Den allmänna teorin om det ekonomiska överskottet och teorins fasansfulla konsekvenser

Patrik Engellau

Det ekonomiska överskottet är den del av ett samhälles produktion under exempelvis ett år som överstiger vad som behövs för att hålla produktionsapparaten igång på samma nivå som tidigare, till exempel att lönerna räcker precis till att arbetskraften ska ha råd att reproducera sig och att företagens vinster räcker precis till avskrivningarna, det vill säga till att hålla maskinparken intakt.

Om det saknas ett ekonomiskt överskott går det inte att investera i utökad produktion. Men det betyder inte att investeringar i ny produktion är det enda sättet att förbruka ett ekonomiskt överskott. Det finns mycket annat ett samhälle kan göra med eventuella överskottsresurser, till exempel att föra krig mot sina grannar, att bygga katedraler eller att försörja människor som inte arbetar eftersom a) de anses överlägsna och därför får stipendium av staten eller b) de, som i Sverige idag, anses inkompetenta och underlägsna och därför måste omhändertas på skattebetalarnas bekostnad.

Den allmänna teorin om det ekonomiska överskottet säger att detta överskott är ett slags störning som samhället strävar efter att på enklaste sätt neutralisera. Tänk dig att du har ett rent och nydiskat provrör. Så kommer det en bakterie och undersöker om det finns något att äta. Det gör det inte så parasiten lomar iväg. Sedan häller du en näringslösning i provröret vilket bakterien upptäcker på tillbakavägen. Han (bakterien) faller då i extas och börjar föröka sig exponentiellt. När han fått vid pass några miljarder avkommor har släkten ätit upp hela näringslösningen varvid alla parasiterna dör av svält. Den ekologiska störning som representerades av näringslösningen är tillintetgjord och den ursprungliga ordningen återställd.

Samhället var ursprungligen som ett nydiskat provrör för bakterien människan. Livet var, som Thomas Hobbes uttryckte det, ensamt, fattigt, smutsigt, brutalt och kort. Men periodvis har det hänt att denna eländesbalans störts av uppkomsten av ett överskott, till exempel för att man fått en lång rad år av goda skördar eller att man upptäckt Amerika och funnit guld i Peru.

Perioder av blomstring till följd av ett oväntat överskott har temporärt och lokalt då och då inträffat i mänsklighetens historia. De berörda samhällena har då reagerat på störningen genom att utveckla den ena eller den andra metoden att konsumera överskottet för att ekonomin ska restaureras och återställas i ursprungligt, utfattigt skick. Krig är som sagt en effektiv och ofta tillämpad metod, inrättandet av ett munkväsende eller av modern svensk migrationspolitik kan vara andra former av parasitism i syfte att komma till rätta med den avvikelse som förekomsten av ett ekonomiskt överskott utgör.

Det unika som hänt i västerlandet under de senaste kanske tvåhundra åren är inte, som vi normalt tror, att ett ökande ekonomiskt överskott uppstått, ty sådana anomalier är legio, se bara på Florens under Medicéerna, se bara på den antika högkulturen i Aten. Det unika som hänt i västerlandet är att vi lyckats undvika en allmän explosion av onyttiga bakterier och skadliga parasiter och i stället envist och målmedvetet använt överskottet till investeringar i utvidgad produktion. Att detta kunnat ske beror på att överskottet hos oss kontrollerats av en grupp människor som varit besatta av att investera och därmed bli rikare, nämligen kapitalisterna. ”Ackumulera, ackumulera, det är lagen från Moses och alla profeterna” var Karl Marx formulering av kapitalisternas viktigaste budord. Det har blivit investeringar i stället för parasitföda av det ekonomiska överskottet.

Men det som nu håller på att ske i västerlandet är att nya principer börjar gälla för den nödvändiga absorptionen av det ekonomiska överskottet. Kapitalisterna har tappat sin en gång nästan totala kontroll över överskottets användning och då vet man bara en sak, nämligen att överskottet gradvis kommer att brukas för något annat än det som var västerlandets stora triumf och framgång, alltså fortsatt utökning av produktionen vilket ledde till en till synes evig välståndsutveckling.

Parasitrörelser har uppstått i hela västerlandet som ett resultat av den tvåhundraåriga västerländska samhällsmodellens gradvisa bortvittrande. Med oslagbart övermod har politiker i de flesta västerländska nationer, särskilt i Sverige, tagit sig makten över det ekonomiska överskottet i påstådd avsikt att skapa välfärd för alla medan de i själva verket bara har gynnat sig själva och sina parasitvänner.

Vi har hittills ställt oss fel fråga när det gällt att förklara västerlandets framgångar. Förklaringen ligger inte i orsakerna till att ekonomiska överskott uppstått utan i skälen till att samhället lyckats hålla parasiterna stången. Poängen med att formulera frågan rätt är att man plötsligt inser att det inte alls är säkert att vi kan behålla västerlandet ens på hittillsvarande nivå framöver. Erövringarna är inte garanterade för framtiden. Kanske återfaller även västerlandet i det naturtillstånd av fattigdom och elände dit det mänskliga samhället alltid återvänt efter sina kortvariga framgångsepisoder.

Kanske kommer framtidens historiker, om nu framtiden kommer att ha råd att hålla sig med sådana, att betrakta västerlandets tvåhundraåriga framgångssaga bara som en ovanligt långvarig och särskilt starkt skimrande såpbubbla bland de andra mer kortvariga och lokala överskottsperioderna i historien.

90 reaktioner på ”Den allmänna teorin om det ekonomiska överskottet och teorins fasansfulla konsekvenser

 1. Björn G skriver:

  ”Förklaringen ligger inte i orsakerna till att ekonomiska överskott uppstått utan i skälen till att samhället lyckats hålla parasiterna stången.”

  Nu har parasiterna fått fritt spelrum.

  Eftersom människan ständigt strävar efter makt och ära, representerar andras styrka ett hot som i värsta fall innebär, att man själv blir utmanövrerad, besegrad eller dödad.

  Vänsterfolket, de nuvarande makthavarna, har dragit upp en strategi som bygger på att minimera andras styrka. Strategins huvudingrediens är skapandet av en ‘kränkthetskultur’.
  I den kan vi tydligt se hur en offerroll, där människor som framställs eller framställer sig själva som svaga – belönas av makthavarna.

  Den strategin drogs upp av kulturmarxisterna och har idag helt passiviserat folket. Den genomsyrar numera regering och riksdag, public service, dagspressen, kultursektorn, skolsystemet, universitet och högskolor, Svenska kyrkan och till och med försvarsmakten – ja hela det svenska samhället.

  Vänsterfolket styr ‘det stackars folket’ genom begrepp som: HBTQ, feminism, metoo, rasism, diskriminering, HMTF-lagar, värdegrund, allas lika värde, jämlikhet , minoritetsrättigheter och hen.
  Begrepp skapade med det enda syftet, att framställa offer. Offer skapas för att se till att ingen stark kan hota de nuvarande makthavarnas makt (Förövare är förstås det fåtal kvarvarande starka och aktiva bland svenskarna. De elimineras just med hjälp av dessa begrepp).

