Två anti-förnekelse-aktivister

Jan-Olof Sandgren

”Förnekare” är ett nygammalt ord i svenskan som tidigare mest användes i religionen – till exempel när Petrus i gryningen förnekade Jesus tre gånger, varpå hanen gol (Matt 26:69-75). Alla som gick i söndagsskolan på 60-talet har hört historien. Ordet brukas också flitigt i Koranen och kan sägas vara Mohammeds bästa argument mot alla som inte köper hans story.

Idag har ordet fått en oväntad renässans. I modern tappning betyder det ungefär: När ett argument inte biter på en motståndare kan man ändå vinna debatten genom att kalla honom ”förnekare”, eftersom alla vet att en förnekare ljuger (det ligger i själva definitionen). Som förnekare är det förstås svårt att försvara sig, för har man sagt emot så har man.

Det finns olika sorters förnekare; faktaförnekare, vetenskapsförnekare, klimatförnekare och förintelseförnekare, för att nämna några. Begreppet är lite luddigt eftersom ”förnekare” inte nödvändigtvis behöver betyda att man förnekar något helt och hållet, det kan räcka med att man har en avvikande uppfattning.

Karin Edvardsson Björnberg är forskare på KTH och medförfattare till en studie om vetenskapsförnekelse. Hon menar att en förnekare av fakta inte är samma sak som en ”skeptiker” eller ”kritiker”. En förnekare utmärker sig genom att ”så tvivel” i syfte att undergräva forskningens legitimitet. Som exempel nämner hon klimatområdet, där man gärna använder metoder som att ”framhäva forskningens osäkerheter” eller ”välja data som stärker den egna uppfattningen”.

Vad får då människor att göra sådana saker? Karin Edvardsson Björnberg gissar att det handlar om rädsla och psykologiska försvarsmekanismer. Ungefär samma mekanismer som brukar anses ligga bakom ”islamofobi” – ett begrepp som används för att beskriva västvärldens tendens att ogilla islam. Kanske var det också de känslorna som hemsökte Petrus, den där gången i gryningen.

Att gå i debatt med en klimatförnekare är något vissa av forskarna bakom studien avråder ifrån. De menar att det är bättre att kartlägga hur vetenskapsförnekare är organiserade och hur deras verksamhet finansieras. Man pekar på ett mönster av starka ekonomiska intressen, NGO’s (Non Governmental Organisations) i USA, religiösa samfund, företrädare för fossilindustrin, konservativa tankesmedjor och populistiska politiker, inte minst inom Trumpadministrationen.

Stephan Lewandowsky, (professor i kognitiv psykologi vid Bristol university och forskare inom faktaresistens och fejkade nyheter) håller med. Han menar att man måste ta reda på varifrån pengarna kommer och tycker sig se en medveten politisk strategi bakom dessa desinformationskampanjer, med försänkningar i Trump-administrationen och det republikanska partiet.

En av hans teser är att vetenskapsförnekande alltid kan kopplas till konspirationsteorier. I ett tal han höll i Göteborg 2017 varnar han för att:

Var man än tittar på förnekande av fakta så hittar man alltid konspirationsteorier. Ju mer någon stödjer konspirationsteorier desto mindre stödjer denne vetenskaplig sanning.

Själv tycker han sig se ett samband mellan tron på en fri marknad och klimatförnekelse, vilket han förklarar med att klimatförändringar kan komma att kräva regleringar, något som förespråkare av fri marknad naturligt nog finner motbjudande. En undersökning bland politiker gav dock det överraskande resultatet att mer information och mer utbildning kan ”göra saker och ting värre”. Republikaner som var mycket insatta i klimatfrågan var nämligen mer kritiska till etablerad forskning än republikaner som var måttligt insatta. För demokrater var trenden den motsatta.

Vi måste vara medvetna om den här effekten – i slutändan blir det frågan om att ideologi kör över allt annat, säger professor Lewandowsky.

Säkert sitter många andra på universitet runt om i världen och grubblar över samma sak. Varför tvivlar en del människor på det forskarna säger? Teorierna är många, men en hypotes jag själv tycker är värd att begrunda är att vissa av kritikerna kan ha en poäng. Att den forskning som bedrivs inte i alla stycken är vetenskaplig, och att delar av den inte ens har med verkligheten att göra.

Eftersom forskare själva använder termen ”förnekare” kommer nog den frågan aldrig att ställas. Att ta en förnekare på allvar skulle liksom falla på sin egen orimlighet. Ungefär som om en imam skulle sätta sig ner och diskutera ifall Koranen i slutändan kanske bara är en hög papper, författad av beduiner. Det ligger nära till hands att appropriera ytterligare en term från religionens värld, nämligen ”Hädelse”.

69 reaktioner på ”Två anti-förnekelse-aktivister

 1. brrr skriver:

  De snickrar alltså själva ihop konspirationsteorier om ”förnekarna”!
  Ja, jag förnekar deras hysteri, fanatism, selektivism, propaganda, egenintressen och framförallt förräderiet mot barn och unga, att skrämma upp dem som de gör.

