Du ska älska dig själv

Mohamed Omar

Idag är det den 6 januari och trettondedag jul. Dagen benämns också ”tre konungars fest” eftersom man då brukar komma ihåg de tre vise män eller heliga konungar som följde stjärnan tills stallet i Betlehem. Evangelisten Matteus berättar (2:11):

”De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.”

Det står ingenting om att de var konungar. De har inte ens några namn. Men ur denna mening växte en legend. De vise männen blev tre till antalet (lika många som gåvorna), de blev konungar, och de fick namn. Kaspar, Melkior och Baltasar. Man berättade om vilka länder de kom ifrån, hur de såg ut och hur gamla de var. De ska ha kommit från tre olika världsdelar, namn på länder som Indien, Kaldéen, Persien, Nubien och Arabien brukar nämnas. En av de tre beskrivas ofta som afrikan eller ”mor”.

Men i den första avbildningen från 300-talet bär alla tre persiska huvudbonader. I evangelierna kallas de ”mager”, ett persiskt ord som på svenska översatts till ”stjärntydare”.

Motivet ”Konungarnas tillbedjan” blev med tiden väldigt omtyckt av europeiska konstnärer. De tre konungarna i exotiska och pråliga dräkter som faller ned i tillbedjan inför gudabarnet. Alltsedan fornkyrkan uppförde kristna också spel där berättelsen om de tre vise männen dramatiserades. Från dessa spel har vi fått stjärngossarna med sina strutar och stjärnprydda stavar.

Jag ska vara stjärngosse idag vid vårt trettondagsfirande. Jag kanske passar extra bra eftersom jag har iransk bakgrund?

På Svenska kyrkans hemsida står det att de tre vise männen representerar tre världsdelar:

”I folkliga traditioner kallas stjärntydarna för ’de tre vise männen’. De heter då Kaspar, Melchior och Baltasar och de representerar världsdelarna Europa, Afrika och Asien.”

Kyrkan har valt att betona sitt internationella arbete denna dag:

”Maria och Josef tvingades fly undan hot och förföljelser till Egypten och Jesus föddes som flyktingbarn. Svenska kyrkan förknippar därför trettondagen med vår delaktighet i världen. Trettondagen är final för insamling till Svenska kyrkans internationella arbete.”

Men Jesus föddes inte som ett flyktingbarn. Han föddes i Betlehem. De var där för att skattskrivas, inte för att söka asyl. Det var först efter födseln som hans föräldrar reste till Egypten för att undkomma kung Herodes. Dessutom nämner inte Svenska kyrkan att 1) både Egypten och Judeen var provinser i det romerska riket och 2) familjen reste hem igen när faran var över.

Fastän jag inte har någon tro, så tycker om kyrkan och går gärna dit vid högtider. Jag känner mig ibland, liksom Patrik Engellau bekände häromdagen, som ”garderobskristen”. En sak jag uppskattar är kyrkoåret med dess olika teman på olika dagar som ger livet rytm, påminner oss om historia och sammanhang och sammanbinder oss med tidigare generationer.

Det finns dock vissa saker i den kristna läran jag har svårt för. En sådan sak är universalismen – att alla folk ska enas i tron på Jesus på samma sätt som de tre konungarna, personifikationer av de tre världsdelarna, böjde knä inför barnet i krubban.

Kristen mission, som Svenska kyrkan verkar ha bytt ut mot ”internationellt arbete”, har genom historien haft som mål att göra alla folk till kristna i enlighet med Jesu befallning: ”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar”.

Missionen har fört mycket gott med sig, till exempel att Bibeln översattes till många språk som tidigare inte haft någon litteratur. De har så kunnat bevaras och studeras. Men å andra sidan är det först och främst dessa språks talare som är ansvariga för sina språks bevarande. Västerlänningar vill gärna ta på sig hela världens bekymmer. Men hur många andra bryr sig om våra bekymmer? I den situation som Europa befinner sig i nu, så behöver hon oss. Jesus sade: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Det betyder att du ska älska dig själv, något som ofta glöms bort.

