Förbjudna tankar

Patrik Engellau

Nu ska jag yttra några saker som är så förbjudna att jag tar skydd bakom historiska celebriteter som Biskop Thomas och nobelpristagaren i litteratur Alexandr Solzjenitsyn. Det är ingen struntfråga för det handlar om friheten och huruvida vi i Sverige och det övriga västerlandet kan hantera den.

Fjortonhundratalsbiskopen i Strängnäs Tomas Simonsson skrev en sång om hur bra det var med frihet. Den börjar så här:

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära.

Det finns en luring i den versen som man kanske inte lägger märke till. Frihet är bra, säger biskopen, men bara för den som kan bära friheten. Vad det betyder förklarar han inte närmare, men det är lätt att hitta på illustrerande exempel. En våldtäktsman och knarkhandlare missbrukar sin frihet och bör kanske förmenas den och spärras in i fängelse.

Men det finns också oskick som inte direkt är kriminella, men ändå visar att folk inte klarar att hålla sig inom skaklarna och därför inte kan bära friheten. Skolelever som trakasserar varandra och läraren har uppenbarligen större frihet än de kan bära. Myndighetschefer som struntar i regelverket likaså. Politiker som hittar på vad som helst och slösar bort andras pengar för att förverkliga sina idéer får också räknas till den kategorin.

Jag börjar tro att vi här står inför ett systemfel i det moderna västerlandet. Min tes är att vi inte kan bära friheten. Det är ett ödesdigert påstående som kan leda till alla möjliga obehagliga slutsatser och som man därför helst såg vore grundlöst. Finns det något fog för min förmodan?

En vänlig läsare skickade mig ett föredrag som Alexandr Solzjenitsyn hade hållit på Harvard år 1978. Talet är nästan ruggigt framsynt. Så här beskriver han relationerna mellan Europa och dess kolonier:

Det var så nyligen som den lilla europeiska världen så motståndslöst kunde ta sig kolonier överallt på jorden… På ytan såg det ut som en kolossal framgång… Men under 1900-talet upptäcktes plötsligt systemets skörhet… Relationerna mellan de forna kolonierna och västländerna har nu vänts till sin motsats. Västländerna underkastar sig. Det är svårt att bedöma storleken på den räkning som de gamla kolonierna kommer att förelägga dem. Det är också svårt att veta om allt som västländerna har kommer att räcka för att betala notan.

Hur kunde nobelpristagaren redan 1978 föreställa sig att tiotals, kanske hundratals, miljoner människor från gamla kolonier fyrtio år senare skulle söka sig till västländerna för att inhösta de rättigheter som de i egenskap av människor tillerkänts av väst genom FNs av väst formulerade och klubbade deklaration om de mänskliga rättigheterna (till exempel ”rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans och familjens hälsa och välfärd inklusive mat, kläder, bostad och medicinsk vård och nödvändig social service” enligt tjugofemte paragrafen samt rätten till gratis utbildning ”åtminstone på elementär- och grundnivå” enligt tjugosjätte paragrafen och ”periodvis betald ledighet” enligt tjugofjärde paragrafen)? Nu, fyrtio år senare, presenteras den av Solzjenitsyn förutspådda fakturan. Det handlar om enorma resursöverföringar, inte bara genom det traditionella biståndet utan också i form av migration och klimatpolitik.

Men relationerna med gamla kolonier är bara ett symtom på västerlandets sjuka. Grunden, tror jag han säger, är att västerlandet tappat självtilliten och kuraget:

Tilltagande modlöshet är det mest slående draget som en utomstående observatör noterar i västerlandet idag. Västerlandet har förlorat sitt civilkurage. Det gäller alla länder, alla regeringar, alla politiska partier samt naturligtvis i Förenta Nationerna. Denna ökande modlöshet märks särskilt i de härskande skikten och den intellektuella eliten… Behöver man påpeka att det sedan urminnes tider stått klart att när samhällen tappar modet börjar deras nedgång?

Folk i västerlandet har vant sig vid ett välstånd som deras föräldrar och farföräldrar bara kunde drömma om, säger författaren. Folk kan inte tänka på något annat än sina rättigheter. Varför skulle de exempelvis riskera livet för att försvara gemensamma värderingar? ”Till och med inom biologin är det bekant att vanemässig, extrem trygghet och välfärd inte gynnar levande organismer.”

”Försvaret för individuella rättigheter har nått sådana ytterligheter att samhället blivit försvarslöst inför vissa individer”, hävdar Solzjenitsyn. Tänkte han på kriminaliteten i dagens svenska utanförskapsområden? ”En brottsling kan förbli ostraffad och njuta oförtjänt eftergivenhet med stöd av tusentals offentliga försvarare. När en regering startar en allvarligt menad kamp mot terrorism [ja, han använder det ordet; PEs anmärkning] blir den genast anklagad av den offentliga opinionen för att kränka terroristens mänskliga rättigheter.”

Dagens svenska samhälle – inte bara det offentliga, utan också det privata – är konstruerat för ett folk som inte missbrukar sin frihet och sina rättigheter utan på egen hand ålägger sig sådana restriktioner att ett civiliserat samliv utan statlig repression blir möjligt. Men när ett tillräckligt antal medborgare slutar lägga band på sina onda lustar hamnar samhället i beråd. Där, tror jag, är vi nu. ”Det är dags”, säger Solzjenitsyn, ”att försvara inte så mycket de mänskliga rättigheterna, utan de mänskliga skyldigheterna.” Annars kommer vanliga, hyggliga medborgare att kräva en auktoritär stat som slår mycket hårt (säger jag, inte ryssen).

