För tusende gången

Patrik Engellau

Jag tjatar jämt om samma sak men eftersom alla inte verkar hålla med så ska jag tjata igen ehuru möjligen från en annan synvinkel för att pigga upp mig själv och eventuella läsare.

Är det inte självklart att man gillar att göra sådant man är bra på? Till exempel kan jag ett sällskapstrick med två vinkorkar som aldrig förfelar att förvåna och tjusa publiken. Så fort jag kommer åt så förevisar jag denna konst.

Tänk med vilken kraft och lust du skulle ägna dit åt din sysselsättning om du inte bara kunde utföra den med särskild skicklighet utan dessutom fick en hygglig utkomst av dina prestationer (vilket jag inte lyckats få med mitt korkknep). Då snackar vi verklig professionalitet.

Tänk dig vidare att du inte är ensam i samhället med din märkvärdiga kompetens utan att du har tiotusentals, ja hundratusentals, lika engagerade och kvalificerade yrkesbröder och -systrar, alla med samma grundliga högskoleutbildning för er viktiga syssla och alla med samma genomarbetade, beprövade och evidensbaserade föreställningar om hur slipstenar ska dras.

På ett särskilt betydelsefullt område har vårt land under det senaste halvseklet odlat en sådan yrkeskår, nämligen de proffs som vet hur man kan lösa andra människors problem, särskilt människor som det på något sätt är synd om för att de är offer eller drabbade eller särskilt utsatta eller bara allmänt svaga i något avseende.

Om du nu tillhör det kall som har både utbildning och erfarenhet när det gäller att upphäva mänsklighetens lidanden – ty det handlar faktiskt om att med nyuppfunnen social teknik upphäva tillstånd som fattigdom, sorg, mobbning och så vidare, som mänskligheten tidigare betraktat som oundgängligen förknippade med livet självt – skulle du då inte tillsammans med dina hundratusentals välutbildade, välartikulerade och för det mesta högt begåvade kollegor kräva att samhället sätter till alla klutar för att ni ska få göra era välsignelsebringande konster med de elända?

Det är klart du skulle, allt annat vore ju ett förräderi inte bara mot horderna av potentiella klienter, utan också mot ditt eget heliga uppdrag. Så är det med Sveriges välfärdsindustriella komplex. Det finns ingen gräns hur mycket gott det kan göra om det bara får resurser och handlingsutrymme ty det finns ingen gräns för hur många behövande människor komplexet kan leta fram inom och utom landets gränser.

Om man ska förstå Sverige måste man inse vilka underförstådda och outtalade men ständigt cementerade pakter som knyter samman detta välfärdsindustriella komplex av välutbildade, professionella människokännare med andra viktiga samhällsaktörer.

Med klienterna har komplexet ett pactum som säger att vi, komplexet, kommer att stötta, stödja och värna er klienter så länge ni troget fasthåller vid er offerroll och därmed fortsatt kräver vårt engagemang till er hjälp.

Traktaten med politikerväldet säger att komplexet kommer att betala med röster till särskilt vänligt inställda partier och dessutom till politikerväldet som helhet med ett solitt underlag för politikernas ambitioner att vara en humanitär stormakt. Politikerväldet betalar tillbaka genom att hos skattebetalarna hämta de resurser komplexet behöver.

Överenskommelsen med media är att gemensamt värna om den politiskt korrekta världsbild enligt vilken den gemensamma fienden är den skattebetalande medelklass som ogillar dels vad den betraktar som välfärdsstatens slöseri, dels att hela tiden, direkt eller indirekt, känna sig utpekade som brunråttor av ledande media.

Dessutom har politikerväldet ett lika oskrivet fördrag med ett stort antal frilansande aktivister som går ut på att aktivisterna ska få en mager offentlig försörjning via sådant som kulturbudgetar, föreningsanslag från landstinget, HBTQ-certifieringsuppdrag från myndigheter och bidrag från Allmänna arvsfonden på villkor att aktivisterna verkar i det välfärdsindustriella komplexets anda.

Hur kan någon inte se detta system i aktion dag ut och dag in? I jämförelse med denna pulserande och samverkande organism är dagspolitikens huvudfrågor – exempelvis sådant som val av riksdagens talmän – bara struntdetaljer.

76 reaktioner på ”För tusende gången

 1. Bo Svensson skriver:

  Grundproblemet består i att demokratins regler var dåligt genomtänkta.

  Problemet är ju övertydligt i länder där den högproduktiva minoriteten som svarar för allas försörjning har en annan etnisk tillhörighet än den slappa och inkompetenta majoriteten som har den politiska makten i kraft av sitt flertal men mönstret gör sig påmint överallt.

  Min starka rekommendation är att skattebetalarna tar den direkta makten över resursfördelningen över skattefinansierade ändamål och att de folkvaldas uppgift begränsas till rättsordningens fortskridande perfektion. – I utvecklingens riktning ser man då en ordning, där skatt mera blir som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den nationalism som förtjänar att hatas, är den som drar gränser rakt genom folk och försöker tvinga fram solidaritet mellan en godtycklig blandning av folkslag som hellre var för sig ville vara herre över sitt öde.

   Om mänskligheten är en väv, är den etniska tillhörigheten varpen.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Och med rättsordning menas regelverk för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling. – För mänskligheten och för livsmiljön.

