Varför lyder de?

Patrik Engellau

Då och då träffar jag skolfolk. Det kan vara lärare, rektorer, mentorer (det är en ny sorts befattning som betyder klassföreståndare utan undervisningsplikt), friskolestyrelseledamöter, till och med elever kan förekomma.

Det mönster som framträder vid sådana diskussioner verkar sammanfalla med mina fördomar (om det inte är så att jag bara hör sådant som stämmer med vad jag redan trodde). I ena änden på skalan finns ett antal utmärkta skolor där friskolor som Engelska Skolan och Viktor Rydberg verkar överrepresenterade. Där verkar det funka ungefär som det ska funka, lärarna har auktoritet och föräldrarna missbrukar inte sin skolpengsmakt – det betyder att hota att ta med sig telningen, som för skolan är en vandrande check värd kanske hundratusen kronor, och gå till en konkurrerande skola – för att kräva högre betyg just för sitt eget barn. (Att sådan utpressning faktiskt förekommer hör jag från så många håll att jag tror det är sant. Att utpressningen kan fungera beror på att den enskilda skolan sätter sina egna betyg utan extern kontroll, vilket förstås är feltänkt.)

I den andra änden på skalan finns kommunala skolor och en del friskolor i utanförskapsområden och i närheten av utanförskapsområden. Där råder ofta brist på disciplin som emellanåt kan urarta till kaos. Flera lärare vittnar – ofta med nedsänkt röst eftersom frågan är tabu – att det är särskilda problem med invandrade barn, inte bara för att dessa ibland är värstingar som bråkar och röjer i klassrummet utan också för att de som är snälla, gulliga och fogliga många gånger saknar hum om vad skolan är till för, nämligen inte ett ställe där några timmar om dagen ska sittas av utan en plats där eleven förväntas att ambitiöst driva på sin egen kunskapsinhämtning. (Den elevledda undervisningen där lärarens roll reduceras till att vara coach och allmän resursperson är såklart förödande för elever vars föräldrar inte kan förklara för dem vad företeelsen ”skola” egentligen handlar om.)

Det budskap som ljuder starkast från skolfolk är emellertid, tycks det mig, klagomålen på alla regler som lite i taget, år efter år, kringskär lärarens handlingsfrihet och tvingar henne att bete sig på ett sätt som hon finner både opraktiskt och ibland nästan kränkande för henne som självständig yrkesutövare med någon sorts ämbetsansvar. Regelverket kommer från de statliga skolmyndigheterna och är så komplicerat att den enskilde läraren inte kan sätta sig in i alltihop utan tvingas agera utifrån antaganden om vad som är stadgat. En lärare berättade att det finns en regel som säger att betygssättningen av inlämningsuppgifter inte får påverkas av att uppgiften lämnas in för sent vilket gör att många elever, sedan de lärt sig detta system, lämnar in alla sina uppgifter just före datum för betygssättning vilket ger oplanerat extrajobb åt läraren, som dessutom i praktiken har berövats rätten att bestraffa elever som inte respekterade inlämningsdatum. Sedan sa läraren att hon inte var hundra procent säker på hur det var tänkt att regelverket skulle tillämpas.

Jag undrar varför skolpersonalen finner sig i situationen. Det blir ju inte bättre med tiden, utan sämre. Visst, en ensam lärare kan nog inte för egen del strunta i regelverket utan att det ganska snabbt slår tillbaka. Inte ens en ensam skola kan nog göra revolution mot Skolverket och det övriga systemet. I sista hand kan ju myndigheterna ta ifrån skolan elevernas skolpeng.

Men tänk om ett antal lite mer rebelliskt sinnade rektorer som har respekt och stöd både från lärare, föräldrar och elever – sådana finns! – gick ihop och förklarade att de från och med den förste nästa månad avsåg att tillämpa eller underlåta att tillämpa regelverket i enlighet inte med vad de statliga myndigheterna kanske hade tänkt sig utan i stället efter bedömningarna hos ett Pedagogiskt Råd, som de själva inrättat och befolkat med ett antal erfarna och respekterade skolpersoner. Det skulle vara ett slags gula västarna-protest i värdiga och organiserade former utan minsta inslag av våld, ett stycke högklassig civil olydnad närmare bestämt.

Det finns ungefär 10 000 skolor i Sverige. Hur många rektorer skulle behöva göra gemensam sak för att sätta igång ett sådant här projekt och framgångsrikt överleva det rasande motstånd som skoletablissemanget skulle mobilisera? Allt skulle naturligtvis bestämmas av hur den allmänna meningen, delvis representerad av media, skulle ta emot initiativet. Men i den bästa av alla världar skulle det nog inte behövas mer än ett dussin stridslystna rektorer.

Idén är naturligtvis utsiktslös. Men försök att hitta på något bättre sätt att åstadkomma den uppryckning av skolan som Sverige behöver! De politiska partierna – allihop – föreställer sig att lösningen ligger i mer centralstyrning och kanske lite annorlunda centralstyrning. Det kommer inte att fungera. Lösningen, om någon är möjlig, kan bara ligga i ett uppbådande av de missbrukade resurser och det kvarvarande omdöme som kan återstå hos Sveriges lärarkår.

57 reaktioner på ”Varför lyder de?

 1. Bo Svensson skriver:

  ”försök att hitta på något bättre sätt att åstadkomma den uppryckning av skolan som Sverige behöver!”