  Gillad av 10 personer

 2. Sven Lundin skriver:

  Forskarna har sej själva att skylla för uppkomsten av förnekare, framför allt i klimatfrågan. De sprider uppenbara osanningar och är själva faktaresistenta. Det påstås ideligen att Nordpolens och Grönlands isar håller på att smälta bort när det i själva verket ökar kraftigt vilket Danska Organisationer påvisat.

  Gillad av 13 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Med denna definition som Lewandowsky propagerar för så skulle Galilei vara en vetenskapsförnekare och likaså Einstein. Tyska fysiker, inte minst under 1930-talet, förespråkade tysk fysik till skillnad från ”Judenphysik” dit bland annat den allmänna relativitetsteorin hörde. På samma sätt var de som ifrågasatte Lysenkos teorier i Sovjetryssland riktiga vetenskapsförnekare som dessutom fick vara glada om de hamnade i Gulag och slapp nackskottet. Kritiska uppfattningar hör till en sund vetenskap och här går tyvärr mycket i dagens Sverige i fel riktning och snarare bort från det öppna samhället. När det gäller vetenskap skall man följa Royal Societys motto ”Nullius in verba” dvs det är inte majoritetens uppfattning som är det viktiga utan tillförlitliga observationer. Har man verkligheten på sin sida, så finns för individer som Karin Edvardsson Björnberg, ingen anledning att vara ängslig. I det öppna samhället vinner till slut alltid sanningen.
  Idag, för den delen, så är det inte oljeindustrin som står för pengarna går utan snarare företrädare för ”den förnybara energin” och landets skattebetalare.

  Gillad av 11 personer

  • slaszlos skriver:

   Reductio ad absurdum med målet att förneka för att bevisa sanningen ! Frågan är vad är sanningen ? Är det lögnen eller lögnen är den stora sanningen ? I ideologiernas värld målet handlar om den eviga kampen mellan individualism och kollektivism i en Värld mellan medvetandet och omedvetandet vilket förvirrar massorna utan kunskap och erfarenhet . Det är guldgruva för trollkonstnärer i manipulationer och provokationer för bibehålla kontroll och makt över okunnigheten.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Thomas Kuhn har beskrivit paradigmskiften, och dessa två tomtar står på fel sida om ett sådant.

   Carl Jung beskriver den psykologiska motvilja som ligger bakom tomteriet så här:

   Var är det som du mest av allt vill finna?
   Där du minst av allt kommer att söka.
   ”In sterquiliniis invenitur.”

   (Det är: ”det återfinns i dyngpölar”)

   Det gör ont när knoppar brister.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Karin Edvinsson Björnberg har all anledning att vara ängslig. Hon har ställt in sig i globalisternas och sanningsförtryckarnas led. Det kommer hon att få ångra.

   Gilla

 4. Eva Danielsson skriver:

  Det skulle vara intressant om någon kunde påvisa att de som skriver om klimat på alternativsajterna klimatsans.se och klimatupplysningen.se t ex, får pengar från fossilbränsleindustrin osv. Så att de s a s är köpta. Flera verkar vara pensionerade forskare och vi har ju låga pensioner i Sverige, hm..Fast jag tror ju inte det.

  Å andra sidan är det väl uppenbart att de som är övertygade om ett klimathot i form av global uppvärmning förorsakat av människans fossilutsläpp och därmed koldioxidhaltshöjning, är betalda av bl a vår svenska stat. Och de har medvind i media, inom universitetsvärlden och inom politiska etablissemanget. Och detta göder en hel industri kring inskränkningar av livsstilen och ”hållbarhet” och förnyelsebara energikällor. Det finns inte en enda offentlig person eller något företag som inte hela tiden håller fram miljön och klimatet, och blandar ihop det dessutom.

  Så KTH- forskaren kanske kunde framhålla att i så fall båda ståndpunkternas sidor är köpta.

  Som övertygad om att det inte föreligger något klimathot, Utan att få pengar eller förmåner från något håll, så tycker jag det är djupt tragiskt att slösa med gemensamma resurser på ett onödigt och ovettigt sätt p g a ett obefintligt hot och ge många människor onödig ångest.

  Oftast vill man inte heller som klimatalarmist satsa på utbyggnad av modern kärnkraft. Då skiner ideologin igenom rätt så starkt.

  Gillad av 16 personer

  • The Vantage Point skriver:

   Så är det förstås inte, de stora oljebolagen rör inte i de som är skeptiska till konsensus om klimatet med tång. Ta exempelvis Delingpole i England, alla som är skeptiker är fattiga lusar, oljebolagen stödjer istället skeptikerna och använder dem i sin marknadsföring och kommer med ny bensin som kan säljas som miljövänlig,

   Gillad av 3 personer

   • The Vantage Point skriver:

    Detta blev totalt fel, undrar varför man får gilla…, oljebolagen stödjer ju istället klimathysteriker och använder dem i sin marknadsföring, IF you cant beat em, join em.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vantage Point, gång på gång får jag intrycket av att du försöker stå på två stolar. Är det så?