Engellau spekulerar i om att ”det våras för Gud”. Jag är tveksam. Även jag upplever ett tomrum och att det behöver fyllas med något. Men samtidigt har jag svårt att föreställa mig att kristendomen skulle göra comeback i väst. Så vad kommer i stället? Jag vet inte, jag söker. Vad tror ni?

36 reaktioner på ”Du ska älska dig själv

 1. pllay skriver:

  Jo, kristendomen kommer vinna ökat inflytande, framförallt frikyrkorna.
  I tider av oro och otrygghet söker vi oss till organisationer och auktoriteter vi uppfattar som trygga.
  Frikyrkorna mer än den svenska fd. statskyrkan är just en sådan auktoritet.
  Socialdemokratin brukade fylla funktionen av att vara den trygga hamnen, så inte i framtiden, det nu pågående sveket förstör det partiets framtid.
  En stor fördel för de människor som, efter en utflykt i den Marxistiska tron, söker sig tillbaka till den kristna religionen är att de kan behålla sin -godhet- I stället för att hata oss dissidenter kan de efter väckelsen hata oss agnostiker och andra syndare.
  Med en kristen grund kan också motståndet mot islamiseringen legitimeras utan att bli anklagat för rasism, kanske kan den kristna tron utgöra en plattform för militärt våld och en ny fördrivning av muslimerna?
  Det är svårt att sia om hur återupprättandet av vår kristna kultur ska ske men att en ny väckelserörelse ligger i korten är nog troligt.
  För att vi ska kunna vinna tillbaka vårt land krävs gemensamma grundläggande värderingar och vår kultur, vilande på kristna värderingar, och demokrati är nog den minsta gemensamma nämnare vi kan finna för den kampen.
  Värderingar som skär tvärs igenom samhälle, genus, inkomst, klass och politisk åskådning.
  Så, i den konfrontation vi ser i en snar framtid kommer med säkerhet kristendomen spela en stor roll.

  Gillad av 6 personer

 2. Kjell Rehnström skriver:

  Det verkar gå i vågor det här. Den ortodoxa kyrkan har kommit tillbaka i Ryssland, verkar det, och kristen religion spelar stor roll i USA, har jag förstått. Jag uppfattar att man främst i USA har sett religionen som ett motmedel mot kommunismen.
  Men en religion som i ett totalitärt samhälle framstår som väldigt positiv kan, när den själv kommer till makten, bli väl så totalitär som den totalitära regim den tidigare har verkat i. Polen och Iran framstår som rena skolboksexempel.
  För min del är religion vidskepelse. Jag upplever ingen tomhet eller meningslöshet, för det finns så mycket att förundras över, som att vi kanske rent av är de enda levande varelserna i Universum! Det kanske finns andra civilisationer därute, men frågan är om vi nånsin kommer att få kontakt med dem över ljusårs avstånd och tiden som informationen behöver för att färdas över de oändliga vidderna, om vi nu inte lyckas uppfinna Ursula LeGuins ansibler! Den som lever då får se!
  Så jag fascineras över vår tillvaro som rimligtvis har kommit till av en massa slumpvisa tillfälligheter.
  Bara en sådan sak som att vi vet så mycket om de antika kulturerna före den industriella revolutionen. Berättelsen om Jorden, om istiderna och värmeperioderna som växlat, om djurens utveckling, megafaunan och slutligen efter den senaste istiden, vår kultur. Det är fascinerande!
  En fascinerande tankelek är att fundera över vad våra klimatalarmister hade tyckt strax efter den senaste istiden! Då hade man kanske kunnat tala om klimatångest.
  I jämförelse med detta bleknar alla religiösa urkunder!

