Gästskribent Torsten Sandström: Kriminalstatistik och motståndet mot krav på assimilering

Forskare ska i arbetet sträva efter att frigöra sig från egna värderingar. Det är svårt. När ett faktamaterial står och väger – eller är svårtolkat – är det ofta lockande att läsa in egna åsikter i de data som insamlats. Och så glider forskaren på orden. Någon gång händer detta nästan alla som forskar i samhällsvetenskapliga ämnen. Det är en naturlig risk. Ibland är en sådan glidning mänsklig.

En annan sak är medveten styrning av det vetenskapliga arbetet. Jag anser att det är vad vi upplevt under lång tid beträffande kriminologen Jerzy Sarnecki. Han har i åratal hävdat att höga brottslighetstal för invandrare inte sammanhänger med deras inflyttning i en ny kultur, utan har sin bas i personernas socioekonomiska situation. Han har nog rätt att det stora flertalet våldsbrottslingar har en besvärlig social bakgrund. Men han vränger fakta när han inte vill tillstå att gruppen invandrare är mycket tydligt överrepresenterad när det gäller exempelvis våldtäkter.

Varför agerar Sarnecki systematiskt på ett vis som en forskare inte ska? Klart är att han måste förstå existensen av de fakta han förnekar. Blåljuger han alltså? Nja, den rimligaste förklaringen är att han vill upprätthålla en politisk åsikt, nämligen att man inte ska släppa loss invandringsfientliga värderingar hos folk i allmänhet genom att tala klarspråk. Och hans bredare förklaring rörande socioekonomiska förhållanden är för övrigt också riktig. Men Sarnecki lyfter en bredare förklaring i stället för den mer spetsiga och relevanta.

Sarneckis mångåriga envishet att vägra tala ut är remarkabel. Man kan anta att hans åsikt om brottslighetens socioekonomiska bas bidragit till att statens Brottsförebyggande råd ännu inte uppdaterat 2005 års statistik för våldsbrott hos invandrare. Sarnecki är en av sex ledamöter i Brå:s vetenskapliga råd. Brå har inte heller visat intresse för statistik rörande kombinationen invandring och våldtäkter. Han vill alltså sopa invandrarminoritetens dominans vad gäller sexbrott under mattan. Han anklagar motståndarna för att vara ovetenskapliga! Han hävdar att SVT:s reportrar saknar vetenskaplig kompetens (vilket är korrekt, men något som de själva påpekat). Han säger slutligen att han nu själv vill starta forskning rörande våldtäktsmännens status. Jojo, tala om att förvandla bocken till trädgårdsmästare! Vem kan tro att Sarnecki, med sin starka satsning på sin egen linje, kommer att bedriva det tänkta forskningsprojektet på ett politiskt oberoende vis? Tyvärr måste man konstatera att Sarnecki nu har förlorat en god del av sin heder som vetenskapsman. I teverutan framträdde också en skakad individ, som slog vilt på motståndaren i kampen för sitt rykte som vetenskapare.

Nu är Sarnecki det socialdemokratiska Sveriges egen kriminologiska kelgris, tillsammans med den komiska estradören Leif GW Persson. Båda vinklar statistiska uppgifter om brott. Allmänt sett är det svårt att tolka kriminalstatistik, varför det kan vara lockande för vissa forskare att vränga fakta hit och dit och lägga till ett knippe personliga betraktelser. Och justitieminister Johansson stödjer sig på Sarneckis och Brå:s uttalanden. Han har därför envist under 2018 vägrat att ge Brå direktiv om att samla fakta.

Socialdemokratin intar nämligen samma vänsterståndpunkt som Sarnecki: ekonomiska faktorer är den korrekta förklaringen till brottslighet, inte kulturella, såsom exempelvis uppväxt inom en klankultur eller kvinnosynen inom islam. Därför anser de att skjutningar i storstäderna har sin grund i strider mellan olika gäng om kontroll över narkotikahandeln. Men socialdemokratin ser inte den mer specifika förklaringen att handeln utövas av grupper som uppfostrats i en maffialiknande kultur och som vägrar att anpassa sig till västerlandets syn på laglydnad och rättskipning som upprätthålls av polis och domstolar.

Klanernas värderingar syns ännu tydligare bakom de våldtäkter som just nu debatteras. Då sexbrottsligheten domineras av invandrare – som blott utgör tio procent av landets befolkning – talar mycket för att det finns en kulturell förklaring. Kvinnans underordnade roll i samhällen inom framför allt islam samt avogheten mot den frihet som kvinnan ges i det västerländska samhället måste vara viktiga orsaker till att en invandrad minoritet så tydligt dominerar de svenska tingsrätternas fällande domar i våldtäktsmål.

Den kulturella frågan bör även kopplas till en mångårig svensk diskussion för och mot assimilering. Vänstern och många liberaler har svårt att ta ställning. Deras ideal är ett multikulturellt svenskt samhälle i en global värld. En ny variant på Sörgården (om än i den malmöitiska Rosengårdens gestalt). Och visst är det skönt med utländsk mat, exotisk musik och dans, spännande nya idéer utifrån om konst och litteratur. Men det samhälle som idylliserar främmande kulturer får det svårare att bekämpa klankulturernas åldriga förtryckarmönster. Klanernas makt och värderingar kommer att bevaras i barnäktenskap, i könsstympning, i knarkhandel, i avrättningar, i våldtäkter och en del annat ont. Här talar den svenska vardagen sitt tydliga språk.

Men det räcker inte att vi tar avstånd från dessa förskräckliga yttringar av främmande kultur. Ett öppet svenskt samhälle bör tydligt välja sida – något vi ju sedan länge faktiskt gjort – och ge raka besked för assimilering. Detta innebär självfallet inte ett fördömande av de inflyttandes hemlandskultur. Den har som sagt sina goda sidor, som de berörda främst själva måste vårda på samma vis som invandrare till USA i allmänhet gjort. Därför bör stat och kommun ge upp stödet till en rad olika kulturyttringar som är bärare av åldriga klanvärderingar, vilka i förlängningen skadar individernas assimilering i Sverige. Den nya attityden ska för det första märkas i ord: ”i Sverige bär man inte slöja, här hälsar man genom att ta i hand, här försöker man tala svenska” och så vidare. För det andra ska det offentliga sluta ge ekonomiska bidrag till kulturyttringar som, genom att svetsa samman personer i rollen som främling, försvårar integrationen. Viktigast är upphörandet av språkligt stöd till studier av invandrarspråk – det ska nämligen inte råda något tvivel om att det är genom lektioner i svenska som en nyanländ snabbast assimileras (de pedagogforskare som hävdar att studier i det främmande språket underlättar inlärningen av svenska har mycket att bevisa vad gäller verkligheten i svenska skolor). Men även bidrag till olika religiösa minoritetsföreningar och friskolor bör skäras bort. På det stora hela måste den svenska ångesten att hantera främmande kulturer förvandlas till ett bestämt frimod i mötet med invandraren: ”Du har mycket intressant att berätta – och en del kan säkert vara till nytta för Sverige – men ska du få framgång i det nya landet är det anpassning till den svenska kulturen som gäller.” Det kan tyckas vara ett tufft budskap. Men det är rakaste vägen till en god integration.

