Himmel och helvete

Patrik Engellau

Att begrunda människan är som att titta i ett kalejdoskop. Ändrar man perspektivet aldrig så lite så framträder ett helt nytt mönster. Och om det gäller för den enskilda människan så kan man fatta hur mycket mer mångfacetterad bilden blir om man betraktar samhället som helhet. Helheten borde summera sig till en enskild människas komplexitet, uttryckt på något matematiskt vis, upphöjt till antalet människor. Allt är oändligt, allt är möjligt, på så sätt har postmodernisterna rätt i att det inte finns någon slutgiltig sanning. Men det betyder inte att varje kombination som kalejdoskopet kan framkalla är ett lika hållbart synsätt som alla de andra.

Låt mig ge ett exempel. Fram till för några hundra år sedan dominerade föreställningen – vilket den fortfarande gör i vissa kretsar utanför västerlandet – att människan efter döden döms att fortsätta sin tillvaro på ett av två alternativa ställen: paradiset eller helvetet. (Det där med skärselden är en överkurs som jag inte tagit.) Den vanligaste berättelsen hos oss är att Sankte Per står med sina nycklar vid himlens port och avgör om den sökande ska släppas in eller tvingas vandra vidare till helvetet. Helvetet stod nämligen öppet för alla, medan himlen endast var för de utvalda, särskilda människor som ansågs bättre än de andra och därför förtjänade ett behagligare efterliv.

Tre självklarheter kan vara värda att särskilt framhålla. Den första självklarheten är att helvetet verkligen var ett helvete och himlen ett paradis. Hieronymos Bosch har målat helvetets pinor och Dante diktat om dem. Koranen är utförlig i sina många beskrivningar av existensförhållandena på de två ställena, till exempel så här:

… och vi skall kedja fast de otrogna vid deras halsar [34:33.]… fastbundna i kedjor vars längd är 70 alnar [69:32]… När järnkragen förses kring deras halsar och med kedjor de släpas… Och för dem som förnekade sin Herre, väntas ett straff – Helvetet – vilket eländigt slut. När de kastas i den, hör de från den ett förfärligt andedrag då den kokar upp och nästan spricker av ilska [67: 6-8]…
[Framdrivna från samlingsplatsen, nakna och hungriga, kommer de att tigga efter vatten från paradisets folk eftersom himlen ligger inom syn- och hörhåll; PEs anmärkning]

Och Eldens folk kommer att ropa på Paradisets folk [med orden], ’Häll över oss lite av ert vatten, eller vadhelst Gud har givit er.’ De kommer att svara, ’Sannerligen har Gud förbjudit dem båda för de otrogna’ [7:50]… förnekarna kommer att få tillverkat för sig kläder av eld [22:19]…

De troende i Paradiset, däremot, blir undfägnade frukter, friskt vatten, vackra kläder och jungfrur, ”evigt unga”.

Den andra självklarheten är att folk verkligen trodde på det här. Livet på jorden var kort och för det mesta fattigt och eländigt så att vad livet för de flesta egentligen handlade om var förberedelser för evigheten.

Den tredje självklarheten är att Sankte Pers bedömningsgrund var envars uppförande i livet. Den som varit god kom till himlen, den som varit ond förvisades till helvetet. Det fanns alltså två slags människor, inte rika och fattiga eller vänster och höger (som vi nu levande kanske indelar oss), utan onda och goda. De onda var usla och värdelösa och skulle därför straffas. De goda var värdefulla och skulle därför belönas.

Går det att tänka sig ett mer diametralt motsatt synsätt på människan i jämförelse med vår tids föreställning – håll i dig nu! – om värdegrunden och alla människors lika värde?

Hur ska man i ljuset av den mänskliga historien och av de föreställningar som nästan alla kulturer och religioner omfattat sedan tidernas begynnelse, nämligen att det finns goda människor som ska belönas med någon sorts paradis och onda människor som ska till helvetet och – observera nu – att de goda människorna är bättre än de onda, hur ska den tanken kunna tänkas på samma dag som man hävdar att alla människor har lika värde? För om alla människor har lika värde finns inte onda och goda människor eller också har även ondska och godhet lika värde, en tes som jag tror att också den mest inbitna PK-ist skulle rygga inför eftersom det skulle innebära exempelvis att Hitler är lika mycket värd som Dag Hammarskjöld. Enligt värdegrunden skulle ju Hammarskjöld ha samma värde som vilken brunråtta som helst.

Plötsligt inser jag igen vad jag insett så många gånger tidigare, nämligen att värdegrundsfilosofin framstår som helt rubbad. Inför mänsklighetens historia ter sig de svenska härskarna som tillhöriga en förryckt sekt. Även med kaleidoskopet vridet på detta viset.

84 reaktioner på ”Himmel och helvete

 1. Peter skriver:

  Lite utanför ämnet men samtidigt inte.
  Kategoriseringen i gott och ont, höger vänster, troende hedning, man kvinna pekar på en önskan att förenkla in absurdum, att göra omgivningen begriplig för alla i gemenskapen, något som fungerat under många hundra år.
  Att införa postmodernismen där allt är sant och falskt samtidigt, social kvantfysik, samtidigt som absoluta sanningar proklameras i form av identitespolitik där en grupp alltid och för evigt är ond och andra goda ställer oöverstigliga krav på intellektuell flexibilitet.
  Man bör också notera vilka det är som driver tesen om sin oomkullrunkeligt goda värdegrund.
  En värdegrund som är fast förankrad i ett gungande hav av postmodernism.

  Jag ägnade natten åt att följa Jordan P. på tuben och fann en video där han talar om hur ömtåligt samhället är och varför vi ska vara försiktiga då vi petar runt i det.
  Jag tror han direkt pekar på vad som gått så fruktansvärt fel i Sverige, aktivister med hybris har startat processer de inte förstår eller kan styra.
  Jag brukar säga att vi passerat point of no return och jag tror alltmer så är fallet.
  Begränsningar i det mänskliga psyket gör det omöjligt vända utvecklingen, den måste löpa linan ut ända till det grymma slutet innan vi kan ändra riktning.
  Alla totalitära system drivs till sin undergång, och PK-ismen är ett sådant totalitärt system.

  Gillad av 5 personer

 2. Aha skriver:

  Utmärkt resonemang kring gott och ont relaterat till allas lika värde. Religionen, svenska kyrkan och Islam, värderar uppenbarligen på den yttersta dagen inte folk lika. Det skulle vara intressant att läsa svenska kyrkans förmodade överslätande kommentarer kring detta att kristna tron i grunden faktiskt gör skillnad på människors lika värde. Än intressantare vore det att höra Islamtroende som är politiskt engagerade och som åberopar allas lika värde men som alltså aktivt tillber en religion som alltså inte omfattar allas lika värde. Något av en rävsax.

  Tillspetsat kan man alltså säga att Islam som oreformerad religion inte omfattar allas lika värde.
  Där fick etablissemanget något att bita i.

