Att aldrig bli uppbjuden

Anders Leion

I SVTs program Idévärlden söndagen den 4:e februari bemöts Lena Anderssons tankar om upplysningen av bland annat professorn i idé- och lärdomshistoria, Michael Azar (från 24.00 min). Han formulerar därvid, utan att han är särskilt bekymrad däröver, den moderna humanismens syn på världen. I korthet säger han att upplysningen och dess förnuftstro inte hindrat utan snarare verkat för västvärldens syn på sig själv som överlägsen andra kulturer och därmed berättigad att leda dem – och kolonisera dem. För honom är allt idéer, filosofi och tankar som sedan styr handlandet. Han kan inte tänka sig att det kan vara tvärtom.

John Hicks förklarar däremot att det kan vara tvärtom när han utreder ekonomin i avskaffandet av det amerikanske slaveriet. (Den ekonomiska historiens teori, Stockholm, 1970). Slaveriet var lönsamt i Södern därför att det användes för arbete i jordbruket på de stora egendomarna. Det var ett arbete som – före jordbruksmaskinernas tillkomst – sett ungefär likadant ut sedan antiken. Det var lönsamt för jordägaren att ha slavar och underhålla dem för livslångt arbete. Annorlunda var det i Nordstaterna. Där var redan ekonomin rörlig, präglad av den tidiga industrialismen. Ingen kapitalägare var intresserad av livslånga anställningar. Man kunde inte veta hur marknaden var nästa år, eller nästa kvartal. Man ville kunna anställa från och avskeda till arbetsmarknaden med kort varsel. Slaveriet var otidsenligt och onödigt för dem.

Nordstaterna vann, slavarna blev fria och sökte sig norrut, där de hade svårt att dra sig fram. De utkonkurrerades av invandrare från Europa med kunskaper anpassade till den nya ekonomin.

I Axess 1/2018 skriver Nils Johan Tjärnlund: ”Humanister har länge försynt och förstrött överlåtit utvecklingen till naturvetare och ingenjörer… Kraften i AI kommer att omdana människans hela tillvaro i grunden. Att många olika discipliner bidrar med sina perspektiv är nödvändigt för att utveckla, utforma och utvärdera framtidens avancerade teknologi. Därför framstår det som viktigare än någonsin att humanister och naturvetare överger gamla revirgränser och börjar samarbeta” (In med humanisten).

Utöver detta konstaterande om ett behov av mer humanister innehåller artikeln inte något om vad detta skulle kunna innebära, vad humanisten skulle kunna bidra med. Följden blir ju att ingen lyssnar på lockropet. Humanisterna radar upp sig längs väggen men blir aldrig uppbjudna. I SvD i söndags finns en stor intervju med Elon Musk. Han förklarar hur han går till väga när han fått en idé – och därmed ett antal problem. Han säger sig använda sig av sex steg för sitt tänkande. Egentligen beskrivs tänkandet fullt ut av hans två första punkter:

1. Ställ en fråga
2. Samla in så mycket bevis som möjligt i denna fråga.

Alltså: Formulera en hypotes: Kan det vara på det här sättet? Kolla genom att åkalla verkligheten: mät och gör experiment. Detta, att fritt kunna ställa en fråga och utan hinder söka svaret på frågan är kärnan i upplysningen. Det är också så oerhört kraftfullt. Och detta sökande efter svar bedrevs på alla områden, och när vetenskapens frukter togs i anspråk av entreprenören förvandlades tillvaron. Då blev det möjligt att segla runt jorden med kanonförsedda skepp och beskattningen av den nya världen kunde börja. Det kunde ske utan några vidlyftiga idéer om den vita rasens överlägsenhet. Det blev möjligt och det gjordes. Sedan kom ett antal tänkare och pyntade handlandet med idéer.

Nu tänker sig Musk att upprepa handlandet också utanför vår planet. Kanske går det, kanske går det inte. Han använder i alla fall en beprövad metod.

