GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: FRÄMLING I SITT EGET LAND, VAD GÖRA?

Den 26 juni i år skrev jag artikeln ”Klarsyn” här på DGS. Den handlade om en viktig kulturell skillnad mellan klan och nationalstat. Människor i nationalstater har utvecklat ett långt drivet rumsligt tänkesätt medan man i klanstater ser sin värld i nätverk av platser. Artikeln diskuterar vad det får för allvarliga konsekvenser, speciellt i ett land som Sverige med svag äganderätt till mark och en fri invandring av invasiva kulturer som etablerar sina platser.

Vad göra? Sverige har gjort det förut, alltså bekämpat klankultur och den brottslighet den innehåller. I Njals saga berättas hur man knäckte gårdarnas klanvälden här i Norden för mer än tusen år sedan. Det fanns inga fängelser på den tiden så som det fortfarande är i invasiva klaner som etablerar sig på olika platser i olika länder. Fängelser kom senare när nationella rättsstater upprättats och det var just det som lagman Njal sysslade med på Island för mer än tusen år sedan. Nu har vi i PK-humanistisk anda döpt om fängelser till kriminalvård. Sverige vänder ”andra kinden till” mot en kultur som sedan 600-talet rituellt huggit huvudet av ”otrogna” med ”kroksabel”. Stympning, som straff, fanns på Njals tid och i värsta fall dömdes man fredlös, så som skedde i Njals saga med ”Gunnar på Lidarende”. Sagor på den tiden var historia. Gunnar fanns! Den sagan är ingen saga.

Nu finns en artikel från en expert att referera till (SVT Nyheter, 14 augusti 2018). Jan Kallberg är en disputerad statsvetare och säkerhetsforskare verksam i USA. Han anger adekvata åtgärder för att framgångsrikt hantera de problem Sverige har idag i och kring våra klanplatser i nio, för nationalekonomer, välkända tuffa punkter.

1. Ge 50 000 kronor kontant till dem som anonymt anmäler illegalt vapeninnehav.
2. Låt skatteverket samköra och hitta vinsterna från kriminell verksamhet, skönstaxera och utmät.
3. Avbryt felaktiga bidragsutbetalningar genom samkörning av personregister.
4. Öka avståndet mellan hemorten och fängelsevistelsen maximalt.
5. Tillåt inga personliga kläder, skor, accessoarer eller smycken som indikerar status i fängelsemiljö.
6. Allt resultat av kriminell verksamhet förverkas och säljs av staten till förmån för Brottsofferfonden.
7. Avskaffa förtidsfrigivning för alla utom förstagångsdömda som uppför sig väl.
8. Tillåt åklagare erbjuda straffrabatt för gängmedlemmar som vittnar mot andra kriminella.
9. Tillåt polisen att göra brottsprovokation.

Ekonomisk teori menar, att vill man få någon att upphöra med en aktivitet så gäller det att öka kostnaderna för vederbörande till denne upphör med aktiviteten. Ekonomer ser brottslighet som en näringsgren. Organiserad brottslighet bekämpas genom att göra den olönsam och det sker genom den så kallade ”nolltolerans-teorin” som så bra sammanfattas i de nio punkterna ovan. Jan Kallberg avslutar sin artikel med beskedet att ”Endast genom att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell och undergräva status kan man komma tillrätta med problemet. Allt annat är bara fagert tal”.

Det här är långt ifrån de PK-humanistiska föreställningar som härskar inom det välfärdsindustriella komplexet och inom urbefolkningen som fått sin stora laglydnad och tillit till samhället och den nationella rättsstaten förädlad under tusen år från Njals tid. Det är stora investeringar i socialt kapital under många hundra år som nu snabbt kan ödeläggas genom invasiva klankulturers inverkan. Förstår våra beslutsfattare detta? Förmodligen inte. De kan förmodligen inget om vare sig den ekonomiska teori som styr avancerad brottslighet eller den migrationsteori som troligtvis saknas som ämne på de svenska universitetens olika institutioner.

Ligger exempelvis den nödvändiga straffsatsen, det vill säga det straff som skulle förmå en potentiell brottsling att avstå från brottet, på exempelvis 25 års fängelse och straffet i dagsläget är fem år för brottet så är en fördubblad straffsats till tio år meningslös. Det ligger bakom det ständiga PK-humanistiska vårdsnacket som svenska ”experter” inom ämnet hela tiden torgför att fängelsestraff är verkningslösa. Deras uppfattning om ”doseringen” är för PK-humanistisk. Låt ekonomiska kalkyler indikera de rätta straff-doserna. Har Sverige exempelvis 200 brottslingar i en klanplats så är det dyrare att veva runt alla med korta straff i PK-humanitär kriminalvård under deras livstid än att sätta in några på adekvat ekonomiskt beräknad strafftid. Då skulle de övriga nästan 200 upphöra med sin verksamhet.

