Strindberg hade blivit blockad från Facebook

Jan-Olof Sandgren

För drygt hundra år sen var det populärt att hylla kvinnan. Det hölls tal, skålades och skrevs poesi till hennes ära, till exempel dessa rader av Fröding:

Din fot var späd och liten, din vrist var fin och spenslig,
din väg var så enslig,
och blygt förnäm och skygg var din gång,
du liknade de syner, som drömmarna väva,
de lysa och sväva,
och stjärnor de bära om håren till spång.

Ola Hansson anlägger en mer socialrealistiskt ton:

Men der hemma hustrun träget på en trasig strumpa stickar,
böjer stundom tröttad handled, stirrar ut med slöa blickar.
Liksom bylten utaf trasor, sammankrupna, barnen sitta,
med en glasig glans i ögat fånigt, stelt och dödt de titta.

Vare sig hon var kärleksnymf, hustru eller blott en fattig arbeterska, förtjänade kvinnan vår högaktning, därom var den svenska kultureliten tämligen överens. Möjligtvis med undantag av Strindberg. Så här skriver han i En dåres försvarstal:

Och jag vill anbefalla lagstiftarna att noga besinna 
konsekvenserna av att ge medborgerliga rättigheter åt 
halvapor, lägre stående varelser, sjuka barn, sjuka och galna 
tretton gånger om året vid tiden för menstruationen, 
fullkomligt vansinniga under grossessen, och oansvariga 
under resten av livet, omedvetna brottslingar, 
kriminella av instinkt, elaka djur utan att veta om det.

I andra sammanhang kunde Strindberg vara mer försonande. Han vurmade till exempel för kvinnlig rösträtt, gifte sig med självständiga yrkeskvinnor och gick längre än de flesta i att tillämpa jämlikhet i familjen. Så hans omvittnade ”kvinnohat” kan diskuteras.

För Strindberg var kvinnor individer, och vissa av dessa individer gjorde honom ursinnig. Till exempel drog han sig inte för att vilja krossa näsbenet på feministen och översättaren Sophie Adlersparre, och Carl Larssons goda hustru Karin avfärdade han som en elak djävul.

Många med rötter i 1800-talet såg kvinnan som symbol för höga ideal, hon skulle personifiera kärlek, trofasthet, renhet, dygd och offervilja. Att påstå motsatsen var inte bara oförskämt, det var ett brott mot värdegrunden. Jag tycker mig se vissa likheter med det sena 1900-talets idealisering av främmande kulturer, en bild som alltmer skaver mot verkligheten.

Numera inser de flesta att 1800-talets kvinnoideal under ytan odlade ett förakt, som låg i vägen för hennes frigörelse. Utan att vilja ursäkta Strindbergs brutalitet, måste man erkänna att han såg kvinnor som ”verkliga” människor. Och verkliga människor kan (tyvärr) ibland vara grymma, ondskefulla, elaka, oansvariga och härsklystna. På det sättet var han demokrat.

Om jag ägde en tidsmaskin skulle jag vilja förflytta Strindberg till år 2018, och låta honom kommentera företeelser som #metoo-upproret eller identitetspolitiken. Eller varför inte regeringens styrning av kulturutbudet, i syfte att: ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn och ungdomsperspektiv samt främja ett internationellt och interkulturellt utbyte” (förordning 2012:515).

Men debattklimatet i Sverige har blivit lite ängsligare under de här 100 åren. Kanske skulle Strindbergs ”aggressiva” polemik ha svårt att vinna gehör på dagens kultursidor.

SVT skulle säkert tveka att bjuda honom till morgonsoffan, för att diskutera kultur med Özz Nuyen (aktuell som Carlsson i Hemsöborna) eller debattera feminism med Gita Nabavi, nyvald partiledare för Fi. Han kunde ju när som helst vräka ur sig något oacceptabelt.

Hans Facebook-konto skulle troligtvis stängas ner. Redan efter ett par kommentarer. Hans böcker befinnas vara fyllda med sexistiskt hat, och diskret plockas bort från hyllorna. Till och med SD tror jag skulle undvika att ge honom en plattform, inför det känsliga valet 2018 (nu när man äntligen blivit av med Kent Ekroth).

Kanske dagens Sverige skulle vara mer effektivt i att tysta honom, än det Sverige som en gång inspirerade honom att skriva Röda Rummet.

30 reaktioner på ”Strindberg hade blivit blockad från Facebook

 1. Moab skriver:

  Jag å min sida har utsatts för förtäckt hot och tar därmed en paus för att ta reda på vem som ligger bakom. Ny krönikör på SvD förresten, kul!

