Gästskribent Torsten Sandström: Iran och Sverige

Jag har under en månads tid varit på resa i Persien. En nation fylld av färger, ljud, lukter och allt som kan locka våra sinnen. Min färd har inte varit kroppslig utan mental, ty jag har läst en skön bok Iran: A Modern History, skriven av Abbas Amanat, 2017. Författaren har iranskt ursprung och är nu professor vid Yale University.

Det är en djuplodande berättelse (på 900 sidor) om Irans utveckling från 1500-talet till idag. Vi får alltså enbart följa mycket mindre än en femtedel av nationens kända historia. Dess imponerande antika kejsarkultur, som utvecklades i konkurrens med grekernas stadsstater, skildras därför endast som en inledande skiss. Likaså hur araberna och islam under 600-talet betvingade den gamla persiska zoroastrismen, med gudar som Ahura Mazda och profeter som Zarathustra. I boken färdas vi alltså från 1500-talet framåt. En färd under 500 år av ett ”modernt” tidsskede som även Europa upplevt, från en utgångspunkt av kristen dogmatik. Trots stora geografiska och kulturella skillnader mellan öst och väst förnimmer läsaren ändå en form av övergripande historisk gemenskap. Men den särskilda persiska erfarenheten är engelsmäns, ryssars och amerikaners våldsamma maktanspråk över det iranska samhället. En nation som förvandlats från ett fattigt feodalt kejsardöme till den oljeberoende teokrati vi ser idag.

Abbas Amanats breda samhällsbeskrivning och samtidigt detaljerade positionering av den iranska nationens liv kryper under skinnet på läsaren. Känslan av en långfilm med tusentals bilder tränger sig på och förför, trots att boken skildrar en nation som konstant har stått med ideologiska motsättningar och våld upp till öronen. På filmduken flimrar utvecklingen från ett brutalt och otryggt klansamhälle till en nation under islams lynniga handske av stål.

Boken ger dagens svenska läsare intressant politisk information. Av utrymmesskäl kan jag endast lyfta fram tre linjer. Den första rör det persiska klansamhället, som ännu lever kvar sammantvinnat med en dominerande islamsk kultur. Klanerna är en samhällsform med rötter i en mångfald folkstammars urgamla levnadssätt. De har sitt ursprung i den periferi som redan före antikens kejsardöme ständigt brottats med centralmakten. Det rör sig om en patriarkal och auktoritär levnadsform, som ständigt bekämpar tecken på åsiktspluralism och brett folkligt inflytande. Inom stammarna saknas lagstiftning, ty rätten är klanledarnas åldriga sedvänjor. Enligt samma mönster saknas förstås oberoende domstolar. Klanhövdingarnas ord är den rättskipning som erbjuds. Och ledarens ord är orubbligt och utgör skillnaden mellan liv och död. För Sveriges del ger Amanats bok en intressant bakgrund till de maffialiknande klanstrider som ständigt pågår mellan invandrargrupper i landets storstäder, det vill säga fenomen som den svenska eliten valt att dölja genom att tala om socioekonomiska skillnader.

En andra intressant linje i boken är inblicken i det iranska samhällets extrema ideologiska slutenhet under mer än ett och ett halvt årtusende. Shiitisk islam har genomtvingat en ny diktatorisk rättsordning vid sidan om klanernas. Det man brukar kalla sharia är en sedvanerätt som byggts på koranens ord eller olika verser. Periodvis har olika persiska shaher lyckats hålla tillbaka prästernas rättskipning i större eller mindre omfattning. Tydligast syntes detta under den senaste shahfamiljens drygt femtioåriga maktperiod då ett stapplande västerländsk demokratiprojekt lanserades. Men utan framgång. De sista shaherna eftersträvade inte ett öppet samhälle, utan mer en form av kvasidemokrati. Alltså en regim som backades upp av påträngande utländska makter, vilka var ute efter den iranska nationens olja och dess värdefulla geopolitiska position. Man kan därför säga att shaherna beredde vägen för den shiitiska väckelse som, i det folkliga upprorets form 1979, ledde Khomeini till makten. Följden blev dagens islamska stat, Iran.

