Värdet av att demonstrera sin makt

Jan-Olof Sandgren

Att demonstrera makt har en dålig klang i vår tid. Det för tankarna till en dryg, manlig härskarteknik som var vanlig hos forntidens despoter och beklagligtvis dröjt sig kvar i reptilhjärnan hos flertalet vita heterosexuella män. Den statsbärande feminismen tror sig ha hittat ett alternativ – befriade från patriarkalt översitteri och utrustade med rätt värdegrund, antas människor vilja samarbeta för en bättre värld.

Förutom att det kan råda delade meningar om vad som menas med en bättre värld, är själva manifesterandet av makten en viktig del av dess legitimitet. Säga vad man vill om Machiavelli, men han förstod i alla fall vad makt är – att sätta spelreglerna och inte dra sig för att tvinga andra att följa dem. Formell makt, som inte lever upp till de kriterierna blir föga mer än en kuliss.

På ytan verkar regeringen sitta på mera makt än tidigare (patriarkala) regeringar. Den har större ekonomiska resurser, mer sofistikerad kontroll över sina medborgare, kanske mer inflytande över etablerad media och större befogenheter att ingripa i människors privatliv. Till det ska läggas att bara ett av riksdagens åtta partier de senaste mandatperioderna, utövat någon egentlig opposition. Ändå har man svårt att klara viktiga kärnuppgifter som:

Att bevaka rikets gränser
Att ha ett fungerande försvar
Att utdöma straff för våldsbrott
Att skydda kvinnor och barn från sexuella övergrepp
Att lära alla barn läsa och skriva, samt förbereda dem för högre studier
Att garantera säkerheten för sina egna tjänstemän, till exempel inom rättsväsendet, skolan och socialtjänsten
Att beivra bidragsfusk
Att säkerställa att polis, ambulanspersonal och räddningstjänst kan arbeta i alla förorter
osv…

Inget av de här exemplen är särskilt kontroversiellt. Även den mest inpiskade PK-politiker skulle hålla med om att de är nyckelfunktioner i en fungerande rättsstat. Till och med Annie Lööf tror jag skriver under på att rikets gränser måste bevakas, med avseende på terrorism, människohandel och organiserad brottslighet. Så varför fungerar det inte?

Oavsett vilken människosyn man säger sig ha, kanske feminismen helt enkelt är usel på att utöva makt. Den vet inte hur man gör. Är det någonting män genom historien varit bra på, så är det att tydliggöra vem som innehar makten och vad som händer om den utmanas. Det behöver inte betyda att man inför militärparader på gatorna. Det kan räcka med att skolor vägrar undervisa elever som inte har korrekt skoluniform. Att domstolar utdömer kännbara straff för förstagångsförbrytare. Att en kommunal arbetsgivare tar sig rätten att sparka någon som har för vana att komma för sent till jobbet. Eller att 9000 uppenbara bidragsfuskare förvägras uppehållstillstånd.

Inhumant kan man tycka, men alternativet tycks vara att den reella makten hamnar i händerna på grupper som bättre förstår att tillämpa Machiavellis principer. Exempelvis religiösa extremister och deras organisationer, kriminella nätverk, politiska aktivister, lokala klansamhällen eller helt enkelt lösa sammanslutningar av mobbare som upptäckt att samhällets regler är i högsta grad töjbara.

Låt oss (lite förenklat) beskriva traditionell patriarkal maktutövning som ”offensiv och förtryckande”, och det feministiska alternativet som ”defensivt och tillåtande”. Feminismen kanske verkar offensiv i opposition, men i maktställning (såvitt jag kunnat se) tenderar den att låta saker ha sin gång, enligt principen ”det som sker det sker”. Medan patriarkerna satsade på att skydda sina intressen, satsar feministerna på att skydda minoriteter som känner sig särskilt utsatta av en utveckling man själv varit med om att initiera, men inte tror sig kunna påverka. Istället för ett starkt försvar, får vi ett välfärdsindustriellt komplex.