  Gillad av 7 people

  • cmmk10 skriver:

   Är det de där ”Näthatsgranskarna” som har fått korn på dig?

   Jag börjat faktiskt bli allvarligt orolig för att valet 2018 kan bli det sista.

   http://katerinamagasin.se/nathatsgranskaren-ett-digitalt-medborgargarde-i-statens-tjanst/
   ”En del av de utpekade “näthatarna” är äldre damer som raljerar i sociala medier. En kvinna född 1945 har kallats till förhör. En 32-årig kvinna riskerar nu två års fängelse för att ha delat en bild. Näthatsgranskaren säger sig arbeta ideellt, men har under 2017 fått 600 000 kronor av staten för att anmäla misshagligheter online och ägnar sig nu åt något som heter projekt “Valfrid”. De är inget annat än ett digitalt medborgargarde som agerar under en osynlighetsmantel, samtidigt som de godtyckligt avgör vad som får sägas, och av vem, en verksamhet som stöttas av Sveriges makthavare. Är det verkligen så här demokrati ser ut?”

   Gillad av 12 people

   • Aha skriver:

    Det man kan lägga till är att hat mot svenskar räknas inte då det hatet är undantaget från lagen om hets mot folkgrupp.
    Vidare undersöker de förmodligen inte hat på andra språk än svenska, exempelvis hatet mellan grupper i Sverige. Hatet mellan muslimer och judar är ju inte obekant.
    Slutligen räknas kungörande av fakta som är missaktande för en folkgrupp som hat.

    Detta är status på yttrandefriheten i Sverige.

    Gillad av 5 people

  • Lassekniven skriver:

   MOAB
   Du har vårt stöd. Om du kan bevisa vem som hotar dig så publicera så att vi kan sprida informationen.
   Jag hoppas att dina barn går fria från hot.
   Jag trodde först att det var du som blivit den nye krönikören på SvD men det hade väl varit för bra.
   Har du de sociala och ekonomiska resurserna så överväg att dra till Florida (bästa staten i US men ruggigt varmt och fuktigt på sommaren, believe me).
   Å andra sidan behöver Sverige sådana som du och Östman och alla andra kommentatorer på DGS och övriga alternativa media. Frågan är dock hur mycket illa resultatet av den automatiska skanningen som SVT, SR;SvD och DN skall utföra (med regeringens anslag, i.e. våra pengar) kan göra exempelvis DGS.
   Cheer up
   Lassekniven

   Gillad av 5 people

  • Linden skriver:

   Vakthund och larm är en bra början,
   polismakten lär inte vara till någon hjälp.
   Bara att inse att man får vara sin egen konstapel.
   Vik inte ner dig, du behövs, låt inte de statsavlönade mörkermännen vinna.

   Gillad av 4 people

  • Aha skriver:

   Hej Moab,

   Räkna med stöd om hoten är relaterade till vad du skriver.
   Du må ha en vass penna med den är synnerligen spänstig.
   Yttrandefriheten måste värnas, alldeles särskilt när man ligger på din nivå av formuleringsförmåga.

   Gillad av 8 people

 2. Dolken i hjärtat skriver:

  Läste noggrant igenom förordning 2012:515, instruktion för Statens kulturråd. Fram träder mycket allvarliga brister i synen på själva kulturbegreppet.

  Kulturbegreppet används på ett odefinierat sätt. Och inom denna otydligheten gömmer sig en politisk agenda.

  Alla människor växer upp i en kulturell kontext. Från vaggan till graven. Kulturen består då av hela samhället. Med teknik, miljö och människor. Den avspeglar sig i värderingar, traditioner, beteenden, syn på moral, i hur vi ser på brott och straff.
  I växelspelet arv och miljö kan miljön sägas representera hennes kultur, på individnivå. Detta är den antropologiska definitionen av kultur.

  Sedan finns kultur i mer snäv bemärkelse. Den handlar huvudsakligen om en upptäcksfärd och utvidgning av människors inre universum. Ett slags erfarenhetens gestaltning. Ett komplement till ren vetenskap.

  Till det brukas olika verktyg. Som pennan, scenen, filmen och penseln. Konstnärer, författaren och filmskapare uppträder då som snäva aktörer. Och då ingår ofta relationen skapare och publik. Men även individen som enskild konsument av t. ex. musik och övriga upplevelser.

  Kultur som själslig odling utgör då endast en delmängd av den antropologiskt definierade kulturen.

  Statens kulturråd blandar i sina instruktioner samman dessa två väsensskilda kulturbegrepp.

  I texten framträder att man vill styra ett folks antropologiska kultur i en viss riktning. Och för det använder man sig av det snäva kulturbegreppet.

