Varför även kapitalismen måste räddas

Lennart Bengtsson

Ingen del av världen har producerat så många vetenskapliga giganter som Europa gjort under de senaste 500 åren. Utan dessa hade inte bara vår värld varit annorlunda idag utan också vårt tänkande. Vid sidan av alla stora matematiker, fysiker och kemister tror jag inte minst vårt tänkande har påverkats av Adam Smith och Charles Darwin. Även om skillnaden mellan ekonomi och biologi är stor har det tänkande som Smith och Darwin utvecklade många likheter.

I den kaotiska värld som kännetecknar såväl ekonomi som biologi finns det inneboende mekanismer som har förmåga att skapa ordning ur kaos. Adam Smith idé om den osynliga handen som byter varor slumpvis mellan människor och på så sätt skapar ordning och struktur då rationella varelser till slut väljer det som är mest förmånligt. Liknande gäller för evolutionsläran där principen ”survival of the fittest” över tid har skapat ändamålsenliga och mer avancerade livsformer tack vare slumpartade processer. Faran uppstår när människan griper in och stör de naturliga processerna. De är inte deterministiska i egentlig mening men beter sig deterministiskt om de betraktas i sin totalitet ungefär som klimatet i jämförelse med det ostyriga vädret.

Låt mig här i utveckla Adam Smiths principer och hur dessa har påverkats av människan. Det mest drastiska har varit de ekonomiska experimenten inom socialismen och kommunismen vilka genomgående misslyckats och lett till ekonomisk kollaps som vi väl känner till från Sovjetunionen och andra kommuniststater. Kina har hittills gett marknadskrafterna visst spelrum men detta kan väl komma att ändras om den ekonomiska politiken blir mer toppstyrd som nu under Xi Jinping.

Men det är inte bara de socialistiska staterna som är problem utan även länderna i västvärlden, inte minst i USA. Vad som hänt där och i mindre skala även allmänt i västvärlden är att den snabba ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna huvudsakligen har gynnat de allra rikaste. I många länder, inte minst i USA, har de fattiga drabbats men också medelklassen med i bästa fall oförändrade löner. Genomgående har arbetsvillkoren försämrats och likaså arbetstryggheten.

De flesta av dagens seniorer har det förvisso väsentligt bättre än sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar men även bättre än barn och barnbarn. Vad är orsaken att dagens ekonomiska system enbart gynnar de rikaste och detta alltmer ju rikare man är?

Robert Reich har diskuterat detta i sin högst läsvärda bok Saving Capitalism: For the Many, not for the Few. Situationen berör USA men gäller även i viss mån Sverige där man vid sidan av en ekonomisk elit också har en politisk sådan, vilken i betydligt större utsträckning än vanligt folk kan se om sitt hus. Här rör det sig mer om politiska kontakter med förmåner som utvalda tjänster och befattningar samt tillgång till attraktiva bostäder i storstädernas innekvarter.

Reich redogör i sin bok hur Adam Smiths osynliga hand har satts ur spel. Detta har skett systematiskt över en längre tid genom att de mäktiga och rika via avancerad lobbyverksamhet ser till att lagar och förordningar systematiskt modifieras till deras fördel. Detta har pågått ända sedan Reagans presidenttid. Amerikanska politiker är mer eller mindre i händerna på den rika och mäktiga överklassen som via allehanda hjälpredor som juridiska experter och före detta politiker ser till att ändringar ständigt görs för att alltmer gynna de superrika. I och med globaliseringen sprids företeelsen även till andra länder. Även före detta svenska politiker dras in i sådana nät som de inte kan motstå genom de generösa ekonomiska och andra fördelar som erbjuds.

Vad man ser är en sofistikerad form av korruption som inte bara går ut över medelklass och fattiga utan även bryter ned en sund fungerande kapitalism som till slut även kommer att drabba den superrika överklassen. Situationen skulle kunna återställas med lämpliga former av lagändringar av det slag som faktiskt förekom under första hälften av 1900-talet då man stävjade den ohämmade kapitalism som vuxit fram under slutet av 1800-talet. Vad som krävs är ett annat slag av politiker som har kraft och förmåga att ändra på en kapitalism som har gått fullständigt fel och som riskerar att förstöra hela samhällen.

En sådan översyn behövs också i Sverige.