Vår ”snälla” vårdideologi fungerar på en förädlad urbefolkning men inte på invandrade invasiva klaner. De kommer till ”smultronstället” för brottslig affärsverksamhet. När blir tiden mogen för tillämpning även här av den på ekonomiska grunder baserade ”nolltolerans-teori” som så framgångsrikt tillämpas i vissa andra länder? Bristande politiskt ledarskap ödelägger det svenska sociala kapitalet i en förfärande hög takt.

Vad händer om våra ledare inte står upp för den kultur som utvecklats inom urbefolkningen under de senaste tusen åren? Det uppstår permanenta klanplatser med parallella rättssystem, speciellt i ett första steg för det som kallas det civila samhället eller vad som i dagligt tal benämns för familjepolitiken. Exempel på det finns redan i Borlänge och detta är väl beskrivet i en essä i den digitala tidningen Kvartal av Lars Åberg.

Nu finns, enligt Lars Åberg, en moské i Borlänge med imam och en lokal klan komplett med ledare. Sharia råder och få bilar brinner. I området Tjärna Ängar bor officiellt 3 500 personer men vattenförbrukning och sopmängder indikerar en befolkning på upp till 10 000. I sunnimuslimska diasporor är det vanligt att man upprättar miliser. Balkankriget började så. Imamen sorterar under en imam på högre nivå i en plats i klanens nätverk i MENA. Ansvarig polis är bekymrad. Färre polisanmälningar inkommer och allt mer i området sker ”vid sidan om”.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

62 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: FRÄMLING I SITT EGET LAND, VAD GÖRA?

 1. Bo Svensson skriver:

  Problemlösningarna fungerar ju inte mot självmordsterrorism där lusten att förorsaka maximalt med bedrövelse trumfar självbevarelsedriften.

  Den definitiva lösningen heter krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet.

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Man kan sluta bekymra sig för kriminalvårdens kostnader, om man överger återanpassningsambitionerna och nöjer sig med fängelsedomen som straff.

  Då kommer ju straffvärdet att bli obehagsgraden gånger tiden och det blir inte längre någon poäng med att göra det trevligt för internerna för då måste tiden de sitter av bli längre.

  I Bulgarien kostar en intern runt 50kr/dygn.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ekvationen måste också ta med risken att ertappas och dömas. – Ju lägre risk att bli fast, desto högre måste straffen vara måste för att ge den avsedda preventiva effekten.

   Gillad av 2 personer

  • Björn Larsson (@bjorntor) skriver:

   Polisens, Åklagarmyndighetens, Domstolsverkets och Kriminalvårdens budgetar summerar till 1% (en procent) av BNP. Rättsväsendet kostar alltså ingenting alls. Att ha lag och rätt är helt gratis. Det är bara viljan som saknas. Svenska folket lider av en kollektiv psykisk sjukdom som ger sig uttryck i laglöshet och okontrollerat eskalerande våld. De utrotar sig själva så som lämlarna gör.

   Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Mindre än 5000/invånare alltså. – Med krav på ekonomisk garant (försäkring mot att begå brott) skulle den genomsnittliga kostnaden för den manliga befolkningen bli knappt tiotusen i försäkringskostnad. – Eftersom kvinnor är i stort sett laglydiga.

    Viss skattefinansierad hjälp med försäkringskostnaden rekommenderas för att inte försätta fattiga redliga i svårigheter.

    Gilla

 3. svenne skriver:

  ”Jan Kallberg avslutar sin artikel med beskedet att ”Endast genom att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell och undergräva status kan man komma tillrätta med problemet. Allt annat är bara fagert tal”.

  Det är en sak att bekämpa en ”affärsverksamhet” som trots allt innehåller en viss logik, och det finns påtagliga punkter att angripa för att knäcka verksamheten, det är något helt annat att stävja de obehagligheter som orsakas av t.ex. löst sammansatta hopar av utagerande ”ungdomar”.

  Lanna badgruva i Lekeberg har ju fungerat som ett dragplåster för ”ungdomsgäng” som trakasserar ortsbefolkningen på ett mycket provocerande sätt. Samhällsnytt har gjort ett repotage som är skrämmande med tanken på det elände som ortens befolkning nu genomlider.
  En del funderar på att ge upp och flytta därifrån på grund av ”ungdomarnas” mycket påträngande aktiviteter och den upplevda maktlösheten är mycket stor.

  Myndigheterna klarar bevisligen inte av att få slut på de destruktiva handlingar som orsakas av en förvildad flock, utan spärrar, som samfällt agerar mot Lekebergs ”pursvenskar”. Detta har pågått länge, polisen känner till problemen men kan inget göra.

  Reinfeldt påstod ju att ”ursvenskt är rena barbariet och att resten av utvecklingen har kommit utifrån”. Så de utifrån kommande ungdomar som nu gisslar Lekeberg uppvisar alltså – enligt Reinfeldts åsikt – prov på ett förfinat uppträdande i förhållande till ortsbefolkningens barbari.