  Har jag sagt det förut? – Till dem med makten att förse ändamålet utbildning med skattemedel: Släpp inte ifrån er pengarna förrän kunnandet hamnat i ungarna.

  Det är också receptet för att kunna släppa ut hela undervisningssektorn i den friska marknadsekonomin helt befriad från myndig styrning och kontroll.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Istället för skolplikt får man då ha krav på vårdnadshavare att se till att barnen förkovrar sig.

   Jag tänker mig en ordning, där pengarna betalas ut etappvis i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande som man då får makt att skaffa sig på en fri undervisningsmarknad.

   Förslagsvis kan merparten av vårt ekonomiska stöd till andras barn via skatterna kanaliseras via dessa utbetalningar. – Myndighet och rösträtt kan också villkoras med godkänd grundskolekompetens vilket är ett mindre godtyckligt mått på tillräcklig mognad än ålder.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    En resurseffektiv ordning för kunskapskontroll kan vara, att man lottas två kontrollörer vid sin tentamen och att utfrågarna kontaktas via nätet, så att de inte behöver finnas överallt.
    Lottningen är för att få ett mut- och hot-fritt system.

    Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Kostnad skolpeng: X antal skattekronor.
    Ditt förslag: skolpeng X, plus Y antal skattekronor i kontroll.

    Vad sägs om att återgå till skolan så som den var före studentexamen avskaffades, inklusive finansieringsformer och olika skolformer, t ex yrkesskola?

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Otroligt att ingen verkar fatta poängen. – Fundamenta: Skattebetalare tycker det är lämpligt att de vars goda framtidsutsikter man är angelägen om, lär sig saker. – Dessa saker vi tycker de bör lära sig kan formuleras i begriplig skrift. – Pengarna betalas ut när kunskaperna kommit på plats.

    Undervisarna belastas då inte längre med myndig kontroll och den tid som ägnades att underlätta denna kontroll, – en avsevärd andel – frigörs alltså för produktiv verksamhet. – Likaså bortfaller behovet av de myndiga kontrollanterna av undervisningen och tillkommer då istället kontrollen av elevernas kunskaper men den måste ju finnas under alla förhållanden.

    Alla skattemedel som betalas ut, är då för att kunnande hamnat på plats. – Inte för att barn skall sitta av tid i lokaler där lågutbildade och dåligt förberedda kommunalanställda skall hålla dem sysselsatta.

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Nej, de vill ha det så här. Rektorer är fanbärare i det bidragsindustriella komplexet.

  Varför skall föräldrarna tillåtas att lämpa ansvaret på rektorer? Den bästa gula-västar-aktionen är i stället föräldrar som vägrar att släppa iväg sina barn till dessa statliga barnhem och i stället undervisar dem i hemmet. Är de tillräckligt många och tillräckligt uthålliga, så kommer de att få som de vill i enlighet med det antagande om statens oförmåga att hantera större och samordnade uppror du skissar på.

  Gillad av 7 personer

  • Vakt i port vid stadens rand, nekar inträde för dansk med skägg fullt av sand, men se där! En syn så Grand, soppemand från xinjiang, som satte mun i brand, så bölder försvann, muta byter hand, äntligen i silkets land skriver:

   Jo men det är detta som är så deprimerande, inte ens de av mina vänner som röstar SD inser att de är lurade om allt, och de andra, tjosan. Jag umgås med dem och pratar och de är normala och framgångsrika på många sätt, men det är plågsamt, de är så indoktrinerade att de inte förstår att förhålla sig till den verklighet de lever i, och att det är deras ansvar. De är svåra att hata, ibland föraktar jag dem men mest så hatar jag alla de vänsteraktivister och politiker av alla slag som har lobotomerat den svenska befolkningen. Det är mycket mer befriande att läsa om åtgärder för självförsvar som farmare i Sydafrika nu påbörjat. Rorkes drift, är man motiverad, organiserad och förberedd så kan 100 europeer stå emot 4000 zulus.

   Gillad av 13 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Goose Green 1982: 500 engelsmän mot 1500 argentinier. 42 döda argentinier, 17 engelsmän efter det att argentinierna försökte döda så många som möjligt, engelsmännen så få som möjligt och, inte minst, att engelsmännen förstås vann trots att de angrep befästa och tungt beväpnade trupper i öppen terräng.

    Gillad av 8 personer

   • Linden skriver:

    Östman
    Tack, alla halmstrån och ljusglimtar mottages tacksamt i denna mörka tid.
    Kan engelsmännen kan vi måste man tro. Även om vi i vår enfald har låtit feminister och PKister ta befälet.

    Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Allahs soldater är av annat virke än afrikaner.
    Traditionell afrikansk krigföring var och är i skärmytslingar mellan byar hotfullt viftande ned spjut och pilbågar för att visa respektives styrka för att sedan leda till förhandling för att lösa problemet. Det händer att fullt krig utbryter, viket jag har haft i min närhet, och då är grymheten helt förfärlig. Afrikaner strävar alltså efter fred liknande den Buddistiska läran.
    Inom Islam hyllas dödandet, ofta på ett bestialiskt sätt, som en för Allah behaglig handling och den egna döden i kampen för Islams främjande ger en ”garanterad” plats i himmelriket för kämpen och dennes familj – en formidabel och skrämmande soldat att möta alltså!

