Det här kan vara en Muhammedkarikatyr

Mohamed Omar

Hur Koranen kom till är det ingen som riktigt vet. Inte ens de fromma muslimska lärda är överens om vilka historier man ska lita på. De flesta verkar dock vara överens om att Koranens olika stycken inte hade samlats ihop till en bok under profeten Muhammeds livstid. De ska dock ha funnits bevarade på bland annat benbitar och blad.

Det ska ursprungligen ha funnits en vers om stening i Koranen. Muhammeds favorithustru bevarade versen på ett blad under sin säng. Men när alla var upptagna med Muhammeds död, så hade en get smugit sig in hennes rum och ätit upp bladet! Men ingen skada skedd – påbudet om stening finns i stället tydligt artikulerad i haditherna, berättelserna om profetens ord och gärningar. Koranen är en ganska tunn bok, men hadithlitteraturen är ofantlig.

Även om Koranens sammanställning är oklar, så vet vi en hel del om dess källor. En stor del av Koranen kommer till exempel från judiska och kristna källor. Kända figurer ur denna tradition uppträder i Koranen, som Abraham, Moses och Jesus. Men de är förändrade, så att man knappt känner igen dem. Och Koranen berättar inte deras berättelser på ett ordnat sätt.

I kommentarerna till sin översättning av Koranen, utgiven 1917, beskriver arabisten K.V. Zetterstéen bokens sammansättning så här:

”Innehållet i Koranen är till en del hämtat från kristna och judiska källor. Även de gamla arabiska sagorna erbjödo ett tacksamt ämne för Muhammed, som från dem hämtade åtskilliga lärorika exempel till varning och efterföljd, och därtill kommo slutligen hans egna uttalanden om religiösa och världsliga frågor.”

Men Koranens versioner av de bibliska berättelserna skiljer sig ofta från originalet. Som Zetterstéen också påpekar var Muhammeds kännedom om kristendomen ”ganska ytlig”. Ibland finner vi rena missförstånd som visar att Muhammed, eller den grupp författare som skrev Koranen, inte kunde läsa de judiska och kristna skrifterna på originalspråken hebreiska, arameiska och grekiska. Och någon översättning av skrifterna på arabiska fanns inte, då det inte torde ha existerat en enda arabisk bok före Koranen.

Zetterstéen menar att det är ”otvivelaktigt” att Koranens författare inte studerat några skriftliga källor, utan att han, eller de, uteslutande varit hänvisade till muntliga uppgifter. Mot den bakgrunden förstår man bättre varför Koranens författare på flera ställen framställer det som något stort och sensationellt att det nu finns en arabisk bok. Äntligen kunde araberna, efter att ha känt sig underlägsna judar och kristna, vilka ju hade heliga böcker, nu visa upp en egen! ”Vi hava förvisso sänt ned den som en arabisk Koran…” (12:2), kunde Muhammed säga med stolthet, och: ”En skrift, vars verser äro tydligt utlagda, en arabisk koran för människor, som hava kunskap.” (41:2)

Arabernas bok var deras egen såtillvida att den var skriven på deras eget språk, men när det kommer till innehållet var den alltså långtifrån egen. Författarens dåliga kännedom om de judiska och kristna religionerna gör sig pinsamt märkbar i flera missförstånd. I Koranens berättelse om Moses på Sinai berg och den gyllene kalven förekommer till exempel en ”samarit”. Det är denne samarit förför folket och får dem att göra en avgud i Mose frånvaro (Zetterstéen 20:87 ff). Saken är den att samariterna ännu inte existerade på Mose tid!

Koranens författare identifierar också jungfru Maria med Mose och Arons syster (3:31;19:29). Moses beräknas ha levt på 1300 eller 1200-talet f.Kr. och Maria var ju Jesu moder och levde under den romerske kejsar Augustus tid! Det finns gott om liknande missförstånd, som när Koranen framställer den persiske kungen Ahasveros’ minister Haman, 400-talet f.Kr., som rådgivare åt Farao, Mose motståndare (28:38;40:38).