Regeringens strategi verkar vara att använda så mycket som möjligt av statsbudgeten till att gottgöra offren för sin egen politik. Om den någon gång visar musklerna är det för att bekämpa patriarkatet inom de egna leden, vilket lett till att allt färre makthavare av gammaldags auktoritärt snitt finns kvar i förvaltningen. Vilket i sin tur lämnar fältet öppet för ett långt mer repressivt patriarkat att inta den politiska scenen, nämligen traditionell islam.

Inför det kulturella trycket, tror jag feministisk maktutövning kommer att visa sig ungefär lika effektiv som feministisk snöröjning.

Till sist… vill jag gärna nämna att feminister inte är samma sak som kvinnor, patriarkat inte samma sak som män, och muslimer inte samma sak som islam.

43 reaktioner på ”Värdet av att demonstrera sin makt

  • Hovs_hällar skriver:

   Joakim — Jo det är en helt utmärkt intervju där inkompetensen mycket tydligt avslöjar sig själv.

   Citat: ”Det är inte en intellektuell diskussion utan en veritabel maktkamp, där obildade, okunniga människor med känslomässiga problem fått alltför stort utrymme.
   Jag förstår att kvinnan mår dåligt, vem skulle inte göra det i hennes position, sättet att hantera det är tyvärr samma narcissistiska metod som i intervjun, nämligen att förklara sig som offer, hänvisa till hotbild, och peka ut en skyldig. Klassisk narcissistisk manöver för att flytta fokus från egna tillkortakommanden. Vi ser det ideligen i svensk media och politik.”…

   Gilla

 1. Jvk skriver:

  Jo precis, jag tror att det som nu sker i Sverige, där till sist nu flickor blir våldtagna av främmande män när de är på väg hem från skolan är ett exempel på hur det blir när kvinnor styr, exemplen är legio, från våldtäkter till terrorbrott och varför inte lite kannibalism som jag läste om i veckan. Exemplet Sverige visar varför det mest är män som styrt i alla tider, och efter manliga principer. Det hela är otroligt enkelt, det krävs bara en insikt om att man bara styr över ett begränsat område och ett begränsat antal människor, men denna enkla insikt har det nuvarande etablissemanget glömt. Det som då sker är givet på förhand, när man anammat kvinnliga principer och slutat försvara sig och att ens ha ett försvar, ja men då väller helt enkelt män som är mera aggressiva in, män som tidigare inte kunde hävda sig med egen kraft. Nu, utan motstånd så framstår de som alfa-män, tidigare så hade de inte ens kommit över gränsen eller om de försökt blivit sönderbombade för så gör man i krig.

  Gillad av 11 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Det skall inte bedrivas myndig maktutövning. – Vi skall lyda under lagen och inte under andras godtycke. – Det som skiljer en lag från regelböcker för gott beteende som vem som helst kan sprida, är de fastställda konsekvenserna på att bryta mot dem. – Obehagsgraden av dessa påföljder tillsammans med den kalkylerade risken att ertappas och dömas skall vara på den nivån att laglydighetsgraden blir den önskvärda.

  Det är alltså obehaget av påföljden som orsakar laglydigheten, – för de brottsbenägna.

  Att göra fängelsevistelsen mera uthärdlig, innebär alltså att den måste bli långvarigare för att fungera och är alltså helt förfelat. – Inse detta och spara tiotals miljarder årligen genom att erbjuda internerna bulgarisk standard a 50kr/dygn på sin då mycket kortare fängelsevistelse.

  Gillad av 6 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Frågan om ett feministiskt eller ens ett jämställt samhälle är hållbart i en extrempatriarkalisk omvärld, som även växer inom Sveriges gränser i snabb takt, är ännu obesvarad. Vad är det som talar för?

  Att svaret på frågan kan bli synnerligen obehagligt för dem som vill leva i den svenska liberaldemokratiska kulturen är ytterst det som nu skapar turbulens i väljarkåren.

  Gillad av 3 personer

 4. Jakten på jämlikhet skriver:

  Kom nu inte dragande med stenåldern tänker många feminister när man börjar resonera i termer av biologi och evolution. Det är länge sedan vi lämnade stenåldern. Är vi inte moderna människor?

  Jo, visserligen, men bara kulturellt. Lemmar, organ och hjärnor är detsamma. Och samma hormoner i blodet, nu som då. Genetiken är huggen i sten. Så där lever stenåldern kvar.

