Gästskribent Sixten Johansson: PK-KORPORATISMEN BANAR VÄG FÖR GLOBALFASCISMEN

Begreppet ”fascism” är stelnat: en avskyvärd ism fastgjuten vid nationalismen. Det fungerar propagandistiskt även i saklig text och används osakligt för att demonisera nationella idéer och strävanden. Men då är verklighetsoptiken låst och förvrängande.

Jämför med ”socialism”. Dess idékärna kan urskiljas på individnivå, nationell nivå, övernationell nivå: ett globalt förverkligande är slutmålet. Vi kan beskriva kooperativ socialism på individnivå lika väl som nationalistisk socialism och nationalsocialism. Och vi dissidenter kan tolka dagens globalistiska utveckling som global socialism.

Allt detta kan och bör tillämpas på begreppet fascism. Min syn är att vi i väst är på väg mot en sammansmältning av socialism, liberalism, islam och rovkapitalism, som bör kallas globalfascism på grund av de centrala likheterna med den italienska fascismen. Då bryter vi också upp låsningen av begreppet.

De senaste fyra åren har Sverige framträtt som ett multikorporativt samhälle (corporo = ”göra till kropp”) under ett centralistiskt styre med sjuklövern som enda godkända parti (med obetydlig makt i förhållande till den grandiosa självbilden och verkligheten). Den reella autoritära, elitära makten utövas på övernationella nivåer och utvecklingen går mot en expansiv och hänsynslös västlig globalfascism.

Schematiskt präglades Sverige från 60-talet till 1991 av ekonomisk och byråkratisk korporativism av socialdemokratisk typ. 1991 – 2014 verkade nyliberalismen, vars ideologiska grund och mål smälte ihop med det utbredda vänstertänkandet. PK-ismen blev ett nytt ideologiskt styrmedel och globalistiskt kitt. Efter valet 2014 kom Sverige ut ur garderoben som en fullmogen korporativ förmyndarstat med nya typer av hierarkier och skikt, strävan att skapa symbios och kollektiv global identitet, irrationell och emotionell grandiositet, avvisande av förnuftsresonemang och debatt, massmöten och mytiska symboler, elitism, acceptans av kamp- och offergruppers våld, förakt för oliktänkande och svaga. Allt detta hör till fascismens kännetecken och många fler sådana överensstämmer. Så Sverige har nu ett marionettstyrt förstadium till fascism och har börjat underordnas en mer dold västlig elitär globalfascism.

När hotet från Sovjet föll bort kring 1990 kunde svenskarnas nationella identitet avvecklas. De västliga övernationella kretsarna kunde inrikta sig på global expansion och förstärka en kosmopolitisk självbild hos de skikt som kontrollerar media, kultur, akademi och politik. För att främja globalismen behöver de krossa resterna av en nationell identitet, dess stödjande institutioner och de motspänstiga. Inrikes oro, kriser och hotbilder tjänar samma syfte. Även till exempel PK-ismen, klimathotet och Rysslandshotet bidrar nu till att förstärka en global medvetenhetsnivå, som slår ut den nationella.

En korporation kan liknas vid ett organ i en kropp. Individerna är celler i organet, ingår på basis av till exempel yrke, etnicitet, religion, ideologi, kultur. Svenska journalister och advokater är korporationer. Klaner är korporativa (clan/kinship corporatism). Minoritets- och identitetspolitiken och identitetsbärande mobbkollektiv är korporativistiska. Individcellen är identisk med organet och staten godkänner och implanterar utvalda företrädare i statskroppen.

En ism behöver i sig inte vara farlig, förrän andra faktorer tillkommer, till exempel brist på verklighetskontakt; farliga ledartyper; tvång i stället för frivillighet; storskalighet; våldsapparat eller militarisering; ensidighet i stället för balans; rigiditet i stället för mottaglighet.
Socialism och fascism brukar ses som antagonister. Men de kan byta kläder och kroppsform, kopulera och alstra hybrider. Alla ismer innehåller element även av motsatt typ, ensidighet skapar destruktivitet. I socialismens kärna ser jag mer av ordning, teoribygge och rationella element, medan fascismen har mer av kaos och organiska element, känslostyrning och patos.

PK-ismen är en idéströmning och praktik, som innehåller mest element av sistnämnda typ. Dess destruktivitet beror på tillkommande faktorer: den saknar verklighetskontakt, har underhaltiga ledare, bygger på tvång, är globalistiskt storskalig, utnyttjar våldsapparat och tankestyrning, är ensidig och rigid. Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla.

Sixten Johansson är en pensionerad utbildare, tolk och översättare, passionerad läggare av livets pussel.

70 reaktioner på ”Gästskribent Sixten Johansson: PK-KORPORATISMEN BANAR VÄG FÖR GLOBALFASCISMEN

  • Jan Bengtsson skriver:

   På väg emot Globalfascism!

   FN är ett av redskapen!
   EU ett annat med samma mål!

   Barnkonventionen o Migrationsfördraget dess främsta vapen!
   För att utplåna Nationalstaterna, som obstruerar…
   Vi vet att mäktiga finansiella dolda krafter initierat dessa redskap.

   I Europa är dessa stater allra starkast i världen!

   När övergår den senare till Globalnazism?

   Vi vet att det finns en ÄNNU hjälpligt dold Agenda!
   Omfattande kraftig befolkningsREDUKTION.

   Där har som bekant Nazismen en historia!

   Vilka är det som är överflödiga/onyttiga?
   Vilka är det som är ”expendable”?

   Gamla o sjuka ligger närmast till?
   De som kostar mest!

   Medicinering eller gammaldags gaskamrar…
   Ett redskap är mindre stötande!

   Gillad av 3 personer

  • Jag bodde i ett litet land, långt från samarkand med dess varma sand, ändå så mötte jag en gubbe med en rutten tand, han tog Min hand, en tår på hans kind bildade en rand, han sade att jag måste ju hålla min dotter i band skriver:

   Vi är som myran som fick elefantskiten i ögat.

