Att ta tjuren vid hornen

Patrik Engellau

Den politiska striden i Sverige förs turligt nog med ord och inte med blanka vapen. På slagfältet står två arméer uppställda. Den ena armén består av etablissemanget definierat som politikerväldet, det välfärdsindustriella komplexet och dessas härolder i ledande media. Dess vapen är PK-ideologin. Den andra armén består av sådana som jag, alltså nettoskattebetalande medelklassare. Vi slåss med sunt förnuft, erfarenhetsbaserade uppfattningar och tilltro till våra ögons och örons vittnesbörd.

Det där med tilliten till sina observationer är viktigare än du kanske tror. Exempelvis brukar fienden påstå att ”alla människor har samma värde”. Visst har alla människor samma värdighet inför Gud och förhoppningsvis även inför det svenska rättsväsendet, men det betyder inte att de har samma värde i någon observerbar bemärkelse. En del springer fortare än andra, vissa är vackrare än andra, några tjänar mer än de flesta. Man behöver inte gilla att folk är olika men man bör böja sig för faktum.

Detta är vad erfarenheterna och sinnenas vittnesbörd lär medelklassaren. Sedan skapar sig medelklassaren en världsuppfattning med utgångspunkt från den värld som faktiskt existerar och kan undersökas. PK-sektens anhängare, å andra sidan, sätter sina dogmer framför observationerna av verkligheten och insisterar på att alla människor är lika värda utan att kunna förklara vad detta betyder. Det är lite som på 1500-talet när den makthavande kyrkan inte tålde nya astronomiska observationer som visade att jorden snurrade kring solen, inte tvärtom. (Dock att kyrkans uppfattning gick att intellektuellt begripa, vilket inte är fallet med PK-sektens dogm om lika värde.)

Nu för tiden står den ideologiska striden som hetast på ett visst område, nämligen allt som har med migration att göra. Det handlar om vems tolkning av situationen som ska gälla, PK-isternas eller medelklassens. Dagens Nyheter är en propagandist för PK-ismen. Så här skrev tidningen nyligen i en ledare:

Men integrationen gäller även vår egen kultur, som ser ett brutet uttal som ett säkert tecken på inkompetens.

Nu betraktas också främmande seder, särskilt muslimska, med alltmer oresonlig skepsis. En liberal mångfaldsvision måste förmå göra en klar skillnad mellan å ena sidan grymma kränkningar, som barnäktenskap, och å andra sidan helt rimliga religiösa traditioner – som böneutrop.

Låt mig dekonstruera formuleringen om att se ett brutet uttal som ett säkert tecken på inkompetens. Det är ett försåtligt och insinuant uttalande som egentligen bara har till syfte att förmå en läsare med öppna ögon och ett rörligt intellekt att skämmas och hålla tyst.
För det första kan ”ett brutet uttal” känneteckna nästan vilken migrant som helst. Det kan vara någon som skolkat från SFI och försöker dra sig fram på femtio svenska ord och hundra engelska. Det kan också vara en mästare på svenska språket som Theodor Kallifatides.

Om uppgiften är att anställa en läkare till en ortopediklinik skulle jag säga att SFI-skolkarens brytning är ett tecken på inkompetens medan Kallifatides typ av brytning hos en syrisk ortoped inte skulle vara det. Detta är enkelt och självklart. Det är ingen fråga om fördomar utan bara om att hantera en praktisk verklighet.

Så vad menar Dagens Nyheter med sin formulering om att brytning skulle vara ett säkert tecken på inkompetens? Tror tidningen att det verkligen finns svenskar som skulle bedöma att Theodor Kallifatides är inkompetent att skriva romaner? Eller att drottning Silvia skulle vara inkompetent att vara drottning bara för att hon bryter lite på tyska? Vad Dagens Nyheter menar är att alla svenskar som någonsin har ansett en migrant inkompetent för något som helst jobb är en rasist. I så fall är alla svenskar som inte blundar för verkligheten i själva verket rasister. Bara genom att blunda för verkligheten kan man säkra sig för anklagelser om rasism.

Sedan kan vi ta det där om att böneutrop är en helt rimlig religiös tradition. Den föreställningen är inte lika självklart fånig som den om det brutna uttalet. Det går faktiskt att anse att böneutrop är en rimlig tradition. Muslimer över hela världen anser detta så det går bevisligen att ha denna uppfattning.

Den stora frågan är om man som svensk, jag till exempel, gillar muslimska böneutrop fem gånger om dagen (om man börjar med ett utrop utvecklas det nog snart till de påbjudna fem utropen; se där en förmodan som jag säkert skulle kunna tas i örat för men jag väntar med att försvara mig tills läget blir akut). Vill jag bo på andra sidan gatan från en minaret? Det är den frågan en hederlig svenska bör ställa sig, inte frågan om han kan tolerera böneutrop från moskéer som ligger så långt från hans bostad att han inte hör dem.

Jag vill det inte. Och jag skäms inte för att jag inte vill det. För att förklara detta måste jag göra en utvikning.

Under hela min uppväxt och tidiga levnad har jag ansett att Sverige och allt svenskt är töntigt. Knätofsar är töntigt, dansbandsmusik är töntigt, hembygdsföreningar är mossiga, ordning och reda är pedantiskt och byråkratiskt, svenskar som lyder reglerna är knäppa, se bara hur annorlunda och mer glatt och uppknäppt det är i Italien där man struntar i alla regler. Italienarna är dessutom, till skillnad från de tafatta svenskarna, härliga älskare. Förstår man ju att även svenska kvinnor föredrar italienare, kan väl duga med en spanjor också.

Att vara svensk ansågs alltså utgöra ett töntigt tillstånd. Den finaste komplimang en förälskad kvinna kunde säga till en svensk man var att ”du är så osvensk på något sätt”. Överhuvudtaget var ”osvensk” ett begrepp med mycket stark positiv värdeladdning, åtminstone i medelklassen. Du kanske tror att jag överdriver, men det gör jag inte, det kan var och en som är över fyrtio år intyga.

När så Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt med kraft dissar det svenska så representerar de inget nytt, utan rapar bara upp det traditionella chica föraktet för svenskarna och svenskheten. Mångfaldsvurmen, att svenskar bör älska alla andra kulturer som sin egen, ingår i detta självföraktande perspektiv.