  För att göra en historia kort.

  Mest är vi lika. Individualiteten spränger de flesta gränser. Men likväl finns där olikheter utmejslade i DNA och hormonsystem. Som huvudsakligen kretsar runt reproduktion. Män kan bli fäder till tusentals barn. Precis som dagens fiskar och groddjur. Men för kvinnliga däggdjur utgör ett enda barn en oerhörd ansträngning och medför stora risker. Resursinsatsen faller ut olika för könen. Som även påverkar beteende och emotioner.

  På mäns lott har evolutionärt fallit ett övergripande skydd och krav på resursuppbyggnad. Det i sig har lett till förmåga att inleda olika typer av tillfälliga projekt. Som att jaga storvilt långt från byn. Vara borta i dagar. Planera byggnation och söka resurser och potential vida omkring. Och då förlita sig på kontinuitet i kvinnlig dådkraft och kapacitet i byns centrum och närmiljö. Att hon förblir en trygghet för barn, äldre och övrigas behov, ofta med sekundpassning och kontroll.

  Det har lett till att män har lätt för att inleda projekt. Ofta tämligen smala sådana. Och tillfälligt glömma hus och härd. Medan kvinnor mest verkat brett och befunnit sig i ett slags emotionernas centrum, i en närmiljö.

  Män har lätt för att förhålla sig praktiskt analytiskt. Även aggressivt och dominerande. Kvinnor avläser ofta kollektivets känslor och reagera starkt på dem, inklusive andras svaghet.

  Båda dessa sidor, manliga och kvinnliga, kompletterade varandra i ett primitivt samhälle.

  Det moderna samhället vänder delvis på kuttingen. Och det kan ställa till med problem. Man vet exempelvis att män kan stänga av sin empati, för en upplevd fiende.

  Kvinnor däremot känner ofta även empati för en fiende. Som yttre skyddande samhällsskal kanske detta inte är så lämpligt alla gånger.

  Orsaken till skillnaderna bör vara att männen genomgående tvingades att stå ytterst i försvaret av samhället. Och att fienden hade en benägenhet att slå ihjäl honom, även när han låg på rygg – besegrad.

  Medan kvinnor mer ofta rövades bort, och kunde fortleva, men nu hos den tidigare fienden. Det empatiska systemet måste även kunna fungera där – ”i fiendebyn”.

  Och med dessa emotionsskillnader lever vi än idag. Frågan blir då. Är kvinnan den lämpligaste att stå främst i försvarslinjen, vid möte med en utpekad fiende? Medan männen lydigt låtit sig omvandlas sig till goda hemmamän. Kan psykologiska könsskillnader rentav utgöra en fara, om inte hänsyn till dem tas – i försvaret av samhället och samhällsordning?

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Sverige har ju tagit in kvinnor i både försvaret och polisen. Vid upplopp och invasion så skickar vi väl ut dessa först för att lösa problemet. Lyckas de inte får väl männen kliva fram. Blir det bra så?

   Gilla

 5. Mats Tomasson skriver:

  Slutade läsa vid ”vita heterosexuella män”. Att Sandgrens texter sällan är bra är väl dagens understatement, men det här var en riktig skämskudde i paritet med Özz Nujens alster.

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Jaha, men varför skulle någon vara intresserad av att du tycker det frågar jag mig? Jag fattar inte varför man ödslar tid på att skriva att man inte gillar ett inlägg som försöker vara resonerande utan att motivera det? Spar din, tid, spar vår, och håll klaffen, alternativt argumentera för din sak.

   Gillad av 9 personer

   • Mats Tomasson skriver:

    Tja, finns det inte någon som håller med så finns det kanske någon som inte håller med, icke sant?

    Jag tycker att Sandgrens texter överlag är väldigt intetsägande och ofta fast förankrade i PK-narrativet, se bara hur han inledde denna med att rapa upp PK-vänsterns slagord om alla vita heterosexuella mäns kollektiva skuld. Sandberg verkar höra hemma i MP, FI eller V.

