Oss förfallsalarmister emellan

Patrik Engellau

Wikipedia definierar ordet klimat så här:

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

I vissa ordsammanställningar får begreppet klimat en annan innebörd och tjänar då i stället för att beskriva fysiska förhållanden till att identifiera psykiska förhållanden hos en omtalad person, närmare bestämt vederbörandes uppfattning om idén om människoskapad global uppvärmning.

De som oroar sig för att mänskligheten genom utsläpp av koldioxid från fossila bränslen håller på att värma upp jorden och därmed förstöra den kallas klimatalarmister. (Detta är förstås en sanning med modifikation för alarmisterna kallas bara alarmister av dem som har en annan uppfattning. Vad alarmisterna kallar sig själva vet jag inte riktigt, kanske bara för ”miljövänner” eller ”vanliga människor” enligt principen att vissa folkslag, inuiterna till exempel, använder sitt ord för ”människa” som beteckning för sin egen sort eftersom de tycker sig vara den äkta homo sapiens. På den punkten är svenskar för övrigt ganska lika inuiter eftersom vi tror att det i varje människa bor en svensk som kommer ut när han fått personnummer och blivit kommunplacerad. Om detta inte inträffar säger vi svenskar att ”vår integrationspolitik misslyckats”.)

De som inte fullt ut hyser den just beskrivna oron kallas i stället klimatskeptiker eller klimatförnekare. Klimatskeptiker är skeptikernas egen benämning på sig själva. Klimatförnekare är alarmisternas namn för skeptiker.

(Överkurs: Klimatrealist är en beteckning som ingendera sidan, trots vissa försök, har lyckats muta in.)

Det har slagit mig att motsvarande praktiska begreppsapparat borde inrättas för folk som har olika uppfattningar i en annan betydelsefull fråga som endast marginellt har med miljön att göra, nämligen den PK-istiska ideologin, dess politik och framför allt resultatet av dess politik. Liksom i klimatfrågan finns där två motsatta läger som kämpar om tolkningsföreträdet på situationen.

Den ena – och i officiella sammanhang dominerande – tolkningen är att PK-ismen och värdegrunden och alla därmed sammanhängande synsätt är de mänskliga värderingarnas högsta stadium. Den politik som förs i deras anda får bara goda konsekvenser och bör därför fortsättas och helst också utvidgas och förstärkas, gärna med stöd av beslut i EU.

Det motsatta lägret, till vilket en sådan som jag hör, anser tvärtom att PK-ismens ideologi och praktik leder till sönderfall på de drabbade samhällsområdena, exempelvis skola, försvar, sjukvård, migration och familjepolitik. Snart sagt alla samhällsområden utom sådant som båtklubbar och bridgeaftnar är drabbade.

Om man nu i klimatsammanhang kallar det-går-åt-helvete-gänget för alarmister borde man kunna göra motsvarande för politikens det-går-åt-helvete-gäng (jag och mina meningsfränder alltså). Men vad slags alarmister? Vilket ord ska man använda i stället för ”klimat”?

Jag kan inte komma på något bättre begrepp än ”förfall”, det vill säga samhällets undergång, i varje fall undergången för det svenska samhället som vi lärt känna det. Det betyder att en sådan som jag borde kallas för förfallsalarmist. Det känns ganska bra eftersom jag hela tiden skriker och bråkar och alarmerar om saker som enligt min uppfattning befinner sig i förfall.

Men det finns ju folk som helt och hållet förnekar att något förfall pågår, expeditionsregeringsutbildningsminister Gustav Fridolin och före detta expeditionsregeringsmigrations- och justitieminister Morgan Johansson till exempel. Sådana bör därför kallas förfallsförnekare.

Kanske skulle Fridolin och Johansson föredra att kalla sig förfallsskeptiker. Det är helt ok för mig. Om bara begreppen kom i bruk skulle jag anse att det vore en stor framgång. Observera att klimatorden används eftersom klimatalarmisterna har tolkningsföreträdet på miljöfrågan. Att ha tolkningsföreträde är att ha makt. Om vi förfallsalarmister kunde trycka in föreställningen om ett möjligt samhälleligt sönderfall i det allmänna medvetandet så skulle halva kriget vara vunnet. Tänk om man lite nedlåtande kunde säga saker som ”jaja, de där centerpartisterna är bara förfallsförnekare”, underförstått att de inte är trovärdiga, och alla lyssnare bekymrat skakade på huvudena och instämde!

