En klimatrapport som förlorat kontakt med verkligheten

Lennart Bengtsson

IPCC publicerar omfattande rapporter ungefär vart sjunde år. Det är fullt tillräckligt. Den senaste rapporten kom år 2014 och nästa förväntas år 2021. Mellan huvudrapporterna publiceras det också delrapporter, som den som kom ut den 7 oktober 2018 och som fick en omfattande medial uppmärksamhet. IPCC rapporter har blivit en evighetssaga vilket är en naturlig följd av en stor internationell organisation som fått sin identitet genom att ständigt producera utvärderingar om jordens framtida klimat. Den senaste specialrapporten med titeln Global warming of 1.5°C är en begäran från Parisöverenskommelsen från december 2015.

Parisöverenskommelsen kom fram till att jordens temperatur skulle tillåtas stiga med +2°C men att en stigning med högst +1.5°C vore mer önskvärt. De flesta som har studerat IPCC rapporten från 2014 fann Parisöverenskommelsens värden orealistiska, eftersom alla rimliga IPCC scenarier visade på en tydligt högre temperatur redan vid mitten av innevarande sekel (+2.5°C) och väsentligt högre mot slutet med drygt +3°C.

Att se till att inte temperaturen stiger mer än +1.5°C när den redan nu har stigit med drygt 1°C innebär precis som IPCC visade för fyra år sedan att man inom en 10-20 år får upphöra med allt fossil energianvändning och samtidigt börja begrava CO2 i berggrunden i en omfattning som måste bli 1000 gånger mer än vad man hittills klarat av. Lyckas man med detta, menar IPCC i sin specialrapport, så klarar man en uppvärmning på +1.5°C och räddar jorden från allsköns elände.

Innan någon kommer på tanken att verkställa vad rapporten yrkar på så borde man fundera om de föreslagna åtgärderna är möjliga eller ens önskvärda. Ett första steg vore att studera vad som hände efter Kyotoprotokollet från 1997 då man beslöt att reducera växthusgasutsläppen till det som rådde 1990. Inte ens flertalet länder som skrev under Kyotoprotokollet kunde leva upp till åtagandena och istället ökade växthusgasbelastningen med 41 procent eller med ca 1 W/m2 vilket är cirka en tredjedel av hela växthusgasbelastningen sedan 1750 (Se figur 4)

Typiskt för alla de klimatrapporter som kommit under de 40 åren är att de alla tar som utgångspunkt att jordens klimat till varje pris skall bevaras som det är, ty allt annat innebär en försämring. Samtidigt verkar ingen oroas över att jordens befolkning och den ekonomiska aktiviteten öka exponentiellt. Sedan 1950 har jordens befolkning mer än tredubblats och jordens bruttonationalprodukt ökat 20 gånger i fast penningvärde. Det är självklart att detta kommer att belasta miljön och även påverka klimatet.

Rapporten Global warming of 1.5°C är totalt orealistisk. Ett varmare klimat som sannolikt blir mindre än i IPCC rapporten, åtminstone utanför tätorterna, kan inte förhindras och behöver inte innebära ett sämre liv utan i flera områden på jorden också innebära förbättringar. Tankarna går till de svenskar som utvandrade till Amerika på 1800-talet och fick genomlida somrar som var vida mer pressande än den svenska sommaren 2018. Det var i alla fall bättre än att plågas av den svenska överheten.

Ingen klagar på att isen minskat i Östersjön, inte ens miljörörelsen. Ett isfritt Arktis kommer att innebära ett flertal fördelar, liksom ett varmare klimat i Sibirien och norra Kanada. Jordens isbjörnar har klarat såväl istider som mellanistider. Under mellanistiderna var Arktis sannolikt isfritt sommartid.

