Varför aktiebolag ska maximera vinsten och vara återhållsamma med hållbarhet och sådant där

Patrik Engellau

Jag var socialist i ungdomen men har numera insett att kapitalismen är det bästa som har hänt mänskligheten på mycket länge, kanske sedan skapelsen. På bara tvåhundra år – betänk hur länge mänskligheten har funnits före de senaste tvåhundra åren! – har kapitalismen skapat ett oerhört välstånd, framför allt i västerlandet, men alltmer även i andra delar av världen. Livet förvandlades – i vad som historiskt sett var ett vips – från jämmerdal till en rätt uthärdlig, kanske till och med behaglig, upplevelse. Det är stort.

Det finns människor som är arga på kapitalismen för att den ännu inte utraderat den återstående fattigdomen. Det är som att skälla på världens snabbaste löpare för att han inte springer ännu fortare. Sådana människor borde i stället hylla kapitalismen och försöka undanröja allt som står i vägen för dess vidare segrar. (Låter det nyliberalt? Varför tror du ett land som Sverige inrättade obligatoriska och kostnadsfria och ursprungligen nästan enbart statliga skolor? Jo, för att så många ungdomar som möjligt skulle bli delaktiga i det kapitalistiska projektet genom att anpassas efter vad kapitalismen kräver för att göra sina välsignelsebringande insatser för mänskligheten. Tror du att de som inrättade det svenska skolsystemet var nyliberaler?)

Kapitalistiska företag vinstmaximerar även om de enskilda företagens metoder att maximera vinsten skiljer sig åt. Det ena bakar bröd, det andra skruvar ihop bilar, det tredje pumpar olja, det fjärde tillverkar möbler i platta paket. De vilseledda människor som jag omnämnde i förra stycket tror att vinstmaximeringen är något som missgynnar dem som inte är företagsägare och därför inte får del av vinsten, men i verkligheten är det tvärtom. Kapitalisterna tvingas av konkurrensen att investera sina vinster i bättre produkter, förbättrad service, trevligare arbetsplatser och allt möjligt sådant som gradvis gjort livet så mycket drägligare för vanliga människor under de senaste två seklerna.

Tänk dig hur mycket långsammare processen utvecklat sig om företagen satsat en del av vinsten på något som inte ledde att andra människors liv förbättrades, något religiöst till exempel, typ att hälften av vinsten måste gå till att försörja munkar och nunnor.

Det är för att stoppa sådant som aktiebolagslagen, 3 kap. 3 §, så visligt föreskriver följande:
Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.

Om bolagen ska göra något annat än att maximera vinsten så ska alltså varningssignaler placeras i bolagsordningen. Då vet potentiella ägare att det finns risk för att bolaget har andra intressen än att på bästa sätt förvalta ägarnas kapital.

Dessa självklara synpunkter föranleds av en artikel i Dagens Industri enligt vilken ”Vinstkraven i aktiebolagslagen lägger krokben för börsbolagens hållbarhetsarbete” (citatet kommer från papperstidningen). Fast egentligen är mina synpunkter inte så självklara som de borde vara, ty PK-ismen har trängt djupare in i företagen och i affärstidningar än vad som är bra för mänskligheten. Det som var självklart när aktiebolagslagen kom så sent som år 2005 är inte längre självklart. Nu tycker många, kanske även Dagens Industri, att företagen ska få satsa sina vinster på annat än sådant som lovar framtida avkastning, till exempel just ”hållbarhet”.

Ingen vet vad hållbarhet betyder men alla vet att man kan satsa hur mycket pengar på det som helst. Ej heller vet man om sådana satsningar har någon praktisk betydelse för mänskligheten men man vet att det förekommer att företagsledningar vill prunka med politiskt korrekta attityder och med politiskt korrekta sätt att göra av med aktieägarnas kapital. När företagsledningar och affärstidningsjournalister talar om att skriva om aktiebolagslagen för att enklare tillåta stora satsningar på sådant som hållbarhet så handlar det om att de vill använda andras pengar för att bygga egen prestige. Det är en direkt motsvarighet till politikernas ambitioner att använda skattebetalarnas pengar till att etablera sig själva som representanter för en humanitär stormakt.

Hur bör det då gå till? Här är några principer:

-Anställda på företag, inklusive den anställda ledningen, ska minnas att deras huvuduppgift är att maximera vinsten.

-Om landets politiker, som är de rättmätiga representanterna för folkviljan, uppfattar att folket vill ha några särskilda hållbarhetsåtgärder som företagen inte automatiskt följer så lagstiftas det om sådana åtgärder. Företagen följer lagen.

-Om medborgare själva vill betala extra för exempelvis ekologisk mat så kan man lita på att företagen säljer ekologisk mat. Konsumenter som inte tycker det är värt att betala extra för ekologiskt ska slippa. Även detta grejar sig automatiskt om konkurrerande producenter ägnar sig åt att maximera sin vinst.

-Det finns ett antal betydelsefulla sociala ändamål som var och en själv kan betala för utan att tvinga andra att medverka i finansieringen. Bill och Melinda Gates stiftelse gör mycket gott utan att Microsofts ägare för den skull ska behöva betala. Den här bloggen är ett annat exempel. Den är garanterat olönsam och behöver privat finansiering men det vore fel om staten eller något börsbolag stod för fiolerna.

Ett motargument från särskilt slipade företagsledare kan förstås vara att företaget får bättre rykte och därmed säkrar framtida lönsamhet om det pratar om hållbarhet fastän ingen riktigt vet vad som menas. Man vill framstå som djupt religiös även om Guds existens är osäker. Det kan vara en smart strategi även om den för en mer cynisk betraktare framstår som hycklande.

Ett problem är att många företagsledare, som instinktivt känner sympati för principen att företag ska maximera vinsten, kanske för att deras bonus är knuten till vinstnivån, inte har fattat att vinstmaximeringen inte är inrättad för just deras välfärd, utan har högre syften, nämligen mänsklighetens framgång. På grund av sin bristande bildning får de därför svårigheter med argumentationen. De vet inte hur de ska motivera vinstmaximeringen eftersom de inser att andra så lätt kan avfärda dem som enbart bonuslystna. Då griper de efter lagtexten som ett sista intellektuellt halmstrå. Men även det är utsiktslöst, ty om lagen inte längre betraktas som uttryck för en bakomliggande visdom, utan bara som ett uttryck för ett förlegat, egennyttigt synsätt hos en grupp privilegierad människor så kommer kraven på lagändring att bli övermäktiga.

128 reaktioner på ”Varför aktiebolag ska maximera vinsten och vara återhållsamma med hållbarhet och sådant där

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag är väldigt noga med att minimera konsumtion som kräver miljöskadlig produktion och ju fler som tänker så, desto lönsammare blir det för företag att vara noga med hållbarhetstänkandet. – Alltså att bedriva produktionen miljövänligt.

  Vinstmaximeringen kräver då hållbarhetstänkande istället för att bli på bekostnad av detsamma.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Men den rätta ordningen jag ser fram emot, är att produktionen överallt nödgas betala sina miljökostnader så att priset på produkterna räcker som miljömärkning.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Till vem? Problemet med alla valutor (och du har med ditt förslag skapat en valuta) är hur nya pengar skall skapas: var, när, varför och till vem.

    Möjligtvis skulle det vara möjligt att avskaffa alla skatter och låta staten leva uteslutande på att skapa pengar? Vad säger ekonomiskt förståndiga om det?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Rätta ordningen för att skapa köpkraft består i att kreditgivare ger krediterna i form av ägarandelar i sin utlåningsverksamhet. – Svårigheterna med att bedöma dagsvärdet av dessa andelar är desamma som för aktier generellt.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Till vem vem dessa miljöavgifter skall betalas är ju bara ett problem för dem som inte ser någon roll för stater eller rättsordning. – De får väl hamna på samma konto som försäkringsavgifter för att ge fullgod täckning för vad kärnkraftshaverier ställer till med.

    Gilla

 2. A skriver:

  Men grejen PE är att vi är bortom produktivitet. Då blir det logiskt att trampa vatten. Nästan allt nu, går ut på att (alla) 🙂 jobbar och jobbar samt att det i slutänden blir en tummetott. Det tar tid att förstå när man växt upp i en annan tid, som tex jag i slutet av masspoduktionens tidevarv. Det går ut på att ta så mycket omvägar som möjligt för att tillslut nå nåt litet mål. Om vi inte kör omvägar så är kapitalismen aldeles för effektiv PE, den måste begränsas på nåt sätt. Rätta mig om jag har fel. Nej nu måste jag åka och jobba. 🙂

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 3. Rolf Wasén skriver:

  I det stora hela tror jag att Engellau har rätt i att kapitalister ( och industri-idkare) ska akta sig för flugor. Utan göra det de är bäst på.

  Men om detta är att ”maximera vinsten” är mycket tvivelaktigt eftersom tidsperspektivet är viktigt. Långsiktigheten med andra ord. Sådan kan vara mycket lönsam. Men det är inte rimligt att kräva den nödvändiga långsiktigheten av de som ”är mittupp i affärerna”. Därför behöver vi samhälle ( nationer) även om våra politiker inte verkar ”leverera”i detta avseende.

  Begreppet ’minimal bränsleförbrukning’ är exempelvis meningslöst, men inte bränsleförbrukning per km. Vilken följaktligen kan minimeras. Den intresserade kan fundera över den resulterande sorten!

  Sedan trodde jag i min naivitet att det var samhällen, som tillät vetenskap och innovationer att florera och rimligt delade på frukterna, som var de framgångsrika.

  ”Kapitalister” av alla schatteringar lär det nog finnas även om jag har svårt att se att våra har ”rosat marknaden” på sistone. Har vi inte fått nog med ismer?