Muhammed hade med sina bristfälliga kunskaper om judiska och kristna skrifter svårt att imponera judar och kristna. Men även många i hans eget arabiska folk var skeptiska. Det var ett känt fenomen i den arabiska kulturen vid den tiden att poeter blev liksom ”besatta” och reciterade verser som verkade komma från en ande. Ordet ”galen” är på arabiska ”majnun” och betyder just att vara besatt av en ande, ”jinn”. Och det var också så man såg på Muhammed. I Koranen kan man läsa de skeptiska arabernas invändningar: ”Det är blott virriga drömmar! Ja, han har uppdiktat det. Ja, han är en skald.” (21:5) Och i en annan vers citeras araberna som säger: ”Skola vi verkligen övergiva våra gudar för en förryckt skald?” (37:35) I det arabiska originalet används ordet ”majnun”, det vill säga en besatt poet. Den tidigast kända islamkritiken hittar man alltså i Koranen. Om dessa ord uttrycktes idag i något strängt islamiskt samhälle skulle man kunna råka illa ut. Men även i den icke-islamiska västvärlden skulle man inte kunna känna sig helt trygg. Orden skulle kunna räknas som så kallad ”islamofobi”!

Men Muhammed själv ansåg så klart att hans dikter inte var som andras dikter: de var uppenbarelser som kom från den ende guden, samme gud som uppenbarat sig för Moses. Muhammed var inte en poet och han var absolut inte galen – han var en profet. Det fanns förmodligen flera araber på den tiden som gjorde samma anspråk som Muhammed. Men eftersom segrarna skriver historien vet vi ingenting om deras uppenbarelser och läror, förutom det som muslimerna har bevarat i sina egna källor. Vi känner till en arabisk profet, en rival till Muhammed, som kallades Musaylimah. Muslimska historieskrivare brukar lägga till epitetet ”Al-Kadhab” eller ”Lögnaren”. Men om Musaylimah hade segrat och Muhammed förlorat hade kanske Musaylimah fått heta ”Al-Amin”, ”Den trogne”, och Muhammed ”Al-Kadhab”.

I muslimska källor påstås det att Musaylimah lurade över folk till sin religion med ”magiska trick” som att stoppa ett ägg i en flaska med smal hals eller rycka vingarna av en fågel, för att sen sätta tillbaka dem, och se den flyga igen. När Muhammed gör liknande saker kallas det inte ”trick” utan för vördnadsbjudande mirakler och underverk som han gör med Guds hjälp.

I ett nyutgivet seriealbum får vi se en bild av en galen, arabisk poet. Den är tecknad av spanjoren Esteban Maroto ingår i berättelsen ”The Nameless City”. För trettio år sedan illustrerade Maroto tre noveller av den amerikanske skräckförfattaren H. P. Lovecraft (1890-1937). Alla tre samlades i en volym som gavs ut tidigare i år (februari 2018) under titeln The Myth of Cthulhu.

Novellen ”The Nameless City”, ursprungligen publicerad 1921, handlar om en man, troligtvis en arkeolog, som upptäcker en försvunnen stad i öknen. Det är också här vi för första gången i Lovecrafts verk får höra talas om ”The Mad Arab” eller ”Den galne araben” när huvudpersonen säger: ”Det var om denna plats den galne poeten Abdul Alhazred drömde innan han sjöng sin oförklarliga vers.”

Och så följer versen:

That is not dead which can eternal lie
And with strange aeons even death may die.

I science fiction-kännaren Sam J. Lundwalls svenska tolkning, som jag tillåtit mig att revidera en aning, låter versen så här:

Det är ej dött, som för evigt vilar
och i evigheten bryts även dödens pilar.

Versen är alltså hämtad ur Den galne arabens bok, som på arabiska kallas Kitab al-Azif och på grekiska Necronomicon. Bokens nedtecknare, Abdul Alhazred från Jemen, föddes inte långt efter profeten Muhammeds död, vissa säger år 655, andra år 675 e.Kr. Hans bok ska ha nedtecknats omkring år 720 e. Kr.

Lovecraft var förvisso bekant med föreställningen om galna araber som kommer med verser. Det är inte omöjligt att Abdul Alhazred kan vara en karikatyr av Muhammed. Vi vet att Lovecraft kunde en hel del om både arabiska myter och islam. I en självbiografisk anteckning skriver han:

”Under de följande åren utökade jag mina kunskaper om det övernaturliga genom bröderna Grimms sagor samt Tusen och en natt. Vid fem års ålder gav dessa spekulationer inga större valmöjligheter vad gällde sanningshalt, men Tusen och en natt hade en särskilt dragningskraft som gjorde att jag föredrog den. Ett tag samlade jag på orientaliskt barnporslin och objets d’art, kungjorde att jag var en gudfruktig muslim och antog pseudonymen Abdul Alhazred.”

