Vem kan man lita på?

Patrik Engellau

För ungefär fyrtio år sedan skrev jag en roman för att visa att u-landsbistånd för det mesta är skadligt, inte för givaren, utan för mottagaren. För givaren är det snarast en behaglig syssla. Jag hade hållit på med den i tio år så jag visste vad jag pratade om.

Dåmera var detta en apart och ouppfostrad åsikt. Numera är uppfattningen närmast vedertagen. År 2015 fick skotten Angus Deaton nobelpriset i ekonomi för att han formulerat samma upptäckter om biståndets vansklighet som jag. Mer mainstream kan det inte bli.

Av detta kan du lära dig att du med förtröstan och stark övertygelse kan misstro folk som argumenterar för mer u-landsbistånd. Motsvarande grad av misstänksamhet bör du rikta mot u-landsbiståndets inhemska släktingar, exempelvis socialpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Även sådan verksamhet är, enligt min uppfattning, visserligen behaglig för apparatfolket men verkningslös och ofta till och med skadlig för klienterna.

Men den nattsvarta synen har jag inte på all mänsklig verksamhet. I så fall hade jag aldrig vågat sätta mig i en flygmaskin eller kliva in i en hiss. Jag litar på Airbus och Otis. Jag litar även på Skoda och Mercedes Benz, ja, till och med på Unilever. Jag äter Findus ärter utan att oroa mig det minst för några obehagliga bieffekter. Jag sätter mig med full tillit i en stol från Ikea.

Varför misstror jag således kommunens socialförvaltning men inte Procter and Gamble? En del tror att det skulle vara någon systematisk skillnad på människomaterialet, till exempel att folk som jobbar med u-landsbistånd skulle vara mer ansvarslösa än folk som tillverkar Pepsodent.

Det tror inte jag. Jag har jobbat i tillräckligt många biståndsorganisationer för att veta att det för det mesta är begåvade och välmenande människor som befolkar dem. De tror på vad de gör.
Den stora skillnaden mellan dessa två typer av organisationer är att den ena har monopol medan den andra är konkurrensutsatt. Konkurrensen piskar producenterna för att gynna konsumenterna medan monopolen nonchalerar kunderna eller klienterna för producenternas bekvämlighet.

Dessa krafter är obönhörliga och obetvingliga. Monopol har makt och makt korrumperar. Att Axel Oxenstierna lyckades ingjuta hederlighet i den svenska ämbetsmannakåren är något så märkligt att svensk byråkrati borde placeras på Unescos världsarvslista om hederligheten fortfarande består. När jag jobbade på Sida märkte jag aldrig att någon ens tänkte tanken på underslev till egen vinning (fast det tisslades och tasslades om en anställd som kom från byggindustrin).

Men korruption i bemärkelsen pengar i den egna fickan är inte det som gör att monopol misslyckas. Skälet att de misslyckas är att det saknas konkurrenter som tvingar dem att lyckas. I stället gör de lite som de vill. I Sverige sysslar de till exempel med att försöka driva verksamheter i enlighet med verklighetsfrämmande PK-istiska frälsningsläror, exempelvis att skolelever ska lära sig själva och lärarna bara agera coacher och att alla människor har lika värde så att det blir bäst för alla om obegåvade barn som inte ens behärskar de fyra räknesätten blandas med unga mattegenier.

Jaha, då är det väl bara att utsätta alla organisationer för konkurrens? Men det är ofta svårare än man tror.

Friskolorna har väl gjort en del nytta, men de sitter fast i samma tvångströja av regler och pedagogisk kultur att det är svårt för dem att ta ut svängarna.

Sedan har vi det här med att myndigheter inte bör konkurrensutsättas. Myndigheter måste ha monopol. Man kan inte inrätta ett system med ”domstolspeng” där en åtalad själv får välja bland olika konkurrerande domstolar enligt skolpengsmodellen. Så det hjälper inte alltid att vi har ett klart och tydligt svar på frågan vem man kan lita på.

Ännu mer komplicerat blir det när man ska skaffa sig en uppfattning om organisationssystem som verkar leva i en blandning av monopol och konkurrens, tänk Big Pharma och hela den medicinsktekniska industrin. Där får jag problem. Jag har personligen goda erfarenheter av vad skolmedicinen kan åstadkomma. Men det går inte att värja sig mot att vi här har en motsvarighet till det militärindustriella och det välfärdsindustriella komplexet, nämligen en enorm privat industri, en stor och rätt välorganiserad kår av professionella yrkesutövare, patienter som inte begriper sig på verksamheten och alltihop finansierat av politikerpengar. Jag har inte samma grundmurade förtroende för detta system som jag har för Findus vilket alltså till stor del beror på att jag inte kan bedöma det lilla vita pillret med samma säkerhet som jag utvärderar ärtan.

86 reaktioner på ”Vem kan man lita på?

 1. Björn G skriver:

  Gissar att även Big Food har ett finger med i spelet i samband med EU:s massiva inflöde av hungriga munnar och utan pengar att betala med.
  Men Otis rulltrappor bör man nog bestiga med försiktighet då de verkar leva ett eget liv och den amerikanska tillverkaren verkar stå villrådig inför händelserna, bättre att välja tyskt då det gäller mekanik.
  Leopardstridsvagnen sopar alltid banan vid tävling med USA:s och Englands.

  Gillad av 3 personer

 2. Björn G skriver:

  Findus idag ägs av Nomad Foods Ltd, som är ett multinationellt riskkapitalbolag som specialiserar sig på att äga och driva livsmedelsföretag, för tillfället främst inom livsmedel som kräver djupfrysning.
  De förfogar över varumärkena Birdseye, Findus, Iglo, La Cocinera och Lutosa.

  För 2016 hade de en omsättning på nästan €1,93 miljarder och i september 2017 en personalstyrka på 4 166.
  De har sitt huvudkontor i Road Town på Brittiska Jungfruöarna.

  Här har vi ett tydligt exempel på en representant för Big Food-industrin i form av ett riskkapitalbolag.
  Så dessa ärtor känns mycket osäkra i monopolhänseende.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Andersson skriver:

   De som jobbar fysiskt med ärtorna struntar i vilka som för tillfället äger Findus. De har aldrig mött någon från ägargruppen, och vet knappast mer om dem än vem som helst utanför företaget. Möjligen har några finansmän rusat genom lokalerna i mörk kostym, gul väst, ny hjälm och tom blick, vid ett välarrangerat studiebesök utan att ha bibringats en aning om vad personalen egentligen sysslade med, och hade för övrigt inte förstått mycket heller.

   För företag i Sverige av den här kalibern är det livsviktigt för att överleva att ha utländska ägare i länder med en annan syn på företagande än Sossesverige, och nästan alla har också det. IKEA tvingades till Holland 1978, men uppfattas fortfarande efter fyrtio år av de flesta svenskar som äktsvenskt eftersom varuhusen är blågula, något som mest svenskar kan förstå innebörden av. Vilken färg har till exempel den nederländska flaggan?

