Gästskribent Rune Barnéus: Dags igen för en budgetsanering modell Göran Persson 1995-97

Jag föddes 1938. Det var en märklig tid, så till exempel fanns det bara två kön, vi fick försörja oss själva, statens roll var begränsad till att försvara landets gränser och bevara lag och ordning. Utbildning var också en statlig angelägenhet. Sveriges skattetryck var i nivå med eller lägre än övriga europeiska länders. Sverige var ett kristet, lutheranskt land med en homogen befolkning. Det var ett säkert samhälle med låg brottslighet och kvinnofrid. Detta är inte skrivet för att raljera utan för att förklara att vi som är födda på 30-talet kommer från en annan planet. Mellan min barndoms Sverige och dagens Sverige finns det en värld.

Vi föddes i uppförsbacke med snön i ansiktet men vinden skulle mojna. När vi kom ut i arbetslivet fanns egentligen ingen arbetslöshet och när insikten om miljöförstöring som konsekvens av våra ekonomiska framgångar kom, var vi väl etablerade på arbetsmarknaden. Få om någon generation har varit med om som så omvälvande förändringar för mänskligt liv under en livstid som vi. Förvisso fanns el och ånga när vi föddes men de nådde folket då vi var unga. Jag kan ännu minnas lukten av karbidlampan och glädjen över att slippa sitta på utedass; att gå ut inne var störst av allt!

I den värld vi föddes var vi medvetna om att vi själva hade ansvaret för vår överlevnad. Detta hade återverkningar på alla val vi gjorde i livet. Få med min bakgrund vågade eller hade resurser att studera efter skolplikt. Men vi som gjorde det blev väl omhändertagna av en förstklassig skola som efter oss har blivit sämre.

Idag har den politiska makten svårigheter att axla ansvaret för statens ursprungliga roll eftersom staten successivt tagit på sig ansvaret för allas försörjning, inte bara för svenska medborgare utan i princip för alla som kommit in i Sverige. Att till exempel rusta upp försvaret till en meningsfull nivå är i vårt samhälle nästan en omöjlighet eftersom medborgare/väljare kommer att prioritera att staten i första hand lever upp till sin roll som garant för medborgarnas försörjning.

Utmärkande för vår tid, inte bara i Sverige, är att politiken förmodas lösa alla problem. Nyligen läste jag i en tidning att människors fetma växer på grund av politikernas oförmåga att förhindra det. Äldre människors reaktion på den typen av nyheter är att individen själv har ett ansvar för sitt liv. Vi kan inte förvänta oss att andra ska lösa våra problem. Att byta politiker botar inte allt.
Uppfostran var på vår tid inte en uppgift för dagispersonal eller terapeuter utan för kärnfamiljen och den äldre generationen, grannar, konfirmationspräst, värnplikten och en självständig lärarkår. Genom tusen små och några stora politiska beslut har de pelare på vilka det samhället byggde detroniserats och ersatts med politikermakt, allt med den goda viljan att göra livet bättre för oss.

Jag tror det är dags för steg tillbaka i syfte att återföra makt från politiken till familjer och enskilda människor. Med hänsyn till min betydande ålder läser jag varje dag rikstidningarna och kan konstatera att det behöver göras något radikalt: inte bara att finjustera skatte- och bidragsnivåer. Ekonomiska problem har i Sverige alltsedan andra världskriget lösts med att devalvera svenska kronan. Så är det fortfarande även om detta nu sker med minusränta och andra riksbanksverktyg. En svag krona är inte bra för Sverige och har aldrig varit det. Det är ett misstag. Att spara betraktas som lite löjligt. ”Det är ju ändå politikerna som har ansvaret om det händer något oväntat”.

Vi lever idag i ett samhälle med överutnyttjande av skattefinansierade förmåner. Skattepengar kan användas till det mesta; respekten för våra pengar är borta. Det är kanske det mest utmärkande för vår tid. Vi är världsledande i skatteuttag. Samtidigt har vi glömt att detta system bygger på ett förtroende, som nu sviktar. Jag växte upp med Lyckoslanten och Spara som hjälte men efter oss har Slösa blivit den självklara hjälten. Jag tror på en renässans för Spara.

När nu politiker tillskjuter skattemedel för medborgarnas inköp av elcyklar har vi nått vägs ände. Naturligtvis inte för att det är någon viktig reform utan därför att den är ett tecken på mental kollaps av vårt politiska system och dess bristande respekt för medborgarnas skattemedel. När vi inte längre har råd att ta hand om våra äldre eller upprätthålla kvalitet och kvantitet i vården; när vi inte längre har råd med kärnan i välfärden men har råd till röstköp genom att t.ex. subventionera suspekt föreningsverksamhet då är det dags att vända tillbaka till en mera respektfull verksamhet.

