En troligen av vissa ansedd för kallhamrad och smaklös betraktelse

Patrik Engellau

Vi lever i en mycket känslosam tid där det välfärdsindustriella komplexets klienter inte på något vis får bedömas efter samma mallar som man bedömer vanliga människor. Detta har sina randiga orsaker. Om klienterna bedömdes på vedertaget sätt så skulle det välfärdsindustriella komplexets omsorger kanske ifrågasättas och om man ifrågasätter komplexets verksamhet ligger det nära till hands att ifrågasätta komplexet självt. Sådant vore närmast ett slags majestätsbrott och får inte förekomma. Därför har makten i Sverige bestämt sig för att stämma i bäcken och med kraft motverka alla försök att i enlighet med dess egen princip om allas lika värde klassa välfärdsklienter efter samma normsystem som vanliga medelklassare bedöms. Detta gäller även migranter och då särskilt ensamkommande barn. Låt mig ge ett exempel.

Jag har själv varit ett ensamkommande barn. När jag var sexton år reste jag på ett transportfartyg över Atlanten för att gå i en internatskola i USA. Det var visserligen mindre besvärligt än att åka med gummibåt över Medelhavet, men helt utan strapatser var det inte ty kocken gjorde ett antal målmedvetna försök att våldta mig. Av det hade jag idag kunnat göra ett stort indignations- och offernummer, men då var det bara att värja sig bäst man kunde och det gick bra.

Mottagandet på skolan kunde jag inte klaga på. Jag fick mat, husrum, fickpeng och skolutbildning. I kronor räknat var mitt stipendium mindre än det som erbjuds motsvarande afghanska barn som kommer till Sverige men det var ändå givmilt. Hemspråksundervisning var det inte tal om. Jag fick heller ingen tolk vilket man idag säkert skulle betrakta som en grav orättvisa. Mottagarlandet, jag menar skolan, hade nämligen föreställningen att jag skulle tvingas förkovra mig i lokalspråket för att så snabbt som möjligt kunna integrera mig i den erbjudna skolundervisningen. Någon särskild engelskaundervisning för utlänningar erbjöds inte heller. Amerikanerna snålade med att erbjuda EFI eftersom det fanns hur många engelsktalande som helst, det vill säga mina klasskamrater, att gratis öva på.

Jag tänker ofta på min egen erfarenhet av utlandsvistelser i unga år när jag hör argumenten mot att afghanska ensamkommande ska repatrieras i enlighet med svensk lag. Det faktum att de afghanska barnen levt med full service och helpension och hyggligt med fickpengar och andra förmåner anförs som skäl till att de prompt ska ha motsvarande rättigheter livet ut. För mig går det inte att förstå. Det är som om jag hade sagt till den private, förmögne amerikan som finansierade mitt stipendium att nu, när du har försörjt mig i ett år, så är du skyldig att försörja mig livet ut.

Ej heller kan jag förstå hur afghanernas relativt korta vistelse i Sverige, liksom min i USA, kan ha varit något annat än till gagn för dem även om det inte blev någon fastare förbindelse. Jag lärde mig jättemycket i USA som både jag själv och, förhoppningsvis, Sverige dragit nytta av. Måste det inte vara samma med de afghanska ungdomarna om de blir hemförlovade? De har inte bara haft alla förutsättningar för ett materiellt sett fint liv i Sverige, utan dessutom erbjudits möjligheter att lära sig ett nytt språk, en ny kultur och vidare vyer än de någonsin kunnat skaffa sig på egen hand i Afghanistan (eller kanske Iran). Sverigevistelsen för de ensamkommande afghanska barnen har rimligen varit lika mycket ett privilegium för dem som min vistelse i USA var för mig.

På motsvarande sätt reagerar jag med bestörtning inför argumentet att det är skadligt och kontraproduktivt att bevilja migranter temporära i stället för permanenta uppehållstillstånd ty ”hur ska de då få incitament att lära sig svenska och anpassa sig till svenska förhållanden?”. Jag tar mig för pannan. Det är som om jag hade sagt till de amerikanska myndigheterna att jag självklart inte kommer att vilja inhämta det som USA har att lära mig, inklusive språket, om jag till att börja med bara får ett ettårigt studentvisum som prövotid.