    Gillad av 5 personer

   • Mark i träda skriver:

    @Hans, ja men man inte bygga så högt på enbart fanatism och ilska, det har alltid varit så (nå i 2500 år) att europeiska styrkor slår muslimer i öppen strid. Det var Europas splittring och inbördes stridigheter som gjorde att islam kunde breda ut sig genom rövartåg, ofta mot oskyldiga, men på slagfältet så saknades den europeiska disciplinen och organisationen. Vi kan ju se det idag så klart, det enda som saknas i väst idag är viljan, väst är oändligt mycket starkare militärt än alla muslimska nationer lagt samman, även utan USA och kärnvapen.

    Gillad av 4 personer

  • Kalle skriver:

   Feminism och genuspedagogik ligger som grund i dagens undervisning. Man fokuserar hela tiden på indivien. Mår hen, (man utgår från det stadiet) bra eller dåligt. Om dåligt så måste man fördjupa sig i orsaken. En av orsakerna kan vara lättja och en curlad uppväxt. Därefter anpassar man inlärningen så att individen inte blir ännu mer deprimerad av ställda krav. Fridolin ville ju tidigare ha sång och glädje i skolan. Omvärldens kunskapsnivå är ovesäntlig enligt skolans förståsigpåare. Må bra är ok, men konkurranskraftig kunskapsnivå
   med vår omvärld är vad vi behöver.

   Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”Jag undrar varför skolpersonalen finner sig i situationen. Det blir ju inte bättre med tiden, utan sämre”.

  Ja, man kan ju även fråga sig varför andra utsatta yrkesgrupper också accepterar sin ohållbara situation utan att agera ”rebelliskt”. Exemplen är otaliga: Ambulanspersonal, brandmän, poliser, sjukvårdspersonal, socialarbetare, butiksbiträden, bussförare, hemtjänstpersonal etc. Situationen ”blir ju inte bättre med tiden, utan sämre” även för dessa yrkeskategorier.

  Alla vet vilken den gemensamma nämnaren är för den ohållbara situationen, men den får inte nämnas utan får i stället hänga outtalad i luften då någon händelse beskrivs i media. Man kan ju aldrig komma till rätta med någon oönskad företeelse om det är tabu att i klartext beskriva vad som är den bakomliggande orsaken. De politiker som kommer att styra under den nu aktuella mandatperioden är tyvärr inte av den typen att det går att ha några förhoppningar om förbättringar under de kommande fyra åren.

  Vad har vi svenska medborgare gjort för ont för att förtjäna sådana kräk till politiker som vi har vid jämförelse med våra grannländer?

  Gillad av 19 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Du frågar, Vad har vi svenska medborgare gjort för ont för att förtjäna sådana kräk till politiker som vi har? Svaret är att fyra av fem svenskar röstat på dem. Så majoriteten vill ha det så här och politikerna levererar.

   Gillad av 9 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  Bäst att inte rota i ”utmaningen” skolan. Det skulle kunna uppfattas ”auktoritärt” och / eller ”rasistiskt”, och rent av ”gammeldags” – ”en” vill ju inte framstå som ”fyrkantig” genom att propsa på ”katedral”, för att inte säga ”magistral” undervisning, eller ”disciplinära befogenheter”.

  Gillad av 3 personer

 5. Vakt i port vid stadens rand, nekar inträde för dansk med skägg fullt av sand, men se där! En syn så Grand, soppemand från xinjiang, som satte mun i brand, så bölder försvann, muta byter hand, äntligen i silkets land skriver:

  Rektorerna är väl en stor del av problemet, de är ju nära politikerna, det blir ruttnare och ruttnare ju närmre huvudet man kommer. Man borde nog snarare ta den bästa läraren enligt gammal mall och sparka rektorn och göra denne lärare till rektor. Den enda från min uppväxt som blev rektor var en kille som nog var psykiskt störd, anekdotiskt siktade han mig i ansiktet med luftgevär, slogs med raggare med yxa vid tennisturneringen i Båstad, allt handlade om våld och dominans.

  Gillad av 5 personer

 6. Aurora skriver:

  Först ska nämnas att den senaste knivincidenten var på Engelska skolan. Manilaskolam på Djurgården (Estelles skila) var i media i höstas också. Så det är inte sant att det alltid skulle fungera bättre där. Vad gäller både kommunala och privata (religiösa segregationsskolor) i utanförskapsområden) så är största anledningen föräldrars ointresse för, och ibland rent motstånd mot, svensk och västerländsk skolning. En del resonerar helt enkelt att för att leva bra på bidrag behövs ingen examen och många knäcker extra på den brottsliga karriären. Gatans skola är ofta effektivare. Vad göra? Ellet hur vill politikerna att landet ska bli?