64 reaktioner på ”Förbjudna tankar

 1. Kjell Rehnström skriver:

  Jag tänker på det gamla Rom. Där byggde man upp en stark armé. Soldaterna uppe vid gränserna blev colones. Jämför med senare tiders brittiska imperium. Folk som skickas till Indien och lever gott där. Sedan tog romarna in germaner i armén, och jag har för mig att det till och med fanns kejsare med utländsk härkomst. I Storbritannien var det ungefär samma. Man tog in soldater från kolonierna. Sedan får man folk som blir ledande politiker som har annat ursprung än brittiskt.

  Men ibland blir kolonier så inlemmade i moderlandet att ingen längre tänker på att de är kolonier från början. Kanske Sibirien för ryskt vidkommande är ett exempel på det. För vår svenska del Norrland, skulle många säga.

  En annan tanke jag får när jag läser Patriks artikel är att nära nog alla i Västvärlden har blivit ett slags välmående överklass med drag som påminner om forna tiders överklasser.

  Det här var bara några lösa tankar som jag hoppas kan intressera någon.

  Gillad av 2 personer

 2. larsbernhoff skriver:

  Vilken imponerande klokhet hos Solzjenitsyn! Att kunna förmedla detta helikopterperspektiv på hela världens skeende långt efter sin död är något stort att uppmärksamma vilket PE hjälpt oss med.i
  Det nämns också om det tappade självtilliten och kuraget. I västerlandet. När samhället tappar modet börjar dess nedgång
  Exempel på detta är i Sverige att vi inte ens vågar driva våra egna värderingar och det svenska kulturarvet. Det blir pinsamt tydligt när jag lyssnade på den kloke muslimske invandraren och framgångsrike rektorn Hamid Zadar i problemområden Bispgården i Göteborg. Ex Kvartal.se 30 nov. Han är tydlig med att vi är alldeles för eftergivna mot muslimer och försöker anpassa oss till deras tänkta behov. Det är snarare så att vi hjälper dem om vi visar hur saker går till i Sverige.
  Vi ska vara tydliga med hur saker går till i Sverige. Vi har lucia, midsommar etc. Att inte våga ha samlingar i våra kyrkor är så dumt att det är kontraproduktivt (min åsikt). Att tro att vi behöver tillåta böneutrop är inte något vi ska gå med på etc.
  Om vi inte står upp för hur det ska gå till i Sverige, så tom försvårar vi integrationen, dvs invandrarna märker att vi inte ens tror på vår egen kultur. Då kan de fortsätta med sina gamla kultur och värderingar. Helt fel. Däremot har vi religionsfrihet och det är bra. Vi får tom låta bli att tro.

  Det som varit framgångsrikt ska vi behålla och ha kurage att stå för det. Vi ska undvika att tappa modet för då fortsätter nedgången i det som bygger en fungerande och framgångsrik stat som vårt eget Sverige.

  Gillad av 7 personer

  • populärare än smörthé minsann skriver:

   Hamid Zadar är islams förtrupp, du är lurad, tillsammans med GPs ledarsida och i stort sett alla i det offentliga samtalet lider av samma villfarelse grundad i hybris. De VILL luras. Var har islam existerat i fred sida vid sida med något annat folk utan att förtrycka det? Zadar är moroten, terroristerna är piskan. Detta är muslimska brödraskapets taktik. Zadar försöker ge sken av att ”bara om” vi gör på något annat sätt så kommer vi att kunna samexistera, men ingenstans finns något bevis på att han har rätt, och vi ser varje dag i Sverige att han har fel, men varenda ledarskribent och ”civiliserad” betraktare som Assarmo på dessa sidor, eller Heberlein, eller Westerholm, eller Arpi, eller Teodorescu, alla som har en offentlig röst tror på honom, en infantil tro, de vill så gärna tro honom. Fast nu skriver Assarmo här, och Bilan Osman och Hamid Zafar på SvDs och GPs ledarsidor. Du ser?

   Gillad av 9 personer

   • Lars Bernhoff skriver:

    Du åberopar inga fakta utan gör en tröttsam generell betraktelse. Det finns mycket negativt som har skett kring muslimsk invandring till Sverige. Vi har varit extremt dåliga på att hantera något som är väsensskilt från vår kultur. Just därför gäller det att hitta kraft och stöd från tex Hamar som ger oss argument och exempel till ett bättre agerande.
    Lyssna på Kvartals.se fredagsintervjun med honom så kan du precisera dina kommentarer

    Gilla

   • många munkar ibland skriver:

    Vad är felet med att generalisera? Tröttsamt är det bara för den intellektuellt late, en vanlig åkomma idag, visst. Var ser du fredlig samexistens mellan islam och andra kulturer, nu eller tidigare? Det finns inga exempel, alls, och hela den europeiska utvecklingen präglas nu av denna konflikt, allt kretsar kring detta, man måste vara blind för att inte se det. Sjävklart skall vi hålla på vår kultur och normer, jag behöver ingen Hamar för att förstå detta, men det är ju just det som är problemet, en kultur som vår som placerar ansvaret hos individen kan inte samexistera med en kollektiv totalitär kultur.

    Gillad av 11 personer

   • Boom boom boom boomer skriver:

    ”Det finns mycket negativt som har skett kring muslimsk invandring till Sverige.Det finns mycket negativt som har skett kring muslimsk invandring till Sverige.”

    Det där var – minst sagt – ett understatement.

    ”Vi har varit extremt dåliga på att hantera något som är väsensskilt från vår kultur.”

    Ständigt detta ”vi”… Vilka är ”vi”, Lars, om jag får fråga? Och varför skulle ”vi” ens någonsin ha behövt komma i kontakt med – och därmed tvingats ”hantera” – något så väsensskilt som islam? I Sverige, av alla platser på jorden? Varför, Lars?

    ”Just därför gäller det att hitta kraft och stöd från tex Hamar som ger oss argument och exempel till ett bättre agerande.”

    Lars Bernhoff cirkelresonerar och vill att vi ska betala beskyddarpengar till maffian för att skydda oss från maffian.

    ”Lyssna på Kvartals.se fredagsintervjun med honom så kan du precisera dina kommentarer.”

