Är islamismen extremistisk?

Patrik Engellau

I april förekom i liten debatt i Svenska Dagbladet som jag bedömer värd att återbesöka eftersom den illustrerar en hypotes som jag tycker mig få allt starkare belägg för när jag studerar samhällsdebatten. Hypotesen är att PK-ister ofta slirar i sina bedömningar och till och med förvränger sanningen. Det betyder inte att andra inte skulle ljuga. Alla ljuger. Hypotesen är bara att PK-ister verkar ha en särskild fallenhet för, eller kanske svagare spärrar mot, att skarva eller i varje fall uttrycka sig försåtligt.

Debatten började med att Lars Adaktusson, europarlamentariker för kristdemokraterna, krävde ett antal åtgärder för att den svenska staten åtminstone inte ska hjälpa islamistiska organisationer att sprida sin lära i Sverige. Till exempel, säger Adaktusson, måste det ekonomiska stödet till organisationer ”kopplade till Muslimska Brödraskapet och islamism” nu stoppas.

Adaktusson stödjer sig på den nyligen publicerade rapporten av docenten Aje Carlbom som utarbetats på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Huvudbudskapet i Carlboms rapport, som jag förstår det, sammanfattar han själv så här:

Ett dilemma med att ge MB-associerade organisationer möjlighet att utveckla sin verksamhet är att det innebär att staten (eller andra bidragsgivare) erbjuder skattemedel till en mindre grupp aktörer som sprider budskap som underminerar den dominerande värdegrunden i samhället. Värden som ifrågasätts av aktivister i MB-associerade organisationer rör yttrandefrihet i religionsfrågor, värdet av jämställdhet mellan kvinnor och män, synen på homosexualitet och sexuella minoriteter och även antisemitiska uttryck.

Muslimska Brödraskapet arbetar, efter vad jag tror mig ha förstått, för att ett land som Sverige på lång sikt ska bli muslimskt och styras av sharialagar och på kort sikt, som inledande steg, att det bildas shariastyrda mindre parallellsamhällen inom ramen för majoritetssamhället. Om detta är sant – och jag har inte hört någon hävda motsatsen – innebär det att Muslimska Brödraskapet har revolutionära ambitioner i bemärkelsen att det åstundar ett omvälvande systemskifte i Sverige.

Här ligger en gravad hund ty revolutionära ambitioner innebär inte nödvändigtvis att Muslimska Brödraskapet skulle vilja bruka våld för att nå sitt mål. I själva verket nöjer sig brödraskapet, vilket Carlbom understryker, med att använda vedertagna demokratiska metoder för sin kamp:

MB-associerade aktivister och organisationer i Europa verkar med andra ord arbeta politiskt på samma sätt och utifrån samma demokratiska premisser som vilken annan västerländsk rörelse som helst, exempelvis miljörörelsen eller kvinnorörelsen. Mig veterligen finns det alltså inga belägg för att aktivister med kopplingar till MB:s europeiska nätverk har varit inblandade i terror på europeiskt territorium.

Det är inte första gången en politisk rörelse prövat att göra revolution och systemskifte utan våld. Nazisterna genomförde ett framgångsrikt försök. Hitler använde demokratin för att komma till makten. Sedan kastade han masken och upphävde demokratin. I början av förra seklet hade flera marxistiska partier motsvarande ambitioner. För fem år sedan inträffade ett motsvarande försök i Egypten i regi av Muslimska Brödraskapet. Brödraskaparen Muhammed Mursi blev vald till president år 2012 som ett resultat av den arabiska våren. Egyptens ekonomi havererade och Mursi försökte kuppa igenom en ny konstitution byggd på islam. Då avsattes han av militären (vilket såklart inte var så demokratiskt, det heller).

Adaktusson argumenterar för att svenska staten åtminstone inte ska hjälpa sådana islamister på traven genom att finansiera deras organisationer och skolor. Rimligt, tycker jag. Skulle svenska staten på trettiotalet ha givit partistöd till det Nationalsocialistiska Förbundet?

Pär Granstedt, f d centerpartistisk riksdagsman och bland annat vice ordförande i Svenska FN-förbundet – en organisation som jag blivit mycket skeptisk till sedan jag av en händelse upptäckt vad den håller på med  – samt PK-ist av renaste vatten, om jag fattar rätt, har invändningar mot Adaktussons förslag. Granstedt ser Muslimska Brödraskapet ”som den kanske viktigaste och folkligt bäst förankrade demokratirörelsen i arabvärlden”. Granstedt tar avstånd från Adaktussons tes att ”Muslimska Brödraskapet står för och sprider extremism” eftersom brödraskapet inte är våldsbenäget.

Jag undrar om Granstedt och de övriga PK-ister som resonerar som han är i god tro. Kan den som inte vill slåss inte vara extremist ändå? Är det inte i varje fall lite extremt att vilja införa sharia i Sverige? Litar han på brödraskaparnas demokratiska sinnelag trots vad som hände i Egypten? Han stödjer sig på Carlboms rapport, men jag undrar om han läst innantill vad Carlbom faktiskt säger, till exempel det här:

Ett problem med MB-associerade organisationer är att de bidrar till att skapa politisk och social polarisering genom att ställa ett föreställt ”vi” (muslimer) mot ett föreställt ”dem” (icke-muslimer). Det är en identitetspolitisk strategi som ställer grupper mot varandra och därigenom har en negativ inverkan på demokratiska spelregler kring debatt av sakfrågor.

Granstedt erkänner att brödraskapet har ”en reaktionär familje- och kvinnosyn och inslag av homofobi”. Men det ska han greja med en ”tuff debatt”. Dessutom ska han ”reagera hårt mot alla försök att överskrida gränsen för vad som är tillåtligt i Sverige”. Är indragna bidrag för den sortens propaganda att reagera alltför hårt?

Jag har svårt att förstå hur man kan vara så naiv som Granstedt och hans meningsfränder. Hur ska detta förklaras? Har de någon dold agenda? I denna sörja slinter min förståelse av samtiden.

124 reaktioner på ”Är islamismen extremistisk?

 1. Jan Andersson skriver:

  Demokratin har vi redan släppt efter DÖ och det eviga mobbandet av SD. Och eftersom detta nu är accepterat så är det bara för de nedbrytande krafterna att gå vidare till nästa, snart accepterade åtgärd.

  Gillad av 23 personer

  • Björn G skriver:

   Nästa åtgärd blir kanske att få upp det till plats nummer 1.

   – En historisk milstolpe har nu passerats vad gäller språk i Sverige: Arabiska är numera Sveriges näst vanligaste modersmål.
   Det innebär att Finskan – som varit näst störst så länge som Sverige har existerat som nation – knuffas ner till plats nummer 3.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Man undrar väl bara när svenska barn skall tvingas lära sig detta läte?
    Så att Engelskan bara blir vårt andra utländska språk?

    Den dagen lär inte vara långt borta?
    Vi får ju inte kränka våra pensionsräddare…

    Är det det som kallas Integrering???

    Gilla

 2. A skriver:

  På tillräckligt kort sikt så vinner han på detta PE. I morgon är en annan dag. Jag tror det fungerar så att han har antagit vissa principer som han uppfattar som det enda rimliga. Detta har han bestämt sig för att stå för, fullt ut. Det får bära eller brista. Det kommer att brista, lika säkert som att solen går upp. Banalt, javisst.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

  • Björn G skriver:

   En känd amerikansk tv-predikant hävdar att ‘Gud’ har talat till honom med ett tydligt budskap: Du behöver ett nytt privatplan.
   Nu vädjar han till sin församling att skänka pengar, rapporterar USA Today.

   Med hjälp av planet kommer predikanten närmare både ‘Gud’ och sina församling, menar han
   .
   Kan det vara så att Pär Granstedt kommer närmare ‘sin församling (Svenska FN-förbundet )’ genom uttalandena och han önskar att svenska folket skall skänka pengar.