    Gilla

  • oppti skriver:

   Forskningspengar ges väl till dem som har alarmistiska påståenden och gärna ser sitt område som avgörande för framtiden.
   Inga mesar som kan se framtiden i ljusa färger premieras.
   Men forskarna ger sig ut på äventyr som visar på överraskande tjock is ibland-se Oden!

   Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Är väl snarare tvärtom?

   När man är pensionär,
   först då är man INTE BEROENDE av forskningsanslag!

   Vågar ifrågasätta Evangeliet…

   Politikerna vill väl skapa en ny säker skattebas?

   Mäktiga ekonomiska intressen vill sätta tumskruvar på oss,
   för att kunna styra som man vill, typ NWO-Globalisterna!

   Gillad av 2 personer

 5. Observatör skriver:

  Kärnan i vetenskapligt arbete är att ifrågasätta existerande teorier. Dagens akademiska värld påminner mer om Vatikanen än om de vetenskapsmän som under renässansen ifrågasatte dåtidens konsensus.

  Gillad av 16 personer

 6. Östrahult skriver:

  Mycket bra, begreppet ”forskning” håller på att tappa sin innebörd eftersom det missbrukas. Ta bara en sådan som ”professor” Rockström.

  Hur det kan bli så här tokigt beror på:

  • Forskningen är politiserad, inga bidrag om ansökan inte är PK
  • Media: De som gör sig bäst i media idag är psykopatiska babblare

  Gillad av 17 personer

  • The Vantage Point skriver:

   Det är ju inte all forskning, det är främst humaniora och de sociala ”vetenskaperna” och klimatforskning kan väl nu närmast ses som en del av statsvetenskap, ”forskarna” ovan verkar ju anse det.

   Gillad av 5 personer

 7. Hans Högqvist skriver:

  Ordet ”klimatförnekare” har innebörden att man förnekar förekomsten av ett klimat vilket väl närmast kan ses som ett absurt påstående. Om någon kallar en annan för klimatförnekare så blir jag följaktligen misstänksam eftersom epitetet har inbyggt i sig att förklena den beskylldes intellekt och därmed inte öppnar för ett meningsutbyte.
  För andra dagen i rad hänvisar jag till Lars Bern där diagrammet som inleder texten visar en jämförelse mellan verkliga, uppmätta, förändringar i istäcket på arktis, vilket ”klimatförnekarna” hänvisar till, och de databeräkningar av framtida förändringar som gjordes 2007, vilka de ”växthuseffekt troende” hänvisar till. Vilka siffror du väljer att lita på visar om du är en idiot som inte bör ha rätt att rösta i val eller en realist med normal fattningsförmåga.
  https://anthropocene.live/2018/08/12/globalisterna-verklighetens-lex-luthor/

  Gillad av 10 personer

 8. Vem är tondöv? skriver:

  Vetenskapen som metod är att försöka upptäcka samband. Det sker med hjälp av en hjärna som själv är resultatet av vissa utvalda relationer. Samband och relationer som evolutionens urvalsmejsel hackat fram som viktiga, styrda av ett oförsonligt och ständigt pågående urval. Hjärnan är utvecklad som en överlevnadsmaskin. Har behov av att slå vakt om sina egna intressen. Att då inbilla sig att denna hjärna skulle kunna stå helt fri från detta, bara för att samma hjärnan, extremt sent i sin egen utveckling, hittat på en värdeneutrala metodik för att undersöka världen, är i mitt tycke, väl naivt. Utan att förstå att hjärnan själv utgör en slags tolkningsmaskin, som byggt och bygger upp sin egen verklighet, hamnar våra resonemang lätt i limbo. Människan själv består av ett utkristalliserat mönster, omsvärmat och invävt i egenintresset. En varelse som själv består av samband och mönster. Utformat under åtskilliga hundratals miljoner år.

  Ur omgivande mönster söker hon själv aktivt efter samband. Och dessa samband ger hon olika vikt. Under evolutionens gång har detta varit direkt kopplat till överlevnadsstrategier. Inom vetenskapen förvandlas ofta upptäckta mönster till matematiska samband. Samtidigt kan aldrig någon människa vara säker på att hon hittat och synliggjort alla de samband som finns. Bara för att man betecknar sig själv som vetenskapsman försvinner inte denna osäkerhet.
  Och inte heller egenintresset. Man utgör ju själv ett mönster av trassliga samband. Det mesta är dolt för en själv. Med egenintressets ton ljuder likväl som ett dolt tinnitus inuti hjärnan. Värdeneutralitet kan man bara försöka eftersträva, men aldrig nå fram till. Att inbilla sig att man själv står helt fri och neutral är att tänka världsfrånvänt.

  Gillad av 1 person

  • The Vantage Point skriver:

   Och? Detta är banala plattityder som varit kända sen urminnes tider, det var för att komma förbi detta den vetenskapliga metoden uppfanns. Du kör bil, sitter med en dator, eller använder mikrovågsugn? Allt resultat av den vetenskapliga metoden är prova och se vad som fungerar, vissa saker fungerar, andra inte. Ditt varma te är som dolt tinnitus? Vilket trams.

