Lite statistik, frågor och tumregler

Patrik Engellau

Jag har rätt luddiga begrepp om det där med ”volymerna”. Volymer vadå? Asylansökande, beviljade uppehållstillstånd, anhöriga? Så jag ägnade några timmar åt lite anspråkslös statistisk forskning.

Under perioden 2000 till 2017 kom 712 tusen asylsökande till Sverige. Även om Syrien var det största leverantörslandet kom bara 17 procent av de asylsökandena därifrån. Syrien tillsammans med Irak, Afghanistan och Somalia stod för hälften av de ankommande. Resten kom från 172 andra länder. Det första västlandet på listan är Tjeckien på plats 85. Därifrån kom 396 personer.

Hur många av dessa fick uppehållstillstånd? Jag hittar ingen statistik på just denna fråga men dock ett nästbästasvar, nämligen hur många uppehållstillstånd som beviljades asylsökande under motsvarande period (det kan ju bli lite fel bland annat eftersom de senast ankomna inte fått sina ärenden bedömda). 366 tusen uppehållstillstånd tilldelades de asylsökande.

Va? Det skulle betyda att bara hälften (366 av 712) av de sökande fick uppehållstillstånd. Vad hände med resten? Har de åkt hem eller gömmer de sig i Sverige eller är det jättekullarna från 2014 och 2015 som fortfarande är under utredning (eller har jag fattat fel i statistiken)?

Observera att uppehållstillstånd till just asylsökande bara är en av många sorters uppehållstillstånd. Totalt beviljades 1 628 tusen uppehållstillstånd under perioden varav runt 700 tusen gällde gäststudenter, gästarbetare, adoptioner och EES-medborgare (folk från EU, Island, Liechtenstein och Norge). 1 628 tusen totalt minus 700 tusen minus 366 tusen till asylsökande, vem fick de återstående omkring 570 tusen uppehållstillstånden? Jo, det var anhöriga och barn till föräldrar som fått permanent uppehållstillstånd.

Det verkar som om alla dessa anhöriga var anhöriga till asylansökande eftersom anhöriga till exempelvis gäststudenter särredovisas under rubriken Gäststuderande. Du kan kolla själv i statistiken om du är intresserad.

Det skulle betyda att nästan en miljon uppehållstillstånd under perioden (366 tusen till asylsökande och 570 tusen till deras anhöriga) var asylrelaterade.

Detta skulle i sin tur betyda att om det kommer en ensam asylsökande till Sverige – oavsett om just han får uppehållstillstånd – så slutar det med att Sveriges befolkning ökar med 1,4 personer (oräknat efterföljande generationer). Så blir det om man räknar miljonen asylrelaterade uppehållstillstånd dividerat med antalet asylsökande.

Och för varje faktiskt beviljat uppehållstillstånd till en asylsökande så ökar Sveriges befolkning med ungefär 2,5 personer, alltså tillståndshavaren och 1,5 personer till. (Allt detta under förutsättning att de som nekats uppehållstillstånd verkligen lämnat landet.)

Per februari i år verkar årsantalet asylsökande bli runt 20 tusen personer. Det skulle innebära att årets totala folkökning hamnar på 28 tusen människor när en del fått avslag och lämnat och de övriga fått hit sina anhöriga.

96 reaktioner på ”Lite statistik, frågor och tumregler

 1. Eva Danielsson skriver:

  Som sagt, totalpausa all asylinvandring OCH all anhöriginvandring för lång tid framöver
  Ägna resurserna åt att genomföra avvisningar och stödja återvandring (utan rätt att söka sig hit igen).

  Slopa alla välfärsförmåner för alla innan man är självförsörjande med uppehållstillstånd och/eller svensk medborgare. Ge endast försörjningsbidrag som ett lån från staten plus skola och akutsjukvård.

  Slopa alla sorts bidrag till föreningar och samfund och lägg ner sådana ”myndigheter” som SST och MUCF och deras avknoppningar som inte ens omfattas av offentlighetsprincipen.
  Här finns en lååång lista på myndigheter och verk som bör läggas ner alt. startas om med ny personal.

  Slopa barnbidraget och ersätt med ökat grundavdrag.
  Förbjud religiösa och politiska och etniska förskolor och skolor. Värna om barns religionsfrihet.
  Förbjud böneutrop och annat som stör det gemensamma offentliga rummet. Tillåt inga moskébyggen. Sverige är och ska vara ett sekulärt kristet land oavsett om man är troende eller inte. Alla andra religioner är tillåtna, men som en privatsak.
  Lägg ner SIDA och allt utlandsbistånd inkl alla miljoner till palestinierna. Ge en del av pengarna till katastrofhjälp på plats i flyktingläger. Resten till svenska medborgares behov, fattigpensionärer, sjukvården, polisen och försvaret m m. Här finns en låååång lista på försummade och bortslarvade verksamheter. Skolan behöver inte pengar främst utan en synvända och återgång till ordning och kunskapsförmedling.

  Detta kunde vara en början på att rädda Sverige och rensa upp i värsta korruptionen. Det förutsätter helt nya makthavare som inte styrs av id-falangen inom S. Som ju dribblar med den lättlurade borgerligheten bl a genom att spela på beröringsskräcken med SD. Borgerlig politik…enkla jobb löser migrationen…mediegrundlagsändrinhar som inskränker yttrandefrihet och tryckfrihet…ja, varför inte….Vilken planet lever de på? Ett stort skämt om det inte vore så allvarligt.

  Gillad av 17 personer

  • gratiks skriver:

   När ska det sovande svenska folket vakna upp och inse att det är ett muslimskt erövringskrig som pågår i vårt land?
   Se bara hur inkräktarna behandlar våra svenska kvinnor.
   Som alla segrare i krig anser de sig vara i sin fulla rätt att våldta förlorarnas kvinnor, vilket de också gör i en accelererande takt. Det läser vi om varenda dag utan att förstå ett dyft av – tydligen.
   Det unika med detta skoningslösa krig är att historielösa politiker bestämt att vi svenska skattebetalare ska hålla tyst och betala för vår egen utrotning och den svenska välfärdens undergång.
   Man baxnar och förtvivlas i hjärtat av sitt inre.
   Våra barnbarn kommer aldrig att förlåta oss för denna huvudlösa ’godhetsfascism, som berövade dem deras land och deras framtid.

   Gillad av 6 personer

  • Lassekniven skriver:

   Eva
   Mycket väl skrivet ( kunde inte ha gjort det bättre själv…he..he..).
   Men de styrande vill inte följa dina och allas våra förslag. De VILL inte. De vill bara inte därför att dilemmat blir för stort för dem om de skulle försöka, om ens bara lite. Därför får man nog se en förändring till det bättre på en mycket lång sikt.
   En sak som jag skulle vilja lägga till är kravet att öppna STASI-akterna. All of them.

   Gillad av 3 personer

  • ulfjoson skriver:

   Hoppsan Eva! Har man satt fan i båten får man väl ro i land också! Kan di din vildaste fantasi ana vad du skulle trigga i gång om detta blev verklighet? Är laglösheten stor nu, så blir den som en pink i Nilen om detta skulle bli verklighet! Men jag har förståelse för din frustation och uppgivenhet! Men, men!u

   Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   Sen gör vi en analys på sannolikheten att något ens i närheten av denna utmärkta lista genomförs och vi blir bara mer och mer deprimerade och uppgivna.

   Jag har landat i förklaringen att skeendena i Sverige är orkestrerade från en annan plats än de folkvalda i Riksdagen. Man ser gång på gång att de få beslut om olika typer av åtstramning som tas antingen luckras upp väldigt fort eller så lämnas stora hål och undantag i lagstiftningen som gör att effekten blir nära noll. Ett exempel är kraven på försörjning av de som kommer som familjeåterförening endast gäller några få procent av de aktuella fallen. En annan vanlig metod är att rättsväsendet helt enkelt ignorerar lagbrott (EU-medborgare skall försörja sig själv och ordna acceptabelt boende, detta har aldrig avsett tiggeri och att bo i slumläger) eller att beslut fattas helt utan underlag eller ens rudimentära kontroller (asylbeslut, socialbidrag). Alltså helt meningslöst med hårdare lagstiftning om det inte följs.

   Det som måste tvingas fram är beslut som styr på utfall. T.ex. ”det skall ges asyl till max 3000 personer vilka skall vara kvinnor och barn under 12 år” och ”totala bidrag till asylsökande och dess familj för max uppgå til en tredjedel av vad en fattigpensionär får”. Regler, lagar och praxis får anpassas så målet nås. Ansvariga chefer inom förvaltningen sparkas utan avgångsvederlag och blir av med sina pensionsförmåner om de misslyckas.