   Regler för migration alltså där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Gilla

 2. Martin skriver:

  För tusan Du har funnit en bekrivningsmodell som förklarar det psykologiska problemet Sverige.
  Varför svensken är så förtjust i att plåga sig själv med höga skatter och moraliska politiker som ju INTE verkar för att Svensson skall få ett bättre liv men för att ”jämlikheten” skall öka. Sjöstedt och Annie pekar på att ”klyftorna ökar” i samhället och pekar på statistik som inkluderar flera hundra tusen ”flyktingar” som räknas in i underlaget när de, och i synnerhet Sjöstedt och Löfven, begär högre skatter för att ”rädda välfärden”

  Gilla

 3. Åke i Sörmland skriver:

  Denna video av Michael Adams, http://real.video/5846070285001 . Visar i stort vad ovanstående artikel handlar om, den ”sociala förtrollningskonst” som media. läroanstalter, genderpuffande media, fake money, global warming, etc BS i all oändlighet. Konsensus blir verklighet!!
  Om jag själv inte varit ingenjör hade jag säkert gått på all denna skit som sprutar ut ur media nuförtiden.

  Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”Tänk med vilken kraft och lust du skulle ägna dit åt din sysselsättning om du inte bara kunde utföra den med särskild skicklighet utan dessutom fick en hygglig utkomst av dina prestationer”.

  Vi har ju begreppet ”komparativa fördelar” där två parter ömsesidigt kan gynnas av ett utbyte av varandras färdigheter eftersom respektive insats då görs på det mest effektiva sättet och härigenom sparas resurser.

  ”Det finns ingen gräns hur mycket gott som det välfärdsindustriella komplexet kan göra om det bara får resurser och handlingsutrymme, ty det finns ingen gräns för hur många behövande människor komplexet kan leta fram inom och utom landets gränser”.

  Tidigare försvarandes en stor invandring huvudsakligen med en påhittad win-win situation där invandrare skulle dämpa en framtida arbetskraftsbrist och i gengäld få skydd från eländet i sina hemländer. Kvalificerade yrkesområden skulle få påfyllning av personal genom ett ”kompetensregn” från Mellanöstern, Reinfeldts påstådda ”ursvenska barbari” skulle stävjas genom utifrån kommande förfinade seder etc. Det verkade inte finnas någon gräns för de positiva effekterna.

  Verkligheten har nu visat att beträffande komparativa fördelar – i utbytet mellan Sverige och Mellanöstern – har knappast Sverige gynnats i kompetensutbytet. ”Fördelarna” har nu visat sig innebära ett kattrakande efter enkla jobb, en jakt efter bostäder plus ett antal andra ”utmaningar” som tyvärr ser ut att vara olösbara.

  Gillad av 1 person

 5. 5ven55on skriver:

  Jo, så är det. Men det är inte hela förklaringen till massinvandringen eftersom den verkar drivas hårt i alla västländer; inte bara i Sverige. Allt tyder på att flera tongivande makthavare i väst är helt besatta av att fylla våra länder med människor från andra delar av världen.

  Gillad av 2 personer

 6. Göran Fredriksson skriver:

  I överenskommelsen synes ingå att alla inslag i SVT och SRs nyhets- eller samhällsprogram skall innehålla förslag till åtgärder som t.ex. ”forskare” har funnit nödvändiga och som kräver att nya kostnader skall åläggas skattebetalarna.

  Gilla

  • Winner takes Nothing skriver:

   Det slår mig att Sverige är som en mycket specialiserad bil, det är bara att den är specialiserad som en Ferrari för en enda sak, att få alla som arbetar att arbeta maximalt utan någon som helst inflytande för att utvalda grupper skall kunna låta bli. Vi har bara missförstått syftet.

   Gillad av 1 person

 7. Fredrik Östman skriver:

  Har vi egentligen sett några argument mot denna förklaringsmodell av vårt aktuella predikament?

  Är inte problemet att de som inte vill se denna verklighet har möjlighet att helt enkelt låta bli? Hur stor spridning av förklaringar som det välfärdsindustriella eller bidragsindustriella komplexet? Används denna modell på ledarsidor, i politiska analyser i dagstidningar eller etermedia, av professorer och doktorander på vår universitets efterträdare? Talar något politiskt parti (utöver Medborgerlig samling) om VIK?

  Hur skall vi spräcka filterbubblan? Är det verkligen fler och vältaligare argument vi behöver eller något annat?

  Gillad av 3 personer

  • An unsung Hero skriver:

   Vad står till buds?

   Argumentation fungerar uppenbarligen inte, vi kan hålla på här i flera år att raffinera argumenten, men de når bara oss själva, etablissemanget och media som SvD och GP kan bekvämt luta sig tillbaka och låtsas att de belyser alla sidor, svensken är helt enkelt for dum för att inse att det finns en hel begreppsvärld han aldrig får ta del av.

   Man kan försöka organisera sig, detta fungerar väl, vänstern har ju lyckats och tagit över hela rasket, och muslimerna jobbar på det nu, så denna väg fungerar men som valet visade (AFS och MED) så tar det tid. Årtionden.

   Politiskt våld och terrorism fungerar också, återigen så använder sig vänstern och muslimerna av detta men våldet ligger ju i linje med deras filosofi, och det är kanske här skon klämmer, vi har verkligen en önskan om ett bra samhälle här, jag vill inte tvinga folk till en massa, jag vill bara inte att de skall tvinga mig, detta räcker kanske inte, vilket föranleder en deprimerande slutsats om att inte förrän verklig högerfascism växer fram så kan det bli en motkraft mot vänstern och islam med samma mynt och verktyg.

   Vad återstår, krig, men återigen så förutsätter det organisation, kanske gerillakrig. Eller flykt? Tålamod och gå i idé tills kollapsen kommer och något nytt uppstår? Det finns kanske något ytterligare, jag kan inte se det dock just nu.

   Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Ja Unsung, vid ett tillfälle fick jag en vision om att vid någon punkt så kommer en ”facistisk” galning att bli helt logisk. Och att det skulle bli en galning menade visionen, ger sig självt.
    Att det KAN inte bli en normal människa, utan att det krävs en galning.. som inte frågar sig om det är värt besväret, eller sådana saker. 🙂 Min kanske viktigaste drivkraft är frihet, jag vill inte hamna i klorna på varken höger, vänster eller religiösa galningar. Tillsvidare tänker jag tålamod, förr eller senare kommer nåt att bryta läget och då greppar man det.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 8. Östrahult skriver:

  Det handlar om en blandning av ekonomiska och politiska intressen. I Kavanaugh-målet ser man tydligt var gränserna går. Det kan ljugas hur mycket som helst, bara ändamålet helgar medlen. Hillary Clinton påstår att lögnerna är sanna eftersom ingen skulle göra sig detta om det inte vore sant. Vittnet är professor på ett universitet i USA för champagnevänstern där årsavgiften är dryga 20 000 dollar.

  De politiska partierna ingår nästan samtliga i champagnevänstern. Se t ex Skavlans intervju med Ann Coulter där hon hävdar att motsättningen inte går mellan partierna.

  I Sverige har alla dåtidens politiska partier agerat kriminellt i utrikespolitiken i decennier (utom kommunisterna som inte fick vara med), läs om detta på Ledarsidorna, https://ledarsidorna.se/2018/10/dagbok-fran-ud-svensk-smuggling-av-karnvapenteknologi-och-transaktioner-till-anc/

  Inte undra på att sjuklövern håller ihop ända in i kaklet.

  Gillad av 6 personer

 9. olle reimers skriver:

  Detta är det moderna samhällets dekadens. Det syns inte omedelbart utanpå skinnet utan är mer ett förfall på insidan. Det kan jämföras med alkoholism. Mer och mer krävs för att kunna prestera allt mindre.

  Så länge man kan sätta på sig kläderna och ta bussen till jobbet kanske det inte märks så mycket och man kan hålla masken.

  Men plötsligt upphör allt att fungera samtidigt. Då blir det som i Venezuela. De riktiga brunråttorna har dock lämnat skeppet vid den tidpunkten.

  Gillad av 9 personer

 10. An unsung Hero skriver:

  Jo, det finns en förkastning på dessa sidor som heter Lars, han vill inte kännas vid att Sverige är socialistiskt och han vill int skylla socialismen för allt. Lars får agera halmgubbe eftersom han är så ensam här, men annorstädes så är hans åsikter självklara, som vattnet fisken simmar i, endast här sticker han ut, det finns många före detta vänsterfolk här men få som vågar försvara socialismen eller socialdemokrati.

  Man kan debattera skattetrycket, Lars hävdar att Sveriges inte är så mycket högre, jag tror inte detta stämmer, för medelvärdet tas över alla de som Patrik skriver om som egentligen bara är en utgift, de betalar noll skatt, alla som jobbar i VIK och därtill närliggande områden betalar noll skatt, de är en utgift. Sedan kan man börja se vilka som verkligen gör ett jobb som hade stått sig på den privata marknaden, sjuksköterska, jo, tolk på somaliska, nej. Normkritiska studier nej. Föreläsningar om genus för andra försvarsmakter nej. Osv. Så om man räknar skattetrycket endast över de som bidrar produktivt så landar vi mycket högt men detta är inte min poäng, utan för mig så är ett land socialistiskt när skatten tas som självklar som den görs i Sverige, när MITT arbete, min tid, mina ideér och val och hamrade tummar, FÖRST är statens, och endast sedan mitt. Är mitt liv mitt, eller statens, är mina pengar mina, eller statens (och enliten liten del av mina pengar då Lars pengar). Sådana som Lars ser sen inte tydligt att det är just det enorma handlingsutrymme som det enorma skatteuttaget ger, och att man inte ser att det är mina pengar man stulit, arbetande folks pengar som gör att vi han en ständigt växande institutionaliserad parasitism, ett helt parasitiskt ekosystem som ständigt växer. Det börjar och slutar med för stora skattemedel, genusteori och massinvandring är närmast oundvikliga resultat av den enorma skatten. Tidigare hade man monument och enorma palats, idag normkritiken studier, islamisering och en humanitär stormakt. Massinvandringen är dagens pyramider, men några 5000 år kommer den inte att klara, det blir snart sand av allt.

  Vi måste tillbaks till ett system där alla som jobbar får all sin lön utbetald, och först sedan betalar skatt. Pengarna skall in på kontot, brutto. Denna ordning tror jag hade tvingat ner skattetrycket till 20% och tagit kål på VIK.

  Gillad av 9 personer

 11. Den svåra balansen skriver:

  Styrka och svaghet har alltid följt med i all mänsklig tillvaro. Utgjort en del av livet självt. Vad som utgör styrka och svaghet kan däremot ha växlat genom olika tider och omständigheter. Även den starkaste människa kan plötsligt bli svag. Synen på nyttighet och effektivitet förstärks lätt i mer arbetsintensiva samhällen. Som bonde- och industrisamhället.
  Vi lever en optimeringens tidevarv. Grus i ett väloljat maskineri faller lätt ut som en svaghet. Samhällets krav går in som normer och principer. Med moraliska undertoner.

  I mycket gammalt arkeologiskt skelettmaterial hittas ibland människor med kraftigt handikappande skador. Som likväl läkt ut. Något som den enskilde inte klarat av på egen hand. Ett stödjande samhälle har bistått med hjälpt till den enskilde, trots dennes belastning för de övriga. Man anar i skelettens läkning spår efter andras omtanke och hänsyn. Även hos Neanderthalmänniskan.

  Det som brukar gnaga i mig, i beskrivningar av det välfärdsindustriella komplexet, är att vi i moraliskt hänseende måste kunna förhålla oss klokt till svaghet. Just för att svaghet befinner sig i underläge. En del föds med det. Andra ramlar igenom vid olyckor. Åter andra på mer komplexa vis.

