Låglönejobb

Patrik Engellau

En av världens längsta listor har rubriken ”Saker som jag inte vet”. Det är en jobbig lista för där blandas, huller om buller, saker som jag saknar kunskaper om, till exempel hur man tillverkar en julgran av plast, och saker som man inte kan slå upp ens på Google, till exempel om Gud finns. En fråga som står på listan, men vars kategoritillhörighet är oklar, är det här med låglönejobb. ”Vi måste öppna för låglönejobb”, säger politikerna stup i kvarten. Vad kan de mena med det?
Eftersom jag har betyg i nationalekonomi anar jag hur de tänker. Utgångspunkten är att det finns ett stort antal invandrare i Sverige som är arbetslösa.

Som allt annat som säljs och köps på en marknad har arbetskraft pris och kvalitet. Priset kallas för lön och mäts i kronor. Kvalitet är svårare att greppa men i den officiella svenska debatten har vi gjort det lätt för oss. Vi tror att arbetskraftens kvalitet är en funktion av hur länge den berörda människan gått i skola. Vi tror därför också att eventuella kvalitetsbrister hos en individ kan upphävas genom att individen får gå i skola under några år. Detta är naturligtvis inte sant. En människas kvalitet bestäms i verkligheten även av mycket annat såsom personlig begåvning, attityder, samarbetsförmåga, kultur och värderingar. Men vi låtsas att det är antalet utbildningsår som avgör.

Om någon som vill jobba inte har ett jobb säger nationalekonomin att det är något fel på priset eller på kvaliteten och att endera av dessa eller möjligen båda därför behöver justeras. Enligt teorin att kvaliteten är en funktion av antalet skolår blir en självklar första åtgärd för sysselsättningsansvariga politiker att sätta de arbetslösa på skolbänken på hel- eller deltid. Det är i verkligheten inte så enkelt eftersom de arbetslösa kanske inte vill gå i skola men vi behöver inte låtsas om det heller.

När det gäller lönen är problemet att den inte kan sättas lågt nog. Det beror inte i första hand på att det finns folk vars kvalitet som arbetskraft inte kan locka en arbetsgivare till något pris alls. Att lönen inte kan sättas under en viss nivå beror på ett antal saker, till exempel att fackföreningar inte vill tillåta arbetsgivare att köpa arbetskraft för billigt eftersom det skulle kunna påverka de redan anställdas lönenivå, att vi i Sverige inte vill att det ska finnas en utfattig underklass eftersom vi tycker synd om fattiga människor och fruktar att de ska bli brottslingar samt att bidragen konkurrerar ut många lågavlönade jobb eftersom ingen, vare sig han är arbetsskygg eller inte, jobbar för lägre lön än vad han kan erhålla i form av arbetsfria bidrag. I praktiken betyder detta att det finns en stor grupp människor som inte kan få anställning eftersom kvaliteten på deras prestationer inte når upp till lägsta möjliga lön.

En lösning enligt teorin om utbildningens välsignelser hade varit att placera dessa människor i skolor till dess att de uppnått marknadens krav. Detta sker visserligen, men av någon anledning nöjer sig den svenska socialstaten inte med detta, kanske för att den inte riktigt tror på sin teori att mer utbildning är rätt svar på alla frågor. I stället börjar staten tänka att det kanske trots allt skulle gå att sänka lönen utan att sänka lönen. På det viset har staten kommit på att skattebetalarna ska betala en del av lönen för då har lönen sjunkit som arbetsgivaren ser det men inte som det verkar för den anställde. Detta är förstås ingen anställning på riktigt och kommer, vad jag förstår, inte att hålla eftersom det förutsätter att staten fortsätter att pumpa in pengar i spektaklet.

Personen ifråga är alltså utsatt för en fejkanställning samtidigt som han skickas på utbildning enligt en påhittad teori.

Men att projektet inte funkar för att lösa de problem man tror sig lösa betyder inte att det inte skulle medföra en massa andra välsignelser. Systemet ska administreras och där skapas det en massa riktiga jobb inom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, Sveriges kommuner och landsting och Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. (Ja, myndigheten heter så, det gick väl lite för fort när den skapades och då blev det kanske inte tid att hitta på ett begripligt namn. Den ska ”främja statlig och kommunal samverkan” och utveckla nya ”samverkansformer”). Dessa jobb är riktiga i bemärkelsen att de är trygga eftersom staten vid behov kan använda sin våldsapparat för att hämta medel till lönerna i medborgarnas plånböcker.

I verkligheten finns bara ett sätt att inrätta låglönejobb. Det är att staten drar in bidragen. Då kommer folk att tvingas jobba för nästan ingenting. Vidare kommer brottsligheten att öka eftersom många vill dryga ut den magra lönen. En tendens till nedpressning av lönerna på den reguljära arbetsmarknaden kommer också att skönjas. Underklassen kommer att bli mer uppenbart fattig och nödlidande. Så ser det ut i många länder så det går, det också. Välkommen till Rio de Janeiro.

Jag tror att alltfler politiker egentligen begriper detta men att de inför det isande perspektivet föredrar att låtsas ett tag till. Går det så går det. Makthavare ger inte upp bara för att de anar att deras projekt är dömt till undergång.

98 reaktioner på ”Låglönejobb

 1. Göran Ulfenberg skriver:

  Ända sedan 50-talet har ju den icke uttalade dolda avsikten varit att dra ner svensken i proletärträsket för att kunna fiska röster i grumliga vatten.Om inte svensken räcker till detta,kan man ju,med benäget bistånd av borgarpsykopater,ingen nämnd,ingen glömd,massimportera valboskap från blodbesudlade musulmaniska sand-och grushögsländer.
  I Malmö består budgeten till en fjärdedel av kommunalt utjämningsbidrag,pengar,som skulle gå till avfolkade små kommuner i fr a
  Norrland och Bergslagen efter Erlanders och Hedlunds socialnazistiska folkfördrivnings- och avfolkningspolitik,kallad flyttlasspolitik, i det land,som kallas Landet utanför.
  Malmö;framtidsstaden?!
  Malmö;”framtidsstaden”!!!
  T o m de smarta kålleborgsköpmännen har lyckats slå under sig nästan 2000 miljoner av dessa pengar för att kunna finansiera diverse gigantiska onödiga trafikprojekt.
  Men det hela började alltså på 50-talet,när Hitlers och Speers stadomvandlingsplaner skulle realiseras i Sverige av Erlander och hans socialnazistiska underhuggare,även i Göteborg av den ”borgerliga”regimen efter 1966.
  Konrad Adenauers efterkrigspolitik syftade till att återupprätta den tyska människan efter Hitlerkatastrofen,Erlanders att dra ner den svenska människan.
  De katastrofala problem,”utmaningar”,
  som vi står inför,har alltså sin upprinnelse i den socialistiska skördetiden efter kriget.
  Om vi rätt skall förstå,vad som driver politikerna,måste i likhet med tyskarna gå till källorna,i vårt fall de ideologiska och politiska lärospån, som Erlander och hans generation gjorde i spåren av det första världskriget,alltså bolsjevismen,fascismen,nationalsocialismen och alla andra massmännisko- och råttfångarenideologier,vilka grasserade under mellankrigstiden.
  Det är detta raster,som vi bör lägga över vår egen tid för att analysera vad som pågår i vårt land nu.
  På tal om menscertifiering;ska vi inte också ha piss- och bajscertifierade arbetsplatser!?
  Tack för ordet

  Gillad av 20 personer

  • Lars skriver:

   Urbaniseringen drevs av marknadskrafter i hela världen och arbeten och människor drivs till koncentrerade storstadsområden. Det går inte att hejda. Vi har tre storstadsområden i landet och en del kluster av mindre orter inom pendlingsavstånd kan skönjas.

