Samhällets historia i fyra steg med utdrag ur facit

Patrik Engellau

Den ledande principen för samhällshistoriens första steg redovisas i andra thessalonikerbrevet 3:10 där Paulus framhåller för församlingen att ”den som inte vill arbeta får inte heller äta”. Det innebär att överheten, i det här fallet representerad av aposteln Paulus, säger att folket får stå sitt eget kast och svälta ihjäl om det inte arbetar. Överheten tänker inte göra något åt saken.

Sedan kommer det andra steget, en humanitär innovation av rang, som representeras av bonden Paavo. Läs dikten här om du inte redan kan den. Den är obligatorisk läsning för den som vill förstå hur den nordiska samhällsmodellen bidrog till människans förkovran genom att uppfinna solidariteten. Bonden Paavo fick missväxt år efter år men när det äntligen ville sig sa han i alla fall till hustrun att blanda hälften bark i brödet ”ty förfrusen står vår grannes åker”.

Observera att överheten, var den nu var, struntade i grannens problem. Solidariteten var något som gällde mellan individer i det civila samhället.

Så kommer det tredje, fullkomligt revolutionerande, steget när samhället bestämmer sig för att solidariteten ska förstatligas. Den ömsesidiga hjälpen och omtanken ska inte manifesteras direkt från man till man, utan just mellan individen och staten.

Troligen har detta steg inte uttryckts i högtidligare ord än i 1974 års svenska regeringsform som i sig är en hyllningssång till denna världshistoriens tredje ordning. Så här står det i första kapitlet, andra paragrafen, som är själva ändamålsbeskrivningen:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Detta är motsatsen till Pauli princip om att den som inte arbetar inte heller ska äta. Här står det i stället att huvudansvaret för den enskilde tillkommer överheten som ska greja arbete, bostad och så vidare.

Det är först nu, fyrtiofyra år senare, som vi börjar inse konsekvenserna. Under nästan 2 000 år, från Pauli brev till 1974 års regeringsform, har principen om att envar, vad överheten anbelangar, står på egna ben gällt fullt ut. Mentaliteter ändras inte över en natt, men på fyrtiofyra år kan en hel del hända. Det har nu trängt in i tillräckligt många människors skallar att dagens motto är att ”den som inte vill arbeta dock ska få mat, bostad, arbete, utbildning och allt annat han behöver för sin välfärd av överheten”. Det är det fjärde steget.

Detta är fundamentalt. Den som inte fattar hur omvälvande resultatet blir av denna uppochnedvända sinnesförfattning kan inte förstå Sveriges problem och ännu mindre lösa dem. (Överkurs: Ej heller kan han förstå att Sveriges nutida överhet som representeras av politikerna gillar nyordningen och inte uppfattar problemen som problem utan just som ”utmaningar”, alltså spännande grejer som de kan pyssla lite med bara de får mer makt och mer pengar från skattebetalarna.)

Låt mig ge ett exempel ur facit. Det är ur en ”spaning” med titeln ”Den nya arbetsmoralen?” av Lars Göran Johansson, vice VD på Svenskt Näringsliv:

Många [företagare] anser sig ha problem både att rekrytera och behålla sin unga personal. Självklart finns mängder av fantastiska ungdomar. Men, generellt uppfattar många företagare unga som mer rastlösa, vill snabbt göra karriär, prioriterar fritid istället för arbete och ofta överdriver sin tjänstvillighet. Om en person exempelvis anställs under premissen att finnas tillgänglig kvällar och helger men sedan systematiskt sjukanmäler sig (i ”bästa” fall, låter bli att dyka upp i värsta fall) när något ”bättre” dyker upp innebär det problem för verksamheten.

Samtidigt vill företag anställa fler unga och menar att de flesta problem går att lösa med tydliga regler och utbildning. Men de undrar varför de unga är så dåligt förberedda av skola och föräldrar.

Unga uppfattas ofta som osjälvständiga från sina föräldrar. Har svårt att fatta egna beslut. Vad som tidigare nästan känts som en skröna har vi på senare tid fått flera berättelser om att det faktiskt sker – föräldrar som kontaktar arbetsgivare, är med på anställningsintervjuer och svarar på frågor åt barnen. En del företagare konstaterar att det kanske inte är ungdomarna som är annorlunda idag, utan föräldrarna. Genom att fler bor kvar längre hemma är inkomsten inte heller lika viktig.

Tidspassning och frånvaro är ett annat problem. Arbetet uppfattas som någon valbart, inte en överenskommelse. De har vant sig i skolan att man kan vara borta av massor med skäl. Det största ungdomsspecifika problemet på arbetsmarknaden idag verkar vara mobilanvändande. Mobilerna används frekvent under arbetstid, även när det finns kunder i närheten. Där man infört förbud om mobilanvändande ökar antalet toalettbesök. Många unga berättar om att vanorna började redan i skolan där många satt med Facebook och att det var svårt att studera när ljud spelas upp från olika håll. Samtidigt kan mobilen vara ett viktigt arbetsredskap och ett alternativ till rökpaus.

Efter att nyligen pratat med både unga och arbetsgivare som anställer många unga, och har gjort så under en lång tid, kan vi konstatera att det finns en stor samsyn på hur det ser ut. Det finns fog att prata om en ny och förändrad arbetsmoral. Företagen har mycket att lära. Ungdomar efterlyser kompetenta chefer, tydlig feedback och ökade möjligheter att själv planera sitt arbete. Men, det går en röd tråd i många av intervjuerna med både företagare och ungdomar. Varför förbereder inte skolan bättre för livet på en arbetsplats?

Jag tror att vi måste återupprätta apostelns synsätt om vi ska få någon ordning på Sverige. Det är nog nödvändigt om än inte tillräckligt.

66 reaktioner på ”Samhällets historia i fyra steg med utdrag ur facit

 1. MartinA skriver:

  ”Observera att överheten, var den nu var, struntade i grannens problem. Solidariteten var något som gällde mellan individer i det civila samhället.”
  Nej. Läs gamla stadgar för byalag eller fiskelägen eller socknar. Det gällde inom grupper, ej mellan individer. Den här individualismen är en ny uppfinning och dess syfte är att göra oss nordeuropeer försvarslösa.