  För att säkra sin framtida makt har Vänsterfolket dessutom i stor skala importerat tydliga offer som kan dränera den nettobetalande medelklassens resurser/styrka.

  Inse att det är starkast vinner som gäller. Vårt land är tveklöst vårt.
  Låt oss därför ‘göra upp’ med de styrande makthavarna – de som inte vill oss väl!

  Gillad av 13 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jag har aldrig strävat efter makt och ära, utan varit oerhört tacksam för att jag kunnat vara en kugge i det svenska samhällslivet, och jobbat i snart femtio år åt i huvudsak svensk exportindustri.
   Vänsterfolk är de som trots god IQ inte av olika skäl klarar av att försörja sig som företagare utan skall få lika mycket pengar ändå, utan att behöva utsättas för konkurrens och prispress (alltså behöva arbeta hårdare) och helst inte behöva jobba alls och inte kritiseras för det. I min värld har jag varit förskonad från dessa individer, men konstaterar med förfäran att de nu sitter på mitt huvud och släpper brakskitar hela tiden.

   Gillad av 5 personer

   • jvk skriver:

    Precis samma för mig, man har tänkt att låt de hållas, hur illa kan det vara, när man tittar upp efter 20-30 år i karriären så inser man att de vill att 12-åringar gängvåldtas och 11-åringar lemlästas av muslimska terrorister och sedan firar det på TV i en pk-orgie. Det tog ett tag att smälta men nu får man nog lägga sin energi på denna kampen istället.

    Gillad av 9 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Mycket bra analys! Kanske globalisterna ser detta problem tydligare än oss andra och vill lägga vantarna på överskottet själva för att använda till investeringar där de behövs, och inte stoppas i svarta hål överallt av okunniga och känslostyrda politiker? Jag tror nämligen att nidbilden av en kapitalist som Joakim von Anka, som simmar i pengarna i sitt kassavalv, är i grunden fel. Men näringslivet är så ointressant i vårt postindustriella samhälle, och får inget erkännande. De flesta vet inte vilka företag (nettobetalare av skatt) som finns på sin hemort, och vill inte veta heller. ”Hur kul kan DET vara?”.

  Gillad av 2 personer

  • 5ven55on skriver:

   Problemet med globalisterna är att de är monopolkapitalister som allierat sig med politikerna för att säkra och utöka sina monopol genom att hålla nere konkurrerande uppstickare. Politikerna hjälper dem med detta genom skatter och regleringar som drabbar uppstickarna hårdare än globalisterna.

   Sen försöker globalisterna även minska nationella intressens inflytande genom NGOer, EU, handelsavtal, massinvandring osv.

   Globalisterna lägger redan vantarna på en stor del av överskottet och har inget problem med att politikerna tar en del så länge de använder det för att tjäna globalisternas intressen. Globalisterna stöder mycket av vänsterpolitiken eftersom den tjänar dem väl. Det är inte deras förmögenheter som bestjäls utan uppstickarnas.

   Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Överskottet från vår produktiva verksamhet blir skatt eller sparande.

  – Jag avstår från synpunkter på hur stor andel av vår möda som bör ägnas gemensamma angelägenheter och vill istället påpeka att tekniken nu medger direkt makt över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Ansvaret för vad våra sparmedel investeras i bör vi också ta direkt ansvar för: Makten över kreditgivningen skall vara spararnas.

  Att kursen pekar mot avgrunden, kan förklaras med att vi släppt ifrån oss makten över överskottets spenderande till ansvarslösa och fientligt sinnade.

  Gillad av 2 personer

 4. Björn G skriver:

  Miljonären Margot Wallström kan vara ett exempel på den skrupelfrihet Patrik åsyftar.
  När hon 2010 lämnade sitt uppdrag som EU-kommissionär och återvände till Sverige var hon riktigt rik och mer blir det.
  Som EU-kommissionär hade hon haft en furstlig månadslön på 237.680 kronor.

  Sammanlagt hade hon i EU tjänat 19 miljoner efter skatt. I motsats till sina s-partikamrater betalade hon bara den låga EU-skatten. Inget till den svenska staten alltså.

  Utöver lönen hade hon 55.017 kronor i olika bidrag och tillägg i månaden. Och de flesta luncher och middagar är representation eller så bjuder någon av de 15 000 ackrediterade lobbyisterna från globala storföretag.

  När Margot Wallström kom hem från Bryssel kunde hon i likhet med sin partiledare Göran Persson kunnat köpa en herrgård bara för sitt avgångsvederlag på fem miljoner kronor.
  Hon fick också från EU 1,2 miljoner om året i pension efter att hon fyllt 65 år.
  Pension från riksdag och regering ligger också och väntar.
  Hon har även andra uppdrag bl a i bankstyrelser och i internationella organisationer.
  Pension från riksdag och regering väntar också.

  2013 fick hon som egenföretagare ett genusprojekt på Postkodlotteriet vars lön är hemligstämplad.

  Wallström är i dag god för en förmögenhet på runt 25 miljoner.

  Gillad av 10 personer

  • olle holmqvist skriver:

   är postkodlotteriet lagligt ? det är ju ett tvångslotteri som man inte väljer att delta i.
   fick nyligen tel från dem där de meddelade att jag ”vunniit” en lott !
   berättade att en nära person gått under med början i dobbleri, och att
   dobbleri är nedåtbacken till undergång..inte för de flesta kanske men för några.
   Finns det nån som vill undersöka ? Är tvångslotterier lagliga?

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Margot Wallström kan sägas vara själva sinnebilden för den mänskliga naturen i sn prydno.

   Hennes öde, liksom det för många framstående socialdemokraters, får sägas representera det som är det grundläggande problemet med socialismen.

   Socialismen bygger på uppfattningen om den godhjäratde socialisten. Den som tar överskottet från de rika och delar ut det till de fattiga.

   Vad de aldrig talar om att agenterna; Margot Wallström, Göran Persson, Björn Rosenqvist m.fl. tar ut en provision på vägen till lyckan för sitt folk.

   Dessa personer är alltså ingenting annat än bedragare vars rättvisa öde vore att rullas i tjära och fjäder.

   Inte nog med att de lyckats övertyga en majoritet om ett system som INTE ”till lycka bär” utan de har dessutom mage att berika sig själva på vägen. Ett enkelt sätt att utan att riskera något annat än sin obefintliga heder sk sig på andras svett, risktagande och vedermödor.

   Gillad av 1 person

   • Björn G skriver:

    Kravlarna på ‘den socialistiska stegen’, vill väl ha någon belöning (helst riklig), för de risker de tagit och den möda de lagt ner.
    Risk och möda p.g.a. andra socialistiska kravlares konkurrens.