   Att vara konkurrensutsatt innebär att jobbet försvinner om jag inte sköter det på bästa sätt. Bara ryktet om att något är fel på en enda produkt kan sänka hela verksamheten. Sluga konkurrenter tar gärna över, men har samma grundproblem. Därför jobbar alla med att till varje pris hålla uppe kvalitetsnivån, åtminstone i Sverige.

   Lita därför på ärtorna, men tänk generellt på att bestämmelserna för hur livsmedel får framställas skiljer sig ganska mycket åt även inom EU. Hur är det t.ex. med antibiotika i djurfoder som på sikt kan göra oss alla immuna mot just antibiotika? Framåt till forntiden?

   Djupfrysta ärtor brukar vara färgade, en baggis, men nu börjar det brännas på allvar…

   Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   NOMAD ett skatteplanerande (Monopol)företag…

   Som la ner en fungerande lönsam kvalitetstillverkning,
   för snöd vinnings skull!

   Findus inte längre rara skånska ärtor har i paketen…

   Gilla

  • fabricerad skriver:

   Problemet med den ”fria marknaden” ör att den är fri i teorin men inte i praktiken. I verkligheten har vi 3-4 dominerande globala företag i varje bransch. Inte är det konstigt då varje normalt fungerande företag strävar efter monopol. Jag är för konkurrens och frihet men samtidigt måste man vara medveten om dess svagheter. Allt kan bli bättre.

   Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  ”Myndigheter måste ha monopol. Man kan inte inrätta ett system med ”domstolspeng” där en åtalad själv får välja bland olika konkurrerande domstolar”

  Rättsordningen är en sak för sig.

  ”Myndigheter” är något som bör minimeras och metoden heter: Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Även polis och försvar är ju redan utsatt för konkurrens om pengarna där olika försvarsgrenar och olika polisuppgifter får anslag på varandras bekostnad. – Den information myndigheter behöver för dessa avgöranden kan utan någon som helst olägenhet offentliggöras så att vi kan ordna fördelningen själva.

  Annars kan ju mycket frigöras direkt från godtycket. – Trafiken kan t ex belastas med tonkilometerskatt som kan finansiera vägnätets investerings- och underhålls-kostnader, varje distrikt för sig.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Det där med att eleverna själva får söka på nätet efter kunskap, är ju vad de redan använder det mesta av tiden till och för att de skall leta efter sådant som kan göra dem till kunniga och kompetenta medborgare, måste det ju räcka med ekonomiska incitament. – Den obotliga lärarbristen blir då inget problem, när katederundervisningen kan läggas ut på nätet att ta del av när man känner sig sinnad.

   För att befria sjukvården och arbetskraftens ledighetsförsörjning från myndig styrning och kontroll rekommenderar jag att den del av bruttolönen som kallas arbetsgivaravgift placeras på individuella trygghetskonton som får tas i anspråk för ens sjukvårdskostnader, ledighetsförsörjning och pension, – då man kan få det som är kvar omräknat till livränta och sjukvårdsförsäkring.

   De andra man vill hjälpa med deras sjukvårdskostnader, måste ju kunna hjälpas på samma sätt som med sitt boende och sin försörjning vilket som bekant kan ordnas utan att man behöver införa planekonomi för livsmedelsproduktion och bostadsförsörjning.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Att söka kunskap på nätet är vad jag mest sysslar med hela dagarna och halva nätterna. Att det tar så mycket tid beror på att 99% INTE är kunskap och fakta utan åsikter och tyckande, även det som är förklätt i professionellt vetenskaplig dräkt. Äkta kunskap har man större chans att hitta i böcker som NE eller äldre facklitteratur, vars innehåll har silats och sållats i flera led. Men tyvärr springer tiden ifrån det gamla, och nya sådana böcker skrivs aldrig mer (och de är ju dåligt sökbara jämfört med Google).

    Visst skall eleverna lära sig att använda Internet, men det är ett fasansfullt slöseri med tid jämfört med att få en lärare att bara bibringa fakta och inget annat. Risken är att många elever fastnar i det globala trams som produceras av miljontals wannabees som inget kan och begriper, utom hur man fångar intresset hos de mest okritiska.

    Gillad av 6 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   De åtalade kan inte välja domstol…

   Men tittar vi på USA kan myndigheter ELLER de som stämmer någon,
   välja vid vilken domstol/domare man vill ha…

   Det finns Liberala domstolar eller Konservativa!

   Välj vilket utslag Du vill få…

   Judge-picking!

   Gillad av 1 person

 4. Lars skriver:

  Stanna vid Axel Oxenstierna. Stanna vid konkurrens. Vad innebär det? Ett yttre tryck, att kunderna kan rösta med fötterna, att varumärket är viktigt, att andra producenter kan komma in på banan. Vad gjorde Axel Oxenstierna för att skapa ett yttre tryck?

  Vad gör man med verksamhet som går vid sidan av vad man upplever som nyttigt, vi kan se på bank och finans t.ex. Det finns massor med möjligheter för hela branschen att urarta. Senast såg vi det 2008.

  Vad med alla andra branscher där kunden är i underläge och saknar information och kunskap att bedöma vad som är tillsalu? Kan vara en takläggare, en bilverkstad, men ännu mer en skola, en tandläkare, en vårdcentral. Trevligt bemötande, men gjorde de sitt jobb?

  Och full konkurrens finns inte utan mer av monopolistisk konkurrens, ett mindre antal stora företag på produktdifferentierade delmarknader.

  Marknader behöver reglering, men hur hantera det som inte finns och inte bör finnas på marknader? Hur säkerställer man kontroll, yttre tryck, uppföljning, nedläggning? Inom eller som utslag av det politiska systemet. Fungerar det idag? Vad skulle Axel Oxenstierna säga?

  Var Alliansens beslut att privatisera Svensk Bilprovning rimligt ur det perspektivet? Ska en kontrollverksamhet vara privat? Vad får de för incitament?

  Gillad av 7 personer

  • Jvkkk skriver:

   Så är det men exempelvis inom bankvärlden så är regleringen gift med bankerna själva i ett komplext spel, Federal Reserve styrs av bankerna själva, ett inte alltid känt faktum och de regler som skapats efter finanskrisen har bara tryckt upp tröskeln för att starta bank än högre så bankvärlden hade istället mått bättre av färre hårdare regler och fängelsestraff för cheferna, då hade alla storbanker gått omkull in USA 2007 och de hade kunnat skapa ett banksystem med mindre banker.

   Gillad av 8 personer

   • Björn G skriver:

    Federal Reserve, ÄGS av ett antal banker varav Bank of America Corp och JPMorgan är de största ägarna.
    I Sverige ägs riksbanken av staten – det är skillnad det.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Björn!

    Gör den verkligen det?

    Rothshields äger/styr ju i princip alla Riksbanker i världen,
    med få undantag!

    Är Sverige ett av dessa FÅ undantag?

