GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: KOMMUNEN MED 139 MÄN PÅ 100 KVINNOR I ÅLDERSGRUPPEN FÖR STUDENTKLASSEN PÅ GYMNASIET OCH SOM MEST 169 MÄN PÅ 100 KVINNOR I ÅLDERSGRUPPEN 27 ÅR

Ett ”Hej, Hans” hördes i telefon.

”Jag följer dig på Facebook och YouTube och tror att du skulle kunna råda mig i en fråga som jag går och funderar över. Jag är ny i kommunalpolitiken i den kommun där jag bor. Det här kommer att ta några minuter. Har du tid?” Det hade jag.

”Jo, vi har våra fullmäktigesammanträden i gymnasiets aula. Jag kom lite tidigare till senaste mötet och satt en halvtimma i entrén och såg hur eleverna uppträdde mot varandra. Vi är stora mottagare av kommunplacerade invandrare och även ensamkommande. Det gör att det finns grupper av elever som uppträder olika mot varandra. Våra svenska grabbar har inte roligt. De rör sig tillsammans med nedslagna blickar medan invandrargrabbarna sitter i soffor och fönster och blänger på dem.”

Han tog inte upp hur tjejerna hade det för det behövdes inte oss män emellan. Det var ju dem blänget mellan killarna gällde. De svenska killarna kunde inte skydda sina bundisar mot grabbar som ofta var mycket över tjugo år men i papperen yngre än de själva.

”Vad gör jag åt detta? Har pratat lite med folk och de säger att jag ska prata med rektorn.” Men det visste han. Det skulle inte leda någonstans. Jag kan mycket om kommuner och visste att detta var en politisk mycket röd utflyttningskommun sedan många år tillbaka med ett föråldrat näringsliv utan draget att kunna behålla befolkningen. Det fanns gott om tomma lägenheter. Det var en typisk svensk landsortskommun.

Jag var bollplank och fiskade lite och menade att så här var det nog lite varstans i Sverige. Det höll han med om och det visste han och de andra i partiet för det fanns en rapport från BRÅ (Brottsförebyggande rådet, Rapport 2018:15, Skolundersökningen om brott 2017, Om utsatthet och delaktighet i brott) som de hade kunnat hämta ner och läsa.

Jag menade att här finns väl lösningen om du vill ha debatt i din kommun. Det var tyst ett tag och så kom svaret, ”Du menar att vi ska göra en motsvarande undersökning för kommunen?” Och det var precis vad jag menade. Allt underlag finns ju i rapporten och om inte frågeformulären finns där så kunde han nog få dem från BRÅ. Rapporten byggde på en enkätundersökning riktad mot årskurs 9, som jag tolkar är sista året i grundskolan då man är 16 år.

”Den där har BRÅ valt att göra sista året i grundskolan, men det är mycket värre högre upp. De skulle ha gjort den på gymnasienivå. Undersökningen är OK men missvisande bra”, blev svaret. ”Och det blir bara värre nu när Annie Lööfs ensamkommande fyller på”.

Jag föreslog att han skulle motionera i fullmäktige om en lokal undersökning. Den skulle förmodligen bli liggande länge för utredning innan svar gavs och bli nedröstad. Det var därför viktigt att hålla i den mediala taktpinnen. Han borde kontakta tidningar, TV och radio innan motionen lämnades in. Viktigt att genom frågor i fullmäktige och återkommande mediala kontakter driva på ärendet!

Du ska ha en fråga, sa jag, och bara en fråga som ständigt återkommer, exempelvis om det är värre här än i riket för nioårsklassarna. Han förstod att om man kunde ställa frågor som ingen hade ett svar på så var mer än halva slaget vunnet. Och låt studentklassen svara på enkäten också så ni får reda på om det är som du säger, att det är värre på högre nivå, fyllde jag på.

Jag fortsatte: Kan du tänka dig gå runt på stan och dela ut motionen och prata med folk? Jag fick ett jakande svar. Partiet hade möten på torget och det kom alltid folk och pratade, speciellt många ungdomar.

När du får avslag på motionen så lämna in en ny och gärna en partimotion, sa jag. Samtalet fortsatte men jag kände att det närmade sig sitt slut. Även här en person som hade de goda ambitioner för landet som alltför sällan diskuteras i riksdagen. Han skulle omedelbart sätta igång med att skriva en motion.

Jag lade på och kände mig som demokratins ädle riddare som gjort sin dagliga gärning. Sedan vaknade forskaren i mig och jag tog fram siffrorna i rubriken.

Alltså! För riket är fördelningen i åldersgruppen 18 år, sista året i gymnasiet 113,7 män på 100 kvinnor och i den aktuella kommunen 139,3 män på 100 kvinnor. Inte undra på att de svenska killarna låg i underläge. Om de inte hade roligt, hur roligt hade tjejerna? Det skiljer ju i kvinnosyn också.

Det är iögonfallande stor skillnad genom åldersgrupperna och mest för 27-åringarna där det i den aktuella kommunen gick 168,7 män på 100 kvinnor.

Hans Rosling tog upp farorna med den svenska könsobalansen i Expressen, den 26 november 2015. Sverige skulle då se ut som Kina om bara fyra månader. Vi minns hur svenska gammelmedia långt dessförinnan ojat sig bekymmersamt över den sneda könsfördelning som enbarnspolitiken lett till i Kina. Familjeförsörjarna, pojkarna, ”prioriterades” och det blev en allvarlig snedfördelning, alldeles för många män och för få kvinnor. När invandringen kom med det stora inflödet av män till Sverige för några år sedan blev det knäpptyst i dessa media. I deras Sverigebild är snedfördelning inget problem.

I Kina diskuteras nu månggifte, att en kvinna kan vara gift med många män. I Sverige finns det ett argument till för en sådan lösning, den närmast okontrollerade ökningen av antalet anmälda våldtäkter på urbefolkningens kvinnor. Låt kvinnorna välja i stället för männen och med flera män kan varje kvinna känna sig säkrare.