På andra ställen berättar han om hur han ”lekte arab” och hur han fick sin mor att ordna en ”arabisk hörna” i sitt rum. Historien om Den galne araben började alltså ganska oskyldigt. Det dröjde innan han blev den inte så ”gudfruktige” författaren till svartkonstboken Necronomicon som gör alla som läser den lika galna som Den galne araben. På samma sätt som man kan se Abdul Alhazred som en karikatyr av Muhammed skulle man kunna se Necronomicon som en karikatyr av Koranen.

Som sagt, islamkritiken som citeras i Koranen, kan vara ganska hård. I flera verser citeras skeptiker som kallar Muhammed lögnare, alltså på samma sätt som han och hans anhängare kallade rivalen Musaylimah lögnare. Skeptikerna menar också att Muhammed inte har kommit med något nytt utan bara samlat ihop stoff från andra källor, ”de gamles historier” (16:26). Detta var innan Muhammed fick makt och blev kung över hela Arabien. Då satte han stopp för all ”islamfobi” med svärdets hjälp. Men små fragment av skeptikernas argument finns alltså bevarade i Koranen.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie Råbock).

23 reaktioner på ”Det här kan vara en Muhammedkarikatyr

 1. Eva Danielsson skriver:

  Även många samtida med Hitler såg honom som en pajas, en skojare. Och var inte uppmärksamma på hur en galning kan ta makten över tolkningsföreträdet och kväsa all kritik, så fort han har skaffat sig tillräckligt stort våldskapital.
  Inte så konstigt att Hitler anses ha beundrat Muhammed och islam. Två hänsynslösa narcissistiska galningar med anspråk på att bli upphöjda världsledare, en sorts gudar. En kålsupare känner igen en annan lika god kålsupare.

  Men varför orkar inte omvärlden genomskåda alla dessa små och större ”hitlertyper” som poppar upp likt huvuden på en hydra ständigt och jämt överallt. Diktatorer med eller utan vidriga ideologier. Men alltid med makt genom våld.
  Vi har ju gott om böcker som kan upplysa oss om fasorna och om vad som behövs för att stoppa massmördare förklädda till ledare för nationer och ofta säkert med onda män med hysteriskt mycket pengar bakom sig. Som agerar dirigenter i ett maktspel.
  Makt över tillgångarna. Det handlar alltid om det. Även om man tutar i folket olika religiösa och ”humana” idéer.

  Måste vi igenom väpnat krig för att stoppa dem med anspråk på ett världskalifat som nu ivrigt krigar för det med vilka medel som helst. Lågintensiv infiltrering, som i Sverige (ned bistånd från våra korkade politiker), demografi som vapen (med bistånd från EU och FN som definitivt inte vill folk väl) eller med gevär (som Erdogan som mördar alla kurder och oliktänkande).

  Måste Trump bli vår tids Churchill? Och har han i så fall anledning att bry sig om folket i Europa? Har vi förtjänat det? Skulle inte tro det.

  Gillad av 8 personer

 2. Kjell Rehnström skriver:

  Mycket intressant artikel! Tror att det kommer att dröja innan man trycker upp Koranen med markeringar i texten av vad som är människors påfund och vad som kommer från Gud. Sådana Biblar har jag sett.

  Gilla

 3. An unsung Hero skriver:

  Jag tycker annars man ser många paralleller med vår tid, hur kommer sig att araberna inte helt enkelt blev kristna? Det gick ändå många hundra år med kristendom innan Muhammed kom igång, denna period kunde vara intressant att studera, för,det är slående hur idag man avvisat kristendomen och hur nästan genast politiken, som tidigare var mera politik, omvandlas till religion, det har författats hadither som besluten från 1975, FNs deklarationer, mångkulturbeslutet och ”allas lika värde”, det är ju precis som islams uppkomst, politik använder sig av religionens språk, men det går ju endast om folk inte redan är religiösa, när kristendomen infördes så var man tvungen att skubba undan asatron, och många präster fick sätta livet till. På andra ställe lyckades man inte, Japanerna stod emot exempelvis. Men vad var det i arabisk kultur och klankultur som gjorde att de inte gillade kristendomen? Man gillade inte kärleksbudskapet? Det verkar ju vara den stora skillnaden idag, en kultur omfamnar våldet, en annan inte.