  Gillad av 3 personer

 3. PV544S skriver:

  -I evangelierna kallas de ”mager”, ett persiskt ord som på svenska översatts till ”stjärntydare”.
  Det var upplysande att läsa. Sammanfaller med en text jag läst om att dessa stjärntydare kom från en kultur där intresserade kunde lära sig att utveckla sitt synsinne för att se himlafenomen. Dessa tre var kunniga och blev ledsagade.
  Polstjärnan eller Nordstjärnan, en symbol för kungahuset under stormaktstiden. Avbildning på Karl XI:s kista i Riddarholmskyrkan, Stockholm. Nescit occasum.
  Polstjärnan är den fixstjärna som står i zenit ovanför nordpolen och som på norra halvklotet alltid syns norrut. Eftersom den alltid står stadig och aldrig vandrar under horisonten blev den sedan 1681 en kunglig och nationell symbol, som överförts bland annat till den kungliga svenska Nordstjärneorden tillsammans med latinska ordspråket nescit occasum, ”den vet ej av nedgång”. Nordstjärnan avbildas med fem uddar höjda i relief. Polstjärnan är numera också svenska Lapplands landskapsstjärna. Boahjenásti och Boahjenávli (nordsamiska för Himlapluggen och Himlaspiken).

  Gillad av 2 personer

 4. Lars-Olof Svensson skriver:

  Svenska Kyrkan kommer att försvinna, i alla fall som vi känner den idag. Barn varken döps eller konfirmeras i dag och när deras pk-föräldrar gifter sig i kyrkan ber de prästen att undvika allt om religion. Kyrkan kommer att dö sotdöden, det är det många präster som själva tror. Möjligen kan frikyrkorna få ett uppsving. – Kontrasten är Kina, där kristendomen (modell protestantism) är den snabbast växande religionen. Mycket intressant att läsa Ferguson om det i Civilisation.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Men i 2011 var det stort oppsving i kirkegangen i Norge. Her spilte terroren 22. juli samme år stor rolle. Kirken åpnet dørene, og det var mange som søkte seg til kirkerommet sammen med andre.
   Siden har pilene pekt nedover igjen. Men man ser at om Kirken greier å oppleves relevant, kommer mange, spesielt ved kriser.

   Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Risken att kyrksamheten ökar i motsvarande grad i Sverige är nog obefintlig. Med nuvarande ärkebiskop är det snarare moskésamheten som är på uppgång.

    Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag har inget svar rörande religionen. Själv tillhör jag de religiöst oskyldiga och har inget behov av religion i den traditionella bemärkelsen. Jag kan inte se hur man kan förena vetenskap och religion såvida men inte definierar om vad man avser med religion till något fullständigt obegripligt. Det vore naturligtvis väldigt trevligt att man fick träffa gamla bekanta igen som redan lämnat jordiska. Vid min seniora ålder vore det något tröttande att få ta sig an så där 64 st ungmör. Det överlåter jag åt unga muslimer. Själv skulle jag föredra att dricka ett gott öl i Valhall med gamla vänner ungefär som vid Kung Haralds julfirande. Julkorv med timjan är verkligen inte så dumt.

  Gillad av 6 personer

  • Anders skriver:

   ”Vid min seniora ålder vore det något tröttande att få ta sig an så där 64 st ungmör!”. Säg inte det! Några oskulder kan nog göra underverk för potensen. Och jag antar att man inte behöver lägra dem alla på en gång, utan kan nöja sig med någon om dagen? Det kanske också kan vara klokt att ransonera lite, så att de inte omedelbart tar slut. Eller är det med oskulderna som med galten Särimner, att de återuppstår nästa morgon som oskulder igen? I annat fall blir de ju som alla andra oskulder bedagade med tiden. Så att nyttja dem med förstånd är nog att rekommendera.