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet och har publicerat böcker om förmögenhetsrätt, särskilt juridiken om aktiebolag. Han driver anti-pk-bloggen, http://anti-pk-bloggen.se/. Han färdigställer för närvarande en bok som heter ”Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt”.

79 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Kriminalstatistik och motståndet mot krav på assimilering

 1. Bo Svensson skriver:

  Mina tankar på detta tema har jag utvecklat under begrundan av traditionellt multietniska regioner och vad som krävs för att minimera våld och osämja. – Med hjälp av min inlevelseförmåga. – Jag har aldrig hittat tecken på att någon annan djupt begrundat saken, så min lösning kan tillämpas tills man hittar någon bättre (- aldrig):

  1: Grundskatter. – Avgifter på täkt av och förfogande över begränsade tillgångar och att man delar intäkterna mellan sig (mellan alla födda i området) enligt principer som ger ekonomiska incitament för återhållsam förökning.

  2: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet i det offentliga rummet.

  3: Vilken andel av ens engagemang och möda som skall ägnas gemensamma angelägenheter må avgöras som lika för alla men med individuell makt över sina resursers fördelning över skattefinansierade ändamål får man en ordning, där skatten mera upplevs som en klubbavgift som man betalar för förmåner man erbjuds som medlem.

  Gilla

  • brrr skriver:

   Ja, varför ska vi över huvud taget ta på oss detta enorma sociala experiment, och som till största delen är dömt att misslyckas? Har vi verkligen inget bättre att uträtta?

   Gillad av 9 personer

 2. Aurora skriver:

  Kan bara hålla med till 100 procent. En tysk studie visar nu att en tredjedel av både 1a och 2a generationens muslimska invandrare inte har inteesse av att integrera sig i sina nya västländer. Kan bara mana läsarna att använda sin rösträtt och rösta rätt i årets val för att ha en chans att få slut på vansinnespolitiken som raserat vårt samhälle och västerländska värdegrund.

  Gillad av 4 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det finns en kultur som vänstern inte på några villkor vill se integreras i det nya Sverige. Det är Sveriges egen kultur så som den gestaltade sig för en, två eller tre generationer sedan. Om en utländsk kultur från järnåldern är så bra och trevlig och spännande, varför är en svensk kultur från det tidiga nittonhundratalet så erbarmlig och kvävande? Varför inte integrera svensk kultur från tiden före socialdemokratin? Och varför i fridens namn har socialdemokratin ägnat hundra år åt att påverka, förändra, utplåna, utöka, reformera och rumstera om i denna gamla fina kultur? Är de inte stolta över sin skapelse? Vad ville socialdemokratin? Och om den inte är det, utan nu plötsligt vill ha något annat i stället, t.ex. något slags utländsk järnålderskultur, på vilka grunder avfärdas svensk järnålderskultur? Vi hade väl kunnat sätta igång och våldtaga och hedersmörda alldeles på egen hand utan att bjuda in experter från utlandet?

  Den enda frågan som behöver ställas är denna: Varför vill våra politiker att det skall vara så här? Varför vill våra politiker att våra oskyldiga elvaåriga döttrar slits i stycken på Drottninggatan på ett sätt som likandar det på vilket grova brottslingar avrättades på en gång i ett gammalt Sverige, men som numera är förbjudet i internationella konventioner? Varför vill våra politiker att våra tonårsdöttrar gängvåldtages av illvilliga och ondkefulla män? Varför vill våra politiker spendera våra skatter på vårt eget folksjälvmord? Varför vill våra politiker utrota den svenska kulturen, om nu alla kulturer är lika bra? Varför ljuger våra politiker om invandrarna och invandringen, om de i sanning är lika bra eller bättre? Varför vill de ha det så här?

  Det enda rimliga svaret är att de genom att göra det så här får egna feta landsförrädarlöner efter det att de har avgått. Så resonemanget i artikeln skjuter helt bredvid målet. Här skall inga avvikande utlänningar assimileras eller integreras. De skall bestraffas och utvisas!

  Gillad av 12 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Också min bild av läget. – Partiledningarna är sprattelgubbar som styrs av folkets fiender och massmedias ägare rycker i trådarna. – Eftersom det menas vara en utbredd föreställning att MSM ägs av judar, kan luftandet av denna teori stämplas som antisemitism som genom intensiv opinionsbildning stämplats som något extremt ondskefullt jämfört med att vara avogt inställd till något annat folkslag. – Vilket så klart är nonsens. – Är man för sitt egna folkslag, är man så klart i varierande grad mot vad alla andra är eller gör.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Fredrik, jag har skrivit om det tidigare många gånger! Det har gått i två steg.
   1) Palmes internationella ställning som impade på hela svenska folket, nästan! Han fick med sig alla dåvarande partier på den mångkulturella omgörningen av Sverige med planläggning tidigt 60-tal och verkställighet 1975. I liten skala gällde det då först den chilenska invandringen efter Pinochets kupp. 12 000 kom under 10 år. Allendes regim som fallt var ju en koalition mellan socialister och moskva-kommunister, och således hjältar i mångas ögon.
   Det var under denna tid jag förstod att det inte var de mest behövande som kom till Sverige!
   Jag bodde i Chile i nästan två år från 1972 och var anställd av chilenska staten för att konstruera maskiner som kunde tillverkas i Chile istället för att allt skulle importeras.
   Efter kuppen tänkte jag stanna kvar men när den nya regimen letade efter utlänningar förstod jag att klockan var slagen och kunde fara hem med hjälp av Edelstam, ambassadören.
   Jag fick arbete på Scania i Södertälje och började hjälpa chilenska ”flyktingar” som jag trodde. Men för många kom hit endast för att få svensk pension och sedan fara hem!