Men medan vi svenskar så glatt och bekymmerslöst under de senaste årtiondena undergrävt det svenska till förmån för det osvenska har jag ändrat mig. Gradvis har jag kommit till insikt om och accepterat det självklara som resten av världen redan begripit: det svenska är fantastiskt bra. Har vi inte varit ett föredöme för en hel värld?

Jag vill inte se detta förstöras. För mig är migranter välkomna, men bara om de accepterar svensk kultur så som den varit när den varit mest framgångsrik. De måste vilja integrera sig, vilket betyder att på egen hand försörja sig inom ramen för den svenska kulturen, i syfte att assimilera sig, vilket betyder att bli kulturellt svenska, det vill säga känna till Strindberg och Lagerlöf och kunna skilja en Liljefors från en Zorn.

Dagens Nyheter anser att jag därigenom ger uttryck för ”oresonlig skepsis”. Vad är det för oresonligt med att försöka bevara något som av hela världen erkänns vara bra? Om Dagens Nyheter vågar göra avkall på sina bigotta dogmer och i stället öppna ögonen och diskutera verkligheten så ställer jag upp.

79 reaktioner på ”Att ta tjuren vid hornen

 1. Bo Svensson skriver:

  Om argument skulle fungera för att väcka folk ur den hypnos MSM har försatt dem i:

  När människosläktet utvecklas framlänges, är det i kraft av sina förtjänster man vinner terräng på andras bekostnad. – När det är för att man inte har det som krävs för att få fred och välstånd hemma som berättigar en att tränga sig in på de andras territorium, går utvecklingen baklänges. – Detta är vetenskap, inte tyckande.

  I samma grad som Europas befolkning ersätts med afrikaner, araber och afghaner, kommer förhållandena här att bli som där de kommer från. – Finns inget som talar för något annat.

  Allt talar för att tigerekonomierna i Ostasien kommer att ta ledningen och vår enda chans att inte bli akterseglade för gott, är få dem med de bästa genetiska förutsättningarna att föröka sig bättre. – Det är INTE att importera miljoner av de folkslag som fungerar sämst i alla avseenden utom just i att förmera sig.

  Gillad av 10 personer

 2. Lilla fröken PK skriver:

  DN har fortfarande den ledande rollen som PK-megafon. Tidningen har helt enkelt inte förmågan att hantera verkligheten, när terrängen inte stämmer med agendakartan. Själv slutade jag prenumerera i samband med Sandvikenrapporten och Brandmannen från Boden. Ett förlorat förtroende är svårt, kanske omöjligt, att återvinna. Därför måste man läsa nättidningar ooh bloggar som denna för att förstå sin samtid. Tack ”Det goda samhället” m. fl. för att ni finns!

  Gillad av 12 personer

 3. Johan Karlson skriver:

  Som svenskkyrkligt engagerad – och som tycker kyrkklockornas klang är så himla vacker – tycker jag förstås att det är rimligt att också acceptera minareter och böneutrop. Det här kommer vara en del av vår kulturmiljö. Och det är gott så.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Johan Karlson; problemet med minareterna och böneutropen är att de är uttryck för en helt annan folkvilja än den som finns i Sverige. Den ger uttryck för ett totalitärt system där vi alla ska underkasta oss Allah.

   I Sverige kan man vara sekulär men ändå njuta av helgmålsringningen (vilken INTE en uppmaning att underkasta sig någon kristen gudomlighet.!); av det svenska kyrkorummet iklädd i strot sätt vad man vill utan speciella regler annat än vanlig hyfs, eller av ett barndop, bröllop eller begravning (ja , inte njuta men åtnjuta).

   Nu anser du och, vad jag har förstått, många representanter för den svenska kyrkan att vi i Sverige fullt ut ska acceptera minareter och böneutrop som delar i den svenska kulturen när vi numera vet att islam är en religion som vill att alla ska underkasta sig deras gud, att sluta att tänka själva och lömna vår kultur bakom oss. Sådan är den muslimska historien.

   Förresten, kan du svara på varför muslimerna söker sig till det sekulära Sverige när deras kultur och religion är så överlägsen?

   Gillad av 10 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   JOHAN KARLSON — Det kan du påstå. Och det innebär även att du accepterar islams påstående att man härskar över området — detta är nämligen innebörden av deras utrop.

   Islams syfte är inte att samexistera med någon annan tro, utan att slå ner alla andra och härska ensamma. Böneutropet ska påminna om detta.

   Gillar du att vår kultur ersätts av islam??

   Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De som är för det flitiga användandet av kyrkklockor — jag är en av dem, ring dag och natt i no go-zonerna! — tycker ”förstås” att det är orimligt att samtidigt acceptera dessas motsats och antites, hedniska utrop från ärkefienden islam. Alla yttringar av islam måste förbjudas i Europa. Europa definieras av motståndet till islam.

   Gillad av 9 personer

   • Billy Jacquet skriver:

    Så borde det nog vara, vi har svårt att motstå deras tillvägagångssätt. Vi är mer som Gnurglorna. Dvs. för godtrogna.

    Gillad av 1 person

  • Orvar skriver:

   Hur ser du på mördade 11åringar i terrordåd , hedersmord och ökande antal våldtäkter? Du är ett troll men även troll kan väl argumentera för sin sak?

   Gillad av 2 personer

  • Orvar skriver:

   För att argumentera mot troll, det är ju det enda som finns att tillgå, du skriver att detta kommer att vara en del av vår kultur, med vilken rätt anser du att detta skall ske? Din rätt är samma rätt att ändra mitt liv som Hitler och Stalin tog sig, du är därmed min edsvurna fiende för du vill i slutändan se mig död.

   Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   Argument verkar inte vara din grej. Att du tror att det kommer vara en del av vår kulturmiljö är inte ett argument. Jag tror och hoppas att vi kommer slippa böneutrop och muslimer.

   Att du tycker att det är rimligt att acceptera minareter är inte heller ett argument. Jag tycker att det är fullständigt orimligt.

   Argumentera för din sak eller tig!

   Gillad av 4 personer

  • Richard Bensold skriver:

   Kyrkokristendomen har gått i stå och förlorat sin heder via politisering och naiv verklighetsuppfattning. Ditt resonemang är oroväckande likt hur judarna resonerade i det tidiga nazityskland innan de blev varse sitt feltänk. Dessutom verkar du inte förstå Islam och dess politiska gren islamism. Ej heller vad Haditherna förmedlar. Läs på och begrunda! Böneutrop från en minaret är inte en kallelse till bön som våra kyrkklockor utan en förkunnelse att området är ”belägrat” av Islam. Apropå ”att ta tjuren vid hornen”!

