Social anpassning

Anders Leion

För att förstå det nutida samhället på enkelt sätt kan man låna Darwins glasögon. Varje socialt system, som lyckats etablera sig och fortleva under en längre tid, har utvecklats till att motsvara den då rådande sociala miljön, på samma sätt som naturmiljön sorterar fram de mest lämpade, anpassade arterna. Det är dock en viktig skillnad: naturen byter inte plötsligt skinn och förvirrar de då levande varelserna – förvisso en förenkling av situationen de senaste århundradena – men det gör de sociala systemen.

(Detta synsätt – att använda Darwins glasögon – förhindrar också ett trångsynt moraliserande gentemot de etablerade intressena. De kan inte bättre. De är utvecklade i en annan miljö och förstår inte den nuvarande. Även om de med små justeringar i budget och lagar försöker hänga med, förstår de ändå inte kravet på djupgående förändring.)

Just nu upplever vi ett sådant skifte – ett den sociala miljöns skinnbyte. Det är ett magnifikt skådespel.

Det började i Italien. De gamla partierna, som etablerade sig efter världskriget, frodades länge i den ekonomi som från låg nivå till att börja med växte kraftigt, särskilt i norra Italien. Sakta avtog ekonomins prestationsförmåga, samtidigt som maffiavälde och korruption tilltog. Det som Röda brigaderna misslyckades med uträttade rättsväsendets modiga åklagare.

Korruptionsanklagelserna knäckte de gamla partierna. I det vakuum som uppstod dök tyvärr Berlusconi upp och en ny runda började, med fortsatt om än inte lika korrupt, så ändå ytlig och feg politik. Detta är ett något orättvist omdöme, många försök till politiska och ekonomiska reformer gjordes men få kom till stånd, främst på grund av den politiska splittringen. Och nu slår den förändrade miljön tillbaka igen: Två tämligen nya partier har bildat en regering, som vägrar att följa god ton inom EU.

Det har fortsatt i andra länder. Trump och Macron spelar nu rollen som förändringsagenter. Så olika de än är, utgör de samma slags reaktion mot den givna sociala och politiska miljön.

Det jag nu skildrat kan beskrivas med mer välkända ord. I stort sett överallt i Väst utmanas etablissemanget av populister. (Jo, Macron är populist – se nedan).

Vilken är definitionen på en populist? Att denne hyser vissa, av etablissemanget inte godkände åsikter? Detta är visserligen ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor. Det stämmer in på allsköns kverulanter. Det fodras också, att han har viljan och förmågan att vräka undan de etablerade partierna och deras meningsfränder i förvaltning och massmedier. Det har framförallt Macron lyckats med. Trump försöker, men det är osäkert i vilken mån han kommer att lyckas.

Macron har lyckats därför att han har skapat sig ett eget parti, som har en solid majoritet i parlamentet och hittills har röstat ja för hans reformförslag, till exempel en reformering av den extremt reglerade arbetsmarknaden och en normalisering av de gamla och överdrivet generösa anställningsvillkoren för järnvägare. (Facken försökte med sina strejker splittra majoriteten i Macrons parti genom att skrämma dem som kommit till Macron från vänstern. Det lyckades inte.)

Populister är ett ord med dålig klang. Denna klang kommer från genljudet som avges av de etablerade partierna när deras intressen hotas. Det kommer också från dem som lever i symbios med de gamla partierna – förvaltningen och massmedia. Särskilt klingar det högt från de senare. De har ju tillgång till stora megafoner.

Annat är det med skickliga företrädare för de etablerade intressena. Merkel är en sådan. Hon överöses med kärlek för sin pragmatism och klokhet. Nu på allra senaste tid har hyllningarna blivit lite mer tveksamma. Alternativ för Tyskland har blivit ett så stort hot för CSU i Bayern att en av dess företrädare, inrikesministern, hotar med revolt, det vill säga att på eget bevåg börja med direktavvisningar av asylsökande som redan passerat ett annat EU-land.