   Gillad av 2 personer

   • Inte på väg till Eslöv på en landsväg skriver:

    Synd att du inte var samtida med Charles Darwin.
    Då kunde du ha påtalat för honom att det han sysslade med enbart var banala plattityder kända sen urminnes tider. Du kör bil, sitter med en dator, eller använder mikrovågsugn. Allt ett resultat av evolutionen. Om än i många led. Inte som vetenskaplig metod utan via prövning av det som fungerar eller ej, via ständig variation och selektion. Vissa saker fungerade bra, andra inte. Även utan all vetenskaplighet. Så fick evolutionen till människor som tillverkar bilar, datorer och mikrovågsugnar.
    Som du ser som banalt i all sin enkelhet. Hatten av för dig och inte för Charles Darwin. Över vissa utvalda lyser ständigt solen. Så ser människans framsteg ut – mitt i all tvärsäkerhet.

    Gilla

   • The Vantage Point skriver:

    Jag missförstod nog. Jag trodde bara att du konstaterade att det är svårt att göra sig fri från omedvetna preferenser, men ovan så talas om vetenskap, som det finns en beprövad metod för som frigör en från dessa preferenser, så gott det går.

    Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Vem är det som skriver dessa inlägg? För mig verkar det vara samma person, som byter signatur för varje ämne.
   Varför tas sådant filosofiskt trams in överhuvudtaget? De sänker nivån på debatten i DGS!
   Bo Adolfsson, Hjo

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Även om vi är överens om vad som är vetenskap innebär det inte att vetenskapen inte är öppen för fakta som inte varit kända tidgare. Men det finns en överenskommelse om att vi förlitar oss på det forskarna är ense om.

   Nu påstås det att forskarna är ense om att klimatet kan påverkas på ett avgörande sätt av mänsklig aktivitet. I det fallet måste de som påstår det börja med att visa att forkarna verkligen är ense och att det inte bara är några okunniga stollar som hävdar motsatsen. Det har också visat sig att fler och fler riktiga forskare (i vart fall efter pensioneringen när de inte är beroende av att vara ense längre) har lagt fram allvarliga invändningar som motbevisar denna påstådda enighet.

   Eftersom klimatfrågorna innehåller en inte så liten del av politiskt sprängstoff finns det anledninga att vara på sin vakt mot alla självsäkra påståenden. Särskilt när det är förenat med stora personliga risker att framföra avvikande meningar.

   Gilla

 9. Aurora skriver:

  Föremålet för s.k faktaförnekelse varierar ju med den politiska kompassen. Naturligtvis är förnekare ett starkare ord än skeptiker. Skepsis uppmuntras ju under det nya moderna begreppet faktakoll. Så länge skepsisen inte riktar sig mot egna gruppens ’fakta’. Alla beskyller den som inte köper deras teorier (kallade fakta) för förnekare. Dessutom vill de gärna finna en konspiration bakom. Nu är ju även konspirationssökningen en konspiration i sig också. Man ska nog veta att forskning idag är i stor utsträckning politisk. Så man kan myvket väl ha fog för att inte köpa det som man i andra kretsar säger är vedertagna fakta grundade på vetenskaplig forskning. Inget är säkert idag fastän det aldrig har presenterats så myckket ’fakta’ som i dessa tder.

  Gillad av 3 personer

 10. The Vantage Point skriver:

  Intressant och upprörande, även om man är luttrad så är det ändå plågsamt att se postmodernismen i sin fulla blom, ”forskare” betyder ju inte det längre, professorn erkänner det själv, det finns int ens någon subtilitet i hans analyser, han identifierar den vetenskapliga metoden och konservatism (fri marknad) som sin motståndare och erkänner att till syvende och sist så handlar det om ideologi, inte vetenskapliga resultat, dvs är man kulturmarxist eller inte, för eller emot.

  Jag tycker detta anknyter väl till vad jag skrev under Patriks inlägg, för vad är den röda tråden i allt som beskrivs ovan, jo att den underliggande verkligheten egentligen inte betyder något, diskussionen om klimatet betyder inte något, eller om den fria marknaden, ideologerna har bestämt sig och flyttat kampen till något annat, man är professor i ”fake news”. Jag återkommer till att dessa människor har rätt, det är krig, och de har haft nöjet att fram tills Trump få utkämpa ett krig där vanligt arbetande folk, vita män, den vetenskapliga metoden och konservatism inte försvarat sig, de har utdelat lavett efter lavett utan att få någon tillbaka.
  Det är slående att så många inte verkar inse att detta är krig, vi är fiender, vi vinner inte genom att övertyga motståndaren genom argument, de måste istället krossas, Trump har insett detta, och har därför dragit på sig ett sällan skådat hat, men det enda han gör är att använda samma taktik som pk-isterna haft monopol på sedan 68, eller kanske sedan Marx, då de slutade bidra till samhället.