Det är för mig en gåta att vissa människor anser att de år afghanska barn fått fördelen att tillbringa i Sverige har varit en sådan plåga för dem att svenska folket ska skämmas och bevilja dem fortsatt och sannolikt livslång försörjning.

51 reaktioner på ”En troligen av vissa ansedd för kallhamrad och smaklös betraktelse

 1. Aha skriver:

  Det finns många anmärkningsvärda saker i asylhanteringen, inte minst bland de ensamkommande som återges i artikeln. Att ge permanent uppehållstillstånd istället för tillfälligt är en sådan konstighet. Motiveringen är Orwellsk: om de bara får tillfälligt uppehållstillstånd motiveras de inte att vilja integrera sig i Sverige.

  Andra gravt dysfunktionella funktioner i asylhanteringen är;
  1. merparten saknar skyddsskäl utan är rätt och slätt ekonomiska migranter som söker bättre liv men utifrån en välvillig aktivism ges asyl av ömmande skäl
  2. skyddsskäl bedöms föreligga för anhöriga trots att mannen lämnat sin familj
  3. ensamkommandes återförening med anhöriga sker genom att de anhöriga tas till Sverige
  4. de asylsökande ska egentligen söka asyl i första säkra land de kommer till. Formellt sett saknar alla asylskäl av den anledningen
  5. inga krav ställs på asylanterna att de ska ta av sina egna besparingar
  6. släktskap DNA-testas inte
  7. fingeravtryck tas inte vid myndighetskontakter, man kan ha flera identiteter
  8. kostnaderna för immigrationen är så omfattande att världens alla riktiga flyktingar, 60-talet miljoner, hade kunnat ges basal hjälp. Än värre; miljoner fattiga barn hade kunnat räddats till livet för dessa pengar. Den humanitära stormakten Sverige vadar bokstavligen i blod.

  Ovanstående dysfunktionalitet i asylhanteringen är så graverande att de som drivit fram detta måste ställas till ansvar.

  Gillad av 15 personer

  • Aha skriver:

   Fullt friska och säkert flera hundratusen ekonomiskt starka individer har getts företräde före omsorgen av äldre sköra där tiotusentals väntar på äldreboende. Tiotusentals om inte hundratusentals lidande människor i vårdköer har fått stå tillbaka för migranternas väl och ve, liksom hundratusentals fattigpensionärer.

   Och detta godkänner svenska folket genom riksdagsval genom floskler som att man kan inte ställa grupper mot varandra, skattesmitarnas pengar skulle räcka för att avhjälpa problemen hemmavid.

   Gillad av 12 personer

   • Christer L skriver:

    Oppositionella bör ta lärdom att i fortsättningen inte smickra den nettoskattebetalande medelklassen som blev valets vinnare för dess allmänna dygdighet.

    Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Vi får slipa på argument som fungerar för att bryta den masshypnos massmedia försatt befolkningen i. – Utanför vallokalen talade jag med Boel:

  När folkblandningspolitikens kostnader är uppe i 60000kr/år i genomsnitt för landets 5 miljoner skattebetalare, innebär det att de var och en hjälper en femtedels migrant (en miljon bidragsberoende migranter) varibland var femte kanske är flykting. – 60000 för en tjugofemtedels flykting. – Detta är rent vanvett, vi styrs av galningar.

  Min stamkund till vilken jag bjudits på 40- 50- och 60-årskalas skulle sluta handla grönsaker av mig.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   60000kr/år gånger 5 miljoner – 300 miljarder är alltså gamla siffror som någon räknade fram för några år sedan. – Den verkliga kostnaden för att fortsätta på samma kurs är den totala: Vi mister vårt livsrum och alla våra strävanden mynnar ut i intet.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    300 miljarder dividerat med trafikverkets mått på människovärdet: 23 miljoner = 13000 och motsvarar alltså mätt i bedrövelse drygt en estoniskatastrof per månad år ut och år in men växande.

    Den som har ett annat mått på människovärdet, får göra en egen kalkyl.

    Gillad av 1 person

 3. Jari Norvanto skriver:

  Svensken är rejält mindfuckad av vänsterdogmerna som omfattar hela Sjuklövern. Som om hårdvaran tagit stryk av korrupt programmering i årtionden. Men jag är tämligen säker på att av- eller omprogrammering är möjlig. Den viktigaste mediatorn för det är nog nöden – som kommer att komma som ett inkassobrev på posten.

