Vad är det för nytta med medelklassen?

Patrik Engellau

Du kanske tycker jag tjatar för mycket om att den enda samhällsgrupp som kan utgöra ett alternativ till dagens politikervälde är medelklassen. Med medelklass menar jag människor med småborgerliga och gråsossiga värderingar som utgör motsatsen till det PK-istiska idégods som idag styr Sverige.

Jag tycker att detta är ett så fruktbart och lovande synsätt att jag önskar jag hade kommit på det själv, men det har jag inte. Tvärtom har uppfattningen att samhällena blir bäst om medelklassens värderingar får styra varit en standardteori inom samhällsvetenskapen sedan de gamla grekerna. I boken Politiken underströk Aristoteles medelklassens betydelse och saken diskuterades ingående i The Federalist Papers som är ett slags förarbeten till den amerikanska konstitutionen.

Aristoteles gjorde enklast tänkbara indelning av samhällsmedlemmarna. Det finns tre klasser, överklass, medelklass och underklass, eller, med andra ord, de rika, de med mer modesta tillgångar och de fattiga. Men det avgörande är inte hur mycket egendom människor har utan de värderingar som envars situation ger upphov till, se här 

Medelklassen är den grupp som är mest benägen att lyda förnuftet, förklarar Aristoteles. De som är ”överdrivet vackra eller starka eller välborna eller rika” har svårt att följa förnuftet eftersom de har en tendens att bli ”bli nedlåtande och ganska fräcka”. Å andra sidan är de fattiga ”bedrövliga och svaga och saknar en känsla för ära” med en tendens till ”skurkaktighet och småsinthet”.

Medelklassen, däremot, är för ödmjuk för att bli fräck och tillräckligt ekonomiskt välförsedd för att inte ägna sig åt skurkaktighet. Eftersom det mesta eländet kommer sig av fräckhet och skurkaktighet, hävdar Aristoteles, kommer en medelklassregering att bli den mest rättvisa. Förekomsten av en stark medelklass binder samhället samman och begränsar de rikas tendens att förtrycka och de fattigas att roffa varigenom ”de frias samhälle” kan uppstå.

Medelklassen, säger Aristoteles, är tillräckligt nöjd med sitt liv för att inte avundas de rikas tillgångar. Men medelklassen är inte så förmögen att de fattiga avundas den. Medelklassen gör inga sammansvärjningar mot de rika och de fattiga gör inga sammansvärjningar mot medelklassen.

Det där stämmer ganska väl med min uppfattning om tillvaron. Vi kan se på Schweiz. Där styr medelklassen. Allt är tryggt, lugnt och, skulle en del överdrivet nöjeslystna överklassare säga, tråkigt. Folk är vänliga, tågen kommer i tid och demokratin synnerligen välutvecklad med täta, beslutande folkomröstningar.

Efter andra världskriget var Schweiz och Sverige ganska lika. De schweiziska medelklassarna var småföretagare, läkare, lärare, bönder, alla med småborgerliga värderingar. I Sverige fanns utöver dessa en stor grupp gråsossar med likartade värderingar. Men hur det nu gick till utmanövrerades dessa människor i Sverige av PK-ister. Schweiz höll sig kvar på rälsen och tuffade på med stor framgång. Sverige sköt iväg i en ny riktning och har nu förlorat markkontakten. Ett övertydligt exempel på utvecklingen är valutakurserna. Efter kriget var francen och kronan lika mycket värda. Idag kostar en franc nio kronor.

Det största problemet är att den svenska medelklassen saknar klassmedvetande. Den förstår inte att den solidariskt måste samarbeta för att återskapa sitt förlorade inflytande över det svenska samhället. Den har inga tidningar som artikulerar dess världsbild, inga radiokanaler, inga tevekanaler, inga forskningsinstitut, inga politiska partier.

Medelklassen är den rimligt skötsamma grupp medborgare som försörjer sig själva och dessutom tillför medel till det gemensamma som nu tyvärr blivit kapat av PK-ister. Många medelklassare har blivit mer påverkade av PK-ismen än vad som är nyttigt för både dem själva och Sverige. Karl Marx skulle säga att den svenska medelklassen inte bara saknar klassmedvetande utan dessutom i hög grad lider av ett falskt medvetande (som dock nu tycks vara på väg att tona bort och ersättas av naturligare synsätt).

71 reaktioner på ”Vad är det för nytta med medelklassen?

 1. Björn G skriver:

  Sveriges väg ur socialistkoman, är medelklassens återkomst på stora scenen.

  Vi har idag en regim som vi skäms för.
  Lyckligtvis känner vi nu tydligt, att det socialistiska korthus som sossarna och vänstern byggde och alliansen vidareförädlade under Reinfeldts regim, nu störtar samman.

  Frid vare med det!
  Välkommen åter hederliga, dugliga och strävsamma medelklass.