   Gillad av 1 person

   • patriotzz skriver:

    Drivs?? Marknadskrafter??
    I dag finns det möjligheter om man vill.
    Baltikum tar över en stor del av datakonsultverksamheten.
    St Göran sänder röntgenbilder till Australien för diagnos.
    Det är en fråga om vad man vill. Pengar finns om man inte kastar bort dem på socialistiska eller kapitalistiska drömprojekt.
    Sätt en gräns för vad en ort kan ta emot i utjämningsbidrag?
    Använd överskottet till små kommuner för utveckling av sysselsättningen lokalt.
    Se till att de invandrare som kommer till oss ingår avtal om integrering/assimilering.
    Om de inte följer avtalet innebär det ingen del i det sociala stödet.
    För guds skull försök vara positivt konstruktiva. Vi lever i 2000-talet och idéer och lösningar skall vara framåtblickande ock förbättra livet för medborgarna.
    Det här socialistiska 1900-talstänket är förödande, se på landet av i dag.
    Parasiterna måste välja sida, bidra eller försvinn.
    Vi har säkert kapacitet över till de som lider verklig nöd i synnerhet om de som inte lider nöd bidrar och anpassar sig till svenska förhållanden.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Lön eller kompetens för att få ett arbete. Lönerna för IT personal i Lettland är hälften av de svenska, av den anledningen flyttar SEB ut sin IT verksamhet från Sverige eftersom kompetensen är bättre eller densamma. Australien har höga löner, men tydligen hög kompetens på området ifråga.

    Din lösning för glesbygden är alltså: Sänk lönerna, för den avancerade kompetensen finner du i kluster i storstadsområdena och tydligen vill du inte heller ha någon utjämning så att man har tillgång till sjukvård, äldreomsorg, skola på samma villkor oavsett var man bor.

    Mer av Jönssons entreprenad kommer att lyfta Sverige. Gräv där du står. En hel del kluster med avancerad verksamhet finns i landet t.ex. i Västerås – Eskilstuna eller stålverk i Borlänge eller Oxelösund, men bredden av kompetens som företag behöver finns inte där utan man är beroende av storstadsområdena.

    Gilla

   • Lars skriver:

    SEB flyttar till Vilnius Litauen. Jag blandar samman. Vilnius är inte så litet. 544 tusen invånare. Undrar hur SEB ställer sig till en rysk invasion?

    Gilla

 2. svenne skriver:

  ”En lösning enligt teorin om utbildningens välsignelser hade varit att placera dessa människor i skolor till dess att de uppnått marknadens krav”.

  Det fundamentala felet är ju att vi importerar människor från länder där stora delar av befolkningen är analfabeter, inte har någon erfarenhet av arbetsdisciplin, inte ens klarar av att hantera de faciliteter som finns i ett modernt boende etc.

  Om anställningsbarhet överhuvudtaget skall kunna uppnås så kräver detta ett så djupgående inlärande angående förhållandena i ett civiliserat och högteknologiskt samhälle att tröskeln sannolikt är oöverstiglig. Politikernas tal om att ”skapa enkla jobb” är ju i grunden onaturligt. Vi har ju rationaliserat bort många av dessa slitsamma, monotona och hälsofarliga typer av arbeten genom att utveckla tekniska hjälpmedel som ersättning för dessa. Att återgå till primitiva metoder på grund av ”nyanländas” oförmåga till anpassning är knappast en lösning.

  Vi kommer ju att få facit efter utfallet av de niotusen afghanernas utbildning som påstås vara en väg in till den svenska arbetsmarknaden. Optimismen är för min del tyvärr inte särskilt stor därför att grundförutsättningarna måste betraktas som de sämsta tänkbara.

  Gillad av 12 personer

  • Björn skriver:

   Läste nånstans att ”vanliga” svenska 7-åringar, har större grundkunskaper och därmed bättre förutsättningar att ta sig an en gymnasieutbildning, än merparten av de afghanska ynglingarna…! Endast idioter vägrar inse, att dessa, mer eller mindre analfabeter, inom en snar framtid i stället kommer att hamna i permanent ”utanförskap” och kriminalitet!

   Gillad av 6 personer

   • get och får skriver:

    Jag har lämnat dessa pk-formuleringar bakom mig, ”hamnar”, jag har nog aldrig köpt dem. I skolan kunde man med lätthet peka ut vilka som möjligen skulle ”hamna” i kriminalitet eller alkoholism, och det var inget de hamnade i, de var så, de hade lägre moral helt enkelt, och i vissa fall var de onda redan som barn. Arv och uppfostran när de var små var det som betydde något, som Jordan Peterson skriver, har man inte socialiserats vid 4-års ålder så är det senare omöjligt, ens öde är beseglat. Att ”hamna” i något är en vänsterkonstruktion. I det aktuella fallet så tror jag om man skulle söka efter det värsta patrask på jorden så har vi snart funnit det, jag tror inte någon hamnat i något, i stället är det folk som redan från början ser Sverige som ett land där man kan våldta kvinnorna och råna och mörda utan att få straff, vi är en magnet på de värsta på denna jord, sökandet verkar dock fortgå.

    Gillad av 12 personer

   • Björn skriver:

    OK, väldigt vad du var ”finkänslig” när det gäller ordval! Vi säjer väl KVARTSTÅR i utanförskap och kriminalitet, då! Eller har du nåt bättre förslag? Men å andra sidan gillar jag själv inte ordet ”utanförskap”…..he he!

    Gilla

   • Tarmaspad skriver:

    Det är inte finkänslighet utan att använda ”hamnar” avslöjar en djup indoktrinering, jag har själv varit där och är inte helt fri än. Det är socialism.

    Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    J-a löjlig diskussion! För MEJ är det i stället TYPISKT PK, att lämna ämnet och snurra bort sig i ”formuleringar”! Faktum kvarstår, vi har snart/redan YTTERLIGARE tusentals empatilösa, lågintelligenta afghanska gangstrar på lösdrift i samhället! Att detta mycket påtagligt kommer att öka risken för att bli våldtagen, misshandlad och rånad, begriper nog även den mest och djupast indoktrinerade socialist!

    Gilla

   • rosiga barn skriver:

    Ja vi håller nog med varandra, det finns ju inga pk-människor som vågar sig hit så vi kivas inbördes om småsaker, du har rätt. Jag gissar att när det verkligen gäller så hade du och jag stått på samma sida.

    Gillad av 1 person

  • G.B. skriver:

   Är rädd för att ”de niotusen” blir arbetstillfällen för omhändertagandesektorn.
   De niotusen kommer nog själva att bidra i alltför begränsad omfattning.
   På tal om ”de enkla jobben”. Måhända räknas jobben på Helgeandsholmen in där?

   Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Marknadsekonomi är lika angelägen för arbetskraft som för varor.

  Problemet att det finns en massa som inte gör skäl för en lön som räcker till vad vi menar vara rimlig standard, finns det ju osökta lösningar på som inte sabbar flytet i ekonomin. – En är att de bidrag de overksamma får för att de inte skall fara illa, kommer alla till del utan undantag. – För de verksamma som avdrag på skatten.