  Gillad av 3 personer

  • Ret skriver:

   ”… hur kommer sig att araberna inte helt enkelt blev kristna?”
   De blev kristna. Titta på Bill Warner som har en bestämd förklaringsmodell som utgår från att Islam besegrade den kristna Mellanöstern och Nord-Afrika med totalt hänsynslöst våld. Jihad.

   Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Hur kommer det sig att vi vart kristna? Och är vi det verkligen? Julen med julgranen ett mindre blot-träd med pepparkaksgubbar och andra offer hängande i det indikerar annat, till det så Veckokalendern nästan bara Asagudar hela veckan ;). Midsommar, alla helgons helg vilka står bakom dom?
   Har cirka 40 år av studier av religion under bältet, och det korta svaret är att alla snor av alla. Att Islam är rigid och tolkar enligt bokstaven som jag ser det, beror på att dom styrande Imaner, är inte ifrågasättande.
   Kristendomen har stötts och blötts många gånger under historien, även förändrats vid behov.
   Att Islam kommer prövas är en självklarhet, då dom flesta är inga extremister som gillar väpnade konflikter, även om sådana kommer ske. Guds existens lägger jag inget värde i, utan gillar endast teorin kring fenomenet. Skulle jag välja något så, gillar tanken av att dom som dör stridandes utan gnäll med värdiga motståndare får dricka valfri berusningsdryck i evigheten med sina likar och äta grillat kött.
   Har försökt leva efter den devisen, i detta fisljumna låtsas land, ja man kan riskera livet utan att involvera andra i sökandet efter sitt paradis, Min stora hjälte Miamoto Musashi gick 60 dueller på liv och död under den Japanska samuraj eran. Tror faktiskt att jag toppar det utan att skryta. Några insikter på den övningen? Grilla är gott och husman är bäst. Lögnare belönas ifrån sina lögner, men några sanningar når dom inte.
   Mvh Göran.

   Gilla

 4. An unsung Hero skriver:

  Allt politiseras, gudars skymning, finns det ingen gräns för Nobelprisen, hur länge dröjer det innan det officiellt skall kvoteras in kvinnor, svarta och muslimer? Det är ju en helt horribel diskriminering! Men man är nog smartare än så, genom att varje år devalvera värdet av priset, IS skapare Obama får det, men inte Trump som gjort mer för att förhindra kärnvapenkrig än nästan någon tidigare president utom kanske Reagan, nu får flyktingaktivister priset! Herregud, syftet var nedrustning! Men allt politiseras. Sedan, vilka idioter som fått priset i ekonomi, finns det någon gräns för hur dum man kan vara efter en lång utbildning? Utbildning blir när det multipliceras med dumhet ändå bara dumhet och med politik ändå bara politik, man skulle visst sätta miljoner flyktingar i Sverige,och låta dem bli självförsörjande, som Palestina då? Den enda kreativitet de uppvisar är i att mörda folk, det verkar vara det enda som motiverar så jag vete fan om samerna hade uppskattat de nya grannarna. Sådana människor får Riksbankens pris. Lägg ner Nobelpriset.

  Allt politiseras, allt, allt.

  Gillad av 5 personer

 5. An unsung Hero skriver:

  Det hade varit intressant om Omar recenserade boken ”Ancient religions, modern politics” av av Michael Cook, som visar att islam skiljer sig från kristendom och hinduism vad gäller fundamentalism, våld och krig.

  Den blir nog aldrig översatt till svenska.

  Gillad av 7 personer

 6. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Eddie!
  Intressant artikel – den sparar jag. I din uppräkning av källor kunde du också ha tagit med Gilgamesh-eposet som ju har inspirerat såväl Bibelns som Koranens författare. Gilgamesh-eposet är – såvitt jag vet – det äldsta bevarade skönlitterära verket i mänsklighetens historia (kunnigare personer än jag får gärna – väldigt gärna för övrigt – rätta mig). Texterna som är skrivna med kilskrift tros vara cirka 3.200 år gamla. Exempelvis finner vi i eposet syndafloden och Noaks ark med mera.