   Gilla

 2. Torbjörn skriver:

  … Och så följdfrågorna;

  Var bosätter sig alla dessa människor?
  I vad mån växer olika etniska enklaver?
  I hur hög utsträckning kommer anlända att omges av svenska värderingar?
  I vad mån kommer man i arbete, sett över en längre tidsperioder?
  Hur förhåller sig arbetsmarknad och könsuppdelningen vad gäller etnisk tillhörighet?
  Hur ser den åldersmässiga demografiprofilen ut för nyanlända?
  I vad mån och på vilket sätt skiljer sig denna ifrån anhöriginvandringens?
  Är det fler äldre bland anhöriginvandrare?
  Hur hänger ålder och etablering på en arbetsmarknad ut?
  Skiljer den sig mellan olika etniska grupper, och i så fall, på vilket sätt, och varför?
  Och vad menas med anhörig?
  Skiljer sig svenskens syn på anhörig och klansamhällets motsvarande syn?
  Vems syn gäller på Migrationsverket?
  I vilken mån återspeglar sig skiljaktigheter i beviljandet?
  Vem och vilka kan räknas som anhöriga?
  Hur lång tid tar det innan migrationskollektivet blir nettoskattebetalare?
  I vad mån påverkas kriminalitet och dess karaktär?
  Riskerar vi att få mer organiserad kriminalitet?
  Om så är fallet, inom vilka områden?
  Hur påverkas den allmänna tilliten i Sverige? Traditionellt tillhör Sverige ett högtillitssamhälle, kommer vi att på sikt undergräva denna tillit?
  Hur kommer i så fall denna minskade tillit att påverka förtroendet för allmän myndighetsutövning?
  I vad mån ökar även sociala och ekonomiska transaktionskostnader, när tilliten minskar?
  Hur länge skall debatten om migrationen få vara tabubelagd?
  Hur påverkar dessa vita informationsfläckar i sig förtroendet för svensk politik och media?
  Varför får vi aldrig någon öppenhet i olika statistiska samband?
  Varför hålls svenska folket kvar i ett informationens skymningslandskap?
  Var finns alla vassa journalister som ställer de viktiga och nödvändiga frågorna?
  Vilka myndigheter samarbetar för belysa framtidsfrågor, om några?
  Var finns utredningarna?
  Vem och vilka söker de faktiska sambanden, och har viljan att också redovisa dem?
  Vill man medvetet hålla information borta? Är man rädd för en demokratins verkliga öppenhet? Tror man inte på sin egen befolknings förnuft i att hantera information?
  Och vilka är man? Media? Partier? Tjänstemän? Myndigheter?
  Hur och på vilket sätt planerar vi för vår egen framtid?
  Är vi aktiva, eller förs bara en kortsiktig reaktiv politik?

  Många frågor – inga egentliga svar.

  Gillad av 4 personer

 3. Aha skriver:

  De har således tillkommit ca 900 000 icke västliga invandrare sista 17 åren. Totalt har jag fått det till 2 500 000 invandrare om tredje generationen räknas med, 25% av Sverige.
  De mesta är skötsamma och strävsamma det får man inte glömma. Att vara kritisk mot invandringen är en sak, att vara kritisk mot invandrare är en annan sak.

  Massinvandringen har gett upphov till två strukturella/basala problem;
  – vi har blivit 25% fler att dela på skolor, sjukvård, äldreomsorg och på poliser. Invandrarkollektivet som sådant har därvid inte förmått leverera motsvarande arbetskraft till välfärden. Situationen försvåras sedan avsevärt av att invandrarna belastat bidragssystemet hårt vilket försvårar anslag av medel till välfärden. Välfärden har blivit utspädd och likvärdig med köer.
  – integrationen till svenska normer och värderingar har varit svag med minskad attraktivitet på arbetsmarknaden som följd. 186 utanförskapsområden med ca 600 000 invånare säger det mesta.

  Betänk att etablissemanget undvikit att ta upp dessa konsekvenser, att de stått i TV och sagt vi har inget annat val, i Sverige bygger vi inga murar, vi gillar olika. Betänk att av alla västländer har vårt etablissemang varit extremt värst. Betänk att de just nu inför valet pratar de om förnyat förtroende. Betänk att det finns en valmanskår som är beredd att ge dem förnyat förtroende.

  Idiotiska äro Herrens vägar och så kommer det förmodligen vara minst ett decennium till.

  Gillad av 12 personer

  • Jan Molin skriver:

   Aha: vi är omkring 7.5 miljoner svenskar och 2.5 miljoner invandrare i landet. Det innebär att invandrarna är 33.3% av antalet svenskar idag, ej 1/3 fler som ska dela på allt. Dvs vi måste stå för att det är vi svenskar som är Sverige, och inte räkna med de som våra förrädarpolitiker har tagit hit för att byta befolkning. Invandrarna måste fås att förstå att de inte är välkomna i landet av oss invånare, de har lockats hit helt odemokratiskt av våra valda politiker. Och de flesta måste återvända till sina hemländer, dvs alla de som inte fått asyl pga Dublin-förordningen utan med svenska ”hemsnickrade” orsaker tex ”särskilt ömmande omständigheter” och all anhöriginvandring. Om man verkligen flyr för sitt liv har man gjort valet själv att lämna alla sina anhöriga för att rädda sitt eget liv. Och bedömt det självt.

   Gilla

 4. Björn G skriver:

  De frågor man kan ställa sig efter Patriks genomgång blir då:
  – Äger ett liknande befolkningsexperiment rum någon annanstans i världen?
  – Har en enstaka generation verkligen rätten att förändra sitt lands befolkningssammansättning så i grunden?
  – Förvaltar vi arvet från tidigare generationer och lämnar vi över landet i ett lika bra eller bättre skick till nästa generation?

  Svaren blir förstås!
  NEJ
  Ett liknande befolkningsexperiment, företaget i fredstid och fullkomligt frivilligt, äger inte rum någon annanstans i världen.

  NEJ
  Ingen generation har rätten att på så avgörande sätt förändra sitt lands befolkningssammansättning.

  NEJ
  Detta är inte att förvalta arvet från tidigare generationer.

  NEJ
  Det är inte att lämna över landet i lika bra eller bättre skick till kommande generationer.

  Den enorma förändring av demografin som Patriks undersökning visar, i klara siffror, har en oerhört skrämmande innebörd.

  Detta är vad våra 7-klöverpolitiker har valt att utsätta oss, sitt eget folk, för.

  I årets val har vi möjlighet att välja bort dem som väljer bort oss!

  Gillad av 10 personer

  • Johan skriver:

   Väl skrivet!
   Alla revolutionära snabba samhällsförändringar har gått åt helvete. Kulturer bildas långsamt över tid. Ska det vara så djävla svårt att begripa?

   Gillad av 1 person

  • Lassekniven skriver:

   I Österrike är det väl inte helt kört? Österrike gränsar ju till öststaterna men tillhör ju förvisso Västeuropa men ligger ju inte i norr så klart men inte i söder heller. Så vitt jag förstår så fjäskar inte politikerna där nere på samma sätt som våra gör.

   Gillad av 2 personer

   • Lassekniven skriver:

    Fredrik
    Du vet ju att jag gillar din programförklaring till Ett Bra Parti men du får förklara för mig hur du tänker dig med repatrieringen.
    Föreslår du någon tidsgräns för ankomst till Sverige exempelvis år 2000 eller 2012 eller annat datum?
    Det är väl detta som är stötestenen, alltså vilken tidpunkt som skall väljas.
    Skall juggarna som kom hit under balkankriget skickas hem? De flesta av dem har väl anpassat sig till vårt samhälle och har jobb. Vad är rimligt?
    Tjänstemannaansvar och politikeransvar inför sanningskommission borde ju vara betydligt lättare att införa.
    Vad skulle industrins ledare om de går miste om arbetskraft. De vill ju ha in folk så att de inte behöver bli utan under högkonjunkturer. De har ju inga problem med att kicka arbetare när orderingången sviktar. Samhället betalar ju. Den råa kvartalskapitalismen är inte alltid rolig men mördande konkurrens tvingar ju fram den. Vinsten hamnar ju för eller senare alltid i framför allt i Rockefellers, Rothschilds och Soros fickor.
    Håhå jaja……men jag är inte villig att kasta in handduken än.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är mycket enkelt. Man gör en individuell prövning. Har man ljugit om sin status, sitt namn? Har man gynnats av illegal ämbetsutövning? Saknar man asylskäl? Har man brutit mot lagen? Har TUT gått ut? Gäller PUT ännu efter en omprövning? (Tills vidare är inte för evigt, vilket alla som har tillsvidareanställning vet.) Har man uttalat sig nedsättande om Sverige, kristendomen eller en svensk person? Delar man den svenska värdegrunden? Kort sagt: Vad gör man här? Med femtio tusen handläggare satta på att bara utreda detta kommer resultaten inte att vänta på sig.