Här är länken till SCB:s befolkningsdatabas.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

93 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: KOMMUNEN MED 139 MÄN PÅ 100 KVINNOR I ÅLDERSGRUPPEN FÖR STUDENTKLASSEN PÅ GYMNASIET OCH SOM MEST 169 MÄN PÅ 100 KVINNOR I ÅLDERSGRUPPEN 27 ÅR

 1. Bo Svensson skriver:

  Det blir så här, när det är fienden som tagit över i politik, opinionsbildning och domstolar.

  Det finns en sektor kvar och det är där det pågår produktiv verksamhet. – När man där inser sin makt och kommer sig för att använda den, kan man kanske skaka lössen ur pälsen.

  Men man måste först ha en bra idé om vad som skall hända sen.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Mina rekommendationer:

   Säga upp med omedelbar verkan alla migrationsrelaterade konventioner och utfästelser och europainstansers överprövningsrätt av svenska domar i migrationsrelaterade ärenden.

   Med anledning av det galna utpytsandet av medborgarskap under decennier: Omprövning av samtliga medborgarskap för invandrarbefolkningen. – Förslag till kriterier: Tala svenska utan brytning, ha godkänd grundskolekompetens, inte ha begått våldsbrott.

   Alternativ till gränskontroller är att villkoren för det oönskade klientelet skall vara sämre och riskablare här än där de hör hemma. – Krav på ekonomisk garant föreslår jag som kriterium för legal resenär och garanten svarar då för att de kostnader och förluster resenären förorsakar, blir täckta.

   Gillad av 4 personer

   • Niklas R skriver:

    Finns inga konventioner eller avtal som Sverige skrivit under som tvingar oss till att ta emot och försörja utlänningar.
    Detta är en lögn som socialisterna slagit i folket för att de ska hålla käften.
    Sverige har skrivit på samma konventioner och avtal som Japan har gjort. Japanerna gör som de ska göra och följer dessa avtal till punkt och pricka. De gav asyl till 20 av lite drygt 20 000 ansökande 2017.

    Gillad av 23 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Generellt krav på ekonomisk garant är receptet för att kunna förverkliga den liberala drömmen om fri global rörlighet, – för det klientel vi unnar denna.

    Att sätta ett pris på människoliv är ett villkor för att marknadsekonomin skall räkna med människovärdet. – Så länge det inte kostar något att ha ihjäl folk eller att fördärva livsmiljön, kommer ekonomin att fungera som om människor och miljö saknar värde.

    Med ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas där man inte får vara, kan garanterna lastas med rättsordningens totala kostnader i proportion till vad deras klienter ställer till med, medan vi kanaliserar skattemedel ägnade ändamålet i form av hjälp med att skaffa garant till dem vi känner samhörighet med.

    Där man satsar decennier på sin utbildning, kan man ju inte acceptera att när som helst riskera att dräpas av någon desperado som vill åt slantarna man har i fickan.

    Gillad av 1 person

   • Elof H skriver:

    Mitt förslag är undantagstillstånd tills alla skador som åsamkats Sverige reverserars. Under undantagstillståndet får alla åtgärder som krävs införas.

    Gillad av 3 personer

   • LJ skriver:

    Ut med de kriminella och övriga som bara orsakar skada, absolut!

    Svenska utan brytning?
    Var det dummaste jag hört..Efter 12-13 års ålder är det omöjligt för de flesta. Har många framgångsrika invandrade bekanta som tillhör den skötsamma nettoskattebetalande övre medelklassen. Ni vet den som Patrik skriver om. Ut med dem om de har brytning tycker du? Att de har doktorsexamina, har startat framgångsrika företag, aldrig begått brott och är fullt integrerade räknas inte?

    Vad mer, hurfärgtest? Man måste vara tillräckligt vit?

    Inte undra på att DGS får rasiststämpel i andra forum

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nu glömde du visst det viktigaste: Att de kan försörja sig på en nivå klart över alla tänkbara fattigdomsgränser. Detta är det viktigaste kriteriet. Och det handlar inte om en timme i veckan, utan om fyrtio, inte om minimumlön, utan om kvalificerat högbeskattat arbete. Anhöriga som kan försörjas kan accepteras, men inga pensionärer alls. Alla andra har inget i Sverige att söka. Vad gör de här?

    Gillad av 5 personer

   • Cuck skriver:

    @LJ

    Vilka kriterier vill du då ställa upp? Dömda kriminella? Med endast det kriteriet så kommer Sverige att bli muslimskt. Det skall så klart vara något som kan omsättas i praktiken, att prata med brytning verkar inte vara det, ditt exempel mot detta är dock inte genomtänkt för om du skall ta fram ett kriterie så attt inte någon kommer i kläm explicit, så kommer inte mycket att uppnås. Personligen så anser jag att de från vissa länder borde utvisas, och de av viss religion, och så klart kriminella och alla som ljugit sig in. Som en start.
    Vem bryr sig om att utpekas som rasist av landförrädare som ser våldtäkterna öka år efter år efter år och tycker det är ok? Inte jag.

    Gillad av 4 personer

   • gmiksche skriver:

    Lite väl töntigt, om jag får säga så. Inte blir du av på det sättet med Löfvén, Lööf, Björklund, Kristersson, Fridolin, Sjöstedt m fl. De som är ansvariga för det som skett (Reinfeldt m fl icke att förglömma). Deras uttal finns ingenting att anmärka på. Utan på deras ordsvall på renaste svenska. Späckat med lögner och förtal. En annan sak. Det är faktiskt många utlandsfödda, jag är en av dem, som håller den svenska fanan högt. Eftersom de har ett perspektiv som är förmenat många infödingar.

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Lösningen är uppenbar: Alla skall UT! Alla åtgärder på alla plan måste ha detta syfte. Insamling av statistik är en utmärkt åtgärd. Men varför måste man vänta på att kommunen gör det av sig själv, enkannerligen i en kommun där ondskan styr? Varför inte helt enkelt samla in statistiken själv?

