Kanske det mest stötande jag råkat på

Patrik Engellau

Du betalar skatt till staten. Staten använder en del av sitt anslag för att betala en konsult som skriver en rapport om att svenskarna är rasister och att staten själv är medskyldig eftersom den inte agerar tillräckligt kraftfullt för att få stopp på rasismen. Konsulten ska lobba så att Förenta Nationerna – ja, United Nations – antar resolutioner som kritiserar Sverige för rasism.

Jag begriper om du har svårt att tro på detta. Därför ska jag först beskriva detaljerna och sedan diskutera hur saken kan förstås.

Staten representeras i detta fall av Sida och UD. Konsulten är Svenska FN-förbundet. FN-förbundet är en non-governmental organization (NGO) som inget har med staten att göra annat än att staten nästan helt betalar dess kostnader. Tjugosex av de trettioen miljonerna, 84 procent, som FN-förbundet kostade år 2016 betalades av svenska staten, se verksamhetsberättelsen för 2016. Det kan hända att staten betalar mer än tjugosex miljoner, uppgifterna är inte glasklara.

Nu kommer en fråga som faktiskt är svårare än man normalt gör sig uppmärksam på. Vet Sida vad det gör? Inser Sida vad slags budskap FN-förbundet kolporterar? Vi ska inte överdriva myndigheters intelligens, men vi ska inte heller frånkänna dem förmågan att förstå om de gillar eller ogillar konsekvenserna av sina beslut. Om de år efter år ger bidrag till en organisation måste vi utgå från att de gillar de vad organisationen står för. I det här fallet har Sida visat ett långsiktigt intresse så man måste dra slutsatsen att Sida gillar budskapet. Staten vet på förhand vad den får när den betalar Svenska FN-förbundet och den uppskattar vad den får.

Svenska FN-förbundet, privat organisation och i det här fallet konsult eller lobbyist för den svenska staten, rapporterar alltså om svenskarnas rasism och den svenska statens släpphänthet och oförmåga att ta itu med den svenska rasismen. Rapporten ställs till Förenta Nationernas ”Committee on the Elimination of Racial Discrimination”, läs den här.

Skälet till dessa obehag, förklarar FN-förbundet, ”är att allmänhetens stöd till populistiska högerradikala partier har ökat och är nu högre än på trettio år… Religiösa, etniska och andra minoriteter attackeras. Sverige är inget undantag.”

En mängd missförhållanden framhålls i FN-förbundets anklagelseakt. Den svenska staten prioriterar inte sina internationella skyldigheter vad avser mänskliga rättigheter. Det kommunala självstyret gör att de mänskliga rättigheterna tillämpas olika. Sverige har vägrat att inrätta en myndighet för mänskliga rättigheter. Kvinnor, särskilt från eftersatta minoritetsgrupper som samer, romer, migranter, asylsökande och flyktingar, har svårt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i det svenska rättsväsendet. Kvinnor diskrimineras särskilt inom utbildningsväsendet, hälsosektorn och när det gäller ”deltagande i det politiska och offentliga livet”. Visserligen finns många kvinnor i det politiska och offentliga livet men dessa representerar inte alla samhällets kvinnor.

Hatbrotten växer i antal och leder sällan till åtal. Rättsväsendet har ingen enig uppfattning om vad som menas med hatbrott. Minoriteter bör i större utsträckning kvoteras till attraktiva positioner. Samerna är utsatta för strukturell diskriminering på grund av Sveriges koloniala historia. Romerna lider av strukturell diskriminering och marginalisering. Skolorna ger ingen utbildning i romernas kultur, språk och historia. Judar utsätts för alltfler hatbrott. År 2016 hade antalet hatbrott mot judar på ett år stigit med 34 procent till 180 stycken.

Folk av afrikanskt ursprung är ”särskilt utsatta för rasism och hatspråk”. 440 antimuslimska hatbrott registrerades år 2016. Skolböckerna framställer muslimer på ett ”stereotypt och diskriminerande” sätt. I skolorna får man inte lära sig något om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.

Sådär håller det på över 49 tätskrivna sidor. Bakom missförhållandena, förklaras det, ligger rasistiska organisationer och vitmaktrörelsen, särskilt Nordiska Motståndsrörelsen. Vitmaktrörelsen infiltrerar politiken och bildar politiska partier ”för att vinna respekt i offentligheten”. Sverigedemokraterna är nu det tredje största partiet, påpekas det.

Denna analys av förhållandena i Sverige, betald av skattebetalarna, skickas så till FN som på basis av det svenska FN-förbundets verklighetsbeskrivning ger ett antal skarpa förmaningar till svenska staten, se Sveriges Radio: ”Regeringen instämmer i FN:s rekommendationer”.

Fyra av dessa förmaningar framhålls särskilt. Den svenska staten bör 1) förbjuda organisationer som uppmuntrar till rashat, 2) säkerställa att kampen mot terrorismen inte genomförs så att någons mänskliga rättigheter kan hotas, 3) säkerställa att romer skyddas bättre och att deras rättigheter tillvaratas, exempelvis genom att se till att romer inte blir vräkta från sina bostäder samt 4) stoppa ”polisprofilering” – det vill säga att svensk polis ska sluta begränsa sökandet efter gärningspersoner till grupper som anses rimligen misstänkta – särskilt när det gäller afrikaner, muslimer och romer.

Svenska staten protesterar inte mot beskrivningen utan tar milt emot förmaningarna och offentliggör dem. Så här skriver SVT Nyheter:

Domen är hård mot Sverige i den rapport där svenska FN-förbundet framfört krav på att ”det ökande hotet från rasistiska och nazistiska grupper måste bemötas”. Nu har rapporten godkänts av Sveriges regering, och i slutsatserna från FN:s rasdiskrimineringskommitté framförs ett rågat mått av oro och skarp kritik.

