En kort inblick i polisens arbetsmetoder

Patrik Engellau

Ett skäl till att politikerväldet har så svårt att lösa samhällsproblem är lösningarna ofta förvärrar problemen enligt en alldeles speciell logik. Logiken har sitt ursprung i det faktum att politiker bara har två verktyg i sin verktygslåda nämligen pengar och regler (där borde även finnas instrumentet ledarskap, men det är så ovanligt att man kan bortse från det). Om ett problem dyker upp försöker politikerna därför ösa mer pengar och fler regler över problemet. Men om problemet, som till exempel i skolan, är något helt annat, exempelvis att lärarkåren tappat självsäkerheten och föräldrarna abdikerat från föräldrarollen, blir problemet bara ännu värre när lärarna börjar bråka med varandra om vem som ska få bli förstelärare och tjäna mer och när nya sjok av arbetshämmande regelverk nedsänks från Skolverket.

Även polisen har problem som politikerna enligt den inneboende politikerlogiken försöker lösa med pengar och regler. Med mer pengar kan man anställa fler poliser och höja polisernas löner. Därför anses det självklart att polisens problem är just att de är för få och att de tjänar för dåligt. Polisen har i några år kämpat med ett nytt regelverk som tog formen av en omorganisation. Nu ändrar politikerna detta genom att byta ut den överste omorganisatören och regeluttolkaren, nämligen rikspolischefen Dan Eliasson (vilket säkert oberoende av allt annat var en klok åtgärd; folket tål inte en polischef som ställer sig på busets sida hur kompetent han än i övrigt må anses vara).

Men tänk om polisens problem inte alls ligger där. Jag har fått anledning att misstänka att förklaringen till att kända våldtäktsmän inte tillfångatas och att ärenden förblir outredda inte alls är att det saknas poliser utan att det läggs ohyggligt mycket resurser i onödan på de fall där polisen engagerar sig.

OK, mitt bevismaterial är svagt. Det bygger på ett enda fall. Fallet inträffade i höstas när ett gäng afghaner ockuperade Medborgarplatsen i Stockholm och en av afghanerna stack en hushållskniv några centimeter ned i nacken på en polis.

På mig framstår fallet som synnerligen lätt att utreda. Brottet observerades av åtskilliga personer och brottslingen togs omedelbart till fånga. Det bör inte ha tagit mer än tio minuter, kanske en kvart, att fastställa och dokumentera fakta. Döm om min förvåning när jag råkade snubbla över polisens förundersökningsprotokoll i ärendet och upptäckte att det är 424 sidor långt.

Det finns en Händelserapport på 21 sidor där det inte bara står vad det handlar om – ”gm skall helt oprovocerat ha attackerat kollegan bakifrån med kniven, gm sprang från platsen, greps av andra kollegan” – utan också allt annat som polisen kommit att tänka på under händelsernas gång, till exempel att ”patrullerna skall dock ha en mental förberedelse för ev. ytterligare händelser”, ”4 ryttare till Sturegatan/Biblioteksgatan”, ”den trygghetsskapande insatsen ska agera trygghetsskapande” och ”verkar endast vara muskulära skador”.

Sedan kommer Avrapporteringspm, PM polisiär insatschef samt rapporter om Beslag, Hämtning till förhör och Husrannsakan. På sidan 105 finns en redogörelse för kniven – av märket Gastrolux – inklusive inköpskvitto och ett fotografi från hyllan i butiken där kniven inhandlats. Polisen har alltså gjort en utfärd till butiken och tagit foton. På sidan 124 intygar Nationellt Forensiskt Centrum att det ”resultaten talar extremt starkt för att blodet” på kniven kommer från den huggne polismannen. Det hålls förhör med ett trettiotal vittnen som mest verkar handla om hur gärningsmannen Muhammad haft det på sitt HVB-hem. Sedan kommer 55 sidor om sex förhör med Muhammad där han erkänner redan under det andra förhöret. De följande förhören handlar om sådant som var Muhammad köpt kökskniven och med vilken buss han åkt för att ta sig till affären i Tyresö där inköpet genomfördes.

Hur många människor som varit inblandade i ärendet orkade jag inte räkna. Vid 200 personer slutade jag och då hade jag inte kommit längre än till sidan 75 eller däromkring.

Efter denna inblick i polisens vardag har jag svårt att tro att uppklaringsprocenten kommer att gå upp för att man ger polisen mer resurser.

