Den målmedvetna förstörelsen av betydelsefulla mänskliga erfarenheter

Patrik Engellau

Jag blir ofta nedstämd och trött av den råa enfalden i det tankemönster som styr vårt land. Jag vet att det finns system i galenskapen och att de styrande på olika ibland illistiga sätt oftast har egen nytta av dumheterna – till exempel att om de predikar för medelklassaren att det finns tre, 15 eller 48 olika mänskliga kön så blir medelklassaren alldeles konfys och osäker och vågar inte protestera mot den samlade attack av medborgarfientlighet som härskarna riktar mot medelklassen – men ibland kan jag inte ens tro på mina egna skarpa analyser ty de föreställningar överheten utsätter oss för är helt enkelt för rudis.

Just idag är jag knäckt över att de svenska skolmyndigheterna ännu inte nått den grad av pedagogisk insikt som varit uppenbar för mänskligheten i tusentals år. Denna trista anklagelse mot Sveriges härskare ska jag nu belägga genom att citera dels ur Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan, dels ur Muqaddimah. Vad jag kan se har myndigheterna med berått mod – eller möjligen till följd någon Rousseau-inspirerade mental störning – förkastat sedan länge vunna och väl beprövade insikter till förmån för ett nyuppfunnet, primitivt tänkande.

För den som letar efter postmoderna, PK-istiska idéer är läroplanen som att upptäcka Klondyke för en guldvaskare. Postmodernismen förkunnar som bekant att det inte finns någon stabil och verklig sanning och att kunskap, om det finns någon, inte kan överföras från en individ till en annan utan var och en måste själv finna sin sanning. På det viset får man elever som ska finna sin egen väg och upptäcka sin egen verklighet med läraren som ett vänligt mysande väsen som är där för att påminna lite då och då om demokratin, värdegrunden och grupparbetets välsignelser. Under rubriken Läraren ska finns följande fyra punkter:

• klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser,
• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa,
• klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet, och
• tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen.

Inte ett ord om någon sorts kunskapsinriktad pedagogisk gärning. Under rubriken Alla som arbetar i skolan ska redovisas följande uppgifter:

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land,
• aktivt främja likabehandling av individer och grupper,
• uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och
• visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt.

Samma där. Det talas visserligen här och där i dokumentet om kunskap men då verkar det vara mest kunskap om demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sådant som freden i Brömsebro och tyska prepositioner som styr dativ verkar vara en annan planet. (Jag har dock inte läst alla 204 sidorna, bara matt och uttröttad skummat igenom materialet. Man fattar att de som kan hitta ett annat jobb väljer att inte bli lärare.)

Muqaddimah är andra bullar. Det är den arabiske historikern, sociologen och allmänne tänkaren Ibn Khalduns främsta verk på 1 252 sidor i engelsk översättning. Skriften presenterades år 1377 och handlar om hur samhället är organiserat och hur människor förhåller sig till varandra, till exempel att sega ökenfolk som lever under hårda förhållanden uthärdar svält och elände mycket bättre än mer bortklemade människor som bor på bördig jord. Såklart att Ibn Khaldun även framför synpunkter på hur kunskap och värderingar lämpligen bör traderas mellan generationerna.

Ibn hänvisar till Aristoteles uppfattning att människan är ett socialt djur som behöver andra människor för sin över- och eventuella vällevnad. Människan lär sig ”av erfarenhet”. Varje individ ”inhämtar kunskap med hjälp av den erfarenhet som hans umgänge med andra människor ger honom… De som genom livet följer denna procedur blir bekanta med alla existerande problem, men att tvingas lära sig av erfarenheter tar lång tid”.

Om man ska lära sig allt själv blir det alltså ganska långdraget och komplicerat. Ibn påpekar att det finns en annan metod: ”Gud har gjort det möjligt för människor att inhämta denna kunskap mycket snabbare än genom egna erfarenheter, nämligen genom att följa de erfarenheter och lärdomar som de kan få från sina fäder, lärare och andra äldre personer. På det viset kan folk slippa att personligen inhämta alla erfarenheter och behöver inte personligen studera allting för att vinna klarhet.”

Ibn ömkar dem som saknar förmånen att på detta sätt lära av andra:

Folk som saknar kunskap eller traditioner i denna fråga – och folk som är ovilliga att lära av och följa andra – tvingas studera länge för att på egen hand lära sig dessa saker. De lär sig aldrig riktigt bra och den kunskap de inhämtar är osäker. Deras umgänge med andra människor planeras illa och uppvisar avsevärda svagheter. Deras möjligheter att försörja sig tillsammans med andra människor försvagas allvarligt.