Det som verkligen bidragit till att minska växthusgasutsläppen har varit kärnkraften. Det är bara att studera de svenska utsläppen av koldioxid som närmast halverades efter utbyggnaden av kärnkraften. Idag är de hälften av vad de var kring 1975. Vad som behövs är att ersätta dagens globala energisystem men en kombination av kärnkraft, förnybar energi samt bättre energihushållning och inga vansinniga ad hoc-program som skulle innebära en ekonomisk och social kollaps. Vidare så får de länder som har mer medborgare än de kan klara av att se till att införa en realistisk barnbegränsning ungefär som vi gjort i Västeuropa och som senare Kina gjort.

58 reaktioner på ”En klimatrapport som förlorat kontakt med verkligheten

 1. Rutger skriver:

  När det gäller orkaner är det gammal skåpmat som publiceras. Dvs att i en varmare värld ska antalet minska och datasimuleringar visar en högre intensitet hos större orkaner. Men de skriver också så här ”There is consequently low confidence in the larger number of studies reporting increasing trends in the global number of very intense cyclones.” Tack för det IPCC! Låg tillförlitlighet hos de studier som rapporterar en ökande trend av orkaner i vår värld. Någonting för aftonbladet att bita i. Se vidare http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka41/db18okt08.htm

  Gillad av 1 person

  • Rutger skriver:

   Vad säger IPCC nu om arktisisen? De ser även positiva saker med mindre is men annars är det sig likt i deras uttalande. Isfritt om sommaren vid en högre temperatur. De försöker inte förutsäga när. De brände sig rejält med sin tidigare förutsägelse om Himalayas glaciärer. Men det tycks inte ha förstått att septemberisen har stabiliserat sig på en lägre nivå. Ingen större skillnad för vinterisen skriver de.
   Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2018/vecka41/db18okt10.htm

   Gilla

   • Claes Dufmats skriver:

    Man får hela tiden höra från dessa miljöaktivister att vi radikalt måste ändra vårt beteende men ingen vågar säga hur och vad vi måste förändra för det kan väl inte vara flygskatt och elcyklar som är radikalt?

    Gilla

 2. Drutten skriver:

  Mer koldioxid och högre temperatur gör att det växer bättre och fler människor slipper svälta. Resultatet blir en stor befolkningsökning på vår kära planet vilket naturligtvis ökar den antropocena miljöbelastningen. Ett sätt att hålla nere miljöbelastningen är att begränsa befolkningsutvecklingen genom att släppa ut mindre mängder koldioxid. Det är ett motiv för reducerade utsläpp av koldioxid som inte är politiskt korrekt eftersom det innebär att människor kommer att svälta ihjäl pga onödigt låga halter av koldioxid i atmosfären.

  Gilla

 3. Tritonen skriver:

  Befolkningsökningen i Afrika m fl länder innebär ett stort hot/problem på många områden. Detta borde biståndet rikta in sig på. På sikt är en befolkningsminskning eftersträvansvärd och helt avgörande för ett framtida gott liv på jorden.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Molin skriver:

   Tritonen: varför bistånd? Tror du att de i Afrika mfl länder är dummare än vi? Dvs att de inte skulle kunna klara sitt leverne själva, och bygga sina länder som de vill ha dem?
   Jag anser att det handlar om globalisterna som vill förgöra våra västerländska nationer och instifta ett globalt styra över hela västerlandet. Dessa globalister bryr sig inte ett dugg om människorna i MenA-länderna (Mellanöstern och Afrika), dessa flyttingar är bara de ”billiga” verktygen för att krossa våra länder. Detta är planerat och har pågott i många år, ända sedan 1973 då oljebojkotten mot Europa inleddes. I förhandlingarna som följde mellan Mena-länderna och EU ända fram till 1985 då Barcelona-deklarationen antogs. Denna stipulerar folkutbyte mellan Mena och EU. Men vilka från EU vill bosätta sig i Mena?
   Det är således enkelriktad migration endast till Europa från arabländerna. Palme och sossarna och resten av partierna var med på ”tåget” från början! Därför antog man propositionen 1975:26 enhälligt detta år. Man bjöd in hela världen till Sverige utan några som helst krav men med likadana rättigheter till vår välfärd som vi! Jag kallar det för landsförräderi och det pågår för fullt än idag, med nya landsförrädare ansvariga för landets styrning.