   Gillad av 1 person

 1. Hans Högqvist skriver:

  ”vi i väst är på väg mot en sammansmältning av socialism, liberalism, islam och rovkapitalism, som bör kallas globalfascism”
  ” Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla.”
  Tack Sixten Johansson för en bra beskrivning och en användbar etikett.

  Gillad av 7 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Vi är alla små individuella batterier som laddas ur alltför snabbt. Men återladdning av människor kan inte utföras enbart fysiskt och kemiskt, utan måste också göras mentalt.

  Mat, vila och sömn är kanske inte så svåra att åstadkomma, och många försöker att ordna den mentala uppladdningen för sig själva med en allestädes närvarande prylglädje och med köpfester, förströelse i form av musik, skönlitteratur, film, teater, TV, radio, internet, spel och dobbel, friluftsliv och nöjesresor.

  Stat och kommun har tagit sitt ansvar och har byggt upp konstmuseer, stadsbibliotek, vandringsleder och stadsparker.

  Andra går i kyrkan eller tillhör en förening.

  Alkohol och droger skapar ingen uppladdning, bara kortslutning.

  Motion, jakt och fiske tillfredsställer till och med flera behov samtidigt.

  Men för oss äldre som ”been there, done that” är det svårt att ladda det mentala batteriet. Det skulle fungera om vi såg att det samhälle vi ägnat våra liv år att upprätthålla och förbättra verkligen hade blivit tryggare, intressantare och hälsosammare för oss och främst våra efterkommande, men det är inte det vi ser hända idag. Med en nästan osannolik precision har varje förtroendevald makthavare sedan långt tid styrt landet åt motsatt håll, till otrygghet, likgiltighet och risker. Dessutom med förvånade ansiktsuttryck. ”Hur kunde det slå så fel?”

  Vi ser ingenting som skulle kunna vara ens en ledtråd till rätt väg. De livsdrömmar vi äldre en gång hade och för en del förverkligats delas inte av de unga idag. Som vi ser det gör de ingenting; de har inga livsmål eller visioner om ett rimligare liv. Allt vi ser är bakåtsträvande och de ser inte katastrofen komma. Utan drömmar kan man inte ha några livsmål och inte få dem infriade, inte heller utan kunskapssökande och målmedvetenhet.

  Det är svårt att ladda mentalt när man vet att snart står dagens ungdomar där som medelålders singlar och med tomma blickar undrar vad som hände.

  Gillad av 3 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Den rådande globaliserings-agendan ignorerar helt att människan är en flockvarelse och den rätta benämningen bör vara psykopatliberalism eftersom den har homo economicus som norm.

  Skall man sabotera folks benägenhet att solidarisera sig med likar, bör man ju börja med de mest hotfulla flockarna som målmedvetet strävar efter världsherravälde och spara de beskedliga till sist.

  Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  En mycket träffande analys. Om jag får göra en randanmärkning bara, så fanns det ingenting alls i tiden 1991-2014 som hade något med nyliberalism att göra. Det kanske ser ut så från ett invant svenskt sosseperspektiv, eftersom nyliberalism är nästa läge bortom den fisliberalism som socialdemokratin efter att ha förlorat löntagarfondstriden 1983 rörde sig i riktning mot. Det är en retorisk överdrift, en hyperbol, som kommer från den vänstra sidan i det interna rosornas krig inom SAP. Anne Wibble, Bengt Westerberg, Carl Bildt, Göran Persson, Anna Lindh, Pär Nuder, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt — ingen av dessa är till någon del, på något sätt, i någon enda facett nyliberal. Ingen, ingen.

  I stället handlade det om den centrala konsensusens framväxande, där globalistisk liberalism och nationalistisk socialism växte samman till just den globalfascism som du beskriver, vilket orsakades av att den inhemska lönearbetande arbetarklassen genom teknisk utveckling och frånvaron av militära hot blev på alla sätt irrelevant. Globalliberalerna vände sig till den internationella arbetande arbetarklassen, som var billigare, och socialisterna vände sig till den inhemska bidragsberoende f.d. arbetareklassen, och eftersom de därmed inte längre konkurrerade med varandra, började de ömsesidigt understödja varandra.

  Det var det universalistiska och självförhävande, i grunden kollektivistiska, inslaget i liberalismen som stärktes, inte det anti-kollektivistiska. Nyliberalismen är så marginaliserad och maktlös som den alltid har varit.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

  Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   Läs på om nyliberalism, som drivit borgerligheten sedan 1980-tal med förgrundsgestalter som Reagan och Thatcher och fick genomslag inom vänstern med Clinton och Tony Blair och även på den europeiska kontinenten, med bl.a. det absurda Euro systemet. I Sverige handlade rosornas krig inom LO-.SAP delvis om det. Assar Lindbeck lämnade S och tog in en hel del av nyliberalt tänkande i den svenska ekonomkåren.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, vad säger du om Sixten Jhanssons tankar on globalfascism? Är det inte arbetet med att smälta in Sverige i denna kropp som sjuklövern har ägnat sig åt de senaste åtminstone fyra åren?

