Hur enfaldig eller maktlysten, vilket i det här fallet leder till samma sak, kan människan bli?

Patrik Engellau

Sedan 1960 har antalet jordbor fördubblats. Hur har det funnits mat till allihop? Under det senaste halvseklet har världens matproduktion ökat alldeles oerhört. Produktionen av kött  har ökat fyra gånger.  Vattenodling av fisk och skaldjur har ökat mer än 20 gånger. Det är på liknade sätt med andra sorters mat. Proteinintaget per skalle har till och med ökat med tio procent eller mer över hela klotet.

Nu kommer den stora frågan. Hur har det gått till? Tror du att denna utveckling är resultatet av statlig planering eller av att livsmedelsproducenter, som må vara nog så reglerade, har fått utveckla sina krafter på egen hand utan centralstyrning?

Det var ingen svår fråga. När staten griper in blir det snarare svält än ökad livsmedelsproduktion. Se på erfarenheterna i 1930-talets Sovjetunionen.

Tror du med utgångspunkt i mänsklighetens hittillsvarande iakttagelser att det vore en bra idé om staten nu började ransonera och styra vad slags mat mänskligheten ska producera och äta? Skulle inte tro det. När staten tar kontroll över verksamheter blir det alltid brist. Se på bostadsproduktionen.

Men det hindrar inte att 37 miljöforskare från olika länder nu utfärdar larm med hårda krav på mer styrning. Elva av dessa forskare lägger fram sin sak i Dagens Nyheter. En av forskarna är Johan Rockström vilket får mig att tänka på den återkommande boven Ville Vessla i Ture Sventon-böckerna. ”Ständigt denne Vessla!” säger Ture Sventon. Vi kan säga samma: ”Ständigt denne Rockström!”

Fram till 2050 beräknas världens befolkning öka med ytterligare en tredjedel. Det är betydligt långsammare än hittills, en procent om året framöver mot två procent på 1960-talet. Det borde inte vara så svårt för bönderna att fixa käket.

Men så resonerar inte klimatforskarna. De anser att det är krisläge och att ”vi” måste gå in med åtgärder. ”Vi” är inte världens bönder, fiskare och farmare, utan staten. För att klara livsmedelsförsörjningen till alla världens människor och för att ”stabilisera klimatet och bevara en hållbar planet”, förklarar forskarna, behövs ”en snabb omställning av hela livsmedelssystemet” i alla länder. ”Sverige och Norden kan och bör gå i fronten”.

Jesus Kristus. Dessa människor vill styra över vad världens befolkning ska äta. Finns det ingen gräns för deras härsklystnad? Vad står sedan på deras dagordning? Att de vill styra vårt tänkande är redan avbockat. Resandet ligger i farozonen. Vem vi gifter oss med kanske? Tillräckligt med tvångsblandning kan nog få bukt på rasismen på några generationers sikt.

Svenskarna äter i snitt 100 gram kött om dagen. Det måste du nu skära ned till 14 gram, en köttbulle, för att du själv ska må bra, för att maten ska räcka till alla och för att förhindra miljökatastrofer. I statstelevisionen intervjuades generaldirektören för Livsmedelsverket som medgav att hon gärna skrev om statens kostråd för att tillgodose miljöforskarnas önskemål.

Miljöforskarna påminner om att staten har utomordentliga tvångsmedel:

För att klara detta behövs förbättrade upphandlingsregler inom offentlig sektor, skatter och subventioner som gynnar en hälsosam kost, lagstiftning eller branschöverskridande överenskommelser kring hur onyttiga och ohållbara produkter får exponeras i affärer, samt riktlinjer för var snabbmatskedjor med ohälsosam mat får förläggas. 

Kan du tänka dig? Statliga inspektorer ska besluta i vilka stadsdelar ICA-butiker som säljer potatischips får lokaliseras. Och den prickiga korven får bara placeras på särskilda ställen ungefär som kamrarna för rökare på flygplatser.

Dessa människor är galna om du frågar mig. Varför låter staten dem hållas? Jo, därför att alla deras råd och rekommendationer leder till att staten måste skaffa sig mer makt över medborgarna.

172 reaktioner på ”Hur enfaldig eller maktlysten, vilket i det här fallet leder till samma sak, kan människan bli?

 1. Ingvar Froberg skriver:

  Rockström är dock ingen forskare, har aldrig varit, har aldrig producerat något ”eget”, bara varit medförfattare till ett och annat. Han är agronom. En gåta hur han slagit sig fram

  Gillad av 18 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  ”skatter och subventioner som gynnar en hälsosam kost”

  Det föreslogs sockerskatt i Danmark för att bekämpa fetman men mycket träffsäkrare är ju att beskatta fetman direkt. – Tusen kroner/per kilo övervikt vid den årliga invägningen, när man lämnar in sin selangivelse.

  Gilla

 3. thojak skriver:

  Yrkes-charlatanen Rockström, som inom public service + en/annan inom MSM benämns ‘klimatexpert’, trots att denna galning är agronom till utbildningen (har aldrig forskat inom klimat) har deFacto en mkt omfattande och än mer samhällsletal makt, vilken han och främste vapendragaren Anders Wijkman använder för att primärt berika sig själva. Att nämnda personer utgör ‘kärnan’ i KalleAnka regeringen Löfvéns klimatmytologi är rejält farligt !
  Lysenkoismen stinker i högan sky !
  Arma Land !

  Gillad av 20 personer

   • Mats L skriver:

    Jag sover inte vilket tyvärr verkar finnas andra som gör. ALLT går att hitta stöd för på Google. Google gör inga kritiska värderingar av den imformation man hittar där. Det behöver självständiga kritiskt tänkande individer göra. En begäran om sådan information bör inte avfärdas med generella svepande svar. Den som gör det har inte gjort sin hemläxa och blir inte tagen på allvar, i alla fall inte av mig.

    Gilla

   • Mats L skriver:

    Så det var alltså din faktabaserade grund. Då tackar jag för upplysningen. Guilt by asdociation och generaliseringar imponerar inte på mig tyvärr.

    Gilla

   • thojak skriver:

    Min absolut bästa kompis är Verkligheten, den verkliga Verkligheten, även om den kan vara bister ibland. Detta av den ytterst enkla anledningen att den alltid dyker upp, förr eller senare. Och efter att ha ‘följt’ temat klimat under 30++ år, inkl. studerande av oändliga mängder ‘reports/papers’/artiklar samt direkta kontakter med/till bona fide vetenskapsmän/-kvinnor har jag en rejält, bona fide, referensram att leva i.
    Vetenskap innebär deFacto att ifrågasätta/-ställa i praktiken allt som påstås, oavsett tema eller fråga öht.
    Easy ! 🙂

    Gillad av 7 personer

   • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

    Mats, du är så patetiskt typisk. Du avvisar ett helt inlägg och begär belägg för alltihop, det är så barn argumenterar. Vad är det du vill ha bekräftat? Att Rockström är agronom?

    Gillad av 7 personer

   • Mats L skriver:

    Kära meddebattörer, all begäran om belägg för era generaliserande och kategoriska påståenden avvisar ni på samma sätt nedlåtande och med användande av invektiv, antagligen för att ni inte kan hitta några bärande argument. I ett möte i verkligheten skulle ni tappa ansiktet med samma typ av argumentation, fast på nätet bakom pseudonym går det bra att vara kaxig. Det är fascinerande att betrakta. Trava på i era cirklar i er filterbubbla om det gör er lyckliga och upplysta. Lycka till!

    Gilla

   • laogong2018 skriver:

    ”Google gör inga kritiska värderingar” detta är verkligen naivitet av högsta grad. Google har sin agenda och blockerar fakta de inte gillar, det är bevisat och deras CEO är nu i blåsväder.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Mats Landén, vad är det du anser att vi behöver bevisa?

    Att klimatlarmet är en falsifikation?
    Att Johan Rockström är en självutnämnd charlatan?
    Att livsmedelskontroll på det sättet som den beskrivs i artikeln är en totalitär åtgärd?
    Att Sverige är på väg att bli en glbalfascistisk stat?

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Svaret här är till Mats Landén, som väl inte kan stå annat än förundrad över den kedjereaktion hans inträde på DGS-scenen framkallade. Effekten kunde inte ha varit större om Malena Ernman hade uppträtt naken på vår scen och sjungit en aria ur ”Cosi fan tutte” (så gör alla).

    Det är modigt av dig Mats Landén att göra det eftersom du säkert hade klart för dig att dina uppfattningar inte hade särskilt stort stöd.

    Jag tror att många av de reaktioner du fick var ett test på om du menade allvar med att delta i en upplyst diskussion eller om du bara var här för att avslöja namnen på dem som deltar här anonymt. Som jag antydde i ett av mina svar tidigare, finns det en vana av PK-debattörer att slänga ur sig invektiv om sina meningsmotståndare och sedan aldrig återvända till platsen.

    Jag är fortfarande skeptisk till din seriositet men jag är beredd att ge företrädesrätt för en gynnsammare tolkning när vi inte vet mer. Tiden får utvisa detta.

    Du kommer att få många kritiker emot dig; inte bara för att du företräder den totalitärt inriktade klimatläran om CO2:s skadliga verkningar utan också för att du förespråkar att du tillsammans med firma Wijkman/Rockström tror att ni är bättre en den marknad ni är en del av på att kunna bedöma vilka totalitära åtgärder som är lämpliga för att säkra jordens livsmedelsförsörjning.

    Jag återkommer i flera kommentarer till mer specifiika frågor som tas upp i diskussionerna med dig.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Hej igen Mats Landén,

    hoppas du är kvar.

    När det gäller klimatfrågan är du säkert medveten om att mer djupgående studier av klimatets historia på jorden visar upp ett mönster som, bara det, gör det omöjligt att tro på klimatalarmismen.

    Exempelvis visar historien att det inte finns någon som helst samvariation mellan halten av CO2 och temperaturen. Härutöver visar studier att under den begränsade tid när detta verkligen förekommit (slumpen kan verka på det sättet) så har halten av CO2 ökat SOM EN FÖLJD AV klotets uppvärmning och inte som en orsak därtill.

    Många forskare hädar att det är solfläcksaktviteten som är den helt avgörande för jordens klimat och väder.

    Under historsk tid har vi sett prov på båfe perioder med högre temperaturer än nu (tidiga medeltiden) och lägre (lilla istiden 1950-1850).

    De förutsägelse om snöfrihet, om avsmältning av polerna om isbjörnsdöd och stigning av havsnivåerna som dina kollegor inom rörelsen gjort har alla kommit på skam.

    Vad jag tycker att du är skyldig oss här på DGS, Mats Landén. är en dels en redovisning av ert viktigastevetenskapliga (antalet förskare är inte ett sådant) stöd för den människoskapade klimatförändringen och era viktigaste invändningar mot de motargument som framförts varav jag redovisat en bråkdel ovan.

    Det är du och dina bröder som har bevisbördan, glöm inte det!

    Gillad av 1 person

   • Mats Landén skriver:

    Ja, och detta får bli mitt sista inlägg här, bevisbördan för relevansen och valditeten av påståenden om RISKEN för signifikanta klimat- och planetära effekter av stora antropogena utsläpp av koldioxid under kort tid (vilket bevisligen har skett) ska beläggas av dem som påstår detta, på samma sätt som bevisbördan för de skeptiska invändnningar som framförs här i lika hög grad ligger på den som framför dem. Det är inget konstuigt och kallas för vetenskap. Fram med alla peer-reviewade publikationer på bordet och lägg dem vid sidan av allt annat publicerat bara så är saken klar.