  Gillad av 4 personer

  • Lilla fröken PK skriver:

   Instämmer. Spiken i kistan för Sjuklövern var att flaggvifta och mobba på komando under Pride i Stockholm. Fy skäms! ( En sjungande ÖB i paraden var inte heller en vacker syn)

   Gillad av 10 personer

   • Moa skriver:

    förra veckan kunde Samhällsnytt avslöja stora brister i markoperatören Aviators verksamhet vid Arlanda flygplats i Stockholm. Nu kan vi visa att det inte bara flygsäkerheten som kan ifrågasättas utan även företagets interna arbetsmiljö.

    Enligt Samhällsnytts källa sker det otaliga kulturkrockar mellan invandrare och personal med svensk bakgrund.

    – De gaddar ihop sig mot oss och är allmänt otrevliga och oemottagliga för kritiken, berättar källan. Mycket härjande, gapande och skrikande. Man hör ofta exempelvis ”walla brorsan” som skriks ut tvärs över rummet. Inte bara är det väldigt irriterande, det hör inte hemma på en svensk arbetsplats.

    https://samnytt.se/otryggt-pa-arlanda-egna-personalen-kallar-kollegor-svennehora/
    Det ny Sverige , som förresten rasar i de flesta sammanhang, nu senast i lyckoligan.
    Övriga nordiska länder i topp, Sverige på tionde plats,vad är orsaken till det?

    Gillad av 2 personer

 2. MartinA skriver:

  Aristoteles levde i ett etniskt homogent samhälle med vidunderlig sammanhållning och urstark konservativ kultur. Att PE inte kan se skillnaden mellan det sverige som hans generation förstört och Athen på femhundratalet, tja, det förklarar väl egentligen slutgiltigt hur en marxistisk grundsyn inte hjälper en att förstå verkligheten. Marxister utgår ifrån sina gamla akademiska texter som bas för sin analys. Istället för verkligheten själv. Så de är evigt vilse.
  Även igår gjorde PE argument som om han levde kvar i sverige med sjuttiotalets demografi.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Alltså, marxismens enögda ”medborgaren-som-produktionsenhet” perspektiv har bara relevans i stater såsom Athen anno 500 och sverige före 1975.
   Och även då så är den i grunden ekonomiskt felaktig eftersom ett basantagande är arbetsvärdeteorin. Även om marxismen hade användbarhet för att analysera klasskamp i homogena samhällen.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Martin, jag tror att du låter dig luras av Patrik att Aristoteles på något sätt gjorde en marxistisk klassanalys som handlade om produktionsmedel, kapital. Det gjorde han INTE.

    Klasserna i Grekland var i första hand ärftliga och sågs som inneboende egenskaper, inte något man kunde förvärva.

    Aristoteles hävdande av ”medelklassen”, som inte liknade vår medelklass, var i polemik med Platons hävdande av en ”klass” av filosofer, som inte skulle göra något annat än att bestämma över alla andra, även över ”överklassen”, alltså ungefär som vi har i dagsläget i Västvärlden. Jag skulle tro att Aristoteles menade att medelmåttan, wisdom of crowds, skulle styra i stället för experterna och filosoferna.

    Eftersom Patrik motsätter sig politikerväldet, Platonismen, hamnar han i säng med Aristoteles. Men det betyder inte att han kan plocka Aristoteles argument rakt av. Jag tycker att Patrik målar med för breda penseldrag. Som gammal socialist faller han för sin confirmation bias.

    Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Det kommer ju bara att drabba de som inte är stockholmare. Dessa bor ju kvar i sina reservat. De i stockholmssyndikatet är ju dessutom de som ligger bakom den onaturliga befolkningsökningen.
   Det bli dubbelfel.

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Mycket bra förslag! Visserligen drabbar det inte de som redan bor i Stockholm, men sjuk-partierna har ju sina kandidater över hela Sverige. Så dessa kan väl tala med sina Stockholmsgelikar och meddela sina erfarenheter från invandrarnas bosättningar. Och jag är övertygad om att samtliga i sjukpartierna är skyldiga till invandrings-landsförräderiet.

    Gilla

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Även om Aristoteles inte är min huvudfavorit bland de gamla grekerna så var det en på alla sätt en imponerande person som dagens skolungdom kunde studera i stället för PK-ismens teori. Men de finns andra med imponerande skarpsinne och klart förstånd som Arkimedes, Euklides och Pytagoras. Bara Euklides eleganta bevis för att det finns oändligt många primtal är ett lysande exempel på tankeskärpa. En bra träning för ”the little grey” är att bevisa Pytagoras sats. Varför inte introducera detta som ett slags intelligenstest.