Iran formades som en teokrati där islam utgör grundstenen. I shahernas efterföljd byggdes en auktoritär odemokratisk iransk stat under det shiitiska prästerskapets ledning. Det folk som vänt sig mot shaherna erbjöds således samma auktoritära system, men nu i skepnaden av en revolutionär islamsk stat. Irans folk, som varken tillåtits smaka på upplysningstidens tanke- och religionsfrihet eller västerländsk demokrati, har hittills i huvudsak tvingats nöja sig med de shiitiska prästernas diktatur. Ett samhällsskick som präglat av klaners och prästers ord. Två sedvanebaserade regleringsformer, som sedan länge levt tillsammans, ömsom i harmoni, ömsom i konflikt.

Min tredje och avslutande tankelinje rör hur det är möjligt att kontrollera människors åsikter, så att en sluten gemenskap cementeras och ett förverkligande av en öppen samhällsform hindras. För Irans del tycks svaret vara en kombination av brist på upplysning, frånvaron av erfarenheter av en rättsstat samt inte minst ett tusenårigt liv i en miljö som präglats av klaner och religiös dogmatism. Majoriteten av Irans invånare ser ännu inget alternativ till prästernas ord och löften om frälsning.

Detta för över till en fundering över hur det är möjligt att binda en stor del av det svenska folket vid den uppsättning av politiskt korrekta åsikter som härskar i landet. Vårt land har ju upplevt såväl upplysning, demokrati som rättsstatens införande. Vidare kan svenska folket knappast sägas vara impregnerat av kristendomen. Men ändå tycks många svenskar godta trossatser om globala mänskliga rättigheter, feminism, klimatkris, massivt u-landsbistånd med mera, trots att samhället har uppenbara problem med skolan, kriminaliteten, bostäderna, jobben, försvaret och en administrativt övertyngd vårdapparat.

Jag är villrådig. En tänkbar förklaring är att svenska folket inte alls tror på de dogmer som PK-politiker sprider. Men den verkar inte rimligt med tanke på senaste riksdagsvalet, där PK-partier vunnit något mer än 50 procent av rösterna. En alternativ förklaring är att frånvaron av religiösa dogmer skapat ett vakuum. Och detta hålrum har fyllts med en ny politisk dogmatik. Resultatet har blivit att radio, teve och press matar svenskarna med värderingar som ligger till vänster och är globala. Grundnormen är inte längre samma rätt för alla medborgare, utan att alla människor är lika. Samtidigt tar medierna samfällt – åtminstone de största och tyngsta – avstånd från högerperspektiv och nationella ideal. I så fall blir min slutats ungefär densamma som för Irans del. Majoriteten av Sveriges invånare ser ännu inget alternativ till prästernas/politikernas ord och löften om frälsning.

Därmed inte sagt att svenska folket lever under samma förtryck som det iranska. Sverige är i huvudsak ett gott land. Men när folket en dag inser att det utsätts för en form av propaganda är det möjligt att den nuvarande politiska eliten råkar i stort trubbel. Då vet ingen vad som händer. Omvälvande saker kan inträffa. Enligt min mening är det därför bäst om den likriktande propagandakranen skruvas åt några varv och att flödet av PK-normer från ovan alltså begränsas. Så att det öppna samtalet och alternativa åsikter ges större utrymme.

