En titt på anklagelserna mot Ungern

Patrik Engellau

Den 11 september beslöt Europaparlamentet med mer än två tredjedels majoritet att det finns en ”klar risk” att Ungern åsidosätter artikel 2 i Lissabonfördraget varför en process mot Ungern enligt artikel 7 ska inledas.

I artikel 2 stadgas att:

Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Artikel 7 måste man läsa flera gånger för att begripa så låt mig förklara vad jag tror att jag begripit. Europeiska rådet, som består av medlemmarnas statschefer samt en ordförande (Donald Tusk) och kommissionens ordförande (Jean-Claude Juncker), kan ingripa på två sätt mot medlemsländer som anses bryta mot artikel 2. Det mildare ingreppet är att säga ajabaja. Det hårdare är att begränsa medlemmens rättigheter, till exempel rättigheten att rösta i EU. Ett annat möjligt straff är att dra in bidrag.

Parlamentets beslut den 11 september satte igång en sådan process. Det blir nu Europeiska rådet som ska välja åtgärd. Om rådet inte nöjer sig med att säga ajabaja utan vill gripa in mot Ungern med skarpa åtgärder måste beslutet emellertid vara enhälligt. Det betyder att varje medlemsland har vetorätt mot ett beslut om att näpsa Ungern på allvar. Man räknar med att Polen, som sympatiserar med Ungern, skulle lägga in sitt veto. Det blir därför sannolikt bara pekpinnar och fyrop mot Ungern, vilket förstås är illa nog för Viktor Orbáns regering.

Bakgrunden till hela förfarandet är att den holländska, gröna EU-parlamentarikern Judith Sargentini författat en rapport om ungerska brott mot artikel 2. Jag har inte lyckats hitta rapporten men däremot en anklagelseakt som eventuellt är just rapporten. Anklagelseakten är emellertid sanslöst byråkratiskt skriven och verkar författad av en kommitté på femton jurister. Å andra sidan ger den ett gediget intryck.

En populärversion av anklagelserna finns på den gröna EU-gruppens hemsida. Till exempel köptes den sista icke-statliga tevekanalen nyligen av en vän till Viktor Orbán och blev därefter regimvänlig. Vidare djävlas den ungerska regeringen med det universitet i Budapest som har kopplingar till George Soros. Dessutom ska Ungern slösa bort EU-bidrag på olämpliga projekt, till exempel en järnväg mellan två byar där Viktor Orbán växte upp. En del pengar ska också ha gått direkt i fickorna på Orbán och hans vänner. Regeringen ska vidare ha sänkt pensionsåldern för domare till 62 år för att bli av med trilskande domare och tillsätta egna. Efter kritik från EU ska regeringen dock ha höjt pensionsåldern till 65 år men de pensionerade domarna inte fått tillbaka sina jobb.

Min erfarenhet av den sortens anklagelser är att de normalt bygger på en kärna av sanning. Men när man gräver djupare kan det gå åt vilket håll som helst, antingen stämmer allt eller inget eller mittemellan. I det här fallet kan man få lite ledning av juristbyråkratpromemorian, exempelvis punkterna 12 – 19 som handlar om domarfrågan. EU vill att domarna ska vara oberoende av politikerna. (Jag undrar vad som skulle hända om EU fick ögonen på Sverige. EU kritiserar Polen för att regeringen lägger sig i författningsdomstolen och Sverige, som inte ens har någon författningsdomstol, instämmer engagerat i kritiken.)

Tydligen har EU och Ungern bråkat om domarna och domstolarna åtminstone sedan 2012. Ungern har, framgår det, alltsomoftast anpassat sig efter EUs rekommendationer. Men så sänkte Ungern pensionsåldern för domare och åklagare till 62 år, vilket EU ansåg bröt mot unionens regelverk, enligt vilket den korrekta pensionsåldern är 65 år. Ungern gick med på det och beslöt att gradvis införa 65-årsregeln samt att de som pensionerats mot regelverket skulle kunna återgå i tjänst eller, om de hellre ville, få en årslön. Men en del domare kunde inte återfå sina gamla jobb eftersom jobben fyllts med nya domare. Institutet för Mänskliga Rättigheter vid Internationella Advokatsamfundet, står det i promemorian, anser därför att oberoendet och opartiskheten i det ungerska rättssystemet inte kan garanteras samt att den ungerska rättsstaten har försvagats.

Jag kanske borde bli mer upprörd än jag är. Det är möjligt att jag skulle bli det om jag fördjupade mig i järnvägen mellan Orbáns två byar. Det är till och med sannolikt att Ungern är mer korrupt än de flesta EU-länder.

 

47 reaktioner på ”En titt på anklagelserna mot Ungern

 1. Bo Svensson skriver:

  I inget land ännu har man löst problemet med domstolarnas frigörande från politiken.