Ropet på stimulanser och ökade offentliga utgifter kommer i regel från vänster. Det förvånar mig. Det är de resurssvaga som är mest beroende av ordning och kontroll för att förhindra fusk och överutnyttjande av våra generösa system. Det känns som om systemet nu svajar men fungerar genom rovdrift på folk som arbetar i välfärden: socionomer, sjuksköterskor och poliser.
Utmärkande för västliga demokratier, inte bara vårt land, är att politiken förmodas lösa alla problem. Men alla skattefinansierade aktiviteter är inte lika viktiga. Regering efter regering lägger till nya utgifter utan att sortera ut gamla. Jag anser att det är dags för en kommission med uppdrag att genomlysa statens utgifter och efter noggrant utvalda kriterier föreslå nedskärningar efter modell av det arbete Göran Persson på sin tid genomförde. Eller är detta omöjligt innan verkligheten tvingar fram åtgärder i panik?

Samtidigt har vi skapat ett samhälle med en ny klass som under längre perioder blir beroende av samhällets försörjning. Då blir vi tvungna att skära i andra kostnader eller höja skatterna. Att höja skatterna kommer att leda till sämre fungerande ekonomi och kan inte uthålligt lösa problemet. De flesta förstår det men tydligen inte våra politiker.

Rune Barnéus är författare och före detta bankman.

62 reaktioner på ”Gästskribent Rune Barnéus: Dags igen för en budgetsanering modell Göran Persson 1995-97

 1. Elof H skriver:

  Behövs inte någon längre aftertanke för att skära bort minst hälften av myndigheterna. Efter det kan man vara lite mer noggran med fortsatt optimering.Skär sedan bort minst 75% av politikerna, inget som helst behov av fler än 99 riksdagsledamöter t.ex. När det gäller bidrag så bör bosättare som inte bidragit till samhället erhålla max en tredjedel av vad en fattigpensionär får i pension. Ta bort alla behovsprövade bidrag inklusive bostadsbidrag. Självklart skall inga skattepengar gå till föreningar, oavsett verksamhet. Civilsamhället ska vara just det, dvs fristående och oberoende av det allmänna.

  Gillad av 15 personer

  • heraldikern skriver:

   Kan hålla med om det mesta där men just bostadsbidraget kan man bara inte ta bort hur som helst. Väldigt väldigt många människor skulle inte ha råd att bo vettigt längre.

   Gillad av 1 person

   • Åse skriver:

    Vid en lågkonjunktur eller ekonomisk kris kan svenskar som tillhör medelklassen komma att behöva att använda sociala skyddsnät. En granskning som Samhällsnytt gjort visar dock att det kan bli svårt att få socialbidrag för den gruppen: socialtjänsten kan ställa krav på att de säljer sin bostad och i princip blir hemlösa innan de kan få socialbidrag. ”Det där är jättesvårt”, erkänner Anette Agenmark som är sakkunnig på Socialstyrelsen.
    https://samnytt.se/socialstyrelsen-medelklassvenskar-maste-salja-sin-bostad-innan-de-kan-fa-socialbidrag/

    Tillhör man inte gruppen som omfattas av Bosättningslagen 1 Mars 2016 som inga svenskar gör, blir man utan bostad och in flyttar en som omfattas av Bosättningslagen med kommunens pengar, d.v.s. dina skattepengar och du blir bostadslös.

    Men att köpa upp bostadsrätter på privatmarknaden för miljoner och ge dem till polygamister från andra länder går hur bra som helst.

    Gilla

 2. Östrahult skriver:

  Det är lätt att instämma i problembeskrivningen men desto svårare att instämma i förslaget till lösning. Att sätta sin tilltro till att nuvarande politikergeneration skulle kunna ta sig samman och göra en översyn av offentlig sektor är naivt. För det första krävs det personer som sätter samhällets intressen före sina egna och sådana växer inte på träd, vare sig i näringslivet eller i politiken och Göran Persson var inte en av dessa.

  Det krävs således en ny politikergeneration, som agerar utifrån en egen bedömning av att det är fara å färde innan något händer.

  Gillad av 17 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Han har förstått, men för sent. Varför engagerade sig inte Rune Barnéus för fyrtio eller femtio år sedan? Förstörelseverket har pågått envetet och oavbrutet sedan 1932, under hela Runes livstid. Till åttioårsdagen början han få kalla fötter.