Torsten Sandström är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Han färdigställer nu boken Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt. Och han driver http://www.anti-pk-bloggen.se

57 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Iran och Sverige

 1. Fredrik Östman skriver:

  Det är inte meningsfullt att i huvudsak betrakta de delar av fenomenet och landet och samhället Sverige som ännu fungerar och är goda. Det kan bara syfta till att trösta betraktaren och hjälpa honom att förtränga, förminska, bortse ifrån och så småningom kanske acceptera och hylla de många och omfattande delar som inte fungerar och som är onda. Det är ett uttryck för byggandet av en livslögn. I stället skall vi låta hälsan tiga still och inrikta oss helt och hållet och utan hedersbetygelser, historiska exposéer och sentimentalitet kritisera onskan, korruptionen, misskötseln, förräderiet överallt där de förkommer i vårt samhälle.

  Gillad av 15 personer

  • brrr skriver:

   Fredrik, jag instämmer av hela mitt hjärta!!!
   Min mage vänder sig ut och in varje gång jag hör och läser att sverige är ett bra land. De som ännu har möjlighet att isolera sig och leva ett gott liv, kostar på sig att trycka ner oss andra med denna lögn. Jag kräks.

   Gillad av 3 personer

  • av och an skriver:

   Ja och detta verkar Sandström oförmögen att göra, det blir plågsamt att följa en belästs persons irrfärder från (förhoppningsvis) indoktrineringen. Han hade istället kunnat göra nytta och skriva mycket mera specifika tråkiga undersökningar över hur lagar tillämpas i Sverige idag, hur döms det i praktiken vid våra domstolar idag, hurnresonerar rätten vid sexuella övergrepp, hur många muslimer är nämndemän, hur är det med rättspositivismen?

   Gillad av 6 personer

 2. svenne skriver:

  ”Omvälvande saker kan inträffa. Enligt min mening är det därför bäst om den likriktande propagandakranen skruvas åt några varv och att flödet av PK-normer från ovan alltså begränsas. Så att det öppna samtalet och alternativa åsikter ges större utrymme”.

  Att strypa ”flödet av PK-normer” en smula innebär ju endast – åtminstone inom överskådlig tid – att de små stegens tyrrani fortsätter och ”pursvenskarna” fortsätter successivt att förlora mark, både vad gäller fysisk kontroll över sina områden och olika välfärdsfaciliteter, till de utifrån kommande människor som påstås ”fly för sina liv”.

  Vem i hela friden har den makt – och det mod som krävs – för att minska PK-flödet? Flödet passerar ju genom medieapparaterna (TV, radio och tidningar) och de som sitter vid spakarna där har inget intresse av att strypa detta, det är istället tvärt om. Politikerna är inte heller av den kalibern att de mäktar med att föreslå detta därför att deras plats vid köttgrytorna då äventyras liksom att rädslan för ogillande från journalistkåren är en bromskloss.

  Man kan fråga sig om det inte är lika bra att PK-flödets kranar öppnas för fullt därför att vi då snabbare kommer till vägs ände angående de horribiliteter som flödet består av eftersom dessa då tydligare kommer i öppen dag. Då tvingas det fram ett ”öppet samtal” där alternativa åsikter ges större utrymme därför att allmänheten då får en bättre insikt i de absurditeter som passerar genom ”propagandakranen”.

  Gillad av 8 personer

 3. Thomas Ek skriver:

  Oj, den här artikeln var bra.
  Vårt Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Annars kommer vi aldrig någonsin få ordning på vårt samhälle och vår värld.

  Gillad av 7 personer

  • Aha skriver:

   Jag tror att du och uttryckt samma sak tidigare; att det är mot Public service som stöten borde sättas in mot.

   Det behövs ”bara” några hundratals gula västar som riktar sin energi mot Public service och nagelfar dem i detalj, som anmäler, som demonstrerar, som utreder deras saklighet, opartiskhet och mångfald, som skriver rapporter, som fordrar närvaro i TV-debatterna, som kollar upp journalisternas bakgrund.
   Proffsigt ska det vara.

   Gillad av 6 personer

  • Mässkalle skriver:

   Upproret mot ”Public Service” kommer. De unga, de som går med böjda huvud, med en eller två fingrar på telemojen blir inte glada, när de förstår att alla betalar teve-skatt utom de som tittar på Aljazeera. En bild med SvTvång flippas bort. Löntagaren med inkomst betalar 4 (?) % skatt. De med sidoinkomster, försörjningsstöd är tärande. Sen gäller det att fånga ”upproret”. Hur, det är frågan.

