aha skriver:

    Mätvärden för välfärden – jag tar uppgifterna ur huvudet;
    – Skolan ca 14 plats bland OECD-länderna
    – Vården Europas längsta vårdköer. Minst med vårdplatser i Europa
    – Äldreomsorgen. Nedbantning med ca 30 000 platser till 70 000 platser samtidigt som befolkningen ökat med 500 000 – 1 000 000 miljon människor.

    Rättsväsendet är en också en viktig del där förmågan är eftersatt. Pensionerna kunde vara bättre. Etc. Din fråga kräver en omfattande genomgång.

    En nettoskattebetalande medelklassare kan bara konstatera att välfärden för hans del är måttlig trots att vi totalt sett har en av världens största skattetryck. Tidigare även då med högt skattetryck, hade vi bättre utbildningsresultat, kortare vårdköer, mer äldreomsorgsplatser, färre brott.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Håller med, vill egentligen bara påpeka skillnaden mellan det som tillhör välfärdssystemen, ca 26 % mot BNP i skattekostnad och hela den offentliga sektorn om ca 44 % skattekvot mot BNP.

    Framförallt reagerar jag på de låga pensionerna, de höga boendekostnaderna och migrationen, men som du så ser man ju förfallet via media närmast dagligen. Man klarar ju inte ens ett snöfall utan att pendeltågen slutar fungera – det har väl aldrig snöat i Sverige.

    Sedan känns det, får väl säga känns i brist på fakta, att det svenska näringslivet inte heller är konkurrenskraftigt på det sätt som var. Går som tåget nu, men med dopad växelkurs av centralbanken och tidigare genom återhållen inhemsk konsumtion genom budgetöverskott/skatter.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik, Österrike har högre skatt än Sverige… eftersom vi har en stor offentlig sektor där BNP underskattas systematiskt, så är det sannolikt att skattekvoten skulle vara lägre jmfrt med länder med mer avgiftsbelagd produktion t.ex. USA eller Schweiz. I PDFen ovan är det intressant jmfra hur stor andel som går till välfärdsstaten (social secutrity) enligt OECD, Ungefär lika mellan USA och Sverige t.ex. Uppenbarligen tar man hänsyn till återflöden t.ex. beskattning av pensioner, skattesubventioner, privata försäkringar mm, men det står inte hur man beräknat i denna broschyr.

    Gilla

 2. Lars Bernhoff skriver:

  I privata sammanslutningar är det mer betecknande att vi uppnår lösningar/beslut som är en bra balans av de alternativ som varit aktuella, dvs lagom. Politiskt har det säkert också varit ganska kännetecknande när man kände att det var ens egna förtjänade pengar som skulle användas.
  Politiskt har vi troligen sedan Palmeeran slagit in på en väg som att vi ska vara föredöme för andra och tom omfamna kommunistiska länder. Vi trodde oss vara klokare än andra och veta lhur man ska agera på världsscenen för allas bästa. Farlig övertro.

  Någonstans där blev det viktigt att tycka ”rätt”. Vi började kosta på oss att ha politiker som tyckte det som lät bra. Alltså var det tex viktigare att vara ung än kunnig i riksdagen etc. idag nästan ingen 65+ i riksdagen. Vi började skaffa oss politiker som tex inte var skolade, inte hade egna yrkeserfarenheter etc. De tilläts tycka ”rätt” därför de kunde höja skatten om pengarna inte räckte osv. Andras pengar blev tillgängliga utan noggranna kostnadskalkyler.
  Resultatet blev att vi valde in för många naiva politiker, och för många av väljarna behöll tron på att politikerna var duktigare än de själva var.

  Vi betalar nu ett högt pris för att det fick gå så här långt. Lennart Waaras exempel är pinsamma men avslöjar att patienten Sverige ännu inte har tagit rätt medicin mot fortsatta inaiva och samhällsfarliga beslut. Vår omvärld har insett att det är något fel. När gör tillräckligt många det i Sverige?