  Gillad av 1 person

 4. Laggar skriver:

  Maximera vinsten är ett farligt uttryck därför att man kan stirra sig blind på ”maximera”, vilket leder till en snedvridning. Ett bättre uttryck är helt enkelt vinst, eller tillräcklig vinst. En företagare söker vinst för sin verksamhet och nöjer sig med det. Skall han ytterligare maximera kan det leda till äventyrligheter som slår tillbaka på själva verksamheten. Maximeringen igen ses av kritikerna som det ultimata motivet i företagarens negativa inverkan på samhället. Ingen kan säga hur man maximerar, det är lite metafysik, däremot nog hur vinsten uppstår. Inkomsterna är större än utgifterna. Om inkomsterna är tillräckligt stora är sedan en annan historia.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   ”Maximera vinsten” handlar inte om kvartalsredovisningar. Den handlar om att på långsikt få maximalt överskott av verksamheten; d.v.s. ingenting annat än att driva den så effektivt som möjligt. That´s all, folks!

   Gilla

 5. svenne skriver:

  ”Anställda på företag, inklusive den anställda ledningen, ska minnas att deras huvuduppgift är att maximera vinsten”.

  Ofta förklarar ”den anställda ledningen” ett misslyckande att maximera vinsten – eller att företaget under ett år har gått med förlust – med att detta berodde på omvärldsfaktorer som varit helt utanför deras möjligheter att styra.

  Motsvarande förklaringar till ett framgångsrikt resultat beror helt och hållet på ledningens konstruktiva sätt att styra företaget och omvärldsfaktorerna har – trots att de i verkligheten har varit gynnsamma – överhuvudtaget inte bidragit till detta.

  ”Kapitalisterna tvingas av konkurrensen att investera sina vinster i bättre produkter……”

  Konkurrens är ju ett nyckelbegrepp i det sammanhang där kapitalismen ingår, men trots detta försöker en del företagsledare – som med brösttoner försvarar en fri konkurrensutsatt marknad – sätta denna ur spel genom kartellbildande och dylikt, och ”detta kan vara en smart strategi även om den för en mer cynisk betraktare framstår som hycklande”.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Konkurrens är ett nyckelbegrepp i så måtto att reglerna skall skydda den fria tillgången till alla marknader, den skall utesluta privilegiebrev och användningen av våld, hot och tvång för att hålla aktörer borta från utbytet (eller tvinga dem att deltaga). Men det är inte ett nödvändigt krav eller ett självändamål att det faktist finns flera aktörer med identiska eller likartade produkter eller erbjudanden till marknaden. Även om det bara finns en som säljer Kalles Kaviar och därmed kan sälja till priser som ligger nära kundernas upplevda värde är detta likväl en fördel för kunderna och inte en nackdel. Det finns ingen anledning att införa kommandoplaneekonomi, våld, hot och tvång bakvägen i någon missriktad föregiven omsorg om ”marknaden”. Ingen som helst! Det finns ingen anledning att med våld bryta upp stora aktörer.

   Föreställningen om ”perfekt konkurrens” härstammar från den onda tid på socialismens påverkan var stark och man tänkte sig att ”marknadsekonomi” och ”planekonomi” och rentav ”blandekonomi” var begrepp av samma kardinalitet, av jämbördig valens. Det är inte alls sant. Planekonomi är bara ett irrationellt inslag av våld, hot och tvång som störning på en marknad. Marknaden är där vare sig vi vill eller inte. Det är ett sinnesvärldsligt fenomen. Man ville med drömmar om den potentiell effektivitet som skulle kunna uppnås med ”perfekt konkurrens” så att säga, från Första världens sida, säga ”min pappa är starkare än din pappa”. Men Karl Marx använde precis samma dröm om ”perfekt konkurrens” för att förutsäga kapitalisternas väg till kollektiv konkurs, eftersom den betyder att vinsterna upphör. Felet är detsamma. Man skiljer inte ideal från verklighet, modell från det den beskriver. Man tillämpar principer utanför dessas giltighetsområde.

   Vi måste skilja de två konkurrensbegreppen åt. Möljligheten till konkurrens är viktig, existensen av konkurrens är då obönhörlig; den faktiska ”mängden” av ”konkurrens” (det andra begreppet) är helt ointressant.

   Gillad av 3 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Kapitalismens lovsång. Härligt att se bakomliggande tankar dragna till sin fulla konsekvens. Det är svårt att skapa vinst. Att det finns behov av omdöme och balansgång för att inget ska drivas till sitt absurdum hör till. Samhället får därefter skatt också enligt gällande fastställda regler. Både på företagets vinst och naturligtvis på medarbetarnas löner. Grovt förenklat borde det vara bra spelregler, så länge ingen försöker lura eller missbruka systemet. Patrik sticker ut genom att ta fram och renodla kärnan i vad aktiebolagslagen stipulerar.

  Gillad av 3 personer

 7. gmiksche skriver:

  Jag gillar principen fast ”vinstmaximering” är nog för grovt tilltaget. Det som saknas är tidsaspekten. Det är många företagsledare i börsnoterade aktiebolag med inkompetenta styrelser som skott sig personligen genom att maximera vinsten under den tid de var satta att styra sina bolag och som gett höga farao i bolagens framtid.

  Gillad av 2 personer

  • Rolf Wasén skriver:

   Rättare sagt så kan man endast maximera vinst per tidsenhet och frågan är, som du påpekar, när man vill ha ”maxet”. Riktigt bra investeringar kan löna sig långt fram i tiden. I praktiken tror jag att det handlar om att vara tillräckligt bra under beaktande av diverse ”randvillkor”. Gissar att det är det du menar. Företagets överlevnad och utveckling är förvisso ett viktigt mål. Uppmuntrar eller tillåter vi kreativitet så kommer det också till för samhället och individen bra ”lösningar”.

   Gilla

 8. Eva Danielsson skriver:

  Kapitalismen och specialiseringen har gett mänskligheten modernt välstånd. Just så.
  Jag förstår inte hur pk-isterna som gör sitt bästa nu för att förstöra kapitalismen genom massmigration med ”religiösa” krav att vinsten ska gå till ”munkar och nunnor” dvs till stackars migranter och predikar hållbarhet före vinstmaximering i den nya ”religionen” om jordens undergång via mänskligt skapad klimatförändring, hur tänker de sig att sedan få några pengar att utöva makt med?
  Har de tänkt sig ett totalitärt slavsamhälle i förlängningen? Och är beredda att ta de lägre vinster som ett sådant samhälle medför. Och det våld det kräver.

  Är drömmen om den allomfattande makten över andra så hägrande, inte bara för sådana som Erdogan, Putin och andra kända diktatorer utan även för våra egna mellanmjölksuppfödda ledare som Annie Lööf, Margot Wallström, Morgan Johansson m fl, att detta överskuggar vad man ställer till med? Även för sig själva i förlängningen.
  Var ska pengarna komma ifrån när man har förstört medelklassens möjligheter till ett gott liv? När man har förstört nationen, förintat västerländsk kultur och individuella friheter och rättigheter, tror man då att folk skulle fortsätta jobba mer än det man tvingas till? För att inte svälta ihjäl. Tror man att Venezuela är något slags undantag för hur samhällsmekanismer fungerar? Tror man att ”global neomarxism” skulle lyckas bättre än vad alla andra totalitära system har gjort de senaste hundra åren?

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Javisst tror dessa mellanmjölksledare det. Även om inte alla är så ärliga som Jonas Sjöstedt som rakt upp står och säger att just Venezuela är en idealstat. De andra fjantarna har inte tänkt längre än deras näsor räcker. De tittar på Nomenklaturan i diktaturer och tänker, ah, så bra kan vi ha det. Och inget bråk från småfolket. Dessa hamnar i arbetsläger.

   Gillad av 1 person

 9. Eva Danielsson skriver:

  FNs klimatpanel, IPCC, skriver i sin programförklaring att deras mål inte är att rädda jorden från klimatförändringar utan att ”destroy capitalisme”.
  Så att de rikaste och de politiskt mäktigaste kan kroka arm och lägga beslag på all vinst och styra hela jordens befolkning? Eller? Tror de inte att de stater som nu skrattar hela vägen till banken tack vare västvärldens klimatpolitik, kommer att vilja stoppa en sådan maktkoncentration?

  Socialism, kommunism, nazism, islam och även numera ”liberalism” är politiska ideologier som inte erkänner varje människas rätt till sitt eget liv och ingen rätt alls till något i någon annans liv.
  Det är alltså ren makthunger och ondska. Och politisk och ekonomisk dumhet. Inte ”hållbart” heller i det långa loppet. Men man kan hinna förstöra livet för många generationer.

  Politisk globalism sätter systemet före människan.
  Jag vill ha politik som sätter människan före systemet.
  Jag vill ha nationalism utan erövringsidéer med kapitalism och individuella friheter och äkta demokrati och samarbete och utbyte med omvärlden. Utan att falla för mutor och utpressning från totalitära krafter.

  Gillad av 8 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Landets företag gör förvisso sitt yttersta för att framstå som politiskt korrekta och ett företag som Clas Ohlsson har nu som devis ”Härifrån till Hållbarheten” Jag frågade några anställda vad devisen betydde men de bara skakade på huvudet med ett generat leende. Jag som har vuxit upp i en annan tid och en annan värld förstår att hållbart är sådant som håller. Min handdrivna gräsklippare tillverkad i England på tidigt 1920-tal fungerar utmärkt liksom knivar och gafflar som är gammalt arvegods och som fortfarande håller. Jag har fortfarande en härlig gammal vinterrock som jag köpte 1959. Den håller fortfarande stilen och behövs när ute temperaturen faller under -15°C. Den ser ut som ny med det kan ju vara en följd av klimatändringen.
  Men det är ju inte denna gammaldags hållbarhet som Clas Ohlsson avser eller för den delen HM eller IKEA. Dom blir ju väldigt besvikna och man inte köper nytt.
  Något annat som är synnerligen hållbart är min Audi som just fyllt 22 år. Den fungerar alldeles utmärkt och vid senast besiktningen fick jag en extra stjärna i protokollet. Den drivs visserligen fossilt som inte är hållbart. Energin måste ju komma från någonstans.

  Det mest hållbara i tillvaron måste ju ändå vara entropin eftersom den ökar hela tiden alldeles av sig självt. Kanske miljörörelsen skulle kunna ha entropin som en symbol för inget kan ju vara mera hållbart.