  Gillad av 8 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Vi här nere i sydväst får ständigt höra om stigande havsnivåer. Trots det har jag aldrig någonsin sett/läst/hört några konkreta bevis på att så är fallet. Man kunde ju exempelvis haft en enkel mätanordning vid någon brygga. Hade det funnits ett ynka bevis hade det ju blivit enorma rubriker. Så -oss skrämmer de inte med sina teorier. Högvatten och erosion är något helt annat och det kan behöva förebyggas..

  Gillad av 2 personer

  • The Vantage Point skriver:

   Hahaha, precis! Man kunde satt en mätsticka på någon betongpir. Det har jag gjort, samma stenar samma pir och ingen märkbar stigning, ibland högre ibland lägre och om något är slående så är det hur ofta man ser havsbotten jag aldrig såg när jag var liten. Så jag har data över ett halvsekel, inte så dåligt.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Citat tillskrivet Arkimedes: Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden.

   Tyvärr rör sig marken också, landhöjningen är ganska stor efter Västkusten, vid Vinga lär den vara bortåt två centimeter om året. Och är höjningen jämn och konstant varje år? Hur mäter man?

   Havsnivån ändrar sig oupphörligt, beroende på ebb och flod (månen och jordens tyngd/mittpunkter är i balans, så månen drar starkare och svagare vid periferin/jordytan) samt med vindstyrka och vindriktning och lufttrycket (högtryck/lågtryck). Jordens egen gravitation varierar också på olika ställen!

   Vem törs påstå att havsytan permanent har stigit 1 millimeter? Omöjligt att mäta med någon som helst trovärdighet, eftersom det inte finns någon fast punkt att mäta ifrån, även om man skulle kunna kompensera för alla de andra samtidiga parametrarna.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Var det inte Strindberg som helt sonika gick ut och gjorde ett märke på hällen nere vid vattnet när han hörde talas om landhöjningen? Eller någon annan kulturpersonlighet på artonhundratalet.

   Gilla

 12. Jeff skriver:

  Förnekelsen grasserar på många områden…
  Den 30 juli hävdade P4 Kristianstad i en artikel att det är ”historiskt låg risk att dö eller skadas av våld i Skandinavien”. Det är bara den senaste i en rad artiklar där man inför valet försöker lura i folket att brottsligheten minskar, trots att allt pekar på att den ökar. Sociologen Hanna Sahlin-Lilja, som SVT lyfte fram som en auktoritet på området, vill inte svara på Nya Tiders frågor.
  https://www.nyatider.nu/

  Gillad av 2 personer

 13. Göran skriver:

  När övergår det från sund skepticism till förnekelse? Finns det en relevant formel för det
  eller är det när tillräckligt många doktorander i ett visst ämne vars överguru satt spelreglerna tycker att det är nog?
  Alla kan nog ha ett drag av förnekelse i sig, som kan yttra sig beroende på vissa triggerpunkter.
  Själv så förnekar jag att jag är 50 plus och åker enduro som varje åkning vore den sista,
  En opartisk betraktare skulle nog hävda att det gränsar till religiös fanatism.
  Dock så skadar mina irrläror ingen annan, utom träden jag kör in i. Men enligt nyaste rönen så har växter minst lika mycket känslor som oss alla andra. Det kanske behövs en växtskyddnadsman eller person för att blidka hen folket. Som tillser att växter inte tar skada med? Fast dom största foliehattarna i mitt simpla tycke är ju dom mer belevade som styr och ställer med vårt stackars lilla folk, där kan vi tala om förnekelse. Att frysa ut demokratiskt valda representanter för att deras världsbild inte passar, eller att fjäska för ett litet parti som älskar att frakta elcyklar från exempelvis China med fraktfartyg som spyr ut hela Sveriges bil och lastbils utsläpp gånger 50 per årsbasis på en resa. Förnekare ja är vi inte det alla?
  Rött kött är döden, för mycket alkohol likaså, och bilar är vidriga, likaså män som står och kissar.
  Om mänskligheten överlever sig själv i hundra år till så kommer sent 1990- 2040 vara en tid då efterlevande ruskade på skallen och säger hur fasen kunde dom stå ut med sig själva?
  Alla motsägande budskap, alla dessa tyckare som bestämde vad som var rätt eller fel utifrån nära trender eller dagens Guru.
  Nej lite Grillning gosa mc på det här så mår jag bra, Naturen klarar sig ändå.

  Gillad av 1 person

 14. Peter Stilbs skriver:

  KTH har blivit ett näste för politiskt tillrättalagd ”vetenskap”, och det är sorgligt. Förutom nämnda dam har vi Sverker Sörlin, Stefan Laestadius och kärnan av mobbarorganisationen Vetenskap of Folkbildning

  Gillad av 3 personer

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  De flesta människor är förnuftiga nog att sätta en långsamt fortlöpande uppvärmning i ett rimligt perspektiv. Problemet är uppjagade politiker och mediaskribenter. Vad som hänt det svenska klimatet de senaste 200 åren har nämligen genomgående varit positivt .Det har blivit något varmare, litet mer nederbörd samt förhöjda koldioxidkoncentrationer. Det är bara att inspektera SMHIs hemsidor.