  Fler av oss mindre naiva måste tyvärr engagera oss praktiskt i politiken för att få en ändring. Långsam väg men en del av lösningen. Partierna är svårintagliga fästen eftersom de inte lever av medlemspengar utan av statsbidrag. I väntan på en större förändring och uppvaknande får vi rösta på de minst naiva.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   I själva verket är det SAP och MP som är national-socialistiska partier. Influensorna och Centerpartiet är fascister. Folkpartiets eftr. är socialliberalt och Vänsterpartiet kommunisternas parti. Vår regering stöds av en bred socialistisk allians, det är en postmodern regering.

   Gillad av 5 personer

  • Kalle skriver:

   Ny fordonsskatt 2019. Jag bytte bort min 2015 bil med 148 g/ km mot en motsvarande 2018 med 138 g/ km
   2015 bilens skatt 1224 kr. 2018 bilens skatt 3997 kr. Efter 3 år återgår skatten till samma nivå som 2015 bilens, sägs det. Säg att jag kör många mil på dessa 3 år och motorn blir sliten, ja då efter 3 år sänks skatten till nivån för 2015. Vansinne, det borde ju naturligtvis vara tvärtom, en trött motor förorenar naturligtvis mer än en nyare. Det luktar stollig MP och S politik lång väg. Allt är möjligt för att få in obegränsat med skattemedel.
   Detta är inte lagomt, det är S och MP politik när den visar upp sitt fula tryne

   Gillad av 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Lagom är inget dåligt begrepp. Det förutsätter omdöme och allmänt gott förstånd och indikerar att man tänkt igenom vad man vill och och kan och vad som bör göras. Precis som begreppet lagom försvunnit från Sverige har också dessa senare begrepp också gjort det. Är man positivt lags så vill man tro att vett och gott förstånd bara har dragit sig undan för en tid på grund av all otrevlig hetspropaganda och till slut vågar krypa fram igen när stollarna får annat att syssla med.

  Gillad av 2 personer

 4. Samhällets moraliska tsunamivåg skriver:

  Mycket av nationalekonomin handlar även om skatteuttag. Att få ihop resurser att fördela ut till en gemensam kaka. Den migration som nyss beskrevs som ett stort kompetensregn har mer nyktert visat sig utgöra en ekonomisk belastning. Kommer man från Somalia har man sällan någon högre utbildning bakom sig. Inget konstigt med det. Kommuner köper numera upp bostadsrätter för nyss anlända migranter, med kommunala medel. Till och med flera lägenheter om familjen är särskilt stor. Tre lägenheter på Lidingö utgör ett av exemplen. Ett förfarande, som mer eller mindre, påtvingats kommunpolitiker från riksdagen.

  På de arbetades axlar läggs mer av börda för att ekonomiskt dra runt samhällsekonomin. Större tyngd på de arbetandes ryggar. Nu talar man även om att återinföra fastighetsskatten, arvsskatten och förmögenhetsskatten, för att komma åt mer av skattemedel.

  Den pensionär som lever i en villa, och drar runt sin ekonomi med enbart pensionen, skall om fastighetsskatten återinförs, sänka sina ekonomiska marginaler ytterligare. Staten kommer att tvinga dessa pensionärer att bidra med medel för att kommuner skall kunna att köpa upp boenden till ekonomiska migranter. Huvudsakligen MENA-regioner.

  Även i samhällsekonomi döljer sig en slags moral. Att ekonomiskt marginalisera en pensionär, bara för att hans villa går att ta som gisslan, för att klämma fram mer slantar, för att bekosta en vansinnets migration, lär påverka dennes syn på samhällsmoralen, och även bland grupper på väg in i pension.

  Man ställer MENA-gruppen direkt mot den ekonomiskt mer svage pensionären. Samtidigt som man från politiskt, och myndighetshåll, talar om en korrekt värdegrund. En moralisk härdsmälta i mitt tycke. Och så säger politiker att de vill motverka ”mer mörka krafter”. Ja visst – det ser mörkt ut för pensionärerna. Särskilt för de som bor i villa. Och kanske tvingas sälja av sitt boende.

  Då träder för övrigt en återinförd förmögenhetsskatt in, om vissa politiker får som de vill, för att krama ut än mer ur deras ekonomi. Samtidigt som grannarna, till deras nyss nyss inköpta mindre bostadsrätt, kan komma från MENA-länder. Som det då blir svårt att dela sin upprördhet med. Inte minst språkligt.