   Gillad av 5 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”Vidare så får de länder som har mer medborgare än de kan klara av att se till att införa en realistisk barnbegränsning ungefär som vi gjort i Västeuropa och som senare Kina gjort.”

  De ”får”, men mer troligt är att de migrerar till västerlandet och fortsätter fertilare än förr att leva på bidrag som barnfattiga västerlänningar gnetar ihop. FN propagerar uppfordrande för begreppet ”klimatflykting”, vilket ska preparera västerlänningarnas samveten och bryta ner eventuellt motstånd mot gränslös (im)migration. Globalistiska intressen – över huvudena på nationalstaternas medborgare, som ”får” bära bördan – vinner igen.

  Gillad av 17 personer

 5. Rolf Wasén skriver:

  Läste Pernilla Ericssons artikel ”Det är kört – vi kommer att dö – Helvetesgap i synen på klimatet” i Aftonbladet och blev förskräckt.

  Inte så mycket över innehållet som över retoriken ackompanjerad av en bild på brinnande skog. Den förde tankarna till helvetespredikningar av präster förr i tiden. Som bekant kunde man slippa undan skärselden genom avlatsbreven. Nu ska detta istället klaras av med drakoniska skatter.

  Som Bengtsson mycket riktigt påpekar så kommer detta att resultera i sådan social oro och anarki, att man måste fråga sig. Kommer detta skapa betydligt mer helvete än det reducerar?

  Därför var det befriande att läsa Bengtssons insiktsfulla artikel. Vi behöver mer av den varan. Det enda jag skulle vilja tillägga är skogarnas och växtlighetens betydelse för koldioxiden i atmosfären och livet på jordytan. Som bekant omvandlas koldioxid och vatten till socker i fotosyntesen. Lövverkens blad med sina mikroporer utgör gigantiska ytor för dessa processer.. Det är också bekant att växtlighet binder jordlagren och ger nödvändig skugga (utan energikrävande AC = Air Conditioning).

  Gillad av 6 personer

  • brrr skriver:

   ”…Som bekant omvandlas koldioxid och vatten till socker i fotosyntesen…”

   Har vatten och solljus någon funktion i den processen? Måste även solen skina mer och molnen regna mer om växtligheten ska frodas mer?

   Gillad av 1 person

   • Rolf Wasén skriver:

    Förvisso komplicerat samspel mellan sol, vatten, koldioxid och jorden! Sol behövs men kanske inte alltid i formen av direkt solsken. Öknen odlas upp med konstgjord bevattning som i Negev-öknen, vilken nu börjar att bli grön. Stora skördar och fuktighet, jord och koldioxid binds. Skugga och grönt som människan mår bra av. Något för Nord-Afrika och Afrika?

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Rolf, googla ”fotosyntes” så finner du sambandet mellan CO2-solljus-vatten, inte så komplicerat. I områden med mycket solljus och CO2, men skralt med vatten, får man som sagt konstbevattna. Grundvattennivåer har nu därför på många platser i världen sjunkit så mycket att hundratals meter djupa brunnar sinar och bönderna får överge sina borttorkade åkrar.
    I områden med mer solsken och nederbörd än CO2 kan växterna däremot tillgodogöra sig stigande CO2-halter.

    Gillad av 1 person

 6. svenne skriver:

  ”Innan någon kommer på tanken att verkställa vad rapporten yrkar på så borde man fundera om de föreslagna åtgärderna är möjliga eller ens önskvärda”.

  Om samtliga länder enas om att ”verkställa vad rapporten yrkar på” så kan dessa ågärder raderas ut i ett svep om det t.ex. skulle ske ett stort vulkanutbrott liknande Krakatoas år 1883, och i detta fall kan man verkligen tala om miljöförstöring. Det visas TV-program där vulkanologer lägger ner stor möda på att försöka förutspå framtida utbrott som kan påverka omgivningen och klimatet negativt under en lång tid.