Varför gör staten så här? Varför betalar den för att få skarp kritik av FN? Därför att den är listigare än du tror. Politikerväldet och dess apparater vill alltid ha mer makt och pengar. Med vilka argument ska staten övertyga dig och mig och alla andra nettoskattebetalande medelklassare att skatten är otillräcklig? Ett bra argument är att världsorganisationen FN inte anser att staten gör tillräckligt. Då måste den ju har mer resurser och mer makt. Och om du protesterar mot det är du rasist, så håll tyst.

Att det är staten själv som köpt hela kampanjen från en av staten nästan totalfinansierad lobbygrupp som heter Svenska FN-förbundet är det knappt någon som genomskådar.

87 reaktioner på ”Kanske det mest stötande jag råkat på

 1. svenne skriver:

  ”Nu har rapporten godkänts av Sveriges regering, och i slutsatserna från FN:s rasdiskrimineringskommitté framförs ett rågat mått av oro och skarp kritik”.

  Den rapport som har tagits fram av Svenska FN-förbundet – vars ordförande är socialdemokraten Aleksander Gabelic – har godkänts av den svenska socialdemokratiska regeringen!!

  Jag såg på ett inlägg på Twitter där insändaren skojade om Svenska FN-förbundet. Twittraren funderade på möjligheten att starta Svenska FN-klubben och undrade hur detta skulle bemötas. Krasst sett så borde en sådan sammanslutning ha minst lika stor legitimitet som Svenska FN-förbundet eftersom denna organisation är ett rent påhitt utan riktig förankring till FN. Som grädde på moset – för att ge media något att förfasa sig över – så skulle man ju kunna välja en sverigedemokrat till ordförande i Svenska FN-klubben.

  Gillad av 13 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Och jag som i min naivitet( det lilla som finns kvar) trodde att det bara var engelsmännen som var perfida eftersom det är vad fransmännen alltid sagt och inte det lilla hederliga Sverige som visar dessa utstuderade tecken på perfiditet. Där ser man. Man skall aldrig underskatta överheten. När jag läste om den svenska ”rasismen” förstod jag dock att en hund var begravd. Skönt att DGS nu har grävt upp jycken.

  Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   Jag slog upp det ovanliga ordet perfid och fick fram att det betyder ‘lömsk’ på normal och klar svenska.
   Alltså: Sverige visar utstuderade tecken på lömskhet.

   Gillad av 1 person

 3. villervalle03 skriver:

  Det påvisar en genomkorrupt land, som med lögner fortsätter sina välbetalda arbeten som fiender till landet och folket som betalar deras lön. Våra välbetalda politiker spelar charader för att föra folket bakom en ridå av lögner döljande av sanningar.. Hela etablissemanget är beroende av skattemedel i större eller mindre utsträckning. Vilket är en av orsakerna till den egna skruvade verklighet, som dom vill övertyga oss existerar.

  Gillad av 8 personer

 4. Aurora skriver:

  För det första är organisationens namn Svenska FN-bundet avsiktligt förrädisk då man förleds att tro att det är ett FN-knutet organ. Det är egentligen en vänsterextrem lobbygrupp. Vad jag läst finns också organisationer som representerar afrosvenskar samt muslimer med som bidragare till rapporten. Det ligger ju i dessas egenintresse att påvisa ’rasism’ mot dem. Rapporten kritiserades redan när den sändes till FN men FN tycks ha köpt rapporten rakt av. Inte förvånande att den är beställd för skattepengar. Det är ju dessa grupper som regeringen lyssnar till. Organisationen Nätgranskaren, som jagar ’fel’ åsikter, har ju fått skattemedel också.

  Gillad av 5 personer

   • Jvk skriver:

    Som Hanif Bali påpekar på Facebook i länk nedan, endast i Sverige får man statsbidrag även om man associerar,med dömda terrorister som de som ligger bakom rapporten gjort. Hela Jyllands-Posten skulle varit utplånad om de fått som de velat, i Sverige, statsbidrag.

    Gillad av 2 personer

   • Samson skriver:

    På SVT:s hemsida förklaras att ”Fake news och alternativa fakta är idag vardagsmat i sociala medier.”
    För att undvika att bli lurad ska man välja gammelmedia och public service,
    allt enligt
    Professor Jesper Strömbäck i journalistik inte helt okänd i mediesammanhang sedan han i DN förnekat att svenska medier mörkat om invandringen.
    Enligt Strömbäck saknar påståendet stöd i forskning.

    Man kan fråga sig varför många av våra professorer blåljuger oss upp i ansiktet

    Gillad av 3 personer

  • Monika skriver:

   Som Aurora påpekar är de som bidragit till innehållet i rapporten olika intresseföreningar, bl a muslimska. Att de anser att islamofobin breder ut sig och ger uttryck för detta i rapporten är inte så märkligt. Fatima Doubakil från ev av dessa muslimska intresseorganisationer har sagt att förslaget att göra terrorresor olagligt är islamofobisk. Svenska FN- förbundet är som sagt en helt fristående organisation som varit med och presenterar ” sanningen” för FN. Ivar Arpi har skrivit en mycket bra artikel som verkligen rekommenderas ” Västvärldens självhat utholkar demokratin”

   Gillad av 1 person

 5. erik2 skriver:

  Bra! Det här är rent skandalöst. Manegen krattas helt öppet för kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten och den politiska friheten. Ibland tror jag mig förstå SDs, som det upplevs utifrån, passivitet. Man hör och ser inifrån vilka totalitära krafter som är i rörelse.

