Svenskarna och deras åsikter #8

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet ställde DGS med hjälp av Sentio frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Här redovisas, något efter valet, den sista undersökningen. Jag som redovisar dessa undersökningar heter Anders Leion och är skribent på Det Goda Samhället.

Den undersökning som nu redovisas, den åttonde i serien, återger väljarnas inställning till påståendet Anser du att ordet värdegrund är nödvändigt för att rätt styra våra liv eller anser du att det är ett luddigt ord, avsett att dölja motsättningar och andra svårigheter i livet? (I diagrammen är frågan förkortad).

Här nedan i diagrammet återges resultaten för alla, könen och olika åldrar. Fler män anser detta vara ett luddigt ord än de som anser det vara nödvändigt. Bland kvinnorna är resultatet motsatt. Ju äldre åldersgruppen är, dess större andel anser att ordet är onödigt. En, kanske något lättsinnig tolkning, är att se de yngre som mer väluppfostrade och de äldre som mer självständiga.

Svaren uppdelade på de politiska partiernas sympatisörer är mycket avslöjande.

För att använda denna fråga som ett lackmustest på partiernas värderingar kan man skapa ett nettovärde genom att från andelen som säger ”ett ord avsett att dölja motsättningar” dra andelen som anser att ordet är ”nödvändigt”. Vi får då följande lilla tabell:

Vem hade trott att vi skulle få denna gruppering? L som ohotad bärare av värdegrundens guldmedalj – och centern bredvid de skeptiska? (Kd och S ligger alldeles intill Mp med -12 och – 8,43). L är det mest extrema av de ”idealistiska” partierna i riksdagen. Är alltså L i själva verket lika orealistiskt som de? Och det C som i debatter och beslut framstår som en av de andra tre idealistpartierna ligger här så pass nära realisterna!

Kanske skulle tillvaron i riksdagen bli enklare om partierna närmade sig sina själsfränder istället för att låsas av sin historia?

16 reaktioner på ”Svenskarna och deras åsikter #8

 1. Aha skriver:

  Utifrån könsfördelningen kan man säga att en tredjedel av befolkningen är värdetalibaner.
  Det här med värdegrund är ett med ett undantag, Norge, ett svenskt påfund.

  Värdegrunder blir ofta liktydigt med floskler varvid ”allas lika värde” används för att stöta ut de som anser att folkgruppers värde variera i termer av kultur och arbetsförmåga. Andra värdegrundsfloskler är ”gilla olika”, ”mångkultur är bra”, ”man kan inte ställa grupper mot varandra”, ”man kan göra både och”. En stark värdegrund är att SD anses vara (läskiga) rasister med ett i grunden nazistiskt tänkesätt. SD-anhängare omfattas sålunda inte av ”allas lika värde”, de är helt enkelt inte lika värde och det har därför hänt att SD:are inte får vara med i fackföreningar. I public services utbud värderas SD-ideologi som värdelöst och SD:are är följaktligen persona non grata. De omfattas åter igen och under inga omständigheter av ”allas lika värde”.

  Vänsterpartiet är dock på motsvarande sätt inte besvärade av ett värdemässigt avståndstagande vilket egentligen bevisar floskeln värdelöshet. En för det här fallet dokumenterad kommunisbakgrund är ju betydligt läbbigare än en pådyvlad och därmed förnekad, nazistbakgrund hos SD.

  När alla omfattar samma värdegrund blir det som i Nordkorea.

  Gillad av 5 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Förr var väl de flesta lärare folkpartister. Självklart svarar de pedagogiskt enligt läroplanen på denna fråga. Centerns folk (gamla Bondeförbundet) har fortfarande mycket klokt folk ute i kommunerna, med få eller inga ideologiska kopplingar till partistyrelsen i Stockholm.

  Gillad av 2 personer

 3. Ola-Conny skriver:

  Faktiskt intressant, jag tycker resultatet med L och C visar på att en stor andel människor röstar på ”sitt” parti oavsett, och för i synnerhet dessa två partier så har partiledningen, som tidigare (och nu endast svängt retoriskt, handling återstår) M gjorde, lagt sig långt från sina egna väljare. Mycket tror jag beror av kommunpolitik, i kommuner där ”ens” parti är starkt så rör det frågor som vägar och en ny skola, byggprojekt och så vidare, man sätter detta främst, om då rikspolitiker i Stockholm grips av vansinne som Lööf så ignorerar man det och röstar C ändå på riksplanet, man röstar på ”sitt” parti TROTS partiledningen. Jag tror detta är tydligast i C, men kanske också L, jag har aldrig förstått mig på de som röstar på L, vad är syftet med partiet?

