Flyktingbarn och faktaresistens

Stefan Hedlund

Debatten om de ensamkommande afghanska ”flyktingbarnen” har varit belysande, främst då den så tydligt har avslöjat drivkrafterna hos dem som förespråkat ”gymnasieamnestin”. Man visar inte bara ett kompakt förakt för svensk rättstillämpning, något även Lagrådet funnit anledning att inskärpa. Man visar samtidigt ett än större förakt för de kunskaper forskningen om migration och integration kunnat förmedla.

Ett av de viktigaste i en rad av falska argument är att Sverige av demografiska skäl har allt att vinna på ökad migration. Vi bör snarast vara tacksamma, hävdas det, över att få ett inflöde av unga företrädesvis manliga arbetare som kan ställas direkt till arbetsmarknadens förfogande, för att arbeta ihop till den inhemska befolkningens pensioner.

Detta argument håller endast om vi antar att samtliga migranter kommer som gästarbetare. Om unga personer kommer till vårt land, och arbetar i, säg, ett tiotal år varefter de återvänder hem utan att under sin tid i Sverige ha alstrat barn eller återförenats med familjemedlemmar, då men bara då gör Sverige en klar nettovinst. Det finns goda exempel på länder som har kammat hem betydande vinster på ett sådant arrangemang. Ett sådant är Dubai, som utvecklat en blomstrande servicenäring byggd på gästarbetare.

Men de förhållanden som gäller för dessa gästarbetare är knappast möjliga att upprepa i Sverige. Det blir därför angeläget att ta hänsyn till socio-kulturella skillnader mellan den befintliga befolkningen och de ”nyanlända” som kommer att bli bofasta.

De migranter som nu anländer till Sverige kommer från samhällsmiljöer som i tre väsentliga avseenden avviker inte bara från den traditionellt svenska utan också från de ursprungsmiljöer från vilka huvudparten av
tidigare decenniers migranter har kommit. Det senare är särskilt viktigt, då det belyser hur vilseledande det kan vara att använda tidigare framgångar med integration som argument för att det även denna gång kommer att gå väl.

Dagens nyanlända utmärks av att de jämfört med den genomsnittliga svenska familjen (här inkluderat tidigare migranter) till att börja med har fler barn och fler äldre beroende anhöriga. Detta är raka motsatsen till ett gästarbetarsystem, och det innebär att den kortsiktiga effekten på välfärdssystemen måste bli negativ. För det andra har man en lägre utbildningsnivå, vilket innebär att produktiviteten på kort sikt kommer att vara lägre. Givet erfarenheter av skolgång bland dagens nyanlända måste prognosen även på längre sikt vara starkt negativ. För det tredje finns radikala skillnader i kvinnosyn, som leder till en väsentligt lägre förvärvsfrekvens bland nyanlända än bland svenska kvinnor, här åter inräknat kvinnor bland tidigare migranter.

Den oundvikliga slutsatsen måste bli att dagens form av migration inte kan lösa våra demografiska problem. Konsekvenserna kommer snarast att bli raka motsatsen, alltså att belastningen på de sociala systemen ökar i proportion till migrationen, och att den befintliga befolkningen som konsekvens snarare kommer att tvingas arbeta mera och acceptera en senare pensionering än om vi hade haft en restriktiv migrationspolitik. Dessa är enkla fakta som sällan ges den uppmärksamhet de förtjänar.

Det verkliga orosmoln som hänger över migrationen ligger dock inte främst i ekonomiska aspekter utan i de hot som nu växer fram mot den sociala sammanhållningen. Forskningen har här två entydiga budskap att förmedla.

Det första är att vägen till välstånd går via grundläggande sociala normer som befrämjar tilltro till statliga institutioner, tilltro till andra människor,
och en känsla av samhällssolidaritet. Det andra är att migranter tenderar att ta med sig till sitt nya land den kultur de vuxit upp med i hemlandet, och att bildandet av enklaver kommer att förstärka detta kulturella utanförskap.

Vi upplever nu en massiv tillströmning av människor som vuxit upp i länder med lågt social kapital, alltså med samhällsnormer som präglas av misstroende snarare än av tillit. Detta förklarar varför dessa länder inte kunnat lyftas ur fattigdom och politisk instabilitet. När de anländer till vårt land bär de med sig samma negativa normer. Och det finns inte mycket som pekar på att deras inledande erfarenheter kommer att bidra till normförskjutningar.