  Gillad av 9 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik beskriver en situation som har likheter men tyvärr i väldigt stor utsträckning har väsentliga olikheter. Patrik är välkommen till USA och fastnar inte på ett hem i vänteläge under mer tid än hans eget totala stipendieår, troligen Fulbright eller AFS, för duktiga gymnasister med stöd från sina föräldrar i ansökningsprocessen.
  Ensamkommande mals mentalt sönder i vänteläge och under lång tid har det troligen inte heller varit SFI för ett språk som de absolut inte har nytta av om de blir utvisade. Att lära sig engelska enligt Patriks förutsättningar ger en positiv upplevelse och för majoriteten som klarar att varavhemifrån blir det en livsavgörande positiv upplevelse och med engelska språkkunskaper både skriftligt och muntligt rfter 7-8 års skolundervisning som förberedelse.
  Patrik bor i amerikansk familj som har ansökt om att få ta hand om en utbytesstudent. Afghanske pojken ska lära sig svenska tillsammans med en klass som inte heller kan svenska och träffar svenska snabbutbildad personal på de nystartade hemmen. Stor skillnad är bara förnamnet!
  Enligt mig har Patrik som vanligt rätt när han beskriver det som här kallas det välfärdsindustriella komplexet. Åtminstone blir ungdomarna placerade i den dyraste versionen av institutionellt HVB-hem och omhändertagen på ett sätt som borde kännas nedvärderande och passiviserande, men dyrt. Nya konflikter startas beroende på olika religiösa beteenden i grupperna. . Lika väl som att Patrik var ung och begåvad så har ensamkommande afghaner troligen visat tecken på både begåvning och överlevnadsförmåga.
  Detta till trots är det inte självklart att de ska stanna i Sverige. Om vårt hjälpande system för att ta hand om dessa ungdomar gör den till hjälplösa bidragsmottagare livet ut så är det en skandal. Vårt mål måste vara egenförsörjare. Dessa barn/ungdomar har kommit till Sverige i oproportionerligt stort antal för att vi i praktiken haft flyktingsmugglare som säljare av Sverigeresor. I grunden har de flesta asylskäl men att så många kom hit har straffat sig sig för både dem och oss. Vår hantering av dem har få likheter med den unge Patriks Amerikaresa. Våra politiker vid den tiden klarade inte sitt jobb. Tråkigt för oss som ska leva med det.

  Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   På vilket sätt har de ensamkommande i grunden asylskäl? Att de lever under knappa ekonomiska omständigheter, ensamma långt borta från sina anhöriga?
   Miljarder människor lever under sämre livsvillkor vilket omöjliggör sådana omfattande asylskäl som ovan.
   De ensamkommande faller under den allmänna biståndspolitiken och inget annat. Hjälp på plats är därvid ett alternativ.

   Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars B:
   Jag vågar påstå att dessa ”ensamkommande” INTE har asylskäl, och att det egentligen är poänglöst att jämföra deras mottagande med unge herr Engellaus.

   Kan dock notera att unge Engellau togs emot därför att han presterat något ovanligt bra, och därför belönades med ett särskilt privilegium som frivilligt bekostades av någon mecenat.

   Dessa ”ensamkommande” har däremot inte presterat något, förutom att de varit smarta nog att ta sig hit, OCH deras mycket kostsamma vistelse i Sverige tvångsdebiteras oss skattebetalare!

   Jag har fasen inte betalat skatt för att ta hit en hoper vuxna människor från en främmande kultur som falskeligen fått etiketten ”barn”, och som även behandlas som sådana på MIN bekostnad!

   Varför ska dessa individer vara här i Sverige? Allt omkring dem är en enda härva av lögner. Det finns inte ett enda rationellt skäl varför svenska myndigheter ska utnämna dem till sina klienter och kasta bort skattemedel på dem, samtidigt som våra egna fattigpensionärer inte har råd att gå till tandläkaren.