  Gillad av 6 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Om man inte jobbar så hårt man kan, för att tjäna så mycket pengar man kan, för att kunna köpa konsumtionsvaror så har man missat poängen med kapitalism; att pengarna skall gå runt varv på varv och skapa nytt arbete hela tiden. Välståndet stiger om fler tjänar pengar och det blir även mer pengar att beskatta till den offentliga sektorns välfärdsskapande. Det är förklarligt i Sverige att de flesta missat detta eftersom alldeles för mycket pengar går bort i skatt redan efter första varvet och det blir inte mycket kvar till nästa varv.

    Om vi i stället tänker oss en helt sluten självförsörjande by med alla sorters hantverkare och tjänsteutövare så kan samma pengar gå runt varv på varv i oändlighet utan att förlora sitt värde. Problemen börjar när någon vandrar till grannbyn för att köpa något där, för då måste någon annan från hembyn också vandra dit för att sälja något i grannbyn och ta pengarna tillbaka. Och att gå fram och tillbaka kostar tid, som måste kompenseras med höjda priser, så när fler börjar vandra till grannbyn så inför de på det sättet prishöjningar och inflation i sin hemby och sänker produktiviteten genom tidsspillet.

    Den som tjänar mycket pengar men håller igen sin konsumtion kanske i alla fall investerar sina pengar i stället för att lägga dem i madrassen, och det är OK eftersom andra i detta fall använder pengarna till att skapa arbete genom produktion och försäljning av konsumtionsvaror.

    Visst finns det miljöproblem kopplade till viss produktion, framförallt i tredje världen. Men om vi slutar att konsumera så försvinner både pengarna och incitamentet för att eliminera dessa miljöproblem.

    Slutar man konsumera svenska varor, tar man brödet ur munnen på svenskar, deras barn och barnbarn. Om folk bytte bil vart 25 år så hade vi inte haft moderna säkrare bilar (år 1956 dog över 1200 svenskar i trafiken trots att nästan inga hade skaffat egen bil ännu).

    Och det är kanske roligare att hänga med? Lisa Larsson fattade; ”Slit och Släng!”

    Gilla

 11. MartinA skriver:

  ”Jo, för att så många ungdomar som möjligt skulle bli delaktiga i det kapitalistiska projektet genom att anpassas efter vad kapitalismen kräver för att göra sina välsignelsebringande insatser för mänskligheten.”

  Det finns också flera anledningar till statlig skola. Som att artonhundratalet präglades av att alla stater i Europa förstått att Nationalstaten var den uppfinning som producerade mest våld per capita. Och att alla därför behövde stampa ut lokala kulturella variationer och göra om folket i staten till en knuten näve, vid behov, för att kunna konkurrera. Den obligatoriska statliga skolan var ett viktigt verktyg för det. Varför tror PE att när det Ottomanska imperiet föll så omskapade det sig i nationalstatens tecken? Varför tror PE att Italien blev fascistiskt efter ett krig de inte presterat särskilt väl i? Varför tror PE att Tyskland blev fascistiskt efter ett krig som de förlorat? Artonhundratalet brukar kallas nationalismens århundrade. Jag tror att fascismen var ett försök att skapa en nationalstat på steroider.

  Att fortsätta utrota lokala kulturella variationer är åtminstone en av anledningarna till den statliga skolan. En kapitalistisk skola hade tillåtits växa fram själv. Att förorda en enhetlig statlig skola är statsfascism, inte kapitalism. Kapitalismen har inga värderingar, den är bara ett system. Medan skolor alltid fylls med propaganda.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den premiss som leder till dessa skenbara motsägelser är tanken att ”kapitalismen” är något. Men kapitalismen är bara ett skällsord som Karl Marx har hittat på. Du använder det här för att beteckna något slags idealt vildtillstånd som heller aldrig har existerat, men det har åtminstone en funktion för att beskriva en princip. Den ”naturliga” variationen var också påverkad av samverkan mellan grupper, inverkan av politik, våld, krig, stambildning, språk, dialekt, hierarkier, skolor, universitet o.s.v. Det du beskriver är en kvantitativ skillnad, inte en kvalitativ. Nationalstater växte i flera fall fram ”naturligt”, mest typiskt är väl England. Frankrike som Napoleon spände framför sin stridskärra var vid denna tid ännu väldigt heterogent vad gäller språk och kultur. Westfaliska freden byggde på principen att nationalstater skall lämnas i fred också när de är små och potentiellt svaga. Här finns många fenomen som inte passar in i din förenklade bild.

   Visst var fascismen ett resultat av socialismen frustration över att inte lyckas etablera någon internationalism. Visst bestod den i att socialisterna tog upp vissa fungerande element ur det traditionella samhället. Men det gör inte dessa element och fenomen fascistiska! En enheltig skola är inte fascism, ty den existerade långt före fascismen och den grundar sig inte på socialistisk radikalism. Jag förstår vad du menar, men penseldragen är för breda och slarviga.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Fascismen kan också analyseras som ett försök att bevara äganderätt mot socialismen. Som ett försök till att besvara den fråga PE ställer i artikeln. Det är som sagt mycket svårt att besvara socialisternas argument för de som äger mycket. Ett sätt är paternalism + nationalism, som Bismarcks socialkonservatism eller 20-talets fascism.
    Här valde jag att göra en annan förklaring av fascismen. Som jag nog tror har minst lika stor förklaringskraft. Det var ju trots allt i de länder som enades av nationalism sent. Och som ej presterat (tillräckligt) bra i första världskriget. Som blev fascistiska.

    Gillad av 1 person

 12. MartinA skriver:

  ”Tänk dig hur mycket långsammare processen utvecklat sig om företagen satsat en del av vinsten på något som inte ledde att andra människors liv förbättrades, något religiöst till exempel, typ att hälften av vinsten måste gå till att försörja munkar och nunnor.”

  Det här är PE som angriper medeltiden. Men på medeltiden så rådde den malthusiska svältlogiken i full kraft. Populationerna försökte fördubbla sig varje generation. Medan mattillgången växte betydligt långsammare. I och med kristendomens införande hade familjeplanering genom barnamord blivit förbjudet. Celibatet kan ses som ett civiliserat sätt att försöka minska det lidande och den misär som kristendomens förbud mot barnamord skapade.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Klostren skapade dessutom ofta tillväxt och välstånd och var center för praktisk lärdom. Cisterciensorden till exempel värderade praktiskt arbete högt och sökte sig dessutom med flit bort ifrån uppbyggda och tätbefolkade områden. Effekten blev att hela nya blomstrande byggder utvecklades av kombinationen träget arbete och kunskapsnätverk.

   Gillad av 1 person

 13. Östrahult skriver:

  Kapitalismen är en del av en borgerlig värdegrund, att ifrågasätta och motarbeta den är en del av en socialistisk värdegrund. Vi ska inte räkna med förändringar i socialismens värdegrund. Hotet mot kapitalismen kommer nu inifrån borgerliga sidan, främst från två håll:

  • Ett misslyckat politiskt ledarskikt som är beredda att sälja ut kapitalismen för att klamra sig kvar vid makten
  • Ett egotrippat toppskikt i näringslivet som känner sig så säkra i sadeln att de inte vill stå upp för borgerligheten, i alla fall inte offentligt

  Gillad av 3 personer

   • Östrahult skriver:

    Helt rätt. Skattebetalarnas förening grundades 1921 på initiativ av Marcus Wallenberg och under många år var sådana som Curt Nicolin engagerade. Att någon ledande inom Investor eller EQT skulle engagera sig idag är helt otänkbart av två skäl. Dels att det är pinsamt att beblanda sig med vanligt folk och för att skatter ”is not an issue”

    Gillad av 2 personer

 14. MartinA skriver:

  Efter att ha läst hela artikeln håller jag med om problemet. Hur försvara äganderätten när de flesta röstberättigade äger mindre än de som är mest produktiva? Ett gammalt problem. PEs lösning tycks vara halvreligiös retorik, att göra om företagande till ett heligt kall för mänsklighetens bästa. Jag tycker den lösningen är motbjudande men vet inte om jag har något bättre förslag. Företagande i sverige är dessutom helt dominerat av att skattetrycket ligger på över 50%, staten styr alltså redan vad företagen sysslar med.

  Personligen är jag måttligt intresserad av att skydda opersonligt ägande. Jag ogillar aktiebolag eftersom de begränsar personligt ansvar. Ska jag skydda någons ägande vill jag veta vem som äger vad och veta att den personen är helt ansvarig för sina handlingar.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Aktiebolag är nog på det hela taget något mycket bra, men vår förståelse störs av att vi applicerar vår vanliga uppfattning om ägande på dem. En aktieägare äger, i intuitiv/normal bemärkelse, just en aktie och inte företaget, inte ens en ”andel” av det. John Kay har en del intressanta funderingar på detta.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Varför är begränsat ansvar bra? Aktiebolag är ett trick. Som dessutom tillåter att enorma anonyma ägarkonstellationer växer fram.
    Ta aktiebolag för att bedriva bankverksamhet till exempel. Banker söker förräntning på kapital. Och kan genom stort risktagande återvinna hela sitt aktiekapital på bara några år. Att riskerna förr eller senare kommer leda till att banken blir insolvent spelar då ingen roll. Och så landar hela härket i knät på staten som överför aktiebetalarnas pengar till bankernas aktieägare. Upprepas varje gång.
    Det finns inget fundamentalt kapitalistiskt med aktiebolag, det är bara ett sätt att göra ekonomin mer riskbenägen.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Ordet ”företag” kommer från Ostindiska kompaniets synnerligen riskfyllda företag att segla till Kina för att börja handla med kinesiskt porslin, te och kryddor.

    Utan en risk, inget företag. Och det är inte rimligt att de som genom sin intuition, påhittighet, hårda arbete och när de lyckas, stora reella bidrag till välfärden, skall straffas med personlig konkurs om de misslyckas. Det är illa nog att företaget går i konkurs, men den egna intuitionen, påhittigheten och sin arbetsförmåga finns nu istället kvar till att skapa nya företag som de kanske har bättre lycka med och som ger många andra arbete och pengar att bilda familj.