  Gillad av 3 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Om vi fick nya politiker som ärligt skulle vilja stärka och förbättra kärnverksamheterna med sikte på faktiska reslutat, inte bara nöjde sig med tomma floskler, så finns det yrkesutövare inom skolan, vården, polisen, försvaret osv som faktiskt vill åstadkomma något bra. Som inte bara ser sitt upodrag som en försörjning och som inte heller gillar de ständiga politiska ”påtryckningarna” inom sina verksamheter. Alla som jobbar inom det bidragsindustriella komplexet är inte övertygade socialister.
  Om politikerna i dessa politikerstyrda organisationer skulle våga uppmuntra ett rektorsuppror och identifiera problemen med vänsterindoktrinering i stället för utbildning i skolan – och den omöjliga situationen med mer än någon enstaka elev med annat språk och kultur i varje klass – och att kunskap är målet med hårt arbete och ständiga prov, återkommande anonymt rättade och betygssatta m m – så kan man ju sätta igång och härma Engelska skolans metoder för arbetsro och undervisning.
  Det är viljan och mod som saknas. Inget annat. Det finns duktiga lärare och fantastiska barn och föräldrar som vill att det ska gå bra för deras barn. Med uppbackning uppifrån att överge målet om social utjämning och flumkulturen om hur det känns och att man ska ha roligt och allas lika värde-trams, så skulle det vara att bara sätta igång på många skolor. I de segregerade områdena och invandrartäta skolorna måste eleverna dränkas i svenska språket och i svensk kultur. Kruxet är om deras föräldrar inte förstår eller inte vill att deras barn ska lyckas i det svenska samhället och kanske inte ens vill att de ska få påverkas av svensk kultur. Då blir det svårt. Skolan behöver ju åtminstone en tyst lojalitet från elevernas föräldrar. Om man inte kan få till det samtycket eller samarbetet, så är ju återvandring för familjen det enda rätta både för dessa barn och för vårt samhälle.

  Gillad av 12 personer

 8. Hans Högqvist skriver:

  En byråkrati betraktar med självklarhet individen som en idiot som måste ha detaljerade regler för hur de ska handla i alla situationer. Endast på det sättet kan byråkratin växa och därmed skapa behov av fler högt avlönade tjänster. Vanligt folk blir lidande av idiotiska regelverk och höga skatter.
  När jag tog körkort för bil och motorcykel i mitten av 1960 talet var en paragraf ledstjärna, den gick så här: ” det åligger föraren att visa omdöme, hänsyn och ansvar i trafiken”. Förståelsen av detta och att kunna vägmärkena var vad som huvudsakligen behövdes i teorin.
  Jag hade mitt körkort för bil i handen en vecka efter att jag hade tagit körkort!

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag tog mitt körkort 1965. Pappa hade lärt mig köra bil. Han var med vid uppkörningen som bestod av ett varv runt ett kvarter i Västberga. Inspektören sa, det här gick bra. Pappa sa, men ska han inte fickparkera? Nej sa inspektören, det kan han nog. Just fickparkering hade pappa tränat mig på så han blev lite purken. Men jag har för mig att jag fick körkortet direkt där i bilen men jag kan minnas fel.

   Gillad av 3 personer

   • Arne Groningsson skriver:

    Så är det fortfarande i USA, nästan. Du får inte kk samma dag, men resten stämmer. Dessutom kostar det inte skjortan….som i Sverige, om du e vit!

    Gillad av 2 personer

 9. V for Vendetta skriver:

  I Rapport 9/1-19 rapporterades det om att hot om våld av grovt slag samt även våld och inte minst knivhot och attacker med tillhygge var en stor del av skolans vardag. I hela landet!!! Man kunde presentera en graf som faktiskt från 2013 visade en vikande trend men denna bröts radikalt 2016 då kurvan återigen pekade uppåt med en 80 gradig lutning. I detta kan man alltså inläsa att den gedigna invandringen som skedde 2015 förde med sig en förändrad skolsituation i avseende hot och våld redan 2016. Inte med ett ord nämndes förstås att det var invandrare som bråkade utan allt hanterades neutralt så att säga. Slutsatsen blir således att skolan kan vika sig dubbel och tillbaka för att förändra in situation men det hjälper inte då det hela är kulturellt förankrat. Det är bara att inse, våra invandrade barn och ungdomar löser inte problem som våra infödda dito gör. De förstnämnda löser situationen genom att använda våld och hot. Lägg därtill att skolan är första basen i indoktrineringskarusellen. Barn skall tidigt lära sig att kulturer är lika mycket värda och alla synsätt är lika mycket värda och de får inte kritiseras så länge det inte handlar om Europas historia eller vita män, resten är oantastligt. Att då begära att rektorer, de som drar in inslag i luciatågen eller ibland helt ställer in dem eller förbjuder avslutningar i kyrkan, skall agera med kraft mot de som enligt sitt medtagna synsätt i det nya landet busar runt och härjar är nog en nåd att stilla bedja om. Jag skulle tro att inom 15 år har den kommunala skolan förvandlats till en institution som bara hanterar de värsta eleverna, de som löser allt med hot och våld, de andra kommer att söka sig till alternativ. Så måste det bli för vårt allas bästa.

  Gillad av 5 personer

 10. Christer L skriver:

  ”Men tänk om ett antal lite mer rebelliskt sinnade rektorer som har respekt och stöd både från lärare, föräldrar och elever – sådana finns! – gick ihop…!”