   Gillad av 6 personer

 4. Östrahult skriver:

  Inget nytt under solen. En av de bättre analyserna av svensk politik levereras idag i Samtiden, https://samtiden.nu/2018/04/i-valet-mellan-invandring-och-makt-vet-s-vad-de-valjer/.

  Sossarna är ett maktparti och de ”borgerliga” är lika osmarta och lättlurade som på Fälldins tid. Orsaken till det är att smarta borgare inte engagerar sig politiskt. Enda skillnaden mot förr är att det verkar bli moderaterna och inte centern som går i sossarnas fälla denna gång.

  Gillad av 2 personer

 5. M Boberg skriver:

  Jo, det där med brutning (brytning) klarar de flesta svennar inte av att hålla koll på.
  Finlandssvenskar eller svenskspråkiga finländare blir förbannade när dom anses prata bra svenska när det är deras modersmål när någon (riks) svensk berömmer dem för deras goda språk för att inte tala om när dom blir ihopblandade med finskspråkiga finländare som talar svenska som dom ser som en skymf (inte alla) och brukar själv göra bort mig (på flit) om finländare med svenska som modersmål och jävlar vad många (finlandssvenskar) är snabba att korrigera i Sverige medans i Finland håller dom (oftast) god min. Men i Svedala är alla finnar samma byk. Finns naturligtvis dom som kan hålla reda på det men som Patrik konstaterar skit i brytningen, dialekten och kolla innehållet, ordförrådet så går det lättare och att vara osvensk hos fruntimmer går alltid hem för vem fan vill ha en tråkig Svennsson?

  Gillad av 1 person

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Att tillåta invandring av människor som bevisligen anser sig vara mer värda kommer naturligtvis få obehagliga konsekvenser för en okunnig inhemsk befolkning inom en överblickbar framtid. Konsekvenser som är lätt förutsägbara för den som förmår att tänka längre än till nästa riksdagsval.

  Gillad av 7 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  BRA!!

  Det är precis detta som behövs. Vi vill gärna ha fler personer av dignitet som Hjalmar Branting, Dag Hammarsköld och Marcus Wallenberg och gärna fler som vet vad de talar om som Bertil Ohlin, Ernst Wigfors och Herbert Tingsten. Bland författare och kulturpersoner vill vi helst ha fler personer som Vilhelm Moberg och Eyvind Johnson i stället för dagen silly #-personer med alla sina fjollor och kändisar.

  Gillad av 6 personer

 8. Ja vi kan! skriver:

  Du avslutar med det du måsta sluta med, att säga att du välkomnar migranter är ett uttalande i stil med det om invandrares brytning. Med ett sådant uttalande så öppnar man för precis den invandring vi fått, den som gör mest möjlig skada för svensken. Med vilken rätt vill du ha hit invandrare som precis som minareten du slipper få i lägenheten bredvid eller ovanför? Någon skall bo granne med den invandrare du vill ha hit. Varför inte du själv? Om du istället menar att att du vill ha hit kulturellt kompatibla invandrare som bidrar med arbetsvilja och färdigheter så är man tvungen att säga det, exempelvis enligt ett strikt poängsystem som i Australien. I nuvarande situation med en säker systemkollaps bara baserat på de invandrare som redan finns här så tycker jag det är vårdslöst att tala om fler invandrare, och lite hycklande storsint, det svåra att tala om seriöst det är hur vi kan få folk att lämna landet, för vi kommer inte att kunna hantera denna stora andel muslimer, för vem skall vara polisman mellan DNs böneutrop och barnäktenskap? Inte de som beställde broschyrerna iallafall och det var väl staten? Vem skall förhindra att invandrargängen sprider sig och lägger kommun efter kommun under sig? Vem skall hindra dem att få barn och få hit ytterligare av de sina? Återvandring är det som den modige realisten funderar på, allt annat är att ge upp om Sverige och blicka mot sin villa i Sydeuropa.

  Gillad av 1 person

  • Å skriver:

   Helt rätt! En omöjlig och idiotisk ståndpunkt att välkomna migranter bara för att de migrerar. Jag välkomnar inga besökare i mitt hem bara för att de besöker. Det fattas enligt min mening en viktig ingrediens i Patrik Engellaus recept.

   Patrik Engellau verkar på något sätt tillhöra den skara som tycker migration är bra, eller i alla fall fullt acceptabel, bara integrationen fingerar. Jag vill inte ha hit till exempel tvåhundramiljoner hinduer hur väl de än låter sig integreras.

   Gillad av 1 person

 9. rolfholmen skriver:

  Tack Patrik,
  Som så ofta huvudet på spiken.
  En liten kommentar om böneutrop. I tex. Halmstad framfördes för några år sedan krav på begränsning av klockringning från en kyrka. Jag är inte helt säker på hur det blev, men jag tror att man minskade ringandet. Observera att i detta fallet var det en nyinflyttad granne till kyrkan som kände sig störd av ljudet.
  Det är en stor skillnad på klockringning och böneutrop. Att ringa i klockan är en kallelse till andakt eller bröllop eller enbart en markering av tidens gång (12-slaget).
  Böneutrop är mer. Det är en bön i sig själv. Det tycker jag att vi andra skall slippa lyssna till.
  Jag kan tänka mig en form av ”integrerat” böneutrop, om man följer ett par enkla regler:
  1. Böneutropet sker på svenska
  2. Man kallar troende till moskén men avstår från att utforma kallelsen som en bön.
  3. Håll det kort
  4. Begränsa utropen till ”kontorstid”.

  Vänligen,
  Rolf Holmén

  Gilla

 10. Billy Jacquet skriver:

  Mitt i prick, man blir arg på DN och inser att du har rätt. I min familj finns dessa två olika synsätt. Jag förundras över varför de inte ser, vad som håller på att ske i Sverige mitt framför ögonen på oss. Jag förstår nu att de helt enkelt inte vill se. Vi har det bra och märker knappast av vad som sker negativt, allt rullar på, jag är rädd för att de är som många andra i Sverige. De tål inte ens att läsa om negativa saker som sker kopplat till invandring. de vill helt enkelt inte veta, varje bekräftelse på det negativa blir som spikar som gör ont i den egna kistan som bevis på att man haft fel. Fel som ohjälpligt har förstört för dem själva och våra barns framtid. Hur ska vi få med dem på tåget där verkligheten visar vägen.? Tack för ditt fina jobb vi är skyldiga dig mycket, mycket.

