I Sverige tar man en utsträckt hand

Mohamed Omar

I Sverige är normen att man tar en utsträckt hand. Att inte göra det är ohyfsat. Du behöver inte gå runt och hälsa på alla du möter, men du ska ta en utsträckt hand. Det ville inte Fardous El-Sakka göra.

I augusti 2016 började Fardous som lärarvikarie på Kunskapsskolan i Helsingborg. När de manliga kollegorna sträckte fram handen för att hälsa, struntade hon i dem. Då fick hon gå. Utmärkt! Man kan inte ha en lärare som inte tar kollegors och elevers utsträckta händer. Men hon insisterade. Vi har ju mångkultur i det här landet! Alla kulturer är ju jämlika!

Hon krävde dessutom 120 000 kronor skadestånd. Hon hade blivit diskriminerad. Den 11 april avgjordes fallet i Arbetsdomstolen. Det blev ett nederlag för Fardous. Det är bra att det svenska samhället markerar mot sådana krav. Men… År 1975 infördes mångkulturen i Sverige. Så här står det i propositionen som antogs av riksdagen:

”Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.”

Här står det ju att Fardous har rätt! Man bör ges möjlighet att välja i vilken mån man vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Det står också att jämlikhet bör råda mellan svensk kultur och invandrarkulturer.

Men det fungerar inte i praktiken, vilket Arbetsdomstolens dom nu visar. Alla kulturer kan inte vara jämlika, det vill säga ha samma värde och status, på en och samma plats. När de krockar med varandra måste en kultur ha företräde och det bör rimligtvis vara den svenska om vi befinner oss i Sverige.

Man alltså välja vad som ska gälla. Det är dessa val som definierar vårt kultur, vårt land, vårt samhälle. Det vi valt och valt bort genom historien. Det gör oss svenskar till bärare av en särskild kultur som skiljer oss från andra kulturer.

Ta till exempel högtider. Vilka högtider ska markeras i kalendern? Vilka dagar ska man vara ledig från jobbet? Du kan inte ha en fungerande skola eller arbetsplats och folk är borta lite som de vill. Nu är det ju bara muslimer som skapar denna typ av problem, men ändå. En nation kan inte fira alla världens högtider. Man väljer – och då väljer man samtidigt bort andra. Det är omöjligt att inte exkludera.

En kultur har sina högtider rödmarkerade i kalendern – de andra har de inte. En kultur talar ett språk, svenska, som enligt språklagen från 2009 kallas ”huvudspråk”. De andra språken kallas inte huvudspråk. De har inte samma status.

Den där konstiga formuleringen om jämlikhet från 1975 borde tas bort. Den skrevs i ett naivt Sverige som inte hade någon erfarenhet av mångkultur. Nu har vi mer kunskap och erfarenhet. Nu skulle man till exempel inte komma undan med att skriva en mångkulturproposition utan att nämna islam med ett enda ord, som man gjorde då.

Utgången i målet om handskakning sänder en viktig signal. När det kommer till kritan, till en öppen konflikt, gäller svensk kultur. Det mångkulturella idealet är bara en skrivbordskonstruktion som aldrig fungerat och aldrig kommer att fungera. Men det har lett till onödig förvirring.

Fardous sitter i styrelsen för den skattefinansierade organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR). Ledaren för organisationen, Yasri Khan, var tidigare miljöpartistisk politiker, men han fick gå efter att ha vägrat skaka hand med en kvinnlig reporter. Miljöpartiet visade att orden om mångkultur bara var ord. Det fungerade inte ens i riksdagens mest mångkulturvurmande parti.

Fardous menar att det strider med hennes religiösa övertygelse att ta främmande män i handen. Hon har stöd för detta. Profeten Muhammed sa: ”Jag skakar inte hand med kvinnor”. Och han ska enligt Koranen vara muslimernas föredöme. Men Muhammed sa inget om att i stället nicka och ”lägga handen på hjärtat”. Det där är något handskakningsvägrarna hittat på för att det låter bra.

Jag skulle vilja säga följande till Fardous:

”Tänk om någon hade sagt till dig att hon inte vill ta din hand eftersom du är muslim? Hade du inte blivit ledsen eller provocerad? För svensken är det svårt att se någon skillnad på den inställningen och din egen inställning. För svensken är det inte en självklarhet att Muhammed är den klokaste människa som någonsin vandrat på denna jord och att hans ord gäller. De flesta svenskar har levt i mer än tusen år utan att känna till Muhammed. Vi har klarat oss bra, faktiskt bättre än de flesta länder som hyllar Muhammed.”