    Ja, var nu en duktig slav och lyssna på det allvetande etablissemangets propaganda, betala din beskyddaravgift till våldsduopolet och håll sedan tyst.

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Bra med mänskliga skyldigheter i st f rättigheter som utgångspunkt. Tydliga förbudslagar i st f många otydliga rättighetslagar. Frihet under ansvar brukar man säga och ansvaret bör betonas. Gamla synder t ex av kolonialmakterna ska inte efterkommande generationer straffas för. Skrota tankar om arvssynd och guilt by association både på individnivå och samhällsnivå. Det finns inga chanser att lösa några konflikter någonsin om gamla oförrätter tillåts spela roll. Erkänn att de finns men gå vidare från nuet. Västvärldens kultur, innan postmodernism och massinvandring infekterade den, är det bästa och vad alla vanliga människor vill ha. De maktlystna vill ha välståndet och den tekniska utvecklingen men bara frihet för egen del.
  Vi måste bygga in motkrafter i kulturen mot att ta för givet, mot att få utan att ge och utan att anstränga sig. (Har varit kyrkans uppgift?) Det måste finnas ett medvetande om och en vaksamhet mot missbruk och angrepp på friheten. Helst hos varje individ men definitivt inbyggt och praktiserat i samhällets konstitution med maktbalans och fungerande kontrollsystem. Varenda liten arbetsgrupp behöver någon som vid varje möte utses att ifrågasätta diskussioner och beslut för att förhindra grupptänkande. Varenda politisk grupp med makt över andra, behöver det förstås ännu mer. En utsedd djälvulens advokat. Group think präglar tyvärr numera vårt än så länge ganska fria samhälle.
  I ett ofritt samhälle är det det enda tillåtna.

  Gillad av 14 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”Min tes är att vi inte kan bära friheten.”

  Så bra då att den håller på att monteras ner… Genom ekonomisk skuldsättning, tankefängelser som falska medvetanden om något slags kolonial arvsynd och självcensur pga PK-värdegrunden och de fräcka förslagen om ”kör över folket, Löfven” och avskaffandet av demokratin. ‘Replacement migration’ och ständiga förmaningar om att göra si eller så – ”vi måste ta ansvar” säger de mest ansvarslösa, likgiltiga för konsekvenser. Givetvis är det västerlandets hädanfärd som pågår, genom ett ofantligt korrupt system av profitörer och kollaboratörer. Folkmord.

  Gillad av 10 personer

 5. Östrahult skriver:

  Intressant! Det trista med detta är att ingen brydde sig då och att ganska få bryr sig idag. Det är inte bara fel på alla som är utflippade. Det är väldigt mycket fel på dem som borde vara samhällets stöttepelare men som är upptagna med att tjäna mera pengar, vända kappan efter vinden osv.

  Ytterst tror jag det handlar om krafter och motkrafter, en lång uppgång följs av en lång nergång, ljus följs av mörker. De dåliga sidorna i mänskligheten har visat sig många gånger förr och är minst lika närvarande idag

  Gillad av 3 personer

 6. annagustin2@gmail.com skriver:

  Våra politiska företrädare och de mediala företrädarna är så imponerade av USA att de mer eller mindre medvetet (utan att de flesta av oss insett det) arbetar hårt på att göra Sverige till ett mini-USA. Vi har verkligen ”politiker som hittar på vad som helst och slösar bort andras pengar för att förverkliga sina idéer”.
  Men större delen av befolkningen går fortfarande och ger sina öppna mandat till dessa ”kapitalförstörare”.

  Vi var ett folk som inte missbrukade vår frihet eller våra rättigheter…som när man vant sig vid en total trygghet så kräver man inte mer och mer och mer – för man är bara trygg med att den finns.
  (tänker på skillnaden mellan att ha dollarmiljonärer ombord på en lyxkryssare kontra en samling nyrika…den förstnämnda gruppen varken utnyttjade eller knappt ens nyttjade allt som fanns till deras förfogande, medan grupp nummer 2, de nyrika, roffade åt sig allt de kunde…till och med gick in och åt frukost flera gånger under de timmar som det var möjligt).

  Det finns så många bilder man får upp i huvudet av Patriks text. Biskop Thomas frihetssång fick man ju lära sig i skolorna förr i världen, jag har alltid burit den i mitt hjärta.

  ”Västerlandet har förlorat sitt civilkurage.”
  Varför har vi gjort det? Ibland tänker jag på det lilla barnet som VILL knyta sina skor själv trots att det går fortare om jag som mamma gör det…och vi har bråttom,(det ekonomiska systemet kräver skynda och bråttom). Om bortklemandet av barnet – som samtidigt berövar den lilla rätten till glädjen av att klara saker och ting själv, som får växa i självförtroende och därmed veta med sig att ALLT kan man klara om man bara anstränger sig lite – är själva anledningen till bristen på civilkurage.
  När allt detta berövas en människa för att allt ordnas åt en, blir man då berövad sin tro på sig själv, på vetskapen att man kan själv…och allt man har erövrat själv. NÄr föräldrar gör allt för barnen, bokstavligen allt – och samhället är fullt av ”rättigheter” men sällan talar om några skyldigheter – blir man då som de nyrika = roffa, roffa, roffa…?

  Och ett lätt byte för dem som vill utnyttja en. Och vilka är utnyttjarna i den här historien?

  Jo men det är ju självklart alla som vinner ekonomiskt på dagens ekonomiska system och ropar efter ständig ökad tillväxt (vilket ju krävs för att inte systemet ska krascha). Marknaden är mättad i Sverige, det behövs fler shoppingenheter, därför riktar sig i stort sett all reklam nu till människor från arabvärlden och den afrikanska världen i TV, tunnelbanor, tidningar mm. Som svensk känner man inte igen sig i sitt land längre – men det är de allra girigaste som driver på detta…för att öka och hålla igång tillväxten.