  Inom T4 projektet i Tyskland, under 30-talet, identifierade samhället svaghet på ett ytterst konkret vis. Och vidtog motåtgärder. Man räknar med att 300 000 tyskar förlorade livet. ”Onödiga och belastande människor” togs av daga. De ansågs utgöra ett dåligt underlag för ett samhällsbygge.

  Skuggor av detta hittas även i Sverige i dess steriliseringsprogram. Vad gäller T4 projektet så tog man tillvara personalens erfarenheter. Efter Wannseekonferensen behövdes deras kunskap och metoder inom de uppväxande lägerkomplexen.

  Mänsklig svaghet och styrka utgör en mycket ömtålig materia. Hur man behandlar varandra i ett samhälle utvecklas lätt till en mätare på samhället självt. Särskilt där anonymiteten gör att närheten förloras. Styrkans lovsång sjungs med hög stämma. Svagheten viskar inte ens. Andra får bli deras röst.

  Att balansera resurser inom en ekonomi kan i sig vara svårt och knepigt. Att balansera mänsklig styrka och svaghet utvecklas gärna till en lackmustest på samhället självt. Därav min egen återhållsamhet i tyckandet om det Välfärdsindustriella komplexet. Som texten ovan lite självmotsägande visar upp.

  Gillad av 1 person

  • An unsung Hero skriver:

   Bland det dummaste jag läst. Du jämställer lömskt att avrätta handikappade med att vi, för att ta de värsta avarterna, sätter våldtäktsmän som bedömts vara 26 år gamla och dömda i Norge i gymnasiet med barn till en kostnad av över 1miljon om året. Vilken falsk och förljugen jämförelse klädd i hycklande godhetskrud. Poängen är ju just att VIK har fått ett eget liv, ett monster, och VIK skiter i de som har det svårt, som exempelvis gamla eller folk i sjukvårdsköer, det enda VIK bryr sig om det är att växa, och prioriterar därför migranter, mördare och våldtäktsmän, över gamla och sjuka. På samma sätt så har man för att man velat maximera kostnaden för handikappade konstruerat systemet så att det är optimalt för att fuska, och man tränger därför nu ut de som har de verkliga behoven till förmån för väldfärdsligor som är bäst på att mjölka systemet och öka kostnaderna.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Allt detta belystes klart och tydligt när systemen infördes. Moderaterna, SAF och SvD påpekade lugnt och bestämt att fusk inte är bra för systemen och angreps rabiat av Dödens nedrigheter, aftonpressen, FP, C, SAP, LO och VPK för att vara stygga mot stackars bidragstagare och för att kalla dem fuskare. Lögnen var alltså systematiserad redan 1970. Ingen hederlig debatt var möjligt ens för femtio år sedan. Ingenting som har hänt sedan dess är en överraskning. Allting var förutsett. Allting var planerat. Allting var medvetet. Allting var avsett.

    De vill ha det så här. De nya totalitaristerna.

    Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Du förespråkar mänsklig ingenjörskonst i stället för att lära människor moral. Det är då vi får Lenin, Stalin, Mao och Hillary Clinton.

   Gillad av 1 person

 12. Göran Holmström skriver:

  Patrik det här var i mitt tycke en av dina än så länge bästa texter.
  lider faktiskt lite med dig i att du inte kunnat hitta en försörjning på ditt vinkorks trick.
  En underbar tanke att alla ska få syssla och kunna livnära sig på det dom brinner för. Visst lite små detaljer som att vissas begåvningar kanske inte passar direkt i finrummet eller ger mervärde för mänskligheten.
  I frågan om dessa hjälpgivares kall för sitt yrke eller om det är av rena ekonomiska skäl, så citerar jag multigeniet Leonardo Da Vinci,” Vissa människor har bara ett syfte i livet, och det är att producera exkrementer. Dessa är negativa för din skapande konst och skall undvikas”.
  Men åter till tanken att få leva av sitt skapande, det banne mig inte lätt!
  Uppfinningar och tekniska mojjar är himla svårsålda, Konst då? Ett ypperligt sätt att reta folk på, men pengar blir det inte. Ypperligt tekniskt hantverk då? Polska förmågor gör det hälften så bra och för en fjärdedel av kostnaden, så pris före kvalitet.
  Nej Patrik ideen är mycket vällovlig, dock så faller den på komplicerade samhällsfaktorer, som gynnar den med vassa armbågar och en genuint brun tunga. Som jag ser det i alla fall.

  Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Det är vi alla som ger utan att få tillbaka, frågan är bara hur man får den stora massan att börja protestera ordentligt. Ett terrordåd vart handhjärtan av. Nästan dagliga dödskjutningar till det våld, knarkhandel och våldtäkter höjs det knappt ett ögonbryn åt. Att vi ska arbeta till nästan 70 år reagerar ingen heller åt. Ej heller åt gamla som svälter på hem.
    Nej jag förstår inte hur Svenson tänker alls, Om det var lugnande medel i vattnet det skulle ju ge logik, men då det verkar bara bita på dom infödda så känns det inte troligt.
    Kanske trippelvaccinet 😉
    Ps vi vinner till slut..