  Gilla

 11. Ja vi kan! skriver:

  Jag hade samma känsla som ung, jag tog Sverige för givet och många explicit svenska traditioner, till och med färgerna på svenska flaggan, tyckte jag, hemska hågkommelse, var töntiga eller fula. Jag flyttade dock utomlands och upptäckte snabbt att man genast blir mera svensk, jag fann exempelvis att danskarna och norrmännen hyste ett mindervärdeskomplex gentemot mycket som var svenskt, exempelvis var de fulla av beundran för att vi byggde våra egna stridsflygplan, mobiler och bilar. Vad gjorde de? Exporterade grisar och öl, eller pumpade olja. Efter 2år utomlands i olika länder så går man igenom en period där man ser allt dåligt i det nya landet och hemlandet får ett rosa skimmer, man får då anstränga sig, och efter ytterligare tid så lär man sig att uppskatta det nya landet som det är, annars bör man lämna det. Jag höll mig alltid på avstånd från de svenska enklaverna men jag gissar att de många muslimerna som kommer till Sverige nu aldrig går igenom denna senare fas, de kommer att hata Sverige, och se sina hemländer i ett rosa skimmer, detta hyckleri kommer att fjättra dem, en olöslig situation för deras enda väg är att segregera sig och bilda muslimska enklaver.

  Gillad av 3 personer

 12. Att ta den svenska och papuanska tjuren vid hornen skriver:

  DN-skribenten blottar en okunskap om kultur, som mänskligt fenomen, på ett mycket naket och avslöjande sätt.

  Han utgår ifrån att det går att rensa i kulturer som fiskaren rensar i sitt nät. Att man kan skilja ut den goda fångsten från den sekunda. Och lägga det i olika högar.

  Men vad DN-skribenten glömmer av är att han själv bär egna kulturella glasögon. Även DN-skribenter lever i ett kulturellt värderingslandskap. Och detta värderingslandskap skiljer sig starkt från det som Papuanen bär på i det inre av Papua Nya Guinea.

  Vågorna inom värderingslandskap skiljer sig alltid åt, mellan olika kulturer. Det är enbart inom den egna kulturen ens värderingar kan anses som riktiga och gällande.

  Ingen kan principiellt ge sig själv rätten att sortera sönder en kultur i bra eller dåligt, som sött och surt i en godisbutik. Kultur handlar alltid om val. Kollektiva sådana som vuxit fram av historiska omständigheter, aktuell miljö och geografi. Och ingen slipper undan dessa val.

  Och inom Sverige gäller svenska val. Det är ur den svensk myllan de svenska valen vuxit fram. Som gett upphov till en svensk gemenskap och kultur.

  På motsvarande sätt har Papuansk höglandskultur vuxit fram i det inre av Papua Guinea. Det är också där dess giltighet finns och bekräftas – inte i Sverige.

  Kulturrelativism får inte innebära att kulturella val i sig relativiseras. För kultur innebär alltid att man tar ställning i det personliga livet, tillsammans med likasinnade. Ingen kan någonsin leva fritt svävande och neutral högt över all samlad mänsklighet.

  Alla kulturer lägger värderingsraster över den egna tillvaron. Det gör fiskaren, det gör du och jag, och Papuanen, likväl som DN-skribenten. Alla lägger vi våra egna värderingsraster över tillvaron. Och dessa val blir sedan praktiskt giltiga för oss – även om vi vet att världen är full med olika raster. Men dessa är inte mina egna. Mitt eget gäller i Sverige. Och inte på Papua Guinea.

  Gillad av 8 personer

 13. Ja vi kan! skriver:

  Jag kan även rekommendera Stephens Hicks förklara postmodernismen, hela boken finns på youtube för den snåle. Jag vet inte hur explicit utbildning i postmodernism etablissemanget fått men hela deras tänkande präglas av denna, och är en formidabel motståndare för att postmodernismen gör att dess företrädare inte kräver logisk konsistens och experimentell verifikation, det är en perversion av Kant, Heidegger och Nietzsche, en barnslig feg läsning av dessa giganters filosofier som har dolts av stora mängder sofisteri, man har så skapat en religion på ett nytt sätt, för ytterligt få av dess anhängare är intelligenta för att kunna tränga igenom de många orden och se Focaults och Derridas bara hycklande marxistiska och mordiska rövar. En religion uppstod på 50-talet. Man tror inte på något men på något sätt så är postmodernismen moral och val ändå överlägsna alla andras, allt kommer att handla om makt. Precis så agerar etablissemanget, de ÄR religiösa, och vi vinner inte detta med ord. Patrik tar fel här, våra ord studsar mot deras bröstvärn. Det är krig, vi måste, som ett första steg, ut på gatorna. Det är krig, och det är redan inbyggt att de vill mörda oss, de vet det bara inte än, men att de importerar muslimska extremister som vill göra, och gör, just det är ett tydligt bevis. Postmodernismens skapare skapade denna nya religion precis när det stog klart att Stalin mördat tiotals miljoner av sina egna, och de byggde vidare på den precis när det stod klart att Mao hade gjort samma sak. Etablissemangets grundare postmodernisterna VISSTE att deras ideologi ytterst syftar till att mörda alla de som inte håller med, och deras följare, våra nuvarande politiska ledare och journalister och brunråttehatande advokater är på väg att förstå vad deras andliga fäder har sagt till dem, bit för bit, de har precis börjat, detta kommer inte att vända utan att de alla avskiljs från sina ämbeten, detta är en sjuka som dödat tiotals miljoner varhelst den har uppstått, vi är i förstadiet till detta, det är en mycket starkare kraft än de flesta insett, Jordan Peterson förstår detta men inte många av de som lyssnar på honom inser vad han menar.

  Gillad av 4 personer

  • Ja vi kan! skriver:

   Fel av mig ovan, de är inte så att postmodernisten inte tror på något utan att han säger att man inte kan VETA att något är mera rätt än något annat.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    En sofism även detta, förstås. Epistemologien är kärnan i vansinnet.

    Eftersom positiv visshet inte kan uppnås — induktionsproblemet som höll Descartes vaken på nätterna på Stockholms slott — låtsas postmodernisterna avsiktligt att endast positiv visshet räknas. Men vi har negativ visshet, vi kan observera vad som inte fungerar. På denna grund vilar empirin, och den låtsas de inte om. För om man har negativ visshet kan man sätta ganska stor lit till viss positiv information i och med att denna ännu inte har blivit motbevisad trots att den utsätts för stora belastningar, t.ex. genom att ingå i ett stort nät av sammanhängande information. Det parasitiska strutssyndromet är samtidigt början av och det främsta verktyget för den postmoderna national-socialismen.

    Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Här är du på rätt spår JVK. Vi måste förstå alvaret, på sikt är det liv och död det handlar om. Ingen tvekan. Sakta undanröjs hindren.

   Mvh A

   Gilla

 14. Jan Ivarson skriver:

  Klokt och förnuftigt som vanligt av Engelau.

  Nationalismen framställs idag som något fult och icke önskvärt.
  Svensk nationalism har varit grunden för det välstånd svenskarna byggt tillsammans med arbete och gemensamma värderingar.

  Nationalstaten Sverige beskattar sina invånare med mer än halva lönekostnaden så att staten har kunnat ge trygghet åt invånarna och löner till samhällsanställda och politiker.
  Politikers beslut att göra Sverige och Europa till mångkulturella länder har splittrat kontinenten och lagt grunden till konflikter som kommer eskalera med tiden när världens högsta skatter inte räcker till för social service åt hela världen.

  Vem skall avlöna politiker och förse socialnämnder med pengar om nationalstaten upphör?
  Herr George Soros?

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Nationalstaten är en förutsättning för välfärdsstaten, så egentligen är PK-isterna nationalister ut i fingerspetsarna eftersom de så hårt vurmar för det välfärdsindustriella komplexet. Fast det förstår de inte själva.

   PK-isterna är värre än Nordiska Motståndsrörelsen i sin nationalism.

   Gilla

 15. LJ skriver:

  Jo, räkmackan som politiker och alla goda surfar på är intressant.

  Blir än mer intressant att beskåda uppvaknande hos de goda när räkmackan en dag försvinner och skattebasen inte längre räcker till att försörja dem.

  Men detta:

  ”kunna skilja en Liljefors från en Zorn”

  Inte för att jag klagar om en invandrare kan detta, men känns knappast som en dealbreaker att de ska ha kunskaper och varken konst eller litteratur.

  Kan vi inte fokusera på beteenden istället för historiska sakkunskaper? Den svenska kulturens styrka ligger knappast främst i det svenska konstnärer skapat. Deras skapande är i bästa fall ett symptom på vår framgångsrika kultur.

  Bete dig hyfsat enligt norm, och bidra till det gemensamma.
  Räcker för min del.

  Hur stor andel av våra etniska svenskar har f.ö. de faktakunskap som Patrik efterlyser.
  10%?

  Gilla

 16. Björn skriver:

  Hur ska något ”svenskt” kunna ta plats och överleva i förorter med 95% invandrare, mestadels muslimer? För dessa innebär den ”Svenska kulturen” bara dåliga saker! Som t.ex att gå upp tidigt, lämna barnen på dagis, och sen jobba hela dagen, för en lön som kanske inte ens når upp till bidragsnivån. Varför skulle nån som inte behöver, välja ett sånt liv i stället för den behagliga bidragsförsörjda tillvaron i förortens arbetsbefriade muslimska gemenskap…?!

  Gillad av 3 personer

 17. oppti skriver:

  Läste en debattartikel där det alarmerades om den ojämlika livslängden.
  Välutbildade och rika människor lever längre än fattigare med lägre utbildning.
  Detta gäller i Sverige.

  Det måste vi göra något åt-tycker debattörerna.
  En relativt homogen befolkning har blivit mer inhomogen-det måste vi göra något åt -kunde de skrivit!

  Gilla

 18. Christer Carlstedt skriver:

  Men integrationen gäller även vår egen kultur, som ser ett brutet uttal som ett säkert tecken på inkompetens.

  Detta citat från DN kan ha två betydelser.

  Den första (och snällaste tolkningen) är att skrivaren själv är så usel på svenska språket att han eller hon inte begriper skillnaden mellan ”brutet uttal” och ”bristfällig språkkunskap”.
  Blir man betrodd att skriva ledartext i en stor tidning är detta egentligen katastrofalt eftersom budskapet då blir förvanskat.

  Den andra tolkningen är att ovilja eller bristande förmåga att tillgodogöra sig landets språk på något sätt skulle vara irrelevant i bedömningen av personens kapacitet.
  Nu är det inte så.
  Om ett tänkt jobberbjudande från mig handlar om att kränga knark i kvarteret, så duger kanske usla språkkunskaper i svenska. Eller att stå i bakgrunden och svänga ihop en pizza.
  Jag tror t.o.m. att DN skulle ha svårt att anställa den språkligt underpresterande som ledarskribent?

  Jag får rent av för mig att DN kanske tycker att det där med allas lika värde eventuellt inte gäller riktigt alla och alltid. I alla fall inte på DN.

  Nu blir ju skrivningen i ledartexten en lögn. Den svenska kulturen ser inte alls ett brutet uttal som brist på kompetens. Det är oförmågan att efter fem år i landet inte kunna göra sig rimligt förstådd som är kompetensbristen. Om du inte ens kan klara att gå till socialen utan tolk efter fem år, så tror jag nog att du kan ha svårt att ta till dig fler saker än bara språket.

  Gilla

 19. Ingeborg skriver:

  http://eutext.blogspot.se/2010/01/varning-for-folkpartisten-birgitta.html
  Från januari 2010 – Varning för folkpartisten Birgitta Ohlsson
  …Tillåt böneutrop från svenska minareter

  Birgitta Ohlsson anser att det är främlingsfientligt och vulgärt att människor i Schweiz fick folkomrösta om en viktigt angelägenhet för landet.

  Hon menar att eftersom islam är vårt lands andra stora religion så borde det vara självklart att de får ha böneutrop. Det visar att de känner sig hemma i vårt land.

  Birgitta Ohlsson talar sig varm för böneutrop, moskébyggen och islams utbredning i Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Birgitta Ohlssons inställning kan tolkas på två sätt: antingen har hon inte förstått vad ett islamiskt samhälle innebär eller så gör hon det.

   I båda fallen är det lika illa.

   I Sverige finns numera en tredje grupp. Den som vet hur det blir i ett islamsk samhälle men inte vågar protestera. Den gruppen har snart vuxit till att ha blivit den största. Om den fortsätter att växa ser det illa ut för Svedala!

   Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Rackarns otur att hon inte blev folkpartiledare. Då hade även de blivit bortröstade i höst. Nu sitter majoren kvar och får väl en 5 % av svenskarnas röster.