    Gilla

   • Björn skriver:

    Jag förstår inte varför så många röstar på dessa s.k ”social-demokrater”, när de ändå bara får öppet förakt tillbaka! Alla dessa sjukt höga löner och arvoden, är ju inga hemligheter precis! Hur lurad måste man bli, för att fatta….?!

    Gillad av 1 person

 5. Laggar skriver:

  Det finns en skillnad mellan normal skörd, normalt arbete och de oerhörda vinster som då och då uppstår. Det är kanske inte riktigt att tala allmänt om överskott och då avse båda saker men koncentrera sig på de oerhörda vinsterna. Dessa vinster kan kanske relativiseras. Samhället var inställt på att hantera det normala arbetet och var proportionerat efter detta. Det är inom detta som ”parasiter” av någon anledning alltid kunde hitta på sina slott. Det nutida ”folkväldets” slott är idrottsarenor, den ena större än den andra, och ingen tycks se dessa som meningslösa palats. Samhället kan kanske absorbera slotten och bibehålla den samhälleliga freden men de kritiskt sinnade ser med tvivel på denna förmåga.

  Gilla

  • Igor skriver:

   ”idrottsarenor, den ena större än den andra,” med hjälp av televisionen,
   är till för att hålla folk sysselsatta så de inte hinner lära sig hur mycket de betalar i skatt och hur mycket de kan förvänta sig att få tillbaka i pension.

   Gillad av 1 person

 6. MartinA skriver:

  Protest mot ett Ingångsvärde (kloster):
  År 1000 fattade Alltinget på Island beslut om att Island skulle kristnas. Fortsatt blotande och sejdande skulle bara vara tillåtet i smyg. Och. Att det hädanefter skulle vara förbjudet att sätta ut barn i skogen. Tidigare hade barnamord varit ett brott mot föräldrarna. När förövaren ägde hämnden var mord på det egna barnet ett brott utan brottsoffer och därmed tillåtet. Även i Rom var barnamord den vanligast formen av familjeplanering. Vilket lät familjer undvika ekonomisk katastrof.
  Men i kristendomen var barnamord ett brott mot gud, inte mot föräldrarna. Helt plötsligt hade gud hämnd på föräldrar som satt ut ett barn i skogen. Det här var en radikal ekonomisk förändring. Klostren och ceilbatet var en elegant lösning på ett katastrofalt problem i den kristna ideologin.

  Gillad av 1 person

 7. MartinA skriver:

  Min grundvärdering avviker från PEs utmärkta artikels grundvärdering:

  Det PE kallar triumf och framgång är fåfänga, förnedring och undergång. Biologi kommer alltid alltid alltid att expandera om det finns utrymme. Den population som inte expanderar krymper, den som inte utökar sina gränser blir inkräktad. Om USAs befolkningar inte utnyttjar överskottet blir de alla Amish, i sinom tid. Det finns våld och det finns förökning. Allt annat är krusiduller.
  Vi svenskar är dåliga på båda två och vi kommer därför bli ersatta av bättre människor. Såsom muslimer och eu migranter. Människor med mod, ära och heder. Människor som inte dyrkar bekvämlighet.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    De har lojalitet till varandra. Vi har det inte. I själva verket är bärande ideologi idag att vi är förbjudna att ha lojalitet till varandra.

    Gillad av 1 person

  • Christer L skriver:

   Hybris är en dödssynd. Om vi väljare låter oss lockas av de moraliska smycken och epåletter som politiker erbjuder i utbyte mot vår röst för världens mest framstående jämlika humanitära feministiska politik, då är vi inte bara bortgjorda, vi är utlämnade åt hybrisens förfall. Det kan finnas en sådan politik, men den kan inget ha att göra med vår erfarenhet på verklighetens mark i sällskap med varelser av (och som äter och dricker) kött och blod.

   Gillad av 1 person

 8. 5ven55on skriver:

  Jo, parasiterna har växt till sig ohämmat. Det är ett stort problem. Alltför många (monopolkapitalister och politiker i samverkan) har byggt starka positioner och är inte beredda att släppa makten. Det blir deras och vår undergång. Sen tar Kina över.

  Gillad av 1 person

 9. brrr skriver:

  Resonemanget är linjärt, så fungerar inte det globala samhället, inte ens det lokala.
  De flesta civilisationer har varat mycket längre än 200 år.
  Att ”investera överskottet” kan också vara detsamma som att ta mer av näringslösningen i anspråk och äta sig proppmätt i stället för lagom mätt.

  Gillad av 1 person

 10. MartinA skriver:

  Här är en artikel på Motpol som tar upp John Stuart Mills tankar om ”det stationära tillståndet”. Som är relevant för PEs utmärka artikel. Som jag fattade artikeln så reagerar Mill på Malthus tankar om befolknings/levnadsstandards kollaps med att säga ”bara om vi fortsätter föda massor med barn”. Eller som jag skulle omformulera hans tankar: ”om vi föder färre barn kan vi byta vår framtida existens mot bekvämlighet idag, hurra!”.
  https://motpol.nu/oskorei/2018/05/11/john-stuart-mill-och-det-stationara-tillstandet/

  Gillad av 2 personer

 11. A skriver:

  Ja PE detta liknar en alternativ förklaring jag haft, som säger att det naturliga tillståndet potentiellt troligen är ett skapligt överskott. Och att det som är motkraften skulle vara kostnaden för maktens maktutövning och korruption. Vilken nästan alltid håller ned det förra så att vi sällan ser den rätta potentialen. Liknande en maffia som växlar in det mesta i kortsiktig makt. Jag tänker att den verkliga potentialen syns nästan bara när en maktelit behöver bygga sig stark gentemot yttre dito. Se Kina tex, men att detta behövs normalt inte utan blir istället oftast en möjlig risk att nya maktcentra uppstår, pga dynamiken, som kan undergräva maktetablissemanget. Pga Sovjets fall samt USA:s enorma övermakt att garantera status quo så har vårt maktetablissemang fått fritt spelrum att urarta totalt. Men annars ser jag det matriella som ganska underordnat, det väsentliga är det mentala. Där har vi den verkliga katastrofen. Sanningen måste återges sin rättmätiga plats annars kvittar det vad vi gör.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 12. Egon skriver:

  Varför utbildar vi muslimska flickor?
  De skall ju bara dra på sig burkan och gifta sig med sin kusin?
  Sen skall de föda fram ett fotbollslag tills patriarken i familjen är nöjd.
  Det är beklämmande att se dessa flickor som drömmer om att bli läkare eller advokater.
  De pluggar stenhårt.
  Killarna skiter i skolan och ser en framtida karriär i det lokala knarklangargänget.
  Stor pistol och BMW.
  Efter puberteten vaknar tjejerna upp till en mardröm.
  Sverige kan hjälpa dem att slå sig fria från Islams ok.
  I ett sekulärt land skall ingen behöva underkasta sig religiösa regler.
  Svensk socialdemokrati kämpade mot detta sedan förra sekelskiftet.
  Varför är vi tillbaks på ruta ett igen 2018?
  Fega politiker som vill ha Islamisternas röster?
  Till valet 2022 kommer vi att ha ett shariaparti i Sverige.
  Sjuklövern blundade för problemet och lämpar över bördan till nästa generation.
  Löfven flackar med blicken och säger.
  -Vi var naiva……
  Ni, som fattar beslut och lagar som berör 9 miljoner svenskar?
  Är naiva?
  Är inte detta totalt sjukt ,eller?

  Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Sverige kan hjälpa dem att slå sig fria från islams ok.”

   Det är hög tid att skrota det kvasihumanitära frälsarnitet. Stryp bidragskranen, kasta ut kriminella för gott och släpp inte in några fler.

   Gillad av 6 personer

 13. Jvk skriver:

  För inspiration så kan jag rekommendera William F Buckleys gamla intervjuer med Reagan, Sowell, Thatcher. Jag tycker vi kan studera Reagan, målet måste vara att minska staten, till varje pris.

  Gillad av 4 personer

 14. Björn G skriver:

  Hur tas då det ‘Ekonomiska överskottet in’ till roffarna. Genom skatter och avgifter förstås.

  Räknar vi in ALLA skatter/avgifter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, etc.)

  Så var varje sysselsatt Svensk tvungen att betala in 76.1 procent under 2017

  Konkret innebär det att svensken arbetar från Måndag kl 08.00 till Torsdag kl 15.26 för inbetalning av skatter/avgifter till offentligheten,
  medan arbetstiden Torsdag kl 15.26 till Fredag kl 17.00 ger den egna disponibla inkomsten!

  Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S), säger att det går bra för Sverige nu.

  Källa:
  https://petterssonsblogg.se/2018/06/07/45-manader-med-stefan-lofvens-regering-sverige-gar-bra/

  Gillad av 3 personer

 15. Elof H skriver:

  Skulle någon politiker prata om parasiter så skulle deras kärriär vara över på fem röda oavsett parti. Just detta är problemet. Parasiterna är ju inte korkade såklart, så de har sett till att göra det extremt stigmatiserat att ens nämna ordet. Skulle folket inse att de är just parasiter så skulle deras försörjning vara slut. Därav den extrema moraliseringen av deras verksamhet. Det är helt enkelt ett skydd för deras överlevnad.

  Gillad av 2 personer

 16. jvk skriver:

  http://www.friatider.se/reinfeldt-inte-intressant-om-invandringen-kar-brottsligheten

  Är det någon mer än jag som hade velat se Reinfeldt som trygghetsarbetare i förorten, stoppat lite bilbränder och så vidare? Är detta på allvar, man får känslan av att etablissemanget helt enkelt över ett trevligt glas vin kommer på nya sätt att skoja med oss medborgare:

  -Jag vet, jag vet säger Lööf, jag kan säga att vi borde ta hit 30 miljoner människor!
  -Good one, säger Baha-Kunke
  -Nej, jag vet säger Reinfeldt, jag har en, jag kan flyga över Sverige och säga att det ser tomt ut i Sverige!
  -High five!
  -Vänta, vänta, jag vet säger Löfven, vi kan ju ge amnesti åt afghanerna?!
  -Hahahah, ja och sätta dem i gymnasiet fast alla vet att de är vuxna nu!
  -Boom!
  -Ok, jag har en säger Reinfeldt, varför inte göra mig ansvarig för en .. trygghetskommission!
  -Respekt!
  -och mitt första förslag kan bli att skicka ut mammor mot brottsligheten!
  -we are not wirthy, we are not wirthy!

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Om Reinfeld hade haft ett uns av stolthet och statsmannaskap hade han anmält sig som frivillig och åkt med polis och ambulans till ghettona och fått uppleva hur det känns när ens favoritprojekt kastar sten på en.

   Gillad av 2 personer

 17. Elisabeth skriver:

  Apropå parasiter, det är väldigt tyst i SvT/SR om afghanamnestin. Det kändes som om luften gick ur någonting när det absurda beslutet om denna oerhörda kostnad togs. Alla vanliga regler och hänsyn sattes ur spel, lagen, Migrationsverkets tidigare beslut, Lagrådets yttrande, ekonomisk politik, kommunala förhållanden. Ska bli intressant att se hur detta ska hanteras i valrörelsen. Det får verkligen inte tigas ihjäl.

  Gillad av 8 personer

 18. jvk skriver:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-novus-sd-nast-storsta-parti-nara-ga-om-s

  Lägg också till att folk döljer att de röstar på SD och detta är inget absolut tal utan relativt, så om cirka 20% döljer sina sympatier så har SD 5% fler röster. Betänk också att det kommer att behövas taktikröster på KD och Mp och kanske L för att de inte skall falla ur så då ryker väl en 2% till från S och M staplarna. Kvar blir att S och M ryker under 20% och SD upp emot 30%.

  Gillad av 2 personer

 19. En ringdans medan mor väntar ... skriver:

  En ringdans medan mor väntar …

  Härlig och tydlig liknelse. När kommentatorer nedan börja peta i liknelsens detaljer, och försöker hitta skavanker, missar de helt meningen med en bra liknelse. Den är aldrig avsedd att vara en blåkopia på verkligheten själv, utan bara en hjälp till självhjälp, att tydliggöra vissa samband, att gena i kurvorna så vi övriga snabbare kan ta oss fram i mer besvärlig terräng. Få viss hjälp att öppna ögonen och förhoppningsvis se något klarare. Gå måste vi dock göra själva.

  I dag segrade pedagogiken. Och driv var det också i texten. Bara för oss övriga att klä julgranen, med vårt eget lilla tingel o tangel. Kanske toppat med lite glitter. Och så förstås själva ringdansen …

  Tio poäng av tio möjliga.

  Gillad av 2 personer

 20. Magnus Rosensparr skriver:

  Många högkulturer i det gångna har också varit framgångsrika, och flera av dem har varat betydligt längre än tvåhundra år. Gemensamt för dem har varit att ingen har varit en demokrati. Det 200-åriga västerländska undret var inte heller någon demokrati under sina första hundra år, och har bara varit fläckvis demokratiskt under de senaste hundra åren.

  Nu har PE publicerat den allmänna teorin. När kommer den speciella teorin?

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Den speciella teorin kommer från det gamla ökenfolket, Så här lyder den:

   När det regnar…

   – När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver öknens nomader inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel.
   Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen.

   – När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag.
   Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter, snackar och tar det lugnt.

   För här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé, snacka och spela spel.

   När man har det så bra, varför ska man då jobba?