  Ingen stannar upp och tänker – hmmm….kanske behöver vi ett ekonomiskt system som inte kräver utarmning av planetens naturresurser?

  Gillad av 1 person

 7. Till sist Lhasa och helig plats jokhang, danske mand han fann, många munkar ibland, svart pulver för svävande meditation populärare än smörthé minsann, sätter röven i brand, vem där? Känd från fogongstan, buddhaman med spann skriver:

  Jag tror man förstått detta sen urminnes tider, och vad gjorde man av sina slutsatser? Man berättade dem i muntliga traditioner som utvecklades till religion, och i Europa så är vår tradition den grekiska och den judeokristna, så jag tror att den mest effektiva motståndshandlingen, alla kategorier, är att börja gå i kyrkan, samt studera vetenskap och logik, varför inte krigets konst? Är prästen allt för pk får man finna en annan. Vad handlar ett samhällsbygge ytterst om, det är att förhindra kaos, detta kan göras på många sätt, men nästan alla har historiskt varit totalitära, det är ju det lättaste sättet, för de som styr. Man bestämmer så att säga att man bestämmer, man har rätt, sedan så har alla att följa detta. Tidigare civilisationer som Aztekerna, den faraoniska, eller kinesiska kejserliga byggde dock på långa traditioner och hade inte genomlevt någon period med mänsklig frihet och den vetenskapliga metoden. Att gå tillbaka till ett totalitärt förvetenskapligt stam-system som pk-ismen är dömt att misslyckas.

  Så det pk-ismen idag gör, det är samma som kommunism och nazism försökte med, man försöker införa ett system där de styrande har rätt, de försöker utmåla sig som uttolkare av nya tio bud, men vems bud? Det har man glömt, maktens bud kanske? Det är ju inte hållbart som vi ju kan se, deras utopi är tramsig och är ju inte ens konsistent i tre på varandra följande meningar. Islam som kontrast är däremot genomtänkt totalitärt på ett annat sätt, pk-ismen är som lera, islam som järn, följ doktrinen, eller dö. Inte så trevligt, men konsistent, lätt att förstå. I mötet med islam så visar pk-ismen att den är en dagslända. Det västerländska arvet är dock ingen dagslända, väst kom att dominera för att det var det enda system som använda individernas frihet för göra det bättre för alla, och inte minst för att kriga på ett sätt som ingen annan kultur förmår. Det pk-isterna i sitt onda oförstånd därför gör det är att skapa nästa civilisationernas krig, för islam kan inte samexistera med ett fritt samhälle och med fritt tänkande människor, islam är inte konstruerat på detta vis, så om inte islam kan tvingas att bli något annat genom pk-ism så kommer ett oreformerat islam att breda ut sig och till sist så kommer de kvarvarande fria människor att säga, nej nu är det nog. Islam och invandringen är kanariefågeln i pk-ismens gruva.

  Gillad av 7 personer

  • populärare än smörthé minsann skriver:

   Jag missade min poäng, den var att kristendomen skapade vår frihet och också lärde oss hur man bär den, genom att sätta människan och individen i centrum och genom ”du skall icke”.
   En ständig strävan.

   Allt fler lämnar vänstern av just det skäl att de är uppfostrade i en judeokristen tradition som bygger på logos och individen, som Jordan Peterson, och Rubin Report är en kavalkad av folk som vaknar till. Kolla förresten den geniala förstasidan på RubinReport, donate-knappen sida vid sida med enter-knappen:

   https://www.rubinreport.com/

   Här ett exempel på någon som talar i den judeokristna traditionen:

   Gillad av 4 personer

 8. Förbjudna tankat - i agenda skriver:

  Sådden har sin tid. Uppväxten sin. Och så kommer skördetiden. Vi lever i slutet av uppväxttiden och en bit in i skördetiden. Inte avseende råg, korn eller klövervall. Utan som mänskliga samhällsfenomen. De mer problematiska. Där man länge blundat eller förnekat att olika värdegrunder finns. Och inte bara en enda. Den officiellt uppgivna. Utan de mer annorlunda. Som de kriminellas. Och så den långa raden av övriga olikheter. De etniska, de religiösa, de politiska och klanska – och influencers och följares värdegrunder.

  Vi har tillfört många frön till den Svenska myllan. Som växer upp och blommar ut. Fullödigt. Prunkande. Även som problem. Stora problem. I princip ohanterliga. Som under en kortare tid fick beteckningen utmaningar. Ett kamouflage för åkerns draksådd.

  Såg i Agenda Anna Hedenmo intervjua inrikesministern Damberg. Två personer med den oantastliga värdegrunden i behåll. Den officiellt enda tänkbara.

  Tänkte under intervjun mest på hur sjukvården är beskaffad. Först kommer den förebyggande. Att förhindra att sjukdom uppstår. Där ingår en hälsosam livstil. Under mer uthålliga former. Först därefter kommer vården in. För de som fallit igenom.

  När Anna Hedenmo mjukt samtalade med inrikesministern Damberg, mer än skjutjärnsintervjuade honom, fanns inte några resonemang alls om förebyggande sjukvård. Att samhällsproblemen kan vara en följd av olika livsstilar. Sammanfattat som olikhet i värdegrund. Den som följt med en ohejdat stor migration. Och därmed initierat en sådd av olikhet. Byggd på olikhet i värdegrund. Man nämnde inte ens migrationen. Elefanten i rummet.

  Samtidigt förstår jag det. Eftersom samma typ av korrekta människor som Anna Hedenmo och inrikesministern representerar, jagat oliktänkande svenskar i decennier. Och lämnat migrationens draksådd i fred.

  Sådden har sin tid. Uppväxten sin. Och så kommer skördetiden. Inget om förebyggande sjukvård togs upp i intervjun. Fanns inte på kartan. Så till vida var intervjun helt korrekt genomförd. Tack Anna och inrikesminister Damberg för den uppvisningen. I sann SVT-anda. Nu via skattsedeln.