PS Om jag drev undersökningen ett snäpp till och försökte ta reda på varför polisen slösar bort sin tid på till synes onödig dokumentation skulle jag antagligen upptäcka att det är värre än man trodde. Den överdrivna detaljrikedomen beror nog inte på att polisen inte kan tänka klart, utan tvärtom på att den helt realistiskt är rädd att trampa i något pk-istiskt klaver av innebörd att den kanske kränkt Muhammads rättigheter i någon detalj och därför i förebyggande syfte presenterar alla kända fakta i hela världen inklusive nytagna bilder av den inplastade kökskniven Gastrolux i en butikshylla. Snuten är van att få skäll för vilket påstått snedsteg som helst inklusive Reva-projekt samt rom- och kvinnoregister. Detta förundersökningsprotokoll och denna låga uppklaringsprocent är kanske vad samhället får tillbaka för skället.

70 reaktioner på ”En kort inblick i polisens arbetsmetoder

 1. Björn G skriver:

  Polisens liksom övriga offentlighetens arbetsmetoder präglas av den Marxist-Leninistiska värdegrunden. Den bygger på att förövaren är offer och offret är förövare.

  För att lösa brott måste man se förövaren som förövare.

  Kan Sverige överge den Marxist-Leninistiska modellen/värdegrunden skapas en nation där folket får leva i frid, då förövaren straffas och får sona sina brott bakom lås och bom (under lång tid och utan enkelrum)!

  Gillad av 5 personer

  • Björn G skriver:

   Så skulle polisen finna, att förövaren är förövare (och inte offer) så är ju polisen rasistisk enligt värdegrundsmodellen som journalister/7-klöver använder sig av.
   För att bevisa att man inte är rasistisk måste polisen därför ibland använda upp till 50 manår, i insats, för ett brott där skeendet är uppenbart för icke journalister/7-klöver.

   Gilla

 2. Carl Erik skriver:

  Poliserna är kända för att utnyttja välfärdssystemet maximalt. De har också en organisationsgrad som ligger bara snäppet under 100%.
  80/20-regeln gäller. För att få till 20 poliser som kan ingripa mot brottslingar behöver man anställa ytterligare 80 som är på ledighet, på utbildning eller på en kontorsstol.

  Gilla

 3. Aha skriver:

  Krönikan tar upp en fråga som berör en central fråga inom rättsväsendet och det är rättssäkerheten vs effektivitet. På samma sätt som etablissemanget mot omvärlden vill brösta sig och framstå som den humanitära stormakten är rättssäkerheten något av samma sak; det verkar som man vill framstå som rättssäkerhetens förlovade land. Den våta drömmen är väl att bli uppmärksammade som ett föredöme.
  Var och en förstår att om ett kristallklart brott tarvar 424 sidor utredning och mer än 200 inblandade personer och om man som i Sverige med få poliser per capita medborgare och med hög livsstilskriminalitet så är botemedlet för att lösa resurssituationen den fräcka utvägen att strunta i behandla många andra brott. Man skriver alltså av massor av brott i brist på utredningsuppslag som det så lämpligt heter.
  Att det blivit så är ett gigantiskt tjänstemannafel som har sina rötter upp i politikerkretsar. Rättsväsendet har blivit en tjänstemannaklubb som strävar efter perfektion istället för en hög uppklarningsprocent.

  När jag var i början i läsningen av krönikan tänkte att nu kommer terrordådet på Drottninggatan upp som varnande exempel. 9000 sidor och ca 50 manår i insats från rättsväsendet sida. Detta för ett brott där skeendet är uppenbart.
  En general som vill vinna kriget (vem villl inte det) hade lagt ner 5 min på dådet, lika med den tid det hade tagit att ta förövaren av daga.

  Slutsatsen blir att rättsväsendet genomsyras inte av en vilja att vinna kriget mot de kriminella.

  Gillad av 9 personer

 4. Erik Sandewall skriver:

  Angående PE:s observation att ”politiker bara har två verktyg i sin verktygslåda nämligen pengar och regler”, och att ledarskap saknas: är inte detta en logisk följd av det svenska systemet med skarp åtskillnad mellan regeringsmakten och de statliga tjänstemännen, där ingrepp av ansvariga politiker i konkreta frågor kritiseras som ”ministerstyre”? Det är ett tänkande som sällan återfinns i andra jämförbara länder, där den högste ansvarige ministern anses kunna och böra ingripa i konkreta situationer när så krävs.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   I praktiken är det precis tvärtom. De viktiga ämbetsmännen och domarna är numera helt utsedda på politiska grunder. Å andra sidan betyder det att man kan låtsas som om principen om ministerstyre upprätthålls eftersm vederbörande aldrig kommer att larma om saken.