  I primitiva samhällen var det på sina håll den som var bäst på något, – vanligen någon stridskonst, – som fick avgöra tvister. – Kungadöme är ju den rätta benämningen på en sådan ordning.

  Föreslå en lämplig tävling för att utse en högsta domare!

  Jag kan börja: Prickskytte med traditionell båge från hästryggen kombinerat med intelligenstest.

  Gillad av 1 person

 2. Björn G skriver:

  ”Det är till och med sannolikt att Ungern är mer korrupt än de flesta EU-länder.”

  Sverige är betydligt mer korrupt än Ungern!
  De senaste årens inflöde har lett till ett ökat problem med kollektiv röstning, alltså där hela familjer, släkter eller klaner röstar som gruppens överhuvud bestämmer.

  Det kollektiva röstandet kommer helt säkert också att öka i takt med en ökad trasprotaleriatinvandring från länder med utpräglat klantänkande och total avsaknad av demokratisk skolning.

  En demokratisk väg att gå, för att minska klanröstningen, är att ställa krav på svenskt medborgarskap för att få rösta även i kommunal- och landstingsvalen.

  Gillad av 9 personer

  • Ola-Conny skriver:

   Du har rätt och fel, korrupt betyder att man korrumperar något som är rätt, i Sverige så finns inget som är rätt, man har stulit vårt land och är i färd med att ge bort det, så korrupt som ord räcker inte till, det är mer som PolPot eller Castro eller liknande, en revolution där man stjäl, inte jordägares tillgångar som i Revolution 1.0 utan detta är Revolution 2.0, där man stjäler skattebetalarnas tillgångar.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den värsta korruptionen i Sverige är när höga tjänstemän och politiker tillåts att avlönas extremt rikt av utländska organisationer och detta som lök på laxen dessutom skattefritt och som belöning för att ha verkat för dessa organisationers väl i strid med svenska folkets väl.

   Ett bra parti beskattar alla inkomster från utländska organisationer som utbetalas till svenska statliga funktionärer till 100%. Detta är en nödvändig åtgärd för att stoppa korruptionen.

   Gillad av 11 personer

   • cmmk10 skriver:

    För mig är Cecilia Malmström själva sinnebilden för ondskan!

    Reinfeld fick sina silverpengar efteråt, men hon agerar helt öppet utan att hymla. Sverige har en viss tradition i att förlåta och benåda de som orsakar oss tillräckligt stor skada. Carl Olof Cronstedt är ett exempel på person som kan nämnas i samma andetag som Fredrik och Cecilia.

    Gillad av 5 personer

 3. Tritonen skriver:

  Den egentliga orsaken till vreden mot Ungern är att de med sina erfarenhet som vasallstat inte vill byta från Moskva till Bryssel. Och vägrar att ta emot migranter utan knot (till skillnad mot Sverige). Uppenbarligen har Orban stort folkligt stöd till EU-elitens förtret.

  Gillad av 12 personer

  • Johan skriver:

   Exakt! Där är pudelns kärna. Och jag tror att om detta drivs till sin spets finns en risk för en Exit från Visegradländerna. Frågan är hur långt EU är beredd att gå..,

   Gillad av 4 personer

 4. Aurora skriver:

  Om vi blir upprörda eller inte är egentligen oväsentligt. Det som betyder något är att att Orban och Ungern inte blir upprörda. För de vet att de har stöd från flera länder och att vindarna i ytterligare länder blåser i Ungerns riktning. Många har onsett att den i 50 år rådande vönsterideologin går mot sitt slut. Resultatet av sommarens val till EU-parlamentet kommer också att ändra vågskålen.

  Gillad av 9 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  ”Inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”. I Malmö och på många fler ställen bara i Sverige är redan etniska svenskar i minoritet, och vem tar tillvara deras rättigheter? Inte är det EU-parlamentet och Europeiska rådet!

  Hela Artikel 2 är ett snömos författat efter dåtidens förhållanden, och livslängden för sådana här manifestationer och riktlinjer brukar vara ett år. Sätter man sig då för att revidera, så upptäcker man snart att ingen kan beskriva varken verkligheten eller framtiden och den enda röda tråd som finns är det sunda förnuft som alla folk är födda med och bör få behålla utan hjärntvätt i politiska utspel och sjuka läroplaner.

  All heder till Ungern, all skam till EU och Sveriges officiella hållning i denna fråga.

  Gillad av 10 personer

 6. fabricerad skriver:

  Är der inte så att vad man vill är att få bort domare som har sina rötter i och tillsattes av kommunistpartierna? Polen har väl också varit i Tusks intresse då hans son har varit inblandad i någon större scam som lurade polackerna på miljarder?