Mot bakgrund av hur illa den svenska integrationspolitiken har fungerat även under tider då trycket var lågt, bör vi räkna med att de nyanlända under lång tid kommer att bli bildligt talat inlåsta i miljöer där de inte har några förutsättningar att få arbete eller att inkluderas i sociala nätverk med den befintliga befolkningen. Latenta hot om massutvisningar bidrar till att förstärka misstron mot myndigheter och polis.

Framväxten av enklaver av utanförskap leder till stora sprickor i det svenska samhället. Migranter som kommit till vårt land i hopp om att få arbete och ett bättre liv känner sig svikna och hänvisade till egna nätverk, där den grundläggande normbildningen främjar solidaritet inom den egna gruppen och misstro mot alla andra. I extrema fall kommer unga män att rekryteras till organiserad kriminalitet och/eller bli offer för islamistisk radikalisering.

Det mest oroväckande är att det nu är mycket sent på dagen, och mycket svårt att se åtgärder som kan annat än möjligen mildra en del av de värsta utfallen. Det är djupt beklagligt, inte minst då det med en mindre förljugen politik faktiskt hade kunnat undvikas.

53 reaktioner på ”Flyktingbarn och faktaresistens

 1. Hosianna skriver:

  Bra, Stefan. Hög tid för tillnyktring efter godhetsruset. Vi behöver snarast möjligt införa:

  1. Returstopp för ”flyktingar” som lämnar Sverige för att besöka sina tidigare hemländer.
  2. Anhöriginvandringsstopp för anknytning till ankarbarn såväl som till vuxna asylsökande.
  3. Anhörigutvisning av kulturellt inkompatibla, grovt kriminella invandrares hela klaner.
  4. Asylinvandringsstopp för utomeuropéer, möjligtvis med undantag för ett fåtal kvoterade.

  Verklig ordning och reda i migrationspolitiken skickar rätt signaler – till oss och migranterna.

  Gillad av 25 personer

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Politiker och media har i sitt naiva oförstånd (?) kört vårt land i diket, och ”sitter nu på handlarens trapp och gråter så övergivet”. Ett första steg i ansvarsutkrävande hoppas jag blir ett dunderfiasko vid höstens val för Sjuklövern.

  Gillad av 15 personer

 3. brrr skriver:

  ”…vägen till välstånd går via grundläggande sociala normer som befrämjar tilltro till statliga institutioner, tilltro till andra människor,
  och en känsla av samhällssolidaritet.”

  Det var ju för att skapa och vidmakthålla detta, som socialförsäkringar och annat byggdes upp, och som nu missbrukas grovt och i stället används för att splittra oss.

  Gillad av 13 personer

 4. Bo Adolfsson skriver:

  Det är mycket sent på dagen, det är natt. Klockan är kvart över tolv. Det är mycket synd att Stefan Hedlund inte kom med dessa synpunkter för tio år sedan! Han är ju professor och mycket väl insatt i vad som händer i vår omvärld. Han hade tydligen fullt upp med att racka ned på Ryssland.
  Kan man ha fri invandring i en välfärdsstat?

  Gillad av 2 personer

 5. 5ven55on skriver:

  ”Det mest oroväckande är att det nu är mycket sent på dagen, och mycket svårt att se åtgärder som kan annat än möjligen mildra en del av de värsta utfallen”

  Ja, skurkarna har satt oss i en prekär situation. Den enda åtgärd som kan lösa situationen är totalstopp på invandringen och massiv repatriering – https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-nytt-miljonprogram/

  Det kommer att kosta ytterligare (även om den givetvis ska göras så billig och effektiv som möjligt – hellre fälla än fria) men vi har inget annat val. Sen behöver vi se över skuldfrågan och dra lärdom av galenskapen så att vi så småningom förhoppningsvis kan gå starkare ur detta.

  Gillad av 11 personer

 6. Lars-Olof Svensson skriver:

  Lööf & Fridolin ser detta också. Men ändå driver de åt ett annat håll. Varför? För att de är särskilt goda människor som lever efter Bergspredikan? Nja. Mera troligt är att 9000 afghaner till innebär nya bidragsmöjligheter. Två afghaner i stugan är ca 30 000 före skatt och friåret är fixat. Asylinvandringens kostnader är någon annans intäkter och det är detta, intäktssidan, som driver på. Frågan om invandringens kostnader är slut och frågan borde nu istället vara att utreda och klarlägga vem eller vilka partier de röstar på som tar hand om bidragen i flyktingindustrin.