De svenska skolmyndigheterna uppmuntrar, i sin dåraktighet, just det som Ibn Khaldun varnar för. Förstår inte våra härskare vad de gör eller vill de straffa det uppväxande släktet?

36 reaktioner på ”Den målmedvetna förstörelsen av betydelsefulla mänskliga erfarenheter

 1. matts ekman skriver:

  Med den skolförordning vi har krävs naturligtvis inga högre kunskaper hos lärarkollektivet. Inte undra på att lärarutbildningen inte lockar. Och innan skolförordningen ändras finns väl ingen anledning att höja lärarnas löner – det verkar vara mest ett vaktmästarjobb att övervaka elevernas självständiga kunskapsinhämtande. Det krävs en ordentlig uppröjning i skolsystemet – det räcker inte med några tjusiga ord från våra folkvalda.

  Gillad av 7 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Varje gång jag kommer tillbaka till Sverige och möts av denna absurda värld som Patrik Engellau beskriver i detta inlägg, frågar jag mig om jag har blivit galen eller bara befinner mig i en ond dröm och snart kommer att vakna upp i en upplyst förnuftig värld, ungefär som i det land jag just besökt.

  Hur har ett rationellt och framgångsrikt samhälle som jag växte upp under 1950-talet med inte minst sitt utmärkta gymnasium och framgångsrika universitet kunnat urarta så till den grad? Om några ondskefulla varelser bestämt sig för att radikalt förstöra ett väl fungerande land så har de faktiskt lyckats. Eller har landet misslyckats på grund av inbyggda strukturella svagheter som en tendens till en totalitär stat.

  Och ännu viktigare. Kan sjukan botas eller är patienten dömd att gå under. Inte ens det kan jag svara på. Politikerna kan inget göra eftersom de som bestämmer allt av betydelse är fundamentalistiska tjänstemän i höga maktfullkomliga positioner som struntar i vad en minister som en Jan Björklund tycker och tänker för inte tala om de stackars medborgarnas uppfattningar.

  Med det nya grasserande genusvansinnet kommer det bara att bli värre och alla som tänker utanför boxen kommer sannolikt att hamna på mentalsjukhus eller på annat sätt tillintetgöras. Jag tror att många idag upplever en situation som kan jämföras med de tyska judarnas vid Machtübernahme 1933 eller vid början av den kinesiska kulturrevolutionen. Precis som då så vägrade vanligt folk att inse vad som väntade. Betänk bara att en mäktig stat som känner sig hotad är kapabel till allt. Det är där vi befinner oss idag.

  Om exempelvis SD helt ignoreras så finns det ju ingen anledning att alla 1.2 miljoner människor i landet som röstat på SD skall bidra med skatter eller liknande utan i stället skapa ett oberoende civilsamhälle. Vad som håller på att hända är ju inget annat än ett införande av ett slags apartheidsamhälle, där en dryg sjättedel av landets befolkning håller på att fråntas sina rättigheter.

  Gillad av 24 personer

  • akenastgards skriver:

   Håller med dig i varje ord. Du skriver alltid intressant, för den delen.

   Angående det sista stycket, varför de som röstade SD skall bidra med skatter och inte istället skapa ett oberoende civilsamhälle:

   Under valvakan förra söndagen gick mina tankar åt det hållet. Varför är det under 20% som inser att det Sverige som vi känner håller på att gå under? Det är ju så mycket som är fel, inte enbart invandringen utan just skolan, vården, rättsväsendet, försvaret och alla myndigheter som styr dessa. Hur kan man rösta på en fortsättning i tangentens riktning?

   Precis som Mattias Karlsson skriver på facebook idag, är det många som inte förstått hur allvarligt läget är för Sverige. Om man förstår det så röstar man på sverigedemokraterna; inte för att det är det perfekta partiet utan för att de är det enda lilla hopp vi tycks ha för ett stopp för vansinnet.

   Men det är trots allt över 1 miljon svenskar som begriper vart vi är på väg. Och det är något att jobba med. Kanske skulle man just skapa ett parallellsamhälle för de upplysta; det var vad som slog mig när rösterna räknades in under valvakan. Vi bör verkligen börja gynna varandra och inte de som förslösar våra skatter. Motståndarna gör ju tvärtom – i Växjö finns ett kafferosteri som ägs av en person som kandiderar för SD i Växjö. I augusti bytte Växjös största krog och uteställe kaffeleverantör för att ägaren till rosteriet är sverigedemokrat! Det är fruktansvärt och det enda raka är att vi som förstått vart ländet är på väg hjälper varandra.