    Gillad av 5 personer

   • kvellulvblog skriver:

    Fredrik Östman, jag är nästan lika gammal, och har förfasat mig över vad min generation lämnat över när vi gick i pension. Mitt envetna röstande på Moderaterna hjälpte föga, och efter F Reinfeldt I förstod jag att hela politikermaffian, i stort sett utan undantag, deltar i eländet. (Att politker skaffar sig pengar, prestige och makt genom att ta ut orätmätiga skatter; medborgarna blir därmed fogliga, fattiga, bidragsberoende). Men då var det försent. Jag kommer aldrig att rösta mera. Jag har aldrig stuckit under stol med mina åsikter, men arbetat med det jag var utbildad för, istället för politik. Nu inser jag att varken jag, eller en bunt likasinnade, hade kunnat stoppa det som skett. Politiker och journalister i de flesta västländer har gjort gemensam sak. De lysande undantagen på ledarsidorna har skrivit tydligt och klart utan resultat. Jag ser nu att det enda jag skulle kunnat åstadkomma vore om jag i större grad skulle ha verkat för att jag och min familj skaffat oss ekonomiskt skydd mot omvärlden. För Sverige, eller Västerlandet hade jag inte kunnat åstadkomma något.

    Gilla

   • kvellulvblog skriver:

    Fredrik Östman. För att uttrycka mig mer klart: Jag anser att den värsterländska s.k. demokratin som vi har är alltför lätt att missbruka av parasiter. Förenad med ”välfärd” är den dömd att gå under förr eller senare. Om man sedan öppnar dörrarna till skattekistorna, för helavärldens lycksökare, då går det fort! Någon lösning, annat än mot det sistnämnda, är svår att se. Gradvis nedmontering iallafall en tanke.

    Gilla

 3. Stefan Ahrenstedt skriver:

  Bra skrivet, tycker jag som är född på 1950-talet. Du har lyckats fånga den anda, det osynliga kittet, som gör oss svenskar till svenskar. En anda som även delvis finns i våra grannländer. Denna spiritualitet har vissnat hos politikerna som gör mer av det goda, mer och mer in absurdum.

  Gillad av 4 personer

  • Elisabeth skriver:

   Jag håller med, han har fångat andan. En svensk tog hand om sig och sitt och låg ingen till last. Det var en skam att behöva gå till ” det sociala”.Man spikade och hamrade på hus och hem, det är nog ingen tillfällighet att IKEA föddes i Sverige. Denna svenska anda var ju väldigt bra för samhället, Sverige byggde ju också upp ett enastående välfärdssamhälle som nu kollapsar av egen tyngd och politikers klåfingrighet. Har denna svensk-anda överlevt eller är det en generationsfråga ?

   Gillad av 8 personer

   • Björn skriver:

    Den upphöjda ”välfärds-plattform” som strävsamt byggdes upp under efterkrigstiden fram tom början på 70-talet, tas idag av många för given! Att stöttorna som håller det hela uppe börjat bli kraftigt angripna av röta, verkar dagens bortskämda och nonsensälskande generationer, vara helt omedvetna om! Det tjatas om att ”Sverige är ett rikt land” och att ”Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller miljöarbetet i världen”, samtidigt som det skakar och knakar där under! Snart nog, är vi alla i det här landet nere på marken igen!

    Gilla

 4. PerH skriver:

  Föreslår ni lyssnar på Hans Jensevik (nationalekonom) Jensevik gäster Swbb-TV .
  Här behandlas hur Rikdagen bryter mot svensk grundlag med Göran Persson som ett utmärkt exempel.
  Sverige saknar författningsdomstol som kan sätta stopp för politikernas lagbrott, detta är politiska maktspel på högsta nivå gynnar även partier som ännu inte Innehar regeringsmakten, så intresset att införa författningsdomstol är noll….men Jensevik nämner att ett domstolar visst kan, när som omvandla sig till författningsdomstol, vilket de inte tillämpar, om jag fattar Jensevik rätt.
  Rekommenderar er lyssna på denna lördagsintervju.
  Om det olagliga maktspelet i riksdagen.

  Gillad av 7 personer

  • Linden skriver:

   En fröjd att lyssna på klokt folk som Jensevik.
   Även att budskapet är skrämmande.
   Funderar, varför sitter inte vår smartaste hjärnor i regering och riksdag.
   De som kan och vill se problemen som radar upp sig.
   Efter att ha lyssnat på politikerveckan i Almedalen verkar Partiernas största problem vara SD och en handfull nazister.