    Gilla

  • Lars skriver:

   För att vara lite konkret om nyliberalismen och Sverige:
   1) Privatisering av skola
   2) Privatisering av järnväg
   3) Utförsäljning vissa statliga bolag
   4) Private-public investeringar som Nya Karolinska och Arlandabanan
   5) Nya pensionssystemet på 90-tal med mer betoning av eget sparande och tjänstepensioner
   6) Lägre sjukbidrag, jobbskatteavdrag
   7) Övergång till i första hand monetär politik för konjunkturhantering
   8) Accepterande av Maastrich utan förbehåll inklusive Euron, som röstades ned i Sverige
   9) Avveckling bostadspolitiken från 80-talet
   10) Övergång till antiinflationspolitik och hög arbetslöshet (nairu) under 90-tal
   11) Avskaffande av bostadsskatt mot marknadsvärde
   12) Fri arbetskraftsinvandring – företagen avgör
   13) Mer eller mindre platt skatt – minskad proportionalitet
   14) Minskad företagsbeskattning och beskattning av kapital
   13) Stor migration som slår på välfärden

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det finns mer att säga om nyliberalismen, mycket mer, t.ex. hur den påverkat ekonomiämnet i Sverige och utomlands (USA) och hur det i sin tur styr tänkandet hos var nyutbildad kader av ekonomer och av forskning och offentliga utredningar, men jag tänker att det räcker så här långt.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Att vara påverkad av nyliberalismen är inte att vara nyliberal. Nyliberalismen är ett sammanhängande system, en ideologi. Det räcker som sagt ovan inte att röra sig i den riktningen, man måste komma fram också för att få den etiketten. Du kallar allting till höger om dig själv för nyliberalism. Det är inte informativt annat än om dig och ditt tänkesätt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik; höger-vänster skalan handlar om hur mans er på reglering av marknader och företag och hur man ser på välfärdssystem. Det har inget med min syn på världen att göra om jag tycker den är höger eller vänster.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik: Nyliberalismen är inte ett särskilt väl sammanhängande system, man anser sig dessutom inte själva vara en ideologi utan vetenskap, men empiriskt har man för det första inte kunna belägga sina teser där man ens ansträngt sig och inte enbart byggt på antaganden om människa och samhälle och med krisen 2008 och framåt i stort sett fått fel på de flesta punkter, Implementering i praktisk politik har skett på olika sätt och efter vad man enats eller fått politisk majoritet för och om och hur man uppfattat världen och teorierna. Friedman har fått fel på de flesta punkter han förde fram. IMF är inte populära i Asien och Kina har aldrig accepterat deras rekommendationer, EU med Euron tycks knappast fungera. Politisk ekonomi är inte väldefinierat och inte enkelt att genomföra och verifiera. Det är många variabler och okända händelseförlopp och en osäker framtid där det genomförs. Nyliberalism som övergripande ide värld och praktisk politik är man dock rätt överens om liksom om företrädare, men gräver man sig ned i teorierna hittar man stora skiljelinjer och ekonomi”vetenskapen” är inte så kongruent som den framställs i läroböcker för blivande ekonomer. Det är komplext och komplexa skeenden.

    Gilla

  • Lars skriver:

   ”Om jag får göra en randanmärkning bara, så fanns det ingenting alls i tiden 1991-2014 som hade något med nyliberalism att göra.” skriver du Fredrik och jag påvisar att du inte har någon aning om vad du talar om. Eftersom du fått ”socialism” på hjärnan så misstolkar du världen fullständigt. Värsta floskelnisse, ett barn av din tid.

   Olle: om Global fascismen, ja på många sätt stämmer det väl att Sverige importerat kultur och ekonomisk ideologi från världen utanför och det ryms i sin tur ideologisk inom nyliberalismen, inte i alla delar och inte sådant som värderingar, synsätt mm som inte ryms inom ekonomifältet. Socialt kan vi väl se samhället multidimensionellt där ekonomi är en del.

   Jag vänder mig mot att beteckna utvecklingen som fascistisk, vill se det begreppet historiskt och jag tror inte man vinner något på att använda det idag om olika regimer. Det förefaller bättre se det som framväxt av totalitära system som kan domineras av olika intressegrupper; finansiellt kapital, Kinas kommunistparti mm. Som metafor för vart utvecklingen är på väg går ger det en tankeställare, men ur förståelsesynpunkt krävs nog bättre definitioner som hjälper en att svara på frågor om vem och varför och hur.

   Gilla

 5. Jag bodde i ett litet land, långt från samarkand med dess varma sand, ändå så mötte jag en gubbe med en rutten tand, han tog Min hand, en tår på hans kind bildade en rand, han sade att jag måste ju hålla min dotter i band skriver:

  Socialism och fascism ses som antagonister endast för att det är opportunt för etablissemanget, båda är kollektiva ideologier, liksom islam. Det luriga är att storfinansen idag har gjort gemensam sak med dessa, både den gamla via Rockefeller och Rothschilds och den nya via Zuckerberg och Bezos. Så innan Trump så fanns det ingen opposition mot detta utom folket självt.

  Tyvärr är det så att ingen utanför den etno-nationalistiska sfären berör det egentliga problemet, och de är så lätta att avfärda pga 1900-talets avarter så deras röster hörs aldrig i fina rum. De som nu framgångsrikt börjat kritisera den kollektiva (fascistiska) globalismen och pk-ismen som Peterson, Murray, Hanson, en rätt lång lista, i Sverige, Heberlein, Patrik och många andra undviker ändå pudelns kärna, antingen för att de inte förstått och bär på sin egen otestade utopi, eller är rädda för att bli puttade in med etno-nationalister. Det grundfel som i stort sett aldrig diskuteras det är skilda kulturer inte kan blandas och ändå upprätthålla fred, en självklar sanning historiskt men det man nu ser är att många kritiserar resultatet av öppna gränser och kulturblandning (exempel: Heberlein och våldtäkterna) men utan att se vart argumenten leder. Kan man inte blanda kulturer av vitt skild art, så betyder det ju att många som nu finns i väst inte kan vara här, eller måste tvingas ändra sig. Ingen inom etablissemanget, som vill ha det så här, eller inom den ”godkända” rumsrena oppositionen som inte vill ha det så här, har något svar på detta. Man börjar försiktigtvis inse nationens betydelse, men hur upprätta den igen när dörren en gång varit öppen? Ingen talar om detta, och när någon pekar på det, som Tommy Robinson, så blir det allra viktigaste att tysta honom, för han visar på de oundvikliga konsekvenserna, han pekar på det som är början på ett inbördeskrig, för inget folk accepterar i längden att riskera att få sina barn stulna till sexslaveri, självklart kan tyckas men det är det lock etablissemanget försöker sitta på.