  Gillad av 3 personer

  • ericr45 skriver:

   Det var inom gruper, förhållandevis små grupper där alla kände alla och kunde indetifiera sig med vem som helst..
   Idag har vi: ”Det som äges av alla – vårdas av ingen”..

   Gillad av 4 personer

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Jo visst kan ungdomar verka, och faktiskt också vara, det Patrik säger. Men, ”trappan städas uppifrån”. Det är alltså den äldre generationen som måste överföra sina värderingar till den uppväxande generationen och ställa krav, inte dalta och curla.

  Gilla

 3. A skriver:

  Angående överkursen PE. Du tror inte det kan vara själva huvudsysslan att ta skattepengar och att använda dessa på ett sådant vis att det skapar ett beroende av makteliten? Finns det något alternativ? Kan man inordna ett samhälle på nåt annat sätt och få det att fungera? Kan man grovt jämföra med Schweiz tex, och ev få fram ett pris på vad vår maktelits makt kostar oss? Vad tillför den för mervärde?

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

  • Aha skriver:

   Länders olika makteliter klarar sin renommé tack vare att de inte jämförs med varandra och tack vare att tekniken går framåt. Det senare gör att i stort sett alla demokratier får det bättre och det gör t.ex. att Löfven kan säga att det går bra för Sverige. Utan honom hade det kanske gått mycket bra för Sverige.

   Ditt förslag att jämföra sig mot den bäste, Schweiz, är bra och blir en betygssättning för svenska makteliten och det faller inte väl ut. Vi kunde ha haft det mycket bättre.
   Önskvärt om några nationalekonomer kunde ta upp ditt förslag.

   Gillad av 2 personer

  • Per-Anders skriver:

   När allmän pension föreslogs av folkpartiet sade socialdemokraterna nej med motiveringen att arbetaren inte skulle vara beroende av staten.

   Hur kunde en sådan väldigt sund och klok uppfattning då, idag ha blivit omvandlad av socialdemokraterna till att staten ska stjäla så mycket som möjligt från arbetaren och göra arbetaren totalt beroende av staten?

   Dagens pensionssystem utgör en oerhörd konfiskering av arbetarens produktion utan någon som helst garanti att den kommer att återbetalas till arbetaren.

   Socialism talar om att arbetaren ska äga produktionsmedlen. Dock ska arbetaren inte få äga produktionen. Det är så mycket floskler med socialism att det är totalt omöjligt att förstå att den kan överleva. Socialism är lika med totalt vansinne. Den upprepar samma koncept om och om igen med samma resultat men förväntar sig något annat.

   I höst går svenska folket till valunorna och röstar för sämre skola, sämre sjukvård, sämre äldrevård, sämre pensioner, sämre polis, lågt bostadsbyggande, hög arbetslöshet och mycket mer. Inte många röster höjs i opposition mot detta.

   Gillad av 5 personer

 4. Palle skriver:

  Patrik: En av de saker, som man faktiskt måste hålla alliansregeringen räkning för, var deras strävan att återupprätta den s.k. arbetslinjen, dvs att det faktiskt skulle löna sig att arbeta (jobbskatteavdragen). Det var länge sedan (S) gjorde skäl för sitt namn, socialdemokratiska arbetarpartiet, numera borde väl SAP uttydas socialism för alla-partiet. Problemet med solidarisk hjälp till arbetslösa och andra behövande spårade ju ur när man i praktiken tillät behövande att gälla hela vår omvärld, där det enda som du behövde göra för att kvalificera sig för olika sociala förmåner var att ta dig över gränsen till vårt land. Lägg därtill att för människor från dysfunktionella länder, innebär våra sociala förmåner en nivå, som de svårligen kan uppnå genom att arbeta i sina respektive hemländer. Då kan det vara värt att investera avsevärda summor till att betala människosmugglare, och att färdas förbi ett flertal länder (av vilka de flesta befinner sig i fred) för att söka asyl i det land där kravlösheten är som gynnsammast för den bidragssökande. Ett klart missbruk av själva asylrätten således.
  Jag minns min skoltids stora skriftliga prov i t.ex. matematik. Efter avslutat prov var det första vi elever gjorde att på skolgården jämföra vilka svar vi kommit fram till för de olika uppgifterna. När man då vid en jämförelse med första klasskamraten träffade på olika resultat för en uppgift, var det avgörande vad flera kamrater kommit fram till. Utgångspunkten var att man trodde att den egna lösningen var korrekt, men snart lärde man sig att om ett par ytterligare jämförelser visade att man stod ensam, då var det nästan alltid så att man själv gjort något misstag.
  Varför kunde inte svenska politiker vid jämförelsen av svensk migrationspolitik med våra nordiska grannländers inse att en så avvikande egen politik knappast kunde vara välbetänkt? En del av svaret finner vi förstås i tokvänsterns grepp om viktiga svenska medier samt alltför många politiker tillhörande släktet ryggradslösa.

  Gillad av 8 personer

  • Moab skriver:

   Trams, jobbskatteavdrag, man hör det namnet, en socialistisk konstruktion, först betalar man skatt, sedan ger staten i sin enorma vishet lite småmynt tillbaka. Du är grundlurad, vinkade borgerligt styra länge och skattetrycket var efter detta fortfarande världens högsta, eller nära nog, plus att vi fick massinvandring. Logiken är i grunden fel, mina pengar är mina pengar, de som lever på staten behöver inte betala skatt, ge dem endast ett nettobelopp, istället för ”avdrag” så skall man bara sänka skatten på ett bräde och förenkla för att minska behovet av administration också. Pensionärerna skall så klart ha SINA egna pengar tillbaka i proportion till vad de betalt in.