  Samhällsutvecklingen består också av moraliska multiplikatoreffekter. Som drar iväg bortom rimlighetens gränser. Det sker i en mer gränslös värld. Där pensionärer efter ett långa arbetsliv, tvingas delta i ekonomisk sanktion av en mer gränslös politik.

  Migrationen påverkar inte bara samhällsekonomi, och dess fördelning. Utan ger även upphov till moraliska kataklysmer. Att ekonomiskt tvinga pensionären, ifrån hus och hem, utgör en direkt snedtändning av politikernas egen moral. Och detta bara för att kunna vidmakthålla en extremt generös migrationspolitik. Vad gör det med synen på solidaritet inom ett samhälle? När politiker hellre värnar och prioriterar mer främmande fåglar, än sina egna barn – om än i form av äldre människor, i slutet av ett långt arbetsliv.

  Gillad av 5 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag har många grannar men två av dem, pensionärer med färdigamorterade hus är inbitna sossar. Dessa unnar jag verkligen att de får njuta av att flytta och bli av med pengarna. Men vi andra?

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Partikulärt att oja sig över fastighetsskatten. Villan representerar ett värde och då finns rimligen medel för att ändra sitt boende och anpassa sig till sämre ekonomi som pensionär? Vem behöver inte anpassa sig när inkomsterna minskar? Därmed inte sagt att fastighetsskatten gav problem när priserna på marknaden drev upp värdet och skatten in absurdum, så en förändring hur underlaget för skatt beräknas vore rimligt, men inte fan ska vi väl tycka synd om en villaägare med ett boende värt fem miljoner?

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Vem snackar om att tycka synd om? Om jag eller någon genom sparsamhet lyckats bo kvar i det hus jag köpt för skattade pengar, underhållit med skattade pengar och nu kan bo billigt i något jag trivs med varför anser du att staten ska tvinga av mig mer pengar så jag tvingas att flytta? Du är socialist eller kommunist och du vill inte att människor ska bestämma själv. Förfärlig inställning. Antagligen vill du helst slå ihjäl oss pensionärer också. Skäms!

    Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    Ditt tänkande om den självständiga individen är absurt eller med ett modernt uttryck sjukt.
    Du utgår ifrån att staten äger mig.
    Äganderätten är en förutsättning för alla samhällens bestånd!
    Bo Adolfsson,Hjo
    Son till en odalbonde
    PS Jag ser gärna att Du står för vem Du är med mer än anonymen Lars! DS

    Gilla

   • Lars skriver:

    Uppstiger solen och Bo: Ni begriper ju inte att marknadsvärde på hus i hög grad bestäms utanför ert eget ”sparande” och räntesubventionerade boende. Det kallas för economic rent när man som tomtägare (bostaden är sällan värt mycket) kan tillgodoräkna sig marknadskrafternas spel och ständigt ökade värden pga bostadsbrist, utbyggnad av kommunikationer etc.

    Med ert resonemang ska ert boende inte vara värt mer än vad ni betalat för det oavsett när ni säljer.

    Vad tusan är det med borgerliga sympatisörer? Saknar ni all kunskap om samhället?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Bo, du får gärna se att jag har ett namn, men för min del i min situation så är det rimligt vara anonym. Vad du själv tycker, absurditeter och kan inte läsa innantill, borde medföra att du själv håller dig anonym. Dummare än tåget brukar man säga. Ska man säga dum som en bondläpp i ditt fall?

    Det är lite grov uttryck, men bildningsnivån hos herrarna är patetiskt låg.

    Gilla

   • acke5 skriver:

    Äganderätten och möjligheten att få värna sitt och de sina står inte särskilt högt på din agenda, eller hur?

    Staten äger allt och vi skall bara ödmjukt tillåtas disponera någonting om vi betalar för det – tänk att det finns de som vill ha det så!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Acke5: Du ser världen genom dina borgerliga propaganda filter. Jag har inget specifikt att anföra kring äganderätt, men blir så beklämd av bristen på argument hos borgerliga sympatisörer. Äganderätt och beskattning förekommer samtidigt i alla utvecklade länder. Äganderätt är sällan absolut utan begränsas med olika regler kring t.ex. arbetarskydd, naturskydd, exploaterings regler, skogsvårdslagstiftning, konsumentlagstiftning mm och även via sådant som graderad rösträtt, bolagslagstiftning mm. Äganderätt institutionaliseras via riksdag och regering. Beskattning och fördelning mellan privat och offentlig produktion och inkomstöverföringar (som pensioner) bestäms av riksdag.