   Gillad av 1 person

  • Hans Högqvist skriver:

   Islam är ett steg värre än Nazismen och ska förbjudas.
   Många muslimer är sekulariserade och motsätter sig starkt Muslimska Brödraskapets agenda att införa sharia lagar.
   Det inflytande som det sunnimuslimska ( shiamuslimer har närmast noll inflytande!) MB har fått inom en del partier (främst S) i Sverige är skrämmande. Den uttalade strategin är att infiltrera nya områden med små steg, tänk böneutrop, för att slutligen ta över med svärdet – underkasta dig eller dö..
   Islam betyder ”underkastelse” i översättning.

   Ayaan Hirsi Ali höll en utmärkt föreläsning på Yale university 2014 som jag rekommenderar: https://www.youtube.com/watch?v=RcWjbZmBIBo
   1:30 inklusive frågestund.

   Gillad av 9 personer

   • MartinA skriver:

    Det är. varken islam eller nazism som förstört Sverige och dömt svenskarna till att upphöra som etnisk grupp. Det är socialdemokratin och liberalismen och individualismen. Låt vara att socialdemokrati och nazism är snarlika. Men oavsett så kallade sig den korporativa centralistiska välfärdsstaten för ”Socialdemokrati” när den bröt ner det svenska folkets förmåga till samhörighet och lojalitet.

    Gillad av 3 personer

   • Jvk skriver:

    @MartinA, det blir lätt en massa etiketter, skuldfrågan är en sak, vad som är problemet idag en annan. Men finns det en etikett på det du företräder, mitt minne kanske sviker mig, du har tidigare varit vänlig att dela länkar osv?

    Gilla

   • Elisabeth skriver:

    Hans, jag kan glädja dig och andra med att än finns det hopp för väst i allafall. Danmark har precis klubbat igenom lag som förbjuder ansiktstäckande klädsel, burqa och niqab, offentligt. Underbart, Danmark visar vägen. Liknande lag finns i Österrike, Belgien och Frankrike. I och för sig verkar det inte hjälpa så mycket i sistnämnda land.Men i Danmark brukar det bli tuffa tag.
    https://www.sydsvenskan.se/2018-05-31/danmark-klubbade-forbud-mot-burka

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    De som har mest anledning att känna sig omedelbart hotade av islamisterna är de sekulariserade muslimerna. De borde alltså för oss andra fungera som kanariefågeln i gruvan. Dem som vi ska lyssna på först.

    Gillad av 1 person

   • Hans Högqvist skriver:

    Muslimer som ”tar koranen på allvar” vill oftast inte vara vän med någon som inte är troende muslim. Jag har bott i Östafrika där det är många religioner som lever huvudsakligen i fred.
    En muslimsk man kan till och med vara gift med en Katolsk kvinna och även gå på Katolsk mässa för att ta ett exempel. Jag har djupt troende muslimska vänner och de mycket vanligare ytligt troende muslimerna som jag tagit några öl med vid många tillfällen, även i Malmö.
    Östafrikaner, så som många andra folk, vill gärna ha en tro på högre makt eller makter och omfattar utan problem flera åskådningar, de är alltså flexibla till skillnad från européer och araber som verkar behöva fasta ramar – vilket är en del av anledningen att jag trivs i Östafrika.
    Östafrikanernas förkoloniala trosuppfattningar ligger fortfarande som grund, åtminstone i det avlägsna området där jag bott och fortfarande har nära kontakt med.
    Jag känner också några få sekulära muslimer i Sverige, men de flesta muslimska föräldrarna till mina yngre barn vill inte ha kontakt med mig och vill inte heller att deras barn ska leka med mina barn utanför skoltiden vilket ibland skapat tårflöde och sorg hos barnen.
    Jag hoppas detta förklarar min inställning som alltså är erfarenhetsbaserad.

    Gillad av 1 person

 3. J.G skriver:

  Svenska FN förbundet är en muslimsk stödorganisation. Så den är inget att lyssna på om man värnar mänskliga rättigheter.

  Du brukar gilla att gå till botten med saker. Kanske du skulle tycka det var intressant att även undersöka hur det här ligger till?

  Gillad av 2 personer

 4. Werner Von Winkelbaum skriver:

  What assurance do we have that the Brotherhood will not follow the dictum, sarcastically summarized by the great scholar Bernard Lewis, as ”one man, one vote, one time”?

  Werner

  Gillad av 5 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Det som är svårt att förstå är hur vänsterfolket vågar liera sig med islam. Även om de strävar efter samma sorts samhälle med totalitär styrning, så borde skillnaderna i livsstil ändå vara omöjliga att bortse från.
  Tror vänsterkvinnor att de skulle kunna få behålla sin självständighet i ett islamskt samhälle? Fick kvinnorna i Iran göra det efter -79? Nej, knappast. Hur blir det i Turkiet?

  Tror vänsterfolk att man skulle tillåtas vara med och styra, om islam hade en dominerande ställning? Kanske de är så skrämmande naiva.

  Att S har importerat blivande röstboskap i o m massinvandring från MÖ och Afrika, det såklart. Och att man medvetet offrat svensk ekonomi och social trygghet för att säkra sin makt på det sättet, är ju också uppenbart. Men man glömde att säkra sina gamla svenska väljargrupper. Som nu går till SD o åt alla håll. Mycket bra för oss som inte delar sossarnas syn på samhället. Låt S implodera.

  Ännu mindre delar jag islams syn på samhället. Och det våld och den brottslighet som nu frodas i kölvattnet av muslimsk invandring, är tillräckligt skrämmande ihop med (den fredliga) infiltreringen av islam i alla delar av samhället. Med hjälp av S, samarbetsavtal och många miljoner i årliga bidrag.

  Islams lära är extremistisk i sig med herrefolkskultur och kvinnoförtryck och antisemitism och förbud mot att lämna islam osv osv. Jihadistdåd och terrorism sker i namn av koranen.

  Det finns hur mycket som helst att göra för att försöka rädda Sverige som ett fritt land med demokrati och jämställdhet och sekularitet.
  En första enkel åtgärd är att dra in alla bidrag till vuxen föreningar och trossamfund och lägga ner vidhäftade myndigheter, ex SIDA, SST, MUCF…
  Och dra in bidrag och välfärdsförmåner till asylsökande och nyanlända. Och sprida information om detta i dessa regioner. Sluta locka hit folk och starta återvandring. Stoppa anhöriginvandring och bidra till återförening i hemlandet. Det viktigaste är att ta bort pengar och försörjning som pullfaktor.

  Follow the money.

  Gillad av 27 personer

  • Björn skriver:

   Läste att EU-parlamentarikern F. Federley(C) anser att det ska vara ”god ansvarsfördelning av migranter mellan EU:s länder”! SAMTIDIGT ska ”fri rörlighet” råda! Jag får inte ihop det!!! Givetvis dras de flesta snabbt till ”magneten” Sverige, som hela tiden lockar och ”övertrumfar” alla andra länder, med gratiserbjudanden och slogans typ ”EU:s bästa och ovillkorade förmåner i livets alla skeden” och ”Särskilt välkomna är muslimer från MENA” !

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Federley är en mycket farlig centerpartistisk knäppgök, som förmodligen har betydligt större inflytande över vår svenska tillvaro, än nån av oss andra här på DGS har…..

    Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    En av många knäppgökar som samlats i Centerpartiet…
    Om jag inte tar fel är han homo?

    Det borde sända högljudda varningssignaler,
    till allt samarbete med Islam och anti-sionisterna där…

    Gilla

  • Björn G skriver:

   ”Och att man medvetet offrat svensk ekonomi och social trygghet för att säkra sin makt på det sättet, är ju också uppenbart.”

   Jaha, nu har det även blivit uppenbart även för SVT att (prognosen visar att) flyktinginvandringen både på LÅNG och kort sikt är en KOSTNAD för Sveriges offentliga finanser.
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-eso-rapport-flyktinginvandring-en-kostnad-for-sverige

   Vad var det vi sa???????

   Gillad av 2 personer

 6. Alf skriver:

  Vi tenderar att döma andra efter deras handlingar, men dömer oss själva efter våra intentioner.