   Gilla

 4. gmiksche skriver:

  En viktig del av förklaringen att shia fått förnyad fotfäste i Iran ligger att Khomeini inte enbart var ledare för en konservativ religiös väckelse utan även sågs som förkämpe för Irans oberoende. Shahen och hans regim kom till och hölls vidmakten genom en av USA och Storbritannien iscensatt kupp mot den demokratiskt valde premiärministern Mohammad Mossadegh i början av femtitalet. Mossadegh var i färd med att nationalisera oljefyndigheterna som Storbritannien lagt vantarna på. Därmed bröts för gott den demokratiska utvecklingen i landet. Av just de intressen i väst som alltid påstår sig stå för demokrati.

  Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Gerhard, var och en ansvarar för sina handlingar. Den som genomför en kupp är förstås ansvarig för detta. Men den som styr ett land på ett sådant sätt att han förlorar makten i en kupp är ansvarig för detta. Varför hade han så bråttom att nationalisera, och varför var det samtidigt en socialisering och inte en privatisering? Borde man inte i stället ha krävt av de utländska företagen att de skulle bli lokala och nationella och underställda den lokala lagen? Bida sin tid och bygga upp sin styrka?

    Gilla

  • Gunnar Karlén skriver:

   Shahen tillträdde 1941. Hans regim var sekulär. Det accepterade aldrig Khomeini. Och jag har för mig att Shahen agerade självständigt i förhållande till USA/Storbritannien under oljekrisen i början av 70-talet.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Det märkliga med den svenska PK-ismen är att det ändå är en ny företeelse som skapats under de senaste decennierna. Det verkar vara en form av allmän galenskap, mer att jämföra med en smittosam sjukdom. Är det kanske så att människan behöver en slags överordnad trosapparat? Den påhittade PK-ismen har trätt in som en ersättning för en förlorad kristendom. PK-isternas överstepräster gottar sig förstås när de dragit nätet över folkmassan och har den i sitt fasta grepp ungefär som spindelhonorna när de spunnit in de hjälplösa insekterna i sitt nät.

  Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   Nytt är det nog inte? Det verkar som det dyker upp en hysteri i Sverige då och då. Vi kommer väl ihåg incesthysterin för ett antal år sedan, som var i medierna dagligen. Men som nu har tystnat. Längre tillbaks i tiden så jagade man häxor. Vanföreställningar dyker upp emellanåt och tar en enorm plats i lättrörda sinnen.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag fick en liten hint om vad som försiggår via en diskussion med den gröne blivande europaparlamentarikern Vladan Lausevic från Täby. Diskussionen slutade med att han, när jag framförde åsikter som är mainstream här på DGS med att jag var allt som var fel: hatisk, misogyn, islamofob, konspirationsteoretiker m.m. Flera av hans anhängare ingrep också i debatten och gick lös på mig.

   Han företräder en mängd drömska åsikter om globala medborgarskap och han har ingen som helst aning eller tanke på att hans naivitet blir utnyttjad.

   Jag har tyvärr intrycket av att många i hans generation är ungefär som -68orna var på vår tid. Lika världsfrånvända och viftande med en annan variant av Maos lilla röda.

   Gillad av 2 personer

 6. Staffan Wennberg skriver:

  Människan söker en mening med livet. Utan detta sökande, som kan ta sig många former, haltar man iväg mot depression och vanmakt. Nu har vår ”godhetsiver” ersatt den mening Kristendomen erbjöd. Men utgår givetvis från våre kristna rötter. Så erbjuder då klimatfrågan, miljö, familjesammanhållning, välkomnande av ”fattiga” invandrare etc en ersättning för det vacuum som uppstått. Och i alla fall Svenska kyrkan jamsar med. Anser t ex vår PK anpassade ärkebiskop att hennes uppgift är att få våre hundratusentals muslimska invandrare att omvända sig och istället följa Jesu lära, som är grunden också för vår humanism?

