Progressiv, konservativ eller reaktionär

Patrik Engellau

Vilket är du? Troligtvis ingetdera. Konservativ betyder att inte vilja förändra något utan i stället värna om det vi har. Det känns oförsiktigt. Progressiv är att fortsätta på den inslagna vägen i tangentens riktning vilket verkar om möjligt ännu värre. Reaktionär är att vrida tiden tillbaka vilket vi har fått lära oss är omöjligt och löjligt att ens nämna som alternativ.

I den nietzscheanska serien ”omvärdering av alla värden” ska jag därför bryta en lans för det reaktionära. Det är inte så att jag tror att man kan ställa in klockan på julafton år 1999 eller något annat godtyckligt datum i det förgångna och sedan därifrån börja på nytt som om tiden sedan dess aldrig hade passerat. Min avsikt är snarast pedagogisk. Det här är mental träning i syfte att ifrågasätta och kanske omvärdera ord och begrepp som fienden – PK-isterna – redan ha laddat med så kraftiga värderingar att vi ibland har svårt att tänka klart.

Ta exempelvis tankefiguren ”katederundervisning” eller, ännu värre, ”katederundervisning med pekpinne”. Om du lite försiktigt i en diskussion med en PK-ist föreslår att det kanske är bra om elever lyssnar på sina lärare kan det hända att du i retur får en vass blick och en väsning av innebörd att du ”kanske vill återgå till katederundervisning med pekpinne, va!”. Om du då inte är mentalt tränad kommer du säkert att skrumpna eftersom du fått lära dig dels att katederundervisning, med eller utan pekpinne, är reaktionärt, dels att allt reaktionärt är väldigt dåligt och skämmigt för den som blir påkommen med dito tankar.

Hela vår begreppsvärld är full av sådana från början färdigladdade föreställningar. Det är vår fiende, PK-isterna, som har laddat dem. Laddningen gör dig obenägen och nästan rädd att framföra känslor och tankar som tycks dig rimliga men som riskerar att genast stämplas som politiskt inkorrekta och, vesslesnabbt, definierar dig som trolig fascist.

Katederundervisning är ett bra begrepp att börja öva på. Övningens omedelbara syfte är att du ska våga erkänna först för dig själv och sedan öppet inför PK-isten att katederundervisning är en bra grej om ungar ska lära sig något. Mitt bredare syfte är att du ska reagera med instinktiv självsäkerhet mot alla begrepp som är politiskt korrekta. (En del av dessa begrepp är kanske bra, men detta måste i så fall fastställas efter noggrann analys.)

Bakom begreppet katederundervisning ligger föreställningen att läraren vet något som eleverna inte vet och att det är klokt att arrangera undervisningen så att läraren, som kan något, förklarar för dem som inte kan något, nämligen eleverna. Det där med pekpinne är bara att ge turboeffekt åt föreställningen att läraren har högre kunskaper än eleverna. Detta är vad tvåtusen års beprövad erfarenhet har lärt mänskligheten om hur undervisning ska bedrivas. Sedan har mänskligheten i västerlandet, särskilt i Sverige, sedan några årtionden gjort pedagogiska experiment med PK-istiska utbildningsteorier som för varje dag fallerar inför våra ögon. Det är inte reaktionärt i bemärkelsen dåligt att gå tillbaka till det som fungerar. Låt detta sjunka in.

Sedan kan vi ta ett annat skamladdat begrepp, nämligen tiggeriförbud. Om man förespråkar det i närvaro av en PK-ist så blir man genast stämplad som brunråtta. PK-ister är som värsta sortens frireligiösa svavelpredikanter från 1800-talet som stämplar folk för förpassning till helvetet. I själva verket ägnar de sig åt mobbning mot folk som vill skapa ett regelverk för att gott samhälle.

I det goda samhället har var och en såväl rättigheter som skyldigheter. Bland skyldigheterna ingår att man ska ta ansvar för sin egen försörjning och bidra till det gemensamma, till exempel vägar och skolor. Grundföreställningen är att alla ska bidra till att göra kakan större. Den som tigger bidrar inte till att kakan blir större. Han försöker bara sno åt sig andras smulor.

Nu kan någon argumentera att tiggaren inte duger till annat än att sno andras smulor. Hm. Det argumentet accepterar inte jag. Eller rättare sagt så tycker jag att om detta vid en närmare undersökning skulle visa sig vara fallet, till exempel för att tiggaren är ett medicinskt eller psykiskt vrak, så ska den gemensamma samhällssolidariteten i form av ett väl utbyggt välfärdssystem ta hand om tiggaren. De tiggare jag har sett har inte motsvarat diagnosen.

Det får räcka som inledning. Nu kan du själv öva på andra begrepp som PK-isterna förhånar, till exempel fosterlandskärlek, ordensväsende, ämbetsmannamoral, nationalstolthet och plikt.

69 reaktioner på ”Progressiv, konservativ eller reaktionär

 1. Björn G skriver:

  PK-ister gillar inte katederundervisning, för den ger vetenskaplig sanning.
  PK-ister gillar inte tiggeriförbud, för de är själva tiggare (tigger bidrag från det allmänna).
  PK-ister gillar inte sanning, för deras auktoritet bygger på lögner.
  och
  PK-isternas största hot är verkligheten, den verklighet som nu har hunnit ikapp dem!

  Gillad av 13 people

  • Björn G skriver:

   Här är ett exempel på ett typiskt PK-ist beteende.

   En seriös och välmenande forskare har, av SVT Aktuellt, ålagts ett moraliskt ansvar för att ha visat upp en verklighet som strider mot det statliga narrativet, nämligen att massinvandring är en högvinst för Sverige.