    Gilla

   • Jvk skriver:

    Jo men även gammal flummig vänsternisse kan ibland gömma en poäng bland allt pk-snack, men visst kryddar JO alltid med en stor dos gammal pk-bråte, det verkar tyvärr vara vad som finns att tillgå, gamla vänsterfolk som ändrat sig och inte vill kännas vid sin skapelse.

    Gillad av 2 personer

   • Jvk skriver:

    Jag har nog kommit till att jag har ett pk-filter så ungefär som man ignorerar reklam på webbsidor så ser jag knappt alla de gamla pk-vändningarna längre, utan jag försöker bara vaska fram om det finns något matnyttigt i ordströmmen.

    Gillad av 2 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  Jag vet inte varifrån så många fått villfarelsen att vita män generellt odlar en ”dryg, manlig härskarteknik”. Jag har jobbat i storindustrin i snart femtio år och träffat och samarbetat med tusentals vita män i en typisk machovärld.

  Absolut ingen av dessa har uppvisat en ”dryg, manlig härskarteknik” utan tvärtom stor välvilja, flexibilitet och samarbetsförmåga även i hårt pressade situationer.

  Tvärtemot myten har nog ganska många i sitt privatliv i stället varit hårt hållna av sina huskors där hemma, med krav på att tjäna mer pengar och fixa mer i hemmet, även efter en vecka med femtio procents övertid, i arbetsmiljöer som nästan inga kvinnor skulle sätta sin fot i.

  Så jag har aldrig gått på feministernas rabiata debatteknik, och det borde nog ingen annan göra heller. Jag har alltid varit hundra procent för kvinnans jämställdhet, men lika mycket emot skitkastning på dem som förtjänar det minst.

  Gillad av 8 personer

 7. 5ven55on skriver:

  Till det du skriver ska tilläggas att de funktioner du nämner som viktiga inte är lika viktiga i oligarkernas ögon, bl.a. därför att de håller på att bygga större strukturer som EU. Bland deras viktigaste mål just nu finns snarare att fylla västvärlden med folk från andra länder.

  Gillad av 1 person

 8. Östrahult skriver:

  Nja makt finns lika mycket idag som förr. Det nya är att makten tar sig andra vägar. Makten ligger hos ett kotteri av vänstermänniskor inom politik, myndigheter och media. Dessa samexisterar med olika ekonomiska intressen inom det välfärdsindustriella komplexet. Kolla vilka som får komma till tals i Agenda, Opinion Live, DI, DN, P1 etc så ser Du vilka som har makt. De som inte syns i dessa sammanhang är de med ekonomiska intressen, de föredrar att ligga lågt.

  Gillad av 3 personer

 9. Asta skriver:

  Mona Valter berättar
  Vänstermedia och vänsterpolitikerna har antingen missförstått islam eller så spelar de dumma. Jag tror de spelar dumma, för de vill ha muslimernas röster. Politikerna vill inkludera islam i vårt samhälle för man vill visa ”Vi är de goda, vi tar emot dig”. I gengäld förväntar man sig att få röster, det är ett slags utbyte.

  – Det vet jag av egen erfarenhet för så fort jag blev svensk medborgare fick jag ett brev hem som uppmanade mig att rösta på Socialdemokraterna. Där stod det att Socialdemokraterna är ”det muslimvänliga partiet” och man refererade till Olof Palme, stödet till PLO och så vidare.”

  Gillad av 10 personer

 10. acciaiosite skriver:

  Just så. Och alla första, andra och tredje generationens invandrare är inte anhängare av traditionell, repressiv islam. Dessa, exempelvis de med latinamerikansk och katolsk bakgrund, borde i allt större utsträckning inse att de har betydligt mer att vinna på att hjälpa till att isolera islamisterna. Skulle det bli så vedervärdigt att dödskulten får överhanden, så ligger alla vi andra tillsammans illa till. Vi behöver varandra. Vi behöver anmäla och artikulera vårt gemensamma intresse.

  Gillad av 2 personer

 11. Göran Fredriksson skriver:

  Det svenska demokratiska systemet premierar kortsiktighet, tidshorisonten för politiken är i viktiga avseenden högst en mandatperiod. Då passar höger-vänsterskalan som partierna har inordnat sig i sedan ett sekel.

