Bilen, biffen och bostaden

Lennart Bengtsson

Sedan biologen Stefan Edman för 13 år sedan överlämnade utredningen med ovanstående piffiga titel till finansdepartementet (SOU 2005:51) har mycket hänt med hållbarheten i landet. Inte minst har man lyckats väl med ambitionen att också göra hållbarheten till ”big business”, även om detta slag av affärsverksamhet i stora drag finansieras, åtminstone indirekt, via medborgarnas skattekonton. Inte minst, som man kan förvänta sig, blir det full fart i Almedalen. På nätet läser vi följande:

2-5 juli kommer vi på Miljö & Utveckling att inta hållbarhetsarenan i Almedalen tillsammans med Sustainable Innovation. Samtliga partiledare inklusive Sverigedemokraternas (kan man tänka sig!) hamnar under Almedalsveckan i Sustainable Innovations heta stol där de kommer att genomgå en ”klimatintervju”. Vi ser med stort intresse fram emot partiledarnas eller deras representanters visdomsord. Men vi har dessvärre inga större förhoppningar att få till dels något nytt och intressant.

Under senare tid har ju inte minst biffen haft motvind och MSM sparar inte härvid på klimatkrutet. Förtärande av kött blir allt mer skambelagt inte minst kött av nötkreatur, getter, får och buffalo eftersom dessa måste processa gräs och annat grönfoder genom sina magsystem för att kunna producera de proteiner och näringsämnen som människan behöver. Under den komplexa processen (enteric fermentation) produceras metangas som råkar vara en mäktig växthusgas men som dock på tio års sikt bryts ned. Det totala antropogena växthusbidraget för detta idisslande uppgår till ca tre procent av det totala växthusbidraget varav det svenska bidraget uppgår till ca en tusendel av tre procent eller 30 miljondelar av den globala växthuseffekten. En bra sammanställning om metanfrågan kan läsas här där man också finner att ett lika stort bidrag kommer från risodling som från enteric fermentation. Ris är dock ännu inte skambelagt men egentligen borde man byta ut riset mot potatis och man vill vara riktigt klimathållbar. Potatis är nämligen alldeles särskilt klimatriktigt och hållbart. Därtill kan man göra som förr i världen nämligen låta människorna stå för det nödvändiga kväve- och näringstillskottet och göra det ännu hållbarare.


Det är något obegripligt att man har tagit sig till att ge sig på köttkonsumtionen då detta är en utomordentlig viktig näringskälla för människan, inte minst för växande barn liksom annat som produceras av våra husdjur som mjölk, smör, ost och ägg. Dessutom har vi ju haft dessa husdjur nu snart i 10 000 år och vant oss. Svin och höns är dock ännu inte skambelagda i alla fall inte klimatmässigt.

Det stora problemet är ju faktiskt jordens växande befolkning varför det mest förnuftiga vore att på allvar göra som Kina gjorde för några decennier sedan nämligen att medvetet reducera barnalstringen. Det är sådant som man kan kalla samhällsansvar. De problem som utvecklingsländerna har idag är ju att det där föds mer barn än vad dessa länder kan klara. Det är väl snarare på tiden att de också får lära sig att ta ett ansvar för planeten och inte bara det lilla Sverige och några få länder till som skall göra detta. Huvudproblemet, som världen har idag och som faktiskt är elefanten i rummet, är den uppenbara oförmågan för utvecklingsländerna att ta sig samman och också börja ta ett ansvar för sig själva och därigenom också ett globalt ansvar även om detta skulle minska sysselsättningen för västvärldens hjälporganisationer. Sidas personal till exempel skulle ju lämpligen snabbt kunna omskolas och sättas i arbete inom landet där behovet inte minst av lärarkrafter är omfattande.

37 reaktioner på ”Bilen, biffen och bostaden

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Ja, Kinas ettbarnspolitik är på många sätt beundransvärd och effektiv, men förutsätter en hårdför diktatur, tyvärr. Jag håller med om att biståndet till uländer minskar incitamenten att de själva ska ta tag i befolkningstillväxten. Att Europa skulle kunna svälja Afrikas folkmassor är omöjligt och skulle leda till vår kontinents undergång.

  Gillad av 5 personer

  • brrr skriver:

   ”…ettbarnspolitik förutsätter hårdför diktatur…”
   Det finns fler sätt.