   Gillad av 4 personer

   • Palle skriver:

    MOAB: Jobbskatteavdraget kan tyckas vara ett märkligt uttryck, men vad det handlade om var ju en sänkning av skattesatsen för löntagare. Naturligtvis instämmer jag i att vårt land har ett extremt högt skattetryck, därför anser jag att det var ett sundhetstecken när justering gjordes nedåt. Det verkligt sjuka i sammanhanget är (S)-retoriken om att alliansregeringen bar sig ansvarslöst åt pga de genomförda skattesänkningarna: (S) betraktar pengarna som statens och att det därför var ett slags gåvor att tillåta löntagarna att behålla något mer av sina egna intjänade pengar.
    Att massinvandringen var en vansinnig politik är ett riktigt konstaterande, och kostnaderna för denna har vi bara sett början på – skadeverkningarna får det mesta att förblekna. Konsekvenserna kommer inom de närmaste åren att visa sig i höjda kommunalskatter framför allt, förutom övriga kostnader såsom ökad kriminalitet mm.
    Matematikprov: givetvis var det inte konsensus, som avgjorde om en lösning var korrekt eller ej. Min poäng var endast den att när man finner att ens lösningsförslag är i kraftig minoritet, bör man vara ödmjuk nog att inse att man högst sannolikt har fel (att alla andra skulle ha gjort samma fel är mindre sannolikt). Något av den insikten hade varit nyttig för våra politiker, i st f att tro att de själva satt inne med en högre sanning, som jämförbara länders regeringar mangrant hade missat när det gällde migrationspolitiken.

    Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Tänk, jag gjorde heller aldrig som du med matematikproven, antingen visste man att det var rätt, eller så var man inte säker för man hade inte förstått, men det var inte frågan om konsensus, utan att man efteråt förstod den rätta lösningen. Det du beskriver är hur klimathysterin uppstår, 97 av hundra välfinansierade klimatforskare kan inte ha fel.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Palle: Håller med om ”tokvänsterns grepp” — numera har denna tokvänster bytt skepnad och skaffat en långt smartare retorik än man hade förr; man bluddrar om ”Värdegrund” osv. — och kan enklast kallas för ”PK-sekten” då den faktiskt är en kvasi-religiös SEKT.

   Detta vanvett har dock spritt sig i hela västvärlden, även om Sverige iofs. verkar vara långt värre drabbat än övriga länder i väst.

   Patetiskt exempel: Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, påstår att Peter Springare har ”…brutit mot värdegrunden…” genom att påstå att brottsligheten i förorterna har bakomliggande kulturella faktorer — och hävdar att detta ”brott mot värdegrunden” utgör grund för åtal!!!

   Den här förvirrade människan inbillar sig alltså att en diffus liten samling oskrivna regler, som är en slags PK-sektens religiösa tros-satser, numera ingår i Svea Rikes Lag!!!

   Hennes kontakt med verkligheten är tydligen helt borta numera…

   Gillad av 6 personer

   • Palle skriver:

    Hovs Hällar: Kan bara instämma i din syn på Anne Ramberg. Såg att hon nu inlett ett disciplinärende mot asyladvokaten Debbie Nujen (släkting till den s.k. komikern Özz Nujen) pga utbetalningar till terroristanklagade Akilov. Ska bli intressant att se om detta kommer att resultera i något mer än någon form av varning el. dyl.

    Gillad av 1 person

   • Johan skriver:

    Vems värdegrund har han brutit mot? Rambergs värdegrund eller Nisse i Hökarängens värdegrund? Om jag bryter mot hastighetsbegränsning på 70 är brottet entydigt om det kan bevisas. Borde inte folk få en värdegrundcertifiering så de vet hur de ska kunna bryta mot den? Allas lika värde betyder inte heller alla handlingars lika värde eller allt beteendes lika värde.

    Gillad av 1 person

  • Å skriver:

   Palle! Det jag håller alliansregeringen råkningen för är att de jämställde reguljär ålderspension med socialbidrag och genom jobbskatteavdraget förändrade skattetrycket till ålderspensionärernas nackdel. Tror du denna åtgärd ledde till att många ålderspensionerade 70-åringar sökte (och fick) arbete, därför att de nu kände sig redo att bruka allvar och bli nyttiga arbetande medborgare?

   Gilla

   • Palle skriver:

    Å: Nu låter du som en megafon för socialdemokraterna! Fakta är ju att ålderspensionärernas skattesats lämnades oförändrad – på samma höga nivå, som tidigare (S)-regeringar lagt den på. Efter några skattesänkningar för löntagare, genomfördes därefter ett par justeringar nedåt av skattesatsen även för pensionärer. Poängen med jobbskatteavdragen var att det skulle löna sig bättre att arbeta, knappast att 70-åringar skulle lockas att söka arbete (även om Reinfeldt flaggade för höjd pensionsålder i framtiden). Den helt oärliga (S)-retoriken går ju ut på att alliansregeringen straffbeskattade pensionärer – maken till fräckhet får man söka efter när det skattetryck, som gäller för pensionärer helt kan tillskrivas (S). Dessutom godkände ju (S) jobbskatte-avdragen vid omröstningarna i riksdagen …

    Gillad av 1 person

   • Å skriver:

    Palle 14 februari, 2018 at 14:35.
    En regering med stake i hade sänkt de socialbidrag, som favoriseras av arbetsskygga och låtit arbetande och ålderspensionärer tillgodogöra sig de frigjorda resurserna.

    Slutligen – att kalla någon för vänster eller socialdemokrat tycker jag är ett icke-argument.

    Gillad av 1 person

   • Palle skriver:

    Å 16:57: Ja, det var just poängen med skattesänkningen – att öka incitamenten för att arbeta och därmed minska behoven av sociala bidrag. Att du verkar svarslös inför min
    föregående argumentation där jag bemötte ditt tidigare osammanhängande resonemang om att pensionärer skulle ha fått en försämring p.g.a. skattesänkningen för löntagare, placerar dig i samma bås som (S) och f.ö. även vänsterpartiet. Det senare är mycket riktigt inte något argument, bara ett konstaterande av faktum.

    Gilla

   • Å skriver:

    Palle 14 februari, 2018 at 19:37
    Det verkar inte som om du skulle se något problem för ålderspensionärerna med att helt och hållet ta bort skatten för dem, som idag avnjuter jobbskatteavdraget. I lvarje fall inte så länge man inte höjer skattesatsen för ålderspensionärerna.

