Den starkes rätt

Jan-Olof Sandgren

Om någon med väsentligt mer muskelmassa än du själv sätter en kniv mot din strupe och ber om din plånbok, då muckar du inte. Lydigt tömmer du fickorna och hoppas att han ska nöja sig med plånboken och avstå från vidare misshandel. Du kanske till och med känner dig nöjd med att du kom helskinnad undan, för vad betyder en plånbok när allt kommer omkring.

Det här är ett vardagligt exempel på den starkes rätt. Den som är stark nog att ta för sig utan att du eller någon annan kan göra något åt det, får per automatik en sorts legitimitet. Det synsättet är inte något som uppstått i våra dysfunktionella förorter, utan ett rättssystem som fungerat i miljontals år, under vilket vi långsamt utvecklats till de människor vi är. Vi är programmerade att återgå till det systemet så snart vi inte skyddas av en poliskår, en äldre storebrorsa, ett rättssamhälle eller något annat.

Tittar man på gamla journalfilmer från Hitlers dagar, ser man hur tusentals helt vanliga tyskar samlades på gatorna och uppriktigt verkar tycka att nazismen representerade något ”gott” – kanske en smula brutal men ändå bärare av en högre moral. En slutsats man lätt kan dra är att alla dessa människor måste vara galna, men en troligare förklaring är att i situationer där det mesta av samhällets trygghet skalats bort, tenderar vi att återfalla i det ”förprogrammerade” tillståndet.

Måttlig aggressivitet väcker motvilja och avsky, men tillräckligt konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt.

En liknande strategi har med framgång använts av islam alltsedan Mohammeds dagar och tillämpas fortfarande, i varje fall i radikala kretsar. Även om det inte finns något uppenbart samband mellan hot och terror i islams namn å ena sidan, och samhällets acceptans för islamska värderingar å den andra, tror jag en sådan koppling ändå finns i många människors medvetande. Det våldskapital man tror att islam är i besittning av, bidrar till att etablera ”den starkes rätt”.

Den ganska måttliga aggressivitet som NMR visade under Almedalsveckan väckte (med rätta) motvilja och avsky. Medan den långt större aggressivitet islamistiska Syrienresenärer ger uttryck för, både i sin propaganda och i vad de faktiskt gjort, snarare ger dem en sorts nimbus. Inte bara i sina egna förorter, utan även i kontakt med myndigheter. Man verkar ibland bekymra sig mer om deras rättigheter och mänskliga behov än deras faktiska brott mot mänskligheten.

För att få lite perspektiv kan nämnas att NMR fick 0,03 procent i senaste riksdagsvalet, medan en undersökning bland skolelever i nordöstra Göteborg pekade på ett stöd på drygt 10 procent för ISIS och liknande terrorgrupper. Siffrorna är förstås inte jämförbara, men visar lite på styrkeförhållandena.

Nazisterna (hur osympatiska de än må vara) tillhör de svagare extremistgrupperna i Sverige, både till antalet medlemmar och övriga resurser. Därför är det än så länge ganska ofarligt att gå omkring med en T-shirt med texten ”Krossa Nazismen!”. Våldsbejakande islamister är långt starkare både när det gäller antalet sympatisörer, internationella nätverk och säkert också ekonomi. Därför är det också långt mer riskabelt att kritisera dem. Våldsbejakande grupper på vänsterkanten ligger antagligen någonstans mitt emellan.

Gemensamt för alla tre är dock att de var för sig har små möjligheter att omstörta samhället. Det ligger i sakens natur eftersom flertalet människor inte är extremister och ganska få känner sig lockade av våld. Därför finns kanske ingen akut anledning till oro, så länge de inte samarbetar med varandra.

En av många saker som gjorde Nazityskland speciellt, var att olika sorters extremism samsades under en och samma hatt. Hitler lyckades inte bara attrahera tyska nationalister och preussiskt skolade romantiker utan även stora delar av vänstern (nazismen var ju en form av socialism, om än nationell sådan) och slutligen fick han också med sig islam, i form av stormuftin av Jerusalem.

Hitlers samarbete med muslimer (och sympatier för islam i övrigt) är något man sällan tar upp i historieböckerna. Den här bilden är till exempel olaglig att publicera i Tyskland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu går så långt att han menar att muslimska ledare från Mellanöstern var de verkliga arkitekterna bakom förintelsen.

