Medskam – finns den?

Anders Leion

För drygt ett år sedan skrev jag om medskam, ett mycket levande begrepp i finskan. I svenskan finns det inte. Vad kan det bero på? Kanske är skälet att vi är så mycket mer individualistiska? Och visst, som man kan se på kartan nedan, är skillnad mellan länderna. Ändå ligger båda länderna i det nordöstra hörnet av World Value Studies.

I själva verket tror jag att företeelsen är väl så levande i Sverige som i Finland, även om de har ordet och inte vi. Detta kan tyckas stå i strid med mitt påstående då. Jag trodde att frånvaron av ordet i Sverige berodde på att de gemensamma normer som är en förutsättning för att skam och medskam skall uppstå när någon bryter mot dem inte längre existerar i Sverige. Men förklaringen är nog i stället att vanligt folk kan känna skam och medskam. Våra institutioner och deras företrädare däremot kan det inte.

En annan, äldre erfarenhet med bäring på företeelsen: För ett drygt tjugutal år sedan, när jag arbetade på Sifo, undersökte jag KDs medlemmars och sympatisörers värderingar och åsikter. Undersökningen redovisades vid KDs riksting och visade klart att medlemmarna och sympatisörerna var konservativa, hembygdstrogna och mot invandring. Ledningen drabbades av medskam. De skämdes för sina medlemmars åsikter och sköt dem ifrån sig. Hade de tvärtom tagit dem på allvar kunde KD ha varit ett mycket större parti idag – och SD kanske inte funnits.

En liknande situation har uppstått idag. De sju partierna – framförallt M och KD – skäms för sina medlemmars åsikter. Toge man medlemmarnas åsikter på allvar skulle det inte vara någon svårighet att samarbeta med SD. (Jag bortser från alla maktpolitiska övervägande som också hindrar ett närmande).

Om nu ändå medskam existerar, varför ser vi den inte och erkänner den?

Vi handlar som det lilla barnet. Vi håller för ögonen och tror att vi inte syns. Så har Svenska Akademien agerat. Man har mycket länge känt till de oegentligheter och sexuella trakasserier som förekommit inom Akademiens intresse- och verksamhetsområde. Först när detta blev känt i en vidare krets slog skammen till – eller rädslan för den medskam folk i allmänhet skulle känna och det avståndstagande gentemot Akademien som då skulle följa.

En annan förklaring till Akademiens handlande kan vara en viss förstånds- och kunskapsmässig efterblivenhet. Den illustreras väl av Per Wästberg i SvD.

Hans krönika är satir (för så måste väl texten läsas?) som dribblar med hela världen! Om det inte är satir, är det ett lysande exempel på hur den besuttnes och bildades inskränkthet kan få också den trivialaste av texter att lysa! Och det hade varit en njutning att läsa denna text – så fylld av självklar trygghet, så övertygad om den egna förträffligheten och så förvissad om ett fortsatt gott liv i en helt skyddad tillvaro. Problemet är bara att den uppvisar samma okunskap om världen som Macron nyligen bekände sig ha inför Frankrikes fattiga. (Kanske bekant för Per Wästberg?)

Finland stod inte under svensk överhöghet. ”Före Sverige inget Finland, före Finland inget Sverige”. Den svenska staten växte fram på båda sidor om Östersjön. Sedan ryckte Ryssland turligt nog bort den östra rikshalvan innan romantiken formulerade ”yks kieli – yks mieli” (ett språk – ett sinne). Och ännu turligare: den segrande sidan i inbördeskriget behövde de svensktalande för att konsolidera sitt välde och bjöd dem och det svenska språket goda villkor. Detta var alltså ett historiens undantag.

Gallien romaniserades av Caesar genom att en miljon dödades och ytterligare en miljon förslavades – för att befästa hans makt och rikedom. Ett obetydligt pris?

Har de nordamerikanska indianerna överlevt och införlivats i majoritetskulturen? Har ens afroamerikanerna gjort det?

”Sedan romarrikets slut har Västeuropa översvämmats av germanska stammar, hunner, vikingar.” Det skedde inte sedan. Det var den största anledningen till Västroms fall. Sedan tog det 500 år innan Karl den store ansåg sig ha upprättat något av det som en gång fanns. De, stammarna, införlivades inte med den europeiska civilisationen. De byggde sakta upp den igen på de förödda resterna av den tidigare ordningen.

Den som sitter skyddad kan uppskatta sin ställning och felaktigt tro att alla har det likadant. Ett aktuellt exempel: Säg mig hur fattigt eller rikt ditt kvarter där du bor är – och jag säga dig om du röstar på SD eller inte. Frågade Per Wästberg vid middagen om någon enda röstade på SD? Nej, det behövde han inte.

