Lite statistik, frågor och tumregler

Patrik Engellau

Jag har rätt luddiga begrepp om det där med ”volymerna”. Volymer vadå? Asylansökande, beviljade uppehållstillstånd, anhöriga? Så jag ägnade några timmar åt lite anspråkslös statistisk forskning.

Under perioden 2000 till 2017 kom 712 tusen asylsökande till Sverige. Även om Syrien var det största leverantörslandet kom bara 17 procent av de asylsökandena därifrån. Syrien tillsammans med Irak, Afghanistan och Somalia stod för hälften av de ankommande. Resten kom från 172 andra länder. Det första västlandet på listan är Tjeckien på plats 85. Därifrån kom 396 personer.

Hur många av dessa fick uppehållstillstånd? Jag hittar ingen statistik på just denna fråga men dock ett nästbästasvar, nämligen hur många uppehållstillstånd som beviljades asylsökande under motsvarande period (det kan ju bli lite fel bland annat eftersom de senast ankomna inte fått sina ärenden bedömda). 366 tusen uppehållstillstånd tilldelades de asylsökande.

Va? Det skulle betyda att bara hälften (366 av 712) av de sökande fick uppehållstillstånd. Vad hände med resten? Har de åkt hem eller gömmer de sig i Sverige eller är det jättekullarna från 2014 och 2015 som fortfarande är under utredning (eller har jag fattat fel i statistiken)?

Observera att uppehållstillstånd till just asylsökande bara är en av många sorters uppehållstillstånd. Totalt beviljades 1 628 tusen uppehållstillstånd under perioden varav runt 700 tusen gällde gäststudenter, gästarbetare, adoptioner och EES-medborgare (folk från EU, Island, Liechtenstein och Norge). 1 628 tusen totalt minus 700 tusen minus 366 tusen till asylsökande, vem fick de återstående omkring 570 tusen uppehållstillstånden? Jo, det var anhöriga och barn till föräldrar som fått permanent uppehållstillstånd.

Det verkar som om alla dessa anhöriga var anhöriga till asylansökande eftersom anhöriga till exempelvis gäststudenter särredovisas under rubriken Gäststuderande. Du kan kolla själv i statistiken om du är intresserad.

Det skulle betyda att nästan en miljon uppehållstillstånd under perioden (366 tusen till asylsökande och 570 tusen till deras anhöriga) var asylrelaterade.

Detta skulle i sin tur betyda att om det kommer en ensam asylsökande till Sverige – oavsett om just han får uppehållstillstånd – så slutar det med att Sveriges befolkning ökar med 1,4 personer (oräknat efterföljande generationer). Så blir det om man räknar miljonen asylrelaterade uppehållstillstånd dividerat med antalet asylsökande.

Och för varje faktiskt beviljat uppehållstillstånd till en asylsökande så ökar Sveriges befolkning med ungefär 2,5 personer, alltså tillståndshavaren och 1,5 personer till. (Allt detta under förutsättning att de som nekats uppehållstillstånd verkligen lämnat landet.)

Per februari i år verkar årsantalet asylsökande bli runt 20 tusen personer. Det skulle innebära att årets totala folkökning hamnar på 28 tusen människor när en del fått avslag och lämnat och de övriga fått hit sina anhöriga.