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   Invasiva arter kommer som både frön och i annan form. Spansk skogssnigel, s.k. mördarsnigel, lär ha kommit in i Sverige i blomkruksjord redan på 70-talet, men ingen pratade eller brydde sig om dem då. Några decennier senare är den väletablerad och spridd över större delen av landet, för många odlare en katastrof och numera omöjlig att bli av med.

   Gilla

 9. Bo Svensson skriver:

  Maktlöshet, ger modlöshet ger liknöjdhet. – En frihet = makt som vi kan bära, är den över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål. – Att vi då inte är tillräckligt välinformerade, engagerade eller omdömesgilla för att göra perfekta prioriteringar, blir inget problem eftersom dumheterna som spretar åt olika håll jämnar ut varandra. (Repris:)

  Att detta är den definitiva ordningen, ser man på hur många problem som upplöses:

  Den skattefinansierade sektorn kan få samma villkor som i resten av näringslivet, att intäktsflödet beror på vår bedömning av kvalité och angelägenhetsgrad i utbudet och man kan öppna för konkurrens mellan olika aktörer.

  Alla myndigheter med makt över den skattefinansierade verksamheten kan sparas in och all tid man där ägnat åt att underlätta myndigheters kontroll.

  I multietniska trakter (alltså nästan överallt) kan man tillåtas gynna dem och de ändamål man känner för och varje folk kan ha makten över sina egna angelägenheter.

  Ingen mera förbittring över att ens skattemedel förslösas på ändamål man ogillar. Vad andra gör med sina pengar, är deras ansvar.

  Enormt träffsäkrare förverkligande av den relevanta folkviljan än när den först skall tolkas av valda representanter.

  Och kanske tyngst vägande: Man drar undan mattan för det destruktiva spelet med att den slappare majoriteten i kraft av sitt flertal lägger beslag på oförtjänt andel av de flitigas och kompetentas produktionsresultat.

  Gillad av 1 person

 10. Rolf Wasén skriver:

  ”Men relationerna med gamla kolonier är bara ett symtom på västerlandets sjuka. Grunden, tror jag han säger, är att västerlandet tappat självtilliten och kuraget:”

  Ja, att människorna i det romerska riket hade blivit modlösa konstaterade Polybios och mycket riktigt så sönderföll det relativt snabbt.

  Huntington refererar till Quigley på sidan 397 i ”Civilisationernas kamp”: ”Quigley säger 1961 att civilisationer växer därför att de har >>ett expansionsinstrument<>använda sitt överskott till innovationer. Nuförtiden säger vi att investeringstakten minskar.<<”

  Man behöver inte vara så väl insatt i ”Sveriges investeringshistoria” för att inse att Sverige är på snabb nedgång i en också enligt Huntington förfallande västvärld.

  Till och med den nyktre filosofen Georg Henrik von Wright tyckte att det var hög tid att planera för en mjukkrasch. Aktivisterna fann han för irrationella. Halmstrået var självbevarelsedriften.

  Detta pessimistiska (eller realistiska?) synsätt kolliderar med de ljusa framtidsvyer Hans Rosling hade en tendens att prioritera och som underbygger en känsla av ”det ska nog gå bra det här”. Dessa motiverar också ”elitens” utomordentliga förmåner.

  Men alla sådana här resonemang bygger på abstraktioner och i verkligheten lär det varken bli paradis eller helvete. Kanske är som von Wright påpekade den relevanta frågan: Vilka är vinnare och vilka är förlorare?

  Det är lika uppenbart att Engellau har rätt i att den svenska demokratiska modellen är i fara om den inte redan har chanserat utom räddning.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Men om ekonomierna växer som i Syd Ost Asien så blir ju Västs andel av världsekonomin självklart mindre. Om USA vid krigsslutet Ww2 stod för halva världs BNP så är det idag kanske 25 %. Följaktligen kan inte Väst dominera världen på samma sätt som tidigare. Likaså räcker inte den amerikanska och släpande Europeiska krigsmakten för att hantera flera krigshärdar.

   Om släpande produktivitet i Väst så tror jag personligen, utan referenser, att en hel del har att göra med nyliberalism i Väst och ökade inkomstklyftor och kapital som sökt sig ut (högre kapitalinkomster hos de mer besuttna) och att tillgången på billig arbetskraft i framförallt Ost Asien hämmat produktivitetsutveckling i Väst. Likaså har ett antal länder som Kina, oljeländer, Tyskland, Japan och Sverige haft enorma bytesbalans överskott med motsvarande kapitalexport till främst USA dvs man har tagit kostnaden med undervärderad valuta för att i gengäld expandera produktionen.

   Gilla

   • många munkar ibland skriver:

    Vi veeeeet, nyliberlism, blablabla blåsvarta moderater, inkomstklyftor blbla, blabla, Vellinge, blabla

    Jag drivs inte av avundsjuka neeeej då.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    @Många munkar ibland: Har jag glömt säga till dig att du är en blåsvart moderat från Vellinge kommun? En eminent fysiker i pristagarklass, men renons på samhällsinsikt? Om inte så ber jag att få återkomma med en djuplodande analys av din psykologi.

    Med vänlig hälsning/ Fil Mjölk vid Lund Universitet, Hans Majestät femininum Prins Charles

    Gilla

   • Rolf Wasén skriver:

    Utan tvekan så har du noterat viktiga symptom på ”Västs nedgång”. Frågan är bara vad som är (de yttersta) orsakerna och vad som egentligen är önskvärt. Jag har upplevt ett behov av att gå djupare med frågan. Det har jag bland annat gjort i boken ”Dykning på djupt vatten”, även om inga patentsvar redovisas. Delar har jag redovisat i kommentatorfälten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Rolf. Jo, man kan ju t.ex. fråga sig varför nyliberalismen kom fram på scenen, varför i USA reaktionen mot den starka staten kom eller i Stor Britannien med Thatcher och militant fack och hamnar lätt i egenintresse hos de mer välbärgade, men missar på något sätt att den demokratiska jordmånen fanns där. Jag tror inte det räcker med tanke på framgångarna under efterkrigstiden fram till 1970 och det krävs nog en mer sociokulturell och teknologisk analys (utvecklingen tycks avstannad) och kanske även geostrategisk och förståelsemässig. Jag vet inte. Tycker Huntingtons bok öppnar nya perspektiv.