    Att starta ett företag är som att gå ombord i Aniara; spärrvakten tar biljetten ”med blinkningen fördröjd” och du känner starkt obehag och stark förväntan samtidigt.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Du tänker lite fel där MartinA. Poängen med AB:t är att man kan allokera kapital från människor som vill satsa på bolagets affärsidé men begränsa sin insats.

   De som är ansvariga för versamheten som bd och styrelse kan ställas till ansvar på olika sätt.

   Om du föredrar handelsbolag så ska du komma ihåg att det finns en variant som heter kommanditbolag där vissa delägare bara går in med kapital men utan personligt ansvar för verksamheten i övrigt.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Vad jag säger är att om jag ska skydda andras ägande så skall jag veta vilka de är. Vidare, om de bara är delvis ansvariga för sina handlingar så är mitt intresse av att skydda deras ägande begränsat.

    Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  I princip håller jag med Patrik. Men och med ett stort men, så har även kapitalismen kört rovdrift på vår planet i syftet att vinst maximera sig själv.
  Rotschilds äger 1/3 av jordens tillgångar om jag inte minns fel med en tvivelaktig moral så vinst maximerar dom allt. Monsanto tillverkar grödor som utarmar jorden,
  Dom köpte receptet på citronsyra av glaxo-smith dom hette något annat på 1930 talet. Citronsyran är vinstmaximerad så till fullo att den är tillverkad av svartmögel och raffinerad med bland annat Bensen, talas det tyst om, kolla in livsmedelsverkets Pr om dom söta citronerna, längre ner texten nämns det i förbigående om industriell tillverkning. Mina kära naturfolk visste bättre man tog det man behövde och försökte leva i harmoni med moder jord, för runt 7000 år sedan började man odla vete, själv hävdar jag 12000 år sedan baserat på lite nyare fynd.
  Där började eländet med Guds ord som skulle tolkas, vissa vart frälse, vissa slavar.
  med enkla redskap så odlades det, procentarna vart det nya yrket kapitalism kan man kalla det för. Med tiden och några sekler senare så procentas det på precis allt. En vacker stol som har skaparens själ i sig har ringa värde, däremot Mark Zuckerberg blir mångmiljardär i folks behov att fläka ut sin trista liv på nätet.
  Nej kapitalism är inte endast av godo, ej heller socialism. Jag är mer inne på små grupper som fixar sin egen föda och lever i harmoni med sin omgivning , visst har inte löst var mina 15 crosshojar passar in riktigt än 😉 men arbetar på det.
  Mvh Göran.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Göran H — Dina kära naturfolk hade inte överlevt om de förökat sig till dagens populationsnivåer.
   Och vad beträffar citronsyran, så framställs den liksom penicillinet genom utnyttjande av mikrobiologiska processer.
   Dina kära naturfolk kände förstås inte till penicillinet.

   — Vad jag vänder mig mot är ditt naiva idealiserande av de primitiva samhällena. De var otvivelaktigt duktiga på att överleva, givet sina förutsättningar, men att sätta dem på någon slags piedestal leder vilse.
   PK-maffian odlar liknande vetenskapsfientliga tongångar där man idealiserar en närmast medeltida samhällssyn.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Käre Hov, jag är fullt medveten om naturfolkens brister och felaktigheter, dock så anser jag att vår mänsklighet har tappat dom grundläggande värdena i och med den stress som vårt moderna sätt att leva på medför så lever dom flesta av oss ytterst ohälsosamma liv. Om penicillinets vara eller inte vara, så historien om dom företag som arbetat upp metoderna för att kränga det kommersiellt, så har den en hel del ljusskygga både aktörer och metoder i processen. Men att beskriva det här så blir texten alldeles för lång.
    Jag idealiserar inte naturfolken, beundrar är nog mer det jag gör kunskapen om natur och jakt gillar jag mycket, Älskar teknik massor, kan bygga precis vad jag önskar med mina 2 händer Just nu så byggs en formel 1 replika med Mc motor som bas chassiet helt färdig knåpar drivlina för fullt, så teknikfientlig näe, Däremot så anser jag att det vi kallar det moderna samhället. Är byggt på lik och lögner, det avskyr jag fullständigt att klåpare som inte kan skapa något vackert fått styra en sådan stor del av vår historia och ljugit och nästlat till sig makt och förmögenhet, Att det skett historiskt är en sak, att det sker nu med PK och i princip diktatoriskt styre än värre.
    Då är jag hellre naiv och håller mina naturfolk högt, jag vet mina brister kan inte ljuga lika bra som alla”Lyckade människor”. Men har min heder i behåll och haft förmånen att varit miljonär tre gånger mot alla odds under mina 50 plus år. relativt fattig just nu, men finner det både befriande och lärorikt. Att inse att pengar inte skänker ett skit lycka, ej heller att arbeta
    klarat mig bra utan det i två år. Att äga sina egna tankar, och fritt välja vilka man vill umgås med, det är stort.
    Med vänlig hälsning Göran.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Kapitalism är av godo så länge det finns en kompetent motpart i form av staten som kontrollorgan genom strikt tillämning av nationella lagar och förordningar. Svårigheterna börjar när kapitalismen blir gränsöverskridande och därmed global. Detta ger multinationella företag möjligheten att spela ut olika stater mot varandra. Samt vissa stater att dra fördel av den oreglerade eller i bästa fall ofullständigt reglerade situationen. En ojämn kamp för alla utom de som förmår att sätta makt bakom orden.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    I de allra flesta företagen finns inget behov av en strikt kontrollapparat för att se till att nationella lagar och förordningar följs. Företagen sysslar helt enkelt inte med sådan verksamhet för vilket det behövs lagar, normer, föreskrifter och anvisningar. Sedan är väl allt sådant idag EU-gemensam Europastandard. Det enda som normalt behövs är en bra revisor.

    Gilla

 16. Rhenguldet skriver:

  Det finns nog ingen bättre princip, men låt oss för all del inte glömma de lagar inom vilka företagen verkar, för man kan säga att också i Ryssland så har man kapitalism. Jag har på nära håll också observerat att de som tar sig fram och blir CEOs tenderar att vara de som maximerar politiskt duglighet, egen vinning (dvs inte för företaget men det sammanfaller ibland) och omoral, en dansk bank är ett exempel i närtid, där så klart alla som betydde något har vetat att man tvättat pengar, 200 miljarder euro sägs det, åt företagsamma ryssar. Det är själva kravet för att ingå i en företagsledning, är du villig att göra vad som helst för att öka ledningens löner? Därför fick vi också finanskrisen där enorma summor överfördes från skattebetalare, medelklassen, till USAs elit och den globala finanseliten (samt ett antal bolånetagare som sket i att betala och så bott gratis). Jag har på nära håll observerat folk som jag vet borde sitta i fängelse stiga till företagens topp. Så ett företags vinstmaximering är inte ett tillräckligt villkor, för agenter som CEOs skor sig på de som äger företagen, aktieägarna, därför har ju firmor som Goldman Sachs sett till att alla i toppen är delägare, så att de inte agerar som agenter.

  Därför så skall vi inte glömma att en del av kapitalismens framgångar är de robusta engelska lagar som ligger till grund för USA och kvarlevorna av de brittiska imperiet. Det är ju heller inte ”kapitalismen” som skapade något, det är bara ett ord, utan den som verkligen hände var att folk som utvecklade ångmaskiner, symaskiner och tåg och maximkulsprutor kunde göra detta i tron om att få behålla frukterna av sitt arbete, att ingen kunde ta deras pengar, lagen skyddade dem från andra aktörer och staten självt.

  Vad gäller ”hållbarhet” så tror jag vi kan vara säkra på att de som styr företagen är så pass giriga att de självklart använder det som en gimmick, jag menar det är så dumt, den hållbarhetsansvarige flyger businessclass till Australien för att dyka och till Svalbard för att fotograferas med isbjörnar, men som vanligt så kan politiker förstöra allt.

  Gillad av 3 personer

  • Rhenguldet skriver:

   För att spekulera vidare så kan man anknyta till min tankegång att explicit korrupta politiska demokratiska system är mera robusta än exempelvis det svenska för det betyder att politikerna agerar som långsiktiga ägare, inte agenter som svenska politiker som uppenbarligen är villiga att sänka skutan för egen kortsiktig vinning, Annie Lööf case-in-point.
   Det är väl ingen perfekt princip men ett korn av sanning finns nog, jämför Ungern och Sverige. Är inte detta kanske en huvudinvändning mot globalismen, för den gör att alla politiker agerar som CEOs utan eget aktieinnehav, istället för som långsiktiga ägare som Ingvar Kamprad, Enron istället för IKEA.

   Gillad av 3 personer

  • Rhenguldet skriver:

   Vi får inte heller glömma den kulturella sammanhållningen som skapar trygga öar för kapitalismen, Trump har korrekt identifierat att eftersom Kina både är stort, dugligt och fuskar så utgör det kinesiska systemet en enorm risk.

   Gillad av 4 personer

 17. Underdog skriver:

  Tack PE. Jag kunde (kan) inte sagt det bättre själv. Marknadsekonomin är en stark förändringsfaktor därför att den arbetar efter samma principer som driver evolutionen. Survival of the fittest.

  Det är skrämmande att se att flera i kommentarerna uppenbart inte förmår se detta för att i stället stirra sig blinda på mänskliga manipulationer av systemet. En VD som driver företaget för att maxa sin egen ersättning har ju därmed lämnat målet att maximera företagets vinst. Det är just för att den typen av felaktiga prioriteringar kan ta över som det vore så farligt om hållbarhet fick styra företagen i stället. Risken att det blir så är dock uppenbar eftersom lagstiftaren ställer krav på hållbarhetsredovisning och styrelser och ägare varken har tillräcklig kunskap för att förstå riskerna eller tid nog att skaffa sig den.