   Gillad av 2 personer

 20. Lars-Olof Svensson skriver:

  Men vad ska man göra? Partierna verkar inte våga eller vilja göra något och de 15-20 % som röstar på SD får ingen saying för det har Kristersson sagt. Enstaka klarsynta som Teodorescu, Dahlberg och Widar Andersson når liksom inte fram till det joint venture som består av msm och pk-partierna. Jag tror att den här utvecklingen inte kommer att gå att ändra på. Det finns för mycket pengar som kan försörja bidragsindustrin. Inte förrän vi får en rejäl lågkonjunktur modell 92-95 kommer det hända något. Får jag gissa blir det Magdalena Andersson som blir nationens räddare då.

  Gilla

 21. Eva Danielsson skriver:

  Om man inte har vuxit upp med förmånen att kunna räkna materiell standard som given, så har man fått med sig respekten för hårt arbete. Respekt för att bita ihop och knoga på när nöden hafsar i hälarna.
  Den bortskämda attityden hos medelklassen som såg det typiskt svenska som töntigt när landet började få hög levnadsstandard, var och är just en översittarattityd. Och kanske lite mindervärdeskomplex i förhållande till den stooora världen.

  Den attityden finns hos dagens politikervälde och yttrar sig både i ord och handling när man låter oansvarig migrationspolitik slarva bort vad generationer svenska män och kvinnor har slitit ihop.
  Både en materiell standard och en svensk kultur med människor som har tagit självständighet för givet liksom att få säga sin mening och lika självklart ansett att man ska göra rätt för sig.

  Visst kunde vi önska oss lite allmänt lättare sinne och mer humor ibland, men pålitlighet och tafatt vänlighet är att föredra i det långa loppet. Hellre Sven-Ingvars på radion fem gånger per dag, än böneutrop som påtvingar oss en religion som tydligt föraktar vår svenska kultur.

  Gillad av 7 personer

 22. olle holmqvist skriver:

  Böneutropen löses enkelt: jämställ med kyrkklockor dvs utan mikrofon, förstärkare och högtalare. Det dög åt Profeten och hans efterföljare i mer än tusen år. Det måste väl duga idag. Eller klarar sig inte Profetens tro utan västerländsk förstärknings-teknik ?

  Gillad av 1 person

 23. olle reimers skriver:

  Eftersom rubriken till Patriks utmärkta framställning handlar om att ta tjuren vid hornen så lyder jag den uppmaningen härmed.

  Det finns ingen anledning att tro att de som idag förespråkar den mångkultur som är på väg att leda till en islamistisk monokultur oavsett vad det står om den saken i grundlagen inte gör det på grund av naivitet utan att det sker med avsikt.

  Det globalistiska målet som är formulerat bland annat i Agenda 2030 och som häromdagen beskrevs som ”oundvikligt” av den gamle Rotschildbankiren George Macron, går hand i hand med islams utbredning. Globalisterna har ingått en pakt med islamisterna. Målet för båda är en världsregering med en religion.

  Jag vet att många på dessa sidor har svårt för att ta till sig så drastiska formuleringar men bevisen är skrivna på väggen med full tydlighet.

  För åskådliggörande av denna strid på liv och död mellan det universella bankir/militärindustriella komplex- / världskoncerner utan gränser eller regler, ber jag er gå in på någon eller några av de sidor, skribenter, föreläsare. visselblåsare, m.fl. som dagligen berättar om läget på You Tube.

  Donald Trump har på olika sätt förklarat för CIA, FBI och de viktigaste armarna för världsstyret att han inte tänker ställa upp på deras ”eviga krig” agenda. Minns att Jim Comey som nu är det viktigast ansiktet för motståndet mot Trumps filosofi, under ett antal år innan han blev FBI-chef var strateg på Lockheed Martin; det militärindustriella komplexets viktigaste spelare och där belönades med närmare tio miljoner dollar.. Observera hur Comey har spelat mot Trump. Hotade med ”dossiern” när Trump just skulle tillträda och ned vilken otrolig arrogans han uppträder nu. Hade inte Trump varit så förberedd och så skicklig maktspelare hade han varit ute ur VH för länge sedan.

  Ursäkta att jag blev lite långrandig här men om man inte ser detta spel som pågår bakom de kulisser som DN och SvT försöker hålla upp så är det omöjlgt att begripa något. Ser man det blir allt däremot glasklart. Det har pågått i decennier men nu går det mot sin kulmen.

  Gillad av 6 personer

 24. Aha skriver:

  Det är märkvärdigt att i detta nu, DN-ledaren är skriven i april 2018, fortsätter man kräva samma ”assimilering” av svenskarna till de nya kulturerna trots att det ingenstans i hela vår värld finns väsensskilda mångkulturer som varit framgångskulturer. Ingenstans. I Sverige är ju tecknen dessutom för det motsatta uppenbara; stor arbetslöshet, kriminalitet, brutala sedvänjor, dåliga skolresultat och omfattande segregation. Detta leder i sin tur till dålig BNP-utveckling per capita men också såsom DN skriver; vårdköer, överbelastad polis och brist på bra skolgång. DN ser att de praktiska problemen ger ett val som handlar om praktisk oro + att valet också kommer att handla om invandring. Ledarskribenten vet naturligtvis att de praktiska problemen är ett resultat av invandringen men väljer ändå att inte utveckla sambandet, t.ex mindre invandring = färre problem, assimilering = färre problem.

  Ledaren skriver vidare ”Liberala partier behöver berätta hur integrationen ska fungera” i termer att svensken ska bli öppnare. I decennier har det hetat samma sak, i decennier har etablissemanget förordat samma sak utan att integrationen blivit bättre. Populärversionen på dumhet är just detta; att upprepa samma åtgärder och hoppas på annat resultat

  Ledaren är hästhandleri på högsta nivå – man försöker sälja en sjuk sak.
  (Skäms man när man håller på så där?)

  Gillad av 5 personer

 25. Anders skriver:

  Så PE vill bli behandlad av en syrisk ortoped. Inte jag. Det är lustigt att alla tycks tro att läkarutbildningen är lika bra överallt. Om så vore, varför åker arabiska potentater till Storbritannien för att bli behandlade?

  Gilla

 26. Arthur skriver:

  Tittar man då och då i tidningar från den muslimska världen så ser man snabbt att böneutrop vållar kontroverser även där. Där ser man en myckenhet av klagomål på högljudda och störande utrop med högtalare vid opraktiska tider. Understundom försöker församlingarna överrösta varandra till grannarnas förtvivlan.