   – Abdulahi Mohammed, somalisk tolk i Göteborg

   Gillad av 1 person

 21. Fredrik Östman skriver:

  Tillämpligt (fraktalt/mutatis mutandis) på alla nivåer i samhället. Skillnaden mellan socialister och kapitalister, mellan socialism och kapitalism, mellan ondska och godhet, mellan fransk och engelsk monarki, mellan barbari och civilisation, mellan bakslag och utveckling, mellan död och överlevnad, mellan dödskult och religion:

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Strikt talat så är faktiskt kristendomen en dödskult. Hela poängen med kristendomen är att offra saker i livet för att förtjäna bättre saker efter döden. En kult av döden.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Den är vad vi gör den till. – Allting handlar om de levande, – det som händer sen, är bara marginalfenomen.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Kristendomen utmynnade i tio viktiga grundläggande levnadsregler som gör att ett samhälle fungerar (Tio Guds Bud). Tyvärr skickade de kloka som skrev detta även med hela utredningsmaterialet (Gamla och Nya Testamentet) vilket har satt myror i huvudet på folk i snart tvåtusen år.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    I bergspredikan upphäver Jesus den gamla lagen. På hans typiskt passivt aggressiva sätt så säger han först att han inte har kommit för att upphäva lagen. För att i nästa andetag göra just det. Ett exempel:

    ”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. [f] Den som mördar är skyldig inför domstolen. 22 Jag säger er:[g] Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
    …”

    De tio budorden må ha varit fungerande levnadsregler. Kristendomen är det inte. Det är en religion som leder till omedelbar samhällskollaps om den efterlevs på samma sätt som budorden kan efterlevas. Vilket är en del av kristendomens hemlighet, religionen är så extrem och så knasig att separation mellan kyrka och stat blev livsnödvändigt.

    Gilla

 22. Lars skriver:

  Detta överskott är ex ante ett sparande och ex post ett sparande lika med investering. Det relativa överskottet skiftar mellan samhällen på olika utvecklingsnivå och olika status. Det intressanta är hur investeringar tillkommer, investeringar i humankapital eller industriella resurser eller i spekulation på någon marknad som t.ex. aktiebörser eller bostadsmarknaden. Patrik diskuterar konsumtionen, att offentlig konsumtion används oförnuftigt, men sparandet är därvid oanfrätt och i Sverige och i världen har i vi överskott på sparande. Medan USA går med sparandeunderskott och importerar kapital från överskottsländer som Kina, Tyskland (därav Trumps ekonomiska politik kring handelsavtal, bytes obalanser ger störningar).

  Marx olika reproduktionsschema där utökad produktion drevs av kapitalackumulation hade många fel. Det viktigaste att han inte arbetade med priser utan genomsnittligt samhälleligt arbete i sin värdeteori, vilket ger följdfel som att profitkvoten faller och vi går in i lågkonjunktur med realisering av realkapital och hög arbetslöshet. Marx såg enbart på ekonomin från produktionssidan och inte från efterfrågesidan, han byggde på äldre ekonomer. Patriks resonemang utgår från Marx utökade reproduktionsschema.

  När vi med Keynes inför efterfrågesidan och även bilden av jämvikt mellan utbud och efterfrågan (Walras) får vi ett annan syn och med Keynes även möjligheten till stagnation med hög arbetslöshet.

  Frågan är alltså med den utgångspunkten varför investeringar är så låga i USA sedan tjugo år och produktivitetshöjningen så låg (ca 1 % per år) pga brist på investering i realkapital).

  Keynes svar är alltså brist på efterfrågan i USA och det kan härledas till Reagomics och nyliberalismen med stagnerande löner (samma nivå som 1979 i USA) och lägre beskattning av kapitalet (vinster, avkastning) och vi har samma utveckling i Europa, men inte i Sverige och Tyskland med bytesbalansöverskott, vi sparar mycket, men inom företag och utdelning till kapitalägare och än mer sparar Kina och Japan och Oljeländerna.

  Ben Bernanke myntade begreppet ”saving glut” dvs dessa obanalanser i sparande och investering.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Vad avser du med OMG? Resonemanget bygger på att inkomstfördelningen är väsentlig för efterfrågan och att investeringar inte kommer till utan efterfrågan på aktuella produkter och tjänster. Vissa investeringar som i infrastruktur gör inte privat sektor. Vi har följaktligen feltänk från Trumps ekonomer då han sänker beskattningen på företag och kapital, men företagsbeskattningen gynnar mindre företag utan möjlighet till storföretagens skatteplanering, så i den mening OK. När man ser på inkomster och beskattning USA så är det mest slående den stora ojämlikheten, Man ligger egentligen, som Peterson Institute visat, på ungefär samma nivå som EU 15 vad gäller sociala kostnader (men som privata skatteavdrag) och inte långt efter då vad gäller skatt plus sociala kostnader, men ojämlikheten är framträdande och masskonsumtionen sker i hög grad via import från lågprisländer, det tidigae leden i produktionsprocessen flyttas till låglöneländer.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag beskrev kort en fyrtioårig process, inte ett direkt nuläge, under vilken tid globaliseringen satt fart med västerländskt kapital som sökt sig till lågkostnadsländer och där Kinas sparandeöverskott investerats i USA och tryckt upp växelkursen och så har processen fortgått. Befolkningen har tillgodogjort sig billig import. Motsvarande gjorde Japan och nu Tyskland. Bytesbalanserna är det stora problemet även i Europa och tyskt kapital flödar till södra Europa. Det handlar om processer över tid.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Nej! USAs import av kapital är andra sidan av myntet dvs överskottsländer (överskott på sparande) hos Japan, Kina, Tyskland, Oljeländerna söker sig till USA eftersom USA har ett bytesbalansunderskott (importerar mer än man exporterar) och har djupa finansiella marknader och världens säkraste statspapper och är den största importören av t.ex. Kinesiska varor. Valutakursen hålls uppe pga kapitalflödena.

    Det är problematiskt. USA skulle kunna öka sin export med lägre valutakurs. Det är också problematiskt för att kapital (lån) blir billiga (låg ränta) i USA och när medelklassen släpat efter inkomstmässigt har en del av köpkraften erhållits genom billiga lån. USA har lågt inhemskt sparande.

    Kina har industrialiserats genom exportdriven tillväxt och håller ned sin valutakurs för att gynna exporten i dollar och måste då placera i USA. Japan hade samma strategi. Nu är Kina i ett läge där man deklarerat för ca 7 år sedan att man måste ställa om till inhemskt driven konsumtion, men man har inte lyckats (man har hållit ned inhemsk konsumtion mha finansiell repression avseende skatter och sparräntor). Investeringar i infrastruktur anses av många missriktad och olönsam. Man ökar nu investeringar i militär och One Belt Initiative, i Afrika och i andra råvaruproducerande länder.