  Gillad av 7 personer

 4. Vid en landsväg skriver:

  Du och dina klasser, för oss som inte drogs med i detta som ung socialist så är det svårt att förstå hur denna din indelning någonsin skall få ett medvetande. Begreppet som sådant fungerar inte heller för det är många medelklassare i Sverige som lever på skatten, några gör ett ärligt handtag, som en sjuksköterska, andra inte, som en som jobbar på arbetsförmedlingen. Båda kan bli svåra att övertyga om att sänka skatten. Det handlar om något annat, ett annat medvetande: Sverige och Europa hade nog tuffat på om det inte varit för en enda sak, utomvästlig invandring, och inte heller detta beskriver det, för det är just den invandring från länder med högre våldskapital och lägre kompetens som stör folk, alla vet vilka länder och grupper som avses. Detta är denna faktor som samlar folk, och den samlar fattig, medelklass och snart också rik. Jag känner en långt större gemenskap med de som jobbar på macken, i kassan eller städar eller är uteliggare om de är svenskar och röstar SD, än jag gör med många av mina rika hycklande nettoskattebetalande grannar. Jag känner större gemenskap med Tommy Robinson än med dem. Du kan glömma medelklassen Patrik. Det är svenskarna mot inkräktarna och förrädarna av alla de sorter, och visst bland dessa svenskar så finns en och annan som inte är etnisk svensk, men som är kulturell svensk på alla vis ändå. Men det är vi mot förrädarna och invandrarna måste ut, så många som möjligt.

  Gillad av 10 personer

  • olle reimers skriver:

   Det ligger mycket i vad du vid landsvägen (svårt att adressera dig med det namnet!) säger.

   Ett utmärkande drag i det svenska samhället var länge heder och hederlighet. Man höll vad man lovade och undvek att ljuga, Blev man sviken av någon genom att vederbörande avvek från denna tysta pakt och gick bakom ryggen gav det upphov till svårläkta sår.

   Av den anledningen har vi litat på våra politiker och höga tjänstemän. Att de skulle göra sitt bästa för oss som anförtrott dem ansvar. Detta oavsett klass.

   Den ilska vi nu känner och som manifesterar sig dagligen här på DGS emanerar från vår insikt att våra förtroendemän har svikit oss å det grövsta. Vi vänder dem ryggen och söker efter andra alternativ. De här personerna kan aldrig återvinna sitt förtroende hos oss. Oavsett vilken klass de eller vi tillhör.

   Gillad av 1 person

 5. Björn G skriver:

  Aristoteles hade rätt i, att det mesta av eländet här i världen kommer sig av fräckhet och skurkaktighet.

  De som en gång styrde det välmående Sverige var en grupp skötsamma medborgare som försörjde sig själva och dessutom tillförde medel till det gemensamma, för allas bästa.
  Sverige var då lugnt och tryggt, kanske lite småtråkigt men folk var vänliga, ett leende var vanligt och tågen kom i tid.

  Därefter inträffade något för oss främmande och det som idag styr Sverige är de PK-istiska Ovärdena.
  Ovärden som har skapats och förts fram av PK-aktivister, PK-slödder och PK-parasiter. Det som knyter samman dessa, är just fräckhet och skurkaktighet.
  Denna överhet håller det stolta Svenska folket fjättrade vid skampålen.

  Gillad av 3 personer

  • Jeff skriver:

   Det som stör mig allra mest är deras vårdslöshet med sanningen.
   De verkar inte ha några problem med blåljuga sina väljare rakt i ansiktet. Ingen nämnd och ingen glömd. Vad har hänt med den hamla präktiga hederligheten.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Har man väl gett sig ut på lögnens slippery slope finns ingen återvändo. En lögn måste skyddas med en ny lögn o.s.v. i all oändlighet.

    Gilla

 6. V for Vendetta skriver:

  Medelklassen är precis vad den heter…. just medel. Vi skall ta emot flyktingar, men inte för många, vi skall dela ut pengar till världen men inte för mycket, vi skall döma brottslingar men inte för hårt, vi skall utvisa afghaner men bara om de inte vill studera. Listan kan göra längre. Medelklassen måste inse att så länge man vill vara medel så kommer man att få betala en nota som bara växer sig större och större. det är dags att lämna medel och glädjande nog verkar i alla fall 25% av landets befolkning förstått detta. All förändring kommer ur missnöje och när medelklassen får Abdhulla som granne så kanske den lämnar sitt medeltänkande.

  Gillad av 6 personer

 7. Ett snäpp längre skriver:

  Under de tre klasserna, överklass, medelklass och underklass ligger olikhet i resurstillgång. Och det i sin tur kopplas till beteende. Låt oss ta det för en sanning. Och att vi även är på väg mot en klimatkatastrof. Kommer folk då att acceptera att vi får sätta olika stora ekologiska avtryck, beroende av klass? Att den rike fortsatt kan köra lyxjakt medan den mer fattige får sälja bilen? Att den största bördan att rädda världen, i relativa termer, läggs på den mer resurssvage?