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Ägandet är sekundärt. Det som styr är ett finanspolitiskt komplex bestående av politiska organ som IMF och Världsbanken, vilka i sin tur av influeras av Keynes-troende ekonomiprofessorer. Keynes utgick från en verklighetsfrämmande socialistisk grundsyn som är upphovet till de flesta av dagens ekonomiska obalanser och krascher. Så det är helt logiskt att hela systemet nu står inför sin senkomna kollaps. Den falska doktrinen har omfamnats även av våra ledande svenska ekonomer, Assar & Co. De vanliga skurkarna, bankerna och oligarkerna, är helt oskyldiga. – men hör givetvis till dårskapens, de negativa realräntornas, vinnare.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Formellt ägs FED systemet av de banker som ingår i systemet, men den statliga FED kommisionen i Waschington omfattar ca 1000 anställda och leds av centralbankschefen, utsedd av senaten liksom övriga i styrelsen, board of directors, som rapporterar till kongressen.

    Man kan inte se FED som privat bank, men det finns mycket svängdörrar mellan Wall street, Treasury och FED.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Åke Sundström. De ekonomidoktriner som styr centrabanker och finans departement är inte Keynesianska, men ofta ny-keynesianska, som i hög grad liknar monetarism som är en nyliberal skapelse (Chiikago)..

    Keynesianismen eller dagens post-keynesianism (en skola) är inte socialistisk, har aldrig varit.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://www.adlibris.com/se/bok/macroeconomics-9780199655793

    Jag själv är inte så beläst, men jag tänker och tror den här boken, som jag läst, på ett vettigt sätt närmar sig hur man tänker på finansdepartement och centralbanker kring ekonomin sett med ny-keynesianska ögon. Kritiserad från post-keynesianska sidan.

    https://www.adlibris.com/se/bok/secrets-of-the-temple-9780671675561

    Rätt fin skildring av FED och olika policy beslut historiskt.

    Gilla

 5. olle holmqvist skriver:

  ”behaglig för apparatfolket”…jag tror att många kanske de flesta socialsekreterare i t ex
  Malmö, inte känner igen sig.
  SydSvenskan 3 april 2016:
  ”Därför slutar socialsekreterarna i Malmö
  Var femte socialsekreterare sa upp sig från Malmö stad under 2015. Värst var det i stadsområde Norr där fyra av tio lämnade sina jobb. Varför? Vi besökte kontoret.”

  Gilla

 6. MartinA skriver:

  Lösningen är regional och lokal autonomi. I Schweiz till exempel är det snarlikt att flytta till ett annat land att byta delstat. Så delstaterna konkurrerar med varandra.
  Sen är den enda hälsosamma politiska institutionen som någonsin funnits socknen. Därför att människor träffade varandra varje vecka. Men det är från dagens utgångspunkt utopiskt. Men värt att tänka på eftersom nuvarande ordning är i upplösning.

  Gillad av 4 personer

 7. svenne skriver:

  ”Av detta kan du lära dig att du med förtröstan och stark övertygelse kan misstro folk som argumenterar för mer u-landsbistånd”.

  Nu har Karin Jämtin placerats som generaldirektör för SIDA. Hon misslyckades ju med att få in en butler i tunnelbanan, och jag tror inte att hon kommer att lyckas bättre då det gäller att hantera penningslukande projekt i SIDA:s regi.

  Hon förhindrade även att ”heta frågor” diskuterades på en partikongress år 2015:
  ”Socialdemokraternas partikongress i slutet av maj ska handla om jobb och partiet – inget annat. Heta frågor som försvar, invandring och skola får vänta tills nästa kongress”.

  Man kan fråga sig vilka meriter som är relevanta då det gäller att utse personer till höga poster inom olika biståndsorganisationer. Det är nog inte alltid de vassaste knivarna i lådan.

  Gillad av 5 personer

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Medelstilldelningen för att svara för Public service kan till avgörande nytta för konsumenterna och skattebetalarna konkurrensutsättas. Det är till stor del SVT och SRs monopol på att skattefinansieras för public service och som en följd av detta SVT och SRs dominerande ställning som gör att journalistkåren låter illa skötta myndigheter ledda av partiska och aktivistiska generaldirektörer av Eliassons snitt kommer undan med nästan vad som helst.

  Effektiv konkurrensutsättning av uppdraget att svara för public service på skattebetalarnas bekostnad är nog den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige skall vara en framgångsrik nation om en generation.

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Repeal and replace Publish Service!

   Numera helt och hållet Maktens Megafoner!
   Kritisk granskning av makten ett minne blott…

   Man saknar de tre O:na, helt otänkbart idag!

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Så enkelt är det inte i en värld dominerad av Bonniers. Bättre rikta in sig på hur SVT/SR styrs, hur chefstillsättning går till, hur uppdraget formuleras mm.

   Gilla

 9. brrr skriver:

  Som kund uppskattar du säkert att kunna köpa billiga varor. De som under bedrövliga förhållanden tillverkar dessa varor och med löner som inte går att försörja sig på eftersom företaget måste konkurrera och vinstmaximera, har säkert en annan syn på dethär med konkurrens.

  Du kan rycka på axlarna åt att lasagnen visade sig innehålla hästkött, men när de sista vildhästarna är utrotade har vi alla förlorat något. Liksom när haven är utfiskade av allt effektivare fiskeflottor i hård konkurrens om sin försörjning och överlevnad.

  När du dag efter dag, år efter år får arbeta dig förbi utmattningens gräns p.g.a. personalneddragningar för att ditt företag ska stå sig i konkurrensen…

  När antibiotika till sist blivit helt overksamt bl.a. p.g.a. konkurrensen om att hålla det lägsta köttpriset…
  o.s.v.
  Bara några enstaka exempel.
  Det finns väldigt många negativa konsekvenser av allt hårdare konkurrens.

  Gilla

  • Magnus Ström skriver:

   Utan konkurrens får vi samma eller sämre resultat som beskrivet ovan, men till högre priser. Eller som i Sovjetunionen, där det var rovdrift på allt, utan konkurrens.

   Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    Magnus, går det att tänka utanför dessa två system, går det att finna på ett system som fungerar i alla inblandade led?
    Eller har vi fastnat i två ytterligheter som de enda tänkbara lösningarna?

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Sant, men skall vi alla hela livet bli daddade av staten? Ska vi aldrig lära oss att stänga av den förbannade TV-apparaten och ägna den rikliga tid som nu frigjordes till att lära oss att själva att bedöma kvaliteten på det vi köper och äter? Och att äntlugen bli vuxna med fullt egenansvar? Vilket inkluderar att klaga på ett konstruktivt sätt hos leverantören/producenten istälket för att gnälla hos ”konsumentrådgivaren” som inte kan göra något.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Hur nu det ska gå till? Du ska alltså som ensam konsument ersätta bilprovningen, medicinalstyrelsen, naturvårdsverket, läkemedelsverket, skolmyndigheten, allmänna reklamationsnämnden, advokatsamfundet, revisionsorganisationer, statens provningsanstalt, energimyndigheten, hyresnämnden osv. Det kräver väldigt mycket kunnande och kompetens och jag tvivlar att ens du har det, trots att du tillbringar dagarna med att söka information på nätet enligt vad du säger ovan.

    Ensam är svag, vi behöver agenter som kan tala för oss och göra ett jobb åt oss, men makten måste också kontrolleras.