   Samtidigt är Migrationsverket nere i Afrika och välkomnar fler invandrare.

   Gillad av 5 personer

   • Elvin skriver:

    Kommuner som tagit emot många så kallade nyanlända elever i skolan väntas få en svår ekonomisk situation framöver. Invandringen är så kostsam att de måste ”prioritera” och ”skära i välfärden”, rapporterar Ekot.

    Gilla artikeln på Facebook

    Invandringen är lönsam hette det länge i Sverige. Inte nu längre.

    Tvärtom är den så kostsam att den skapat en svår ekonomisk situation ute i kommunerna

    Det handlar bland annat om nyanlända invandrarelever, vars kostnader kommunerna nu själva ska stå för.

    När en elev är asylsökare erhåller kommunen ekonomisk ersättning för skolgången av Migrationsverket. När uppehållstillstånd delats ut får kommunen 133.200 kronor under två års tid. Sedan tar de statliga bidragen slut. Efter de två åren ska eleven vara ”integrerad” och kostnaderna går över till kommunen.

    Men i praktiken innebär de ”nyanlända” eleverna betydande extrakostnader, som kommunerna nu inte har råd med. Två år anses vara alldeles för kort tid och det statliga bidraget för litet.

    I Östra Göinge i Skåne är mer än var femte elev nyanländ, och där menar det moderata kommunalrådet Patrik Åberg att kommunen kan tvingas ”skära i välfärden” för att finansiera invandrarna.

    Östra Göinges ekonomichef Oscar Nilsson förklarar för Ekot att extrakostnaderna kommer bli ”ett stort problem” för kommunen de kommande åren. Enligt Nilsson blir man tvungen att ”prioritera ner andra saker för att lösa detta”.
    Nya Tider.se

    Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Nej Fredrik, svenskarna vill inte ha det så här – de är bara rejält hjärntvättade. .Och notera att även den borgerliga väljarkåren kan påstås vilja ha det så här, eftersom deras förment liberala partier till 95 procent svalt budskapen om det ”starka samhället” och höga skatter. Så vad i helvete har medborgarna (pre SD) haft att välja på – för att nu parafrasera en viss f d näringslivsprofil.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Före 1985 fanns det ett alternativ till höger som faktiskt var ett alternativ: Moderata samlingspartiet. Ännu 1991 var det bara med mycket tandagnisslan som de s.k. mittenpartierna var beredda att acceptera en moderat statsminister; moderaterna var allt för olika sossepartierna. Det kostade mycket i eftergifter, vilka också inbegrep en öppning för okontrollerad massinvandring av jihadister. Sedan dess har det inte funnits mycket att välja på. Broilerpolitikerna med Anders Björk i spetsen, partistödet, presstödet, det bidragsindustriela komplexet, rättspositivismen, fisliberalismen, funktionssocialismen och de missriktade och själlösa låtsasprivatiseringarna tog till slut ut sin rätt.

    Men från 1932 till 1985 förgick faktiskt 52 år.

    Gillad av 1 person

  • Åke Sundström skriver:

   Du svarar inte på min fråga, Fredik: är dagens demokratiska sammanbrott verkligen vad väljarna velat ha? Nej och åter nej. Det är partiapparaternas vilja som styrt. De har tillskansas sig all diktatorisk makt – via partistödet, 4-procentspärren, forskarvärldens tystnad och genom att i stort sett vara överens, med SD som det enda oppositionspartiet. Många skyller eländet på Löfven eller på ”socialisterna”, men i mina ögon det Alliansen som bär huvudansvaret, när Reinfeldt så tydligt accepterat sossetänket samtidigt som hans nickedocka till efterträdare överlämnade regeringsmakten till vänstern via den skändliga Decemberöverenskommelsen.
   Som visserligen är skrotad, men bara på låtsas: den tillämpas fortfarande.

   Så sluta påstå att allt detta varit väljarnas vilja! Vad vi bevittnat är hur ”diktaturens kreatur” i moderat förklädnad helt skamlöst kört över sina egna väljare. Och medan den förment borgerliga pressen jamsat med har fotfolket reagerat genom att göra SD till Sveriges näst största parti. M:s nya radarpar Kristersson och Strömmer tycks vilja fortsätta i samma stil. Lycka till!!