  Gillad av 9 personer

  • gmiksche skriver:

   Att närma sig pudelns kärna är existentiellt farligt. Kärnan är glödhet. Mänga som kommit för nära har bränt fingrarna och mer. Så det är förståeligt att det finns ett inre motstånd mot att se fakta i vitögat. Fördenskull bör man vara återhållsam med att kritisera de som rör sig åt rätt håll. De är ändå ett avantgarde på rätt väg. De man bör kritisera är de som skenbart rör sig åt samma håll men som för den som följt deras väg framstår som opportunister, alla vackra ord till trots. Som exempelvis Ann Heberlein.

   Gillad av 1 person

   • Sand i dojan skriver:

    Ja, det som framstår som självklart är att om inte globalisterna stoppas så blir det krig, ett nytt slags globalt inbördeskrig där nationalister världen över måste samlas och slåss mot globalister världen över. Jag klantade till det idag under Omar och delade en globalist, jag kan inte förstå hur de kan sitta och spekulera om världsregeringar, inser de inte att folk är villiga att döda för att försvara de sina?

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Vad Heberlein anbelangar finns fullödig dokumentation i form av hennes deltagande i P1:s Filosofiska klubben för ett antal år sedan. Ett program som jag av ren tillfällighet råkade lyssna på under en lång bilfärd. Där hon visade stor förståelse för våldshandlingar från vänsterhåll mot politiska motståndare.

    Gilla

   • Jag drev på en flotte i land, på en pytteliten ö av sand skriver:

    @olle, mitt syfte är inte att identifiera femtekolonnare, och jag tror inte de nämnda är det heller, utan att peka på att ingen diskuterar vad som är pudelns kärna i fina eller halvfina rum. Jag skrev ett längre svar men det försvann då mitt internet dog, står någon från MSB utanför kanske?

    Gillad av 1 person

 6. Linden skriver:

  Jag är uppretad i dag, läser att Nujen liknar SD vid apor.
  I en krönika i Expressen använder sig komikern Özz Nujen av en apliknelse för att kritisera Sverigedemokraterna och det parlamentariska läget

  Jag funderar, vad hade hänt om en svensk SD partist kallat Nujen för en apa.
  SD partisten hade blivit utesluten ur partiet för evigt vanärad.
  Och rentav fått skaka galler, islamofobi straffas hårt i den humanitära stormakten.

  Skymfar man vita SD män däremot får man klapp på axeln.

  Gillad av 5 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  ”Så Sverige har nu ett marionettstyrt förstadium till fascism och har börjat underordnas en mer dold västlig elitär globalfascism”.
  Tack för beskrivningen av det totalitär skräckvälde våra etablerade partier strävar efter.
  Globalfascism.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Kalla det konspiratonsanalys i stället så blir det tydligare att det är en intellektuell och inte känslömässig övning som Sixten Johansson förtjänstfullt har genomfört.

   Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Sixten Johansson.
  President Trump gör vad han kan för att motarbeta denna sörja. Jag blir upplyft av att se hans meningsutbyte med CNN-aktivisten/propagandisten Jim Acosta . Denne har för vana att hålla långa tal vid presskonferenserna. Trump är till en början tålmodig men till slut blixtrar det till . Det är en njutning att skåda hur han läxar upp Acosta. Så ska de tas, dessa frasmakare.
  https://www.breitbart.com/the-media/2018/11/07/cnn-jim-acosta-trump-midterm-press-conference/

  Gillad av 3 personer

 9. Berias fragmentationspolitik skriver:

  Den ”nya” fascism som odlas av de statsbärande partierna i Sverige är en genuin superstatsfascism med alla av den ursprungliga fascismens kännetecken:Det exklusiva anspråket på att vara ”förvaltare av Sanningen” (Coudenhove-Kalergis EUism:”Vi” är de verkliga ”Européerna-”papaneuropéerna”)stalinistisk benhård PK-ortodoxi,hårt censurerad och likriktad media och press,skarp demonisering,klappjakt och hetsjakt med insättande av säkerhetstjänster mot förment ”oliktänkande”,stigmatisering,uthängning och bankruttering av ”oliktänkande” som även förlorar rätten till arbete och i vissa fall bostad.Även en bisarr phantasma i form av ett hallucinerat förment lyckorike i form av det framtida Multikulturella Paradis-Europa befolkat av superstatsfascismens ”idealmänniska”:Rashybriden-den politiskt hyperkorrekta avelsprodukten -den Coudenhouviska ”ädle” genuine Bastarden.Framtidsmänniskan som nu i form av Reinfeldtska premiärministrar och Bahska kulturministrar frambesvärjs på den politiska scenen.Liberalerna.Miljöpartiet,SAP,M,Fi,V,C alla deliriskt ”hängivna” Superstatsfascister.Stackars äkta Européer (ej falska ”paneuropéer”)!Stackars utrotningshotade och till döds skatteexploaterade vanliga ”äkta” svenskar.”Dom däruppe” vill Er inte väl.Dom vill förinta Er-inse det.Dom säger i alla det i sitt politiska program:Det Paneuropeiska Manifestet.

  Gillad av 1 person

  • Jag drev på en flotte i land, på en pytteliten ö av sand skriver:

   Det som är uppenbart är att etablissemanget vision inte är fri, för vare sig man definierar sig som vit eller inte eller anser att detta är ett viktigt attribut, så har man inte valfriheten att inte köpa hela pk-paketet, det blir själva definitionen på den enda grupp de erkänner (om vi bortser från identitetspolitiken), är du lojal med de pk-istiska trossatserna eller inte, in, or out, och för mig som fritänkare så är det en omöjlig proposition, liksom en global ”regering” som skall styra över mig, jag går i krig mot det om det krävs.