    Vad frågan handlar om är om det finns betydande sannolikhet för att de stora förändringar av CO2-halten i atmosfären som skett under de senatse 200 åren kan innebära en väsentligt risk eller ej för större påverkan på klimatet. Om så verkligen är fallet kan naturligtvis bara ledas i bevis när man har historiska erfarenheter att luta sig emot och frågan måset då rimligen handla om hurvida det är klokt att ta den risken eller om man bör avstå. Och för att stämma i bäcken; skilj här på vädervariationer i motsats till klimatvariationer.

    Hänvisningen till naturliga klimatvariationer hör inte hit, eftersom de reella utsläpp som skett av fossilt bundet kol under kort jämförelsevis mycket kort tid inte är naturliga utan antropogena.

    Avslutningsvis får alla påståenden som görs av det ena eller det andra stå för de INDIVIDER som gör dem. Det duger inte att prata om VI och DOM. VI och DOM har inga kollektiva hjärnor, utan ansvaret ligger alltid på individer.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Hej Mats Landén,

    min egen referensram, som jag tror jag delar med flera här, är dels att Sverige har hamnat i en PK-fälla som medför att alla de som företräder en åsikt som strider mot den officiellt påbjudna avseende invandring, klimatförändringar, globalisering m.m. ska tystas på ett eller annat sätt.

    Vi vet att medierna sjunger på samma trallvänliga låt i kör och med en och samma enfaldiga stämma. Vi vet att poltikerna i praktiskt taget alla politiska partier också verkar sjunga från samma uppsättning av PK-noter.

    Vi ser också den globalfascistiska strömningen som tar sig uttryck lika de av Macron och Merkel framförda uppfattningarna om att nationsgränserna ska försvagas, att man ska ha Natoarméer och liknande.

    Vi tror på att nationalstaten, grundad på en kulturell homogenitet, likartade värderingar och starkt rättsmedvetande är den enda garanten för individens frihet och för demokrati. Vi tror att samhällets yttersta mål är att så långt det är möjligt skydda och utveckla individen.

    Det jag ser från sin och firma W/R:s sida är en i bästa fall naiv och i väsrta fall en totalitär ansats till lösningen av samhällsproblem. N tar på er översittarhatten och dikterar för dem vad som behöver göras. Ni förstår inte att ni själva bara är en liten fis i rymden av mänsklig förmåga att ständigt hita nya vägar; på samma sätt som kaptalism och marknadsekonomi är de två faktorer som gjort att jordens förmåga att försörja människor har mer än tiofaldigats under de senaste 150 åren (Hans Roslings factfulnessresonemang).

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Eftersom du är ute efter referensramar med avseende på klimatfrågan ska jag upplysa om min egen. Den är väldigt simpel. Om inte jorden närmat sig ett värmeslag för en så där 5300 år sedan, varför ska den göra det idag. Tankegången är baserad på snöhöjden på en bergshöjd mellan Österrike och Italien. Där en tysk turist hittade ett välbevarat lik sommaren 1991. Liket fick namnet Ötzi. Dess ålder bestämdes med kol-14 teknik till mellan 3100 och 3400 f Kr. Liket hade bevarats utomordentlig väl. Varje år hade turister passerat stället där man hittade det, men ingen hade sett det förr. På grund av att det var ovanligt varmt den sommaren hade snön, som i tusentals år täckt liket, smält. Det som göms i snö kommer fram i tö.
    Eftersom liket inte hade klarat många dagar utan sitt snötäcke måste konklusionen bli att det var det var varmt när Ötzi lade ner sig på barmark för att dö och att han snart därefter täcktes med snö som skyddade och konserverade liket över denna långa tidsperiod. Min slutsats blir då att dagens varma väder som ”experterna” anser vara ett tecken på en unik klimatförändring även rådde för drygt 5000 tusen år sedan. Eller med andra ord, det ”experterna” läser ut ur sina mätningar är snömos. Snömos räcker dock inte in längden för att dölja ur luften gripna teorier som presenteras som vetenskapliga sanningar.

    Gillad av 1 person

  • Anders L. skriver:

   Hänvisningen till Kalle Anka må vara riktig men inte den till Lysenko. Om man tvingade folk att leva på endast gräs i flera generationer, skulle de då bli idisslare med fyra magar? Eller om de fick nöja sig med solsken och koldioxid, skulle de då lära sig att fotosyntetisera? Det hade varit lysenkoism.

   Gillad av 1 person

   • Mats L skriver:

    @THOJAK Att lära sig av verkligheten är klokt. Det vinnlägger jag mig själv om att göra. Då jag känner både Rockström och Wijkman väl och diskuterat direkt med båda ingående är jag nu mycket ntresserad av att få ta del av den verklighet du refererar. Vilka insikter har du själv fått i de samtal jag får utgå från att du har haft direkt med dem som grund för dina säkra utsagor om samma verklighet?

    Gilla

 4. Aha skriver:

  Att samhälleliga regleringar måste finnas är oomtvistat. I det här fallet verkar det onekligen vara i överkant – bra spaning. Framför allt backar Rockström och kompani från den enkla lösningen; att vi slutar att föröka oss så förbaskat. Alla skulle väl tjäna på att vi sakta men säkert blev färre, mer naturresurser per capita. Barn som far illa i stora barnkullar skulle bli ett minne blott.
  Det handlar alltså om stilla befolkningsökningarna, att få u-länderna att ta steget upp till i-landssfären, att sluta vara skitländer (Trumps ord), att befolkningarna och ledarna tar sig i kragen och får ordning på saker och ting. Som det är nu är det bakvänt. FNs medlemsländer föreslår istället en migrationspakt, att migranter ska behandlas väl så att man lättare kan bli av med sitt befolkningsöverskott till i-länderna.

  FN-länderna skulle istället kommit överens om, gjort en pakt, att så här gör vi upp med korruptionen, så här får vi igång utbildningen, så här får vi folk att bli motiverade att betala skatt, så här minskar vi de stora barnkullarn etc.

  Länder som inte fixar detta tvångsförvaltas. Global kolonialism behövs.

  Gillad av 10 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Jag bifogar återigen länken till en sammanfattning av en rapport som visar hur en grupp pk-ister från våra universitet, några kommuner och MSB föreställer sig framtiden. Tyvärr är inte avsikten att skriva en science fictionberättelse utan det är på allvar en planering för ett liv i fattigdom i ett kommande totalitärt samhälle. Fattigdom vad gäller ekonomisk standard och mat m m, men framför allt fattigt på vad de flesta skulle kalla ett mänskligt liv. Formuleringarna avslöjar en illvillig och inhuman syn på människor, som maktens boskap. Som ska utföra och känna och tänka enligt makthavarnas föreskrifter.
  Vi är redan där på många sätt, men visionen i den här rapporten ger ändå starka obehagsrysningar. Ett globalt Venezuela är vad man önskar sig och Sverige har troligen utsett sig självt till att vara föregångslandet. Man har ju redan bestämt att vilja förbjuda försäljning av bränslebilar om elva år(!) och tänker ju fortsätta och öka takten på import av utomeuropeiska invånare att ersätta svenskarna med.
  Kan vi börja formulera en alternativ vision att samlas kring? Vi som inte vill överlåta framtiden åt klimatkommunisterna och islam. Hitta nyckelord och beskrivningar av ett äkta mänskligt samhälle. Vad vill vi ha i stället för det som politikerväldet, globalistfascisterna, ångar på mot? Hur ser ett konservativt och äkta demokratiskt samhällssystem ut? Många på DGS är ju pålästa och kunniga.
  Ansvartagande fria individer, familjen i centrum, ett starkt civilsamhälle, kulturell nationalism och en mycket liten stat, vet jag att vill jag ha. En ny stark konstitution med inbyggd maktbalans. Låg platt skatt som aldrig får höjas. Individuella välfärds-och pensionskonton. Stängda gränser med ett minimum av migration, (däremot omfattande återvandring) och oförändrad eller minskad befolkning som övergripande mål. Däremot stor ”tillväxt” av idéer och innovationer och stor frihet att vara verksam och kunna bli rik. Skicka klimatfrågan till riktiga vetenskapare som framför allt kan fundera på hur man möter en kallare framtid på våra breddgrader. Aj, aj, min önskelista är hur lång som helst, men jag hejdar mig här.

  http://www.klimatupplysningen.se/2019/01/17/slutrapport-pa-borgiska/

  Gillad av 24 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag passar på att besöka Sverige så länge det går. Jag räknar med att någon gång inom de nästa tio åren inte längre vilja, våga eller kunna, antingen på grund av direkt förbud eller på grund av allt för höga risker för privat eller statlig brottslighet. Kanske blir man ju snart haffad i Sverige för saker man skrivit på Facebook, på DGS eller på sin egen blogg här i Österrike?

   Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Man får angripa där motståndet är svagast. – Opinionsläget är helt till vår favör, när det handlar om valet mellan en ljus framtid eller att traska vidare mot avgrunden.

   Och det skall inte handla om att bota folk från deras allmänna politiska inställning. – Alla skall trivas och viljan att bestraffa får man lägga band på.

   En osökt reform som ingen kan frondera mot utan att röja sitt förakt för demokratin, är att ge skattebetalaren den direkta makten över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

   ”Platt skatt”. – Den plattaste av skatter är att den mäts i tid. – Man deklarerar bara hur duktig man är, mätt i vad man kan få ihop på en vecka och får betala detta fram till skattefridagen med existensminimum som grundavdrag. – Alternativet för de med låg eller ingen lön består i samhällstjänst mot existensminimum under samma tid. –

   Och med ”arbetsgivaravgiften” avlöst med individuella trygghetskonton att knapra på vid arbetsfrånvaro, blir det man får in efter skattefridagen obeskattat.

   Gillad av 1 person

 6. Svante Jonsson skriver:

  En ko är ett levande mirakel som omvandlar gräs till kolhydrater, proteiner, fett och vitaminer. Hur mycket gräs måste Rockström beta för att få i sig lika många kalorier plus diverse andra nyttigheter för att kunna fungera, som i en liter standardmjölk? Det verkar som experterna med hjälp av staten vill flytta ned människan i näringspyramiden. Men människan är ingen gud, gnagare eller hoppkräfta. Människan är en av fem arter icke socialt konstruerade människoapor. Det har både staten och Rockström glömt. Dn- artikeln verkar gå ut på någon annan ska bekämpa klimatet (ständigt denne Vessla) med hjälp av nötter och baljväxter i någon ny slags socialt konstruerad geologisk epok, Antroprocen? Högmod är mitt intryck. När ödmjukhet står på dagordningen för de flesta, mig själv inkluderad. Bra rutet Engellau!

  Gillad av 17 personer

  • G.B. skriver:

   Hej Svante!
   Ska man vara petnoga så är det inte kon som omvandlar gräs till nyttiga näringsämnen.
   Det är miljontals bakterier i våmmen (el. vommen) som jäser och bryter ned gräset.
   Vår mage saknar dessa bakterier och gräs ger inte oss någon näring.
   Det är det som är vitsen med betesdjur. Marker som inte kan brukas med maskiner kan ändå ge god utdelning genom att djuren betar.

   Gilla

  • thojak skriver:

   Sedan är ej att förglömma det faktum, att animaliskt protein är en omistlig byggsten för hjärnans utveckling, ergo i allra högsta grad viktig för barn.

   Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Soylent Green (1973)

   I jakten på att lösa ett mord upptäcker Inspektör Thorn och Sol Roth att den mycket välspridda matprodukten Soylent Green består av människor.

   Gilla

 7. A skriver:

  De vill styra över precis ALLT, och allt de tar i blir förstört och tvärt om. Så illa är det enlig mig iallafall. Men jag kan inte se att gemene man har något som helst försvar emot detta. Västvärlden går raka vägen in det. Det är skrämmande att se detta ske mitt framför ögonen utan att kunna göra nåt alls. Man måste nog betrakta huvuddelen av svenskarna som djupt troende människor som tycks tro på sitt etablissemangs många ord om goda föresatser. Att verkligheten blir tvärt om verkar sakna betydelse. Anledningen till tvärtommet är att de tror på en avgud, alltså en lögn. Enda möjligheten att få detta att fungera i längden, är att omforma världen så att lögnen istället blir sann. Det är vad de sysslar med P.E. Allt de skulle behöva göra är acceptera och välja livet. Hur får vi dem in på den banan?? Det är inte lätt.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • Erik2 skriver:

   Ja, så är det. De vill styra över ALLT. Bilismen hatas främst för att det gör det möjligt för massan att röra sig som den vill, på individnivå. Så får det inte vara. Det ska vara styrt. Hur man har intimt umgänge, uppstyrt. Vad man ska äta, uppstyrt. Var man ska bo? Uppstyrt. Vad man får säga. Uppstyrt. Osv. Det är klart att klimatdiskussionen är enorm möjlighet för dessa totalitärer. Ja, jag håller på att bli oerhört bitter. Hela mitt liv tas ifrån mig av dessa som kallar sig ledare. Jag har att göra framöver för att inte bli bitter. Men jag ska fixa det utan att någonsin glömma det som nu händer.

   Gillad av 3 personer

 8. Magnus Eriksson skriver:

  Jordens folkmängd har fördubblats sedan 1960. Hur har vi kunnat skaffa mat till alla? En starkt bidragande orsak till detta är att koldioxidhalten i atmosfären har ökat. Ökad koldioxidhalt leder till större skördar och till att öknarna i världen minskar.

  Gillad av 8 personer

 9. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för ännu ett sunt och matnyttigt inlägg i samhällsdebatten. Om, jag säger OM, den svenska staten alls ska påverka kosthållningen och matproduktion i vårt – ännu – västerländskt civiliserade land…

  … borde det ju vara genom att omedelbart förbjuda blotta förekomsten av rent förnuftsvidrigt halalslaktat kött här hemma i Sverige. Då skulle jag, som påtvingat blivit vegetarian, kunna äta köttbullar igen.

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Gör som oss då om du vill äta köttbullar igen, antingen jagar du och humant fäller viltet själv. Eller så köper du det lite dyrare men mer än dubbelt så gott
   när producerat och slaktat kött i gårdsslakteriet där dom garanterar hela kedjan samt human behandling av djuret.

   Gillad av 1 person

  • Marina von Schreeb skriver:

   Om religiös slakt i Sverige

   Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning.

   Djur ska skyddas från onödigt lidande. Därför ska djur alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelser om att djur ska vara bedövade innan avblodning och att andra åtgärder vid slakten inte får vidtas innan djuret är dött, innebär en konflikt för vissa religiösa slaktmetoder såsom traditionell slakt av obedövade djur.

   Halalslakt är tillåten om djuren är bedövade

   Det är tillåtet att bedöva fjäderfän och får med el före slakt. El-bedövning är idag den absolut vanligaste bedövningsmetoden vid vanlig slakt av fjäderfän. Metoden används även i relativt stor utsträckning vid vanlig slakt av får. El-bedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer. Detta gör det möjligt att halalslakta fjäderfän och får här i Sverige utan att man kommer i konflikt med djurskyddsbestämmelserna.

   Nötkreatur måste däremot alltid bedövas med bultpistol eller motsvarande innan avblodning sker. Eftersom bedövning med bultpistol inte leder till att hjärtat omedelbart stannar kan även den metoden accepteras av vissa muslimska grupper.

   Även övriga bestämmelser måste följas vid halalslakt.

   Övriga djurskyddsbestämmelser kring slakt om hur drivning, uppstallning, fixering och avblodning får gå till måste naturligtvis också följas vid halalslakt.
   Erfarenhet och kunskap är viktigt
   Utöver själva slaktmetoden finns inom halalslakt bland annat regler kring vem som får utföra slakten och för hur djuren ska vara vända vid slakt. Detta innebär i sig inte någon konflikt ur djurskyddsperspektiv.
   Slakt utan bedövning får inte utföras.
   Ingen slakt utan föregående bedövning är tillåten. Inom t.ex. koscherslakten accepteras inte bedövning före avblodning och därför sker ingen sådan slakt i Sverige.

   Källa: Jordbruksverket

   På ICA säljs Halal i en liten avdelning (fruset kött). Halal är en modifierad slakt som troende har kunnat godkänna, en imam vänd mot Mecka står o läser, djuret bedövas som vanligt, slaktas o säljs som Halal. Kosher förekommer inte i Sverige.

   Med vänlig hälsning
   Marina von Schreeb
   Leg.vet. som periodvis tjänstgjort vid svenskt slakteri med halalslakt.

   Gillad av 1 person

 10. Fredrik Östman skriver:

  Vi vet nu att fet animalisk är den enda sunda och att all spannmålsmat måste undvikas till varje pris. Vi vet också att Big Food och Big Pharma har tvingat fram de rekommendationer som sedan 1960 har hävdat motsatsen och som har orsakat den böndernas förslavning och metabola pandemin: fetman, cancern, hjärt- och kärlsjukdomarna o. s. v., som i sin tur har orsakat kronisk medicinering.

  Boktips: Den metabola pandemin av Lars Bern

  Återigen angriper det öppna samhällets fiender, denna gång försåtligt inifrån förment demokratiska regeringar. Återigen måste vi bekämpa dem och vinna det kalla inbördeskriget. Det är en episk och evig strid mellan totalitarister och humanister.

  Boktips: Det öppna samhället och dess fiender av Karl R. Popper

  Gillad av 17 personer

  • Mats Landén skriver:

   Jag har också läst Popper. Ett starkt drag i hans tankar är vad salig Hans Rosling kallar factfulness, dvs att som individ inhämta kunskap, tänka själv, dra slutsatser och ta eget ansvar. Jag ser tyvärr besvärande lite av det i detta forum. Sammanhållning i att vara kritisk, oavsett mot vad, och dunka varandra i ryggen, tycks vara det bärande temat.

   Proteinförsörjning för mänslig överlevnad kan ske på olika sätt. Betande djur behövs i viss omfattning (dock inte alls så stor som idag) för att binda i kol i jorden och göra den bättre odlingsbar. Bara 1/14 av det protein som kossan äter blir till kött. Det är den resursineffektiviteten kombinerat med stora metanutsläpp som diskvalificerar betande köttdjur som huvudsaklig proteinkälla. Sedan finns det många olika lösningar på problemet, att bli flexitarian (INTE vegetarian) med protein från en mångd olika tänkbara källor.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Kossor som betar släpper sig inte. Släppandet kommer sig av att de matas med överblivna chokladkakor och sockerbitar genom ett hål direkt in i magen tillsammans med höga doser antibiotika, eftersom de står inne när de inte måste beta och idissla hela dagen. Det är ju ”ineffektivt” att beta och idissla, se nedan!

    Metan oxideras mycket snabbt i atmosfären. Metan har ett mycket begränsat absorptionsspektrum som helt täcks av vattenångans, så att all infraröd strålning som skulle kunna ha abosrberats av metangasen (innan den oxideras och försvinner) redan har oxiderats av vattenånga, som både är bättre på det och förekommer i större mängd. Till råga på allt så är det inte variationer i växthusgasernas andel i atmosfären som till någon signifikant del styr klimatet. Det har klimatmodellernas fallerande bevisat vetenskapligt. Popper talade ju om just denna typ av falsifiering, inte sant!

    Och om vi återvänder till matproduktionen, så måste vi fråga oss vilket som är det korrekta måttet på effektiv produktion. Är det effektiv produktion av något slags kalorier oavsett biverkningar, smak, hälsoinverkan, sjukdomar, medicinbehov, tidig död och olyckligt liv som räknas? Eller är det effektivt uppnående av ett rimligt liv med mänsklig föda som ger god hälsa och hög livskvalitet? För som Malthus visade för väldigt länge sedan, så kommer ”effektivare” produktion enligt den första modellen bara leda till högre befolkning ända tills svälten återvänder. Den typen av effektivitet blir bara ett experiment som skall visa hur många själlösa individer vi kan packa in på jordklotet, kanske bara hjärnor i glasskålar så att vi slipper den ”ineffektiva” kroppen. Vad skall man med den till, om vi kan ha tio gånger så många glasskålshjärnor utan?

    Vad skall vi ha ”effektivitet” till om livet saknar mening? Saknar då inte också själva begreppet ”effektivitet” mening i precis samma grad?

    För övrigt så har klimatfrågan avgjorts.

    https://thewayofreason.wordpress.com/2019/01/20/klimatfragan-avgjord/

    Gillad av 4 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Lite kul att det ibland dyker upp folk som gillar Rockström & Co. Jag tror inte att herr Landén kommer att trivas här eftersom de flesta av oss inte tror på varken tomten eller Rockström. Herr Landén har till och med talat med Rockström själv. Kanske därför som dimmorna ligger tungt över honom.

    Gillad av 3 personer

   • Mats L skriver:

    Bäste herr @uppstigersolen (för jag antar utan belägg du är en man; din identitet är tyvärr lite svårbestämd ;-)),

    I min värld åtnjuter människor som aktivt söker information, värderar den, tar ställning, står för den och agerar därefter den största respekt. Människor som däremot gömmer sig bakom ett alias på sociala medier, ansluter sig till en grupp med fördefinierade åsikter, aktivt avstår från denna informationshantering i lättja eller för att aldrig behöva ändra åsikt och i kraft av detta beter sig arrogant respekterar jag däremot inte.

    Att dimmorna skulle ligga tunga över mig för att jag har inhämtat information genom att prata med dialog torde vara mindre troligt än att sagda dimmor ligger över just dig som uppenbarligen hållit dig så lång från Rockström som du bara kan.

    Jag antar att ditt val av pronomenformen pluralis majestis är medvetet, eftersom jag har lite svårt att förstå hur du kan göra dig till tolk för alla som kommenterar här angående uppfattningen av vissa personer utanför ”gruppen”. Jag har i alla fall inte sett några kriterier för medlemskap någonstans. Har får jag be Patrik Engellau om klarläggande om så skulle vara fallet.

    Vilken metod som skingrar mina eventuella dimmor bäst har jag klart för mig och det torde framgå ovan. Hur du skingrar dina vet du nog bäst själv. Just nu verkar de tyvärr ligga lika tunga som Lützens 1632.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Mats L, berätta gärna vad du kommit fram till.

    Montesquieu’s klimatlära?
    Rockströms klimatlära?
    Poppers lärjunge Soros globalfascistlära? (Popper visste nog inte viilket monster han fött!)

    Gillad av 1 person

   • laogong2018 skriver:

    Mats, har du fått i uppgift att försöka ”besvara” inlägg på denna sajt (är det din assignment?) med klimat och vänster trams, fake facts, etc.? Samma som görs på Facebook, Twitter, etc. bara för att ”bevisa” att det finns en majoritet med dina ideer. Egentligen är ni en minoritet, men bara försöker framträda som om all tycker som ni.