  Världen har gjort sig beroende av frihandel. Den utgör motorn i världsekonomin. Och därmed också i vårt levnadssätt. En värld präglad av stor ekonomisk frihet. Det i sin tur leder automatiskt till att människor sätter olika stora ekologiska avtryck.

  Under kriget hade Sverige ett kupongsystem för fördelning av begränsade resurser. Likaså under energikrisen 1973. Liksom inom Brattsystemet vid fördelning av sprit. Bakom det låg ett slags rättvisetänkande.

  Kommer inte folk att börja fråga efter rättvis i bördan att också rädda jorden? Varför skall en viss individ tillåtas att sätta ett tusenfalt större klimtavtryck än någon annan? Om det nu är en gemensam jord vi skall rädda?

  Man kan nog förutse stor social oro om klimatpolitik får styras av plånbokens stocklek. Något jag uppfattar att MP i hög sysslar med. Att vissa fortsatt kan köra lyxjakter medan den redan fattige får krypa ned i standard.

  Det där med ekologiska avtryck och olika klasser bär på en ännu oförlöst spänning. Tids nog får mänskligheten reda på vilka som har rätt i klimatdebatten. Men att ändra på vårt samlade klimatavtryck, utan att det leder till sociala oro, kan vi nog se oss i månen efter. Så låt oss hoppas att vår livsstil inte leder till ett skenande växthuseffekt. Och att klasserna fortsatt kan leva i harmoni med varandra. I ett lugnets och hoppets klimat.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   De kommunistiska staterna hade och har ett ”kupongssystem”, m a o planekonomi för att fördela resurserna,
   Har det varit eller är mindre på verkan på naturen och dess resurser i kommunistiska system? Kan planekonomi a lá Agenda 2030 och mp ”rädda” planeten?

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kanskje litt på siden, men i årets tørkesommer har det over store deler av landet (Norge) vært innskrenkede vanningstider for hageeiere og andre – dette for å i fellesskap spare på en begrenset ressurs, og hindre synkende grunnvannstand. Like vilkår for alle. Folk forstår problemet og retter seg deretter (‘common sense’).

    Det vi derimot blir forbannet over, er at strømhaiene (Nordpool?) tømmer ned vannmagasinene våre og eksporterer strøm til utlandet helt uavhengig av tørken. Totalt laissez faire for å tjene mest mulig, frikoplet fra samfunnets behov til vinteren. Om det ikke blir ekstrem nedbør til høst og vinter, får Norge kraftunderskudd og må importere strøm – da ‘skitten kraft’ fra kontinentet til uhørte priser for oss forbrukere. Det er jo ren svindel, men visstnok del av EUs kraftutvekslingsprogram.
    I de ‘grønne greiene’ (:-( ) inngår også at nordmenn er med på å finansiere rasering av svensk landskap med vindmøller.

    De fleste vil gjerne være med på å redde natur, spare ressurser og ikke forurense – men mange av EU-‘påfunnene’ i Det grønne skiftet og annet er så idiotiske, ofte rent lureri økonomisk, og til og med skadelige for både oss og naturen. Kan ikke støtte sånt!
    Slutter meg til Lennart Bengtssons tanker om klimaspørsmålet her oppe i nord.

    Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Vår livsstil…

   Du pratar om ekologiska avtryck. Inse bara att det för Sveriges del är IRRELEVANT vad folk har för avtryck eftersom vårt bidrag till det globala klimatet är så litet att det är försumbart.

   Miljötalibanernas skrämselpropaganda kan vi glömma. Men visst är det bra om vi kan minska på användningen av fossila bränslen eftersom dessa måste importeras och sådan import gör oss sårbara.
   Och för övrigt leder ”sorteringen” av plastavfall, som miljömupparna har genomdrivit, troligen bara till ÖKAD nedskräpning i världshaven. Det enda vettiga är effektiv förbränning av soporna.

   Gillad av 2 personer

 8. Vid en landsväg skriver:

  Jag undrar om förräderiet mot väst har gamla anor i Sverige, men är för dålig på historia. Började det med Gustav III då han gick i krig med Katarina för att hon skulle ge tillbaks Krim till Ottomanska riket?

  Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   På tal om förräderi
   Det normala förfarandet i Sveriges rättsprocesser är att åklagaren bedömer om det finns tillräcklig bevisning för att få en fällande dom. Är så inte faller ska åklagaren inte åtala för brottet.

   Men nu verkar Åklagarmyndigheten vilja ändra på detta. Innebörden i stycket ovan är nämligen att åklagaren bör väcka åtal och istället överlämna till rätten att bedöma innebörden i det påstått kriminella uttalandet, även om åklagaren själv är tveksam.