   Gillad av 1 person

 10. Berias fragmentationspolitik skriver:

  Rättelse.Sjunde ordet i den fjärde raden från toppen skall vara ”paneuropéerna”.Ordet är väsentligt i det kodspråk spm används av superstatsfascisterna.Sådana som exempelvis Fridolin,Björklund,Lööf,Kristersson,Sjöstedt och Löfvén-alla apostlar som extatiskt hänryckt skådat Sanningen i form av den allt frälsande Superstatsfascismen made in Brussels.Ja.Coudenhouve Kalergi EU-grundaren var inte endast ”barnkär” utan även en genuin rasbastard.En helig rasbastard och utvald förkunnare av den absoluta Sanningen.Heil Coudenhouve-Kalergi!Superstasfascismens härold och heliga Martyr,

  Gilla

 11. Jari Norvanto skriver:

  Statsvetaren Samuel Huntington förutsåg islamiseringen och den globala moderniseringen utan att för den skull en global västernisering (”westernization”) skulle äga rum. Kemal Atatürk försökte tukta islam och västernisera Turkiet, och dagens Recep Tayyip Erdogan aspirerar istället på kalifatet eller den relativa dominansen i regionen av muslimska länder. Ett av Huntingtons många budskap i ‘Clash of Civilizations (1996) är att västerlandets teknologiska spridning globalt och globala välståndsökning, inte därför medför ett globalt västerländskt anammande kulturellt – istället en nationalistisk och civilisatorisk väckelse och självsäkerhet, som hävdar sig mot västerlandets ideal.

  Samuel Huntington:

  ”Americans cannot avoid the issue: Are we a Western people or are we something else? The futures of the United States and of the West depend upon Americans reaffirming their commitment to Western civilization. Domestically this means rejecting the divisive siren calls of multiculturalism. Internationally it means rejecting the elusive and illusory calls to identify the United States with Asia. Whatever economic connections may exist between them, the fundamental cultural gap between Asian and American societies precludes their joining together in a common home. Americans are culturally part of the Western family; multiculturalists may damage and even destroy that relationship but they cannot replace it. When Americans look for their cultural roots, they find them in Europe.”

  Jag undrar om indianerna, afroamerikanerna eller latinamerikanerna i USA hittar sina kulturella rötter i Europa. Men resten gör det. Och resten är på tillbakagång, gentemot afroamerikanerna, latinamerikanerna och asiaterna. De demografier som är på frammarsch är mestadels pro-Demokrater, eller åtminstone anti-Trump. Få se om Demokraterna bär på samma hopplösa prospekt av inifrån söndrande multikulturalism och klanbaserad entrism, som exempelvis S och Mp m fl pariter i Sverige, som ser väljarbasen av muslimer och beredvilligt blundar för sånt som s a s utmanar värdegrunden internt. Hög moralisk svansföring utåt, funktionell blindhet för husfriden internt.

  Gillad av 1 person

 12. Sixten Johansson skriver:

  Tack för alla uppskattande ord! Sprid gärna texten och tankarna. Det blir sprickor i PK-isternas självbild, om de sakligt kan beslås med att bädda för globalfascismen, men deras pansar är tjockt och länge än kan de göra sig blinda och döva.

  Några förtydliganden: Vi ska förstås inte förneka att det finns marginella fascistiska rörelser, som standardbeskrivningarna av fascism stämmer in på. Men i decennier har fårskocken och herdarna larmat om den lilla nationalistiska räven på framsidan, medan vargflocken och jätten har närmat sig på baksidan, där både illvilliga herdar och välmenande fårskallar har klippt ner stängslet och lagt ut en röd matta.

  Fascism-begreppet är omstritt bland politologer och somliga menar att det inte är en ideologi. Mussolini var rätt opportunistisk och viktigast var handlandet, inte tänkandet och orden. Men vi kan se häpnadsväckande många likheter med dagens Sverige, om vi beaktar den annorlunda historiska situationen. Jag ska lista fler överensstämmelser senare i dag.

  Märk väl att jag inte uttalar mig om aktörerna och deras avsikter och göranden, varken på övernationell nivå eller i Sverige. Jag och vi vet för lite om dem. De flesta PK-ister beter sig också så anti-intellektuellt papegojigt att deras eventuella tänkande inte går att pejla (se där: ännu en likhet med den italienska fascismen!). Jag jämför bara det medialt genomsilade mosaikmönster som vi ser i dag i Sverige och Västvärlden med ett välkänt historiskt exempel och analyser av detta.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det känns som att det börjar bli dags att bena upp den här situationen så att de viktigaste delarna kan blottläggas och identifieras.

   Många av ingredienserna har byggts upp som sideshows, såsom Council of Foreign Relations, Bilderberggruppen och annat men inriktningen har hela tiden varit klar.

   Vi måste också göra klart att det här tänkandet bygger på urgamla maktstrukturer. Man inbillar sig t.ex. gärna att USA frigjorde sig från den brittiska överhögheten med Declaration of Independence. Men det skedde till ett pris. Lagstiftning och de viktigaste ekonomiska besluten styrs fortfarande från City of London; en eftergift 1776, som man då inte kanske ansåg vara avgörande, men som i själva verket är avgörande för att förstå dagens globalfascism.

   Gilla

 13. Lars skriver:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

  Jag tror inte vi är på vag mot en sammansmältning av olika ”ismer” utan vägen framåt kännetecknas av olika trender och ”gaffeln i vägen” kan göra att den tar sig annorlunda uttryck än vad vi trott, framtiden är inte förutsägbar.