  Jag tror att denna typ av problem är svårare ”utmaningar” att komma till rätta med än gängbaserad kriminell affärsverksamhet därför att det inte finns några påtagliga företeelser att angripa som t.ex. ekonomiska transaktioner o.dyl. Som lök på laxen anses ”ungdomarna” vara så utsatta att det är mer eller mindre tabu för myndigheterna att agera kraftfullt.

  Gillad av 20 personer

  • brrr skriver:

   De två saker som nog stör mig mest med den filmen är dels ”Kommunen satte in bussar och tipsade gettoinvånarna om badplatsen” samt att kommun och myndigheter bara låter trakasserierna fortgå.
   Ungdomarna samt hela deras klaner ska skickas tillbaka till deras ursprungsländer och alla ansvariga inom kommun och myndigheter dras inför rätta, varken mer eller mindre!

   Gillad av 10 personer

   • Björn skriver:

    På en av min kommuns badplatser, fick i somras en rakryggad kille med ”civilkurage”, sin bil repad utmed hela sida, efter att ha påpekat för ett gäng ”mörkhyade”, att det råder absolut grill- och eldningsförbud! De börjar bli j-t många nu, berättelserna från vanligt folk om hur tillvaron försämrats pga massinvasionen!

    Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Dessa ”ungdomar” skall förstås utvisas. Det är mycket enkelt. Man plockar en efter en allteftersom de begår skändligheter och utvisar dem utan att de en enda gång har möjlighet att återvända till Lekeberg däremellan. Blir det upplopp vid gripningarna får man komma åter med en kraftsamlad styrka och plocka många på en gång.

   Det skall fungera som en backspärr: rörelse skall vara möjlig bara i en riktning, inte tillbaka.

   Vi behöver ett nytt miljonprogram. Och när befolkningen genom detta miljonprogram minskar, så skall vi taga vara på möjligheten att riva hus från det gamla miljonprogrammet, som ännu tillhör den s.k. allmännyttan. Så slår vi tre flugor i en smäll, för på detta sätt kan vi undgå att förorsaka en finanskris startad i bygg- och fastighetsbranschen.

   https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-nytt-miljonprogram/

   Gillad av 15 personer

   • Gunnar Karlén skriver:

    Stopp och belägg! Vill du göra gamla trogna hyresgäster hemlösa? Hyresgäster som inte alls har med uppstådda problem att göra. För övrigt är det inte alls säkert att fastigheter inom miljonprogrammen är rivningsmässiga. Förutsatt att fastighetsägaren skött underhållet.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Gunnar: När Sverige har kommit så långt att den okontrollerade massinvandringen upphör och ersätts med utflyttning, så kommer en massa miljonprogramslägenheter att bli tomma, liksom en del nyproducerade. Det förefaller vara rimligare att då riva statens och kommunernas fastighetsbestånd än privata, eftersom det senare endast sker i takt med en massiv värdeförlust och finanskris. Premissen är ju att det sammanlagt finns för många bostäder, så eventuella överblivande hyresgäster får väl helt enkelt flytta in i dem. Det är inte trevligt, men det är en nödvändig följd av den felaktiga politik som har förts under de senaste 50 till 100 åren.

    Gilla

   • Gunnar Karlén skriver:

    @Fredrik
    Vi är oeniga, men möjligen kan det bero på att mitt bostadsområde inte är riktigt representativt i sammanhanget, trots att det hör till miljonprogrammet. Om bostadsområdet hade varit ett sådant som du antagligen tänker dig, håller jag inte för osannolikt att jag inte alls hade flyttat in där en gång i tiden. Jag kanske får anledning att återkomma till problematiken vid annat lämpligt tillfälle. Men ibland kan det vara bra att vara lite försiktig med vad man önskar sig, så att inte resultatet blir ett annat än det avsedda.

    Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Lägg till punkt nr 10. Upphandla fängelseplatser i andra länder i konkurrens.

  Enligt EU-direktiv skall offentlig upphandling ske i konkurrens, men fängelseplatser synes av någon anledning vara undantagna. Rumänien, Bulgarien och Ryssland kan troligen lämna mycket konkurrenskraftiga anbud.

  Detta skulle bli mycket billigare för skattebetalarna och risken att hamna i ett fängelse i Sibirien kan antas ha en betydande brottsförebyggande effekt.

  Gillad av 18 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ingenting är viktigare än att ta itu med kriminaliteten efter att ha stängt invandringskranen, inte minst anhöriginvandringen. Vilket förutsätter en ny regering. En regering som vill förbättra. Den nuvarande vill ju föra Sverige mot social och ekonomisk undergång. Det går inte att tolka deras agerande på något annat sätt.
  Jan Kallbergs punkter låter utmärkt.
  Han föreslog att man skull bygga fängelser i ”obygden” i Norrland. Bra. Och kanske också hyra fängelseplatser i andra länder långt bort. Bra.
  Strypa penningtillgångar och rubba klankriminellas status och ge några grovt belastade rejält tilltagna straff. (utan permissioner), låter mycket bra. Varför inte också slumpvisa förflyttningar mellan olika fängelser och störa den sociala hierarkin som antagligen uppstår under fängelsetiden.