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja och nej. Det svenska skendemokratiska systemet med partilisteval, egentligen partikanslival, i stället för demokratiska val är mycket olyckligt, men dock infört med en överväldigande folklig välvilja som understöd. Jag har inte hört många svenskar som inte tycker att det svenska systemet är bättre och rättvisare än de anglosaxiska de är ”förbättringar” av. Likaså har systemet utvecklats under demokratisk insyn: fyraprocensspärr, utjämningsmandat o.s.v. Ingen protesterade! Partistöd från staten — ingen protesterade utom några snabbt utbuade och hänsynslöst förhånade gamla stötar längst till höger i Moderata samlingspartiet! Man kan med visst fog påstå att folket inte kunde veta att deras beslut skulle få dessa konsekvenser. Men varför insisterade man i så fall i Sverige på att folkviljan skulle få ett så snabbt och omfattande genomslag i politiken? Hybris är dock en dödssynd, känd och beskriven långt i förväg. Vetskapen fanns. Kunskapen fanns. Mytologien som skulle skydda oss mot vår egen dårskap fanns där på bara armlängs avstånd.

    Som man bäddar får man ligga, oavsett om man är bra eller dålig på att bädda en säng.

    Gilla

 5. Gerd Ahrgren skriver:

  Instämmer helt i detta. Det är katastrofalt att eget ansvar och egen drivkraft inte längre uppmuntras och tas tillvara. Vilken tid det kommer att ta att återställa detta – om det ens är möjligt utan en kollaps och då blir det inte roligt för de, som fostrats i ”den nya världen”.

  Gillad av 3 personer

 6. Elisabeth skriver:

  Stort tack, Rune Barnéus, fantastiskt inlägg. Jag är helt enig med dig i allt du skriver, blir också lite nostalgisk, det var så mycket som var vettigare förr. Men är det verkligen möjligt att sätta ihop en handlingskraftig kommission i dessa tider när särintressena och minoritetsgrupperna är så många och hätska. Sverige har på kort tid och i rask takt förändrats till ett heterogent samhälle. Eller är det bara en vrångbild som medierna uppmuntrat och serverat ?

  Gillad av 7 personer

  • Rune Barnéus skriver:

   Hej Elisabeth!
   Jag tror att en stor majoritet tycker som Du. Det finns en högljudd minoritet bestående av journalister och politiker och lager av dessa som lever på den bild de serverar: ”demokratin är i fara”. Marken gungar.
   Rune Barnéus

   Gillad av 6 personer

   • Hans Jonsson skriver:

    Hej Rune,
    Jag svarar på ditt första inlägg här.

    javisst, det var en annan tid: hästskit på gatorna, eftersom transporter ombesörjdes av äldre män med häst och vagn.
    men också en annan sammanhållning, jag blev själv akterseglad, när steget till gymnasieskolan skulle tas.
    Men det dåtida samhället gav möjligheter I form av aftonskola. Mitt dåtida företag gav stöd I form av halva priset för alla nödiga skolböcker och allt kontors matriel nödvändigt för skolgången fritt.
    Samhället på den tiden gav meddelandet: ”Vi ger dig möjligheten, du gör jobbet”

    Gillad av 2 personer

 7. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det kan man hålla med om. Svårt att tro att någon skulle kunna ha några tungt vägande skäl mot Barneus förslag. – Jag kan bidra med lite om SIDA och stödet till civilsamhället, från SIDA ca 1,7 miljarder per år. I SIDAS anslagsyrkande till regeringen finns den posten omnämnd endast som ”Stöd till civilsamhället”, 1,7 miljarder 2017 (eller om det var 2016). I budgetpropositionen redovisas den på samma sparsamma sätt; 1,7 miljarder stöd till civilsamhället. T ex nämns inte alls vilka som är mottagare av dessa gåvor. En är Forum Syd, som får omkring 400 mkr av anslaget till SIDA som avser stöd till civilsamhället. Forum Syd arbetar för en rättvis och hållbar värld. Det sker genom gåvor till olika behjärtansvärd projekt och organisationer, som tex Islamic Relief, Friends of Kabondo eller Lyssnare utan gränser. Hur sker då återrapporteringen från Forum Syd till SIDA? Jo. på sk aggregerad nivå. På projektnivå finns ingen rapportering till SIDA. Om gåvorna lett till en rättvis och hållbar värld redovisas inte. Om inte ens SIDA kan bedöma detta så kan givetvis inte heller regering eller riksdag det. – Håll nu ögonen på var Bah Kuhnkes tjänstemän på Kulturdepartementet tar vägen efter höstens val.