  Att årets sommar har varit varm och torr är inget annat än naturliga växlingar i vädret som de flesta väl känner till. Vem klagade på värmen under fjolåret?. När extremväder inträffar så drabbas många men det enda man kan göra är att förbereda sig för detta i god tid. Extremt väder kan inte förutsägas men kommer att inträffa. På samma sätt måste vi förbereda oss för att vi kan drabbas an en ovanligt kall vinter som likaledes kan inträffa som en följd av klimatets naturliga växlingar, Det är nämligen detta som helt enkelt är Sveriges klimat och inget annat. Det enda som de ökade växthusgaserna kan leda till är något mer extrema värmeepisoder och något färre extrema köldepisoder.

  En tänkande varelse kan fråga sig varför det främst är svenskar som oroar sig så oerhört för vädret när människor som lever i områden med vida mer dramatiskt väder som i USA och Kina, oroar sig mycket mindre? Eftersom det kommer att bli litet varmare så bör man skaffa sig luftkonditionering för att få det drägligare sommartid. Det borde man ha gjort för 50 år sedan.
  Elen därför kan man lämpligen få från några solceller på taket. Bortsett från bönderna har säkert de flesta uppskattat den varma och soliga sommaren som inträffade huvudsakligen under semesterperioden. Nu är det bara att fortsätta njuta av ett kyligare med fortfarande behagligt augustiväder.

  Har man verkligen inget annat än oroa sig för än sommarvädret så har man verkligen inga riktiga bekymmer att tala om.

  Gillad av 7 personer

  • Elisabeth skriver:

   Mycket bra, Lennart, håller helt med. Det börjar bli uppenbart vilken strategi man har, genom att haussa klimatångest ska man rädda MP och mota bort SD. Jag hörde radions partiledarutfrågning i morse, det var Åkessons tur. Oproportioneligt stor tid ägnades åt klimat och miljö.Utfrågarna var aggressiva, jag märkte att man var ute efter att ”hänga” Åkesson som dock klarade sig väl. Hela dagens Sydsvenskan har ett klimat/miljö-tema ( självklart med klimatångestvinkling ) och man informerar karskt om att man kommer att fortsätta med detta. Fram till valet ?? Min slutsats. man ska försöka tränga undan invandrarkaoset , närmast bilbränderna, med klimatångest. Men – verkligheten är som den är. Klimatet är bara teorier och de flesta har väl njutit av den fantastiska sommaren, bilbränderna däremot, de är på riktigt.

   Gillad av 3 personer

   • The Vantage Point skriver:

    Jag tror vi måste bli bättre på att klassificera motståndarens taktik, klimatet faller väl i desinformation som förvirrar och i kategorin rökridå, när vi talar om klimatet så talar vi inte om brinnande bilar och våldtäkter. Allt som görs och skrivs från media och sägs av politiker kan klassifieras i krigets olika taktiker och strategier. De har slutat att göra saker för att skapa ett gott samhälle för länge sedan.

    Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jag kan mycket väl tänka mig ett luftkylningsaggregat direktkopplat till solceller på taket. Det är en idealisk kombination eftersom ingen energilagring eller backupförsörjning behövs.

   Men – när kommer nästa sommar där jag verkligen behöver en luftkylare? Inom fem år? I min livstid? Det blir ju sakta kallare också. Så vid närmare eftertanke avstår jag nog.

   Däremot behöver jag nog installera en gasoldriven reservgenerator på 10-15 kW till nästa strömavbrott om MSB skall fortsätta som hittills. P11-flaskorna kan komma väl till pass till vintern.

   Gilla

 16. Fredrik Östman skriver:

  Artikeln om Lewandowsky är ju lustig i sin ironiska självreferens. Han talar om att hans meningsmotståndare plockar russinen ur kakan samtidigt som han själv dels för ett korrekt resonemang på meta-nivå, som väl ingen ifrågasätter, alla vet att man inte kommer till sanningen genom att ljuga, dels illustrerar detta med russin mycket noga valda ur en stor kaka, där den allra största delen består av vänsterns alla förnekelser och lögner, inte minst den stora lögn som ytligt berörs, nämligen lögnen att det går att organisera ekonomi på något annat sätt än som det vi kallar marknadsekonomi.

  Om vi skulle beskriva världen så som den faktiskt är, då skulle vi ju vara konservativa, som Olof Lagerkranz fastställde. Hoppsan!

  Gillad av 1 person

 17. Underdog skriver:

  Den som följer pengarnas väg för att ta reda på vem som ligger bakom migrantströmmen får tvärtom etablissemanget på sig. Den som följer pengarna för att ta reda på varifrån FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 kommer, blir betraktad som en virrpanna. Men när det gäller vetenskapligt ifrågasättande av klimathotet är det följ pengarna som är den bästa metoden i stället för att bemöta fakta med fakta och argument med argument. Och bakgrunden till att ungdomar i Frölunda och Hjällbo bränner bilar även denna sommar står inte att finna i ungdomarnas attityd till samhället utan i vem som tjänar politiskt på att bilarna brinner.