PS Jag är inte helt nöjd med begreppet ”förfall” i detta sammanhang, men jag har inte kommit på något bättre. Kom gärna med förslag.

52 reaktioner på ”Oss förfallsalarmister emellan

  • PerH skriver:

   Undergång” är bra, undergångsfobiker sådana som får panikkänslor när städernas undergångar/kulvertars dagvattensystem inte förmår hålla undan kraftiga regnskurar som då förebådar klimatförändring.
   Dessa klimattriggers är tacksamma köra före dagens väder i vårt monolitiska medieklimat.
   (DGS-TV/Gäst Aron Flam myntar Monolitiskt humorbefriat medieklimat, där sågbocken i vedboden tar till skämskudden, slutklämmen min egen.)

   Generellt befolkas MSM av en samling ovetenskapliga humorbefriade Klimatfobiker med ensamrätt dygnet runt omvandla aktuella händelser till olycksbådande klimatförändringar.
   Kan gälla bränder som inte bekämpas i tid på grund av obefintlig utrustning, eller att nationalstater tillåtit sitt folk bosätta sig låglänt vid kustnära sandrevlar där vädersituationer intermittent uppstår.

   Gillad av 4 personer

 1. svenne skriver:

  ”Det känns ganska bra eftersom jag hela tiden skriker och bråkar och alarmerar om saker som enligt min uppfattning befinner sig i förfall”.

  Egentligen borde det väl inte behövas att ”skrikas och bråkas” utan det vore väl tillräckligt att iaktta den nedåtgående trend som nästan vartenda samhällsområde nu genomlöper. De styrande har ju under decennier misslyckats med att rätta till detta, och att landet under en lång tid befunnit sig på ett sluttande plan – vars branthet ökar undan för undan – borde vara en tillräcklig varningsklocka, men så är inte fallet.

  De som borde vara målgruppen för skrikande och bråkande är helt oemottagliga för påståendet att utvecklingen går åt fel håll, och Annie Lööfs nuvarande nyckelroll är inget som skapar optimism. Varje dag får vi via media – trots deras försök att mörka och försköna – en bekräftelse att den nuvarande utvecklingen är helt ohållbar medan politikernas fokus är att inte ge SD något politiskt inflytande!?

  Jag placerar mig nog bland ”förfallsiakttagarna” då det handlar om den nuvarande politiken. Min insats är att rösta på det politiska alternativ som är minst destruktivt, sprida kunskap om bloggar som krasst diskuterar samhällsproblemen samt delta i diskussioner på en del sådana bloggar. Tyvärr har jag inte den glöd som krävs för att ”skrika och bråka” men jag döljer inte mina åsikter för bekanta och det är väl alltid något.

  Gillad av 4 personer

 2. lenam skriver:

  FNs generalsekr tog till orda om hur människan påverkar klimatet mot undergång. Föreslog koldioxidskatt över hela världen. Stor nyhet tyckte man på SVT. Dagen efter nämligen igår upptogs en stor del av sändningen åt att göra reklam för ett program om klimakteriet som man bedömde som så värdefullt att få dryfta som en nyhet. Liknar banal veckotidning.Dumheten i samhället har inga gränser. Fortsätt bekämpa förfallet TACK.

  Gillad av 4 personer

 3. Rutger skriver:

  Nedan fritt ur hjärtat – vad det nu kan vara värt !

  Ordet ” klimat ” beskriver i sig ingen utvecklingsriktning, men har fyllts med denna association genom massiv uppmärksamhet och propaganda. Begreppet ” förfall ” inkluderar en riktning som inte på motsvarande sätt inarbetats hos folk. . En mer allmängiltig översättning av ” klimat ” kanske skulle kunna vara ” tillstånd ” . Begreppet klimat väldigt också specifikt avgränsat till just klimat, medan samhällets ”förfall ” täcker in många områden. Kanske man skulle dela upp ” förfallet ” till respektive område med koppling till just tillstånd , betydande vi får tex ” brottsförnekare ” , ” bidragsförnekare, ” . Ett alternativt heltäckande begrepp utan förutbestämd riktning skulle kunna vara ” fakta ”, med begreppet ” faktaförnekare ” Det har också fördelen att förneka positionen att vara tex faktaskeptiker och man kan inte heller beskyllas för att vara faktaalarmist. Därtill får man en association till just de fakta och sakförhållanden man vill åberopa och trumma in. Över tid förvandlas faktaförnekaren till en förfallsförnekare.