   Torsdagen den 31 maj visade det sig att SVT Aktuellt var mäkta missnöjd med den objektiva rapporten. Aktuellts reporter ställde (under intervjun/förhöret) bara kritiska frågor till forskaren, som blev mållös av SVT:s politiska utfrågning av en vetenskaplig rapport.

   I flera decennier har både politiker och journalister ljugit om att invandringen går med vinst. Att då ens antyda, att i synnerhet asylinvandringen kostar enorma belopp har setts som ett brott mot den anbefallda liturgin i PK-sekten.

   Denna rapport gick ju helt på kollisionskurs med den vänsterpolitiska agendan hos media, i synnerhet Public Service.
   Har man en politisk agenda, så kan man bara inte acceptera fakta rakt upp och ner, därför måste forskaren till varje pris misstänkliggöras, – det kanske fanns någon form av rasism i bakgrunden?

   Nej, SVT går inte att reformera, det är hopplöst genomruttet (trots sina system för att säkra objektivet, neutralitet och opartiskhet, så händer detta igen).
   I sin nuvarande form är SVT en statlig propagandacentral och indoktrineringsinstitut med välavlönade globalistaktivister, som varken vill eller klarar att göra ett seriöst objektivt jobb.

   Därför finns det bara en sak vi bör göra: Dränera det skatte-/bidragsfinansierade mediala träsket och lägg snarast ner SVT!

   Gillad av 17 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Socialt påbjuden lögnaktighet. Social Lögnaktighet. Det som inte är korrekt, och sägs med avsikt, är lögn. Det finns ingen ”politisk korrekthet”, annat är som ironiskt oxymoron, som inverterat självrefererande oxymoron. Det finns bara Social Lögnaktighet.

    Gillad av 5 people

   • W skriver:

    Men just att Ruist tycks vara PK och ändå publicerar en studie som krossar pkistenas hänförelse över invandringens lönsamhet och står för det unika med Aktuellt-intervjun.

    Här har politiker och msm ogenerat hävdat i decennier att invandringen är lönsam. Är det äntligen slut med det?

    Gillad av 2 people

   • Björn G skriver:

    En polis fick en glasflaska kastad i huvudet, vid ett ingripande i ghettot Gottsunda i Uppsala under torsdagen.

    Detta skriver ‘oberoende’ SVT om händelsen!

    Så som vi ser det, handlar en del av problematiken i Gottsunda om hur polis och ungdomar möts.
    – De kommer in med hundar och smutsar ner och städar inte efter en husrannsakan, berättar Hani Al Hajeh och Adam Al Hajeh (Adam släpptes i dagarna från häktet) för SVT.
    Båda känner sig särskilt utsatta av polisen och därför är förtroendet för polisen lågt i vissa grupper i Gottsunda.

    Vad skulle behövas för att få ett slut på det här, frågar SVT nyfiket?
    – Man måste börja se på oss som man ser på alla andra, säger Hani och Adam.

    Vi ärliga noterar, att SVT inte berättar vad Hani hade gjort för att utsättas för en husrannsakan eller varför Adam fick sitta i häktet.

    De värnlösa pojkarna är nog så skötsamma och arbetar säkerligen mycket hårt och helt utan anledning blir de attackerade av den elaka polisen, är nog det SVT:s agendasättande journalister vill framföra.

    Lägg ner SVT och det genast!!!

    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/svt-traffar-ungdomarna-som-var-med-vid-polisattacken-i-gottsunda

    Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Katederundervisning är det alla elever väljer, när de fördriver tiden med att leta på you-tube under lektionerna istället för att lyssna på sina okunniga lärare. – D v s enkelriktad undervisning där man sitter tyst och tar del av vad andra mera kunniga har att bidra med.

  All sådan undervisning kan utan några som helst problem läggas ut på nätet och incitamenten för eleverna att ta del av den skall vara ekonomiska. – Barnslaveri där man skall tvingas närvara i lokaler där det pågår försök till undervisning, kan man ha kvar som straff för grova brott begångna av omyndiga.

  Skolans problem löses genom att släppa ut undervisningen i den normala marknadsekonomin där undermåliga produktionsmetoder snabbt trängs undan av utomordentliga. – Metoden består i att man får del av skattemedlen ägnade ändamålet undervisning i takt med att man kan dokumentera införskaffat kunnande, varigenom man får makt och resurser att skaffa sin undervisning som man finner bäst.

  Gillad av 3 people

  • A skriver:

   Ja Bo, och så fort det visar sig vara det effektivaste att koppla in en kabel i skallen och betala avgiften så bör vi göra det. Inga som helst problem. Framtiden känns inbjudande och härlig Bo.. och du är med på tåget.

   Mvh A

   Gillad av 2 people

 3. Rutger skriver:

  Inte bara katederundervisning med linjal, utan katedern ska också stå på ett podium för lärarens överblick och totala kontroll över eleverna. Därtill den obligatoriska orgeln för psalmsjungandet. Det var en smärre chock när jag förstod bägge tagits bort för många årtionden sen. De ska tillbaka. Det handlar om sunt förnuft och kristna värderingar. Det bryr sig inte om galenskap som tidsmässiga klassificeringar med därtill kopplade generella värdeomdömen.

  Den som principiellt är mot reaktionära tankar hamnar ovillkorligen i svåra positioner. Bl.a. måste Tysklands återgång till demokrati efter nazismens tioåriga styre betraktas som fel och svenskt försvar får inte återupprättas.

  Gillad av 2 people

  • educaremm skriver:

   Detta var väl ändå en något kryptisk kommentar?…

   Ironi kanske det kallas? Eller kanske det kan kallas för hånfull sarkasm?..