   Gillad av 1 person

   • Erik Sandewall skriver:

    Det kan mycket väl vara så i många fall, och man tänker ju osökt på Julian Assange. Men min huvudpoäng kvarstår, nämligen att *doktrinen om* att man inte ska ha ministerstyre gör det möjligt för en minister att säga ”det ska jag inte röra i”, och för tjänstemannen att säga ”jag följer ju bara gällande regler”. Resultatet är att ingendera tar ansvar för det som görs.

    Gillad av 5 personer

   • Stig Fölhammar skriver:

    Nej, du har fel. En av styrkorna i den svenska modellen har varit principen att regeringen i kollektiv fattar beslut och att INTE enskilda ministrar gör det. Ett kollektivt regeringsbeslut finns dokumenterat och utgör en offentlig handling.
    Problemet är i stället att det idag i alltför hög utsträckning förekommer inofficiell styrning från enskilda ministrar samt att det ”tummas” på reglerna för tjänstetillsättning. Detta gäller i hög grad myndighetschefer men knappast domare. Den svenska domarkåren är mycket homogen, välutbildad och har hög kompetens.
    Problemen inom rättsväsendet handlar snarast om att politisk klåfingrighet när det gäller lagstiftningen och finansdepartementets snålhet med pengar till rättsväsendet. Skälet till snålheten är att allmänhetens intresse har försvagats i den politiska klassens medvetenhet. Det är lättare att vinna val på att ge en 100-lapp mer i månaden till ”fattigpensinärerna” än på att hålla ”buset” inspärrat (även om det senare skapar fler ”jobb”).

    Gillad av 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  Angående den första delen av artikeln beskriver du socialismens, eller socialdemokratins, inbyggda problem eller självmotsägelse. Verktygen pengar och regler fungerar dåligt för att styra civilsamhället. Men de fungerar tillsammans med utnämningsmakten utmärkt för att styra förvaltningen. En icke-socialistisk regering avhåller sig från att styra annat är förvaltningen. Ingen sådan regering är föreställbar med dagens drakoniska skattenivåer.

  Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  Angående den andra delen är det sedan många decennier uppenbart att det är domstolarna och inte polisen som orsakar rättsosäkerheten och på alla sätt skyddar advokater och brottslingar medan de spottar brottsoffer i deras öppna sår. Så går det när man bygger upp rättsskipningen på en barnslig Häggstömsk sofism.

  Gillad av 5 personer

  • Aha skriver:

   Nu vet jag inte vad Häggstömsk sofism är, men eventuellt i linje med vad du skriver noterade jag i Fittjamålet med åtalet om gruppvåldtäkt att domstolen i stort sett kräver utan rimligt tvivel att bevisläget är entydigt. Det är lite grann som när jag en kortare tid jobbade mot politiker i en styrgrupp; beslutsunderlaget ska vara så entydigt att en apa skulle klara av välja rätt alternativ. Min reflektion då och nu mot domstolarna blir; vad tillför de?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Eftersom jag var på kort besök i den höga Nord nyligen hade jag tillfälle att titta på Gewe på teve. Där var ett slags monstrum i stidion som tydligen hade förkunnat den vidriga domen. Sofismerna flödade förstås på alla plan, bl.a. tycktes det faktum att offret en gång misstagit sig i den första beskrivningen av brottsplatsens läge hållits emot henne och hennes trovärdighet på ett fullkomligt omänskligt sätt. Men på det högsta planet, så var ju utsagan explicit att en svensk domstol inte intresserar sig för sanning och verklighet. I det läget är det betydelselöst att använda ord som ”bortom”, ”rimligt” och tvivel. De är helt enkelt inte sofistiska begrepp och därmed inte tillämpliga. En domstol som explicit inte intresserar sig för sakförhållanden är inte en rättssäker institution, utan en politisk lynchmobb i sparsam förklädnad. Den rena ondskan oflrblommerad på bästa sändningstid!