  Gillad av 1 person

 4. Jan Ivarson skriver:

  Förfall ≈ degenerering.
  Degenerering, inget bonnigt svenskt ord alla förstår förstår, utan ett låneord som låter lite mer bildat, som i degenereringssförnekare

  Gillad av 2 personer

 5. Linden skriver:

  Hundratals personer kopplade till terrorism i Mellanöstern har dömts i Belgien för terrorrelaterad brottslighet de senaste åren. I Belgien finns det lagar som kriminaliserar medverkan i terrorgruppers verksamhet, regler som Sverige ännu saknar, uppger SR Ekot i ett reportage.

  I Sverige går däremot motsvarande personer fria på landets gator, eftersom det här saknas liknande lagstiftning.
  Samtidigt som Belgien dömt 360 personer, har Sverige bara dömt sex personer för terrorrelaterad brottslighet. Med Sveriges befintliga lagar är det nämligen mycket svårare att åtala och fälla någon.

  Vi minns Ygemans svar på JÅs inställning att IS krigarna inte ska välkomnas tillbaka till Sverige. Stolpskott hela PK packet.

  Gillad av 2 personer

 6. Östrahult skriver:

  Det hela är ganska enkelt, det handlar om vem som äger problemformuleringsprivilegiet. Som bekant ägs detta av en stark vänstergruppering som dominerar kultur, media och politik. På senare tid har denna gruppering fått en slagsida mot feminism, dvs att enbart kvinnor har rätt att uttrycka sig.

  Statstelevisionens nyhetsutbud innevarande vecka är en god grund för illustration. Veckan inleddes med klimathysteri, där budskap och personer vevades i retur som i vilken reprisfilm som helst. Intresset slocknade dock snabbt och ersattes av en fokusering på kvinnors klimakterium som bedöms som en ännu viktigare fråga – i alla fall denna vecka.

  Gillad av 1 person

 7. Sixten Johansson skriver:

  Jag föreslår ”sönderfallsalarmist” kontra ”sönderfallsskeptiker”, eftersom sönderfall är mer konkret än förfall. Antagligen kommer allt fler att se just en påtaglig nedmalning av ekonomin, institutionerna och infrastrukturen redan de närmaste åren.

  Vi klimathotsskeptiker vill förbli klimatrealister, men tvingas ofta kalla klimathotsalarmisterna för klimathysteriker eller –hysterikor. Makteliten i västvärlden finansierar och underblåser en uppenbar klimathysteri.

  Vi är samhällsvärnare och -bevarare, medan makteliten har gjort sig till samhälls- och civilisationsförstörare.

  Gillad av 3 personer

 8. Axel T skriver:

  Vi som läser alternativmedia, dvs den sanna median, bör kalla dessa hemska partier för. Förfallspartiet Centern, förfallspartiet Liberalerna , förfallspartiet Socialdemokraterna samt förfallspartiet mupparna(MP).
  Blir detta vedertaget så blir det en sanning inom en snar framtid. Länge leve ordets makt.

  Gillad av 3 personer

 9. Vax skriver:

  PK-panik i England när Tommy Robinson poserar med soldater

  En talesman för armén bekräftar att händelsen nu ”utreds”, skriver Daily Mirror.
  ”Den som bryter mot arméns värderingar och normer kommer att möta administrativa åtgärder”, uppger talesmannen, och utlovar ”robusta åtgärder” för att rensa ut misstänkta ”extremister” från försvarsmakten.

  Imam Asim Hafiz, som arbetar som ”islamisk religiös rådgivare” åt den brittiska försvarsmakten, kommenterar att all form av ”rasism, diskriminering eller extremism” tas på ”extremt stort allvar”.

  Vår ÖB Byden verkar mest ägna sig åt genderfrågor, och går i täten på prydefestivalen. En riktig PK general. Har han också en imam som rådgivare?

  Gillad av 5 personer

  • Anders L. skriver:

   Pryd-festivalen är bra. Vi kan väl ordna en sådan till sommaren: Rodnande kvinnor i långklänningar och snörskor, oskulder i korsetter som slår ned blicken läsande katekesen, tafatta pojkar med handsvett, f.d. top-lessbadare och nudister med kyskhetsbälten.