   Detta är ett sådant galopperande vansinne att jag inte finner ord att beskriva det, och en nation som driver sådant har uppenbarligen drabbats av ett kollektivt självmordsbeteende — i grunden inte annorlunda än när sekten ”Folkets Tempel” begick massjälvmord:

   https://varldenshistoria.se/samhalle/sektledare-forvandlade-koloni-till-massgrav

   Gillad av 8 personer

   • Anonym skriver:

    ”Det finns inte ett enda rationellt skäl varför svenska myndigheter ska utnämna dem till sina klienter och kasta bort skattemedel på dem”

    Det finns miljoner rationella skäl till varför anställda vid myndigheter idag beter sig som de gör mot sina uppdragsgivare.

    Några instuderingsfrågor. Vem äger SFI-och välfärdsföretagen? Vilka svenska intressen tjänar på en utdragen asylprocess? Vem tjänar på en misslyckad integration? I vilken grad förekommer det osunda relationer mellan myndighetsföreträdare och ägare till invandringsindustrin?

    Den närmaste jämförelsen i ekonomisk omfattning med svensk invandringsindustri är Marshallhjälpen, men med skillnaden att svenskar själva betalar för omställningen av landet med upptagna lån och skattemedel.

    Det finns ett icke försumbart antal svenskar som kommer att sakna sin fakturering finansierad av skattemedel när Thatchers visdom inträffar, men har man placerat sin rikedom väl så utgör det säkert ett bitterljuvt samtalsämne om gamla goda tider under golfrundan på solkusten.

    Gillad av 1 person

   • 127 Hours skriver:

    Lars argumentation är intressant såtillvida att han alltsomoftast sätter på pränt de mest grundläggande felsluten som pk-ismen är konstruerad av. Jag har flera sådana i min bekantskapskrets och det är meningslöst att försöka reda ut alla missförstånd. Jag har gett upp.

    Gillad av 3 personer

   • G.B. skriver:

    Och ynglingar från t.ex. Eritrea saknar också asylskäl. Desertering kan aldrig vara ett asylskäl hur mycket vi än ogillar andra länders rekrytering till militärtjänst.
    På sjuttiotalet skulle ej heller amerikanska Vietnam-desertörer givits asyl.

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Nej Lars Bernhoff; de flesta har inte asylskäl! I stället har man i hanteringen slutat att skilja på migranter med och utan asylskäl och kallar alla för flyktingar; på tvärs mot svensk lag!

   Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Dessa unga män har inte alls asylskäl, vänstrarna (sjupartierna) vill att de ska få stanna i alla fall, därför skapade man ju undantagslagen som stred mot våra tidigare lagar. Det erkänner man ju, men eftersom ”det är så synd om dem”, så gör man så här. Betänk sedan hur många fler det är synd om i världen, så förstås att vänstrarna kommer att fortsätta dessa ”räddningsaktioner! Dessa afghaner som kommit hit, omkring 50 000, har ingen framtid i ett högmekaniserat samhälle som det svenska. Det finns helt enkelt inga arbeten för dem, även om de lyckas komma igenom gymnasiet. Gymnasiet, som idag borde utskrivas ”gymnasiet” för att erkänna att det är en devalverad skolform, innehåller idag vissa yrkesutbildningar, som bilmekaniker, plåtslagare, svetsare mm. Med stora statliga lönebidrag under lång tid kan de kanske få jobb på en del ställen, men betänk att 50 000 är just 50 000 afghaner!
   Men med våra skattepengar, som sjukpartierna betraktar som statens pengar, kan man ju se till att de överlever. Staten struntar fullständigt i svenskars väl och ve, särkilt kvinnornas som blir våldtagna så till den grad att vi tydligen ligger statistiskt i topp i Europa och kanske i världen, utom Afrika då!
   Svenska statens agenda är alltid att lyda avtal, därför styrs invandringen till Sverige av Barcelona-deklarationen från 1995 som stipulerar folkutbyte mellan arabvärlden och Europa för att få fortsatt tillgång till arabernas olja. Ren utpressning, och vilka europer vill flytta till MENA-länderna? Övriga Europa struntar i detta avtal utom Tyskland, EU-byråkraterna och främst Sverige! Tyskland tog emot 1 miljon och har 80 miljoner invånare, till Sverige har till dags dato invandrat sedan 2015-2017 300 000, dvs drygt 3 ggr fler per svenska invånare.
   Afghaninvandringen är dock endast en rännil till Sverige än så länge: sedan 1980 har Sverige släppt in 2.3 miljoner som fått PUT! Landet Sverige delas ut till allt fler utlänningar, vilket undan för undan drar undan vår bestämmanderätt i vårt fosterland!
   Men som allt fler inser här på DGS: svenskarna vill ha det så här, politikerna säger ju att vi är goda då!