   Man vill tydligen skrämmas genom att utsätta de åtalade för obehaget som en polisutredning och påföljande rättegång innefattar, berättar en insatt källa till Samhällsnytt.

   Ytterligare ett sätt att inskränka ramarna för människors upplevda yttrandefrihet vilket vi som värnar yttrandefriheten bör se allvarligt på, fortsätter han.

   Som vi vet har pensionärer som uttryckt sig i klartext varit särskilt lättjagade villebråd.

   Som vanligt slås man av tanken att när det gäller HMF då finns polisiära och domstolsresurser. Med våldtäkterna är det inte så noga.

   Gillad av 10 personer

 9. Aha skriver:

  Medelklassen klarar sig utan överklassen och underklassen då det är medelklassen som står för (merparten) av de operativa jobben.

  Medelklassen härskar utan att veta vet.

  Gillad av 1 person

 10. Östrahult skriver:

  När man ser hur medelålders svenskar är tatuerade så undrar man hur mycket som finns kvar av den svenska medelklassen. Likaså undrar man hur politiskt medveten medelklassen är, inget vidare tycker jag. Politiskt manipuleras vi dagligen utan att ifrågasätta. Några aktuella exempel:

  DI har en artikel om misslyckade låtsasjobb för invandrare, men slutklämmen är att bara PK-komplexet får mera av kakan så blir det bra; ”… den påtagligt svaga utbildningsbakgrunden hos personer som kommer från just Syrien. Det är svårt att se hur denna utmaning ska kunna klaras utan ett kraftigt inslag av privata utförare.”

  I samma tidning finns en debattartikel: ”Europa får inte svika Iran”. Detta är ju egentligen ganska oerhört, vi ska liera oss med en av världens mest onda krafter, men ingen blir upprörd av detta.

  Gängkriminaliteten: Gårdagens TV-debatt är ett paradexempel på hur man effektivt lägger locket på och där alla inblandade utmålas som oskyldiga offer, inkl. brottslingarnas föräldrar.

  Hur fasen ska man kunna väcka upp folk i detta arma land?

  Gillad av 10 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Iran 80 miljoner invånare, Sverige 8 miljoner plus 2 miljoner. Men vi ska inte ”svika” Iran. Det vore fantastiskt mycket mer logiskt om Iran lovade att inte svika Sverige, och tog tillbaka några hundratusen ekonomiska migranter, eller gav oss gratis olja i trettio år eller något sådant.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Jag tror inte att alla man ser ute på samhället är medelklass även om de har en villa och ny Volvo, utan troligen duktig arbetarklass, som utan vidare kan komma upp i samma inkomster och även långt däröver. Den gamla mellanklassen har trängts undan i femtio år, och det är nu svårt att skilja grupperna åt på ytan. En skillnad är nog just tatueringarna, som i alla fall nu på sommaren är tydliga kännemärken.

   Gillad av 2 personer

 11. Göran skriver:

  Då Aristotoles inte är en av mina största inspirationskällor så, vänder jag mig till öst och Japan för att citera Klasser. Miamoto Musashi beskriver det så bra i sin bok. Det finns fem klasser, den främsta är krigarklassen sedan följer hantverkarens klass efter det bondens väg. Till dom kommer köpmannens och sedan ämbetsmannens väg.
  Varje klass har som skyldighet att ära sin väg. Krigaren skall flitigt studera krigskonsten, Hantverkaren är skyldig att alltid hålla verktygen vassa och använda bra material. Bonden skall inte förstöra sina grödor utan odla med långsiktigt tänkande .
  Till köpmannens väg ligger att späda varorna lagom mycket samt ta skäligt vinst och ett heder i handlandet. Ämbetsmannens väg är den minst ädla och kräver därför det stramaste sinnelaget att rättvist se till att övriga grupper samarbetar utan att själv styra eller vinna på deras bekostnad kräver disciplin.
  En stor skillnad mot hur Sverige styrs.

  Gillad av 5 personer

  • olle reimers skriver:

   Mycket bra!

   För många år sedan var jag på ett internationellt juridikseminarium där ett av ämnena var rättskipning i olika kulturer. En fransk professor berättade om hur det var i Japan.

   Japan hade väldigt få domare och domstolar och jurister överhuvud taget, berättade han (särskilt jämfört med USA som på den punkten är precis tvärtom; jag vet inte huruvida McArthur lyckades ändra på detta men det kanske du vet?).

   Anledningen till detta var betydelsen av den personliga äran. Förlorade man den hade man förlorat allt. Med äran som rättesnöre skipades rättvisa av sig självt, sas.

   Professorn illustrerade med ett exempel. Det var en enkel affärsman som ansåg sig lurad av en större och mycket välsedd d:o. I stället för att stämma mannnen vid domstol begick den förfördelade harakiri på den välseddes trappa.