    Amerikanska företag är framgångsrika. S&P500 företagen (där 25 % av värdet finns hos FANG företagen) får en stor del av intäkterna från utlandet, närmre 50 %. Man har länge nu ersatt efter kapital med lån, man köper upp egna aktier med lån som varit billiga. Det är kanske ingen ko på isen, men lånebördan World Wide har kraftigt ökat sedan 2008.hos företag, privata hushåll och stater. Utländska investeringar från Japan och Kina och oljeländer går främst till säkra statspapper.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars; inser du inte att dina resonemang saknar anknytning till det verkliga problemet. Allt detta nationalekonomiska resonerande leder till slut bara till politiska överväganden om hur de – politikerna – ska ges möjlighet att gripa in i skeendena och htta på ursäkter för att själva få nalla ur kassan?

   Man kan inte längre säg att det är en paradox utan ett axiom att de som blir fetare av välfärdsstaten är politikerna och inte deras väljare. Nationalekonomiska resonemang är deras ursäkt för att skapa fler flöden till dem själva.

   Till slut är det vad de produktiva krafterna kan frambringa: av dem som tar egna risker och är beredda att satsa liv och blod för att förverkliga sina idéer; som får ett samhälle att utvecklas. Politikerna är de verkliga parasiterna. De som inte har annat än sitt eget berikande via snyltning i siktet.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Så länge du försöker se världen utanför ekonomin så kommer du inte att förstå ett dyft.

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-trump-betraktar-europa-som-dokott

    Ja herregud, kallas det för analys när man inte ens förstår premisserna för Trumps politik?

    1. Bytesobalanserna pga Tsklands och Kinas och Japans bytesbalansöverskott
    2. USAs ständiga underskott i handeln med omvärlden
    3. USA som konsumtionsmotior med uppdriven valuta pga inflödet från länderna med bytesbalansöverskott
    4. Avindustrialiseringen av USA och utflyttning av jobb till låglöneländer
    5. Europa satsar ca 1 % av BNP på försvar, det räcker inte
    6. Iran? Vet ej, men Iran är aggressivt och stödjer Syrien, motstånd i Jemen, Hizbollah och Hamas och flyttar gränserna mot medelhavet, är ett orosmoment, har ekonomiska problem, kan kväsas
    7. Ryssland – ge upp Krim, slut fred.
    8. Kina, expanderar i Asien, besätter kinesiska sjön, lånar ut för One Belt initiativet, flyttar fram positionerna
    9. Indien, Australien, Malaysia, Fillipinerna, Japan, Vietnam, Indonesien har tätare samarbete militärt för att kunna stå emot Kina

    Ja det var några punkter. Den svenska journalistiken rymmer inget av vad man skulle kunna kalla saklig rapportering. Det är ständig propaganda för någon form av syn på hur man vill världen ska vara, men den fungerar inte som media villa att den ska fungera.

    Folk blir dummare och dummare.

    Gilla

 23. Steven Jörsäter skriver:

  Jag tror nog inte riktigt på detta. Vår tid är inte som de andra. Skillnaden är en makalös och snabbt accelererande teknisk utveckling. Som uppfinnaren Ray Kurzweil beskriver så kan en era av exempellös utveckling stå precis framför oss, kanske bara 10-20 år fram i tiden. Det räcker med att fundera på vad som händer när robotar kan bygga robotar så förstår man ungefär vad som kan hända. Framtiden bär på så sätt ett stort löfte.Produktion kommer inte, i alla fall inte av tekniska skäl, vara något problem i framtiden.

  Men denna goda utveckling är förstås inte ohotad. Och tyvärr ser vi just de största hoten breda ut sig i vår samtid. Det ena är en naivitet beträffande människans natur och inte inse farorna med att blanda människor och kulturer vilket kan leda till krig och kris. Och framförallt dålig tillit vilket leder till ett mycket sämre samhälle där alla måste bygga murar kring sig.

  Det andra hotet är kanske ännu större. Det är en slags håglöshet och destruktivt bakåtsträvande.Som om fattigdom vore något eftersträvansvärt. Att inte låta människan ta plats i naturen. Att lägga en enorm ansträngning på energiförsörjning som redan var löst på 70-talet. Att kräva att alla miljöproblem måste lösas omedelbart istället för att inse att utvecklingen sedan länge går åt rätt håll. Att politiskt tvinga fram tekniska lösningar innan de är mogna. [Exemplen kan läggas på rad. Tänk etanolbilar. eller dieselbilar]. Om vi lägger alla resurser på detta så fördröjs utvecklingen istället för att påskyndas.

  Ingen vill ha dålig luft, dålig mat eller förödd natur. Allt kommer att lösa sig om den tekniska utvecklingen får ha sin gång.Det är rikedom som möjliggör en god miljö. Inte fattigdom.

  Gillad av 3 personer

 24. Hovs_hällar skriver:

  Felet med Patriks bakterieanalogi är att det är skillnad mellan dem och oss. Bakterier har inget medvetande, de bara förökar sig så länge möjligheten finns.

  Bland oss människor kan däremot ex-vis Kinas makthavare införa en ettbarnspolitik för att förebygga en katastrofal befolkningsexplosion.

  Men visst finns det även grupper av Homo sapiens som uppträder med samma visdom som bakterier i ett provrör, tyvärr är det så. Det gäller bara att hålla dem ifrån sig.

  Vad gäller användning av resurser, så verkar Sveriges nuvarande makthavare upptagna med att kasta bort dem snarast möjligt, hellre än att använda dem för att främja vårt eget folk.

  Höstens riksdagsval blir ett efterlängtat tillfälle att göra sig av med dessa dårar.

  Gillad av 2 personer

 25. phnordin skriver:

  En jämförelse mellan Kinas behandling av överskottet och Sveriges dito vore intressant. Det verkar som om Kina med riktade investeringar utomlands vill öka en bas för framtida expansion och eventuellt långsiktig dominans. Sverige däremot använder överskottet till missriktade humanitära aktioner och konsumtion som lämnar landet utan försvar och sliten infrastruktur

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Att kapitalisterna skulle tappat greppet om överskottet är bara trams. Pickety visade med all önskvärd tydlighet att överskott som tillfaller kapitalet ökat kraftigt de senaste fyrtio åren, han slutsatser och teori förövrigt lämnar jag därhän. Det är användningen som måste diskuteras, användning som utlåning till uppblåsta bostadspriser, aktiebörser mm. Det är som General Elecrics VD konstaterade 2007, det är för mycket kapital som söker avkastning och som inte kan finna produktiva investeringar.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Ja det är ju ganska fånigt eftersom det finns så otroligt mycket bra att använda pengarna till, men där avkastningen är indirekt och långsiktig. Om svensk basindustri hade haft kvartalsekonomi så hade inga långsiktigt lönsamma investeringar gjorts överhuvudtaget och allt hade varit borta idag. Och varför ser inte någon till att det finns lagom dyra bostäder till alla ungdomar som flyttar hemifrån, när nästan exakt korrekt underlag finns på SCB? Och så vidare, jag kan fortsätta hela dagen…

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det finns ALDRIG för mycket kapital. Bara för få idéer.

   Idéer är en följd av att det finns möjlighet att förverkliga dem. De som står i vägen är politiker och monopolister/globalister.