  Vad som skulle behövas är en vetenskaplig motsvarighet till den korta översyn av situationen i skolorna som skriftställaren här skisserar. Denna undersökning kunde bedrivas av något statistiskt institut och betalas av missnöjda föräldrar och lärare med flera. Den skulle därefter publiceras och offentliggöras på alla sätt. Man kunde begränsa den till att identifiera ett x antal mest väsentliga frågor. En undersökning av det slaget behövde inte vara särskilt omfattande för att orsaka en mot-aktion och röra upp en konflikt. Bra, om det ger publicitet. Alternativmedia kommer in där. En byråkratisk-pedagogisk-politisk kökkenmödding uppifrån myndigheten är huvudproppen i systemet, staten måste då rundas. Man behöver på sakligt vetenskapligt sätt få bekräftat att det stora problemet är den politikstyrda byråkratin, som är inriktad att behålla initiativet, förringa invandringens effekter på skolan samt att genomdriva en ideologisk hjärntvätt.

  Gillad av 3 personer

 11. Aha skriver:

  Skolan utmärks av massiv administration som beskrivet i krönikan. Till detta tillkommer grava ordningsproblem, usla skolresultat, modersmålsundervisning, hot och våld, inpasseringskontroller, bränder och en grasserande mobbing. För dagens pensionärer var detta i stort sett icke-existerande problem i deras skolgång.
  Allt går bevisligen inte framåt.

  En kader skolansvariga har lycktas förstöra en av världens bästa skolor för vi låg en gång i tiden i topp när det gäller elevernas kunskaper. Förresten, fel att säga skolansvariga eftersom inget ansvar har avkrävts av någon för denna miserabla utveckling. Ett undantag åt det hållet var dock är en professor i pedagogik som bad om ursäkt för att de släppt kraven på kunskapsinhämtning. Han fick inget stöd, vilket leder till Lärarfacket med sina 90 000 medlemmar. Vad har de gjort? Borde inte de mer än en bunt rektorer göra uppror mot den massiva administrationen?

  Skolan är ett område som gjort för en Trump-individ som rensar upp i träsket, som inför ordning och disciplin och som sätter traditionell kunskapsinhämtning som prioritet. Särskolorna lär väl då bli fyllda av vanartiga barn, men varför ska de få förpesta ett helt livs skolgång för andra?

  Skolan är ett PK-istiskt haveri.

  Gillad av 8 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Regel ett för rektorer på kommunala skolor: partibok, eller annan koppling till godkänt parti, samt god kamratrelation med BUN, och lokala skolpolitiker: samsyn är ledordet.

  Regel två: locket på. All konflikt som kan ge fel medial vinkling måste undvikas.

  Regel tre: ryggen fri. Se till att alla handlingsplaner och motsvarande finns nedskrivna, färdiga att antedateras vid behov.

  Regel fyra: spendera pengar på diverse projekt vilka säljs till skolan av Hassela, Ung Vänster, RFSU/RFSL med flera. Detta ser progressivt och bra ut – det ser ut som om du gör något åt eventuella utmaningar.

  Regel fem: saker du kan påverka på skolan, är utmaningar. Saker som kommer utifrån (föräldrar, skolverk, budget, fysisk miljö kring skolan mm) är problem.

  Regel sex: söndra och härska. Ge ditt stöd till de lärare som stödjer dig: ju yngre och progressiva de är desto bättre. Var inte rädd för att ‘testa nya grepp’, ‘jobba ickehierarkiskt’ samt ‘demokratiska medarbetarsamtal’.

  Regel sju: styr kvinnligt. Vad alla säger om någon är sant. Hör man nåt ont så är det nog sant.

  Regel åtta: ta tydligt ställning mot ett visst parti.

  Regel nio: tvinga elever att delta vid studiebesök i moskéer, och bjud in imamer. Gör inte motsvarande med synagoga eller kyrka.

  Regel tio: stäng aldrig av invandrarelever. Polisanmäl aldrig invandrarelever. Se regel två.

  Regel elva: anställ personal progressivt, om de tillhör rätt etniciteter.

  Regel tolv: anställ kusiner och liknande. Hitta på jobb om så behövs.

  Regel tretton: gå aldrig under budget.

  Regelfjorton: ny teknik löser skolans problem.

  Jag kan fortsätta hela dagen. Allt ovanstående har jag bevittnat och upplevt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 13 personer

  • Östanskog skriver:

   Instämmer med Rikard. Jag skulle tillägga följande regeln: ”Sätt personalen konferera om lönekriterier.” Akademikerna kommer att slitas ihjäl först. – Vem som helst kan bli rektor numera . . . och det gör de också.

   Gillad av 3 personer

 13. Underdog skriver:

  Under mina barns skolgång under 1990- och 2000-talen (den yngste lämnade grundskolan 2013) har man hunnit med att genomföra åtminstone tre stora förändringar i fråga om de bedömningar som ligger till grund för betygssättningen och därmed vad som styr undervisningens inriktning. Det är självklart att det inte är hållbart.

  De bästa lärarna var de som, så gott de kunde, struntade i påbuden uppifrån och följde sin pedagogiska kompetens. De sämsta var de som inte ville erkänna verkligheten; att de själva inte heller kunde förstå vad som menades med de betygskriterier och mål som Skolverket infört.

  Den finska skolan har under lång tid varit överlägsen den svenska i alla internationella mätningar (men så var det nog inte när jag själv gick i skolan på 60- och 70-talet). Kan någon gissa vad som är den stora skillnaden i samhällsutvecklingen mellan Sverige och Finland, säg från 1990 och framåt?