  Ps Vad beträffar de medeltida, osannolikt vackra katedralerna så är de bevis på trons kraft och att det fanns just ett helvete och en himmel. Ett viktigt syfte med katedralerna och alla andra kyrkor lär ha varit att kyrkobygget skulle göra det lättare att komma till himmelen. Vill minnas att det mer uttalat ska ha gällt för adeln och prästerskapet.
  Denna tro måste ha varit väldigt stark då man lade ner så mycken tid på byggandet av katedraler. 5% av BNP lär ha gått åt detta i Frankrike. Ds

  Gillad av 1 person

 3. olle holmqvist skriver:

  Ett av de mindre ansträngande sätten att verka bildad är att lära sig slå i handböcker.
  Den eminenta Bensow: Biblisk uppslagsbok kan skaffas antikvariskt men finns också på nätet:
  http://runeberg.org/bensow/0094.html
  En av många inkompatibilteter som Patrik utelämnar är Dödsriket. Hur har man det därstädes ? Inte så illa som Koranens helvete i varje fall. GT:s helvetes-beskrivning vet jag inte var att finna.Varken ”helvete” eller ”yttersta dagen” hittar jag i Bensow, och tolkar det som det inte finns där som något väsentligt.

  Om ”Dödsriket” finns däremot åtskilligt.> sid 88, T ex:
  Ps 9:18 :”De ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, de som förgäta Gud.””
  inte så specat ruggigt. Nu skrevs ju Koranen efteråt och kanske behövdes mer detaljer.

  Gt, NT och Koranen skrevs av människor om människor för människor. Alltså lätt att läsa.
  Den skapade naturen, det som naturvetenskap handlar om, det är mer krävande. Ego-skryter därför gärna med att jag läser om oss apor i den eminenta :
  Primate adaption and evolution av John G Fleale. 3rd ed.
  https://www.elsevier.com/books/primate-adaptation…evolution/…/978-0-12-378632-6
  att läsa och lära om lemurerna på Madagaskar, kan livet vara bättre ?

  Gillad av 1 person

 4. Petrus skriver:

  De flesta troende kristna har nog aldrig reflekterat över den eventuella inneboende motsättningen mellan ”allas lika värde” och att vissa är så litet värda att det är rätt att de hamnar i helvetet.

  En del har dock kanske funderat på det här problemet. Stanley Sjöberg verkar ha löst problemet i någon mån genom att dra slutsatsen att helvetet i äldre bemärkelse inte finns utan bara är ett ”tomrum” och avsaknad av himlen. Den vanligaste kristna lösningen på det problem Engellau pekar på torde dock vara att alla i jordelivet har samma chans, och i detta avseende är lika värda, men att när jordelivet tar slut så gäller andra regler. Detta är en förklaring som harmonierar med de flesta varianter av kristendomen, dock kanske inte med kalvinismen som har sin predestinationslära där vissa föds onda.

  En annan vanlig variant är också att man gör undantag för just Hitler och andra nazister. Kanske Lenin och Pol Pot också, men här råder kanske litet delade meningar. Andra undantag är boer-bönder i Sydafrika som avlivas och våldtas litet då och då och nu skall få sin egendom konfiskerad. De är onda och förtjänar sitt öde kan en hemmansägare i lappmarken tänka trots att bara samer strövat i hans skog fram tills för 230 år sedan och trots att hans åker i träda är en f d lappvall som samerna plötsligt en dag förvånat fick se var ”upptagen” när de kom tillbaka från kusten (alltså samma erfarenhet som khoi- och san-nomaderna i Sydafrika fick erfara för drygt 300 år sedan i Kap-området).

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Vadan dessa ständiga mystiska uttolkningar av den sanna metafysiska innebörden i de tämligen banala orden ”allas lika värde”? Vi som inte är idealister vet att våra värden bestäms av vår opåverkbara och ovalda värdegrund, överlämnad av tidigare generationer. När vi säger ”allas lika värde” hänvisar vi helt enkelt till de mycket få och specifika värden som faktiskt är lika för alla. Deduktionen går för oss åt motsatt håll. Detta är den rationella attityden. Låt er inte ryckas med i det postmoderna national-socialistiska vansinnet!

   Gillad av 5 personer

   • svenne skriver:

    ”Vadan dessa ständiga mystiska uttolkningar av den sanna metafysiska innebörden i de tämligen banala orden ”allas lika värde”?

    Det är inte bara uttolkningarna som är ”mystiska” utan det är även hur frasen används i olika sammanhang, och speciellt då det gäller att i en debatt riktigt klippa till en motståndare. De som betraktar sig som goda tar gärna till frasen då de är i underläge därför att argumenten har tagit slut. Innehållet i harangen anses vara så tungt att den betraktas som ett Alexanderhugg som gör att fortsatt debatt är meningslös. Det som är mystiskt för mig är att en fras, som ingen egentligen har definierat på ett entydigt sätt, kan användas som ett kraftfullt slagträ utan att personer som är experter på formuleringar i ord och skrift – t.ex. journalister – reagerar och ifrågasätter detta snömos.

    Gillad av 4 personer

   • Petrus skriver:

    Fredrik Östman:

    ”Vadan dessa ständiga mystiska uttolkningar av den sanna metafysiska innebörden i de tämligen banala orden ‘allas lika värde’?”

    Svar:

    Frågar du mig om detta? Eller låtsas du som att jag försöker komma med ”några mystiska uttolkningar av den sanna metafysiska innebörden av ‘allas lika värde’” för att få folk att tolka in något annat i det jag skrev än vad som faktiskt var fallet? Skulle var likt dig i så fall.

    Eller var ditt inlägg en felpostning som inte var ett svar till mig?

    I vilket fall som helst har jag aldrig intresserat mig för att försöka utröna någon sann betydelse av begreppet alla ”människors lika värde” eller liknande.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Petrus, svaret var till dig och jag är mig oförlikneligt lik.

    ”De flesta troende kristna har nog aldrig reflekterat över den eventuella inneboende motsättningen mellan ‘allas lika värde’ och att vissa är så litet värda att det är rätt att de hamnar i helvetet.

    En del har dock kanske funderat på det här problemet.”

    Hur skall detta tolkas utan en metafysiskt överlämnad (transcendent) tolkning av termen ”allas lika värde”? Vilket problem? Jag inser att du mycket väl kan referera till en allmänt spridd sådan tolkning som du själv inte alls instämmer i riktigheten av, men att ens acceptera dess existens är att i viss mån acceptera dess riktighet. Återigen, hur kan det alls vara ett problem? Det var detta sluttande plan jag ville uppmärksamma att du hade givit dig ut på.

    Vi får aldrig glömma att de vill ha det så här. Vi får inte ge dem ett lillfinger. Ingenting är de och deras lära, deras åsikter, deras babbel, värda. Ingenting. De är våra svurna och eviga fiender.

    Gillad av 2 personer

   • Petrus skriver:

    Vet inte vad Fredrik Östman menade med sitt inlägg 11 mars, 2018 kl 17:53. Men jag får intryck av att han försöker förknippa mig med en åsikt eller attityd typ att tal om ”alla människor lika värde” är skitlöjligt eller att ”människor är faktiskt olika mycket värda”.