   Gillad av 1 person

 6. Aurora skriver:

  Man funderar inte särskilt mycket över alla religioner som varit före oss. Som att kristendom, hinduism, islam, buddism, judendom varit de enda hela tiden. Mayafolket hade sin religion. Zoroismen är en religion som stammar från före kristendom och islam. Judendom är mycket gammal. Abraham levde 1500 år före Jesu födelse. För att inte tala om de gamla egyptiernas gudar. Islam är ett hopkok av judendom, östromersk kristendom och annan lokal tro omskriven till ideologi som försvaras krigiskt. Buddism är mer en filosofi än ren religion. Sedan finns taoism och zen. Det är alltså inte alls givet att kristendomen ska bestå i tid och evighet.

  Gillad av 1 person

 7. Göran Holmström skriver:

  Varför måste man hitta? Räcker det inte med att våga tro bara?
  Hade någon frågat den ytterst argsinta 35 åriga människa jag var, hur livet skulle vara som 54 åring så hade mitt svar varit kort då” Död”.
  Men allt vart inte som man trodde utan bättre, Morfar det ordet ger mig så mycket glädje, att få se mitt barnbarn krypa för att vilken dag som helst nu börja sina stapplande steg i sin personliga resa ger mig en lycka är underbar.
  Mina ungar som är vuxna och vackra och rätt nöjda med livet.
  Sådant skänker hopp, och från hopp är steget till att TRO inte långt!
  Det kristna budskapet är vackert, tyvärr så är det svårt för mig att finna tröst och hopp där, utom Biker-bibeln den har skänkt värme i mindre bra stunder.
  Och då var det berättelserna om dom som levt rövare och fått ordning på sina liv som gav en känsla av samhörighet.
  För mig personligen så känns Buddhism mer passande, den logiken tilltalar mitt sinne.
  Men Mohammed du är ju en läsande människa, så encyclopedia of Gods kanske?
  Med över sextusen Gudomar att välja mellan, så kanske en passar som handsken? Eller så gör du det enkelt och Väljer att Gud är samma överallt och att tolkarna av ORDET, bara vill sätta sin knorr på verkligheten.
  Oavsett så har ju bara året börjat, och önskar dig en rolig resa i sökandet efter din personliga stig.

  Gilla

 8. Erik2 skriver:

  Jag har länge förväntat mig att Svenska Kyrkan ska splittras. Men antagligen är vänsterns grepp om styrande enheter för starkt för att det ska kunna ske inifrån. Så jag får väl vänta vidare. Annars är kyrkan för mig idag ännu en av alla dessa propagandistiska vänterorganisationer. ”KommunistNätverket” har mycket riktigt noterat att en viktig orsak till att människor inte kunnat omformas i kommunstisk anda genom åren är just den kristna kyrkan. Därför har man denna gången kopplat greppet om kyrkan först. Det pågår en långsam kommunistisk omvandling av landet.

  Gillad av 4 personer

 9. Vid hög pagod I fogongstan, möter han Shaman, från khitan, gul mössa hög som en spann, en buddhaman, trummar visa fram, dansker mand, måste visa vad han kan, dans från khotan, lärd av en elefantian, mandom svängs frejdigt av och an skriver:

  Det är mycket som ingår i det indoktrinerade födan som vi fått oss till livs sen barnsben, personligen så tvivlar jag på allt jag tror jag vet som inte är rena fakta, som det jag lärt mig om fysik eller var en viss plats ligger. En sanning vi serveras är ondskan i kristendomens universella anspråk, missionerandet, och också jag kan tycka att olika folk kan få organisera sig som de ”vill”, och i synnerhet som nu om interventioner får skadliga ideologier att sprida sig till väst. Men om exempelvis Cortez erövringar i Mexiko skulle ha lett till att man började bygga tempel i Spanien där man skar ut hjärtat på levande människor så hade man nog varit försiktigare med detta projekt, men på den tiden så trodde man inte på kulturell relativism och det gör inte heller jag, och nästan ingen västerlänning heller, det är bara hyckleri, för i väst så har vi genom kristendomen satt individen i centrum och för första gången i världshistorien skapat ett system som inte är totalitärt, men detta är nu under hot.