   Jag tror att politikerna som satte igång mångkulturen med propositionen 1975:26 inte klart begrep vad de fullt ut satte igång. Men säg den politiker eller människa som kan ångra sig och fullt ut erkänna 20 år efter vad man ställt till med, jag tänker här på Jugoslavien-invasionen på 90-talet och Folkpartiets förräderi som drevs av Westerberg. Då hade ju redan motståndsrörelsen SD bildats 1988 och blivit hatade redan från början.
   Sedan har det bara rullat på i allt vansinnigare takt.
   2) 1995 kom Barcelona-avtalet, som jag anser det pratas alldeles för lite om. Genom detta avtal så blev den muslimska invasionen fastlagd i ett direkt avtal mellan EU och Arabstaterna! Alliansen från 2006 med Reinfeldts förräderi med att gå ilag med MP! Han vräkte in folk, 1 million nästan, i Sverige för att straffa SD och dess väljare.
   Jag tror att detta inte kommer att ”gå över”. Man kommer att köra över oss svenskar allt grövre och grövre. Att söka stöd i M är grovt naivt. SD måste göra jobbet själva i allians kanske med AFS som säkerligen kommer att växa rejält.
   Hur som helst: detta sociala experiment blir mycket spännande att följa i realtid!

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Redan denna första våg av invällare visade sig i efterhand vara organiserad och genomförd av professionella människosmugglare. Det var som att köpa en charterresa på en resebyrå. Enda kravet var att man var en spritt språngande vansinnig kommunist. Många barn hade ryska namn till socialistiska bödlars ära.

    Gilla

 4. Tritonen skriver:

  Skribenten har helt rätt. Den nuvarande naiva inställningen till samhällsomdaningen måste brytas, och det finns bara ett parti, som hela tiden konsekvent har gått mot strömmen. För detta skall det ha all heder, trots vissa plumpar och s. k . skandaler, som alltid triumferande kolporterats av media.
  Det behövs verkligen en attitydförändring hos vår politiska och mediala elit; folket har aldrig varit med på tåget. Vi behöver också ändra lydelsen i grundlagen, som aktivt vill ”främja” etniska m fl minoriteters möjligheter att slippa att assimileras.
  (1 kap, paragraf 2 i RF:
  ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”Lag (2010:1408).

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Jo, vi vet att SD också vill utrota den svenska etniciteten medelst assimilation. Och vi vet också att SD är för utslätade för att rå på de grupper som har starka och stridbara kulturer. Så SDs assimilation är bara ytterligare en plan för att göra om sverige till mellanöstern.
   SD skrev sin politik på nittiotalet och har inte uppdaterat den efter förändrad demografi. Tvärtom har SD liberaliserat och försvagat och slätat ut sin politik medan verkligheten har blivit allt hårdare. Snälla, tänk efter?

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Alltså, allt är inte byråkrati, ekonomi. Det finns mer verklighet än så. Vi finns ju till, på riktigt. Barnlösa SUV förare är värda medlidande, inte respekt. Barnlösa trygga flanörer är värda medlidande, inte respekt. SDs värld är en steril, död, torrr, ickevärld.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vem bryr sig det minsta om Kjelles kändisupprop?

   Många (tusen) på den listan är i praktiken utpressningsoffer!

   Skriv på eller bli arbetslös, då är valet enkelt…
   Men ännu så länge har vi valhemligheten kvar)

   Hur länge är väl frågan,
   om ”Svetsaren” får sitta kvar?

   En ursäkt bifogas i sammanhanget till alla duktiga svetsare!

   Gillad av 3 personer

 5. Östrahult skriver:

  Sarneckis beteende är mycket enkelt att förstå och förklara:

  • Han är beroende av forskningsmedel och det får man inte utan rätt värderingar
  • Han vill vara med i TV och det får man inte utan rätt värderingar

  Gillad av 2 personer

 6. svenne skriver:

  ”Allmänt sett är det svårt att tolka kriminalstatistik, varför det kan vara lockande för vissa forskare att vränga fakta hit och dit och lägga till ett knippe personliga betraktelser”.

  Jag vet inte om de som arbetar inom olika opinionsisttitut – och som tolkar svaren i genomförda undersökningar angående t.ex. partisympatier – kan betraktas som ”forskare”, men de har en viss expertstatus som gör att de anses vara auktoriteter då de intervjuas i media.

  Likheten med kriminalstatistik är ju att det samlas in rådata som bedöms enligt vissa mallar som upprättats inom respektive undersökande företag. Rådata representerar ju det som man direkt får fram då man krafsar i någon företeelse. I samband med redovisningen av slutresultatet så borde dessa data presenteras i sin ursprungliga form tillsammans med motiven till de justeringar som gjorts för att resultatet blev som det blev.

  Sarnecki har ju tillgång till en omfattande bank av rådata som egentligen är ett förödande argument mot massinvandringen. Men politikerna har gett honom i uppdrag att bortförklara detta genom en dimridå av diverse kvasivetenskapliga förklaringar och mörkläggningar och detta har gjort att BRÅ:s trovärdighet numera är nästan noll.

  Opinionsinstituen arbetar ju på uppdrag av olika media och de måste givetvis se till att inte ett visst parti gynnas på ett positivt sätt – enligt devisen ”framgång föder framgång” – och detta möjliggörs genom att rådata ”viktas” och bedöms enligt någon form av mall. Denna mall kan justeras så att uppdragsgivarens önskemål tillgodoses i möjligaste mån, men detta är en chansning som innehåller en risk eftersom valresultatet kommer att fungera som facit. Risken är ju att alltför grov ”viktning” till nackdel, eller fördel, för något parti skapar ett misstroende hos allmänheten angående framtida måtningar.

  Att forskarna inom samhällsvetenskaperna i många fall ”glider på orden” är en sanning som är svår att förneka även för den mest inbitne försvararen av luddig statistik, men verkligheten grinar till slut även dessa i ansiktet och då är det dags för det kappvändande som vi nu ser prov på.

  Gillad av 3 personer

 7. fairdinkum2017 skriver:

  Vetenskap är ett noggrant sökande efter fakta och förutsättningslös värdering av bevis. Jerzy Sarnecki bör inte betraktas som vetenskapsman eller som forskare. Han är enbart en aktivist.