   Gillad av 1 person

 10. Gunde skriver:

  Läs gärna Stiftelsetrilogin av Asimov
  Där startas Stiftelsen för att korta en tid av sönderfal hos imperiets, ett sönderfall som är oundvikligt

  Gilla

 11. Arne Groningsson skriver:

  ”Avfall” måste vara ordet som söks! Roten både till dåligt klimat och mer akut, livsfarlig miljö…redan nu påvisbart i Sverige pga dåliga filter.
  Så kallade gränsskydd…

  Gillad av 1 person

 12. Erik2 skriver:

  Det är kulturomvandling som är ordet. Somliga förnekar att detta sker. Andra plågas av den påtvingade kulturomvandlingen och försöker alarmerat notifiera andra om att detta pågår.

  Gillad av 2 personer

 13. Frihetsgudinnan skriver:

  En gott ”lackmustest” för om någon ska kallas Alarmist är om dennes varningar har en synlig effekt i verkligheten.

  En Klimatalarmist har varnat för att Nordpolens isar skulle varit smält nu, att Söderhavsöarna skulle ha legat under havsnivån nu osv. Har detta hänt?

  En Samhällsförfallslarmist och Invandringsalarmist har varnat för att våld kommer öka, att sjukvården och skola kommer drabbas hårt osv. Har detta hänt?

  Så enl mig är personer som varnar för saker men som inte händer, en Alarmist. Den som däremot varnar för en utveckling och som sedan inträffar är enl mig en Realist och inte Alarmist.

  Gillad av 2 personer

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Patrik: Du är inne på ett intressant spår där. Den som hittar på en slagkraftig term för att stödja sin sak har genast en fördel i debatten. PK-dårarna har med viss framgång lyckats associera sitt vansinne med ”godhet”, trots att det snarare handlar om ren ondska.

  Det handlar nämligen om en godhet mot migranterna men på VÅR bekostnad!

  Lögnen om att asylinvandringen skulle vara lönsam har makthavarna fått ge upp nu vad det verkar — däremot fortsätter lögnerna om att vi ska visa oss som den ”humanitära stormakten”.

  Sverige planerar att rösta ja till det senaste djävulska hopkoket från skurkstaternas lekstuga — FN:

  https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/14/fn-rostade-ja-till-historiens-forsta-globala-avtal-om-migration-usa-och-ungern-ar

  Om detta godkänns av Sveriges makthavare tvingas vi fortsätta släppa in gigantiska mängder migranter, som fortsätter förstörelsen av vårt land.

  Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Du har rätt!

   För några år sedan läste jag en bok av en rysk författare där ordet ”Absurdistan” ingick i titeln.

   jag tyckte det var applicerbart på den svenska invandringspolitiken och vad som följe av den så jag lanserade ordet bland mna FB vänner.

   Nu är ”Absurdistan” ett vedertaget begrepp när det kommer till galna poltiska beslut i Sverige!

   Jag har lite nytt på gång.

   Gillad av 1 person

 15. Moa skriver:

  Den 22-årige araben i Luleå ska stanna i Sverige – trots att han våldtagit en 18-årig flicka i samband med en skolavslutning, knäckt näsan på en kvinnlig vakt samt bitit en polisman. Det beslutar Luleå tingsrätt, som inte anser att brotten är tillräckligt allvarliga för att motivera utvisning. Men domen väcker kritik.
– Såna där borde bli hemskickade, säger en anhörig till ett av offren till Fria Tider.

  Åklagaren yrkade på utvisning av 22-åringen. Tingsrätten anser dock att brottet inte är tillräckligt grovt, skrev Norrländska Socialdemokraten.
  http://www.friatider.se/flyktingbarn-v-ldtog-flicka-och-bet-polis-du-kan-inget-om-sex-du-r-dum-svensk-slipper-utvisning

  Tingsrätten finner att våldtäkt, vilket Omar har gjort sig skyldig till, är ett mycket allvarligt brott. Enligt tingsrättens mening är det dock inte fråga om ett sådant synnerligen grovt brott som medför att Omar kan utvisas. Yrkandet om avvisning ska därför ogillas”, skriver tingsrätten.
  Domen har undertecknats av den kvinnliga domaren Ann-Christine Johansson.”