  I det förebyggande arbetet bör man lagföra omyndiga brottslingars föräldrar/vårdnadshavare med egen straffskala med kännbara böter, skadestånd och utvisning. En kriminell ungdom ska ju ändå inte bo hos dem som låtit honom bli kriminell, inte syskonen heller.
  Och kanske kan det försvåra påfyllningen av unga gängkriminella, om dessa pojkar vet att deras mammor och pappor (även frånvarande pappor) kan bli straffade och utvisade. Ifall de blir springpojkar åt de brottsliga gängen.

  Det krävs konsekvent hårdhet och en förmåga att skilja på vilka som måste behandlas tufft och vilka som kan behöva ”kriminalvård”. Livstilskriminella och våldsbrottslingar ska alltid behandlas hårt och straffas, utan några förmåner under strafftiden, och samhället ska skyddas från dem så länge som går.

  Det skulle betyda en nödvändig synvända och omställning inom svenskt rättsväsende. Akilovs advokat uttalade sig som att man måste se människan även i en terrorist. Tänk det tycker inte jag. Spara inlevelseförmåga och medkänsla till offer och till skötsamma medborgare. Det andra är stötande godhetsposering.

  Gillad av 21 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Du låter dig dragas med i polemiken. Att se människan i terroristen betyder att ge honom ett hårt men rättvist straff, som är i något slags proportion till hans brott: ett öga för ett öga, en tand för en tand. Det betyder att inte hänfalla åt att brutalt tortera och lyncha honom på plats. Detta är innebörden i att se människan i terroristen. Ingenting annat.

   Ty även offren var människor, men till skillnad från terroristen var de oskyldiga till brott. De har till skillnad från terroristen inte bevisat sin ondska.

   Självklart skall vi se människan i offret och vi skall se människan i terroristen. Därför skall vi döma terroristen till livstids fängelse av hårdaste slag helt utan privilegier, helt utan utsikt till permission eller frigivning. Det och inget mindre är att se människan i offret och att se människan i terroristen.

   Gillad av 1 person

   • I. Laying plans skriver:

    Jag tycker också, för en som jobbat med kontroller hela sitt liv i någon mening, att det finns en övertro på kontrollåtgärder efteråt, som exempelvis fängelse. Det hjälper inte i detta fallet, jag tror att de flesta som tror på det aldrig har mött en förhärdad kriminell eller islamist. Istället så måste vi inrätta samhället så att dessa brott aldrig sker, för våldtäktsoffret så är fängelse en klen tröst. Därför är en nytt miljonprogram den enda riktigt hållbara åtgärden. Mycket bra dessutom att riva de gamla betongtornen när folk blir utvisade i stor skala.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Eva, När stängdes invandringskranen??
   Man har inte stängt någonting! Du ska inte tro vad regeringen och MSM säger/skriver.
   På Migrationsverket.se finns allt öppet även om det är visst besvär med att hitta antalen. Så här ser det ut sedan 2009 när antalet invandrare översteg 100 000 per år första gången:
   År Antal PUT
   2009 102 832
   2010 96 388
   2011 97 905
   2012 116 444
   2013 121 718
   2014 115 703
   2015 115 104
   2016 151 031
   2017 135 529
   Hela mängden invandrare sedan 1980 tom 2017 är 2 299 084 st! Undergruppen ”Flyktingar eller motsvarande” är 262714 11.4%, anhöriga är 323968 31%. Övriga hänförs till: flyktingkvot 20262, FNs-konv 78799 , skyddsbehövande 146916, tillfällig lag 4100, tidsbegränsade tillstånd 1874, arbetsmarknadstillstånd 237116, gäststuderande 101416, adoptivbarn 2554, EES-avtalet 124886.
   Flera av dessa kolumner är ju ganska svårförstådda!

   Vi etniska svenskar är väl omkring 7.7 miljoner. Det betyder att invandrarna är 30% av mängden svenskar, dvs snart 1/3 så många som vi.
   Svenskarna har slutat att föröka sig, vilket ju inte går ihop om Sverige ska förbli Sverige som idag. Krasst kan man väl säga att svenska kvinnor föredrar att arbeta hellre än att föda barn trots alla underlättande reformer inom området.

   Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag uttryckte mig kanske oklart, men skrev utifrån ett tänkt scenario, med en ny regering som faktiskt stoppar inflödet och tar itu med kriminaliteten. Men tack för siffrorna, det är bra att ha verkliga siffror.
    Jag förstår inte pratet om behovet av att öka befolkningen. Alla nationer borde väl ha som mål att minska befolkningen. Även Sverige. Det kan inte vara ett självändamål att öka den. Globalt är ju en minskning helt klart önskvärd.
    Du skriver att svenska kvinnor föredrar att arbeta i st f att föda barn, men pensionsbestämmelser och allmänna attityden uppmuntrar inte barnafödande. Vad kvinnor skulle välja om moderskap var mer uppvärderat, vet vi väl inte. Nu uppmuntras bara allas heltidsarbete och att kvinnor ska bli som män, fast man samtidigt också nedvärderar manlighet?!? Feministerna krigar ju för att ta över männens plats, inte för att kvinnliga yrkesbranscher eller familjen ska uppvärderas. Varför strävar vi inte efter ett samhälle med deltidarbetande småbarnsföräldrar? Ett samhälle som värnar om familjen och stabilitet för barn under uppväxten. Inget moraliserande över skilsmässor, de är ibland nödvändiga, men inte heller denna lättvindiga attityd som är idag.

    I ett modernt samhälle, som nyligen var rikt, bör man kunna satsa på minskad befolkning och ändå klara omsorgssektorn och ett stort antal äldre. Med hjälp av teknik och bra sjukvård och kunna jobba längre för att vi är friska längre och kan och vill, utifrån behovet hos egna folket. Inte för att försörja unga friska bidragsinvandrare.

    Gillad av 3 personer

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  Ett sätt att få människor att upphöra med en verksamhet är att höja kostnaden för aktiviteten, skriver krönikören.
  I förbigående formuleras här effekten av höjda skatter. Dvs bensinskatt och flygskatt ska få oss att köra och flyga mindre. Hur är det med inkomstskatten? Har någon socialist funderat över det? Jag har aldrig sett eller hört något.

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det är en gammal fin självmotsägelse. Tobaksskatt för att minska rökningen, bensinskatt för att minska bilåkningen, arbetsskatt för att minska arbetet och konsumtionsskatt för att minska konsumtionen. Eller tobaksskatt för att osolidariskt punglå rökarna, bensinskatt för att osolidariskt pungslå bilisterna, arbetsskatt för att osolidariskt pungslå arbetarna och konsumtionsskatt för att osolidariskt punglså konsumenterna.

   Vilken argumentation vill vi hålla oss till?

   Den kollektiva livslögnens?

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men från Monas sida var det ju vanligt sossesnack. Det är häftigt att betala skatt. För er andra alltså. För Mona är skatten till för att försörja sig med.

    Gilla

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Lägg även till punkt 11. Områden där andra lagar än svenska tillämpas skall anses vara ockuperade och därmed ligga utanför EUs yttre gräns till dess områdena eventuellt återtas av svenska staten.

  Med de följder detta får i övrigt för befolkningen inom områdena.

  Gillad av 13 personer

 8. Björn Larsson (@bjorntor) skriver:

  Angående sanningshalten i antika muntliga traditioner. Arkeologer kan bara konstatera att Illiaden är sann. Stad efter stad som nämns i Illiaden men som för länge sedan har förintats och glömts bort, upptäcks. Och det har visat sig vara sant som Virgil skrev, när han fick i uppdrag att skriva ned Roms historia första århundradet före Kristus, att Rom verkligen grundades av överlevande trojaner som flytt från kriget.

  Förr tog folk ord på allvar. Ord betraktades som de fysiska föremål de de facto är för oss.

  Gilla

 9. Göran Holmström skriver:

  Intressant artikel, vet dock inte om jag håller med i att det är så enkelt att får brott att upphöra som du beskriver ovan. Kanske är jag ute och cyklar i denna tanke.
  Men om det är hyggligt enkelt att tjäna drägliga pengar och lagom med skatt på det, kombinerat med mycket hårda tag mot upprepade brott av grövre karaktär.
  Så finns både piskan och moroten med i bilden, bara en piska fungerar absolut inte.
  Sedan så hur kristendomen nästlade sig in i norden är ju inte direkt något att bygga ett bra samhälle på. Fast det blir ju ett långt kapitel att avhandla.

  Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Det politiska samhället måste börja ställa sig frågan ”Vad kommer att hända om vi inte gör något av det slag som föreslås här utan bara fortsätter med dagens misslyckade politik?”
  Huruvida så kommer att ske är knappast troligt utan mera vilket slag av samhällskollaps eller katastrof som krävs för att de skall vakna upp. Vad som då kommer att hända är att Sverige då förvandlas till ett slag av land som är vanligt förekommande i Syd-och Mellanamerika och som regleras utifrån av en dominerade stat. De förståndiga ser naturligtvis om sitt hus och lämnar skutan innan den gått på grund. Därefter blir det inte lätt för det politiska samhället att hitta pengar längre. Detta borde de tänka på innan klockan har slagit 12.

  Är man dum och oförståndig får man stå sitt kast. Så enkelt är det.