   Gilla

 12. oppti skriver:

  SVD berättar idag att tandhälsan varierar. Områden som har god tandhälsa bebos av medel eller överklassen.
  Därför satsar landstinget mer på tandhälsan i andra områden.
  Att borsta tänderna och äta sunt är inget förbehållet rika. Alla har råd med god tandhälsa.
  Men det krävs lite disciplin och kunskap.
  Say no more!

  Gillad av 3 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  Efter att ha hunnit vakna upp minns jag att Aristoteles nog inte så mycket sjöng medelmåttans lov som amatörens. Han var kritisk mot experter, och framför allt mot expertrvälde, på grund av att ett sådant är känsligt för moral hazard, att man agerar för sitt eget bästa mot sitt bästa vetande. Denna Aristoteles princip anammades av Romarriket, som tillsatte alla ämbetsmän på begränsad tid, en konsul bara på ett år. Det fungerade bra till Platons tänkande ändå fick genomslag i och med Imperiet.

  En annan klok man som misstrodde experter var lord Salisbury. Han rundade utrikesministeriets alla experter och skrev diplomatiska noter själv. Och det var nog bra det. Uppfann ett lysrör också.

  Det Patrik har helt rätt i är att vi är fångade i ett Platoniskt professions- och politikervälde, allvarligt skadat av moral hazard, och att Aristoteles genomskådade detta system omedelbart.

  Gillad av 2 personer

 14. Södermalmsrealisten skriver:

  Har på egen hand (?) listat ut ungefär detsamma som P.
  Holmqvists lag:
  Ett land är stabilt så länge där finns en någorlunda stor medelklass
  som upplever sig få det bättre och bättre år från år.

  Tyskland havererade i sin dödliga självdestruktion när medelklassen blev allt fattigare
  otryggare, I Litteraturen: Pinnebergare,

  Marshallhjälpen insåg och byggde upp en välmående medelklass. ”Det tyska undret”.
  ”Sonst geht´s wieder los”.

  Från sämre utgångspunkter liknande i DDR. Den som besökt landet lite regelbundet sedan
  Muren har sett ökande välstånd, därtill många fördelar: inget knark, brottslighet, arbete, bostad till alla,. En ensam kvinna kunde oantastad vandra hem i natten. fast –
  djävligt tråkigt. Vi får ju inte resa som vi vill. Ända tills Sovjet började knäckas inifrån pga av bristande produktivitet (enl av Reagan adm skapad myt pga StarWars) Hur som, nu fick de inte längre år från lite bättre inkl lite mer frihet.

  Så kollapsade DDR. Mänsklighetens sista chans att förverkliga det socialistiska experimentet.
  ”Wir haben auf alles gedacht. Nicht nur Kerzen und Gebete”, Egon Krenz

  El mundo latino, kan Patrik mycket bättre. Min tes: Medelklassen där alltid varit alltför för liten,
  och otrygg, arkitekten måste extraknäcka som engelsklärare på kvällarna, typ. Därav regelbundet Pronunciamentos och militärdiktatur, till militären tröttnar.

  Gillad av 1 person

 15. Jan Andersson skriver:

  Ganska logiskt. Inom ett samhälle i samhället (större industri) är det mellancheferna som kan åstadkomma mest, genom att de kan tala obesvärat med både ledningsgruppen och fotfolket utan att bli misstänkliggjorda. Det kan inte folk från de andra nivåerna göra, ens i Sverige. I Japan vore blotta tanken absurd. I småföretag går det bättre eftersom alla känner alla, och högste chefen sitter i samma hus.

  Gillad av 1 person

 16. p kohlin skriver:

  Medelklass som begrepp består inte av tydliga attribut: en mycket stor del av den är försörjd av skattemedel, övrig del privatfinansierad. Överklass kan idag delvis personifieras av det styrande etablissemanget (undviker elit som begrepp d v s de kloka). Den skattefinansierade medelklassen vill hålla sig väl med överklassen d v s hålla käften, follow the money. Enda sättet att få en någorlunda homogen medelklass är att dra ner på den s k välfärdsstaten då skulle möjligen en vaknare medelklass med inflytande kunna uppstå

  Gilla

 17. Christer L skriver:

  Den existerande svenska medelklassen har röstat för den existerande politiken. Att den är medelklass medför inte axiomatiskt att den är en bra medelklass. Den kännetecknas inte av de kvaliteter som P E åberopar. Jag tror inte att Aristoteles skulle gilla den. Ända sedan Palme-eran har den svenska medelklassen varit besmittad av det som Aristoteles kallade hybris, som är en sjukdom som dödar samhällen. Vi kallar denna bacill för socialism. Hybris innebär att man gör anspråk som förutsätter egenskaper man inte besitter.