  Utdrag ur Wikipedia angående Krakatoa:

  ”Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1,2 °C. Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888. Utbrottet införde ovanligt stora mängder svaveldioxidgas (SO2) i stratosfären; dessa färdades senare med höga vindar utöver jorden. Detta ledde till en global ökning av svavelsyrlighet i cirrusmoln på hög höjd, som i sin tur ökade molnens reflektivitet (albedo). Följden blev att instrålande solljus reflekterades bort i högre grad än vanligt, och hela jorden kyldes ner tills svavlet föll till marken i form av surt regn”.

  Det finns ju diagram som visar cykler där istider varvas av värmeperioder och detta representerar tider på tusentals år. Betraktas dessa diagram som helt irrelevanta för klimatalarmisterna? Även solstrålningens varierande intensitet varierar ju och påverkar jordens temperatur.

  Jag tycker att det vore välgörande om man pekar på de naturfenomen som vi inte kan påverka men som har en stor inverkan på jordens temperatur. Detta skulle kanske rensa bort en del kortsiktiga larmrapporter angående ”klimathotet”.

  Gillad av 11 personer

 7. Ali Baba skriver:

  I tankeförbudets Sverige är kärnkraften anatema; efter Birgitta Dahls vansinniga lagstadgade tanke- och forskarförbud, befinner sig den svenska politiska debatten och offentligheten under skuggan av den senaste partiöverenskommelsens orealistiska diktat. Miljöpartiet och miljörörelsens ståndpunkt är som vanligt fullständigt kunskapsfientlig och kontraproduktiv, vilket Steven Pinker förtjänstfullt visar i ”Enlightenment now”.
  Det faktum att Bill Gates investerar i utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft och ser detta som en helt avgörande faktor för att överhuvudtaget hantera klimatfrågan, är ett faktum som förtigs fullständigt i provinsiella Sverige med en helt fantastisk förmåga till skygglappar inför vad den offentliga debatten kan tolerera och hantera.

  Gillad av 6 personer

 8. Elisabeth skriver:

  Ja. det är mycket skrämselpropaganda i medierna just nu efter den senaste klimatrapporten. Häromdagen såg jag ett inslag i TV-nyheterna om hur ”klimatförändringarna påverkar Liberia”. Man visade bilder inifrån en gigantisk kåkstad, hyddor byggda av plåt och bråte, som växt fram i vattenbrynet, alltså 2-3 meter från det svallande havet. Givetvis ramlar husen sönder och samman om det börjar blåsa. Och här travade mammor och småbarn omkring i lera, smuts och elände. I mina ögon handlade detta inte alls om klimatets verkningar. Detta handlade om att Liberia, liksom de flesta afrikanska länder, måste satsa på barnbegränsning och bebyggelsereglering. Växer kåkstäder upp på hopplösa lägen ska de tvärt rivas. Jag anser att det är befolkningsexplosionen som borde vara huvudfrågan idag. Den är orsaken till så många andra problem.

  Gillad av 8 personer

  • Eskil skriver:

   Varför inte titta på: https://www.globalis.se/Statistik/Befolkningsantal

   Titta exempelvis på utvecklingen av antalet invånare för Liberia.
   1990: 2,1 miljoner
   2000:: 2,9 miljoner
   2010: 3,9 miljoner
   2017: 4,7 miljoner

   Man kan verkligen undra om klimatförändringar är huvudorsaken till de problem i Liberia som inslag i TV-nyheterna visade. Eller kan förklaringen snarare vara en befolkningstillväxt som landet inte förmår att hantera? Det i kombination med korruption och fattigdom. Men det är säkert i dag mest politiskt opportunt att skylla på klimatförändringar oberoende vilka de verkliga orsakerna kan vara.

   Vi kan också titta på Afrikas folkrikaste land Nigeria och ställa liknande frågor som för Liberia
   1990: 95,3 miljoner
   2000:: 122,4 miljoner
   2010: 158,6 miljoner
   2017: 190,9 miljoner

   Gillad av 6 personer

   • Elisabeth skriver:

    Håller helt med dig, Eskil. Det är skrämmande siffror du pekar på. Och det är inte , precis som du skriver, politiskt opportunt att diskutera de riktiga problemen i Afrika, de ska istället gömmas undan i prat om klimatförändringar och västerländskt utnyttjande.

    Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Och i dagens Rapport fick vi oss ytterligare en dos. Först var det skyfall på Mallorca, vilket följdes upp med Rockström och ”reklamtid” för Miljöpartiet. Budskapet var att ”vi” måste göra dramatiska förändringar och även om det inte sades rätt ut, så gavs tittarna bilden av att det är svenskarna som tydligen har en signifikant påverkan på klimatet.

   Gilla

 9. Eskil skriver:

  Alla vet att det är Sveriges plikt att rädda jorden genom att gå före och bli ett föredöme som hela världen kommer att se upp till och självklart följa till punkt och pricka.

  Gillad av 4 personer

 10. Östrahult skriver:

  Det är trist för mänskligheten att klimatfrågan kidnappats av människor som tillåts agera styrda av mänsklighetens sämre instinkter. Det handlar bara om makt och ära, inte om fakta. Allt är politiskt vinklat. Skulle man vara ärliga skulle man t ex peka på problemen med en ohämmad befolkningstillväxt som dessutom göds av invandringen till ekonomiskt utvecklade delar på jordklotet. Men det gör man inte.

  När dessa makthavare intervjuas så har de bråttom iväg på nästa internationella klimatkonferens men de får aldrig frågan hur de tar sig dit.

  Gillad av 5 personer

 11. Vax skriver:

  Vi har tio år på oss…Rockström
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/
  Enligt DN, dåtidens forskarelit och den ”ekorrpigge, älskvärt viljestarke och balanserade” Maurice Strong så hade vi år 1972 bara 10 år på oss att rädda jorden från en total miljökatastrof. Och det skulle bara vara möjligt om befolkningen minskade…

  Vad är agendan?

  Gillad av 2 personer

 12. Hovs_klipphällar skriver:

  Håller helt med om Lennarts slutsatser.

  Det stora hotet, globalt sett, är befolkningsexplosionen. Visserligen är folkökningen inte exponentiell annat än i vissa länder, men det är illa nog ändå, eftersom de här ländernas övertaliga befolkning ger sig iväg till bland annat Sverige och förstör vårt lands kultur.

  Det krävs kraftfulla åtgärder för att stoppa detta, men makthavarna har bestämt sig för att tvärtom uppmuntra denna folkvandring!

  Vi hade kunnat följa Japans exempel, men idiotvänsterns inflytande här i Sverige har saboterat allt förnuftiga resonemang.

  Nu håller FN, skurkstaternas egen lekstuga, på att smida en plan som skulle tvinga oss att fortsätta släppa in gigantiska mängder migranter om makthavarna godkänner den.

  https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/14/fn-rostade-ja-till-historiens-forsta-globala-avtal-om-migration-usa-och-ungern-ar

  ”FN:s generalsekreterare António Guterres beskrev överenskommelsen som en ”betydande prestation”. Han underströk migranternas betydelse för den globala ekonomin.”

  — Alltså de vanliga lögnerna om ”den lönsamma invandringen” och ”kompetensregnet”…

  Gillad av 8 personer

 13. Observatör skriver:

  Det hela handlar inte om naturvetenskap utan om teologi. Människan har förbrutit sig mot Gud (naturen). Därför kommer Gud att straffa människorna med jordens undergång. Det finns dock en möjlighet att rädda jorden och sig själv om man snarast ikläder sig tagelskjorta, slår sig med gissel och avstår från allt som är gott och roligt.

  Gillad av 2 personer

 14. Erik2 skriver:

  Jag tycker att det finns några saker i klimatalarmisternas tal som gör att allt de säger faller platt. Varför innebär att rädda klimatet att vi ska få klimat som det var mellan 1960 och 1990? Varför är det normalt? Varför inte t ex 970 – 1000? Är det inte så att våra mätningar börjar i slutet av den lilla istiden? Är det inte normalt då att vi ser en stegrande temperatur? Hur ska vi göra om den stora istiden slår till? Ska vi då toköka utsläppen av CO2 för att kompensera? Osv osv.