    Gilla

 11. Göran Holmström skriver:

  Patrik din tes är mycket intressant, frihet och vad det innebär. Eller vad är friheten egentligen?
  Förr som mycket arg och benägen att skylla allt på systemet eller dom rika, så såg jag mig som ytterst ofri toppstyrd av regeringen, myndigheter till och med min knäppa familj styrde ens livsval.
  Många som skriver och har tänkt till om friheten, menar att den är en illusion, där enda sättet att bli riktigt fri är att bli spritt språngande galen. Håller inte med om det alls, Spritt språngande funkade uselt. Det var dock förbaskat roligt då man attraherar andra” galningar” men priset är högt för den övningen. Åter till frihet, finns den egentligen och var finns den?
  För att bena ut den frågan lite så kanske det är lättare att börja i andra änden? Göran Persson sade den som är skuldsatt är inte fri, hade han rätt då? Inte ett smack, lika oärlig där som i sättet att sno pensionerna för sitt eget folk. Nej jag tror och det är mina tankar, att den som är så sjuk att man belastar andra är inte fri, ej heller om man är beroende av alla omkring sig för att överleva.
  Kanske så börjar sann frihet med en uppriktigt tanke” Jag kan klara mig själv i alla lägen”!
  Lite har nog buddhismen rätt där, med att finna sig själv fullständigt så blir man herre över sina tankar och samtidigt ytterst ansvarig för dom.
  Och där kommer motsättningen med friheten in, frihet har en stor kostnad inbyggd.
  Den lyder du är fullständigt fri att göra vad du vill, men samtidigt så är du beredd att ta kostnaden som den övningen innebär?
  Där tror jag PK-isterna brister totalt, dom vill forma verkligheten som dom önskar, men inte ta ett dugg ansvar för resultatet.
  Det är min tes.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Den som är skuldsatt är inte fri. Så är det. Vem äger huset? Du eller banken? Går det att bortse från de villkor långivaren sätter upp?

   Frihet kan inte vara ett absolut begrepp, det står alltid i relation till ofrihet och hur man tolkar begreppet. Människan är en social varelse och ALLTID beroende av andra och av det omgivande samhället.

   Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Lars min tanke är att frihet är inte absolut begrepp eller ett ekonomiskt tillstånd. Friheten menar jag är att man är absolut fri över sitt liv och sina val. Sedan så VÄLJER man ifrån det, oavsett vad hjärtat säger så är vi ju även både tänkande och planerande varelser, detta inverkar självklart på frihetskänslan. I mitt fall så äger jag mitt boende, och har mer tillgångar än skulder. Detta skänker inte mig frihetskänslan alls. Det som bland annat gör det är insikten av att jag är så mentalt färdig med detta land, och alla stollerier att köpa en liten crossbuss eller husvagn och dra dit näsan pekar.
    Kan jag sy ihop på två veckor cirka. Men jag gör det inte, av ett annat fritt val, mina älskade ungar och min älskade sjuka morsa samt lite goda vänner. Men det är ju mitt val, och jag som väljer.
    Just det jag skriver om, frihet och val, är ju det som motståndarlaget vingklipper dom flesta av oss med. Känslan att inte ha nog pengar eller rätt saker, för en del är titeln eller examina viktigt eller ett visst yrke.
    Jag bryr mig inte ett skit om sådant. Har varit fattig, har varit rik.
    Umgåtts med det vackra folket, umgåtts med dom nästan längst ner.
    Just att se förbi köttets lockelser skänker friheten, visst fasen har jag mina svagheter. Kött stekt eller grillat, Öl och Whiskey, böcker, mc, och lite till.
    Men insikten om dessa svagheter och vetskapen om dom påverkar inte frihetskänslan.
    Hoppas jag beskrev det jag tänkte lite tydligare.
    Mvh Göran.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Ännu en ism att hålla reda på 😉
    Tänkte lite på denna sida idag. Det finns vissa här som det skulle vara mycket kul och lärorikt att dricka lite valfritt typ whiskey med och lösa världsproblem med.
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Ps näe är inte så social, ett tält fiskespö och min pilbåge.
    Jag själv skulle överleva mycket gott med det.
    Valet att njuta av mitt varma garage är ett frihetens val och det kostar.
    Ps retades lite nu.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det är ju just det, du kan inte stå oberoende dvs fri och göra val, du är alltid bunden till vem du är och vilka resurser du har och vilka möjligheter du har. Du måste ju t.ex. äta och Findus ärtor kommer någonstans ifrån och har du inga pengar så kan du inte köpa dem och pengarna kommer dig till del från din relation (som arbete) till samhället. Det är problemet med moderaternas mantra om ”valfrihet” och därmed inte sagt att det inte är viktigt, men det står i relation till situationen och framtiden.

    Ser man det mer mentalt så är det tilltalande att rymma till naturen, som i Thoreaus ”Skogsliv vid Wallden”. Han konstaterar någonstans att för att bo behöver man en kista om två ggr en ggr en meter! En paradox i sig. Du kan göra dig fri, men till ett pris.