    Gillad av 3 personer

  • Underdog skriver:

   Ursäkta Fredrik, men du återkommer ständigt till denne Häggström (härovan kallad Häggstöm, men det är väl en felstavning). Det är, eftersom du oftast knyter namnet till den sk rättspositivismen, svårt att förstå annat än att den du menar är den Uppsaliensiske filosofiprofessorn Axel Hägerström, vars moralfilosofi, som utgår ifrån att man inte kan säga något om etiska reglers riktighet, brukar antas vara det som ledde fram till den rättspositivism som legat till grund för generationer av svenska juristers utbildning.

   Man kan säga mycket om Hägerström, men att hävda att han var barnslig eller sofist är inte det som kommer först för den som faktiskt studerat rättsfilosofi. Att hans filosofi fått ett mycket stort inflytande på svenskt rättsväsende, genom att flera av hans studenter så småningom blev framstående jurister i förvaltning och akademi är nog helt klart, men att det skulle ha haft någon inverkan på den svenska polisens funktion är nog att tillskriva honom ett alltför långtgående inflytande. Däremot har mindre begåvade hjärnors bristfälliga förståelse av hans filosofi fått mycket olyckliga resultat inte minst i våra domstolars rättstillämpning. Det skulle föra alldeles för långt att resonera om detta i en kommentar på DGS:

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Utan att veta detta, är det inte bara en del och fortsättning av postmodernismens tankegods som väl visst via lokala svenskar kunnat sprida sig ända till konkret handling inom polisen även om man inte förstår vilka rötter ens handlande har?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag ber om tillgift för att jag misshandlat dr Hägerströms namn. Jag är heller inte i läge att avgöra hur direkt eller missriktat hans personliga inflytande har varit på svensk rättsskipning. Har emellertid inte hört talas om någon filosofisk skola som har dragit bättre slutsatser ur dr Hägerströms arbete. Jag har endast läst om trasor, potatissäckar och liknande alldeles uppenbara sofismer av hans penna, men för all del kan du förstås ha rätt i att en äreräddning av dr Hägerströms är möjlig. Dock inte av svensk rättsdogmatik.

    Gillad av 1 person

 7. ED skriver:

  Man kommer att tänka på sagan om skräddaren som utlovade en kostym och åstadkom en tuta för en tumme. ”Det bidde en tumme”.
  Om polisen ska kunna jaga och låsa in bovar, så måste de få just det uppdraget. Av sina chefer, cheferna över dessa och från politikerna och självaste justitieministern och regeringen. Och veta att åklagare och domstolsväsendet har samma uppdrag och ambition. Utifrån en neutral tolkning av lagar och likabehandling av åtalade.
  När pk-väldet, som innehar makten, vägrar ha den ambitionen, utan priorterar identitetspolitiska mål som innebär att ”de beklagansvärda”, dvs migranter, inte ska anses skyldiga till något, så blir nog utredningar en röra av avledande stickspår, t o m mångordiga stickbeskrivningar för att anspela på sagan. Förhalning av tid och osäkerhet kring om hur man ska utföra en utredning så att den passar politiken och vårt politiserade rättsväsende.
  Officiellt ska man sy en kostym, men inofficiellt vet man att makthavarna nog bara vill ha en liten tumme. Och helst så mycket senare att allmänheten har glömt vad som hände.

  Det skulle vara intressant att jämföra om utredningen ser annorlunda ut när en pursvensk har försökt mörda någon.
  Polisen behöver nog ändå bli flera, men framför allt behöver man ett tydligt uppdrag och uppbackning i alla led och veta att även nästa instans, domstolarna, gör sitt jobb utan politiska hänsyn.
  Rättssäkerhet och demokrati står inte på topp just nu med postmodernism och identitetspoiltik och vänsterns strävan efter en socialistisk ( och islamistisk) globalism.

  Om den nya grundlagsändringen går igenom kommer bara journalister som av statsmakterna bedöms som seriösa att ens få tillgång till förundersökningar och domstolshandlingar.
  Titta på stoppagrundlagsandringen.com

  Gillad av 7 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    MOAB: Nu är du nog lite fel ute. Heberlein skriver just såhär på FB:

    ”…Läs Johan Westerholm. Vi står inför stora, genomgripande och allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten om vi inte protesterar och lyckas stoppa de föreslagna lagändringarna. Kontakta din riksdagsledamot…”