  Detta är mycket försåtligt och antagligen avsiktligt. Man politiserar konsten själv för att omforma det antropologiska samhällssystemet i en viss riktning.

  Att använda Özz Nuyen i rollen som Carson i Hemsöborna utgör då endast ett exempel på detta. Via en kurdisk kulturbärare vill man vrida den svenska antropologiska kulturen ur händerna på gammelsvensken. Via kulturen scenkonst ger man sig in på den antropologiska arenan. Det snäva kulturbegreppet sticks då som en dolk in i svenskens hjärta. Antagligen något som man nickar gott åt på Statens kulturråd.

  Gillad av 16 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack för länken! En ruggig beskrivning av hur långt islamiseringen redan har gått i Sverige, politiskt driven framför allt av socialdemokraternas röstköp och systematiska samarbete med islamister. Socialdemokraterna har för länge sedan sålt ut sina ideal och hela demokratin för att få och behålla makten. Läs och sprid!

   Men märk väl att vänsterns svek också sammanfaller med andra rörelser, som verkar i samma riktning, exempelvis:
   anarkoliberalismen som vill slå ut välfärdsstaten,
   individualismen och materialismen,
   den sociala gemenskapens sönderfall + sekulariseringen,
   maktelitens och befolkningens infantilisering och feminisering.

   Tillsammans har de alstrat det väldiga insuget av bidragsimmigranter och vänt den västerländska utvecklingsspiralen nedåt mot ett oundvikligt civilisatoriskt sönderfall och barbarisering ner till tredje världens nivå, om vi inte lyckas mobilisera tillräckligt starka motkrafter.

   Gillad av 8 people

  • Eva Danielsson skriver:

   Tack för länken. Belysande och oerhört skrämmande.
   Ytterligare bevis för hur våra makthavare agerar för att öka och befästa mer totalitär makt över medborgarna.
   Dags att S döper om sitt parti till socialistkommunistislamistiska triaden, SKIT, för att få ett adekvat varumärke.

   Gillad av 7 people

  • Margareta skriver:

   Jag läste Helena Edlund: Socialdemokraternas islamistiska draksådd. Läs den, den är mycket viktig och klargörande för den utveckling som skett i landet sedan åtminstone tre årtionden. Ända sedan jag långsamt började bli medveten om att något försiggick här i landet, något jag inte kunde sätta fingret på, men som taget tillsammans upplevdes som obehagligt, har jag lagt ett pussel med sinsemellan oförenliga bitar för att få ett svar. Den senaste tiden har jag blivit ”bönhörd” med råge över allt som kommer fram och allt som uppenbarar sig.
   Det land jag växte upp i är förlorat, ja, själva landmassan ligger kvar och gränserna är oförändrade men den förändring som skett i samhället är skrämmande. Fasaden utåt har man från statsmakterna och etablissemanget arbetat på att hålla putsad och fin, också gentemot ”den vanliga människan”. Velat ge sken av att allt är som förut. Samtidigt har man låtit en hydra av klanmentalitet och kopplingar till obskyra rörelser och agendor få en allt större dold makt i samhället och föras in i den styrande samhällskroppen. En utmärkt infiltration för att ta över styret av ett land. De som protesterat har tystats med ett yxhugg i huvudet: rasist, nazist!
   Hydran har nu nått fasaden och fasaden börjar rämna. Tingsrätten i Solna, bloggen I otakts beskrivning över cancersjuke Anders situation, skattehöjningar för att klara den invandring ”som vi alla skulle tjäna på”.
   Nu försöker man genom kommande lagar som berör yttrandefriheten, genom en osynlig och obehaglig inrättning som kallas för Näthatsgranskaren, genom att göra reportage som inte talar väl om Sverige och Sverigebilden olagliga eller straffbara, genom att blockera sanningsägare på Facebook osv. förhindra att fasaden än mer krackelerar och att det som egentligen händer i landet inte får komma fram.
   Det ”statsbärande”(?) partiet Socialdemokraterna har låtit detta ske med tyst acceptans eller med öppet gillande från övriga riksdagspartier (utom SD som jag betraktar som ett anpassat frågetecken). Som jag ser det är ett sådant beteende uttryck för ett djupt förakt för befolkningen i landet och för de väljare som troskyldigt(?) röstat fram dem.

   Gillad av 1 person

 3. Aha skriver:

  Tänka sig att i slutet av artonhundratalet hade man, i vissa avseenden är det nog bäst att tillägga, en vidare yttrandefrihet än idag. Jag tänker då på Strindberg.