  Den lösning jag rekommenderar, är att alla betalar lika mycket i skatt, räknat i tid: Man deklarerar hur duktig man är mätt i vad man kan tjäna på en vecka och skatten räknas i antal veckor men med existensminimum som grundavdrag. – De overksamma som önskar vara delaktiga av vad samhället kan erbjuda, ställer upp med lika många veckors samhällstjänst mot existensminimum.

  Om man även tillämpar min lösning att ”arbetsgivaravgifterna” sätts in på individuella trygghetskonton att knapra på vid arbetsfrånvaro och efter pensionering, har man ett läge, där nettoinkomsten från varje extra arbetstimme är densamma som arbetsgivarens lönekostnad.

  Gilla

 4. Tritonen skriver:

  Stefan Löfven lanserade den verklighetsfrämmande idén att ”de nyanlända” skulle beredas arbete inom ”de gröna näringarna”. Ljusblått önsketänkande från den röde bossen förstås, och detta projekt har väl nu sjunkit ihop som en pyspunka i likhet med så många andra jobbskapande åtgärder.
  Många av våra nysvenskar, inte minst kvinnorna, är helt oanställbara, inte bara pga bristande språk- och skolkunskaper. Det har PE helt rätt i.

  Gillad av 2 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ändå är det den vägen man måste gå. Att avveckla bidragen för icke-medborgare. Kanske även en del av bidragen för svenska medborgare. Barnbidraget borde i alla fall kunna utformas som sänkt inkomstskatt för varje förälder, t ex med höjt grundavdrag. Eller varför inte satsa på lägre skatt för alla. Jag gillar inte utopier annat än i sagor, men en tilltalande utopi vore låg platt skatt med ett absolut tak så att politiker inte kan höja skatten utan bara får mer klirr i kassan om folket tjänar mer.
  Om man skulle avveckla bidragen måste man stärka polisen och rättsväsendet så att man faktiskt beivrar brott och låser in gärningsmän, helst på fängelser i deras hemländer. Och samtidigt också genomför beslutade utvisningar och startar ett ambitiöst återvandringsprogram.
  De s k pullfaktorerna som lockar hit bidragsmigranter skulle försvinna och invandrare som redan är här och som tydligen ofta tror att FN, inte svenska skattebetalare, står för alla bidrag, skulle veta vad som gäller. Ett rimligt engångsbidrag till återvandrare mot att inte kunna komma tillbaka kunde vara en bra idé. Hittepåjobben bör skrotas.

  Gillad av 13 personer

  • Lars skriver:

   Kakan är som den är, den betalas av arbetande. Skatt innebär inkomstomfördelning mellan generationer eller grupper eller att privat verksamhet minskas till förmån för offentlig produktion av tjänster eller investeringar. Du förespråkar ökade inkomstskillnader. Avdragsrätt ger mer till de med högre inkomster. Barnbidraget går lika till alla. Det är inte jämförbart.

   Sannolikt finns det inga jobb för lågutbildade från länder utanför Europa oavsett hur låga löner man tvingar fram. Det kostar mer att handleda dem Så valet står mellan slumbostäder och soppkök eller ökade skatter för att försörja dem och deras barn.

   Man kan inte sänka skatter utan att minska inkomstomfördelningen (t.ex. pensioner) eller genom effektivisering av offentlig tjänsteproduktion (ta bort mindre nödvändig produktion).

   Det är som Patrik säger i artikeln och varenda ekonom inom borgerligheten och borgerlig media har vetat länge att det är så.

   Vad som är möjligt att göra är att sysselsätta i sådant där de redan har kompetens och det är städjobb och hushållssysslor inom t.ex. hemtjänst och mha pigavdrag eller enklare byggjobb eller restaurang. Där är det nog möjligt sänka lönerna….

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Grejen med kakan är att den bara är som den är i skrivande stund. Vad den är i morgon kan ingen veta. Förutsättningen för att den ska vara större, eller i vart fall mer välsmakande, än den föreliggande, är att man släpper loss kreativiteten.

    Dedynamiska effekterna är något som systematiskt förnekats i socialistiska kretsar där man utgått från Marx teser om att kakan, i och med industrialismens genombrott , redan var färdigbakad och nu handlade det enbart on en rättvis fördelning av densamma.

    Marx var den som var del ute; inte de som pekade på okända, dynamiska effkter som kan uppstå ifall man släååer kreativiteten fri.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    ”Kakan är som den är, den betalas av arbetande. Skatt innebär inkomstomfördelning” — Varför skall detta inte tolkas som att ”kakan” har konstant storlek? Du skriver ”är som den är” och talar sedan om ”omfördelning”. Men om kakans storlek ändrar sig är begreppet omfördelning meningslöst. Åtminstone om man inte utesluter att kakans omfördelning kan ha en avsevärd inverkan på dess tillväxt- och förbättringstakt. Och om den växer och ändrar sig — varför skulle man då jämföra den med en kaka?

    En kaka är det som kommer ut ur ugnen efter en irreversibel fixerande process kallad gräddning. En kaksmet kan alltid ändras, utökas, förbättras, åtminstone tills man har tillsatt bakpulvret. Men har en kaksmet en gång gräddats och blivit en kaka kan man på sin höjd dekorera den, kakan är som den är. Detta är innebörden i liknelsen ”kaka”.

    Gilla

 6. Aurora skriver:

  Verklighetens samhällsekonomi är, som sagt, alltför svåraccepterad av ett etablissemang som tror att alla är mottagliga för skolning och att brister kan döljas i låtsasprojekt. Det kan fortsätta så länge garanten för denna politik, väljaren, fortsätter att rösta för den och stå för betalningen. Antingen måste svensson vakna eller också tar till pengarna slut. Vilket ska avgöra?

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Pengarna tar slut men Svensson vaknar inte. Skoputsarjobb funkar inte då det inte finns skor att putsa, Oh brother can you spare a dime!

   Gilla

 7. brrr skriver:

  Bidrag -eller omfördelning- handlar inte om att ”det är synd om de fattiga”, utan det handlar om att ett samhälle blir instabilt och otrivsamt om skillnader i levnadsstandard och annat blir för stort. Kriminalitet är bara en av flera konsekvenser. Ett samhälle/en nation har mer än väl råd med omfördelning så länge frukterna av produktion är betydligt större än de som ska försörjas av den, och det är inte bara bidrag som utgör omfördelning, utan även en hel del hittepåjobb i myndigheter och annat, samt ”the usual suspect” genuspedagogen och liknande. Men blir antalet människor som ska försörjas av produktionen för stort, då rasar bygget ihop.

  Gillad av 2 personer

 8. Dandersan skriver:

  En del av problemet kan lösas genom att skapa en marknad för privata tjänster.
  För att underlätta och likställa med företag så ges privata möjlighet att dra av delar av lönekostnaden mot den egna skatten. ROT och RUT kallas det.
  Bidrag till rika som vänstern kallar det för utan att se det ur arbetstagarens synvinkel.
  Många får jobb ,vilket är ett av målen.
  Många får möjlighet att få hjälp är en positiv bieffekt.
  Staten slipper hitta på jobb och kan glädja sig över lägre behov av bidrag.

  Gillad av 1 person

  • Thor skriver:

   RUT och speciellt i ROT är i hög grad en kapitulation inför att det i dessa branscher inte går att beivra svartarbete. Jag tror nog att de som nyttjar systemet utan problem skulle kunna betala fullt pris precis som för andra tjänster och varor de köper.

   Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Kanske inte. Jag lät byta fönster för några år sedan. Priset för bytet före ROT var hutlöst. Efter ROT så tyckte jag det var mer OK. Kanske har priserna hoppat upp pga ROT. Nu var killarna snabba och noggranna men hade jag varit tvungen att betala det första priset så hade jag gjort det själv. Jag har bytt några fönster så jag kan även om det tar längre tid för mig än för proffs. Att betala för nån som städar eller putsar fönster skulle aldrig falla mig in. Oavsett pris.

    Gilla

   • brrr skriver:

    Uppstigersolen, ja priser på både byggmaterial och timarvoden har ökat rejältcsedan ROT infördes. Jag skulle inte bli förvånad om dessa ökningar överstiger ROTavdraget. Men det är något magiskt med skatteavdrag, jag tror att många intalar sig att de ”tjänar” pengar om de får tillbaka skatt.

    Gillad av 1 person

 9. LJ skriver:

  Average IQ enligt Google:

  Afghanistan: 84
  Eritrea: 85
  Syria: 83
  Iraq: 87
  Somalia: 68

  Addera sedan kulturella “berikande särarter” som står så jävla långt från den svenska kulturen som det går. Krydda med att särarterna ska uppmuntras, och att majoriteten av de importerade ska försörjas direkt eller indirekt av de högproduktiva.

  If bring there to here, here becomes there.

  Lycka till med det projektet, och idéen att Sverige ska överleva långsiktigt på sin högeffektiva produktion av kunskap.

  Man blir helt matt över aningslösheten.

  Gillad av 7 personer

 10. Loke skriver:

  Massinvandring är i grunden ett projekt från yttersta högern. Trevligt att det var så enkelt att få med socialdemokrater och vänsterpartister på tåget. Tänk vad retorik om gränslös empati och omsorg om andra kan åstadkomma.

  Nu kan de återgå till att polera plakaten och de förstår fortfarande inte vad som hände.

  Gilla

  • brrr skriver:

   Ja, många inom vänstern är helt enkelt urblåsta. Andra -särskilt inom S- begriper nog mycket väl, men de har personlig vinning på det hela. Och skiter fullständigt i sverige.

   Gillad av 1 person

 11. Östrahult skriver:

  Så sant och detta är bara en av de konsekvenser som svenska folket pådyvlats av Reinfeldt och hans efterföljare. Det handlar om en gigantisk kulturkrock på alla möjliga plan, något som nu långsamt håller på att gå upp för vanligt folk och för en del tyckare.

  Det finns ingen som helst praktisk möjlighet att hålla ihop de olika komponenter som utgjort grunden i de svenska samhället, såsom arbetsmarknad, bostadsmarknad, beskattning, utbildning. Det är som med regeringsförhandlingarna, det är omöjligt att förena alla krav.

  Den mest sannolika utgången är inte en återgång till en tidigare normalsituation utan det mesta av samhällskontraktet kommer att brytas upp. Det viktigaste yngre personer kan göra är att välja rätt bostadsort.

  Gillad av 1 person

 12. Lars skriver:

  Det blir en nyliberal dröm, som inte ens Milton kunde drömma om….men Rheinfeldt och Borg var ekonomer och det är Wolodarski och andra ledare av den fria pressen med…

  Gilla

 13. brrr skriver:

  Man kan ha ett eget hem och familjen gemensamt bestämmer vilka som ska få komma in där, på vilka villkor och hur länge. Är i stort sett alla andra familjer i andra hem överens om att detta ska gälla, så behöver man knappt ens låsa ytterdörren…
  Då har man inga stora problem.

  Finns det däremot väldigt många som inte respekterar vars och ens rätt att bestämma över sitt eget hem, så måste man skaffa ordentliga lås, larm, kameraövervakning, vapen och annat för att hålla ovälkomna människor borta.
  En sådan ordning är både besvärligt, kostsamt och stressande, och det begränsar ens frihet på många sätt…
  Då får man problem.

  Eller om man från början var överens om att familjen bestämmer gemensamt, men en av familjemedlemmarna plötsligt tar kommandot och börjar släppa in folk utifrån, låta dem bosätta sig permanent i huset och fritt ta för sig av mat, elektricitet och annat…
  Då får man problem.

  Eller om man bestämmer sig för att de som är försigkomna ska få samla på sig så mycket resurser de kan, så att några få försigkomna sedan kan styra alla andra genom att köpa propaganda, köpa politiker, köpa mer eller mindre organiserade arméer o.s.v. samt köpa sig fria från konsekvenserna…
  Då får man problem.

  Det finns olika sätt att planera och organisera ett samhälle/en nation. Somliga föredrar Rio de Janeiro-modellen.

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men just i Rio så har nu en Messias (Bolsonaro) trätt fram och ska ställa allt tillrätta. Kanske kommer han att lyckas. Det är inte riktigt att vända andra kinden till som han förespråkar.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Suveränt enkelt och fullständigt uttryckt, BRRR! Alla vi som i tal och skrift vill påverka folk behöver samla på oss ett antal enkla modeller och analogier. Hemmet respektive familjen är två användbara modeller även för att illustrera ansvar, psyket kontra kroppen kan också användas i många sammanhang. I bästa fall lyckas man kanske redan med blotta händerna illustrera att tillvaron inte är linjär och inte symmetrisk, och t ex att ett individuellt behjärtansvärt fall inte kan multipliceras med stora tal utan stora konsekvenser och förändringar t o m på individplanet.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    BRRR, de två lajken kom från pllay och uppstigersolen, ser jag, och av kaphorn57 fick du ett. I andanom lajkar jag dig jämt, men har inte inregistrerat mig i gilla-systemet, därför att jag är så vekhjärtad att jag skulle få samvetskval om jag då inte gillade alla. (Jag som försöker förhärda mig och hånar alltför veka svenska inkluderarhjärtan…). Men nu slår det mig att jag kanske kan börja gilla anonymt genom att hitta på en gilla-signatur?

    Gilla

 14. Niklas R skriver:

  Det som knäcker småföretagen är inte lönerna utan skatterna som läggs på lönerna.
  Sänk skatterna. Det finns ingen anledning till varför en svensk löntagare måste beskattas med 32% i inkomstskatt och 30% i sociala avgifter.
  Inte när de därefter beskattas med flera hundra procent på drivmedel och med upptill 25% på allt de köper.
  Samtidigt som staten och kommunerna slänger ut pengar på sådant som inte är viktigt. Hundratals miljoner på socialistisk ideologi, miljarder till utländska organisationer som ex. FN som vi inte har någon nytta av. Tiotusentals miljoner till länder som inte gjort något för att få ordning på sin ekonomi och infrastruktur på över 50 år.
  Vi har idag landsting som egentligen inte behövs, bortsett från att avlöna politiker.
  10tals miljarder spenderas på att försörja och underhålla utländska medborgare som inte har i landet att göra till att börja med.
  Det finns mycket att skära i. Det vi kan börja med är att skära i beskattningen av arbetarna. Max 25% ska inkomsten beskattas med, inklusive avgifter.