  Så det man ofta fokuserar på hos Cortez och andra imperialister det är att han dödade många i ursprungsbefolkningen, men vilken kultur var det som ersattes? Aztekerna dyrkade Huitzilopochtli, en Gud som alltid krävde offer för att hålla det onda stånget. Så man utvecklade en dödskult där man offrade människor på en skala som inte står nazisterna efter, det sägs att man vid ett tillfälle offrade 80,000 människor på ett par dagar, det var för detta industriella mördande man konstruerade pyramiderna, och det stora templet i Tenochtitlan, så att man kunde skära ut hjärtat och slakta människor och sedan sparka liket nerför trapporna, där andra tog vid och ibland skar av ansikte och skinn för att göra dräkter åt prästerna. Barbari räcker inte riktigt till för att beskriva detta. Det sägs att 1 av 5 offrades. Dessutom så var sodomi och transvetism en del av kulturen. Så blodsoffer har nog varit en del av all religion och samhällen var alltid totalitära, det var regel. Så när man romantiserar andra sätt att leva så skall man komma ihåg detta, det är bara i väst som ett icketotalitärt samhälle har uppstått med fritt tänkande människor, det är undantaget, inte regeln, och blodsoffer är inte heller undantaget, vi såg det när västs principer fallerade under nazismen och kommunismen och vi ser det under islam, nu senast i Marocko, och det är tydligt att pk-ismen är totalitär. Så jag tror mycket står på spel, så om det inte är kristendomen som skall rädda oss så tror jag åtminstone att det är principerna i kristendomen, för de skriver man inte ihop på en eftermiddag, ingen annan kultur har kommit fram till att individen har ett värde och skall vara fri, och är det inte just individen som pk-ismen angriper, vi skall istället vara en del av en grupp, vita män, ett patriarkat, eller en minoritet, som ett ledarskikt, en nytt prästerskap, kan styra över. Man tror också att blodsoffer hör det förgångna till men relativiseras inte nu när oskyldiga huggs ner, när 11-åringar lemlästas eller när småflickor könsstympas? Firar vi inte det med blommor?

  Gillad av 5 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Det är en allmänt spridd inställning, att religion är något man måste vakna upp från för att se verkligheten som den är. – Jag menar tvärtom att religion är ett villkor för förnuftets bevarande. – Numera har vi det ju lättare, när vi kan ta del av alla andras erfarenheter och är inte instängda och förbjudna att tänka utanför de föreskrivna ramarna.

  Gillad av 2 personer

 11. Tomas Johansson skriver:

  Att Svenska kyrkan på sin hemsida ägnar sig åt lögner och/eller desinformation med en politisk vinkling säger väl en hel del om vår samtid. I samma anda som Lomfors påstående om att det inte finns någon svensk kultur. Det finns hur många exempel som helst. Offentligheten har levt i förnekelse i decennier och är till synes oförmögen att ta sig ur sina livslögner och myter. Man kör på samma hjulspår. Bakom ligger en jesuitmoral där ändamålet helgar medlen och fakta har blivit en åsikt bland andra. Man uppvisar i sina handlingar ren fanatism samtidigt som man anklagar motståndarna för extremism. PK-bygget håller inte ihop och man vet att man inte klarar en fri och öppen debatt. Därför måste ljuget fortsätta.

  Gillad av 4 personer

 12. Alexander D skriver:

  Bra inlägg.

  Vill bara tillägga att tidigaste avbildningarna av de tre vise männen är från 200-talet (priscilla-katakomben), och där finns inga antydningar till persiska huvudbonader.

  Kan också vara värt att känna till att ordet ”mager” har använts i det grekiska språket i princip lika länge som i det persiska, samt att enligt religionshistorikern Robert Charles Zaehner återfanns mager inte bara i den persiska sfären utan även i länder som exempelvis Egypten och Etiopien.