  Hur vore det om vi fokuserade lite mer på det ursprungliga problemet, och inte bara stirrar på alla sekundära problem som sedan uppstår.

  Det går att oändligt teoretisera om de psykologiska, sociologiska och ekonomiska orsakerna till alla konflikter i samhället, men vi talar aldrig om den första orsaken till alla konflikter.

  Alla statliga abstrakta spetsfundigheter är utformade för att dölja, snarare än att avslöja.

  Vi kan bara rikta tvång mot utlänningar eftersom vi först riktar tvång mot inhemska medborgare.

  Utan beskattning, kan detta tvång inte finnas.

  Utan regering, kan det inte finnas någon beskattning.

  Således är regeringar den första orsaken till alla konfliker. Alla vill till statsmaktens styrspakar, för att plundra och härska över alla andra.

  Ett samhälle baserat på lögner, tvång och plundring, lockar till sig fler, andra plundrare. Som på samma sätt och med samma metoder kommer att börja plundra själva.

  Sanningen är att vi innerst inne vet att om vi drar ut denna tråd ur väven av lögner, att tvång mot landets medborgare är roten till alla konflikter, så kommer många andra trådar också att avslöjas.

  Gillad av 4 personer

 7. Underdog skriver:

  De är inte kloka och har inget lärt av historien. ”De flesta muslimer är inte extrema”. Nej. Och på sommaren 1917 var de flesta ryssar inte bolsjeviker heller. Och 1932 var de flesta tyskar inte nazister heller. Hjälpte det? Det är ideologin som är problemet. Därtill; de intoleranta fundamentalisterna vinner alltid över de toleranta i mittfåran. Det ligger i toleransens natur. Därför är hårt motstånd det enda som någonsin kan fungera för att stoppa fundamentalister.

  Gillad av 27 personer

  • Elisabeth skriver:

   Instämmer, Underdog. Mohamed Omar skriver i en artikel idag: ” Om du inte vill att din dotter ska bära hijab ska du inte tala väl om hijaben, om du inte vill att dina barn ska fasta i Ramadan ska du inte tala väl om Ramadan, om du inte vill leva i mångkultur ska du inte tala väl om mångkulturen”. Jag tycker att det är en lysande uppmaning till svenska folket. Fundamentalisterna måste stoppas.

   Gillad av 9 personer

  • Jvk skriver:

   Denna enkla poäng glöms alltid bort, om inte de snälla går samman mot den jävliga dominanta mobbaren jag då kommer han eller hon att styra, den som är villig att gå längst och vara mest aggressiv styr ju nästan alltid.

   Gillad av 7 personer

  • ericr45 skriver:

   ”Join the Winner”?
   Alla vill vara på den segrande sidan, den som för tillfället ser ut at ha vind i seglen?

   Gilla

  • plq017 skriver:

   Och verktyget för att stoppa islams framfart i våra länder ligger fullt synligt, och ändå gör vi inget.
   Islam förespråkar folkmord, i första hand på judar. Varför vara restriktiva mot 300 män i likadana skjortor, och sedan välkomna muslimska brödraskapet som predikar att det är en plikt att utrota judar i synnerhet, och alla andra ickemuslimer.
   Är inte alla uppmaningar till folkmord oacceptabla? Kanske rent av straffbara?

   Gillad av 5 personer

  • Björn G skriver:

   Islam påbjuder ju dödsstraff för ”brottet” att lämna islam, men ”det gäller inte i Sverige 2018” säger en imam.
   De hemska berättelser om muslimskt förtryck i Sveriges ‘utanförskapsområden’ ska vi uppfatta som extremism säger han vidare, och inte något som är det verkliga islam.

   Skall vi nöja oss med dessa förklaringar?

   Vi kanske tycker att berättelserna ur ‘Tusen och en Natt’ har större sanningshalt än detta!

   Gillad av 3 personer

  • Björn skriver:

   Som sagt, det råder ingen som helst tvekan om vilken sida de ”icke extrema muslimerna” väljer i ett ”skarpt läge”, där de tvingas ta ställning!

   Gillad av 4 personer

   • Jvk skriver:

    Jo, de stora muslimska demonstrationerna efter terrordåd som det mot Charlie Hebdo lyser med sin frånvaro, likaså demonstrationer till förmån för Lars Vilks eller Salman Rushdie. Denna stora majoritet av sekulära och moderata muslimer verkar iallafall inte gilla att visa vad de tycker, eller, så tycker de i väsentliga frågor precis samma som de som brukar kallas extremister? Skillnaden är irrelevant för mig hur som helst.

    Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Är det här inte snarare bara uttryck för längre trender? Effekten av att förstöra ett folks förmåga att hävda sitt kollektiva egenintresse blir att utlänningar krossar dem och tar över deras resurser och att de upphör att existera. Hade det inte varit stridbara skaror från MÖ med en konservativ kultur hade det varit något annat.
   Ingen kommer gå i strid för att försvara vad Sverige blivit. Så de enda som kommer använda de hårdhandskar du efterfrågar är det etablissemang som orsakat problemen. För att få fortsätta att plundra och trycka ner svenskarna. Tills ingenting finns kvar.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    När vi erkänner vad verkligheten är så kan vi ta våra mått och steg för att kunna möta den med tillförsikt. Det goda livet och den ljusa framtiden finns alltid, för den som är redo att anpassa sig.
    Se på anebaptisternas historia? Deras fantastiska segertåg i USA? Och deras katastrofala handlingar i Europa?

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det behövs inte att vanliga männsikor konverterar till den ena eller andra sidan. Själva våldet utövas bara av ett fåtal.

   Det räcker med att att det finns en liten, hårdför kärna för att hålla en hel nation i schack. Förmodligen räcker det med 1-2 % . Det visar exemplen från historien.

   De intoleranta behöver bara de tolerantas passivitet och benägenhet att lyda order (särskilt om det finns fysiska hot hängande mot de olydiga).

   Gilla

 8. Jvk skriver:

  Ja du Patrik, jag tror inte din förståelse slinter men du kämpar fortfarande med den fundamentala insikten:

  De vill ha det så här.

  Jag föreslår detta: lek med antagandet att de vill ha det så här en vecka, och se om det inte öppnar dörrar till ny analys och nya åtgärder. Om inget vettigt hänt efter en vecka så kan du gå tillbaka till din förvirring.

  Jag är också glad att du börjar komme till insikt om att pk-isterna helt enkelt ljuger mer än vi, det är deras metod, jag kan inte förstå att detta inte analyseras mer, konservatism exempelvis bygger ju på att betrakta verkligheten och söka bevara det som är bra, då duger det inte att som princip ljuga, är man identitär så fokuserar man på etniska och kulturella skillnader och även där måste man ju gräva i verkligheten och den mänskliga naturen (på ett för många obehagligt sätt), men alla ”socialister”, eller pk-ister, eller andra vänsterfolk, hela deras världsbild, liksom exempelvis muslimernas, bygger på utopiska ideologier om vad som borde vara, och postmodernisterna vässade ett mycket skarpt vapen som tilltalar en viss människotyp, nämligen de som har väsentliga personliga moraliska tillkortakommanden, och inte kan erkänna det för sig själv. Hycklande perversa lögnare dras tydligen i hög grad till postmodernismen. Därmed så ljuger pk-ister mer, helt enkelt, varför skulle de annars peka finger så mycket mot Trump, den som nämnde’t han klämde’t? Jonathan Haidts forskning kullkastas till stor del av det jag skriver, för hans premiss är att konservativa och vänsterfolk är lika ärliga när de svarar på frågor så i hans undersökningar så framstår det som de är mer ”öppna” och empatiska osv. Jag tror helt enkelt det är fel, när jag betraktar vänsterns och pk-isternas främsta företrädare så ser jag inga bra människor, inga empatiska människor, utan det jag ser är ljugande hycklare, först och främst. Så Haidts forskning vilar på felaktiga premisser vilket lett till mätfel, inte förvånande då han ju själv är vänster:

  Gillad av 9 personer

   • Jvk skriver:

    Ja, vi ligger möjligen i en hörna men inte den som den kartan visar, jag vill minnas att vi ligger högt på individualism, helt oförståeligt när man observerar den närmast paniska konformismen runt pk för den stora massan. Att man inte låter sin gamla mamma bo bos sig betyder inte att man är individualist, bara att man är ensam och följer sossarnas diktum om att staten sköter allt.