  Min uppfattning är att detta är EUs flyktingvänliga länders sätt att straffa Polen och Ungern för att de trilskas. Om fallet hade varit så att politiserade domstolar hade varit ett bekymmer hade även Sverige fått sig en känga.

  Gillad av 6 personer

  • Klas Göran skriver:

   Man kan då fråga sig när kommunistdiktaturerna föll. Svaret på den frågan är ”för 28 år sedan”. Om en domare tillsattes de sista skälvande minuterna av kommunistväldet och var 40 år gammal 1990, en ganska ung ålder för en domare i en högre domstol, vore han alltså 68 år idag. För att en domare skall vara 65 år idag och gammalkommunist måste personen ifråga alltså ha varit endast 37 år gammal 1990, en osannolikt låg ålder för en författningsdomare.
   Om man endast menar domare som tillsattes efter 1990 men under ex-kommunistiska regeringar, måste man vara medveten om att dessa regeringar var demokratiskt valda. Lika demokratiskt valda som Fidesz, PiS-partiet osv. Det finns m a o inget demokratiskt skäl att rensa ut domare som tillsattes enligt författningarna som antogs efter 1990. Ideologiskt ja, demokratiskt nej.

   Gilla

   • Erik skriver:

    I Polens fall har systemet sett ut sådant att den befintliga domarkåren haft ett betydande inflytande över vilka nya domare som utses. Det innebär att den domarkår som var tillsatt under kommunismen har släppt in många av sina närstående i domarkåren. Partiet Lag och rättvisa (den polska presidentens parti) menar att det därför finns många domare som är tydligt kommunistanstrukna. Lag och rättvisa har därför ifrågasatt att den polska domarkåren ska ha så starkt inflytande över invalet av nya domare. Det är det konflikten i Polen om domarkåren handlar om.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   ”Flyktingvänlig” är man ju inte om man satsar alla reurser man är beredd ägna ändamålet flyktinghjälp på migranter, bland vilka var tionde kanske är flykting, medan de 60 miljonerna flyktingarna dör av svält, kyla och sjukdomar i flyktinglägren. – Man är idiot.

   Gillad av 1 person

 7. Ola-Conny skriver:

  Jaja, vi känner väl alla till historien om de spanska och grekiska borgmästarna som berättade om sina icke existerande väg och brobyggen, för att inte tala om alla vindkraftverk som byggs på Sicilien. Korruptionen inom EU och slösandet med våra skattemedel är så klart gigantisk, hur skall annars politikerna kunna berika sig? Det är ju i detta ljus våra egna politiker allt mer agerar, man ser inget galet i att muta önationer med skattemedel för att ge Wallström ett jobb med mångmiljonlön i FN och så vidare (ligger i lådan med statshemligheter, bredvid Estonia, Thailand och invandrarnas brottslighet) Vi här hemma går med vår gamla moral, men våra politiker har uppgraderat sin och kan tänka: ja men jag snodde iallafall inte 100 miljoner rakt av som den och den. Moralisk relativitetsteori, en för oss och en annan för politiker.

  Att EU nu jagar Ungern har ju endast en anledning, att ungrarna inte vill ha hit fler muslimska migranter, med det inte sagt att Orban inte är korrupt, det kan han säkert vara, i gott sällskap med varenda EU-politiker. Det slående i detta är ju att vi också här har en stor lögn, media och etablissemanget döljer den massiva korruptionen i EU för att de är för EU, vem tror på allvar att Ungern sticker ut? En konstruktion där vi nettobetalande skattebetalare är på så långt demokratiskt avstånd att det kostar 50-100,000 kr i resetraktamente i månaden för varenda EU-politiker kan väl inte bli annat än korrupt? Jag hoppas alla har sett filmklippet om ”rummet” i parlamentet dit man kan gå och få ut kontanter för resor utan kvitton som en engelsk EU-parlamentariker försökte filma i smyg, när de såg kameran så blev han utputtad och dörren smälldes igen.

  Orban är kompis med TV-chefen, ja det är ju verkligen chockerande när man ser hur det står till i Sverige. Lite Vilse i Pannkakan någon?

  Gillad av 11 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Ingen ser tydligen det uppenbara. Flosklerna om ”värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter” respektive ”mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män” har inte någon som helst koppling till frågan om hur länge gammelkommunistiska domare från den fördemokratiska eran i Ungern skall tillåtas att motverka frihet och demokrati och lagens rätta tillämpning.

  Med denna intellektuella nivå är det en absolut självklarhet att Europa kommer att göra sig av med hela sin rikedom, hela sitt kulturarv och bli något slags territorium för enkla apkonster.