41 reaktioner på ”I Sverige tar man en utsträckt hand

 1. Marckus E. skriver:

  Det är viktigt att inte glömma bort att den offentliga utredning som låg till grund för beslutet om att Sverige ska vara en mångkultur gjordes för precis 50 år sedan och vid en tidpunkt då vi i praktiken endast hade nordeuropeisk invandring.

  De skillnader som då fanns mellan de olika nationaliteterna som invandrade till vårt land var i praktiken endast som en krusning på vattenytan jämfört med hur det ser ut idag.

  Gillad av 7 personer

  • Hawwa skriver:

   Mot bakgrund av just detta faktum, är det hög tid att ifrågasätta dessa formuleringar.
   I synnerhet som flera kulturers värderingar går stick i stäv, inte bara emot svenska värderingar, utan det som Västvärlden numer uppfattar som självklarheter, som (strävan mot) jämställdhet könen emellan och allas lika värde/värdighet. Inte utan stora uppoffringar och enveten kamp har Västerlandet nått allt närmre dessa mål, och att se dessa ansträngningar rämna är minst sagt ledsamt. Det är paradoxalt och utmanande (stundtals provocerande) att trots vår övertygelse om att vi i Västerlandet har slagit in på rätt spår i dessa hänseenden, likväl verkar känna oss föranledda att backa på dessa framgångar av något slags förment ”artighet” eller vad det nu kan handla om: Har vi råd att vara så artiga – och sätta hela vår värdegrund(!) på spel?

   Gillad av 2 personer

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Den beryktade mångkulturproppen från 1975 fördes 2010 in i grundlagen utan någon nämnvärd offentlig debatt. Då hade man ju ändå haft tid på sig att utvärdera mångkulturens värde och följdverkningar.
  Det enda parti som protesterade, var det då nya riksdagspartiet SD.
  I förhållande till propositionen skärper grundlagen snarast vikten av mångkultur genom att införa verbet ” främja”, alltså inte något mera neutralt, som t. ex. ”beakta”. Det ser jag som en uppgift för Sverige att positivt underlätta för minoriteter att undvika assimilering.
  1 kap, paragraf 2 i RF:
  ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”
  Lag (2010:1408).

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Hur länge utgör Muslimer en minoritet…

   Kanske några decennier e högst 50 år?
   Sen utgör VI infödda svenskar minoriteten!

   Får vi några rättigheter då,
   kan man oroligt undra?

   Men varför ens bry sig,
   vi i mogen ålder är ju döda då…

   Gillad av 2 personer

 3. Aha skriver:

  Genom propositionen 1975 skulle alltså Sverige bli en miniglobal del av världen där kulturer skulle få verka på lika villkor, i stort sett oberörda av varandra. Märkligt med tanke att det knappast var okänt att kulturer inbördes kolliderar mot varandra i t.ex. syn på kvinnor. Än märkligare att det finns inslag som strider mot svensk lag, t.ex. barngifte.

  Känslan blir att etablissemanget såg mångkulturen i ett rosenrött skimmer där t.ex. ett totalitärt Islam betraktades som ett pikant inslag som efter påverkan skulle fås att anpassa sig till svenska värderingar. (Begreppet värdegrund var inte uppfunnit då.)

  I detta rosensöda skimmer kunde nu etablissemanget så stolta över Sveriges roll som världssamvete gå vidare till att skapa ett mångkulturellt himmelrike.
  Den havererade, den katastrofala invandringspolitiken (Åkessons favorituttryck) är alltså ett resultat av rosenröda drömmar av ett rosenrött etablissemang. Totalt oansvarigt.

  Ack ja, resultatet blev att Sverige nu är androm till varnagel.

  Gillad av 10 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är intressant med handskakningstraditionerna. Under min långa tid i internationellt arbete noterade jag att handskakning var ännu vanligare bland tyskar och speciellt med fransmän än bland skandinaver medan det däremot ovanligt med britter. Det hände ofta att ingen tog min utsträckta hand så efter en tid så slutade jag. Min slutsats var att engelsmännen hade
  bacillskräck och troligen var detta en följd av deras erfarenheter inom samväldet eller kanske av religiösa skäl som mötet med av islamsk kultur. År man dessutom vänsterhänt som jag så är det ju ännu mer delikat så där måste jag vara särskilt försiktig. När det gällde kvinnor är/var handskakandet mindre vanlig. En del av mina äldre välutbildade tyska kollegor brukade göra en symbolisk kyss-på-hand men numera är en lätt kram det vanligaste.
  Jag förstår inte varför man jagar upp sig så mycket i Sverige när det gäller just handskakandet. Det är kanske därför det är så mycket problem med vinterkräksjukan och ständiga förkylningar.