    Gilla

 5. Cissi Blom skriver:

  Tack, Patrik för att du har gjort det här jobbet, som alla ansvariga politiker borde ha gjort för länge sedan. Siffror av det här slaget är ju nödvändiga för att kunna göra en något så när riktig bedömning av läget. Ganska logiskt att välfärdssystemen, som börjat fallera långt innan den stora invasionen kom, nu håller på att braka ihop fullständigt. Hoppas att de här uppgifterna nu blir spridda till såväl politiker som den breda allmänheten. Sedan kan man ju alltid hoppas att någon i 7-klövern vågar räkna ut hur stor del av resurserna som tas i anspråk av de nyinkomna.

  En förfärande konsekvens av anstormningen av personer som ska tas om hand av exempelvis sjukvården och skolan är, förutom den enorma ekonomiska kostnaden, att de som arbetar inom dessa områden inte mäktar med, går i väggen och slutar. Varpå de som blir kvar får ännu mer arbete och går i väggen och slutar de också. Helt logiskt faktiskt!

  Gillad av 3 personer

 6. Jan Ahlström skriver:

  Tänk att alla dessa människor tar sig genom hela europa för att få njuta av våra ljiusa sommarnätter och långa mörka svinkalla vintrar här uppe i norr. Nej det är nog inte klimatet som lockar, en gammal ABBA- låt poppar upp och där hittar jag svaret ” Money Money Money must be funny in the rich mans world…..”.

  Gillad av 4 personer

  • Elof H skriver:

   Om pengaströmmen sinar så verkar nog inte vinternätterna så lockande längre. Visst, vissa kommer reagera med våld och annan kriminalitet men står vi fast vid vad som gäller så lockar nog hemresan ganska mycket.

   Gilla

  • Johan skriver:

   Svensken vaknar antagligen inte. Men när haveriet är ett faktum kan vi skåda mekanismen bakom experimentet. Det är den som då tar på sig uppgiften att införa New Order.

   Gilla

 7. sostymne skriver:

  Ett konkret exempel:
  31000 ensamkommande flyktingungdomar sökte asyl 2016. I pressen: 35 000.
  Av dem fick 28400 sina fall prövade och
  av dem fick 13400 stanna och
  11500 fick avslag.

  Av de 11500 som fick avslag var 2150 under 18 år när beslut togs
  7000 hade fått sin ålder uppskriven till över 18
  2350 hade hunnit fylla 18 år när beslutet togs.

  DET VIKTIGASTE ÄR HUR MÅNGA FÅR ASYL AV DEM SOM SÖKER.
  DET HÄR KAN VARA REPRESENTATIVT FÖR ÖVRIGA ASYLSÖKANDE.

  Gillad av 2 personer

  • Tage Sundin skriver:

   Nja, det viktigaste är nog hur många av de före detta asylsökande som rent faktiskt lämnar landet efter det slutgiltiga avslagsbeslutet. Det är, kan man förmoda, ganska få som accepterar beslutet och istället försvinner in i det svenska skuggsamhället. Våra kloka (?) politiker har ju efter hand anpassat regler och tillämpning så att det för det mesta går att hanka sig fram här i alla fall.

   Ingen vet hur många som illegalt upphäller sig i Sverige. En kvalificerad gissning sägs vara cirka 50.000. I samband med flyktingamnestin 2005/2006 dök det upp 27.000 gömda tidigare asylsökande som gjorde ny ansökan. Under åren som gått därefter har hundratusentals asylsökande fått avslag. I verkligheten kan det därför mycket väl vara över 100.000 personer som just nu lever gömda i Sverige.

   När kommer nästa flyktingamnesti?

   Gillad av 2 personer

   • Elof H skriver:

    Tänk så många problem som skulle lösas om alla asylsökande under utredning placerades i ansökningscenter i tredje land t.ex. något stabilt land i Afrika. Ingen som helst möjlighet att ”stanna ”kvar” eftersom de inte är i Sverige och inga möjligheter att söka asyl för att under asyltiden få en plattform för brott i Sverige. Politiker och media försöker få det till att inget land vill ställa upp på detta. Detta är uppenbart en avledningsmanöver i syfte att hindra att detta utreds vidare. Jag ser det som uppenbart att många länder skulle vara intresserade av denna intäktsmöjlighet. Sen är det uppenbart att asylströmmen skulle minska till en rännil så vi skulle utan problem kunna erbjuda mycket goda villkor för det land som är intresserat.

    Gillad av 1 person

 8. oppti skriver:

  SCB ger följande : Befolkning år 2000 8,88 Milj , 2017 10,12 Milj en ökning med 1,24 miljoner.
  Balansen mellan döda och födda är inte helt noll-men nära nog.
  Balansen mellan inflyttade och utflyttade har ökat betydligt.
  2016 var den 120 000 , fast det året var då vi vaknade och började fundera över volymer.
  Asylrätten från hela världen börjar ifrågasättas , även av humanitära organisationer.
  Danmark är väl inte helt fel ute, världens lyckligaste folk bor där!

  Gillad av 1 person

 9. Hovs_hällar skriver:

  Ja, endast en dåre kan tycka att de här siffrorna inte är skrämmande. Men de som har makten i Sverige idag är en hoper dårar.

  I Danmark börjar man se tecken på att makthavarna håller på att nyktra till

  — Börja vid 4:35, om du vill slippa höra de hjärntvättade individer som yttrar sig i inledningen.

  Gillad av 3 personer

  • Bagarn skriver:

   Varför måste vi ALLTID jämföra svensk och dansk migrationspolitik? Man blir ju illa tvungen att hålla sig borta från det landet för att slippa skämmas över att vara svensk.

   Gilla

 10. Hovs_hällar skriver:

  Dessutom vill jag gärna bidra med lite statistik från Affes statistikblogg. Det framgår att andelen utrikes födda bland män i brottsaktiv ålder, 15-44 år, nu är uppe i 25 procent!

  ”… Den grupp i samhället som utan tvekan är mest problematisk vad gäller brottslighet, våld och otrygghet är män i brottsaktiv ålder, 15-44 år. Där finns testosteronet och våldspotentialen. Hur denna grupp är sammansatt och beter sig har avgörande betydelse för tryggheten och stabiliteten i samhället. …”

  https://affes.wordpress.com/2018/03/02/demografisk-forandring/

  Situationen är alltså ännu värre än man kan tro, om man tittar mer detaljerat på siffrorna

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   — Och en sak till:

   För några decennier sedan kom dessa 10 procent ”utrikes födda” mest från, som man kunde vänta, våra nordiska grannländer! Endast en mindre del kom från utomeuropeiska länder.

   Nu däremot — så kommer DE FLESTA av dessa 25 procent ”utrikes födda” från Afrika och Asien, och endast några få från Norden!

   Gillad av 3 personer

 11. Johan Karlson skriver:

  Stolt och nöjd över att vi faktiskt tar emot så många utefter våra förutsättningar. Vi ska också framöver ha en reglerad, men generös, migrationspolitik!

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   JOHAN KARLSON – Min herre behagar skämta?
   Endast den som konsekvent vägrar ta till sig all information som visar att Sverige har ytterst allvarliga problem, som genomgående har orsakats av asylmigrationen, kan på fullt allvar hävda något så absurt som detta.

   Gillad av 11 personer

   • Björn skriver:

    Ja, osmosen mellan levnadsstandarden här och i MENA-länderna är inte helt fullbordad än! Ett tag till har vi ett litet ”övertag” där….

    Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Det skulle vara intressant om du berättade lite om vad detta kommer att leda till, på sikt enligt dig Johan. En annan sak, njuter du när du ser oss våndas? Känner du makt då? Johan?

   Mvh A

   Gillad av 1 person

  • Bengt Westerberg skriver:

   Hej Johan,

   Varför är du stolt? Vad har du gjort, jag gissar att du inte ens är nettoskattebetalare? Så vad har DU att vara stolt över sett med dina ögon?

   Gillad av 1 person

  • Slim skriver:

   Johan, du är stolt?!
   Då kan du väl ta på dig ansvaret att be om ursäkt till de svenskar som nu dött i köerna till canceroperationer som inte blivit av i tid?!
   Polisen utreder ju just för tillfället dessa fall.
   Du kan väl samtidigt be om ursäkt till de oroliga blivande mammor, som sett hur andra nu på flera ställen fått föda i bilen pga att man lägger ner förlossningsavdelningar på flera ställen.