  Gillad av 4 personer

 14. Lenam skriver:

  Jag tycker att hälften av skolans ämnen skulle vara frivilligt att deltaga på.Åtminstone från höstadiet. Det skulle spara mycket skattepengar. T ex idrott, det ämne som ger utrymme för mest mobbning. Många som inte vill duscha osv. De kan ta promenader i stället. Då kommer eleverna ha bättre energi för de obligatoriska ämnena. Läsämnen som de kan läsa in själva. Frivilliga. Att lära sig läsa är då förstås obligatoriskt. Och räkna.

  Gillad av 2 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Okej, jag hugger på kroken.

   Menar du att en trettonåring skall bestämma vilka ämnen den bör läsa i skolan? Vad det kommer att medföra är att elever med drivna föräldrar läser det mesta, undantaget idrott, slöjd och hemkunskap, för att förbereda för akademiska studier efter gymnasiet. Andra föräldrar – de flesta tyvärr – kommer att låta barnets vilja vara utslagsgivande, med följd att barnet blir än mer okunnigt inför gymnasiet.

   Eleverna kommer inte att ha bättre energi för något, med ditt förslag. Eleverna kommer att som nu välja minsta motståndets väg till mesta möjliga belöning just nu, vilket är helt normalt för tonåringar. Det är där gymnastikens roll, tillsammans med slöjd och hemkunskap kommer till sin rätt. Dessa ämnen syftar inte bara till att lära ut handfast kunskap, utan skall också lära ut respekt för gemensamma regler (idrott), respekt för hantverk och yrkeskunnande (slöjd och hemkunskap) samt insikt i hur vad en budget är, och hur man hanterar livsmedel.

   Det är tyvärr så att dessa ämnen kanske inte alltid lever upp till sitt syfte, vilket i min erfarenhet beror på att de både av skolledning, politiker, föräldrar och inte sällan lärare i teoretiska ämnen ses som föråldrade reliker utan nytta. ”Varför skall jag lära mig lägga in fisk? Jag kan ju bara beställa ny med en app i mobilen?”. Visst, men Clostridium Botulinum bryr sig inte om appar. ”Vadå använda hörselkåpor och handskar? Vadå hårnät? Jag tänker inte sabba min frissa bara för att jag ska svarva. Jag håller bara undan huvudet!” Mhm, och din slappa attityd till säkerhetsföreskrifter och maskiner kommer du att ta med dig i din dagliga gärning, och pådyvla dina barn. ”Jag gillar inte [idrott]! Varför måste jag va med?!” Därför att du skall lära dig fungera i grupp på riktigt, och inte bara på instinkt, därför att lagspel fostrar gott samarbete och god kamratanda och därför att såvida du inte idrottar på fritiden (och elever som gör det gnäller aldrig på det sättet) så är det här den enda motion du får, och att röra på kroppen tränar upp spatial medvetenhet och gör dig därmed smartare.

   Snarare bör vi rensa ut trams som elevens val, klassens timme, och alla andra icke studierelaterade aktiviteter vilka nu försiggår på ordinarie lektionstid. Titta på ett schema från femtiotalet – dåtidens barn klarade ledigt av i arbetsbörda vad en fyrtioåring idag hade gnällt över. Att det idag finns annat barnen kan välja att göra på fritiden varken kan eller skall få påverka skolan.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Min respekt ledde till problem i jumpan. Respekt för det livsfarliga i att hoppa över en gigantisk träbock och i att stå i vägen för en dubbelt så tung sportfåne som kom hoppandes med knäet uppe för att kasta in en handboll i ett mål. Så urbota fånigt, dessutom!

    Gilla

   • Mark i träda skriver:

    Haha Östman, gick vi i samma klass? Jag minns väl handbollen, denna idiotiska sport, vad var syftet med gympan? Att bygga upp egot för de som nu är alkisar på den lokala kinesrestaurangen här? Sverige har i hela mitt liv satsat på de värsta, de sämsta, patrasket, de har alltid velat ha det så här! Jag minns väl på handbollen en storvuxen kille som kommit i puberteten 2 år tidigare än alla andra (som senare visade sig vara homosexuell) som kom rusande, trampade en på låret och sedan hoppade upp och slängde bollen mål.

    Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    @Fredrik & Mark: har ni argument istället för anekdoter, så är de välkomna.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  ”…Den elevledda undervisningen där lärarens roll reduceras till att vara coach och allmän resursperson är såklart förödande…”

  — Ja, detta vanvett trodde jag var i stort sett avskaffat numera? Men kanske det lärs ut fortfarande i lärarutbildningen, se ex-vis denna artikel från härom året:

  https://www.salaallehanda.com/artikel/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”…Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning….”

  Gillad av 4 personer

 16. Johan skriver:

  Om man från politikerhåll tänkte i termer av nationen Svetige skulle man inse att Sveriges framtid hänger på kvaliteten i vårt utbildningsväsende. Detta är sannolikt inte fallet utan man planerar för global federation så att nå-annan ska försörja oss.