    — Har fö. noterat din urskillningslösa sluggertaktik mot alla som inte till 100 % delar dina åsikter! Du kunde gärna ta det lite lugnare med sådant.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Fr Heberlein är som medlem i Moderara samlingspartiets eftr. förstås solidariskt medansvarig för det partiets politik för så vitt hon inte offentligt och tydligt och flitigt anmäler avvikande uppfattning och vidhåller detta oavsett reaktioner och sanktioner från partiledningen. Jag intresserar mig inte för fr Heberlein nog för att döma i frågan, men konstaterar att bevisbördan vilar tungt på henne och inte på signaturen Moab.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Du har din metod jag har min. Jag uppfattar att du menar Heberlein? Westerholm är inte Heberlein och det parti hon nu företräder är FÖR grundlagsändringarna så hur får man ihop det? Kanske alla egentligen var emot massinvandring men ändå lät Fredrik bestämma? Eller menar du andra? Jag tror du är lite anfäktad av svensk konflikträdsla, och angriper under bältet. Var gärna konkret så man kan bemöta det som skrivs, så gör jag. Om folk inte håller med så skriv det så man kan gå i svaromål, att alltid ha samma åsikt, det är just det som har fått böneutrop till Sverige.

    Gillad av 1 person

   • Pop skriver:

    Heberlein är en klok kvinna. Dock inte klokare än att hon inte förstått, eller vill inte förstå, att hennes partiledare är en ful fisk som använder alla trick för att förvilla folk att tro M numera anammat SD politik, ett slags light SD.
    När man ser till den mannens historiskpolitiska bakgrund luktar det särskilt illa.

    Gilla

 8. Marckus E. skriver:

  Det kan inte finnas några som helst rationella skäl till att, in absurdum, utreda ett ärende likt detta, allt finns på film, en uppsjö av vittnesmål finns, erkännande finns liksom det faktum att gäringsmannen greps efter några sekunder. Vilka är de som ställer krav på så här pass omfattande utredningar, är det polisen själva eller är det åklagare eller rent av domstolarna?

  Vi ser precis på samma sätt hur omfattande utredningen av lastbilsterroristen är där man tom. gjort virtuella filmer i 3D – vilket definitivt inte kan vara nödvändigt för att fälla gärningsmannen.

  Det saknas helt uppenbart folk inom poliskåren som vet hur man värderar fakta och när tillräckliga bevis finns för att överlämna en utredning till åklagare för beslut om åtal.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En tradition av sofism i domstolarna leder till absurda missförstånd av vad som utgör ett bevis, vad som menas med bortom rimligt tvivel. Det behövs en naturvetenskaplig skolning av domarna och att lekmannadomarnas roll kraftigt skärs tillbaka, eftersom deras mindervärdeskomplex och deras tacksamhetsställning gentemot politiken gör dem obenägna att fatta obekväma beslut.

   Gillad av 5 personer

 9. svenne skriver:

  ”Nu ändrar politikerna detta genom att byta ut den överste omorganisatören och regeluttolkaren, nämligen rikspolischefen Dan Eliasson…..”

  Dan Eliasson har under sina sejourer inom tre olika verksamheter hela tiden visat sin inkompetens – som för de flesta har varit uppenbar – men trots detta har han fått sitta kvar och detta kan betraktas som ett otillbörligt gynnande av en individ på skattebetalarnas bekostnad.
  Trots sin oduglighet landar han nu mjukt hos MSB med en mycket hög lön.

  ”Den överdrivna detaljrikedomen beror nog inte på att polisen inte kan tänka klart, utan tvärtom på att den helt realistiskt är rädd att trampa i något pk-istiskt klaver ……”

  Den enskilde polismannen ute på fältet missgynnas på ett oacceptabelt sätt genom politikernas strama tyglar och grumliga åsikter angående vilka metoder som måste till för att brottsligheten skall kunna stävjas. Man förstår frustrationen mot det otydliga regelverket. Denna osäkerhet hos polismännen missgynnar skattebetalarna som tvingas betala kalaset. Frågan ”vad fan får man för pengarna?” är verkligen befogad. En sak som vi nu säkert vet är att vi för pengarna får en hopplös figur i toppen på en så viktig verksamhet som MSB.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Dan Eliasson har under sina sejourer inom tre olika verksamheter hela tiden visat sin inkompetens ”

   Han har antagligen inte alls misslyckats – snarare lyckats utomordentligt väl med sina uppdrag.

   Nu kommer han, vid sin nya myndighet, att genomföra nedmontering av grundlagsskyddade rättigheter. Mannen är PK-ismens superhjälte!

   Gillad av 4 personer

 10. Moab skriver:

  Det verkar som mina inlägg sedan igår blivit parkerade på ett stickspår så jag prövar kort igen.