Att svenska jihadister skulle bilda enad front med nazister är nog inte så troligt. Däremot är relationerna mellan vänstern och radikal islam synnerligen goda. Ett bra exempel är det seminarium som hölls vid Uppsala universitet för någon vecka sen, i regi av Myndigheten för stöd till trossamfund och studieförbundet Ibn Rushd. En stor del av seminariet ägnades åt att jäms med fotknölarna såga terrorforskaren Magnus Norell (här i en intervju med DGS) och den utredning han gjort åt MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) rörande Muslimska brödraskapets aktivitet i Sverige.

Vad vänstern och radikal islam kan åstadkomma tillsammans, när förutsättningarna är optimala, visas med chockerande tydlighet av den katastrof som inträffade för precis 40 år sen, under namn av Den iranska revolutionen.

55 reaktioner på ”Den starkes rätt

 1. Eva Danielsson skriver:

  Ja, ett mindre avgränsat problem är lättare att se och identifiera än något som präglar hela situationen.
  Islam är så stort och spritt över hela världen och har så mycket makt i vissa världsdelar, att det är svårt att se att det helt enkelt är en sekt.
  En förtryckande intolerant sekt som kontrollerar människors liv och tankar i detalj och som man inte tillåts lämna. Både omfattningen och den stenhårda makten, fanatismen och resurserna är överväldigande.
  Islam är ingen religion egentligen. Det är en ideologi. En politisk ideologi. Men det religiösa inslaget är ett kraftfullt medel för att få folket frivilligt med sig. Kompletterat med våld om det skulle behövas.

  Jag är ”kulturrasist”. Det vill säga att jag tycker att kulturer är olika bra och dåliga. Människor är också olika bra, men skillnaderna handlar inte om etnicitet, utseende och härkomst utan om vilken kultur man är präglad av. Hur man ser på saker och ting och hur man beter sig.

  Traditionell västerländsk kristen kultur är bäst.
  Islamsk kultur är sämst.

  Läs en norsk krönika om vänstern och islam:
  https://juliacaesar.blog/2018/09/25/kent-andersen-islam-ar-opium-for-vanstern/

  Gillad av 14 personer

 2. Tritonen skriver:

  Religionsfrihetens höga status är ett stort problem när det gäller att komma åt våldsbejakande islam. Islam åtnjuter ett ovillkorlig skydd, som man som religion inte tillerkänner andra trosuppfattningar. Otrogna är mer eller mindre fredlösa.

  Gillad av 7 personer

 3. svenne skriver:

  ”Måttlig aggressivitet väcker motvilja och avsky, men tillräckligt konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt”.

  Den nuvarande situationen i Sverige är ju den att det inte räcker med att ”en konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt” utan även skräck. Det stryker omkring grupper som utan vidare – och vid vilken tid som helst på dygnet – kan attackera enskilda eller flera ”motståndare”. Polisen möts ju ofta av tiotals aggressiva kriminella då de skall utföra ett uppdrag.

  En militär pluton består av ca. 20 till 40 soldater vilket innebär att en motsvarande styrka bestående av kriminella beväpnade med kast- och brandvapen givetvis omöjliggör ett ingripande från polisens sida. Detta på grund av underlägsenhet i både antal, beslutsamhet att vinna ”striden” och urusel back-up från ansvariga höga polischefer och politiker.

  Att ”vanligt folk” numera i stor utsträckning undviker att vistas utomhus på vissa platser och på kvällen beror inte på ”respekt” för de kringdrivande horderna av ”ungdomsgäng” utan på ren och skär rädsla för att utsättas för meningslöst våld. Bromsande av klanernas och de kriminellas successiva övertagande av det offentliga rummet borde vara en av politikernas högst prioriterade åtgärder. Men rädslan för anklagelser angående rasism och förlust av valboskap är alltför stor så detta tillåtes rulla på mot en slutpunkt som inte kommer att vara så trevlig.

  Gillad av 13 personer

 4. lenam skriver:

  Religionsfrihet fungerar inte om för många av fel religion infiltrerar ett område. Samma med skolplikten eftersom skolan blir en osäker zon för många av de som ska med tvång vistas där. Nu har vi valt mångkultur och då måste en hel del ändring av lagar följa med detta beslut. Tyvärr…Ju förr dess bättre.