20 reaktioner på ”Varför även kapitalismen måste räddas

 1. PEWE skriver:

  1973 ströp OPEC oljekranarna till väst. Oljeländerna visade upp sin makt. Vi fick en konstruerad oljekris. Ur detta drogs vissa lärdomar. Både från oljeländernas sida och väst. Man tvingades inse sitt ömsesidiga beroende. Olja och världsekonomi hängde samman. Världsekonomin vävde in detta, och samarbete blev svaret. De större oljeländerna investerar sedan länge i västs ekonomier. Sedan dess har allehanda avregleringar satt fart på ekonomierna. Och där ingår mer porösa gränser – för bland annat migration.

  Men avregleringar och ökad migration ställer även människor emot varandra. Dessa motsättningar hanteras med en förstärkt multikulturalism, som ställer enskilda grupper emot varandra. I stället för mot högre hierarkier. Söndra och härska via mångfaldspolitik. Till det kommer arbetet med att försvaga nationalstaterna. Man utmåla all nationalism som farlig. Gärna med hänvisningar till nazism och fascism. Man har lyckats få stöd för denna politik i enskilda länder. Men inte inom de gamla östländerna. Man har fått västliga inrikespolitiker att arbeta emot sina egna befolkningars intressen. Till del genom att köpa upp äldre politiker. Se efter vart de tar vägen. De hamnar i olika ”Think-tanks” och banker under det internationella kapitalets paraply. Gamla politiska kontaktnät upprätthålls. Och fortsätter att påverka inrikespolitiken. Sammantaget göds en global agenda på småfolkets bekostnad.

  Men vad den politiska eliten överraskats av är det begynnande folkliga motståndet. Gärna lite nedlåtande betecknat som populism. Bakom motståndet ligger en rädsla över att förlora sin kulturella hemvist. För det som pågår är ett planerat kulturmord, om än i slow motion. Där ändläget utgör den egna kulturens totala utplåning. Kvar står den atomiserade människan. Den perfekte konsumenten.

  All denna politik bär överstatlighetens prägel. Det är i det ljuset man bör betrakta Angela Merkels och Emmanuel Macrons uttalanden. Merkel säger; ”Nationalstaterna måste i dag vara beredda att ge upp sin suveränitet”. Och att suveräna nationalstater bör ignorera sina medborgare när det gäller invandring, gränser och suveränitet. Alltså ignorera den egna befolkningens demokratiska fundament. Och Macron yttrar; ”Att patriotism är motsatsen till nationalism, eftersom nationalism är förräderi”. Båda ställer sig emot sina egna befolkningar. Sluter upp på det internationella kapitalets sida. I sann monopolanda. Det är i det ljuset vi bör betrakta våra porösa gränser, och migrationen. Inget sker av en slump. Man har till och med lyckats få media med sig. Och vänstern agerar nyttiga…, ja ni vet vad.

  Gillad av 11 personer

  • brrr skriver:

   Och under tiden har jordens befolkning ökat från c:a 3,5 till idag c:a 7,5 miljarder, merparten i Syd.
   Om inte vansinnet stoppas, lär det snart komma en flodvåg av unga män från Syd, hundratals miljoner vill till Europa redan nu.

   Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  Boken ligger och väntar på läsning. Hade gärna sett en lite närgångnare redogörelse, bl.a. av användningen av termen ”kapitalism(en)”. Det ordet är ju ursprungligen ett socialistiskt invektiv snarare än en meningsfull term. Det kan användas lite hur som helst, det är en dissocierad abstraktion.

  Det som har hänt, som inte många har lagt märke till, är ju att medan konservatism och liberalism var allierade under Kalla kriget, så har liberalismen efter dess slut övergått till att i stället alliera sig med socialismen. Med liberalismen avser jag här den blinda tron på helt oinskränkt näringsverksamhet, framför allt i storföretag, framför allt multinationellt, alltså just där näringsverksamheten behöver politiskt och ideologiskt understöd gentemot konservativa skyddsmekansimer. I ett land som Sverige bestod den s. k. icke-socialistiska sidan inom politiken (m, c, fp, kd) uteslutande av liberala partier och till ingen som helst del av konservativa. De statsbevarande systemen togs som givna och/eller onödiga och hade ingen försvarare. Detta förklarar uppståendet av en bredare sjuklöver-allians och decemberöverenskommelsen, tillsammans Döskalliansen när dessa fyra partier gjorde gemensam sak med de socialistiska partierna för att byta ut det gamla tråkiga och töntiga folket mot ett nytt färgrikt, olika och kryddstarkt.