   Gillad av 6 personer

  • csaba43 skriver:

   Lars: En enkel fråga till dig. Valde Afganerna själva av frivilja att ta sig till Sverige eller har de tvingats hit? Är svaret att de valde själva ,ja då är det bara att ta konsekvenserna och stå ut med den hemska behandling batikhäxorna och andra som tjänar gruva pengar på dem utsätter dem för!

   Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Nog är det politiska motiv till den absurda gymnasieamnestin. Ingen, förutom några lättrörda godhetsposörer som mest har hittat en gemenskap med varandra i detta afghanprojekt, bryr sig väl egentligen om de här männen.
  Globalist-Annies avgörande röst för att det här gick igenom är ju ett övertydligt politiskt rackarspel. Hon lär vara utvald i internationella mäktiga sammanhang för att hjälpa till med pilotstudien ”hur man så snabbt som möjligt gör om ett homogent rikt land med människovänlig kultur till en mångfaldsblandad region med fattigdom och islam som dominerande människofientlig kultur”.
  Hon kommer dessutom säkert att gå vidare med att få Sverige att skriva under FNs resolution i Marocko i december där alla stater kommer att tvingas ta emot migranter, obs inte flyktingar, och försörja dem och passa upp på dem efter deras önskemål i resten av deras liv. Ungern, USA och Australien har sagt att de inte kommer att skriva på då detta undergräver nationernas suveränitet.

  Frågan är bara hur många svenska flyktingar Ungern kan tänkas ta emot?

  Gillad av 12 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Som säkert har sagts flera gånger så är det inte omsorg över de afganska ungdomarna som frågan gäller, utan i stället ängslan över omsorgssystemet fortsatta existens. De är så många idag som är verksamma inom omsorg och välfärd att landet skulle få stora problem med arbetslöshet inom stat och kommun om verksamheten inte kunde fortsätta och helst expandera. De försörjer sig inte bara på detta sätt utan de får också sin identitet via sin välfärdsproduktion. Skulle Sverige bli ett normalt land så skulle inte minst huvuddelen av landets kvinnor förlora sin utkomst. Vilket parti vågar ställa sig bakom något sådant?

  Gillad av 5 personer

  • 127 Hours skriver:

   Detta är riktigt och borde gå att föra i bevis. Om man kan få 7-klövern att inse att själva det system de är beroende av kollapsar ekonomiskt så kanske de, av egenintresse, kan vakna?
   Eller är det jag som drömmer igen?

   Gillad av 1 person

  • Hans Högqvist skriver:

   Lennart Bengtsson. Det är väl så att det behövs ”fler händer” i åldringsvård och annan vård, händer som kan svenska språket. Jag tror alltså att det finns arbetstillfällen för dessa kvinnor även om lönen kanske är något lägre.

   Gillad av 1 person

 7. svenne skriver:

  ”Det är för mig en gåta att vissa människor anser att de år afghanska barn fått fördelen att tillbringa i Sverige har varit en sådan plåga för dem att svenska folket ska skämmas och bevilja dem fortsatt och sannolikt livslång försörjning”.

  Det är även en gåta varför så många utifrån söker sig till Sverige eftersom landet enligt vissa tyckare och debattörer anses vara ett mer eller mindre rasistiskt helvete. En person som hävdar detta – och som under mycket lång tid försörjt sig på denna åsikt – är den invandrade iranske professorn Masoud Kamali som även myntade begreppet ”strukturell rasism”.

  En annan tyckare i detta sammanhang är Kitimbwa Sabuni som hittar uttryck för rasism bakom varenda buske och som kraftigt ifrågasätter västerländska värderingar.

  Ett exempel ur Wikipedia på hans åsikter:

  ”År 2017 anför Sabuni i en intervju att när det ställs krav på hårdare tag mot kriminalitet och upprättas projekt mot hederskultur så bottnar detta i en kolonial logik som riktar sig mot grupper som har sitt ursprung i länder som tidigare var koloniserade av europeiska stormakter”.