  Visst hade Strindberg blivit blockad på Facebook. Hans text om kvinnan hade rykt all världens väg, för att inte säga hans möjlighet att sitta i TV-studion. Inte en chans.

  Allt går m.a.o. inte framåt.

  Gillad av 8 people

 4. O.T skriver:

  Kristersson (M) lovar mer ”rörlighet och mångfald” när Sverige ”fullt ut” ska inordnas i ”det globala samhället, ett internationaliserat, mångkulturellt samhälle” om M vinner valet
  Han väljer nu att gå ut i DN och ”nyansera” bilden av Moderaterna som ett parti som står för skärpt invandrings- och kriminalpolitik. Han pekar bland annat ut vänsterstyrda Kanada som en ”förebild” för hans eget parti och tar avstånd från partikollegorna Elisabeth Svantesson och Hanif Bali.
  http://www.friatider.se/kristersson-m-lovar-mer-r-rlighet-och-m-ngfald-n-r-sverige-fullt-ut-ska-inordnas-i-det-globala-samh
  Den mannen talar med kluven tunga, som så många andra av våra folkvalda.

  Gillad av 3 people

 5. Magnus Rosensparr skriver:

  ”… debattklimatet i Sverige har blivit lite ängsligare under de här 100 åren”.

  Huvuddelen av tyngdpunkten i denna utveckling ligger på de senaste 40 åren. Grunden lades redan 1958-1968 genom att tillräcklig uppmärksamhet och vaksamhet inte riktades mot subversiva och hotande faror som marxismen, med åtföljande kulturmarxism, som ledde till postmodernistiskt flum och därefter till politisk korrekthet.

  På Frankfurtskolans teoretiska fundament utvecklade sig samhällshotet i Sverige 1968-1978, genom att dess apologeter infiltrerade skola, kyrka, statsförvaltning, massmedia, akademi, statsförvaltning, kultursektor och politik. Detta kunde ske för att allt för få insåg vad som hände och ännu färre stod upp mot det.

  1978-1998 konsoliderade denna samhällsröta sin ställning överallt och på alla plan, och utvecklades över tiden till en hegemoni. Detta skedde, till stor del bekostat av skattebetalarna, på initiativ av staten och genom ett i stort sett följsamt civilsamhälle, och att det till slut endast återstod ett fåtal röster som bjöd motstånd.

  Från 1998 och fram till idag har PK-institutionerna utvecklats till en repressiv hydra som dominerar politik, stat, civilsamhälle, kultur, religion, traditionella massmedier och människornas vardagsliv. Genusflum, kulturell relativism, identitetspolitik, radikal kvasifeminism, propagandistiskt värdegrundstvång, sanningsrelativism och ett angiverisamhälle har tillkommit på PK-dikaturens meny under denna tid.

  Det är nu vi verkligen skulle ha behövt en August Strindberg, en Torgny Segerstedt, en Vilhelm Moberg eller en modern svensk Émile Zola. Nu har vi inga av dessa till vårt förfogande, och även om vi haft det så kommer yttrande- och tryckfrihet snart att strypas i vårt land. Då återstår bara vårt gamla kända svenska recept mot diktatur, förtryck och censur. Vi får skaffa oss en ny Engelbrekt Engelbrektsson, Sten Sture d.ä., Nils Dacke eller Gustav III. Ja, naturligtvis finns teoretiskt också möjligheten att folket bestämmer en ny väg framåt för Sverige.

  Gillad av 4 people

 6. Leif Nilsson skriver:

  PK-etablissemanget tar till alltmer drastiska åtgärder, för att tysta de som har modet att framföra kritik mot befolkningsutbytet och det mångkulturella experimentet. Naturligtvis bör man vidtaga konkreta säkerhetsåtgärder, men inte skrämmas till tystnad. För varje gång vi tiger förvärras situationen.
  Att stå upp för sina ideal och för sina barns och efterkommandes framtid, kan innebära personliga offer, men också ge en djup mening med livet.
  Kanske kan vi lära något av vad Sokrates gjorde för 2500 år sedan, när han tömde giftbägaren. Jordan Peterson skriver i ”12 rules for live”, rule 7:

  ”Socrates rejected expediency (PK-ismen) and the necessity for manipulation that accompanied it. He chose instead, under the direst of conditions, to maintain his pursuit of the meaningful and the true.”…
  …”If you cease to utter falsehoods and live according to the dictates of your conscience, you can maintain your nobility, even when facing the ultimate threat; if you abide, truthfully and courageously, by the highest of ideals, you will be provided with more security and strength than will be offered by any short-sighted concentration on your own safety; if you live properly, fully, you can discover meaning so profound that it protects you even from the fear of death.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.