  Gillad av 7 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Under jättemigrationen hösten 2015 sade landets statsminster att vi inte skall sätta grupp mot grupp. Av denna anledning skulle det inte finnas något tak på migrationens storlek. Detta stöddes av landets överhet och av landet ledande media. De som hade en annan uppfattning var rasister, fascister, nazister eller bruna råttor. Vissa förlorade sitt arbete, blev utstötta ur sin gemenskap och liknande. Idag den 10 juli 2018 oroar sig landets kommuner hur de skall klara sin ekonomi där bidragen från migrationsverket upphör inom två år. De säger nu öppet att de måste dra in på något annat för att klara alla kostnader som en följd av migrationen. Plötsligt inser alla, även vänstern och MP, att man måste prioritera. Vad följden blir kommer att bli uppenbart inom de närmaste två åren. Då kommer man nämligen bli tvungen att sätta grupp mot grupp som man tidigare förnekade, eftersom man inte hade lärt sig räkna i skolan eller trodde på bröderna Grimm och sagan om ”bord duka dig”.
  I ett fungerande samhälle är politisk inkompetens ett fullt rimligt skäl att göra sig av med de skyldiga politikerna. Eller som man sade en gång i det brittiska parlamentet efter visad inkompetens: ”Avgå. För Guds skull avgå.

  Gillad av 6 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Sossarna saknar helt kompetenta politiker. Dessutom saknar sossepolitiker det mesta av det som vi i dagligt tal kallar sunt förnuft. Kleptokrater är väl en mer korrekt benämning på sossar.

    Gillad av 1 person

   • Kent skriver:

    Om SD har kompetenta politiker eller ej har de ej fått bevisa ännu.
    En sak är säker att Magdalena Andersson med parti har bevisat en djup inkompetens.
    Att säga att Europa bygger inga murar och välkomna all världens flyktingar till Sverige i någon hybris av att bevisa den humanitära och moraliska stormaktens överlägsenhet för att sedan efter två månader i panik införa gränskontrollerna och vilja införa en undamtagslag som ger regeringen exclusiv rätt att stänga öresundsbron självsvådligt på timmen.
    Skulderna har ökat lavinartat så att vi numera är värdens näst mest skuldsatta land.
    Kronan har fallit med ca: 10-15 %.
    Bostadssituationen är katastrofal med priser som tvingar folk till att bli låneslavar både i detta liv och några till.
    Det kallar jag inkompetens.

    Gillad av 3 personer

 9. KG Lindvall skriver:

  Väl rutet! Inte svårt att hålla med. Problemanalyse kristallklar, men hur skall du få tillstånd genomförandet!

  Gilla

 10. akenastgards skriver:

  Tack för en bra problembeskrivning. Naturligtvis behöver Sverige en budgetsanering och faktuim är att den redan har genomförts. Sverige har bantat försvaret och i förhållande till folkmängden och skatteintäkterna, bantat skolan, högre undervisning och specialistsjukvården.

  Men en fredlig budgetsanering av de stora välfärdskostnaderna kommer inte att kunna göras fredligt. Se på Trump, han gick till val på ”drain the swamp” och det visade sig (hittills) inte vara möjligt. Deep state tillsammans med NGO:er stoppar inte bara varje försök utan arbetar aktivt mot presidenten. I USA:s fall är några av huvudmotståndarna CIA, FBI, det miltärindustriella komplexet och naturligtvis media.

  I Sverige har vi sett att välfärdsmyndigheterna är det svenska deep state, vilka driver sina egna agendor. Exempelvis Migrationsverket som självständigt avgör vilka länder som är säkra eller inte säkra och vilka individer som skall ges asyl. De struntar också högaktningsfullt i att ta reda på asylsökandes och andra invandrares identitet. Ej heller skickar vi tillbaka asylsökande till de länder där de först sökte asyl, vilket skall ske enligt Dublinförordningen.

  Det finns 100 000-tals tjänstemän i form av socialsekreterare, byrådirektörer, handläggare, samordnare, internkonsulter, generaldirektörer och gud vet vad, som inte kommer låta några budgetsaneringar genomföras utan strid.

  För 10-15 år sedan trodde jag att det fanns en 5%-ig risk för svensk total kollaps i framtiden. I amband med massinvasionen 2015 ökade jag risken till 20-25%. Nu är min känsla att den närmar sig 50%. Hur resultatet av valet hanteras avgör om risken ökar eller minskar. Hösten kommer att bli mycket intressant. Tror inte att MSB:s skrift ”Om krisen kommer” utgavs av en slump denna vår. Hög tid att förbereda sig.