  Ovanstående båda figurer har – liksom många andra – skriftligen verifierat att det är både obehagligt och plågsamt att bo i vår numera ”humana stormakt”, men trots detta har dom uthärdat eländet och stoiskt valt att vara kvar i landet. Den livslånga försörjningen som de åtnjuter är naturligtvis det plåster på såren som gör att de kan stanna kvar och, enligt egna åsikter, bidra till samhällets utveckling. Varför gnälla och klaga på svenska förhållanden när det egentligen bara är att köpa en biljett till något ställe som skulle vara acceptabelt för dem?

  Gillad av 6 personer

 8. Dandersan skriver:

  Vi kan hjälpa många till ett gott liv. Ju lägre bort vi hjälper desto fler kan vi hjälpa.
  Ju närmare vi hjälper desto mer kostar det. Men det är värre än så.
  Andelen nior som klarar av att få kompetens för gymnasiestudier är ca 84%.
  Uppdelat på dem med Svenska rötter som till 90% klarar det och dem som , likt Afghangruppen , kommit senare i livet där det är färre än hälften som klarar av det.
  De som inte ens kommer in i gymnasiet kommer att få det svårt hela livet.
  De kommer att tillhöra socioekonomiskt utsatta grupper utan förankring i Sverige.
  Kanske kan de bli medlemmar i Centerpartiet.

  Gillad av 3 personer

 9. 127 Hours skriver:

  Det är ett vansinne, inte förrän aktivisterna på BRÅ och inom polis och rättsväsen är utrensade så kommer vi att få veta sanningen om de svenska sexualbrotten, om varför 7000 våldtäkter anmäls om året och otaliga fler övergrepp och endast ca 150 om året döms enligt vad som publicerades i Aftonbladet. Det är en sak hur många som döms, en annan hur många sexualbrott som anmäls och en tredje hur många våldtäkter och övergrepp som faktiskt begås. Jag gissar att Patrik inte anmälde kocken, det är antagligen det vanligaste, även vid fullgångna våldtäkter, för det drabbar unga som träffar deras plågoandar igen, och de vet, med talen ovan, att det nästa aldrig leder till fällande dom, och endast under mycket uppslitande förhör (sa du nej när du fick första smockan). Det fjärde är ju att straffen nästan aldrig inbegriper utvisning (antalet återfallsförbrytare verkar stort) och mycket korta straff, ofta läser man om straff på 6 månader eller mindre, sen är gänget tillbaks på skolan, och deras kompisar var där hela tiden (orre orre orre). Det jag inte förstår det är att inte fler fäder tar lagen i egna händer, men det kommer väl.

  Jag tycker så mycket idag påminner om vansinnet i Sovjet, man fick absolut inte tala eller skriva illa om Stalin och staten, det är ju precis samma här! Vi är, eller har varit, mer lydiga än ryssarna, så maktmedel som Gulag har inte behövts, men det är ju tydligt att ju mer olydiga vi blir, ju fler skattefinansierade angiveribyråer dyker det upp, ju mer resurser läggs på att jaga gamlingar som, likt mig själv, inte gillar att barn bli våldtagna, och ju mer propaganda skall vi utsättas för, och ju fler lagar skall ändras, som noterades igår med rapporteringen runt Trump så är det ju tragikomiskt lätt att genomskåda propagandan om man är olydig. Denna podd som handlar om Solzhenitzyns bok I den första cirkeln är intressant, jag gissar att angiveriet av vänner och grannar och släktingar är nästa steg, i England så har polisen redan gått ut och sagt att man vill ha information om sådant som inte är brott men ändå kanske är kränkande eller hatiskt:

  http://www.econtalk.org/kevin-mckenna-on-solzhenitsyn-the-soviet-union-and-in-the-first-circle/

  Gillad av 8 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Det jag inte förstår det är att inte fler fäder tar lagen i egna händer, men det kommer väl.” Jag förstår det inte heller. Amerikanska fäder sitter på livstid i fängelse och är stolta för och lyckliga över det. De har inte förstört sitt liv. De har hämnats sina döttrar. Och det är bra det när staten sviker sitt förtroende och inte spelar sin roll.