  Gillad av 1 person

  • Ola-Conny skriver:

   Tror jag tänker fel om L, folk som röstar på dem är nog helt enkelt värdetalibaner, jag lyssnar inte på politiker så mycket och har endast sett Björklund, hans militära bakgrund är ju perfekt falsk flagg.

   Gillad av 1 person

   • Ola-Conny skriver:

    Liberaler är nog de mest korkade av alla, de har den mest logiskt inkonsistenta politiken av alla, sossarna kan man ju ändå förstå, de har gjort parasiterandes till hög konst, moderater likaså med deras kompisar med privata skolor eller vårdcentraler.

    Gillad av 5 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Om man anser att begreppet ”värdegrund” så som det används polemiskt är ett verktyg för att förbjuda opposition, ett verktyg för att låta politiker bete sig som svin utan att det har några följder, en Gygesring — vad svarar man då på frågan? ”Vet ej”? ”Inget av alternativen”?

  Gillad av 1 person

  • Richard skriver:

   Man svarar ”det är ett luddigt ord, avsett att dölja motsättningar och andra svårigheter i livet” eftersom det är närmast sanningen och åtminstone pekar mot den sanna betydelsen.

   Gillad av 2 personer

 5. Anders frågar... skriver:

  Första frågan måste bli;
  Vad menas med värdegrund?
  Tar man hjälp av artikel 2 i Lissabonfördraget blir det;

  Respekt för människans värdighet.
  Frihet.
  Demokrati.
  Jämlikhet.
  Rättsstaten.
  Mänskliga rättigheter.
  Rättigheter för minoriteter.

  Och att dessa värden skall vara gemensamma för hela Unionen och kännetecknas av;
  Mångfald.
  Icke diskriminering.
  Tolerans.
  Rättvisa.
  Solidaritet.
  Jämställdhet.

  Det blir mycket att hålla i huvudet.

  Nu till det stora kruxet. Vid huvudsakligen utomeuropeisk migration kommer många olika kulturer in i Europa, som inte alls delar Unionens intentioner. Kulturella skillnader bygger i hög grad på just olikhet i värdegrund.

  Skall dessa andra kulturer då tvingas att ändra på sin egen kultur och identitet? Och vart tar då respekten för kulturella minoriteter vägen? I rättigheterna ingår ju även ett försvar av mångfald, och att inte någon skall behöva diskrimineras för den. I Sverige har vi exempelvis Samerna, som tillhör en urbefolkning.

  Att tvinga på andra kulturer egna kulturella preferenser och värderingar handlar djupast sett om kulturmord. Speciellt om det styrs från ett högt upp liggande maktcentra.

  Det finns något oförlöst och ogenomtänkt i Unionens vackra artikel 2 i Lissabonfördraget. Skall Unionen påtvinga oss en monokultur, med en enda gemensam värdegrund? Eller skall mänskligheten fortsatt få bestå av en kulturellt diversifierad mångfald – även inom EU:s gränser? Denna infallsvinkel sätter begreppet värdegrund och migrationspolitik på sin spets. Bilden kompliceras ytterligare av att kulturell enhetlighet oftast sammanfaller med geografi.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Ja det blir väldigt egendomligt. De här vackra flosklerna om ”mångfald” osv….. Vad händer nu om det kommer hit stora mängder folk som är ”mångfaldiga” nog att INTE ställa upp på de här teserna? Ska de här invandrarna i ”mångfaldens” namn uppmuntras fortsätta med sina mot värdegrunden stridande värderingar?

   Det hela blir en hel serie absurditeter, av närmast schizofren omfattning.
   Men där befinner vi oss nu. Och värre blir det.

   Gillad av 8 personer

  • Ulf skriver:

   Alla kulturer försvarar sitt eget. Ställer sig själva i centrum. Tar parti för det egna. I kultur ingår alltid egna val, uppkomna via historiska skeenden. Bekräftade och förankrade som traditioner och specifika moralregler.

   I klankulturer väljer man att följa blodsband. De ger stadga och trygghet. Klanen vänder sig inåt, mot det egna släktskapets mer starka band.

   I ett sekulariserat samhälle, som Sverige, har vi valt att följa individualiteten, den personliga friheten och den egna självständigheten. Och därmed flyttat ut allt yttre försvar, av det mer gemensamma, till myndigheter och olika institutioner. Ett annat sätt att organisera samhället på. En mer sen version. Hittills framgångsrik men mycket mer sårbar än den klanen valt. Den åldrigt väl beprövade och starka.

   Klansamhällen och mer sekulariserade lever på olika livsplattformar. Kalla det gärna för värdegrund. Vi får nog räkna med att försvar av olikhet, i kulturell värdegrund, kommer att bli till en del av det nya Sverige. Med åtföljande motsättningar, som vi står tämligen yrvakna inför. Klanröstning kan knappast komma som en överraskning. Det följer som ett brev på posten med klantillhörighet. Inget särskilt att förvånas över.