  När det gäller hållbarhet vill jag fortfarande se exempel på någon som propagerar för ohållbart företagande eller ett ohållbart samhälle. Om det inte finns något sådant exempel är hållbarhet som begrepp helt tomt och innehållslöst. Och eftersom jag har tvingats sätta mig in i och arbeta med hållbarhetsfrågor är jag så övertygad man kan bli om att det är just så det är.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Underdog: Helt enig med dig. Många kommenterare (ingen nämnd och ingen glömd) har massvis med exempel på hur ”kapitalismen” har diverse inneboende problem.

   Patriks term är för övrigt pejorativ — endast socialisterna brukar ens använda den termen och Patrik är ju fd. socialist. Vi andra talar väl om ”marknadsekonomi”, eftersom allt som slutar med ”-ism” vanligen betecknar någon slags ideologi, och marknadsekonomin lyckligtvis INTE är någon sådan ideologiskt uttänkt konstruktion.

   Marknadsekonomin har åtskilliga problem — men i en fungerande demokrati brukar man kunna hantera de problemen någorlunda. Och för övrigt kan man alltid fråga väljarna om de har lust att låta socialisterna ta över ansvaret; givet hur dessa har lyckats hittills verkar det föga troligt…

   Dagens värsta hot är att ett gäng politiska extremister har tagit över befälet i samhället och av rent ideologiska skäl satt sig i sinnet att förstöra det!

   De som företräder ”kapitalismen” borde rimligen kraftigt sätta sig emot denna förstörelse, men deras företrädare verkar till stor del ha ryckts med i den allmänna masspsykosen.

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    ”…Golvföretaget Pervanovos satsning på en nyetablering i Östra Ljungby avbryts. Skälet ska vara att man inte vill tvingas förhandla med en framtids kommunordförande från Sverigedemokraterna.

    Nyetableringen skulle ha gett 500 nya jobb inom forskning och utveckling. Totalt handlade det om en miljardsatsning.

    Men det sätter Skandinaviens rikaste familj Kristiansen, som äger Lego, nu stopp för.

    – Vi kan omöjligt etablera oss på en ort där SD nått sådana framgångar, säger vd Darko Perván….”

    I valet blev Sverigedemokraterna största parti med 30,5 procent av rösterna…

    https://samnytt.se/efter-sds-framgangar-danskt-foretag-staller-in-nysatsning-i-klippan/

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kapitalism som ord har inte med vänstern att göra utan det används av alla nationalekonomer och ekonomiska historiker.

    Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Räkna inte in mig för då räknar jag dig bland de som inte kan läsa innantill. Jag talade om förutsättningar för modern kapitalism, lagar och kulturellt sammanhang. Att jag ser att systemet inte är perfekt betyder inte att jag inte tycker det är det enda fungerande, inget är perfekt. Att sjunga ensidiga lovsånger är att vara ismare.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Marknadsekonomi är ett snävare begrepp än kapitalism. Marknadsekonomi handlar om att föra varor och tjänster till en marknad för utbyte och då även kapital och arbete. Kapitalism har mer att göra med de dominerande produktionsförhållandena (socialt och ekonomisk sett) under de sista tvåhundra åren, men med förelöpare av olika slag (t.ex. marknader, penningekonomi osv). Men en diskussion om definitioner leder ingenstans, viktigt bara att notera att en tämligen normal term som kapitalism fått en särskild laddning pga. propagandamässig retorik från höger och vänster och dikotomin kapitalism – kommunism. Bara ord.

    Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Underdog, hur menar du att marknadsekonomin kan likställas med survival of the fittest?
   Min känsla är att just nu så råder varken survival of the fittest eller en sund makrnadesekonomi
   över huvud taget. Då förr mobiltelefoner och nu andra trendprylar testlanseras de facto i Stockholm för att se om dom slår, just detta indikerar ju att den som manipulerar bäst överlever/tjänar mest. Tar man till exempel Beretta så har dom överlevt i femhundra år, det är unikt. Inte hade dom gjort det på att spotta ut plastskräp för att vinstmaximera för stunden?
   Vid sextiotalet hände en rätt unik händelse i människans historia, Dom skarpaste hjärnorna som kunde forska i mänskligt beteende hoppade av forskarvärlden och sålde sina tjänster till reklambyråerna och andra marknadskrafter. Resultatet ser vi nu. kvalitet och hållbarhet är mest skit. Den som meckat med en femtiotals bil, fläkt kompressor, hiss osv inser rätt snart att där byggdes grejorna för att hålla för allt och hur länge som helst med lite service. 1970 och framåt så plast klena konstruktioner integrerade kretsar inget av dessa nämnda saker andas kvalitet.
   Minns sent mitten1990 tal var på ett seminarium om underhåll i fastighetsbranschen där gurun menade skit i underhållet, prylarna är så billiga att riv ut och byt är det ekonomiskt bästa alternativet. Många stora drakar följde denna tes. Lite senare ett annat seminarium så beskrevs framtiden att vi skulle delas in i två grupper dom som hade arbete och dom som hade medborgarlön.
   Han fick ju tyvärr rätt.
   Ps Den guru som hävdade att hydrauliken är människans nästa stora framstegs område har inte fått rätt på dom 30 år som gått.

   Gilla

 18. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Med en fungerande efterlevnad av miljölagstiftning – den som förorenar måste sanera – behövs inga ingrepp i bolagsverksamheten.
  Kapitalism är inbyggd i naturen och ingen av människan uttänkt ideologi.
  Därför kan du heller inte ställa liberalism, eller kommunism mot kapitalism, de förra är just av oss skapade organisationsmodeller och om intelligenta tar de hänsyn till kapitalismen (lib.) medan de som blott motarbetar kapitalismen/naturen (kom.) är dömda till förtvining.

  Gillad av 1 person

 19. Tina skriver:

  På Kunskapskanalen gick Corporate, en amerikansk dokumentär som visade cynismen i vinstmaximering. Hur bolag blev juridiska personer med en stab av de bästa advokaterna i sin tjänst, som krossar allt i sin väg.

  Har någonsin ett företag stoppat en giftig produkt innan de tvingats till rättegång? Och den urholkade kemikalielagstiftningen? Att bevisbördan att en ny kemikalie är ofarlig INTE ligger på företagen? Gruv- och oljebolag städar inte upp sin fruktansvärda förödelse i naturen om de inte blir tvingade till det, och i större delen av världen finns ingen som tvingar dem. Ingen konsument slutat köpa bensin eller mobiltelefoner för det, de ser inte förödelsen eller som Patrik, blankt struntar i den.

  Gates Foundation hade år 2012 enligt beräkningar ökat jordens befolkning med 6 miljoner människor (mer exakt konsumenter). Idag kanske det är 12-20 miljoner? Vi delar denna planet med miljoner andra arter som samtliga är sin skapelses krona, sin yttersta gren i evolutionens träd. Hur många arter har Gates Foundation bidragit till att utrota? Är en artfattig förödd värld värd att leva i?

  Gillad av 1 person

 20. Rhenguldet skriver:

  Kan vara värt att påminna om John Gray här. På mig så verkar det som tidens värsta villfarelse bygger på att man sammanblandar materiell och ekonomisk utveckling med en mera allmän utveckling av människan, detta så till den grad att man tror sig om att kunna modernisera den största och mest bakåtsträvande och våldsamma kulturen på jorden. Teknologisk utveckling har inte gjort att vi utvecklats en millimeter som människor eller kulturella varelser men det är mitt intryck att socialism först gjorde detta misstag och senare liberalism, som nu är vår värsta villfarelse och har lett till massinvandring.

  Gillad av 3 personer

 21. Anders L. skriver:

  Nej, den här bloggen är inte alls olönsam. Vi belönas rikligt med kloka och intressanta inlägg och kommentarer varje dag. Detsamma gäller flera andra bloggar. Som bonus slipper vi öda tid och pengar på PK-media. Win-win.

  Gillad av 2 personer

 22. uppstigersolen skriver:

  Jag arbetade på sjuttiotalet på Rank Xerox. De (Xerox) hade ju uppfunnit de nya kopieringsapparaterna och hyrde ut dessa till höga priser. Företaget var Sveriges lönsammaste. Vi hade 35-timmars arbetsvecka och bra löner. Allt byggde på ett patent. Cheferna trodde att det var de som var så duktiga men så var det inte. När patentet gick ut så kunde alla företag nyttja det. Är det någon som ser Rank Xerox som ett framgångsrikt företag idag? Så, någon hittade på en bra kopieringsmetod som idag är i princip allenarådande. Vad hände sen? Ungefär samma händer när läkemedelsföretag kommer på en bra medicin mot nånting som ”alla” behöver. Lönsamheten rusar uppåt. Sen då? Så uppgång och fall kan det bli om man inte lyckas följa upp sina succéer. Onekligen kommer jag att tänka på Italien. Där finns några företag som varit i samma familjs ägo i många hundra år. Snacka om långsiktigt ägande.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Xerox visste väl mycket väl när patentet skulle gå ut? Det största problemet i början var väl att själva pappersarken i tjocka buntar var illa skurna och av för sträv kvalitet och fastnade i varandra vid inmatningen. Men tiden löstes det problemet men då hade konkurrenterna redan kommit i kapp.

   Gilla

 23. Dandersan skriver:

  Åter från resa i Albanien.
  Trevligt att vara så rik att man kan resa och uppleva andra kulturer.
  Sitta på kafé och studera hur fattigt folk hade det, när de satt på kafé och studerade folklivet.

  Gillad av 1 person

 24. Lars skriver:

  Jag tror att i en målhierarki för företag och andra organisationer, så ligger dess överlevnad (hålla samman, fungera) överst medan bland delmålen är vinst och vinstmaximering avgörande vid sidan av långsiktiga mål, anpassning till olika intressegrupper mm. dvs olika restriktioner för vinstmaximering. Man kan då förstå att långsiktighet ryms inom organisationens mål och även för aktieägare är långsiktighet vitalt eftersom sägandet avser ett krav på en långsiktig intäktsström från företaget. Expansion ökar vinsten och säkrar överlevnad långsiktigt genom mer dominerande ställning på marknader för produkterna.