    Gillad av 1 person

 13. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Patrik!
  Det du skriver om har stor potential. Det finns fantastiska möjligheter att skapa nya behov och att finna nya utsatta grupper. Redan har man ju inom GIH definierat att det finns barn med ‘motoriskt utanförskap’ (alltså barn som inte är särskilt duktiga när det gäller idrottsutövande) och så sent som i veckan fick vi via SvT klart för oss att det finns cirka en miljon i Sverige som lever med ett ‘digitalt utanförskap’. Jag har tagit fram en lista över potentiella utanförskap – bara 10 st för enkelhetens skull – som kanske kan leda till att fler omsorgsbehov kan identifieras:
  – rädd att tala – du lider av ‘retoriskt utanförskap’
  – svårt att få jobb i verkstadsindustrin – du lider av ‘industriellt utanförskap’
  – du har ont om pengar – du lider av ‘finansiellt utanförskap’
  – dina vänner överger dig – du lider av ‘relationellt utanförskap’
  – du har svårt att visa medkänsla – du lider av ‘emotionellt utanförskap’
  – du har svårt att acceptera vädret i landet – du lider av ‘meteorologiskt utanförskap’
  – du gillar inte allmänna färdmedel – du lider av ‘infrastrukturellt utanförskap’
  – du tycker inte om att vistas på öppna platser – du lider av ‘agorafobiskt utanförskap’
  – du gillar inte att läsa böcker – du lider av ‘litterärt utanförskap’
  – du föredrar fotboll och ishockey på TV före kultur – du lider av ‘kulturellt utanförskap’
  Jag tror att PK-industrin bara har vidrört ytan av den ocean av ‘utanförskap’ och lidande som kan exploateras. Och – tänk så många experter som kommer att behövas. Vi kommer att få en sysselsättnings-boom!

  Gillad av 8 personer

 14. Jan Andersson skriver:

  Och det är de andra, som inte är offer, som skall betala med sitt arbete, sin livstid, sin kropp och sitt intresse för att göra sin livsinsats i näringslivets förädlingskedja. Nu är det inte längre ”de fattiga” utan dessa som är de oanständiga, oberörbara, onämnbara och som den nuvarande inkarnationen av deras tidigare främste ledare och beskyddare, Stefan Löfvén, spottar på.

  Vad är det som pågår i samhället? Varje dag kommer nya vansinniga uttalanden från den nya nomenklaturan i den rika västvärlden. Börjar svenskar bli lika hjärntvättade som muslimer? Har flumskolan sedan fyrtio år verkligen varit så effektiv?

  Gillad av 2 personer

 15. Ted Ernhill skriver:

  Tyvärr vill folk ha det så här lite tillspetsat, titta på 1990-2006 valresultat för S där de i ett land med 4 000 000 arbetstagare hade 1 500 000 utanför med diverse fejkade fallskärmsavtal. Detta fungerade utmärkt till just 2006 när Fredrik Reinfeldt var på rätt plats vid tätt tillfälle och folk var trötta på detta system.
  Tror att en befolkning som bara ser till det enklaste får betala ett pris för detta när världen mer och mer efterfrågar kvalificerade produkter och tjänster.
  Utöver invandringseländet har vi ju den svenska kronan på en ständigt sjunkande nivå som jag tror är en mätare av förtroende.
  MVH
  Ted E

  Gillad av 2 personer

 16. Johan skriver:

  Kan inte låta bli att uppleva att cirkusen runt riksdagen är ett spel för gallerierna, en såpa som spelas upp inför våra ögon i en surrealistisk parallell verklighet.
  Och att det är ett nollsummespel som alltid slutar på samma sätt.
  Det här har vi sett förr.

  Gilla

 17. Linden skriver:

  Skrivs detta under av våra landsförrädare, så har de 83% som gav dem sin röst hjälpt till att ta död på den svenska nationalstaten. Då återstår bara kaos. Satans sömngångare.

  Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

  Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter.

  Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. Nu bekräftar Regeringskansliet till Samhällsnytt att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd till oss.

  Det föreslagna ramverket är relativt okänt i Sverige – inga större medier har rapporterat om det eller om Sveriges ståndpunkt i frågan. Samhällsnytt har gått igenom det slutgiltiga utkastet till dokumentet som kommer att antas av FN den 10 december och har funnit att dokumentets förslag ligger väldigt långt från den nya ”restriktiva” migrationspolitik som de flesta av de etablerade partierna aviserat.”

  Gillad av 7 personer

  • Ted Ernhill skriver:

   ”få hjälp med lån”, såvitt jag förstår är enligt ekonomerna enda vägen till att hålla hjulen igång fortsatt husbyggande som endast kan uppnås genom nya människor/schackpjäser. Stigande huspriser innebär ju ökade lånemöjligheter och folk konsumerar hej-vilt.
   Därför är det viktigt att bereda lån till de nya invånarna.
   Vi ska alltså betala ytterligare en gång för att den okvalificerade ekonomin ska rulla på.
   Har skrivit tidigare om ökad-befolknings-tricket för att hålla igång ekonomin men tyvärr utan invändningar, brrrr..

   Gillad av 1 person

  • Leif Nilsson skriver:

   FN:s migrationsramverk kommer att påskynda balkaniseringen av Europa och de medföljande etniska konflikter, som har präglat Balkan sedan sedan alltsedan muslimernas invasion.
   Videon ”Learning from the Balkans | Failed multiculturalism in Skopje/Macedonia” visar vart den multikulturella utopin leder till. Islamsk och västerländsk kultur, är som olja och vatten! PK-drömmen om mångkulturell gemenskap och integration kommer snart att visa sig bli en veritabel mardröm.

   Gilla

 18. Richard skriver:

  OT: Svar till HOVS_KLIPPHÄLLAR som igår skrev ”Hur du nu lyckas dra in judarna i den fråga som diskuteras här. Jo dom är ofta mycket intelligenta. Avundsjuk?”

  Inte säkert att han ser svaret annars. Mitt svar är:

  Varför skulle jag vara avundsjuk? Jag är ju själv jude.

  Läs MacDonald så förstår du varför det är relevant i sammanhanget.