  Det som nu sker är att väljarna mer efterfrågar långsiktighet i fråga om vad den förda politiken medför för deras efterkommande och de får sällan trovärdiga svar. Att väljarna prioriterar det långsiktiga är en sund utveckling. De partier som är inordnade i höger-vänsterskalan måste anpassa sig för att inte hamna på historiens skräphög.

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Beslut av typen ”nu är kalla kriget slut så vi lägger ner försvaret eftersom militär inte behövs längre” är så häpnadsväckande att det förbigås med tystnad – trodde journalister, debattörer och folket att politikerna skojade?
   Ett sådant beslut hade aldrig kunnat fattas i Schweiz – där bestämmer folket!

   Stellan Abrahamsson böjar sin föreläsning lite nervöst men tar sig. Intressant jämförelse mellan styrelseskicken i Schweiz och Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=gPS8Yq-a8k4&t=1208s

   Gillad av 1 person

 12. LJ skriver:

  Exakt så. Jag drömmer om en dag när en text som denna är accepterad som helt normal på tidningarnas ledarsidor. Alternativt drömmer jag om en dag när tidningarna i dagens form upphört existera.

  Gillad av 1 person

  • Jvk skriver:

   Du kan frigöra dig redan idag, ignorera dessa alster, se aldrig på svensk TV, lyssna aldrig på SR. Det är enormt befriande, man får tid för annat, jobb, familj, hobbies, man kan läsa och och lyssna på intressanta nya saker istället och tänka själv. Det sänker också blodtrycket och minskar mängden stresshormon i kroppen. En dag utan att etablissemanget har fått en sekund av ens mentala tid är en bra dag! 🙂

   Våga vägra indoktrineringen.

   Gillad av 8 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    JVK – Ja exakt. Själv slutade jag lyssna på stasi-radion för flera decennier sedan, och på stasi-tv är det bara typ naturprogram från BBC och liknande jag kan titta på då och då (har fö. ingen tv-mottagare, använder svt-Play).

    Med mitt redan höga blodtryckt vore det närmast självmordsbeteende att ägna ens en minut åt PK-maffians propagandadravel.

    Nej, nu ska jag ut i trädgården och bygga en spaljé. Ha det gott!

    Gillad av 4 personer

   • observatör skriver:

    Googla någon gång på ”Russia Today live” på datan och titta på de intressanta intervjuer man har där. T. ex. ”Worlds Apart” där man frågar ut politiker och experter ur olika läger om aktuella frågor – vanligen inom världspolitikens områden. Kvalitativt av mycket högre klass än vad SVT och TV4 kan erbjuda. Allt på engelska språket.

    Gilla

 13. Hovs_hällar skriver:

  Traditionellt har makten främst utövats av män, därför att männens uppgift varit att skydda gruppen från angrepp utifrån.
  Kvinnornas uppgift har varit att ta hand om barnen.

  Så var det förr. Men även idag finns de här instinkterna inbyggda i våra gener. Männen är mer territoriella och benägna att upprätthålla gränser. Kvinnorna tenderar att vara mer inkluderande.

  Om nu uppgifter som har med gränssättning och upprätthållande av lagar att göra plötsligt ska skötas av kvinnor, blir det kort sagt inte bra. Den som ska se till att buset inte tar över på gatorna kan inte gå omkring och vara ”snäll”, utan måste agera med auktoritet. Och även kunna ta till våld om så krävs.

  Dessa såkallade ”feminister” har kort sagt inte fattat detta.

  Gillad av 3 personer

 14. JAN BENGTSSON skriver:

  Beträffande sista stycket…
  TVÅ av tre rätt FÅR VÄL SÄGAS vara rätt skapligt)
  Lämpligen får var och en TRO vilka som avses!

  Gilla

 15. Magnus Rosensparr skriver:

  Varför är ”vita heterosexuella män” en standardfras idag? Varför betonas just den vita färgen? Visst finns det gott om exempel på vita dryga manliga despoter som Hitler, Stalin ,Fidel Castro och Nicolae Ceaușescu, men det finns lika många svarta, som t.ex. Idi Amin, Centralafrikanska kejsardömets Bokasa I, Mobutu Sese Seko och Robert Mugabe. Det finns också motsvarande gula sådana, som t.ex. Mao Tse-tung, Pol Pot, Kim Jong-il och Djingis khan. Även röda diton finns det exempel på, som t.ex. svunna sydamerikanska rikens kungar och hövdingar. Det är ju en sak att rabiatfeminister, batikhäxor och vänsterflumkärringar använder denna standardfras, men varför gör vanligt folk det?