   Gillad av 7 personer

   • larslindblog skriver:

    Expo ägnar sig åt en hel del brottslighet , inrikesspionage , åsiktsregistrering , skattebrott , –mm- vi har ingen insyn i varifrån pengarna kommer . ingen insyn i hur dom används-ingen insyn i de anställdas löner …Skatteverket har själva erbjudit Expo att sekretessbelägga allt som rör Expo. Det var chefen..en kvinna som heter Segeljakt som var inblandad om jag minns rätt.

    Att som Björklund förmedla 44 000 till detta är så avskyvärt att jag knappast finner ord. Tänk vad många frukostar hemlösa kunnat få för 44 000 :-

    Fy 17 för Björklund kan jag väl få dra till med i alla fall ??

    Gillad av 8 personer

   • Vax skriver:

    Och Jan Björklund har fått min röst för några val sedan. Skammens rodnad.
    O.T.
    Läst på,Samnytt. Enligt den inom den genusteoretiska akademin förhärskande uppfattningen är kön endast en social konstruktion. På senare tid har det allt oftare börjat ställas krav på att de naturvetenskapliga disciplinerna ska anpassas till det synsättet. En professor på Lunds universitet avkrävs nu en ursäkt för att i en föreläsning på läkarprogrammet ha pratat om biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. Krav ställs på att han byts ut. Det skriver Academic Rights Watch.
    Galenskapen accelererar.

    Gillad av 5 personer

 3. Christer L skriver:

  Jag tror att det här handlar om att Myndigheten vill nå fram till invandrarna bland eleverna och sent omsider försöka att reparera den brist på förståelse för och värdesättande av sådant som ”samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” som länge nu varit ett allvarligt störmoment i svenska skolor. Myndigheten kan inte öppet rikta sig till vissa av eleverna, men sannolikt är det inte de svenska som saken gäller: ”… att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt.” Detta som ”svennejävlar och svennehoror” råkar ut för dagligen i våra skolor. Det här kan ses som en uppräkning av centrala problem som allvarligt förvärrats i skolan på grund av tillflödet av invandrarelever, som under sina tidiga levnadsår blivit präglade av helt andra kulturer eller brist på sådant, och som ofta inte ens är jämnåriga med svenska elever. Därmed kan alltså en statsorganiserad indoktrinering av den så kallade värdegrunden i svenska gymnasieskolor föras fram som nödvändig och överordnad inlärningen av vanliga skolkunskaper. Men den här vaga och fega hanteringen kommer bara att öka på missförhållandena.

  Gillad av 2 personer

 4. Björn G skriver:

  ”Förstår inte våra härskare vad de gör eller vill de straffa det uppväxande släktet?”

  Våra härskare förstår precis vad de gör och de som röstar på våra härskare vill ha det såhär.

  För det var minst 82.47 procent som önskade det, i valet helt nyligen!

  Gillad av 6 personer

 5. olle holmqvist skriver:

  ”dlrowehtdnuora”
  baklänges skrivet för att inte bli omedelbart läst.Om du vill erfara gör nu så här:
  be en kompis söka på nätet rättvänt. Spela upp.Om det för dig liksom för mig
  tar en stund att förstå orden – så kommer det sedan, ev. med hjälp. Nu min poäng:
  -När man gång av egen prestation tillägnat sig någon insikt – då sitter den där,

  D:o med ”Gubben i månen”

  Lärdom: eget initiativ kan inte kommenderas fram (logisk tautologi & absolut sant, tror jag)

  Gillad av 3 personer

 6. Östanskog skriver:

  Var finns problemet? Herr Engellau själv praktiserar nästan allt detta på DGS. Jag tar tre punkter:
  ”. . . diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser,”
  ” . . . analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa,”
  ” . . . främja likabehandling av individer och grupper.”

  Gilla

 7. olle holmqvist skriver:

  I dubbeltydig men inte tvetydig betydelse, ännu en pedagogisk belysning. Läst för ca 60 år sedan i tror jag den hette ”Spanska berättelser”.

  Inbördeskrig på halvön. De besegrade tågas förbi den segrande kommendanten. Bredvid honom ser en av hans de sina, bland de dödsdömda i paraden – sin egen kusin. Utropar obehärskat till el commandante: ”Inte han inte han” El Commandante: ”Jaså…jaha, och vilket instrument spelar han ?” Musikalisk färdighet ledde nämligen till benådning och underhållningsplikt inför segrarna.

