Gästskribent Lars Hässler: Ska vi skrota kommunerna och lägga ansvaret på länsstyrelserna?

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Förutom en ny struktur och ett mer enhetligt språk så är skillnaden mellan den nya och gamla liten.

Enligt kommunallagen har varje kommun i Sverige, till stor del i alla fall, självbestämmanderätt, vilket betyder att de bestämmer själva över sina angelägenheter.

Problemet är dock att rikspolitikerna sedan länge alltmer inskränkt det kommunala självstyret genom att detaljstyra kommunernas verksamheter. De två kanske mest genomgripande förändringarna skedde 1965, när kommunernas ansvar för polisen överfördes till staten, och 1991 då ansvaret för skolan trycktes ner till kommunerna.

Men det finns en uppsjö av andra beslut som klart inskränker det kommunala självstyret. Ett flagrant exempel är skatteutjämningssystemet, där kommunernas grundlagsfästa rätt att beskatta sig själva är satt ur spel i och med att en kommunmedlems skattepengar genom riksdagens beslut skickas till en annan kommun.

Ett annat exempel är att socialtjänstlagen innehåller en riksnorm för socialbidrag, där staten fastställt normen utan hänsyn till medborgarnas verkliga levnadsförutsättningar i de olika kommunerna. Socialtjänstlagen har dessutom ändrats så att alltmer beslutsrätt getts till förvaltningsdomstolarna.

Det finns flera inskränkande lagar, till exempel en som innebär sanktioner mot kommuner som säljer ut sina bostadsföretag och en stopplag för förändrade driftformer av akutsjukhus.

Det kommunala självstyret urholkas mer och mer. Vid varje enskilt tillfälle hävdas från rikspolitikernas håll att de föreslagna och beslutade inskränkningarna är förenliga med grundlagen.

Det senaste ingreppet gäller flyktingmottagandet som innebär att staten tvingar kommunerna att ta emot de flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Denna lag började gälla 2016 och gäller i två år. Under dessa två år står staten visserligen för kostnaderna – efter de två åren landar kostnaderna i kommunernas knä – men kommunerna har blivit tvungna att skaffa bostäder för hundratals flyktingar.

Riksdagen är inte heller konsekvent. Att runda kommunernas självbestämmande via lagstiftning när det passar har riksdag och regering inga problem med. Men när det till exempel gällde tillstånd för Rysslands gasledning, Nordstream, att bygga en mellanstation i Slite på Gotland, ansåg sig regeringen inte kunna förbigå Gotlands kommuns rätt att själv bestämma över denna militärstrategiska gasledning. Detta trots att försvarsmakten ansåg att det inte låg i nationens intresse att tillåta gasledningen.

Nu är det valtider. Det innebär att partierna lovar att satsa enorma summor på diverse projekt, projekt som dock nästan alltid är kommunernas ansvar. Hundratals miljoner till sjukvården (landstingens ansvar) hundratals miljoner till skolan, miljarder till flyktingmottagandet etc etc.
Om vi ska ha en kommunnivå med kommunalpolitiker som ska fatta lokalt förankrade beslut kan inte riksdag och regering fortsätta att detaljstyra hur kommunerna ska bedriva sina verksamheter.

Antingen borde vi återupprätta det kommunala självstyret eller lägga ner kommunerna och låta de statliga länsstyrelserna ta över ansvaret för verksamheten, en verksamhet som ändå idag till kanske 80 procent bestämts av riksdagen.

Det är dags att på allvar bestämma sig för om vi i Sverige ska ha en lokal politisk nivå eller inte.

Lars Hässler är jur kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.  

24 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Ska vi skrota kommunerna och lägga ansvaret på länsstyrelserna?

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Förflyttning av ansvar och beslut har förvisso successivt skett från den kommunala nivån till den centrala. Från kommunfullmäktige till riksdagen. Viktiga beslut har sålunda flyttats längre bort från medborgarna. Detsamma gäller allt flera beslut på den nationella nivån. Här bestäms mycket på en högre, ”federal” nivå i EU eller t. ex. FN. Denna nivå är nästan omöjlig att påverka för en enskild mindre nationalstat. Politikerna kommer undan sitt ansvar genom att hävda att de är bundna av olika konventioner. Försök att motverka denna utveckling möts av hån och avsky, och den som vågar påpeka det demokratiska underskottet skälls ut som populist, nationalist m.m. Folket, medborgarna, tillfrågas bara vart fjärde år, och valresultatet behöver inte respekteras, vilket DÖ är ett bra exempel på.

  Gillad av 14 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Endast politiker har fördel av denna utveckling eftersom deras karriärväg utökas enormt med sanslöst välbetalda positioner i EU och det närmast gudomliga UN. Lönerna även på nationell nivå har därmed också ökats till skamliga nivåer. Demokrati är ett minne från 1950 talet.

   Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej! Det är omöjligt. Nationalstaten har väldigt mycket som talar för den. Inte minst att det westfaliska systemet med suveräna stater är det enda alternativet till imperiet som form för världsordningen.

    Gillad av 1 person

 2. Jan Andersson skriver:

  Vi kan ju börja med något så trivialt som vinterdäckslagen:
  ”Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det är vinterväglag.”
  Och vi har samma klimat i Haparanda som i Trelleborg? Eller?

  Gillad av 6 personer

  • Å skriver:

   Såvitt jag förstår tas klimatproblematiken om hand med orden ”om det är vinterväglag”. Eller är det tidsperioden du menar är problemet. Å andra sidan finns det väl inget som hindrar en från att ha vinterdäck om det skulle vara vinterväglag i juli. Vet inget om klimatet i Haparanda, men jag har aldrig sett vinterväglag i juli i Trelleborg.

   Gilla

 3. Östrahult skriver:

  Jo detta är en soppa. Ytterst är eländet en följd av sossarnas socialiseringspolitik där ”samhället” ska lägga sig i allting. Ett första steg skulle vara att renodla kommunernas ansvar till sådant som är lokalt typ vägar, VA-system, lokaltransporter, dagis, äldrevård etc.

  Samtidigt borde kommuner och landsting fråntas ansvaret för områden som förstörts av politiserad ledning, det gäller skolor och sjukvård bl a. Möjligen skulle ett resultat av detta bli att nivån landsting avskaffas helt. Om någon gnäller om detta i Norrland så får de väl bilda ännu större storkommuner.

  Gillad av 5 personer

 4. Inger Bergane skriver:

  Eftersom många kommunal politiker och faktiskt även i Regeringen är okunniga i sitt ämbete så bör vi se över vilka som väljs in. Det verkar idag som det är många kompisars kompis.

  Gillad av 3 personer

 5. oppti skriver:

  Kommunplaceringen drevs väl igenom under 2015 års flyktingkaos.
  Det är och var inte tänkt som en permanent lag -hoppas jag!

  Människor flyr genom ett flertal länder utan fast adress på eget initiativ.Kanske borde vi låta dem fixa sin framtid här utan allt för stor styrning.

  Gilla

 6. Kent Forssgren skriver:

  MITT FÖRSLAG ÄR I STÄLLET ATT RIKSDAGEN SKROTAS.
  Fast frågan är ju om den inte redan är skrotad.
  Tittar man på en debatt i Riksdagen, så sitter där i bästa fall 15 personer av de 349 som folket har valt till detta ansvarsfulla ämbete.
  En skymf mot väljarna är detta.

  Men varför sitter inte alla där?
  De politiska ledarna bestämmer i sin storhet allt.
  Representanterna markerar sin underlägsenhet genom att utebli från debatterna.

  Men ett än bättre förslag är måhända – att Riksdagen, Länsstyrelserna och Landstingen skrotas.
  VI BEHÅLLER KOMMUNERNA OCH UTVECKLAR FOLKETS DIREKTA MAKT ÖVER POLITIKEN.

  Vilket givetvis också innebär att vi lämnar den nu demoraliserade politiska unionen EU.
  EU styrs ju så långt bort från vårt folk man kan tänka sig. Det styrs av nu fallna makthavare i USA.
  Vi gör som UK avser att göra, vi gör avtal mellan de nationer vi själva finner intresse av att samarbeta med.
  För att riktigt förödmjuka den fallna makten i USA, tecknar vi ett samarbetsavtal med den nya makten i USA;
  en makt som skapats av vanligt hederligt arbetande folk – för att tjäna detta folk.

  Gilla

 7. Aha skriver:

  Totalitära tankemönster såsom PK-ismen fordrar centralstyrning. Det talar starkt för mer makt åt kommunerna.
  Rikspolitikerna saknar kvalifikationer för sina ämbeten. Se bara partiledardebatterna. Är det kunniga, resonerande individer som med pondus och förnuft driver sina teser? Löfven har rätt när han klagar; rikspolitiken består av för mycket käbbel. Det talar också starkt för mer makt åt kommunerna.

  Sist men inte minst och som krönikan berör konsekvenserna av, är det förskräckligt att man på kommunal nivå inte kan värja sig emot en klick av rikspolitiker och deras vision om öppna gränser där svenskarna ska vara gränslöst generösa mot andra. På lokal nivå vill man självklart att ens gamla mamma ska få förtur till äldreomsorgen före de som kommit alldeles nyss till Sverige.

  Taktiskt borde kommunerna agera så att de fjärmar sig från rikspolitiken. Den är inte tillförlitlig, anfrätt av PK-ism som den är.