   Du kan väl också passa på att be om ursäkt till de barnfamiljer där barnen nu blivit av med sina assistansstöd?!
   När du ändå är igång kan du väl göra så till vuxna med funktionshinder som råkat ut för samma sak.

   Jag förutsätter att du även ber om ursäkt till de flickor och kvinnor, som blivit utsatta för ”taharush/tarush” (välj önskad stavning) alltså den företeelse som du förmodligen ser som kulturberikande, och är känd i arabiska/muslimska regioner och länder som går ut på att män i grupper om tex 10-20 eller 30 män samlas i grupp för att sexuellt attackera dessa flickor och kvinnor.

   Och innan någon kommer dragandes med ”sexuella övergrepp har alltid förekommit i Sverige”, nej inte den här sortens övergrepp, samma sak med gruppvåldtäkter, följ upp statistiken så ser du att den har ökat radikalt.

   Du kan väl också be om ursäkt till alla skötsamma svenskar samt invandrar, som bor i förorterna och inte kan gå ut om kvällarna pga alla kriminella gäng, både första och andra generationens invandrar är gravt överrepresenterade inom dessa gäng.
   Gängmedlemmar som inte drar sig för att mörda vittnen.

   Vi tar hit mängder av människor som bekänner sig till en tro/religion där man uttryckligen uppmanar till heligt krig, döda ”otrogna”ej troende osv.
   Kvinnans värde är alltid lägre än mannens, och vid våldtäkt så ska manliga vittnen åkallas för att någon ska kunna dömas.
   Individer som du är så toleranta att ni även omfamnar de ”intoleranta”, ironin kan inte bli större.
   Män som vägrar ta kvinnliga journalister i hand osv.

   Du kan väl passa på att be om ursäkt till de familjer och närstående till de som mördades och skadades av Akilovs terrorattack?!
   Ja, han var ju asylsökande som dessutom fått avslag.

   Och gärna till familjen där mamman och sonen knivmördades på IKEA, av en asylsökande som fått avslag.
   Och varför inte till famliljen till den 22-åriga kvinnliga vårdaren som jobbade på hemmet för ensamkommande där ”15-åringen” som senare visade sig vara minst 22, som högg ihjäl henne då han blev upprörd för något.

   Utöver det så kan man ju undra hur du inte kan se problemen med utspädningen och förändringen av den svenska kulturen, traditionerna osv, när demografin förändras så här radikalt.

   Det finns heller inga som helst studier som visar på några vinster i ekonomin, av att ta emot extremt lågutbildade människor från kulturer och länder med stark religiös koppling.

   Och om någon vill hävda att vi ”behöver nya människor” in i arbetslivet pga vår åldrande befolkning, då vill jag bara säga ; jaså, och då är lågutbildade Somalier och Afghaner de vi behöver eller, för de kommer ju absolut kunna ta jobbet i en högteknologisk värld?!

   Nej, jag är inte emot asylinvandring, men så här kan det inte fortgå.

   Du borde skämmas!
   Jag anser att du även behöver förkovra dig, läs artiklar och böcker av Douglas Murray, Sam Harris mfl.
   Är du för bekväm så kolla åtminstone intervjuer, debatter osv, finns på Youtube.

   /S

   Gillad av 1 person

  • Jörgen skriver:

   Det gläder mig att du är stolt och nöjd, vilket jag måste säga är en beundransvärd prestation i dagens läge. Jag vägrar nämligen att tro att en person med i vart fall ett uns av självinsikt och verklighetsförankring kan vara stolt och över det som Sverige har utvecklats till under senare år. Eftersom du påstår dig förstå något som mångra andra läsare verkar ha missat, så skulle jag gärna vilja veta varför vi ska ha en generös migrationspolitik? Har du någon gång funderat på hur vi som land kan göra mest nytta för så många medmänniskor som möjligt? Det kan kanske rentav av vara så att det finns fler lösningar än att hela världen kommer till Sverige?

   Gilla

 12. worlpresscomsite skriver:

  Hans Högqvist
  ”Asyl (av latin asy’lum, fristad, tillflyktsort) eller politisk asyl är det skydd en stat eller en organisation i en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader i andra länder.” Wikipedia.
  När Allende avsattes och dödades i Chile kom många chilenare med verkliga asylskäl till Sverige, de hade avrättats om de stannat i sitt land.
  Hur många av den en miljon som kommit mellan 2000 och 2017 har verkliga asylskäl?

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   WORLPRESSCOMSITE — Det vet vi inte exakt, men det kan vara några procent.

   För det första, så ska personer ”på flykt” söka sig till ”första säkra land”, vilket alltså INTE är Sverige om man kommer från typ Mellanöstern!

   För det andra, så har Mig-verket tillämpat en mycket mer långtgående definition av ”asylskäl” än den som används i dessa FN-dokument, som annars ses som närmast heliga urkunder.

   Räkna med att minst nio av tio ”asylsökande” inte har här att göra utan enbart vill ha ett bekvämare liv. Makthavarna har dessutom med sina rundhänta utfästelser uppmuntrat folk att ta sig hit enbart för att utnyttja oss.

   Gillad av 4 personer

   • cmmk10 skriver:

    ”…”första säkra land”… ”

    Precis, och det är svårt att tänka sig att Sverige ligger nästgårds till Chile. Antar att socialisterna ville ha hit sina meningsfränder, men flyktingarna från baltländerna skickade man tillbaks till en säker död!

    Ville inte Argentina, Bolivia, Brasilien etc. ge asyl åt Rossana Dinamarca m.fl?

    ————————————–
    (Under 2014 rapporterades det att ett antal politikers Wikipedia-artiklar redigerats från IP-adresser ägda av riksdagens förvaltningskontor. Bland annat togs uppgifterna om Dinamarcas resekostnader bort. Dinamarca bekräftade därefter att det var hon som tog bort informationen.)

    Gillad av 4 personer

   • Petter skriver:

    CMMK10
    Vore intressant att veta var du läste om Vänsterpartisten Dinamarcas fiffel.
    Inte gammelmedia förmodar jag

    Gilla

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Dags kanske att svära i kyrkan?

  Egentligen så är volymerna i sig tämligen ointressanta!

  Men det blir intressant, när man börjar titta på migrantkollektivets nettoskatteinbetalningar per individ till den gemensamma välfärdskassan.
  För att välfärdssystemet skall fungera som det var tänkt så krävs att mellan 70 och 80 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar och betalar skatt.
  Tillgänglig statistik pekar på att migranter som kom i slutet på 90-talet och början på 2000-talet hade göra i genomsnitt 9 år innan hälften kommit i arbete. Huruvida arbetet var statliga eller kommunala hittepå-jobb som var skattesubventionerade framgår inte.
  Därutöver finns ingen uppföljning på om dessa arbeten ger tillräckligt med skattemedel för att ens bekosta dessa individers dragningar på välfärdssystemet. Skola. Sjukvård etc.

  Har man inte lyckats skaffa sig en inkomst inom nio år efter ankomsten torde det vara ganska riskfritt att påstå att dessa personer kommer att hamna i pensionssystemet utan att ha bidragit med en enda peng till något av de system som hållit dem vid liv.

  Om då migranterna endast arbetar till 50% och det krävs minst 70% för systemens funktion så behöver man kanske inte fundera speciellt länge innan man kommer underfund med att det uppstår ett hål i kassan. Och att hålet blir djupare för varje ny individ som kommer (och som inte är arbetskraftsinvandrare).

  Jag kan nästan lova våra politiker att det uppkomna hålet i finanserna absolut inte kommer att kunna fyllas ens med det fagraste tal om att göra gott för de som ”flyr för sina liv”.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   CHRISTER CARLSTEDT — Visst är även den ekonomiska sida viktig, men jag håller inte med om att volymerna i sig skulle vara oväsentliga. Det handlar framförallt om detta:

   Vill vi att Sverige ska fortsätta vara Sverige?!

   Oavsett vad man inbillar sig inom MP, så blir man INTE automatiskt svensk genom att åka T-bana i Stockholm, lika lite som man blir japan genom att åka med T-banan i Tokyo.

   Kulturen i ett land är helt avgörande för hur det landet fungerar, då kulturen avgör hur människor beter sig i vardagen. Och därför vill japanerna inte ha invandring! De vill nämligen behålla sitt lands kultur.

   Här i Sverige skulle vi, om vi hade ens den mest elementära självbevarelsedrift, absolut sätta stopp för migranter som tillhör en kultur där det anses att kvinnan är underlägsen mannen, och att kvinnor som rör sig lätt klädda offentligt är horor som förtjänar att våldtas.