  Gillad av 1 person

  • Ja vi kan! skriver:

   Ibland blir jag så förvånad över hur Lennart är så klok på vissa områden men inte så på andra. Detta handlar ju endast till ringa del om själva handskakandet, det är bara en del av ett kontinuum som slutar med stening och halshuggning, eller mord på serietecknare som tecknar Muhammed. Den muslimska kulturen innehåller många delar och vem skall dra gränsen för vad som accepteras, är tillåtet, påbjudet eller olagligt när lika kulturer och lagsystem skall samsas sida vid sida och man inte skiljer på kyrka och stat? Sedan är det ju också så att de mera extrema styr och driver på, de som accepterar rådande ordning i Sverige hör vi inte från, men de andra flyttar hela tiden gränsen och när är det nog? Det börjar mycket tydligt när man inte vill skaka hand. Då hör man inte hemma här.

   Gillad av 4 personer

 5. Aurora skriver:

  När man införde mångkultur visste man inte vad man gjorde. Lag om mångkultur är detsamma som lag om parallellsamhällen. Och, ja, mångkultur; då är ju barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning också ok. Någon sade att religionsfriheten och mångkulturen tar slut där den kolliderar med svensk lag. Nej då, snarare står den över svensk lag. Vad gäller hälsning så är det så, en gång för alla, att handen på hjärtat är inte att hälsa utan ett tecken på att visa respekt. Det gör amerikanarna när flaggan hissas och nationalsången sjungs också. Men lura inte i oss att det är att hälsa. Män tar inte kvinnan i hand därför att hon är smutsig och han i så fall måste tvätta sig efteråt. Och notera, det gäller endast fertila kvinnor. Män tar visst små flickor och äldre kvinnor i hand (då de inte är fertila därmed heller inte smutsiga). Och en kvinna som tar en okänd man i hand anses en slampa. Allt är väldigt sexualiserat. Och VAR ÄR RESPEKTEN FÖR DEN UTSTRÄCKTA HANDEN?

  Gillad av 3 personer

  • ericr45 skriver:

   ”…RESPEKTEN FÖR DEN UTSTRÄCKTA HANDEN?
   Kan det möjligen vara så att då högerhanden är den hand i vilken man håller svärdet innebär att man skakar hand en symbolisk handling, ”se,, jag har inget svärd!”?
   Dva , ”I come in Peace”, jag har fredliga avsikter.
   Är det så, förstår jag muslimernas motvilja mot handskakning, ”fred” är det minsta de kommer med !
   Om man nu ska döma av tillståndet i (nästan) alla muslimska länder, både inom landet och i förhållandet till grannar som är feltroende….

   Gilla

 6. Östrahult skriver:

  Jo detta behöver ältas i det oändliga. Det handlar nämligen om skeenden som inte syns eller är uppenbara för väljarna/allmänheten. Jag tror att en viktig förklaring till att det kunnat gå så snett är att demokratin havererat i Sverige. Sveriges utveckling styrs sedan många år av olika särintressen och de krafter som ser till helheten är mycket svaga. Ett av dessa särintressen är de som vill införa islam i Sverige. Uppenbarligen har man mycket framgångsrikt kunnat etablera sig inom politik och offentlig sektor i skydd av att agera för minoriteter.

  Gillad av 2 personer

 7. R.Nilsson skriver:

  ”I augusti 2016 började Fardous som lärarvikarie på Kunskapsskolan i Helsingborg. När de manliga kollegorna sträckte fram handen för att hälsa, struntade hon i dem.”
  —————————
  Men! Vem diskriminerade vem/vilka?
  Var det kollegorna som diskriminerade Fardou?
  Eller var det Fardou som diskriminerade kollegorna?

  Gillad av 1 person

 8. Anders Svensson skriver:

  Dessa löjliga lagar om diskriminering. Det ska vara rätt att diskriminera varandra. Utan diskriminering ramlar hela det moderna samhället ihop. Företag ska naturligtvis ha rätten att få bestämma vilka kunder de vill ha. Ska jag ha en fest ska jag naturligtvis få bestämma vilka som ska få komma. Klart jag ska få bestämma att min fest till exempel ska vara muslimfri, eller fri från norrmän eller kommunister.