   Gillad av 1 person

 27. W skriver:

  Ideologi (när man väl anammat en ideologi) innebär att av fri vilja göra sig själv blind och döv för verkligheten (dvs vägra ta in information utanför systemet) och frivilligt sätta sina tankar i en tankebur (och slänga nyckeln till buren). Ideologi är ett slutet system, ointresserat av allt utanför systemet (om det inte kan användas för att ytterligare befästa systemet). Ideologi går emot allt som utmärker den genuina människan (nyfikenhet, öppenhet, tolerans, sanningskärlek, ödmjukhet, objektivitet, rättfärdighet etc). Ideologi gör människan till en ful, otäck karikatyr av sig själv. En omänniska. En tankemässig robot. I ideologins värld spelar sanningen en underordnad roll. Om sanningen motsäger ideologin förnekas, förvanskas, förtigs eller förbjuds den.
  http://gluefox.blogspot.com/

  Gillad av 2 personer

 28. Lars skriver:

  Det blir underligt när Patrik utgår från vad Marx menade med kapitalackumulation dvs som tidigare nedlagt arbete sett utifrån hans arbetsvärdelära. Modern kapitalteori menar snarare att kapital värderas utifrån en långsiktig ström av intäkter som kan utvinnas mha kapital och arbete dvs kapitalränta. Det medför ju också att kapital kan bli obsolet dvs inte längre generera intäkter. Det skrotas. Solow visade ju också att ökat kapital och ökat arbete inte var vad som drev utvecklingen utan den restfaktor han identifierade ansågs vara teknologisk utveckling.

  Vi får alltså en situation där kapitalöackumulation i Marx mening INTE driver utvecklingen, men självklart driver viljan att behärska produktionsmedel och dess avkastning kapitalismen (och tidigare samhällen). Vinstintresset är primus motor, men är inte oberoende av hur samhället organiseras eller av den efterfrågan på varor och tjänster som finns. Koncentrering av kapital dvs någon form av monopolkonkurrens är naturligtvis drivande eftersom det ger högre vinst och det går inte att förneka att den ackumulation dvs koncentration av kapital till borgoisin inte var högst väsentlig för den kommande industrialiseringen. Merkantilismen under 1500-tal och 1600-tal, framväxten av Holländsk köpmanskap och Engelsk gav grunden för industrialiseringen när nya grupper hade tillgång till kapital i stor utsträckning.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Produktion, oavsett dyr eller billig är inte värt ett vitten om ingen efterfrågar den och är villig att betala, och KAN betala. Det samma gäller tjänster, men en tjänsteutövare kan och måste byta fot om inkomsten uteblir, och har oftast inte hunnit bränna så mycket kapital. Risken är mindre, men jämfört med produktion är vinstmöjligheten också betydligt lägre, det går inte att tredubbla eller tiodubbla försäljningen. Men ett tjänsteföretag behöver inte så mycket vinst eftersom investeringsbehovet är litet. Produktionsföretaget, däremot, behöver mycket vinstkapital för att öka produktionsvolymen när efterfrågan ökar. Om de INTE investerar, utan sitter nöjda, är de snart utkonkurrerade av den som kan leverera till alla intresserade kunder. Dessa företag ligger numera ofta i Kina eftersom de har obegränsat med billig arbetskraft och fullt stöd av staten.

   Gilla

   • Lars skriver:

    @ Jan: Det är fascinerande att se storföretag som IKEA ge sig in i nya länder och öppna marknader för sina produkter. Det tar oftast tio år för att få lönsamhet i det. Det tycks finnas en entreprenörsanda som genomsyrar kulturen i det bolaget och man växer av egen kraft inte genom uppköp och är inte ens på börsen. H&M är ju också intressanta, men det är mycket mindre investering i enskilda butiker. Tetra Pac hade en form av monopol på papperet till maskinerna, men ändå en imposant tillväxt. Assa Abloy, Autoliv, Securitas, Elektrolux har haft en annan tillväxt strategi, men onekligen en entreprenörsanda och ett risktagande av format.

    Tjänsteproduktion är som du säger inte kapitalintensivt på samma sätt undantaget sjukhus, flygtrafik mm. IT branschens svenska jättar är sedan länge inköpta och inlemmade i internationella koncerner.

    Jag misstänker att kulturen i olika företag är en mycket viktig framgångsfaktor och att dess institutionalisering i företagen tar lång tid att uppnå.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, du skriver en ändlös ström av meningslösa ord här.

   ”Vinst är primus motor!” Var har du hittat denna floskel? Vinst är ett resultat av en ansträngning att lyckas med ett projekt. Det primära är alltså att lyckas med projektet; eller hur? Det ska kunna stå på egna ben!

   Har du någonsin själv skapat något? Alla företagare vet att det tar lååång tid innan man får svaret på frågan om projektet bär sina kostnader eller inte. 9 av 10 går i stöpet innan de får ett överskott.

   Bara den som i sin egen kropp kan känna av den ansträngning som ligger bakom en vinst förstår hur skör plantan i ett nytt projekt är.

   Många som lyckas inser att de också haft turen av många gynnsamma omständigheter som de inte varit med om att själva skapa och känner en viss ödmjukhet.

   Det enda hållbara på långsikt är att det fortfarande finns tillräckligt många personer som har bra idéer och har uthålligheten att genomföra dem. Att som föreställa dig att det är vinstintresset som är det primära är det som är den ledande tankegången för det berättigade att beröva upphovsmannen hans resultat.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    @Olle: Vinst en floskel? Vad sysslar man med inom affärsredovisning? Man håller koll på intäkter och kostnader; resultaträkning och balansräkning. Tror du att Annicka Falkengren inte läste bokslutsrapporter? Eller att bankanställda inte gör riskbedömning när de lånar ut medel?

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Lars, jag har läst både nationalekonomi och företagsekonomi.

    Det viktiga för oss som snackar här på DGS är att försöka komma bakom det ekonomiska fikonspråket. Titta på vad människor verkligen gör.

    Ekonomiska beslut – och då menar jag beslut av dem som har egna skinn i potten – fattas lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Erfarenhet och intiutiva bedömningar. Människokännedom. Strikt fokusering på målen. Envishet. Uthållighet. Lyssna till hjärtat. På gott och ont.

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Olle: Du säger att du vet vad VI på DGS har för mål. Hur kan du veta det? Är du uttolkare av gruppdynamiken – den gruppsykotiska värld där man hetsar varandra att anamma amerikans högers syn på svensk verklighet? Där man under årtionden identifierat sig med Moderaterna? Där man är fullständigt dompterade av borgerlig media? Du har läst nationalekonomi? Jaha du, och ändå kan du inte skilja keynesianism från nyliberalism? Kan inte förstå välfärdsekonomi? Monopolistisk konkurrens? Finansvärldens framväxt? EUs problem?