  Gillad av 2 personer

 11. Fredrik Östman skriver:

  Kanske kan ett effektivt program för att bekämpa den av landsförrädarna importerade organiserade brottsligheten, så som det beskrivs i artikeln, vara ett sätt att stegvis införa en ny rättsdogmatik som på sikt kan ersätta rättspositivismen på alla rättsområden? För utan att avvika från rättspositivismen kan de åtgärder som föreslås inte genomföras. Detta kan vara den spricka som en kil kan drivas in i för att i brett socialt samförstånd omintetgöra rättspositivismen i Sverige och för första gången införa en rättsstat.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det finns ingen naturgiven rättsordning men om man försöker hitta en som är konsekvent, logisk, utan motsägelser, fungerar på lång sikt i alla tänkbara lägen och resulterar i framlängesutveckling för livsmiljön och människosläktet, får man vara nöjd.

   Jag har en känsla av att du skulle nöja dig med mycket mindre än så.

   Gilla

 12. Underdog skriver:

  Det är bra, men straffsatser har aldrig verkat preventivt. Inte ens dödsstraff är avskräckande om det är så att brottslingen inte upplever någon risk att åka fast. Det är där den största bristen finns idag. Polisen ingriper inte mot pågående brott och klarar inte efterföljande utredningar. När bilarna brann i Tynnered påstod polisen att de valde att inte ingripa. I stället ägnade de sig åt att identifiera ungdomarna. Sedan har de gripit tre personer. men var och en som ser bilderna vet att betydligt fler var med. Det budskap polisen skickade till dem är alltså glasklart: Det är riskfritt för er att bränna bilar. Budskapet till bilägarna är lika glasklart: Vi kommer inte ens att försöka stävja brottsligheten.

  En av polisens viktigaste uppgifter är att stoppa pågående brottslighet. Utredningar underlättas därtill av att brottslingar grips under pågående gärning. Att polisen själv väljer att inte ingripa när polisen bevittnar brott är därför inget annat än en skandal. De som tar sådana beslut borde omgående befrias från sina arbetsuppgifter.

  Gillad av 13 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag är nyfiken på vad cheferna till poliser i yttre tjänst ger för direktiv i skarpa situationer. Ex: Titta på. Avvakta. Jaga bovarna och grip dem…Någon som vet? Eller är det poliserna själva som kan välja att vara passiva?

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Visst är det lättare för en polis att sitta på ett kontor och kolla på vad pensionärer skriver. Sen kallar man in dem, förhör dem samt åtalar dem. Helt ofarligt. Att ingripa mot terrorister kan vara riskabelt. En smäll på käften, en järnstång över ryggen, en sten i huvudet. Nej hu nej, avvakta.

    Gilla

 13. ii. Waging war skriver:

  Jag tror inte du nämnde islam? Missförstå mig inte, jag är för 25-50åriga fängelsestraff i Bulgarien eller Algeriet, jag är för utvisning och de små detaljerna med statussymboler i fängelset, men artikeln är ändå pk. Låt oss istället blicka ut över all de länder där klankulturen är stark, Afghanistan, Syrien, Jemen, Somalia, Saudiarabien osv. I vilket av alla dessa länder råder ordning? Svaret är Saudiarabien, för islam, implementerat som det är tänkt, är tillräckligt våldsamt för att betvinga klankulturen, en våldsam kultur betvingas av en än mera våldsam.
  Att tro att vi kan betvinga BÅDA dessa kulturella element, klanen, OCH islam, med åtgärderna ovan är pk rakt av. Istället är det så att vi måste inse att samexistens med dessa kulturer är omöjligt och ha det för ögonen hela tiden, en utvisning eller repatriering återbetalas tiofalt i säkerhet, för personen kommer inte att sätta några barn till världen i Sverige.

  Säg ett klanmuslimskt område som nationalekonomerna med sina teorier betvingat så att sekulära, kristna och judar kan leva med muslimska klaner? Det finns inte.

  Gillad av 14 personer

 14. Christer L skriver:

  Feminismens framgång är våldets framgång. Det kvinnliga förhållandet till våld är bevekandets, undflyendets och förnekandets. Kvinnliga temperament inkluderar inte att med våld skada andra, försvaret mot våld med våld överlåtes på män. Därför riskerar kvinnodominansen i politiken leda till en övergångsfas med mycket våld, innan en ny maktbalans kan upprättas.

  Detta sammanbrott för samhällsfreden är den verkliga ”kvinnofällan”, som riskerar att inträffa rätt snart nu. Så gärna kvinnligt betonade politiker som står för vården och omsorgen och allt som rör de små barnen inom hemmet och skolan, men det behövs en Thatcher om det ska vara en kvinna som statsminister, en kvinna med ”det”. Verkligen inte en Löfven (eller Reinfeldt eller Persson eller Carlsson och allt vad de hette…). Vi behöver en statsminister som kan stå upp inför folket och reportrarna i teve och radio och säga som det är (öppna inte era hjärtan, det här är en globalistisk komplott). Och inspirera alla chefer och talespersoner och skribenter till detsamma. Det är vad vi behöver. Vad får vi?