    Det är beklämmande med förenklade etiketter på verkligheten.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars,

    jag tror att du inte är en verklig person utan en avsiktlig provokatör. En dummerjöns som ifrågasätter DGS-konsensusen. Det tycker jag är bra eftersom vi tvingas tänka till och vässa våra argument. fortsätt gärna!

    När det gäller klimatfrågan så har du fel på många punkter. Den viktigaste av detta är ditt påstående att vi som inte tror på männsikans utsläpp av koldioxid som någon väsentlig faktor för jordens oundvikliga klimatförändringar skulle ha bevisbördan för vår hållning.

    Det som hittills presenterats av det du kallar ”konsensusvetenskapen” är ANTAGANDEN men inga som helst bevis.

    Tittar man på de verkliga kurvorna visar de en genomsnittlig termperaturökning av 0.7 grader över de senaste etthundrafemtio åren. Inom den tidsperioden finns det tidigare perioder med såväl temperaturökningar som -minskningar som är större än de som uppvisats under de senaste tjugo åren.

    Forskningen visar dessutomm att höjningen av koldioxdhalten är en följd av och inte en orsak till temperaturhöjningar genom årtusendena.

    Alla förutsägelser om avsmältning, isbjörnar o.s.v. har kommit på skam.

    De som på senare år visat det verkliga forskningsläget är personer som inte längre är beroende av offentliga anslag för sin verksamhet.

    Bevisbördan ska placeras där den hör hemma: hos den som påstår att mänsklig aktivitet orsakar klimatförändringar!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Nej Olle, jag tycker att ni ska skärpa er och läsa på. Om ditt inlägg här, så har jag svarat nedan. Du missförstår helt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, jag är lite osvensk, jag är inte imponerad av det grupptänkande ”Group Think” som kännetecknar Sverige under fina namn som konsensus. Visst vill jag att ni skärper ert tänkande och er argumentation här på DGS. Som det är nu är ni ju okunniga och ute och reser.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Intressant se vem som gillar det du skriver om fastighetsskatten. Det är väl personer utan ekonomisk förståelse gissar jag. Samma andas barn.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det är så typiskt borgerliga resonemang och så avslöjande över borgerligas brist på ekonomiska begrepp och förståelse. Lätta offer för politisk propaganda. Varför finns det ingen kunskap och kompetens inom borgerligheten? Vill man inte ha röster och styra landet?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Med detta sagt att hälften av ditt resonemang håller, men delen om fastighetsskatt är rakt upp och ned borgerlig propaganda. Varför finns det inga realt ekonomiskt kunniga och seriösa politiker inom den borgerliga falangen? Varför denna ständiga falska svada? Och invandringen, något borgerliga partier drivit sedan man lät polacker stanna på 80-talet trots att de saknade skyddsskäl och fortsatte med bosnier och sedan muslimer från alla de håll och Turkiet ville man ha med i EU…

    Kan vi inte rösta bort svensk media och svenska politiker över hela linjen, från vänster till höger? Kan vi inte försöka befria oss från den tomma retorik som de står för? Hur mycket ekonomi och annat behöver vi läsa för att stå fri från propagandan?

    Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    Det som s k personer med ekonomisk förståelse som t ex Lars Calmfors gillar med fatstighetsskatten är att skattebasen inte går att flytta. Moms och fastighetsskatt älskas, när alla andra skattebasen är flyktiga.
    På detta sätt blir den lilla arbetande människan en skatteslav.
    Staten måste begränsa sina åtaganden. Vi kan inte vara hela världens socialbyrå och miljösamvete.
    Men så länge som vi har en av skattebetalarna betald statspropaganda blir det ingen förändring. Mer om detta på Swebb-TV med Lars Bern och Jan Tullberg.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Bo Adolfsson,. det är riktigt att skattebasen inte kan flyttas om det är fastighetsskatt, men det är inte enda skälet utan avser även att den skatten inte snedvrider resursallokeringen lika mycket som inkomstskatt och även att man den vägen tar hand om en del av den ”economic rent” jag berörde dvs värdestegringar som inte beror av bostadsägarens insatser utan från omgivande samhälles utveckling. I en lågränta situation pressar man även undan bostadsbubblor.