    Gilla

 10. Jvkkk skriver:

  Off-topic, men att Gür blir guru-förklarad och skapar klockringning på dessa 9.5 plattityder är ju helt otroligt. Endast i Sverige. Folk skall kunna språket, inga straffrabatter, .. är det ett gammalt partiprogram från folkpartiet (vilket som helst) han läst? Jag börjar misstänka att Gür och Teodorescu och andra gör en pace an lead på stället.

  Gillad av 4 personer

   • Kea skriver:

    Ja, Östmans poäng är min och jag tycker inte det är en detalj. Jag tror inte Gür, Heberlein och andra i den genren drivs av ond vilja men det är irrelevant, det recept de kommer med är inte möjligt att skilja från precis det som fört oss dit vi är nu, något helt annat krävs, helt andra argument, helt andra nypor, helt andra insikter.

    Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   JVKKK — Kan du tycka, men är det något fel att stå upp för sanningen i en tid då de fräcka lögnerna helt vill dominera i samhället?

   Gür vill försöka återupprätta samhällsmoralen. Att hans förslag är otillräckliga borde man ha överseende med anser jag, då de ändå går i rätt riktning.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hovs Hallar: Thomas Gür är en falsk profet som bara fördröjer de riktiga och nödvändiga åtgärderna genom att måla upp falska möjligheter till moderation för vilka utvecklingen i själva verket redan har gått alldeles för långt. Det är som när Första världskrigets generaler skulle föra Andra världskrigets slag: Frankrike ockuperades på ett par veckor.

    Gür har funderat länge på vad som skulle ha varit möjligt senast i mitten på åttiotalet.

    Gillad av 2 personer

 11. Björn G skriver:

  Vem kan man lita på?

  Vi bör med förtröstan och stark övertygelse misstro folk som argumenterar för EN värdegrund, för PRO blandningsrelaterade lösningar och för ANDRAS ‘fulhet’.

  Psykologisk krigföring som metod, är en av de allra mest raffinerade och effektiva sätten att knäcka en människa. Den används idag flitigt för att mala sönder det sunda förnuft som varje Svensk har fötts med.

  Vi ser att fler och fler personer i vår närhet mår så psykiskt dåligt att de tvingats söka medicinsk hjälp för att orka med sin tillvaro.
  Vi talar här om genomreflekterande, verbala och högutbildade individer. Personer som är vana vid att källgranska, analysera och teoretisera. Men vi talar även om personer som inte rakt av köper sådant som serveras dem, utan som tänker själva.

  Orsaken till att dessa personer mår så dåligt är alltid densamma:
  Man upplever sig leva i en tid där lögner presenteras som sanningar,
  där det sunda förnuftet ständigt sätts på undantag,
  där man alltid finner sig famlande efter den röda tråden, men inte kan finna den.
  Det man ser och hör är helt enkelt för absurt för att vara sant. (Dessutom vet man att den som påtalar detta faktum löper stor risk att straffas för det.)

  Vi uppfattar helt enkelt att man håller på att tappa förståndet när vi betraktar samhällsutvecklingen och reaktionerna på denna utveckling.

  Så frågan blir nu – Vem väljer vi att lita på!

  Gillad av 6 personer

  • Björn G skriver:

   Här ett exempel:

   I SVT:s stora valsatsning har statstelevisionen valt ut de ämnen som bedömts vara viktigast inför det kommande valet.

   Det som fanns på SVT:s hemsida (som lagts ut den 3 april) var ämnena: Vården, Skolan, Klimatet, Jobben, Brott och straff.
   Av dessa fem ämnen som presenteras, är de fyra första traditionella rödgröna ämnen. Ämnet Brott och straff som anses ägas av borgerliga partier kommer naturligtvis sist på listan.

   Den fråga som av Svenskarna bedömdes som viktigast – Invandring och integration – lyste förstås helt med sin frånvaro.
   (Enligt DN/Ipsos mätning ansåg hela 38% av Svenskarna att – Invandring och integration – är det kommande valets viktigaste ämne, vilket placerar det på en klar första plats).

   Forna STASI gläds åt att ha bidragit till objektivitet i Svensk nyhetsmedia.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Publish Service går som alltid maktens ärenden!
    Då givetvis med en solklar vänsteragenda!

    Folket struntar man som vanligt blankt i…

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Rätt i sak, men jag menar att den yttersta skulden ligger hos maktens lojala lakejer, vår tigande intelligentia, Utan deras medlöperi hade 7-klövern inte så enkelt kunnat genomföra sin vänsterindoktrinering. Vad kan man begära av pressen när kunskapseliten sviker sin moraliska plikt att tala sanning? Låt oss alltså skjuta på rätt pianister, fast minnas att det är riksdagen som lagt grunden genom att politisera våra universitet och högskolor.

    Gillad av 2 personer

  • Viel skriver:

   En nyligen offentliggjord utredning som beställdes med anledning av en våg av självmord inom den franska ordningsmakten varnar för situationen för de anställda. Den beskriver ingående problemen som redan är kända för alla som jobbar inom polisen och gendarmeriet, där eskalerande våld och kronisk underfinansiering är det nya normalläget. Senatens rapport släpptes förra veckan och varnade för att Frankrikes säkerhetstjänst befinner sig i ett kritiskt läge och uppmanar presidenten att agera snabbt. ”Vi är på väg mot en implosion”, varnar en av författarna.
   https://www.nyatider.nu/franska-ordningsmakten-pa-gransen-till-sammanbrott/

   Åtta poliser tog sina liv under en vecka förra året. Före november 2017 begick 45 poliser och 16 gendarmer självmord, enligt inrikesministeriets och AFP:s statistik för samma år.

   Detta gäller inte bara Frankrike utan hela västra Europa & Skandinavien , och det gäller inte bara polisen utan hela vårt samhällssystem . Så framiden ser bokstavligen nermörk ut när hela vår del av världen hamnar på U-landsnivå , men det är ju just detta som vår ”fina lilla elit” vill och strävar efter som sagt . . förutom för sig själva då naturligtvis .
   Så tack för kaffet alla ”progressiva & liberala ”.Pk-Idioter inom ”eliten” & etablissemanget plus allt annat PK-Oknytt som stöttar dessa . . .

   Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  1. Trevligt och pratigt som vanligt, men fullkomligt vilseledande eller i bästa fall intetsägande. Ordet ”monopol” har minst två betydelser som inte har mycket med varandra att göra. Ordet ”konkurrens” har också olika tolkningar. Störst blir missförstånden när man blandar resonemang om en viss aktuell eller potentiell fysisk situation med resonemang om en viss aktuell eller potentiell ordning, som den aktuella situationen är en instans av.