Tänk om samma metod kunde användas av politiken! Låt oss ta skolan som exempel. Enligt den empiriska metoden hade inga förändringar gjorts utan en klar hypotes och därefter kontroll för att se om det gått som du tänkt dig! Men så har man inte velat göra. Det strider mot den humanism som pedagogikprofessorerna säger sig stå för. Så har det elände vi nu har skapats. Och samma sorts önsketänkande har använts på alla områden. Inte minst vid utformandet av invandringspolitiken.

Så på så sätt kan man ju säga att humanisterna blivit uppbjudna. Deras sätt att tänka har präglat allt fler områden. Tänk vackert! Kontrollera inte så att du kan fortsätta att tänka vackert!

40 reaktioner på ”Att aldrig bli uppbjuden

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Det finns ingen faktisk verklighet för ledande ”tänkare”, endast sociala konstruktioner, och handlandet styrs av värdegrunden, som inte får ifrågasättas.

  Gillad av 3 personer

  • Johan skriver:

   Om en pilot blir uppmärksammad av planets dator att bränslet inte kommer räcka, han närmar sig ett berg på för låg höjd eller stt ett oväder är på väg – ska han då tänka: ”-Jaja, det där är din berättelse och ingår inte i min färdplan”?
   Verkligheten tar ALLTID hem spelet.

   Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  1. Newton, Leibniz, Copernicus, Leonardo och Galileo värjer sig kanske mot påståendet att vetenskapen uppstod hundratals år efter deras död. Vetenskapen kommer från renässansen, inte upplysningen.

  2. De sociala kunskapsområdena måste ta språnget från astrologi till astronomi och börja använda en rigorös metod. Nyckeln till detta är evolutionärt tänkande.

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Fredrik Östman 14 februari, 2018 at 06:32

   ”Nyckeln till detta är evolutionärt tänkande.” Jag instämmer.

   All vetenskap växer ur människans ursprungligt magiska tänkande, såväl naturvetenskapliga som humanvetenskapliga förklaringsmodeller. Men de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna har nått en betydligt större mognadsgrad.

   En fråga från min sida är om inte de humanvetenskapliga kunskapsområdena (inklusive samhällsvetenskaper) verkar få en skjuts framåt genom nya framsteg inom t ex DNA, AI och evolutionär antropologisk forskning?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag tror till och med att hela det postmoderna försöket att slå sönder civilisationen är orsakat av en växande insikt att de gamla metoderna inom socialkunskapen är utmanade av det som väl började som s.k. sociobiologi.

    Gillad av 1 person

 3. Göran Fredriksson skriver:

  ”Så på så sätt kan man ju säga att humanisterna blivit uppbjudna. Deras sätt att tänka har präglat allt fler områden. Tänk vackert! Kontrollera inte så att du kan fortsätta att tänka vackert!”

  En klargörande och förbluffande enkel sammanfattning av vådan att överge vetenskapliga metoder.

  Men det vackra tänkandet upphör ändå när det liberala, demokratiska och på vetenskaplig grund baserade samhället har raserats.

  Gillad av 4 personer

  • Anna Lindén skriver:

   ”Deras sätt att tänka”. I egenskap av humanist kan jag informera om att mitt och mina seriösa kollegors sätt att tänka inte har någonting med det postmoderna flum som beskrivs i texten att göra. Att förväxla humaniora med postmodernism är kika barockt som att se Lysenko som en typisk representant för naturvetenskap. Seriös vetenskap bygger på empiri. Det gäller humaniora i lika hög grad som naturvetenskap.

   Gillad av 3 personer

   • Gustav Hjelm skriver:

    Anna!
    Det gläder mig att höra att du inte delar postmodernisternas världsbild.
    Vi utanför humaniora märker dock inte mycket av denna ”seriösa humanistiska vetenskap”.
    Tillräckligt många av dina kollegor inom ”humaniora” tycks istället jamsa med eller har lämnat ”walk over” åt postmodernisterna och deras trams med feministiska-, genus- och/eller identitetspolitik.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är viktigt att skilja humaniora (historia, teologi, filosofi, litteraturkunskap och lingvistik) från socialkunskapen (statskunskap, sociologi etc.). De förra har redan skaffat sig en metod, inte minst källkritik, och samarbetar i vissa fall direkt med naturvetenskapen, t.ex. inom arkeologien. De senare är helt och hållet ovetenskapliga. De står på astrologiens, amsagornas och skrockens nivå. Men i och med postmodernismen har de förra dragits ned i de senares träsk. Det är väl denna olyckliga situation som ligger till grund för dagens betraktelse.