  Gillad av 3 personer

   • Elof H skriver:

    All statlig och offentlig inblandning och stöd till civilsamhället måste upphöra. Det som kallas civilsamhället upphör att vara just det när de på något sätt blir beroende av det offentliga. Civilsamhället skall vara en motvikt mot politikerna, absolut inte sitta i dess knä. SIDA är ett praktexempel på statligt driven propaganda via diverse NGOer.

    Gillad av 4 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Tack för att du orkar läsa och sätta dig in i alla dessa snåriga sätt som politikerväldet åderlåter oss på. Både ekonomiskt och frihetsmässigt.
  FN-förbundets rapport kan ju bara vara skriven av illvilliga lögnare. Och att sådant pågår över huvud taget är förfärande.
  Den mjuka korruptionen och NGOs är som maligna tumörer som sprids i samhällskroppen.

  Man kan ju inte vinna argumentationer med människor som är aktivisterna bakom den här och liknande företeelser. Det vore som att försöka vinna en debatt med en psykopat, det är bara en omöjlighet.
  Men vi som blir lurade och bestulna på både pengar och värdighet, måste kunna sluta gödsla med pengarna. Kräva att politiker upphör med alla bidrag till projekt, föreningar och samfund. Rakt över. Ingenting av detta behövs utan är tvärtom skadligt. SIDA, SST, MUCF m m bör läggas ner.

  Och så bör vi kräva att politikerna upphör med bidrag och välfärdsförmåner till invandrare med eller utan uppehållstillstånd. Ett svenskt medborgarskap ska vara svårt att få, men först då ska man få tillgång fullt ut till samhällsservice. Nuvarande curling och bidragsregn är stötande gentemot oss svenska medborgare och försvårar och omöjliggör integrering.

  Gillad av 13 personer

 7. erik2 skriver:

  Är inte detta också det ultimata tecknet på att skatten är alldeles för hög? De flesta arbetande svenskars vardag är full av försakelser. Många avstår från aktiviteter till barn. Man hade gärna haft en nyare och säkrare bil. En semester för hela familjen. Jobba, jobba och avstå, avstå är den arbetande svenskens lott. De privata budgetarna är magra och de offentliga ordentligt feta. Samtidigt som fördelningen av medel mellan budgetposter i det offentliga är störande. Det politiska systemet skär duktigt emellan, synes det.

  Gillad av 3 personer

 8. Jan Andersson skriver:

  Jag vill gärna veta vad SD tänker göra med dessa utbetalningar om de kommer till makten. Bara det nu aktuella utmålandet av Sverige som svårt rasistiskt (1) kostar oss säkert miljoner varje dag i utebliven goodwill och export. Det finns säkert fler Ingvar Kamprad-personligheter i Småland som kan ta över rodret och få stopp på sådana här absurditeter.
  (1) Sverige, om flyktingarna själv får välja?

  Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Jag har inte exakt pejl på vad SD tänker göra angående detta specifikt, men jag har för mig att den ekonomiska politiken är bland annat att ta bort utgifter som är propagandistisk (svår balansgång mellan information och propaganda!) och tär på statskassan.

   Nu på morgonen läste jag på Medborgelig samlings sida och fann: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/offentlig-sektor/

   Minska antalet statliga myndigheter.
   Prioritera offentliga sektorn kärnverksamheter.
   och
   Avveckla statliga bidrag.

   Gillad av 3 personer

   • ceskyraj skriver:

    Hej, du kan läsa på det nya Afs alternativforsverige.se vad bör göras bla med landets korruption och politik för övrigt. Afs bör få stöd innan svensk stats existens utplånas.

    Gilla

 9. Jvk skriver:

  Innan jag läser mer än inledningen ett stort TACK till Patrik, att bara en tar upp alla dessa galenskaper från ett rimligt perspektiv är otroligt viktigt för alla oss som skyr grupptänk och sitter hemma och försöker förstå världen och hur allt kan gå så åt helvete. När man läser här så inser man vad som nog alltid varit fallet, några leder, de flesta följer oreflekterat och ibland styr de onda och genom grupptänk och den innersta principen om hat så blir de alt ondare, en sådan tid lever vi i nu. Det är mordisk utopisk totalitarism återigen som växer fram, och man marscherar allt mer i takt, man hör de andras steg och faller in i rytmen. Patrik i otakt är en välsignelse.

  Så det är befriande att läsa här, när man såg dessa rubriker så är det jag tänker över främst, ja men har alla journalister blivit lobotomerade? Muslimska brödraskapet och vänsterliberalerna flyttar fram sina positioner men inge ifrågasätter det. Svenskarna rasister, vilket skämt, det skulle vara de 2 miljoner invandrarna och vänstern då.

  Gillad av 12 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag har i en annan tråd anfört vad en del skulle vilja kalla en konspirationsteori, men som blir mer och mer verifierad av händelser som denna.

   Patriks gräv har gett ytterligare näring åt den teorin. Tonen på DGS har under åren allt mer svängt över mot en högre grad av befogad misstänksamhet mot politikerväldet och dess avsikter.

   Enligt min mening kan man inte längre förklara alla dessa olika åtgärder inom olika områden med att politikerna är inkompetenta. Det är när man ser dem alla tillsammans som man förstår att detta sker med avsikt. Medborgarkänslan och motståndet mot globaliseringen ska brytas.