  Gillad av 13 personer

 15. Elof H skriver:

  Vi har strävat efter att bygga ett samhälle som gett även de med låg produktivitet ett drägligt liv. Detta har fungerat eftersom gruppen lågproduktiva varit relativt liten och det funnits en solidaritet och välvilja mot dem. ”Vi” har nu ordnat så att denna gruppen vuxit abnormt (10-20 ggr?). Självklart är det inte hållbart att de kan hållas under armarna av övriga. Gruppen produktiva är helt enkelt för liten och solidariteten har eroderat bort. Folk har dock inte insett vilka enorma lönekostnadssänkningar som krävs. Politiker pratar idag om lönesänkningar på 10-20% medan det som krävs handlar om löner på 10-20% av dagens lägstalöner. Självklart måste därmed ev. bidrag därmed ligga på max någon tusenlapp. Detta är helt oundvikligt (handlar inte om politik vilja) om vi vill ha kvar dessa människor i Sverige. Dessutom måste det mesta av den offentliga servicen tas bort från denna grupp samt drakoniska straff införas för att undvika att människor blir kriminella. Detta är alltså vad M, C, L, KD, S, MP och V vill ha. Ointressant vad de säger, allt de gjort och gör för oss mot denna verklighet.

  Gillad av 5 personer

 16. Thomas Gunnarson skriver:

  Jag ser i resonemanget att skribenten inte har egna erfarenheter av att vara låginkomsttagare. Det är något som man särskilt kan bli som egenföretagare. Då facket och staten ordnar det mestadels för löntagare. Så erfarenheter som egenföretagare i usla lönsamhetsområden är då förutsättningen för att förstå systemet. Det som främst skiljer Sverige från omgivningen är det låga Grundavdraget då skattskyldigheten inträder långt under existensmöjligheten. Att betala skatt på inkomsten inträder vid runt 20 000 kr per år… Vem klarar att överleva på den summan per år? Som egenföretagare, i en krissituation, måste man gå back, låna eller kursa för att överleva…skatten skall fram. Sedan är arbetsgivaravgiften i grunden en skatt. Allt är där en skatt utom möjligen sjukvårdsavgiften som man personligen har behov av – vilket är 3-4% av det hela dryga 30%… Dessa olika faktorer är det som styr svenska samhällets utveckling, eller avveckling (välj själv)….

  Gillad av 6 personer

  • Vax skriver:

   Jag minns i början av nittiotalet när det blev på modet attstatens hantlangare lockade arbetslös att starta eget.
   Cykelverkstäder och andra dödsdömda verksamheter sköt upp som svampar ur jorden.
   Det gick bra i några månader fram till staten skulle ha sitt.
   Det verkade inte ingå i starta egetkampanjen att upplysa om att över hälften av nettot redan var intecknat.
   Slutresultatet? Många personliga konkurser.

   Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Precis så. Samt att väldigt få klarar den enorma press det innebär att vara egenföretagare. Dels pressen att man ska kunna överleva på inkomsten, men kanske mest pressen med blanketter, regler, bokföring som ska stämma på pricken och allt annat extraarbete som läggs på i allt större högar.

    Gillad av 1 person

 17. varsam hand skriver:

  Off-topic men de tre jag tänkt donera till i år är Swebbtv, DGS (speciellt om ni kan utveckla youtubeformatet, kanske med Katerina/Omar som diskussionsledare, och Patrik som orakel.
  Men också ledarsidorna, vars analyser av islam och lösningar på olika problem jag ser som ologogiska och fast i pk-ism (och därav Ekerö), men ledarsidorna måste ju vara en formidabel nagel i ögat på makten, Westerholm gör det som alla journalister borde göra, tänk er om de gjort det?! Vad hade kunnat grävas fram?? Istället så letar de nyheter under gatlampan som makten och pk-ismen pekat ut. Själva definitionen av ointressant.

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   Håller med betr. Ledarsidorna, synen på islam och möjligheterna att ”integrera” nysvenskarna är inte verklighetsförankrade, men Westerholms grävande rapportering om korrumption och annat är guld värda.

   Gillad av 3 personer

 18. drhallonhatt skriver:

  Allt handlar om det parasitära Bank och betalsystem vi underordnas.. utan nya skuldslavar till vårt fint överbelånade land så rasar korthuset ihop.. pengar skapade ur tomma intet med en ej skapad räntekostnad gör ju att systemet haltar redan från start.. Ska bli intressant och se hur bankerna kommer kontra om en E-krona införs.. när folk inser och börjar ifrågasätta deras nuvarande kontoinnehav .. dvs vad är det jag har på kontot egentligen?? bara en digital notering av bankens skuld på kronor.. Kronor som endast Riksbanken har rätten att skapa.. https://parasitstopp.wordpress.com/2019/01/02/e-kronor-behovs-for-att-bankerna-ska-kunna-betala-sina-skulder-till-kontokunderna/

  Gillad av 1 person

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Lyssnar man på landets vänsterliberaler (som främst är MP, V , L och C) så gör de ju allt de kan för att återgå till en öppen migration a la 2015. Fördelen med detta är förstås att man kan påskynda det svenska sammanbrottet. Eftersom ett sammanbrott är oundvikligt är det det en fördel att påskynda det innan patienten (= landet) har uppnått det obotliga tillståndet. Hade partierna klargjort denna sin politik hade de säkert fått mer röster i valet och om de gör det inför ett förestående nyval kommer de säkert att få väsentligt högre stöd av valmanskåren.

  Gillad av 2 personer

  • Linden skriver:

   Menar du att huvuddelen av valmanskåren önskar ett sammanbrott?
   Om du har rätt, kan jag bara se två alternativ: att de vill straffa de politiker som orsakat sönderfallet
   eller att de önskar ett land som styrs av sharialagar.
   Och där vi vikingar likt kopterna i Egypten blir andra klassens medborgare.
   Kan det vara så illa ställt med självbevarelsedriften?

   Gilla

 20. Efter morgenmad på tarmaspad, ser rosiga barn i Band, get och får och fru utan tand, äger nu kamel och kona med barm och är en mongolmand, korkad kamel fann gobis sand, inte vägen till silkets land, funderar så gör danske mand skriver:

  Ja så klart, att dra in bidragen för alla invandrare, själva konstruktionen av hur detta skall gå till och fasas in, vilka lagar som skall skrivas, vilka konventioner som skall lämnas och hur mycket kravallpolis och externa legosoldater man måste anställa är helt centralt för Sveriges framtid. Exempelvis så kan ju om man bekänner sig till en ideologi som är fientlig mot våra kärnvärden som yttrandefrihet, demokrati, äganderätt och kvinnors jämställdhet vara grund får att få noll i bidrag om utvisning av någon anledning är omöjligt.

  Ett jobb som inte görs är att plocka sopor längs våra vägar, det verkar vara ett perfekt jobb för migranter och ensamkommande unga män, man skulle kunna dra in alla statsbidrag till aktivistiska organisationer, vänster, genus, muslimska, och styra om dessa pengar till bevakning av de som skall plocka skräp. Sköter de sig inte så blir de utvisade (utöver alla de som omedelbart kvalificerar sig för utvisning). Men vinden har börjat vända, mina barns vänner diskuterar nu att man absolut inte skall gå på toa på Emporia, Malmös nya flaggskepp till köpcenter. Köpcentren överges av svenskarna ett efter ett, turen har nu kommit till Emporia, när min dotter som är 12 var där med sin mamma och kompis så ropade invandrargäng efter dem när de var i en affär utan mamma och började förfölja dem. Jag skriver aldrig vad jag anser bör göras här men kan konstatera att det endast är på agendan utomlands, vinden har vänt, folk har börjat få nog av vänsterns principer över hela världen.