  Nu hade dom två veckor på sig att lära ett instrument. Det gick, och bokstavligt talat inför
  väntande exekutionspatrull. Uppspelning levererades. Han levde vidare, och han försäkrade
  – att det där instrumentet, det vill han aldrig mera se.

  Fråga är det kvalitetsskillnad mellan dessa pedagogiska metoder ?

  Gilla

 8. olle holmqvist skriver:

  nedan rättad version, ber om ursäkt, slopa förra version

  I dubbeltydig men inte tvetydig betydelse, ännu en pedagogisk belysning. Läst för ca 60 år sedan i tror jag den hette ”Spanska berättelser”.

  Inbördeskrig på halvön. De besegrade tågas förbi den segrande kommendanten. Bredvid honom ser en av hans de sina, som i sin tur, bland de dödsdömda i paraden ser – sin egen kusin. Utropar obehärskat till el commandante: ”Inte han inte han” El Commandante: ”Jaså…jaha, och vilket instrument spelar han ?” Musikalisk färdighet ledde nämligen till benådning och underhållningsplikt inför segrarna.

  Nu hade dom två veckor på sig att lära ett instrument. Det gick, och bokstavligt talat inför
  väntande exekutionspatrull. Uppspelning levererades. Han levde vidare, och han försäkrade
  – att det där instrumentet, det vill han aldrig mera se.

  Fråga är det kvalitetsskillnad mellan dessa pedagogiska metoder ?

  Gilla

 9. Anders Lundin skriver:

  Förstår till fullo skribentens uppgivenhet. Har två vuxna barn som blivit utsatta av den svenska skolan. Många smått overkliga diskussioner har det blivit under deras skolår med lärare. Minns en speciellt: när dotterns matematiklärare påstod – med stor övertygelse – att även om eleven hade rätt svar på en uppgift kunde läraren ge fel, av det enkla skälet att eleven hade kommit fram till rätt svar på, fel sätt!
  Jag frågade läraren om denne trodde exempelvis om vad min arbetsgivare var intresserad av mest: rätt svar (siffror) när jag rapporterade in i företagets logistiksystem ELLER hur jag kommit fram till mitt svar om det var felaktigt. Läraren förstod nog inte mitt exempel ens…
  Vidare har genusperspektiv och värdegrundstrams varit viktigare än kunskaper i mina barns skola. Detta har predikats t o m på mattelektionerna!
  Sverige är förlorat. Marxisterna har hjärntvättat en hel befolkning och jobbar nu i raskt takt med att sänka Moder Svea. Mattias Karlssons ”segra eller dö”, är ingen överdrift. Tyvärr.
  Synd att SD var så flata och mesiga i valrörelsen och dessförinnan. Ännu mer synd att de inte protesterar mot det uppenbart riggade valet. Feghet?

  Gillad av 6 personer

  • Rune skriver:

   Givetvis är SD flata och mesiga tack vare att det är endast tre personer i ledningen som får tänka och ha åsikter. Alla andra måste ligga lågt för att inte åka ut ur partiet. Det blir ju inget klös i ett parti som har ett sådant inre klimat.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Det är omöjligt att rigga det svenska valsystemet. Lokalt räknade fysiska röster är det bästa valsystem som går att önska sig, låt oss ej skapa opinion för någonting annat.
   I övrigt håller jag med dig.

   Gilla

   • Anders Lundin skriver:

    Med ”riggat val” menar jag bortkastade valsedlar, folk som kommer till vallokalen och någon annan har redan röstat i deras namn, valkretsar som rapporteras in på valkvällen men som inte ackumuleras i respektive partistapel, sms-massutskick på valdagen från S till utanförskapsområden med felaktig information om SD och M, vallolkalsarbetare vars SD-hat finns att läsa om på deras Facebook-sida, valsedlar som lagts på hög utan att placeras i respektive valurna etc.
    Allt detta är dokumunterat. Frågan är alltså inte OM otillåten valpåverkan ägt rum, utan HUR mycket.