   Huruvida de kan klara ett kvalificerat arbete blir då ointressant, de hör inte hemma här helt enkelt.

   Gillad av 4 personer

   • Christer Carlstedt skriver:

    Om vi inte kan/har lust att försörja dem som inte kan eller vill själva, så får de ta vägen någon annan stans. Då följer väl de kulturella avarterna med på köpet så att säga.
    Hur det skulle gå till rent praktiskt att säga ”Hej och tack för besöket” med nuvarande lagstiftning har jag svårt att se. Att mota Olle i grind finns dock alla förutsättningar för.

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Hovs hällar
    Du har helt rätt
    Jag vill också att Sverige ska fortsätta att vara Sverige .
    Jag är ”kulturrrasist”.
    Folk får se ut hur som helst och ha vilken hudfärg som helst och vara födda varsomhelst, men de ska uppföra sig så att jag kan tolka dem och vara trygg med vad jag kan vänta mig av dem och veta om de menar vad de säger och förstå vad det de gör betyder osv.

    Man behöver en gemensam kultur med grundläggande gemensamma normer för ett tryggt samhälle med sammanhållning.

    Gillad av 1 person

 14. Jan Ivarson skriver:

  Det är skrämmande att den viktigaste frågan för landets framtid inte kan besvaras.
  Eller rättare, makthavarna vägrar redovisa uppgifterna. Det går inte säger man.
  Tänk om ett företags ledning skulle säga att den inte vet hur stora inköpen av råvaror är.
  Tänk om ett byggföretag inte skulle kunna säga vad parkettgolven kostar för parkett ingår i kostnader för virke och så höjder det värdet på bostäderna så hyran/säljpriset kan höjas.

  Gillad av 3 personer

 15. BjörnS skriver:

  Macrom ville för någon månad sedan dra i nödbromsen. Frankrike hade då på ett år fått 100.000 asylsökande. Viktat efter befolkningens storlek motsvarar det ca 15.000 för Sveriges del. Jag tycker att det säger en hel del om den svenska politiken.

  Gillad av 4 personer

 16. Olle Johansson skriver:

  Det är alltid lättare att styra och dupera ett oupplyst folk, dessutom med hjälpa av ”DRAGLOKET” Svenska PK MSM-media, som kallar allt som inte passar in för ”FAKE MEDIA”.

  Den offentliga debatten i Sverige är skrämmande, jag ser mycket på tysk TV, där det finns många debattprogram på en timme, där debattörena sitter ner och lugnt och diskuterar och respekterar varandras åsikter med en bra debatt ledare.

  Jag blir skärrad och rädd hur detta sköts i Sverige.
  Jag skulle snare kalla det för CENSUR!

  Gillad av 3 personer

  • Bagarn skriver:

   Och varför tror du att det är så? För att vi är så förbannat konflikträdda naturligtvis och har haft fred alldeles för länge i det här landet.
   Det märks klart och tydligt bland kommentarerna här att Sverige inte har någon framtid (med undantag av sportevenemang).
   Om du tycker att Tyskland är bättre så föreslår jag att du flyttar dit istället. Det kan iallafall inte bli sämre.

   Gilla

 17. Jaxel skriver:

  Tack Patrik för att du försökt ta fram statistik över storleken på asylinvandring inklusive anhöriginvandring till dem som fått asyl.

  Det framgår att de siffror du lyckats få fram är behäftade med en betydande osäkerhet. Det minsta man kunde begära av våra myndigheter är att folket förses med korrekt och relevant statistik över detta. Som i så många andra fall verkar det emellertid som att överheten önskar hålla folk i okunnighet.

  Fast har du kollat SCB? Migrationsverket är inte en statistikansvarig myndighet. Ansvar för officiell statistik över invandring och asylsökande ligger på SCB.

  http://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/statistikansvariga-myndigheter/

  Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Har tittal i all hast på SCB. Hittade bara statistik över antal asylsökande. Tycks stämma med siffrorna i krönikan. Knappt 650 tusen under perioden 2002-2016.

   Hittar nu inget annat av intresse.

   Gillad av 1 person

 18. Lassekniven skriver:

  Jag läste någonstans (RAMS ?) att av alla somalier som varit här i 15 år har endast 25 % ett arbete. Jag kommer inte ihåg hur arbete definierades. Arbete för mig är 38-40 timmar per vecka men arbete light (1 timma per vecka) var kanske också inkluderat i dessa 25 %.
  Min hushållsekonomi måste gå ihop. Om jag bjuder 10 personer på middag en gång i veckan så går den inte ihop utan jag måste låna eller beskatta mig själv (knapra på min buffert) till mina nödvändiga och dagliga men på grund av min generositet på så sätt uppkomna alternativa kostnader.
  Det här skrivna kan jag se som en resumè av nationalekonomi.
  LARS har kanske en annan synpunkt.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Av de arbetsinsatser i gruppen 25% som jobbar ska man också betänka att del av jobben är sådana jobb som betalas av skattekollektivet men som enbart kommer 25%-gruppen tillgodo.
   Det är jobb som tolkare och extralärare i skolan.

   Ur skattebetalarnas perspektiv blir det ännu färre som jobbar i och åt hela samhällskollektivet. Kanske försvinner 5% av de 25%. Kvar blir då för skattebetalarna bara 20% som jobbar.
   Lägg därtill att få av dessa 20% är nettobetalande skattebetalare, dvd betalar in mer skatt än vad de konsumerar och beräkningen blir än mer bekymmersam.

   Dessa omständigheter blir konkretiserade i siffror när ekonomerna följer en kohort.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Nej LasseKniven, jag har ingen egentligen annorlunda synpunkt. Det är visserligen så att man inte kan jämföra en stats ekonomi med en familjeekonomi, främst att utgifter över inkomster på statlig nivå i en situation med underutnyttjande av resurser (arbetslöshet) kan stimulera efterfrågan antingen via skattesänkningar (temporära) eller ökade investeringar och dessa stimulanser ökar de totala inkomsterna i samhället mer än den direkta stimulansen (i Sverige troligen ca 1.5 – 2 ggr) dvs det blir en multiplikatoreffekt i flera led, men det är inte relevant i det läge vi har nu. Det förefaller definitivt vara så att den höga arbetslösheten bland invandrare samtidigt som den är mycket låg bland födda i landet inte är ett efterfrågeproblem utan ett strukturellt problem dvs dessa arbetslösa efterfrågas inte pga brister i kunskap och kompetens vilket i sig betyder att deras produktivitet är låg (Tino Sannandaji tvivlar till och med på att lönesänkningar skulle ger något större resultat eftersom det inte finns tillräckligt med arbeten i Sverige som inte kräver utbildning och språkkunskaper och kulturellas färdigheter.

   Man har även gjort undersökningar vi Stockholms universitet (Eskil Wadensjö mfl) om diskriminering i arbetslivet och kommit fram till att det inte är stor sådan avseende invandrare. Man ser att löner och anställningsgrad motsvarar svenskfödda om utbildningsnivå mm är lika.

   Så min slutsats är som din och har varit sedan 90-talet att för att man ska ha råd så måste arbetslösheten vara låg i den invandrade populationen, man inte rimligen, som på 90.talet öka arbetslösheten ytterligare med stor invandring till arbetslöshet och man måste ha en situation med balans i utrikes affärer (som vi har numera, även överskott i bytesbalansen vilket betyder att växlingskursen är för låg och den är låg för att man håller ned inhemsk konsumtion, men det ger dragkraft åt exportindustrin (och räddade oss tack vare riksbankens hantering med sänkt växelkurs undan krisen 2008 och åren som följde.