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Många seriösa humanistiska forskare, inte minst historiker, skriver böcker. För den som är intresserad finns det ett rikt urval. Att de ointresserade inte uppmärksammar den humanistiska bokproduktionen är kanske inte så konstigt. Humanister slår lika sällan som naturvetare på stora trumman för sig själva.

    Postmodernismen är ett politiskt gift som gynnas av staten och har intagit hela den svenska samhällskroppen. Jag skulle därför tro att den bäst bekämpas på politisk väg. ”Jamsat med” har jag aldrig gjort och kommer aldrig att göra.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    @Göran Fredriksson
    Det var nog snarare Anders Leion som i det stycke du citerade drog alla humanister över en kam. Det du skriver instämmer jag förstås i.

    Gilla

 4. Aha skriver:

  Humanisterna, de sociala ingenjörerna, har inte varit lika bra som de tekniska ingenjörerna.
  Antagligen skulle gårdagens människor med dagens teknik, utklassa dagens samhällen.
  Samhällen inriktade på flit, vidareförkovring och med respekt för andras egendomar borde rimligen slå samhällen med brister inom dessa områden.
  Humanisterna har minst sagt rört till det.

  Framgångsfaktorn är helt enkelt förmågan att kunna bjuda upp de bästa humanisterna. Just nu får postmodernisterna dansa för mycket, likaså med förespråkarna för identitetspolitik.

  Gillad av 1 person

 5. Per-Anders skriver:

  Jag tror det är några fel i artikeln. Slaveriet var inte lönsamt i sydstaterna. Det var totalt sett en förlustaffär. Arbetslösheten i USA var lägre bland svarta än hos vita. Fackföreningarna lyckades dock vända på den siffran, vilket var en medveten strategi och byggt på rasism.

  Det är så roligt när alla människor tror att Republikanerna är rasister och Demokraterna antirasister. I verkligheten är det precis tvärtom. Republikanerna avskaffade slaveriet och det existerade nästan ingen rasism inom Republikanerna. Demokraterna var för slaveriet, i stort alla medlemmar i KKK var republikaner, Hillary Clinton hade en högt uppsatt ledare inom KKK som mentor. Demokraterna har alltid behandlat svarta dåligt. Adolf Hitler tog inspiration från Demokraterna. Lyssna på dagens demokrater. De talar hela tiden om hudfärg. De förutsätter att alla som inte är vita har problem med något. Är det inte precis det som är rasism, vita demokrater som tror sig veta mer än andra med annan hudfärg?

  Gillad av 1 person

 6. Per-Anders skriver:

  Elon Musk glömmer bort en punkt.

  3. Finns det en efterfrågan som gör det lönsamt?

  Hitintills lever Elon Musks projekt på bidrag från skattebetalarna. Förmodligen är Elon Musk världens främsta bondfångare.

  Gillad av 1 person

 7. Leif Nilsson skriver:

  Intressanta tankegångar, men tyvärr något oklara. Detta främst på grund av att begreppet humanism har en alltför vag innebörd. Dels kan man förknippa begreppet med en livsåskådning som betonar den enskilda människans och bildningens värde och dels kan förknippa humanismen med de akademiska ämnen som ingår i humaniora.

  Vid de svenska universiteten ingår både historia och ”genusvetenskap” i ämnet humaniora. Medan historiska kunskaper och perspektiv är en akut bristvara, så är genus-”vetenskapen” ett intellektuellt haveri, som både är ett symtom och förmodligen också en av orsakerna till västvärldens kris.

  När du skriver att humanisterna ”sätt att tänka har präglat allt fler områden”, så drar jag dock slutsatsen att du tänker på genus-”vetenskap” o.dyl. som förgiftar vårt samhälle och inte på vetenskaplig humaniora, som historia.