   Gillad av 6 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Mitt i prick, Patrik E. Briljant.
  Jag tittade på Belindas Stora Oreda igår ( kallas också Opinion Live ). Man pratade bl a om kulturprofilen. I en bar stod Erik Hörstadius och Denise ??, jag anar att de tagit ett och annat glas. Erik H bekände plötsligt att han också varit utsatt för ett ”övergrepp” när han sov men att han inte tyckte det var så farligt, tvärtom. Jag tror att hans poäng var att män inte har rättigheter, bara skyldigheter. Oj, det tog fyr och den argsinta Denise sa att han ”förminskade metoo-debatten”. Ungefär så skulle föreningen ”Afghankramarna” bemöta även din strålande liknelse, Patrik. Men vi andra säger, tummen upp !

  Gillad av 3 personer

 11. Anders Lundin skriver:

  Du har 100% rätt Patrik.
  Gåtan med hur asylaktivisterna tänker är nog ingen gåta. Vi utgår ifrån att de tänker som var och en normal icke Värdegrundsfanatiker. De gör de inte. De tänker tvärtom.
  För dem är exempelvis miljöns (jordens resurser) ändliga men inte Sveriges kassakista.
  För dem är det inget konstigt att en svensk fattigpensionär får 7000 kr/mån och en s k ensamkommande kostar fr. 4000 kr/dygn. Pensionären har ju haft tur som är född i Sverige, inte den stackars flyktingen – han har ju bara haft otur.
  Orsak – verkan, biologi är okända begrepp för dem, åtminstone när det gäller flyktingfrågan.
  För dem är det logiskt att hjälpa en flykting i Sverige, även om du kan hjälpa ungefär 160 människor i flyktinglägerna för samma summa; ”vi måste visa hjärta, vi måste göra både och, eftersom det är faktiskt människor vi pratar om”. Ungefär som på alla andra områden i samhället där försöker man ju inte effektivisera och optimera…?

  Vad jag försöker säga är att jag faktiskt tror att det snudd på är en slags diagnos att vara Pk. De har TOTALT kopplat bort all logik och förnuft. De vill bara vara goda, fina, inkännande, tårögda humanister.
  Då kan inte sådana banaliteter som exploderande våldtäktstal, könsstympningar, hedersvåld, lavinarstade sjukhuskostnader, indragningar av bistånd till UNHR etc etc, skymma sikten: de är ju såå goda. Vi andra är ju bara trångsynta rasister.

  Gillad av 5 personer

 12. Richard skriver:

  Ja, Patrik, detta anser alla människor som inte är svårartat hjärntvättade eller fruktansvärt hycklande. Tyvärr så verkar politik och oligarkmedia fullständigt domineras av hjärntvättade och hycklare.

  Gillad av 7 personer

 13. Axel T skriver:

  Trender i tiden. På 70 :talet var det hippierörelsen. Make love not war.. Man rökte på och drogade så ögonen stod i kors. Jag var i deras ålder då, så jag vet. Det var en happening. Nu har vi miljömuppar, socialistiserade sossar och genushonor som inte gillar män. Det är nutidens happening dom driver, godhetsapostlar som vi arma skattebetalare får finansera.
  Nu när Lööfet får möjlighet att sitta i Lövfens knä och bidra med en budget som ytterst få kan tolka var kostnaderna ligger. Dom smetar ut migrationkostnaderna så det skall se trovärdigt ut. Man är ju livrädd att SD skall avslöja sanningen.

  Gillad av 2 personer

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Har bara den synpunkten att när Du var 16 år och reste till USA hade antagligen läst engelska sedan årskurs 4. Du hade mao sex eller sju års engelska bakom Dig. Håller i övrigt helt med. Rimligen borde erfarenheterna och kunskaperna från Sverige kunna vara en tillgång i Afghanistan.

  Gilla

  • 127 Hours skriver:

   Det har uppenbarligen gått så långt att inte förrän någon som struntar i hur det går för utvisade afghaner styr så kommer detta att gå att reversera. Det hela bygger på hyckleri, godhet by proxy, god och hjälpsam kan man bara vara personligen, inte via skatten och i synnerhet inte via andras skatt. De som kommer de ensamkommande nära har alltid ett egenintresse, batikhäxan, politikern, asylbaronen, tolken, SFI-läraren, advokaten, eller socialsekreteraren. De är beroende av de ensamkommande och andra som dem för sin karriär, sitt anseende och sin inkomst.

   Personligen så struntar jag fullständigt i de ensamkommande, det finns miljarder människor som jag hellre hjälper på jorden, de ensamkommande är toppen på migrationsberget för att de är den dyraste gruppen, dvs den som ger mest avkastning för kategorierna ovan.