    Vill därför påpeka att jag kan ha förståelse för begreppet ”alla människors lika värda” i betydelser typ ”likhet inför lagen” och liknande. Man bör dock komma ihåg att begrepp som ”alla människors lika värde” inte har något sådant syfte utan mer är en ordlek för att koppla ett grepp om allmänhetens psyke. Alltså ungefär något typ slogans som ”vi får inte vara toleranta mot intoleransen”. George Orwell noterade den här typen av kreativt användande av språket med ett visst syfte. Det satiriska uttrycket ”alla människor är lika, men några är likare” är ett väldigt roligt exempel som Orwell myntade i Djurfarmen.

    Gillad av 2 personer

  • Petrus skriver:

   Kan kanske tillägga att den kristna dispensationalismens fokus på ”Guds utvalda folk” i praktiken innebär att vissa är mer värda än andra. I alla fall mer värda än de ersättningsteologiskt kristna (av judisk börd 1900 år tillbaka i tiden) som man fick lov att sparka ut ur Palestina/Israel 1947/48. Dispensationalismen anses enligt vissa teologer vara besläktad med Kalvinismen. Darbys missionerande i Schweiz bör kanske ses i detta ljus. Min gissning är också att om inte vår egen Peter Fjellstedt kom i kontakt med Darbys idéer i Storbritannien så kom han i kontakt med dessa idéer under sin vistelse i Schweiz.

   Även ersättningsteologin innebar väl tidigare att kristna var mer värda än andra, som t ex hedniska indianer (samt t ex hedniska litauer på 1300-talet). I modern ersättningsteologi tänker man väl inte så. Men tidigare påminde ersättningsteologin en hel del om dispensationalismen när det gällde att vissa var typ mer värda än andra.

   Gilla

  • richardlindlind5 skriver:

   70 000 vita har dödats sedan ANC , med svenskt miljardstöd , tog makten.
   Vita erkänns inte ens som flyktingar i t.e.x Kanada.
   Dom sitter verkligen i en råttfälla.
   Med facit i hand borde dom vita aldrig gett upp makten utan att samtliga vita fått medborgarskap i GB , Kanada, Nederländerna , USA ..efter fritt val.
   Nationalistregeringen hade dessutom tillgång till atombomber , jag är lite förvånad över att dom la sig platt.
   Men dom vita kunde ju aldrig föreställa sig att dom skulle utsättas för en värre diskriminering än någonsin dom svarta varit. Och att mord på vita skulle tas med en gäspning och axelryckning när dom svarta övertagit polismakten.

   Gillad av 6 personer

 5. Andreas Grönlund skriver:

  Den rike mannen våndas. Ligger i plågor och ber slutligen till Gud. -Jag är en god människa, och vill endast ta med mig en enda ägodel in i himmelriket.
  Gud våndas, men efter många böner säger Gud OK. Endast EN sak.
  Många år senare dör den rike mannen.
  Kommer till porten, och sankte Per öppnar.
  -Välkommen.
  -Men väskan får du lämna utanför
  Stor protest – Gud själv har lovat mig att ta med min käraste ägodel in i himmelriket.
  Sankte Per tvekar. Detta har aldrig hänt, han går in till Gud och frågar…
  Återvänder.
  -Gud vill se vad du har i väskan.
  Den rike mannen lägger upp väskan på bordet, öppnar. Där ligger en guldtacka.
  Sankte Per börjar gapskratta.
  Mannen nu, förnärmad undrar: Varför skrattar du!
  Sankte Per: Komma till himmelriket med gatsten…

  Gillad av 4 personer

  • Aha skriver:

   Man kan skratta i helvetet. Det gör i alla fall Hitler om man ska tro på den här historien;

   Sankte Per gjorde ett studiebesök till helvetet och fann en skrattande Hitler stående upp till halsen i människoträck.
   Sankte Per;
   – Men hur kan du skratta i din belägenhet?
   Hitler;
   – Jag står på Stalins axlar.

   Gillad av 1 person

 6. Hans Högqvist skriver:

  Två snabba tankar Engellau: Hur många av riksdagspolitikerna vet vem Dag Hammarsköld var och det är väl i själva verket så att värdegrunden betyder just det du säger ”om alla människor har lika värde finns inte onda och goda människor eller också har även ondska och godhet lika värde”, för de troende. Se på de som döms till att kratta några timmar i parken, en trevlig sysselsättning enligt min mening, och detta för gängvåldtäkt.
  Det är väl så att Sverige ÄR paradiset; eller?

  Gillad av 1 person

  • Bo Adolfsson skriver:

   Detta har jag upplevt själv!
   Som arbetslös fick jag uppgiften att måla en idrottsklubbs klubbhus för att få min arbetslöshetsförsäkring. Det kallades då Fas 3, men har idag en annan benämning (extratjänster).
   Vid sidan av mig målade en annan man ett annat hus, som straff för att han hade bedragit några äldre människor.
   Idrottsklubben var glad åt oss båda eftersom de fick ersättning och arbetet utfört! Förlåt sysselsättningen utförd.

   Gillad av 1 person

 7. Rolf Wasén skriver:

  VÄRDEGRUNDSLÄRAN: Alla människor har lika värde, men om du inte har den rätta tron är du inte värd ett ruttet lingon.

  Vad påminner detta om?

  Gillad av 3 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  Visst tillhör våra makthavare en förryckt sekt. Fast mer åt det kommunistiskt/socialistiska hållet. Värdegrundsfilosofin är bara ett verktyg för att nå deras typ av himmel på jorden. Ett medel som det passar att indoktrinera massorna med.
  Varje treåring vet att människor är olika. Och vet också vilket kön han eller hon har och om någon är dum eller snäll.
  Förryckta vuxna kan göras osäkra på basala ting för att de vill räknas med.

  Ordet värde vet alla är en felöversättning av engelskans dignity, alltså värdighet. Men värdighet blir inte lika bra för vänsterfilosofer som ju mer är ute efter ordet lika i meningen ”allas lika värde”.
  Jämlikhet som i arbetarrörelsens begynnelse betydde ett utjämnande av orättfärdiga skillnader i levnadsstandard, har omformats till jämlikhet = likhet i hur man ska ha det. I allt. Ekonomi, betyg, boende, föräldraledigheter, könsfördelning i grupper och eg att könskillnader nu också ska suddas ut. ”Vi är lika.” (Fantastiskt att man kan få folk att gå med på sånt. Obs ironi.)

  Ekonomisk jämlikhet tar bort drivkrafter och ger stagnation. Sikta på det orättfärdiga i skillnader, inte på skillnader i sig. Tycker jag.
  Betyg kan verka sporrande och vitaliserande, precis som fri konkurrens. I ordnade former. M m hela listan.

  Tron att vi är lika och t o m lika värdefulla är förödande. Däremot har vi lika människovärde och bör få likabehandling utefter omständigheterna. Vi kan nog också vara lika viktiga, särskilt som barn, fast vi är olika bra och olika dåliga. Jag spiller inga tårar över ihjälskjutna terrorister.

  Folk går inte att dela in i goda och onda, förstås. Alla har kapacitet att kunna vara både och.

  Sekter har ju inte med några nyanser av någonting i sina läror. Det är ett av sätten hur man våldför sig på sina medlemmar. Plus att man inte kan lämna en sekt utan repressalier.
  Vissa sekter är små och avgränsade minoriteter. Andra sekter är världsomspännande med mer än en och en halv miljard tillhöriga medlemmar. Många helt frivilligt. Och många bara av födsel och oreflekterad vana.
  Precis som välindoktrinerade kommunister och aningen friare socialister och värdegrundstroende.