   Eller kanske är det en verklig, men då, ursäkta, faktiskt en aning märklig åsikt…

   Gillad av 2 people

 4. Jan Andersson skriver:

  Jag försöker leva under devisen: ”Om det inte ät nödvändigt att ändra, så är det nödvändigt att inte ändra”. Det viktiga är att koncentrera tid och resurser på det nödvändiga, satsa för fullt och ta ut svängarna. Om man skall lyckas med den målsättningen måste man bortse från det som inte behöver göras – just nu.

  Gillad av 6 people

  • cmmk10 skriver:

   Jag kan inte heller riktigt dela PE:s uppfattning om konservatism:

   ”Konservativ betyder att inte vilja förändra något utan i stället värna om det vi har. ”

   Så rigid är nog inte den åskådningen. Jag har snarare uppfattat det som, att det är den som vill genomföra en förändring som har bevisbördan för att det blir en förbättring.

   I andra änden finns de radikala, som glatt vill ändra på allt utan konsekvenstänkande.

   Gillad av 6 people

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Du glömde nog den största PK-floskeln av alla…

  Allas Lika Värde,
  inte som det rätt översatt borde heta ”Behandla alla med värdighet”!

  Alla pensionärer är som vi vet,
  INTE lika mycket värda!

  Alla väljare är som vi vet heller inte lika mycket värda,
  uppemot eller rentav mer än en FJÄRDEDEL av väljarkåren,
  är bara värda öppet förakt och får som i gamla tider,
  närmast löpa gatlopp under medias hugg och slag!

  Gillad av 8 people

 6. Björn G skriver:

  Är detta Progressivt, Konservativt, Reaktionärt eller Utstuderat Lögnaktigt, ja döm själv.

  Socialdemokraterna börjar bli riktigt, riktigt oroliga.
  Nu har de nog gett direktiv till opinionsföretaget Novus att offentliggöra vilka de frågor som väljarna tycker är viktigast, nu 100 dagar innan valet.

  Föga förvånande har det ‘objektiva’ analysföretaget kommit fram till att det är frågor kring vård och omsorg, som just nu är viktigast (och därmed bör debatteras mest) för väljarna.

  Statliga propagandacentraler och indoktrineringsinstitut har tydligen satts i alarmberedskap för att ge väljarna ‘objektiv’ information nu kort innan valet.

  Källa TT
  http://tt.omni.se/5d789c6e8c2571829cbe52714ab42e4d49b02559

  Gillad av 1 person

 7. Eva Danielsson skriver:

  Som läget har blivit i Sverige och i stora delar av västvärlden, så är det svårt att hävda att vi ska värna om det vi har och bara förändra det som inte fungerar bra, dvs en konservativ hållning. Det skulle ha varit bra för sådär tjugofem år sedan. Men nu måste det mesta i vårt samhälle göras om och få en ny inriktning mot vad som råder idag.
  Jag tycker det är mycket som skulle behöva återupprättas och återgås till, så jag skulle väl kallas reaktionär.
  Återinföra tjänstemannaansvaret, häva mångkulturlagen, halvera antalet myndigheter och verk och fundera på hur riksdagen ska se ut, avveckla det bidragsindustriella komplexet, återupprätta en sund nationalism, skrota idéerna om tvångsglobalisering och EUfederation och backa EU till samarbetsformerna innan Schengen t ex. Värna om vår monarki och samarbetet inom Norden. Stärka försvaret på riktigt. Återgå till ordning och reda och katederundervisning och ständiga betyg i skolan. Avpolitisera rättsväsendet och universitetsstyrelser m m. Kapa banden ordentligt mellan staten och svenska kyrkan. Lägga ner SVT o slopa presstöd och partistöd. M m

  Fast det kan ju finnas nya idéer också som är värda att titta på. Låg platt skatt t ex. Och individuella pensioner på riktigt och individuella välfärdskonton kanske och slopande av landsting och länsstyrelser osv. Det kanske kan ses som progressivt.

  Men ingenting är möjligt utan först ett totalstopp för all invandring utom för noggrant utvald arbetskraftsinvandring. Och i stället genomföra återvandring bl a med hjälp av slopandet av alla sorts bidrag och välfärdsförmåner till icke medborgare.

  Vi behöver ett politikervälde som i stället för den egna karriären och utopistiska idéer om globalisering, bryr sig om sina skattebetalare och medborgare och den egna nationen. Det vore verkligen något nytt och framsynt och annorlunda. Då skulle vi kanske kunna bli stolta över vårt land igen. Så småningom.

  Gillad av 20 people

 8. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, som flitig katederundervisningsförespråkare med diverse pekpinnar i högsta hugg är jag alltså att betrakta som reaktionär… och allt det där andra… utan att skämmas det minsta!

  Gillad av 5 people

 9. Björn G skriver:

  Bra att veta, om du kommer i en diskussion med en PK-ist

  Dessa är PK-isternas sanningar
  * Vi måste inte följa reglerna/lagarna, de gäller inte oss
  * Olika grupper kan bedömas olika, vi är godast och därmed värdefullast
  * Den som presterar bäst/mest, skall betala högsta skatter/avgifter, för vi behöver guld
  * Den som förlorar kan alltid klaga (och få upprättelse), om hen är sann PK-ist
  * Domaren är korrupt, om han inte har vår värdegrund
  * Det är mänskligt att fuska, om man är troende PK-ist

  Gillad av 3 people

 10. Lars Strömberg skriver:

  Jag har inga större problem med texten och tankarna i Patriks text, Förutom ett. Och det problemet är ganska stort. Stort inte bara jämfört med annat, utan stort i sig själv.
  Det stora problemet för mig är uttrycket ”Politiskt korrekt”.
  Det kanske kan tyckas futtigt att ifrågasätta ett uttryck, dvs ”förpackningen”, särskilt om ifrågasättaren inte har något direkt problem med innehållet.
  Men, som jag ser det så handlar inte PK om politik. Det handlar om socialisering. Det är nog en högst avsevärd skillnad på de fundamenten.
  Jag menar att det är viktigt att reflektera över just detta. Åtminstone om man är intresserad av att fundera på hur människor fungerar – och inte primärt är fokuserad på ett vi-och-dom-tänkande.