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Jag är en stolt vit heterosexuell man. De som inte är det är bara avundsjuka. Men det finns stolta vita heterosexuella kvinnor också. Dessa gillar jag. Sen finns det folk i andra färger och med andra åsikter. Många av dessa är också bra människor.

   Gillad av 1 person

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Maktövning utan viss brutalitet fungerar inte. Men denna djupa lärdom vill de historielösa feministerna inte ta till sig. Istället vill de ha allt större kontroll.

  Det hela påminner kusligt mycket om de kommunistiska regimernas framfart. Äntligen skulle det kapitalistiska oket kastas av och arbetarna skulle bli fria. Men vi vet hur det gick. Kontrollen blev än hårdare än innan. Och brutaliteten kolossal på de flesta ställen.

  Det är helt enkelt mycket svårt att förbättra det samhälle som växte fram under 1900-talet i västerlandet, Det var kulmen på en utveckling som hade pågått i många tusen år och som samtidigt hela tiden varit utsatt för ett stort förändringstryck från de tekniska framstegen. Låt vara bitvis med stora födslovåndor. Att tro att en -ism som feminismen med dess verklighetsförakt i ett slag skulle kunna förbättra samhället är helt enkelt en farlig irrlära. Risken är stället enorm att den kastar oss i fördärvet, något vi tyvärr redan skönjer början på.

  Gillad av 7 personer

 17. Jari Norvanto skriver:

  Sista stycket är en onödig, och enligt min uppfattning mer felaktig än sanningsenlig ‘disclaimer’. En annan invändning, även om approximationen godtas för resonemangets skull (kontrasten mellan feministisk respektive patriarkal maktutövning), är att feminister är aktivister och som sådana aggressiva. Man kan skada inte bara med nävar utan med ord, gift och desavouering. Mobbning, intriger och passiv aggressivitet. Massmedier och (a)sociala medier ger svängrum och megafon för drev och kampanjer.

  Gillad av 1 person

  • acciaiosite skriver:

   När någon kallar sig eller kallas aktivist, ökar min misstänksamhet åtskilliga procent. Fanatiker-radarn går igång. Risken är överhängande att vildsinta och lömska anklagelser är å färde.

   Gillad av 1 person

 18. Jan Nyblom skriver:

  Lobsterteorin kan fullt ut apliceras på det svenska samhället och som svar på varför väsentliga funktioner inte fungerar. Enligt Jordan B. Petersen
  Har hummersamhällen funnits i 360 miljoner år. De är hierarkiskt uppbyggda. Vilket innebär att de t i toppen finns en manlig hummer som har den bästa bostaden, den bästa maten och tillgång till alla kvinnliga hummrarna när han önskar. Den hierarkiska uppbyggda modellen har sitt ursprung i hur de manliga humrarna löser sina tvister . De har fem oblodiga sätt att vinna en tvekamp och två blodiga sätt. De mänskliga samhällena är uppbyggda nästan exakt likadant som humrarnas.
  Bara det att 85 människor äger mer än vad 50 % av den fattigaste befolkningen på Jorden äger visar att vi på många sätt liknar ett hummersamhälle.
  Att tro att liberalismen, marxismen, kapitalismen skulle kunna förändra den 360 miljoner år gamla
  Nedärvda sättet att lösa tvister och organisera samhället på är nog att hoppas på för mycket.
  Däremot tycks kapitalismens principer kunnat skapa samhällen som ger en sådan hög levnadsstandard till den enskilda individen att det hiarliska samhällets negativa sidor för de som befinner sig i botten på pyramiden inte upplevs så illa.
  Jan Nyblom

  Gillad av 2 personer

 19. Pelle skriver:

  Feminismen, och i synnerhet den svenska varianten med bas i media och byråkrati, är en extrem religiös sekt. Likt många andra religiösa extremister kommer de att försöka dra så många som möjligt med sig i avgrunden och undergången. Min uppmaning till alla är att ta avstånd och hålla sig borta. Låt feministerna dricka cyanidspetsad läskeblask på egen hand där i djungelgläntan. Låt rymdskeppen hämta dem – eller vad nu det senaste inom genusteorin hävdar är frälsningen. Vid det här laget vet vi att feminister är lika oförmögna att sköta ett land som att ansvara för huvudstadens snöröjning. Se till att eliminera deras representanter i riksdagen den 9 sep!