  Gillad av 11 personer

  • A skriver:

   Om folket bara gjorde raka motsaten till mediaetablissemangets propaganda, så skulle de inte ens behöva tänka. De ger oss hela tiden utmärkta instruktioner.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 21. Tina skriver:

  Vi befinner oss i en tid där jobben försvunnit i rasande fart. Produktionen ligger i Kina, serviceyrken som resebyråer och kundupplysning ligger på nätet, datoriseringen har tagit bort mängder av jobb.Det finns gott om arbetslösa äldre svenskar som inte får något jobb. De får inte ens jobb i PK-komplexet. Medborgarlön hade varit en självklarhet för några år sedan.
  Mig veterligen är Sverige det enda land i världen som vill sänka lönerna. I Kanada och Nya Zeeland diskuteras olika sätt att höja lönerna, aldrig att sänka dom trots stor invandring.

  Gillad av 1 person

 22. Min egen lista skriver:

  Denna Patriska analys görs aldrig av det politiska etablissemanget själva. Gemene man vet sedan länge att Patriks analys är korrekt. Men det vi serveras är väl inövade fraser. Döljande orddimmor. Ty så fungerar politiken. Det tas nästan för givet. Att man i extremt hög grad döljer verkligheten själv.
  Den komplexa och motsägelsefulla. Man väljer hellre att gömma sig bakom floskler och politiskt liturgi. De som går in i politiken måste väl känna till dessa fakta. Att de i egentlig mening saknar verktygen för att åtgärda de flesta mänskliga dilemman. Till vilken kategori skall man då föra politikerna?

  Till karriäristerna?
  Till de som fängslas av ordmagi?
  Till de som fängslas av oording?
  Till de som fängslas av ordning?
  Till de som vill söka sig till de högsta maktpositionerna?
  Till de som tror på vad de säger?
  Till de som säger en sak, men tänker något annat?
  Till de som säger en sak, men gör något annat?
  Till de som trivs att rota runt i kaotiska problemhögar?
  Till de som vill öka på problemhöjden?
  Till de som styrs av ren naivitet eller kunskapsbrister?
  Till de som har en hemlig agenda?
  Till de som har visioner, födda i ett pojk- eller flickrum?
  Till de som tillhör opportunisterna?
  Till de som har stråk av psykopati?
  Till de som vill migranterna väl, men råkat glömma bort svensken?
  Till de som bara vill sig själva väl?
  Till de som vill ha det så här?

  Listan kan göras längre. En stor konkurrent till Patriks egen lista. Men någon typ av fel eller brist föreligger. Ärlighet saknas. Förljugenhet finns i överflöd. Den upplevelsen bekräftas dagligen. Eller har jag bara gått och blivit cynisk, rentav psykotisk på gamla dagar? Men så hittar jag en broder i Patrik. Han tänder ett ljus och belyser det vi alla redan sett, men ingen politiker pratar om. Känns faktiskt befriande. Som att ta av sig en tvångströja. En mental sådan. Men obehaget dröjer likväl kvar. Jag förstår mig inte på politiker! Och ändå är det dom jag tvingas rösta på. Så ser den politiska verkligheten ut. Därför tvingas vi leva i ett kalejdoskop av förljugenhet och lögner. Där klarsyn snabbare än blixtens hastighet förvandlas till en ren åkomma.

  Gillad av 2 personer

  • 5ven55on skriver:

   Jag vet inte vilka bevekelsegrunder politiker har. Det kan antagligen variera lite från individ till individ. Däremot vet jag en sak om dem; de ljuger ohämmat. De säger precis vad som helst så länge det tjänar deras syften. Politiker saknar heder.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Ajajaj. Du får undanta några. Det är skillnad på politiska broilers som aldrig haft ett riktigt arbete och vi som på ålderns höst blir fritidspolitiker. Nog kan vi ljuga också men jag märker att det är mindre vanligt eftersom vi umgås med våra väljare. Till skillnad mot de som ljuger så öronen fladdrar.

    Gillad av 1 person

 23. V for Vendetta skriver:

  Problemet med att generalisera bidragsjobb är att man just generaliserar dem. Om vi t e x tar lönebidrag som är en form av kompensation som arbetsgivaren får för att en anställde inte p g a fysiska eller psykiska hinder inte klarar av att producera den mängd produktion som en i firman annan anställd som inte har dessa bekymmer. Utan den typen av bidrag skulle förmodligen den största delen av dessa människor vara utestängda från arbetsmarknaden, förr hamnade de på tukthus och fattighus och det var en sämre lösning om du frågar mig. Dessutom kan vem som helst hamna i den situationen, kolla ned i telefonen när du kör bil en dag och du kan vara där fortare än du anar. Sedan finns en hel drös bidrag som inte är reglerade via funtionsnedsättningar utan som har rent etniska grunder d v s du skal ha en annan bakgrund än svensk för att vara berättigad till dem. De bygger inte på produktionsbortfall, de bygger inte på fysiska hinder eller psykiska hinder, de bygger på något annat. Kanske bygger de på en tro att man som flykting även lämnat sin arbetsförmåga i landet man flydde ifrån? Dessa bidrag härjas det vilt med hos bland annat de flesta av landets kebabhak och pizzerior vilka är så gott som alla finansierade via nettoskattebetalare. Ahmed öppnar en pizzeria, han får starta- egetbidrag under minst ett år, han får ett eget instegsjobbsbidrag. Han anställer Mohammed med instegsbidrag, handledarbidrag och med lite tur också kanske ett lönebidrag. Lönen är hemma och lönsamheten blir en bonus. Han kör ett år. Sedan skall bidragen omförhandlas och med lite tur kan han köra ett år till sedan är det slut, dock inte alltid beroende på vilken syn handläggaren på myndigheten har på saker och ting. Då säljer han sin restaurang till Mohammed som var anställd som genast anställer Ahmed som ägde, med samma bidrag som han själv hade som anställd och så rullar teatern ett par år till. Skulle bidragen försvinna från dylik verksamhet skulle verksamheten försvinna och alla småorter i landet hade fått laga sin egna taco i köket på söndagskvällen istället för att åka och köpa pizza hos den lokale leverantören. Problemet är att den mängden människor vi har i landet som av rent etniska grunder, märk inte nedsättningar i någon form, skall uppbära bidrag för att starta eget eller anställas på något sätt är och har varit under 15 år så pass stor att den tynger hela arbetsmarknaden. Numera också genom att skapa en undanträningseffekt på den i övrigt reguljära arbetsmarknaden. En VD för ett av de större papperbruken i Sverige sa att han kunde anställa mängder med folk med invandrarbakgrund om han bara fick prata med Löfven först d v s förhandla hur mycket han skulle få för att ha dem gående där. Vilket i sin tur hade inneburit att ett antal unga män, födda på orten, inte hade gjort sig besvär att ta sig där för arbete hur gärna de än önskat. Vi har en så stor mängd personer i landet numera som inte kan eller ens vill finna en väg ut i arbete att vi med bidrag knappast har råd, i alla fall inte om vi skall upprätthålla vård, nattväktare samt skola, att betala för att få ut dem i arbete. Härvidlag är lösningen just den att avskaffa alla bidrag som är grundade på etnicitet. Då kanske det till och med skulle innebära att en de av denna massa lämnade landet och sökte lyckan någon annanstans.