  Gillad av 1 person

 19. Lars skriver:

  https://www.adlibris.com/se/bok/the-oxford-handbook-of-the-welfare-state-9780199650514

  Vissa av oss har svårt se att dina konklusioner håller Patrik eftersom du blandar individorienterade primitiva psykologiska resonemang med ett dialektiskt intresseorienterat seende på världen utan att ta med helheten av samhällsföreteelser och se dem på macro nivå t.ex. frågan om hur samhällen fungerar. Sannolikt är du fast i nationalekonomins teser om den nyttooptimerande individen och försöker para det med en i grunden marxistisk syn på om intressekonflikter mellan klasser. Eftersom nationalekonomins Micro teori inte håller så håller inte heller dina egna resonemang.

  Det är skillnad på företeelser på individnivå, grupp eller organisationsnivå och samhällsnivå.

  Gillad av 1 person

  • Professor propp skriver:

   Vet du Lars, jag ser ditt tänkande som en massa inlärning utan kitt eller klister mellan, du bara staplar andras teser väldigt högt och det är tydligt att legoklossarna inte passar.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Jag förstår, du har ingen egentlig kritik att framföra, inget alternativt seende och får därmed stöd av Stefan Schiller och Fredrik Östman, andra proponenter av osmälta osammanhängande propåer.

    Låt mig fråga dig, vet du vad dialektik är ? (används idag t.ex. som organisationsmetafor)
    Vet du något om nationalekonomins Micro teori?

    Vet du något om samhället?

    Jag lovar dig, till skillnad från dig och de två jag nämnde ovan så förstår Patrik Engellau perfekt mitt ifrågasättande, för han har trängt in i dessa ämnesområden. Gång på gång försöker han avvänja läsarna från skrikandet om konservatism, socialism, marxism mm men det är ogjort för ni har samma tuggande som ni lärt er av kvällspressen och SVT som mönster för hur ni tror att man debatterarar, ser på världen mm.

    Jag tycker det är särkillt kul med Stefan, som tydligen är bokföringsnisse. Någon gång har jag sett honom skriva och det var plattityder om socialism.

    Varför slutar ni inte att häcka här och röstar på moderaterna och ägnar er åt något annat som bokföring…

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, dina personangrepp är tröttsamma, onödiga och verkningslösa.

    Varför argumenterar du inte för din personliga ståndpunkt i stället för att hänvisa till auktoriteter utan att ens kunna sammanfatta vad dessa auktoritetar avser och står för?

    Haka inte upp dig på våra säkerligen mycket bristfälliga personligheter. De kan knappast vara avgörande för din personliga uppfattning. Giv oss något värdefullt, giv oss något av dig själv!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Varför lägger du inte ner din aktivism Fredrik, jag har argumenterat för välfärdsstaten länge med tillgängliga argument och det nyttar inte till att hålla på som ni med osmälta fördomar och osammanhängande sentenser och det nyttar inte med era personangrepp typ Professor Prop eller Schillers gillande av allt vad YVK alias Professor Prop alias fan vet.

    Du är nyliberal. Gott så. DU har sagt vad du behöver säga liksom Patrik Engellau.

    Medelklassen? Mina pengar?

    Kallar du det för argument? Stefan Schiller ser vi inte mycket av utan att han gillar alla som är oförskämda mot mig liksom Professor Prop. Det visar väl en del om den svenska akademiska ankdammen där sådana gjort karriär?

    Ni har inget att säga gubbar, inget.

    Gillad av 1 person

 20. Sixten Johansson skriver:

  Vi har väl inte haft några tunga invändningar mot bilden av det politomediala väldet och VIK-hydran, bara velat komplettera den. Men tusende gånger gillt, kan vi säga. Den tusenförsta gången vore det uppiggande att få läsa den erfarne VIK-brottarens radda av konkreta förslag på hur väldet och hydran ska kunna tas av daga, nu när vi inte ser skymten av någon Herkules.

  Annars tycker jag att problemkomplexet kan sammanfattas som summan av två gamla fenomen och ett nytt. De två urgamla är att en byråkrati alltid strävar efter att växa och att parasitismen är en naturlig födkrok på alla näringsnivåer. Denna krassa verklighet skönmålas med babbelismens alla penslar och färger. Det nya och mest destruktiva fenomenet är att samhället har blivit enpoligt, yang har slagits ut. De livsnödvändiga motkrafterna i samhällets verksamhet och tänkande har alltså satts ur spel. Därför har maskineriet blivit ostyrbart, självförstärkande och löper amok.

  Utan Herkules kan jag bara se ett enda verksamt medel mot härskarna och hydran: fullständig skatterevolt.

  Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Vi kan inte räkna med någon organiserad och snabbverkande skatterevolt och ännu är inte tiden mogen, men det är dags att börja fundera på vad man själv kan göra. Rikard och andra har gett en del tips och alla kan använda sin fantasi och egna metoder.

    För många kommer det att handla om en successiv livsomställning, som går ut på att minska beroendet av staten och reducera det man själv tillför den via inkomstskatt och moms. Byta tjänster och varor, jobba svart, bli mer självförsörjande osv.

    Mycket viktigt är att artikulera och rikta ett växande missnöje mot politikerna och allt slöseri med skattepengar till vansinnigheter. Rimliga, ilskna protester, även på flygblad, anslagstavlor och överallt där man kommer åt. Man kan formulera ironiska uppmaningar till utpekade moralistaktivister att använda sina egna pengar, inte andras. Det viktiga är att nå ut med ilskan och ifrågasättandet till de ännu sovande och tysta.

    Gillad av 2 personer

 21. Hovs_klipphällar skriver:

  Snillrikt, Patrik, men jag tror inte att de flesta av dessa byråkrater ser det som något önskejobb. Snarare drömmer de kanske om att måla akvareller eller nåt sånt.