  Skiljelinjen i det kommande valet står mellan SD och DÖ-partierna. Visst förstår vi Patriks önskan att så inte vore fallet. Men detta är den politiska realiteten. Rösta för verkligheten, är du för eller emot att DÖ-ingarna får fortsätta?

  Gillad av 5 personer

 18. Min gamla klarinett skriver:

  Jag återvänder till problemet att medelklassen inte organiserar sig, jag tror det är ett olösligt problem, man kämpar hela tiden mot de som har utopiska lösningar på påhittade eller olösliga problem, alltmedan det mera komplexa som exempelvis Cowperthwaite förespråkade i HongKong, icke-intervention och låg skatt får ekonomin att blomstra, folk ägnar sig då åt kärnsysslor och demonstrerar inte för att kriminella afghaner skall få stanna. De värsta organiserar sig alltmedan medelklassen drar lasset ända tills det blir så jävligt att åsnan sparkar bakut, men åsnan behöver ett mål och Patrik vill inte erkänna detta ganska uppenbara mål för åsnesparken.

  Gillad av 4 personer

  • Björn skriver:

   ”Medelklassen” har ingen tradition av att organisera sig, därför att det helt enkelt inte behövts tidigare! Det mesta har fungerat hyfsat ändå, har man tyckt! De riktigt allvarliga problemen började först när samtliga politiker inom 7-klövern samtidigt ”gick bananas”, och öppnade gränserna på vid gavel! Alla blev rusiga och höga på ”godhetsfyllefesten” i den ”humanitära stormakten”! Men nu har baksmällan kommit, med ”minnesförlust” och allt! ”Saneringen” får som alltid, den skötsamma delen av befolkningen stå för!

   Gillad av 2 personer

 19. Lars skriver:

  Ditt övertygande exempel om valutakursernas inbördes förändring är felaktig, det borde du veta, eftersom kursen beror på andra faktorer än utvecklingen av ekonomin t.ex. olika grad av inflation. Jag tycker du bör ändra texten, för alldeles för många tror det är så.

  Tre klassers indelningen ligger det mycket i. Jag gissar att ett av de stora problemen i Sverige beror på att social demokratin från 70-talet inte ändrade riktning från att vara ett LO parti till att även inkludera medelklassen, som idag närmast är SACO och TCO grupper i Sverige. Dessa gick mer till borgerliga sidan, men den borgerliga sidan tycks haft som enda uppgift att motarbeta Socialdemokratin och egentligen saknat egen politik och sedan fallit till föga för nyliberalismen och därmed stött bort stora delar av medelklassen. Vi får en paradoxal splittring där medelklassen ekonomiskt-politiskt inte hör hemma i något av blocken.

  Så småningom när man tappat bort sina väljare i de ekonomiskt-politiska frågorna har man börjat odla idealistiska föreställningar. När de borgerliga tar över och drivet invandringspolitiken finns troligen dubbla syften: 1) Ta ifrån S det humanitära initiativet och 2) slå sönder förutsättningarna för välfärds Sverige. Borgerligheten, Svenskt Näringsliv och Bonniers pressen drev frågan, men öppet bara 1). I riksdagens saknas sedan majoritet för att ändra migrationspolitiken sedan 1990 när Bildt regimen upphävde Lucia beslutet och senare Alliansen öppnade gränserna på vid gavel.

  Ekonomiskt-politiskt, nyliberalism/monetarism/ny-keynesianism eller Keynesianism diskuteras aldrig så att allmänheten får ett grepp om det. Den första inriktningen dominerar helt socialdemokrater och borgerliga.

  När ”tänkare” på dessa sidor säger att Sverige problem är ”socialismen” (var ser de den?) så är det ett uttryck för hur media fallerat och hur borgerlig propaganda dominerat (inkl Mp). Socialismen som tankesystem och praktik är ganska dött, men välfärdsstaten är det inte, men dör av överdriven belastning pga invandringen. När man nu talar om ”konservatism” så är det egentligen moderat politik utan invandring man förespråkar. Inga djupare tankar, men mycket magkänsla.

  Gilla

  • Lars skriver:

   När jag skriver detta så får jag en bild i huvudet av ”skrikvänstern”, ”post-modernister”, vänsterpartister och miljöpartister och olika grupperingar från vänster och drev i sociala media och dagspressen. Jag måste skaka bort den bilden för att se närmre på samhället, på att ekonomi och välfärd och näringsliv drivs och styrs av medelklassen, som sannolikt har mycket litet att göra med eller delar åsikterna hos denna ”skrikvänster”. De dominerar många gånger media, men då är det ett media fenomen och media avspeglar inte samhället. Media är problemet. ”Media är budskapet” som Marshall McLuhan myntade. ”Tune in, turn on.”

   Gilla

 20. Lars skriver:

  Man bör också ha i minnet att Platon och Aristoteles levde i slav samhällen. Slavarna räknades inte. Vad man diskuterade kring politik och styrelse var de fria männen.