  Gillad av 4 people

   • educaremm skriver:

    SL .=..Social Lögnaktighet .. = PK?…

    …Social Lögnaktighet..=. kan anses vara ett …Politiskt Korrekt…beteende?…

    Det blir nog ändå lite fel där kanske….

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Educarem tänker linjärt som vanligt. Som en beskrivning av det problematiska fenomenet så är Fredriks Social Lögnaktighet mycket bättre. PK var bara en approximativ beskrivning av ett fenomen som SL fångar mycket bättre.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Educaremm, vad är fel med att kalla ”politisk korrekhet” social lögnaktighet? Det är ju precis det det betyder och betecknar.

    Politisk korrekthet står i kontradistinktion till faktisk korrekthet och är alltså en form av lögnaktighet. Det är en socialt betingad lögnaktighet, en lögnaktighet för att passa in i ett rådande och förljuget paradigm. Det är social lögnaktighet.

    Gillad av 2 people

  • Hovs_hällar skriver:

   Lars: Du som är så klok kanske kan föreslå en bättre term. Visst, PK = ”politisk korrekthet” är egentligen mindre bra, men det startade väl med det här gängets EGNA beteckning på sitt vanvett.

   Det var alltså ett kotteri, eller snarare en sekt, som såg sig själva som de ”politiskt korrekta”, dvs. som liksom en upplyst elit, bättre än alla andra vanliga drular.

   Så småningom verkar uttrycket ha hamnat allt mera i vanrykte, men används ändå, nu mera i pejorativt syfte. Säger man ”PK”, så förstår alla åtminstone vad man talar om. Alltså att det handlar om en uppsättning onda och direkt samhällsfarliga idéer som har infekterat oss.

   Gillad av 2 people

   • Lars Strömberg skriver:

    Klok vet jag inte, men jag kallar detta ängsliga, egoistoska beteende för Social Korrekthet.
    Syftet, skulle jag tro, med beteende-fenomenet är att säga och (verka) tycka sådant som gynnar en själv. Jag ser inget egentligt rätt eller fel i detta beteende-fenomen. Snarare tror jag att det är något som ligger i människans natur. ”The (persons with) the fittest (point of view) survives.
    Det blir en balansgång mellan det sociala och det mentala. Själv värdesätter jag självständiga tankar långt före socialt umgänge. Om jag måste välja, alltså.

    Gillad av 2 people

  • educaremm skriver:

   Kanske kunde PK tolkas som: Psykologiska Knasigheter…

   Eller också kanske såsom: Promotade Kontrollmekanismer…

   Eller kanske som: Primitivt Kullkastande…

   Eller eventuellt såsom: Pinsamma Konststycken….

   Att vilja kontrollera människors sinnen, psyken och tänkande, för att göra dem lydiga, lättmanövrerade, underdåniga och följsamma, är nog ett urgammalt fenomen. Det har förekommit i alla samhällskonstellationer och i alla samhällsformer i alla tider, samt förekommer också i de flesta grupperingar från familjenivåer, föreningar, och naturligtvis också i partier….

   Parti-pekpinnar, eller partipiskor, (dvs., en kateder-undervisning (?) ) viner inom alla partier och över alla partimedlemmars huvuden….?…..

   Vem vet…..

   Gillad av 1 person

 11. Östrahult skriver:

  På tal om katederundervisning. Här en episod, berättad av min fru, från 1996, vid den tiden då galenskapen i svensk skola började.
  På ett föräldramöte kring en klass 8 (som var stökig) hördes en högljudd skåning mycket. Han visste precis vad felet var, nämligen den katedrala undervisningen. Eleverna ska inte behöva lyssna på tråkiga mässande lärare, utan söka kunskapen själva. Enligt honom var det fel med 40 minuters-lektioner. Långa pass borde det vara, då skulle eleverna inte behöva ställa om sig så ofta till nya katedrala lärare. Pappan, som uttalade sig, är en auktoritet inom kognition. Han använde inte begreppet katederundervisning utan katedral undervisning. Försåtligt försökte han måla upp bilden av katederläraren som likt forna tiders präster mässade på latin.
  Själv var jag nog ganska tyst på mötet. Jag var gymnasielärare i bl.a. kemi och kände väl lite marken skaka under mina fötter. Jag var en s.k. katedral lärare som under lektioner metodiskt försökte lära mina elever kemi. Läxförhör, genomgång, frågor och svar, förklarande experiment, elevlaborationer, laborationsrapporter och övningar. Dittills hade jag tyckt att det funkade bra. Eleverna klagade inte ofta och de utvecklades väl.

  Idag är denne man auktoritet på flumskolans förkastlighet. Han har varit medförfattare i en bok och lovprisat katederundervisningen. Snacka om kappvändare.