  Migration utan intentionen av assimilering är invasion!

  Gillad av 7 personer

 8. Klangen i kärlet skriver:

  Man kan inte behandla kulturell mångfald som vilket plockgodis som helst – att skilja på söta och sura karameller. Preferenser i smak skiljer sig åt. Kultur uppträder alltid som något redan färdigplockat. Och man själv utgör alltid en del av påsen. Där det sura och söta klistrats samman till en klump.

  Det finns många påsar i världen. Alla med sin egen sammansättning. Olika kulturer har dessutom olika uppfattningar om vad som är surt och sött. Vad som är eftersträvansvärt och mer perifert.

  Lika lite som vi kan välja vår egen bardom kan vi välja vår egen kulturella hemvist. Vi marineras in i vår egen kulturkrets från födseln. Ingen förmår ändra i en redan passerad bardom. Den ligger där den ligger. Som kulturvarelser utgör vi en liten delmängd av ett stort och böljande värderingslandskap.

  Ibland talar vi om kultur som om den vore gjord av modellera. Ständigt mjuk och formbar. Men som vuxen har man redan stelnat. Detaljer går att ändra på. Men knappast mycket mera. Det mesta är redan färdigbränt i kulturens heta ugn. Formbarheten ligger i det riktigt unga.

  De multikulturella idealen bygger i hög grad på en ytlig fiktion. Rentav ett missförstånd över vad som är praktiskt möjligt. Vem vill överhuvudtaget överge sin egen kultur? Går det som fullvuxen? Och varför? Skall bardomen köras i repris? Sanningen är att leran är ytterst formbara som nyfödd. Sedan stelnar vi som individer. Som äldre sjunger det som av glas i det kulturella kärlet. Smältan har stelnat.

  Ännu talar vi tämligen ytligt och okunnigt om integration, assimilering och kulturell mångfald. Samhället saknar djupare insikter om vad kulturell mångfald innebär i praktiken. Idealitet och fromma förhoppningar är en sak. Kulturella friktioner något annat.

  Talet om en enda gemensam värdegrund pekar rakt mot våra juvenila kunskapsbrister. Värdegrundsmantrat visar på hur lite vi förstått om kulturella skillnader. Vi sitter fast i ett ytligt grodperspektiv. Vi har mycket kvar att lära. Tyvärr på det mer hårda sättet. Och den framtiden skrämmer mig.

  Gillad av 4 personer

 9. slaszlos skriver:

  Om man skrapar bort på våldtäkternas utövare och identitet med tecknet på ” invandrare ” och istället utvärderas ” individens ” handling mot sin nästa – statistiken har inte alls något betydelse … Generalisera ett samhällsfenomen är fel väg att döma som ökar fördomarna och rashat emellan folkgrupper inom en och samma ursprung eller mot andra folkgrupper…

  Utan tvekan utövarna med invandrarbakgrund är som den segerrika sovjet statens soldater vilka med vapnet i handen med sina könsorganet i byxorna bara i Tyskland i andra världskrigets slut har utförd våldtäkter över tre miljoner tyska kvinnor . Trots krigets är fenomenet våldtäkter är ett primitivt barbariskt handling…Förstås har med kulturen och civilisationen att göra…

  Sverige har misslyckat totalt av sin invandrings, – och integrationspolitiken oberoende vilka krafter är på makten . Orsaken är att makten vill inte vända bladet om verkligheten , just bromsar sanningen om migrationens bakgård , men har makten över att vända fördelaktigt maktens alla delar ..Så makten kvar vidare i sin mörka verklighet , eftersom misslyckades att befria ifrån ansvaret för förtroendevalda i deras beslut och agerande just mot kriminella individer…

  Med rätt får frågas de som tillhör eliten ser skillnad mellan de som individer och de som döms för sina kriminella eftersom lagarna just beslutade av dem befriar dessa handlingar mot
  samhällets alla invånare ?…Fel på demokratins uppfattning i allmänna förståelsen vilket skapar utökningen av kriminella handling och extremism för åtgärder mot alla utan att ” individen ” skall stå i centrum på sina ondska handling…

  Gillad av 1 person

 10. Göran Holmström skriver:

  Mycket bra text. Men att tro att socialdemokratin skulle erkänna att det multikulturella experimentet dom tvingat på oss alla oavsett medborgarnas känslor, att detta experiment lett till mer brott och våldtäkter kommer aldrig erkännas. Det är därför Sarnecki eller allas vår favorit Dan Eliasson får fortsätta sina värv, som nyttiga Idioter så drar dom blickarna från det som är verklighetens stora bekymmer. Att politikerna inte nog med att skatterna är extrema så har dom försämrat och saboterat ett mycket väl fungerande land. Sverige har varit i världsklass med industri och uppfinningar detta är vad vi är bra på vi var även självförsörjande på mat och hade ett mycket starkt försvar.
  Vad har vi nu? Världen högsta skatter och Inte mycket mer.
  Valet närmar sig dags att rösta bort dom som inte sköter sig.

  Gillad av 1 person

 11. Moa skriver:

  Pk sluter leden inför valet
  http://www.friatider.se/tv4-s-nde-fake-news-inf-r-valet-riktig-person-blev-bot
  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som i en genomlysning av Twitter påstår sig ha kommit fram till att det är betydligt vanligare att botar ”för vidare invandrarfientliga och traditionella åsikter än vanliga konton”. Även på Facebook ska det ha funnits många konton som sprider Sverigedemokraternas budskap, sades det.

  FOI:s studie har fått hård kritik, bland annat av PR-konsulten Rebecca Weidmo Uvell. Hon har gjort en detaljerad granskning av rapporten och beskriver FOI:s slutsatser som ”otroligt märkliga”.

  ”När nyheterna rapporterar om brottslingar så är man väldigt försiktig med att hänga ut folk med namn eller bild. Inte ens dömda brottslingar brukar få sin identitet offentliggjord av media. Detta är grundläggande pressetiska principer som i normala fall brukar respekteras med största allvar.

  Men en vanlig medborgare som privat utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt att uttrycka sina åsikter, i ord och bild, ska misstänkliggöras”, skriver den uthängde i ett senare inlägg.