  Gillad av 3 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  2. Monopol kan vara antingen en situation med en enda person som erbjuder en viss vara eller tjänst, med fri konkurrens och fri etableringsrätt, eller en ordning där endast en enda person är tillåten att erbjuda en viss vara eller tjänst, per privilegium, t.ex. fackföreningstjänst inom ett viss kollektivavtalsområde. Den förra arten av monopol beror för sin existens/definition på vilken nivå, i en fraktal beskrivningshierarki, man betraktar marknaden, produkten eller tjänsten. På den översta nivån kan man tala om ”marknadsekonomi” som per definition saknar monopol. Tittar man närmare kan man med utgångspunkt i en viss marknadssituation alltid hitta den ena eller den andra firman med en mycket stor s.k. marknadsandel, kanske enligt någon definition 100%. Monopol! Men bara enligt den ena definitionen. Går man så ännu längre ned i detalj ser man alla samtliga produkter och tjänster på en marknad är unika, alla är monopol (enligt den ena definitionen). Ingen firma kan överleva utan USP, unique selling point. (En liknande fraktal situation med på olika skalor upprepande struktur vars mått beror på definition snarare än fysisk form är en kusts eller flods sträckning. Ju närmare man tittar, desto fler små stenar och sandkorn böjer sträckningen till i princip oändlig längd. Detta är orsaken till att f.n. Amazonas är världens längsta flod. Den har mätts med satellit med hög upplösning, medan Nilen bara har mätts med sedvanliga kartografiska metoder med låg upplösning.)

  Riktigt korkade, eller illvilliga, ekonomer börjar här pladdra om s.k. commodities, som bensin eller dricksvatten, och tror att riktig konkurrens eller riktigt icke-monopol bara kan finnas på commodity-marknader. Men även dessa firmor har varumärken, faktiska mackar på faktiska lägen med faktisk historia, faktisk good-will, faktisk personal och en massa sido-erbjudanden. Monopol!

  Begreppet monopol är fullkomligt missvisande och betydelselöst när man beskriver en viss aktuell eller potentiell fysisk situation. Det är ett begrepp lämpat endast att beskriva en ordning där en viss aktör besitter ett av staten (lagen) upprätthållet privilegium, som förbjuder konkurrens och som förbjuder eller omöjliggör nyetablering för försäljning av samma, liknande eller ersättande varor eller tjänster. T.ex. marknaden för fackföreningstjänster i Sverige. Monopol!

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Fast vad som tycks ske är att de största aktörerna påverkar staten till att reglera på ett för de största aktörerna gynsamt sätt. Basfallet är att komplicerade regleringar höjer inträdeskostnaden till marknaden och omöjliggjör evgentuellt för aktörer under en viss storlek att agera på marknaden alls.
   I våra övermogna system tror jag inte att de någorlunda fria marknadsförutsättningar du utgår ifrån existerar överhuvudtaget.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Visst, det finns alla möjliga sorters korruption, fusk och ohederlighet. Men det jag talade om var terminologin, vad orden betyder. Utan adekvat vokabulär kan man inte alls diskutera och endast svårt alls tänka.

    Det finns inga monopol i någon rimligt rigoröst definierbar bemärkelse på en fri marknad. Oavsett antal spelare. Det är mät-artefakter och missförstånd genom sammanblandning av olika begrepp när man påstår något annat. Men på en kommandoplanerad marknad finns bara monopol, d.v.s. statliga privilegier, även det oavsett antal spelare.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Vad skall det betyda, ”ingen fri marknad”? Klart som f-n att det finns en fri marknad, det är bara för staten att låta bli att utdela privilegiebrev! Det är bara för alla aktörer att avhålla sig från brott! Om inte detta skedde hela tiden och var normalfallet, så skulle vi inte ha den rikedom och den civilisation vi faktiskt har! Det är som en energiprincip för ekonomin! Se bara på ebay, alla trodde att det skulle bli bedrägeri och att det skulle behövas förtroendeägande mellanmän, men inte! I stället uppstod en fri marknad!

    Återigen är det en fråga om perspektiv och analysnivå. Om det i en viss transaktion inte förekommer brott, kan man höja sig och definiera ”marknaden” större tills man har hittat någon avvikelse och voilá! ”Ingen fri marknad!” Ett idiotiskt trick från regleringstokarna. Guilt by association, inget annat. Med sådant billigt trickseri kan man inte motivera kommandoplanering! Det är en helt annan kategori!

    Det finns inte två eller tre sorters ekonomi. Det finns bara marknadsekonomi. Kommandoplanering är bara inskränkningar och distorstioner, men den har ingen egen alternativ funktion, utan är helt beroende för det ekonomiska på samma marknadsekonomi som alla andra möjliga scheman. Det finns ingen ”blandekononomi”, det är bara en något lägre grad av kommandoplanering som förstör den underliggande marknaden på ett marginellt annat sätt än mer omfattande kommandoplanering.

    Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Hur ser du på förhållandet att ett företag genom sin storlek, marknadsdominans och ekonomiska styrka förhindrar konkurrens inom företagets verksamhetsområde?
   Ex. Microsoft.
   USAs konkurrenslagstiftning för företag verksamma inom USA förefaller närmast ideal då det gäller att upprätthålla en sund konkurrens inom USAs gränser.
   Däremot använder sig samma företag av hela sin och USAs ekonomiska och militära makt för att skapa oligopol och monopol utanför USAs gränser.
   Återigen är MS ett bra exempel samt naturligtvis rustnings och oljeindustrin för att inte tala om Coca Cola, som vid behov säljer sina produkter till priser under de för vanligt dricksvatten,
   tills den lokala dryckesindustrin är utslagen eller uppköpt och inlemmad i koncernen.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Vad monopol är eller vad monopolistisk konkurrens (oligopol, produktdifferentiering) är väldefinierat inom ramen för ekonomi och med de modeller för konkurrens på marknader som finns där perfekt konkurrens är en omöjlighet bl,a.. då det krävs full information om nuet och framtiden.

   Intressant att du tar upp individuella monopol eller de monopol en ledningsgrupp eller andra med kontroll av resurser kan ha, vikte förklarar mer om löneskillnader än vad en konkurrensmodell gör. Stieglitz har skrivit om det.

   Som jag påpekat tidigare, det är inte relevant att byta och ändra definitioner på företeelser efter eget huvud på ett sätt som inte är gemensamt t.ex. dina ihärdiga försök att beskriva det mesta som socialism eller att koppla ångest till ideologisk åskådning.

   Det du skriver har inget som helst att göra med fraktala modeller, en matematisk, datormässig teknik.

   Gilla

   • Lars skriver:

    En marknad är en plats där säljare och köpare av varor och tjänster möts. Perfekt konkurrens innebär att säljaren inte kan påverka priset utan måste acceptera det som gäller, annars går kunden. Det gäller framförallt enkla, homogena produkter t.ex. bensin. Monopolistisk konkurrens avser oftast produktdifferentiering som ger en indelning av marknaden i delvis flera olika marknader och gör det möjligt att dominera den delmarknaden t.ex. bilar, som är differentierade, men en substitutionsmöjlighet finns ändå dvs kunden kan välja något liknande som avviker, men kanske är billigare t.ex. åka buss istället för att åka bil. Olika möjligheter finns att begränsa konkurrens t.ex. skalfördelar kan skapa inträdesbarriärer (se Teslas försök ta sig in på marknaden, ska de lyckas eller kommer de stora producenterna att ta marknaden), temporärt unik ställning (som IBM) eller behov av de facto standars (som Microsoft, Google) osv.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Vad du antagligen far efter är hypotesen om effektiva marknader, en grundbult inom nyliberalismen och Chicago skolan, som torde vara rejält vederlagd av krisen 2008 eller 2001. https://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis

    Mandelbrot arbetade med att visa hur man kunde beskriva mönstret i kursrörelser mha fraktaler. Minns inte huruvida han lyckades. Taleb Nassim hävdade också att EMH inte fungerar och att risk inte kan beskrivas som en varians kring en kurva utan svarta svanar kan resultera i sammanfallande aktiekurvor (vilket i sig inte kräver specifika händelser hävdar en del utan är resultat av övervärdering, som tillslut medför kollaps.