    Gilla

   • Palle skriver:

    Å 15 feb 10:10: Att ett påpekande att en måttlig sänkning av inkomstskatten för löntagarna i detta det högst beskattade landet i västvärlden skulle utlösa en negativ reaktion på denna blogg var oväntat. Samtliga partier tycks numera vara överens om att en motsvarande skattesänkning även ska komma ålderspensionärerna till del, och utjämningen har ju redan till stor del genomförts. Att börja med löntagarna menar jag var ingen dålig idé, pensionsutbetalningarna bygger ju på att skattemedel flyter in i tillräcklig omfattning – då är det av vital betydelse att incitamenten för arbete fungerar så att bidragsberoendet minskar.
    Att helt avskaffa inkomstskatten för löntagare låter ganska extremt och är nog både en dålig idé och därtill helt orealistisk.
    Till sist: ingen höjde skattesatsen för pensionärer i samband med jobbskatteavdragen – den förblev oförändrad kvar på den höga nivå, som tidigare (S)-regering fastlagt. Däremot inledde alliansregeringen sänkningar av skattesatsen även för pensionärer, och detta har fortsatt även under nuvarande regering.

    Gilla

 5. thojak skriver:

  Apropos ‘solidaritet’ rekommenderas varmt läsning av Tage Danielssons artikel (i Expressen) från 1984 med rubriken ”Mordet på solidariteten” (googla). Kvintessensen är, att solidaritet INTE kan beordras, något som däremot lojalitet kan, utan det antingen kommer (av sig själv) eller inte.
  Du kan, om du måste, vara lojal visavi ett/annat men behöver inte vara solidarisk till det.
  Simple and clear as Bullens korvspad egentligen. Tyvärr har knallkorkarna i makteliten i vanlig ordning förvrängt detta axiom till motsatsen, precis som man har ‘ersatt’ problem med utmaning(ar) och/eller varför inte ta med snömoset ‘värdegrund’…
  Jeez !

  Gillad av 3 personer

 6. Björn G skriver:

  År 1974 var ju ett år under Sveriges högsocialistiska era (1970-1990).

  7-klövern agerar och lever fortfarande efter dess rättesnöre. Så med klövern vid rodret fortsätter färden mot undergång (likt de tidigare kommunistiska staternas).

  Aposteln Paulus synsätt finns ej i en socialistiskt värdegrund!

  Gillad av 4 personer

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Det var nog så med Paulus på sin tid, och givetvis många andra, att de hade upptäckt att om man inte arbetade så kom det ingen mat ur jorden.
  Själva arbetandet har mig veterligen aldrig stått högst upp på någons önskelista. Däremot ätandet.
  Så om jag vill äta utan att arbeta, så måste rimligen någon annan göra det för mig. Varför skulle någon annan dra två lass när jag är fullt kapabel att dra mitt eget?
  I dagens svenska samhälle är man ofta väldigt på hugget vad gäller rättvisa. Det är av någon anledning inte rättvist att vissa skall äta och andra inte. Varför ligger det då inte en uppenbar rättvisa i att alla till att börja med bär sina egna bördor?
  Paulus begrep det här med rättvisa för 2000 år sedan. Något har tydligen gått förlorat på den sista vägsnutten när regeringsformen skrevs.

  Regeringsformen beskriver i själva verket en planekonomi. Hur man i Sverige kom fram till att det var önskvärt förstår jag inte fullt ut, då man på inte alltför lång avstånd kunnat konstatera att den kommunistiska planekonomin inte fungerade.
  Man torde rätt enkelt kunna se att regeringsformen blivit ett kapitalt misslyckande.
  Det allmänna skall trygga rätten till arbete. Det innebär ju att det allmänna är arbetsgivaren och den enda arbetsgivaren. Trots regeringsformen är ju detta inte sant.
  Om det allmänna skall trygga rätten till bostad, så borde man ju rimligen se till att producera de här bostäderna i egen regi. Privata entreprenörer har ju som villkor för sin verksamhet att en vinst skall kunna redovisas i ett byggprojekt. Då finns heller ingen garanti för att jag skall få en bostad. I vart fall inte om jag skall kunna betala den själv.
  För övrigt har jag litet svårt att se vad individers privata ekonomi har i en regeringsform att göra.

  Gilla

 8. Moab skriver:

  Jag bor i en kommun som är något mindre anfäktad av dagens vansinne, även om vi nu skall få sagor på arabiska på biblioteket och många många kommer att rösta SD nästa gång pga moderaternas svek. Jag tycker mig ana att de flesta, från föräldrar till dagisfröknar till lärare är mindre anfäktade av de mya villfarelserna, jag har ännu inte hört genus nämnas varken bland vänner eller i skolgången exempelvis, och jag har flera gånger sett lärae skälla ut elever. Jag tycker mig även se många ungdomar som verkar mycket sunda som leder sportaktiviteter som ungdomsledare exempelvis, och som jobbar i de lokala affärerna osv. Däremot så har jag stött på någon från Malmö som inte verkar vara på samma vi men de brukar inte vara långlivade. Mycket riktigt så växer denna kommun så knakar för att alla barnfamiljer, med allt från Miljöpartister till Moderater, verkar inte gilla det samhällsbygge som de röstar på år efter år.

  Så visst finns hopp om lokal självuppfostran men nu börjar invandrarna välla in och då finns det snart inget att göra, de närmaste åren är kritiska, för många invandrare sätter allt ur spel, jag gissar att om vi får utbrett våld med våldtäkter i kommunen så kommer medborgargarden att bildas. Jag känner nu mycket stor samhörighet med de som jobbar på macken, i verkstaden eller som brandmän, jag känner verkligen att vi tillhör samma skötsamma medelklass även om jag har en doktorshatt.

  Så denna kommun fungerar trots statens ansträngningar att förstöra den. Det finns ett mycket enklelt recept att få makten tillbaka, rösta inte på sjuklövern, och absolut inte lokalt.