  Gillad av 1 person

 7. Östrahult skriver:

  Visst kan man göra paralleller mellan Sverige och Iran. Det finns en oerhörd indoktrinering sedan 60-talet där staten anser sig ha rätt att manipulera barn från att de sätts in i förskolesystemet. Manipulationen inriktas mot det för tillfället gångbara ämnet, just nu är det mycket genus och mångfald givetvis.

  Ett uppror mot nuvarande etablissemang är som bekant på gång i många länder i Europa och där står inte svenskar på barrikaderna. Kanske kan vi sätta vårt hopp till fransmännen, de gula västarna ger sig inte. Deras frejdiga budskap förtjänar att spridas, se https://www.youtube.com/watch?v=cBiHJxGxz1g

  Gillad av 2 personer

 8. Konservativ skriver:

  Nej, Sverige är inte ett gott land. Sverige har ett sämre samhällsskick än Iran. Eftersom Iran klarar av att leverera de grundläggande funktionerna för ett samhälle.
  Iran har ej massinvandring, Iran klarar av att försvara sina gränser.
  Iran har ett någorlunda trovärdigt militärt försvar.
  Iran har positiva födslotal.
  Iran klarar av att upprätthålla ordning.
  Iran har dessutom ett visst folkligt inflytande. Om detta är mer eller mindre än Sverige är svårt att säga. Men Mousavis valrörelse visade att valen faktiskt betyder någonting.

  Beskrivningen av hur klanerna fungerar är inte trovärdig. Maktstrukturer, särskilt såna som överlevt under lång tid, innehåller alltid mekansmer för att uppfatta och ta hänsyn till bredare opinioner. Att all makt utgår ifrån en klanledares vilja är kanske en formell ordning men knappast hur det faktiskt fungerar.

  Innan någon västerlänning ger sig ut att skriva Irans politiska på näsan måste väst nå fram till ruta ett. Ett samhälle i fritt fall ska hålla käften och lära sig från de som kan bättre.

  Gillad av 4 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Torsten jag gillade din text mycket. Men är av en avvikande åsikt i frågan om PK.
  Den sekten måste krossas, och ryckas upp med rötterna inom en snar framtid.
  Alternativet är denna långsamma förstörelse av landet Sverige.
  Vi har språkpoliser som arbetar år en idiot som får 600000 kronor per år för att jaga svenskar som pyr ur sig lite galla på nätet. ”Jag är här”, expo researchgruppen listan över dissidenter som avlönas för att störa demokratin är lång.
  All aktivism är av ondo, oavsett om det är stämplat höger eller vänster på den!
  Samhällskontraktet består av att alla ska följa lagen så gott det går.
  Denna lag ska vara rättvis och rimlig. Det är prislappen för att ha ett samhälle.
  Belöningen är att slippa förföljelse och våld av grupper.
  Hela PK-rörelsen motverkar detta, dom ser sig som bättre och har infört egna spelregler som delar upp människor godtyckligt i gott och ont.
  Därför har dom förverkat sin rätt att styra och ställa i vårt land, anser jag.

  Gillad av 4 personer

 10. Hovs_klipphällar skriver:

  ”…frånvaron av religiösa dogmer skapat ett vakuum. Och detta hålrum har fyllts med en ny politisk dogmatik….”

  Ja exakt så är det. Och:
  ”…Majoriteten av Sveriges invånare ser ännu inget alternativ till prästernas/politikernas ord och löften om frälsning…”

  Bara byt ut ”prästernas ord” mot ”PK-sektens ord”. För det handlar om en pseudo-religiös fanatisk vänstersekt, som övertagit religionens roll här i landet, och försöker styra hela vårt samhälle i en självdestruktiv riktning som leder åt helsicke.