  — MEN erbjuds det gott om bekväma arbeten med hygglig lön där man kan sitta hela dagarna med byxbaken parkerad på en kontorsstol, så visst — då väljer många hellre det än att jobba med något fysiskt krävande. Ungefär så enkelt är det.

  Gillad av 1 person

 22. Åke i Sörmland skriver:

  För att få lite grepp om vad som händer runt oss. Allt är iscensatt! Kan det vara på plats att läsa John Perkins bok ”Confessions of an eceonomic hitman”. Den är som en bok ”1984.2”.
  Därefter lyssna, läsa, betrakta tipsen från Ole Dammegård och hela agendan faller på plats vad gäller ”terrorattacker” i civilsamhället.
  En del i Oles upptäckter är produktplacering i skjutningar och bombdåd! Jo just det, produktplaceringar. Varför just detta?

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Lite intressant är att du nu när du presenterar en ”konspirationsteoretiker” så får man inga gilla tecken. Nu fick du mitt.

   ”Konspirationsteoretikerna är vår tids undersökande journalister. Kanske dags för en omdöpning?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Den som tror på konspirationer landar förr eller senare i radikalismen, alla konspirationsteoriers moder. Kätteri, manikeism, socialism. Alla när de samma grundläggande konspirationsteori att ondskan är det ena, nämligen konspirationen, medan det goda är det andra, nämligen det rena folket. Utrota konspirationen, så återvänder paradiset till jorden! Denna slutlösning förefaller oss så uppenbar och så uppnåbar.

    Det finns bara ett rationellt förhållningssätt till konspirationsteorier. Antingen är de falska, och det är de nog i allmänhet, för de konspirationer som är avsevärda är inte hemliga och de som är hemliga är inte avsevärda. Eller också är de sanna, och då lär vi måsta leva med att det ständigt dyker upp nya sådana konspirationer. Det är då inte rimligt att angripa dem en efter en och leta med ljus och lykta efter än den ena, än den andra. Du har säkert ogräs i din gräsmatta, och rycker då och då upp en del av dem, men det är galet att tro att man kan få en ogräsfri gräsmatta genom att rensa ogräs. I stället gäller det att anlägga och sköta gräsmattan så att ogräset inte trivs. Detsamma gäller för samhället. Vi måste anlägga det så att transparens och rättvisa råder, medan privilegier, free riding, moral hazard, korruption och hemligstämpling i möjligaste mån undertrycks.

    Men vi skall inte gå på konspirationsjakt.

    WTC revs av saudiarabiska terrorister som flög fulltankade flygplan in i dem. Frigör ditt sinne!

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Fredrik Östman du läste inte vad jag skrev med det öppna sinnelag jag hade förväntat av dig. Jag jämförde ”konspirationsteoretikerna” med undersökande journalister.

    Jag har gått igenom ett antal namn på personer som anfört kritik mot officella berättelser i olika sammanhang. De kallas genomgående ”konspirationsteoretiker” på Wikipeda.

    De personer jag syftar på gör det jobba som undersökande journalister borde göra. De ÄR undersökande journalister i brst på dem som officiellt kallar sig detta.

    En konspirationsteori är att FBI och DOJ har samarbetat med Hillary Clnton för att ha hittat på hela Trump/Ryssland konspirationen. ”Konspirationsteoretikern” heter Jon Solomon på ”The Hill”, en mycket ansedd journalist.

    Seymor Hersh har kallats konspirationsteoretiker för att han avslöjade My Lai, Abu Grabhi.och frånvaron av massförstörelsevapen hos Saddam.

    ”Konspirationsteoretiker” kallas den som avslöjar maktens hemliga övergrepp. Det finns en hel del av den varan. I själva verket är de undersökande journalister.

    Konspirationer är hemliga. Makthavare ska inte hålla på med sådant. Om de vet att de blir avslöjade minskar man riskerna för tyranni.

    Gilla

   • Mangan skriver:

    Det finns säkert de som använder ”konspirationsteoretiker” som skällsord mest för att de inte gillar vad som impliceras. Skillnad mellan grävande journalistik och vad som normalt menas med konspirationsteoretiker finns ändå. Journalisten får av olika skäl ett motiv för ett visst gräv (tips, udda omständigheter etc), går vidare för att få klarhet i det, formulerar eventuellt en hypotes och gräver för att se om den stöds eller inte, eller om någon annan hypotes kan verka troligare, gräver vidare osv.

    KT är mycket mer fast motiverad av en åsikt om hur det ligger till. Ofta verkar det räcka med indicium alltså förhållanden som egentligen inte bevisar något utan bara kan ge möjligt stöd. T ex att det påstås att det var ovanligt få judar i tornen just den dagen. Jaha? För det första, stämmer det? Om vi för argumentets skull låtsas att det stämmer, varför var det så? Men den sista frågan bryr sig en KT inte om att gräva vidare i. Han är också ovanligt starkt selektiv. Något som motsäger hans tes viftas bort lättvindigt (det kan vara en sådan sak som att ett visst vittne inte går att lita på eftersom det är ju just från den folkgruppen, eller att Google ljuger osv) medan det som möjligen kan stödja omfamnas utan vidare.

    Det stämmer att indicier som stöder ett visst utfall kan vara värdefulla i en bevisföring. I rättssammanhang pratar man t ex om att den misstänkte sågs runt brottsplatsen vid en viss tidpunkt. Men det skulle aldrig räcka om inte alla indicier sammantagna är så starka tillsammans att någon alternativ förklaring till vad som hänt är bortom rimlighetens gräns.

    Varje konspirationsteori har en ansenlig mängd rimliga alternativa förklaringar. Dessutom är alternativen ofta också enklare och inte så storslagna och fantastieggande som den förra. En journalist värd sin titel gräver vidare i de alternativa förklaringarna, medan konspirationsteoretikern går ut på Youtube och bombastiskt förklarar hur det egentligen ligger till, den verkliga sanningen.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det där var nog din egenhändigt påhittade definition.