  Globalfascism som återanvändning av ett specifikt samhällsystem i Italien och en del liknande system i Spanien och Portugal eller latinamerikanska militärjuntor har samma problem som användning av socialism som gemensam etikett för så skilda företeelser som kommunismen i Sovjetunionen, Nord – Korea, Vietnam, Kina, socialdemokratin i Väst Europa eller Demokraterna i USA eller Välfärdsstaten, som dominerar i OECD länderna i olika utföranden.

  Vi är ofta blinda som när vi i Sverige ser sjuklövern hålla samman kring invandring och låter olika radikalfeminister mm ta utrymme, men ser vi bara så långt som till våra nordiska grannländer så tillämpar de inte alls den svenska politiken på dessa områden utan avviker kraftigt.

  ”Staten och kapitalet sitter i samma båt.” Så är det i västvärlden och i Kina och i Ryssland. Välfärdsstaten är sannolikt förenligt med autokratiska system. Demokratin kan kapas av finansintressen, av statliga eliter, av makt och myndighet.

  Demokratin är ett styrelseskick där intressekonflikter kan hanteras.

  Socialism, kommunism, fascism, nazism är idag inte särskilt dominerande företeelser. Om vi med fascism betecknar elitstyre och inordning under nationen (eller nu globala organisationer som EU) och byråkratier och auktoritära system, ja då kan vi nog se tendenser till att den lille människan blir alltmer marginaliserad, att övervakning och styrning av media (privata i större delen av de dominerande länderna) sker och att inkomstfördelningen länge tippat över (med nyliberalismen från 1980-tal) till den rikaste procenten. Det är snarare kapitalet som fått ökad makt än staten.

  Gilla

 14. Lars skriver:

  Det tycks mig ibland som att PK kan sökas i att 1980-talet innebar en strid i Sverige kring löntagarfonder och socialism och en strid inom S och LO om detta samtidigt som Keynesianismen felaktigt kommit i vanrykte (Chikagoskolans nyliberalism och oförmåga tolka stagflation och den nya globala geopolitiska situationen) parat med negativa erfarenheter från GB med militanta fack och de nya politiska vindarna med Reagan och Thatcher och andra inom kontinental Europa (som Mitterands svängning i Frankrike. Kalla kriget vann USA och de nya självständiga Öst Europeiska länderna valde nyliberalismen (och idag har man svängt bort från den med motstånd mot privatiseringar och EU).

  Plakatvänstern. feminism, marxism, post-modernism förvisades till tidningarnas kultursidor och det som blev PK blev en utlöpare av den besvikna humanistiskt orienterade vänstern som både S och borgerliga ignorerade för man visste att det var ekonomin och de ekonomiska ideologierna som var väsentligt. Vänstersympatisörer blev förvirrade, kunde inget om samhällsekonomi, ägnade sig åt sociologi och välfärdsfrågor utan att se sambanden med den reala ekonomin. Humanitära synpunkter blev slagord för massinvandring (som ekonomer fått för sig skulle bidra till att lösa ålderspyramiden) och blev ett nationellt enande projekt som även borgerliga tog till sig delvis då de insåg att det kommer att göra slut på välfärdsstaten genom att överbelasta den.

  Nu har man kört ända in i kaklet den vägen, särskilt M under Rheinfeldt och omvärden blev inte fredlig och strömmarna från fattiga länder blev allt större och nu kan man inte vända skutan.

  Globalism och fri rörlighet var ju den globalistiska drömmen, EU drömmen, Sverige ett nytt New York. Längre än så tänkte man nog inte om det nu kan kallas för tänkande om man undviker att läsa statistik och ser hur landet förvandlas.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   I realiteten är det aldrig något specifikt samhällssystem som återanvänds och varje ism-etikettering kan bli en tankefälla, så att man slutar skärskåda verkligheten. I dagens situation är t ex socialism, liberalism och fascism sådana nyckelbegrepp som ur låsta utgångspositioner avfyras som vapen.

   Jag ser det som nödvändigt att försöka dyrka upp fascism-begreppets historiska låsning vid nationalismen, eftersom den används repressivt mot alla som motsätter sig PK-isterna och deras monopolistiska godhetsanspråk (och här passar jag på att tolka tron på den egna själsfinheten och godheten inte bara som fariseisk, utan som en globalromantisk parallell till fascismens idéer om rening och upphöjd övermänsklighet och dess samförstånd med kyrkan).

   Texten 16:15 är en rimlig tolkning och beskrivning, men jag är rädd att tänkandet med åren dessutom har gått mer permanent ner i djupare nivåer av psyket hos stora delar av befolkningen på grund av grupptryck, försvarsmekanismer och (missbrukad) tillit till auktoriteter, vilka borde ha avslöjats som odugliga och falska.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag invänder egentligen helt mot talet om PKism, att det skulle vara en ideologi och jag invänder absolut mot talet om ett välfärdsindustriellt komplex. Det är en konflikt mellan nyliberalism och välfärdsystem. Nyliberalismen är någorlunda väl dokumenterat som diskurs med roten i Chikago skolan och med politiska företrädare bland de sk högerpartierna i USA och Europa, så det har ett innehåll politiskt/ekonomiskt. Utifrån nyliberal position ser man också PK främst inom den sk vänstern (dvs de som saknar ekonomisk bildning och håller till i media), men man kan likaväl konstatera att PK sett från vänster kännetecknar högern med alla floskler om absolut äganderätt, privata marknaders välsignelse i alla sammanhang och att minska skatter och välfärd. PK är helt enkelt vad som är bärande tankesystem hos någon dominerande grupp kopplad till de politiska och mediala systemen.. Inom högern, Timbro, Cato institutet, moderater och centerparti så är nyliberalism PK. Så det avgörande är att identifiera var makten finns, vem som påverkar vad och då hamnar man bl.a. hos Bonniers och Svenskt näringsliv, EU, kongressen i USA och de svenska politiska partierna medan SVTs och DNs kulturbilagor och politiska kommentatorer bara är ett allmänt babbel.