   Gilla

 10. Mats R skriver:

  1. En organisation som i princip helt drivs med statliga medel kan väl inte vara en NGO, alltså en non-governmental organization? Möjligen kan den vara en GONGO, enligt Wikipedia ”a non-governmental organization that was set up or sponsored by a government in order to further its political interests and mimic the civic groups and civil society at home, or promote its international or geopolitical interests abroad.”

  2. Det är möjligt att regeringen har ett fiskalt intresse av att skapa den här fake-rapporten, men huvudintresset är förmodligen betydligt mer illasinnat än så, vilket jag tror att de flesta inser.

  Gillad av 10 personer

 11. Jvk skriver:

  Ja nu har jag läst, jag är trött på detta. Etablissemanget kolporterar dumheter ovanpå dumheter och fotsoldaterna propagerar dem, som igår i debatten om Iran, den enda anledningen till att debattera är för att göra en psykologisk studie, det är inte lönt att bemöta argument när de bygger på mer än två felaktiga argument efter varandra, man kommer aldrig i mål. Vi MÅSTE göra som Trump och inte lägga all vår tid på att bemöta galenskaper, det är som en vänsterliberal mattbombning, som nu gjort gemensam sak med de mest extrema muslimska och identitetspolitiska rasisistiska organisationerna också. NMR, vem fan är det, vad jag vet 20-30 unga män som gillar att gå i vit skjorta och flagga, Buuuuuuh. Några få vänsterextremister har skaffat sig en enorm makt, vi måste angripa SIDA och alla andra som finansierar som Westerholm gör, på detta område så gör han en välgärning, vi BETALAR för att bli hatade av staten och våra fiender, herregud. Alla dessa statsfinansierade föreningar och NGOer måste läggas ner omedelbart, och det bästa hade varit att helt enkelt skära av stammen längst ner, SIDA, och alla andra som sitter och fördelar statliga pengar måste läggas ner omedelbart. Stryp flödet vid källan.

  Att diskutera galenskaperna har bara fått mig att inse att vänsterliberalerna, liksom de av viss religion, styrs av hat, det är hat i hjärtat som förklarar alla nuvarande politik, det är det enda som förklarar alllt, man börjar med att hata, sen rationaliserar man, men eftersom hatet sitter i hjärtat så när man är klar med den ena gruppen så kommer nästa, och nästa. Det måste stoppas.

  Gillad av 11 personer

  • Peter skriver:

   Vad vi ser är en moralisk, politisk och intellektuell härdsmälta, att så mycket öppen ondska kan frodas i ett land som yvs över sin demokratiska överlägsenhet är ofattbart.
   Jag lägger så gott som hela ansvaret för utvecklingen på vår intelligentsia som bidragit till den politiska totalitarism som nu styr och utplundrar oss.
   Vart vänstern och tokliberalerna var på väg har varit övertydligt i decennier, dessa sekter skulle kvävts i sin linda i öppen demokratisk debatt redan på Palmes eller Erlanders tid.
   Men hellre än att ta sitt mänskliga ansvar har vår intelligentia skott sig och krökt rygg för den totalitära ondskans tyranni.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Exakt, JVK. Noterade även under debatten om Irans atomprogram nyligen, att det dök upp ett par av den här sorten på DGS.

   Det går som sagt inte att debattera med dessa vänsterhatare, då de lever inne i en bubbla av sammanlänkade lögner om verkligheten som sammantaget bildar en främmande världsbild.

   Vad man hela tiden utgår ifrån är en myt om Västs ondska, som påminner om nazismens myt om ”den evige juden”. Västs ondska är så självklar att den bildar en grundbult i hela resonemanget, och från den grundbulten byggs det vidare med att vi etniska svenskar är rasister osv., eftersom vi är en del av Väst.

   Och vad beträffar judarna/Israel, så är de förstås hatobjekt då de är en del av Väst.

   Tino Sanandaji berör just vänsterns vridna åsikter i ett föredrag som han höll i Almedalen för några år sedan

   Gillad av 2 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Mycket intressant när Sanandaji tar upp skillnaden i tänkande mellan de styrande skiktet och de övriga medborgarna. Eliten känner mer samhörighet med elit i andra länder än mot sina ”folkliga” landsmän vilket jag helt instämmer i, åtminstone när det gäller västvärlden.

    Mina erfarenheter från eliten i Östafrika är något annorlunda.
    Som enda vit i ett av världens fattigast områden har jag upplevt vad som är få västerlänningar förunnat.
    Jag släpptes in bland de styrande i landet, både politiskt och de affärsmän / entreprenörer som var rikast, efter att jag i handling visat respekt och hjälpsamhet mot de allra fattigaste i området där jag bodde.
    En man, som senare visade sig vara ”security officer” för distriktet, gjorde sig bekant till mig och efter att vi delat ett par öl vid flera tillfällen ledde han in samtalet på landets politik och jag förklarade för honom att jag ansåg att det var landets folk som skulle bestämma den, jag som Europé hade inte rätt till eller kunskaper om landet / folket för att bedöma politiken, däremot var jag intresserad av att hjälpa nationen framåt i de fackområden jag var kunnig i.
    Detta klara ställningstagande gjorde att jag träffade både politiker i regeringsställning och entreprenörer både på vänskaplig fot och ibland för att dryfta projekt som de hade.
    Även SIDA blev jag tillfrågad om i samband med deras feministiska politik i hjälparbetet.
    ( En minister: ”Do they really think gender is our biggest problem?” – Vad svarar man på det? 🙂 )
    Eliten såg i huvudsak till landet / folkets utveckling på ett sätt som jag inte upplever i Sverige längre. På fem år lyckades jag trots detta inte få permanent uppehållstillstånd…..