    Gillad av 1 person

   • Anders Lundin skriver:

    Rapporteringen har kommit i strid ström. Även i msm. Den Arga Blatten har gjort en bra sammanställning i videoformat. Dessutom kunde alla som följde rapporteringen på valkvällen se att i takt med att valkretsarna rapporterade in (ungefär efter ca 2500 av 6004) ändrades INTE staplarna på respektive partier, undantaget YTTERST marginellt. Och jo, jag förstår den matematiska verkligheten; att det ändrar sig långsammare efterhand…men det räcker knappast som förklaringsmodell. Dessutom kraschade Valmyndighetens server. Ändå fortsatte rapporteringen utan bekymmer och utan kommentarer från de s k experterna…?
    För övrigt uppmanar jag alla att använda sitt kritiska tänkande, vilket även myndigheterna gjorde INNAN valet…
    Slutord från mig.

    Gilla

 10. Bo Svensson skriver:

  Om skattemedlen ägnade ändamålet folks förkovran betalades ut i takt med att man förkovrade sig och att man för pengarna skaffade sig undervisningen som man fann bäst, hur skulle då dessa krav formuleras? – Man skulle alltså visa att man tillgodogjort sig kompetens beträffande förhållandet till sina medmänniskor.

  Först visa att man begriper hur ”mänskliga rättigheter” låter sig förena – eller inte – med sans och vett och rimliga krav på dem som skall ställa upp med sådana åt dem som gör anspråk på att förses med sådana.

  Klargörandet av demokratins fundamenta som yttandefrihet och fungerande samhällsdebatt som förutsättning för att stävja galenskaper i tid innan de infekterat hela samhället.

  Göra troligt att man inte är mobbare eller är rigid beträffande vilka man solidariserar sig med.

  Behövs det något mer?

  Gilla

 11. Vaknauppnu skriver:

  Ja ja det är bedrövligt, men nu kräver ju Jimmy nyval i.alla fall annars jävlas han ”ända in i kaklet”:) Får se om det hjälper alla ormar är inne i systemet nu, Det blir ett helvete att nysta upp detta. Funderar allvarligt på Brasilien

  Gilla

 12. Jan Andersson skriver:

  Är lärare alla offer för postmodernismen? Eller finns samma fördelning av sympatisörer för till exempel SD även inom lärarkåren som i det övriga samhället? Det måste vara ett helvete att ha ovanstående läroplan som ett damoklessvärd ovanför hjässan när man vet bättre.

  Vore jag lärare idag skulle jag diskutera ovanstående teser med eleverna en lektionstimme första veckan ett nytt läsår och även lägga fram alternativet med matnyttig kunskap och vilka jobb man kan få i vuxenlivet och vad man kan tjäna. Sedan får eleverna välja vad de vill helst vill veta, och ingen PK-rektor kan säga att läraren inte har beaktat läroplanen.

  Vore det jag skulle jag till och med berätta vilka arbetsgivare och branschföretag som finns på orten och vilka kompetenser som efterfrågas.

  Gilla

  • matisalj skriver:

   Har du funderat över hur du med din planering skall täcka upp hela det centrala innehåll som jag utgår ifrån att du känner till då du ger intryck av att kunna läroplanen baklänges och framlänges.

   Gilla

 13. Werner Von Winkelbaum skriver:

  Om jag minns ratt, och om man ska tro Peter Englund, ska Klingspor – nar han insag nederlaget vid Poltava – ha sagt till Kung Karl XII ”Allt ar forlorat”.

  Samma kan sagas om Sverige. Allt ar forlorat. Demokrati ersatts av klanvalde. Frihet for kvinnor ersatts av forvisning till kok och barnkammare. Tro I stalled for ifragasattande. Jamlikhet mellan konen ersatts med mansdominans. Enfold I stalled for mangfald.

  Snart stangs denna blogg ned. Sic transit Gloria Mundi.

  Werner

  Gillad av 1 person

 14. PV544S skriver:

  Den kristna värdegrunden har ersatts med syntetiska värdegrunder av myndigheter och företag.
  Resultatet är uppenbart, men någon förändring finns inte framröstat i årets val.

  Gilla

 15. Rektorn skriver:

  Patrik Engelau menar att svenska skolan helt förkastat en hel del erfarenheter som gjorts och numera använder sig av ett nyuppfunnet, primitivt tänkande och detta belägger han med ett utdrag ur SFS.

  De punkter han letat upp i SFS 2011:144, kan ju i sig vara både diffusa och ligga till grund för missuppfattningar men naturligtvis finns det styrning i detta. När han skriver ”Inte ett ord om någon sorts kunskapsinriktad pedagogisk gärning”, beror ju detta på att han antingen inte vet vad han pratar om eller försöker föra läsaren bakom ljuset.