    Gilla

 5. Göran Holmström skriver:

  Sverige är en återvändsgränd för individer som gillar att skapa eller tänka lite utanför boxen. Just lagom är provocerande, visst det stämmer att lagom intelligenta individer har stora möjligheter att ljuga sig till lite högre ekonomisk standard än vad deras hjärnor klarar av att Skapa.
  Det är extremt, men precis vad kommunister gör, skapar sig en gräddfil och slår undan fötterna på alla andra.
  Att Ottomotorn hatas så hårt är inget att förvånas över, dels står den för frihet och dels står den för någon som lyckats bygga något med händerna. Detta är en provokation för dessa som varken kan skapa eller reparera saker, så lösningen är enkel förbjud saken då.
  Landet lider av politisk inavel fullständigt, det är inte lagom.

  Gillad av 3 personer

 6. yetidams starka hand skriver:

  När jag växte upp så skrattade man åt de sovjetiska 5-års planerna, hur kunde någon vara så dum? Såg de inte hur fattiga de blev när några få, inte så välutbildade, i den politiska toppen trodde att de kunde lägga detaljerade planer för hela samhället? Såg de inte hur mycket som utvecklades och producerades i USA, när folk fick bestämma själva vad som skulle produceras, hur mycket de ville arbeta och med vad, och behålla frukterna av sitt arbete?

  Idag skrattar man inte, varje dag nästan kommer något nytt förslag i denna sovjetiska anda, ett påhittat klimathot används som bevekelsegrund för inte femårsplaner planer utan 10, 20 och 30 års planer. Eftersom vi har demokrati så skapas strömmar med migranter så att man har en konstant underklass. Nej, idag skrattar man inte.

  Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Och vi har en befolkning, vissa, som tror att klimat hotet är påhittat! Samma konspirationstänkande som i öst när man inte längre trodde på media och politiker.

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Ja klimathotet är påhittat. Upp till bevis säger jag till alla som påstår att jorden kommer att koka bort inom tio år. Vi som är lite äldre har hört det här länge nog. Sluta ljuga skriver jag.

    Gillad av 1 person

   • Bo Adolfsson skriver:

    Läs gärna Din namne Lars Bern på anthropocene om påstådda konspirationsteorier!
    Läs gärna bloggen Klimatsans för en ingång i debatten.
    Skall man tro på Lövin och Rockström eller personer insatta i vetenskapen?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Etablerad vetenskap finner ingen antropogen uppvärmning, inget klimathot som vi kan påverka. Ett klimathot i allmängiltig bemärkelse finns alltid. En ny istid kan komma eller ett nytt optimum. Allt är möjligt. Men det är inget som har med våra koldioxidutsläpp att göra.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Palle: Man bör nog skilja på vetenskap och forskning och FNs klimatkommission och massmediala tyckare av olika kategorier. Likaså bör man se med skepsis på Lars Bern. Han ägnar sig bl.a. åt konspirationsteorier om Rotchild och hur de via Soros styr världen. Vad det beror på att han sjunkit samman på det sättet är obegripligt. Lika märkligt när han visar diagram över utvecklingen från mitten av femtiotalet etc som om det skulle ha något speciellt att säga när man via borrprov av is i antarktis kan få en hygglig uppfattning om koldioxid i atmosfären miljoner år tillbaka. Naturligtvis med osäkerhet.

    Poängen med CO2 frågan handlar ju om trösklar och absorptionsförmåga, det kan ingen serie visa hur det slår.

    Bara för att man invänder mot media och politiker, så ska man inte söka sig till extrema fjollor.