  Gillad av 6 personer

 7. Aurora skriver:

  Det är redan för sent. De negativa samhällsekonomiska konsekvenserna. Hässler skriver om de skenande rättegångskostnaderna också. Skadad folklig sammanhållning. Bristande förtroende för samhällskontraktet. De nya svenskarna kommer från länder där samhällskontrakt över huvud taget inte existerar och fortsätter leva på samma vis här. Den s.k. Samhällsintroduktionen (om hur Sverige (ska) fungera) som nyanlända ska få är spel för gallerierna. Allt intresse handlar om hur mycket pengar och bidrag man kan krama ur Sverige. Ensamkommande kommer med tydliga instruktioner från familj hemifrån att så snabbt som möjligt börja skicka hem pengar till dem. Kon är snart söndermjölkad. Men när festen är slut blir det svenne som står där naken och övergiven.

  Gillad av 12 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr är jag rädd att i detta fall har klockan redan passerat 12-strecket. Migrationen har ingalunda upphört utan fortsätter obönhörligt och alltfler fastnar i sitt utanförskap och i sina enklaver. Man kan bara hoppas att de av egen kraft återvänder till sina hemländer. Landets myndigheter är nämligen oförmögna att klara detta. Min fråga är bara vem som kommer att få skulden för det förestående sammanbrottet. Min gissning är att politikerna kommer att lägga skulden på folket som inte var tillräckligt samarbetsvilliga.

  Gillad av 11 personer

  • KA skriver:

   Tucker Carlson, vars nyhetsprogram på Fox News är ett av de absolut mest sedda i USA, frågar sig vad det egentligen är som har hänt med det skandinaviska landet.

   Författaren och kommentatorn Mark Steyn säger i programmet att Malmö är på väg att bli Sveriges första muslimska stad, och att svenskarna kommer vara en minoritet i sitt eget land vid mitten av 2000-talet.

   Carlson konstaterar att utvecklingen beror på de svenska makthavarnas beslut att ”ta in en befolkning som hatar dem”.

   Gillad av 1 person

 9. Jan Andersson skriver:

  En arbetslös lågutbildad man, oavsett om han är fysiskt stark, smart och villig att lära förtvinar i ett svenskt ghetto på ganska kort tid och blir bidragsberoende. Så även av humanistiska skäl (googla ordet) så måste de repatrieras så snart som möjligt.

  Gillad av 6 personer

 10. Jvk skriver:

  En faktor som Victor Davis Hanson ofta tar upp med illegala mexikaner är att de genom att ljuga och bryta mot ett antal lagar från första början är kriminella och har kontakt med andra kriminella. När man då som i Sverige får pengar utan att jobba och kan låtsas gå i gymnasiet ( vid det lokala gymnasiet kan man se afghaner och somalier hänga utanför under lektionstid) så vad skall de lägg sin tid på, hur skall de skolas in i att bli medborgare? Av varandra och andra kriminella och någon batikhäxa. Envar kan ju förstå att vi har gett uppehållstillstånd till en grupp som nästan alla blir kriminella.

  Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   I mina mörkaste stunder så ser jag fram emot ett högintensivt (lågintensivt är det redan) inbördeskrig. Då skulle denna oändliga ”utmaning” få en åtminstone snabb lösning – om så svenska folket skulle upphöra att existera.

   Gillad av 5 personer

  • Margareta skriver:

   Jag håller helt med dig. Klimatet fixar sig nog, särskilt om MP försvinner från banan, men det lågintensiva inbördeskriget är redan här. Än så länge bara enstaka ”insatser”, t.ex. i form av våldtäkter, rån, och utan samordnande krafter, t.ex. en ”general”, men det kommer. Förorten reser sig – mot vanliga svenskar, uppeggade av krafter som Fatemah K. (vår blivande statsminister?!), s.k. rasifierade, olika grupper som afrosvenskarna osv. som tycker att de saknar plats i samhället. Det kommer att räcka med en kris och att maten då tar slut i affärerna och förortens folk inser att maten betar på ängarna, vilt finns i frysarna hos folk och sylten i burkar i skafferierna. Med den aggressivitet som finns latent, stridsvanan från diverse inbördeskrig samt vana att bära och använda vapen befarar jag ett blodbad.