  Detta med handskakning är ett problem som är en fis i rymden. Jag undviker gärna att ta folk i hand. Inget problem. Det går bra att hälsa ändå. Och skulle jag känna mig diskriminerad eller av annan anledning ogilla att någon inte vill hälsa med handen, då anser jag mig har rätten att diskriminera denna person som jag finner lämpligt. En sådan sak skulle kunna vara att jag ska anställa en person, som visar sig inte vilja skaka hand och jag finner att det inte kommer att vara lämpligt, då är det naturligtvis så att jag har rätt att diskriminera denna person genom att inte anställa vederbörande oavsett vilken kompetens personen i övrigt har.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Hur kan en profilerad KD företrädare öppet föreslå att staten skall diskriminera,
   alla de SD:are som vill arbeta som/bli lärare?

   En Marxistisk grundsyn verkar förstås inte vara det minsta värdegrundsproblem?

   Vill vi ha ett sådant diskriminerande parti i vår Riksdag?

   Jag skäms för att ha lagt min röst på KD förra valet!!!

   Gilla

 9. Ja vi kan! skriver:

  Etablissemanget bygger hela sin tro på att en majoritet av muslimer som kommer till Europa skall bli som Nalin Pekgul men hon är ju i stället i uppenbar minoritet och uppbär inga statsbidrag, utan de går till de fundamentalistiska krafterna. Det är naturligtvis fantasier att i en tid av ökande fundamentalism att vi kan reversera denna trend i Europa, motsatsen blir ju effekten som vi kan observera. Det finns heller inget test där vi kan skilja Nalin Pekguls från en IS-terrorist, och vi ser allt fler muslimer som föds i Europa ta till sig de absolut värsta delarna av islam eftersom de inte kan hävda sig i konkurrensen med Europeérna och blir lätta offer för imamerna. Jag har ALDRIG sett någon intellektuell eller politisk ledare beskriva i någon detalj hur ett fungerande framtida samhälle i väst med en stor andel muslimer kan se ut och anledningen är så klart att de inte kan se en sådan framtid själva heller. De hoppas bara.

  Det är så självklart men om västerlänningar hade rest till arabvärlden i stor mängd och börjat ställa krav på att få dricka alkohol och feminister bada topless och männen att ta muslimska kvinnor i hand och dessutom också i många fall utsatt muslimer för våld, eller fått antalet våldtäkter att stiga i Saudiarabien eller Iran, och sedan ställt krav på att få bygga kyrkor och ringa i klockor på söndagen, vad hade hänt då? Det är så uppenbart omöjligt, alla förstår detta. Men det omvända är lika absurt, och säger något om djupet av dagens indoktrinering.

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   I Saudiarabien fanns på sjuttiotalet att antal svenskar som arbetade för Ericsson. De bodde i reservat som var inhägnade. Kvinnor och barn fick hålla sig där i veckorna. På helgen kunde de möjligen följa med sin man till nåt köpcenter. Ingen svensk med självaktning vågade köra bil för hade de skadat någon saudiarab hade svensken ansetts som skyldig. Någon saudiarab körde ihjäl några gästarbetare. Dessa var inte registrerade på rätt sätt så då ansågs det att inget hade skett. Så, kan vi lära oss något av hur saudierna tog hand om utlänningar? Visst, sätt dem i inhägnade reservat. Råkar du ha ihjäl nån som är här illegalt så har det inte hänt.

   Gillad av 1 person

 10. lookslikeanangel skriver:

  IT DON’T MEAN A THING,
  IF IT AIN’T GOT THAT SWING

  Visst låter mångkultur trevligare än t.ex. apartheid,
  även om det i praktiken är samma sak;

  Olika grupper, olika lagar, seder och lojaliteter.
  Olika bostadsområden, olika skolor (“Vi gillar olika!”)

  Absolut inga förhållanden/giftemål mellan grupper.
  Alldeles för komplicerat (skilsmässa, vårdnad av barn, arv etc.
  – hur gör man?)

  Alternativt allmän oreda, “djungelns lag”, anarki rent utav.

  You don’t wanna go there…….

  Gillad av 3 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  I Storbritannien, som ligger lite före oss när det gäller mångkulturen, hade man för en tid sedan en intressant ”utmaning” genom att en hinduisk familj ville bränna en död anförvant på bål i villaträdgården. Detta var något naturligt i deras kultur. Denna begäran bifölls emellertid inte av miljöskäl! Det skulle vara intressant hur det mångkulturella Sverige skulle ställa sig i en dylik situation. Kanske det vore OK vid fritidsstugan? Säkert skulle landets aktivister ordna alla slag av #-protester över en sådan uppenbar diskriminering av landets hinduer. Nästa steg, nämligen att anta de äldre traditionerna, att låta änkan följa sin make på bålet, får man väl ändå hoppas inte kommer att bli en del av den svenska mångkulturen. Men säker kan man aldrig vara. Allt är möjligt i den postmoderna världen.