   Införa normer och tabun, t.ex. genom propaganda, ett område som är mycket välutvecklat. (hur skulle annars svenskarna ha fåtts att tro på invandringens välsignelser, och en stor del av världens befolkning bli rabiata hysteriker betr. klimatförändring?)

   De flesta länder som minskat födelsetalen har gjort det p.g.a. effektiva informationskampanjer om vad växande befolkning får för konsekvenser för möjligheten att försörja sig. Det gäller även Kina, vars regim skickade ut informatörer till varje hörn och minsta by i landet. Så kineserna var helt med på noterna.

   Ett annat sätt hade varit att ställa krav på minskat barnafödande för att erhålla bistånd, men det tåget har gått för länge sedan.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det effektivaste antinativitetssystemet är politik som slår sönder sammanhållningen i samhället på alla nivåer, från nationen och religionen över hembygden och grannskapet till familjen, som gör individen oberoende av sina potentiellt närmaste, så att han till slut inbillar sig att barn är en livsstilsaccessorar, som man har en rättighet till att belönas med om man skulle vilja och som inte har någon ekonomisk funktion, utan är ett slags kompisar som dekorerar ens livsstil tills de flyttar hemifrån efter att ha uppfostrats och utbildats i offentliga institutioner och inrättningar.

    Den största barnadödaren är det offentliga pensionssystemet tätt följt av olika eutanasiprogram benämnda ”fri abort och preventivmedelsinformation”. Den slutgiltiga symbolen för att barnadödandet är långt framskridet i ett döende samhälle är det homosexuella ”äktenskapet”.

    Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   De enda ”utsläppsrätter” som har någon verklig betydelse för planetens överlevnad, borde vara kopplad till hur många barn en kvinna kan föda.

   Gilla

 2. Hosianna skriver:

  Exakt, Lennart. Utomvästligt dysfunktionella länders – med benäget bistånd av ansvarstagande Västländer möjliggjorda – entusiastiska produktion av överloppsfolk och Sveriges PK-lyxiga massimport av självunnsamma goddagspiltar är ohållbart för vår erkänt sköra miljö och förment starka ekonomi.

  Gillad av 3 personer

 3. Kent Forssgren skriver:

  ”Samtliga partiledare inklusive Sverigedemokraternas (kan man tänka sig!) hamnar under Almedalsveckan i Sustainable Innovations heta stol där de kommer att genomgå en ”klimatintervju”.”

  Sverigedemokraternas deltagande kan man tänka sig blir intressant – för media och det svenska kunskapstörstande folket.

  Sverigedemokraterna har en hel del gemensamt med Republikanernas ledare Donald Trump i USA.
  De båda är av motståndare till seriös naturvetenskap, det vill säga företrädare för politiserad låtsasvetenskap, så kallade klimatförnekare.

  Donald Trump lovade i sin valrörelse att avsluta alla amerikanska bidrag till FN´s klimataskojeri under namn Intergovernmental Panel on Climate Change förkortat IPCC.

  Väl på plats i Vita Huset blev det så!
  Den första personen som bjöds in till Vita Huset för att träffa Donald Trump var en välkänd äkta klimatforskare vid namn Tim Ball.
  http://www.therebel.media/dr_tim_ball_team_trump_about_global_warming

  Jag ser fram emot en liknande öppning för den sanna naturvetenskapen i Sverige,
  när Jimmy Åkesson har tillträtt som ledare för vår nation.
  På den naturvetenskapliga världsarenan har vi meriterade svenska forskare som han kan bjuda in till samtal.

  Till exempel Nils-Axel Mörner.
  Nils-Axel Mörner (born 1938) is the former head of the paleogeophysics and geodynamics department at Stockholm University. … He is a critic of the IPCC and the notion that the global sea level is rising.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_M%C3%B6rner

  Gillad av 3 personer

 4. Anne-Hedvig skriver:

  Antar Sverige er gunstigere stillet – men i Norge har vi kun 3 % dyrkbar mark. Mesteparten av kornet som dyrkes, egner seg mest til dyrefôr. Derimot har vi gress og gode fjellbeiter – det eneste vettuge for å utbytte disse, er å ha beitedyr (storfe, og særlig småfe i heiene). De holder dessuten landskapet i hevd og hindrer gjengroing. Som Lennart påpeker, får vi da kjøtt, melk, ost og ull. I tillegg anses norske kuskinn å være av høy kvalitet og kjøpes inn av italienske møbelprodusenter i luksussegmentet.
  Et land bør primært satse på sine naturlige forutsetninger, og vi kan aldri bli noe stort jordbruksland. Fedrift i heiene og fiske, derimot…