  Gillad av 6 personer

 9. Your dudeness skriver:

  Exakt, med vilken rätt förstör de det som generationer byggt upp under tusentals år, vilket straff är proportionellt? En landsförrädare under de senaste många hundra åren hade ju inte ens om landsförräderiet lett till att ett krig förlorats till något värre, det var ändå olika varianter på västlig kultur. Kanske vi hade styrts av fransmän, tyskar eller danskar, men livet hade nog inte varit så annorlunda. Men livet under islam? Det är en samhällskonstruktion, en ofrihet, som vi aldrig upplevt i Europa, kvinnorna har aldrig haft det så dåligt, som Eric Van det Heeg skriver idag på ledarsidorna om vikingakvinnan som blottade sitt bröst och slog på det med ett svärd och sprang mot indianerna för att mana på sina män. Vi har aldrig behandlat kvinnor som husdjur här. Så det är ju inte bara landsförräderi det är frågan om, utan undergrävandet av en kultur uppbyggd och förfinad under tusentals år.

  Gillad av 7 personer

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Kul ansats. Enligt både kristendom och islam skapade Gud människan till sin avbild. Han tavlade sig kanske litet för han skickade med en liten present. Den fria viljan. Människan kunde alltså välja att göra gott eller ont.
  Om den fria viljan inte funnes, så blir resonemanget om himmel och helvete helt sinnesrubbat. Om du inte själv kan påverka vad du gör, hur kan du då straffas med ett helvete efteråt?
  Tror man på himmel eller helvete så bekänner man sig följdaktligen till den fria viljan.

  Hoppsan! Där rök visst förklaringsmodellen med ”socioekonomiska förhållanden”, till varför vissa människor hittar på jäkelskap eller ondska. Socioekonomiska förhållanden som man föds in i kan man då definitivt inte själv påverka. Usla utgångslägen skulle alltså predestinera till ondska enligt den PK-teorin. Man förnekar enligt den teorin den fria viljan som enligt troende är given av Gud och således närmast får ses som ett axiom.

  Enligt ganska samstämmiga uttalanden så är helvetet ett ställe som absolut ingen vill till. Icke desto mindre finns en mängd människor på vägen som tvärsäkert leder dit.
  Det godaste man då kan göra för dessa människor måste väl då rimligen vara att förhindra vidare promenad i riktning mot helvetet? Då blir väl fängelse en bra rastplats medan man funderar på vägvalet? För den som kommit långt på det sluttande planet mot underjorden kanske en försmak på skärselden i form av usla fysiska förhållanden i fängelset skulle kunna vara en god hjälp att undvika den kommande katastrofen?
  Samtidigt så inser man givetvis att ju längre fängelsevistelse man utdömer, desto mindre blir risken för återfallsbeteende.
  Observera att vi ni inte talar om brott och straff och sonande av illgärningar.
  Vi talar blott och bart om omtanke och godhet, för en evighet i brasan vill vi väl inte att någon skall behöva råka ut för?

  Gillad av 2 personer

 11. Christer L skriver:

  Det viktigaste ordet i svenskt nyspråk är: MEN. Vi värnar om yttrandefriheten, MEN det är också viktigt att skydda denna genom att stävja hat och hot på nätet. Religionsfrihet är inskriven i grundlagen, MEN hat och hot på nätet mot UTSATTA religioner måste stävjas. Alla människor är lika värda, MEN endast de som anser att alla är lika värda samt de som är UTSATTA och av just denna anledning inte förstår bättre. Inga av de åtgärder som vidtagits mot den ökande kriminaliteten har haft avsedd verkan, MEN vi i vårt parti tar detta på största allvar, i motsats till högerextremisterna som endast rider på otryggheten. Islam har maktpolitik inskriven i sina texter och traditioner, och praktiserar denna politik på de flesta ställen där islam finns, MEN vi utgår ifrån att islam i Sverige är lika fredlig och opolitisk som buddism, hinduism, judendom, kristendom eller vilken annan snäll religion som helst. Etcetera.

  Gillad av 2 personer

 12. Den antropologiska muren skriver:

  Vet inte om jag tillhör en fantasilös varelse som tar vetenskapen på för stort allvar. Som tänker allt för pragmatiskt och tråkigt, för att kunna dras med av egna religiösa grubblerier.

  Det kalejdoskop Patrik ser framträder extra tydligt i antropologisk litteratur. Alla folkgrupper, från tidiga Samer till Indianer i Amazonas inre, över äldre tiders prärieindianer och till folkslagen på den sibiriska tundran, har befolkats av människor med fasta föreställningar om skapelse, evighet och andeväsen.

  Människan framträder oavkortat som en ytterst religiös varelse. Ingen folkgrupp har någonsin ställts sig likgiltig inför skapelse, egen död eller sjukdom. Allt måste inpassas i någon typ av förklaringsmodell. Och dessa förklaringsmodeller skiftar kalejdoskopiskt.

  Ett behov av livets stora och övergripande referenssystem framträder. Allt invävt i en egen berättelse. Som ingår i vardagslivet alla göranden och låtande. Där evighet, andar, gudar och besvärjelser blir lika naturliga och verkliga som mammutbetar, flintknivar och svinbetar genom näsan.

  Och att andra människor tänker fel. Att man själv alltid har rätt. Att den egna föreställningsvärlden gäller. Att det egna förhållningssättet till tillvaron är det enda rätta.

  Det är här jag finner beröringspunkterna till Pk-isternas trosföreställningar. Att man själv anser sig sitta på sanningen med stort S. Den slutgiltiga och riktiga föreställningen om verkligheten. På liknande sätt som tusentals andra kulturer och folkslag, nu och i tidernas evighet gjort. Man blir till en ivrig företrädare för ett slags monokulturellt tänkande – och detta mitt i alla mångfald. Man anser sig ha hittat den enda sanna nischen bland miljoner andra. Och då måste ju alla andra ha ”fel”.

  Plötsligt förvandlas tolerans till intolerans. Men man tycks inte se denna självmotsägelse. Därav jakten på alla oliktänkande. Vet inte om denna pk-inställning kan vara ett arv från en ideologi som överlevde murens fall…

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   DEN ANTROPOLOGISKA MUREN – Jo just så är det. PK-sektens åsikter bildar ett virrigt konglomerat av ursprungligen kommunistiska idéer och vagt kristna tankar.

   Å ena sidan hävdar man ”allas lika värde”, vilket som sagt är en felöversättning av ”dignity”, alltså ”värdighet”. Å andra sidan hävdar man att alla som inte bekänner sig till PK-sektens definition av denna felöversatta nonsens-tes är ONDA!

   Men alldeles nyss var ju ALLA ”lika mycket värda”!

   Alltså: Alla är lika mycket ”värda” Men tror man inte på den tesen är man INTE lika mycket värd!
   Då är man en brunråtta, som ska utplånas — tycker Anne Ramberg.

   Vad denna förvirrade soppa egentligen handlar om är helt enkelt en repris av den gamla kristna föreställningen om himmel och helvete, som smugit sig in bakvägen.