  Gillad av 1 person

 17. Göran Holmström skriver:

  Skolan ja den minns man än idag. Att växa upp i ett hem där ens morsa var mer vänster än självaste Mao, och en farsa som var raggare. Hm det vart ju som det blev med skolan kan jag ju gott erkänna, Gjorde en liten uppryckning under en halvan av nian och plockade hem fyror i alla hårda ämnen plus religion och historia, läraren sade jag kan inte ge femmor till en som sovit sig genom skolan.
  Eva som sliter får den istället.
  Gymnasiet ja ung och lite blyg så vart ju verkstadsteknisk linje en väckelse utan like mina två nya polare var dom värsta fighters som kommunen kunde uppbringa
  tillika så knarkade dom hårt och jagade lärare med basebollträ när dom fick skäll.
  Knark var inte min grej, motocross var det! Men med nästa gymnasium så kan jag ju summera skolan som totalt bortkastad tid.
  Idag så hade studierna prioriterats stenhårt. Men det är ju historia nu och livet
  vart som det vart.
  Är tvärsäker på ett par saker! Fri uppfostran är helt fel. Stökiga skolor ska inte existera. Sedan körkort för blivande föräldrar. Det skulle i alla fall underlättat i mitt liv.

  Gillad av 3 personer

 18. Arne Groningsson skriver:

  Reser man I Asien så upplever man inte att skolan är ett problem.

  Så gott som alla etniska grupperna har sin ”egen” skola, där man lär sig landets språk och förbättrar sitt eget. Har sina traditioner…

  Man äter sin ”egen” mat och klär sig som skolan vill.

  På fritiden så talar man sitt eget språk hemma, men ute bland kompisar Landets.

  Utöver skolor är allt annat också anpassat för att olika grupper ska trivas. Guds boningar, matställen, information, marknader etc.

  100 åriga erfarenheter har visat att detta fungerar, men Sverige har bestämt att detta bara är trams…

  Gillad av 1 person

 19. Lars skriver:

  Skolan är en Amerika import. Där ligger primary school eleverna långt efter andra länder i matematik, språket, stavning, läsförståelse. 14 % är födda utomlands mot 17 % i Sverige av befolkningen. Så det är väl förklaringen till de svenska skolmyndigheternas problem – de tittade västerut. Borde titta på Finland istället.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars: I Sverige hade vi ungefär samma system som i Finland — fram till tokvänsterns maktövertagande då plötsligt alla erfarenheter kastades ut och skolan blev ett flummarparadis.
   I Finland har man däremot varit klok nog att avhålla sig från sådant.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Tyvärr har finska politiker, skolbyråkrater och ledande pedagoger under 2000-talet ställt hela skolväsendet på ett sluttande plan. Slaviskt följer de Sveriges uslaste skolidéer och pengarna tas från det som varit stommen i skolväsendet. Givetvis är kvaliteten, kraven och vardagen i hela skol- och högskolesystemet fortfarande mycket högre än genomsnittligt i Sverige, men det är illa nog att lika vansinniga och blinda ska få styra överallt.

   Under de senaste åren har vår familj t ex konstaterat och av många fått bekräftat att Finlands tidigare högkvalitativa och mycket viktiga yrkesskolsystem i princip är halvt raserat. Till hälften påminner det alltså om en ren kuliss (av slapp svensk typ), en skugga av vad yrkesskolan en gång har varit. Det här drabbar just de vilsna unga som mest skulle ha behövt de tidigare fasta ramarna och yrkeskunnandet som en gång gavs där.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Fram till krigsslutet 1945 var det troligen Tyskland och deras utbildningssystem som var föredöme för Sverige, men sedan tidigt 60-tal så stod USA högst i kurs (eftersläpning inom yrkeskåren av pedagoger) och det är nog sannolikt att de nya pedagogiska ideerna från USA slog igenom på 80-talet gissar jag (tämligen okunnig på området). Vi ser nog samma mönster kring gymnasiet och utbudet av kurser att det är en kopia av USA. Att skolpengen är en nyliberal ide som inte slagit igenom i USA är nog mer en parantes i sammanhanget, friskolor har inte lett till förnyelse eller ökad effektivitet som bekant. Högre utbildning i Sverige släpade efter USA med tio år och högre utbildning slår sedan igenom i lägre utbildning!

   Men egentligen, jag vet inte, vet bara att statistiken för svenska resultat inom utbildningsväsendet följer USA och att USA signalerar stora problem med skolan. Att man ligger främst i forskning har nog mer att göra med att man importerar forskare eftersom man är ett rikt land.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag tänkte idag jag skulle fråga min morbror, 92, om detta, och han höll väl i någon mån med, men hade väl inte tänkt närmre på det. Han var med att ta fram, om det nu var skolplan 1969 eller 67, vet inte så noga, men han brukar konstatera att han kunde ha talat om för de höga herrarna redan då att elever inte är lika och stöpta ur samma slev. Han brukar konstatera att lärare och skola fungerar ungefär som det alltid gjort, att det inte finns så många sätt att undervisa på!

    Gilla

 20. Alexander Svensson skriver:

  Skrämmande att man inte ens behöver lämna in uppgifterna i tid. Eleverna får ju tydliga signaler om att det är ok att göra lite som man vill. Förövrigt ligger det inte i svenskens dna att göra uppror mot myndigheter, de vet alltid bäst. Allt blir bara sämre.

  Gillad av 1 person

 21. lookslikeanangel skriver:

  Hellre bil än våldtäkt

  Tiden är definitivt förbi när vi kan lägga någon slags
  kvalitetsaspekt på svensk skola!
  Med ett föreslaget kraftigt inflöde av nya elever
  (eventuellt med mycket bristfällig grund)
  är det orealistiskt. Sverige är i gärdsgårdsserien – varför hymla?