  Vi måste räta på ryggen och ta domarkåren i örat, det här kan inte fortgå, vi svenskar blir behandlade sämre än våra kreatur. Skulle någon våldsman till äventyrs bli utvisad, så verkställs inte utvisningen. Och i år ha vi 130 000 nya asylanter inom landets gränser. Och de närmaste åren 200 000. Och en polismakt som duckar

  Gillad av 8 personer

 16. Leva och låta dö skriver:

  Sönderfallskeptiker kanske. Det finns dock ingen chans att få etablissemanget att anamma någon beteckning på sig själva som antyder att de inte skulle vara normala, det rätta, universums medelpunkt, precis som alla totalitära regimer. Vi är avvikare och borde inte finnas, steg för steg ordnas samhället på detta vis, det som är utmärkande för system som socialism, socialdemokrati och pk-ism, precis som kommunism, nazism och islam, det är att det inte finns något utrymme för tolkningar, för kompromisser, eller för att man kan tagit fel helt enkelt. Allt, när det en gång blivit vedertaget, är ultimata sanningar, därför så behövs egentligen ingen klimatforskning mer (man undrar varför de fortfarande behöver så stora anslag om saken redan är avgjord, se där en anledning till att jag inte borde finnas) för saken är klar, istället kan man nu forska om varför vi är skeptiker, varför vi är sjuka, sedan kan man slå fast att vi är ett hot mot planeten, sedan kan man förbjuda våra åsikter, sedan kan fängsla oss, och när det blir bökigt, ja då kan man mörda oss, klimatvänligt.

  Gillad av 4 personer

 17. Leva och låta dö skriver:

  Jag inser alltmer att den största delen av alla politisk och ekonomisk teori är där för att dölja den basala sanningen att folk kan bäst själva, nästan varje styrning utöver ren säkerhet och hjälp till de som uppenbart är sjuka är en friktion som tar betalt från framtiden. Skatt är en kostnad som betalas via uteblivet arbete och mänsklig kreativitet, när folk stjäl ens pengar (som skatten ju är, stöld) så reagerar man inte genom att komma på ännu bättre ideér, utan man skyddar det man har. Bevisen är så tydliga, vi har Stalin och Mao i ena ändan, och USA och HongKong i andra, men man behöver inte gå längre än till sig själv och sina egna drivkrafter.

  Boken Architect of Prosperity som handlar om John Cowperthwaite avhandlas av Russ Roberts i en podd på https://www.econtalk.org/. Cowperthwaites gärning var att hålla statens klåfingrig borta från så mycket som möjligt för att han hade den grundläggande insikten att ger man folk nu, så genererar de inget för framtiden, och där ränta-på-ränta effekten verkligen gör skillnad är just i mänsklig strävan och kreativa insatser, alla som jobbat med något invecklat vet detta, en god idé leder till en annan, som i sin tur leder till att någon annan får en god idé.

  Gillad av 3 personer

 18. louise skriver:

  1./
  Sönderfallsalarmist går inte för att det låter som att alarmisten själv kan falla sönder.
  Ordet är oredigt för man vet inte genast var de två sammansatta orden avlöser varandra och ordet är svårt att uttala.
  /Salamander och safalister smyger sig in och den som inte är helt trygg med svenska språket utesluts direkt./

  2./
  Förfallsalarmist går inte för att det ger förvirrande associationer till ”laga förfall” och liknande termer. Även andra otydliga kopplingar uppstår lätt. De två sammansatta orden flätas in i varann på ett otydligt och ofördelaktigt sätt.

  3./
  Undergångsalarmist går bra därför att ordet undergång har en tydlig betydelse i människors tänkande och erfarenheter. De två sammansatta orden går därför bra att hålla isär så begreppet klarar sig fast även detta ord är långt.
  Undergång är samtidigt ett vettigt svenskt ord.

  JAG RÖSTAR DÄRFÖR MED BESTÄMDHET FÖR FÖRSLAGET:

  UNDERGÅNGSALARMIST UNDERGÅNGSREALIST

  UNDERGÅNGSFÖRNEKARE

  Lansera det! Det kommer att fungera. Svårt att finna ett bättre. Hugg det direkt.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Bra analys, Louise, men det går nog inte att hitta något riktigt bra svenskt ord för den process av samhälleligt sönderfall och civilisatoriskt förfall som vi är inne i och som kommer att accelerera. Det är de allt mer skärande och olycksbådande missljuden i maskineriet som förnekas av makteliten och förtigs eller bagatelliseras av hela etablissemanget. Undergång är den möjliga slutfasen. Visst har vi en apokalyptisk vänster, som klimatalarmistiskt orerar om en global undergång, men få medborgare tror på en sociokulturell och ekonomisk undergång, så samhälleligt inriktade undergångsalarmister kan avfärdas som apokalyptisk extremhöger.