   Antingen står du på vår sida — då är du ”GOD”
   Eller erkänner du inte vår världsbild — då är du ”OND”.

   Så kan det gå när människorna är förvirrade i anden. Då kan en farlig och nedbrytande sekt få makten i samhället helt enkelt därför att sektens medlemmar har en fanatisk tro, som sveper undan alla invändningar. I det här fallet PK-sekten, som jag skulle kalla en slags självmords-sekt.

   Deras Credo kan formuleras såhär — om man skalar av allt förskönande struntprat och går direkt på kärnan:

   Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

   https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

   Gillad av 9 personer

 13. Jeff skriver:

  Bostadsministern kräver att kommuner ger invandrare gränslös förtur till bostäder
  Lidingö kommun har sagt upp ett hundratal invandrare som hyresgäster från sina tillsvidarekontrakt. Detta eftersom förturen till bostäder bara gäller under de två första så kallade etableringsåren. Men det håller bostadsminister Peter Eriksson (MP) inte med om.

  http://www.friatider.se/bostadsministern-kr-ver-att-kommuner-ger-invandrare-gr-nsl-s-f-rtur-till-bost-der
  Hur tänker denne man och hans gelikar?
  Ska hela världens flyktingar gå för de idogt arbetande svenskarna och deras barn. Har de helt tappat fotfästet i vad som är rätt och fel.

  Erikssons ungdomsparti vill öppna för helt fri invandring, en föraning om vad som väntar nästa mandatperiod med MP och C i regeringen.

  Gillad av 9 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   JEFF – Ja, PK-galenskapen igen. En minister ska för det första hålla tassarna borta från att lägga sig i sådana här saker.
   På motsvarande sätt som Löfven ska ge faderulingen i att kommentera vad Katerina Janouch säger i en TV-intervju om läget i Sverige.

   Men här i det av PK-sekten vanstyrda idiotlandet gäller inga vettiga regler längre.

   Gillad av 7 personer

 14. Björn G skriver:

  Visst är det skillnad på Himmel och Helvete. Det visar denna enkla beskrivning.

  Heaven is where:
  the police are British,
  the chefs Italian,
  the mechanics German,
  the lovers French,
  and it is all organized by the Swiss.

  Hell is where:
  the police are German,
  the chefs British,
  the mechanics French,
  the lovers Swiss,
  and it is all organized by the Italian.

  Till ”Hell” kan möjligen tilläggas;
  the journalists are Swedish!

  Gillad av 1 person

 15. Sven skriver:

  Enligt PK- ismen finns ej ondska. Människor som utför onda handlingar skall vårdas (gäller inrikes kriminella) så att deras inre godhet kan komma till uttryck. Invandrare som utför onda handlingar skall förlåtas och upplysas / utbildas till att förstå att i Sverige finns bara godhet.
  Att på något straffa eller utvisa de som utför onda handlingar blir därmed en omöjlighet för
  PK- isten eftersom man då skulle svika värdegrundsfilosofin som utgör grunden för dessa människors identitet och självbild.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   SVEN – Jovisst finns ”ondska” enligt PK-sekten — men den stämpeln är reserverad för PK-sektens direkta motståndare, dvs. de personer som utmanar deras lögnaktiga och destruktiva världsbild. Vi ses som ”brunråttor”, som ska utplånas.

   Alla de individer som vi vettiga människor däremot ser som verkligt onda, ses mycket riktigt av PK-sekten som stackars vilseförda lamm.

   Det går inte att föra något samtal med dessa inbitna galningar i PK-sekten — de måste helt enkelt stoppas från allt inflytande i samhället

   Gillad av 2 personer

   • richardlindlind5 skriver:

    Ja.. enligt Baas på Expressen är folk som lägger ut filmer på YouTube onda om filmarna har använt samma metoder som journalisterna själva använt.
    Det är enbart ”etablerade” medier enligt AB & Exp m.fl som får dyka upp oanmälda vid människors hem och arbetsplatser och ställa aggressiva frågor , ta foton att publicera tillsammans med en massa hot och hets ,att ringa arbetsgivare och hyresvärdar , grannar och släktingar för att ” be om kommentarer ”
    Människor som motsatt sig omvandlingen av Sverige är ju onda och saknar i princip människovärde.

    Gillad av 3 personer

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  En uppenbar fördel med att sluta sina dagar i helvetet är att man slipper se PK-isterna där, ty de är helt säkert by definition predestinerade för himlen. En sådan fördel skall på intet sätt underskattas. Emellertid, hoppas jag personligen på Valhall där man kanske får uppleva ett lika magnifikt julfirande som Röde Orm och Toke Grågullesson fick vid besöket hos kung Harald Blåtand.

  Gillad av 4 personer

 17. svenne skriver:

  ”Den andra självklarheten är att folk verkligen trodde på det här. Livet på jorden var kort och för det mesta fattigt och eländigt så att vad livet för de flesta egentligen handlade om var förberedelser för evigheten”.

  Nu behöver man inte längre tro att det bara finns ett helvete på andra sidan eftersom det i vår tid händer att en del människor hamnar i ett som redan finns på jorden. Jag tänker då på de som har hamnat i händerna på sådana som anser sig kunna döma meningsmotståndare till drakoniska straff. Om man tittar på videoinspelningar från de straff som IS utdömer och utför så upplever nog de som utsätts för detta plågor liknande de som beskrives i en del kristna helvetesskildringar. Detta drabbar både ”onda och goda” beroende på IS inställning till vad som är gott och ont. Om frasen ”människors lika värde” är giltig så hamnar väl IS-anhängarna tillsammans med några rättskaffens dygdemönster antingen i paradiset eller i helvetet.

  ”Plötsligt inser jag igen vad jag insett så många gånger tidigare, nämligen att värdegrundsfilosofin framstår som helt rubbad. Inför mänsklighetens historia ter sig de svenska härskarna som tillhöriga en förryckt sekt”.

  Ja, våra värdegrundsakrobater avslöjar hur rubbade de är då deras omtanke om återvändande ”IS-krigare” har minst lika hög prioritet, då det gäller t.ex. bostad och skäliga livsvillkor, som omtanken om ”pursvenskarna”. Hur horribelt det än kan verka så är den – med rätta – hatade Englamördaren Anders Eklund närmast att likna vid en korgosse vid jämförelse med ”IS-krigarna”, men hans förberedelser för livet på andra sidan är ju minst sagt bristfälliga så frågan är var han hamnar om ”värdegrunden” skall gälla.

  Gillad av 3 personer

 18. Björn skriver:

  Tack Patrik! Det är en fröjd att läsa dina ironiska ”tillplattningar” av de ”goda” Pk-isternas ologiska resonemang och ideologi! Den om att ”Sankte Per” har en inskränkt och föråldrad människosyn, och bör skickas på kurs för att lära sig mer om ”allas lika värde”, är lysande….

  Gillad av 4 personer

 19. Mats R skriver:

  Prästerskapet inom Svenska Kyrkan måste ställas inför ”tuffa utmaningar” när det gäller de här frågorna: Å ena sidan väntas man stödja ”allas lika värde”, å den andra ska man företräda en religion som är nog så tydlig om skillnaderna mellan goda och onda. Två oförenliga ståndpunkter ska försvaras. Mission impossible?