  Gillad av 8 personer

 12. Rutger skriver:

  Hela debatten om eventuell överrepresentation i brott är totalt vrickad. Ska ett statistiskt värde, eller typ av förklaring, bestämma vår grad av acceptans ? Tänk dig att fiskaffären säljer på dig rutten fisk och när du klagar så får du en utläggning om affären minsann inte säljer mer rutten fisk än andra butiker. Därtill förklarar man att orsaken är avsaknad av kylskåp. Då du fått sambandet klarlagt och visats att jämlikhet och rättvisa råder så äter du gladeligen dyngan till fisk till middag. Eller ?

  Jag har en enkel uppfattning. Jag struntar i förklaringar. Brottslingen har genom sitt agerande förlorat rätten till min omtanke. Enligt min mening är utlänningen gäst i vårt hus. Om gästen missköter sig ska denne ovillkorligen utvisas. Uppehållstillstånd och givet medborgarskap ska också vara villkorat god vandel, dvs upphävas vid brott. Att inte alla brottslingar kan utvisas är kanske att betrakta som tough luck, men inget motiv att underlåta när man kan.

  Gillad av 11 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Rutger — Nej, för tjafset om ”överrepresentation” har bara syftet att dölja att det ens finns ett PROBLEM.
   PK-dogmen säger att alla är lika – det finns inga kulturella skillnader (förutom maträtter och annat småmysigt).

   Alltså kan invandrare inte vara mer brottsbenägna än etniska svenskar…

   För oss som vet bättre, så är det förstås däremot logiskt att dra slutsatsen att somliga invandrare inte alls hör hemma här och aldrig borde släppts in i Sverige…

   Gilla

 13. Igor skriver:

  ”Och justitieminister Johansson stödjer sig på Sarneckis och Brå:s uttalanden. Han har därför envist under 2018 vägrat att ge Brå direktiv om att samla fakta.”
  Johansson kanske i någon av sina ljusa stunder , om de någonsin uppträder, förstår att sedan läsa Brås ”insamlade fakta” skulle vara som att läsa ett nummer av Kalle Anka.

  Gilla

 14. Anders L. skriver:

  ”Invandrare… utgör tio procent av landets befolkning”. Dålig faktakoll. Det är 18,5 % födda utomlands, ca 25 % med ”utländsk bakgrund” (födda utomlands och barn till utlandsfödda föräldrar). Invandrarna svarar för 80 % av befolkningsökningen. Ca 65 % kommer från MENA (Syrien, Afganistan, Irak, Iran, Eritrea, Somalia). SCB 2017. Svenska kvinnor har de lägsta födelsetalen, ca. 1,7. Nedräkningen pågår.

  Gillad av 3 personer

  • Anders skriver:

   Och ålderfördelningen gör situationen än värre. Bland barnen och i de reproduktiva åldrarna närmar sig invandrarna 40%. Jag tror felet i texten är typiskt för dem här gruppen skribenter. De är nyvakna och har dålig koll. Och de tror att det de vill säga är nya omdanande insikter.

   Gillad av 4 personer

 15. Ulf Bergström skriver:

  ”Underdevelopment is a state of mind” man behöver inte vara akademisk forskare för att förstå detta. Det är den kultur man föds I som formar ens världsuppfattning. Efter att ha levt och verkat halva mitt liv I Afrika, Mellanöstern och Asien har jag empiriskt lärt mig hur de olika kulturerna fungerar vilket borde vara mer verklighetsgrundat än extern akademisk forskning

  Gillad av 5 personer

 16. Hovs_hällar skriver:

  Intressant, men uppgiften är svårare än skribenten verkar inse. Enkelt uttryckt, så är det de muslimska migranterna som utgör kärnan i problemet. Dessa människor har från barndomen insupit en ideologi som är direkt fientlig mot vårt samhälle och våra grundvärderingar.

  Undersökningar visar att runt hälften av dessa invandrare faktiskt är övertygade om att islamska principer borde styra vårt samhälle!

  Och den allmänna fientligheten mot vårt samhälle och kultur i de här kretsarna tar sig även rent kriminella uttryck, inklusive epidemin av sexuella övergrepp.

  Makthavarnas agerande gör dessutom problemet ännu värre — vilket skribenten även tar upp. Det enda sättet att få slut på vansinnet är att rösta bort dessa nuvarande makthavare, då de är totalt infekterade av ”PK-sektens” sjuka tankesätt.

  Vad gäller Sarnecki, så är han ingen forskare utan en politruk. Han favoriseras av makten av samma anledning som charlatanen Trofim Lysenko favoriserades av Josef Stalin — att han säger det makten vill höra.

  Leif GW är i grunden hederlig, men han aktar sig för att direkt utmana PK-sekten, då för honom pengarna ändå är det viktigaste.

  Gillad av 6 personer

 17. Kent skriver:

  Sarnecki är tillsatt för att sätta en vetenskaplig kostym på kommunistiska dogmer.
  Det här med socioekonomiska faktorer som universalförklaring till all brottslighet av invandrare gör det bekvämt för berörda politiker att hänvisa till att samhället bör göra någonting som socialtjänst skola och andra verksamheter. Sedan kastar de in en summa pengar för att stärka något område som tex skolan.
  För renläriga kommunister är brottslighet i ett icke kommunistiskt samhälle ett utslag av det sjuka i samhället och inget personligt ansvar kan utkrävas utan brottslingen är det största offret. I det fulländade kommunistiska himmelriket finns ingen brottslighet ty där är alla socioekonomiska faktorer utraderade.
  Självfallet så vill inga politiker som är ansvariga för den havererade invandringspolitiken att negativa saker kommer upp i dagen och diskuteras därför Sarneckis socioekonomiska mumbo-jumbo.

  Gillad av 6 personer

 18. Ii. Waging war skriver:

  Inlägget är skrattretande naivt och precis vad jag fruktar debatten kommer att röra sig mot de nästa 4 åren. Man kan läsa ledarsidorna idag som visar hur muslimerna helt enkelt inte vill integreras, men ingen forskning behövs för att inse detta, vad får professorn att tro att att Sverigr skall kunna ändra på något som 1400 år av konflikt inte gjort? Det är mer än lovligt naivt, islam är konstruerat precis för att motstå sådana försök, och vad är en assimilerad muslim? En som ändå tvingar sin dotter att ha slöja? Var går gränsen, vilka delar av islam och klankultur skall bort, hur? Varför skulle det fungera? Författaren drömmer om saker han inte förstår, jag tycker inlägget är idiotiskt, kan professorn visa på något enda exempel där det fungerat att ”assimilera” muslimer? Svaret är nej, i länder där det finns en annan majoritet så är terror och våld och utbytningsförsök legio, Filippinerna, Thailand och Burma för att bara ta några exempel, och i de länder där muslimer är i majoritet så begås övergrepp mot alla andra grupper, alternativt så fördrivs de. Varför skulle det finnas minsta chans att Sverige med sitt nuvarande tillstånd av kulturell svaghet och pk-tänk skull kunna betvinga islam?