    Gillad av 3 personer

 9. Aurora skriver:

  Ja, det ät nog svårt att förstå Gransedts agenda. Lika svårt att förstå som att Fi vänden hederskulturdrabbade flickor ryggen. Många har frågat sig vilken agenda har pk-aktörer,-politiker. En 7-klövet som drivit en vansinnespolitik mot allt sunt förnuft, och majoriret av folkvilja, i det enda syftet att förhindra SD-förslag. Eller? Vilket Sverige vill man ha?

  Gillad av 2 personer

  • Anonym skriver:

   Instämmer att det är svårt att förstå att Fi vänder hederskulturdrabbade flickor ryggen. Handlar det djupast sett om en fientlighet mot vårt västerländska samhälle? Eftersom det bara är västerländska män som feministerna kritiserar. Önskar alla feminister skulle läsa boken ”Bakom varje fönster bor ett hjärta” av Soheila Fors. Där får man en bild inifrån av vad en kultur med VERKLIGT kvinnoförtryck innebär.

   Gillad av 1 person

 10. Jvk skriver:

  Off-topic, men jag hörde att svaren till nationella provet i sjätte klass läckt ut, så min bekants dotter hade alla rätt.., vad lär man sina barn i denna situation, fuska inte och bli den enda i klassen med fel på provet? Hur jävla dumma är de som håller i detta? I mina barns klasser så ges prov på iPad över flera dagar, eleverna tar då foton på frågorna och tar hem och frågar mamma och pappa.

  Gillad av 2 personer

 11. Mangan skriver:

  Tuff debatt ja… Hur vinner man en debatt i en sakfråga mot någon som säger sig ha självaste Gud på sin sida?
  –Gud vet bäst och har alltid rätt, oavsett vad människor må tycka.

  Då blir man tvungen att gå på djupet med argument mot islam som religion. Det kommer i alla fall Granstedt inte göra.

  Gillad av 1 person

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Huvudfrågan är vad är det som gör islamismen populär? Varför finns det kvinnor som uppenbarligen föredrar att ge upp sin frihet och sina rättigheter? Var ligger det attraktiva att var mer eller mindre inlåst tillsammans med mannens bihustrur med huvudsyftet att producera barn? Vad är det som gör att även landets stridbara feminister tycker detta är i sin ordning?
  Om det råkar finnas en stridbar feminist bland bloggens läsare vore jag tacksam för en förklaring.

  Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    När jag sa till min tjej, att det finns de som inget hellre vill än att ge mig total makt över dej. Alltså ingen annan difus, utan jag ska få denna makt. Du ska hamna helt i mina händer och mitt godtycke.
    Så tyckte jag att det tog en viss skruv.. De har inte tänkt på hur det kommer att gå till helt enkelt, de tror inte det kan hända. De har inte med egna ögon sett hur makten glider ur ens händer. De leker med mycket mer än eld, utan att ha en aning.

    Mvh A

    Gillad av 6 personer

  • Non serviam! skriver:

   Vänstern hatar det traditionella Väst mer än någonting annat. För dem är islam en efterlängtad allierad i det förstörelsearbete som de igångsatt.

   Feministerna kommer att bli de första att underkasta sig de nya herrarna om islam segrar i Väst.

   Och detta är egentligen en naturlig ordning; kvinnor ger sig åt de starkaste (segrande) männen. Enda räddningen för oss västerländska män är att överge jämlikhetstanken och övriga ”progressiva” villfarelser. Dagens samhälle är bortom all räddning, ju fortare ni inser det desto bättre.

   Gillad av 6 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Jordan Peterson, som är en världsbeömd klinisk psykolog, ”intervjuas” här av en skarp brittisk journalissa om manligt och kvinnligt. The lobster theory kommer upp….

    Gilla

 13. Helen skriver:

  Våra extrema svenska sjukvårdsköer, som inte bara plågar akutvården, har inte med pengar att göra. Det är inte billigare att plåstra om någon efter åtta timmar än efter en halvtimme. Det är en ren organisationsfråga. Efter nästan nio år som statistiker i sjukvårdsbyråkratin vet jag var skon klämmer. Sjukvården har drabbats av ”byråkratiinfarkt”.

  Alla läkare klagar över den tid blanketterna och mötena tar, dvs att vara byråkratin till lags.

  Faktum är att det nu finns fler administratörer än läkare, som Läkartidningen rapporterade 29 maj. Denna armé av projektledare, informatörer, dataspecialister, statistiker och andra byråkrater består visserligen oftast av kompetenta yrkesmän och -kvinnor. Men vad hjälper det, när de befinner sig på ljusårs avstånd från vårdens vardag, trots att de har avgörande inflytande över den? De välmenta projekten sväller utan att korrigeras av verkligheten.

  https://nyheteridag.se/oskar-hagberg-sjukvardens-byrakrati-gar-ut-over-patienterna/

  Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   …och lyssna gärna på drygt fyra minuter Brigitte Gabriel som förklarar hur MB arbetsr systemstiskt för att förstöra väst från insidan.

   I en annan video som jag inte hittar nu, förklarar hon hur MB instruerar sina anhängare att använda signalord som ”diversity”, ”islamophobia” m.m.

   Så det är inte ”vänstern” eller ”liberaler” som uppfunnit dessa ord, utan MB.

   Gillad av 3 personer

   • Jvk skriver:

    Det jag inte kan förstå det är att folk är så lättledda så när vänstern uppfinner ett nytt ord för att förvränga verkligheten, som ”islamism” så anammar alla det okritiskt. Det finns bara islam, och muslimer, fråga profeten, eller är vissa muslimismer? Islamism som begrepp är uppfunnet för att kunna skära bort passande mängd av islam för att sälja huvudprodukten, precis som ”våldsbejakande islamism” är ytterligare ett steg på denna skala. I Saudiarabien så hugger man huvudet av folk offentligt, pryglar kvinnor och steningar förekommer i många muslimska länder, homosexuella hängs osv, och vi köper att det finns en delmängd som kan skäras ut som inte är våldsam? Detta land tillåts finansiera moskeér i Sverige. Vi är barn av Staffan och Bengt, Hajk osv, vi kan inte föreställa oss att stora delar av jordens befolkning inte alls har samma förhållande till våld och döden som vi, ta japanerna, för inte länge sedan så bar man ut gamla för att dö på bergen om de var en belastning, och man utvecklade mycket teknik för att dö på rätt sätt, en krigare betraktar sig redan som död.

    Våga vägra vänsterns ordlekar.

    Gillad av 7 personer

   • olle reimers skriver:

    JVK; jag har samma grundinställning som du när det gäller ”islam” och ”islamism”.

    Däremot har jag upptäckt att islamism är ett användbart ord på ett annat sätt. Utgångspunkten är att de allra flesta muslimer, precis som alla medborgare i länder med repressiva styren, inte själva är våldsbenägna. De har bara haft oturen att födas in i dessa samhällen.

    För min del anser jag att man kan använda begreppet ”islamist” eller ”islamism” som synonymt till ”aktivist” respektive ”aktivism” för dem som i olika sammanhang verkar för spridningen av islam.

    Vi måste förutsätta att de som sprider läran också är medvetna om innehållet och faktiskt vill att även de mest drakoniska reglerna ska tillämpas när skriften påbjuder det.

    Anledningen till att det är bra att använda begreppet på det sättet är att man undviker apologeternas motargument om att de vanliga muslimerna är fredliga.