  Gillad av 2 personer

 8. Björn skriver:

  Det som är slående är att ”positiva”(för medborgarna!) lagförslag oftast ältas i åratal, medan ”negativa”(typ den tvingande fördelningen av asylsökande till ALLA kommuner) kan klubbas igenom ”över en natt”!

  Gillad av 2 personer

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Så blir det med sossepolitik! Bästa sättet att bryta denna förödande – för kommunernas självständighet och självbestämmanderätt – är att för evigt rösta bort sossar och för den delen även kommunister och vänsterpartister. Med andra ord alla socialistpartier. Deras yttersta mål är ju socialismen och en ”typ enpartistat”.

  Rösta rätt 9/9 2018! Till att börja med…

  Gillad av 7 personer

 10. Å skriver:

  Läste för en tid sedan en rubrik i Dagens Industri, som tyder på att man börjat skissa på det totala avskaffandet av det kommunala självstyret. Globalisten och förre statsministern Göran Persson puffade där för att kommunalskatten skulle ersättas med statlig skatt. Detta skulle naturligtvis leda till att man slapp prata om utjämningsbidrag och dess orsaker och syften.

  Gillad av 1 person

 11. Tommy Santesson skriver:

  För att vitalisera demokratin måste vi införa skilda valdagar. Vart annat år val till riksdagen och vart annat år val till kommuner och landsting.
  Då skulle medborgarna per automatik bli delaktiga i viktiga lokala frågor i stället för som nu då rikspolitiken alltid överskuggar de regionala frågorna.
  Det skulle i praktiken medföra att kommun- och landstingspolitiker voro tvungna att fråga väljarna innan dom sätter igång med dyrbara miljonprojekt.
  Det borde i demokratins namn startas en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning i frågan eftersom många politiker är emot – speciellt sossarna – en sådan reform.
  De (politikerna) är naturligtvis rädda för att behöva ställa sina platser till förfogande vart annat år i stället för vart fjärde år, och – ve och fasa – att behöva rådfråga folket/väljarna i viktiga ärenden.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Val varje år: 1. halva riksdagen, 2. kommun, 3. andra hälften av riksdagen, 4. landsting. Personval i enmansvalkretsar (tvåmans i riksdagen). Snabba fyllnadsval vid frånfälle. Skydd mot gerrymandering genom stränga regler och genom proportionell anpassning av ledamöters röststyrka efter antalet väljare per valkrets; valkretsar kan bara delas i mitten eller slås ihop och skall utformas efter naturliga, historiska, traditionella och livsstilsskiljande karaktäristika, så att i möjligaste mån inte landsbygd och tätort, inte tätort och stad, inte förort och centrum blandas etc. Striktare åtskillnad mellan partierna inuti riksdagen (”riksdagsgrupperna”) och partierna utanför. Bestämmande folkomröstningar som helt förbigår riksdagen, d.v.s. i sig direkt stiftar lag så att ingen omröstning är tillåten i kammaren. Brexit-tramset i England förskräcker.

   Gillad av 3 personer

 12. Göran Fredriksson skriver:

  Länsstyrelser eller Konungens befallningshavanden behövdes som statens representanter regionalt när statsmaktens beslut förmedlades med hästkurirer eller med båt till den östra rikshalvan. Numera är länsstyrelserna Sveriges mest onödiga myndighet, i hård konkurrens, de tjänar mest som slutförvar för politiker vars bäst före datum har passerats.

  Länsstyrelserna borde ha avvecklats för länge sedan.

  Gilla

  • Hans Högqvist skriver:

   Eller omvandla länsstyrelserna till ett forum för samarbete mellan kommuner i länet vilket skulle göra det möjligt med mindre kommuner igen. Färre tjänstemän i kommunerna och några få kvar på förutvarande länsstyrelse.

   Gilla

 13. Jvk skriver:

  Återupprätta det kommunala självstyret så klart. Länsstyrelsen verkar om möjligt än mer korrupt men kommungubbarna och kärringarna vet man i alla fall vad det är för parasiter.

  Gillad av 4 personer

 14. rudmark skriver:

  Betänk antalet tjänstehenner som ska serva varandra ifall länsstyrelserna får ansvar.
  Lägg ner länsstyrelserna. Ändra Landstingen och deras uppdrag (Behövs ansvar för busstrafiken m.m. ?)
  Kommungubbarna/gummorna har koll över sina domäner. Men man får akta sig när nya badhus, arenor och liknande statyetter ska byggas. Då har de för mycket pengar.

  Gilla

 15. phnordin skriver:

  Det finns 290 kommuner i Sverige-en stark minskning från tidigare årtionden-vilket har medfört att politiskt intresserade personer har mindre möjligheter att uttrycka sig på det lokala planet. Däremot har Sverige att alltför stort antal riksdagsledamöter i förhållande till sin folkmängd. Landet skulle må bättre med mer lokalpolitiker och mindre riksdagsmän/kvinnor

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.