  Genom en massiv import av personer från jordens mest efterblivna och våldspräglade områden, håller PK-sekten på att göra om vårt land till en kopia av dessa människors ursprungsländer.

  Själv kan jag inte se detta som något annat än ett uttryck för ren ondska, i en fanatisk ideologisk skepnad. Denna ondska borde bekämpas med alla medel, om vi ska ha en chans att rädda vårt land.

  Gillad av 8 personer

  • Hosianna skriver:

   Precis Hovs, Torsten tycks ha glömt alla dessa individer; importerade ”svenska” medborgare, som inte kan inkluderas i svenska folket, främst för att de själva aktivt har valt att identifiera sig med helt andra, oss främmande, inte sällan närmast fientligt inställda folk…

   … men ändå dessvärre har rösträtt – i värsta fall flera rösträtter – i Sverige.

   Gillad av 3 personer

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Så länge den svenska politikerklassen kan trumpeta ut att ”Sveriges ekonomi är urstark” genom att peka på tillrättalagd statistik och sedan jämföra med andra länders diton samt dra till med anekdotiska bevis och få det att likna en syllogism kommer man att skjuta haveriet framför oss.
  Att vi förtjänar det kan vi naturligtvis moralisera till döddagar om men att allt måste upp på bordet med sanningskommissioner och löfte om amnesti för sagda klass tror jag är nödvändigt.

  Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Minns hur Mona Toblerone – hon med kreditkorten och högen P-böter – på 90-talet hävdade att ”vi har levt över våra tillgångar”. Jag kände mig inte inkluderad i det vi:et.

   Gillad av 3 personer

 12. Linden skriver:

  https://thoralfsblogg.wordpress.com/2018/12/29/inga-terrorister-pa-vara-gator/
  Då det gäller alla is-krigare som återvänt till Sverige. De skall dömas för krigsbrott och sedan fråntas sina uppehållstillstånd och eventuella medborgarskap. Sedan skall de utvisas på livstid. De skall helt enkelt inte finnas inom våra gränser. De skall bort! Så långt som möjligt från Sverige.

  När jag hör hur naiva och rent ut sagt korkade svenskt rättsväsende uppträder idag så tvivlar jag på att dessa personer lider av någon allvarlig åkomma. För att inte tala om de politiker som bär det stora ansvaret. Det handlar framförallt om socialdemokraten Morgan Johansson.
  Han har kostat svenska skattebetalare enormt mycket pengar.

  Varför har IS terroristerna frikort i Sverige? Bevisligen mördare och våldtäktsmän hela bunten. Fullständigt oanständigt och horribelt.

  Gillad av 9 personer

  • av och an skriver:

   Är problemet är jurister inte kan tänka logiskt, juridiken kan inte extrapoleras, så vid en ny kvalitativt ny situation så förmår jurister inte tänka utanför den berömda boxen? Är juristerna våra koranrabblare?

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi skall återinföra dödsstraffet och i framtiden avrätta sådana personer. Tills vidare kan vi bestraffa dem hårt i utlandet och säkerställa att de aldrig kan ta sig in i Sverige någonsin. Detta kräver de rättsstatliga principerna av oss.

   Tyvärr avskaffades även dödsstraffet 1975, ett ondskans år i Sverige. Vi borde ha erkänt ISIS som stat och omedelbart förklarat den krig och samtidigt återinfört dödsstraffet för landsförrädiska handlingar. I en globaliserad värld kan vi inte hålla oss med goddagsregler avsedda för en fredlig och homogen inhemsk befolkning bakom en strikt hållen gräns omgiven av liknande fredliga nationalstater. Den situationen är inte längre för handen.