    Precis som du säger: det är läran islam saken handlar om och dem som vill aktivt tillämpa läran. Det handlar inte om den vanlige indonesiern eller egyptiern som bara vill leva i fred men som är underkastad islams vidriga ok.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Precis, Olle. Det är dessutom vi konservativa plugghästar som bäst behärskar språket och de kulturella koderna (åtminstone de mer djupliggande). Det skall vi utnyttja. Vi kan dribbla bort vänstern med bättre ordlekar, det är inte där problemet ligger, utan som JVK påpekar i att vi är för återhållsamma och hjälpsamma gentemot vänstern och accepterar deras uppenbara glidningar och spacklar över deras tillkortakommanden för att vi är så empatiska och altrustiska. Jag håller med om ordparet ”muslim/islamist”. Det ena är i Sverige förbjudet. Det får man tänka, men inte säga. Vi har ett esoteriskt/exoteriskt par.

    Gilla

   • Jvk skriver:

    @olle det är precis det jag vänder mig emot, din användning av ordet för den öppnar dörren för att det går att leva med islam. Det är exakt där pk-gränsen går idag.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    JVK, du måste skilja mellan esoterik och exoterik. Du måste använda de verktyg det sociala spelet erbjuder. Om du kommer till makten för att bekämpa islamismen, kommer dina åtgärder att rikta sig mot islam — det ligger ju redan färdigpaketerat i din övertygelse att ingen skillnad finns. Om islam och islamism är detsamma, varför inte använda det ena ordet lika väl som det andra?

    (Skulle man i en debatt bli konfronterad med att man ”äjjänklijjen” menar islam när man säger islamism, skall man bara fortsätta att breda på om hur vidrig islamismen är, vilket skamliga nidingsdåd den är ansvarig för och fråga om personen i fråga verkligen vill ha det så.)

    Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Diskussionen är enklare än så:

  Inga muslimer = inga problem med islam
  Muslimer = problem

  Vi har över tjugo års empiri. Med muslimer kommer islamisering. Med detta kommer rån, våldtäkter, mord, förföljelser, trakasserier och förtryck – och till sist folkmord.

  Man måste fråga sig om svensken hellre blir underkuvad, sokratiserad och slutligen utrotad hellre än han blir kallad ‘rasist’ för att han inte vill att hans land skall bli en muslimsk arabstat.

  Men du har ett val.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 11 personer

 15. Elof H skriver:

  Finns det något parti som helt vill förbjuda offentligt stöd till ”civilsamhället” så har de min röst. För att få ett framgångsrikt och fritt samhälle så är det extremt viktigt att separera näringsliv (det offentliga skall inte äga företag), civilsamhälle (det offentliga skall inte finansiera) och det offentliga.

  Gillad av 10 personer

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Det här var ett ovanligt svårt ämne. Du skriver i förbifarten att staten inte borde ha betalat partistöd till Nationalsocialistiska Förbundet. Hur skulle den ha kunnat undvika det? Genom att låta Dagens Nyheter berätta vilka partier som är godkända och som efterlever Värdegrunden? Det är ju precis den här typen av överstyrning som är så farlig och skulle det ha funnits minsta möjlighet att dra in SDs partistöd så hade det säkert skett. Därmed hade demokratins haveri varit ett faktum och sovjetsamhällets principer hade tagit över.

  Om MB hade varit ett riktigt parti i Sverige så funnes ingen annan möjlighet än att ge dem samma möjligheter som andra partier. Samma sak gäller de statsbidrag som de kan tänkas få. Om staten ska börja värdera Värdegrunden i olika organisationer är vi strax mycket illa ute. Tänk om man bara skulle belöna organisationer som hade socialdemokratisk värdegrund?

  Det finns två lösningar ur det här. Den ena är att se till att staten generellt är mycket restriktiv med bidrag till såväl partier som organisationer, något som sannolikt är bra ur många synpunkter förutom att det sparar skattepengar. Då kan man slippa betala något till MB.

  Men även om MB inte får skattemedel så kan de förstås verka ändå om än lite mindre effektivt. Det är omöjligt att göra något åt i en demokrati och att försöka det skulle potentiellt kunna vara katastrofalt.

  Därmed är vi inne på den andra lösningen som är den enda egentliga lösningen. Det är att se till att det finns så få personer i landet som skulle kunna attraheras av organisationer som MB så att det inte kan utgöra något större problem. Det är där vi en gång var och dit vi måste komma igen. Annars reduceras vårt land på sikt till en geografisk ort.

  Gillad av 8 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag instämmer man måste ta bort alla bidrag till organisationer av den aktuella typen. Det går inte att i domstol hålla på att förhandla om i vilken utsträckning de är anti-demokratiska med mera. Eller kanske om de har den rätta Värdegrunden. Denna typ av bidrag kanske var oproblematiska i detta avseende under en tid då nära nog alla delade samma grundläggande värderingar. Så är inte längre fallet.

   Det som sagt också finnas andra goda skäl att avskaffa bidragen, t ex för att skilja på stat och civilsamhälle.

   Gillad av 2 personer

 17. MartinA skriver:

  Om islamistiska grupper ej får samma föreningsbidrag som andra föreningar bör dess medlemmar få motsvarande skatterabatt. Det blir ju löjligt att argumentera för att upphäva alla medborgares likhet inför lagen med hänvisning till att de agerar systemhotande. När systemets grund är alla medborgares likhet inför lagen. P-E och Adaktusson har inkluderat sig själva i systemhoten genom att göra argumentet. Ni har då inga principer, ni har då reducerat er själva till bara ytterligare ett par byrackor i det stora hundslagsmålet om det ruttnande köttstycket.

  Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Jag är enig med dig JVK. Islam har en direkt order till muslimer från Allah att hela världen ska underkastas Allah, islamiseras.
    De har lyckats bra i Nordafrika och österut från Mellanöstern och nu är det tredje (?) försöket med Europa. Utan drakoniska åtgärder från de Europeiska folken kommer Västeuropa att vara helt islamiserat inom några årtionden.
    De Östeuropeiska folken och deras ledare förstår vad det handlar om, det kollektiva minnet fungerar tydligen där.

    Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    MartinA, jag kan nog inte reda ut det kort, men jag ser principer som fungerande innanför vissa system under en viss tid, men allt är approximationer. Du har nog funnit en som håller över tid, evolutionen (även om jag inte helt förstått hur du tänker dig ett Darwin-samhälle) och pk-isterna också och muslimerna, absoluta sanningar som i deras fall leder till total underkastelse. Mina principer om frihet fungerar endast bland en grupp av någorlunda likasinnade, dessa måste skyddas med en gräns och militär. När någon då släppt in en annan grupp i en akt av förräderi som inte alls delar mina principer så är det som att vara i krig och exempelvis religionsfrihet eller andra regler om likhet inför lagen fungerar inte längre.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    @HH
    Oook, så i islams fall så tänker du kasta ut de principiella grunderna för nuvaranda samhälle genom fönstret. Varför? Och vilken är nästa grupp som du tänker göra ett ”undantag” för i din maktfullkomlighet? Å vems vägnar agerar du? Med vilken rätt?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Intolerans gentemot intoleransen är rätt och riktigt, men ganska svårt. Dumma människor kan lätt luras när det gäller klassificeringen, se alla anklagelser mot den klassiska liberalismen och konservatismen om ”rasism” och ”nazism”. Men bidrag till vem det vara månde är i sig redan korruption. Hittills har vi inte haft så stora problem, och i en övergångsfas måste bidragen till direkt samhällsomstörtande föreningar och organisationer strykas först, jag tror att det är det JVK menar, men på sikt måste alla strykas, för det är ur systemet med statsbidrag till ögonskenligen välgörande organisationer som acceptansen av och stödet till samhällsomstörtande organisationer knytna till SAP, LO, C och MB har uppstått.