    Men jag är med på att du försöker använda fascism som beskrivning av auktoritärt styre, men det är samtidigt en omöjlig uppgift att bryta loss fascism begreppet från babbelvänsterns användning. Jag tror det är bättre använda etablerade begrepp.

    Jag har samma invändning mot användning av socialism för allt man inte gillar. Om man åtminstone talat om socialdemokrati, som är en diskurs över ett relativt långt historiskt tidsspann, men det har förändrats, men onekligen organiserar man mycket människor under det baneret, precis som nyliberalismen och i allt mindre grad socialliberalismen och ur den synpunkten har det relevans i den faktiska verkligheten. Jordan Peterson är en scharlatan vilket visar sig som att han tror att socialismen är den stora boven. Han är religiöst troende, tror på Freud och gubbarna och har ingen som helst relevans för Sverige.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    ”PK är helt enkelt vad som är bärande tankesystem hos någon dominerande grupp kopplad till de politiska och mediala systemen.”

    Det är att göra det väl enkelt för sig. Vissa delar av PKs ideologi, om man får kalla den så, är dagsländor, Me#Too t ex. Andra är mer långlivade. PK är inte en del av ett bärande tankesystem hos någon grupp utan har blivit till allmän norm. Från höger till vänster. Från Stockholm till Milano, från Berlin till New York. Som ett av uttrycken för de postmodernistiska tankesättet, som blivit PKs bärande ideologi. Inget är givet, inga fasta punkter finns, var och en är sin egen värld. Så att var och en formas till en spelboll i händerna på de krafter som förstår att dra fördel av mänskliga relationers sönderfall. I och med att solidariteten globaliserats har den upphävts i ordets egentliga mening.

    SVTs och de svenska dagstidningarnas babbel är inte enbart babbel. Det vore väl om det förhöll sig så. Babblet är ett sätt att dra en slöja över verkligheten, att avleda folks uppmärksamhet. Märkligt nog är det samma slags babbel i ex vis NY Times, Le Monde, Die Welt, Die Presse och Repubblica som i DN och SvD. Fast i rättvisans namn babbel på högre nivå. När man insett detta ställer sig osökt frågan efter anledningen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag håller med om att babbel Sverige trängt djupare ned i den svenska myllan, trängt in i både privat och offentlig verksamhet. Frågan är vad som fallerar? Det politiska och mediala systemet uppenbarligen, men även sådant som belöningssystem, ansvarsutkrävande mm i de olika systemen och likaså borde kommersialism ha bidragit till urartning av media och det offentliga samtalet. Jag söker svaret här mer än i ideologi.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Gmiksche: visst är PK det bärande tankesystem hos viss grupp(er). Framförallt medias kultursidor, annars skulle de sakna plattform, och likaså på universitet och vissa fakultet och likaså bildades ju FI partiet för detta. Att innehållet är grumligt och även används av andra grupper för att förvirra är ju en annan sak.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   PK har funnits i alla tider i varierande grad och form. Det har inte uppstått under 80-talet, men det är då det börjat kännas efter en period av historiskt sett unik tankefrihet. Samtidigt som det gått mot internationalisering inom i första hand västvärlden. Globalisering är nog ett för brett begrepp i det sammanhanget.

   Gilla

 15. lookslikeanangel skriver:

  Sixten!

  Salva & Salvini

  Min första reaktion; Kan jag gömma klisterburken!
  Eller (bättre!) byta innehållet, så att det inte blir ett fast
  förhållande mellan ideologierna?

  Men, sen tänkte jag att egentligen är atomiseringen av människorna
  en slags salva mot globalist-fascismen? Man säger att italienarna
  är för individualistiska för att i längden tåla en Mussolini.

  Var kommer Salvini in?

  PS Skulle jag publicera på ”Klokt eller korkat” –
  men hellre bikini än ”modesty suit”. DS

  Gilla

 16. Göran Holmström skriver:

  Ismer finns det många av. Bra sådana finns det dock färre av.
  Skulle vilja slå ett slag för den mer okända, Enduroism konsten att köra en motorcykel så fort det går mellan träd på en eländig stig i skogen. Man vinner mycket på det, hjärnskakningar och benbrott blandat med adrenalin fyllda äventyr.
  Fördelen med den Ismen är att man inte skadar andra, ej så påtvingar man andra sina egna galna teorier eller villfarelser.
  Dom flesta andra Ismer har en tendens att antingen starta krig eller göra sin omgivning olycklig på ett eller annat vis. Även den så fredliga buddhismen
  gör ju vissa mindre nöjda då dom inte klarar att nå Nirvana eller ens kunna lägga sin själ i satori upplevelser i vardagen.
  Därför måste ju Enduroismen få nobelpris av det skälet att den ger så mycket utan att belasta andra.
  Japp körde ett pass idag. Putta mc i över en timme då kedjan gick av är bra ur kondis synpunkt och även en övning i att bli uttråkad på högsta nivå.

  Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Kanske kan man säga att i en politisk ism blandas ett knippe idéer, en ”ande”, med en samhällelig ”kropp”, och andra faktorer bestämmer sedan hur farlig ismen blir. Det är svårt att skilja ut de olika beståndsdelarna och de historiska omständigheterna och enas om värderingen. Men det är väl värt att försöka bilda sig en egen uppfattning om den italienska fascismen (som för övrigt hade socialistiska rötter) och sedan jämföra med PK-ismen inklusive dagens politiska praktik och konsekvenser. Kan vi verkligen skönja ett slags globalfascistiskt förstadium här i Sverige?

  Mitt enkla tips är att du med papper och penna noga går igenom artikeln ”Fascism” i svenska Wikipedia, inledningen plus Definitioner, och listar varje nyckelord eller kännetecken. Listan omfattar då kanske 20-40 meningsbärande enheter. Sedan bockar du av alla kriterier som har en nutida motsvarighet, rimligt tidsanpassat.