    Gillad av 3 personer

 12. Jaxel skriver:

  Jag håller med krönikören om att detta är oerhört stötande.

  Fast jag tror kanske inte att det är så utstuderat uttänkt. Tror det inträffade mer är ett utslag av det allmänt påbjudna godhetssyndromet i Sverige. Detta innebär i korthet att om det finns någon kritik som någon så kallad representant för någon minoritetsgrupp mot det svenska samhället så skall ingen j-l svensk offentligt våga framföra en avvikande mening.

  Precis som krönikören är inne på så är det ju smått befängt att kritisera polisen om den letar efter icke-svenskar om den har i uppgift att leta efter icke-svenskar. (För att utvisa dem i de fall de saknar uppehållstillstånd.)

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Om du ställer upp denna enskild företeelse med allt som förevarit sedan den 11 september 2001 ser du mycket klarare att detta följer ett mönster som går ut på att knäcka nationalstaterna och att acceptera den totala globalismen.

   Gilla

 13. Jvk skriver:

  Det slår mig att om jag ändå försöker sätta mig in i hur det vänsterliberala etablissemanget ser det så kan man kanske förstå deras rädsla för SD och AFS och MED och NMR eller vem den än vara månde för etablissemanget måste ju tro om dessa att de drivs av mer hat och ondska än de själva! Tänk er, du hatar USA, du hatar Israel, du hatar i själva verket hela västerlandets framgång och att det är vita som styr, du försvarar och bortförklarar socialismens massmord och du hatar vita män. De enda du inte hatar är de som hatar ÄNNU mer, så finner man sig till sist hand i hand med IS och våldtäktsmän. Tänk nu på alla dessa miljoner som pytsas ut, alla dessa dokument och all denna statsfinansierade lobbying mot alla som du hatar, alla våldtäktsmän du frikänner, allt våld du bortförklarar och alla terrorister och mördare och tjuvar du släpper in och lös, tänk på alla ondska du bär, och tänk nu att DE ANDRA ÄR LIKA JÄVLIGA SOM DU, lika lögnaktiga, lika omoraliska, lika hycklande, lika mordiska i deras innersta. Det måste ju vara skrämmande, så kanske man kan förstå dem? De känner ondskan i sig själva och de är så många, så de kan nog helt enkelt inte tro att vi andra inte är precis som dem, identifikationen de gör är: Sitt eget svarta hjärta = NMR = Alla som inte håller med. Det måste vara hemskt att vara vänsterliberal.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Löfgren skriver:

   Kortare sagt, etablissemanget tänker: tänk om vi förlorar makten och SD och de andra gör mot oss det vi gjort mot dem.. Det skrämmer vänsterliberalerna mer än något annat.

   Gillad av 3 personer

 14. Jaxel skriver:

  Jag skall dessutom ta risken att svära i kyrkan när det gäller en annan minoritetsgrupp som tydligen nämns i den apostroferade rapporten.

  Såg för en tid sedan en intervju med en renägare som fått problem med en järv. Som jag förstod det hela så hade han rätt att jaga järven, men han hade bekymmer därför att det skulle bli för dyrt att hyra den helikopter som tillsammans med moderna skjutvapen skulle göra någorlunda enkelt och bekvämt att ta järven av daga.

  Samerna är idag en del av det moderna Sverige och de vill vara en del av det. De vill inte leva det hårda nomadliv som deras förfäder levde. De vill ha tillgång till modernitetens alla välsignelser, inklusive helikoptrar, skjutvapen, vetenskapligt baserad sjukvård, moderna bostäder (när det passar) med mera. Är det i det läget rimligt av dem att kräva och få accept för varenda rättighet de anser sig behöva för att driva sin renskötsel på ett bekvämt; effektivt och lönsamt sätt, d v s på ett helt annat sätt och under helt andra förhållanden än de som rådde då de rättigheter de åberopar grundlades.

  Kanske är det rimligt att även kräva viss anpassning av samerna till det moderna svenska samhället vars alla välsignelser de, såvitt jag förstår, vill kunna ta del av.

  Möjligen är mina tankar så inkorrekta att de inte lämpar sig för publicering. I så fall får redaktören censurera.

  Gillad av 10 personer

  • Gert B. skriver:

   Nää, då är jag snäppet värre. Jag anser att stängsellagen även ska gälla för samernas djurhållning, samt att de ska hålla sina djur på ägd eller arrenderad mark.
   Alla ägare av betesdjur ska vara lika inför lagen.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Gert B
    För min del är det självklart att samernas historia ger dem särskilda rättigheter till den mark de använt/använder. Hade de haft tillämpliga institutioner för sådant skulle de kanske rent av kunnat hävda att de ägde marken.

    Inte desto mindre är så är samerna idag en del av det moderna svenska samhället. Och, som jag förstår det, så vill de också vara det. De vill ta del, kräver, sin rätt att utnyttja alla detta samhällets välsignelser. Kanske det svenska samhället därvidlag har rätt att kräva vissa motprestationer. Vilket till exempel skulle kunna innebära att det är rimligt att kräva vissa kompromisser från deras sida. I praktiken, rent rättsligt, ser det väl ut så. I den offentliga, politiskt korrekta, debatten får dock inget sådant sägas.

    I den offentliga debatten skall varje kritik mot eller krav på det svenska samhället från samernas sida mötas med största möjliga underdånighet.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    Jag skulle kunna formulera mig på ett annat sätt. Lite kortare.