  Gillad av 8 personer

  • Anders L. skriver:

   Det finns en kandidat till en sådan statsminister. Men just nu är han upptagen med torgmöten på ett 50-tal orter i Sverige. Idag i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Sedan måste han komma in i riksdagen, implementera partiprogrammet och bilda majoritet. Du får tåla dig till 2022.

   Gillad av 4 personer

 15. Aurora skriver:

  Nya tider med ny befolkning kräver nya lagar och nya straff. Begreppet ’barn’ håller inte längre och gränsen för straffmyndig måste sänkas då redan unga i yngre tonår sällar sig till organiserad gängkriminalitet. Och de vet vilket vägval de gjort. Man löser heller inte invandrarelaterad brottslighet, som hedersvåld,-och mord, med att tiga eller relativisera bort det. Det betyder mera att man kämnat fältet fritt åt dessa krafter. Ett samhälle som ger upp ligger riktigt risigt till.

  Gillad av 7 personer

 16. Leif Nilsson skriver:

  Bra förslag med tanke på det synnerligen hotfulla förfallet i vårt land!
  Men(!), för att förhindra det svenska samhällets totala kollaps krävs också återvandring!
  Det kan ske under devisen ”Land ska med lag byggas”.
  Detta kan genomföras med följande åtgärder:

  1. Alla som saknar uppehållstillstånd i landet (sk papperslösa) ska utvisas direkt eller interneras tills det kan ske.

  2. Skattefinansierade bidrag eller andra förmåner beviljas endast till svenska medborgare.* (Undantaget bidrag till återvandring).

  3. Alla kriminella handlingar begångna av icke medborgare medför automatisk utvisning eller alternativt internering, fram till att de kan lämna landet. (Ekonomiskt och juridiskt stöd för att kunna lämna landet, ska ges av Återvandringsverket.)

  4. När merparten av de som har uppehållit sig i Sverige i strid med svensk lag, har utvisats eller internerats, fokuserar Återvandringsverket på att granska beviljade medborgarskap. Alla medborgarskap som har beviljats på falska grunder i strid med svensk lag ska återkallas.

  5. Att uppehålla sig i landet illegalt – i strid med svensk lag – ska betraktas som en kriminell handling. Alla som hjälper de kriminella att hålla sig undan den svenska rättvisan ska straffas för skyddande av brottsling.

  *De upplopp och den brottslighet som naturligtvis uppstår när alla bidrag och förmåner till icke medborgare dras in, underlättar repatrieringen, eftersom de gripna brottslingarna direkt kan utvisas eller interneras (om de inte är svenska medborgare).

  Det nödvändiga åtgärdsprogrammet kan låta hårt men alternativet till en omfattande repatriering, är ett öppet inbördeskrig och förmodligen också det svenska samhällets undergång.

  Gillad av 14 personer

   • lan skriver:

    -Anders
    Ett realistiskt parti med ett genomarbetat program hade förtjänat din röst bättre. MED. (man kan ändrad sig på valdagen, s k ångerröst).

    Gilla

   • Anders skriver:

    @LAN. Med är för de lite fisliberala/fiskonservativa, som inte vill smutsa ned händerna. Men se, det måstryman görwom man vill få något gjort.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Lämpligt tillägg är att vi upphandlar förvarsplatser i tredje land, helst utanför Europa. Kan en person inte utvisas till sitt land förs de dit och får stanna där tills utvisning kan ske. Därmed försvinner helt incitamenten att med näbbar och klor försöka hålla sig kvar i Sverige.

   Gilla

 17. ii. Waging war skriver:

  Jag tror analysen måste kompletteras, jag uppfattar att många underskattar hotet vi står inför, Jensevik inkluderad, genom att fokusera på kriminaltekniska åtgärder. Jag gissar att man betraktar styrkeförhållandena för ytligt, man jämför storleken endast, staten mot klanen, eller polisen mot ett kriminellt nätverk och man överskattar de redskap som fungerar i sin egen kultur. Istället så tror jag att en kulturell Mohs skala måste beaktas:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mohs_h%C3%A5rdhetsskala

  Friedrich Mohs skapade denna skala där gips är 1 och diamant 10 för att bedöma materials hårdhet, det är inte en linjär skala, utan mot slutet exponentiell, inget kan slipa en diamant utom diamanter. Så de kulturer vi har att göra med är dysfunktionella enligt vårt sätt att mäta, men de är otroligt hårda, därför så tror jag att de åtgärder som föreslås är nära nog meningslösa. Endast diamant slipar diamant, och därför skapades islam för att slipa klankulturen, Mohammed är väldigt nära 10 på Mohs skala… Vi kan inte slå islam och klanen i hårdhet, annat krävs, men först måste man erkänna problemet, och inse att samexistens är omöjligt, vill man sedan gå vidare så kan man notera att diamanter brinner, de är gjorda av kolatomer, men försök inte slipa diamant med gips, och det hjälper inte att använda kalkspat eller flusspat heller, inte ens topas fungerar.