  Gillad av 5 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Instämmer till fullo. Där har vi också svaret på vad humaniora kan bidra med, nämligen ett historiskt perspektiv. Det om något är, som Leif skriver, en bristvara i dagens kortsiktiga värld.

   Gillad av 2 personer

 8. Anna Lindén skriver:

  Humanistisk vetenskap har ingenting med att ”tänka vackert” att göra. Du förväxlar humaniora med kvasivetenskap, Anders. Att det var humanister som orsakade den svenska skolans förfall är rent nonsens. De politruker som låg bakom var snarast fientliga till humaniora, framförallt till det för humanistisk vetenskap så viktiga historieämnet. Seriös humanistisk vetenskap bygger alltid på empiri, aldrig på fria fantasier. Det verkar som du på fullaste allvar tror att humaniora och postmodernism är samma sak.

  Gillad av 1 person

 9. Hosianna skriver:

  Ser fram emot dagens avsnitt av ”Bara Politik” där Expressens Niklas Svensson har bjudit upp till dans med SD:s duktiga Paula Bieler, som har väldigt vackra tankar om verkligt vettiga – helt avgörande – hjälpinsatser, för asylinvandrare och vårt arma land.

  https://www.expressen.se/nyheter/sd-toppen-vill-starta-skolor-i-syrien-med-svenska-larare/

  ”Paula Bieler, 29, har pekats ut som en tänkbar partiledarkandidat för Sverigedemokraterna. I kväll frågas hon ut i ‘Bara Politik’.
  Ni möter också Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, Moderaternas riksdagsledamot Maria Abrahamsson och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

  19.00: Programmet startar.
  Direktsändning från studio 3 på Expressens redaktion på Kungsholmen i Stockholm.
  19.01: Utfrågning
  Sverigedemokraternas riksdagsledamot Paula Bieler, partiets talesperson i migrations- och jämställdhetsfrågor, frågas ut i direktsändning.
  19.10: Terrorforskaren
  Magnus Ranstorp om USA:s krav på att Sverige ska hämta hem svenska medborgare från Syrien.
  19.13: Utfrågning
  Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson berättar om sina nya arbetsuppgifter i valrörelsen.
  19.23: Debatten
  M-riksdagsledamoten Maria Abrahamsson och S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren diskuterar opinionsläget och den kommande valrörelsen.”

  Spännande! 🙂

  Gilla

 10. Eva Danielsson skriver:

  Alla sorts metoder och ismer används på det sätt som gynnar dem som vill ha makt.
  Även något som borde hanteras strikt naturvetenskapligt som t ex klimatfrågan kapades på ett tidigt stadium av mäktiga intressen och stoppade den vetenskapliga processen och blev politik och propaganda.
  Det är bara en fråga om grader av sanning resp korrumperade lögner. Det behövs många barn som ser och utropar att kejsaren är naken.
  Västvärldens styrka med individen i fokus och rätten att utforska och kontrollera och rätten att ha åsikter är inte perfekt, men det enda som inte förslavar både kropp och sinne.

  Gillad av 3 personer

 11. phnordin skriver:

  Mycket bra skrivet! Sätt kärran framför oxen inte tvärtom tycks vara parollen i dagens Sverige. Sedan kan man fråga sig om det inte snarare är politiska/marxistiska idébärare som dominerat tänkandet i landet än humanister.