   Gillad av 7 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, det är dilemmat i ett nötskal. I varje enskilt fall kan man hitta ömmande omständigheter och egenintressen. Hur human man än vill vara mot den enskilde, så måste varje land och varje rättssystem för större grupper bygga på opersonliga principer och ledare och domare, som agerar på högre, icke-partikulära nivåer. Men nu fungerar media som en psykologiskt och ideologiskt riktad multimegafon just för alla hjärtknipande enskilda fall och egenintressena kring dem. Media fångar upp även andra stämmor och intressen och den riktade kanonaden försvagar och slår ut rättsprinciperna, ledarskapet och dömandet. Situationen går inte att förändra förrän media har fått så mycket stryk och faktisk konkurrens att deras likriktning och ansvarsbefriade makt bryts. Först efter det kan (nya) politiker och domare få andrum och starkare ryggrad och sköta sitt jobb.

    Gillad av 2 personer

 15. Aurora skriver:

  Jamen så är ju USA ingen humanitär stormakt heller. Och du är ju ingen rasifierad (ekonomisk) ’flykting’ som omfattas av ’allas lika värde’.

  Gilla

 16. 127 Hours skriver:

  Intressanta uppgifter om Lööfs medlemskap i ytterligare en globalistklubb,, som också Bildt och Wallenbergarna är med i, jag undrar om inte herrarna Bildt och Wallenberg har mer att svara för än vad som är känt?

  Jag lyssnade på Jordan Peterson som var alldeles till sig över en ny video demokraterna gjort, lite lustigt och patetiskt, mannen är ju en mjukis innerst inne, men i den så attackeras kapitalet och de superrika (låt oss glömma att demokraterna och dessa sover i samma säng) men de är mitt intryck att CEOs som det sägs som nu tjänar 300ggr än arbetaren mot 30ggr tidigare och politiker som Lööf, Bildt och Wallström använder företagen som dessa använder Sverige, som något som kan mjölkas för sin egen karriär och vinning, folk i väst har inte fullt ut insett vad man vet i stora delar av världen att alla på toppen skor sig så mycket de kan och vi verkar vara inne ingen irreversibel trend där man kan sko sig tills det tar slut på något vis, som i upptakten till 30-talet i USA.

  Gillad av 2 personer

 17. rudmark skriver:

  Varför det kommer sk barn, dvs de uppger sig vara under 18 vare sig de är uppåt 40, är ju för att chansen att stanna, och sedan få hit familjen är större. än ifall 40åringen i sig skulle försöka få asyl, och sedan få hit tjocka släkten. Kallades ju förut (1970-2000 ca) för ankarbarn.
  Noteras att av de 9000 som fått sk gymnasieasyl har 100% ingen identitet.

  Gillad av 2 personer

 18. Pia Inden skriver:

  Samma villkor som dina gällde också för afrikanska studenter som kom till Lunds Universitet unde 60-talet. De klarade sig bra o bättre än genomsnittet svenska studenter vid universitetet utan speciella insatser. De skötte sig också mycket bra socialt, klarade att skaffa sig bostad, jobbade extra under somrarna, lärde sig svenska, tog sina examina o åkte tillbaka med sina förvärvade kunskaper för att hjälpa sina länder. De kom från länderna i Västafrika, Zimbabwe o äv ngn från Sydafrika. De var ett sextiotal.

  Inga speciella förmåner.

  Gillad av 2 personer

 19. Jan Andersson skriver:

  De är inte asylsökande, migranter eller något annat; de är arbetssökande. Den som söker arbete får ja eller nej, oftast med ett brev som säger ”Tack för visat intresse, men vi har inga vakanser just nu. Dont call us, we call you.” Mycket sällan bjuds en arbetssökande på hotell och middag, möjligen lunch om det gäller en viktig befattning.

  Gillad av 1 person

 20. Yvonne Wild skriver:

  Vart tog logiken bland svenska politiker vägen???? Det är de värsta flummarna som har styrt Sverige de senaste fyra åren. Och det har naturligtvis varit och är förödande för vårt land. Om vi inte får en regering som har åtminstone vanligt bondförstånd, då kommer det att bli revolution i Sverige. Det tror jag.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.