  Gillad av 12 personer

 3. Aurora skriver:

  Någon omvänd månggiftesreform, varken i Kina eller här, tror jag inte på. Häromdagen skrevs här i DGS om varför svenska män inte reagerar på alla våldtäkter. En anledning kan vara att om svenne reagerar blir han åtalad och straffad. Medan det är synd om förövaren. En kvinna som försvarat sig mot en oönskad tafsare står nu själv åtalad. I Sverige är vi inte fostrade i den våldsstyrda konfliktlösningskultur som många nya bär med sig. Vi vill helst undvika konflikt. Med resultat att vi ses som mesar. Men i längden kommer det inte att fungera att bara knyta näven i fickan. De flesta vet heller inte att det är svenska killar som kallas svennefi..a (tjejerna är ju horor) för den fysiska anledningen att de har förhuden kvar.

  Gillad av 9 personer

 4. Hosianna skriver:

  Tack Hans, men bigami eller till och med polygami – i Sverige? Nej tack!

  De hitresta ”männen” måste förmås att resa tillbaka till sina egna länder, så att Norden blir ett jordiskt paradis igen.

  Gillad av 7 personer

 5. I snårskogen skriver:

  I William Goldings roman ”Flugornas herre” får vi följa hur ett gäng pojkar förvildas när de hamnar ensamma på en öde ö. Ingen uppfostran sker i ett vakuum. Flera generationer omsluter alltid den unge vid formandet till en individ. Kollektiva och personliga erfarenheter, kunskaper och normer förs över mellan generationer. Nu flödar Sverige över av unga män, som i huvudsak uppfostrar sig själva. Den socialisering som i bästa fall normaliserar individen sker för dessa män-pojkar inom egenutvecklade isolat. Som på en isolerad ö.
  Vi som läst Flugornas herre vet hur det gick. Inte särskilt bra – lite snällt sagt. Visserligen utspelar sig detta i romanform. Men romanen sätter ändå fingret på vad egenuppfostran, eller avsaknad av uppfostran, kan leda fram till. Till detta skall adderas en obalans mellan könen. Här kommer pojkar-män, huvudsakligen från en klankultur, in i Sverige, med osäker ålder. Och tar med sig en förtryckande kvinnosyn. Den odlas vidare inom åldersmässigt maskulina isolat. Som i kollektiv form utvecklar egna regler och förhållningssätt, inom ett för dem främmande samhällssystem. Det handlar om bra mycket mer än bara kollektiva könsobalanser – som i Kina. Där två vuxna föräldrar tog hand om ett barn. I ett slags överbeskydd. De migrerade könsmässiga obalanserna bär därför på ett social sprängstoff, som det vore intressant att få höra Annie Lööf utveckla. Alltid så säker i sina framträdanden. En riktig ledare… Hon om någon borde därför kunna förklara för oss övriga hur hon tänkte, när hon mycket rättframt pläderade för gymnasieamnestin. Och var med om att driva igenom den som lag. För över konsekvenserna måste hon nogsamt ha funderat kring. För utan sådana tankar hade inte hennes ytterst säkra uppträdande kunnat existera. Dessutom uppfattar jag henne som feminist, efter att ha sett henne i Skavlan. Så hon bör veta vad könsliga obalanser och en skev demografi kan bära i sitt sköte – både här och nu – och sett på lite längre sikt. Vore trevligt om hon kunde förklara sina tankar för oss mindre insatta. En ledare måste antas veta bra mycket mer än gemene man. Särskilt efter att Metoo-rörelsen, dragit fram som en präriebrand. Och jag förutsätter naturligtvis att hon även läst romanen Flugornas herre. Med samma fundersamma min hon brukar visa upp gentemot herr Åkesson – i energiskt avståndstagande – som väl matchar hennes engagemang för just de ensamkommande.

  Gillad av 11 personer

  • Niklas R skriver:

   Du är medveten om att feminism inte har något med kvinnans rättigheter att göra? Det är bara en annan version av den socialistiska kampen för att krossa det västerländska samhället. Konstruktionen inom feminismen är exakt samma som inom den marxistiska klasskampen där kvinnan (proletären) slåss mot det stora patriarkatet (kapitalismen) och i denna kamp är kvinnan (proletären) den skyddsvärda gruppen och har därmed rättigheten att göra allt i försvar av sig själv inklusive att attackera och döda de som står för patriarkatet (kapitalismen) utan att detta är fel eller att den eller de som står för patriarkatet har rätt att försvara sig.

   Denna ”kamp” lanserades i väst under 70-talet från Sovjetunionen med mål att slå sönder själva kärnan i den västerländska, kristna, demokratin, nämligen familjen. Slår du sönder familjen slår du sönder samhället.

   Om du tittar kritiskt på ”feminismen” inser du snabbt att den har inget med kvinnors rättigheter att göra. Du ska inte förväxla detta med de som faktiskt slogs för kvinnors rättigheter i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men de var inga ”feminister” i egentlig mening och skulle någon förklara för dem idag att de är ”feminister” och förklara vad det faktiskt betyder skulle dessa kvinnor bli ytterst förolämpade.

   Mitt svar på frågan om jag är feminist är: Absolut, jag slåss alltid för Moder Svea.

   Gillad av 10 personer

   • Margareta skriver:

    Feminism – nej tack! Vänsterstyrt och genusfixerat! När jag växte upp hette det KVINNOSAKSKVINNA. Det var många starka kvinnor i den kampen, en del vänster, en del liberaler, en del höger. Kvinnor med till det yttre skinn på näsan, men som många gånger inte hade det så roligt.
    Många engagerade i folkbildning, rösträttsfrågor, sociala frågor. Samma typ av kvinnorörelse skulle kunnat existera nu om inte marxistvänstern, genusperspektivet och liknande tagit över.