  Det är socialismen som idag bäst kan hjälpa liberalismen att säkerställa de multinationella korporationernas välmåga, medan konservatismen står hindrande i vägen. Men vilken av dessa sidor skall rätteligen kallas ”kapitalismen”? Här uppenbaras termens otillfredställande vaghet och innehållslöshet.

  Gillad av 5 personer

 3. Dags att lämna detta kalla land, där fruar klappar glatt i hand, utan tand, ett jakdjur han ju fann, snabbt mot Kina med jade funnen i varmer sand, för att till sig byta tyg som fjäril spann, som aldrig setts av danske man skriver:

  Nu har jag ju inte läst min Wealth of Nations ännu men det jag tror saknas hos de som lovprisar kapitalism det är att det saknas ett avgränsat syfte, den osynliga handen gör att alla får det bättre men detta förutsätter ett slutet system, ett system där alla omfattas. Så är det inte idag utan precis som vissa politiska religioner nu utnyttjar vår frihet för att sprida sin ofrihet så utnyttjar Kina våra öppna ekonomier med en sluten och hårt kontrollerad ekonomi. Vi har till väst ett membran av frihet som endast är permeabelt från ett håll, omvänd osmos.

  Syftet med den osynliga handen måste ju vara att folk skall få det bättre men vad betyder det? Meningen med livet är vad man gör och att då flytta jobb till Kina så att en stor massa skall gå sysslolösa verkar var ett recept för ett splittrat samhälle, jag kan inte se poängen och att endast räkna medelvärdet av vårt välstånd slår uppenbart fel, när vissa kommer till att äga allt, och ha meningsfull sysselsättning, men ett mycket större antal äger relativt lite, och ser sig utan jobb. Låt Kina lösa sina egna problem och låt oss köpa kläder sydda som förr, i Portugal och äta mat producerad i Sverige i högre grad.

  Västvärlden styrs av politiska och ekonomiska teorier som kräver ett slutet system, eller rättare, ett system där kontroll av randvillkoren är av yttersta vikt för att ekvationen skall kunna lösas. Istället för att inse detta så har politikerna, eftersom de tillhör gruppen som tjänar på att kakan blir större, deras intäkt är direkt proportionell mot kakans storlek eftersom de är parasiter, valt att gå globalismens väg, de försöker inbilla oss att ”om bara” alla följer globala regler så blir vi alla rikare, och kineser och muslimer hånler var och en på sitt håll. Hehe tänker kinesen och får bidrag för att bygga vindkraftverk och bygger raskt 300 kolkraftverk, eller hehe, inför ni genustranskvotering så ökar vi istället arbetstiden till 14 timmar. På liknande sätt myser ottomanerna eller MB eller salafisterna eller Ayatollorna. Hehe, sprid ni er pk-ism och låt alla era skådespelare och mediapersoner tala om fredens religion när folk sprängs i bitar.

  Så inkomstfördelningen måste man alltid brottas med men det nuvarande öppna systemet mot regioner med andra regler måste få ett slut.

  Gillad av 7 personer

 4. Underdog skriver:

  Monopol är kapitalistens mål som Galenskaparna uttryckte det i sin film ”Hajen som visste för mycket”. Man bör nog skilja mellan kapitalism och den marknadsekonomi som Adam Smith beskriver. Den osynliga handen är resultatet av mängder av små rationella egennyttiga beslut fattade av enskilda individer och företag. På det sättet är analogin med evolutionsläran mycket rimlig. Det stora problemet med marknadsekonomin är att den i princip bygger på full transparens, dvs den som fattar sitt rationella beslut kan se den fulla konsekvensen av beslutet. Eftersom det är en utopi behövs regleringar. Utnyttjandet av informationsövertag är det som möjliggör skapandet av kapitalistiska privatmonopol. Att dessa ibland behöver brytas upp för att inte bli samhällsskadliga insåg man i USA av alla ställen tidigt under andra hälften av 1800-talet i flera rättsprocesser som lade grunden för amerikansk konkurrensrätt. Det finns mycket att skriva om detta, men detta är bara en kort kommentar.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Marknadsekonomi är väl det större begreppet medan kapitalismen syftar på att kapitalet allokeras till de ställen fär det får störst avkastning. Kapitalismen kan bara fungera inom ramen för en marknadsekonomi.