    Gilla

   • Bo Adolfsson skriver:

    FN:s s k klimatpanel är ingen etablerad vetenskap. Det är en politisk konsensushandling. Då skall man veta att en majoritet av FN:s medlemsstater är korrumperade diktaturer, som vill klämma ut så mycket pengar som möjligt av västerlandet.
    Dessutom är det hybris att tro att man kan styra något så komplext som klimatet.
    Ge oss pengarna så skall vi bestämma över solen och vulkanerna! Kan man komma närmare ett religiöst tänkande?
    Det är beklämmande att denne Lars, som annars ständigt anklagar andra för att inte tänka logiskt och ekonomiskt har gått på detta.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Bo Adolfsson. FNs klimatpanel väger vetenskapliga rapporter från universitet över världen. Du väljer att istället tro på inkompetenta klimatförnekar. Vem ska man lita på? Det är synnerligen ologiskt att förlita sig på några få motståndare till vad som ändå måste betraktas som seriös forskning till annat påvisas och vi måste rimligen ha ett förtroende för den vetenskapliga processen och peer Review. Nu är det ju så att även det misslyckas mellan varven, men om vi ser till markrelationer och intressen så skulle man väl logiskt och ekonomisk sett tro att kol- och oljeindustrin, liksom bilindustri skulle sätta tänderna i detta och försöka motbevisa, men det har de uppenbarligen inte gjort,. Så nu har vi en liten kommentarsklick som tycker att det egna förnuftet och den egna logiken väger tyngre. Jaha.Och förklaringen är att FN är korrumperat av fattiga diktatur länder. Jaha? Sannolikheten är väl hög att dessa, i regel fattiga länder, skulle sätta sig emot i klimatfrågan? Kina gjorde det ju länge, men är förstås inte fattiga längre. Man ska komma ihåg att Kina genererar lika mycket ström från sol paneler som Storbritannien totalt.
    Andra som skulel sätta sig emot borde ju vara oljeproducerande länder som Saudi Arabien, Venezuela, Ryssland, GB, Norge. De har ju resurser att sätta forskare på frågan. Australien likaså, man har enorma kolfyndigheter. OSV.

    Det förefaller inte som att de ekonomiska storheterna med egenintresse att exploatera kol och olja ser något skäl att ifrågasätta FNs klimatpanel. Men DGS skribenter är övertygade om att hela världen bluffar i frågan. Jaha.

    Gilla

 7. Politisk urspårning skriver:

  Länge talade man om bilarnas avgasutsläpp. Nu är det bilarnas koldioxidutsläpp som gäller. Samma typ av gas som vi själva andas ut. Med den katalytiska reningen av avgaserna har man nått nivåer som man tidigare tidigare inte trodde var möjliga. Men hatet mot bilismen lever kvar ändå. Bilen har växt till en symbolfråga. Till plakatpolitik.

  Gårdagens Rapportsändning innehöll en del vinklar. Redaktionen själva hade beställt en undersökning om bilismens utsläppsnivåer. Hur regeringens nollvision artade sig. Man hittade då ett litet jack i kurvan, och att linjen i kurvan inte segade sig ned mot noll, som man politiskt förespeglat. Som om en nollvision vore realistiskt möjlig. Lika realistiskt som om vi själva slutade andas ut koldioxid. Utan att livet lämnat oss.

  Samtidigt ville Löfven att mer transporter skulle gå via järnväg. Samma järnväg där syllarna ruttnade bort i eftersatt underhåll. Som Rapport också visade i samma sändning. Och att tågväxlar som sett sina bästa dagar inte kunde bytas ut på många år än, för att garantera säkerheten.

  Likaså har det framkommit att snabbtåg inte blir ekonomiskt lönsamma. Enbart symbolpolitiken återstår. Känner att politikerna som skrå mer och mer lämnat verkligheten bakom sig.

  Politikerna tycks köra på helt egna spår, långt ifrån verkligheten själv. Nya generation av verbala estradörer har tagit vid. Där orden själva får utgöra det politiska innehållet, och inte sans och vett, i kontakt med samhället självt. Bäva månne de sansade.