    Svarta svanar, sådant man inte kan förutse är mycket intressant, men jag tror man måste ha med att framtiden är genuint osäker och inte kan sannolikhetsberäknas. Ser man t.ex. på utvecklingen i Mellersta Östern, där krisen kan härledas till en start med Sovjetunionens invasion av Afghanistan och revolutionen i Iran, så kan man i efterhand se hur aktörerna tycks ha missbedömt konsekvenserna av de åtgärder man vidtagit – USA, Saudi Arabien, Pakistan, Libanon, Israel, Syrien – ett tecken på svårigheterna att se in i framtiden.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tsk. Bildandet av skolor i stället för vetenskap. Argumentum ad verecundiam.

    Angående anklagelsen att ”byta och ändra definitioner” skjuter bredvid målet. Det är nämligen inte de definitioner du omtalar som används i den politiska polemik som Patriks inlaga ovan är ett exempel på. Vi kan inte ha två helt olika betydelser av ordet ”monopol”. Jag väljer att behålla den politiska definitionen, så får nationalekonomin hitta på ett nytt ord.

    Fraktal är en struktur som upprepar sig på olika nivåer. Matematik kan användas för att bygga modeller av verkligheten. Om man förstår den.

    Gilla

 14. Fredrik Östman skriver:

  3. En liknande situation som för begreppet ”monopol” råder för begreppet ”konkurrens”. är konkurrens en beskrivning av en ordning eller av en aktuell eller potentiell fysisk situation? Enligt det paradigm som råder när staten inte lägger sig i och utlyser monopol, kraftigt beskattar eller helt förbjuder ett visst slags utbyte, så råder konkurrens när det råder fri etableringsrätt och avsaknad av straffskatter och andra förhindrande strukturer, helt oavsett om man enligt någon definition eller enligt något godtyckligt valt betraktelsesätt det bara finns en källa på marknaden till en viss vara eller tjänst, se ovan om monopol. Uppfattningen att staten måste lägga sig i och genom tvång framkalla en godtyckligt vald ”icke-monopolistisk” situation på en annars fri marknad är fullkomligt absurd, irrationell, gränsande till paranoid och psykotisk.

  En ordning där två eller tio eller hundra aktörer har något slags privilegie- eller tvångsbrev från staten där det stagdas att de inte får försvinna från marknaden är inte konkurrens i sedvanlig mening, utan en situation som i allt liknar det statligt anordnade monopolet. Det är inte antalet aktörer som räknas, utan de regelsystem inom vilka de verkar. Att se en metafysisk skillnad mellan 1 och 2 är renaste talmagi. Det är mycket olyckligt, men antagligen avsiktligt, att man inom nationalekonomim, som utan vidare skulle ha kunnat vara en vetenskap, håller sig med en så politiserad terminologi, vars avsikt inte är att beskriva sinnesvärldsliga fenomen, utan att utöva en viss politisk verkan, att utöva ett visst slags våld och tvång på hederliga samhällsmedborgare för att på så sätt göra dem olyckligare och fattigare.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Monopol uppstår på marknader helt utan statliga privilegier (de användes främst under merkantilismen på 1600-talet). Det finns massor av exempel särskilt uppbrytandet av Standard Oil i början av 1900-talet. Företag på en marknad strävar inte mot fri konkurrens utan mot att skapa en situation där de dominerar och kan sätta priser.

   Exempel på hur de facto monopol skapas kan vi se t.ex. på IT marknaden, där först IBM fick en dominerande ställning, sedan fick Microsoft motsvarande liksom Google, som utmanar Microsoft. De varar inte för evigt. De finns potentiell konkurrens, men man kan konstatera att IBM eller Microsoft eller Google inte kan tillåtas falla utan att rekonstrueras om inte hela företagsvärlden ska gå åt fanders.

   Banker USA, det finns skalfördelar och vi ser de fyra största ha närmre 70 % av de bankmarknaden. De kan inte tillåtas falla då det skulle skapa totalt kaos på finansmarknaderna och i betalningssystemen. De vet att så är fallet och tar större risker än vad de annars skulle ha gjort eftersom de har staten i ryggen. Borde de brytas upp med hänvisning till behovet av konkurrens och för att bli mindre systemviktiga? Utvecklingen går inte den vägen. Att låta dem falla är en omöjlighet. Bank och finans är dessutom så nästlade med olika kontrakt, derivat, ömsesidiga affärer, så när lilla Lehman tilläts falla 2008 så drogs den stora recessionen igång.

   Det är komplexa system som utgör samhället idag.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Än sedan? Det är inte dessa monopol som det talas om inom politiken. De är inte skadliga så länge de inte använder illegala medel, vilket väl Standard Oil gjorde. När man angriper de illegala medlen, så skall man kalla det för detta och inte låtsas att det är ”monopolet” man angriper. Enkannerligen skall man inte med hänvisning till att Standard Oil använde illegala metoder gå in och kommandoplanera helt andra firmor och delmarknader och på så sätt i praktiken expopriera (vinsterna av) tekniska och administrativa innovationer och samtidigt stoppa skapandet av nya.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Begreppet monopol, som Patrik berör, är hämtat från ekonomin,. Vill du göra dina utsagor meningslösa så använd det på annat sätt. Nationalekonomi som vetenskap kan inte jämföras med fysik, trots att fysik är nationalekonomernas våta dröm, samhällsvetenskap kan inte testas på samma sätt och därför finns det skolor dvs när du läser till ingenjör så får du lära dig att verkligheten ser ut på ett sätt som allaa är överens om (inte t.ex. när du är i utmarkerna med strängteori etc. men hela grundläggande utbildningen är av karaktären, så här är det, bara att plugga in). Så man behöver inte fundera så mycket om man är ingenjör…bara konstruera, koppla samman och tillämpa.

    Gillad av 1 person

 15. Jvkkk skriver:

  Nej, nu blandar du ihop saker, för det är ingenjören som bygger något i den fysiska världen som kan testas och verifieras, det är därför flygplanet fungerar men inte social ingenjörskonst, det är svårare att visa att uhjälp kraschar. Men så svårt är det inte, och att det inte går hävdar jag beror av att det dels drivs av dumma människor i Patriks terminologi, men också sådana som i allt högre grad avsagt sig logos, socialister, postmodernister eller pk-ister. De har sina skäl, egoistiska, utopiska, hatiska, missriktat goda, och låter dessa trumfa rationell prövning av sin verksamhet.