  Slutter meg ellers helt til tankene om befolkningskontroll. Særdeles uklokt å importere over en million nye mennesker til et land (Norge) langt i nord som strengt tatt – ut fra selvforsyningsgrad – bare kan fø 3 millioner mennesker.

  Gillad av 4 personer

  • Jvk skriver:

   Så klart, den största negativa miljöeffekter de senaste 50åren som utgår från svenskt territorium som våra politiker haft makt över är så klart den miljöpåverkan som 2 miljoner invandrare har. Även nettoeffekten på miljön är väl en faktor 10 eller så jämfört med den miljöbelastning migranterna var i sina hemländer.

   Gillad av 6 personer

 5. MartinA skriver:

  Jordens befolkning kommer växa till svältgränsen. Alla biologiska befokningar fungerar så. Och det finns inget politiskt program som kan ändra på detta. Eftersom europeiska befokningar har defekt beteende kommer andra befolkningar att breda ut sig.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Samtidigt har vi paradoxen med minskad barnalstring vid högregrad av civilisation. en sorts kapplöpning således.

   Idag tar sig denna kapplöpning uttrycket att de som bor i länder med högst nativitet söker sig till dem med lägst för att få mat där. Vilket egentligen är konstigt eftersom de senare har sämre naturliga förutsättningar för att just producera mat.

   Hur går det om man strävar efter en ökad civilisation i de barnalstrande länderna?.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Det spelar ingen roll. Biologiska populationer ökar till svältgränsen. Om du utrotade hela världens befolkning utom ”högregrad civilisation” så kommer Amish fylla upp jorden. Eller någon annan subgrupp med hälsosamt beteende. Eller så växer det fram en hälsosam grupp. Däröfr att de i en population med instinkten att skaffa många barn, givet förutsättningarna, kommer utgöra en större och större andel av varje generation.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är inte uppenbart att statliga pensionssystem, extrema skattenivåer och upplösningen av traditionella umgängesformer (nation, religion, hembygd, grannskap, familj) rätteligen skall betecknas ”högre civilisation”.

    Gillad av 1 person

 6. Elof H skriver:

  All seriös forskning om bistånd visar att det är kontraproduktivt och mottagarna skulle således få det bättre om det upphörde. Rent principiellt bör dessutom beslut om att skänka bort pengar vara upp till individen som tjänat ihop dem.

  Visserligen är det bra om SIDA-personalen frigörs för produktivt arbete men är skeptisk till att våra barn skall indoktrineras av den typ av människor som jag föreställer mig befolkar denna myndighet.

  Gillad av 4 personer

 7. olle holmqvist skriver:

  I västvärlden började de stora barnadödarsjukdomarna att minska ca 1870 och hade försvunnit ca 1950. Därefter kom vaccination.En av de viktigaste orsakerna var > trångboddheten bort. ”Här rivs för att få luft och ljus”. (Strindberg) Ett barn -en säng, besvärligt för virus och bakterier.
  Afrikanska presidenter löser med benäget tillstånd av Väst problemet i omvänd ordning: Vaccinering istället för sanitära bostäder. Fin statistik på överlevnad !
  Ungarna växer upp, och vill av någon anledning till Europa.

  h//www.africacradle.com/top-10-most-beautiful-presidential-palaces-in-africa

  Palatsets härskare brukar dö före 60 i diabetes.

  Gillad av 1 person

 8. uppstigersolen skriver:

  Vad de som förespråkar att vi inte ska äta kött har tänkt sig att vi ska äta istället är ju skrivet i stjärnorna. Vad varje bonde vet är att det som kommer ut där bak från korna är utmärkt gödning för växter. Ska vi inte hålla djur så handlar det om import av konstgödning för att kunna odla. Vad hände med naturliga råvaror? Hållbart jordbruk? De som kallar sig miljövänner vet ingenting om verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 9. Moa skriver:

  SVT-filmen ”Almedalen – en bra vecka för demokratin”. Den kan väl sammanfattas med Alice Bah Kuhnke show. Är någon förvånad över att SVT fokuserar på Miljöpartiets minister och modedocka.