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Bernbidraget bör slopas helt i nuvarande form och ersättas av höjt grundavdrag till småbarnsföräldrar. Som då får lite mindre skatt båda två. Om de arbetar. Annars ingenting.
   MEDborgerlig samling föreslår annars slopat flerbarnstillägg har jag för mig.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Hur ställde ni er alla i debatten om allmän välfärd contra behovsstyrd på sextio- och sjuttiotalen? Barnbidraget är ju den främsta exponenten för allmän välfärd, alla skall få det oavsett hur mycket (inte hur lite) man ”tjänar”. Borgerligheten, som då ännu fanns, ville ha bidrag bara till fattiga (och självklart bara till medborgare och självklart ville den inte ge medborgarskap till kreti och pleti).

    Gilla

 18. Hovs_hällar skriver:

  Granstedt ljuger helt enkelt, fast på ett försåtligt vis så att det är svårt att sätta fingret på exakt var lögnen sitter. Snarare blir det en kedja av halvlögner som leder allt längre bort från sanningen. Typiskt för medlemmar o PK-sekten för övrigt.

  Ungefär som att debattera med folk som förnekar den naturvetenskapliga förklaringen på jordens uppkomst, och stöder sig på en mångordig ordmassa av bortförklaringar.

  Eller som i historien om gossen som blev tillsagd att ta itu med läxorna: ”Jag har inga läxor — och förresten kan jag dom redan — och förresten kan jag göra dom på lunchrasten…”

  I sakfrågan: Att påstå att en organisation, vars mål är att förstöra vårt samhälle, förtjänar bidrag av våra skattemedel för detta syfte, är så uppenbart absurt att det inte borde ens diskuteras.

  Gillad av 7 personer

 19. Vaknauppnu skriver:

  Märkligt den videon ”favorit i repris” är RASISM STÄMPLAD och går inte att dela.
  Horribelt man får inte informera om Islams syfte med att komma till Europa fast Muslimerna själva är totalt öppna med detta. Vi har trojaner inne i våra länder och våra regeringar mörkar och tillåter att VI skall tystas för att bereda marken för islam Sharia och total underkastelse. Vem rösta in dessa folk & landsförädare i kommande val? De skall ställas till svars tillsammans med detta pack. Fatta att det är ett folkbyte de är ute efter, de har ingått oheliga allianser med djävulen själv.

  Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   Fler och fler videos som får ”restriktioner” nu.
   Gå t.ex. in på YouTubekanalen This is Europa och du kan konstatera att många av deras videos är belagda med dessa restriktioner. Samma med kanalen You Kipper m.fl.
   KRÄNKTA människor organiserar sig och massanmäler när de hittar sådant de vill förbjuda.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Har du prøvd å google ‘Walid al-Kubaisi’? Det er Walid som har laget filmen. Jeg vet at jeg har sett den tidligere på YouTube. I så fall har du en link du kan videresende til andre. Prøv det!

   Walid er for øvrig aktiv blant sekulære muslimer i Norge, og er en moralsk støtte for mange. Han har skrevet flere bøker – bl.a. ”Min tro – din myte, og har fast spalte i avisen ”Dag og Tid”.

   (PS. Det er ikke NRK som har stått bak filmen, men TV2. Det ble et voldsomt styr etter visningen – venstresiden og mange muslimer skjelte og smelte slik de har for vane. Siden var det fortielse, typisk. Men vi andre og mange frisinnede muslimer setter stor pris på Walid for hans ærlighet og mot.)

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Vakna upp –
   Det var vel her jeg skrev…
   PS. Jeg har sjekket nå – gå inn på YouTube og søk ”Walid al-Kubaisi”, da finner du denne filmen og div. intervjuer som kan deles. Ved søk på Google ligger ting som Walid har skrevet, pluss diverse annet.

   Gilla

 20. Willy Lindqvist skriver:

  Åtskilliga politiker stödjer sig på islamska röster. Per Granqvist förefaller vara en av dem. Islam har framgångsrikt infiltrerat politiska organisationer i Sverige. Och de politiker som sålt sig till dem får förr eller senare betala för deras stöd.

  Gillad av 2 personer

 21. Lilla fröken PK skriver:

  Ett problem är att ideologin islam seglar under radarn som religion. Och religionsfrihet är ju SÅ viktigt att slå vakt om. Varför det, kan man fråga sig. Jo, för det har självaste FN bestämt, och i Sverige har FN motsvarande prestige som Mohammed har för mohamedanerna. Vanföreställningar och tron på sagor är inte mera aktningsvärda för att de är religiösa.
  Dessutom försöker man förminska problemen genom hårklyverier som att skilja mellan islam och islamism, när båda så klart är grenar på samma träd.
  Eller att påpeka att ALLA muslimer minsann inte är våldsbenägna och att terrordåd utförs av mentalt störda ensamvargar, som blivit radikaliserade eftersom de mötts av rasism och homofobi ( och har en taskig socioekonomisk bakgrund)

  Gillad av 7 personer

  • Jvk skriver:

   jo, precis en klen tröst för den lemlästade flickan i Stockholm att inte alla muslimer är våldsamma, eller de mördade på Ariana Grande konserten, eller på Bataclan eller i Londons tunnelbana. Lars Vilks kanske skall ta ett glas vin och luta sig tillbaka nästa gång han ser någon i trädgården med bensin och tänka: inte alla muslimer är ju våldsamma.

   Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Det är islam som är problemet, det håller jag verkligen med om. En förfärlig intolerant politisk ideologi som använder religion som kraftfullt verktyg att styra folk med. Bör inte klassas som religion här.

   Mycket lik nazism och kommunism med våldsbejakande människofientlighet och totalitär världsmakt som mål. Men med tre tillägg: nummer ett är kvinnoförakt/förtryck, de egna kvinnorna är boskap och icke-muslimska kvinnor är horor, och nummer två är den religiösa biten som ger mäktig samhörighet för männen och reglerar tillvaron så man inte behöver, inte får, tänka själv. Och sist det som brukar utmärka en sekt: man får inte lämna religionen och man får inte ifrågasätta tron eller ledarna.

   Islam i Sverige måste granskas och ideologin måste visas upp i all sin vidrighet. För hela folket.
   Och vi måste stötta sekulära muslimer och dem som vill hoppa av.

   Gillad av 5 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Patriks hypotes är att PK-ister ofta eller oftare ljuger. Utan tvekan är det så, men hur förklara det? Det tjänar inget till att försöka loda individers psyke, personlighet och drivkrafter. Psyket är en myrstack och en härva och de flesta känner inte ens sig själva. Vi ljuger regelmässigt för oss själva och för andra, men somliga ägnar sig ändå åt ärlig introspektion och strävar efter att utforska och hantera även den yttre verkligheten.

  Kanske kan vi placera lögnspektret i mitten av en triangel, för ljugandet verkar tjäna tre olika sidor:
  ekonomi (pengar, status, makt),
  psykologi (försvar mot ångest och sociala sanktioner, identitet),
  bristfällig verklighetserfarenhet och -kontakt (saknar sanningssökande drivkraft eller nöjer sig med substitut).

  Då ser vi också att ordyrkena dominerar på alla tre kanterna. Med orden i sin hand och i sitt sinne blir det lätt och frestande att ljuga för sig själv och andra. Man intellektualiserar, abstraherar, teoretiserar, distanserar sig från verkligheten, skyddar sig från ångest. Orden är maktmedel, man kan lätt manipulera andra och klättra socialt i en allt mer artificiell och förljugen värld.

  Jag rekommenderar varmt artikeln ”Försvarsmekanism” i svenska Wikipedia. Där beskrivs ett tjugotal psykologiska defenser och sammantaget ger de en fyllig och detaljerad beskrivning av PK-isternas psykiska tillstånd. Betecknande nog är tre defenser som används av psykiskt friska personer ovanliga bland PK-ister: humor, sublimering och genuin altruism.

  Gillad av 3 personer

  • Jvk skriver:

   Jag tror att de flesta helt enkelt är principlösa och inte tänker så mycket, de vill bara tillhöra det de uppfattar som den vinnande sidan, hur dumma argumenten än är, när vinden vänder så byter nästan alla sida, jag gissar att SD blir det nya statsbärande partiet.