    Gillad av 1 person

   • Mats Landén skriver:

    Med stort intresse observerar jag hur allt som går er emot skylls på den stora organiserade världskonspiration som vänder sig emot er. Jag kan försäkra er att den är en illusion. Jag arbetat inte heller på någons uppdrag men noterar att avvikande åsikter i er homogena skeptikerbubbla inte accepteras. Det är i grunden osunt och gör vidare engagemang här ointressant och därför inte värt att slösa tid på. Lycka till med ert fortsatta bubblande.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    I motsats till vad du tycks stå för tror de fleasta av oss här som debatterar på DGS inte på planekonomi.

    Jag vill gärna höra dina argument i motsatt riktning som du demonstrerat genom din hållning i livsmedelsfrågan.

    Gilla

 11. Aurora skriver:

  Jamen, låt dem hålla på med maten. Vi står inför mycket värre diktaturer. Jorden är svårt överbefolkad. Och värre blir det. Vi kommer att få krig och sjukdomar. Och stora flyktingströmmar i spåren. Religiös fundamentalism kommer att öka bland de många outbildade i världen som tror att hjälp ska komma från högre ort. Väst kommer fortfarande en tid att tro att de kan lösa problemen. Fråmst genom styrning bort från demokrati och istället i diktatorisk riktning. Det kommer inte att hjälpa.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Alla världens människor och alla världens bilar får nästan plats i Dalsland om man gör om ytan till en normal parkeringsplats.

   Gilla

   • Thor skriver:

    Låter stort med Dalsland. För ett par decennier sedan räckte Gotland om det var en kvadratmeter per skalle. Men bilar tar förstås lite mer plats. Dock finns det ju plats för fyra-fem passagerare i varje .

    Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Jan A — OK så låt oss asfaltera Dalsland och flytta dit alla människor, så har vi därmed löst problemet med överbefolkningen!

    Eller… hoppsan, tänkte inte på att någon måste framställa mat till allihopa också. Och vatten och avlopp kanske skulle behövas… och… men det löser sig nog…

    Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Då tar det bara några veckor så är vi alla döda eftersom ingen kommer åt maten längre. Problemet för jorden löst. Men jag kommer överleva eftersom jag missade kallelsen till mötet i Dalsland.

    Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  På 1950-talet hade Georg Borgström liknande idéer. Han var ju också agronom i botten. Borgström tyckte man skulle återinföra ransoneringskorten. Detta har inte dagens aktivister inte kommit på än men det borde ju vara något som myndigheterna skulle älska. Här ett sådant bidrag:

  För varje köttkupong utdelas 14 g och för varje mjölkkupong dito 2 dl mellanmjölk. Några kort behövs ju inte i vår tid utan allt regleras via en livsmedelsapp eller behovsapp på mobilen. På detta sätt kan allt lätt ransoneras och förutom mat och vatten såväl el, bensin, varmvatten, kläder, skor, gardiner, tvättmedel som semesterresor, tidningar och böcker. Allt försett med en CO2e-beräkning.

  CO2e- certifieringen är redan på väg och för den lunchmat som jag ibland äter på Uppsala kongresscentrum har man redan räknat ut hur mycket CO2e som köket sätter fart på. Köttportionen kommer upp i cirka 4 kg CO2e medan däremot den frugala linssoppan ligger på 0.1 kg CO2e per portion. Jag kan inte föreställa mig något som passar den svenska pk-ismens dna bättre än ett omfattande ransoneringssystem. Dessutom tanken att det kan gå på export i SIDAs ansvarsfulla händer.
  Självklart kommer det att finnas undantag och extra tilldelning för utsatta kvinnor och barn liksom särskilt hjälpbehövande migranter och flyktingar. Viktiga politiker och diverse överhetspersoner behöver särskilda undantag i samband med sina representationsplikter.

  CO2e är den ekvivalenta CO2 utsläppen där andra växthusgaser är omräknade till CO2 med sin tillhöriga effekt på jordens värmestrålning räknat vid atmosfärens övre gräns.

  Sens moral. Ger man besatta byråkrater fria händer finns det inga gränser vad de kan ställa till med. Nu är de på väg mot sin sjunde himmel där de kommer att uppnå den totala saligheten. Låt oss hoppas att de stannar där och lämnar oss vanliga dödliga i fred.

  Gillad av 14 personer

 13. A skriver:

  OT, om någon vill se kinesiska troll i aktion så finns de på FRISTAD. Men inget rafinemang direkt.. Kanske dubbel/kontra troll? 🙂

  Mvh A

  Gilla

 14. Östrahult skriver:

  Klimatalarmisterna är en egen klubb som blir alltmera introvert. De blundar för ett av de största miljöhoten – befolkningstillväxten. Och de vill förvägra vanligt folk normal föda, tillgång till bil etc.
  Rockström och hans kumpaner för en gammal god svensk tradition vidare i spåren efter en galning som hette Georg Borgström, denne utdelade domedagsprofetior om akut världssvält redan på 60-talet. Stilenligt nog invaldes han i Kungliga Vetenskapsakademien och 1967 utnämndes han av Expressen till ”den viktigaste svensken i världen”
  En iakttagelse som är intressant är hur lätt miljömaffian får med sig näringslivet, t ex en artikel i DI regisserad av klimataktivisten Axelsson.

  Gillad av 6 personer

 15. Tritonen skriver:

  Barnbegränsning är nyckeln. Kina hade aldrig kunnat resa sig ur fattigdom och underutveckling utan den hårdhänta ettbarnspolitiken. Befolkningstillväxten och kampen om ändliga resurser är det största framtidshotet.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Dumheter. Det var inte bristen på flickebarn och det industriella statliga mördandet av födda och ofödda barn som orsakade den kinesiska ekonomiska tillväxten. Tvärtom har lidandet som denna politik har orsakat varit enormt och kommer att fortsätta att vara det under överskådlig tid!

   Gillad av 1 person

  • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

   Detta är trams. Vilka åtgärder vill du se? Jag gissar att det inte inbegriper att begränsa din egen livslängd?

   Gilla

 16. Mats Landén skriver:

  Utgångspunkten för den av Lancet för publicering accepeterade artikeln är helt enkelt vilka planetära begränsningar som finns om planeten uthålligt ska kunna föda 10 miljarder människor. Den utmaningen har inget med ideologi att göra utan är en naturvetenskaplig resurshushållningsfråga, inget annat.

  Hur man sedan åstadkommer detta är en annan fråga och det kan man ha olika åsikter om. Dagens marknadsdrivna livsmedelssystem imponerar inte. Odlingsmetoder som förutsätter storskalig användning av ur luften med stora insatser fossil energi fixerat kväve (Haber-Borschmetoden) ger hög avkastning men är inte hållbara. Tron på att oreglerade marknader automatiskt löser alla problem, som t ex internalisering av externaliteter, exempelvis pris på kokdioxid eller sjukvårdskostnader till följd av diabetes 2 orsakad av för högt sockerintag av sötad läsk, får gärna ta sig en titt på verkligheten.

  Den som tror på marknadns förmåga att automatiskt hantera allt detta är naiv. Hur lösningen ska se ut kan man diskutera men först måste man i alla fall enas om att dagens livsmedelssystem är dysfunktionellt. Delvis reglerade marknader är sannolikt nödvändiga. Det finns det många andra exempel på.

  Och det är inte detsamma som planekonomi.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Dumheter. Jorden skall inte föda 10 miljader låtsasmänniskor, som inte får leva mänskliga liv, utan skall framlida sin tid på jorden som versktällighetsmaskiner för Mats Landéns och hans kumpaners önskan att få bestämma, styra och plåga så många offer som möjligt.

   Naturligtvis är det exakt detsamma som kommandoplaneekonomi när staten gör upp kommandoplaner för ekonomin!

   Gillad av 6 personer

   • Mats L skriver:

    Intressanta perspektiv. Du må ha rätt om mars-alternativet, men eftersom det inte står till buds ännu kanske man borde lägga visst fokus på en plan B på denna planet.

    Jag noterar med intresse att vissa verkar föredra en utdöd befolkning med full personlig frihet än en levande dito. Det är också ett val.

    Gilla

  • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

   Om du får tvinga mig till vad du har lust med, kan inte jag få tvinga dig då också till nåt?

   Var stod du vad gällde milleniebuggen? Kommer du ihåg den? Vi stod inför en planetär kris, alla datorer kunde lägga av och kärnvapenmissiler bli avfyrade. Det blev en fis i rymden, det hela baserade sig på en lögn. På exakt samma sätt är det idag, ALLA som lyfter upp hotet med CO2 har något att tjäna på det, och nästan undantagslöst så är alla forskare som inte skriver under på att det är ett gigantiskt hot pensionerade, som Lennart på dessa sidor, som till skillnad från Rockström, har forskat om klimatet i hela sitt liv.

   Totalitära kommunister som du förnekar ju alltid att ni är totalitära, ni bara leker med ord, 5-års planer är inte planekonomi.

   För övrigt, åker du skidor? Mellan 4.5-6m snö på toppen av flera orter i alperna, lavinfara överallt. Det beror tydligen på att värnen nu åker ner i djuphaven (om man bortser från mätningar som visar motsatsen).

   Gillad av 5 personer

   • Mats L skriver:

    Ursäkta mig, vad ör detta för tramsnivå. Min politiska ståndpunkt har du varken något med att göra eller någon aning om. Jag kan dock avslöja att du har helt fel.

    Millenniebuggen har inget med detta att göra såvitt jag kan bedöma. Jag sa MYCKET TYDLIGT att man ska skilja på naturvetenskaplig problembeskrivning och lösningar som varierar med politisk preferens. Läs det jag skrivit och lägg inte andra ord i min mun.

    Ett exempel på naturvetenskap är IPCCs senaste rapport baserad på 6000 publicerade och referentgranskade artiklar. Jag antar du hör till de som är skeptiska till detta. Vilka och hur många referentgranskade publikationer finns det som stödjer denns position. Allt detta handlar om vetenskap och factfulness.

    Snömängder är ett uttryck för väder, inte klimat. Förra vintern var det ovanligt lite snö i Alperna…

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Mats, vad innebär det att alla dessa 6000 internt korsvis refererade junk science-artiklar alla bygger på samma förfalskade grunddata? NASA och NOAA har förfalskat alla sina mätserier, och alla andra dataskaror förefaller ha anpassats till dessa med en nogrannhet som förbluffar! De visar alla precis samma sak! Hur kan det vara vetenskapligt!?

    Gillad av 3 personer

   • Mats L skriver:

    @Fredrik Östman

    Tack för din insikt i detta. Jag är förbluffad över hur detta av en osynlig hand välkoordinerade megaprojekt av vilseledande konspiration har kunnat genomföras utan att öppet avslöjas och skjutas i sank. Jag försöker också förstå vilka de bakomliggande motiven för detta skulle vara annat än att i stort djävlas med världen.

    Jag ber dig också hänvisa mig till de publicerade studier som beskriver denna konspiration och belägger dina påståenden. Jag får förutsätta att de redan finnas med i referensförteckningen till IPCC1.5-rapporten som underlag. Om så mot förmodan inte skulle vara fallet, hur kommer det sig?

    Gilla

   • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

    Du tror såldes inte att det finns ett incitament att ljuga för egen vinning år ena sidan, och hålla tyst å andra eftersom man blir av med sin tjänst. Milleniebuggen var en illustration av detta, det rådde då FULL KONSENSUS om att detta var ett stort hot som skulle åtgärdas. Sådana som du bara refererar vad andra sagt utan att klart kunna lägga fram ett enda sammanhängande vetenskapligt argument.