  Istället så är repression och återvandring den enda vägen, inte assimilation. Muslimerna måste helt enkelt förstå att de inte är önskade. Men antagligen så kommer debatten nu gå i denna riktning i Sverige som inläggets författare gör sig till talesman för, ”insiktsfulla” kommer att kräva ”kraftfull” integration och assimilering och man kommer att kunna lägga de misslyckade initiativen på hög samtidigt som man kommer att räkna allt fler muslimer, och allt fler muslimer med rösträtt, som alla vill ha MER islam, inte mindre. Så efter kanske 10 år så inser man att det inte gick, och vi har kanske 1 miljon muslimer i Sverige.

  Gillad av 10 personer

 19. Asta skriver:

  21åriga Mira Aksoy uppger att det som fick henne att ta steget att lämna Moderaterna var partiledaren Ulf Kristersson utspel om våldtäkter.

  ”När Ulf Kristersson sade i livesänd tv att man inte vet vad de ökade våldtäkterna beror på insåg jag att jag var tvungen att ta steget en gång för alla. Jag klarar inte av att dalta längre. Jag håller ju med om all kritik Moderaterna får. Man kan inte ha stenhårda budskap när partiledaren inte står upp för dem eller har några planer på att genomföra dem”, skriver Mira Aksoy.

  Till Nyheter Idag säger Aksoy att Ulf Kristersson egentligen är nyliberal.

  – Jag frågade Ulf Kristersson personligen hur han konkret vill applicera konservativ politik i Sverige. Han svarade: ”Socialdemokrati kan vara konservatism”.

  Lilluffe som kommit ut som feminist i dagarna verkar gå i sin mentors fotspår, han gräver idogt på sin grop nu innan valet. Bekvämare att sitta vid sidan av och kassera in kosingen.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där med att socialdemokrati kan vara konservatism har han måhända plockat från den svenska ”filosofen” Torbjörn Tännsjö. Han menar i sin bok som påstås handla om konservatismen att det kan vara konservativt att vilja bevara välfärdsstaten. Det låter ju bestickande. Konservatism är att bevara det som fungerar, och välfärdsstaten, tycker många, har under vissa tider kunnat påstås fungera. Så var går detta resonemang fel?

   Det är i förmågan att skilja på det enskilda och det generella, på abstraktionen och hela fenomenet. Välfärdssstaten eller socialdemokratin är vaga överbegrepp som inte existerar i verkligheten. Det motsvarar INTE konservativ metodik att resonera i sådana termer. Endast detaljerade och verklighetsbundna resonemang accepteras. Endast synbara och uppenbara och observerbara fenomen kan konserveras, vart och ett för sig. Socialdemokrati är och förblir reformmarxistisk ideologi och INTE konservatism.

   Att Tännsjö och andra smärre figurer inte inser skillnaden visar ingenting annat än att de är fast i primitivt och irrationellt ideologiskt tänkande. De har sin ideologi som snuttefilt för att de saknar förmågan att genomföra korrekta rationella överväganden.

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Östman — Det senaste jag snappade upp om Tännsjö var att han ville avskaffa välfärdssamhället — för att kunna driva asylinvandringen ostört…
    Friska tag!

    Gillad av 2 personer

 20. Björn skriver:

  Vi som lever vårt dagliga liv ute i den mångkulturella verkligheten, behöver ingen teoretisk ”forskning”, för att bilda oss en uppfattning om vem/vilka som ligger bakom merparten av allt det negativa som händer och sker i samhället! Det ”empiriska underlaget” är förkrossande tydligt!

  Gillad av 3 personer

 21. Andreas Glad skriver:

  Orsakerna till det anisociala beteendet ksn lätt avläsas med hjälp av kartan på denna sida

  Från vilka länder kommer majoriteten av Sveriges migranter?

  Gilla

 22. Elöd Szanto skriver:

  Jag har varit en trogen läsare av DGS i flera år. Ibland har jag till och med skrivit några rader på den här sidan som jag alltid har uppfattat som intelektuellt fri och ballanserat.
  Tyvärr har jag en känsla att ju mer vi närmar oss valet desstå offtare läser jag ”Ut med dem!”.
  Bara så! Rakt av!
  Ut med vem?
  Ut med mig, med mina barn eller ut med alla som inte har blå ögon?
  Som tur är har en av mina döttrar det – fast de har hon ärvt förmodligen av min mamma som ”tyvärr” inte var svenska. Kan hon stanna kvar och vara ”ankare” åt oss på våra äldre dagar?
  Nu inser ni sannolikt och förhoppningsvis att jag överdriver.
  En sansad och saklig debatt på DGS förväntar jag mig lyfta över ”de skall ut” nivån.

  Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Som dessutom kommer att (kunna) slinka hem med svansen mellan benen när kalifatet utropas i Sverige och alla snoppar skall skäras om. Hem till ett Ungern som har gjorts tryggt, civiliserat, rikt och kristet av Victor Orbàn genom den politik som ansågs vara för otrevlig för valhemlandet Sverige.

    Det är inte lite hyckleri som luftas här. Varför räknas inte Sveriges egen befolkning alls, utan bara olika kategorier av utlänningar? Hur blev knappt 8 miljoner människor osynliga, oberörbara, värdelösa, rättslösa? På estetiska grunder!?

    Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är inte sansad debatt att förslösa sin möda på självklarheter. Vi vet och du vet och alla andra vet precis vem som skall ut och vem som på nåder och för egen maskin kan få stanna om han eller hon håller sig i skinnet, assimilerar sig och försvinner i massan.

   Du måste inse att man inte kan vara exakt i denna konst. När staten plockar in miljoner at jihadister, socialfall, våldsbrottslingar och kulturimperialister kan man inte stå och plocka ut den ena eller den andra ur den massan, speciellt inte i den politiska argumentationen.