    Gillad av 2 personer

   • Eva skriver:

    Du är medveten om att feminism inte har något med äkta jämställdhet att göra? Jämställd är enbart den som går sin egen väg, utan mötas av några hinder, både yttre och inre. Jämställd blir man först när man ligger nära sina egna behov. Både medfödda och förvärvade. De skiftar mellan individ och situation. En sund jämställdhet bör inte ägna sig åt kvottänkande. Där gruppen kvinnor och män, i olika yrkesval och intressen, skall falla ut i lika stora högar. Om vi alla gör det som känns bäst för oss – som får oss att må bra – kommer tillfredsställelsen på ett naturligt sätt att öka. Och samhället tillgodoses samtidigt med de individer som blir mer engagerade.

    Den typ av jämställdhet den feministiska vänstern strävar efter består mer av maktfördelning, högre upp i hierarkier. Det var länge sedan någon feminist brydde sig om utslitna kvinnoknän och ryggar inom alla lågstatusyrken. Skurhinken i trappan, som symbolobjekt, lämnades för många decennier sedan. Mest handlar feminismen om att fylla upp attraktiva kvoter. Själv ser jag äkta jämställdhet som något helt naturligt. Vuxet inifrån individen själv. I den feminism jag ser runt mig, hittar jag sällan någon större ödmjukhet inför livets realiteter. Hör mest höga röster och ser vassa armbågar. Och utrop om att männen är deras huvudfiende, som bärare av ett förtryckande patriarkat. Samtidigt som de själva eftersträvat makt. Rentav ett matriarkat. Den typen av feminism stjälper mer än den hjälper.

    Summa summarum; Jag är för all jämställdhet. Men ser själv feminismen över axeln. Huvudsakligen för att inom dagens feminism vilar ett kollektivt tvång. Så blir det när utsatta kvoter skall fyllas. Fråga yrkesfiskarna. De har länge levt under ett kvotsystem.

    Gillad av 4 personer

 6. brrr skriver:

  Det är uppenbart hur propagandamaskinen tänkt sig problemets lösning: Näranog all reklam jag ser -inklusive allehanda kataloger- visar upp en blond kvinna tillsammans med en svarthårig man, och finns det barn med i bilden så är det en salig blandning av etniciteter.
  Denna propagandamaskin håller på att göra mig till rasist i ren motreaktion. De lämnar ut svenska tjejer till våldet, och svenska killar till tomhet.

  Gillad av 17 personer

  • brottas Böhk skriver:

   Jag struntar helt i deras epitet, jag skyddar mina barn, och pekar ut de grupper jag på statistisk bas anser att de skall undvika, självklart på ett språk de förstår som inte kan delas här. Haha varför är det bara vänstern som skall ha monopol på att påverka barn? Jag vädjar till barnens förnuft och de förstår de mesta. Trots det så har vi redan råkat ut för rånförsök av ett gäng ur denna grupp, min dotter har blivit förfölj av män ur denna grupp och de som finns på mina barns bråkar och slåss (för så klart är,det mest pojkar) mycket mer än andra. Så trots att mina barn lever så skyddat som man kan idag så har de redan sett detta, och hör fler exempel från sina kompisar. Rasism börjar som självförsvar.

   Gillad av 15 personer

  • Margareta skriver:

   Min ”liked-funktion” fungerar inte men jag håller med dig fullt och helt. Varor eller tjänster som gör reklam med liknande bilder väljer jag bort, ger mig obehagliga associationer av ett maktövergrepp, där den svenska/europeiska kvinnan är en del av krigföringen. Då är det bättre med ett reklamfoto av t.ex. två östasiater som bildar par med barn.

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Första gången jag la märke till det, var i IKEA-katalogen för mååånga år sedan. Jag har inte satt min fot där sedan dess, vilket de naturligtvis inte bryr sig om, men JAG kan gå med rak rygg. Men som du säger, det börjar bli så många nu att det knappt ens går att köpa mat längre.

    Gilla

 7. Loke skriver:

  De svenska killarnas föräldrar är fullt ansvariga för utvecklingen. Mammorna trånar efter de unga männen och attackerar verbalt alla som ifrågasätter de nytillkomna. Papporna spelar med och tar hand om dem inom idrottsrörelsen. Tonårstjejerna är både förtjusta och förskräckta men totalt sett positiva till den ökade uppmärksamheten. Mammor, pappor och tonårstjejer röstar eller sympatiserar med partier som står för massinvandring.

  Patriarkatet har blivit ett matriarkat och vi går därmed mot en upplösning av det nuvarande svenska samhällssystemet.

  Gillad av 14 personer

  • olle reimers skriver:

   Hans Rosling var den, som nyss helgonförklarad, visade att SD hade rätt om flyktingmottagandet och att varje spenderad krona på att ta emot flyktingarna Sverige i stället för att ge resurserna till UNHCR gav 5 % i utbyte i jämförelse.

   Alla lovord upphörde och kort därefter var Rosling död.

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Det är lätt att bilda sig en uppfattning om Hans Rosling. Genom att bläddra igenom hans stora opus Factfullness. Där en uppsjö av fakta används för att avleda från kärnfrågan. I slutet av boken (s 280 ff) tar Rosling upp ”De fem globala hoten som vi borde oroa oss för”: En global pandemi. Klimatförändringar. Finanskollaps. Tredje världskriget. Extrem fattigdom. Drivkraften bakom dessa hot, den okontrollerade befolkningsökningen, väljer Rosling att förtiga.

   Gilla

 8. Anders skriver:

  ”Låt kvinnorna välja i stället för männen och med flera män kan varje kvinna känna sig säkrare”.

  Varför ska vi bryta sönder normala samlevnadsformer för invandrarnas skull? Nej, släng ut dem!