  Det är intressant att jmfra med Ryssland under 1800-tal och tidigare, att ingen fri medelklass av omfattning fanns. Livegna i by samhällen, kollektivt styrda, kyrkan under staten, adeln helt fjärmad från befolkningen, militären skars av från befolkningen, tvingades in under 25 år i militären och skötte en del manskapsfrågor kring försörjning kollektivt motsvarande byarnas organisation. Man anar vad jordmån revolutionen och bildandet av sovjeter hade.

  Filosofer och filosofiska principer artikuleras under olika historiska epoker, men skillnader mellan sociala grupper och ekonomiska förhållanden styr mycket mer av den historiska utvecklingen. Marx påpekade det, men hans teorier om lagbunden utveckling slog lika fel som filosofiska principer och universell moral – som idag i Sverige.

  Gilla

 21. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag brukar läsa DNs Kristina Lindquist. Jag har visserligen sagt upp min ca 30 år gamla prenumeration på DN men av någon anledning låter DN hennes alster ligga öppna på nätet. Att jag läser dem beror på en sorts förundran över hur lite man kunskap eller hur mycket okunskap hon har och ändå kan ha raka rör till DNs kultursidor för att därifrån förkunna sanningen. Alltså, medelklassen och dess outsläckliga behov av lågavlönade tjänare ligga bakom att antalet skoputsare ökar och nu senast kriminaliteten i Malmö. Det finns nämligen sådana som tillhör medelklassen som knarkar och deras knarkande är orsaken till hur det ser i Malmö. Och hon är inte ensam i genren, Susanna Kierkegaard i AB förkunnade den 7 ds att det var med grillstoppet medelklassen insåg klimathotet. Medelklassens egoism förhindrade den alltså att förstå vidden av smältande isar, öknar som breder ut sig, stigande havsnivåer, klimatflyktingar och förryckt väder ( som inte kan eller får ifrågasättas); den bara vände på oxfilén och tog en klunk bordeaux. Vad är detta annat än hat (själv skriver Kristina Lindquist att hon fylls av politisk vrede, men jag menar att det är hat).Om vilken annan samhällsklass kan man skriva så. Kanske går vi mot ett politiskt slutspel där medelklassens vara sätts på spel. Kvar finns Wallenberg (i bildlig mening som symbol för den svenska storindustrin) och helt nytt samhälle med helt nya normer och värderingar – och utan en medelklass.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det var en ganska underlig kommentar, som dessutom förutsätter vissa postulat.

   Definitionen på medelklassen är att den är politiskt likgiltig därför att man inom den nått rimliga mål med samhället. Som medelklassare strävar man efter att alla ska nå den klassen så blir det inte så mycket kvar att bråka om.

   Det betyder inte att man är likgiltig; bara trögrörlig. Man vill inte höra talas om alla möjliga obehagliga nyheter som ruckar detta önskade status quo. Det innebär också en hälsosam skepsis mot alla typer av extrimism; såsom klimatalarmet.

   Medelklassaren är hyggligt bildad och påläst med ett rimligt sunt förstånd. Han blir inte flammande röd av att Al Gore går upp och förkunnar att polernas isar är nedsmälta 2012 (vilket vsade sig vara fel). Likaså avfärdar han ”konspirationsteorier” av innebörden att det bland de rikaste finns rörelser för att göra hela världen till rn rnda jättediktatur.

   När å andra sidan vreden väl väckts kan det ge upphov till en rörelse i tsunamiklass. Det kan vara på G just nu!

   Gilla

 22. NT skriver:

  Alliansregeringens och Miljöpartiets lag från 2013 som ger illegala invandrare rätt till i princip kostnadsfri vård ”som inte kan anstå” har lett till omfattande utgifter, som bara stigit.

  Lagen omfattar inte bara akutvård utan reglerna tvingar landstingen att erbjuda tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, hälsoundersökning samt subventionerade läkemedel. Illegala barn har rätt till full sjukvård.

  Vården är koncentrerad i de tre storstadsregionerna, och där har kostnaderna mer än fördubblats från 90 miljoner kronor år 2014, till 197 miljoner år 2017, enligt TT.

  De höga kostnaderna beror på att vården är extremt subventionerad. Ett läkarbesök kostar bara den illegala invandrarna 50 kronor och en behandling efter remiss kostar 25 kronor.

  Med andra ord är det svenska skattebetalare som står för notan.

  Samtidigt har antalet illegala som gömmer sig i landet ökat från 10 000-35 000 till 20 000-50 000 personer.

  – Det innebär att utvecklingen kan fortsätta och kanske till och med accelerera. Den ökning vi sett hittills är nog egentligen bara ett första steg, säger Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds Universitet, till TT.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.