Ett upprop till landets politiker

Lennart Bengtsson

Vi förstår att det är viktigt för Er att lösa jordens klimatproblem. Vi förstår också Er ambition att Sverige skall ta ledningen på detta område. Vi förstår också att Ni är oroade över den höga sommartemperaturen under juli månad som innebar att det blev lika varmt som somrarna 1901 och 1914. Emellertid och delvis på grund av att hettan inte längre är något övergripande och pressande problem så föreslår vi att Ni tar och koncentrerar Er på att lösa dagens bilbränder och annan omfattande skadegörelse. Jag hoppas Ni förstår att dagens situation tenderar att bli okontrollerbar.

Vi vanliga medborgare tycker att Ni måste på allvar ta itu med detta. Jag hoppas Ni förstår att Ni inte kommer att få väljarnas fortsätta stöd om Ni inte gör något snarast. Vi har länge bett Er att få stopp på tiggeriet, att reducera migrationen till vad landet behöver och kan hantera, men Ni bryr Er inte. Vad vill Ni att vi skall göra? Skall vi börja ta hand om situationen själva som görs i länder som USA? Eller vill Ni att vi skall flytta till något annat land där säkerheten fungerar och där man kan få ha sin bil i fred? Som ett första steg borde Ni avråda folk från att komma till Sverige tills dess Ni har fått läget under kontroll.

Med vänlig hälsning

Lennart Bengtsson