   Gilla

 13. torssan skriver:

  Många kommentatorer tycks välja revolution framför reform. Jag som tycker att det svenska samhället huvudsakligen är gott talar för reformer. Jag anar ett slags revolutionsromantik bakom några inlägg. I min ungdom hyllade jag sådana ideal. Men då från vänster. Hursomhelst var det inte så väl genomtänkt. Historien lär oss att revolutioner från såväl vänster som höger är risky business. Även goda samhällsfenomen riskerar att dras ned i slukhålet…

  Gilla

  • pllay skriver:

   I det krig som kommer förlorar vi grunderna för vår civilisation.
   Jag fasar för vart detta leder, krafter långt mer fascistiska än mellankrigstidens har redan god jordmån.
   Att efter kraftmätningen återskapa ett samhälle med empati och tillit kommer ta många generation, om det ens är möjligt.
   Revolutionsromantik? Nej du, snarare förtvivlan över hur det totalitära etablissemanget leker med krafter långt farligare än de har förstånd till att kontrollera.

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag vet inte vem ”många” är, jag kan bara tilldela Göran Holmströms kommentar till den apostroferade kategorin. Min egen kommentar, t.ex., var ju ett paradexempel på raka motsatsen till denna anklagelse, nämligen renodlad konservatism. När man, som vi konservativa förspråkar, helt förkastar alla radikala ingrepp och uteslutande reformerar i strikt prioritetsordning, bara ändrar det som man har rimliga möjligheter att faktiskt förbättra, bara angriper det onda och sjuka och aldrig det goda och det sunda, då måste man också som politiker i sin verksamhet helt och hållet intressera sig för det sjuka och det onda och låta hälsan tiga still. Allt annat är utanverk som man kan hängiva sig åt i goda tider och av exoteriska skäl.

   Och nog finns det mycket sjukt och ont i Sverige! För som Thomas Kuhn observerade när det gäller vetenskaplig verksamhet, så kan det i vissa tider hända sig att den konservativa principen likväl måste leda till ett paradigmskifte, där stora sjok av, i det politiska fallet, ondska och sjukdom, kastas på historiens kökkenmödding under en kortare tid. Att man bara intresserar sig för det onda och sjuka, för socialismens och liberalismens alla misstag och deras följder, innebär i sig inte en strikt begränsning till småsaker och ”försiktighet”. Det kan vara skadligare att låta bli att handla än att handla.

   Gilla

 14. G.B. skriver:

  ”Detta för över till en fundering över hur det är möjligt att binda en stor del av det svenska folket vid den uppsättning av politiskt korrekta åsikter som härskar i landet.”
  Rapport från ett industrigolv! Självklart tycker de flesta knegare att de förhärskande PK-åsikterna är tossigheter. Men maktlösheten är monumental! Tyvärr har även aningslösheten en stor spridning p.g.a. Public Propaganda.
  En alltför vanlig kommentar är : ”Jag skiter i politiken”. Vad hade vi för valmöjlighet senast i september? PK-tramset kommer ju på köpet. På min valsedel fanns ingen möjlighet att välja bort det.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   G.B. – Jo det fanns! Du måste ha tagit fel valsedel helt enkelt.
   Eller gjorde du dig själv blind för alternativen, då du var så effektivt hjärntvättad?
   I likhet med de flesta andra svenskar tydligen.

   Folk här i landet verkar tro att PK-tramset är påbjudet av Gud själv, och inte kan ifrågasättas.

   Möjligen en följd av att de hela tiden förgiftas av PK-sektens propaganda via SVT, DN, Aftonbladet och liknande illasinnad smörja… eller är de så måttlöst korkade?

   Gillad av 1 person

   • G.B. skriver:

    Jo, jag valde ett svårt nedsvärtat ”fulalternativ”.
    Men de som ”skiter i politiken” skiter även i att sätta sig in i alternativen.
    Det blir business as usual. PK vinner.