  Gillad av 6 personer

 20. O.T. skriver:

  De övriga undertecknarna av Irans kärnavtal Tyskland, Frankrike, UK, EU, Ryssland och Kina deklarerar att de tänker fullfölja avtalet med Iran och att man därför inte tänker följa USA:s unilateralt deklarerade sanktioner mot Iran. Detta tillsammans med motgångarna i Irak borgar för att Trumps nya politik mot Iran går mot ett fiasko och att han på köpet har skapat en spricka i den västliga hegemonin och av allt att döma öppnat en dörr mellan Ryssland och EU.

  Det som förvånar mig mest är att våra agendamedier – MSM inte med en stavelse berört detta stora amerikanska nederlag. Man vågar tydligen inte publicera sådana negativa nyheter, eller ännu värre, man begriper kanske inte vad som händer.

  https://anthropocene.live/2018/05/26/svart-bakslag-for-usa-i-irak/

  Gilla

 21. Eva Danielsson skriver:

  Feminism är en politik som kräver en massa hänsyn utifrån en kvinnlig offerroll och tilldelar män skuld, skam o onda avsikter i många sammanhang. Könskrig i postmodern anda där självmotsägelser och faktafel används utan betänkligheter. Eller ett spelande på känslor för att ”vinna”. Bedrövligt.

  I lägen då säkerhet och trygghet angrips är den manliga förmågan att kunna bjuda hårt motstånd det bästa för flocken. Och som kan demonstrera sin makt. Förutsatt att det är kombinerat med en bra analys och målet är att värna flocken.
  Makthungrig maskulinitet utan empati är mer än bedrövligt. Och det är historien full av.

  Mänskligheten fungerar väl som bäst när kompetenta individer, som är äkta och ärliga, vill nå ett gemensamt positivt mål. Vare sig de är män eller kvinnor.

  Mänskligheten visar inte sin bästa sida, när man grupperar sig under olika etiketter och i skydd av den flocktillhörigheten både slutar tänka och ifrågasätta och rentav tillåter sig att leva ut avund, lättja, girighet och illvilja. Här hittar man vänstern och vänsterfeminismen. Tycker jag.

  Det finns fler genier bland män men också fler idioter. Kvinnor har en lite högre smalare form på normalfördelningskurvan för IQ, alltså med färre genier men också med färre idioter.

  Manligt och kvinnligt kan i bästa fall fungera kompletterande och sporra fram en bättre sammanlagd helhet i många frågor i samhället.
  Det gäller bara att se upp med manliga idioter och feministiska frälsarrörelser.

  Gillad av 3 personer

 22. Lilla fröken PK skriver:

  Angående den avslutande brasklappen om muslimer. Skulle du göra samma distinktion mellan t ex nazister och nazism?

  Gilla

 23. educaremm skriver:

  Det som vanligtvis i de flesta kulturer är en psykologisk okunskap, eller en slags oskuld och naivitet, samt en slags barnslig aningslös härrörande i okunskap, hos de flesta unga flickor och kvinnor, (men däremot oftast en desto större insikt och kunskap hos äldre kvinnor samt hos mödrar, mormödrar och farmödrar, mostrar och fastrar osv.), det är en förståelse om och kring vad som till stora delar rör sig i unga pojkars och mäns huvuden. Alltså vad som driver dem framåt och vad som till stora delar påverkar en manlighetens och en maskulinitetens viljor, behov och intressen. De psykologiska maktviljor och de viljor att kunna göra erövringar, kunna besegra och kunna vinna segrar och framgångar, är betydligt starkare drivkrafter hos det maskulina psyket, än hos det feminina psyket, som i sin tur hänger sam man med biologi och med hormoner.