  Gilla

 5. Arne Groningsson skriver:

  Dsk Nazisterna är väl de enda som kan rädda Sverige.
  Nationalister ger sig bara på fienden, inte på vem-som-helst, som de imponerande våldsverkarna.
  Leva i ett Land där ”Rysk roulett” avgör om du lever i morgon eller inte, är ju omänskligt och primitivt.

  Gillad av 1 person

 6. gmiksche skriver:

  ”Hitlers samarbete med muslimer (och sympatier för islam i övrigt) är något man sällan tar upp i historieböckerna. Den här bilden är till exempel olaglig att publicera i Tyskland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu går så långt att han menar att muslimska ledare från Mellanöstern var de verkliga arkitekterna bakom förintelsen.”

  Det skulle kräva ett par sidor att fullt ut bemöta detta påstående. Bilden som skribenten hänvisar till i Rudbecks artikel har inte alls varit olaglig att som sådan publicera i Tyskland. Till saken hör att Rudbecks artikel dessutom är grovt vilseledande. Författaren som använt sig av bilden, Michael Stürzenberger, en tysk på högerkanten, har använt bilden i en islamkritisk artikel. Det är för sina nedsättande uttalanden om Islam som tyskt religiöst samfund (Religionsgemeinschaft) Stürzenberger bivit dömd. Stürzenberger har för övrigt i andra sammanhang krävt att alla muslimer i Tyskland som vägrar avsäga sig sin tro borde utvisas.

  Att Netanjahu tar upp och blåser upp samarbetet mellan Hitler och Islam vad gäller dess faktiska betydelse är lätt att förstå. Det ligger i hans intresse att ge palestinierna en naziststämpel och därmed tillskansa sig ideologiska argument för koloniseringen av Västbanken. Till saken hör att ett parti som kvalificerar för att betecknas som nazister, det israeliska hemlandspartiet, ingår i Netanjahus regering.

  Gillad av 1 person

  • docma skriver:

   Att islam är en variation på fascism så god som någon, kan man läsa hos den egyptiskt -tyske statsvetaren Hamed Abdel-Samad i hans utmärkta genomgång i verket ”Der islamische Faschismus: Eine Analyse.” Droemer, 2014, ISBN 978-3-426-27627-3. Som son till en imam och fd medlem i muslimska brödraskapet – det svenska sosseriet favomuslimer – vet han vad han talar om. Rekommenderas! (PS. Boken finns nyupplaga o utökad på engelska med: ”Islamic fascism”. Prometheus Books 2016. ISBN-10: 9781633881242)

   Gilla

 7. Östrahult skriver:

  Tack för dessa tankeväckande rader, Du är en stor tillgång för DGS,

  Några observationer:

  Företrädare för judiska intressen framhåller gärna nazisterna i Sverige som det stora hotet och vågar eller vill inte nämna hot från muslimska kretsar. Om det är uttryck för vad de egentligen tror eller om det handlar om att vända kappan rätt vet inte jag men jag tror på det senare. Pga tidigare förföljelser så har man kanske en kameleontstrategi. Möjligen är det också så att avsaknaden av en egen nation gjort att många judar är mera för globalisering än nationer och då gäller det att stå upp för fri invandring till vilket pris som helst.

  Av någon anledning finns det inget starkare band mellan politiska babblare i Sverige än att vara emot nazism. Inte minst finns dessa i partier som var påtagligt nazistvänliga under WW2. Nu har man t o m fått till en bok som bedyrar att det inte fanns några nazister i Sverige och beviset är att det bara fanns ett obetydligt nazistiskt parti. Tack sjutton för det när det fanns gott om nazister i alla de stora partierna.

  Den starka kopplingen mellan vänsteraktivister i Sverige och islam utgör ett stort hot. Stora delar av svenska kyrkan kidnappad av sådana intressen under ledning av ärkebiskopen. Inbrytningar är gjorda i politiska partier, främst MP, C och S. Logiken bakom denna utveckling är inte glasklar för mig, men det handlar inte bara om naivitet, möjligen handlar det om förkärlek för totalitära system.

  Gillad av 9 personer

  • As skriver:

   Många kristna som så småningom flyr från Iran och landets fängelser är tydliga med att påtryckningar om konvertering till islam var en standardtaktik. En rapport från 2017 menaratt man ”mottagit bekräftade rapporter om att de blivit misshandlade i fängelset och hotade om att om de inte avsade sig sin tro på Kristus och vände sin kristna tro ryggen så skulle de bli tvingade att lämna landet eller misshandlas till döds.”
   Två kvinnor som konverterat till kristendomen sade också om deras upplevelser i Irans fängelsesystem att de ”blivit ombedda att upprepade gånger att förneka sin kristna tro”, och ”blev nekade medicinsk behandling på grund av deras tro och för att de såg som ‘smutsiga otrogna'”.
   De behandlade oss som djur”, mindes kvinnorna.