  Men alla organisationer kan hamna fel i sina prioriteringar och kvartalskapitalism, prioritering av kortsiktigt aktievärde, är en sådan fallgrop både för företaget och samhället.

  Det finns flera intressenter som företaget måste ta hänsyn till. Samhälle och regelverk och konsumentopinion är några. Vad tänkte Volkswagen när de fuskade med avgasreglerna? Löntagarna är ett annat och här kommer fördelning av vinsten in dvs samhällsförhållanden och maktrelationer och grada av arbetslöshet och annat som påverkar.

  Nyliberalism är i mångt och mycket en blind tro på marknadskrafter och handlar om avreglering, minskade sociala skyddsnät, fria kapitalrörelser mm. Konflikten mellan höger och vänster (om vi bortser från partier vänster om S) i Europa står inte mellan kapitalism eller inte utan hur man kan reglera och fördela för att avvärja de negativa konsekvenserna för samhälle och individ som uppstår som följd av marknadsfallissemang, kortsiktighet, utnyttjande av människor, oacceptabel inkomstfördelning, konjunkturförlopp mm.

  Välfärdsstaten, de sociala skyddsnäten är den väsentligaste innovation som har tämjt det rytande monstret, kapitalismen, men även de organisationer som förvaltar det och även det politiska och mediala politiska systemet kan fallera.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Utifrån detta ser vi hur konflikten vänster – höger propagandamässigt lurar människor både till höger och vänster att missbedöma samhället. På högersidan tenderar man se konflikten som privat kapitalism eller statliga företag, offentlig sektor och på vänstersidan motsatt. I stort sett har Sveriges partier sedan 1920 talet accepterat kapitalismens positiva kraft (en aber med löntagarfonderna, men problemet där var nog närmast rollfördelning och ägande än behovet av nationellt fondkapital misstänker jag, men utformningen var skev och röstades bort). Konflikten mellan arbete och kapital består dvs det är olika intressenter, men kampen är inte särskilt uttalad utan man lever med de intressemotsättningar som finns.

   Förvisso är det politiska och mediala systemet idag ett problem, det är jag säker på om vi ser till den politik som förs t.ex. invandringspolitiken, skolan, vården, försvaret mm. men privatisering är inte en generell lösning som botar sjukan, hur man nu vill definiera det.

   Förvisso måste man i demokratier bilda opinion för t.ex. miljö arbete eftersom det är ett område där kortsiktighet kan kollidera med långsiktighet, men det är också en fråga om bedömning av vad som är lämpligt teknologiskt och med fokus på vårt lands lilla påverkan och små möjligheter.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Aktieägarnas krav (eng claim, bättre översättning fordran) på en långsiktig intäktsström beror på att aktiers värde långsiktigt bestäms så på andrahandsmarknader för värdepapper.

   Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Förutom direkt felanvändning av folks intjänade pengar så bortser du från två saker. Först friktion, i ett sosseland som Sverige så forskas det inte om det antar jag men jag såg data från Storbritannien där för varje pund inbetalat i skatt så blev det endast 0.46 pund kvar till faktiska insatser, resten är friktion, hade dessa pengar använts direkt så hade hela pundet kunnat generera överskott. Denna effekt blir enorm över tid och förklarar en hel del av Schweiz, Hongkongs och Singapores framgångar och Sveriges tillbakagång. Vidare så är nog den allra största effekten att vid ett svenskt skattetryck så blir helt enkelt massvis med jobb aldrig gjorda och massor med utveckling är inte ens lönt att ens påbörja. Denna effekt är också enorm.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Du nämner tre stater där finansmarknaden har mycket stor roll och den friktion du talar om skulle jag vilja se vad den består av, det kan innebära så mycket. Däremot tog upp problem med välfärdsstaten i form av ineffektivitet, men konstaterar att privatisering inte är ett generellt användbart medel.

    Skattetrycket har jag inte diskuterat eftersom det inte är ämnet för dagens artikel.

    Nivån på välfärdsstaten kan alltid diskuteras, men inte utifrån begrepp som ”stöld av mina pengar”.

    Marknaden reglerar inte sig själv. Det är här skillnaden mellan nyliberalism o ekonomisk teori som den som växte fram under guldåren mellan 1945 och 1970 står.

    Massinvandring är inte en logisk följd av vad jag tar upp om välfärdsstaten. Det är fortfarande så att man kan kontrollera invandring och de egna (inte lätt alla gånger). Invandringstrycket finns även mot länder med mindre utvecklade välfärdssystem om de är rikare med bättre försörjningsmöjligheter ä där man bor och konsekvenserna blir stora. Invandringen till USA var stor fram till 20-talet då man stramade åt. Utvandringen från Venezuela är stor och går till länder i Syd Amerika med bättre ekonomi, men utan starka välfärdssystem t.ex till Peru, Colombia, Chile.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Vinstmaximering utan restriktioner, krav av olika slag, leder till rovdrift på natur och människor. dagens svenska storföretag är mogna och för vanligen en anständig personalpolitik, ett av delmålen, och affärsplanen kan oftast ses som delmål, t.ex. är nog IKEAs målsättning om att ge de många människorna tillgång till billiga möbler och hemapplikationer till låga priser oerhört väsentligt för kulturen och värderingarna i företaget. Man köper inte in sig i Bofors! men man äger en bank!

   Gillad av 1 person

  • Rhenguldet skriver:

   Varför tror du att du kan reglera detta bättre än vad marknaden kan, och hur kontrollerar du att den som har ansvaret att kontrollera och fördela inte går för långt? Lyssna exempelvis på Thomas Sowell om minimumslöner. Din fördelning är det som direkt lett till massinvandring och islamisering och gängvåldtäkter. Utan denna fördelning så hade det inte funnits medel att använda på dessa vansinnigheter. Utan fungerande lagar som skyddar individen från staten och individens egendom så är det bara en fråga om tid innan staten vill ha allt och optimerar parasitismen och stölden, du försvarar ett litet tidsfönster i ett litet land i världen som nu visat sitt rätta ansikte.

   Gillad av 3 personer

   • Rhenguldet skriver:

    Du inbillar dig att det går att långsiktigt balansera välfärdsstaten men det vi ser nu är normaltillståndet för det ligger i den mänskliga naturen att vilja ha mer, så när mekanismen välj finns för staten att tillförskansa sig medel som den har lust, mer eller mindre, och att använda dem på vad staten har lust till, varför skulle staten använda dem på gamla och sjuka utan röst? Allt som betyder något att att man låter VIK växa och att värva fler röster till de som vill höja skatten, exakt det vi ser. Det vi ser nu är det stabila normaltillståndet för ”välfärdsstaten”, stöldstaten hade varit en bättre benämning.

    Massinvandringen är en logisk följd av dina ståndpunkter.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Har du jobbat som IT programmerare inom finansbranschen?

    Det finns massor med regleringar av marknadssystemen där det inte fungerar bra annars. Låt mig räkna upp några:

    – Konkurrensregler
    – Finansmarknadsregler med bl,a kontroll
    – Arbetarskydd
    – Konsumentskydd
    – Avtalshantering och annan juridik dvs sådant som bolagsordning, patentavtal, konkurslagstiftning mm
    – Läkemedelsgodkännande och föreskrifter
    – Stadsplanering och bygglov
    – Centralbankernas funktion kring räntor, valutor mm

    Regleringar har vuxit fram succesivt under 100 år och oftast som svar på marknads brister. Senast efter krisen 2008 förändrades spelregler om bl.a derivathantering med clearinghus, kapitaltäckningsgrad osv. Innan dess avreglerade man det tidigare strikt reglerade bankväsendet och finansinstituten med start med Reagan och fortsatt under Clinton i USA. EU arbetar motsvarande med bl.a. gemensamma regler, finansinspektion för stora banker osv.

    Synnerligen svårgenomträngligt. Så att marknader inte fungerar bra på egen hand finns det empiriska belägg för åtminstone hundra år tillbaka i tiden. Vad vi ser inom finansindustrin är ju att de hela tiden ligger före lagstiftarna och uppfinner alla möjliga instrument och t.ex. SPV’s.

    Gilla

  • Rhenguldet skriver:

   Ja Lars det är ju inte svart och vitt, jag skriver ju också ovan att lagar behövs, men då främst ordentliga grundlagar. Det jag har sett är att en uppsjö regleringar inom finansbranschen inte hjälpt, men så klart behövs lagar, det är en svår balansgång. Antagligen håller vi nog med varandra just där om vi kommer förbi att jag alltid surar, men även där kan det blixtinkallade ett incitament att skapa nya lagar för lagarnas egen skull, vi ser det i EU och finansbranschen. Sen skriver du om fördelning och det är här jag menar att det är incitamenten som styr, och att så snart det blir en affärsidé att ha ett högt skattetryck, som i Sverige, så är det viktigaste att hjulen i VIK rullar så att det finns något att skumma gräddan av för politiker och andra. Sedan måste du ju inse att det kräver en enorm apparat att först kräva in pengar, sedan administrera allt för att sedan välja ut vad pengarna skall användas till, och de som beslutar vad de skall användas till är inte de bäst skickade att bedöma det, Nya Karolinska som exempel, alldeles utan eventuell korruption.

   Du skriver om miljömål, långsiktighet, detta är ytterligare ett exempel på att politiker inte är skickade att bedöma vad de nubbar makt över, jag är helt övertygad om att det är rent lurendrejeri, sen har vi genus, som någon annan anser är långsiktigt nödvändigt och sen har vi massinvandring, hur skall du styra att pengarna används till vettiga saker? Vad ger dig rätten att kräva mina pengar?

   Allt detta bortser från att skatt är stöld, jag tjänar ihop pengarna, och endast under hot om fängelse ger jag bort dem. Det är rent personligt för mig, en enorm del av mitt liv går nu till att betala för ändamål som jag anser det vara befogat att gå i krig för att förhindra, dvs om skatteindrivningen varit mer personlig, och jag lyckats komma undan med det, så hade jag slagit in skallen på skattmasen och inte betalat en krona mer.

   Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Svaret på finansmarknadens problem är inte mer regler utan att man skulle låtit bankerna gå omkull för övrigt, istället för man det nu än svårare att starta bank och för att bankerna måste vara enorma, en sorts oligopolskapande genom överreglering. Och nej, jag har inte varit inom IT.

    Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Eftersom du sjunger de höga skatternas lov så tycker jag att det är rimligt att avkräva dig en uppskattning på hur mycket som nu går till ändamål du anser vara rimliga, du ogillar uppenbarligen massinvandring, men hur skall du förhindra att staten tar in medel till åtgärder du ogillar? Vad skall stoppa det, när en tillräckligt stor del av befolkning har blivit beroende av transfereringar?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kan du inte försöka hålla dig till ämnet och de delmoment du själv tar upp och som jag svarar på? (Det börjar dessutom bli fruktansvärt pinsamt med Stefan Schiller som gillar vad du skriver).

    1) Du hävdar du kan samhällsekonomi då du arbetat i finansbranschen, men med vad? Det är väsentligt eftersom du menar att du har överlägsen kunskap, men vad som framgått är att du var programmerare.

    2) Kapitalismen är reglerad som jag påvisat, frågan är hur och vad.

    3) Nyliberalismens credo att avreglera så mycket som möjligt med hänsyn till sådana faktorer som du tar upp är bevisat felaktigt med krisen 2008

    4) Nyliberalismens teser om den effektiva marknaden och att priset alltid är rätt är också bevisat felaktig. Likaså teserna om att penningpolitik räcker för att motverka lågkonjunktur – QE har inte haft mer effekt än en självläkande marknad förutom initialt att rädda banker.

    4) Man kan inte låta stora banker gå under eftersom hela kredit- och penningsystemet påverkas. Man kan förhindra överdrivet risktagande och hävstång med lånat kapital med andra medel som ökade kapitalkrav, olika reservkrav för olika typ av utlåning etc.

    5) För höga skatter kan vara negativa för incitamenten, både löneskatter och kapitalskatter. Jag diskuterar inte nivåer, jag diskuterar socialförsäkringssystem och inkomstomfördelning generellt. Mycket talar för att inkomstomfördelning och mer jämn konsumtion/efterfrågan är bra för tillväxten och styr mot rätt saker – globalt sparandeöverskott ex-ante idag. Det är en annan diskussion än den vi för här.

    6) Vad menar du med att jag inte förstått något av forskningsmetodik? Självklart är jag inte forskare, men det mest grundläggande förstår jag, men gör du det? Vad är din utbildning? Hur skulle det vara om du gav en kommentar till Lars Sylls artikel på ämnet nationalekonomi och empiri som jag länkade till när du anmärkte på det i gårdagens artikel av kinesen som tror Milton Fridmans teser byggde på empiri?

    7) Finansiell ekonomi är bara en del av samhällsekonomin och räknas knappt dit. Business administration med redovisning räknas inte alls dit, IT personal följer flöden och system och kvantar kan bygga program som bygger på Morton-Scholls och andras teorier om optioner och derivat mm, men det är inte samhällsekonomi.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det socialistivrare som Lars inte förstår är mekanismerna som förstör systemet. Regleringarna föder hela tiden nya regleringar o.s.v.

    i grunde måste vi tänka om vad gäller skatter och regleringar. Männskor har idag alla de instrument som behövs för att på decentraliserad nivå skapa alle de varor och tjänster vi behöver för ett gott liv.

    Strävan ska alltså vara att minimera den offentliga sektorn. I stället för att uppfinna en ny myndighet i veckan ska uppgiften vara att ta bort en om dan.

    Gillad av 1 person

   • Rhenguldet skriver:

    Vet du Lars, du har rätt vi talar om för mycket på samma gång. Jag tycker också det är bättre att sluta misstänkliggöra min bakgrund eftersom jag då på samma sätt kan fråga mig vad du gjort professionellt i ditt liv eller för andra? Argumenten bör stå på egen fot, och det är nog här jag inte kan fördra din stil, för det är så allmänt hållet. I verkligheten, måste man för varje beslut säga ok, skatten skall vara 23%, eller vi förbjuder aktiederivat med mer än 5 gångers hävstång, eller vi tillåter inte kärnkraftverk med stål från Kina, osv.
    Man måste ALLTID vara konkret, och det är kanske det jag har emot en stor stat och en välfärdsstat och ett skattetryck över låt säg 25% där man använder pengarna på en liten lista väldefinierade ändamål som specificeras för medborgarna, istället för som nu, man kräver in så mycket skatt att man kan dela ut pengarna hipp som happ, åtminstone för vissa ändamål, vissa av de gamla komponenterna, som försvaret, måste lägga budget och helst hålla den, men migration eller genus och allt sådant verkar ha fria tyglar, det finns inget tak, kan man inte höja skatten just då så kan man ju låna.

    Så jag hade önskat att du var mera specifik, hur mycket skatt skall betalas, eller om vi talar om lagar och regler, hur mycket är för mycket, vilka regler är bra och vilka är dåliga, att bara säga att vi behöver regler är nästan ett tomt uttalande. Ingen ekonom förutsåg djupet av finanskrisen för ingen hade insyn i vad bankerna gjorde, och ytterligt få såg ens att den skulle komma, och det staten gjorde för att lösa det var att stjäla från nutida och framtida generationer.

    Jag kan inte förstå, och du har inte förklarat det heller, vad som skall hindra en stat med ett stort transfereringsystem som det svenska, att sluta be om mer, när de som tar ut har lika stor makt som de som betalar, vad skall stoppa att systemet kollapsar? Vad skall hindra exakt det vi ser ske i Sverige, där alla processer som ökar livsvillkoren för en parasiterande statsapparat att växa? Vidare om regleringar, världen blir allt mera komplex, och du verkar tycka att detaljregleringar är önskvärda, men när skall det ta slut? Också här har vi en mekanism för en växande byråkrati som är svår att se hur man skall få stopp på, vad skall stoppa EU att stifta lagar om snus, för att ta ett exempel? Det är redan ett inte så roligt skämt att det snart krävs en person på ECB för varje anställd inom banksektorn. Varför inte två?

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Du glider fortfarande förbi frågor du själv tagit upp, när jag svarar. Det är väl självklart att jag inte kan vara konkret om exakt skattenivå eller vilka regleringar som behövs? Vi har ju stora organisationer, fyllda av människor, som ser på sådana ting. Dessutom har du fel i sak om du tror ett budgetunderskott i kris lägger börda på kommande generationer, men att rädda finansmarknader gör det genom att kapital överförs till bankerna från övriga via penningpolitik, räntor etc. Så boven i dramat är finansindustrin och att man låtit den växa okontrollerat.

    Man måste kunna föra resonemang på en högre nivå för att förstå och inte som du öra med känsloargument.

    Mina frågor kvarstår. Vad har du för utbildning och erfarenhet eftersom du för fram det som skäl till att jag har fel och du har rätt? Och var är din kommentar om Lars Sylls artikel, professorn som har en kontra dig diametralt annorlunda syn på de sociala, ekonomiska, vetenskaperna?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Säg vad man vill om Lars, men han triggar diskussioner.

    Tyvärr har han en förmåga att haka upp sig på fel sorts detaljer. Ser man på våra system så måste man försök förstå helheten och att man måste tänka om. Som det är nu växer onyttigheter och ineffektivitet som en cancersvulst och det finns inga mekanismer som stoppar den tillväxten. Det finns ingen gräns för den och aptiten växer medan den äter.

    Man måste alltså göra som du säger; ta ett helhetsgrepp och säga att inget system tål ett skatteuttag på mer än 25-30 %. Med utgångspunkt från det prioriterar och organiserar man.

    Det enda rimliga är faktiskt att starta en politisk rörelse med detta mål för ögonen och ett konkret förslag i påsen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, en intressant vinkel du tar upp, att man medvetet måste begränsa skatteuttaget. Jag har mer utgått från att man måste ha ett regelverk kring att stat, kommun och landsting måste kostnadsminimera och effektiviseras med god ledning och med sparsamhet som överordnad strategi och att det offentliga inte ska tillhandahålla tjänster där konsumenten har full information och kapacitet att bedöma sin egen nytta av det och där endast små externa effekter eller inga finns. Jag har alltså sett det som en styrningsproblematik med organisations och ledningsfrågor inklusive det politiska systemet i fokus. För att få tillstånd en sådan regim krävs budgetbeting och nedskärningar.

    Gilla

 25. David skriver:

  Patrik, du har fel i en sak. Välståndet de sista två hundra åren beror i grunden på naturvetenskapens framsteg. Sedan har kapitalismen förstås spelat en stor roll för att förvalta denna kunskap. Men utan denna kunskap hade inte mycket hänt.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Det är inte absoluta begrepp, naturvetenskap eller samhällsvetenskap eller kapitalism. Utan kapitalism hade inte vetenskapliga och tekniska innovationer förts till marknaden. Därmed inte sagt att utvecklingen av samhällsförhållanden och vetenskap INNAN kapitalismen inte haft betydelse eller att i framtiden förändringar inte kommer att ske av det kapitalistiska systemet, men det är ingen lagbunden utveckling.

   Jag tror inte man kan reda ut kausalförhållandena, vi får nöja oss med kunskapen att produktivkrafterna utvecklats oerhört sedan 200 år och att kapitalism och marknad spelat stor roll.

   Men vetenskap och teknik har självklart en avgörande betydelse och jag tror jag personligen hellre skulle belöna de forskare som utvecklat kunskap om kiselbaserade integrerade kretsar och programmerbara maskiner än Bill Gates.

   Men visst har det stor betydelse att kunna se möjligheter och utveckla företag och visst är vinstmöjligheterna väsentliga för det.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Om du med ”innan kapitalismen” menar ”innan Karl Marx”, så betyder ”kapitalism” ingenting. Om du med ”kapitalism” menar ”användningen av verktyg”, så finns det knappast något ”innan kapitalismen” som har någon betydelse för den mänskliga arten.