  Alla som jobbar i skolans värld VET att det i 1kap5& i skollagen, också kallat portalparagrafen, står att ”all undervisning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Med det som grund ter sig punkterna från SFS 2011:144 ganska självklara och förnuftiga men då faller också Engelaus hela argumentation och därför gissar jag att han bestämt sig att bortse från skollagen eftersom det med den inte blivit någon artikel.

  Allt som Engelau menar saknas i den svenska skolan inte bara finns utan är till och med lagstiftat. Dessutom har vi en skolinspektion som i 3-årscykler inspekterar samtliga skolor och en av huvudpunkterna är alltid hur rektor säkrar portalparagrafen.

  Jag betraktar Engelaus artikel som ett illa underbyggt inlägg skrivet med ofärdig research.

  Gilla

  • Maniscalco skriver:

   Nu säger väl PE i och för sig både att det finns formuleringar om kunskap (som mest verkar beröra demokratifrågor) och att han bara skummat igenom underlaget. Men, inte helt oviktigt är väl den förskjutning som skett i det svenska samhället av begreppet ”vetenskap”. Idag tillmäts ju i vissa kretsar s k Genusvetenskap, samma tyngd som exempelvis Historia och Matematik. Påverkar då inte detta såväl rektors som skolinspektörernas bedömning av undervisningskvalitén?

   Gillad av 1 person

 16. Hovs_hällar skriver:

  Det är sant att lärarutbildningen helt infekterats av PK-sekt-tänkande, och att detta bland annat lett till förkastande av beprövad erfarenhet.

  https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  — Forskningen på området säger, föga oväntat, att elever INTE ska lämnas att ”själva söka kunskap”, då detta får exakt de konsekvenser som nämns av Ibn Khaldoum ovan.

  Detta visste man alltså redan på medeltiden.

  Gilla

 17. Martina skriver:

  Ja.
  Utan att fördjupa mig i hela texten och alla efterföljande kommentarer, så protesterar jag kraftigt mot den generaliserande skrivningen kring vad läroplanen förmedlar och skolan ägnar sig åt.
  Läroplanen har lite förenklat två delar, där den ena delen handlar om skolans uppdrag att bidra till att unga utvecklas till nyfikna, kompetenta, ansvarsfulla och demokratiska goda samhällsmedborgare. Den andra delen handlar om skolans kunskapsförmedlande uppdrag, och de ämnen med centralt innehåll och förmågor/kunskapskrav som undervisningen ska ge varje elev möjlighet att utveckla. Den andra delen verkar den kritiska skribenten inte ens ha orkat läsa till, men det är den som till mycket stor del styr skolans undervisning i vardagen.
  Dessutom antyder Engellau och andra i kommentarsfältet att inkompetenta lärare och hela skolor har ett arbetssätt som helt bygger på att eleverna själva ska söka sin kunskap genom luddiga grupparbeten. Det var en form av pedagogik som användes gandka utbrett i skolan på 70-, 80- eller kanske t o m framåt 90-talet (beroende på om man fokuserar på grupparbetesbiten eller forskabiten), men dagens undervisning har huvudsakligen helt andra upplägg. Folk tar sig ofta friheten att sitta hemma på sin kammare och kritisera skolan utifrån sina förlegade, ofta direkt felaktiga perspektiv, men eftersom ALLA har gått i skolan, så anser sig ALLA ha rätt kompetens att uttala sig om hur den svenska skolan fungerar. Detta gör mig tämligen irrirerad. Och ledsen. För den debatten orkar och vill jag inte prioritera att ta. Jag och oerhört många lärarkollegor runt om i landet jobbar istället häcken av oss för att dagligen lyfta några elever till…. Sammanställa lite bättre faktaunderlag för att kunna ge högklassig katederundervisning, skapa anpassningar och stödstrukturer för våra elever med andra behov, utforma varierade övningar och laborationer för en intresseväckande och lustfylld lärandesituation och formulera feedforward för varje elevs optimala kunskapsutveckling.
  Samtidigt ska vi, för att orka, tvingas blunda och stänga öronen för pikarna och det hånfulla gnället från folk som inte har en aning….
  Beklagligt.

  Gillad av 1 person

  • matisalj skriver:

   Tackar för detta inlägg som jag instämmer till fullo i. Kommentarsfältet svämmar över av röster som inte har en aning om hur verkligheten ser ut, men gärna genom den ena generaliseringen efter den andra ger intryck av ha veta allt om hur den svenska skolan är uppbyggd och fungerar.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.