  Med andra ord det vore säkert en god ide om landets juridiska experter toge sig en rejäl funderare hur bäst råda alla påhittiga och ”kreativa” politiker. Huruvida dessa sedan bryr sig om råd är förstås en annan fråga.

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Det bränns väl mer än tillräckligt i dagens Sverige?
   Bilar och skolor…

   Man undrar nästan,
   när blir den förste SD:aren bränd på bål?

   Tokvänstern skulle garanterat applådera!

   Gilla

  • Kristina Schönander skriver:

   varför inskränka sig till,halshuggning?? stening, handavhuggning och andra 1500-talsbestraffningar bör ju också anammas, eller…….?
   förresten, de gillar inte korset på den svenska flaggan, som vi snart skall vifta med, på Sveriges nationaldag, men vifta inte för entusiastiskt, då kanske polisen kommer!!
   Nationaldagen är den 6;te Juni, fira medan ni kan, kanske försvinner den snart!

   Gilla

   • ericr45 skriver:

    Börjar misstänka att införandet av Nationaldagen som helgdag är synnerligen irriterande för PK-maffian och ses kanske som ett monumentalt misstag……

    Gilla

 12. Willy Lindqvist skriver:

  Om Sverige ser Mellanöstern som sin förebild och vill att Sverige ska bli som Mellanöstern ska man naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen.

  Gillad av 1 person

 13. Jaxel skriver:

  Jag associerar till ett tidigare fall i Trollhättan där en man vägrade att skaka hand med en presumtiv kvinnlig arbetsledare. Han fick inte platsen och Arbetsförmedlingen drog in ersättningen. Jag antar att man inte ansåg att han stod till arbetsmarknadens förfogande eller något liknande. Arbetsförmedlingen fick sedan bakläxa i domstol, se exempelvis länk nedan.

  Personligen tycker jag att man skulle kunna acceptera att någon avstår från att skaka hand. Problemet är dock att ett sådant förhållningssätt tenderar att komma i ett paket med en massa andra attityder och förhållningssätt som helt enkelt inte fungerar på en typisk svensk arbetsplats.

  Den enskilde har förstått betydande rätt att inta vilka förhållningssätt vederbörande vill, men om hen väljer att bete sig på ett sätt som inte accepteras på en typisk svensk arbetsplats bör vederbörande i normalfallet inte kunna kräva att andra försörjer honom/henne.

  Jag tycker som sagt att man borde kunna acceptera att en person inte skakar hand, om det inskränker sig till detta. Fast i det läget är det upp till den arbets-/praktiksökande att visa att förhållningssättet till handskakning inte är en del av ett helt paket av förhållningssätt som inte accepteras på en typisk svensk arbetsplats.

  https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/arbetsledaren-hade-ratt-att-neka-honom-praktikplats-6552913

  Gilla

 14. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  De allra flesta av oss kan förmodligen enas om att den individ som på grund av extrema religiösa hämningar, icke utan ett märkbart inslag av sexuellt trauma, finner sig urståndsatt att anamma vår västerländska civilisations bekräftelse vid en personlig kommunikation, torde fördelaktigast söka sig annorstädes hän, fastmer än att anföra klander mot den gängse vedertagna kutymen.
  Rim och reson, mina herrar!
  Andreas 🙂

  Gillad av 4 personer

 15. Ulrika skriver:

  Håller med Lennart Bengtson. Jag förstår inte heller varför svenskar går upp i limningen vad det gäller just handskakandet. En fis i rymden som någon skrev. En äldre ortodox man gömde sina händer när jag ville ta i hand efter jag hade prutat och fått ned priset. Hans son förklarade att pappa var religiös, vilket jag respekterade och så skakade vi hand istället. Sverige har verkliga problem att lösa och fokusera på men ser inte skogen för alla trän.