  För sekulära PK:n är det lite enklare, eftersom man inte behöver ta hänsyn till någon religion. Helt lätt att leva upp till allas lika värde har tydligen inte de heller: Vad händer om någon hävdar att en vit medelålders man är värd lika mycket som en ”rasifierad” kvinna eller påstår att sverigedemokrater, eller andra konservativa för den delen, har samma rätt till yttrandefrihet som alla andra? Jo, ”#jagärhääääääär”!

  Gillad av 2 personer

 20. Gert B. skriver:

  Himmel och helvete kanske väntar den Norska Nobelkommittén? Tänk om Kim och D.T. ”får till det” och seglar upp som de tyngsta kandidaterna till Fredspriset? En stor nöt för kommittén. Kräver en rejäl nötknäppare.

  Gillad av 4 personer

  • Sven skriver:

   Med lite lateralt tänkande hos Norska PK Nobelkommittén så löser man nog denna gordiska knut. Fantisera ihop en story om Sveriges diplomatiska insatser för närmandet mellan Trump och Kim. Fredspriset går till Löfven och Wallström. Halleluja !!

   Gillad av 1 person

 21. Mark at zero skriver:

  Inlägget lider av det gamla vanliga, vi pratar med handen och dividerar om avsaknaden av logik på motståndarsidan. Detta vapen togs oss ur händerna av Derrida och Focault med anhang, vi är på denna front avväpnade. Vi kan inte vinna med logiska argument om gott och ont gentemot allas lika värde eller något annat, ett mycket tydligare bevis på vansinne är att vi låtit antalet våldtäkter explodera medvetet, en sådan ideologi kan inte bemötas med argument, när man låter sina egna våldtas och äldre slås ned, vilka argument biter då? Det är istället så att de inte ser de som våldtas eller äldre som sina egna, utan alla som drabbas av pk-utopin blir automatiskt fiender. En kvinna som dagen före kanske var en sjuklöver-röstande allierad, blir efter en våldtäkt en fiende eftersom hon blir en levande påminnelse om att pk-konstruktionen är vidrig. Så endast verkligheten ökar dissidenternas led, fler mord, fler våldtäkter mer sharia, mer knivslagsmål på skolor, mer könsstympning. I England har över 65,000 flickor blivit könsstympade sedan 80-talet utan ett enda åtal. På samma sätt har tusentals våldtagits av grooming-ligor. Media, polis och politiker döljer allt. När pk-isterna accepterar sådana konsekvenser i sin utopis namn utan att ändra sig, hur skall logiska argument kunna ha någon effekt? Nej, de vill ha det så här, det är den viktigaste insikten när man planerar sin motstrategi.

  Gillad av 8 personer

  • stefan schiller skriver:

   MARK AT ZERO – Jag instämmer helt i slutsatsen att ”endast verkligheten ökar dissidenternas led” och att PK-isterna vill ha det så här. Verkligheten kan dock observeras på olika sätt, genom egen observation eller via andras observationer.

   Det är först när tillräckligt många/en kritisk massa av svenska medborgare har blivit psykiskt vuxna (jfr Sixten Johansson) som vi kan får stopp på galenskaperna.

   Du skriver om ”motstrategi”, kan du ge exempel på någon ”motstrategi” som skulle kunna snabba på PK-ismens kollaps?

   Gillad av 1 person

   • Mark at zero skriver:

    Ett Bra Parti är en början men utöver det så är det bäst att inte sätta ting på pränt. Vem vet, kanske Alice Bah ger 600,000 ytterligare till den där djurplågaren?

    Ett tunt svar, vi måste så klart visa på de logiska hålen men det är ett Sisyfos-arbete, det är min poäng. Trump är det bästa jag jag komma på, att tänka på vad man vill ha, och inte fokusera så mycket på vad man inte vill ha. Annars tror jag på att projicera skam, 7000 våldtäkter om året blir 30 per 7-klöver politiker att ansvara för.

    Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Mycket bra skrivet Moab? Problemet är att det inte tänks knappt alls på nån motstrategi av någon. Vi bara låter detta ske. Det finns ingen riktig fokus. Det borde gå att mera systematiskt komma nånstans tycker jag. I brist på bättre idè tror jag det behöver formas en ny maktelit eller liknande. Enstaka klarsynta individer kan inte uppnå så mycket mer än förståelse, sen måste nåt mer till tror jag.

   Mvh A

   Gilla

 22. Östrahult skriver:

  Det som framförallt drivit på samhällsutvecklingen, både det goda och det dåliga, är ekonomiska faktorer. Samtidigt som den ekonomiska tillväxten förbättrat tillvaron för många så har den gått fel i vissa avseenden. Folk i Sverige har många gånger inte kläm på detta eftersom de flesta svenskar omyndighetsförklarats som ekonomiska aktörer och således inte kan inse sammanhangen. En som på ett utmärkt pedagogiskt sätt beskriver detta och målkonflikterna mellan obegränsad globalisering och livskvalitet är Lars Bern, se intervjuer med honom på http://www.swebbtv.se/

  Budskapet är att de som av ideologisk övertygelse ställt sig på ena sidan i praktiken arbetar åt ett internationellt anonymt kapital. Det handlar om en finanselit och dess lydiga redskap som inte lever upp till följande devis: ”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.” Lukas 12:15. Det senare apropå vem som är god och inte.

  Gillad av 2 personer

  • Mark at zero skriver:

   En mycket bra kommentar. När allt mer av de ekonomiska sammanhangen inte står klara för folk, man inser inte att man väljer precis som i affären när man tycker att ekologiskt är dyrt, så verkar det plötsligt rationellt att lägga 60 miljarder på ensamkommande, när man kunnat finansiera hela UNHCR för pengarna, alternativt haft fullgott försvar, livsmedelsförsörjning vid kris, skola och sjukvård. Det svarar till att betala 10,000 kr per ekologisk gurka.

   Gillad av 2 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  Enligt många myter var Djävulen en ängel, som gjorde uppror mot Gud. När han opponerade sig mot Guds skapelseverk kastades han ner på jorden och beslöt att där skapa något bättre med hjälp av människorna, som hade valt en fri vilja och därför inte behövde gå i Guds ledband, även om de länge än försökte gömma sig för hans blick. I årtusenden jobbade Djävulen med sitt kreationsprojekt, men lyckades bara skapa ondska.

  Länge märkte människorna denna ondska och våndades, men med tiden blev de allt mer kritiska, självsäkra, talföra och ordbesatta. De beslöt att skuffa undan både Gud och Djävulen och själva skapa en bättre värld med tanken och orden som verktyg mot verklighetens brister.

  De aktivaste gjorde sitt eget psyke platt och blankt som ett barnasinne, där inget ont kan finnas. I det egna sinnet ryms då varken ont eller gott, varken helvete eller himmel, och de är förvissade om att just så är alla människor på jorden beskaffade eller måste förmås att bli.

  Med barnets gudablick på världen började de skipa sann rättvisa genom att skapa likhet i allt och kapa alla högre toppar. När likheten har blivit fullkomlig och råder i allt och alla, då har den Nya Människan formats och skapelseverket fullbordats.