  Gillad av 5 personer

 24. Lennart Göranson skriver:

  De s.k. etablerade partierna har tre förslag till lösningar på problemet att den svenska arbetsmarknaden har blivit så avancerad att det krävs (minst) godkänt avgångsbetyg från gymnasieskolan, vilket 1/3 av målgruppen saknar – många för att de fått sin utbildning i mellanöstern eller norra och östra Afrika, andra för att de har fått sin utbildning i den svenska skolan. De tre förslagen är sänkta ingångslöner, utbildning och ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder”. Inget av alternativen fungerar. Sänkta ingångslöner hjälper inte när man inte har kompetens för att klara jobbet. Utbildning är orealistiskt om man är vuxen och skulle behöva 12 år i det svenska skolväsendet. ”Arbetsmarknadspolitiska åtgärder” innebär ofta livslång skattefinansierad försörjning utan motprestation i form av arbete som marknaden vill betala för, och det har Sverige inte råd med.

  Det finns bara en lösning, den som i praktiken fungerar i många länder med lågkvalificerad invandring, nämligen att öppna för andra sätt att försörja sig utan subvention. Det handlar då om egenregiverksamhet inom handel (t.ex. kvartersbutik), tjänster (t.ex. hushållstjänster) eller tillverkning. Orsaken till att sådan verksamhet inte etableras i tillräcklig omfattning är främst de hinder som finns i form av byråkrati och kostnader, exempelvis blankettraseri, svårhanterliga myndighetskontakter, regler och kostnader för att anställa medhjälpare, vissa punktskatter och mycket annat. Ta bort hindren, och vi ger möjlighet för många att försörja sig själva utan bidrag. Det innebär inte bara en lösning för vårt land, utan också för de berörda personerna som kan återfå sin heder och självkänsla genom att stå på egna ben.

  Gillad av 1 person

 25. Eva Danielsson skriver:

  Under 2018 har 133.696 personer beviljats uppehållstillstånd, 2017 var det 135.529 , 2016 var det 150.535. Att jämföras med t ex 1996 då siffran var 31.390. Högst en tredejedel har mer än motsvarande grundskola och många är analfabeter. Ska Sverige försöka inrätta en arbetsmarknad efter dessa? Nej. Skulle det ens vara möjligt? Nej.
  Sverige ska fortsätta ha ambitionen att vara högutbildat och tekniskt utvecklat. Och satsa på ett omfattande återvandringsprogram parallelt med slopande av bidrag utöver existensminimum för icke medborgare. Det är inte humant att locka bidragsmigranter att lämna hemtrakter och sin släkt och sina rötter för att få försörjning utan att jobba. Även om det är fint att inte behöva jobba i dessa klankulturer.
  Den lilla andel som har flytt för sitt liv och inte har möjlighet att återvända hem, bör få intensivutbildning och yrkesträning. Vad gäller svenska språket bidrar redan många svenskar frivilligt till språkträning i olika former, och fler skulle nog kunna engageras till det om man vet att folk verkligen är flyktingar och om man kan vara säker på att de inte är farliga.

  Gillad av 2 personer

 26. Claudia de Longueville skriver:

  Så bra, att det inte förhåller sig på det viset att ”arbetskraftens kvalitet är en funktion av hur länge den berörda människan gått i skola.”
  En stor del av de 9000 analfabeterna kanske besitter andra kvaliteter, som medför att de därmed kan gå direkt ut på marknaden.
  Det skulle i så fall vara utmärkt eftersom hela studiespektaklet ingenting annat är än en veritabel dimridå.
  Det svenska skolsystemet har inte kapacitet, att ta emot ens en tiondel av den aktuella svärmen.

  Asylkatastrofen är en galen ockupation, som sorgligt nog plågar och bryter ner riket även etniskt och kulturellt och över vilken de styrande förlorat herraväldet.
  De ansvariga har långt om länge insett att rikets bekymmer inte försvinner, bara man låter bli att tala om dem.
  Sent omsider har dock dumheterna blivit alltför uppenbara och de politiska gangstrarna har välförtjänt träffats av rekylen från multikulturens delirium och därtill hörande vrickade gudaläror.

  De politiska partierna kommer aldrig någonsin att vilja tillstå, att deras vrickade agerande dikterades av en förgiftad tankesfär av sinnesrubbade doktriner.
  Allt överlagrat av ett mördande åsiktsförtryck, som under lång tid förpestat atmosfären och omöjliggjort allt rationellt tänkande på alla plan i den svenska nationen.

  Gillad av 5 personer

 27. BN skriver:

  Om jag som företagare lägger mitt företag i malpåse och i stället anmäler mig till Arbetsförmedlingen. Vad händer då?
  Om alla företagare gjorde det?? Vi kanske har en vilande makt faktor här.
  Under alla år har jag hört hur viktig företagaren är för landet och välfärden. Många löften från politiker om hur företagandet ska förenklas.
  Man kan konstatera att nästan 60% av egenföretagarna har sämre pension än en som varit anställd. Den anställde har alltid fått lön först, de har sina rättigheter mm. När företagaren försöker använda sig av något på företaget så bir det beskattning direkt på förmånsvärde.
  En kollega var upprörd över att inte ha några pengar nu, mitt i livet, när man ville vara med familj och vänner.
  Jag är inte emot att betala skatt! Jag vill bara se om det är rimligt det man använder pengarna till. Att det redovisas.
  Hur kan Margot (S) arbetarrörelsens beskyddare få 250 000 kr skattefritt i månaden?
  Kan man stå och sjunga upp till kamp i mot kvalen!?
  Man stjäl pengar.
  En variant kunde vara att Politikerna skulle inte kunna ta ut mer i lön än vad genomsnittet av vad en företagare kan ta ut. Ett vinn vinn system.

  Gillad av 3 personer

 28. Fabricerad skriver:

  Att kunna bry sig om sina medmänniskor innebär 1. att man inte måste kämpa för sin egen överlevnad. I dagens Sverige befinner de flesta medborgare på denna nivå. 2. Att man uppfattar omfördelningssystemet som någorlunda rättvist och moraliskt. På denna punkt börjar nog fasaden krackelera men några år till kommer det att hålla. 3. Att man anser det vara mer skamligt att arbeta för sitt uppehälle än att få det betalt av staten.

  Frågan är vilket som leder till kriminalitet; bidrag och passivitet (med massor av fritid över) eller att arbeta mot lägre lön men med lite fritid över? Utöver det har jag läst argument så som att ett låglönejobb är en språngbräda till ett bättre betalt jobb. Det tror jag däremot inte ett dugg på.

  Gillad av 1 person

 29. bjornwiklund skriver:

  ”Systemet ska administreras och där skapas det en massa riktiga jobb inom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, Sveriges kommuner och landsting och Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. ”
  ..
  Frågan om de som arbetar med psuedojobb eller ickearbeten eller subventionerade arbeten gör ett riktigt jobb på riktigt sas eller om de bara är en del av det problem politikerna skapat….

  Gillad av 1 person

 30. PV544S skriver:

  AI är på frammarsch, då behövs inte arbetsförmedling, försäkringskassa eller sjukvård. Däremot behövs ström och en lokal för alla robotar. Kring lokalen kan konsumenter samlas. Dessutom kan konsumenterna få en terminal att Googla på. Behövs ingen lön i form av pengar, robotarna producerar allt. Inga banker, inga skulder.
  Thank God for AI!