    Gillad av 1 person

 12. Aha skriver:

  Tankeväckande. Skyldigheterna har verkligen fått föra en tynande tillvaro sista halvseklet. Inte i folkdjupet bland de arbetande och medelklassen, där är det många som fortfarande anser att först fixar man sina skyldigheter sedan kräver man sina rättigheter, utan det är i media som rättighetstänket omhuldas. Skiljelinjen mellan media och folket är tydlig. Dock med ett undantag; vänstermänniskor är fanatiska rättighetsmänniskor.

  Vänstermänniskor företrädda av vänsterjournalister är en dödlig kombination för vilket samhälle som helst. Rättighetsmänniskor kan aldrig bära ett samhälle.

  Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Du har väl i princip från höger ett annat rättighetstänkande centrerat kring äganderätt och begränsad inkomstomfördelning, men du har rätt vad gäller svensk media och dess vänster att man alltid behandlar ”rättigheter” och ”rättvisa” som du säger utan att peka ut individens eget ansvar.

   Jag tror emellertid att även om vi retar oss på denna ”vänster” så är de mer högljudda än inflytelserika.

   Gilla

 13. Gunnar Sandelin skriver:

  Minns att svensk media efter de första årens hyllande av Solzjenitsyn som dissident, blev alltmer kritisk emot honom. Han var inte tillräckligt progressiv i journalisternas och de vänsterintellektuellas ögon, utan mer en gammaldags storrysk patriark med misstänkt feodala drag, på jakt efter den ryska folksjälen före revolutionen…

  Gillad av 2 personer

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag tror att vi är där, där PE säger att vi är. Det ska bli intressant att läsa Sanandajis nästa bok, den om välutbildade ungdomar i Sverige och om de tänker flytta ut.

  Gillad av 1 person

 15. Sixten Johansson skriver:

  Dagens babbelism och lösryckta individualism gör att vi lätt feltolkar vad frihet var för biskop Thomas. Visan finns i många versioner, men i Vita Bandets sångbok lyder innehållet i strof 2 och 3 så här:

  Fågeln värjer egen bur
  Så göra ock all vilda djur
  Nu märk vad du bör göra
  Gud har dig givit sinn’ och själ
  Var hellre fri än annans träl
  så långt du kan dig röra

  Ädle svensk, du statt nu fast
  och bättra det som fordom brast
  och låt dig ej förvända
  Våga både hals och hand
  att frälsa dina fäders land!
  Gud skall dig tröst väl sända

  Frihet existerar inte i livet annat än som ett avgränsat rörelseutrymme och en övergående känsla. Friheten uppstår i ditt sinne som en sorts motsats till något som faktiskt existerar i livet: fågelns bur, trälens boja, de ramar som har formats av dina fäders landgränser, din historia och din religion.

  I dag föreställer sig många friheten som något individuellt, men en sådan frihet är icke-liv. Ensam har du inte ens kommit till livet, ensam är det meningslöst att våga hals och hand, ensam har du varken fäder eller land.

  När bojan sprängs, när buren öppnas, vidgas din frihetsram så att du upplever en starkare känsla av frihet än du hade som träl eller fånge. Men känslan är övergående, kan varken ätas eller bytas mot mat, kläder, skydd och sällskap. Allt av värde i livet finns i samvaron med andra varelser. All samvaro förutsätter att vi enas om ofrihets-, skyldighets- och förbudsramarna. Sedan stiger vi in i ofrihetsburen – och sjunger och värjer vår bur.

  Gillad av 3 personer

 16. olle reimers skriver:

  Det tycks som om människan vid en viss punkt slutar tänka på framtiden och i stället bestämmer sig för att de vill ha allt nu. Allt ska förverkligas under deras livstid.

  Livet är inte i förankrat i en känsla av ansvar för det efterkommande eller ens de närstående; allt få vika för den egna upplevelsen.

  Det finns ingenting som binder oss till vare sig det som varit eller det som ska komma.

  Det som är den långsiktiga styrkan i länder med religiös tradition är just denna men en bredare mening med livet än den egna tillfredsställelsen. Tyvärr blir det mest påtagligt i ett extremt sekulariserat land som Sverige där alla långsiktiga värden eliminerats.

  I USA hånas ständigt de konservativa som ofta hänvisar till Gud i någon form och talar om sina böner

  Gillad av 3 personer

 17. olle reimers skriver:

  Ovanstående kommentar avslutades alldeles av sig själv utan redigering och utan avslutning.. Så kan det tydligen bli.

  Jag tänkte avsluta den med att säga att jag själv, som inte är religiös,men tittar mycket på amerikanska politiska videoklipp, förvånas över detta ständiga hänvisande till Gud. Frånvaron av något högre än det egna kortsiktiga intresset är dock nog, om man tänker efter, förmodligen en av förklaringarna till att Solsjenitsyn förmodligen har rätt.

  Gillad av 3 personer

 18. Vax skriver:

  Den senaste undersökningen visade även att 34 procent, alltså mer än var tredje kvinna i åldersgruppen 16-24 år uppger att man utsatts för någon form av sexualbrott under år 2017. Det kan jämföras med år 2012 när 2,7 procent av kvinnorna uppgav att man utsatts för ett sexualbrott, rapporterar UNT.

  Enligt Anders Östlund, kriminolog vid Polisregion Mitt i Uppsala är det en ”häpnadsväckande ökning som vi alla är överraskade av”. Han beskriver utvecklingskurvan som väldigt tvär, vilket anses ovanligt och därför ska BRÅ forska vidare i ärendet.