   Som trägen gammal ordarbetare vet jag hur välvälda ord kan påverka och styra tankar och känslor. Men de två stora kruxen är spridningen och vem som har makt bakom orden. Några av våra välfunna ord kan långsamt leta sig fram till allmänhetens ögon och öron, men så länge det offentliga rummet behärskas av en tanketotalitär övermakt är vi i ett svårt underläge och vår fulla kreativitet kan inte komma till sin rätt.

   Gilla

 19. Lars skriver:

  Du är inte nöjd med begreppet förfall, jag skulle vilja föreslå en precisering dvs en första nivå av klassificering som:
  1) Ekonomiskt förfall
  2) intellektuellt förfall
  3) Moraliskt förfall

  1) lämnar utrymme för olika tolkningar av ekonomisk teori, men pekar ändå ganska otvetydigt på sådant som slöseri, brist på effektivitet, marknadsimperfektioner och förutsättningar för enskildas beslut, inkomstfördelning, pensioner, sociala försäkringssystem och sådant som belöningssystem, ansvarsutkrävande, styrningsformer.

  2) Här har vi hela media apparaten men även den akademiska världen och förment rättfärdigande av sk ”forskning”, vi har bristen på logik och stringens, förmåga att diskutera och föra sakliga resonemang, brist på bildning och kunskap och vi har hela spektrum av ”ideologisering” av olika frågor, om det passar i mallen, kort sagt, hela PK problemet. Hela politikerväldet hör hit – hur blir man politiker. Vi har, som någon kallar det, ”ordmagin”, eller ”att vara på den rätta sidan, ha de rätta åsikterna”.

  3) Moraliskt förfall och bortsett från det uppenbara med t.ex. korruption och brottslighet hela frågan om värderingar och förmåga att skilja på moraliska argument som sådana från sakförhållanden som t.ex. det nödvändiga att slå vakt om landet och därmed svårigheterna att bestämma sig t.ex. för det ”goda” i stor migration kontra ”det onda” i att stödja i närområden.

  Det är naturligtvis en otillfredsställande nedbrytning, man måste täcka fler detaljerade områden, men ändå en start. Välfärdssystemen kan diskuteras som sådana exempelvis de alltför låga pensionerna, otillfredsställande sjukvårdsadministration, styrningsformer mm.

  Gilla

 20. Ingalill Sansoni skriver:

  Tänk om en Svensk 17 årig,ca30 årig skulle,sänka sig till att,våldta en muslimsk
  Person,oavsett kön,vad blir straffet i så fall?
  Och troligen hand hjärtan och alla politiker på plats!,

  Gilla

  • Leva och låta dö skriver:

   Ja man undrar bur ofta detta skett, kanske aldrig, får vi hade nog sett det omskrivet i all tidningar. Bra observation!

   Gilla

 21. Charlotte French skriver:

  Om de kan stjäla ordet klimat så föreslår jag att vi tar Sverige. Det blir Sverige-alarmister vs. Sverige-förnekare.

  Gilla

 22. louise skriver:

  Du har rätt Sixten, undergång kan tolkas åt olika håll beroende på vilka politiska ögon man har.
  Det kan vändas utochin som en socka.
  Charlottes idé är spännande fast den inehåller samma problem.
  Jobba lite med det och återkom.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Psykologiskt är det bäst om vi undvikar att kalla oss alarmister, förnekare eller liknande. Vi ska bara kategorisera oss med positiva eller neutrala termer. Alla negativt färgade, nedsättande och ironiska beteckningar och kombinationer ska vi i stället pådyvla motståndaren!

   Vi är alltså sönderfallsrealister, och kanske undergångsrealister. I egenskap av realister förblir vi sanningssökare och -sägare, medan motståndaren är sannings- och verklighetsförnekare, -förvrängare, -förfalskare och -fobiker. Vi är Sverigeförsvarare och -bevarare, vi är kulturvärnare, -hävdare och -vårdare. Vi hedrar, upprättar och gillar svenskheten, medan motståndaren är allt det godas fördärvare, förstörare, vandaliserare, raserare, stympare, spolierare, förrädare, ödeläggare osv.

   Gilla

 23. louise skriver:

  Du skriver mycket klokt Sixten. Allt det du skrev är rätt för mig.

  Sönderfallsrealist fungerar både innehållsligt och språkligt.
  Sönderfallsalarmist blev fel både innehållsligt och språkligt.

  Undergångsrealist blir galet apokalyptisk och tilldrar sig inte respekt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.