   Gilla

   • Lassekniven skriver:

    LARS
    Tack för din för mig lärorika och klargörande kommentar.
    Jag förstår att du är ekonom med gedigen akademisk bakgrund.
    Efter vad jag kan förstå så ligger Sveriges ekonomiska väl och ve i det kraftfält som spänner emellan pengapolitik (riksbanken) och finanspolitik (regeringen, finansdepartementet) och där det, såvitt jag begriper, finns mest skarpa hjärnor hos pengapolitiken. Jag tycker mig ana mellan raderna att du ser det så också även om du skriver neutralt i kontexten.
    Anses Stefan Ingves en bra riksbankschef?
    Det är ju för väl att riksbankschefen inte utses politiskt av sittande regering som tidige.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Lassekniven. Det har varit mycket gnäll på Ingves t.ex. från Lars eo Svensson och visst har vissa misstag begåtts, men rättats och det är väl många som är tveksamma om minusräntan nu har effekt utom på växelkursen, vilket ger en importerad inflation. vilket man eftersträvar, så från min, icke professionella nivå, så tror jag nog Ingves varit rätt man på posten, särskilt med tanke på hans erfarenhet från finanskriser i Sverige och hos IMF. Borg utsågs ju av media till världens bästa finansminister (var det för att dölja det fatala med Euro zonens politik? den sk expansiva åtstramningen), men det var nog överdrivet, hn hade tur med skattesänkningar precis lagom 2007, då man egentligen ansåg det fel då det var högkonjunktur (men så gick Lehman i backen) och några riktigt stora fel har han väl inte gjort, men man måste betänka att Rheinfeldt och Borg, de tunga namnen, släppte loss invandring och drog ned försvaret och även sänkte mer än vad en balanserad budget krävde och att man drog ned på sjukersättningar och införde jobbskatteavdrag och mao skapade ökade klyftor. Man ska också komma ihåg att man varit handlingsförlamade och inte mött riksbankens åtgärder med åtstramning av utlåning till hushåll vilket spätt på bostadsbubblan och hushållens lån (billiga krediter driver priserna) och invandringen ger dessutom bostadsbrist, så bubbla övergår till brist osv. Maggan uttalade att hon var en av dem som inte ansåg Borg gjort ett dåligt jobb. Jag tror Maggan och hennes statssekreterare, som kom från riksbanken har gjort ett bra jobb. Man har ett mindre budgetöverskott på någon procent och det förefaller rimligt i slutet av en högkonjunktur, som dock antas fortsätta även nästa år (om inte finanskris eller krig tillstöter internationellt) om inte. Oppositionen skriker om ”att spara i ladorna” men vad man menar med ett budgetöverskott nu är att dra in köpkraft och bromsa högkonjunkturen, men BNP tillväxten förefaller bromsa in på vid kvartalsjämförelser. Oppositionen ger dessutom det ena överbudet efter det andra på skattesänkningar och utgiftsökningar och hur det rimmar med den invandring de släppte loss är mer än vad jag förstår. Kommunerna flaggar ju för behov höja kommunalskatten kraftigt om de inte får statsbidrag.

    Hursomhelst är det nog bra att riksbanken inte lyder under finansdepartementet och att riksbanksfullmäktige, som avspeglar riksdagen, utser riksbankschef och vice chefer (kollegiala beslut om penningpolitiken) och väljer äldre kandidater som inte behöver ta så mycket hänsyn till sin personliga karriär. Fortfarande gnälls det, nu från en del banker, men jag tror inte på den kritiken. Man ska betänka att riksbanken har översynen av den finansiella stabiliteten på sitt bord, men finansinspektionen löpande reglering och översyn.

    Man ska inte lita på våra main stream media eller affärstidningar i dessa avseenden.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Vill bara tillägga något om skillnaden mellan en familj och en stat med egen valuta (dvs inte euro länderna). De kan till skillnad från en familj gå med underskott utan att låna! Vi ser t.ex hur världens centralbanker köper tillgångar med nyskapade pengar sedan 2008. Japan köper tom på börsen ETF-fonder i det uttalade syftet att få igång inflationen, men utan att lyckas. Det är inflationstrycket som sätter gränser. Kvantitativa lättnader i USA består i köp av längre statspapper med nyskapade pengar, man ökar likviditeten. Nu har man höjt räntan genom repo arrangemang dvs man betalar högre ränta för privata medel placerar hos FED. Man påbörjar också att sälja av de stockar av värdepapper man köpt succesivt och på så sätt drar man in likviditet. Det vanligast sättet att styra penningmängden har varit att centralbankerna köper och säljer värdepapper dvs statsobligationer med olika löptid.

   Det finns olika förklaringar kring varför inflationen inte dragit igång (nu ca 2 % kärninflation USA) trots att man skapat så mycket pengar. Det ena är att transmissionsmekanismen mellan ökad penningmängd och aktivitet i ekonomin inte är belyst på rätt sätt (Milton Fridman får då fel i sin tes att inflation alltid är en fråga om kvantitet pengar). Den andra att efterfrågan är så låg att investeringar inte kommer igång och det beror i hög grad på att produktivitetsutvecklingen i USA varit mycket låg de senaste femton åren dvs investeringar uteblir (kanske lönsammare utomlands). Den fjärde att efterfrågan uteblir eftersom löner i USA stagnerat och för medelklassen motsvarar nivån 1978. Den femte att även om arbetslösheten är låg i USA, så har personer i arbetskraften slutat söka jobb och saknas i statistiken och nu kommer de succesivt tillbaka. Hursomhelst, oavsett vad ekonomer har för teorier så kan vi konstatera att samhällsekonomi på Macro nivå inte är densamma som ekonomin på Micro nivå i en familj.

   Om strukturproblem i svensk ekonomi, som jag berörde kring invandrares utbildningsnivå ovan, så kan man ju även anse att Sverige har en brist på enkla arbeten (som Rheinfeldt uttalat) och mena att vi måste ha större skillnader och en industri med enkla lobb som kan konkurrera med låglöneländer i Asien och Öst Europa. Jag tror inte på en sådan lösning. Man kan också konstatera att svenskt näringsliv in, det blir inte fler jobb pga invandring.te växer i takt med invandringen

   Gilla

  • Lars skriver:

   När jag säger att staten inte behöver låna utan kan trycka pengar så menar gaj längre lån på längre löptider mot ränta. Pengar är i sig en skuldsedel. När staten köper tjänster och delar ut bidrag och förmåner, så gör man det med pengar dvs en skuldsedel som inte är räntebärande. Dessa dras in mha skatter. Annars hade vi fått överefterfrågan och inflation. Staten lägegr alltså beslag på en del av produktionen i landet genom att efterfråga den och med skatter dras motsvarande efterfrågan och därmed produktion in.

   Staten har monopol på legala pengar och kräver in skatt i samma pengar och därmed skapas legitimitet och efterfrågan på pengar i ekonomin och det blir gemensamt betalningsmedel. Staten är emellertid inte ensam om att skapa pengar, det gör banksystemet när de beviljar krediter. Krediterna hamnar på bankkonto innan de investeras (eller används för konsumtion eller spekulation i aktier och fastigheter) och när de investeras skapas samtidigt efterfrågan på människor och maskiner och det ger ökade inkomster i flera led som åter hamnar på bankkonton. Staten balanserar skapandet av pengar dels med restriktioner på bankerna som krav på reserver och eget kapital och styr räntan på korta lån med sin egen inlåningsränta. Långsiktiga räntor sätts av förväntat ränteläge och inflation i framtiden dvs kan härledas från de korträntor som man tror kommer att råda då dvs priset på värdepappren styrs av tillgång och efterfrågan.

   Nä du Lasse Kniven, det var en längre summarisk utläggning, men jag har sett dig ifrågasätta på ungefär samma sätt tidigare och det är vanligt, bl.a. av politiker, att jämställa familjeekonomi med statlig ekonomi.

   Avslutningsvis vill jag beröra statskulden, som nu är ca 35 % av BNP och på väg mot 30 %. Maggan flaggade nyligen i Bloomberg att 30 % troligen är en lämplig nivå och med det menar hon sannolikt att det är bra för en ekonomi med viss andel statliga värdepapper, säkra papper (om man har egen valuta) för att finansmarknaderna ska fungera bra. Statspapper har ju många funktioner finansiellt. De är alternativ till aktiemarknaden, de ger stadga åt finansinstituts balansräkningar, de fungerar som säkerhet vid lån.

   Gilla

   • Lassekniven skriver:

    LARS
    Tack för alla dina kommentarer på den här tråden. De är lärorika och jag skall trycka ut dem och lära mig innehållet. Inte minst när det gäller de diskussioner som uppkommer med vänner som nästan alla är vänsterliberaler och någon enstaka socialist. Du kanske också har några sådana vänner?
    Jag är läkare har som de allra flesta läkare dålig pejl på nationalekonomi. Vi läkare är dessutom kända för att göra de sämsta bilaffärerna (sic!) något som jag personligen kan verifiera.
    Jag kan inte erinra mig att jag ifrågasatt någonting i dina kommentarer. Tvärtom uppskattar jag dem på samma sätt som jag alltid uppskattar kunskap och kompetens.
    Min metafor med hushållsekonomi och nationalekonomi är givetvis amatörmässigt svammel men jag skrev det också lite provokativt med referensen till dig för att få igång dig lite grand, viket hände och det är jag glad för.
    En ytterligare fråga:
    Vad betyder det geopolitiskt att USA har så enorma skulder till Kina. FED har väl också skapat massor med nya dollar.
    Återgång till guldmyntfot?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kinas innehav av amerikanska statspapper beror på att de kontinuerligt haft stora bytesbalansöverskott med omvärlden (exporterar med än de importerar och exporterar kapital) och överskottet på dollar via handeln måste placeras utomlands om inte växelkursen ska stiga (det här gäller även Tyskland och lilla Sverige) och USA har djupast finansiella marknader (stora och likvida) och har ett bytesbalansunderskott och kan därför svälja de kinesiska placeringarna. Totalt i världen måste bytesbalansunderskott och överskott balansera dvs kapitalflödena blir en nödvändighet om inte den Kinesiska valutan ska stiga. Det kapital som exporteras är ett sparandeöverskott dvs det uppkommer genom vinster och återhållen inhemsk konsumtion. Bernanke har talat om ”saving glut” i värdlen dvs att ex ante är sparandet större än investeringarna, dvs vi gott om kapital till låg ränta som söker investeringar.