   Det är absolut självklart att alla insatser som syftar till att åtgärda den okontrollerade massinvandringen kommer att drabba den ena eller andra invandraren som inte har gjort något fel, som inte själv utgör något hot. Men det är ju också så att den okontrollerade massinvandringen skadar en massa svenskar som inte heller har gjort något fel, som inte själva utgör något hot. Låt oss för all del inte glömma alla svenskar som drabbas av den okontrollerade massinvandringen! Låt oss inte blanda bort korten genom att draga fram enskilda fall av lyckad invandring! Detta är inte temat för diskursen.

   Ut, alltså, ut! Det finns ingen framtid för Sverige med två miljoner oanpassade utlänningar, och det finns inte heller någon framtid för Sverige med två miljoner jättefint anpassade utlänningar. För ett land av utlänningar är inte Sverige, utan något annat. Ut! Ut! Ut! Skulden ligger hos dem som hämtade hit dem. Inte hos oss som kommer att kasta ut dem.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Ut med dem utgår jag ifrån att det betyder ut med dem som inte sköter sig. Inte vill leva efter Sveriges lagar och regler, inte arbetar trots att de är i produktiv ålder. Kort sagt folk som inte är som en vanlig svensk. Huruvida man har avvikande kulör på huden, har lite egna sedvänjor hemma eller i vänners lag bryr vi oss inte om. Var som en svensk och du är accepterad. Försök inte tvinga på oss mystiska sedvänjor som inte hör hemma här. Så Elöd, jag är helt övertygad om att du och dina barn accepteras av majoriteten av svenskarna. Kanske inte av alla nytillkomna dock.

   Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   Elöd, tyvärr är det så att många av oss dagligen drabbas av förakt, hot, trakasserier och mycket annat, samt dagligen hör och läser om hur dessa invandrare våldtar, rånar, knarkar, skjuter o.s.v., samtidigt som hela det självgoda och maktfullkomliga etablissemanget öppet hatar och förföljer dem som är kritiska till vad som pågår.
   Till sist får man överdos. Man får mer än nog. Du skulle sannolikt reagera likadant själv om en viss samhällsgrupp tilläts trakassera dig och dina närstående och det var du som blev straffad när du protesterade mot behandlingen.
   Man kan inte tränga in folk i ett hörn utan att det till sist får konsekvenser, slår tillbaka.

   Gillad av 2 personer

   • Elöd Szanto skriver:

    Jag förstår och håller med dig. Det är därför jag skriver här och har röstat SD tre val i rad.
    Samtidigt vill jag hålla en god ton och saklighet i debatten och inte en reflexmässig ”ut med dem”!
    Vi är ense och vi kan bättre!

    Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte för att man är ömklig och hjälpkrävande.

   De som, av dem som hör hemma här, skulle accepterats mera som en tillgång än en belastning, även om vi levt under en normal rättsordning, har logiskt sett ingen anledning att frukta normalitetens återställande.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Elöd Szanto: Bra fråga. Jag har lite svårt för folk som skriver ”UT med dem” — samtidigt kan jag förstå den enorma frustration som de upplever.

   Personligen anser jag att de bortåt hälften av alla troende muslimer som vill göra om Sverige till ett kalifat, borde lämna landet. Snarast.

   Övriga invandrare kan stanna, förutsatt att de har en ärlig strävan att bli en del av vår kultur, respekterar våra regler och inte är kriminella. Men det är alltså vad jag tycker.

   Och asylinvandringen måste stoppas — nu.

   Gillad av 4 personer

 23. Gregor Samsa skriver:

  Tänk om dagens dussinjournalister och svensk samhällsdebatt i stort kunde acceptera att det bedrivs samhällsvetenskaplig forskning utanför Sveriges gränser. Denna tanke synes vara allt för hisnande, eller så är det rädslan för vad denna utblick skulle kunna generera för resultat och kunskap som är problemet. Den svenska självgoda provinsialismen och rädslan för att ifrågasätta demokraturens grindvakter utgör grunden till att en person som Sarnecki tillåts domptera och på ytan dominera ett helt forskningsfält.
  I Uppdrag Gransknings reportage om kulturaspekten som förklaringsmodell lyste som vanligt internationell forskning med sin totala frånvaro. Framlide Hannes Råstam hade som journalist en förutsättningslös förmåga att se förbi den folkhemska ankdammen och lyckades genom att applicera internationell forskning på svenska kriminalfall som Osmo Vallo ställa hela etablissemanget i skamvrån. Hannes Råstams journalistiska granskningsförmåga motsvarar i runda tal 500 st av dagens dussinjournalister i svensk media, av vilka många helt har missförstått vad den tredje statsmaktens primära uppgift utgör – det är inte meningen att journalistiken ska vara regeringens understöd och värdegrundskommissariat.

  Gillad av 6 personer

 24. Elöd Szanto skriver:

  Ett litet observandum till.
  Det är inte Patrik eller någon ansvarig utgivare som har ansvaret för tonläget på sidan!
  Det är vi, läsare, skribenter och kommentatörer!

  Gillad av 1 person

  • Ii. Waging war skriver:

   Ansluter mig till Fredrik, det är precis ”ut med dem” som behövs, det måste vara fokus. Det är olyckligt, men det är naturligtvis en skala i praktiken, men man kan inte ställa upp en lista (ännu) där vi alla vet vem som står överst på listan över vilka som skall ut och där assimilerade Européer så klart inte ens finns med på listan. Vi vet alla vem och vad som är problemet, men det nyttar inget att bli dömd för hets mot folkgrupp innan vi ens har börjat.

   Jag har redan röstat på AFS.

   Gillad av 1 person

 25. Mikael Steinwall skriver:

  Invandrare har varit överrepresenterade i tex sexualbrott sedan 80-talet (Uppdrag Granskning). Det räcker för mig. Eventuella bakomliggande orsaker är helt irrelevanta.

  Gillad av 1 person

 26. Lena M skriver:

  Kvinnor från vår kultur är mindre värda eftersom Islam är överlägsen. De har rätt att kallas horor. Vad ska vi göra åt det? Ska vi sitta inne eller flytta kanske? I ett mångkulturellt samhälle måste lagen bli hårdare och straffen likaså. Vi har inte hängt med i de förutsättningar som mångkultur innebär. Vi har blivit bedragna av Sarnecki med fler.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Lena M — Exakt så. Och denne Sarnecki är bara ett exempel på ett helt koppel politruker som PK-sekten använder mot oss, för att sprida förvirring och defaitism.