   Gillad av 1 person

 11. Magnus Rosensparr skriver:

  Allt detta är uppenbart för alla som vill se öppet och klart på dessa enorma problem. Lösningen är lika uppenbar. Alla som kommit hit måste repatrieras utom de som har verifierbart skäl att stanna enligt FN:s flyktingkonvention.

  Gillad av 8 personer

   • ericr45 skriver:

    Kommer inte att hända..
    Istället får vi FN:s barnkonvention som lag..
    En total katastrof
    En av konsekvenserna av detta är ytterligare islamisering av landet.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Barnkonventionens egentliga syfte är att öppna gränserna på vid gavel,
    att öppna dammluckorna för fullt…

    Spelar ingen roll hur stort försvar vi skaffar,
    en barninvasion kan man då aldrig försvara sig emot!

    Är det så svårt att genomskåda denna FN Agenda (2030)?

    Gillad av 4 personer

 12. Christer L skriver:

  Av någon anledning har svensk invandringspolitik resulterat i något helt annat än den av ledande politiker angivna avsikten. Konsekvenserna har dock aldrig följts upp i någon utredning, så alla news är fake news.

  Om politiker agerat i dolt samförstånd med intressen utifrån, vore detta rättsligt talat landsförräderi – men en sådan anklagelse är så stor att den blir bisarr. Den leende Magdalena Andersson som betygar att Sverige går som en Tesla är för böveln ingen bisarr lögnerska. Och att det skulle vara något olagligt med Bilderberg – varför sker då dessa möten inför öppen ridå, där det bara är själva innehållet i vad som avhandlas som inte redovisas? Till exempel. Nej, inte är denne vår statsminister en förrädare. Han kan te sig litet vilsen, men det gör honom bara mer mänsklig. En trygg fackföreningsman är vad han är, den gode Stefan, vi kan tryggt rösta för en ständigt förbättrad välfärd och trygghet. Rösta som vanligt, svenska folk! (- Är det inte den fasanfulle Åkesson som tornar fram därborta? – Nä, det är Hitler! – Är inte han död? – Han rör ju på sej!)

  Enligt FN är det ett brott mot mänskligheten att förstöra ett folks möjligheter att existera som ett folk. Men att underminera ”den demografiska homogeniteten” bakom ryggen på demokratin är en god gärning fastän folk inte kan förstå detta, det har FN-kommissionären Peter Sutherland, nu avliden, förklarat. Hans ord lever vidare.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   NU träder Bilderbergs till sist fram i ljuset…

   Vi får ändå inget veta, om vad som avhandlats…

   Rockefeller tackade journalisterna förut för att man höll tätt,
   under så många decennier!
   Utan deras hjälp/tystnad hade planerna avslöjats i förtid!

   INGET fick då läcka ut,
   inte ens vilka som var inbjudna…

   Om något skulle läcka ut framöver om mellanstatliga förhandlingar,
   enligt nya intensioner i yttrandelagstiftningen,
   då blir det snart rejäla fängelsestraff för spioneri/landsföörräderi…

   BARA SD röstar emot?

   Gillad av 2 personer

 13. MartinA skriver:

  ”Ett av de viktigaste i en rad av falska argument är att Sverige av demografiska skäl har allt att vinna på ökad migration.”

  Grundinställningen här är att medborgarna är till för staten. Att det är statskassan som är det enda som är intressant. Medan systemets formella motivering är att staten skall vara till för folket. Nu kanske det i och för sig aldrig varit så, min tro är att sverige grundades som militärstat, här har folket alltid varit statens kanonmat.

  Intressant artikel dock. Forskarna i sverige har gjort förvånansvärt mycket verkar det, särskilt som de knappast blivit belönade för vederhäftig forskning, milt uttryckt.

  Gillad av 4 personer

  • Margareta skriver:

   I klartext – staten = Socialdemokraterna, det s t a t s b ä r a n d e p a r t i e t. Det är i grunden för socialdemokraterna och deras idéer och idealsamhälle vi är till för. Jag behöver väl inte namna att jag INTE är socialdemokrat och därför noterat hur de nästlat sig in i varje por i samhällsapparaten.