Men Merkel är farligare än de som skälls för populister. Hon försöker inte förändra, hon anpassar sig till det för dagsläget mest opportuna. En långsiktig avvecklingsplan för kärnkraften övergav hon efter folkliga protester, invandringspolitiken har – som i Sverige – gått från extremt välkomnande till en mer restriktiv linje, som ändå gett AfD utrymme att växa.

Den politiska miljön har förändrats snabbare än vad opportunisten-pragmatikern hunnit med. Denna uppenbara, kortsiktiga opportunism har bemötts med hyllningar, samtidigt som populisterna i AfD hela tiden kritiserats.

På detta sätt hankar sig nu de gamla, för en annan politisk miljö anpassade partierna fram. De understöds livligt av sina allierade i förvaltning och media, de som också har intresse av och förhoppningar om att kunna bevara den gamla miljö de vuxit upp i och anpassat sig till.
Hur väl de kommer att lyckas i Sverige får vi snar se i höstens val.

28 reaktioner på ”Social anpassning

 1. Hans Högqvist skriver:

  Verkligheten är alltid avgörande till slut.
  De av etablissemanget utskällda populisterna är de som ser verkligheten och vart utvecklingen leder. Vi är de ständigt nyfikna, ifrågasättande och filosofiskt lagda som ständigt forskar, tänker och, ibland, bara känner på oss att det skaver – är fel. De farliga!
  Men verkligheten är obönhörlig så antingen reser sig folket eller så går det under.
  Hur ska det Svenska Folket ha det?

  Gillad av 8 personer

  • Östrahult skriver:

   Svenska folket lever i ett dårhus där staten skyddar IS-terrorister och ger dem skyddad identitet samtidigt som statstödda STASI eller EXPO menar jag, jagar en person som Ann Heberlein för att hennes man påstås ha spridit så kallade Finspångsmemer på Facebook. Situationen är så allvarlig att SVD (undercover s) inte vill ha med henne i en debatt.

   Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   Ja, precis. Macron verkar snarast vara ett försök från oligarkerna att hejda nationalisterna genom att skapa en figur som driver deras massinvandringsagenda men ger sken av att stå på folkets sida.

   Trump, däremot, verkar genuint ogillad av Soros vilket tyder på att han faktiskt är ett reellt hot mot deras agenda.

   Gillad av 8 personer

 2. Hosianna skriver:

  Tack, Anders, med inrikesminister Engellau i Åkessons regering funnes det gott hopp om ett bättre alternativ även för vettlöst vanvårdade Sverige i den gravt misskötta migrationsfrågan.

  Gillad av 2 personer

   • Hosianna skriver:

    Äh, Listan, det tror han nog inte ens själv längre och precis som Jan föreslår, skulle han passa utmärkt på UD – om sossarna förlorar makten. 😉

    Kulturminister Råbock och migrationsminister Wager skulle, oavsett tidigare partisympatier, kunna uträtta nödvändiga storverk i Åkessons regering.

    Gilla

 3. Östrahult skriver:

  En bra text, det ligger mycket i resonemanget. Nyckelfaktorerna tror jag är dels de ekonomiska banden mellan makthavare och dels de röstandes beteende. Om vi börjar med det ekonomiska så tror jag att det är just den ekonomiska intressegemenskapen inom det makthavande systemet som gjort att det dröjt förhållandevis länge innan en kursändring kommer till stånd. Och den kommer inte till stånd för att makthavarna ändrar sig utan för att väljarkårens reaktion i längden inte kan blockeras.