   Idealtillstånden förutsätter regleringar på så sätt att man skyddar grundmekanismerna mot obehörigt utnyttjande.

   Gilla

 5. Richard skriver:

  ”Även före detta svenska politiker dras in i sådana nät som de inte kan motstå genom de generösa ekonomiska och andra fördelar som erbjuds.”

  Ytterligare ett skäl till att de inte motstår är att de är ohederliga och korrumperade människor. En hederlig människa skulle kunna motstå detta.

  Gillad av 1 person

 6. Vaknauppnu skriver:

  Vore underbart om alla stora & mellanföretag tog beslut om att gynna västvärlden i västvärlden.
  Klipp banden med Kina , indien, arabvärlden etc och skicka tillbaka menafolket bums! De skall hem och bygga upp sina egna länder. Allt för många är här och vill oss illa. UT med dom!

  Gillad av 1 person

 7. Observatör skriver:

  En förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är att företagen ägs av personer som satsat både sina pengar och sitt goda namn i företaget och som känner marknaden. Idag ägs företagen i stor utsträckning av fonder som förvaltas av personer som jag brukar benämna ”finansfifflare”. Dessa riskerar ingenting personligen. Hur det än går kvitterar de ut sina bonusar och sin avgift. Ofta har de ingen aning om vad företagen tillverkar. Det handlar bara om att kortsiktigt plocka ut så mycket som möjligt utan en tanke på långsiktiga konsekvenser eftersom de säljer innan effekterna visar sig.

  Gillad av 2 personer

 8. Sixten Johansson skriver:

  En viktig artikel, för den pekar på hur sjukt och samhällsförstörande härskarklassens tystlåtna tredje kluster är: en ohämmad rovkapitalism utan social hemhörighet och socialt ansvar. Den finns på alla nivåer ända upp till den globala. I vardagslag dolt under babblet och impulserna som våra sinnen bombarderas med matas och översköljs vi med all denna materialism, kommersialism, konsumism, ständiga hjärntvätt i syfte att framavla självmant och kollektivt formade idisslande kossor i en global lösdriftslagård.

  I dag är kanske hälften av dissidenterna medvetna om globalismens faror, men mycket få ser hela det beskrivna komplexet. Hela partivänstern och den politiska mitten har svalt eller blivit uppslukade av rovkapitalismen. Bara små fraktioner gammelkommunister och andra vänsterintellektuella fortsätter att kritisera hela kapitalismen, feminismen och kulturförstörelsen. I USA formuleras kritik även från paleokonservativa och från alternativa högerfraktioner.

  Logiskt kan vi förstå att alla tre klustren – utopister, babbelianer, näriga ärkeegoister – utvecklar hybris, hyckleri och förljugen självbild, när de frigör sig från sina sociala rötter, sin återkoppling från verkligheten och därmed från all verklig social ansvarskänsla. Deras uppblåsta egon inbillar sig att alla tillgångar som har råkat ansamlas hos dem är deras personliga förtjänst, egna skapelse. Girigt fortsätter deras sjuka egon att suga ut varje droppe de förmår ur samhällskroppens och folkets allt slankigare bröst.

  Gilla

  • brrr skriver:

   Tio sådana inlägg per dag, så kanske även andra hälften av dissidenterna börjar titta i den riktningen, plus att lika många till av ”det sovande folket” kvicknar till och begriper att vi måste slåss åt alla håll och kanter!

   Gillad av 1 person

 9. phnordin skriver:

  Din krönika ät högaktuell inte minst med tanke på vad som händer i Frankrike och de gula västarnas uppror. Gapet mellan superrika och fattiga har ökat exponentiellt sedan några årtionden -framförallt genom globaliseringen som skapat nya jätteförmögenheter och samtidigt slagit ut hela segment av traditionell industri med ökad arbetslöshet och rotlöshet som följd. PK- samhällets stora synd är att inte ha uppmärksammat sambandet mellan uppkomsten av ”Populismen” och globalismen pga förblindande ideologiska ståndpunkter.