Detta är vad man kan finna i en enda krönika. Ser man på Wästbergs gärning i övrigt finner man allvarligare saker. Han har aldrig riktigt tagit itu med den revolutionsromantik som gjorde honom till en smickrad beundrare av Mugabe. Jo, han har sagt sig vara besviken. Men har han skrivit något om det utbredda svarta våldet mot vita bönder, ett våld som är en del av en regimsanktionerad kampanj?

Och varför skulle han göra det? Han är en del av den förtigandets kultur som präglat en upphöjd och skyddad, självtillräcklig institution. Först när de sexuella trakasserierna blev offentliga reagerade man. Dessförinnan levde man gott med dem.

Den dumhet och inskränkthet som Wästberg också i övrigt uppvisar kommer dock inte att leda till någon reaktion. Skam känner han inte. Därtill är han för självkär. Medskam känner ingen för honom. Hans handlande är alltför vanligt i hans kretsar.

34 reaktioner på ”Medskam – finns den?

 1. Fredrik Östman skriver:

  Jag vet inte vad medskam har i denna historia att göra. Jag hade hellre sett ett refereat av den här Wästgrens artikel. Vilken är hans relation till Svenska Ankdammerien, t.ex.?

  Eftersom skam är en social känsla som alltid ingår i ett socialt sammanhang, så finns det ingen skam som inte är ”medskam”. Jag tror snarare att det är så här: I Sverige har skammen helt och hållet avskaffats, eftersom alla svenskar är fisliberaler som saknar eller förtränger alla skamkänslor. I Finland är man på god väg dithän, men det rycker lite i den amputerade nerven, man känner en fantomsmärta som man kallar ”medskam” för att man inte känner igen skammen längre, fast man känner den.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Kan inte hålla med att skammen avskaffats. Eftersom majoriteten är rädd för att skämma ut sig. Och media + politiker är bra på att ställa motståndarna i skamvrån. Som tur är håller skamvrån att fungera sämre och sämre.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag tror inte att det är skam. Det är bara illa dold girighet, önskan att inte förlora affärer man inte förtjänar att ha. Lismande. Krypande. Det är inte skam. Detta förundrade redan Roland Huntsford. ”För svensken är allting pengar.”

    Skam leder till självmord. Har kanske Frippe Reingefallen eller Raute Merkel tagit sig av daga? De borde, men icke.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det var första gången jag reagerat på en artikel på det sättet som du beskriver. Vad har medskam med resten av artiken att göra?

   Vi vet alla vad det är. Man skäms för att ens kompis eller fru eller barn eller vänner gör bort sig. Jag har kanske aldrig haft ett särskilt ord för just den sortens uppblossande hudrodnad men är mycket väl medveten om den.

   Det jag vet är att den sortens skam har avtagit med åren. Där kan jag se en poäng med artikeln. Det är när man lär sig mer om sina egna tillkortakommanden som man inte längre behöver skämmas för vad andra gör. Det borde gälla Pär Wästberg också. Om det är det han menar. Fast omvänt.

   Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Skam reglerar beteendet utifrån en inre måttstock vi lärde oss som barn. I västkulturer är det meningen att man ska lära sig vad som är rätt och fel under småbarnsåren och kunna ta på sig skulden om man gjort något fel och rentav då också skämmas en stund. Tills man kanske har kunnat gottgöra sitt fel.

  Men måttstocken måste vara sund och verklig. Man ska inte behöva känna skam för att man finns eller för vad man tänker och tycker. Det ska bara handla om vad man ev säger och gör. Vi känner medskam när andra gör bort sig i ett sammanhang, men vi bör ju också reflektera över om det faktiskt var något att skämmas för.

  Det här existerar inte inom klankulturer där skam endast handlar om huruvida man har fläckat ner klanens anseende eller ej. Det bestraffas att sänka klanens anseende/heder, men inte utifrån vad som är rätt eller fel mot någon/några, utom möjligen internt, utan om hur det framställer klanen mot omvärlden.

  Vi har en ”kulturkrock” som heter duga i förhållande till över en miljon invandrare. Och då är det inte bara ord och uttryck som skiljer utan hela sättet att tänka.
  Sedan finns det en klick människor som utan skam ser sig som ståendes över alla andra. Och inte behöver skämmas för vad de säger och gör. Det behöver nog inte vara patologiskt, men det verkar ändå vara smittsamt i maktens boningar.

  Gillad av 4 personer

  • Axel T skriver:

   Skam är på utdöende. Nu när henbegreppet håller på att bli etablerat, ja då är man en synnerligen unik varelse. Man kan säga och göra många avvikande beteenden utan att känna skuld. Ens identitet speglas av inre upplevelser, vilka är unika och därmed oantastliga när dom får sitt utlopp i tal och handling. Ingen skuld alltså!