    Kan du förklara climategate, varför blev så många påkomna med lögner?

    Gillad av 5 personer

   • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

    Att jag nämnde snön var för att illustrera att detta inte nämns i klimatsammanhang i media men ALLA väder enomen som kan tas till intäkt för global uppvärmning gör det i media, stormar, varma vintrar och så vidare, medan nör motsatsen inträffar så är det stor tystnad. Du ser inte denna asymmetri heller?

    Gillad av 4 personer

   • Mats L skriver:

    @smyger bland sovande konkubiner fram
    Där har du en poäng, men lika lite som jag själv refererar till tillfälliga väderhändelser som stöd för min ståndpunkt i klimatfrågan hyser jag någon större respekt för de klimatskeptiker som diskvalificerade diskussionerna vid COP-mötet i Köpenhamn 2009 bara för att den därpå följande januari var osedvanligt kall.

    Klimat och väder är två olika saker. Ingen vettig människa jag känner har påstått något annat.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Om folk vill ha söt läsk som måltidsdryck, oavsett om det beror på fatalism eller infantilism, låt dem få det. Det folk köper, säljer Marknaden. Den dag ingen köper läsk längre försvinner den snabbt ur butikerna till förmån för det som folk köper istället. Ingen skall lägga sig i varför jag vill göra så eller så, så länge jag inte skadar någon annan med mina livsval.

   Om bönderna på andra sidan klotet vill skövla sina jordar för att hellre svälta ihjäl om tio-tjugo år än nästa vecka, låt dem göra det. Det kommer ändå en förödande ny istid så småningom som ställer allt till rätta.

   Rökning är verkligen farligt, men det får gärna andra syssla med så länge de inte blåser rök åt mitt håll när jag äter.

   Vi får eller måste (hur man ser det) köra bil för att fungera som medborgare i Sverige. Det är också farligt. Staten skall ge fullständigt fan i allt detta. Folk kan avgöra själva vad som är farligt eller inte och bestämma själva om de ändå vill göra så eller så.

   Framförallt skall inga självutnämnda pseudoforskare knäppa andra på näsan för att deras livsval är annorlunda än sina egna. Det visar sig oftast dessutom att de har helt fel.

   Gillad av 1 person

   • Mats L skriver:

    Anarki är också ett styrelseskick.

    Min poäng (och rimligtvis också din som du resonerar) är att den som i full frihet vill göra något, som att t ex röka, också får ta fullt ansvar för konskvenserna av detta, både för egen del och gentemot andra. Dvs den som röker betalar för allt själv, även effekterna på andra av passiv rökning.

    På samma sätt vill inte jag betala varken för insulin eller sjukvård för den diabetes 2-patient som mot alla rekommendationner förduckit sig på Coca Cola och rört sig för lite, utan den kostnaden får vederbörande bära själv, antingen genom ett högt pris på produkten som finansierar vården antingen genom Coca Colas eller punktskattevägens försorg, eller genom en (dyr) sjukvårdsförsäkring. Eller så får någon annan utomstående subventionera detta, vilket jag tycker är fel.

    Är vi överens?

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Mats, högre upp skriver du: ”Jag är idel öra.” Jag tar fasta på det och vill av uppriktigt intresse ställa några vänliga frågor i ditt lyssnande öra. Först: Är du den Mats Landén som har KTH-utbildning i botten och vars verksamhet kretsar kring WWF och klimatruljangsen? I denne Mats twitterflöde dyker ofta Rockström upp och företag, organisationer och aktiviteter kring teman av typ klimat, hot mot faunan, politiska klimatmål osv.

   Sedan undrar jag: Har du någonsin tänkt tanken att klimathotet är en stor bluff, för du inser ju dess enorma ekonomiska och politiska potential? När storkapitalet går hand i hand med politikernas makthunger, vad hindrar de globala jättekoncernerna att få makt över den evigt exploaterbara triaden grödor, livsmedel, medicin? Skulle globalistiska karteller, monopol och artificiella monokulturer rädda faunan och människorna? Eller en klimathotsdiktatur under ett genomkorrumperat FN-styre och anonyma potentater? Kan du som självtänkande person tänka dig att studera Lars Berns blogg anthropocene.live och förutsättningslöst pröva om ännu mer alarmerande och negligerade faror bör vägas in i din verklighetsbild?

   Gillad av 7 personer

   • Mats L skriver:

    Absolut. Min utångspunkt är vad som stödjer sig på gängse vetenskap, inkluderande skeptiska vetenskapliga publikationer. I den kvantitativa värderingen vinner inte den skeptiska sidan. Vetenskap är att vara beredd att överge sin hypotes när den inte längre har tillräckligt stöd för att sedan formulera en ny bättre.

    Det har inget med tyckande att göra, vilket verkar vara det bärande elementet i skeptikerrörelsen.

    Jag tror på vetenskap.

    Jag tror inte på en världskonspiration omfattande majoriteten av det globala vetenskapliga samfundet.

    Vem jag är, vad jag gjort, vad jag gör och vilka jag är kompis med är helt irrelevant i detta sammanhang.

    Jag tror för övrigt inte heller på ”guilt/virtue by association”. Båda anser jag vara uttryck för mänsklig svaghet och lättja.

    Gilla

   • brrr skriver:

    Sixten, DET var relevant genmäle och relevanta frågor jag hoppas vi får svar på.
    Att ha ”pratat med herrarna R och W samt känna dem väl” är åtminstone för mig inget hållbart argument för att de därmed har rätt.

    Gillad av 1 person

   • Mats L skriver:

    @brrr Att gömma sig bakom en anonym profil är helt riskfritt men ganska fegt. Att ifrågasätta utan att ta eget ansvar för att reda ut hur det ligger till är lätt. Att bidra till att räta ut frågetecknen man levererar är betydligt svårare. Är du beredd att göra den insatsen?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Varför skulle klimat hotet vara en bluff? Gud är ju en bluff, men vetenskapen? Naturligtvis går t.ex. EUs åtgärder även hand i hand med att minska oljeberoendet och naturgas beroendet och det vet vi att det är väsentligt, så frågan handlar möjligen om kolkraft? Men om vi ser uppslutningen inom forskarvärlden och industrin och politiken, så förefaller det inte vara en bluff.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (17:09), jag hoppas få svar från Mats, för jag är intresserad av hans tankevärld. Via twitter och youtube börjar jag få en bild av klimatalarmisternas verksamhet de senaste åren, särskilt på industrisidan. Jag ser hur djupt och brett näringslivet är involverat via den magiska formeln ”hållbarhet”, som nu verkar vara hårt kopplad till klimathotshysterin.

    Inget är ju bluff så länge man håller sig till naturvetenskapliga regelsystem, men allt har blivit politiserat, sitter som i en kniptång mellan totalitära och exploaterande tryck- och dragkrafter. Forskarvärlden följer pengarna och trycket, industrin och politiken följer pengarna. Alla har bundit ihop sig i samma båt, som driver med strömmen, utan naturvetenskaplig motor och konsekvensanalys, utan sjökort och navigationsutrustning.

    Gillad av 5 personer

   • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

    Hahahaha, endast en som aldrig sysslat med vetenskap själv skulle uttrycka sig på det sätt Mats L gör, ”jag tror på vetenskap”. I denna mening ryms hela klimathysterin. Det handlar inte om tro, som något slags religion, utan om logik och experiment och falsifierbarhet.

    Gillad av 2 personer

   • Mats L skriver:

    @smyger bland sovande konkubiner fram

    Ja, självfallet. Din kunskap om min vetenskapliga bakgrund torde vara obefintlig, lika lite som jag känner till din.

    För att då förtydliga (vilket jag inte trodde skulle behövas explicit): Jag tror på vetenskaplig METOD; dvs stringens, falsifierbarhet, hypotesdefinition, – prövning, -förkastande etc. I vetenskaplig metod ingår också att förbehållslöst bedöma och sannolikhetsvärdera olika hypotesers tyngd och värde utifrån gjorda observationer och robusta modeller. Jag tror att vi är helt överens så långt. Skeptikern har alltså ingen ”gräddfil” i detta maskineri.

    Jag rekommenderar varmt följande till påseende:
    https://fritanke.se/seminarium/pi-samtal-varfor-vagrar-vi-acceptera-vetenskapliga-resultat/

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Mats L, som inte vill avslöja sitt riktiga namn: Hur många vetenskapsmän, vilken massiv vetenskaplig konsensus, var det inte som dömde ut Albert Einsteins resultat som en dåres osubstantierade dagdrömmar för drygt hundra år sedan?

    Tramset om liv på mars och global uppvärmning pågick redan då! Schiaparelli, han med den störtade sonden, såg bevattningskanaler på mars, som de överlägset intelligenta marsmänniskorna använde för att bekämpa den globala uppvärmningen på planeten! Allt vatten som smälte på polerna! Tesla talade med dessa varelser över radiotelepati! Global uppvärmning! Gröna gubbar på mars!
    Det fanns en vetenskaplig konsens om detta i över hundra år!

    Gillad av 2 personer

   • Mats Landén skriver:

    Ja du, Fredrik Östman. Mats Landén heter jag. Det är ingen hemlighet och framgår tydligt av tidigare kommentarer i flödet. Det är bara att läsa själv och heder också åt dig själv som framträder med namn.

    Eftersom du inte riktigt verkar vilja bekänna dig till vedertagen vetenskaplig metodik är jag intresserad av att förstå vad du bygger din övertygelse på och vilken metod för bevisvärdering du förordar (och jag lämnar här Marsfrågan därhän). Finns det något publicerat material i större mängd som trovärdigt kan uppväga det som publicerats till stöd för hypotesen om global upovörmning? Jag är oerhört intresserad av att själv få ta del av det i så fall.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Man kan säkert hitta något dysfunktionellt i livsmedelsproduktionen om man letar. – Det mesta fungerar strålande.

   Vad för fel man än hittar, beror det på brister i rättsordningen och inte på att vi har för lite planekonomi.

   Det största felet jag ser nu på temat, är när folk använder de vidgade marginalerna som västerländsk teknik bjuder på, till att öka sitt antal istället för till att öka sitt välstånd.

   Och att detta inte straffar sig utan man tillåts breda ut sig på mera återhållsamma folks bekostnad.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Mats L.

   Du och dina kompisat Anders W och Johan R lider av och demonstrerar samma sorts genomgående tankefel.

   Ni kan ständigt hänvisa till studier som visar både det ena och det andra och med dessa avvisa marknadens förmåga att anpassa sig.

   Det ni glömmer är att studerna görs av människor och att marknaden utgörs av människor.

   Varför skulle några få människor som sitter instängda i sitt lilla kyffe komma fram till bättre resultat än miljarder människor som dagligen provar hur det fungerar i verkligheten? Gör du skillnad på folk och folk? Diskriminering?

   Gillad av 1 person

 17. Astrid skriver:

  Märkligt nog har idéerna om vegetarisk kost fått starkt fäste i kalla länder där den matordningen passar sämst. Under våra vintrar behöver vi kött, fisk och animaliskt fett bättre än folk i varma trakter. Det var ju också rikedomen på fisk och vilt som lockade människor hit sedan inlandsisen försvunnit.
  Kött är genom djurets matsmältning förberedd lättillgänglig näring. Själva omvandlingen är i sig ett mysterium kan man tycka. Död substans lyfts upp in i det levande och blir kroppsegen.
  En gammal tanke är att särskilt rött kött befrämjar dådkraft, initiativ och mod, något svenskarna numera verkar lida brist på.

  Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nej faktiskt. Idag i SvD (jag krälar i stoftet) så dyker det upp igen, alltså att rött kött orsakar cancer. Så några envisas med detta påstående fortfarande.

    Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Jag äter mer än 1 kilo kött i veckan och inga grönsaker alls. Enligt den senaste läkarkollen är min hälsa som en 40-åring trots att jag är 60+ Det jag undviker är tobak, socker och alkohol.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Själv äter jag nog mer kött än så. Dessutom äter jag några tomater samt en del frukt. Potatis, rotfrukter och baljväxter undviker jag i möjligaste mån. Skulle jag riskera att svälta ihjäl skulle nog även jag trycka i mig sådant som jag betraktar som otjänlig människoföda.

    Gilla

 18. Göran Holmström skriver:

  Frågan är har” Staten” alltid haft storhetsvansinne ? Eller har den infunnit sig stegvis? Viljan att kontrollera sin omgivning totalt är ju något som kommer misslyckas, enda lösningen är en kontrollant per medborgare och till det en kontrollant per kontrollant. Schackbrädes problemet fast i tretal. Därav misslyckandet till det så kommer det korrupta till. än så länge så har fredagsmys monstren det alldeles för bra. Men när det är slut med att stoltsera med trendiga Thai rätter och den fina drinken på fredagen, eller lördagsgrill biten som ersätts av en geggig qourn/soja portabello biff, som dessutom är ransonerad till två gånger per år.
  Då är det gyllene tider för den som vill ge sig in i den växande” Svarta marknad”
  som kommer uppstå.
  Just nu har staten övertaget, det beror på att massan inte valt sida än eller vågar bråka. Men denna imbecilla regering vi drabbats av, kan förflytta vågskålen fortare än man anar.
  Personligen så är mitt fixat åker att odla på, jaktmarker och sjö o dra feta firrar ur.
  Så ”Staten” kan köra sitt race, jag kör mitt. vem som kommer njuta mest behövs inte funderas på.

  Gillad av 4 personer

 19. brrr skriver:

  ”…kraftigt ökad matproduktion…Hur har det gått till?…”

  Förr producerades energi i skogen (ved) och på åkern (mat åt arbetsdjuren). När vi började använda oljedrivna maskiner istället för hästar, så friställdes en massa åkermark som nu kan användas till människomat istället.
  Det är en av förklaringarna.
  Ytterligare en bidragande orsak är att avkastningen per hektar har ökat kraftigt tack vare en kombination av konstgödsel, bekämpningsmedel och hybridisering av grödor samt hybridisering även av boskap och fisk.

  Så kallad ”ekologisk odling” minskar avkastningen på grödor rejält, och bidrar därmed till att färre människor kan få mat.
  Så antingen försöker vi att öka avkastningen ytterligare för att föda fler människor, eller så minskar vi på antalet människor som måste ha mat. Det sistnämnda kan ske på två sätt: att skaffa färre barn eller att många dör i svält och krig.
  Svårare än så är det inte, och så har det varit genom hela historien.

  Gillad av 6 personer

 20. Christer L skriver:

  Det finns massor att göra för en bättre sophantering.

  När det så gäller att Jordens befolkning vid ett visst årtal har växt till en viss storlek. Jaha, men sen då? Hur mycket ska mänskligheten anpassa sin köttkonsumtion efter 2050 när antalet munnar att mätta fortsätter att öka?

  Alltsammans är förtäckta former för mer makt åt globalisterna.

  Problemet är folkökningen. Denna avtar när fattigdomen minskar. Dock ökar befolkningen. Och vad säger att balansen inte förändras när andra faktorer spelar in då antalen når andra nivåer? Det går enligt min uppfattning inte att räkna ut sådant.

  Gillad av 1 person

 21. Uttröttad mand, smyger bland sovande konkubiner fram, de har mött en Viking så Grand, men utan en tand, skrynkliga dadlar inte bara om hals i band, nu saknar mjöd och haralds land, samlar allt silke i hand, åter tid för öknens sand skriver:

  Så är det, A och B röstar för att C skall äta en köttbulle. Eller att döma av alla flygresor till klimatmöten, snarare så kommer de att rösta för att C skall äta noll köttbullar, så att A och B kan få en halva var till. Det jag undrar är, kommer man att få lov att samla under veckan, så att man kan äta sju köttbullar på en gång med lingon och potatis, eller måste man äta en om dagen?

  Detta ha inget slut, de är galna, de bygger ett Babels torn och kan bara bygga uppåt, jag ser tyvärr ingen demokratisk lösning på detta, man kan också läsa på ledarsidorna om en analys som visar att Sverige snart blir det det överlägset mest muslimska landet i Europa, om vi inte redan är det, detta kommer uppenbarligen att påskynda en samhällskollaps som åtminstone får det goda med sig att alla nuvarande politiker kommer att kastas ut, men någon gott slut blir det ju inte. Frågan är vad andra västliga nationer kommer att göra, det börjar ju redan bli så att Sverige är som ett Gaza i Europa där terrorister blir finansierade och kan planera och rekrytera i fred, och också bli omhändertagna när man varit ute på terrorresor. En fristad för muslimsk terrorism. Det är redan så att SÄPO agerar på uppmaning av utländska säkerhetstjänster, det var därför man fann och slog till mot de som samlade på sig enorma mängder råvaror för sprängmedel. Så hur länge kommer andra europeiska stater att acceptera detta?

  Det är illa, det finns en person som nog tyvärr gjorde en riktig analys.

  Gillad av 6 personer

 22. Lennart Bengtsson skriver:

  14 grams tilldelningen överlåter jag med varm hand åt landets klimataktivister. Själv åt jag en utmärkt 250 g äkta hamburgare till middag igår och mådde alldeles utmärkt utan att vinterkylan mildrades det allra minsta. Blir det köttförbud utvandrar jag till Hamburg där man förhoppningsvis under överskådlig tid kommer att servera de mest utsökta oxfiléer på Block House-restaurangerna. Köttet är från Sydamerika och kvalitén är perfekt. Blir tyskarna lika galna som pk-svenskarna så återstår alltid Argentina som är, om något ännu mer oslagbara när det gäller oxkött av högsta kvalité. Är man vid kassa kan man äta Kobe-biff i Japan. Det smakar himmelskt gott. Kossorna har fått specialdiet. Någon 14-grammare kommer jag därför garanterat aldrig att bli trots SVT massiva hjärntvätt.

  Gillad av 7 personer

 23. Bo Ek skriver:

  Det här med mathysterin är ytterligare en indikation på att klimatalarmismen håller på att bli en ny religion.

  De flesta religioner är besatta av att reglera vad, hur och när folk ska äta. Det är väl nästan bara protestantismen som inte har specifika regler för mat. Halal, kosher, fasta, förbud mot fläsk, nötkött, skaldjur etc. Och nu klimatalarmisternas regler. I grunden ett sätt att ha kontroll över människor.

  Gillad av 3 personer

 24. Erik2 skriver:

  Tack Patrik. Jag håller fullständigt med. Det är alldeles galet det som sker. Jag läser just nu 1984. Det är så fruktansvärt mycket i den boken som går att känna igen idag. När jag läser den blir jag nästan lite yr. Har jag läst den förut? Har jag sett filmen. Jag kan ha gjort båda, för t ex typ 30-40 år sedan. Eller känner jag bara igen det som beskrivs från verkligheten runtomkring mig?

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution

  Den gröna revolutionen initierades av forskning och av olika stater inkl USA och ett par privata stiftelser och spreds över världen. Man kan nog inte säga att det var ”marknadskrafter” som skapade den gröna revolutionen.

  Man kan konstatera att behov av mer mat för en miljard människor fanns, men det var inte den lille bonden i den kapitalistiska världen som fixade det.

  Gilla

 26. Laggar skriver:

  Klimatmakarna och PK säger sig tala å förnuftets vägnar, då de vill reglera och reglera, därför att det är förnuftigt att planmässigt hushålla med jordens tillgångar. Planen ser bra ut, det är förnuftigt gentemot allt oförnuftigt. Problemet är bara det att reglerarna är inte tillräckligt smarta, även om de har en IQ på 150 så är det inte tillräckligt, de borde kunna visa på IQ350 för att kunna reglera förnuftigt. Alla regleringssystem har fallit på att administratörerna inte är tillräckligt smarta för att motsvara de krav som en reglering ställer. Alternativet är att ty sig till medelsvenssons IQ mellan 80 och 120 som bara medger problem i den lilla vardagen, och som tillsammanstaget ”reglerar” problemen bättre än IQ150. Kravet på en allomfattande reglering är förnuftigt men förutsättningarna är inte möjliga att uppfylla, då är också kravet på en reglering inte av denna världen utan hör till en något som är uppe i det blå.

  Gilla

 27. Eskil skriver:

  Jag skulle vilja uppleva den dagen Axelsson, Rockström med flera skulle möta kunniga motdebattörer som kunde sätta dem på lite hal is. Istället bemöts de vördnadsfullt som auktoriteter som man inte får ifrågasätta.

  Gillad av 1 person

  • smyger bland sovande konkubiner fram skriver:

   Precis, en fråga till MatsL. Varför arrangeras i stort sett aldrig debatter med de många forskare, likt Lennart, som har en mer balanserad syn på effekterna? Eller kanske med Lomborg om åtgärderna? Om man nu har rätt och kan belägga det så borde man väl vilja visa det i öppen debatt? Ah why bother,

   Gillad av 2 personer

   • Mats L skriver:

    Det tycker jag är en utmärkt idé. Det är i den öppenheten som argumenten provas på riktigt. Jag har deltagit i sådana samtal, t ex i Almedalen för 3 år sedan. Kanske något för herr Engellau eller du själv att ta initiativ till. Det förutsätter dock att alla på detta forum vilka önskar framföra sina ståndpunkter framträder med sina riktiga namn. Annars blir det lite svårt att ta på allvar. Jag ser fram emot det samtalet.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag förutsätter att Mats L inte bara är en ”one-off” som ofta är fallet med mer totalitärt inriktade debattörer; in och kasta lite bomber och sedan dra sig ur. Du är inte så´n eller hur Mats L.

    Du har talat om den vetenskapliga metoden, vilket till sin slutgiltiga innebörd innefattar möjligheten att falsifiera sina antaganden. Isdöden, isbjörnsdöden, snödöden o.s.v.; på vlket sätt har dessa påståenden falsifierats?

    Jag utmanar dig och påstår att du i själva verket är en politisk kommissarie som fått det otacksamma uppdraget att ge dig in i debatten här på DGS och tysta all de vildhjärnor som i spåren av Patrik Engellau ställer till oreda i Ert Politiskt Korrekta Paradis.

    Jag ser fram emot att få läsa dina förtäckta eller öppna hot. Kanske det finns en anlednng för några att behålla sin anonymitet här på DGS. För dig är det ett horn i sidan eftersom det inte är så lätt att instikta repressalier.

    Om jag har fel (vilket jag hoppas) ser jag fram emot ytterst intressanta diskussioner här på DGS. Jag klagade själv häromdagen på att de flesta av oss på detta forum är (för) likasinnade och att totalitärförespråkande vänsterdebattörer för det mesta utestänger meningsmotståndare eller retirerar under hot.