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   David: Jämför med det kejserliga Kina. Där fanns förutsättningar för enorma materiella framsteg, bland annat kunde man bygga fartyg tio gånger större än de som användes i Europa vid den tiden. I Kina uppfanns även eldvapnen.
   Men vad blev det? I frånvaro av fri konkurrens saknades incitament för att driva utvecklingen framåt. Kejsaren bestämde allt. Därför stagnerade Kina.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Hov, med respekt så Kina, hade under många hundra år andra ambitioner.
    Taoism, tankar om att utveckla det inre. Det världsliga med att bygga större störst.
    Det var inte det viktiga, läkekonsten börjar nu, analysera 2000 år gamla tankar om deras sätt att hela. Tankar om hel själ och hel kropp, nu börjar väst nosa lite på det. Öst har under lång tid legat före väst i att försöka se helheten, jag gillar Japan och deras kultur mycket.
    Plikt, heder och ära är mycket viktiga frågor där. Här så har det materiella tagit över.
    Stoltheten i att göra ett gott hantverk, det saknas i vår kultur. Här så bli rik på andras förmågor. Det är fint. Jag är absolut inget föredöme , men tjusas av dedikationen i att försöka fullända det man har för händerna. Tänker på när jag levde andades Katana,
    Det Japanska långsvärdet, under ett halvår så var det allt jag tänkte på arbetade med all ledig tid.
    Av slumpen så träffade jag en läkare som har/hade femte dan i karate, vi pratade kampkonst, han berättade om hans nya passion Iaido konsten att leka med svärd, han berättade att karate var svårt, men katana var svårare.
    Vi snackade en stund, jag frågade honom om han testat att dela en petflarra 0,5 liter tom i två delar med långsvärdet.
    Hans respons och svar var att det fanns endast 5 personer i världen som kunde göra så dela en plastflaska genom att hugga mot dess långsida fritt ståendes på valfri yta.
    Jag gjorde honom nog lite besviken med att berätta att jag gjort det efter sex månaders träning och dessutom lite småpackad, knepet var att hugga lite snett neråt cirka 15 graders vinkel med precis allt man kan leverera i ett brutalt snabbt hugg. Nej snittytan blir inte som samurajerna beskriver, när dom skickar pionstjälkar för att impa på varandra om vem som hugger renast. Utan lite rå yta blir det allt. Om man ska jämföra så fann det enklare än att sätta tre skott i en markör lapp på hundra meter mer repeterbarhet dock.
    Men åter till det Österländska, dom har något jag saknar i Sverige, viljan att utföra saker med perfektion och ära.
    Mvh Göran

    Gilla

 26. W skriver:

  O.T.
  Aktiebolag hit och aktiebolag dit.
  Vi har viktigare saker att dryfta.
  Ex. Detta den 1 oktober kunde Migrationsverket meddela att man dittills under året hade utfärdat 95 766 uppehållstillstånd, varav 14 970 var asylsökande och 33 755 olika typer av anhöriginvandrade. Övriga är till exempel studerande, arbetskraft och liknande. Därmed ser årets slutresultat ut att hamna i samma storleksordning som 2017, då totalt 135 529 uppehållstillstånd beviljades.

  Och ingen avmattning i sikte, motsatsen är mer trolig. Sveriges generositet är väl numera känd i varje hydda i Afrika.

  Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Bästa Rhenguld, kanske du skulle skriva mindre, lägga mindre tid på dina egna känslor och på resonemang? Jag har svarat ovan om att invandringstryck alltid finns till rikare länder etc.

    Vad i herrans namn kan Stefan Schiller finna för bra med dina resonemang? ATt jag tar upp det är pga han påstås vara doktorerad akademiker specialitet redovisning om jag förstår rätt. Dina resonemang är ju generellt fullständigt huvudlösa och okunniga.

    Gilla

   • Rhenguldet skriver:

    Och vem fasen är Stefan Schiller?? Du verkar helt fixerad vid olika personer, det är ju patetiskt att sitta och kolla vem som trycker gilla.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Stefan Schiller, doktorerad redovisningsexpert, går i par med AHA och Olle Reimers och har skapat en websida som samlingspunkt för dissidenter… trodde du kände herrarna, de har skrivit en del här.

    Gilla

 27. cmmk10 skriver:

  ”Ingen vet vad hållbarhet betyder men alla vet att man kan satsa hur mycket pengar på det som helst.”

  Här är en definition: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”

  Den faller väl på sin egen orimlighet, dessutom är den väl närmast obegriplig?

  Jag undrar – vänder mig till någon med bättre insikt i fysik än jag – om man inte skulle kunna resonera som så, att alla mänskliga aktiviteter som ökar entropin på något sätt är ”icke hållbara”?

  Gillad av 2 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  Jag fick en aha-upplevelse av Patriks lovsång till marknadsekonomin. I näringslivet pågår kanske inte bara en ytlig anpassning i PR-syfte, utan liknande ideologiserade verklighetsflykt och destruktiva processer som härjar i kulturlivet och media, i de sociala vetenskaperna, så smått även på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. En massa faktorer kan styra dithän: kvartalskapitalismen, VD-skiktets bonusar, fantasilöner, självbild, psykosociala infantilism och ultraegoism, globalismen, de symbiotiska banden till staten och statskassan, den enorma ökningen av babbeljobb och minskningen av produktiva jobb och konkret arbetserfarenhet, osv.

  Jag jämställer marknadsekonomin med de organiska sociala gemenskaper och normsystem som också har byggts upp långsamt, omärkligt och mödosamt. Inte förrän den sociala sammanhållningen är på väg att raseras har vi dissidenter insett hur värdefull den är och att andra kulturer kan slå sönder detta som vi inte riktigt märkte eller förstod värdet av.

  PK kan ses som en aggressiv kultur (eller religion; likt islam), som förstör den svenska sociala kulturen, välfärdssystemet, ekonomin, näringslivet, det vetenskapliga tänkandet. Men det är viktigt att betona PK-ismens politiska karaktär. ”Politiskt korrekt” tolkas lätt bara som en sorts vag korrekthet. Jag föreslår att PK synonymiseras med ”politiskt bestämt” (tänkande mm). Då framhävs det politiska: att politikervälde, tvångsfinansiering, lagstiftning, våldsapparat används för tankestyrning.

  Gillad av 1 person

 29. Linden skriver:

  Polisen larmar om att asylanter kör bil utan körkort.
  Genom att hävda att de förlorat sitt körkort så går de fria.
  Troligen försvann kortet väl det samtidigt med passet och iD handlingarna.
  Förresten körkort från Afganistan har det samma dignitet som ett svenskt?
  Den teoretiska delen av svenskt körkort är en viktig del av körkortsutbildningen som jag minns det.
  Än en gång ser hur våra nya gäster får åka i gräddfilen.
  Och 83%, den sovande delen av befolkningen, tycker det är alla tiders.
  Man blir så trött och f-d.
  Och förresten om olyckan skulle vara framme är tar PKisterna på sig ansvaret då? Men det blir klart som med alla våldtäkterna, det tigs ihjäl.
  Inget offer är för stort.

  Gillad av 1 person

  • Rhenguldet skriver:

   Kapitalismen löser detta problem, det har blivit en företagsidé hos invandrare att starta körskolor för invandrare, aspiranterna betalar, men behöver inte klara proven för att få
   körkort. Såg nyligen en dam i SvD som hyllades för denna geniala idé. Berikande.

   Gillad av 2 personer

 30. Vax skriver:

  I december kommer FN:s medlemsstater att skriva under det så kal­lade ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration” vid ett möte i Marocko. I ramverket klassas migration som en ”mänsklig rättighet”.

  TrMigration blir en ”mänsklig rättighet” – Ingen debatt när svenska regeringen skriver på avtalet
  I december kommer FN:s medlemsstater att skriva under det så kal­lade ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration” vid ett möte i Marocko. I ramverket klassas migration som en ”mänsklig rättighet”. Trots de enorma konsekvenser som Global Compact riskerar att leda till om det omsätts i nationell lagstiftning,

  har såväl politiker som medier varit tysta om avtalet.ots de enorma konsekvenser som Global Compact riskerar att leda till om det omsätts i nationell lagstiftning, har såväl politiker som medier varit tysta om avtalet.

  Den svenska regeringen har redan via Regeringskansliet gjort klart att man ska skriva under, och att införlivandet i lagstiftningen aktualiseras när ramverket är antaget. ( en expeditionsministär borde väl inte fattasådana beslut? )

  Tre länder säger dock bestämt nej: USA, Australien och Ungern, alla tre med hänvisning till att avtalet hotar den nationella suveräniteten.

  Och i förra veckan rapporterade Reuters att Polens inrikesminister Joachim Brudzinski sällar sig till Ungerns linje. Han har uppmanat sitt lands premiärminister Mateusz Morawiecki att inte skriva under avtalet med hänvisning till att det hotar Polens säkerhet och uppmuntrar illegal invandring.

  I Tyskland har det kontroversiella ramverket lett till starka reaktioner hos invandringskritiker i Bundestag. Parlamentarikern Markus Frohnmaier är rasande.
  – Varje parlamentariker i de nationella parlamenten i Europa, varje EU-parlamentariker, måste veta vad de skriver på.

  Återigen blir vi dragna vid näsan. Alla beslut om att byta ut befolkningen sker i det tysta. Myge mygel

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag har läst hela dokumentet. Det står faktiskt att det är nationerna själva som avgör hur många flyktingar de ska ta emot.

   Dock vet man av erfarenhet att det kommer att finnas många aktivistgrupper som kommer att ljuga för politiker som inte orkar läsa dokumentet att de måste göra just det.

   Det försåtliga med den här typen av dokument att de egentligen bara skriver om sådant som redan fungerar i praktiken men låtsas som om de har infört något nytt.Då kan man också få politisk opinion för i princi vad som helst. Det är anledning nog att avstå.

   Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Göran Holmström Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.