  Gilla

 27. Knasen skriver:

  ” Att vara svensk ansågs alltså utgöra ett töntigt tillstånd. Den finaste komplimang en förälskad kvinna kunde säga till en svensk man var att ”du är så osvensk på något sätt”. Överhuvudtaget var ”osvensk” ett begrepp med mycket stark positiv värdeladdning, åtminstone i medelklassen. Du kanske tror att jag överdriver, men det gör jag inte, det kan var och en som är över fyrtio år intyga”.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Fredrik Lindgren visar här som vanligt mycket tydligt vilken intellektuell som likväl är en idiot, av Harvard-Sovjetunionisk typ, han är. Allting handlar uteslutande om det som är synligt och som kan beskrivas i ord. Ingenting som existerar i det fördolda, ingenting som förmedlas genom efterhärmning eller i riter och vanor som passerar utanför det verbala planet, bemäts någon som helst signifikans. Precis detta mycket svaga och felaktiga sätt att söka sanning har orsakat hela Västvärldens dekadens.

   Gillad av 2 personer

 28. Eva Danielsson skriver:

  Om makthavare verkligen ville strypa flödet av asylsökande o anhöriginvandring, så är det väl bara att stryka alla bidrag och välfärdsförmåner. Inkl barnbidraget. Follow the money.

  Att de som kommer hit alltså får klara sig själva, men kan få akutsjukvård och skola om de hittar någonstans att bo. Som jag har förstått att det går till i USA.
  Och självklart åka ut efter avtjänat straff om man begår brott.

  Jag tror många skulle vilja återvända hem även av dem som redan är här, om alla bidrag skulle slopas.
  Vilket också vore mer rätt gentemot oss svenska skattebetalare.
  Tyvärr verkar det tunnsått med politiker och media som bryr sig om vad skattebetalarna vill.

  Gillad av 9 personer

 29. Sixten Johansson skriver:

  Det är inte uttalet som är brutet, utan vissa talar bruten svenska, vilket framgår av uttalet. Överallt i världen är uttalet en viktig markör (schibbolet – se svenska Wikipedia). Så skiljs inledningsvis vän från fiende. Efter uttalet placeras en obekant in i Vi eller icke-Vi. I en ny miljö blir därför ens dialekt eller brytning ett handikapp, en tröskel. Om du inte kan slipa bort den måste du kompensera med annat av värde för gruppen, om du verkligen vill bli medlem.

  DN:s ledarskribenter och journalister är så okunniga om enkla sociala lagar, att de är som en autistisk flock afrikanska gapnäbbsstorkar och skarvar. Storkarna står vända åt samma håll som alla andra PK-ister och trumpetar, när de inte fyller krävan med mollusker. Skarvarna har ett koppel om halsen, så att de inte kan svälja fisken, som de måste leverera till sina bossar.

  Varför skulle en ”liberal mångfaldsvision” innebära att barnäktenskap måste ses som grymma kränkningar, bara därför att DN-skribenten råkar tycka så i dag? Svenska liberaler sväljer allt, både mollusker och liberaliserade barnäktenskap, när de tvångsmatas. ”Liberal” innebär inget annat än fladdrig och lösmagad feghet. Svenska ”liberaler” fortsätter att vara inbilska anpasslingar och påhejare under vilken regim som helst, för de saknar solidaritet med allt annat än sitt inbilska ego. De vet inget om social gemenskap. För ”liberala” storkar och skarvar är livets högsta goda att segla omkring på stora vingar och släppa sin spillning på folk och fä.

  Gillad av 3 personer

 30. Den farliga leken skriver:

  DN-skribenten insinuerar att anpassning måste ske i båda riktningarna. Men om riktningarna räknas i hundratals olika, vems riktning skall då råda?

  Sverige genomsyras ännu av en majoritetsbefolkning med dess kultur. Men vad som kommer att dominera om 50 år eller längre fram..?

  Antagligen kommer denna mer annorlunda kultur att ligga mycket långt från DN-skribentens nuvarande kulturella referensramar.

  Vill DN-skribenten snabba på denna process?
  Vill han driva på färden bort från den svenska kulturen? Och i så fall, varför?

  Jag själv uppfattar DN-skribentens viljeinriktning som ett angrepp på min egen kultur, och det land jag är född i. Ett slags övergrepp riktat mig och mitt hemland.

  DN-skribenten öppnar upp för en utvidgning av samhällssprickor, och detta i ett allt mer skört läge. Som nog blir allt skörare varefter tiden går. En farlig lek, en allvarsam lek…, i ett allt torrare kruthus.

  Addera exempelvis några miljoner klimatflyktingar på flykt från vattenbrist och felslagna skördar, med svälten som följeslagare. Och till det ett angrepp mot vår datamässiga styrning av infrastruktur och finanssystem… Vilka anpassningar brukar hungriga och i övrigt utsatta människor hänge sig åt…, tror DN-skribenten?

  Gilla

 31. svenne skriver:

  ”Den andra armén består av sådana som jag, alltså nettoskattebetalande medelklassare”.

  Med tanke på att ”nettoskattebetalande medelklassare” – av politikerna – mer och mer puttas ut i periferin då det gäller tillgång till välfärdens olika faciliteter, på grund av att andra grupper prioriteras, så är det beundransvärt att kalasbetalarna ändå knegar på.

  Det är därför kanske dags att mynta uttrycket ”Middle class hero” för att uppmärksamma denna grupps insatser trots det förakt som många politiker, journalister och diverse tyckare hyser för dem som kan betraktas som ”nettoskattebetalande pursvenskar”.

  Gilla

 32. Siamesiska tvillingar skriver:

  Hos DN-skribenten finns det glidningar mellan de mänskliga företeelserna – kultur och religion. Religion byggs upp av tydliga och fasta principer, förankrade i en gudom. Som i olika grad kan ha växt in i en kultur. Likt siamesiska tvillingar, som delar vitala organ, i en gemensam kropp.

  I väst, framförallt i norra Europa, har sekulariseringen av samhällena drivits mycket långt. I Europa skiljer vi numera på värdslig makt – och den religiösa.

  Inom andra religioner sker inte alltid detta. Där hittar vi ofta mer obändiga strukturer, som inte alls är särskilt villiga att skilja på värdslig och religös maktutövning. Där även klan lever kvar som något sammanhållande. Och där individualismen mer ses som ett hot.