    Mats L. om du är undantaget (vilket jag tvivlar på men inte utesluter) livar du verkligen upp allas våra livsandar!

    Gillad av 2 personer

   • Mats Landén skriver:

    @olle reimers

    Jag är nog inte den vetenskapsman som ska debattera i sak här. Några hot upplever jag mig inte ha framställt. Förklara gärna vad som avses.

    Min främsta invändnig mot ett djupare engagemang här är dock att allt för många kommentarer slirar iväg till att misstänkliggöra och i vissa fall håna personer vars uppfattningar man inte delar, i stället för att skjuta på deras åsikter som ibland kan förtjäna det, ibland inte. Det är ett klart svaghetstecken på detta forum vilket jag starkt ogillar och försöker avhålla mig ifrån själv. Jag brukar säga att det beteende som vissa gömda bakom ett alias gör sig skyldig tid, skulle avsändaren ALDRIG våga utsätta mottagaren för i verkliga livet face-2-face och tur är väl det om någon anständighet ska råda.

    Bibehållen respekt för alla människor, oavsett åsikt, är en grundläggande förutsättning för respektfulla samtal. Min upplevelse är att här tyvärr finns så mycket frustration som måste hitta sin säkerhetsventil i personangrepp snarare än angrepp på åsikter. Det är inproduktivt i mina ögon.

    Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Mats L. vem är du?
    Du vill att vi som har familj, försörjningsansvar och är dissidenter skall framträda med identifierbar identitet allt medans du seglar under pseudonymen Mats L.
    Du inser säkert konsekvenserna av att i ett PK-samhälle framföra godkända åsikter framför kritiska för sagda personliga omständigheter.
    Just att du inser den risk vi tar genom att uttrycka våra åsikter gör dig till en bidevindseglande mobbare, en god representant för -fingret i vinden- folket.
    Detta antagande grundas på din intellektuella argumentering utan respekt för motparten.
    Sitt i ditt elfenbenstorn och förakta oss som ifrågasätter uppenbart horribelt biaserad forskning, politisk styrning av utbildning och åsiktsbildning, vi som vill ha en öppen debatt om Sveriges framtid baserad på fakta snarare än känslor.
    Din tid är räknad, verkligheten är den omutbare domaren som kommer väga ditt förakt för oss mot vårt sökande efter en demokratisk dialog och ett gott samhälle.

    Gillad av 2 personer

   • Mats Landén skriver:

    @pllay

    Mats Landén heter jag. Det framgår om du läser hela flödet. Vad heter du själv och vad får du all kunskap om mig ifrån?Jag känner dessvärre inte igen mig i något av det du påstår om mig men du kanske känner mig bättre än jag gör själv 😉

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Mats Landén, jag vill att du gärna kommentera risken med att bli uthäng, avhånad, bli av med jobbet o.s.v. om man inte håller sg inom PK-fåran.

    Jag tror att de 97 % av forskarna som påstås stödja uppfattningen om ”man-made climate change” till allra största delen direkt eller indirekt är beroende av statliga anslag eller funding av globalistfascisterna.

    Ett genomgående drag för dem som sedermera kommer ut och berättar sanningen om klimatfrågan är de som är pensionerade eller sådana, som i fallet med ägaren av ”The Weather Channel” efter att ha sålt företaget berättar hur det står still. Klimatalarmisterna litar på politruker som Maurice Strong och Al Gore.

    Allt har blivit politik vilket innebär att bara det politiskt korrekta får sägas.

    Förresten -men det har du väl redan gissat – så stödjer jag Trumps kamp för att rensa upp i det politiska träsket. Hoppas han lyckas. Vad hoppas du?

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Alla som ser denna bild måste ju fundera på om regeringen på Maldiverna verkligen tror på havsnivåhöjning. Skulle de göra dr så bygger man väl inte ut flygplatsen strax ovanför nuvarande havsnivå? Samt satsar på fler långflygande turister.

   Gilla

 28. Jari Norvanto skriver:

  ”Fram till 2050 beräknas världens befolkning öka med ytterligare en tredjedel.”

  Och fram till 2050 beräknas en tredjedel av Sveriges befolkning (om staten ens finns kvar) utgöras av muslimer. Och den afrikanska kontinentens befolkning dubbleras från 1 till 2 miljarder, för att år 2100 antas uppgå till 4 miljarder. Då har nog Den Humanitära Stormakten kastat in den Fairtrade-märkta handduken för längesen.

  Gillad av 3 personer

 29. kvellulvblog skriver:

  Hitler var duktig att tala om för folk hur han tyckte att de skulle vara, men när det började gå riktigt tokigt, fick han använda Goebbels; ”Wollen Sie den totalen Krieg?” ”Ja” ropade folket hänfört. Miljörörelsen har Rockström. Vi kan varken skylla på Goebbels eller Rockström, de hade och har sin egen rätt till yttrandefrihet. De vi måste ifrågasätta är de som lyder dem och beundrar dem. Läste just att SvDs nya chefredaktör glatt skrev att Rockström skulle bli medarbetare i SvD. Sancta Simplicitas. I Absurdistan finns tydligen inga gränser för vansinnet.

  Tino S citerade Nietzsche i sin senaste bok; ”Madness is rare in individuals, but in groups, parties, nations and in ages, it is the rule”. Vi som har åldersrikedom har förstått detta för länge sedan, men 15-åringar och andra utan erfarenhet, är i farozonen för att helt låta sig frälsas.

  Förnuftets röst är mycket svag.

  Gillad av 3 personer

  • kvellulvblog skriver:

   För att vara övertydlig, det riktiga problemet är stt man bara släpper fram den ena sidans synpunkter och inte tillåter opposition. Men jag utgick ifrån att DGS läsare förstår detta.

   Gilla

 30. Lasse Forss skriver:

  Varje gång Johan Rockströms namn nämns brukar jag ta chansen att berätta om hans undermåliga kompetens. Här kommer det.
  I Miljöaktuellt 20121106 kunde jag läsa följande: Johan Rockström berättade också om James Hansen som konstaterat att extremväder kommer mycket oftare nu jämfört med tidigare. De extremväder som man väntade sig se först omkring 2050, har inträffat redan nu, 2011”. Och Johan Rockström fyller själv i: ”Stormar av typen Sandy var förr något som endast inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med att de kommer att inträffa vart annat eller vart tredje år”.
  Jag ”samlar” på stormar och hade alla stormar över Atlanten från 1851 inlagda i Excel. Därför var det lätt att se att från år 1900 hade 249 stormar varit kraftigare än Sandy, som alltså kom på delad 250:e plats. Räknar man ihop alla stormar från Sandys styrka (kategori 2 på Saffir-Simpson-skalan) och starkare, så blir det 3,66 stormar per år och inte en per hundra år.
  Jag mailade Johan Rockström och frågade hur han kunde komma så fel. Inget svar. Jag påminde. Inget svar. Då mailade jag hans institution, Stockholm Resilience Center och frågade om inte Stockholms universitet har någon etisk grupp som kan jämföra Rockströms uppgifter med verkligheten. Efter en kort stund fick jag svar. Från Johan Rockström. Han förklarade att journalisten (Jon Röhne) missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det naturligtvis var omöjligt för en journalist på Miljöaktuellt att missuppfatta så till den milda grad. Dessutom hade det inte kommit någon dementi.
  Detta om Johan Rockström.

  Gillad av 7 personer

 31. Lars-Olof Svensson skriver:

  Under Sovjet-erans sista dagar skickade Gorbatjov en delegation med landets yppersta elit till London. Man ville veta hur detta med kapitalism funkade i praktiken. En i delegationen var ansvarig för leveranser av bröd till Moskva, en av de tyngsta posterna. Efter en veckas besök på institutioner och myndigheter frågade den för bröd ansvarige politruken varför de inte hade fått träffa hans homologue i London. Som han förstås undrade vem det
  var, alltså vem var de som såg till att det synbarligen alltid fanns bröd på butikshyllorna i London. Svaret var, ingen!

  Gillad av 5 personer

 32. Mats L skriver:

  @SMYGER BLAND SOVANDE KONKUBINER FRAM

  Jag har stillsamt bett om stöd för det som @Thojak påstår om Rockström och Wijkman. Du kanske kan bringa klarhet här eftersom du har så starka åsikter. Att han är agronom känner jag till och det är naturligtvis inte det jag åsyftar, men det är jag övertygad om att faktiskt du förstår.

  Gilla

 33. Lenam skriver:

  Det blir fattigmanskost på alla äldreboende, sjukhus och skolor framöver. Kanske lika bra att dra in skolmaten i så fall. Var och en tar med sig sin egen mat.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jag har tittat på samtalet (som tyvärr hade så lågt ljud att det blev onjutbart).

   För min del ser jag dock ett sådant samtal som en avvikelse från den verkliga kärnfrågan: vad är sanningen i olika frågor.

   Det finns inte bara ”confirmation bias” (vilken är verklig) det finns också ”cognitive dissonance” (som också är verklig); d.v.s. man förnekar sanniingar som är för smärtsamma att ta in.

   I klimatfallet, liksom inom andra liknande områden där den församlade medievärlden, de ledande poltikerna och vetenskapsmännen talar om för oss hur det förhåller sig. blir det en självklar utgångspunkt för den enskilde individen att tro att det de säger är sant. Om så inte, vore världen en mycket mer obehaglig och osäker plats att vistas i.

   Nu vet vi t.ex. att klimatkatastrofen kan bli verklighet om vi inte ändrar vårt beteende, vi vet att Donald Trump är en mycket farlig människa, att globalisering, EU och FN är fint o.s.v.

   Varför vet vi det? Jo för att Mats L., Stefan Löfven, Peter Wolodarski, SvT, CNN upprepar detta för oss varje dag.

   Men vad har lilla jag så att säga till om? Tja, du kan väl kolla fakta på internet. Va? Kan jag? Tänk om jag är FÖR välutbildad (och intelligent!). Tänk om jag får reda på att t.ex. klimatet under jordens c:a 10 miljarder års levnad har haft alla upptänkliga former av klimat där inte alls någon samvariation mellan temperatur och CO2 halt kan visas; tvärtom! Tänk om jag får reda på att CO2 ökningen under de senaste århundratusendena släpar efter temperaturhöjningarna i stället för att vara en följd av dem? Att det kanske är solfläcksaktiviteten som är avgörande för klimatet? Är det för att jag är intelligent och välutbildad som jag inte är mogen att förstå vilka slutsatser jag ska dra av det?

   Nej, Mats L. Det är den ANSATS som du och dina kompisat Anders W och Johan R har som är fel. Nu liknar er själva som de tre musketörerna som ska ut och rädda världen. i själva verket är det världen som måste rädda sig från er. Det borde det där Sturmarkprogrammet ha handlat om!

   Gillad av 1 person

   • Mats Landén skriver:

    @olle reimers

    Jag har respekt för din utgångspunkt. Frågan jag har är dock vilken metodik du ska välja för att i praktiken få genomslag för den. En vetenskaplig ansats i form av en hypotes kan vara lämplig. Sedan får den testas, bekräftas eller vederläggas genom att testas mot empiriska data och modeller. Håller den streck får den leva vidare, annars inte. Har du något annat förslag som kan vara mera produktivt? Gör man inte så får man leva med att trampa vatten i skeptikerhörnan och kommer nog inte vidare.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag är besviken på dig @ Mats Landén.

    Jag är säker på att du följt inläggen på DGS under någon tid och att du hade en välgrundad idé om vad du kunde förvänta dig.