  Gillad av 1 person

 24. lookslikeanangel skriver:

  Falskt i änglakören?

  Är det inte den gamla Kungliga Svenska Avundsjukan som fått nya coola kläder.

  Det är OK
  – att vara ung och snygg
  – att bli popidol
  – att bli fotbolls- eller sportstjärna
  – att vinna på spel och lotteri
  dvs “slumpen”

  MEN det tar hus i helsike om någon som är rätt lik dig lyckas bättre,
  t.ex. genom att anstränga sig lite mer. Då ska det plattas till!
  Allas lika värde minsann.

  Då unnar du hellre någon annan. Ju mer olik desto bättre!

  Himmelsk rättvisa redan på jorden.

  Hellelujah!

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  ”Helheten borde summera sig till en enskild människas komplexitet, uttryckt på något matematiskt vis, upphöjt till antalet människor”. Det är här systemtänkande och synen på system som emergenta kommer in med ett annat perspektiv. Samhällssystem är inte summan av individerna enligt någon formel utan har andra framträdande specifika egenskaper än individernas. Dessa samhällssystem påverkar individerna och tvärtom. Om vi dessutom konstaterar att gott och ont är värderingar som skapas i samhällsystem avseende olika förhållanden och inte medfödda egenskaper hos individen så faller merparten av individorienterad liberalism (liksom individorienterad psykologi och nationalekonomi) och religion samman.

  Hur kan det fungera i sociala system? Dessa kan analyseras funktionell utan att se individerna som ingående komponenter utan relaterande till sociala system, där de senare framförallt är informationsbearbetande och materiell bearbetande och energiomvandlande. Ser vi på informationsbearbetningen I SOCIALA SYSTEM, ås centrerad diskussioner, samtal åsiktsbildning, förståelse kring systemens funktioner, kort sagt skapas gemensam förståelse och kunskap, som sedan individen tar till sig och för vidare till andra sociala system.

  En bra bild av hur grupper fungerar i dessa avseenden kan man få i Dorothy Stock Whitakers:

  https://www.adlibris.com/se/bok/using-groups-to-help-people-9780415195621

  Nu är det ju så att sannolikt är systemorientering, familje- och gruppterapi dött och begravet om fem år, men innan dess kan man söka förståelse här! Nationalekonomin tycks ju precis ha börjat förstå att den orientering mot den atomistiske individen de haft som bas inte håller och söker sig mot systemorientering. Som jag ser det så utgör marknader för olika produkter egna system där köpare och säljare möts, men preferenser, upplevelse av nytta, det skapas inte där och inte på individuell basis utan i olika system som individen relaterar till och där systemen direkt relaterar till marknader som kunder eller leverantörer.

  Det är liberalismens individuella credo som inte håller.

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Som jag uppfattar det så har psykologin hela tiden varit på jakt efter drivkrafter för människans agerande

  1) Freud fann Libido (och gjorde avkall på Thanatos)
  2) Tomkins och senare Kernberg fann Affekterna
  3) Socialpsykologin har hittat Social motivation kopplat till affekter

  Fokus för studierna har varit

  1) Individen för psykoanalys, psykodynamisk teori, kognitiv teori och beteende teori
  2) Systemet för Bateson och sedan för Systemisk terapi och Familjeterapi

  Jag har å andra sidan funnit att Social motivation fungerar som drivkraft för individen i hennes relaterande med andra i olika system och även individuellt och att hon alltid står i relation till andra system. Jag ser det som en kraft som finns oavsett ålder, men naturligtvis ett aggregerat begrepp med många intrikata mekanismer under, men väl ersättande övriga (och samtidigt kvarstå affekter som signaler för funktioner och överlevnad).

  Gilla

 27. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, för ännu en bländande betraktelse med sedvanligt kloka kommentarer. Jag är sent ute och det mesta är redan väl sagt, men jag har två reflektioner:

  Den ena är, att ingen i det muslimska paradiset (enligt min kulturkristet ateistiska tolkning) hade platsat i ett kristet barmhärtigt och garanterat ickesadistiskt paradis.

  Den andra är, att nätverket #jagärhär, som förmätet sätter sig till doms över ”onda”, kaoskritiska skribenter i vårt kristna land borde valt att kalla sig #jagärsankteper.

  Gillad av 1 person

 28. Lars skriver:

  Till frågan om system och modeller och postmodernism kan man nog tillägga frågan om modeller/teorier avspeglar verkligheten eller enbart är ett synsätt? Är en modell bara ett valt perspektiv eller måste den kunna ”exporteras” från ”laboratoriet” och visas fungera som förklarande beskrivning och tolkning med prognosvärde för verkligheten? Sociala system kännetecknas alltid av organisation, de är öppna, de skapas utifrån målet att utföra uppgifter och har ett övergripande mål att hålla samman, överleva, inte upplösas, de använder teknologi och människor.

  Epistemologiskt dvs kunskapsmässigt kan vi kanske aldrig nå sanningen om hur världen fungerar även om den ontologiskt måste finnas om vi överhuvudtaget ska kunna finnas och tänka kring den och påverka den. Att påverka tycks vara vårt sätt att säkerställa och förstå något om världen t.ex. i laboratoriet och de slutsatser om krafter och tendenser vi där drar måste kunna förklara hur världen fungerar, även om tendenser motverkas och inte resulterar i vad en opåverkad kraft skulle göra. Epistemologiskt fungerar Poppers kriterium om att teorier måste byggas så att de kan falsifieras.

  Post-modernism och religion kan inte falsifieras. Verkligheten måste finnas för att vi ska kunna ha åsikter om den och man måste kunna dra slutsatser om hur den är uppbyggd.

  Så religionen är i olika former system skapade av människor som oftast inte kan falsifieras och som i sig rymmer olika aspekter som livets outgrundlighet, födelse och död, sammanhållning, moral och auktoritetstro, underkastelse och lydnad. Det är ofta en del av hur samhällen fås bli sammanhållna entiteter. Mysteriet med livet har vi inget svar på och om döden vet vi litet utom att det tar slut här på jorden, men religionen ger inga svar som är epistemologiskt giltiga i det stadium samhällena i väst nått. Vi har inget att lära av historien i det avseendet utom att människan har ett social behov av gemenskap och erkännande av livets mysterier och det korta jordelivet.

  Gilla

 29. Kungskobran skriver:

  Man måste lära sig att skilja på värde och värdefull, man kan ha samma människovärde men för den sakens skull vara olika värdefulla.

  Gilla

  • Olle Enström skriver:

   Du tycker att man kan ha samma värde men vara olika värdefull!
   Ursäkta men jag förstår inte resonemanget.

   Gilla

 30. Thomas skriver:

  Hej Patrik
  Kan du inte göra upp med där felöversättningen som lett fram till ”alla människors lika värde”.
  Det var ju inte alls vad den ursprunliga innebörden var.
  Den ursprungliga formuleringen ”We Are All Born Free And Equal” går ju ganska bra ihop med relgionernas himmel och helvete och att vi efter att vi är födda sannolikt gör goda och onda gärningar…

  Gilla

 31. Olle Enström skriver:

  Det skrivs och talas mycket om ”Allas lika värde”.
  Det som fattas i diskussionen är en definition av ”Värde”.
  En misstanke jag har är att olika användare av ordet har olika definitioner av ”Värde”.
  Det vore bra om användarna i sina inlägg också försöker att definiera vad de menar med ”Värde”.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   OLLE ENSTRÖM – Flera av oss har gång på gång försökt förklara att ordet ”värde” i detta sammanhang är falskt, då det är en ren felöversättning från FN-deklarationens ”dignity”.