    Kina kan inte ta hem de amerikanska placeringarna utan att 1)dollarn sjunker i värde och 2( Kinesiska valutan stiger i välde. Det skulle gynna amerikansk export och försvåra för kinesisk export. Det betyder också att de kinesiska investeringarna i amerikanska statspapper blir mindre värda.

    Sannolikt skulle USA klara sig bra (men hushållen skulle märka av ökade kostnader för importvaror (deras realinkomst har stagnerat, men motverkas av billig import), medan Kina skulle få ökad arbetslöshet och deras övergång till mindre av inhemskt sparande och mer konsumtionsledd inhemskt näringsliv skulle troligen inte på kort sikt kunna kompensera (man har hållit på med det som strategi några år). Antagligen skulle det ge arbetslöshet och i det Kinesiska jättelandet är man då orolig för det då oron i befolkningen kan stiga. Man har svårt gå över från en investeringsledd expansion till en konsumtionsledd. USA skulle troligen klara sig bättre eftersom det är en bredare och djupare ekonomi.

    Europa skulle troligen inte svälja ett Kinesiskt bytesbalansöverskott, Euro zonen har överskott beroende på Tysklands stora bytesbalansöverskott mot omvärlden. Europa (och Japan med överskott) skulle få problem vid sjunkande amerikans dollar. Om kapitalflödena skulle styras från japan och Kina och oljeländer mot Europa så skulle valutakursen stiga.

    Jag tror alltså att Kina är mer beroende av USA än tvärtom och jag misstänker att de t.ex. inte är beredda stödja Nord Korea om det blir ett anfall. Militärt växer Kina och besätter atoller i Kinesiska havet och växer i betydelse i fjärran östern, där länderna blir mer beroende. Man anar, tycker jag, att geopolitik och ekonom här är sammanlänkat och att det finns olika läger i hur man ska hantera utrikespolitiken. Ska man flytta fram positionerna i Asien och tvinga tillbaka Kinas ambitioner eller fortsätta som nu och vad händer med USAs ekonomi på sikt ed utflyttning av verksamhet från USA?

    Gilla

   • Lars skriver:

    LasseKniven, det är ju så att människor inte kan så mycket utanför sina egna yrkesområden, men jag tänker att den typ av analys jag gjort här och annorstädes är på rätt grundläggande nivå och jag tänker det är något fel när man inte kontinuerligt, succesivt kan bygga upp en kunskapsbild utifrån vanlig media över åren. Ännu värre blir det när politikerna saknar ekonomisk grund. Det handlar ju inte om förmåga, utan om tid och träning och vederhäftig information. Jag skriver lite på en nivå jag är hyfsat säker på för jag tänker att ett ekonomisk perspektiv måste in i debatten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Lasse Kniven: Det är inte helt okontroversiell hur jag beskrev penningpolitik. Jag använde ett koncept från MMT skolan där man kan konstatera att BoE för några år sedan gick ut och beskrev sin penningpolitik motsvarande:

    https://www.adlibris.com/se/bok/modern-money-theory-9780230368897

    Tidigare, när jag läste några betyg, så betraktade ekonomerna hur pengar skapas och banker som något man inte behövde bekymra sig om. Man använde något som kallas ”loanable fund theory” dvs man såg banker enbart som mellanhänder för att sammanföra sparande i vissa delar av ekonomin till investerare. Man kunde läsa några betyg utan att se närmre på banker. Det har ändats en del, särskilt med finanskrisen 2008.

    När det gäller det senaste jag skrev om bytesbalanser och statspapper, så stödde jag mig på Krugman och Michael Pettis, ekonomiprofessor Peking, som skrivit en del klargörande artiklar om Kina. När det gäller min återkommande negativa inställning till Micro teori så finner jag stöd i professor Lar Syll Malmö högskola, som har en blogg där han klargör debatten kring Micro med många utdrag av artiklar från prominenta ekonomer: Så vad jag en gång uppfatta inte hålla samman (och på den tiden försökte man inte koppla Macro (det vi diskuterat här) med Micro) kan han ge substans till på ett annat sätt.

    https://larspsyll.wordpress.com/

    En annan post-keynesian och MMT personlighet är en australiensisk professor;

    http://bilbo.economicoutlook.net/blog/

    När det gäller den Keynesianska revolutionen jag beskrev något kring dvs över- och underbalansering av budget, så är det okontroversiellt, man tillämpar det, men mest med ”automatiska stabilisatorer” som mekanism dvs vi lågkonjunktur faller inkomsterna, men utgifterna består och tvärtom vid högkonjunktur.

    Politiken inom Eurozonen och frågan om gemensam valuta kan fungera är kontroversiell.

    Så hur man än ser det så tycks kunskap bildas i en social process och bygger på tidigare kunskap, medan verkligheten ontologiskt finns där och man kan dra vissa slutsatser, för annars skulle inte forskningen fungera.

    Men vad ska medborgarna göra med alla dessa forskare som påstås sitta inne med kunskap, särskilt inom det sociala fältet, där man inte kan göra kontrollerade experiment som inom naturvetenskap? Ska de helt avlövas egen kunskapsbildning? Ska de helt förlita sig på auktoriteter? Ta psykologin, i praktiken otillräcklig och ändå viktig, praktiken i den terapeutiska miljön förefaller vara ett lackmustest och då är det till sist patientens erfarenhet och förmåga skapa kunskap och förståelse av den egna verkligheten som ger hjälp. Skolan? Är det den enskilda skolan, den praktik man bedriver och de resultat man får som är lackmuspapperet?

    Du har ju en yrkesbakgrund jag inte ifrågasätter och värderar, kanske du har några tankar här? När man exempelvis för fram att neuropsykologi skulle kunna vara en bas för psykiatrin så stämmer det ju inte med människan som social varelse som förstår på sitt sätt som jag framförde? Jag kan inte se annat än att man behandlar olika nivåer av människans uppbyggnad och att perspektiven kompletterar och kan avgränsas från varandra.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ingen återgång till guldmyntfot. Guld har egentligen inget inneboende värde, det har använts i en annan tid som internationell valuta. Vid bytesbalansunderskott fick man ett utflöde av guld och vid överskott ett inflöde. Man knöt den egna valutan till guld, men det byggde på att centralbankerna höll guldreserv och att vid utflöde stramade åt räntan och drog ned konjunkturen med högre arbetslöshet och fick tillstånd, i den tidens värld, en nedåtjustering av lönerna, bättre förutsättningar, och bättre konjunktur och bättre lönsamhet och guldet började strömma tillbaka. Barry Eichengren hävdar att guldstandarden kräver nedåtrörliga löner och det ser vi ju inom Eurozonen hur svårt det är för t.ex Grekland och Spanien och Italien att minska lönerna, det krävs långvarig arbetslöshet och att andra länder har en viss inflation så att relativa lönekostnader minskar. Barry Eichengren hävdar det är en följd av att ekonomierna fungerar annorlunda och att facken är starka.

    https://www.adlibris.com/se/e-bok/globalizing-capital-9781400828814

    Jag tror av motsvarade skäl att Bitcoin och andra kryptovalutor inte kan fungera utan starka centralbanker och finansdepartement som styr ekonomierna och garanterar ett stabilt värde på valutorna.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Om vänster och höger så kan jag väl säga att människor till vänster ofta uppfattar mig stå till höger och människor till höger ofta uppfattar mig stå till vänster. Minns en person som hävdade ekonomisk historia, ett ämne jag läste en termin, var marxistiskt, för det hade hans mamma sagt när hon sett litteraturen. Jag undrade för mig själv hur man skulle kunna läsa något om europeisk ekonomisk historia utan att se på marxistisk ideologi.

    Jag lider när jag hör de som idag kallar sig vänster och lika mycket av de som kallar sig höger. Jag saknar försök förstå hur världen fungerar, jag har ofta samma värderingar om ett humant och gott samhälle som de till vänster, men delar sällan deras världsförklaring.