   De allra flesta av asylmigranterna borde aldrig släppts in i Sverige. Men nu sitter vi här med Svarte Petter, och måste göra det bästa av läget.

   Alla ej integrerbara muslimer borde avvisas, ju förr dess bättre. Andra invandrare, som visar sig kunna fungera i vårt land, kan vi acceptera. Men det får aldrig vara något tvivel om att de är här på VÅRA villkor.
   Makthavarna gör inte det tydligt alls, tvärtom viker man sig för diverse absurda krav på särbehandling.

   Gillad av 2 personer

 27. lookslikeanangel skriver:

  Blockchain eller Ouija-board?

  Hur fungerar det egentligen i Sverige?

  Blir det automatiskt någon slags konsensus, eller är allt mystiskt
  känslostyrt – som i en seans – tala med andarna?

  Någon som vet…..?

  Gilla

 28. Torsten Sandström skriver:

  Lite skrämmande är det att läsa en handfull av reaktionerna på min artikel. Man hör ”ut med invandrarna”, invektiv mot motståndare och liknande. Det skrämmer mig. Det goda samhället ska enligt min åsikt inte vara en betongbunker med människor som ser likadan ut, tänker på samma vis och är villiga att utan resonemang fysiskt angripa eller slänga ut dom man ogillar. Elöd Szanto skrev nyss bra att alla måste tänka på tonläget. En öppen debatt kräver villighet att lyssna och argumentera. Inte att liksom den allvetande Fredrik Östman konsekvent håna …

  Gillad av 3 personer

  • Erik skriver:

   Hörde följande:

   – Sverige skall inte försörja människor som väljer att bosätta sig i Sverige.

   – Sverige skall inte påtvingas social och kulturell förändring av de som väljer att bosätta sig i Sverige.

   Fullt tillräckligt som invandringspolitik.

   Gillad av 3 personer

   • Torsten sandström skriver:

    Det var Fredrik Östman som (enligt vanlig texttolkning) var mottagaren. Samma person kallade häromdagen den för sin tid store författaren och filosofen J-J Rousseau IDIOT. Mer behöver därför inte sägas i denna sak…

    Gilla

  • Ii. Waging war skriver:

   Besvara istället min kritik, du gör det lätt för dig. Var i världen har man assimilerat muslimer med eller utan klankultur? Kan du göra troligt att det skall fungera? Jag anser att du inte gjort det, och inte kan det, det är DITT scenario som är skrämmande, du inbillar dig att vi skall kunna ”assimilera” muslimer när det enda som de facto kommer att uppnås är att vi kommer att få fler muslimer av alla de slag, koncentrerade till enklaver i storstäderna. Så din åtgärd är helt meningslös och angriper inte problemet överhuvud taget, du får ursäkte men det går inte att ta på allvar. ”Ut med dem” är ett resultat av noggrann ärlig eftertanke och ett ärligt val av vilken framtid man vill ha. Du väljer islam genom att inte tänka efter, jag föredrar ett liv utan denna politiska ideologi, för så vitt möjligt.

   Gillad av 2 personer

 29. Jan Bengtsson skriver:

  Har vi verkligen 2 miljoner utomeuropeiska invandrare…

  Det betvivlas starkt!
  Fö är väl de flesta ”flyktingar”…

  ”Invandrare” är dessutom något som vi efterfrågar!

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Jan Bengtsson —
   1) De här människorna är som regel INTE flyktingar enligt FN:s definition — däremot enligt en egenpåhittad definition från makthavarna i Sverige.
   (Flykting kan man bara vara när man är på väg till ett säkert land, När man hunnit dit är man migrant.
   Inte heller kan man passera flera säkra länder och ändå vara ”flykting”)

   2) Vilka ”vi” är det som vill ha invandring? Och vad förväntar ”vi” oss av dessa invandrare?

   Att makthavarna i maskopi med tokvänstern vill ha invandring har inget med oss andra att göra, inte heller har någon frågat oss VILKEN SORTS invandring vi eventuellt skulle acceptera, eller i vilka mängder.

   Vi har bara fått dikterat att vi ska acceptera asylinvandringen, oavsett vilka de här personerna är, hur de uppträder och oavsett om de dyker upp i hundratusental och snabbt ändrar hela landets demografiska struktur samt överbelastar våra välfärdssystem.

   Detta kallar jag INVASION, iscensatt av makthavare som är våra fiender.

   Gillad av 1 person

 30. Steven Jörsäter skriver:

  Sarnecki ljuger säkert men jag förstår egentligen inte riktigt varför det är så intressant. Naturligtvis är det stenkorkat att ta in massa folk med låg status vad den än beror på. Så varför ens tänka tanken? Ska vi ta in några ska de höja landets nivå. Inte sänka.

  Gillad av 2 personer

 31. csaba43 skriver:

  Ja Du Szanto, att höra till de anständiga är naturligtvis eftersträvansvärd men dagens situation i Sverige kräver resoluta tag! Kommunister och islamister är båda gapiga och aggressiva. Med svenskens konflikträdsla och undfallenhet utnyttjas av dessa även i mest banala sammanhang. En enkel tillsägelse räcker för att de skall dra rasistkortet. Så blond och blåögd jag är, ställer jag upp på stridsropet UT MED DEM!!

  Gillad av 1 person

 32. olle reimers skriver:

  Till slut kokar allt ner till politik. Den politiska agendan stå redan inskriven i grundlagarna. Sverige är ett multikulturellt samhälle.

  Då uppstår två underagendor.

  Den ena ser värdet av att folkdans blandas upp med kebabätande

  Den andra ser möjligheten att förvekliga sin egen poltiska karriär.

  Den första är naivt oskyldig och förtjänar beteckningen nyttig idioti.

  Den andra är den som skapar utrymme för globalism och andra totalitära läror. Det är, för de allra flesta, möjligt att göra en politisk karriär endast inom ramen för ett ett totalitärt system. Medelmåttornas tyranni.

  Jerzy Sarnecki är en av många typiska gatekeepers för den totalitära agendan. Det han säger är sålunda det han får betalt för att säga.

  Ytterst är det socialismen som vi slåss mot. Hatets och avundsjukans ideologi med dess ultimata globalistiska tyrranilösning som mål.

  Kampen kommer att bli mycket hård.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.