  Gilla

 10. Göran Holmström skriver:

  Varför måste kapitalismen räddas då? Girighet är ju i min värld en dödsynd. Och det är tyvärr kapitalismens största morot verkar det som. Ja alla vill väl vara rika egentligen, men dom flesta vill inte det till vilket pris som helst. Efter jagat pengar och jobbat bort äktenskapet och barnens uppväxt, så anser inte jag att pengarna var värt det överhuvudtaget. Hade jag haft facit som ung så hade jag valt ett arbete som verkligen gav stimulans och frid i sinnet, än alla irrvägar som tagits för att tjäna pengar. Ska inte klaga nu, tvärtom drömlivet med stort D.
  Visst skulle jag vilja ha mer deg, men börjar så sakta inse att pengar korrumperar dom flesta och hämmar kreativiteten rejält.
  Varför ska då detta korrupta system överleva?
  Båda ytterligheterna är som jag ser det lika sjuka! Den ena vill ge bort allt, den andra roffa åt sig allt.
  Jag vill bara skapa, i alla dess former, mat, älskog, möbler, målningar,mc och massor mer. Att girigt bygga ett mausoleum åt sig själv i form av pengar eller byggnader är just girigt! Man kan inte ta med ett dugg när det är dags att gå.
  Jag vill bara ha så roligt det går till den dagen, om det ger pengar så bra.
  Om inte så bra med.
  Tänk om världens rikaste delade med sig lite, visst behåll så det räcker till överflödig lyx om det är viktigt, men resten räcker mer än väl för att lyfta livet för bra många. Det vore något det.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Snälle Göran! du är lite indoktrinerad av begreppens halt tror jag! Kapiitalismen är det som har frambringat dagens välstånd och att en mindre andel av världens befolkning än någonsin lever över fattigdomsgränsen.

   Kasta inte ut barnet med badvattnet!

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Vet Olle, är delvis avis för att jag är usel i affärer, samt att pengar är förbaskat svårt att hålla i.
    Man lever inte som man lär alla gånger 🙂
    Men håller fast vid, varför alla rika är sådana girigbukar? dom kunde gott spilla över lite på fattiga Genier som mig 😉

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Ja, mycket statistik, tja, det beror ju på vem man är, om man klarar två diagram utan att ropa på Trump och konservativa…

   Gilla

 11. olle reimers skriver:

  Lennart brukar ha rätt för det mesta men föreställning om att manipuleringen av reglerna till mnopolkapitalisternas fördel började på Reagans tid är felaktig.

  Det var mötet på Jekyll Island mellan Teddy Roosevelt och ett antal bankirer år 1911 (tror jag det var) som ledde fram till en privatägd centralbank, Federal Reserve, som var det egentliga startskottet. Federal reservesytemet omfattar Bank of England, Bundesbank, liksom flertalet av de europeiska centralbankerna.

  Vad dessa herrar förstod var att den typen av viktiga beslut måste ske i hemlighet. Ett tyst samarbete mellan politiska och ekonomiska makthavare blev således följden av detta möte. Det har i sin tur lett fram till den ”swamp” som Donald Trump har lovat sin väljare att rensa.

  En följd (Jimmy Carter) var att man startade SES-systemet som innebär att f.n. c:a 25 000 centralt placerade ämbetsmän har livslång anställningsgaranti med lön likvärdig med en amirals. De är den främsta garanten för att träsket består.

  Följden av detta system är att hela förvaltningen och det system som den amerikanska konstitutionen grundade, med tre fristånde grenar. är helt korrumperat. Den kanske allra viktigaste delen för att garantera systemets funktionsduglighet: den fristående domarkåren, är ett minne blott.

  Häromdagen framkom det till exempel att Högsta Domstolens ordförande, Justice Roberts. är utsatt för utpressning på grund av sin påstådda homosexualitet. Så snart ett kontroversiellt fall är uppe hos någon federal domare uppstår frågan i vilken mån CIA kan utöva press på den domaren att döma åt ett visst håll. Bedömningen är att det är ytterst få av de federala domarna, som alltså är ryggraden i systemet, är tillräckligt okorrumperad, för att man ska kunna få till en rättvis prövning.

  Den olagliga övervakningen av USA:s medborgare fick riktig fart med Patriot Act efter 9/11. Numera lyssnas alla viktiga personer av 24/7. Dessutom har man kodorden till alla deras bankkonton, e-mail o.s.v.

  Innan den amerilanska krisen är löst kan man inte förvänta sig någon bättring.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.