   Gillad av 2 personer

   • Mangan skriver:

    Jag tror att en bättre, eller iallafall en förklaring mer rotad i mänsklig psykologi är önsketänkande och förnekelse sprunget ur ett liv av att identifiera sig själv – sin identitet – med PK-teserna. Det kostar på att se sin identitet slås i spillror så det är ofta tyvärr lättare med förnekelse och önsketänkande.

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Lars, du bekräftar mina teorier om att de som inte håller med från vänsterhåll alltid hänfaller till personangrepp. Det är närmast en 100% regel. Denna metod var framgångsrik så länge ni hade vinden i ryggen men den vänder nu. Nu får du byta taktik för att övertyga för jag uppskattar inte personangrepp och blir inte mer övertygad om att du har rätt för det. Tror du på dina argument så modifiera din stil, var lite modig, du kanske har rätt?

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Sverige kännetecknas av ekonomiskt, moraliskt och intellektuellt förfall och det senare är vad Patrik belyser och kommentarerna på dessa sidor bekräftar.

   Gilla

 23. Anders F skriver:

  Vårterminen 1958 bodde jag med min familj i Gränna. Jag var då nio år gammal och gick i fjärde klass. På den tiden präglades Gränna mycket starkt av en frireligiositet. Jag kom själv från ett sekulärt och liberalt hem och blev mycket förvånad över hur religionen präglade mina kamraters vardag. För många av dem var bland annat aftonböner ett förhållandevis vanligt inslag. Teven hade försiktigt börjat tränga sig in människors vardag i vårt land, men inte i Gränna. Där var något sådant att betrakta som synd och att gå på bio var helt uteslutet. Tyvärr kommer jag inte ihåg så mycket från tiden i Gränna och vår vistelse där blev kortvarig. De religiösa inslagen minns jag emellertid och de var mycket kvävande.

  Under årens lopp har vårt samhälle utvecklats i en sekulär riktning. Separationen mellan staten och svenska kyrkan blev en angelägen och mycket viktig symbol för denna utveckling. Religionen skulle självklart vara en privatsak och inte en samhällelig angelägenhet. Om detta rådde stor politisk enighet bland samtliga partier från vänster till höger.

  Så har då en ny religion – islam – knackat på vår dörr. Här börjar tyvärr problemen. Islam är en religion med samhälleliga ambitioner. Det är också en mycket konservativ och auktoritär religion och dess strävan är att kontrollera samhällslivet och medborgarna i minsta detalj. Hur har då denna religion tagits emot i vårt land? Vad som förvånar mig är att samma politiker som med sunda och välgrundade argument genomdrev separationen mellan svenska kyrkan och staten nu står helt handfallna och i vissa fall öppet välkomnande till islams entré. Var det kanske ett utslag av den masspsykos som drabbade den humanitära stormakten eller hur skall det förklaras?

  Hur blev det så här? Hur kan ett sekulärt samhälle utan några som helst diskussioner helt och hållet ge upp inför en så komplicerad religion? Det är först nu det börjar föras sakliga diskussioner. Det var inte så länge sedan Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg hävdade att kritik av islam var ”en rasistisk tankefigur”. Begreppet ”islamofobi”, som används regelmässigt inom vänstern, är också ett exempel på ett märkligt förhållningssätt. Nu är det ändå möjligt att öppet och utan rasistanklagelser föra problemen på tal.

  I mina dystra stunder tror jag att Sverige är förlorat. Islam flyttar hela tiden fram sina positioner och gör det på ett mycket skickligt sätt. Inom varje politiskt parti har man sina representanter och syftet är naturligtvis att sträva efter ett politiskt inflytande som skall gynna muslimer. Mitt stora hopp är emellertid att det finns en sunt tänkande majoritet svenskar som till slut sätter stopp för denna utveckling. Vad jag också tror kan bidra till en tillnyktring är det faktum att våra ekonomiska resurser inte är obegränsade. Vi klarar helt enkelt inte av en fortsatt muslimsk invandring och det inser nog våra politiker. Jag har också mycket svårt att tro att en religion som islam skulle kunna komma att dominera vår politiska utveckling. Det är däremot helt klart att vi går en komplicerad framtid till mötes.

  Gillad av 2 personer

 24. Hyllan skriver:

  Vad förenar globalister, Frihandelsvänner, multinationella företag, FN, EU, islamister, feminister, mångkulturalister och kosmopoliter av olika slag ? De må ha olika skäl och mål men alla bekämpar de nationalstater. Vad förenar människor som vill något annat? Frihetsdrömmar. Vad är frihet? Liv och möjlighet att förverkliga sig själv i ett harmoniskt lokaldemokratiskt samhälle. Hur når vi dit? Använder sunt förnuft i stället för dogmer….

  Gilla

 25. Magnus Rosensparr skriver:

  I en kommande ny regeringsform bör det klart framgå vilka departement som ska finnas; statsrådsberedningen, justitie-, utrikes-, försvars-, finans-, inrikes- (inkl. utbildning/arbets-marknad/jordbruk/självförsörjning), civil- (inbegripet civilförsvar, kultur, idrott och kyrkofrågor), kommunikations- (inkl. infrastruktur), närings/miljö/energi- och socialdemartementet (= summa 10 st.). Vilka verksamheter riksdagen får finansiera skall också framgå klart, och inga bidrag får utges till annat än statens egna kärnverksamheter. Svenskt bistånd får aldrig överstiga 1 % av BNP och detta skall i sin helhet administreras av FN-organet för flyktingar UNHCR. Betalningen görs av finansdepartementet, inte UD, och SIDA upphör. Riksdagen får inte upptaga lån i Sverige eller utlandet, om inte landet befinner sig i krig. De svenska landstingen läggs ned och Socialdemartementet övertar administrationen av den svenska sjukvårdens alla delar, och kommunikationsdepartementet övertar all kollektivtrafik. Därmed kan man permittera tusentals landstingspolitiker för gott och göra stora besparingar. Detta är en god början på ett projekt att minska statsbudgeten med 30 %, vilket är både realistiskt och realiserbart inom en tioårsperiod.

  Att staten inte betalar ut en enda krona till civilsamhället innebär för islamismen i Sverige att större delen av dess budget försvinner, med undantag för behållningen från narkotikahandeln och vapensmugglingen. Inga organisationer eller enskilda i Sverige ska heller få ta emot bidrag eller finansiering från utlandet. Sker det ändå ska all egendom och alla tillgångar beslagtas av staten och alla som haft befattning med detta ska utvisas på livstid. För personer som fått svenskt medborgarskap ska detta annulleras för att möjliggöra utvisning.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Kyrkofrågor? Svenska kyrkan är skild från staten. Kyrkan är en intresseförening av samma kaliber som Fäboda Golfklubb eller Frimärkssamlarna i Dyngbränna. Själva byggnaderna och kyrkogårdarna får väl kommunerna ha en viss uppsikt över. Staten har inget alls med kyrkan att skaffa längre.

   Gilla

   • Björn G skriver:

    Kyrkan styrs fortfarande av de politiska partierna.
    Gäller både ‘Kyrkomötet’ och ‘Kyrkostyrelsen’, som är de högsta beslutande instanserna.
    Så staten är fortfarande styrande i kyrkan, via sina politiskt tillsatta ledamöter.

    Skilsmässan är mest en skröna – i verkligheten!

    Gilla

 26. Jaxel skriver:

  Jag tror inte på någon dold agenda. Här i landet är vi strängt uppfostrade att (åtminstone i den officiella debatten) anse att allt en minoritetsgrupp tycker, allt en minoritetsgrupp kräver självklart är rätt och riktigt. Gud nåde den som uttalar en avvikande åsikt. Granstedt vet alltså vad han måste tycka för att få ett glassigt jobb med ett minimum av krav.

  Se exempelvis angående den nyligen tillsatta barnombudsmannen. Hon visste vad som var rätt att sägs trots att det var en uppenbar lögn redan då (1). Det var knappast till barns bästa att placera vuxna män bland barn. Fast det spelar mindre roll, ty hon var lojal och nu får hon sin belöning. Trots att alla idag vet att det som sades då var en lögn. (Denna lögn har helt enkelt inte varit möjlig att upprätthålla.)