  Gilla

 31. Michael Thudén skriver:

  Nu fungerar ju inte den sk marknaden på den sätt som beskrivs. Ekonomiprofessor och ”nobel”pristagaren” Angus Deaton uttryckte det så här:

  ”That is, the fact this economy isn’t what we’ve been told. In reality, it’s largely a rent-seeking based system, in which a meaningful percentage of the people who earn the most money are not only not adding value to society, they’re in fact parasites feeding off the general public.”

  De klassiska ekonomerna skiljde på arbetsfria inkomster genom kapital, T,ex den Stuart Mill som ansåg att de som fick sina inkomster i sömnen skulle fråntas allt genom skatten. Även Adam Smith hade ett motsvarande mervärdesbegrepp. En fri marknad var enligt dem en marknad fri från finansiell parasitism. Åsikter som nyliberalerna totalt vänt ut och in på i sin version av liberalism.

  Mitt förakt riktar sig mot dessa finansiella parasiter inom lever på att få arbetsfria inkomster inte mot de som ligger lägst i samhället som skribent tycker man ska svälta ut till arbeten.

  De sk skapade låglönearbetena slulle bidra till BNP. Faktum är att den rentier-delen av delen av ekonomin inte bidrar till BNP – tvärtom de suger ut BNP (vilket Deaton påpekar ovan).
  https://parasitstopp.wordpress.com/2018/12/26/bnp-ar-ett-mervardes-begrepp-dar-finansiell-parasitism-sasom-borsen-inte-ska-inga/

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag har inte läst artikeln du länkar till, men den beskrivning av J. S. Mills socialism innebär ju att man använder den mekanism som förorsakar parasitismen för att motverka samma parasitism. Statens funktionärer skulle alla drabbas av konfiskatoriska skatter, statens skattekista skulle dragas in till staten. Det är något som brister ganska allvarligt i det systematiska tänkandet här. Det är helt säker INTE något av detta slag som Angus Deaton föreställer sig, om han nu föreställer sig något alls.

   Gilla

   • Michael Thudén skriver:

    Det är väl ganska uppenbart vad Deaton säger ovan – det är den sk rentier-ekonomin som är parasiterna (han säger det ju uttryckligen).

    Stuart Mill ville bort från det feodala samhället där feodalherren satt på slottet och pillade naveln sög ut livegna eller arrenderande bönder.
    Han skrev bland annat:

    ”Landlords grow rich in their sleep without working, risking or economizing. The increase in the value of land, arising as it does from the efforts of an entire community, should belong to the community and not to the individual who might hold title.”

    Han skrev också:
    ”If some of us grow rich in our sleep, where do we think this wealth is coming from? It doesn’t materialize out of thin air. It doesn’t come without costing someone, another human being. It comes from the fruits of others’ labors, which they don’t receive.?”

    Det är mao klart uppenbart att Mill kunde skilja på inkomster genom arbete och inkomster genom utsugning genom hyra (dvs rent på engelska – observera att landlord på engelska både kan betyda godsherre och hyresvärd). Som jag skrev tidigare hade Smith och Mill ett mervärdesbegrepp (faktiskt kan man gå tillbaka till Aristoteles som också var emot att pengar föder pengar utan arbetsinsats)

    Dagens nyliberaler har totalt vänt vad de klassiska liberala ekonomerna tyckte och jämställer arbetsfria inkomster med inkomster komna av arbete. I dess spår har den ”rent-seeking based system,” som Deaton beskrev återskapat ett feodalt system där de på toppen kan suga ut resten utan någon som helst arbetsinsats som bidrar till BNP (vilket Deaton också påpekar).

    Och av alla parasiter är bankerna de största genom att de hittar på fiktiva insättningar som de sedan påstår sig ”låna ut” (hyra ut) till kundkonton. Bankerna ljuger t.om om att de är långivare till det som skrivs på ett kundkonto när bankerna i verkligheten alltid per definition är låntagare av det som skrivs på ett kundkonto, beskrivs nedan:
    https://parasitstopp.wordpress.com/2018/12/29/du-ar-alltid-langivare-och-banken-ar-alltid-lantagare-av-det-som-skrivs-pa-ditt-konto/

    Gilla

 32. Erik2 skriver:

  Höga skatter är ett problem i sig. Men detta i kombination med den höga ambition som visas av skattefinansierade byråkratier i att reglera och visa sig på styva linan är det riktigt allvarliga i allt. Låga löner skapar i viss mån utrymme för nya jobb, ja. Men avregleringar ännu mer. Hur många goda initativ har inte förstörts pga alla dessa detaljregleringar som vi har om precis allt? Du får ju inte göra någonting längre. Verkligen ingenting. Allt är reglerat inklusive hur det intima mellan två individer ska hanteras. Sverige är ett djupt totalitärt samhälle där gamla sovjetkommunister styr i kulisserna. Alldeles för få ser det uppenbara.

  Gillad av 2 personer

 33. Michael Thudén skriver:

  Erik2
  Om det vore kommunistiskt skulle inte staten behöva ”låna” påhitt av banksystemet. Enligt Maastrichtfördraget artikel 104(1) (som är ett nyliberalt påhitt) MÅSTE staterna ”låna” kontopåhitt av banksystemet – staten får inte skapa egna pengar för att finansierar sin och kommunernas verksamhet. Idag betalar vi mao inte skatt för att finansiera välfärden – vi betalar skatt till banksystemet som lagt sig som en gökunge i penning och betalsystemet och suger ut allt.

  Gillad av 2 personer

 34. annagustin2@gmail.com skriver:

  Självklart går det att ändra urbaniseringen och låta hela landet vara intressant som både boende- och arbetsmiljö…alltså vända på de koncentrerade storstadsområdena.

  Och VARFÖR ska man skapa låglönejobb när man istället enkelt kan ge oss människor en stor morot i form av rätten att få arbeta 100% till sig själv, efter att man arbetat x antal timmar till statens budget.

  Att bestämma sig för ett skatte-TAK i Sverige skulle sätta igång en rekordmotor i hela landet. Massor av människor skulle börja sätta varandra i arbete – UTAN politikerinblandning….inte bara i storstadsområdena utan överallt.

  1. Man arbetar ihop extra pengar till sig själv och sätter sprätt på varenda öre…
  Alltså alla extra pengar man arbetat ihop går till att gå på krogen, köpa dyra konsertbiljetter, lämna in tavlor för inramning, anlita en proffsmålare för att måla om hemma, låta klä om gamla favoritmöbler…osv. Alltså sätta andra i arbete med egna ihoparbetade riktiga pengar. Alltså ny ekonomisk aktivitet i samhället.

  2. Man arbetar ihop så mycket extra pengar man kan under 1-2 år och startar sen ett eget företag – UTAN att gå till banken.
  Alltså, man driver igång ett företag och slipper både lån och räntor och kan med sin produkt eller tjänst lägga sig lägre i pris på marknaden och får då mer jobb än man klarar av…och får då också anställa ett par personer. (Kanske några från andra länder som är arbetslösa)
  Om massor av människor med entreprenörsdrömmar och goda idéer gör samma sak över hela landet…så blir det massor av fler människor som ska betala in skatt till staten.

  Då kan staten (de så kallade folkvalda) sluta att lägga ut mångmiljardbelopp för att ”skapa” jobb till sina medborgare – för det gör medborgarna så bra själva.

  GE OSS BARA EN REJÄL MOROT!!!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.