  Gillad av 6 personer

  • Erik2 skriver:

   Vi vet från borrkärnor av is att temperaturen gått upp och ner uppåt 6 grader åt vardera hållet. Ska vi lyckas fintrimma klimatet med en CO2 ratt så att vi kan utjämna de svängningarna? På mig synes de naturliga svängningarna vara långt mycket kraftigare än vad någonsin vi kan åstadkomma med CO2. Jagar vi inte efter luft? Och vad gör vi den dagen vå får ett enormt vulkanutbrott som i flera år skymmer solen med sot? Vi som då gjort oss beroende av ”hållbara” kretslopp på allting och vi som ingen egen matproduktion längre har.

   Gillad av 5 personer

  • Erik2 skriver:

   Jag förundras också över den brist på perspektiv som finns i resonemangen. Den mänskliga livslängden gör till norm för något långt medan det för klimatets del är en aggregerad mätpunkt. Författaren har tidigare sagt att 30-50 år av väderdata kan man börja räkna på. Jag tänker att man behöver säkert uppåt 600-700 år av mätningar för att kunna börja se säkert vad som händer med klimatet. Om man ska använda evolutionens tidsskala och vilken annan skala är här relevant?

   Gillad av 3 personer

  • Erik2 skriver:

   Allt detta leder till att vi flyttar fokus till ofarliga delen av utsläppen. Vi gör oss sårbara med ofantligt känsliga kretslopp. Vi glömmer att vi behöver planera för hur vi ska skydda oss mot kometer och hur vi ska hantera nästa istid. Det är nog vi här i norr som så småningom måste flytta. Osv. Allt är fel med klimatdebatten. Precis allt. Den är urkorkad och ologisk.

   Gillad av 7 personer

   • Leva och låta dö skriver:

    Håller med, min näsa sade mig redan när jag var liten vad som behövde åtgärdas, och inte var det CO2 som luktade.

    Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Fredrik Östman

  Temperaturändringen är räknat från 1750 ( räknat som industrialismens början) men den övervägande uppvärmningen har hänt efter 1950

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men har man kompenserat för den uppvärmning eller avkylning som hade hänt i alla fall, om vi inte hade industrialiserat oss? Var mäts temperaturen, hur ofta, hur länge?

   Har inte 1950 mycket mer att göra med att de som pratar klimattrams var små pojkar just då och gärna vill göra denna lyckliga barndom till norm för alla människor i alla tider?

   Gillad av 2 personer

  • Leva och låta dö skriver:

   Jag såg något inlägg från en man som sysslat med detta på det mest praktiska vis, han har själv uppmätt temperaturer i USA under många år på flera mätstationer, men inte ens vid en enda så var datan tillförlitlig, efter ett antal år så hade träd växt upp och detta ändrade temperaturen med flera grader. Hur kan man tillförlitligt jämföra med data från 1750 med en felmarginal som är mindre än de effekter man påstår sig kunna förutsäga om en grad hit eller dit?

   Gillad av 3 personer

 16. Matts Ekman skriver:

  En sak är att klimatet förändras. Men att tro att mänskligheten, läs politiker/IPCC, ska kunna bestämma jordens temperatur är i mina ögon inget annat än mänsklig hybris. Hos de gamla grekerna hade Zeus nog sett till att blixtarna slog ner ordentligt! Högmod går före fall!

  Gillad av 3 personer

 17. Kardanaxel skriver:

  Vi är för många på jorden; vi fiser och snackar för mycket, Båda aktiviteterna utsöndrar koldioxid.
  Skämt åsido, vi ÄR för många på jorden, och fler lär vi bli om inget görs. Naturen kommer att slå tillbaka! Det försöker den göra redan idag, men vi lyckas ofta sätta käppar i hjulet för den. Bistånd till många länder i 3:dje världen bör till större del bestå av sexualundervisning och barnbegränsande åtgärder. Man behöver inte ta intryck av apornas sexuella beteende bara för att man har dem på armlängds avstånd.