  Gilla

 12. Hans Jensevik skriver:

  Alltså ut med statsvetarna och in med nationalekonomerna. Fram till 68-revolten hade vi SOU i detta land. Innan beslut fattades ställdes fråga till utredningsväsendet, benämnt statens offentliga utredningar. De tog ofta flera år på sig att svara och så byggdes på sakliga grunder den svenska välfärden. Utredarna var ofta vetenskapsmän ur upplysningstraditionen och mycket nationalekonomer som förmedlade betydelsen av ekonomisk tillväxt så det årligen växte fram hyfsade Reformutrymmen. Så kom 68-revolten och med den en helt annan vetenskapsparadigm eller ett knippe av filosofer med olika vetenskapsskolor så invecklade att det i stort var omöjligt hålla dem i huvudet. Vi lämnade Myrdals maxim att om något var invecklat så var det troligtvis fel. Jag såg också nämnda avsnitt av idévärlden och det programmet dog efter Andersson inledning och när opponenterna tog över. Förnuftigt av Andersson att lägga sig platt resten av programmet. Men alla s k kulturmarxister satt nog och njöt och trodde att de förstod något som hade med verkligheten att göra och att det går åt h-e är kapitalisternas fel som då Marx skrev kapitalet på 1860-talet. Det som styr idag är statsvetarnas månatliga politiska opinionsundersökningar som ersatt SOU. Vi har 349 pavlovska råttor i riksdagen som har en månads framförhållning i sitt betingade beteende. Kan det gå bra för Sverige då?

  Gillad av 6 personer

 13. Anders skriver:

  Vad en figur som Michael Azar tycker ska man inte fästa något avseende vid. Få verkligt begåvade individer söker sig numera till humaniora och samhällsvetenskap, och flertalet av dessa söker sig bort från akademin. Kvar är ett B-lag (eller inom vissa discipliner ett D-lag). Inom naturvetenskap, medicin och teknik är det något bättre, men även där sviktar det betänkligt. Professorstiteln är devalverad. De flesta har fått sin tjänst genom konvertering av en lägre position, och professorstiteln vittnar mera om lång och trogen tjänst än om verklig excellens. Det första en SD-ledd regering skulle göra är att lägga ned universiteten. De är helt marinerade i identitetspolitik och kulturmarxism och omöjliga att reformera. Privata aktörer skulle troligen ta över och ge de utbildningar som ger en tydlig utbildningspremie. Ta också bort studiemedelssystemet och låt studenterna betala vad utbildningen kostar. Tvingas man finansiera den med eget arbete, vanliga banklån eller eget eller föräldrarnas kapital tänker man sig nog noga för vad man väljer för utbildning. Vi skulle bli av med en massa skadligt flum och få effektiva utbildningar, utan kostnad för skattebetalarna.

  Gillad av 5 personer

 14. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett problem är begreppet vetenskap i svenskan liksom tyskans ”Wissenschaft” som har en ytterst vidsträckt mening och innebär mer ett slags systematiskt tillvägagångssätt. Engelskan är här mer specifik och skiljer på science som betyder naturvetenskap i övrigt använder man t ex sammansättningar som social science. Någon slags humanistisk science existerande inte utan faller mer under huvudbegreppet ”art”. Problemet är att vetenskap och ännu mer science är positiva begrepp (åtminstone för flertalet utbildade individer) som alla vill använda det för att höja statusen för sin verksamhet eller sin argumentation. Under senare tid har missbruket av ”vetenskapliga” begrepp fullständigt omvandlats till obegripligheter som exempelvis begreppet ”klimat”. Den korrekta definitionen finns i Nationalencyklopedin. En person som fyller sin bil med etanolblandad bensin, äter en vegetarisk lunch eller tar tåget till Moskva eller Ankara i stället för flyg upplever på detta sätt en klimatpositiv känsla och menar att på detta sätt ha räddat jordens klimat utan att ha en susning vad hon menar eller vad hennes handlande innebär. Vill man verkligen göra något stort för klimatet så tar man familjen med cykel till Thailand. Helst skall man inte äta något under färden för det belastar klimatet.

  Gillad av 3 personer

 15. lendon skriver:

  Om någon vem om helst påstår sig vara civilingenjör, fysiker, systemvetare, medicinare osv så finns det ingen anledning att misstro denna ”varudeklaration” om att de har utbildning inom olika specialiteter. Om någon vem om helst säger sig vara humanist så säger det bara ”jag är snäll och god och värd att lyssna på”. En varudeklaration utan innehåll. Språkvetare, historiker, etnologer osv. har givetvis en del att tillföra naturvetare, tekniker osv och omvänt under förutsättning att de förstår varandras metoder och tankeväv. Påtagligaste bristerna finns hos de som ej anammat eller begripit att naturvetenskaperna är grunden och måste vara kompatibla med språkvetenskap, historiska eller etnologiska teser etc.