  Nu är det inte långt kvar till valet. Kan man hoppas att tillräckligt många svenskar ser igenom dimridåerna?

  Gillad av 1 person

 18. oppti skriver:

  Det finns mätningar tillgängliga på nätet.
  Wismar i norra Tyskland har en lång och intressant mätserie.
  För att göra förändringen tydlig kan man ta 50års perioder och jämföra.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.shtml?stnid=120-022
  Vi ser en ökad CO2 halt sen mitten av 1900 talet .
  Ser du någon trend?
  Nämnas bör att Wismar ligger på land som sjunker mer än sydligaste Sverige.
  Ystads högsta uppmätta vattennivå nåddes i början av 1900.

  Aftonbladet kanske kan upplysa dig om detta-men det säljer inga lösnummer!

  Gilla

 19. latoba skriver:

  Bara det faktum att det inte förekommer någon klimatdebatt i svenska media där personer med olika syn får delta tyder på att media har andra syften än att leverera saklig upplysning eller att det finns andra skäl till att debatten uteblir. Något ”skumt” är det.

  Gilla

 20. Hovs_hällar skriver:

  ”ideologi kör över allt annat, säger professor Lewandowsky.”

  Ja just det. PK-sektens ideologisering av allt mellan himmel och jord påminner mig om Lysenkoismen i Stalins Sovjetvälde. Eller Kulturrevolutionen i Maos Kina.

  Gillad av 5 personer

 21. Sven H skriver:

  Vetenskapliga sanningar är inte alltid sanningar. Forskningen styrs av anslag d v s påverkas av politikerna och ligger inte forskarnas ambitioner i linje med rådande politiska uppfattningar så blir det inga pengar. Klimatforskningen är ett utmärkt exempel på detta. Om man vill forska på växthuseffekten så rasslar pengarna in men om man vill forska på alternativa förklaringar till uppvärmningen så blir det inga pengar. Detta har också påtalats vid flera tillfällen från akademiskt håll. Så när t e x MP talar om en ”enig forskarkår” så stämmer inte det. Såsom en kontrast till klimathysterin denna sommar vill jag påminna om att det svenska värmerekordet är på 38,0 grader från 1933 och att vi under bronsåldern hade ett 2-3 grader varmare klimat än nu d v s lika varmt som den gräns som Parisavtalet har satt för uppvärminingen.

  Gillad av 3 personer

 22. MartinA skriver:

  ”Förnekare” är ett religiöst språkbruk. Det sätter igång en helt annan del av vår psykologi än ”att vara skeptiker” eller ”att ifrågasätta”. Den som kallar någon annan ”förnekare” känner själv den absoluta sanningen. Och uppviglar mot ”förnekaren”. Den som använder den här begreppsvärlden försöker få sin vilja fram genom skräck och hot, snarare än genom argument och resonemang.

  Nu ska det väl erkännas att även jag i frustration har använt begreppet ”du förnekar”. Men det är så med retorik. Dåligt beteende driver ut gott beteende. Jag tror att politiska diskussioner bara fortgå bland de som är samma folk. De som delar varandras öde. Som tillsammans funderar över hur de skall gynna deras gemensamma egenintresse bäst och väger för och emot. Som männen som sitter vid lägerelden och planerar en räd mot grannarna. Eller när Themistocles övertygar athernarna att satsa på flottan. ”Förnekare” däremot är räden själv. ”Förnekare” är kriget, inte överläggningarna.

  Om det är så är det inte konstigt att språket som vapen blir allt vanligare ju trasigare samhället blir. Utan gemensamt egenintresse blir allt krig och ingenting diskussion.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Oook, med den här kommentaren var jag nog ute och cyklade mest. Retoriken har alltid varit hård, i alla samhällen. Jag antar att om jag hade någon poäng så var det att diskussion förutsätter gemensamt egenintresse. Tror jag.

   Gillad av 1 person

 23. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Han (Lewandowsky) menar att man måste ta reda på varifrån pengarna kommer och tycker sig se en medveten politisk strategi bakom dessa ”desinformationskampanjer”, med försänkningar i Trump-administrationen och det republikanska partiet”.

  Utplundrade skattepengar räknas tydligen inte i sammanhanget?

  Sverige har många duktiga vetenskapsmän och forskare som aldrig eller sällan får komma till tals i just skattefinansierade media. Kan vi få en förklaring?

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Att politiker tror på vad de säger är nog ofta, men inte alltid sant. Det kan bero på att de ljuger för sig själva och tror på sina lögner eller på att de inte förstår vad de pratar om. Att ljuga medvetet om t.ex. invandringens konsekvenser och den förändring av Sverige det innebär måste rimligen kunna tillskrivas de politiker och media representanter som förstår grundläggande ekonomiska resonemang. Därmed har vi konstaterat att DNs Wolodarski, Bonnierspressen i sin helhet och borgerliga partier ljuger.