   När någon kommer dragandes med ”…lika värde”, så vet man att de är förgiftade av PK-sektens propagandalögner.

   Gilla

 32. CD skriver:

  Hela Sverige har lämnat walk over.

  Mads Fuglede på Snaphanen:

  ”Under alla år jag har sett den utveckling detta fina land genomgått har jag kommit till slutsatsen att Sverige är förlorat och aldrig blir sig självt igen. När jag läste Pew-institutets beräkningar av muslimsk invandring till Europa och förstod att om Sverige fortsätter på sin inslagna kurs kommer var tredje svensk 2050 kommer att ha rötter i Mellanöstern, blev jag chockerad”

  ”Enligt beräkningar finns det i dag omkring 300 000 muslimer i Danmark – 2050 kommer det enligt Pew i det värsta scenariot att finnas 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Någonstans på den resa Sverige har gett sig ut på kommer de att förlora allt de var och blir något helt annat.”

  https://tinyurl.com/okjqcot
  http://snaphanen.dk/

  Gillad av 2 personer

 33. EMIL DEN GAMLE skriver:

  ”Allas lika värde” är och förblir ett socialfilosofiskt begrepp av oklar betydelse. Meningen har väl heller aldrig varit att det ska ha någon entydig betydelse. Det kan därför användas i flera olika sammanhang som ersättning för rationella argument. Har visat sig fungera utmärkt hur meningslöst det än är.

  Gillad av 1 person

 34. sefasttronde skriver:

  Patrik!
  När jag läser din artikel, och f.ö. kommentarerna känns det milt sagt tråkigt att ni inte förstått det minsta av evangelium om Jesus Kristus vår Herre och vad tron på Honom betyder, speciellt i ett land som har korset i sin fana. Tror du på allvar att gångna generationer varit dummare än du och inte förstått det du förstått om tron, himmelen och helvetet? Nej, tron är något konkret, det är en personlig erfarenhet av ett metafysiskt under som faktiskt är en realitet. Det är inte en fråga om ”ond eller god”, det är en fråga om tron på Honom och detta som gör skillnad på himmel eller helvete – i evighetens tillvaro. Detta är evangelium. Läs Bibeln!!!

  Skriver detta ifrån att inte stå tillbaka för vare sig dig, som alltsom oftast skriver utmärkta artiklar och enastående samhällsanalyser, vad gäller samhällsutveckling, utbildning och forskning. Det är faktiskt en möjlighet att vara intellektuell och samtidigt upplevt en personlig erfarenhet som går utöver något som mänsklig kunskap kan förmedla, frälsningen i Jesus Kristus vår Herre. Du lider sannerligen en brist på grundkunskaperna vad gäller detta.

  Gilla

  • They pissed on My Rug man skriver:

   Så är det, hur ser du då på de som säger sig företräda både Jesus och den vidriga pk-ismen och förintelsen av svenskarna, nämligen majoriteten av de svenska prästerna? Låtsas de bara vara kristna? Det är min egen tro.

   Gilla

 35. dolf skriver:

  Det saknar visserligen betydelse för inlägget, men eftersom Engellau inte satt sig in överkursen om skärselden så kan jag klargöra skillnaden mellan helvetet (Inferno) och skärselden (Purgatorio) enligt Dantes världsbild.
  Helvetet är ett evigt straff och är utformat ungefär som en tratt i världen, i botten av inferno, jordens centrum, vilket är så långt bort från gud och paradiset som det går att komma, befinner sig Satan. De som befinner sig i Inferno är evigt fördömda och straffade. På världens motsatta sidan finns skärseldsbärget, Purgatorio. Skärselden är inte ett straff, utan en rening. Precis som helvetet var indelat i nio kretsar för de olika 9 synderna så är Purgatorio uppdelat i nio nivåer, en för varje synd. Men till skillnad från de fördömda som placeras i en fast krets så måste de frälsta som skall till paradiset ta sig genom alla nio nivåerna av renande på vägen till bergets topp där det Eden, det jordiska paradiset befinner sig, och därifrån får de sitt inträde till det himmelska paradiset som omger jorden, likaså det i nio sfärer.
  Kort: Helvetet är ett straff, Skärselden påminner visserligen i mångt och mycket om Helvetet, men är ett temporärt lidande i renande syfte.

  Gilla

 36. Lars skriver:

  Människans lika värdighet är det en organisation som står bakom och ett antal länder som anslutit sig, FN, Förenta Nationerna. Denna deklaration avser visst innehåll. Det är ett tämligen bra budskap i detta, men framförallt avser de mänskliga rättigheterna , ja vadå? Låt se vad Wikipedia har att framföra:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mänskliga_rättigheter

  Om nu herrar och damer post-modernister vill använda begreppen i annat syfte så är det svårt hindra dem. Det är ungefär som när kommunisthatare utnämner någon till något eller någon utnämner sig själv till dissident. Det betyder inte så mycket utan deklarationen om mänskliga rättigheter är organisatoriskt och folkrättsligt förankrat. Att nu detta inte efterlevs t.ex. i Syrien eller Irak eller Saudi Arabien, ja det är ju en annan sak.

  Gilla

 37. Lars skriver:

  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och den användning som görs i Sverige synes tillfredsställa Wittgensteins tes om språkspel, betydelsen sätts av reglerna för dess användning och jag återvänder till frågan om vem som bestämmer reglerna?

  Eller som en rektor vid ett känt Stockholms gymnasium lär ha predikat återkommande ”Words, Words, Words” för de samlade eleverna.

  Bakom meningen med tillämpningen och förståelse måste ligga makt, internationell eller nationell, betydelsen kan inte logiskt härledas till basala värden som är erkända av alla och inte heller till mer eller mindre säker fakta om världen.

  En gång i tiden satte kyrkan upp moraliska regler och fick menigheten att anamma, men i Väst Europa var makten delad mellan många profana enheter och olika kyrkliga enheter. Väst Europa kännetecknades av maktpluralism.

  Man kan väl utan vidare konstatera att deklarationen om de mänskliga rättigheterna tolkas och tillämpas olika världen över och ofta åsidosätts. I Sverige börjar ju tom frågan om rätten att uttrycka sig fritt och bilda opinion utan risk för förföljelse ifrågasättas. Rätten att söka asyl, ja, och rätten att få asyl, om man är förföljd, men de andra då? Och vad ligger i begreppet förföljd? Och vem bestämmer reglerna?
  Finns det en gemensam modell över hur världen fungerar bakom orden? FN är en ganska tandlös organisation. Säkerhetsrådet, i de få fall då man är eniga har störst betydelse, men jag tvivlar på att Sverige har något att tillföra där. Makten, ekonomin, de väpnade styrkorna…..

  ”Words, Words, Words”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.