   Och denna religion strömmar in över landets gränser. Fasansfullt

   Gillad av 6 personer

 8. Jaxel skriver:

  Jag har ingen direkt kunskap om detta skeende i historien. Kanske hade stormuftin sympatier för nazismen. När man betraktar detta skeende måste man dock vara medveten om att den andra sidan i kriget, britterna, i Balfourdeklarationen hade ”lovat” bort stormuftins land till sionistetna. Eller mer precist lovat att efter bästa förmåga bistå i upprättandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket.

  Britterna hade också sett till att inkorporera Balfourdeklarationen i det mandat över Palestina som man åtagit sig att förvalta i enlighet med beslut av Nationernas Förbund.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Balfourdeklarationen_(1917)

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Brittiska_Palestinamandatet

  Gillad av 2 personer

 9. Dr No skriver:

  Ja trycker artikeln är missledande, grafik hade behövts. Nazisternas bok är Mein Kampf, vilken är boken IS använder? Vilken är boken Al-Qaida använder? Vilken är boken alla jihadister använder? Jag tipsade Omar här om boken Ancient Religions, Modern Politics, av Michael Cook som visar hur islam har ett annat förhållande till fundamentalism och våld från första början, vi enkla människor fattar ju det alldeles själva, som någon skrev här igår, hur många muslimska kvinnor har blivit våldtagna i Sverige av folk som heter Olle och Kalle? En viss skillnad kan noteras. Har vi tur recenserar Omar boken. På samma sätt så har den våldsamma delen av vänstern en hamn i den vanliga vänstern och pk-ismen, och man har på samma sätt en våldsam historia man inte tar avstånd från, det är ett kontinuum, och hela spektrat av organisationer inom islam och vänstern får statsstöd, man är en förlängning av staten och pk-ismen och den rådande tidsandan. Jag gissar att NMR inte har lika lätt att få stöd.

  Nazismen däremot är en marginalföreteelse idag som alla människor, med få undantag, ser som ond, och i synnerhet i Sverige, jag gissar att det finns fler invandrade nazister än det finns svenska bland kroater och greker och liknande. Det finns inga stora grupper med nazister-light, men vänstern-light i pk-ismen räknar ju nu en majoritet i väst och 1.6 (eller är det 1.8) miljarder människor är muslimer idag. Så om man skulle illustrerar detta grafiskt så hade man haft två staplar och en som inte syntes alls på en linjär skala. Vi hittar ju alltid på nya benämningar på muslimer som begår våldsdåd. Vad kommer efter IS? Men nazister är nazister. Det är också lustigt hur accepterat det är att kalla alla nazister, vår tidigare statsminister gör det, men inte träffas SDare i kyrkor och läser högt ur Mein Kampf?

  Gillad av 9 personer

  • Dr No skriver:

   Istället så är det ju så att vi i väst gjort upp först med våldet i kristendomen och sedan i nazismen, och tydligt markerat att dit skall vi inte igen, alltmedan vänstern och islam är oreformerade rörelser JUST FÖR ATT man kan hänga all ondska på nazismen. Det är ungefär som i Japan där man fortfarande inte gjort upp med att man mördade tiotals miljoner kineser, där kan man fortfarande tårfyllt sjunga hyllningsvisor till kejsaren till svartvita filmer från andra världskriget i karaokebarerna. Så upplever jag vårt förhållande till pk-ismen och islam. Det är precis som kulturmarxismen och pk-ismen och islam måste växa och bevisa vad de innehåller, innan folk inser vad vi har att göra med, bevisen från arabvärlden och Sovjet och Kina är inte nog, vi skall uppleva det här. Dessa två expansiva rörelser, pk-ismen och islam växer ohindrat och det vi antagligen kommer att se det är att detta inte stoppas förrän högerfascism åter blir på modet, pk-isterna är som barn som provocerar tills det kommer ett proportionellt gensvar. De skapar det själva.

   Gillad av 6 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Görs ingenting mot det utbredda våldet så kommer till slut medborgarna ta saken i egna händer. Landets politiker borde inse detta och se till att det kan undvikas.