  Gillad av 15 personer

  • Hosianna skriver:

   Exakt Anders, en kvinna och en man är den enhet vi grundar vår familjebildning på. Varför i hela friden skulle vi, civiliserat och ändamålsenligt normalt monogama ändra på och ”bryta sönder normala samlevnadsformer för invandrarnas skull”? Nej, släng ut dem, idioterna!

   Gillad av 4 personer

  • Linden skriver:

   Låt kvinnorna välja…
   Det har de redan gjort sett till valresultatet.
   Att uppmana till,polygami är att lägga sig platt.
   En typisk svensk reaktion.
   Att fega ur.
   Sverige syltryggarnas hemort.

   Gillad av 6 personer

 9. Anders F skriver:

  Den skeva könsfördelningen i vårt land som uppstått till följd av den stora invandringen är naturligtvis ett mycket stort problem och som Hans Jensevik påpekat har varken politiker eller media varit villiga att diskutera frågan. Tyvärr talar internationella erfarenheter för att ett stort överskott av unga män kan bidra till ett våldsammare samhälle. Vad som gör situationen ännu mer komplicerad är att en stor del av de unga männen saknar en utbildning som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. Mycket tyder också på att deras skolkunskaper är så bristfälliga att de inte klarar en gymnasieutbildning. Jag undrar hur man har tänkt att lösa problemen. Det räcker nämligen inte med att tala om solidaritet och människors lika värde.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Man kan ju bestämma sig för att gilla läget och enrollera alla våldsbenägna parasiter i en främlingslegion för insatser i skitländer som behöver civiliseras.

   Gillad av 1 person

 10. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Den viktigaste frågan har ingen diskuterat. Vad kan vi göra för de Svenska killarna? Dom har det inte roligt (ej norska). Fråga Era barn eller barnbarn hur dom har det! Ta en seriös diskussion!!

  Gillad av 2 personer

  • Loke skriver:

   Det finns troligen ingen lösning på kort sikt för de svenska killarna. De blir offrade på evolutionens altare.

   För att få komma till måste man kämpa om de unga tjejernas gunst. Normalt backas killar upp av sina fäder och mödrar, men uppförsbacken med att behöva bekämpa sina egna föräldrar som med hela samhällssystemet motarbetar dem är med största sannolikhet för lång. Killarna kommer inte att lyckas i Sverige om inte föräldrarna ändrar attityd.

   Utan offer vinner man inga strider och de få som försöker stoppas effektivt av stat, kommun, partier, företagare, föreningsaktiva och bekanta. Det finns då ingen vändning utan ett sammanbrott måste ske för att nåt nytt ska kunna komma. Mer fakta om hur dåligt killarna mår kommer inte att leda till en omsvängning då så många krafter målat in sig i ett hörn med stödet för mångkulturen.

   Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    De svenska killarna kan t.ex. lyssna på Jordan Peterson som tycks ha fått många unga killar att fatta mod. Sedan verkar det ju som att en IT-utbildning på högre nivå är rätt sak att satsa på, som ger självständighet och oberoende för resten av deras liv.
    Men säkert också yrkesutbildning inom energibranchen, installera/underhålla/reparera energisystem, värmesystem o.s.v.

    Chansar jag på utan några gedigna kunskaper inom yrkesvägledarbranchen…

    Gilla

  • Lars*** skriver:

   Bra formulerat. Hur har se svensk barnen, unga på sin vardag? Könsobalnsen är kritiskt för Sverige. Kommer bli tipping point. Allt de röda formulerat som ‘det goda samhället’ blirb har blivit precis tvärsom. Lösningen på problemen är, lyssna på vad kommunsiter, socialister (och s k liberaler) säger, gör sedan motsatt sak så löser sig saker. Övertyga dina medmänniskor att handla och rösta så som de innerst inne ser saker. Visa att vi ska vara rädda för de s k goda och inte för det vi innerst inne vet fungerar i praktiken. Att döda den röda drakens evangelium, propaganda-apparat och illaluktande myndigheter är prio ett jämte totalt asylstopp.

   Gillad av 1 person

 11. Mången fru mongol klappar glatt till dans i hand, snart dansk Finner sig i band, skall brottas Böhk med starker man, men glima han redan kan, lurig fan, fälleben och vikingahand, stora skinkor ibland, rosigt nylle begravs i sand skriver:

  Jag blev så upprörd av inlägget så jag genast skall köpa boken ”identitär” översatt av KOA. Jag har annars fått nog av dessa böcker som behandlar problemet rakt på, jag har läst ett antal. Jag sätter nu mitt hopp till EU-valet.

  Gillad av 6 personer

   • Brottas Böhk skriver:

    Jag tycker ingen fångade det patologiska i inlägget. Istället för repatriering, väpnad kamp eller något annat så skall vi införa… månggifte. Men Patrik verkar i detta besluta att vi inte får utveckla det sjuka i detta för att avsändaren heter Jensevik. Inlägget triggade en depression för mig.

    Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Brottas böhk –
    Jeg reagerte, særlig på nestsiste avsnitt i artikkelen.
    Hvilken nordisk kvinne (mulig unntak for batikkheksene?) kunne tenke seg å være gift med 4 aghanske menn for at de skal få sine seksuelle behov dekket (slik leser jeg Jensevik). Gruppevoldtas daglig?
    Statistikken sier at i Afghanistan mishandles 90 % av kvinnene. Ikke mye å trakte etter.

    For å si det veldig pent: jeg fatter ikke hvordan hr. Jensevik kan tenke seg dette polyandri-opplegget, og jeg undres også over hans kvinnesyn.

    Gilla

 12. Oldcuck skriver:

  Vi svenska män födda på 90-talet ber härmed att få tacka Hans Jenseviks generation för att de inte bara gav bort vårt land till främmande folk utan också för att de är så generösa att de kan tänka att låta oss bli andremakar till ockupanternas fruar, det var verkligen gentilt av er!

  Gillad av 14 personer

   • Loke skriver:

    Skuldfrågan är inte ointressant, men det leder ingenstans att peka ut ”Hans Jenseviks generation” .