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Exakt! Och jag förstår inte varför man inte i Ungern och Polen och på andra ställen helt enkelt kunnat avskeda alla jurister från kommunisttiden rätt upp och ner, det är ju längesedan. Om man ändrat statsskick kan man ju inte ha kvar delar av det gamla. Det är EU som i fria och oberoende media borde förklara sina invändningar emot det här. Det är ruttet!

   Gillad av 3 personer

 9. Orbans Tv-chef, känner han Löfvens TV-chef? skriver:

  https://samnytt.se/uppgifter-expressen-slackte-ner-populart-twitter-konto/

  Min tolkning av krafterna bakom detta är som följer:

  Alternativmedia länkar allt som oftast till källor i systemmedia när de skriver om våldtäkter och andra konsekvenser av förd politik, därmed så faller en stor del av underlaget för anklagelsen om fake news. Så på samma sätt som man stängde kommentarsfält just pga att de spred faktuell information om invandringens konsekvenser och politikers och medias missgrepp under förevändning om att det var ”hat och hot”, så går man nu vidare och beskär alternativmedias möjligheter att sprida information.

  Gillad av 9 personer

 10. Axel T skriver:

  Undrar vad Osmanska rikets motsvarighet kommer att heta i Sverige efter Lövfen draghjälp.. Inte konstigt att Orban vill minimera invandring från muslimska länder. Dom blev ju befriade från det Osmanska riket efter första världskriget. Om man ser Sverige i ett historiskt perspektiv, från säg 2030. Då ser man en omvänd folkvandring, Svenskar flyr sitt land. Problemet blir, vem vill ta emot mesiga och heniga Svenskar.

  Gillad av 2 personer

 11. Gizella Colldahl skriver:

  Jag er bara så ledsen över anklagelse mot Unger, kan inte låta bli att kommentera , enda orsak er att Eu är mot Ungern att dem vill inte ta emot flyktIngar. Ny börjar fler länder gå mot samma hål dem inser att har blivit kaos med invandringen. Eu vill skrämma andra länder att om ni rösta på flykting kritiska partiet så bler ni straffade. Orban er vald av folkets majoritet för att försvara landet. Glöm inte ungrare har krigat mot muslimer, tyskar, rusar, bara 27- år sedan lämnade sista ryska soldaterna Ungern och dem rtrodde entligen er dem fria. Vile tillhöra Europa Nato för att förstärka sin suveränitet. Glöm inte ungrare fortfarande har inte samma lön som väst Orban försöker suksesivt höja lönerna så att ungrare inte behöva åka till väst att arbeta. Och vill behålla landet kristet. Jag tror att Europas folk kommer att lida mycket på grund av invandringen, Europas folk kommer i minoritet. Historien kommer att skriva att Orban var den som ville reda Europa. En handfull makfulkomliga politiker som har inga egna barn har ingen framtid, tänker inte på konsekvenserna på framtiden. Sverige er redan förlorad till muslimerna. Läs också Dalai Lamas uttalande i Malmö. Tack för ordet. Gizel

  Gillad av 7 personer

 12. killeri skriver:

  Svenskar blir upprörda över allt. För ett antal år sedan skulle Sverige bojkotta franska varor på grund av kärnvapenprov. Sedan blev Österrike misshagligt när Jörg Haider kom till makten. Efter det blev det Polens tur när man avsatte gamla domare från kommunisttiden och nu är det alltså Ungern man skall förfasa sig över, USA och Trump inte att förglömma.
  Som finländare anser jag att svenskar bör sluta uppfostra andra länder och deras medborgare.

  Gillad av 8 personer

 13. Makten framför allt skriver:

  Igår publicerades en TT-artikel i flera stora svenska medier där Dalai Lama under sitt besök i Sverige uppmanade Europas flyktingar att återvända hem. Nu har artikeln raderats från DN och GP och en ny artikel har istället publicerats där Lama istället framstår som hyllare av EU.
  https://nyadagbladet.se/inrikes/dn-och-gp-raderade-artikel-med-dalai-lamas-uppmaning-om-att-europas-flyktingar-skall-atervanda/
  Blodtryckshöjande…

  Gillad av 7 personer

 14. olle reimers skriver:

  Den representativa demokratin har kommit till vägs ände när alla de som ska representera behandlar dem som ska representeras som representanternas tjänare i stället för tvärtom.

  Alla hämningar på den fronten har nu släppt och ingen skäms för att enbart representera sina egna intressen.och knappt längre låtsas om att de är utsedda att representera någon annans.

  Gilla

 15. Imre B. skriver:

  Information sheet of the Hungarian Government on the issues raised by the draft report of Judith Sargentini on ‘a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded’

  http://ujhelyi.eu/wp-content/uploads/2018/05/Information-sheet-of-the-Hungarian-Government-on-the-issues-raised-by-th….pdf

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.