  Gillad av 5 personer

 11. Richard skriver:

  ”tillräckligt konsekvent aggressivitet i kombination med tillräckligt mycket hänsynslöshet, inger respekt”

  Hos vem? Hos mig skapar det snarare förakt och beslutsamhet.

  Gillad av 3 personer

 12. Magnus Eriksson skriver:

  Bilden på Hitler i samtal Stormuftin av Jerusalem är INTE olaglig att visa i Tyskland. Stürzenberg som i första instans blev dömd för detta, blev helt frikänd i högre instans.

  Gilla

 13. Jari Norvanto skriver:

  Attributet radikal, framför islam, är en tankefälla. Ökad andel muslimer medför islamisering. De ”radikala” är muslimer som har bråttom. Oavsett takten och jihadismen, talar demografin för islam.

  Gillad av 5 personer

 14. MLE skriver:

  ”Att svenska svenska jihadister skulle bilda enad front med nazister är nog inte så troligt. Däremot är relationerna mellan vänstern och radikal islam synnerligen goda.” De relationerna har Johan Lundberg utvecklat utförligt i sin bok ”Ljuset fiender” Timbro förlag. Läs den och begrunda. Det är ett mörker!

  Gillad av 1 person

 15. Ali Baba skriver:

  Olof Palmes välkomnande av den Iranska Revolutionen som uttryck för en folklig resning under delvis socialistiska förtecken visade sig komma helt på skam. Men den svenska vänstern har inte lärt sig någonting, tvärtom allierar man sig gärna med reaktionära religiösa krafter så länge dessa delar den civilisationskritiska och västfientliga, antikapitalistiska agendan.

  Gillad av 7 personer

 16. MartinA skriver:

  När liberaler som Sandgren väl har förstört all ordning och kaos, svält, inbördeskrig råder. Vad kommer då? Sandgrens definition av ”extremism” i artikeln är avvikelse från Weimarrepublikens liberalism, dekadens och kortsiktiga hedonism och dagens samhälles liberalism, dekadens och kortsiktiga hedonism. Den samhällsmodellen är precis lika katastrofal och undergångsdömd idag som den var då.

  Stormuftin var positiv till Nazityskland eftersom hotet mot honom var sionismen och det brittiska imperiet. Alltså, Sandgrens argument är ungefär lika intelligenta som att kalla Churchill för kommunist för att han allierade sig med USSR i andra världskriget? För övrigt argumenterade Sionistiska guerillagrupper som Irgun för en allians med Nazityskland under kriget också, eftersom de såg Imperiet som huvudfienden till att etablera Israel. Och Netanyahu ramar naturligtvis in saker som gynnar hans folk. Det är liksom det som är hans jobb. Att ta upp en politikers partsinlagor som historiska argument, tja?

  Och aggression och att härska genom våld. Det har inte med ideologier att göra, det har med stater och makt att göra. Så har alla stater gjort från tidernas begynnelse. Och även Sandgrens liberala stat gör så. Testa att avlägsna alla poliser och se vad som händer? Den här artikeln informerade mycket om Sandgrens manipulativa natur, oärlighet och ointresse för historia. Något övrigt tillförde den inte.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   En sak till. Jag tycker nationalsocialism är vämjelig som samhällssystem i fredstid.
   Men när någon vill göra ett argument och tar upp nazismen som historiskt exempel. Ja, då handlar det om en bondfångare eller en PK ist. Eftersom man då gör sig oangriplig. Eftersom nazismen är symbolen för det absolut onda. Och är det mest politiserade ämnet och den mest politiserade biten historia som finns. Så har artikelförfattaren därmed förstört varje ärlig diskussion redan från början. Eftersom den som försöker göra verserade invändningar genast riskerar att bli demoniserad och bli paria och stämplad som nazist, nazistvurmare, ond etcetera.
   Därför är det viktigt att bara hånskratta åt såna här artiklar. De är inte ärligt skrivna, de har inget ärligt syfte och det går egentligen inte att argumentera emot dem på något konstruktivt sätt, de har använt kulturell kryptonit för att hindra ifrågasättande eller ärlig diskussion. Så beter sig ingen ärlig man. Nazismen som historiskt exempel om något annat är ett håll käften argument. Det är ett maktmedel. Inte en diskussion.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    MartinA vart vill du komma?