  En galen feminism vill inte ta någon som helst hänsyn till en hormonell verklighet på detta område. En galen, vansinnig, hatisk och avunssjuk feminism vill istället försöka att förstöra det kvinnliga psyket genom att försöka omforma det till ett manligt psyke, och få flickor och kvinnor att vilja efterhärma en manliga livsstilar, i någon slags rättvisa eller någon slags jämlikhets namn, vilket är en förödande propaganda.

  En galen och sexfixerad feminism är alltför fokuserad på en s.k. sexuell jämlikhet utan att vilja ta någon som helst hänsyn till de mycket stora olikheter som finna mellan könen.
  Det är då både biologiska, psykologiska, hormonella, sociologiska och fysiologiska olikheter som finns mellan könen, som oftast resulterar i att de sinsemellan gör fullkomligt olika livsval och har olika livsfokus för sitt eget välbefinnande.

  Om man vill, som en feminism verkar vilja göra, förneka dessa basala och generella olikheter mellan könen, så riskerar ismen att bli en förstörande och nedbrytande ism istället för en uppbyggande ism. (Men, men, kanske ismens mål är just förstörande istället för uppbyggande…? I så fall kan ismen då kanske ses som något gott för dem som just önskar sig förstörande av samhället? Kanske kan då ett sådant mål lyckas? På bara tre, fyra eller fem generationer, genom ett förstörande av familjer och därmed ett förstörande av individer, så kan hela samhällen också förstöras, eller nedmonteras?…Vem vet…)…

  Gilla

 24. educaremm skriver:

  Testosteron är ett hormon som oftast inte flickor och kvinnor av naturen har tilldelats alls i samma utsträckning som pojkar och män. Dess funktion är att skapa framåtanda, att vara pådrivande, att skapa mod och frimodighet och det är ett hormon som därmed oftast driver på pojkar och män till att bli just utåtriktade och framåtdrivna, att bli fokuserade på att vinna segrar, bli målinriktade och målmedvetna.

  Det är liknande psykologiska och hormonella bakgrundsfaktorer som oftast driver hannar inom en flocklevande djurvärld till bataljer och strider om maktpositioner och till att slåss på liv och död om den högsta dominerande positionen.

  Att kunna besegra en jämbördig konkurrerande hanne inom djurflocken, om just herraväldesplatsen, ledarplatsen, huvudmannaskapsplatsen och dess fördelar i form av tillgång till honor i flockarna, kräver en beredskap till ständig strid för att kunna inneha en sådan konungaplats. (En konungaposition som samtidigt då är en position som ständigt kan riskera att bli attackerad, eller utmanad av nästa generations påträngande potentiella herraväldesdrömmare?..)

  Inom de flesta samhällsformationer, vare sig s.k. demokratier eller diktaturer i den mänskliga historien, så har maktsfärer, antingen då såsom kungar, faraoner, tsarer, kejsare, inkas, hövdingar och presidenter, samt även övriga ledare och potentater, ett stort behov av att kräva bevis på underdånighet hos en s.k. menighet. Alltså att de som är just underordnade och underlydande uppvisar prov på just lydnad, på följsamhet och därmed på trohet och konformitet till maktsfären, för att därmed kunna anförtros, förlänas, eller tilldelas olika maktpositioner med tillhörande privilegier inom en maktsfärs administration.

  Inom en militärapparat eller inom en poliskår, som administrerar och försvarar en maktsfärs makt, uppvisas ofta en särskild trohet, en särskild underdånighet och lydnad inför maktsfären. Detta för att inte riskera att bli misstänkt för s.k. majestätsbrott i olika varianter. T ex då revolttendenser, upprorstendenser, eller för landsförräderi, s.k. högförräderi, eller för annan subversiv verksamhet som syftar till att underminera maktsfärens makt. Sådana aktiviteter riskerar att dömas mycket hårt, för att maktsfären därmed på olika sätt ska kunna oskadligggöra det hot som sådana brott innebär för de flesta samhällsformationer. Antingen bestraffas sådana subversiva aktiviteter med fängelse eller alternativt med att direkt dödas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.