  Gillad av 1 person

 18. louise skriver:

  SNÄLLA, hjälp mig att förstå detta: kärnkraft byggs ut i fjärde generation osv och är renare för jorden än förbränning av fossila bränslen – men kärnkraftsavfallet då? Det talas numera inte om detta. Tror någon att det kan förvaras för evinnerlig tid i bergrum som är helt stilla (vilket material är i verkligheten och för alltid ”stilla”?) Vem ger vi denna present till? Med vilken rätt skjuter vi detta problem vidare till framtidens folk? Menar vi att framtidsmänniskorna ska lyckas återställa atomernas brutna form och bringa denna tillbaka in i sitt naturliga kretslopp? Eller ska de skjuta ut avfallet i rymden? Är vi verkligen ansvarsbefriade då? Är rymden ett ”ingenting” där vi inte behöver ha ansvar?
  Med vilken rätt lever vi högt på framtidens bekostnad?
  Vem vill svara mig? Vem besitter så djup kunskap inom vetenskap, moral och andligt perspektiv?

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Louise: Med vilken rätt lever vi överhuvudtaget, kan man lika gärna undra?
   Var och en av oss orsakar en miljöbelastning — själv anser jag att överbefolkningen är det värsta globala hotet.

   Sverige hade haft en stabil befolkning, alltså ingen folkökning under de senaste decennierna, om inte makthavarna hade satt igång asylinvandringen.
   Då började framförallt MENA-områdets övertaliga befolkning söka sig hit. Dessa migranter ska självklart ha modern bostadsstandard, skattefinansierad sjukvård, diverse bidrag osv… Och en stor del av dem står utanför arbetsmarknaden.

   Detta är problem jag anser vara så akuta att de för mig har långt större prioritet än energisystemens nackdelar.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur långt får ett kretslopp vara? Vatten rinner t.ex. i tiotusentals år genom berggrunden. Räknas det som kretslopp? Hur är det med Big Crunch följt av en ny Big Bang? Kretslopp? Vad är ditt problem utöver vetenskapligt missförstånd?

   Gilla

  • Ali Baba skriver:

   Fjärde generationens kärnkraft har, ifall de teoretiska beräkningarna och simuleringarna kan realiseras i praktiken, en helt överlägsen effektgrad jämfört med exempelvis den andra generations kärkraftsverk Sverige har. Den passiva säkerheten är vidare helt överlägsen befintliga kärnkraft. Slutligen, frågan om avfallet är ett tungt argument för fjärde generationens kärnkraftsverk, då dessa verk kan drivas med befintligt avfall. Fjärde generationens kärnkraftsverk kan utnyttja och utvinna energi ur det uranavfall som är värdelöst med befintlig teknik. Då det befintliga avfallet processats ytterligare en gång minskar dessutom halveringstiden på det avfall som kommit till nytta en andra gång betydligt. Ingen ny brytning av uran krävs således och restavfallet efter den andra energiutvinningen får en halveringstid på 500 år i stället för 10000-tals år.

   Att mänskligheten potentiellt har en möjlighet att utvinna energi fossilfritt i hundratals år samtidigt som radioaktiviteten av de återvunna avfallet sjunker är just en sådan omständighet som den totalförvirrade, teknikfientliga miljörörelsen är helt blind inför.

   Gilla

  • Leva och låta dö skriver:

   Det finns tekniker som bryter ner avfallet, hade inte all forskning stoppats på detta område så hade vi redan haft det, det är välkänd teknik.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Louise – du stiller viktige spørsmål! Og har vi glemt Tsjernobyl? Strålingen etter ulykken er fortsatt ikke borte (halveringstid 30 år).
   Jeg tenker også på alle terrorister som nå befinner seg i Europa – hva skjer om de bestemmer seg for terror mot kjernekraftverk? Det kan føre til ubegripelig elendighet, og svære områder som blir ubeboelige.