  Man bör kanske påminna om att västerländska demokratier förutsätter ett särskiljande av religiös och världslig maktutövning.

  Runt detta går DN-skribenten som katten kring het gröt, men vill likväl se en anpassning bort från de mer västerländska traditionerna, inklusive den svenska. Vet DN-skribenten egentligen vad han talar om, eller eftersträvar? Eller är han bara yr mössan?

  Gillad av 2 personer

 33. 200 olika språk skriver:

  DN-skribenten glider tämligen otydligt på vissa begrepp. Exempelvis att även svensk kultur behöver anpassa sig till andra kulturer. Och därmed förändra sig.

  Det är bara det att i Sverige talas kanske 200 olika språk. Var och en framvuxna inom olikartade kulturella miljö- eller submiljöer.

  Dessutom utgör kultur mer än något personligt.
  Det manifesterar sig i lagstiftning, i myndighetsutövning, i en kristet präglad moralsyn, i allmänna samhällsvärderingar och hur vi ser på utveckling, både mänskliga och samhälleliga.
  Allt med historiska rötter ned i en forntid. Svensk kultur går därför långt bortom och över det rent personliga. Och i det ligger ett ansvar förborgat. Till detta tycks DN-skribenten inställning vara tämligen lättvindig.

  Gillad av 1 person

 34. 200 olika språk skriver:

  DN-skribenten glider tämligen otydligt på vissa begrepp. Exempelvis att även svensk kultur behöver anpassa sig till andra kulturer. Och därmed förändra sig.

  Det är bara det att i Sverige talas kanske 200 olika språk. Var och en framvuxna inom olikartade kulturella miljö- eller submiljöer.

  Dessutom utgör kultur mer än något personligt.
  Det manifesterar sig i lagstiftning, i myndighetsutövning, i en kristet präglad moralsyn, i allmänna samhällsvärderingar och hur vi ser på utveckling, både mänskliga och samhälleliga.
  Allt med historiska rötter ned i en forntid. Svensk kultur går därför långt bortom och över det rent personliga. Och i det ligger ett ansvar förborgat. Till detta tycks DN-skribenten inställning vara tämligen lättvindig.

  Gilla

 35. Johnny skriver:

  Bloggen borde heta ”Det onda samhället”.

  En berättelse om de rika oligarkerna som äger centralbanker, affärsbanker, storföretag, mediabolag, politiker, mm. Hur de använder propaganda (lögner) för att erhålla den lagstiftning och samhälle de behöver för att vinstmaximera.

  Vi kan alla konstatera hur oligarkmedia ljuger om invandringen, statskuppen i Ukraina, gas/damm attacken i Syrien. De som inte köper medialögnerna stämplas som förnekare, konspirationsteoretiker, högerextrema, troll, nazister, rasister, mm.

  Gillad av 1 person

 36. Lena M skriver:

  Härligt att få skaka av sig den Svenska blygheten. Sträcka på sig och känna sig stolt. Jag är stolt över den Svenska solidariteten som vi har byggt. Jag vill inte att den ska utnyttjas. Tack.

  Gillad av 1 person

 37. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för att du vågar ta tjuren vid hornen, men jag tänker mig att vi bör fokusera på en annan kroppsdel hos den allestädes närvarande, gigantiska och glupska elefanttjuren i rummet.

  http://meritwager.nu/allmant/lakares-och-sjukskoterskors-liv-och-halsa-ar-inte-lika-mycket-varda-som-kriminellas-i-det-geografiska-omradet-mellan-norge-och-finland/

  Asylelefanttjuren måste snöpas, för att kunna tämjas och hanteras tryggt och säkert… och den sjuk(löver)ligt övergödda, konventionsnaivt heligförklarade asylguldelefantkalven måste slaktas.

  Gillad av 2 personer

 38. O.T. skriver:

  Sverigebilden som slagträ i debatten och som föremål för denna regerings PR-kampanjer är en fråga om inrikes utrikespolitik: Svenska medborgare har avkrävts en positiv bild av en konkret politik – nämligen svensk migrations-, integrations- och kriminalpolitik – av politiker och journalister som investerat sin trovärdighet i just dessa frågor, och som kräver att politikens kritiker tiger om dess negativa konsekvenser.
  Det är därför rapporteringen om Svenska Akademien kan fortgå, i Sverige och internationellt, utan att någon kommer på tanken att göra journalister ansvariga för denna historias konsekvenser för Sverigebilden – trots att bilden av Svenska Akademien som anfrätt av sexism på ett konkret sätt riskerar Nobelprisets och därmed Sveriges anseende.
  Detta har aldrig handlat om Sverigebilden för Sveriges skull.
  https://kvartal.se/kommentar/sverige-bilden-av-patriarkal-tyranni

  Gilla

 39. Samson skriver:

  Samhällsnytt kan idag avslöja att Kramfors kommun har betalat 15000:- för en föreläsning med Fatima Khawari – trots det stora budgetunderskottet och sparkrav på äldreomsorgen. Evenemanget orsakade stor upprördhet bland kommuninvånarna. För att tysta missnöjet anlitade kommunen ett vaktbolag speciellt för föreläsningen. Kommunen vill dock inte acceptera något ansvar: ”Vem ska man bjuda in då?”

  Gilla

 40. Hawwa skriver:

  Retade mig rätt rejält på folk som vurmade för det osvenska på 80-talet, och frågade mig varför man var så snar att underkänna det egna. I frånvaron av stolthet över vårt land stack och sticker vi ut jämfört med andra, och varifrån den tendensen kommer är en gåta. Jag kan känna igen mig i uppfattningen att det svenska liksom var generande och töntigt, som kusinen ifrån landet.
  Är det något märkligt mindervärdeskomplex som ligger och lurar? I kombination med en lika märklig hybris där vi samtidigt uppfattar oss som jordens neutrum – Folket utan egenskaper?
  En psykolog sa till mig en gång att man skall alltid vara vaksam på motsatser – de hör ofta ihop.
  En stark slagsida åt ena hållet har ofta en kompenserande motvikt.
  Som t ex den ängsliga och ofta återkommande frågan i många reportage när någon svensk har deltagit eller är involverad:
  – Vad tycker ni (t ex person fr land där det utspelar sig) om den svenska insatsen?
  Trots vår svala neutrala hållning, kan ivern att få respons ta sig näst intill barnsliga uttryck.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.