   I det längre perspektivet kan man bli mer osäker och oroad. EU klarade inte av att hantera forna Jugoslavien. Som uppbars av religiösa, etniska och historiska olikheter. Vad pekar på att EU, inom sina gränser, i längden kommer att klara av en förstärkt kulturell mångfald? Med skiljaktigheter i etnicitet, religion och klansammanhållning.

   EU utgörs delvis av ett folkligt experiment, styrt uppifrån. Till del sammanhållet av fina ord, deklarationer och höga ambitioner. Vi blandar nu värdegrunder i ett rasande tempo. Och som alltid är det verkligheten själv som får sista ordet.

   I min värld fjärmar vi oss allt mer från en gemensam värdegrund. Det är de splittrande krafterna som ökar i styrka. Vi klarar inte riktigt av att absorbera den omfattande migrationen som hittills skett. Samhället själv hotar att spricka isär. Det redan osäkra blir snabbt ännu osäkrare.

   Talet om en gemensam värdegrund tar enbart bort fokus från de mer reella problem vi står inför. Dags att vakna upp till en mer realistisk diskussion.

   Gillad av 4 personer

 6. Steven Jörsäter skriver:

  Intressant! Värdet för C har sannolikt att göra med den stora skillnaden mellan partiledning och väljare. Den förra hade säkert fått än värre siffror än L. Men Ls position är belysande. Det blir tydligt varför partiet inte kan åstadkomma något vettigt. Och det ger Patrik rätt när han betraktar C och L som hopplösa.

  Gilla

 7. Hans Jensevik skriver:

  När någon hyllar en värdegrund är min fråga, ”Vad är det för fel på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna?”. Den räcker väl? Vad mer behövs? Jo, det är fråga om att genom värdegrunder reformera människan, att åstadkomma den ”moraliskt handlande socialistiska människan”. Och det gillar Liberalerna bäst!!! Snacka om indoktrinering. Som kommunal tjänsteman före sekelskiftet menade ”vi” att Folkpartiet var partiet för alla förvirrade som blev över, i kommunstyrelsen i Uppsala förr, två söp och två var nykterister, två var ateister och två frimicklare, etc. Liberalerna verkar vara som Svenska Kyrkan, de har ett mycket fint budskap som de inte har förstånd att föra ut. Eller så är de blivit infiltrerade och inte begriper det utan åkt med …..

  Gillad av 2 personer

 8. Sixten Johansson skriver:

  Intressant att se hur långt ner i ryggmärgen den verbala hjärntvätten har gått. Men egentligen är både befolkningens och maktelitens ordtyckeri bara luft och betingning. Den verkliga hjärntvätten arbetar subtilare och djupare.

  En lysande analys av värdegrundismen har nu skrivits av Per Hagenäs på morklaggning.wordpress.com: ”Den rätta värdegrundens dolda agenda” och ”Paradigmskiftet från gruppomsorg till individomsorg”.

  Märk väl att det centrala inte är ”värden”, utan ”rätta värdegrunden”. Värdegrundismen är tanketotalitär, maktelitens verktyg för att säkra inte bara kursriktning, acceptans och arbetslojalitet, utan total kontroll av att de underlydande bekänner sig till, tänker och tror detsamma som makteliten påstår sig tro på och handla efter. Makteliten anger lösenorden – ”fel uttal” av deras shibbolet leder till utstötning.

  Inget av det uppräknade i Lissabonfördragets artikel 2 är fasta ”värden” enligt vardagsmatematiskt tänkande. Varje term är flytande och makteliten har inget intresse av fastare konsistens och ramar. Vår tids politiska retorik är bara orddiarré kletad på kulisser.

  Vi kan tänka oss varje ”värdeterm” som ett kryss på en linje. Det anger en balanspunkt mellan motstående krafter. Om ena ändan försvagas börjar krysset röra sig ditåt. Om inget bromsar glider krysset över en osynlig brytpunkt. Där börjar positiva effekter förbytas i negativa, allt destruktivare. I vardera ändan slutar varje linje i upplösning, vansinne, död, kaos eller järnhård diktatur.

  Gillad av 2 personer

 9. W skriver:

  Ytterligare fall av valpåverkan uppdagas. Nu kommer rapporter från ambassaderna i London, Madrid och Berlin att Sverigedemokraternas valsedlar stals medan förtidsröstningen pågick.
  Ambassader i tre länder har rapporterat att Sverigedemokraternas valsedlar stulits. Händelserna har anmälts till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som uppger att man inte tänker gå vidare med saken.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.