    Gillad av 2 personer

 15. torssan skriver:

  Flera kommentatorer tycks plädera för revolution framför reformer. Som framgår anser jag att det svenska samhället i huvudsak är gott. Därför gäller reformer. Bakom några inlägg anar jag en form av revolutionsromantik. Riv ned och släng ut! I min ungdom hyllade jag sådana ideal. Fast från vänster. Hursomhelst var det inte så väl genomtänkt. Revolution från såväl vänster som höger är som alla vet risky business. Även många goda samhällsfenomen riskerar att dras ned i slukhålet….

  Gilla

 16. Vid hög pagod I fogongstan, möter han Shaman, från khitan, gul mössa hög som en spann, en buddhaman, trummar visa fram, dansker mand, måste visa vad han kan, dans från khotan, lärd av en elefantian, mandom svängs frejdigt av och an skriver:

  Återigen ett förvirrat inlägg som jag inte förmår bemöta för felsluten tvinnar sig om varandra som lianer, något fått här, tre fel där, det kräver för mycket tid att bena ut. Häpnadsväckande att Sandström är professor, mina fördomar om juridiken bekräftas. Jag minns en diskussion i min ungdom då jag läste teoretisk fysik och lyfte mycket tyngder (50kg per hantel som bäst i hantelpress) hur en klen juridikstuderande som skrev enormt invecklade meningar, inte alls kunde förstå muskelbyggandets mekanik, hur biceps fäster i benet och böjer armen och hur triceps gör motsvarande, han kunde inte förstå det, men blev säkert en duglig advokat. Är juridik bara väldigt invecklad utantilllärning, utan logik? Som att rabbla koranen? Inte vet jag.

  Gillad av 3 personer

  • Anders skriver:

   Juridik är ju ingen vetenskap. Att vara professor vid juridisk fakultet är knappast något särskilt eftersträvansvärt. Ointressant jobb i jämförelse med att vara advokat eller domare. De som disputerar i juridik är med några få undantag de som inte duger till i det praktiska hantverket. Vill man bli forskare ägnar man väl sig rimligen åt naturvetenskap. Eller humaniora om man vill bli ”lärd”. Men ”forskning i juridik”! Det är ju en oxymoron.

   Gilla

   • av och an skriver:

    Tja, kanske det, men man borde ju kunna studera hur våra specifika lagar beror av våra specifika omständigheter och inte kan tillämpas då gruppvåldtäkter och halshuggningar blir vanliga företeelser. Men det verkar vara för mycket begärt.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej då! Forskning om juridik är mycket viktig! Annars får man sådant som rättspositivism och värdenhilism på halsen i stället för rättsstat, rule of law och common law och ett rättvist system baserat på tort.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Juridiken är självfallet en vetenskap. Den handlar om hur man ska tolka lagarna för att uppnå målet om att ha ett rättssamhälle. Det handlar om att förstå och dra slutsatser av uttalanden i förarbeten, HD-domar och kommentarer och analyser i rättsvetenskaplig litteratur.

    Rättsvetenskapen är till mycket stor vägledning för såväl domare som advokater som behöver argument för hur lagen ska tolkas.

    Om man anser att rättsstaten är viktig som en grundbult i samhället; nota bene!

    Gilla

 17. Lo skriver:

  Under förra året flög EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med privatflyg vid nästan hälften av alla resor. Ett dygn till Tunisien kostade skattebetalarna i EU hela 375 000 kronor. Samtidigt kräver Juncker att EU-medborgarna ska bli mer klimatsmarta.

  Juncker är väl varken bättre eller sämre än övriga makthavare ingen av dem lever som de lär, inte ens miljöpartisterna.

  Junckers resor är kostnadsmässigt ända ett piss i havet om man jämför med kostnaderna för Annie Lööfs ”afghanbarn”( ironi) de kostar 26 miljoner om dagen.
  Till råga på allt verkar det var helt bortkastad utbildning. Svenska småskolebarn hade klarat sig bättre enl. trovärdiga uppgifter.

  Många av dem är heroinister vi får hoppas att de inte lockar oskyldiga klasskamrater in i fördärvet.
  Men det lär inte bekymra de goda.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.