  Här ett samtal med Russ Roberts om relaterat ämne, hur kan man bättre införa mätbarhet i social verksamhet, en åtgärd de diskuterar är metoden att bara ändra en variabel åt gången, om man kan, men det finns ett helt batteri av metoder som man hade haft gott av att applicera. Hade man gjort det så hade skatten fallit och många inom VIK fått sparken, pk-ismen hade dött, massinvandringen tagit slut, islam hade åkt ut ur Europa osv. Etablissemangets utopiska projekt, i Afrika och Europa, kräver att man ignorerar den vetenskapliga metoden.

  http://www.econtalk.org/teppo-felin-on-blindness-rationality-and-perception/

  Gillad av 4 personer

 16. Eva Danielsson skriver:

  En annan bransch med stor makt och stora pengar i omlopp och som inte kan utvärderas av gemene man, är det klimathotsindustriella komplexet. Där vi åtminstone i Sverige har fått bestämt åt oss att det bara finns en linje, ett svar. Endast klimatalarmister får statliga forskningsanslag. De som hävdar att mänsklig påverkan på klimatet är ytterst marginell, är pensionerade vetenskapsmän eller verksamma inom andra discipliner. De refereras inte till i media och hånas på sociala medier. Effektivt. Och dyrt och dåligt för oss medborgare.

  Annars borde det finnas många åtgärder för att minska politikers och myndigheters skadliga effekter. Här några förslag:
  En riktig författningsdomstol.
  Mer personval i någon form för att öka demokratin
  Återinförandet av tjänstemannaansvaret.
  Ersätta politiska representanter i universitetsstyrelser, svenska kyrkan, nämndemän osv, med mer icke-politiska utvalda.
  Slopa statligt presstöd och partistöd.
  Slopa statliga bidrag till vuxenföreningar, studieorganisationer, ”projekt”, trossamfund o d.
  Avveckla ulandsbiståndet o lägga ner SIDA. Försiktig omstart med nya anställda och med fokus på karastrofhjälp.
  Släppa public service till att på egen hand bilda vanlig betalkanal.

  Förutom min vanliga käpphäst att asylanter och nyanlända med uppehållstillstånd bara ska få försörjningsstöd och inga andra bidrag eller extra välfärdsförmåner. Och att barnbidraget ersätts med enskilt höjt grundavdrag för småbarnsföräldrar.

  Gillad av 8 personer

 17. Aha skriver:

  Jag kollade SIDAs hemsida och där framgick att biståndet avrundat var 50 miljarder. I decennier har alltså SIDA pumpat ut avsevärda belopp som en del anser vara kontraproduktiva, pengarna göder etablissemang i mottagarländerna som därmed inte blir beroende av befolkningen för sina uppehällen.

  Säg att 1/5 av biståndspengarna går till dessa personers löner, dvs 10 miljarder.
  Säg också att dessa pengar, omskrivet till lokal valuta, ger löner till 50 000 personer i mottagarländernas etablissemang.
  50 000 friska utlänningar och mitt uppe i livet-personer får alltså år ut och in försörjning från Sverige samtidigt som i skrivande stund 32 000 sköra äldre svenskar, antagligen ångestladdade, väntar på att komma in på äldreboende.

  Sverige behöver en Trump som säger: va’ fan håller ni på med?

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Framförallt ökar det befolkningarna i mottagarländerna. Och sen klagar folk på överbefolkning och svältkatastrofer och flyktingkatastrofer? Hur dum får man bli?

   Gillad av 4 personer

 18. En äldre form av trygghet skriver:

  Samma människor, men med olika utfall – beroende på olikartat omvärldstryck…

  Men det kan inte vara hela sanningen? Vad ligger ytterst bakom politiska prioriteringar? Kan en egen befolkningen rentav hamna på undantag?

  Att inom åldringsvården få vila ut i eget språk, på gamla dar, som finsktalande, känns helt rätt och riktigt. Men varför finns inte motsvarande för svensken? Behöver inte också de en språklig och kulturell trygghet som äldre?

  Varför då ställa denna trygghet mot friheten att anställa vem man behagar, språkligt sett? Och kalla allt annat för diskriminering av de yrkesverksamma invandrarna?

  Den gamle svenskens språktrygghet får plötsligt stryka på foten. Men det gäller inte för språkliga minoriteter. Varför blir plötsligt svensk kulturell och språklig trygghet oviktig? Och ställs mot högre och finare diskrimineringsprinciper, som äldre tvingas bära på som dålig språkförståelse från en omgivning. Medan invandrade äldre går fria.

  Och skillnaderna dyker upp även på andra ställen. Som att pensionären måste knaprar på sina sista besparingar för att laga sina tänderna. Medan migranten får dem fixade för 50 kronor.

  Där den infödde får stå länge i en lång bostadskö, men där bostaden för migranten enbart handlar om ett naturligt sociala behov, utan någon egentlig köbildning.

  Och att vid sjukdomar upptäcka att det inte direkt lönat sig med ett långt och strävsamt liv för att komma framåt i vårdkön. Kön är lång och framför dig står många nyanlända, som går före i prioriteringsordning. Dock utan att ha betalt minsta öre till denna vårdapparat.

  Att efter ett långt och skötsamt liv se sig hamna längre bak i vårdkön utgörs det av val politikerna aktivt tagit? En lans dragen för det mer internationella? Eller blev det bara så – om man anser sig ha ett stort hjärtat på det rätta stället?

  Vad är det för mentalitet som tycks sätta svensken på hyllan och prioritera det globala?
  Men betalt av gammelsvenskens skatter. Det kan inte enbart handla om det organisatoriska. Även prioritet kommer med i bilden. Om enbart konkurrens gäller, så ser det snarare ut som om den inhemska befolkningen är på väg att konkurreras ut. Och detta med hjälp av egna skatteinbetalningar.

  Gillad av 8 personer

 19. JL skriver:

  Delvis off-topic för just detta inlägg men trillade igår på en Harvard-artikel om Curley-effekten. Kanske allmän kunskap bland DGS läsarkrets men för mig var denna en nyhet.

  Sammanfattat: Hur man med fördelningspolitiska medel förändrar sin elektoratet och garanterar sin långsiktiga makt.

  Mycket läsvärt.

  Angående den här återkommande kommentaren ”de vill ha det såhär”. Detroit och Zimbabwe nämns i artikeln som exempel på medvetet makt idhållande genom att bli av med de som inte röstar ”rätt.. Själv tänker jag på Sydafrika, och på längre sikt även Sverige och stora delar av Västeuropa. Kanske inte ”lång sikt” när det gäller Sverige förresten? Mig och min familj har vår politikerklass redan lyckats få att lämna landet, och jag känner fler som gjort samma val, eller är på väg.

  http://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/curley_effect_1.pdf

  Den enda frågan jag ställer mig nu är om några av våra politiker ”Curlar” medvetet? Min magkänsla säger mig att den stora majoriteten av politikerväldet inte har en aning om vad de håller på med, och inte förstår de långsiktiga konsekvenserna av sina beslut.