  Däremot har jag ett annat konkret förslag (från fiiina förorten);
  sänk körkortsåldern till 16 år.
  Numera kan man inte promenera ens 200 m från
  busshållplatsen till hemmet utan att riskera våldtäkt.
  (Känner PERSONLIGEN två stycken.)
  Föräldrar måste skjutsa hela tiden.
  Att åka kommunalt eller cykla är inte att tänka på!!
  Bil är säkrare.

  Gilla

 22. Rutger skriver:

  Ett par kommentarer till vad du skriver PE.

  Först detta med massor av sena inlämningar. En lärare kan säga att ”tyvärr har det kommit in så många arbeten precis innan så att min arbetstid räcker inte till för att granska dessa arbeten noggrant”. Rektorn kommer att vägra att betala övertid.

  Disciplinproblem bland invandrargrabbar men även vissa svenska grabbar. Det behövs män i skolan som kan sätta dessa ungdomar på plats. I vår skola har vi som tur är en sådan man/skolvärd som betyder mycket även om det inte löser alla disciplinproblem. Läs gärna följande redogörelse från min skola se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka46/db18nov12.htm speciellt i slutet av inlägget.

  En sak till som alla bör vara medvetna om när det gäller grabbar från Mellanöstern är hur de tycker sig bli män. Läser i en bok som heter ”Det beror på ryttaren inte på hästen” av Dalala AbdelGani. En kvinna med ursprung i Palestina som jobbat med jämställdhetsfrågor i invandrade familjer. Det man bla lär av hennes böcker är att det är värre än man tror.

  På s 36 skriver hon så här om hur dessa grabbar från Mellanöstern blir män. ”en pojke blir man genom att lära sig behärska hur mycket som helst av de offentliga platserna som gator, marknader, affärer mm”. Vi skulle kunna lägga till skolan. Man behärskar dessa offentliga platser mha olika typer av våld. I de länder de kommer ifrån finns de redan personer med denna makt men det finns det inte i Sverige. Fältet är öppet.

  Kom ihåg ett avsnitt från UG där Josefsson och Reepalu besöker ett område i Malmö. En ung man dyker upp och säger till dessa ungefär så här att här får ni inte vara, det är vårt område. Båda två blir lika förvånade. Men här är en person som blivit man genom att behärska en gata eller två.

  Gillad av 1 person

 23. S-o skriver:

  OT: Nyss hör man Mats Knutsson på SVT kommentera att Sara Skyttedal (KD) kallat Annie Lööf för ”Quisling”. Helt rätt benämning för övrigt tycker jag, då det är frågan om ett monumentalt svek. Men Knutsson är lojal med sittande makt (hans husbonde), förklarar att Quisling var en Norrman som under wwII stödde nazisterna och att det är helt ”omdömeslöst” att använda så ”hårt” ord. Han känner att han vill försvara Lööf´s heder ty hon verkar ju nu hamna i maktposition, dvs bli hans nya husse. Men hur, kära SVT, kan ni under åratal släppa igenom oemotsagt massa nazistanspelningar (hundratals?) då det gäller SD? Då är allt ok. Andra regler tycks gälla?

  Gillad av 1 person

 24. Mjölner skriver:

  Patrik Engellau, Varför sätter du dig inte på tåget till Beijing. Där får nämligen barnen lära sig vilka dumheter och misstag västerlänningarna håller på med.

  Gilla

 25. linda skriver:

  I de flesta kommuner fördelas skolpengen/dagispengen enligt en modell som kallas för socioekonomisk skolpeng/socioekonomisk resursfördelning. SKL har har även gjort två rapporter om detta hur man kan fördela skolpengen utifrån olika parametrar. Man räknar ihop ”poäng” utifrån en skala där man värderar – Föräldrarnas utbildningsbakgrund, Migrations bakgrund ,Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj ,Familjesammansättningen (läs ensamstående). Vissa kommuner har fler poänssättande egenskaper som kön, antal år i landet etc. Bland de 79 slumpvist utvalda skolorna som finns med i en undersökning av lärarnas riksförbund så varierar ersättningen från 45 000-81 000 kronor per elev.

  Så barn från utanförskapsområden har mer i skolpeng än barn från ”vanliga” områden. Denna skolpeng ska då användas till att öka lärartätheten, fler specialpedagoger, högre lön för att locka erfarna lärare.

  Enligt de undersökningar som gjorts så finns det inga bevis på att denna modellen fungerar. Barn som går i ”riskskolors” betyg höjs inte, det är inte en högre lärartäthet, det är inte mindre våld och hot. Det går inte ens att särskilja ”extra” pengarna från den normala budgeten på skolan. Det är ett system som är helt ovetenskapligt och som inte leder till någon förbättring alls.

  Det har däremot visat sig att andra skolor än de tilltänkta utanförskapsskolorna lockar till sig elever med denna högre skolpengen och riskskolorna töms på elever med högre skolpeng.

  Det finns en stor grupp med barn som har funktionsnedsättningar som är sk. hemmasittande för att skolan som den ser ut idag inte fungerar för dessa barnen. Det är förbjudet för kommuner att ha specialskolor för dessa barnen då dagens skola ska inkludera alla. Ingen av dessa barn är inkluderade i en högre skolpeng alls då det inte ens finns med parametern funktionsnedsättning.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.