  Gillad av 9 personer

  • Moab skriver:

   Sedan så är allt långt ifrån perfekt, jämställdheten och den materiella hetsen gör att föräldrar inte har nog tid för sina barn så visst finns det ungdomar som vuxit upp utan styrning, med frånvarande eller blinda föräldrar. Häromveckan så hoppade ett par killar i 12-års åldern på en flaska utanför köpcentret, så jag gick fram till dem och frågade om de skulle ta upp den jävla skiten om flaskan gick sönder. De såg mäkta förvånade ut och vägde för en sekund om de skulle vara uppkäftiga men beslutade nej, och svarade jaaaa. Vi sura gubbar måste hålla ställningarna.

   Gillad av 10 personer

   • 5ven55on skriver:

    MOAB,
    jag tar upp en sak här som du frågade mig tidigare om. Jag har haft krångel med mitt konto så jag lyckades inte svara då, därför svarar jag nu istället.

    Du brukar skriva att ”de vill ha det så här”, vilket jag håller med om. Men jag brukar dessutom lägga till att de bakomliggande större makthavarna, oligarkerna, också vill ha det så här och är ännu mer drivande.

    Du frågade något om värdet av detta perspektiv, om det ”skulle vara sant”. För det första förefaller det vara sant utifrån mina efterforskningar. Det är givetvis svårt att reda ut i dessa tider av desinformation men den sammantagna bilden pekar på att det är sant. Jag kan återkomma med några saker som stärker mitt antagande om du vill.

    Värdet av perspektivet är att vi behöver veta vem fienden är. På så sätt kan vi hålla ögonen på de makthavare som kan tänkas gå oligarkernas ärenden. Vi kan också hålla ögonen på media och andra organisationer de har makt över.

    Lite raljerande (vill jag minnas) frågade du om vad vi mer direkt skulle kunna göra åt sådana som Soros. Mitt svar är att det beror på vem ”vi” är. I dagsläget har vi för lite makt men så småningom kan vi komma att kunna göra en hel del.

    Vi kanske blir tvungna att gå utanför lagar och regleringar men det är precis vad de redan gör (och har gjort sedan länge). I mina ögon befinner vi oss i ett slags krig som redan kostat många liv och orsakat mycket lidande. Så jag har inga moraliska betänkligheter vad gäller de här människorna.

    Gilla

   • 5ven55on skriver:

    Till MOAB fortsättning…

    Slutligen kanske ett snävare fokus är nödvändigt för de som inte är vana att tänka strategiskt och långsiktigt. För dem är det kanske bättre att fokusera på våra svenska politiker, journalister och andra medlöpare.

    Men de som kan ta större perspektiv och har kapacitet och resurser bör känna till vilken fienden är för att kunna göra störst nytta. Personligen hoppas jag att även gemene man kan ta det större perspektivet för det möjliggör bland annat bojkott av oligarkernas företag och liknande.

    Gillad av 1 person

  • olle holmqvist skriver:

   Doktorshatten är en huvudskalleförlängande atavism. Innan-doktorn är plattskalle, har en studentmössa är … kandidat. MOAB visar stort civilkurage vid tankningsritualens utförande – med doktors-smeckan på. Den civile katolske prästen är flexibel. Slät tygbit över huvet när hen..nävisst nä, han.. går på torget och handlar. Huvudskalleförlängning vid Hög-tid. Mitra heter det visst.
   Doktor : Stockholms stadshus sker huvudskalleförlängningen i omgångar – sex om sex. Används också vid indrivning av grisar på slakterier.

   Andra kulturer ansåg att andra kroppsdelar borde förlängas. Fast en del tyckte det var skryt berättar Sten Bergman.

   Fast vår näst största religion… dom har ju inte alls såna där förlängande spetsfundigheter uppåt. När ärkebiskopen -”våran” – sysslar med huvudskalleförlängning, är det inte ett uttryck för bristande respekt för….Ger det – dem – inte rätt till ”incident” ?

   Gilla

  • Linden skriver:

   ”Jag känner nu mycket stor samhörighet med de som jobbar på macken, i verkstaden eller som brandmän, jag känner verkligen att vi tillhör samma skötsamma medelklass.”

   Upplever ofta samma sak. Mycket av de svenska dygderna, som man tidigare tog för givet, börjar idag att kännas som något exklusivt, värdefullt och högsta göra eftersträvansvärt.

   Kan det vara början till någon form av revolt?

   Gillad av 3 personer

  • Per-Anders skriver:

   Jag åker omkring i Sverige en del. Det innebär att jag besöker bensinmackar kanska ofta, främst för att tanka på kaffe. En observation jag har gjort är, att alla mackar som ligger nära ett invandrartätt område endast har betjäning via en liten lucka på kvällstid medan andra mackar kan man gå in på, sätt sig ned och ta sin fika.

   Jag bara undrar: hur kommer det sig?

   Gillad av 4 personer

 9. Hosianna skriver:

  Tack, Patrik, drastiska förändringar lär stå för dörren i vårt arma land, där okristligt beteende har tillåtits bli vardagsmat.

  https://ledarsidorna.se/2018/02/om-att-skada-given-hast-i-munnen/

  http://katerinamagasin.se/det-lonar-sig-att-saga-ifran-vi-tvingade-sorunda-forsamling-att-betala-ut-den-sparkade-prasten-helena-edlunds-lon/

  http://meritwager.nu/allmant/val-2018-svaga-politiker-har-pa-tva-decennier-latit-sverige-underga-alltfor-stora-forsamringar-pa-alltfor-manga-omraden/

  Sunt förnuft och ståndaktighet i sin prydno. Måtte dessa modiga skribenters personliga engagemang bära riklig frukt.

  Gillad av 9 personer

  • Moab skriver:

   Jag är rädd att det är samma lilla klick som läser alla dessa bloggar, plus de förhatliga journalisterna som i lönndom läser och väntar på när nästa vändning av kappan skall ske.

   Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Utifrån mottot ”den som inte vill arbeta dock ska få mat, bostad, arbete, utbildning och allt annat han behöver för sin välfärd av överheten” skulle försörjningsbidrag kunna ersättas med medborgarlön. Delstavelsen lön markerar då att ersättningen ges som resultat av en prestation vilket skulle vara så att den som uppbär medborgarlön ställer sin arbetsförmåga till det allmännas förfogande.
  Facket motarbetar att man ska jobba för de bidrag man får, sägandes att det tar bort riktiga jobb. Med detta har man låtit sig nöjas. Det är därför hög tid att medborgalön testas. Ty det finns mängder med eftersatta jobb att utföra, jobb som alltså inte görs och därmed inte heller kan ersätta riktiga jobb.
  Är det någon som sett en svensk skolgård med ansade buskar och med blomrabatter? Städad, inbjudande? Det går ungefär 1,5 vaktmästare på 1000 elever. De kunde gott och väl vara kompletterade med 3 stycken till som uppbär medborgarlön.
  Hur ofta ser man äldre från äldreomsorgshus som får komma ut utanför sina boenden?
  Idag tynar folk bort inom äldreomsorgen för att tid inte finns att hjälpa dem med deras matintag.

  Inom det allmänna, inom skola, vård och äldreomsorg vill det helt enkelt mycket till för att de hjälpande händerna skulle bli för många.
  Eftersom bidragen är något lägre än lägsta lönerna motsvarar en medborgarlön att man jobbar fyra dagar av fem som t.ex. kompletterande städare. Jobbar man likvärdigt de med något högre löner, t.ex. som parkarbetare, jobbar man kanske tre dagar av fem för de pengar man får som medborgarlön.

  Medborgarlön förtjänar att bli testat. Potentialen är stor.

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Det finns en poäng i ditt förslag, att om man är med och tar hand om det allmänna kanske man är mindre angelägen att förstöra den.

   Annars talar man om allmänhetens tragedi, vilket handlar om vad som händer med något som inte ägs av någon som är intresserad av att ta hand om det. Ett exempel.

   I Sverige är det en väldigt jakt på skogsägare. Man påstår att de inte sköter sin skog. Ja, man hatar faktiskt skogsägare. Men, verkligheten är sådan att privata skogar sköts i allmänhet väldigt bra medan staten sköter sina skogar väldigt dåligt. Incitamentet för en privat skogsägare att sköta sin skog är mycket större än incitamentet för en statligt anställd skogsskötare, byråkrat eller styrelsen i ett statligt skogsbolag.

   Gilla

 11. svenne skriver:

  ”Observera att överheten, var den nu var, struntade i grannens problem. Solidariteten var något som gällde mellan individer i det civila samhället”.

  Som ”överhet” kan man väl betrakta dem som befinner sig på en nivå där de kan fatta beslut som starkt påverkar andra individer. Detta gäller givetvis makthavare inom både de allmänna och privata sektorerna i samhället. En högt uppsatt person inom någon verksamhet kan skapa en anda av solidaritet mellan medarbetare och ledning genom att inte någon, eller några, gynnas eller missgynnas på ett överdrivet sätt. Om en företagsledning stramar åt villkoren för underställda och samtidigt tillåter sig själva diverse excesser så spräcker ju detta solidaritetstanken.

  Man läser ju emellanåt att beslutsfattare – efter någon typ av haveri för deras verksamhet – landar mycket mjukt med hjälp av en fallskärm eller anan typ av skyddsnät. Även politiker ingår ju i denna priviligerade skara.

  Det är väl ytterst sällan som höga beslutsfattare drabbas av de mest negativa konsekvenserna av sina egna beslut. Även de som med emfas förespråkar jämställdhet, allas lika värde, lika lön och dylikt kommer att utnyttja de kryphål som finns för att osolidariskt – ”utan att bry sig om grannens problem” – se till att minimera sina egna förluster om det kniper. Och detta kan väl utan överdrift kallas för hyckleri.

  Gillad av 1 person

 12. Raschan skriver:

  Då jag själv har varit arbetsgivare, och ibland ännu är, kan jag intyga att ungdomar i regel är helt hopplösa men samtidigt kan man förstå att fler och fler vänder sig mot den allt mer monotona och själsdödande typ av arbete som ofta står till buds idag. Våra förfäders arbete och vårt arbete är två helt olika saker. För oss handlar det om en hand i mun inkomst för att hinna med i den allt större högen av konsumtionsvaror.

  Gilla

 13. Dag Sandahl skriver:

  Utläggnjngen av aposteln Paulus som överhet var med det lustigaste jag läst i dag. Hans förmaning är inte överhetens utan apostelns till en församling där frälsning uppenbart tolkades som frihet från arbete. Detta och inget annat påpekar Paulus, som alls inte var översåte utan en romersk medborgare som översåtarna avrättade.

  Gilla

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Kanske har det blivit så att landets pedagoger förbereder de unga för ett automatiserat och robotiserat samhälle där allt mindre arbete behövs. Det är bara det svenska centerpartiet tillsammans med andra migrationsaktivister som inte tror på denna utveckling och därför behöver så där 30 miljoner arbetsvilliga invandrare. De svenska ungdomarna däremot får väl bli det framtida samhällets konsumenter som försörjer sig på flitiga robotars arbete? Eller vilken genomtänkt vision har landets politiker om hur Sverige kommer att se ut om 30 år förutom att det skall bli fossilfritt.

  Gilla

 15. Det femte steget skriver:

  Men det finns också ett femte steg. Att via en generös migrationspolitik öppna den svenska välfärdsdörren – och bjuda in hela världen. Kanske extra tydligt manifesterat i hur unga män från Afghanistan och Iran, erbjuds en gräddfil till bostad, utbildning, omsorg, hälsa och trygghet. Återstår bara detaljen arbete.

  Där ger Lars Göran Johansson, vice VD på Svenskt Näringsliv, oss en inblick i hur svenska unga ser på arbetslivet. En inställning traderad från de ungas föräldrargeneration. Som genomgått en fri fostran. Och därmed hittat vägen mot den mer renodlade individualismen. Att världen är till för just mig – med mig själv i centrum – och inte tvärt om.

  Vi får väl se om denna nykulturella svenska inställning bland unga och deras föräldrargeneration även kan slå rot bland unga ensamkommande män. Så även de får lite roligt. Det börjar ju i alla fall bra. De går nu i samma mobiltäta skola som övriga, och delges samma liberala fostran, utan sina klantrogna föräldrar vid sin sida. De väntar på att få komma. Under väntans tider finns de på en mobilskärm.