    Vad jag ser av ditt svar till mig är ett antal lätt räddhågsna försök att smita ifrån vidare diskussioner med hänvisning till att vi är elaka mot dig. Jag ser inte ett enda personangrepp däremot saklig kritik mot dina argument (eller rättare sagt frånvaron av dem eftersom du knappast vederlagt något av dina påståenden med den av dig anbefallna vetenskapliga metoden).

    Du efterlyser vetenskapligt underlag för mina invändningar. Det är inte vetenskapligt motiverat eftersom du inte har berättat på vilket sätt du har kommit fram till din ståndpunkt och det vetenskapliga stödet för det. Vi får alltså ta det i tur och ordning. Du börjar med att redovisa VAD och VARFÖR medan jag i min tur redovisar VARFÖR INTE.

    Som saken står nu kommer du med påståenden utan vetenskapligt stöd och då anför jag motargument utan att behöva ange källor (förresten behöver man inte ange källor till notoriska påståenden såsom att klimatförändringar inte samvarierat med CO2 halten och att ökningen av CO2 är en följd av jordens uppvärmning och inte tvärtom).

    Du anger som stöd för dina hypoteser att det finns en konsensus i forskarvärlden. Vi har visat att denna konsensus med största sannolikhet är betingad av privatekonomiska faktorer. Dessutom bör man i det sammanhanget tillägga att påståendet om konsensus är nonsens då man bara hänför den till en bred slutsats utan att ange den vetenskapliga grund denna konsensus omfattar.

    Exakt vad är det du vill att jag ska komma med en hypotes om? Som du vet är det inte möjligt att bevisa frånvaron av någonting på annat sätt än att det inte finns några belägg för närvaron. Vilket är din uppgift; inte min!

    Den andra frågan gällde om din och firma W/R skulle rädda världen med att skapa ett system för livsmedelsförsörjning. N får nog vara så goda att ange den vetenskapliga grunden och/eller hypotesen för att er ansats skulle vara lyckad. Anledningen till min initiala skepsis är att marknadsekonomin har efter sitt genombrott lyckats fixa käk till mer än tio gånger fler människor idag än för 150 år sedan.

    Planekonomin har hittills inte visat upp särskilt imponerande resultat, så vitt jag kan se.

    Men visa gärna att jag har fel.

    I stället för att bara springa härifrån och triumferande berätta för dina kompisar hur rätt du hade om alla dessa efterblivna bakåtsträvare på DGS.

    Gillad av 2 personer

 34. Sixten Johansson skriver:

  Mats, tack för svaret på mina undringar 12:56! Vi på DGS uppskattar dialog, även om den blir bristfällig. Här är din bakgrund relevant och dina kompisar har du själv hänvisat till. Så informativt berättar jag att du enligt Linkedin gått ut KTH 1992 (kem-tekn), har jobbat inom industrin, är engagerad i Världsnaturfonden Sverige och på senare år väl har blivit något av en hållbarhetsguru. Ditt stora kontaktnät och twitterflödet visar hur djupt involverat näringsliv och myndigheter är i hållbarhetsarbetet, som är hårt kopplat till miljöhotet. Alla kan förstå hur mycket du har satsat på din aktuella världsbild och hur svårt det måste vara för dig att ta in systemhotande information om verkligheten.

  Du får en skev bild av DGS kommentarsfält, därför att du flyter medströms, buren av den politiska, mediala och ekonomiska makten. Vi är en liten, maktlös opposition, så situationen är asymmetrisk. Det här är ingen filterbubbla, fast det kan bli lite gapigt ibland. Var och en av oss har chockad upptäckt hur förljuget samhället och det kollektiva medvetandet är. Det har tagit flera år att analysera hur vanvettet och destruktiviteten kunnat utvecklas. Än i dag kämpar vi med sorgen och vreden, och med föraktet för hela det etablissemang som mjölkar ut allt som går, blinda eller likgiltiga för följderna.

  Själv tror jag inte på konspirationer, däremot på de små stegens tyranni och en mobbkollektivism, som mot allt sunt förnuft kan vidmakthålla en mytomanisk verklighetstolkning och självbild.

  Gillad av 7 personer

  • Mats L skriver:

   @Sixten
   Tack för dina i detta sammanhang ovanligt uttömmande och insiktsfulla kommentarer. Jag har den största respekt för alla som här är beredda att förklara och stå för sin åsikt, trots den ibland påtagliga ”gapighet” jag också tyckt mig märka här.

   Jag kan dock försäkra dig att mina ståndpunkter är helt igenom ärliga och inte ett uttryck för att ”försvara” något inarbetat varumärke. Så enkelt gör jag det inte för mig.

   Jag förhåller mig också i högsta grad skeptiskt – det kan min närmaste omgivning intyga – men då hoppas jag på ett öppet, ödmjukt och vetenskapligt sätt till ny information och drar mig inte det minsta för att ändra mig när så är motiverat. Motsatsen ifråga om skepsis är mig främmande och i mina ögon ovetenskaplig.

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Men som nån skrev tidigare. Vi får se om herr Landén stannar kvar hos oss någon längre tid. Han har ju varit rätt så aktiv i mer än ett dygn nu vilket är mer än andra har orkat med som dyker in här för att omvända oss. Själv har jag varit med i många år och funnit att DGS är ett vattenhål där man blir berikad på kunskaper. Tycker man som PK-folket är det nog irriterande att läsa här. Är man skeptisk till PK-projektet så känns det befriande att veta att man inte är ensam.

    Gillad av 1 person

   • Mats Landén skriver:

    @gmiksche

    Som sagt, personangrepp är inget jag uppskattar så jag väljer att inte lyssna på detta. Ju dunklare alias, desto dunklare budskap. I solljuset spricket som bekant trollen.

    Gilla

 35. Sixten Johansson skriver:

  Mats, din uthållighet och ditt dialogiska anslag inger respekt. (Jag är en 70-årig ordarbetare bosatt i Tornedalen, fascinerad av livets pussel, av människors tänkande, kommunikation och verklighetssyn). Du har rätt om frustrationen här. Den emanerar ur vår erfarenhet och pessimism om utvecklingen på nästan alla sektorer och färgar tyvärr ibland tongångarna i kommentarsfältet. Men du är ju inte så oöm att du inte skulle ha utbyte av att hänga med här, om du kan överse med missljuden.

  Jag kan lugnt säga att vi alla här ser naturvetenskaplig och verklighetstestad metodik som grunden för alla framsteg. Därför är vi skakade över att även naturvetenskapliga fält och utbildningar (t ex KTH!) börjat förgiftas av ideologisering likt social- och humanvetenskaperna. Situationen är alltså motsatt mot vad klimatalarmister hävdar: Det är skeptikerna kring ett antropogent klimathot (och åtgärdspaketen), som försvarar ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är politiker, media och exploatörer som sätter politik före vetenskap.

  För att du ska förstå asymmetrin och anonymiteten gör vi tankeexperimentet att du börjar läsa Lars Berns blogg och likt många andra en dag blir klimathotsskeptiker. Den dag du kommer ut ur garderoben förvandlas du till klimatförnekare. MATS LANDÉN ÄR KLIMATFÖRNEKARE! (”Säkert förintelseförnekare också! Hade han inte en brun skjorta på sig senast?”) Vad händer med din ekonomi, dina kontakter och uppdrag? Tror du klimatförnekaren Mats Landén får debattera i Almedalen?

  Gillad av 1 person

  • Mats Landén skriver:

   @Sixten

   Intresssant nog har jag bevittnat flera klimatskeptiker debattera just i Almedalen. Ingen av dem hade blivit tagen på allvar om de inte givit sig tillkänna. Är man inte beredd att öppet stå för sina åsikter och kommunicera dem lika skarpt och ocensurerat som här blir det nog svårt.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Mats, de flesta klimathotsskeptiker i väst som framträder är pensionerade, för yrkes- och forskningsaktiva vågar sällan. Via svenska massmedia utsätts vanligt folk dagligen för massiv, rent hysterisk propaganda. I skolorna tvångsmatas och skuldbeläggs barnen på alla stadier, vilket är otäckt och ansvarslöst. Och du kan föreställa dig din situation fram till pensioneringen, om du skulle stämplas som ”klimatförnekare”, ett ord som säger allt, men det förekommer t o m i akademiska studier.

    Jag försöker förklara varför anonymitet eller ej är betydelselöst i dialoger som här på DGS på grund av den mångfaldiga asymmetrin, alltså underläget, frustrationen över hela samhällssituationen, maktlösheten, utsattheten. Då situationen inte är symmetrisk är det bara textens innehåll som räknas. Självfallet bör alla avhålla sig från att vara aggressiva, osakliga eller styva i korken, men namnet gör varken till eller ifrån.

    Jämför med massmedia: det är inte anonyma, utan kända byline-försedda journalister och andra, som ofta missbrukar sin trygga plattform för att infamt angripa och missfirma enskilda personer. Det handlar alltså mer om moral och läggning än om namnet och positionen. Visst missbrukas anonymiteten ibland i alternativmedia, men problemet är inte så stort som etablissemanget hävdar, för anonymiteten hjälper också otroligt många ut ur tystnaden, nu när mediamegafonerna och den politiska makten hela tiden försöker få kontroll över det offentliga rummet och strypa samtalet.

    Gillad av 2 personer

   • Mats Landén skriver:

    Jag förstår den oron, men anonymiteten får inte bli en ursäkt för att uttrycka sig nedlåtande och oförskämt mot andra, vilket tyvärr är ett utmärkande drag här, i synnerhet när sakargumenten tryter. Det borde ni ta itu med. Respekt bygger det inte. Tuffare moderering anbefalles.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Man kan nog bara föregå med gott exempel, vilket jag försöker göra. Vid ett par tillfällen under åren har jag tagit i på skarpen, därför att ett samtalstorg av den här typen är en sorts allmänning, vars innehåll, anda och möjlighet att nå ut och påverka inte bara skapas av bloggägaren, utan även av oss kommentatorer.

    Denna gång blev det ovanligt rörigt och oprecist i alla riktningar. Faktiskt bidrog du själv till det, vilket du nog ser om du läser igenom hela flödet. Huvudorsaken nu var inte själva sakinnehållet och frågorna, utan att du hade en magistral och nedlåtande ton, som blev mycket mer förolämpande än du kan föreställa dig, mycket därför att du knappast vet vilken kunskapsbredd och erfarenhet som finns bland oss och hur länge vi även i privatlivet har brottats med ett mycket bredare spektrum av den destruktiva utvecklingen än just klimathotet.

    Du behöver alltså inte föreläsa för oss om vetenskaplig metodik eller uppfostra oss om attityder, utan om du så vill kan du helt enkelt på DGS och i andra bra alternativfora ställa raka, precisa frågor eller komma med raka, precisa argument, så kommer du att få uppleva intelligenta och informativa dialoger (+ uttryck för helt förståelig frustration). Jag föreslår att du börjar med Lars Berns blogg, där du garanterat hittar texter som intresserar dig. Då kan du bilda dig en adekvat uppfattning om dissidentvärlden, som faktiskt inte är en filterbubbla, i motsats till den mobbkollektivistiska, maktkramande och förljugna PK-bubblan.

    Gillad av 3 personer

 36. Konservativ skriver:

  Radio.Bubb.La hade ett smålustigt inslag om den knasiga och eventuellt illasinnade matpolitiken i väst i deras senaste ordinarie program. Det handlade om en insektsfabrik som gick i konkurrs.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.