  Lärdomen blir tyvärr att opinionsbildning ofta går till på det här sättet, och domineras av en viss sorts människor

  Gillad av 9 people

  • Jvk skriver:

   Vi låter dem hållas, jag känner igen mig, men vad göra när de flesta är oreflekterande idioter? Hade man höjt rösten i ett föräldramöte så hade man blivit paria och ens barn likaså, de få gånger jag gjort det så vänds allas huvuden oförstående, folk befinner sig så långt från rimlighet idag så att det är som att de får en lavett när verkligheten knackar på. Det man ändå kan notera det är att dessa pk-ideologer har en känsla för var folk ligger mentalt så de använder lika delar makt och förvriden logik för att dominera, och man har mycket liten möjlighet att vinna.

   Gillad av 1 person

 12. Fredrik Östman skriver:

  ”Konservativ betyder att inte vilja förändra något utan i stället värna om det vi har.”

  Nej, Patrik, det betyder det inte alls. Läs på! Jag läste inte längre. Maken till ignorans och fräckhet!

  Livet är rörelse. För att kunna bevara något måste man ständigt förändra det. Man måste måla sitt trähus, man måste byta stammar, man måste serva bilen, man måste gå till fabbo dokton. Man måste springa så fort man kan för att ens stå still. Konservatismen står för ständiga reformer, men reformer för att bevara och förbättra det vi har, inte förändringar för att kasta bort det vi har och ersätta det med något helt annat som vi inte alls känner till och som vi inte i förväg kan känna till. Till dessa förstörande handlingar hör handlingsförlamningen och passiviteten. Den som inte ser om sitt hus får se det förfalla. Det är inte konservativt.

  Att utföra handlingar vars verkningar är okända är att vara irrationell. Konservatismen är helt enkelt att bete sig rationellt.

  Endast genom rationella handlingar kan vi förbättra samhället. Progressiv är endast konservatismen. Alla de läror som kallar sig progressiva för att de vill byta ut hela eller stora delar av samhället är inte progressiva, utan digressiva och ofta aggressiva. De går och går men kommer inte framåt, ty du agerar irrationellt och utför handlingar som det inte vet vart de leder. Ofta nog är resultatet regression, tillbakagång, för när man är vilse söker man sig tillbaka till platser där man redan varit.

  Gillad av 7 people

  • lookslikeanangel skriver:

   Hej,

   Gömma nyckel

   Nog har man (eller i det här fallet kvinna) letat efter dynamiken. Men aldrig hade jag trott att den skulle finnas hos “konservatismen”.

   Det är ju bara den “lilla” detaljen; hur marknadsför man det?!?

   Det här känns ju bara så roligt!

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik förklarar konservatismen bra och tack vare honom insåg jag till min förvåning för snart tre år sedan att jag var konservativ, rentav ärkekonservativ. I Sverige slogs väl idéerna i praktiken ut senast på 80-talet, men läs gärna i engelska Wikipedia om paleokonservatism och t ex om Pat Buchanan (hoppa över det specifikt amerikanska). Det handlar helt enkelt om att respektera det som byggs upp naturligt via social växelverkan under mycket lång tid och visar sig fungera. Det innebär då naturligtvis att man försöker förstå hur människor, samhällen och hela verkligheten fungerar. Det är i alla avseenden den absoluta motsatsen till den halvtotalitära, infantila och storhetsvansinniga ideologiseringen med hela dess förljugenhet och egocentrism, som nu håller på att bryta ner samhället och t o m hela vår civilisation.

    Gillad av 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Den lilla detaljen… Jag vet inte. I Sverige har ”konservativ” använts som invektiv i hundra år. En efter en har alla övergivit denna lära: kyrkan, staten, högern, borgerligheten. Alla har fångats av upplysningstidens hybris och den blinda tron på ständig utveckling oavsett egna handlingar. De flesta bidrager ju inte heller till utvecklingen, utan drar bara nytta av den.

    Det är uppenbarligen mycket svårt för ett evolutionärt betingat djur, till och med ett med viss abstrakt förmåga, att anpassa sig till en mycket snabb materiell utveckling.

    Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Jag skummade igenom resten och det ser ju ut att vara nybörjarens första övningar i konservatism, även om du förnekar oss äran att ha stått för dessa uppfattningar i hundratals år och aldrig tvivlat.

  Det är bättre att läraren undervisar från katedern än att Muhammed och Ali våldtar Lisa på katedern. Det är ju detta senare som är vänsterns önskan. De vill ha det så här.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Även om jag inte har något emot Social Lögnaktighet (SL) i sig tror jag ändå att Politsk Korrekthet bättre avspeglar vad det hela egentligen handlar om. POLITIK!.

   SL för tankarna till lömska individer, kanske till och med personer utanför samhället . PK berättar att det handlar om offentlig propaganda. PravdaKultur; således!

   Gillad av 1 person

 14. Alf skriver:

  De politiker som säger sig vilja göra gott med goda intentioner är ofta korrupta. Om de inte redan är det, så kommer de ganska snart att ersättas av politiker som är betydligt skickligare
  i att använda och kontrollera politisk manipulation.

  Den fundamentala anledningen är tänkvärd, den största skadan sker alltid när statsmakt är i händerna på politiker som är totalt övertygade om att endast deras välvilja är av godaste intention. Lenin är ett sådant exempel, Hitler är ett annat.

  Lenin sade en gång ”Ge mig era barn i 4 år, det frön som jag sår kommer aldrig kunna ryckas upp”.

  Det är bara 4 år Lenin pratar om, våra barn ska ”utbildas” i minst 9 år, ofta betydligt längre än så.

  Vi sitter på första parkett här i Sverige, så luta er tillbaka och njut av föreställningen `demokratiskt upplösningstillstånd´.