  Några kanske har insikt dock, eller är jag för cynisk nu?

  Gillad av 5 personer

 20. Frigolit skriver:

  Vem kan man lita på? Allt färre tycker jag och man kan inte göra det så enkelt för sig att marknadsekonomin alltid är OK och den politiska sfären inte är OK. Att marknadsekonomin tillhandahåller pålitliga produkter är inte enbart en följd av konkurrens utan beror även på att företagen måste följa lagar och myndighetsföreskrifter. När det gäller politiska ”produkter” finns inget motsvarande system.

  Det man kan befara nu är att rådande system gradvis havererar beroende på faktorer som:

  • Politisk styrning ersätter kompetens i offentlig sektor vilket leder till slöseri och korruption
  • Fördumning av politik och byråkrati kommer inte vara förenligt med ett mera komplext samhälle
  • En råare attityd i näringslivet där man ställer upp på maktens sida om det gynnar affärerna, t ex svensk media, GOOGLE, delar av vård och omsorg etc

  Gilla

 21. Hovs_hällar skriver:

  Patrik, din enkla analys är tyvärr så överförenklad att den blir rätt meningslös.

  I verkligheten är många verksamheter o-konkurrensutsatta av det skälet att det inte skulle vara möjligt att sätta ut dem på en marknad! Och du nämner själv exempel.

  Man kan alltså inte marknadsutsätta allting och sedan slå sig till ro med att ”marknaden” kommer att fixa så allt blir bra.

  För att mänskliga verksamheter ska fungera bra måste det till något annat — en faktor vi kan kalla ”moral”. En allmän känsla, som människor får i sig redan via uppfostran, att de ska vara hederliga och göra sitt bästa.

  Om samhället genomsyras av en sådan allmän moral finns det goda förutsättningar för att saker ska fungera.

  Saknas den här samhällsmoralen kommer det mesta däremot att gå snett.

  Sverige var för några decennier sedan ett land med en hög samhällsmoral — men numera håller den samhällsmoralen på att förstöras.

  Asylinvandringen, som innebär ett massivt inflöde av personer som helt saknar vår samhällsmoral, är det allra tydligaste symptomet på denna förstörelse av samhällsmoralen

  Grundorsaken ligger dock djupare. Jag anser att den är av ideologisk natur, och kan betecknas som ”PK-sekten”. En vidrig och destruktiv sekt, som helt kommer att förstöra vårt samhälle om den inte stoppas.

  Gillad av 5 personer

  • Lars skriver:

   Du har nog en poäng för även om man reglerar och kontrollerar marknader så finns tusen sätt att fuska om det implementeras som godkänd strategi (Volkswagen, omsorgs skandalerna i Södertälje, LVH hem som missköter sig).Man kan nog se det som företagskultur omgiven av samhällskultur. Jag har svårt se skolan fungera utan inneboende institutionaliserad kultur?

   Gillad av 1 person

 22. Göran skriver:

  Det man absolut kan lita på är skatterna och döden!
  Allt annat är opålitligt 😉 Fast helt allvarligt så hem odlad mat är pålitlig även fisk man själv dragit ur plurret samt dem man fällt på jakten.
  Procentarna och utspädnings eliten vill maximera vinsten bara, DIN hälsa är sekundär, bara eventuell förgiftning inte går att bakspåra så är tillsatsen ok För den som misstror kolla in Citronsyran och dess tillverkningsprocess, Niger Aspergillus är en av delarna.
  Globala företag skiter i den lilla människan och bryr sig bara om sin profit.
  Närodlat och med naturliga ämnen borde bli det upproret!

  Gilla

 23. Lennart Göranson skriver:

  ”Axel Oxenstierna lyckades ingjuta hederlighet i den svenska ämbetsmannakåren är något så märkligt att svensk byråkrati borde placeras på Unescos världsarvslista om hederligheten fortfarande består.”

  Jo, det finns nog fortfarande en och annan statstjänsteman som försöker leva upp till gamla ideal. Men de blir alltmer en utrotningshotad art. Det beror inte på att myndigheter inte är konkurrensutsatta (det vore en absurd tanke) utan på den alltmer tilltagande politiseringen av ämbetsmännen.

  Dagens situation är minst sagt illavarslande, och det är nödvändigt att ta drastiska steg för att bryta den korrupta relationen mellan politikerna och ämbetsverken. Den här artikeln föreslår hur det ska gå till. https://www.sydsvenskan.se/2018-07-29/den-politiserade-ambetsmannen-skadar-demokratin

  Gilla

 24. Kea skriver:

  Nej, det är för sent, allt är för sent. Ystad allehanda, jag googlade något om fikon men vad kom upp: ”Erdogan backar inte för Trumps hot.”

  Vad finns kvar att kämpa för? Svenskar är inte ens fega kräk, de är ett evolutionens misslyckade utskott som kommer att dö ut, det är bara att ta hem sina förluster och rädda de sina som återstår. Fly. Sverige och svenskarna är historia, fy fan. Det är en otroligt deprimerande insikt att det enda som är verkligen särskiljande med den kulturella särart man tillhört är att det är en evolutionär självsmordsekt, som lierar sig med islamister över pragmatiskt sunt förnuft grundat i västlig kristen logos. Fan också! Vilka jävla jubelåsnor till landsmän man har!

  Svenskar är inte ens patrask, jag vet inte hur man skall beskriva en organism som har fått så mycket hybris att den inte ens vill överleva, det är något än värre. Nå det är inte en organism som evolutionen låter finnas länge, det är ett som är säkert, ett muslimskt land i norr, ja haha, det blir något för Guillou och Läckberg att skriva om, från någon säker plats.

  Gillad av 3 personer

  • Kea skriver:

   Är Bornholms fikon ätliga är frågan som leder till att pk-isterna föredrar en torterande islamist över Trump,,vad kan man göra? Övertala sin fru att emigrera.

   Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Tja, det var väl som i Rom:

   ”Vad är väl Rom för mig, vad är min uppgift där ?
   som ej kan ljuga, aldrig falskeligen svär
   ej heller hylla kan min herres tal
   eller lika tycka som min herres val ”

   Juvenalis (född omkring 60 i Aquinum, död omkring 130)
   övers OH

   Gillad av 1 person

 25. olle reimers skriver:

  Konkurrens OCH samarbete behöver inte vara ett motsatspar.

  Konkurrens behövs för att motverka ineffektivitet och korruption. Samarbete behövs för att på bästa sätt utveckla idéer.

  Verktyget för att hantera skadliga avarter av samarbete heter transparens. På detta bör man lägga ner centrala resurser i ökad grad.

  Gillad av 2 personer

 26. Bengt Lönnberg skriver:

  Ett tips till redaktionen: minska antalet nedslag till max 500. Som det nu är orkar man inte läsa bråkdelen av vad jag mer uppfattar som nya inlägg än kommentarer.
  Dessutom dessa återkommande proffstyckare som verkar känna till varandra. Dödar intresset f DGS.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.