  I Sverige kommer den nuvarande maktstrukturen att bli ett ganska lätt byte för de nya vindarna eftersom maktstrukturen tagit sin ställning för given och att man då den hotats enbart vidtagit konkurrensbegränsande åtgärder utan att ändra kurs. Man kan också notera att det bland de etablerade partierna saknas starka ledare, partierna är fulla av medelmåttor, stasmannamässigheten lyser med sin frånvaro.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Mindre imponerande ledare,
   har väl aldrig de två ”statsbärande” partierna någonsin haft…

   En Moderat partiledare (!),
   som deklarerat ha hittat sin politiska förebild,
   hos den bortskämde goddagspilten Justin Trudeau i Canada…

   Mer eller en Marxist(Liberal), som omhuldar diverse vänsterdiktaturer,
   som släpper in all röstboskap från 3e världen,
   bara för att behålla platsen vid köttgrytorna!

   Mao agerar som Sossarna i Sverige!!!

   Man tar sig för pannan…

   Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Östrahult: ”….för att väljarkårens reaktion i längden ej kan blockeras”. Jo det kan den!
   Det beror på vilken av de ”stridande” som har makten över vapnen! I Sverige är det etablissemanget.
   Om de skulle vara villiga att använda det vapnet vet vi inte, ej heller om våra svaga väpnade styrkor i form av polis, hemvärn och militär kan fås att vända dessa mot sitt eget folk eller ej? Det vet inte etablissemanget heller. Ingen har heller någon aning om hur snabbt invandrarnas arme, i form av kriminella med vapen, skulle kunna delta i kampen för etablissemanget men mot oss.
   ”Spelpositionen” är därför ej känd av någon av motståndarna, dvs det egentliga läget är synnerligen osäkert. Osäkert är också hur landets många jägare med vapen skulle handla. Dessas vapen skulle ju troligen dröjas innan de komme in i kampendå organisering, särskild i hemlighet, tar tid!

   Gilla

 4. Aha skriver:

  Populist är ett skällsord mot regimkritiker väl utnyttjat av etablissemanget. Mer lämpliga ord borde vara just regimkritiker, etablissemangskritiker, samhällsreformister eller varför inte bara ordet reformister.

  Public service är en frekvent och överlagd användare av negativa epitet till politiska rörelser som de inte gillar. I decennier har detta pågått, ett flagrant brott mot deras åtagande att vara sakliga och opartiska. De är sanna populister i sin strävan att vara etablissemanget till lags.

  Public service borde skämmas hela dagarna lång.

  Gillad av 8 personer

 5. Lilla fröken PK skriver:

  På tal om definition av begreppet populism, så tycker jag att LO-basen Thorvaldsen gav det ett ansikte, när han besökte det till nedläggning beslutade Findus i Bjuv. Han försökte då få med sig arbetarna i att skandera parollen ”Inte en ärta ska lämna Findus!” – alltså mot bättre vetande. Tala om populism…

  Gillad av 1 person

 6. Hovs_hällar skriver:

  Ordet ”populist” har en negativ laddning, och är därför mindre lyckat här.
  Sant är däremot att politiska partier, liksom mjölken i kylen, har ett Bäst före-datum.

  De flesta av dagens partier har stått maktlösa mot destruktiva idéströmningar inspirerade av den västfientliga tokvänstern, och mer eller mindre allvarligt infekterats av dessa vanvettiga, självmordsmässiga idéer.

  Det är hög tid att rensa upp i kylen och slänga gamla skämda matvaror. Det ska vi ordna den 9:e september.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Hovs_Hällar: men kära hjärtanes! Okunnigheten är tydligen vittbredd! Samtliga dåvarande partier (S, M, C, L (FP), V) röstade för mångkulturbeslutet i form av propositionen 1975:26.
   Desssa är således alla förrädarpartier och deras företrädare bör alla ställas till ansvar för alla de följder som det inneburet för väldigt många svenskar.

   Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    Ja Molin …De flesta av dagens partier har stått maktlösa = bland dessa finns numera SD. Har du missat att SD sitter i riksdagen numera?

    Gilla

 7. Eskil skriver:

  Varför kallas inte de som slåss för fri invandring, utökad välfärd, bortbygd bostadsbrist med bra lägenheter med låg hyra m.m för populister?