  Hur som helst, vad gäller kristendomens återkomst så tror jag att vi dels kommer se protestantismens utslocknande för att istället se ett ökat inflytande av katolsk och ortodox kristendom.

  Gillad av 2 personer

 13. UlfH skriver:

  Jesus verkade under romarnas ockupation av Palestina. Jesus förkunnade därför med ett kodat språk. Hans budskap måste översättas. Ungefär 30-70 år efter hans död skrevs evangelierna på grekiska. Jesus själv talade arameniska.
  Kristendomen har i alla tider använts i politiska syften. Prästerna stod på maktens sida, det sägs till och med att de brände häxor ( kloka kvinnor).
  Budet att älska andra så som sig själv kräver att man älskar sig själv. Däri ligger problemet. eller svårigheten att älska andra. Därför är Jesus budskap riktat till syndarna, att de skull omvända sig, så de kunde börja älska sina medmänniskor.

  Gillad av 1 person

 14. lookslikeanangel skriver:

  NINEVE

  Nu är jag nog ingen ”garderobskristen”, men…..
  Det KAN vara farligt att trotsa gudarna, så lite offer
  skadar inte!

  Tänk på Jona och valfisken. Han försökte komma undan
  och se hur det gick!

  Han skulle tala staden Nineve till rätta. Gick så där.
  Gud var i alla fall förlåtande:

  Jona 4:11 (Gamla testamentet)

  ”Skulle jag då inte bry mig om Nineve, den stora
  staden, där det finns mer än 120 000 människor
  som inte kan skilja mellan höger och vänster,
  och dessutom många djur?”

  Gilla

 15. Hosianna skriver:

  Tack Eddie, för dessa tänkvärda ord. Som kristen ateist har jag svårt att föreställa mig, att fler svenskar verkligen kommer att bli djupt troende kristna i framtiden…

  … men jag hyser ändå ett allt större hopp om att den upplyst vänliga, kulturkristna civilisationen, som passar oss fridsamma svenskar så bra, kan komma att bestå.

  I skarpt läge, ställda inför valet mellan juden Jesus och muslimen Muhammeds läror kommer, helt visst, alla anständiga människor; ateister, agnostiker och religiösa…

  … i vårt arma, gamla land, att välja rätt sida. Den goda och barmhärtiga, kristna sidan – inte den ständigt våldsbejakande, hänsynslösa och diktatoriskt allomfattande.

  Gillad av 2 personer

 16. Ola Byfält skriver:

  Tyvärr är de 72 oskulderna som jihadisterna skall få njuta av i paradiset inte jungfrur utan ”vita druvor”. På liknande sätt är de pärlliknande ynglingarna i paradiset endast frukter som liknar pärlor. Det har forskaren Christoph Luxenberg övertygande visat i Die Syro-aramäische Lesart des Koran och har naturligtvis varit tvungen att skriva under pseudonym. Begreppet Koran kommer ursprungligen från syriskans ord qerjana som åsyftar evangelieboken eller lektionariet som används vid kristna gudstjänster. Dessutom är uttrycket ”Skriftens moder” (ar. umm al-kitab) som ursprungligen är ett syriskt-arameiskt uttryck och som Koranen anger som sin egen källa och en del av. Denna ”Skriftens moder” är ingenting annat än Bibeln på syriska, den s.k. Peshitta. Därför finner vi så mycket förvanskat bibelmaterial i Koranen. – Några oskulder kan nog göra under för potensen skrev någon, men då det väntas endast druvor så bör nog en rättrogen åtminstone i någon grad följa Muhammeds exempel redan i detta livet om vilken det i en hadith sades ha 30 gånger större virilare potens en gemene man! Dessutom finns en hadith som säger att Muhammed sysslade med nekrofili!