  Gillad av 2 people

  • Björn G skriver:

   ”I det goda samhället har var och en såväl rättigheter som skyldigheter. Bland skyldigheterna ingår att man ska ta ansvar för sin egen försörjning och bidra till det gemensamma, till exempel vägar och skolor. Grundföreställningen är att alla ska bidra till att göra kakan större.”

   Här, i Patriks text, syns det tydligt att vi måste göra någonting åt våra yrkespolitikernas ‘utanförskap’.

   Ett utanförskap som ofta leder till att barnen till en yrkespolitiker far illa. Vid en undersökning har det visat sig att barnen ofta hamnar i samma ‘utanförskap’ som föräldrarna.

   Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt är här avskräckande exempel på vad som kan hända om inte samhället har resurser att sätta in!

   Gilla

 15. In och utsida skriver:

  Gillar dagens betraktelse, att gå in och analysera PK-ismens härskarmetoder. Det är offensivt tänkt. Där skuld- och skambeläggning av omgivningen får oss övriga att tystna. PK-isterna arbetar ständigt med att ladda orden – nyorden – med känslor, där flödar kreativiteten.

  Vanligt är att implicit förvandla vissa människor till viljelösa offer, när det passar egna syften. Då lyfts skam och skuld bort från vissa människors axlar. Smaka exempelvis på orden socialt utanförskap och social utslagning.

  Utanförskap kommer i olika varianter. Exempelvis den mer krångliga varianten – no-go-zoner. Det associerar till utestängning ur en samhällsgemenskap. Men de som bor där är inte alls utestängda. Många trivs antagligen i etnisk gemenskap. I enklaver speglande deras ursprungsländer och kulturer.

  Det antyds även att deras gemenskap skulle vara sämre än våran. Som om annan etnisk gemenskap är sämre än våran egen. Kanske är det tvärtom. Tätt och intensiv visserligen, och med en, för oss, annan syn på födokrokar och uppgörelser. Men man kan knappast kalla den för passiv. Tanken att vår gemenskap alltid är rikare än deras betraktas kanske rentav som provokation. Vem och vilka är egentligen utestängda från vad?

  Men PK-ismen förutsätter alltid att det handlar om den svenska mer timida stugvärmen. Alltså din och min. Att var och en trivs bäst i den egna gemenskapen, i nära familjerelationen förvandlas i PK-isternas värld till ett problem. Men inte när det kommer an till var de själva bor. Inkludering får då endast ett teoretiskt utrymme. Inte i egen praktik, med ett hölster gömt under västen.

  Gillad av 1 person

 16. Jvk skriver:

  Dessa politiska etiketter är svåra, det bästa man kan göra är att hålla sig till Östmansk stringens men detta är heller inte lätt. Jag har format alla mina politiska åsikter utan att läsa om politik formellt, jag tror det krävs långa diskussioner med folk för att förstå deras position mera allmänt, en bättre väg är nog att hålla sig till konkreta problemställningar än etiketter. Ta exempelvis reaktionär, det verkar under normala omständigheter att vara bakåtsträvande, men ibland blir ju saker sämre, som de senaste 30-40 åren uppenbart, varför inte då blicka bakåt? Det som skett är ingen naturlig stegvis förbättring utan en ideologisk seger för kulturmarxismen som är i full färd med att rasera det som byggts upp under hundratals år,i vissa fall tusentals år. Kvinnor har aldrig behandlats så illa som det vi är på väg mot nu i Sverige. Så att i stora delar vara politiskt reaktionär tycker jag är rimligt, självklart så måste man ta hänsyn till dagens realiteter, men det finns alls ingen anledning att acceptera att Sverige skulle ha 10 miljoner invånare exempelvis. Jag tror inget av det vi talar om här kan förbättras om inte vi kan ordna en massiv repatriering. Inte heller katederundervisning. Har Patrik eller Björklund varit på någon skola nyligen, kulturmarxismen härskar så lärarna saknar fullständigt redskap att få ordning i klassen, de skall dessutom navigera bland alla vänsterinitietiv och klåfingrighet och nya regler och utvärderingar, och inte minst hur man skall använda teknologi. Hur det då är i klasser med många invandrare kan man bara förställa sig.

  Idag är jag nog mera reaktionär än konservativ för de senaste 30-40 åren har bara inneburit försämring och måste på sophögen. Självklart är jag också progressiv där det kan appliceras, men det är främst utanför den politiska sfären, politiker gör saker värre nästan alltid, och just nu har de lyckats över förväntan. De borde straffas och sättas i fängelse hela bunten.

  Gillad av 6 people

 17. Orden och verkligheten skriver:

  Alltid denna skuldbeläggning. Där vissa alltid måste fås att bära skuldens ok över egna axlar, medan andra slipper undan, eller förvandlas till viljelösa offer – offer för olyckliga omständigheter. En skuldens egna träskmarker. Där PK-isten taktiskt delar in människor i de som vill andra väl – alltså dom själva – och så resten, de mer tvivelaktiga. Rentav onda.

  Smaka gärna på de mer hårda orden, som främlingsfientlig, islamofob, brunråtta, populist och fascist.

  Och så offerorden som utslagen, marginaliserad, flykting och röstsvag. Skuld och skambeläggning följer alltid i fördömelsens spår. Utdelat ifrån höga piedestaler. Eller som stora svall efter en större Finlandsbåt.

  Och så de medvetet neutrala orden, som EU-migrant. Eller när det slår över åt andra hållet. Som att städare förvandlas till lokalvårdare. En lärare till pedagog. Och dagis till förskola.

  Och så de riktigt långa orden. Som man gärna vill verbaliserar långsamt, som ordet u t a n f ö r s k a p s o m r å d e. Ett ord som med viss möda nog tänkts fram under något redaktionellt morgonmöte.