    I verkligheten fungerar det så att den, oavsett kvalifikationer, som framför kritk mot den offentliga sanningen, kallas konspirationsteoretiker. Begreppet lanserades av CIA i samband med att några personer, som Mark Lane och Jim Garrison, båda kvalificerade jurister, framförde kritik mot Warrenkommissionens slusatser om vem som hade mördat Kennedy.

    Det kom så småningom att användas av alla medier och av alla dem som kände anledning att vifta undan obehagliga frågor.

    Många kända ”konspirationsteoretiker” är i högsta grad kvalificerade grävande journalister som tagit emot de allra högsta priserna för sina insatser.

    I själva verket har begreppet ”konspirationsteoretiker” blivit ett politiskt verktyg i makthavares tjänst i jakten på tystande av obehaglga frågor. Sådana som undersökande journalister borde ha ställt.

    Gilla

   • Mangan skriver:

    Märk att jag redan har hävdat att det ibland används/missbrukas som skällsord. Men enligt dig är det alltid bara ett skällsord mot de som gräver om obekvämma saker?

    Vad kallar du de som tror att kondensationsspåren efter flyglan är experiment med kemikalier (chemtrails)? De som tror att tillsatsen av fluor i dricksvattnet är för att kontrollera människor? De som tror att 9/11 var ett inside-jobb av regeringen Bush?

    Gemensamt för dessa är att det är bakomliggande komplotter och att det inte finns ens i närheten med tillräcklig evidens för att tron ska vara epistemiskt berättigade. Visst, vi kan kalla dem för grävande journalister om du vill, och de journalister som gräver i frågorna är det ju per definition. Men när grävet inte visar någonting övertygande? Och en del ändå håller fast vid sin övertygelse? Begreppet ”konspirationsteoretiker” har blivit anammat för den typen av uppfattningar och jag tycker att det är en tämligen deskriptiv och användbar term. Är det bara ett skällsord även för dem som vägrar släppa sådana övertygelser?

    Ingen av dem kommer få något Pulitzer-pris eftersom grävet inte visat något av värde. Konspirationsteorier som visat sig vara sanna är inte längre teorier utan avslöjade reella konspirationer. En journalist som avslöjat sådana kan däremot dra ögonen till sig av Pulitzer.

    Språket utvecklas hela tiden och oavsett om du vill det eller inte har termen ”konspirationsteori” fått en betydelse som inte helt överlappar den med termen journalist. Det är möjligt att termen började med en användning som du refererar till men som så ofta är fallet ändras betydelser över tid.

    Gilla

 23. Axel T skriver:

  Dagens demokrati situaton. Riksdagsflummet för att få till en regering är ju löjeväckande. Lööfet och Björklunds näsan i vädret politik, är väl allt annat än demokratiskt. Dom får väl lyssna av SD och ge dem motargument, eller i demokratisk ordning kompromissa fram en lösning. 7: klövern behöver gå en Demokratiseingskurs på tex Komvux. Det blir säkert en aha upplevelsa. Är det så demokrati fungerar!

  Gilla

 24. olle reimers skriver:

  I intervjun med Skavlan häromdagen sa han att USA väl är ett land som handlar om invandring?

  Nej, svarade hon: ”USA is about freedom!”

  Denna klipska kvinna satte fingret på rätt punkt.

  Kanske dags för svenskarna att sätta sig upp mot idén att Sverige är ett invandrarland. Det är ett feltänk. Anlednngen till att invandrare har sökt sig till Sverige genom tiderna är INTE att det finns en massa invandrare här utan att det finns människor som vill åstadkomma något!

  Har inte det varit Sveriges kännemärke i världen? Vår dådkraft? Är det inte det som bör betonas? I som söken dåd kom till oss!

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Nu är det nog dags lägga ned sidorna Patrik. Den publik du får förstår inte. De är moderater som inte tycker om invandring och inte förstår att invandringen är medlet slå sönder välfärdsstaten. Varför röstar de inte på moderaterna och håller käften förövrigt?

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Men Patrik, du vill tydligen driva opinionen mot migrationen att också vända sig mot välfärdsstaten. Räcker det inte med det du skrivit hittills. Det gick ju fint när SD börjar prata om 68-vänster och M+KD regering… Fler jobbskatteavdrag vetja, det löser väl den STORA MEDELKLASSENS skatteproblem.

  Gilla

  • An unsung Hero skriver:

   Hade jag fått välja så hade du fått jobba själv och inte fått en enda av mina kronor, men om du fått bestämma så hade du tagit av mina pengar det är skillnaden. Skattesystemet gör att du kan gömma dig bakom staten och inte måste be om pengarna, staten går dina ärenden och tvingar mig.

   Tänk om det varit omvänt, om jag skulle tvingat dig till något du inte vill? Tänk på något du inte gillar och tänk att jag hade haft statens makt bakom mig att tvinga dig till detta, under hot om fängelse. I öppen kamp så hade vi stått öga mot öga och du skulle själv fått kämpa för din teori som går ut på att du skall ha mina pengar. Jag tror inte du hade vunnit.

   Gillad av 1 person

  • An unsung Hero skriver:

   Jag ogillade den höga skatten och statens stora makt långt innan massinvandringen kom igång, du bemöter ju inga argument, det är den stora staten som skapat massinvandringen, det hade helt enkelt int funnits några pengar att ta till annars.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Problemet med välfärdsstaten är att den inom sig inte rymmer några incitament för återhållsamhet utan i stället bara för att fortsätta att svälla. Det gäller att vända på den steken!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.