    Fram till ca 2000 stödde i princip alla svenskar invandringsprojektet. Efter hand när effekterna blivit synliga så har givetvis stödet minskat, men ännu idag så röstar 82% på partier som stödjer massinvandring. De allra flesta 82 % -are vet också att massinvandring ger negativa effekter men väljer att ignorera dessa. Att i det läget sätta Hans Jensevik som generationsföreträdare och delansvarig för massinvandring är befängt. Han har kanske ett historiskt ansvar som väljare, men det har majoriteten av de som kommenterar på DGS också.

    Vad som bör ske med Svetige och hur det ska genomföras är en diskussion som jag anser passar bättre på andra forum. Varje forum har sitt syfte och jag tackar PE och alla skribenter för att de upplyser mig om situtionen i landet, men jag har inga behov av att här på DGS diskutera de händelser som komma skall när resan med största sannolikhet fortsätter på av väljarna beordrad kurs.

    Varken PE eller HJ kommer att ta en aktiv del i en framtida reversing av det svenska tillståndet, men det är inte heller något man kan kräva av dem. Det måste killarna som hunsas i skolan genomföra på egen hand när de når vuxen ålder.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Loke, du är orättvis. Fram till 2003 var Moderata samlingspartiet inte alls positivt inställt till invandring. Det saknade makt att göra något åt den och det prioriterade inte motståndet mot invandring, eftersom skattefrågorna föreföll praktiskt och strategiskt viktigare. Det är först med Fredrik Reinfeldt som alla fördämningar lossnar och Moderata samlingspartiet helt och hållet överger rationella principer.

    Gillad av 1 person

 13. Leif Nilsson skriver:

  Tack Hans Jensevik för dessa skrämmande fakta!
  Det ansedda analysföretag Pew Research har ju gjort bedömningen att Sverige kommer att ha 30% muslimer år 2050. Sedan behöver det inte dröja länge, innan vi svenskar är en förtryckt minoritet, i det som tidigare var vårt eget land.

  Den framsynte bloggaren snaphanen.dk, som initierat följer utvecklingen i Sverige, skriver idag:
  ” Svenskere født idag, risikerer et liv som kopterne fik i Egypten og Armeniere i Tyrkiet.”
  På grund av PK-medias systematiskt falska rapportering, så är mer än 80 procent av väljarna, allt för okunniga för att inse situationens allvar.

  Gillad av 3 personer

 14. Svante Jonsson skriver:

  Överskottsmännen är nog inte så pigga på att dela en fru även om de är centerpartister från umman. Förresten är det redan kvinnorna som väljer, i alla fall när det gäller den mer fundamentala parningen, att skaffa avkommor i civiliserade delar av biosfären. Våldtäktsoffer väljer inte. Vansinnesförslag från en kommunistdiktatur med en miljardbefolkning på andra sidan jordklotet diskuteras säkert av genusdårarna på riksplanet likaväl som att bussa svenska skolbarn från vanliga kvarter till de kriminella ghettona har diskuterats och föreslagits. Dock finns det ädla riddare i många kommuner någonstans, inte vart fan som helst som försöker göra motstånd med demokratiska metoder vilket Jensevik väl beskriver. All heder! Sammanfattningsvis: På riksplanet, låt hoppet fara. Ut med överskottet!

  Gillad av 1 person

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Du skriver att det är en röd kommun. Såvida din bekanting inte är Sverigedemokrat, så har ju han och en majoritet av elevers och studenters föräldrar röstat för detta.

  Så vad klagar de på?

  De har faktiskt röstat på partier, ja kanske de rentav är medlemmar i partier dessutom och kanske även i grupper som #vistråinteut, #jagärhär och liknande som anser att vuxna muslimska män utan flyktingskäl skall få tillgång till deras barn. De har med vett och vilja röstat på partier som anser att invandrare skall försörjas av svenskar. De har röstat för att invandrade våldtäktsmän skall ges skydd i Sverige.

  De har med största sannolikhet röstat för detta, och känt sig duktiga och goda – för tills helt nyligen höll sig invandrarna i ghettot, och endast de små exotiska inslagen gjorde sig påminda: maträtter, danser, en och annan kändis eller idrottsman/-kvinna, och kanske ett gäng gästarbetare på firman (kanske rentav via subvention från Arbetsförmedlingen (istället för att anställa lokala svenska arbetslösa, som ju är dyrare och inte medger samma subventioner från statlig myndighet)). Tänk så bra det var för kommunen med alla dessa invandrare som bodde i kommunens lokaler under de två första åren, och sedan bosatte sig i lämpligt storstadsghetto väl de statliga anslagen till kommunen tog slut. Tänk så bra det var att kunna få in pengar på detta sätt.

  Så vad klagar de för?

  De har röstat på att det skall vara som det är.

  Deras alternativ är att rösta annorlunda, vilket de inte gör, fega stackare som de är, eller att agera ‘utomparlamentariskt’ vilket de absolut inte vågar – inte ens om dottern gruppvåldtas i skolan skulle en förälder våga be sina vänner om hjälp att skipa rättvisa.

  Den som likt jag bott och arbetat i invandrar-ghetton sedan Bildt var statsminister kan inte annat än hånskratta.

  Säng: bäddad. Ligg!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

   • Kardanaxel skriver:

    Nej, men så länge som vi har det politiska system som vi har, så kan vi inte legalt göra något åt det. Annat än att verbalt och oförtrutet söka påverka våra medmänniskor. Never ever give up! Men det blir tufft, med tanke på att hela 82% röstade för självmord i senaste valet, tyvärr inte ”bara” 51% som du skrev.

    Gilla

  • Loke skriver:

   ”– inte ens om dottern gruppvåldtas i skolan skulle en förälder våga be sina vänner om hjälp att skipa rättvisa.”