  Har man väl accepterat att uttrycka de korrekta tankarna så övertar man dem också eftersom något annat skulle riskera att allvarligt tära på självrespekten. I fallet barnombudsmannen så är det med andra ord fullt möjligt att hon själv trodde på sin lögn. Det är dock ingen ursäkt.

  http://www.gp.se/ledare/sonesson-rädda-barnen-har-inte-värnat-barnperspektivet-1.6118490

  Gilla

  • Anders skriver:

   Det handlar om lojalitet. Med grova, genomskinliga lögner testar man folks lojalitet. Ett känt exempel är ordförande Maos simtur i Yangtse-floden. Den åldrade Mao tillryggalade en sträcka på en tid som var hälften av världsrekordet (i bassäng). Om man visade att man trodde på orimligheten var man lojal, uppvisade man tvivel var man illojal. BO hade klarat sig väl i Maos Kina.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   När du säger ”dold agenda”; vad är det då du syftar på? Islams agenda är på intet sätt dold.

   Det som är dolt är det som ingen talar om eller ens frågar om.

   Agendan ligger i öppen dag men ingen vågar se den. Vi är alla drabbade av att inte vi inte ser det vi inte vill se för att den sanningen är alltför svår att uthärda.

   De flesta av våra politiker är offer för detta också men många alltför villiga. De har hamnat på en räkmacka som det är svårt att kliva av.

   Men du har rätt såtillvida att ytterst är det inte islam det handlar om. Däremot är islam ett ypperligt verktyg för att skaffa sig kontroll över ett folk.

   Om detta vittnar uppkomsten av kungahuset Saud. Det är väl ingen som inbillar sig att dessa erövrare trodde på Wahabismen? Däremot insåg de att det var det bästa vapnet de kunde få.

   Globalisterna, som tidigare hade kommunismen som sin bogeyman för att motivera mer vapeninvesteringar har bytt till islam som motiv för att ersätta de nationella regeringarna med en världsregering.

   Den förste att öppet berätta om detta var George ”Poppy” Bush. Den förste att opponera sig på allvar var Donald J Trump.

   Svenska politiker i ledande ställning vill avskaffa nationen Sverige. Det är den ”dolda agendan”. Dold dock bara för dem som inte vill se!

   Gilla

  • Jvk skriver:

   En komplimang eller förolämpning? Det kvittar lika, låt oss utnyttja yttrandefriheten. Jag får gärna mina argument kritiserade, jag kan ju ta fel.

   Gillad av 3 personer

 27. Bibliotekarien skriver:

  Naiviteten i det svenska samhället är anmärkningsvärd…
  Som bibliotekarie, humanist och intellektuell betraktar jag Islam på samma sätt som Nazism och Kommunism – som en fascistisk rörelse vars främsta målsättning är att krossa demokratin och yttrandefriheten…

  Gillad av 10 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Inte konstigt då att muslimerna söker sig till Sverige. Här har regeringen på egen hand redan lyckats med de två främsta delmålen.

   Gilla

 28. jörgen skriver:

  Gränslös tolerans, gränslös humanism, gränslös frihet och obegränsad demokrati leder alltid till det motsatte när de utsätts för motsatsen; dvs frihet leder till tyranni, tolerans till intolerans, humanism till omänsklighet och demokratin till oligarki, teokrati eller annat obehagligt. Nyckelordet är gränslös.
  Om det demokratiska samhället i detta fall utsätts för en totalitär rörelse som vill avskaffa demokratin, vilket ju är broderskapets mål, måste det demokratiske samhället kräva rätten att undertrycka och förbjuda, om nödvändigt med våld, den antidemokratiska rörelsen, som i detta fallet helt överensstämmer med islams politiska mål. Annars vinner den antidemokratiska rörelsen. En odemokratisk fiende kamouflerat som demokrat kan inte bekämpas med mer demokrati.

  Toleransens paradox, liksom frihetens, humanismens och demokratins diskuteras i Karl Poppers ”Det öppna samhället och dess fiender” (1945). Diskuterades redan hos Platon.
  Trots att vi då hade helt fräscha erfarenheter från nazistiska Tyskland, genomfördes ingen lagstiftning som skulle säkra oss mot repetitioner, istället blev det mänskliga rättigheter, som i dag gör det praktiskt taget omöjligt att försvara sig mot muslimskt maktövertagande.

  Gillad av 2 personer

 29. Gilbert Andersson skriver:

  Vem är egentligen Pär Granstedt?
  Han skrev en debattartikel i Expressen där han hävdade att de 9.000 afghanska männens fortsatte boende i vårt arma land är en strålande affär för Sverige!
  Nu försvarar han utan att blinka en farlig utländsk organisation som nästlar sig in hos oss med ekonomiskt stöd av staten.
  Tokigheterna kan ju bara delvis förklaras med att han är centerpartist.

  Gilla

 30. lan skriver:

  Jag undra när det svenska folket kommer till insikt om att vi sakta men säkert kommer att erövras av islam (erövrandet har ingen brådska, det kan 15 år eller 35, men det ska ske). Alarmistisk? Nej. Kanske har vi fortfarande möjlighet att stoppa det. Detta scenario fanns inte på kartan för 20-30 år sedan. Men nu är det verklighet. Vi måste vakna upp!

  Gilla

 31. olle reimers skriver:

  Frågan i rubriken är lite felställd.

  Islamism är ett sätt att aktivt verka för att den islamiska läran ska tillämpas så som koranen uttalar det.

  Islamismen som sådan är alltså inte extrimistisk. Den är bara en logisk följd av islam.

  Den riktiga frågan är alltså: ”är islam extrimistisk?” Svaret på den frågan är utifrån ett upplyst västerländskt perspektiv ett entydigt ”Ja”.

  Ställer man frågan på det sätt Patrik gör blir svaret gärna fel också. Går man närmare in i artikeln blir resonemanget också lite annorlunda än vad rubriken antyder. Samtidigt får man också klart för sig att islamisterna (islamaktivisterna) vill röra till frågan så att den inte kommer att handla om den islamska läran; det verkliga problemet; utan om enskilda oskyldiga muslimer, vanliga människor.

  Så snart man börjar tala om innehåll (koranen) i stället för yta (invandrande muslimer) blir frågeställningen klarare. Aktivisterna (islamisterna) har doock lyckats ganska väl med att styra frågan till ytan i stället för mot det verkliga problemet: innehållet i koranen..

  Som det är nu är det ingen som ställer de riktiga frågorna till islamisterna och deras svenska apologeter. Därför får vi heller inga riktiga svar.

  Gilla

 32. Glen Lester skriver:

  Oreviderad islam är i högsta grad extremistisk. De i Europa sedan tidigare etablerade kyrkorna har alla taggat ned sina maktanspråk, men det har inte islam behövt göra.

  De diverse islamiserande skribenter som försöker runda av kanterna är lika politiska som IS eller Muslimska Brödraskapet (som vill vänta med att använda våld tills ett samhälle är lätt att tippa över ända). För islamiserande mission gäller att utöva hyckleri för att invagga omgivningen i en falsk säkerhet, för att använda omgivningens kompromissande mot dem islamisterna invaderat.

  För de flesta kyrkligt troende (inklusive kristna, muslimer och allehanda presbyarianer), så är imperialismen, detvillsäga missionen en grfundläggande kyrklig aktivitet som brkräfter den enskilde utövarens ställning i den kyrkliga gemenskapen. Extremism är därvidlag inte något problem för den centrala kyrkomakten. Man gör bar som man gjorde med Laestadianerna i Stockholm och Uppsala, man skickar dem att piska in lutheranismen i de ännu inte kristnade samerna. Kyrkliga, ur alla religioner, tycker nämligen att extremism är charmigt, men vågar inte vara det själva. Så man ger dem uppdrag. Vilket bekräfter nyttan för de extrema att var extremister.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.