   Gilla

 14. Elisabeth skriver:

  Jag vill inte vara med och betala för det som pågår. Precis som de flesta andra svenskar. Vårt motstånd blir att ägna oss åt skatteplanering och skatteflykt. Och att bilda etniskt svenska enklaver. Och att rösta rätt i valet. Så Stefan Hedlund har helt rätt, migrationen har lett till eroderad samhällssolidaritet och växande sprickor.
  Nyheten om skattepengarna som överheten tänker spendera på en 10-rumsbostad i Limhamn åt en invandrad storfamilj är bara too much.Detta är ungefär som apanaget åt kungafamiljen. Migrantvågen 2015 och efteråt har blivit som en aristokrati som inte får ifrågasättas. De skyddas av överheten på bekostnad av svenskarna.

  Gillad av 15 personer

  • brrr skriver:

   Apanaget till kungafamiljen är småpotatis i sammanhanget och -tycker jag- väl använa pengar så länge de arbetade för det svenska folket.
   Men mitt intryck är att även de nu vänt sig mot oss…?

   Gillad av 5 personer

   • Söderhavskungens undersåte skriver:

    När hörde du senast Carl XVI Gustaf ta ställning för (eller säga något positivt om) det svenska folket?

    Gillad av 1 person

 15. Hovs_hällar skriver:

  Ja — detta är självklarheter och vad som förvånar är att dessa självklarheter tydligen måste upprepas gång på gång.

  Och i grunden beror detta i sin tur på att makthavarna fullständigt struntar i fakta. Fakta är obekväma anses det.
  I stället försöker man genom massiv propaganda dölja och förvränga verkligheten. Och i många fall lyckas detta. Resultatet blir ungefär som i de gamla kommunistländerna i Östeuropa, där det fanns en officiellt godkänd version av verkligheten och sedan en helt annan version — dissidenternas mer eller mindre hemliga version, där man sa som det var.

  I Sverige har tilliten till myndigheterna varit ovanligt stark, och därför har makthavarna kunnat lura folk att acceptera en vansinnig migrationspolitik utan att behöva ta till rena tvångsmedel.

  Den tilliten har numera förstörts till den grad att människor börjar avvisa makthavarnas propagandaversion av verkligheten.

  Ett fenomen som väl beskrivs av Alice Teodorescu i GP: ”Därför vinner SD valet”

  http://www.gp.se/ledare/teodorescu-d%C3%A4rf%C3%B6r-vinner-sd-valet-1.6592188

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   ”…tilliten har numera förstörts till den grad att människor börjar avvisa makthavarnas propagandaversion…”

   Jag vill påminna om att åtminstone 70% av väljarna tycks rösta för att de själva och deras barn och barnbarn ska förlora sitt enda hem och sin framtid.

   Gillad av 6 personer

   • brrr skriver:

    Ja HH det kan tänkas du har rätt i att tillräckligt många börjat vakna, kanske även det norska och det engelska oppinionsinstituten har VÄLDIGT fel, men att SD, AfS och kanske MED skulle få mer än 50% tillsammans, verkar inte vara möjligt.

    Gilla

 16. Jan Bengtsson skriver:

  När livbåten är full,
  vad gör kaptenen då…

  Vilka är minst nyttiga/minst värda att rädda?

  Pensionärerna naturligtvis, BARA där finns det resurser att spara in!
  Expendable pawns to sacrifice, for the common good!

  Indragning av det berömda HALVA ÄGGET,
  då den resterande halvan,
  det räcker inte på långa vägar…

  Frigör massor av bostäder, som Allah andra är i behov av!
  Stora villor, i synnerhet!

  (S)amhällsekonomiskt tänkande?

  Gillad av 2 personer

 17. KristinaF. skriver:

  För bara 30 minuter sedan sade Göran Greider i Godmorgon Världens paneldebatt att Sverige behöver invandringen för välfärdens skull. Och ingen sade emot. Public Service anlitar gärna Göran Greider och Helle Klein. Varför då?

  Gillad av 5 personer

  • rudmark skriver:

   Notera att Dick Erixon från Samtiden får vara med. Helt otänkbart för några månader sedan.
   Då pratade man om SD, inget avbrytande typ ” nu är de ju inte här för att försvara sig…”

   Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Frågan är om inte fakta-resistensen hos PK-folket också gäller förhållandena i flyktingarnas hemländer.