   Att försöka genomföra en enskild aktion som bryter mot konsensus i ett kollektivt samhälle som det svenska skulle ge svåra konsekvenser. De flesta i röda samhällen är direkt eller indirekt ekonomiskt beroende av kommunen. De röda kan omplacera kommunanställda eller indirekt via påtryckningar se till att få privatanställda motståndare på ekonomiskt fallrep. Kvinnorna, inte enbart de röda, hade också mobiliserat mot män som försökt sig på en rättvis hämndaktion. Efter att ha skrämt våldtäktsmännen hade vängruppen skjutits i ryggen av samhället och hamnat i fängelse, blivit av med jobb och kontaktnät. Frun hade skiljt sig pga det sociala trycket och din dotter kanske inte heller uppskattat hjälpen.

   De röda kommunerna är satta av de blå kommunerna att ta hand om migranterna. Utan full betalning från de blå kommunerna hade det över huvudtaget inte funnits medel för att hålla migranter i glesbygd. Det hade varit helt omöjligt att upprätthålla den lokala Godheten utan stöd från Täby, Nacka, Lidingö m.fl. kommuner. De röda kommunerna gör exakt det som de blå kommunerna betalar för. Att ta hand om migranter. Så att man slipper dem i de blå kommunerna.

   Gilla

 16. KristinaF. skriver:

  En erfarenhet från biståndsverksamhet är ju att det ger mycket bättre resultat att satsa på kvinnor än på män. För de tar hand om sin familj och sitt samhälle. Men här i Sverige satsar vi enorma resurser på män. Med stora negativa konsekvenser för samhället. Det känns mycket omoraliskt och obehagligt.

  Gillad av 3 personer

 17. Konservativ skriver:

  Den liberala förstörelsegenerationen slår till igen med sin okunskap om människan och tingens ordning. Månggifte för kvinnor? Ni dyrkar avguden Tabula Rasa och tror i er oändliga arrogans och er oändliga maktlystnad att ni kan omdefniera det mänskliga djuret helt efter eget skön. Har ni inte gjort nog med skada? Inte ens nu, på katastrofens yttersta rand tänker ni ta er egen sida. Inte ens nu tänker ni visa någon lojalitet?

  Gillad av 4 personer

 18. introvert skriver:

  De flesta män och kvinnor var man än vänder sig i världen vill inte ha månggifte.
  Ett fåtal individer tycker av olika anledningar att det går bra. Få, mycket få
  samhällen har äktenskap där kvinnor har fler än en man. I Tibet ,i Västafrika och Indien
  vad jag vet. Kvinnor får färre barn än män. Dessa livsstilar kanske funkar i små samhällen.
  I Tibet var det fattigdom som gjorde att fyra bröder delade på en kvinna och dessa män
  var aldrig hemma samtidigt. I vår civilisation är det bäddat med trubbel att ha månggifte.

  Gillad av 2 personer

 19. Jag bara undrar skriver:

  Fattiga kineser köper numera kvinnor i Laos ich Vietnam. Dessa bortsolda ännu fattigare flickor får betala priset för Kinas 1barnspolitik. Vi lär oss: Män vill av naturliga/biologiska/kulturella skäl ha en fru. Till varje pris. Finns det inga på plats, importeras de (se thai-kvinnorna). Detta fixas genom anhöriginvandring eller slavhandel. Att dessa unga män kommer att vilja leva ett munkliv av bara tacksamhet över att få vistas hos oss, är naturligtvis surrealistisk önsketänkande. Lösning a) ”Mansöverskottet” kommer inom de närmaste årtionden att lösa sig, vi kommet att se fler importerade kvinnor med stora barnaskaror till föjld. Lösning b) Det ensamma männen skickas tillbaka.
  Lösning c) De får förbli ensamma, inga fruar tillåts komma efter. Alla lösningarna blir en katastrof, antingen för dem eller för oss.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   ”…Dessa bortsolda ännu fattigare flickor får betala priset för Kinas 1barnspolitik…”

   Är det ”ettbarnspolitikens” fel, eller beror pojköverskottet på att flickor värderades lägre än pojkar, så att många flickfoster aborterades?

   (Ett barn per familj gällde större städer. På landsbygden fick man ha två barn, på vissa platser tre)

   Gillad av 1 person

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Att an aborterade många flickfoster var väl i sig en effekt av ettbarnspolitiken. (Och om jag förstår det rätt så var det ett helt rationellt val utifrån givna omständigheter, till skillnad från när västerländska feminister aborterar pojkfoster för att de inte vill ge liv till framtida gubbslem.)

    Gilla

 20. Fälleben skriver:

  Jag har försökt komma i balans hela dagen, vad i Jenseviks inlägg stör mig så i grunden? Jag har lagt dagen på att lyssna på klokare män, bland annat VDH. Jag tror det är att han undviker eller inte förstår den konklusion som för mig står klar, krig. Europa går med fasta steg mot krig, för tror Jensevik på allvar på månggifte? Det är ju så klart trams, istället så visar inlägget på att verkligheten sprungit ifrån folks förmåga att analysera den, att skriva om månggifte är kanske ett sätt att förneka vad som komma skall, och slippa dra sitt strå till stacken genom att dra de nödvändiga slutsatserna och stödja de få krafter som finns som försöker stoppa detta, i Sverige endast representerade av AFS. Utan repatriering så får vi krig, inbördeskrig, mellan européer och med invandrarna på samma sida som ett fallerande etablissemang.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Månggifte är som Bengt Dennis 500%. Det är den logiska, rationalistiska slutsatsen av det paradigm man har varit van att förlita sig på och utgå ifrån samtidigt som det är en så absurd idioti att det för var och en som inte har investerat hela sin intellektuella heder i det gamla paradigmen absolut självklart är det slutgiltiga beviset för att paradigmet har fallit.

   Propåen om månggifte är undermedvetna medgivandet att alla måste UT, med eller utan föregående krig. Vi räknar nu bara dagarna tills kriget inleds.