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det finns många funderingar kring skamkultur och skuldkultur. Vår egen påstås vara eller ha varit historiskt sett en skuldkultur. Den renodlingen är nog överdriven. Möjligen fungerar den fortfarande i ett katolskt kloster.

    Japanernas och kinesernas kulturer påstås vara skamkulturer. Även den renodlingen är nog överdriven. Det finns visserligen ingen östasiatisk gud som likt Jesus och Allah med apostlarnas respektive Mohammeds hjälp förmått skuldbelägga sina proselyter. Men där finns i stället respekten för släktleden.med det självpåtagna ansvaret att leva upp till gångna generationers förväntningar. En rätt väl fungerande princip att bygga samhällen på.

    I Sverige och, i ett längre perspektiv, Västeuropa håller ett tredje alternativ att etablera sig. Det som oftast inte nämns i sammanhanget: ett samhälle byggd på rädsla.

    Gilla

 3. Kjell Rehnström skriver:

  Är medskam detsamma som att man skäms för vad någon annan gör eller kanske är? Om inte själva ordet finns i rikssvenskan så finns väl företeelsen.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Jaxel: Har bara läst en bit av PW:s artikel, då den är bakom en betalvägg (och jag absolut inte vill gynna den här blaskan med mina pengar), men det vore mycket olikt PW att skriva en dylik bitande satirisk artikel. PW är absolut ingen satiriker utan brukar mena exakt vad han säger.
   Mitt intryck är att han viftar bort hela problematiken med asylmigrationen och hotet mot vår kultur med att ”Det lööser sig!”

   Gilla

 4. Hovs_klipphällar skriver:

  I min ungdom, på 1970-talet, kände jag viss sympati för Per Westberg som författare. Sedan har jag inte alls följt honom.

  Nu räckte det med att läsa de första raderna i hans senaste drapa för att inse att han är bortom all hjälp. Han försvarar massinflödet av asylmigranter med att det ju gick bra efter romarrikets fall — se hur fint Europa återhämtade sig efter bortåt tusen år! OK, vi får väl se fram emot hur fint det ska bli här i Sverige när hela norra Europa tagits över av islam, och det gått några hundra år av islamskt välde.

  Jag väntar med spänning…

  Kort sagt, så är det uppenbart dravel Wästberg kommer med.

  Ta bara som jämförelse — om vi tänker oss att Hitler vunnit andra världskriget, skulle Wästberg inför det scenariot skriva att det säkert skulle bli bra efter några hundra år?

  Gillad av 3 personer

 5. Vax skriver:

  Salvini om Juncker: ”Jag pratar bara med nyktra personer”
  Italiens inrikesminister och vice premiärminister Matteo Salvini angriper EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och liknar honom vid en alkoholist. Samtidigt hotar han stämma EU-byråkrater som talar illa om Italien.
  Jfr med syltryggen Löfven eller varför inte lilluffe han är ännu värre, en spelare med falska kort.

  Gillad av 3 personer

 6. Bo Adolfsson skriver:

  De ledande vänsterliberala kretsaran i Sverige med sossarna i spetsen har inte förmågan att skämmas. Därför kan de utropa sig själva till de enda anständiga.
  Därför kan de utse de andra till brunråttor, fiskmåsar och neanderthalare som har sin plats i helvetet. Detta uttalat av de högtstående tänkarna Anne Ramberg, Per Svensson. Per T Olsson och Göran Greider.
  Sverige liksom USA går en orolig framtid till mötes med denna splittring.

  Gillad av 2 personer

 7. olle holmqvist skriver:

  ”Gallien romaniserades av Caesar (död år 44) genom att en miljon dödades och ytterligare en miljon förslavades – för att befästa hans makt och rikedom. Ett obetydligt pris” ? skriver krönikören

  ””Courbe la tête, fier Sicambre, abaisse humblement ton cou. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré”. Sicambrerna var germaner som bytte språk och religion.

  ”Allt börjar med frankernas och deras kung Klodvigs (498) konvertering till katolicismen. Från och med då uppkommer en latinsk/germansk tvåspråkighet som blir en veritabel smältdegel där det första materialet till det framtida franska språket formas. ”
  https://www.esl.se/se/sprakresor/franska/franska-spraket/index.htmhttps://www.esl.se/se/sprakresor/franska/franska-spraket/index.htm

  Latinet trängdes ut och det nya språket – franska – skapades efter romarrikets fall av folket. Hur gick det till ? Varför bytte dom språk ?