  Det visar med all tydlighet var sympatierna finns inom public service. SVT har filmat under tre år för att få fram material till denna film på en timma. Vilket misslyckande! Vilket självmål!

  PS
  Givetvis fick flera muslimska organisationer framträda i inslaget. De fick nog mer tid än vad SD och M fick tillsammans i filmen.

  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2018/06/29/11544139-alice-bah-kuhnke-show-i-svt/

  Gilla

 10. Jvk skriver:

  Nästan inga samhällsfrågor sätt upp på en rimlig skala i förhållande till varandra så det är inte förvånande att köttet fyller mycket plats. Politiker och media saknar förmåga att göra det, och i allt högre utsträckning så verkar samma gälla all samhällsforskning, allt är därmed öppet för politisk agenda, och då verkliga experter är nedvärderade och alla i interneteran har en åsikt, även de som saknar nog med intelligens att förstå större sammanhang, så är det nästan omöjligt att jämföra olika fenomen. Även på denna blogg finns folk som verkar ha läst mycket men inte kan rangordna olika fenomen. Ta Patrik, han fokuserar på VIK och medelklassen som om det är detta det handlar om nu, tiden har sprungit ifrån honom, det är inte att vi betalar för mycket skatt och att parasiter snor pengarna som får folk att vakna nu, för så har det alltid varit under socialdemokratin och deras medhjälpare M, utan det som får folk att vakna nu det är islam, och våldet, folk lägger intuitivt ihop ett och ett, och ju fler slöjor man ser, ju fler röstar SD. Folk förstår att precis det etablissemanget säger är precis fel, detta är ett existentiellt problem och folk inser det, att ta hand om ens avkomma ligger mycket djupare än det folk har tillgång till medvetet, så jag tror inte folk ens vet när de plötsligt börjar tänka att de nog skall rösta SD, i synnerhet kvinnorna, som blir den stora faktorn i nästa val. Islams intåg har varit Europas problem i över tusen år, kampen om Jerusalem är kampen för frihet och mot Islam och våra politiker har släppt in denna kamp som tidigare endast försiggick i Israel och Mellanöstern och delvis i Asien i Europa och därmed satt igång krafter som ingen politiker kan stoppa, man har släppt lös ett existentiellt hot och nya krafter måste ta över i alla Europeiska länder, etablissemanget har gjort sig själva irrelevanta, detta är det skeende som nu börjat, det går inte att stoppa. Så är kofisar viktigare än att forska på thoriumreaktorer och elbilar, det är få insatta nog för att ha en meningsfull åsikt om.

  Gillad av 7 personer

 11. Hovs_hällar skriver:

  Jag har länge hävdat att överbefolkningen är ett av de största hoten mot hela jordens framtid.

  Men numera anses det väl suspekt att påstå något sådant, då det är framförallt en del av länderna utanför Väst, som har en våldsam nativitet, ex-vis i MENA-området.

  Det verkar vara den här befolkningsexplosionen som leder till att övertalig befolkning envisas med att ta sig till Europa.

  Om vi inte haft det absurda inflödet av migranter hit till Sverige, så hade vår befolkning däremot hållit sig tämligen stabil under de senaste hundra åren — vilket jag anser hade varit önskvärt.

  Som det nu ser ut, så jublar vissa korkade politiker nu över att befolkningen i landet ökat till över tio miljoner — och detta enbart pga. asylinvandringen.

  Denna ökning beror alltså på att Sveriges befolkning utökats med element som till stor del lever på bidrag och alltså redan därmed utgör en ren belastning för oss. Och detta jublar politiker över!

  — Däremot är det bevisat att en diet med stor andel animaliskt protein inte är särskilt bra för oss. Den här trenden att äta kött varje dag är ett tämligen nytt påfund och inte bra för folkhälsan. Risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar stiger markant om man äter en sådan kött-baserad diet. Men det är en annan historia.

  Gillad av 2 personer

  • Linden skriver:

   ”Däremot är det bevisat att en diet med stor andel animaliskt protein inte är särskilt för oss”

   Därom råder delade meningar. Tror nog att det är en propagandabluff från Big Food som likt klimatalarmismen blivit en sanning.