    Om du ska kritisera svensk politik och media så kan du inte hemfalla åt samma retorik och synsätt som de ger uttryck för, åt samma förenklingar, åt samma identitetspolitik (moderat).

    Du ser ju i Lejons undersökning hur folk uppfatta SD medlemmar och sympatisörer. Tvivelaktigt. Använd då inte detta medium för att förstärka det.

    Socialdemokraternas vänsteridentitetsflygel är förskräcklig, men moderaternas hela garde av sympatisörer ännu värre. De har bl.a. lett migrationspolitiken.

    Du upprepar bara slagord.

    Gilla

 29. Lars skriver:

  Underligt hur Patrik tycks påverkad av Weber, att den protestantiska etiken drev fram kapitalismen. Företagare tycks drivas av en vilja skapa imperier de har kontroll på. Hur ska man annars förklara att de fortsätter trots att de har vad de behöver för sina korta liv? Kan vi sätta likhetstecken mellan vad som driver systemen och vad som driver människan? Troligen inte. Om överlevnad är mål för system t.ex. IKEA så fordras vinst dvs det är en restriktion. Tillväxt skapar imperier och ger bättre förmåga för systemen att överleva. Möjligen skulle vi kunna anse att denna form av imperiebyggnad ger kapitalackumulation. Att skapa dessa system som genererar framtida intäkter, dessa sociala system. ger uppenbarligen tillfredsställelse; självhävdande, position, status, glädje mm och för de som ärver ger det en hel del det med…

  Gilla

  • Lars skriver:

   Som jag ser det är den intressanta frågan vad i den framväxande kapitalismen som gjorde det möjligt skapa kommersiella imperier inom tillverkning och handel som senare var den mylla där ny teknologi kunde användas och kommersialiseras. Imperiebyggande kännetecknar hela civilisationen; militära imperier, jordägande aristokrati, kyrka, kloster mm. Handel förekom tidigt men inte, som Marx konstaterar, en stor samhällsklass av kommersiellt orienterade borgare. Hur kom det sig att tillverkning och handel fick fäste och trängde ut annan verksamhet på betydelseskalan?

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Allt är mycket enklare och inte speciellt invecklat. Den som kan leverera säljer, den som inte kan leverera försvinner. Ett företag drivs inte primärt av ett allt uppslukande vinstintresse, utan av viljan och glädjen att kunna leverera till alla som efterfrågar deras produkter. Vinsten är absolut nödvändig för att kunna öka produktionen.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    JVK: Du beskriver moderaternas mantra att det ska löna sig att arbeta för då skapas jobb. Jaha. Stämmer det? Hur många jobb skapade du? Jag räddade 600 tillsammans med andra, men du då, hur många jobb blev det?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Imperier är försvarbara bara när de finns där i konkurrens.

    Bättre med hundra imperier än ett. Alltså: det är monopolen som är de farliga; vare sig det handlar om affärer eller politik.

    Imperier KAN vara en förutsättning för att skapa livskraftig utveckling. Warren Buffets mycket framgångsrika investeringsverksamhet bygger på att identifiera långsiktigt livskraftiga företag. De har alla visat sig vara imperiebyggare.

    Gilla

 30. Lars skriver:

  Förövrigt anser jag att Vänsterpartiet med Jonas Sjögren ska röstas bort! Och miljöpartiet. Och KD. Och centerpartiet. Och moderaterna. Och folkpartiet.

  Gilla

 31. Jp skriver:

  På torsdagen uppmärksammade Samhällsnytt att SVT i sina nyhetssändningar inte hade något inslag om att det hårt kritiserade lagförslaget om att ge 9000 afghanska unga män med avslag på asylansökan amnesti antagits av riksdagen.

  Vi ifrågasatte Public Service-bolagets nyhetsvärdering och prioriteringar. På fredagen kom ett argt mejl från SVT:s kommunikationschef med krav på att Samhällsnytt ändrar eller tar bort artikeln.
  https://samnytt.se/svt-rasande-over-samhallsnytts-rapportering-kraver-att-artikel-censureras/

  Intressant reaktion…

  Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   Haha ifrågasätt inte indoktrineringen, SvD. GP, DN och de andra i 7-klöver media har också glömt bort att skriva om det.

   Gilla

 32. johan utan land skriver:

  Parasitismens första lag är att en lyckad parasit inte skall vara för glupsk, ty då dödar den sin värd och svälter strax själv ihjäl.

  Gillad av 1 person

 33. Martin Gustavsson skriver:

  Till en viss gräns har det varit bra med HBTQ, feminism, metoo och hen, men det har ofta gått för långt. Folk som inte är tvekönade eller inte vill vara könlösa kallas också för hen, vilket skapar onödig konflikt. Det saknas en känsla för proportioner.

  P.g.a. korruption eller överdriven vilja till ”godhet”, inympad av fulmedierna, utan samtida förstånd, så skapas rasism. Genom mångkultur som är allt för avvikande skapas äckel avsky och diskriminering hos de som fötts mer konservativa. Helt onödigt och respektlöst. Det skapar konflikt.

  HMTF-lagarna tolkas numera rättsvidrigt, vilket skapar ännu mer hat av de som får se sin yttrandefrihet inskränkt.

  Samtidigt som nationalsocialisterna kränks å det grövsta av etablissemanget p.g.a. en politiskt åsikt, viljan att nordeuropéer ska bo i Nordeuropa, så utdöms det straff mot ganska vanliga människor, som reagerar med äckel, ilska eller satir på den verklighet som etablissemanget skapat. Det är som om etablissemanget vill stärka NMR.

  Den välkända extrema sekten från öknen får ex. inte längre kritiseras. Det kallades förut felaktigt en ”fobi”, men det är numera ”hets” att kritisera om någon tror att det kan kränka dem eller deras dogm. Men när svenskar känner sig kränkta så gäller inte lagen rättvist.

  Inte för att jag förespråkar dagens lagtolkning ens för svenskar, för man ska givetvis få kränka religioner, likt Charlie Hebdo gjorde, eller likt nyateisterna gör, i ett vetenskapligt demokratiskt samhälle.

  I sina dogmer kränker de religiösa ofta alt möjligt och hänvisar till religionsfriheten. Homosexuella kränker konservativa heterosexuella också. Hela städer kränks i en hel vecka numera.

  Man talar om värdegrund och radar upp en samling värden, men alla har inte lika värde inför varann, hur mycket vi kanske än skulle önska att alla var likvärdiga kloner av våra egna uppblåsta egon. De som använder floskeln ”alla människors lika värde” är heller inte för att alla ska få lika mycket värde i sina plånböcker, förutom fåtalet kommunister.

  Vetenskapen har visat med övertydlighet att mer jämlika samhällen har lägre mordfrekvens, men etablissemanget inkl. SD bedriver motsatt politik, d.v.s. högerpolitik, helt tydligt med det enda syftet, att skapa konflikt som skapar kaos och offer, allt medan monopolkapitalet och eliten kan profitera på 90% av folket.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.