  Gilla

  • Hawwa skriver:

   Tror inte det är själva handskakningen man reagerar på, inte ens heller den symbol själva handskakningen utgör, som den typen av hälsning ger uttryck åt; ett ömsesidigt godtagande av den andra parten på en peer-to-peer-nivå (även om det inte alltid är på peer-to-peer-nivå).
   Jag tror man reagerar på förhållningssättet (förhållningssätten) som ligger bakom den icke framsträckta handen. Sträcker jag fram handen bjuder jag på något, utan gensvar lämnas jag (i vår kultur) lite blottad, min gåva är avfärdad. Detta kan förstås inträffa i många olika sammanhang, men i ett sammanhang där vana och konvention bjuder detta, kan markeringen bli rätt stark. Om jag hamnar i ett sammanhang där jag av konvention förväntas att göra något för att visa respekt, så hoppas jag vid Gud att jag är uppmärksam på ett göra just det, för jag vill verkligen inte verka respektlös. Därför kan jag fundera över hur andra som inte är intresserade av att visa respekt tänker.

   Gillad av 3 personer

   • Hawwa skriver:

    Nu är jag inte med?

    Om det är någon man inte på några villkors vis respekterar har man möjlighet att visa det genom att inte skaka hand. Det ligger liksom i sakens natur. Det finns säkert människor jag inte skulle skaka hand med just pga jag faktiskt inte har någon respekt för dem.

    Om det är den typen av demonstration som vägrandet av handskakning ifrån en del grupper gäller bör vi kanske överväga just det. Väljer vi att respektera någon som demonstrerar att de inte har respekt för oss?

    Gilla

 16. Tjalle skriver:

  Sverige är det enda landet som förespråkar mångkultur. Under vissa förutsättningar.
  Så t.ex. att den andra kandidaten har ”svensk värdegrund” som bas för sitt agerande.
  Alltså monokultur !

  Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  En svart man stod på Odenplan, mitt i Stockholm. Platsen uppkallad efter en hednagud.
  Det har hittills vad jag vet inte bekymrat någon. Han såg intensivt ned i en karta. Såg sig omkring.Jag gick upp til honom, frågade på god engelska: ”Sir, can I help you” ? Visst det kunde, jag, ett par kvarter bort. Efteråt sträckte han fram handen, tackade…nästan demonstrativt vänligt. Jag tvekade…Skälet var att just då gick larmet om en smittsam sjukdom – Ebola ? – i VästAfrika. Hörde på radion att folk där slutat handhälsa, utövade en gest med armbågen i stället. Jag tvekade, och handhälsade. Fast orolig efteråt.

  Visst, risken naturligtvis nästan ingen alls. Men känslan ? Små vardagshändelser, vad betyder de ?

  Gilla

 18. Eddy S Karlsson skriver:

  Bra och logiskt resonerat av Mohamed Omar. Men, att en dylik debattartikel och tillhörande kommentarer över huvud taget blir skrivna visar att Sverige är ett dårhus. Kanske bekräftas av att man sett så många knytblusar och fittmössor i media ….

  Gilla

 19. Kristina Schönander skriver:

  kanske det ja, men det var 1975, fruktansvärt mycket har utspelats i vårt land sedan dess, och vi ser ju nu, med facit i hand, att vi står på katastrofens rand, de tar över helt, och kräver vår anpassning till ISLAM i stället för det som skall gälla, tvärt om! Vill man leva med islam, varsågod, fri återresa till hemlandet skall vi bestå med!

  Gilla

 20. Dan AT Eriksson skriver:

  Jag kan tycka, som vissa kommentatorer här, att handhälsa eller inte är en piss i Mississippi, något som dessutom inte är rekommendabelt i influensatider, utan efterföljande spritning. Jag kan dock förstå de som tycker att man skall mota Olle i grind. Men det märkliga är, att de politiker och vanligt folk som förespråkar mångkultur inte fattar att denna icke endast omfattar pittoreska kryddor, maträtter och danser, utan att import av kulturer från vissa delar av världen också innebär att betrakta västerländska kvinnor som horor (fria att ”sätta på” om tillfälle ges, gärna i grupp), barnäktenskap, hederskultur; i sin yttersta variant mord, konfliktlösning med våld, noll respekt för våra myndigheter, lagar och förordningar etc etc. Att bara tro, att passage över svensk gräns skulle innebära att representanter för dessa vissa kulturer skulle överge de, enligt svensk uppfattning, negativa delarna av sin kultur är inte bara naivt, utan fullständigt infantilt!!! Det måste vara samma infantilitet som gör att många, främst kvinnor, söker kontakt med fängslade manliga psykopater på våra kriminalvårdsanstalter i tron att de kan förändra dessa individers beteende till det bättre, vilket som regel är totalt dömt att misslyckas.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.