  Under Polarpris-galan intervjuades den afghanistanske pristagaren(1). Han säger att landet har stora utmaningar, men att Afghanistans största fiender är internationella media. Han säger vidare att folket lever sina normala liv. (Är dock lite osäker på det sista. Han talar inte så bra engelska och det är ett betydande bakgrundsbrus. Den intresserade ombedes kolla själv. )

  Det är förstås inte riskfritt att leva i Afghanistan och det är möjligt att det finns delar av Afghanistan som är direkt farliga att leva i, men betyder det att Sverige är skyldigt att ta emot varje människa från det landet som önskar komma hit (med rätt att bli försörjd av svenska skattebetalare.

  1. Se TV4 Play. Tidslinjen verkar visa återstående tid i programmet. Den intressanta delen ligger mellan 38 och 35 minuter återstående rid. Klippet ligger uppe en knapp månad till.

  Gillad av 2 personer

 19. Anders skriver:

  Enda lösningen nu är massiva repatrieringar. Som signaturen Utlandssvensk föreslår på en annan blogg: Erbjud 500 000 per vuxen och 200 000 per barn och försök bli av med en miljon migranter, svenska medborgare, inkluderade, till att börja med. Skulle kosta mellan 300 och 400 miljarder, vilket skulle vara en kanonaffär för Sverige. Och för dem som inte nappar på erbjudandet får vi väl kalla in Blackwater…

  Gillad av 2 personer

  • richardlindlind5 skriver:

   Precis min tanke , men jag vill gärna att i första hand förövarna bekostar återvandringen. (S) och LO har mycket stora tillgångar som kan utmätas. LO äger många hyreshus i centrala Stockholm och SAP:s fastighet Sveavägen 68 i Sth borde ge en hel del om man samtidigt ger bygglov att omvandla fastigheten till bostadsrätter. Centerpartiet har miljardförmögenhet efter tidigare försäljning av landsortstidningar. Om man skrapar lite kan man nog hitta tillgångar hos alla i 7 klövern.

   Gillad av 7 personer

   • 5ven55on skriver:

    Givetvis ska vi ta pengar från politikerna men vi ska inte nöja oss med det. Alla som bidragit till situationen och skott sig på den ska betala; brunråttan Ramberg och hennes advokater, Bonnier, journalister, asylbaroner, m.fl….

    Gillad av 1 person

  • 5ven55on skriver:

   Det finns billigare sätt. Börja med att dra in alla bidrag så lämnar några hundratusen landet frivilligt. De åker till något land som fortfarande ger bidrag. Sen förbjuder vi en massa muslimska företeelser så försvinner några hundratusen till. Efter det slänger vi ut alla som begått brott, o.s.v… Om det sen ändå finns för många kvar kan vi ge dem pengar för att dra härifrån.

   Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vi skall också avskaffa alla sociala privilegier för utlänningar, enkannerligen bestämmelsen om ”att uttrycka ringaktning mot andra folkgrupper än den nordiska”. Tvärtom skall det vara helt fritt att uttrycka sina åsikter om sina medmänniskor.

    Gillad av 1 person

 20. Jaxel skriver:

  Redan 2006 (kanske tidigare också) skriver.Krugman att immigrtionen hotar att undergräva välfärdsstaten och detta är ändå i ett amerikanskt perspektiv, där det huvudsakligen rör sig.om mexikansk arbetskraftsinvandring.. Han skriver också att för en liberal som han själv är detta ett dilemma (1).

  Här i Sverige vägrar dock liberaler att erkänna detta. Intellektuell hederlighet som hos Krugman står inte högt i kurs här.

  1. https://krugman.blogs.nytimes.com/2006/03/27/notes-on-immigration/

  Gillad av 1 person

 21. Lars skriver:

  Undrar, fattig rik, höger vänster är väl på sitt sätt aktuellt, man kommer aldrig runt ekonomin, men nu korsas det med ideologier som finns representerat på båda sidor:
  – Multikultur
  – Postmodernism (minoriteters frihet, sanningen är endast en språklig konstruktion)
  – Amerikansk konservatism
  – ”post – vänster…”
  – Religion
  – Folkslag
  – Klaner
  – Invandrare kontra befintliga invånare och etniskt tillhöriga
  – Nyliberalism
  – Post-Keynesianism (liten)
  – Ny keynesianism (stor – main stream, stora inslag av monetarism och nyliberalism)
  – Nord – Syd konflikter
  – Geopolitiska spänningar (Ryssland, Kina, Iran)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.