  Gillad av 6 personer

 11. Macavity skriver:

  @Rune Barnéus
  ”Jag anser att det är dags för en kommission med uppdrag att genomlysa statens utgifter och efter noggrant utvalda kriterier föreslå nedskärningar efter modell av det arbete Göran Persson på sin tid genomförde. Eller är detta omöjligt innan verkligheten tvingar fram åtgärder i panik?”

  Nej då, det är inte omöjligt! Ta en titt på det material som finns här:

  https://wiki.medborgerligsamling.se/kb/index.php/Medborgerlig_Samlings_Kunskapsbas

  Den som tycker dagens system är bättre och röstar på de partier som ställt till det bör sluta oja sig och ”hålla klaffen”. Då är ju allt bra. Vi andra måste ta konsekvenserna av vår insikt och se till att vi får ett annat gäng i Riksdagshuset efter 9 september!

  Gillad av 2 personer

 12. gras1519 skriver:

  Instämmer helt. Tyvärr finns det nog ingen lösning förrän det blir krig. Och det vill ju ingen ha…. Men i ett sådant scenario blev alla tvungna att återvända till de primära och enkla lösningarna. Att själv se till så man har mat, kläder, bostad…..

  Gilla

 13. Glen Lester skriver:

  En konstitution (är grundlagen en konstitution?) som bygger vidare på gammal monarkistisk lagstiftning kan per definition inte vara briljant, och ännu mindre anpassad till nutidens och framtidens krav. Den svenska grundlagen och de demokratiska elementen i reformerna gjorda de senaste hundra åren är undermåliga. Det hermetiska partisystemet ärvde principerna för ett adelsvälde, med den politiska nyadeln som förmånstagare. Vid det här laget är den mentala inaveln i partierna uppenbar.

  Det svenska politiska systemet förefaller ordentligt på efterkälken, och de etablerade partierna vill naturligtvis inte ändra på detta. Löfvén höjde nyligen sin lön till 172000 kr per månad. Han tyckte han var värd det. Precis som alla asylturister som kommer hit och tycker de är värda att de svenska skattebetalrna försörjer dem.

  Skolan är ett bra exempel. För ett par år sedan vikarierade jag på ett energigymnasium Jag tog hand om förstaåringarna. Först var det stora problemet själva organisationen av lektionerna, och ordningsföljden på de olika ämnena. Totalkatastrof. Jag sa upp mig innan vikariatet var färdigt. Men det var inte det som slog mig mest, jag har lämnat havererande företag förut.

  Det som slog mig mest var elevernas (gymnasieettor) okunnighet i grundläggande baskunskaper. En tredjedel kunde inte alla fyra räknesätten, hälften kunde inte räkna procent. Det var alltså fullständigt surrealistiskt att bediva undervisning för framtida svenska tekniker och ingenjörer på dett sätt.

  Gillad av 2 personer

 14. Glen Lester skriver:

  forts.:
  Till saken hör att det var en av de mindre gymnasieorterna skolan låg. Klassen bestod av två av balkanursprung, fast födda här, och resten mer eller mindre etniska svenskar. Jo, det fanns sådana skolklasser för fem år sedan.

  Jag noterade snabbt att eleverna med balkanursprung hade bäst baskunskaper, antagligen hade de lite krav hemifrån. Jag var lite hård, men rättvis, och var omtyckt av de flesta, men åtminstone respekerad av alla. De som annars hade bäst resultat var de som hade det sämst hemma. Mycker märkligt.

  Gillad av 2 personer

 15. Ulf Bergström skriver:

  Jag känner igen mig I din beskrivning av samhällsutvecklingen. Jag föddes 1943 och under 50-talet kände jag bara till en ”brottsling”, han kallades ”tumbatarzan” och var något av en gentlemannatjuv. Jag menar att utvecklingen under senare tid har en huvudorsak: yrkespolitiker. När man skall förändra en organisation brukar man börja uppifrån. Vi borde återgå till poitik som ett kall och avveckla yrkespolitiker. Politikerkallet borde begränsas till max två mandatperioder varefter politikern återgår till ordinarie yrkesverksamhet. Därmed får vi en produktiv omsättning av kunniga människor, ett system som tillämpas I ett flertal progressiva länder.
  I stället för att ständigt centralisera och bygga på den ena byråkratin ovanpå den andra borde vi decentralisera samhället och överföra mer makt från nationalstaten till regioner för att närma oss ett demokratiskt styrelseskick med klar åtskillnad mellan de beslutande, exekutiva och lagstiftande församlingarna, helt I överensstämmelse med de tankar som utformades under upplysningstiden av bl.a Montesqieu och som inspirerats av bl.a. Amerika och Frankrike.