    Ser du inte skillnaden mellan alliansen mot Hitler och alliansen mot judarna?

    Nazismen är vår tids symbol för ondskan. Denna kan emellertid uppträda i många olika former. Som Hillary Clinton. Som George Soros. De blir nästa tids demoner. Vänta och se.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Min poäng var som sagt att den som använder nazismen i sina historiska exempel är oseriös.

    Om man verkligen är intresserad av att förstå saker i historien kan man till exempel driva tesen att nationalsocialismen var ett svar på kommunismen:

    Den som har mycket ägande har svårt att bemöta socialistens strategi för makt. Nämligen att tala till de som har litet och peka på de som har mycket och säga ”ge mig makt så får ni deras prylar”. Vad ska man säga liksom?
    Nationalsocialismen kan ses som att bemöta det här med en kombination av nationalism och välfärdsstat.

    Så kan man argumentera om man vill. Men varje försök att sätta sig in i historien eller bemöta vulgärargumenten som Sandgren använder nazismen till kommer vara livsfarliga. Eftersom då kan du bli utmålad som naziapologet eller dylikt. Och förlora din inkomst etcetera. Så Sandgren låtsas ta upp ett exempel från historien. Men vad han egentligen gör är att omöjliggör diskussion. Hade Sandgren varit en ärlig man hade han valt en mindre politiserad del av historien för sina poänger. Till exempel Nyassyriska imperiet? Eller Gyllene Horden? Eller Ivan den förskräcklige?

    Varför detta nazibabbel? Vad är poängen? Tja, kanske att använda nazismen som symbol för ondska för att kunna säga att islam är ont. Men det är inte diskussion, det är propaganda och retoriska fulknep. Och det kan man få lika bra från TV eller Tidningar.

    Gilla

 17. Bo Svensson skriver:

  På mitt påpekande förut att mänsklighetens framlängesutveckling kräver att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden, fick jag ett svar som jag först inte begrep: ”Lön efter förtjänst? – Ingen dålig idé.”

  Psykopatliberalismens dröm om fri rörlighet för en atomiserad mänsklighet utan solidaritet saknar en ingrediens som inte kan väljas bort: Krav på ekonomisk garant som villkor och rimlig nivå på de utbetalningar som skall krävas av garanten, när en klient förorsakat skada.

  Det gäller mord, våldtäkt, kärnkraftshaveri, varuhusbränder, fyrverkerifabriksexplotioner och oljetankshaverier.

  Gilla

 18. V for Vendetta skriver:

  Oavsett om Hitler och Stormuftin tala om gemensamma intressen av judeutrotning så ligger det radikala Islam synnerligen nära Nazismen. De delar synen på ledarskap, samhällets inblandning i större angelägenheter samt människors värdighet att utföra uppdrag. De delar också denna övertygelse med den radikala vänstern. Precis som artikelförfattaren skrev så kommer nog aldrig Nassar och mussar att samarbeta men mussar kan mycket väl samarbeta med vänsterradikalister och bevis för att så sker ställs framför våra näsor dagligdags. Vi är redan där att våra strupar känner det kalla stålet från de starkes kniv då allmängiltiga lagar vad avser Islams hävdrätt har stiftas i vårt land och resurser prioriteras för att de skall efterföljas. På vägen radikaliseras ytterligare en hel hop människor och vad värre är, en ännu större hop väljer av ren rädsla att betrakta sin tid som den bästa av världar. Islam borde i stället ifrågasättas var gång den visar sig, den skall synas i sömmarna varje gång den bevisar sig genom vägran till handskakning eller vilja att bygga Minareter. Om vi inte görs så kommer vår framtids historia att visa bilder som inte innehåller två män samtalandes i stolar utan bilder på en stormuftin med en blodig kniv i sin hand.

  Gillad av 1 person

 19. O.T. skriver:

  Det finns 423 nya moskéer i London, skriver saudiska Saudi Gazette, och pekar på att de flesta är överfyllda. Motsatta förhålladet råder i många av kyrkorna, som sällan har särskilt många besökare.

  London är dessutom fullt av shariadomstolar, hävdar tidningen. Officiellt finns det hela 100 domstolar som baserar sig på islamiska traditionen utifrån koranen och haditherna, vilka går på tvärs med de västerländska lagsystemen.

  Tidningen pekar även ut att brittiska universitet också börjar implementera islamisk lag.”
  Sverige är steget efter….

  Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    Det spörs…
    Man vill gärna tro att ”nu ska de väl få nog!”, men merparten av brittiska polisen är lika gravt pk som vår. Militärledningen är uppenbart förgiftade, eftersom de raskt böjde sig för imamens anspråk, så rensar de bara bort dedär Robinsonsupportrarna, är det väl risk för att resten ”anpassar sig” efter rådande normer…?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Man får väl drömma? Men soldaterna är, till skillnad från polisen, på rätt sida om historien. Och angreppen på enskilda soldater för att de har uppträtt på bild med en vanlig brittisk medborgare kommer att förstärka det mönstret. Och att inbördeskriget kommer står bortom allt tvivel. Frågan är bara när. Antagligen när det redan är för sent. Men det blir en Churchillsk strid till sista man där uppe i kullarna, den siste vite mannen i Storbritannien kommer att kvävas i sitt eget blod i sin kamp för sitt eget hem, sin egen plats på jorden. Precis som Churchill förutsade.

    Sedan ställs batikhäxorna först i kön till ni vet vad.

    Trump parafraserade nyligen det talet. Det borde säga oss något. Kampen har redan börjat.

    Gillad av 1 person

 20. Rikard skriver:

  Hej.

  Aggression, inte aggressivitet.

  Aggressivitet ger ingen respekt – inte mer än en gläfsande handväskehund eller dess ägare får. Aggression däremot, när du sätter handling bakom orden, inger respekt (i betydelsen att andra underkastar sig för att slippa bli föremål för din aggression).

  Därav landets nya härskarfolks inofficiella slagord: ”Vad ska hända? Vad ska du göra, svenne?”

  De säger så, därför att när du säger ”Oacceptabelt!” eller ”Inte okej!” så är det bara varmluft, om du inte är beredd att använda våld tills den du tilltalar lyder.

  Notera skillnaden i hur svensk polis ingriper mot svenskar respektive invandrare (särskilt negrer och araber): mot svenskar använder man ogenerat våld och hot om våld, även vid trafikförseelser, om svensken säger emot. Mot araber och negrer gäller silkesvantar, då poliserna vet att de kan bli filmade, att deras anhöriga kan attackeras, och att de själva kan bli utsatta för angrepp – både där och då eller vid annat tillfälle.

  Genom sin vilja till våld får araber, negrer och andra som inte hör hit respekt av polisen.
  Genom sin vilja till samarbete får svensken förakt.

  Ni har röstat för detta – glöm aldrig det; ju längre du haft rösträtt desto större skuld.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 10 personer

 21. Moa skriver:

  En 29-årig invandrare firade sitt svenska medborgarskap med att våldta en kvinna, han döms till fängelse för att ha våldtagit en kvinna på en badplats på Ingarö i Stockholms skärgård.
  – Han sa att han kunde göra vad han ville med mig eftersom han nyligen blivit svensk medborgare, berättar offret.

  Och mycket riktigt våldtäktsmannen kan inte utvisas då han är svensk medborgare.
  Det måste bli en ändring på daltet med våldsverkarna. Men med tanke på vilka politiker folk röstar på
  ser det inte hoppingivande ut.

  Gillad av 7 personer

 22. lookslikeanangel skriver:

  Trivial Pursuit

  En hög diskbänksblandare gick av. Tjong, så låg den där i disklådan.
  Som så ofta var det en liten plastdetalj som gått sönder.
  En massa besvär; pilla bort resterna, ersätta med ny
  (denna gång med metallförstärkning). Kul….. Nej!
  Men en insikt….

  Ibland (läs rätt ofta!) tror man att dramatiska händelser avgör.
  Visst kan det vara så, men det vi inte ser, det är “plastdetaljen”.
  Materialtröttheten som får stora konsekvenser. I samhället.

  Det är nästan det scenariot vi tror vi kommer att uppleva i Sverige.

  Gillad av 1 person

 23. gmiksche skriver:

  Läs gärna vad jag skrivit i mitt inlägg. Stürzenberg har inte blivit dömd för att ha använt bilden ens i första instans utan för sina nedsättande omdömen om muslimerna som religiöst samfund. Sandgrens inlägg utgår från den felaktiga information i Carl Rudbecks artikel. Kolla på tyska Wikipedia om Stürzenberg. Det är beklämmande att de flesta kommentatorerna struntar i att kolla själva utan bara hänger på.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.