  Gillad av 2 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Det mest kända är nog historiskt korrekt. Vad som är äldst är lite svårare att sätta fingret på.
   Hieroglyfer med sammanhållen text kan dateras tillbaka till runt 2000 år före Kristus så i runda slängar 5000 år gamla tankar.
   Men som tillägg på det med världens äldsta text så har man nu hittat en lertavla På Balkan som har cirka 7000 år på nacken den förmodas vara urtexten till hieroglyfer och kilskrift.
   Gobeklitepe med sina cirka 12000 år stoltserar med enorma monoliter med uthuggna djur på.
   Arkeologerna hävdar att dessa 40-60 ton tunga stenar huggits ut utan metallverktyg och rests tja med stockar och rep, Men för att hugga ut en Jaguar ur ett massivt stenblock där den sticker ut
   och avsluta med en hammarliknande topp för nästa sten med flintverktyg där cirka 70% av stenen avlägsnats. Nej ingen arkeolog men huggit i sten med trycklufts kobra inte ens med en sådan så går det värst fort att forma något liknande.
   Åter till det skrivna ordet, det lär inte vara slut på fynden som daterar skrivkonsten.
   Det intressanta dock när man luskar lite i det är att oavsett om man studerar Fornlämningar i Turkiet eller sentida Atzek lämningar så ser den hoppande Jaguaren väldigt lik ut.
   Skulle vara intressant att få en hållbar förklaring på detta fenomen.
   Mvh Göran.
   Ps Kolla in Lascaux grottan den innehåller rätt juste målningar från 18000-20000 år före vår tideräkning. Ps-2 gillar den som liknar en dinosaurie bäst, sug på den alla allvetande arkeologer 😉

   Gilla

 7. Göran Holmström skriver:

  Att Lovecraft hittade inspiration av andra kulturer är mycket intressant.
  I frågan om Necronomicon så är kopplingen att alla blir lika galna av att läsa den som författaren en roande tanke. Om han menar att det är Koranen som gör så i sina böcker lär vi aldrig få reda på. Däremot så kan han ju lika väl menat att Egypternas” The Book of The Dead ”, var förlagan till Necronomicon, den översattes så gott det gick, ungefär vid hans levnad. På den tiden så måste den boken varit främmande i sin mytologi och tankar. Men läser man den noggrant och med tålamod (Mycket tålamod :), så ser man många paralleller till det gamla testamentet och därmed fortsättningen i form av Bibeln och sedermera Koranen.
  Däremot så utelämnar dom senare, alla vackra strofer om återfödelse och det eviga kretsloppet som Egypternas bok beskriver så väl. Även så utelämnas kopplingen till dom schamanska sidorna där helvetet beskrivs i hur människors själar plockas isär för att sättas ihop om och om igen, Inom schamanism så är det där gudarna levererar visdom, inom det Egyptiska så är det där du lär dig din läxa i att vara god. Tackar för dina tankar om Islam. Mvh Göran.

  Gillad av 1 person

 8. Steen skriver:

  Man ved heller ikke, om profeten Muhammed overhovedet har eksisteret. Der er ingen historiske kilder til ham, til trods for at han lever 700 år efter Jesus. Han er ikke engang portrætteret på mønter, som ellers var det normale dengang. Teorier siger, at først har man den arabiske krigsekspansion- derefter har man brug for en ideologi, og så opfinder man islam og Muhammed.

  Gilla

 9. acciaiosite skriver:

  Koran-exegetik är synnerligen intressant. Ju mer medveten man blir om hur bisarr denna skrift är, desto mer förstår man hur viktigt det är och har varit för imamer och andra religiösa parasiter, att hota med straff av mer eller mindre ohyggligt slag för riktig kritik och utvärdering av deras heliga bok. En ordentlig genomlysning av koranen, såväl av innehåll som de äldsta manuskripten, ger vid handen att det finns skäl att mörka de verkliga förhållandena. Standardpåståendena från muslimskt håll brukar vara att, 1)koranens original finns i himmelen på lertavlor, 2)den delgavs profeten under åren 610-632, 3)den sammanställdes slutligen av kalifen Uthman 652 och 4)den har alltsedan dess förblivit oförändrad. En, i mitt tycke, av dem som är bäst på att plocka sönder de här påståendena är dr Jay Smith, som förekommer i flera YT-kanaler. Han är iofs kristen predikant och har tämligen tvärsäkra åsikter om bibelns trovärdighet, men han är likväl en j_l på att sammanställa vetenskapliga belägg för koranska dumheter, såsom bristande överensstämmelser mellan de äldsta manuskripten och dagens koranutgåvor (som visar sig vara ett flertal sinsemellan olika varianter). Finns att ta del av här: https://www.youtube.com/watch?v=7GrGy-9-fQ4 eller här https://www.youtube.com/watch?v=9OCKTDIRXCQ&list=PLxiP7Hp5sCOXIufm668HeYcx8cewCsrH7

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.