  Gilla

 16. Hovs_hällar skriver:

  Just så är det. Skolans raserande har orsakats av en ideologi som sattes framför verkligheten.
  Läs ex-vis boken ”De svenska skolreformerna…” av Inger Enkvist

  https://www.bokus.com/bok/9789178449545/de-svenska-skolreformerna-1962-1985-och-personerna-bakom-dem/

  eller till att börja med denna artikel:

  http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  ”…Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning. Många studier kan inte ens kategoriseras som pedagogiska, utan är historiska eller etnografiska alster. De handlar om allt annat än hur eleverna bäst tillgodogör sig kunskap. Internationellt har svenska pedagogikforskare anmärkningsvärt dåligt rykte….”

  — Och ännu värre har det blivit med invällandet av såkallade ”asylinvandrare”, som stoppats in i ett redan dysfunktionellt system.

  Gillad av 1 person

 17. ED skriver:

  Alla sorts metoder och ismer används på det sätt som gynnar dem som vill ha makt.
  Även något som borde hanteras strikt naturvetenskapligt som t ex klimatfrågan kapades på ett tidigt stadium av mäktiga intressen och stoppade den vetenskapliga processen och blev politik och propaganda.
  Det är bara en fråga om grader av sanning resp korrumperade lögner. Det behövs många barn som ser och utropar att kejsaren är naken.
  Västvärldens styrka med individen i fokus och rätten att utforska och kontrollera och rätten att ha åsikter är inte perfekt, men det enda som inte förslavar både kropp och sinne.

  Gilla

 18. Erling skriver:

  Det finns något som kallas för hundkurvor.

  Att raka vägen mot målet knappast den bästa när det blåser runt öronen. Exempelvis när hunden jagar en passerande boll.

  Likväl finns det många hundkurvor inom politiken. Och även bland övriga mer trubbnosiga människor. Den raka vägen mot målet må kännas naturlig – men är det mer sällan. Men det vet varken hunden, eller den korttänkte humanisten något om.

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Hunden extrapolerar till platsen där pinnen eller bollen landar-lejonet hoppar mot där gasell-halsen kommer att vara om en liten stund. Dvs hundkurva är fel ord.

   Gilla

 19. Elvin skriver:

  Läst på Nya Tider: I en artikel i den franska dagstidningen Le Monde berättas att även franska medborgare har noterat frånvaron av migranter i det lilla landet på Iberiska halvön.

  Anonymt förklarar ett par varför de de själva hade valt att flytta till Portugal:
  “Vi blir påtvingade islam. I Frankrike råder undantagstillstånd. Här har vi frid, bara frid. Det känns som att bo i Frankrike på 1960- eller 1970-talet med helt andra värderingar.

  I Lissabon känner man sig säker till och med klockan två på natten. Det är en lyx.

  Så snart man drar igång en debatt om beslöjade kvinnor sätter de en etikett på en. Man kan inte säga någonting längre. Här blir man inte dömd. Därför lämnade vi Frankrike.”

  De flesta verkar eniga om att migranter saknas i Portugal på grund av att även sociala förmåner saknas.

  Luís Gouveia, vice ordförande för gräns- och invandringstjänsten SEF, berättade att Portugal kan vara berett att ta emot 4 754 flyktingar som en del av EU-kvoterna, men att det sannolikt inte blir fler än 50 som kommer, ett antal som också är osäkert.

  Han menar att problemet inte bara är byråkratiskt. Folk vägrar aktivt att komma till hans land, trots att Portugals arbetslöshet är lägre än i andra sydeuropeiska länder, som Grekland, Spanien och Italien:

  – Den övervägande majoriteten av de asylsökande som kommer till Europa vill ta sig till Tyskland och Sverige, där de har släktingar, eller där de vet att de kan hitta arbete? och ha en god livskvalitet.

  Kommer nordborna att strömma åt andra hållet?

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Är det därför lägenheter blivit så dyra i Prag, mitt i Europa ? För att en massa ”etniska” européer vill dit ? Eller kanske blir dom snart ändå dyrare- mitt i Europa

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.