  Gillad av 3 personer

 8. Errol skriver:

  Den totalt förvirrade och kontraproduktiva miljö- och energipolitiken är typisk för den kortsiktiga plakatpolitik som Miljöpartiet representerar. SAP och övriga patetiska sidovagnar i januarikartellen vinglar kortsiktigt vidare riktningslöst. Om inte tanken är att Sverige ska gå över till häst och vagn, får man förmoda att en konvertering av fordonsflottan till el-drift är vad svenska politiker ser framför sig. Hur fantastiskt framsynt är det då inte att den förtida avvecklingen av kärnkraften innebär att Sverige importerar kolkraftsproducerad el från Tyskland och Danmark. I praktiken drivs alltså elbilar i Sverige delvis av kolkraft som primärkälla. Den vansinniga energiöverenskommelsen kommer påskynda denna utveckling som dessutom leder till högre elpriser. Istället för att subventionera elbilar hade ett lägre elpris av el som producerats fossilfritt utgjort ett verkligt hållbart ekonomiskt argument för att byta till eldrift. Att svenska politiker dessutom som vanligt valt ett vansinnigt system med premier vid inköp som oundvikligen leder till arbitrage och fusk som vid det likaledes patetiska systemet med subventionerade elcyklar är typiskt.

  Gillad av 5 personer

 9. Errol skriver:

  Waara, kan det inte ändå vara så att det bakom den på senare tid uppdrivna självtillräckliga reformeringivern i det svenska samhället finns krafter bakom kulisserna som arbetar för att svärta ned sverigebilden?

  Själv misstänker jag CIA och Trumpadministrationen.

  Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  Många svenskar har mentalt sjunkit ner i ett förkulturellt, förcivilisatoriskt stadium, något mellan människoaporna och de första kulturerna. De flesta inser det ännu inte, därför att mycket av vår gamla civilisation ännu finns kvar och de regredierade har kläder på sig, begagnar moderna manicker och bostäder och har ett välutvecklat språk.

  Den förkulturella nivå som nu råder i riksdagen, offentligheten, sociala media och t o m i familjelivet kan kallas ”fjortisstadium”. Schablonen får beteckna en omogen ung kvinnas egocentrism, egoism, narcissism och atomisering samt svartvitt ordmagiskt tänkande, känslorna som måttstock och mobbkollektivistiskt liktyckar- och likkännartvång.

  Sveriges politiska klass har massimporterat bruna och svarta kroppar för att kunna behålla makten och parasitera på statskassan och byråkratin. Varken makteliten eller dess lakejer uppfattar sitt eget fjortisstadium, utan tror sig stå högre civilisatoriskt än de kritiska bland folket och självfallet mycket högre än de bruna och svarta. Ett enkelt tankeexperiment visar hur grotesk deras inbilskhet är:

  Vi skulle kunna plocka ut valfria bruna eller svarta och be dem tänka sig in i situationen att deras egna ledare skulle bjuda in 20-30 procent vilt främmande, ofta fientliga, rakt in i hjärtat av stammen eller klanen och låta dem härja fritt och bli försörjda på livstid. De skulle pissa på sig av skratt inför omöjligheten att föreställa sig så otroligt primitivt tänkande, agerande och osolidariska människor.

  Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   Det är så absurt så det liknar inget och jag skyller på politiker av alla schatteringar och på media, för människor förstår inte för det är ingen som förklarar sammanhanget eller visar statistik över t.ex. migrationen. Utan sammanhang kan man inte förstå och bilda sig en uppfattning oavsett om det handlar om Venezuela eller Israel eller Saudi Arabien eller skattetryck och hur det påverkar ekonomin eller skola eller järnvägar (aktuellt med nya spår) osv.

   Idag känner jag mig vanmäktig när jag läser kommentarer och artiklar. Jag arbetade mest med personer med borgerliga sympatier, men aldrig att de hade grundläggande ekonomisk kunskap och alltid att de i första hand såg till sin plånbok (och marginalskatterna var avskyvärda – under 70-tal och 80-tal drev S medelklassen till det borgerliga blocket) och aldrig att de var särskilt samhällsintresserade så de förkovrade sig (men visst, många hade ändå rätt i många resonemang).