  Gilla

 8. Erik2 skriver:

  Medskam, jo där någonstans har vi ett problem. Men Per Wästbergs artikel? Ja, kära nån! Den är nästan makaber i sin självgodhet och distans till ämnet. PW är en av alla dessa i den tysta majoriteten som har alla kort på hand för att kunna beskriva och förstå det som händer, på djupet. Men, han avstår för han har redan på förhand bestämt sig för vad som gäller. Bara lite nyfikenhet inför vad andra säger, bara några ärliga samtal med dagens samhällskritiker skulle ju uppenbart rucka världsbilden. PW är en av de skyldiga, bland många andra, till den kulturella och ekonomiska katastrof som nu kommer att rullas ut.

  Gillad av 2 personer

 9. Jaxel skriver:

  Det som krönikan tar upp om vad som måste ha varit allmänt känt (inom Svenska Akademien) redan för flera år sedan är intressant.

  En liknande reflektion kan göras angående kultur- och artistetablissemanget. När detta idag samfällt hyllar metoo så kan man inte låta bli att undra vad de gjorde för ett eller ett par år sedan.

  Med tanke på omfattningen av sexuella övergrepp m m inom nämnda sektor som nu rapporteras så kan orimligen någon i sektorn varit helt ovetande om vad som förekom. Det tycks inte vara något vidare med integritet, rättskänsla och självständigt tänkande i nämnda sektor, vilket är lite intressant med tanke på att sektorns företrädare gärna ser sig själva som föredömen i det avseendet.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   För övrigt framstår det som att kultursektorn är extrem när det gäller föeekomst av.sexuella trakasserier. Jag jämför då med min kännedom om typiska tjänstemannaarbetsplatser.

   Men vad finns det för statistik? I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning frågas om förekomst av sexuella trakasserier. Enligt undersökningen från 2015 anger 3 procent av sysselsatta kvinnor att de under de senaste 12 månaderna varit utsatta för sexuella trakasserier från arbetskamrater eller chefer..

   Det bör dock noteras att den definition av sexuella trakasserier som används här är mycket vid. Den omfattar uttryckligen kränkande anspelningar kring sådant man allmänt förknippar med sex. I princip skulle varje anspelning på sex kunna uppfattas som kränkande av en,tillräckligt känslig person.

   Gilla

 10. Erik2 skriver:

  Sedan, om kultur. PW verkar inte se vad det är eller hur det uppstår. Kultur är på något vis något metafysiskt och evigt givet. Här i nord har vi en kultur. Den kommer alltid att bestå. Ungefär. Då vill man utbrista; Jassa? Varför det? Kultur är ju inget annat än allas vårt beteende på en aggregerad nivå. Jag har skrivit det förut och jag måste repetera det. Så till alla PW runtom i vårt land, om de boende inom ett geografiskt område byts ut så kommer det geografiska områdets kultur att ändras. Se på Rinkeby. Jag hälsade på en släktning där som barn i början på 1970-talet. Denne var universitetsstuderande. Jag var där för några år sedan. Andra människor. Annan kultur. Obs! Jag säger inte att någon kultur är bättre eller sämre. Det är bara olika. PW med gelikar verkar inte kunna eller vilja reflektera över liknande saker.

  Gillad av 1 person

 11. olle holmqvist skriver:

  ”””Courbe la tête, fier Sicambre, abaisse humblement ton cou. Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré”.
  Ett mina favoritcitat nåra snäpp upp, (Strindberg gillade det också) –
  – kamrater ! fram med gamla gymnasiefranskan och – Johan Vising: Fransk-Svensk Ordbok, Tredje uppl 1960 (dammar den ?)

  Vilken vig parti-kissemiss på det heta plåttaket kunde idag koreografera rollen som Klodvig ?:
  ”Så böj ditt hufvud, Du stolte Sicambre…”
  dvs langa fram våfflan till Elaka Katten Jimmie ?

  Gilla

 12. Östanskog skriver:

  Jag låter bli osagt, om det gällde skam eller stolthet, men under mina några veckor nyligen i Frankrike upptäckte jag, att min svenskhet var en trestegs raket. Först var jag med en viss stolthet ”från Sverige”, sen ”från Sverige men egentligen från Finland” och vecka tre kort och gott ”finlandaise”. En finne.

  Gillad av 2 personer

 13. lookslikeanangel skriver:

  “En ann är så god som en ann”

  Kanske var det så man tänkte i Sverige
  när man skulle ”översätta” FN:s deklaration
  om alla människors lika VÄRDIGHET.

  En svensk vinkling; som att alla ska ha möjligheter,
  ett ”jävlar anamma”, ingen ska sätta sig på mig minsann!
  ….så blev det så tamt och anorektiskt.

  Allas lika värde*, passivt (sondmatat nästan)
  Vissa (offrens) rättigheter
  Andras varför-då-skyldigheter-för vad?
  (Ingen vet.)

  *floskel

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.