  Gillad av 2 personer

 17. olle reimers skriver:

  Vi i väst kommer att komma underfund med att det avgörande är att vi håller dörrarna öppna för att tala med varandra; även med dem som har rakt motsatta åsikter. Inte att man tolererar deras intolerans men deras personer.

  Om inte så börjar vi slakta varandra igen.

  Gilla

 18. Werner von Winkelbaum skriver:

  Kommer inte ihag den exakta siffrorna men svenska kyrkan sitter pa enorma formogenheter i for av land, skog och byggnader. Finns det nagon koll pa att dessa tillgangar inte toms av nagot politiskt parti, kant for klafinger (kallat ”skatt”) till andras pengar.

  Pagar fortfartande Gustav Vasas stold av kyrkans tillgangar i det tysta?

  Werner von Winkelbaum

  Gilla

 19. Robban skriver:

  Nu ska jag jag vara lite apologetisk och använda ett citat från en populär tv-serie om vad som kommer istället!
  Winter is coming!

  Gilla

 20. catharinavik skriver:

  Enligt kristen tro är alla historiska händelser/ skeenden redan förutsagda (ej förutbestämda) och berättade genom Guds profeter. I Uppenbarelseboken kan man läsa om en ny världsordning men en ledare, en ekonomi och en religion. Denna världsordning är inte från Gud och inte enligt hans vilja men kommer att till en början lura de flesta att vara något gott. Det står att människor vid den tiden kommer att vara så trötta på alla rykten om krig att en enande religion låter bra. Logiskt enligt mig, vill stora banker tjäna en massa pengar är krig ett medel för att skuldsätta nationerna så att bankerna kan ta över. Religion ett medel att bryta ner människors egen vilja. Som det ser ut idag tror jag att det blir en blandning av islam och katolisism. Påven pratar om att han vill denna enhet och struntar i att enligt kristendom finns bara en väg till Gud, genom hans son Jesus Kristus. Förstår det som att 2/3 av jordens befolkning ska bli lurade eller om det menas att 2/3 av alla kristna plus alla andra. I koranen säger Mohammed att han är ”the grate deceiver”. Islam är så stor så religionen måste anpassas till den, hur ska man annars få in den i den ekonomiska enheten, de får ju inte betala bankränta enligt koranen och de tror inte på Jesu gudomlighet så kärnan i kristendomen måste bort. Samtidigt som den nya världs religionen frodas berättar Uppenbarelseboken om en dold väckelse där många kommer till tro på Messias och idag är det många muslimer som konverterar, mestadels iranier i väst men även många muslimer i Egypten samt judar i Israel. Det finns en stor växande kristen rörelse i Kina trots växande förföljelse. I Sverige har svenska kyrkan allt mer närmat sig både katolska kyrkan och islam. Frikyrkan är ganska liten men de som är kvar tar sin tro allt mer på allvar och vissa kyrkor växer med afrikansk invandring från länder där Sverige tidigare hade missionärer.

  Gilla

 21. Rolf skriver:

  Tack Mohamed Omar, för intressanta tankar.

  Jag har anammat den etiska filosofi som Zarathustra är grundare till.
  Som ser Ahura Mazda som världens Skapare.
  Ahura Mazda, betyder den Höga Visheten

  Zarathustra betonar att människans främsta egenskap är:
  Att av egen Fri vilja, göra Medvetna val.

  Det finns ingen ”av gud” given lagbok, utan rådet är:
  Goda Tankar – Goda Ord – Goda Handlingar

  Karmalagen gäller och visar om det var goda val som gjordes.
  Leder till att människor tar ansvar för sina val.

  Innan födelse får var och en teckna ett kontrakt med Skaparen att under sin livstid, förbättra livet på Jorden. Vid återkomsten till andliga världen, sker en utvärdering av vad som gjordes på Jorden.

  https://zoroastrism.wordpress.com/zoroastrismen/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.