   Här ett annat pk spektakel:
   Fotbollsspelaren Jimmy Durmaz används som valpropaganda av de globalistiska sjupartisterna, vilkas lakejer och bottar troligtvis låg bakom de rasistiska kommentarerna mot Jimmy Durmaz, kommentarer som naturligtvis ska fördömas.

   Enligt Stockholms stads evenemangschef, Roger Ticoalu, står staden för kostnaden på 120 000 kronor som det kostade att hyra Kungsträdgården.
   ”Pappa Durmaz om manifestationen: ’Visar att vi är ett enat folk’”:
   https://m.youtube.com/watch
   
Talare var Afghanenernas ledare Fateme och Isabella Lövin samt massa anti-SD förorts rappare.
   Trots massiv reklam på tv och i tidningar kom endast 250 pers, ett stort fiasko som media nu försöker mörka.

   Gillad av 6 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    Linden — Du får ”tro” vad sjutton du vill, men detta är fakta baserade på mycket stora studier av befolkningar i olika länder!

    Du kan googla på ”kinastudien” om du gitter.

    Dessa fakta har mötts av stort motstånd från starka intressen inom livsmedelsindustrin, liksom man försökte tysta ner sambandet mellan rökning och lungcancer.

    Problemet med er dissidenter är att ni misstror ALLT som ni uppfattar som kommande ”uppifrån”, även om det bygger på mycket starkt dokumenterade fakta.

    Ni föredrar att ”tro” på vad ni för ögonblicket tycker är bekvämt för er själva, hur dumt det än är. En antivetenskaplig attityd helt enkelt, som ger näring åt den massmediala nidbilden av obildade snustuggande lantisar.

    Gilla

   • Linden skriver:

    HOV@
    Oj det var en öm tå.
    Om vi ska ta det från början så är äl big food inte några köttförespråkare, de vill helst sälja livsmedel baserat på billiga råvaror ex soja och växtoljor,
    LCHF är en kost som hjälpt många med metabolt syndrom, googla på det du.

    Sedan blev du personlig, håll dig till fakta istället för svepande påstående.

    Vad f-n vet du om vad jag tror eller inte tror på, dissident eller inte.

    Snustuggande lantisar är väl likställt med
    Brexit motståndarnas ” lantisar med nerpissade byxor ”eller Hillarys deplorables
    Hur bemöter man människor som svänger sig med slika uttryck?

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Hade inte människor börjat äta kött så hade vi fortfarande (om vi hade överlevt) hoppat omkring i Afrika blad de andra primaterna. Nu kunde vi tack vare ett intag av högvärdigt protein utveckla våra hjärnor. Dessutom, vi lever betydligt längre än nästan alla andra levande varelser. Så kött är nyttigt och bra.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det finns bevarade hushållsböcker från ”kungliga” dvs. statliga järnbruk under 1500-talet som tydligt visar att den spannmål som odlades användes som djurfoder. Människorna åt kött, det enda sättet att få den energi som behövdes för det tunga kroppsarbetet. I norra Värmland fanns järnbruk dit man rodde malmen på Klarälven åtta mil motströms vilket tog tre dagar, ett ofattbart och omöjligt tungt arbete för dagens försoffade unga män. Järnbruksarbetarna hade 72 timmars arbetsvecka. En spiksmeds veckobeting var 10000 handslagna spikar, vilket innebar att de även fick jobba på söndagarna också, annars uteblev ersättningen. Under jakt- och fiskeerorna (stenåldern och framåt) fanns mängder med vilt överallt, spannmål odlades inte alls, men man åt många växter som ingen skulle prova på idag. Bockstensmannen, katolsk skatteindrivare, hade ätit ca 35 olika.

   Köttätande var en förutsättning för att kunna överleva under all historisk tid.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Att kött betraktas som protein är ju bara ytterligare en facett på oligarksamhällets förvrängning av kostråden. Kött består i bästa fall av mer fett än protein, och fett kött är hur nyttigt som helst för människan. Helst skall det vara just gräsbetande kor, som ger ett nyttigt fett med många karotinoider och gul färg och som inte förorsakar metangasutsläpp. Metangasen orsakas av att man matar kor med spannmål, vilket också gör köttet mindre nyttigt.