   Gillad av 1 person

  • Johanna skriver:

   Även jag har tänkt tanken att vi står inför ett större krig.
   Men det är Jordan Petersons tal om att ta ansvar som tydligen attraherar unga västerländska män som ger mig de associationerna.
   Någon sorts kollektiv mental förberedelse likt första världskrigets unga män verkade vara drabbade av.
   Ansvar behövs. Fast jag bävar för krig. Min farfar dog i andra världskriget.

   Gilla

  • Maja Dacke skriver:

   Men … Göran … det är du som ska dela din fru med ett par andra maskuliner!

   Tänk så fint! Två kompisar i hemmet att kolla och prata fotboll med, ta en bärs med på puben och alltid kunna skylla på de andra när ni raglar hem och blir utskällda …

   Eller kunna skylla ifrån dig: Nänä, det där är inte min son, han är ju inte det minsta intelligent! Och skulle frun bli alltför påstridig och oregerlig har du ju backup …

   Förmånligt!

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Haha Ja Maja paradiset för någon kanske.
    Men är fullt nöjd som det är, Kollar varken fotboll eller går på puben numer.
    Att likt Bonobo aporna lösa alla konflikter med sex, i grupp är inte min kopp av te.
    Men förstår dom sist valda på skolgårdens önskan att bli mångdubbelt uppvaktade.
    Respekterar den med. Kanske så är jag lite fyrkantig i mitt tänkande 🙂
    Mvh Göran.

    Gillad av 1 person

 21. Hans Henriksson skriver:

  Nu har den ”globala humanitära stormakten” importerat och försörjt analfabeter och kriminella i mer än 40 år! Merparten uppmuntrades av Fredrik Reinfeldt 2006 – 2015 (var är han nu?}
  Det s,k, mångkulturella projektet som Olof Palme fick igenom i Riksdagen 1975 har nulett fram till en totalt ohållbar situation!
  ”Ladorna är tomma” sa Magdalena Andersson 2014! Nu spenderar enbart Migrationsverket över 100 (ett hundra) Miljarder per år på bidragsflyktingar!!!!
  När ska det här naiva självgoda landet vakna?

  Gillad av 2 personer

 22. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Jag ser en del kritik mot att Jensevik skulle propagera för månggifte. Den kritiken förefaller mig lite missriktad. Han konstaterar att en sådan lösning diskuteras i Kina och nämner rent sakligt att det finns argument för en sådan lösning. Det betyder inte nödvändigtvis att han tycker att det är en bra lösning eller att han skulle tro på att en sådan lösning verkligen skulle ha någon möjlighet att fungera. Jag ser det snarare som att det är menat som en diskussionsöppnare.
  Och på ett rent principiellt plan, vad är det egentligen för fel på månggifte? (Jag tog upp detta och några andra sexuella avarter för några år sedan i Hindra inte kärleken: stöd förslagen från #LUF och #CUF)

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag antager att det försåtliga lilla ordet ”principiellt” inte står där utan orsak. Jag tänker likväl hålla mig till verklighetens och sinnevärldens politik.

   Det som talar mot månggifte är framför allt universellt dåliga erfarenheter, vilka mycket tydligt, tillsammans med allt vi inom oss vet om kärleken och friska människors spontana livsval, talar för att vi evolutionärt är skapade för monogami.

   Inget står i ett fritt samhälle i vägen för konstellationer av människor, fritt valda och fritt sammansatta, att leva tillsammans i former de själva väljer. Äktenskapet har inget att göra med detta, utan är instiftat för att säkerställa samhällets överlevnad i form av sunt uppfostrade nya generationer. Äktenskapet är till för barnens skull, för att skydda barnen, för att ge barnen en familj att växa upp i och för att socialt och kulturellt stärka föräldrarna och deras union som mor och far, kvinna och man.

   Att upplösningen och perversionen av äktenskapet skulle leda till diskussioner om månggifte var förstås från första början klart. Äktenskapet måste snaras möjligt återinföras. Löst folk som vill leva tillsammans på andra grunder än äktenskapet får lov att göra detta just på andra grunder än äktenskapet.

   Gilla

 23. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Vadå ”principiellt” försåtligt? Det står där inte försåtligt utan av en mycket viktig anledning. Jag är inte själv polygamist, men jag ser inte varför jag nödvändigtvis skall tvinga på andra den livsstil som jag föredrar (dvs. monogamt äktenskap, även om jag nu råkar vara ogift).
  Äktenskap handlar implicit om sexuell samvaro och att ta ansvar för avkomma och att ha gemensamt hushåll. Alla dessa saker kan göras av personer i kollektiv. Varför skall de då inte kunna formalisera detta i ett kontrakt? För att citera från mitt inlägg jag länkade till ovan:

  »Vår kultur är monogam. Jag tror att många skulle ha svårt att hantera familjebildningar med månggifte. Jag ser själv kärnfamiljen som samhällets grundläggande sociala enhet och ser den familjefientliga politiken som ett av de främsta problemen vi har. Men det sagt, jag vet inte att monogami eller kärnfamiljen i sig skulle vara särskilt naturligt eller mer rätt än andra familjebildningar. För mig förefaller det enda naturliga kriteriet vara att familjebildningen innefattar både män och kvinnor. Helt samkönade familjebildningar förefaller mig onaturligt. Men det har vi lagstiftat är en rättighet.

  Jag förutser att det kan bli vissa problem vad gäller saker som boskillnad när någon vill skilja sig från resten av gruppen (för att inte tala om ifall en person vill skilja sig från en del av övriga äktenskapspartner), och hur man skall fördela arv och liknande. Äktenskapsförord kan lätt bli en mardröm. Jag är den förste att gå i bräschen för den traditionella kärnfamiljen, men jag ser inga principiella skäl till att vi inte skulle låta människor få leva tillsammans under juridiskt fastslagna kontraktsformer när vi varken har förbud mot sexuell samvaro i grupp eller kollektivt boende i övrigt.»

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.