  Gillad av 9 personer

 18. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Utgå gärna från att organiserad kriminalitet är stämpling mot staten så att vi kan sätta in Säpo och militärens utredningstjänster och något avlasta en underdimensionerad poliskår.
  Höj straffvärdet radikalt som Hans Jensevik föreslår tills verksamheten inte längre är värd riskerna för de som inte är fullkomligt impulsstyrda.
  Begränsa det humanitära vårdtänkandet till offer och potentiella offer för dessa samhällsomstörtande discipliner.
  Låt därtill fängelserna försörja sig på de intagnas arbete, sanera industrimark exempelvis, riva asbetsfasader, städa upp efter eu-migranter, hacka järnvägsräls isfri.
  Det räcker att fångvaktarna har byggnader att vistas i.
  Naturligtvis skall sådana här aktiviteter sändas live i etern.
  De som står upp efter avtjänat och är födda utomlands repatrieras per automatik.
  Civilister som vägrar sitta i trafikflyg med sådant klientel blir själva klienter.

  Gillad av 3 personer

 19. Jan Andersson skriver:

  Det ena obehaget utesluter inte det andra, alla åtgärder som kan bidra till att invandrarna frivilligt åker hem självmant bidrar till slutresultatet. Kanske är ett ganska rejält omstartbidrag det som behövs. Ändå mycket billigt i det långa loppet.

  Gillad av 3 personer

  • I. Laying plans skriver:

   Har du sett de pk-poliser som vaktar gränsen, tillsammans med prao-elever, många muslimska? Så att skicka ut folk är nog bra, men först av allt måste gränsen stängas.

   Gillad av 2 personer

 20. F skriver:

  I programmet Konflikt, SR är en bra kontrast mot vad som pågår i Danmark, fick en fullständigt icke representativ syrier, orera om dansk migrationspolitik. Syrien fick ondgöra sig över bristen på entusiasm för massinvandring hos européer i allmänhet. Syriern titulerade sig filosof och författare, var utbildad i Storbritannien, hade skaffat dansk fru som han sammanlevt med i Turkiet, innan han med danska frun, helt utan inverkan av någon ”flyttade” till Danmark. På plats i Danmark blev syriern så kränkt av dansk integrationspolitik, att paret valde att göra Sverige den äran med sin närvaro. Syriern blev dessutom förnärmad av att de danska tjänstemännen hade rått honom att skaffa sig ett annat arbete än författare, eftersom han inte tycktes tjäna särskilt mycket på det. ”Min fru tror på, att min bok blir bra, den ska komma ut nästa år eller så”, sade han. Förslaget att skaffa ett annat arbete var själva anledningen till att han lämnade Danmark och flyttade till Sverige. Det tycks inte ha föresvävat syriern, att danskarna inte hade lust att ta emot en person som praktiskt taget saknade inkomst och som därför riskerade att behöva försörjas av danskarna. Ingenting nämndes om fruns eventuella arbete och om hon skulle kunna stå för hans försörjning.
  I Sverige fortsätter missnöjet över att den syriska filosofikompetensen och författandet inte röner uppskattning och förtjänst, efter vad syriern själv anser.
  Svenska PK-iter känner sig förmodligen smickrade, över att syriern valde bort Danmark för Sverige. En blivande Nobelpristagare i litteratur!
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/

  Gillad av 6 personer

 21. Samuel af Ugglas skriver:

  All stöld och plundring startar ju av medborgare i toppen av samhällspyramiden (politikerna).
  Varför skall politikerna ge min granne tillgång till mitt LIV och min EGENDOM och dessutom sko sig för egen räkning typ Göran Persson eller Reinfeldt? (23.000.000:kr i årslön)
  Börja i rätt ända, dvs. med att rensa ut politiker som inte är beredda att försvara mitt eller ditt LIV och våran EGENDOM!!!

  Gillad av 1 person

 22. Zhengyang Wu skriver:

  Ärligt talat tycker jag bara det fånigt när Jan Kallberg kom med sina utmärkta förslag.

  I ett land där trälmentaliteten härskar talar han och andra med logiska, konsekventa logik för döva öron.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   En högciviliserad, traditionellt kinesisk retorik baserad på parvisa motsägelser och utrensandet av alla onödigheter tills inget återstår som inte har en uppgift. Satser för tänkande läsare. Så långt från svenskens mentalitet, som den beskriver, man kan komma och därmed ett ironiskt exempel på sig själv!

   Olé! Jag bugar mig. Vad säger Hanefalk?

   Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Kammarrätten har i en nyss avgiven dom bestämt att alla hustrur utom en i en månggiftessituation ska bedömas som ensamstående och att hon därför ska få högre bostadsbidrag. Svensk lag har alltså redan underordnat sig dem som gäller i klansamhället.

  Det ÄR pengarna det handlar om (it´s the economy, stupid)!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.