    Om man följer den officiella, politiskt korrekta, debatten skulle man kunna tro att det enda kontakten med det svenska samhället inneburit för samerna är att de blivit bestulna. Tittar man på hur samerna levde före kontakten med, före relationen till, det svenska samhället så är detta befängt. Jag tvivlar på att särskilt många samer skulle vilja ha tillbaka det livet.

    Jag tar mig friheten att göra den subjektiva bedömningen att samerna vunnit oerhört mycket mer än de förlorat genom relationen till det svenska samhället.

    Man kan bli lite trött på alla gnällspikar och framför allt på kravet att man som svensk skall kräla i stoftet inför varje kritik mot det svenska samhället.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Håller också med! Lönar sig inte ”renhållningsverksamheten” på de marker som var och en same(eller i förening med andra) faktiskt står som lagfarna ägare till, får man lägga ner! Så är det inom alla andra privata företagsområden!

   Gilla

 15. Östrahult skriver:

  Man kan undra över hur detta kan existera. Det måste vara en blandning av folkrörelse, religionsersättning och smart byråkratiskt manövrerande.

  Med hänsyn till hur man presenterar sig själva så måste avsikten vara att förmedla en bild av att utgöra en del av FN, sanktionerad av FN och av FN-medlemmen Sverige.

  Upprinnelsen går tillbaka till 1929 och man kan väl anta att syftet då var gott, förhindra krig. Men som med så mycket annat i det svenska samhället har organisationen tagits över av olika särintressen.

  Man kan undra hur många av nedanstående organisationers medlemmar som stödjer deras medlemskap i förbundet:

  Akademikerförbundet SSR
  Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
  DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  Finansförbundet
  Hyresgästföreningen
  Jusek
  Kooperativa Förbundet
  Lions Clubs International
  LO Landsorganisationen i Sverige
  Lärarförbundet
  Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
  Scouterna
  Svenska Kyrkan
  Svenska Målareförbundet
  Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
  Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
  Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Östrahult — ”Svenska Målareförbundet” är alltså med i denna extremistsmörja?!
   Jag råkar ha en målare här just nu, för att måla om min veranda. Undrar vad han skulle säga om han visste detta!

   Råkar veta att han tycker ungefär som jag i politiska frågor. Sosse är han då INTE.

   Gillad av 1 person

   • Jvk skriver:

    Är det inte så att de värsta lismande svinen alltid är de som tenderar att engagera sig i alla dessa föreningar, vettiga människor ägnar sig åt måleri eller annat? Så är det iallafall i min erfarenhet, bostadsrättsföreningen, på korridoren, eller i vägföreningen. Den lokala vägföreningspampen är en korrupt moderat men med alla psykologiska markörer som en totalitär kommunist, ett rövhål rakt igenom, är det inte alltid så, och de allra allra värsta blir politiker.

    Gillad av 5 personer

 16. oppti skriver:

  Falsk flagg är uttrycket jag tänker på.
  Sjörövarna körde med detta fast deras egna flagga borde givit större skräck.
  Fast då hade de inte kommit nära civilisationen.
  De hade mötts med viss skepticism och kunde till och med få problem med trovärdigheten.
  FN är respektingivande än så länge.

  Gillad av 1 person

 17. Lilla fröken PK skriver:

  ”FN-förbundet” – varumärkesintrång/ mimcry. Gunilla von Hall i SvD gjorde häromdagen stort nummer av kritiken från ”FN-experterna”. Dessbättre kom en ”dementi” från Ivar Arpi, en av få vettiga skribenter i denna tidning.

  Gillad av 1 person

 18. Aha skriver:

  Med alla problem med minoriteter, rasism, missnöje, dålig samhällsutveckling, grova brott, totalitär ny religion, kvinnoförtryck, antisemitism och annat förglömt som gnisslar i samhället, borde det väl i högsta grad vara dags att ifrågasätta den inslagna vägen och dra den uppenbara slutsatsen; mångkultur är en farlig brygd.
  Det är m.a.o. hög tid att montera ned det mångkulturella samhället, friktionen visade sig bli för stor. Dags att backa bandet.

  Rapporten kan ses som en inlaga mot den rådande utvecklingen.

  Gillad av 3 personer

 19. Hosianna skriver:

  Tack, idogt sanningssökande Patrik, för att du oförtrutet ids fortsätta ta del av och analysera pajasetablissemangets floskeltramsande.

  ”Minoriteter bör i större utsträckning kvoteras till attraktiva positioner.”

  Hur skulle det ens vara praktiskt möjligt, att kvotera in ännu fler ”rasifierade” individer vars enda ”meriter” är deras medfödda yttre?

  Majoriteten bör i större utsträckning positionera sig inför ödesvalet.

  Gillad av 6 personer

 20. Staffan W skriver:

  Så fungerar det lite över allt. Starta en ny miljöorganisation eller en ”spin off” från en etablerad organisation med någon sorts fokus på klimatfrågan och du kan lugga staten på några miljoner! Och du kan ju ha flera sådana organisationer med lite olika ”fokus” och uppgifter! Inget annat land i världen ger så mycket per kapita till FN´s klimatfond som Sverige, ca 5 miljarder kr, (Luxemburg ger lite mer per person, Norge en del mindre). Våra danska och finska vänner ger mindre än hälften och från resten av de som ska bidra till den 100 miljarder dollar FN lovat de ”fattiga” länderna inklusive länder som Kina, Indien m fl har inkommit in alles 4-5%…. för 2016. Troligen mindre 2017 och 2018.

  Gillad av 1 person

 21. Mangan skriver:

  Rapporten föreslår starkare beivring eller lagstiftning mot media och politiker som anklagas stå bakom den påstådda rasismen. Det är givetvis alternativa medier och politiker som företräder så kallade sverigevänliga partier som avses.