  Gillad av 1 person

 16. Lars Bernhoff skriver:

  På slutet efterlyser Rune en kommission för omprövning av statens utgifter. Det låter bra men om det inte finns majoritet för vilka kriterier man ska tillämpa så blir det inte mycket. Alla bostadsutredningar under flera decennier är exempel på det. Om sossarna hittar ordet marknadshyror i texten blir det tvärstopp. Peter Eriksson vår bostadsminister misslyckades med sådana blocköverskridande samtal nyligen. Det sägs att han fick nej av Magdalena på att fortsätta diskutera om det förutsatte att ändra skatterna. Därmed avslutades samtalen eftersom förutsättningarna för lösningar hade upphört.
  Vill man leta efter förbättringar inom tex välfärdspolitiken kan man denna nyligen publicerade utredning https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/vagar-till-hallbar-valfard_714444.html . Där presenteras potentialen fom man driver verksamhet som de 15 bästa kommunerna löser sin välfärd med hög kvalite’. Om resterande kommuner kommer i närheten av samma metoder så är det gigantiska kostnader som kan sparas (teoretiskt 41 miljarder i kommuner och 18 miljarder i Landstingen).
  Barnéus förslag på kriterier kan förenklas till att tex de mest framgångsrika kommunernas lösningar används som riktmärke för vad som kan uppnås inom ramen för existerande regler. Stora förbättringar möjliga oavsett om det är från privata eller offentligt drivna verksamheter eller styrande partier i kommunerna. Det är de goda resultaten som ska vara vägledande.

  Gilla

 17. Britt skriver:

  Dra ner på barnbidragen! Ge bidrag för högst tre barn. Och varför gynna stora barnaskaror? Ta bort flerbarnstillägg! Vill man ha många barn får man betala själv. Dessutom ärver barn varandra och de senare födda kostar väl inte mer?

  Ta också bort modersmålsundervisningen som dessutom är segregerande! Mer svenska i stället. Finns det något annat land i världen som håller på med att lära invandrare sina egna språk?

  Gillad av 2 personer

 18. Glen Lester skriver:

  De smaraste migranterna kommer inte hit, Åtminstone inte de som vill jobba. Bara rena idioter, eller folk som vill leva på bidrag, samlar sig i massor på ett ställe där det är känt över hela planeten att det tar längst tid i världen för att få teg i ett jobb.

  De smaraste migranterna kommer inte hit, I Missouri i ett pat småstäder har somaliska entreprenärer livat upp smhällena genom att skapa verksamheter som genererar arbete hos den tidigare befolkningen. Varför kommer just de somalierna inte till Sverige? Är svaret givet?

  Varför kan praktiskt taget alla kebabställen i Tyskland servera alkohol, men i Malmö vet jag inget som ens kan servera en starköl till kebaben? Är det för att extremisterna kommer hit, och de mera liberala muslimerna stannar i Tyskland?

  Det är något väldigt fel med den sverigebild som den förenade multikultisjuklövern har ställt till med att omvärlden har om oss. Jänkarna vet knappt var Sverige ligger, men hela mellanöstern vet precis var det ärr lättast att få stanna, få previlegier, och vidare bli duktigt försöjd.

  Sverigebilden vi har gör att helt fel människor kommer hit.

  Sverigebilden vi hade för femtio år sedan gjorde att rätt människor kom hit. Men de kommer inte hit längre, för de vill inte betala för andras patologiska felval eller parasitära liv.

  Gillad av 1 person

 19. Rolf H Carlsson skriver:

  Vänta bara tills den stora CO2-bluffen avslöjas. Var ska man då ta pengarna när man inte kan beskatta detta påstådda hot ”mot planeten”! Givetvis kan vi spara på den vansinniga energipolitiken med de dubbla subventionerna av vindenergi exempelvis. Vi som hade världen s bästa energisystem med vattenkraft o kärnkraft.
  Men jag ser vissa tecken till tillfrisknande i USA. Hoppas den lovande utvecklingen fortsätter så följer väl vi efter så småningom, som vanligt.

  Gillad av 1 person

 20. fabricerad skriver:

  ”Samtidigt har vi skapat ett samhälle med en ny klass som under längre perioder blir beroende av samhällets försörjning.”

  Innefattar detta även den stora grupp människor som lever på välfärdsindustrin? Jag undrar vad de ska försörja sig på istället för meningslösa integrationsprojekt, konstprojekt m.m. vid en eventuell ny Persson-process.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.