  När är statsmän ärliga och inte enbart politiska? Sannolikt när det är väsentligt att klargöra en position för andra stater som det inte ska råda tvivel om dvs motparten antas förstå vad det handlar om och att det är på allvar. Den här problematiken ser vi i Nord Korea frågan.

  Ljuger, förhandlar, skönmålar, har felaktiga teorier om världen och de ekonomiska sambanden är legio liksom oförmågan förutspå hur framtiden kommer att te sig.

  Ibland är det svårt se om inkompetens eller lögner är största problemet, det blir ofta samma resultat. Men problemet med att ljuga befolkningen full av skit är att det är väldigt svårt att vända på klacken och säga att man ljög. ”Vi var naiva” heter det istället. Så statsmän måste ha med i tanken att om man ljuger för befolkningen under lång tid så blir det väldigt svårt att ändra politik eftersom man ljugit så länge.

  Men visst ljuger man. Hela Öst Europa och Sovjetunionen byggde på lögner gentemot folket om de egna framstegen och om hur det var i väst. Och är man uppvuxen på lögner i ungdomen så är det svårt förstå att man kan se annorlunda på världen. Jena och Drutten som någon tog upp var inget bra exempel, däremot visar det sig hur hatet mot Jena och Drutten som något producerat i DDR färgat synen att etiketten ”socialism” alltid visar att det är uselt. ”Socialism” som varumärke lika starkt som Coca Cola…och Astrid Lindgren lästes i hela öst Europa… och Kalle Anka i Sverige…

  Gillad av 1 person

 25. olle reimers skriver:

  ”Var man än tittar på förnekande av fakta så hittar man alltid konspirationsteorier. Ju mer någon stödjer konspirationsteorier desto mindre stödjer denne vetenskaplig sanning.”

  Detta är alltså en tes som drivs av nämnde Lewandowsky. Jag kände inte till hans namn tidigare men får nu anledning att ta reda på vem han är.

  Hur som helst; anledningen till att jag fastnade för den citerade meningen är att det finns ett samband mellan begreppet ”konspirationsteorier” och yttrandefrihet. Men det kanske inte riktigt hänger ihop som man tror.

  Först måste man veta vad som menas med ”konspirationsteori”. Det är ett begrepp som lanserades av CIA för att tysta kritiker av Warrenkommissionens slutsatser rörande mordet på John F Kennedy. Det har sedan kommit att användas av de stora medierna i samma syfte inom ramen för Operation Mockingbird med samma upphovsman. (Det är f.ö. sådant som kommer ut av sagda medier som av Trump med rätta betecknas som ”Fake News” och inte, som tidningarna nu själva påstår, ett sätt för att tysta dem!)

  Jag vill lansera ett annat begrepp: VERKLIGA konspirationsteorier; d.v.s. offentlga lögner som sprids för att uppnå politiska mål. Exempel Riksdagshusbranden i Berlin 1933 och Irakkriget.

  Det som kallas konspirationsteorier är i själva verket kritik av de offentliga konspirationsteorierna. Innebörden är alltså att man använder begreppet ”konspirationsteori” för att svärta ner kritiker mot politiskt motiverade påstådda konspirationer. I sådana fall utnyttjas begreppet som ett angrepp på yttrandefriheten.

  Bakom beggreppsförvirringen kan man ana en avsikt. Det handlar inte om vetenskap eller logik; det handlar i första hand om att väcka känslor. Känslor, särskilt sådana som har med rädsla att göra, vinner nästan alltid över förnuftet. Tänk om vi, när vi diskuterar migration, kunde skilja på invandring och asyl! Men den politiska verkligheten handlar om känslor och då ska vattnet vara grumligt.

  Gilla

 26. Tomas N skriver:

  Tack för ett bra inlägg. Jag tror inte det är en slump eller ett smart retoriskt drag som ligger bakom användandet av ordet förnekare.
  Jag tror det finns en mer eller mindre omedveten dragning åt att göra sina olika övertygelser till religion eller att lyfta dessa till religiös status och därmed med liknande repressalier för de som förnekar dessa övertygelser.

  Klimatrörelsen är särskilt svår att få grepp om eftersom det kräver ganska mycket studier och olika forskare har kommit fram till lite olika resultat. Men de har lyckats skapa ett nytt begrepp ”klimatflyktingar”

  Man skall inte bli förvånad om de som säger sig förespråka frihet,godhet och människans största grad av evolution(liberalerna) kommer vara dem som försöker driva igenom de värsta åsiktslagarna.

  Värt att reflektera över är att Jesus dömer oss inte i denna världen om vi förnekar honom utan på domens dag. De andra förnekelsedomarna kommer väl alla med ett hårt straff redan här och nu.
  Det är bättre att låta religion vara religion och det andra som har med styre och förvaltarskap vara lite mera förnuftigt och mindre dogmatiskt

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.