    Frågan om invandring t.ex. är i mina ögon inte en vänster eller höger fråga utan handlar om hur samhället påverkas. Den individualistiska högern lämnar å andra sidan helt frågan om det goda samhället och förmågan ta hand om de svaga och koncentrerar sig på en billig Micro ekonomisk modell om ersättning efter produktivitet och individuell drivkraft och egennytta.

    I mina ögon är samhället mer än sina delar, individer påverkar och påverkas, formas inom de olika system som utgör samhället. Livet är ett osäkert projekt och genuin osäkerhet, inte sannolikhet, styr väldigt mycket av individuella öden och av hur system klarar sig, men sociala system har möjlighet att anpassa sig och hantera förändring internt och i omgivningen. Det ser vi inte mycket av i Sverige idag om vi ser till det politiska och mediala systemet.

    Om nu kunskap bildas i sociala processer och bygger på tidigare kunskap så är det genuint svårt att bilda sig kunskap och förståelse. Sunt förnuft räcker inte. Om förtroendet för organisationer och ledning och rapportering försvinner så är det inte endast den demokratiska processen som skadas utan hela fundamentet för hur ett modernt samhälle fungerar och anpassar sig.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Såg att du skrev att FED skapat massor med dollar (och Japan och Eurozonen och Sverige gör motsvarande. Vad de egentligen gör är att köpa statspapper och företagsobligationer och andra räntebärande instrument mot nya dollar dvs det är ett byte som sker och när de sedan säljer av så småningom så tar man in dollar och de försvinner/raderas. Långfristiga i finansiella instrument dvs långfristiga har bytts in mot kortfristiga dvs icke räntebärande dollar/skuldsedlar. Det ökar efterfrågan på statsobligationer mm och driver ned räntan eftersom priset ökar och tvärtom när man säljer. Inget har egentligen hänt om mans ser det större dvs vart instrument eller dollar måste alltid hållas av någon, t.ex. aktieköp innebär ett byte av aktier mot dollar.

    Det blir en skillnad i likviditet på marknaderna, pengar är ju helt likvida, obligationer mindre. Mycket av likviditeten har helt enkelt stannat i bankerna som reserver, det är ju vanligen så att de annars håller mycket statsobligationer som tillgångar vid sidan av annan utlåning. Obligationer är normalt också säkerhet för korta lån sk repolån, men FED har ju nu så stor andel av statspapper så det blir knapp tillgång och minskad utlåning och samtidigt när FED höjer räntan nu så gör man det genom att höja sin egen reporänta dvs man sätter ett golv för kortfristiga repolån och likaså betalar man ränta på medel hos FED och det ger ett utlåningsgolv för bankerna, de kan annars säkrare ha likviditeten hos FED

    Så även om FEDs balansräkning blivit oerhört stor, så tycks man ha kontroll på räntan. När staten USA ska finansiera sina underskott så köper ju FED idag merparten och med höjd ränta så kommer det att kosta mer, men den avkastningen går ju tillbaka till Treasury från FED. Efterhand som man återställer FEDs balansräkning och säljer av tillgångar så kommer de antagligen göra en förlust då de köpt dyrt och säljer billigt, något som Treasury måste täcka.

    De här processerna är svåra att överblicka, man har ju aldrig gjort det förut, så det har funnits stor oro för hur man ska kunna rulla tillbaka uppköpen utan störningar i den reala ekonomin och den finansiella världen. Eftersom börserna i USA dessutom är kraftigt övervärderade historiskt sett (Shiller P/E tio dvs genomsnitt tio år bakååt eller andra mått) och har drivits av spekulation i att det finns inga andra räntebärande tillgångar att placera i så kommer ju räntehöjningar att slå igenom på aktiepriset. Här har man någon slags bedömning av ”Forward earnings” dvs uppskattad framtida vinst, som ligger betydligt lägre, men denna påverkas ju av andra faktorer än intäkterna dvs återköp av aktier med lånade medel, ökad skuldsättning till låg ränta mm).

    Vi får se hur det går de närmsta åren. Det är rätt intressant om man är nyfiken. Förra gången det var en finanskris av samma omfattning som 2008 var 1929. Man har använt mer av penningpolitik den här gången och även stimulerat med finanspolitik, men inte med lika mycket, särskilt inte i Europa. Tio år har gått och man brukar ju säga att ekonomier tillfrisknar på egen hand på lång sikt och tio år är ganska lång sikt i sammanhanget.

    Gilla

 19. Tina skriver:

  Experimentet har gjorts förut. Estland och Lettland fylldes med problemryssar under Sovjet, och när länderna blev fria från ockupationen ville de skicka hem ryssarna. Men se det gick inte alls, det blev ramaskri i Europa om mänskliga rättigheter, trots att ester och letter aldrig hade haft några mänskliga rättigheter under Sovjet. Nu finns 30 respektive 40% till stor del ointegrerade ryssar i de länderna, många har inte brytt sig om språktestet för medborgarskap och står för majoriteten av alla brott. Så länge de mutas med hyfsat bra ekonomi håller de sig lugna, men alltför många (inte alla) stöder Putins fortsatta aggressioner.

  Men det kunde ha varit värre! Sovjet ville transportera ännu en halv miljon ryssar till Estland, och då hade det varit slut med landet ( även med påföljande industriell miljöförstöring, och Östersjön hade varit en saga blott). Men efter flera turer till Moskva fick esterna igenom att bilda Sovjets första nationalpark i Estland (över stora delar av norra Estland), och kunde på så sätt hindra uppförandet av nya städer och fabriker för rysk immigration och stoppa den planerade inflyttningen. Tyvärr har svensk politik aldrig uppövat förmågan att vara smart, istället är de outhärdliga okunniga besserwissrar ifråga om andra länder. Det finns mycket att lära.

  Gillad av 6 personer

 20. Cissi Blom skriver:

  Det är ju helt skrämmande att väljarkåren tillåtit ett stort antal regeringar att dra på sig fullkomligt sanslöst enorma åtaganden utan att de någonsin har avkrävts några som helst uppgifter om hur mycket slutnotan kan komma att handla på. Att det är svårt att komma fram till exakta siffror är ju självklart, men det gör ju inte att det är ok att utgå ifrån att det nog kommer att löna sig! Ingen har ju någonsin tidigare genomfört ett liknande experiment med lyckosam utgång.

  Nog borde vi vid det här laget kunna avkräva de styrande att de lägger alla kort de har på bordet, d.v.s att de offentliggör all illgänglig statistik över faktiska kostnader för nyanlända med avdrag för vad dessa själva bidragit med till statskassan. Och om sådan statistik saknas måste den snabbt tas fram! Läste just just t.ex. att bara advokatkostnaden för asylsökande slukar hisnande offentliga resurser! Bra för advokaterna som får en massa extra jobb och säkert hjälper det till att driva upp BNP, men gör den hanteringen verkligen landet rikare?

  Gillad av 3 personer

  • Aha skriver:

   Advokaternas insats gör dem rikare. Vi har avstått våra pengar (skattemedel) till dem. Advokaterna har blivit rikare, vi andra har blivit fattigare.
   För landet är det status quo.

   Gillad av 2 personer

 21. Jeff skriver:

  Läst på fria tider ”Varje år utser Aftonbladet åtta ”hjältar” som prisas på Svenska Hjältar-galan i slutet av året. En av dem kan bli Tomas Åberg, projektledare för Näthatsgranskaren. Under lördagen har han blivit en av de nominerade på Aftonbladet.se, med motiveringen att han har ”anmält 750 nättroll”.

  Så ser hjältarna ut i PK Sverige, de smyger i buskarna hos folk med avvikande åsikt, de agnar krokar på Facebook för att locka folk, många gånger gamla aningslösa tanter, att uttrycka sig lite drastiskt.

  En nian sak Karlshamn var ett av målen i på spåret häromkvällen.
  Såg fram emot att få se några fina vyer från den vackra staden.
  Men icke, margarinfabriken och en staty av Karl Oskar och Kristina var allt som visades.
  Är förklaringen att folket i stadsbilden består av 60-70 % invandrare.
  Är det politiskt känsligt att visa att Folkutbytet pågår för fullt i Sveriges städer?
  Ronneby, grannstaden är särskilt utsatt.

  Gillad av 3 personer

 22. Ulla L skriver:

  Majoriteten av flygpassagerarna på mitt plan hem från ett afrikanskt land igår var afrikanska barnfamiljer som uppenbarligen besökt hemlandet och som förmodligen fått uppehållsrätt och medborgarskap i Sverige för att man inte kan vara i hemlandet. Märklig resa.

  Gillad av 6 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.