  Och så orden som vill neutralisera och maskera de riktigt stora samhällsproblemen. Ord som utmaning. En sopsäck att stoppa det riktigt svåra i, och samtidigt signalera egna uppkavlade ärmar.

  Dags att börja analysera orden som härskarmetod. Där emotioner medvetet laddad in i dem – för att göra dem heta och vassa, som rakblad. Förvandlar dem till vapen, för att tysta andra. Och som alltid delar in människor i ett vi och dom. I de goda – och så de övriga. Alltid en skuldens perspektiv, lagt på de skötsammas axlar. För att undvika och kringgå en mer saklig och ärlig diskussion.

  Men nu kläs PK-ismen av alltmer. Den står alltmer naken. Det är slut på bomullens tid när verkligheten kunde bäddas in och gömmas. En viktig lans har faktiskt Patrik dragit i sina många krönikor. Tack för det.

  Gillad av 4 people

 18. oppti skriver:

  Idag rapporterar radion att utsatta områdens skolor inte fungerar. Få får den kunskap som krävs i dagens arbetsliv. Något är rejält fel med den skolan.
  Jag vägrar att tro att alla som bor i dessa utanförskapsområden är obildbara.
  Vad vi än gör för fel så rätta till det snabbt!
  Som tur är har vi fria skolval där de som vill lyckas i skolan kan välja att få utbildning.
  Men överge inte de boende i våra utanförskapsområden för de kan säkert försörja sig i framtiden på en alternativ marknad som vi inte gillar se växa.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Oppti — du verkar sitta fast i tankefiguren att de som bor i invandrarghettona är ”offer”, och därför måste ”räddas” av oss andra.

   Vänstern älskar att odla den lögnen, bland andra lögner.

   Sanningen är att det satsas massor av pengar på dessa skolor, och att de inte fungerar beror till stor del på eleverna.
   (Plus en vansinnig pedagogik som bygger på verklighetsfrämmande vänsterpolitiska idéer – läs detta:
   https://www.salaallehanda.com/artikel/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya.)

   Elever som inte vill ha våra västerländska värderingar, utan betraktar oss svenskar som mindervärdiga personer, går det inte att undervisa. Så enkelt är det.

   Gilla

   • Jvk skriver:

    För man säga att jag skiter fullständigt i dessa människor och önskar att de åker hem igår, även alla de som är födda här.

    Gillad av 2 people

 19. Sverige - en lekstuga för PK-folket skriver:

  Får jag tjata lite om det mer vida kulturella perspektivet. Kultur betyder odling. Allt går inte att odla i samma miljö. Ur olika omständigheter växer det upp olika mänskliga kulturer, anpassade att utnyttja just de faktorer och omständigheter som råder på platsen. Kunskap och tekniker blir på så sätt till en del av platsen. Ihopväxt med den.

  Vid flytt eller klimatologiska förändringar skiftar förutsättningarna. En kultur måste då både kunna bevara och förändra sig. Så har alltid människans paleolitiska tillvaro sett ut. Den vi formats av som potential.

  Det gammal och nya har därför alltid tvingats ha ömsesidig kontakt med varandra. Det har aldrig helt handlat om att ställa det nya mot det gamla. Enbart olika proportioner av det. Kopplat till påtvingad förändringshastighet.

  Men konservatismen har alltid utgjort själva kärnan. Det nya har fått komplettera, men alltid i kontakt med det äldre.

  Sedan är det en annan sak att bördorna för förändring fallit ut lite olika mellan generationerna. Mellan äldre och yngre. De äldre har suttit på de tidigare generationernas större kunskapsmassa.
  De yngre har oftare velat gå egna vägar. Tillsammans har detta lett fram till en viss nödvändig dynamik. Men yngre kunde inte förr sätta sig över de äldres hela kundkapstyngd.

  Vi lever nu i samhällen som rasande snabbt förändras. Den samhällsförändring som följt i den ohämmade migrationens spår har nu medfört stora samhällsproblem. Helt onödiga sådana – om man följt den mer konservativa försiktighetsprincipen.

  Men nej, PK-ismen ville inte följa den vägen. Det är nu de som bär ansvaret för ett otal av Sveriges växande samhällsproblem. Själv är jag så evinnerligt trött på alla PK-ramsor. Samma tomma liturgiska och ideologiska manövrerande. Samma brist på långsiktigt ansvarstagande. Ständigt denna lek med ihopsamlade gemensamma resurser. En ideologisk lekstuga som hotar att driva hela samhället ned i diket.

  Gillad av 1 person

 20. Lilla fröken PK skriver:

  Angående tiggeriet så kan jag hålla med PE om att man bevisligen inte KAN försörja sig själv, är det rimligt att samhället finns till hands och hjälper. Men detta ska naturligtvis bara gälla dem som är medborgare i det aktuella landet. Bidragsturism? Nej tack!

  Gillad av 3 people

 21. Lars skriver:

  Inte har man lyckats bygga ut solidariska välfärdssystem om man inte slog vakt om de egna medborgarna och satte en gräns mot de som kom utifrån? Inte hade man byggt ut skola om man inte skulle överföra kunskap? Det har funnits intresse att skapa ett tryggt samhälle med potential till tillväxt och man lyckades väl mellan 1880 och 1970.