  Regeringen bekostar alltså en förment oberoende tredje part att smutskasta sina politiska motståndare. Plus hela det svenska folket för att de inte ska rösta ”rasistiskt”.

  Det ska bli intressant att se hur den här rapporten kommer användas i arbetet att inskränka yttrandefriheten på nätet.

  Gillad av 8 personer

 22. Fredrik Lundgren skriver:

  Jag förstår att kvinnor känner sig diskriminerade inom utbildning eftersom de tvingas ta mer akademiska examen än män. Det måste vara väldigt stötande för kvinnor. Vilket lidande de genomgår. Ni män får skärpa er och utbilda er mer på högre läroverk, era obildade tölpar.

  Gilla

 23. Fredrik Lundgren skriver:

  Någon gång måste det ta slut med vänsterns narrativ om att höger är något som är ont. När blev kommunism, folkmord, åsiktsförtryck, socialistdiktatur, svält, fattigdom en norm i Sverige, dvs. allt som händer på vänsterkanten?

  Sparka även över nationalsocialisterna till vänsterkanten i diskussion. De är inte det minsta höger.

  Sedan återstår det bara sunda, fritt tänkande, öppet sinnade individer och individer som verkligen bryr sig om andra individer välmående än sitt eget på ett konkret och praktiskt sätt och som förstår att våld och hot inte driver någon utveckling framåt. Observera att politiker inte ingår i den skaran av individer oavsett var de befinner sig ideologiskt. De lider av någon gen som gör dem ytterst farliga för oss andra.

  Gillad av 4 personer

 24. p2185 skriver:

  Heder åt Patrik för oförtröttligt grävande och klarlägganden! Lysande uppföljning av Ivar Arpis kommentar häromdagen i SvD!
  Den stora kraft och oro över ryska trollfabriker som alltmer kommer upp på agendan inför valet verkar överdriven mot bakgrund av att vi uppenbart har egna. Är uppmaningen att rikta blicken utåt också en skenmanöver? Det är många troll därute.

  Gillad av 4 personer

 25. phnordin skriver:

  Patrik Engellau avslöjar hur det politiska PK-etablissemanget inklusive media (SVT och rikspressen) samarbetar för att driva sina teser. Det är sannolikt inte för första gången regeringen tillgriper bakvägar för att premiera sin politik, men det är olustigt att se att de dessa frågor inte debatteras öppet. Förfarandet liknar det traditionella skapandet av desinformation.

  Gillad av 3 personer

 26. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Patrik!
  Intressant text och en säkert hyggligt korrekt bild av verkligheten (…alltså vår verklighet – inte rapportförfattarnas…!!). Men, rapporten är ju ett normalt resultat av det man får när man adderar PK med OPM – alltså Politisk Korrekthet med Other Peoples Money. Kanske hela ”formeln” kan skrivas PK + OPM = BS där BS är ”Bull Shit”. Men, den beskrivna rapporten är inte den första i sitt slag – och definitivt inte den sista. Jag önskar ibland en återgång till forna tider där förmenta ”do-godders” höll till i kloster och späkte sig och använde tagelskjortor och piskade sig själva. Då slapp man i alla fall höra dem – eller påverkas av vad de eventuellt fick ner på papper!

  Gillad av 1 person

 27. Lars Hässler skriver:

  12 maj skrev jag här på Facebook att SvD har nått ett lågvattenmärk med rubriken: FN larmar: ”Sverige stöttar och sporrar rasistiskt hat”. Jag fann det så fullkomligt absurt och missvisande att jag tillskrev SvD:s VD och chefredaktör. Jag fick faktiskt svar men det var ett 100% försvar av Gunilla von Halls artikel, dvs snömos.
  Nåväl, jag kontrade med att problemet var varifrån den s k FN kommittén fått sin input, dvs från politiskt korrekta – och även muslimska – föreningar.
  I gårdagens SvD tar faktiskt Ivar Arpi upp exakt samma frågeställning på ledarsidan: ”Journalister med vit skuld struntar i källkritiken”. Gott så. MEN, det verkar som SvD har en höger- och en vänsterfalang på tidningen. Kanske ska man bara läsa ledarsidan och hoppa över nyheterna tills man kommer till Fantomen

  Gillad av 1 person

  • Gunilla von und zu Genève skriver:

   Du menar samma artikel som Gunilla von Hall ”rirajat” år efter år sedan 2004?

   Gillad av 2 personer

 28. Folke Lidén skriver:

  ”Staten” begår dock ett misstag. Man tror att vi gräsrötter bryr oss om vad FN tycker så, till den milda grad, att vi slutar rösta på SD och äntligen begriper att det bli bäst om nuvarande politikeradel S/V/MP/M/C/KD/L får fortsätta- ad infinitum.

  Gilla

 29. Petrus skriver:

  Tror mer det är fråga om det fenomen som framlidne Bechir Rabani (född av palestinska föräldrar, uppväxt i Sverige) beskrev. Han talade om att hela samhället – typ medier, skolor, mainstreampolitiker, andra opinionsledare – kontinuerligt bygger upp ett subtilt hat mot svennarna och att svennarna i framtiden med stor sannolikhet riskerar att få betala ett pris för detta. Han menade att det redan i viss mån var så. Detta stämmer bra med intervjuerna i Petra Åkessons (adopterad från Indien eller Sri Lanka) C-uppsats för ca 15 år sedan där invandrarungdomar bl a sade ”vi krigar motsvenskarna”.