  Hur var det professor Lars Trägårdh utryckte saken. Sverige som välfärdsland kan betraktas som ett stort försäkringsbolag. De försäkrade betalar in sin försäkringspremie via moms och skattsedeln. Vilket försäkringsbolag betalar ut slantar till olycksdrabbade som inte är med i bolaget? Det är väl just detta sista steg den humanitära stormakten Sverige tagit. Att låta svenskar betala även för alla oförsäkrade. Och världen är stor. Mycket stor. Då får nog svenska pensionärer, sjuka och vårdbehövande finna sig i att stå tillbaka för mer främmande unga och friska…

  Gillad av 2 personer

 16. Moab skriver:

  Jag tar upp mer plats om jag får, jag har ännu ett boktips som jag fått från James Delingpoles podd:

  https://www.amazon.co.uk/Architect-Prosperity-John-Cowperthwaite-Making/dp/1907994696

  Cowperthwaite tillhörde den gamla skolans administratörer och liksom Raffles och andra i Singapore så skapade de en symbios med kinesernas arbetsamma kultur och brittisk administration som har gett större välståndsökningar än någon annan stans, per capita.
  Jag fick mig till livs ett helt grundläggande argument som den nuvarande vänsterhegemomin har lyckats få folk att glömma, de kan med sina principer möjligen fördela den nuvarande kakan så att de som har minst får mer materiellt för stunden, men genom denna fördelning så får de de som har minst att göra ännu mindre, och även de som har mest, eftersom det blir profitabelt med ”rent-seeking” istället för att skapa reella värden, så vi får vindkraftverk istället för kärnkraftverk, exempelvis. Istället så skall administrationens mål vara att FRAMTIDA GENERATIONER får mer, har man det i sinnet så växer kakan och alla får det bättre, och processen är snabb, mycket snabbare än ränta på ränta. Det vänstern alltid gör är att pantsätta framtida generationers välstånd för sitt eget, och de regioner som har gjort motsatsen till vad som exempelvis EU gjort såsom Schweiz, Singapore, Hongkong drar ifrån mycket snabbt. Vill man att ens barn och barnbarn skall leva väl så skall man flytta dit vänstern inte styr.

  Gillad av 3 personer

 17. ERIK2 skriver:

  När jag läser ovanstående så tänker jag att LAS -paragraferna faktiskt bara måste strykas ur lagstiftningen. Tyvärr, vill jag nog säga, men utan det draget går det inte att få tillbaka en god arbetsmoral. Ett annat sida av myntet är att den fria lönesättningen har korrumperats av ovanstående. Det är i praktiken en total slump hur din löneutveckling blir. Goda prestationer kan t o m vara till den enskildes förfång. Pratkvarneri däremot går alldeles för ofta hem. Det måste ändras på det.

  Gillad av 2 personer

 18. Kuckeliku skriver:

  ”Den som inte vill arbeta får inte heller äta” är en sund princip bara när det finns väsentliga arbeten åt alla. Det är omöjligt att ordna väsentliga arbeten åt åtta miljarder människor, när planeten har sina begränsningar och maskiner gör allt mer av arbetet som efterfrågas. Det är svårt nog att ordna väsentliga arbeten åt Sveriges tio miljoner invånare. Och det blir bara svårare, om vi inte skall ägna våra liv åt att slita åt de som är fattiga och arbetslösa, men varför skall det vara så hemskt om ett fåtal inte vill arbeta om många som vill arbeta ändå inte får några väsentliga arbeten?

  Gilla

  • Per-Anders skriver:

   Om du tänker efter lite kommer du att finna att bara i Sverige finns det oändligt antal jobb att utföra. Det handlar bara om prislappen på dem. Detta sätter dock fackföreningarna stopp för tillsammans med staten.

   Facket kör ofta med att ett arbete ska löna sig. Detta tar dock ingen som helst hänsyn till vilka kostnader en arbetare har. En arbetare kan ha en kostnad som är 50 % av en annan. Det innebär att lågkostnadsarbetaren kan ta ett jobb till längre lön än högkostnadsarbetaren. Vilken kostnad arbetaren har, har arbetaren oftast beslutat om på egen hand. Principen här borde vara, att desto större mun du har, desto mer får du arbeta om du vill bli mätt.

   Gillad av 1 person

 19. O.T. skriver:

  Skatteverket satsar resurser på att granska nätverk som ordnar falska kontrolluppgifter. De falska kontrolluppgifterna ligger till grund för att kriminella kan erhålla pensionspengar på falska uppgifter samt ordna oäkta uppehållstillstånd.

  https://nyheteridag.se/kriminella-natverk-lurar-till-sig-pensionspengar-och-ordnar-uppehallstillstand-med-falska-uppgifter/

  Vi misstänker att det årligen kommer in flera tusen falska kontrolluppgifter. Men ingen vet säkert hur många. Vi kan hantera och utreda mellan 300 till 400 ärenden om året. Vi uppskattar, men vet inte heller det säkert, att varje falsk kontrolluppgift kostar samhället cirka 1 miljon kronor, säger Pia Bergman.

  Uppfinningsrikedomen att klå oss dumsvenskar på pengar är enorm.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Falska inkomstuppgifter är väl inget problem att avslöja. Kommer det inte in motsvarande skattepengar till Skatteverket så inser de väl att allt är fejk. Kommer skattepengar in så är väl allt OK. Det här behöver väl inte utredas? Lämpligt dataprogram avslöjar det direkt.

   Gilla

 20. Underdog skriver:

  Bravo Patrik!

  Allt detta, inklusive Regeringsformen, bygger på den marxistiska tanken; ”från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Tanken är fin, men förutsätter att det sitter en överhet och bestämmer såväl vad vars och ens förmåga är, som vad vars och ens behov är. Det blir ”det allmännas”, dvs statens uppgift. Resultatet blir kommandoekonomi, d v s staten bestämmer både vem som skall producera vad och vem som skall konsumera vad (vilket är något helt annat än Paavos solidaritet med grannen). Det är prövat på flera håll och under flera perioder i världen och leder alltid till ekonomiskt förfall, politisk tyranni och mänskligt lidande. Nu har denna syn på världen, genom FNs Agenda 2030, förts upp på global nivå.