   Gilla

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Kära Louise

  ”Kärnkraftavfallet” kan användas och detta görs redan i Ryssland. Orsaken att det är farligt beror på att man bara använt 1% av kärnenergin. Vissa farligheten får man leva med. Att pumpa ned gigantiska mängder koldioxid i bergrum är inte heller ofarlig. Läs om olyckan vid sjön Nyos i Kamerun.

  Gillad av 1 person

 20. Rolf Wasén skriver:

  A propos bristande kontakt med verkligheten så har den distingerade engelske filosofen John N. Gray i artikeln ”The rise of post-truth liberalism” i UnHerd 5 september 2018 konstaterat: ”Visiting New York a few weeks after Trump’s victory in the presidential election, I found myself immersed in a mass psychosis. The city’s intelligentsia was possessed by visions of conspiracy. No one showed any interest in the reasons Trump supporters may have had for voting as they did.” Det blir verkligt intressant när han noterar att: ”Yet only minds unhinged from reality can imagine that the decline of liberalism is being masterminded by Vladimir Putin. The principal causes of disorder in liberal societies are in those societies themselves.”

  Något fel med verklighetsanknytningen således. Och det hos mycket intelligenta och välorienterade (?) människor. Mönstret känns bekant. Göran Rosenberg var den som fäste min uppmärksamhet på John N. Gray (OBS! Det finns också en pastor och en berömd författare i USA med namnet John Gray).

  Gillad av 1 person

 21. Lars skriver:

  Det förefaller varas en orimlig ståndpunkt att klimatfrågan inte innebär ett problem! Det hela faller ju samman till att ifrågasätta eller tilltro den akademiska och statliga klimatforskningen via FN Det går inte för vanlig medborgare att ifrågasätta prognoserna och ännu mindre att ifrågasätta den historiska utvecklingen som den kan mätas och den pekar på1 grad förhöjning oavsett solens aktivitet och oavsett naturliga fluktuationer,

  Förvisso finns det skäl till att misstro akademierna, särskilt i Sverige och särskilt inom samhällsvetenskap och förvisso ör naturvetenskapen inom detta område byggt på modeller, men samtidigt på mätbar temperaturförhöjning som sammanfaller med ökad mänsklig industriell aktivitet.

  Lennart Bengtsson pekar på befolkningsökningen och det är otvetydigt att vi har en framtid de närmsta trettio åren där ytterligare en miljard människor kommer att övergå till medelklassnivå i leverne och resursförbrukning med åtföljande utsläpp.

  Kommer teknologi utvecklingen att klara att vara steget före?

  En grundförutsättning för att kunna resonera om frågan är att acceptera forskningsresultaten och att konstatera att även om det ligger sannolikhetsresonemang bakom så är konsekvenserna så stora att risk minimering behövs.

  Utvecklingen är inte möjlig att negligera. 1.4 miljarder kineser och 1.2 ,miljarder indier är på väg in i medelklassen.. Befolkningsökningen i Afrika pekar mot en miljard människor där om några årtionden. Övriga delar av Asien som Pakistan pekar mot mycket stora befolkningar.

  Det torde vara omöjligt att bevara dagens industriella system med den typen av befolkningsökning.

  Gilla

  • Rolf Wasén skriver:

   Det förefaller mig vara en rimlig ståndpunkt att ifrågasätta ”klimathypotesen”. I alla fall som den nu är formulerad med politiska såväl över- som undertoner. Konsekvenserna av felaktiga och bekväma beslut kan nämligen bli mycket dyrare än de problem man påstår sig kurera. Notan får de ”vanliga” människorna stå för.

   Gilla

 22. louise skriver:

  Tack för svar som ökade min kunskap. Inte minst från ali baba och Lennart Bengtsson.
  Berätta också för mig vad den fulla sanningen är om chemtrails.
  Tacksamt från Louise.

  Gilla

 23. louise skriver:

  Frågan jag ställde får inte beröras . Geoengineering. HAARP.
  Allt detta inverkar långt mer på klimatet än någon koldioxid kan göra.
  Men detta får man inte tala om. Det är förbjudet.
  Lennart?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.