  Man bygger upp en bild av att svennarna behandlat invandrare och minoriteter illa. Man marinerar dem i denna verklighetsuppfattning. Man bör då inte bli förvånad om detta får konsekvenser för invandrares attityder och beteende mot svennar.

  Bechir Rabani har troligtvis inte fel när han säger att svennarna i framtiden kan få betala för denna verklighetsuppfattning. Vad händer om vi får en invandrarmajoritet som tycker att svennarna behandlat dem som något typ de vita behandlade svarta i Sydafrika förr i tiden? Det kan bli tråkigheter då. Vita i Sydafrika diskrimineras massivt i anställningslagstiftningen. Över 3000 vita bönder har hittills mördats av någon slags dödspatruller som inte stjäl något. 70 000 vita totalt har dödats. Nu skall man också plocka av dem deras farmer utan kompensation.

  Gillad av 5 personer

 30. Björn skriver:

  De är listiga, ”de där”! När de VILL försämra nått för oss svenskar och inte får tillräckligt med stöd för detta i riksdagen, smyger de bara in ”förslaget” i FN ”bakvägen”! Och ut kommer, efter div påtryckningar från Wallström o Co, ”skarp kritik” mot Sverige, över att detta inte genomförts tidigare! PLUS ett tvingande MÅSTE, som Sverige naturligtvis omedelbart är ”skyldigt att rätta sig efter”!

  Gillad av 1 person

 31. Karl Oskar skriver:

  Ännu en bisarr och s-märkt nyhet från landet uppåner!
  Landet där
  Svart är vitt
  Vitt är svart
  En dåre är vis
  och
  Den vise en dåre

  Är det någon som är förvånad att regeringens påstådda omsvängning i migrationspolitiken i praktiken inneburit ingenting?!!

  Stort Tack Patrik för att du belyser detta frånstötande mörker till FN-rapport .

  Gilla

 32. Christer L skriver:

  Jag hittar ingen definition på ordet nettoskatt, annat än på norska: (översatt) den skatt man betalar efter avdragen är gjorda. Så jag förstår inte skillnaden mellan att betala nettoskatt och att betala skatt. Kan någon nettoskattebetalare förklara?

  För övrigt är FN-förbundet också ett sådant där orwelliskt språktrick som i en hederlig församling diskvalificerar från medverkan. Jag kände en person, nu avliden, en enkel själ som engagerade sig i detta förbund, tydligen totalt ovetande om vad han höll på med – en annan sida av detta formidabla svek.

  Gilla

   • AA, AE, OE skriver:

    Det aer alltsaa bidragen som raeknas? Sjaelv trodde jag att en nettoskattebetalare aer den som betalar saeg 100 000 kronor i skatt och faar tillbaka samhaellsservice till att marknadsvaerde som understiger inbetalat skattebelopp.

    Gilla

   • Å skriver:

    Det beror väl på vem som är arbetsgivare. Om det är Migrationsverket, så har du belastat nettoskattebetalarna med 100.000 plus uppskattningsvis 200.000 du fått ut efter skatt plus en del arbetsgivaravgifter. Inget sunt fungerande samhälle har ett migrationsverk! Sjukvård, skolor och dylikt kan bedrivas i privat och/eller offentlig regi. Tror inte Migrationsverket skulle finna många investerare om man försökte sätta det på börsen. Men man kan ju försöka göra något slags riktat erbjudande till familjen Reinfeldt!

    Gilla

   • Redaktionen skriver:

    Helt rätt. Begreppet nettoskattebetalare är därför, tror jag, användbart för analysen av hur folk tänker. En generaldirektör på Försäkringskassan, till exempel, betalar en massa skatt men inte netto eftersom hela intäkten är skattepengar.

    Patrik

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Precis Patrik, det verkar som många av mina egna självklara grundbultar är långt ifrån det för alla, det råder nog ett enormt feltänk i denna fråga och ett pedagogiskt utskick till hushållen hade inte varit fel för de där tuselapparna man skickade in. (Jag hade dock hellre sett en helt oberoende undersökning av MB).

    Gilla

 33. lookslikeanangel skriver:

  Bilden av verkligheten

  Personligen tycker jag inte att Sverige är extremt rasistiskt.
  men
  om nu författarna till ursprungsrapporten har en annan bild,
  måste en kreativ lösning vara;

  Sverige är det minst lämpliga landet för invandring.
  Invandringen bör styras om till andra länder med så mycket mer
  välkomnande och generös inkluderande attityd än svenskar har.
  Där det finns en djup förståelse för andra kulturer.

  Så vad rapporten egentligen bör leda till är att Sverige bör få ett
  “moratorium” – en möjlighet att bearbeta sitt trauma i lugn och ro.
  Ytterligare stressfaktorer bör absolut undvikas.

  Man bör också titta närmre på det intersektionella perspektivet.

  Här gäller det att vara konstruktiv och lösningsinriktad!

  Gillad av 2 personer

  • Ingalill Sansoni skriver:

   Efter mycket noga övervägande,så har jag bestämt att söka ett nytt Land.Att leva i
   Är ju inte purung så… vill ta med barn o barnbarn , men de är nog inte mogna att,se
   Sanningen om vårt Land, Ännu …

   Gillad av 1 person

 34. Björn skriver:

  En invandrare som efter en skattefinansierad SFI-kurs, får en skattefinansierad ”anställning” som tolk, för att i sin tur hjälpa andra invandrare att söka skattefinansierade bidrag…..inte mycket ”netto” till samhället där!

  Gilla

 35. Skrymer skriver:

  Syftet är att strypa yttrandefriheten ytterligare. ”Rasister” och andra som inte håller med etablissemanget ska tystas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.