   Det talas också mycket dumheter om att det är förskräckligt att mat slängs bort, men det verkliga slöseriet är att folk äter sig feta och överviktiga. Orsaken är felaktiga kostråd och dåliga matvanor. Ingen beräkning har jag sett på hur många hektar som kan ”sparas” om folk skulle sluta gå upp i vikt.

   Ytterligare ett fel som begås är tanken att man skall maximera antalet människor som kan födas på jorden genom att maximera kalorieffektiviteten på jordbruksytorna. Varför skulle det gynna någon? Skall vi kanske fylla jorden med sovande hjärnor i näringslösning?

   Gillad av 1 person

 12. Eskil skriver:

  Det pratas inte sällan om det fossilindustriella komplexet som vill tona ner klimatpåverkan från utsläppen av koldioxid för att måna sina ekonomiska intressen..

  Däremot talas det aldrig om det klimatindustriella komplexet som vill överdriva klimatpåverkan från utsläppen av koldioxid för att måna sina ekonomiska intressen..

  Gillad av 3 personer

 13. Glen Lester skriver:

  Under sovjettiden så klagade många där på att det fanns för lite kött i butikerna. Det var någon artikel om Polen på den tiden, där nästan samtliga polacker hade kagat på köttbristen. Däremot sade statistiken något annat: Östeuropeer under den tiden åt mer kött än västeuropeer. Hur mycket kött som är rimligt är helt olika i olika kulturer. Att få tillexempel fransmännen att frångå sina stekar, entrecôter, lammkotletter vore nog bara möjligt om man införde en vegansk väpnad diktatur.

  Allt det där med pekpinnar är bara ekonomiskt spel från en politisk kategori som vill att deras egna associerade får del av marknaden. Politisk propaganda och tillsammns med förljugna moraliska pekpinnar är effektiva verktyg för att ta över matmarknaden. De som utnyttjar den lutherska skamkulturen, som vi vanliga är födda med, har själva ingen skam i kroppen.

  Förövrigt så biter nog inte barnbegränsningsprogram på muslimer. De vet mycket väl att det inte längre är livsnödvändigt att skaffa massot med barn för att överleva, utan gör det svårare för alla. Muslimernas målsättning med att föda många barn är ideologiskt/religiöst, och syftar till att ta över världen med en mångfald av islamistiskt uppfostrade unga män som inte får tag i några kvinnor för att ett fåtal av männen har harem, så att flertalet blir utan. Därför skickar de sina unga män till Europa för att breda ut sig på vår bekostnad. De kommer att bli många fler, var så säker.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Slopa barnbidrag/försörjningsstöd för Muslimer efter andra barnet,
   givetvis räknat per MAN,
   så får vi kanske ut kvinnorna i arbete…

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ad franskmennene – de spiser masse grønnsaker også, og får dermed en bra balansert kost! Dertil brukes de mindre ‘fine’ kjøttstykkene til nydelige ragouter, eller man får brukt delene i posteier o.l. Innmat spises også. Prøv f.eks. lammenyrer i fløtesaus: det er svært godt!
   En helt annen matvarebevissthet der enn hos oss – og man bruker dertil sesongens råvarer når det gjelder frukt og grønt. Slik bruker Frankrike alle sine matressurser. Lite hjertetrøbbel der, så vidt jeg har forstått. Og maten er kortreist, ofte kjøpt på nærmeste marked.

   Når det gjelder her nord, har vi jo kål og rotgrønnsaker inkl. de velsignede potetene 😉 (reddet mange under krigen), samt bær og sopp i skogen. Kjøttet (og fisk) er viktig i kostholdet, men trenger suppleres.

   Gillad av 1 person

 14. rudmark skriver:

  Skjut alla kossor och älgar så kan svenska folket luta sig tillbaks i ren och skär godhet, och tugga potatis. Klimatet räddat.

  Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Just precis. Det finns faktiskt så där 200 olika däggdjur som idisslar och avger metangaser. Det är faktiskt inte bara älgar och kossor som klimatpolisen får skjuta av. Djurparker, naturparker och cirkusar kommer att bli tunnsådda och inte blir det kött för rovdjuren heller. Så det blir nog bara miljöpartister kvar till slut.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.