   Pladdret, babblet, som du mycket riktigt påpekar och som jag tror har sina rötter i brister i belöningssystemen i samhälle, media och politik och även skola och universitet – bristen på resonerande och stringenta resonemang är bedrövligt. Jag kan inte se att Sverige idag är mer rationellt än vilken bananrepublik som helst, samma tomma retorik, samma känslosås värdigt turkiska AKP. Oavsett parti.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Apropå bananrepublik, läs gärna ”Det rationella och sekulariserade samhällets livslögn” på fnordspotting.blogspot.com – om man rullar neråt hittar man många andra vettiga analyser t ex av vänstern och liberalismen. Bloggaren är mises-fan och förstår sig möjligen på ekonomi, men han skriver mest om ideologisidorna.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, idioter väljer förstås helt slumpmässigt politisk ”inriktning”. Det blir en jämn fördelning mellan de erbjudna alternativen. Så det finns idioter till vänster och idioter till höger. De kan inte i sig tagas till intäkt för att antingen högern eller vänstern är dålig eller har fel. Det måste göras på annat sätt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten. Artikeln var intressant, att kulturen är kittet som håller samman civilisationerna, inte ideologier. Riter och ritualer och gemensamma föreställningar, sätt att vara på, agera på. Tillit till de som delar kulturen. Stämmer väl med människan som social varelse och med propaganda av alla de slag och att propagandisterna tror på sin egen propaganda.

    Gilla

  • acke5 skriver:

   Min bruna, och utlandsfödda, fru pissar definitivt inte på sig av skratt. Hon är snarare mycket förundrad och arg över hur ett land frivilligt gör någonting så obegripligt.

   Sverige är sannerligen extremt!

   Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, Sverige är som i ”Flugornas herre”, men med enbart flickor på den öde ön. Käringiseringen beror på att även karlarna beter sig som fjortisar. Veterligen har det aldrig funnits någon kultur som styrts enbart med ordmagi, känslor och mobbens makt. Och definitivt aldrig någon kultur som aktivt utrotar alla skydds- och överlevnadsinstinkter och förföljer de individer som har utvecklat sådana. En kombinerad hjärntvätts- och självmordssekt styrs av psykiskt och sociomentalt sjuka individer.

    Gillad av 3 personer

 11. Harpha skriver:

  svar till Lars
  ”……..för människor förstår inte för det är ingen som förklarar sammanhanget eller visar statistik över t.ex. migrationen. ”
  Det är inte sant. Det finns hur mycket som helst information som är dessutom lättillgängligt om allt det du skriver om ovan. Det är människornas totala ointresse, slöhet, obildning, dumhet, feghet för politik och därmed ställningstagande som är orsaken att de inte vet nåt. Vad ska man göra med ett folk som inte vill se ens det mest uppenbara bedrägeriet, faran för själva deras existens? Vi kan skrika oss hesa, de hör ändå inte. Det tragiska är att de drar oss ned i fallet.

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Jo, det är väl så och jag invänder i första hand kring media och politikers jargong, för det är väl så att de lever högt på att folk inte sätter sig in i frågor och då är det reklam och spin doktors som sköter valen till olika församlingar.

   Jag är själv mycket begränsad i min förståelse, men jag vet om det, och söker mig vidare, men man behöver en rimlig ledstång att hålla sig i för att söka mer förståelse och det måste man göra utanför media, det kallas böcker. Personlig erfarenhet är ju bra, men man kan ju inte lära sig allt den vägen och man kan inte med sunt förnuft tänka ut hur världen fungerar på egen hand.

   Media borde ge en kortfattad, seriös, genomtänkt, real beskrivning av förhållandena och sedan kan man fördjupa sig om man blir intresserad. Idag är det ju mest agenda journalistik och ett nyhetsurval för den tänkta publiken. Man måste ju bygga förståelse succesivt och har vanligen begränsat med tid och engagemang.

   Gilla

  • Aha skriver:

   Din kommentar om det sovande folket (sic) är central. Det verkar som en majoritet väljer ur det sist sagda, att man inte mäter personens insats över tiden. Ungefär som mello (usch vilket ord); oj vilken bra låt han hade i år. Han ska jag rösta på.

   Gilla

 12. Klas Göran skriver:

  Ja, så är det visst.
  Men om du bara ber vackert så kommer kanske Putin och räddar er.
  (Vid PEGIDA-demostrationerna fanns det folk som höll upp plakat med texten ”Putin hilf!”, ”Putin hjälp!”)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.