  – Varför det ser ut så har jag inget svar på. Det är sådant som Brå ska titta på, säger Östlund.

  https://samnytt.se/lavinartad-okning-av-sexbrott-varfor-det-ser-ut-sa-har-jag-inget-svar-pa/
  Lögnen är är pkistens främsta kännetecken

  Gillad av 2 personer

 19. Rolf Wasén skriver:

  Följande citat blev något rumphugget:

  Huntington refererar till Quigley på sidan 397 i ”Civilisationernas kamp”: ”Quigley säger 1961 att civilisationer växer därför att de har >>ett expansionsinstrument<>använda sitt överskott till innovationer. Nuförtiden säger vi att investeringstakten minskar.<<”

  Gilla

 20. Rolf Wasén skriver:

  Följande citat fortfarande något rumphugget:

  Huntington refererar till Quigley på sidan 397 i ”Civilisationernas kamp”: ”Quigley säger 1961 att civilisationer växer därför att de har >>ett expansionsinstrument<>använda sitt överskott till innovationer. Nuförtiden säger vi att investeringstakten minskar.<<”

  Gilla

 21. Rolf Wasén skriver:

  Följande citat fortfarande något rumphugget:

  Huntington refererar till Quigley på sidan 397 i ”Civilisationernas kamp”: ”Quigley säger 1961 att civilisationer växer därför att de har >>ett expansionsinstrument<>använda sitt överskott till innovationer. Nuförtiden säger vi att investeringstakten minskar.<<”

  Gilla

 22. Rolf Wasén skriver:

  Så här ska det vara!

  Huntington refererar till Quigley på sidan 397 i ”Civilisationernas kamp”: Quigley säger 1961 att civilisationer växer därför att de har ”ett expansionsinstrument”, det vill säga en militär, religiös, politisk eller ekonomisk struktur som samlar på sig ett överskott som man investerar i produktivt nyskapande. Civilisationer faller sönder när de slutar ”använda sitt överskott till innovationer. Nuförtiden säger vi att investeringstakten minskar.”

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Alexandr Solzjenitsyn är kanske inte den man ska luta sig mot för att förstå Väst. För det första var hans leverne till största delen inom Sovjetunionen och sedan Ryssland, vilket kan ses som centralmakt i den ”ortodoxa” civilisationen dvs med en kultur historiskt format utifrån Bysans och den ryska eller slaviska ortodoxa kyrkan. Likaså avsåg hans syn ett närmande till kyrkan och dess fokus på moral och individualitet som en reaktion mot Sovjetunionens ”nya människa” och han har väl också köpt Västs fokus på individualitet och inte insett att individen alltid står i relation till system som stat och kommun även i väst. Skillnaden ligger i den auktoritära traditionen inom länder utanför Väst kontra den liberala demokratin med checks and balances, och det problem Patrik här diskuterar har att göra med systemen, särskilt det politiska och mediala i väst, det som formar krav på medborgare och har en kontrollapparat och bemannas med människor som förstår en del om samhälle och att det offentliga måste styras mot kostnadsminimering och inte patriarkaliskt förse människor med de tjänster som herrar politiker tycker de behöver – när marknadskraven som avser full information och förståelse och kunskap om framtiden finns hos människorna så de kan fatta genomtänkta beslut, och när inte stat och kommun representerar en bättre säkerhetslösning t.ex. genom att ha egen valuta kan hantera konjunkturer och svårigheter eller genom expertis kan bedöma försvarsfrågor osv.

  Alexandr Solzjenitsyn såg världen utifrån sina egna erfarenheter och tolkning av världen, utifrån sin kulturkrets. Det är inga allmängiltiga observationer eller principer han gör sig till talesman för. Fråga kineserna om det har något större förtroende för honom eller för ryska erfarenheter eller för den del Väst.

  Det är väst med sin tradition av individualistisk filosofi och tro på universella principer som inte förstår att hantera dagens komplexa samhällen.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Då var det väl bra att socialdemokratin i Europa bröt med kommunismen 1917? Och nu är kalla kriget slut och Ryssland går en auktoritär väg och ortodoxa kyrkan får ökad betydelse. Bra så?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Men brottet med kommunismen gällde ju bara medlen och metoderna, inte principerna och slutmålet. Sjafarevitjs beskrivning av det socialistiska fenomenet täcker ALLA former av socialism.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Teorier och ideologier har inflytande endast i mån personer och organisationer omhuldar dem. Vem bryr sig t.ex. om Hegel idag, några få naturligtvis, det finns ny Hegelianer, men om du nu hävdar socialismen är en ideologi med inflytande och bortsett från att inflytelserika personer läser brett, så frågar jag dig vilka organisationer, partier, stater mm som omhuldar de principer och mål du hävdar är socialistiska och vilka dessa principer och mål är?

    Gilla

 24. Göran Holmström skriver:

  Förbjudna tankar, dom dyker över en lite då och då.
  senast idag, nyss för att vara lite mer precis. Guds straff för min arrogans och lite raljerande över friheten kom som ett skattetillägg på posten. Fullständigt oväntat och minst när man behöver det. HUR ? jo massor av vitt lappmögel, en fantastisk fyrhjuling med 4×4 och diffar till det en vek plog, men den är förstärkt nu.
  Efter en timmes intensivt plogande så ett stort Knorr och flera skrap senare så lade fyrhjulsdriften av. Nu en tröst Whiskey efter att slutfört arbetet med den gamla hederliga muskeldrivna snösläden ( Ja den gick sönder med) tålde inte en 45 som puttade lite extra i bakkant, men det löser jag med svets och ett rör.
  Just vid skrap 2, så fanns det inte en endaste tanke på friheten och det fria valet. En sämre del av mig, skrek inombords mycket fula och elaka ord till vår skapare ( Pungspark vid möte) var nog det mildare av dom. Men ber ödmjukt om ursäkt, du skapade inte den klena diffen. Utan förmodligen en underbetald Kines med 11,2 centimeter stolthet. Inte så konstigt att han byggde in ett dolt fel, som hämnd mot den välväxta vita befolkningen. Åter jag tror fortfarande på frihet och det fria valet, jag vill ställa fyrhjulingen på isen och låta den sakta smälta igenom till våren.
  Gumman vill repa den, och hon vinner, jag väljer att lyda för familjefriden, även detta är frivilligt.
  En trasig diff räcker inte för att ändra en tes, japp snodde den minus diffen då, den saknar även jag.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.