  Man måste skydda de egna samhällsystemen. Ur den meningen är jag reaktionär! Men ordet har ju andra konnotationer med t.ex. att man inte behöver slå vakt om vad jag sa ovan, att det bara är en naturligt ordning med olikhet, var och en för sig själv. Då är jag inte reaktionär,

  Etiketterna har förändrat innehåll de senaste femtio åren, bakom var etikett finns ändå intresse och någon slags sammanhållen ideologi, men i Sverige tycks framförallt insikten om behovet att slå vakt om det egna samhället och att det ALLTID handlar om ekonomi, att man aldrig kan komma förbi att intäkter och kostnader ska stämma på sista raden, men att staten har möjlighet över- eller underbalansera sin budget eftersom en stat har andra medel till sitt förfogande än företag, kommuner, privatpersoner och olika organisationer.

  Gilla

 22. Mats Aberg skriver:

  Om kateder och kadaver

  Golvet på vilket katedern stod, och varifrån läraren undervisade oss, var upphöjt ca 20 cm. En dag kom två hantverkare in i klassrummet och monterade ned upphöjningen. Läraren skulle befinna sig på samma plan som sina elever. Podiet var numera en symbol för auktoritet och förtryck. Konstigt, tänkte jag. Var det inte till för att alla eleverna, även de minsta och de längst bak, skulle se läraren bättre? Var det redan då, på sent sextiotal, som värdegrundens första steg togs? Alla är lika. Lika som bär? Nej en del är korta andra är långa, några är långsynta andra är trångsynta. Några vet mer, andra mindre. Men i mörkret är alla katter grå.

  Så ser jag ett inslag på italiensk tv där eleverna sitter på en brant upphöjning runt läraren. Som den gamla Anatomiska teatern i Gustavianum. Läraren befinner sig längst ner väl synlig för alla. Är detta då ett uttryck för elevernas makt över läraren, som befinner sig på botten, kadaverundervisning eller är det pedagogisk åskådlighet och ett uttryck för vetgirighet?

  Det stora språnget, efter den långa marschen, i utvecklingen tog den ”svenska” skolan när man numera helt kan hoppa över grundskolan och börja direkt på gymnasiet. Varför inte genast på universitetet kan man fråga sig.

  Eller för att citera Gustav Fridolin:

  – Jag försöker hålla kontakt med unga människor som en dag kanske bestämmer över oss.

  Ett råd från utbildningsministern; – Gör som jag; håll er vän med rätt personer. Det väger mer än kunskap.

  Gillad av 1 person

 23. O.T. skriver:

  AMF har i sin årsrapport för 2017 tagit fram ett räkneexempel för en person född 1970 som börjar arbeta som 25-åring, tjänar 25 000 kronor i månaden och jobbar heltid fram till 65 års ålder. Den personen får som pensionär en inkomst på 13 075 kronor efter skatt

  Skulle samma person inte jobba en enda dag i hela sitt liv blir den disponibla inkomsten i stället 12 241 kronor. Skillnaden är 833 kronor i månaden.”

  Är det konstigt att halva världen står och knackar på vår dörr.

  Göran Persson blev sannspådd precis som han förutspådde när han vid ett officiellt statsbesök i Australien den 18 februari 2005 för drygt 13 år sedan yttrade följande: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.

  Gillad av 1 person

 24. Sixten Johansson skriver:

  Jag har praktiserat Patriks metod i ett par år. Inte för att restaurera de skambelagda konservativa begreppen, utan för att plocka i sär PK-tänkandet. Ännu förstår de flesta inte hur lätt det är och att PK-ismen faktiskt är så psykiskt sjuk, ologisk och destruktiv. Vi dissidenter och svenska folket behöver öva oss i att dekonstruera den, parallellt med att vi måste vinna mer makt och mediakontroll. För även om vi skulle lyckas ge konservatismens idéer upprättelse blir effekten obetydlig, så länge vi är i ett extremt underläge och PK-isterna behärskar det mediala och politiska samtalsrummet.

  Ponera att situationen vore den omvända, så att vi dissidenter plötsligt fick makten över 95 procent av det offentliga rummet. Inom kanske tre månader skulle PK-journalisterna, -politikerna och -akademikerna stå i all sin hårresande nakenhet. De skulle dagligen tvingas svettas i rampljuset, totalt utskämda nu och i all framtid. Vi skulle bara behöva använda enkel logik och konsekvensanalys, förnuft och erfarenhet – och obevekligt gång på gång nagla fast dem vid deras personliga skuld! Deras psykoinfantilism, lögner och ansvarslöshet skulle stå i öppen dag inför folket och omvärlden.

  Nu kan vi trots allt bidra med basal medieträning åt de dissidenter som får tillträde till det offentliga rummet, media och riksdagen. De behöver öva sig i att tänka och tala så att PK-ismen dekonstrueras. Då kan de också agitera fränare och slå hårdare utifrån en djup förståelse – av det friska och normala!

  Gillad av 7 people

  • Jvk skriver:

   Att döma av #metoo så hade nog självmorden stått som spön i backen, en inte oangenäm framtidsvision allt inräknat.

   Jag vet inte om medieträning behövs, när ondskan väl börjar bli synlig så märker fler och fler den, deras metod slår bakut.

   Gillad av 1 person

 25. phnordin skriver:

  Det PK-istiska språket, liksom det sovjetiska på sin tid- kan inte nog analyseras, ty vart uttryck står för en mall. Fördelen är att man inte närmare behöver beskriva eller kritisera ett visst förhållande utan kan avfärda en meningsmotståndare med en gängse PK-klyscha. Ett perfekt maktspråk m.a.o.

  Gilla

 26. Elof H skriver:

  ”Man kan inte förbjuda fattigdom” är en klassiker när tiggerförbud tas upp.

  Det enkla svaret är ”Jag vill inte förbjuda fattigdom utan tiggeri”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.