  Observera då att på varje ställe där det står ”nationell” ska vi i stället tänka ”global”. Vidare är förstås ”heroism”, ”manschauvinism” och ”antifeminism” helt otänkbara i dagens Sverige. Men om 10, 20 eller 30 år? Och redan nu här och där? Jag föreslår sålunda en genomgång även av artikeln ”islamofascism”. Med Mussolinis inställning i åtanke, så kvittar det faktiskt vad PK-isterna pladdrar om och själva tror sig verka för. Det som gäller är vad de har gjort och gör eller inte gör. Vilken sorts tankevärld och praktik kommer deras grandiosa självbild, lögner och ynkedom att frambringa?

  Gillad av 3 personer

 18. olle reimers skriver:

  Lysande analys, Sixten Johansson. Hoppas den blir utgångspunkten för lite mer verklighetsanpassade och konkreta diskussioner på DGS.

  Med utgångspunkt från din analys kan vi komma fram till en bild av var vi står idag och om vad som kan göras åt saken. Ingen här tror väl att vi är predestinerade till evigt slaveri under dessa herrar? Såvitt vi ännu så länge vet är de gjorda av kött och blod precis som vi. Skillnaden är att de har fått smak för våra inälvor, att de kastat alla hämningar över bord.och låter vilddjuret regera.

  Vårt remedium måste bli att placera dem på Guantanamo eller på Mars.

  Gilla

 19. olle reimers skriver:

  Låt mig påpeka ett framsteg som redan gjorts. Ingen har kallat det för en konspirationsteori OCH avfärdat den på den grunden!

  Gilla

 20. olle reimers skriver:

  En sak vill jag lägga till.

  Praktiskt taget alla de ”power grabs” av olika slag som ingår som ingredienser i den korporativistiska elitens aktioner är olagliga.

  Trumps starkaste kort i den framtida händelsekedjan kommer att vara att han bekämpar laglöshet och visa det. På det sättet kan den totalt laglösa makteliten försvagas.
  som vi vet går vägen till makt och/eller rikedom ofta via kriminella handlingar. De sm kommit längst har kastat alla hämningar i den vägen och har många brott att sona.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Det är intressant att fundera på Marx historiematerialism i det här sammanhanget, att det är de sociala och ekonomiska produktionsförhållandena som avgör den till eliterna bundna ideologiska överbyggnaden.

  Idag i Väst Europa och i USA, Latinamerika och i Kina och i Indien och i Ryssland är den ekonomiska ideologin ett spektrum mellan Ny-Keynesianism (dominerar utbildningarna) och Nyliberalism. Marx teser avser att denna ideologi är byggd för att förklara och hantera det socio-ekonomiska produktionssystemet där klasskonflikter dominerar.

  Ur det perspektivet kan man se välfärdssystemen som svar på intressekonflikter, mer utvecklat i norra Europa med starka fack och socialdemokratiska rörelser, mindre utvecklat i Södra Europa och minst i USA och Latin Amerika (som dock utvecklingsländer, endast Chile OECD land). Kina tillämpar klassisk Keynesiansk politik med tillväxtstrategi som tidigare genomförts i Europa och USA. Ryssland kännetecknas av rövarkapitalism.

  Ur det perspektivet kan vi se nyliberalismen som ideologi i en klasskamp och förstå hur det handlar om att tillägna sig mer av produktionen och trycka tillbaka välfärdsstaten.

  Fascism och Nazism hade ju även de rötter i en syn på det ekonomiska resultatet och dess fördelning, fascismen betonade nationen och nazismen rasen och den tyska nationen. Man såg kommunismen (statligt ägande) som den stora fienden liksom demokratin. USA och Storbritannien tog strid för sina ekonomiska system och för demokratin och mot framväxande totalitära stater i Europa och i Fjärran Östern. Man såg ett hot mot de egna systemen.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Detta dock en parantes som har bäring på tanken om att ideer och ideologier kommer före de socioekonomiska produktionsförhållandena eller om de senare dominerar tanken. Det är snart 150 år sedan Marx skrev sina viktigaste verk och han fick fel i mycket kring de ekonomiska teorierna och den som han trodde lagbundna utvecklingen.

   Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  Ordformen ”globalfascism” är tänkt att tydas som en ny form av fascism, som redan från början har en global ram och globalistiska mål. Men på engelska blir det ”global fascism”, som nu oftast tolkas annorlunda. Googling ger många texter med de sedvanliga varningarna om att nationalismen hotar att bli en populistisk trend.

  Som synonymer kan vi därför använda ”globalistisk fascism” och ”globalismfascism” (som Lookslikeanangel skrev). ”Globalistfascister, ”PK-fascism”, ”värdegrundsfascism” uppfattas nog som överslag.

  Vi behöver ofta framhålla den goda nationalismen och hur viktig nationen är som ram. (Det blir vi inte ensamma om framöver. Nu har Löfven i Paris utnämnt sig till statsminister och förespråkar rätt nationalism, en som innebär nationellt samarbete – tänka sig! Och global ekonomi…)

  Den italienska fascismen byggde inte på rasideologi eller antisemitism, begränsade sig heller inte till den egna nationen och det egna folket. Mussolini hade romarriket som förebild och tänkte sig många folk under samma paraply.

  Vid googling hittar man texter särskilt från början av 2000-talet, som ur ett vänsterperspektiv (t ex den amerikanske historikern Norman Pollack) varnar för en kapital- och militärstyrd imperialistisk fascism utgående från USA och Storbritannien och med ”kriget mot terrorn” som motiv och täckmantel. Men sådant sopas under mattan. Media vevar på om hotet från den vite mannen och Trump. Och en ledarskribent i Expressen frågar sig oroligt: ”Kan det goda USA återuppstå?”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.