  Gillad av 1 person

 8. Ulf Bergström skriver:

  ”Populism” var en folklig rörelse som bildades I Ryssland och USA under slutet av 1800-talet för att skydda den lille mannen mot kapitalkrafterna men som tog avstånd från våld. Det fanns ett populist party I USA under början av 1900-talet. Detta hedervärda ord har sedermera getts en föraktfull betydelse ”folkfrieri” av dagens politiska elit.

  Gilla

 9. Kristina von Heland skriver:

  Det är knepigt med Frankrike och facken. Det är syndikalisterna som inte har många medlemmar till antalet men de har nyckelpersoner inom transportsektorn. Macron ska slåss ända till slutet säger han och det innebär att krossa syndikalisterna. Det är deras demonstrationer som brukar bli våldsamma och som filmas flitigt av SVT. Flygledarna strejkar lite nu, ta en omväg!
  Det intressant var väl att vänstern inte gick vidare till slutvalet utan man bildade ett parti, tog lite här och där, satte dit Macron som en nickedocka. Socialisternas fullkomliga kollaps i Europa-ser man dödsryckningarna nu?
  Macron har i de aktuella förhandlingarna hållit med den han sist pratade med.
  Det som förenar de olika länderna inklusive Sverige är att deras ickepolitik går ut på att stoppa populisterna. Därför blir det total kollaps innan det kan vända, the bottom is nådd.

  Gillad av 1 person

 10. Björn skriver:

  ”Populister”, är såna som i nyktert tillstånd vågar uttrycka det som det stora flertalet tänker och tycker, men endast klämmer ur sig i fyllan!

  Gillad av 1 person

 11. Magnus Rosensparr skriver:

  Mycket fin och koncentrerad sammanfattning av var vi står just nu i vårt land. Om det det blir det stora paradigmskifte som förutspås från många håll, ett skifte som skulle skaka om det svenska samhället i dess grundvalar, innebärande att så många som tre partier får lämna riksdagen och att två nya partier kommer i deras ställe. Om de tre art och gradskilda partierna MED, SD och AfS skulle få uppåt 40 % tillsammans skulle paradigmskiftet definitiv vara ett faktum. Den stora frågan blir då om detta skifte kommer att förändra Sverige på ett så fundamentalt sätt som är absolut nödvändigt? Som AL visar är det två andra storheter som måste ansas, omstruktureras och förändras i grunden – förvaltning och media. Förhoppningsvis kommer en snabb teknisk utveckling att kraftigt omforma och banta MSM, som på sikt får sin påverkan kraftigt reducerad till förmån för fri alternativ media.

  Att i grunden förändra förvaltningen kommer att ta längre tid. Redan dagen efter ett lyckat val måste det nya paradigmet påbörja en kraftfull och långsiktig opinionsbildning i frågan, och sedan måste man i 2022 års val uppnå 51% av rösterna. Först därefter kan man på allvar ta sig an förvaltningen, som ska bantas rejält över hela linjen, och man måste gå fram med osedvanligt hårda nypor när det gäller selektionen. Man får inte väja för begreppet ”utrensning”. Det finns delar av förvaltningen som måste förstärkas och delar som måste bantas, och det finns delar som kan avvecklas helt och hållet. Vi får hoppas att starten kan ske redan den 10 september.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vi skulle få en reaktion från the Deep State, liknande den som drabbat Trump, om du blir sannspådd. De har dock inga mordplansberedda säkerhetstjänster som kan avrätta Jimmy Åkesson.

   Gilla

 12. Listan skriver:

  Har ni sett alla dessa idiotiska gula tröjor nu med ”olika är bra” eller något liknande? Ingenting låter de jävlarna vara i fred, snart blir det väl lag på att brodera dylikt på svenska flaggan.

  Jag fick iallafall en obetänksam man att besluta sig för att rösta SD, one down. Om alla kan övertyga en 2-3 stycken så kan det få stor effekt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.