  Det som är svårt att förstå är att det trots erfarenheten verkar finnas en så märklig lockelse i dessa teser att inte bara kulturvänstern utan även stora delar av näringslivet ansluter sig till dem om de bara tror att det finns någon liten kortsiktig fördel för dem. Jag kan bara dra slutsatsen att många har slutat tänka. Att politiker av alla schatteringar är med på idiotin är inte så konstigt om man betänker att systemet ger dem makt och Lord Actons ord om att makt korrumperar.

  Ungdomen är f ö inte helt förlorad. Det finns en hel del som förstår sambanden. Problemet är att de blir desillusionerade när de ser att resultatet av deras strävanden hamnar i fickan på sådana som inte ens har rätt att vistas i landet. Det riskerar att leda till en ekonomi utan tillit till samhället och en utveckling lik Greklands eller Italiens.

  Gillad av 3 personer

  • Per-Anders skriver:

   ”Resultatet blir kommandoekonomi, d v s staten bestämmer både vem som skall producera vad och vem som skall konsumera…”

   Du kan använda dig av ordet centralstyrning, vilket aldrig fungerar. Vilket här gott om centralstyrning i Sverige: skolan, sjukvården, pensioner, polisen m.m.

   Man behöver inte fundera på vad som gör det mesta dåligt i Sverige. Svaret är centralstyrning. Så länge vi inte förstår detta, kan inget bli bättre.

   Gilla

 21. Jeff skriver:

  MSB:s övningsfilm. Man övar på att åsidosätta demokratin, eftersom man inte gillar utfallet. MSB anser sig kunna göra egna tolkningar om vad som är bäst för landet och därmed underkänna svenska folkets förmåga att avgöra hur landet ska ledas.

  Förra veckan avslöjades att myndigheten i en övning utpekat riksdagspartiet Sverigedemokraterna som en inre fiender. Grundlagen, regeringsformens § 1, slår fast: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. MSB agerar i strid med denna paragraf.
  https://samtiden.nu/2018/02/svenska-folket-kan-inte-langre-lita-pa-msb/

  Det är alarmerande att MSB här har gjort vad ingen rysk propagandist kunnat uppnå: slå split i svenska folkets förtroende för sina egna myndigheter.

  De ansvariga för hatfilmen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap måste ställas till ansvar. En utredning måste klarlägga hur det gick till, vem som gjorde vad och varför. Det måste klarläggas varför MSB utmålar delar av Sveriges demokratiska styrelseskick som hot.

  Gillad av 5 personer

 22. Jaxel skriver:

  I krönikan återges ungdomars förändrade attityder. Vad denna förändring beror på är inte alldeles självklart. Det kanske inte primärt har med välfärdsstaten att göra. Kan det inte lika gärna ha med den allmänna välståndsutvecklingen att göra?

  För flertalet ungdomar är det väl snarare den allmänna välståndsutvecklingen än välfärdsstatens försorger som gjort livet till en ”räkmacka”.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Men Patrik, om du använder en systemsyn så kan du undvika att se individuellt på motivation drivet av överlevnad. Världen fungerar inte enligt nationalekonomins Micro teori och inte heller enligt Milton Fridman och Chikagoskolan.

  Vi har inte problem i Sverige med individuell moral utan med politiker och ledande eliter inom universitet och media och med importerad okunskap och sysslolöshet. Arbetslösheten är låg bland etniska svenskar.

  Om eliterna, som styr företag och myndigheter och media och universitet och politiska partier inte har överlevnadskravet på sig, inte att organisationen ska överleva, dp skapar de belöningssystem som skyddar dem och deras gelikar och då får du den utveckling du ser i Sverige. Det gäller inte enbart offentlig verksamhet.

  Gillad av 1 person

 24. Strix skriver:

  En mycket nyttig påminnelse om det eländiga tillstånd vårt fina land befinner sig. Men Patrik den verkligt kritiska tidpunkten är fortfarande den 10 Juni 1932 när Folkpartiet gav socialisterna incitamentet och det verkliga genombrottet att förslava den svenska landsbygdsbefolkningen. Konsultera gärna prof. Bo Rothstein, han har skrivit en mycket intressant artikel om just detta.
  Att sedan 1974 års grundlag är ett socialistiskt monster håller nog många med om.
  Det finns dock något som ingen vågar tala om nämligen RF Kap.2 paragraf 15 sista stycket.
  Kom igen Patrik och förklara för svenska folket vad den paragrafen har betytt för Sveriges undergång och nuvarande tillstånd.
  Vågar Du är du extremt modig.

  Gilla

 25. Åse skriver:

  Stockholms stad har nyligen beslutat att illegala invandrare ska få bidrag för sina barn, trots att de inte har rätt att vara i Sverige. Nya Tider har ringt upp socialkontoren på Södermalm samt Enskede i Stockholm och utgett oss för att hjälpa en illegal familj. Vi får då beskedet att de illegala inte ens behöver bevisa att de har några barn för att få både barnbidrag och bostadsbidrag.
  https://www.nyatider.nu/illegala-far-barnbidrag-utan-att-behova-visa-upp-nagra-barn/

  Gillad av 1 person

 26. AS skriver:

  I en avhandling vid Linköpings universitet av Afrah Abdulla har hon har studerat tolv arabisktalande nyanlända och hur de uppfattar etableringsinsatserna. Hon har också tittat på deras lärande och hur de tolkat sina nya erfarenheter.

  Afrah Abdulla: ”Uppfattar migranterna att de exempelvis måste omforma sin identitet för att bli ”svensk” finns det risk för att de istället tar avstånd från samhället. En ”god medborgare” är också en medborgare som jobbar, enligt svenska värderingar.

  De nyanlända anser dock att AF försummar deras kompetens, behov och önskemål. De svenska värderingarna kring barnuppfostran är något som de nyanlända tycker är svårt.”
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.