  Vi ser nu hur ett vänsterglobalt maktövertagande blir allt mer tydligt, dels så politiseras verksamhet efter verksamhet, skolan, polis, rättsväsen med BRÅ, och vissa verksamheter är 100% politik som klimatet och genus. Jag tror att vi som står utanför gravt underskattar hur djupt vansinnet är och hur mycket pengar som går till illa maskerad ideologisk uppfostran i vänsterdoktrinen, en doktrin som säger att afghaner är oskyldiga offer och vita poliser förtjänar en kniv i nacken. Arpi skriver att genus nu får vad som svarar till hälften av polisens budget, HÄLFTEN. Så jag tror att man försöker politisera allt, och där man är ”klar” så öser man in pengar, och där man har problem, som försvar och tidigare polis, så stryper man medlen, eller sätter in sådana som Eliasson.

  Vi lever precis som efter att vi förlorat ett krig mot en främmande vänster-islamsk makt. Vi har överlöpare och förrädare mitt ibland oss.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Allt tyder på att Sverige, och Västeuropa som helhet, är förlorat. Se på Geert Wilders. Han är fängslad med livvakter och skottsäker väst alla dagar, dygnet runt, ständigt mordhotad. Detta är verkligheten för varje politiker som har ambitionen att verkligen ta itu med vänster-islam-ockupationen.

   Är det lockande?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jean-Claude Junkcker sade 2007 att politikerna nog vet vad som måste göras, men att de inte vet hur de skall bli återvalda om de skulle genomföra det. Idag är sanningen att politikerna inte vet hur de skall överleva rent fysiskt om de skulle genomföra de nödvändiga åtgärderna.

    Av denna orsak står vi inför en ny medeltid innan den nya renässansen kan komma. Rädde sig den som kan!

    Gilla

   • Moab skriver:

    Precis, detta var en av mina tidiga poänger då man såg hur en av våra mycket få hjältar, Lars Vilks, omtalades i media, från Reinfeldt till Täppas, det var ok att nästan öppet önska Vilks döden. Detta är krig på blodigt allvar, och de man inte talar om det är de som styr, dvs muslimerna. Civilisationernas krig började med Salman Rushdie 1989 och det skulle dröja till Donald Trump innan lösningen blev sagd högt, att muslimer inte kan befinna sig i väst utan att alla effektivt lever under islam, även icke-muslimer. Det var min poäng för över tio år sedan att vi inte hade någon yttrandefrihet alls eftersom muslimer befinner sig i Sverige och man inte kan skilja de som är villiga att mörda konstnärer, satiriker, filmskapare, debattörer och politiker från andra som tyst stödjer detta. Etablissemangets lösning var att vi skall vara tysta. Den verkliga lösningen är motsatsen till politisk korrekthet och det krävdes en man av Trumps kaliber för att säga det.

    Gillad av 7 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är precis bristen på ledarskap som är roten till landets många problem och rädslan att våga ta ansvar. Beteendet som beskrivs påminner om dåligt och felaktigt programmerade robotar. Tack och lov existerar ett motsatt beteende inom den konkurrensutsatta näringslivet. Dagens SvD beskriver hur finansmannen och företagsledaren Lundberg tagit itu med Skanskas olika problem och sådana exempel är tack och lov legio i svensk industri och säkert en förklaringar till att det fortfarande fungerar effektivt. Ett exempel på motsatsen har varit det svårt misskötta statsägda företaget Vattenfall där inkompetenta politiker fått fritt spelrum. Det var inte ens möjligt att ställa en ansvarig politiker som Maud Olofsson till svars för vanskötseln.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Jag tror du har fel på båda punkterna och håller fast i halmstrån. Betrakta istället det experimentella utfallet, detta har inte uppstått över natten utan är genomtänkt, läs dagens andra inlägg. Det har istället varit ett mycket bra ledarskap som har uppnått precis det de vill. De vill ha det så här, det är svårt att acceptera men icke desto mindre så.

   Vad gäller industrifolk så tycker jag att det är mycket svårt idag att se bort från att de inte gör något för det land som de byggt sin framgång på, deras vinster beror av alla de skötsamma svenskarna, från busschaufförer som håller tiden till ingenjörer som har löjligt lite betalt. Vad fan gör de för Sverige? Maud är så klart en styggelse av vänskapskorruption och inkompetens, hennes son arbetade visst i vindkraftsindustrin.

   Gillad av 4 personer

   • Peter skriver:

    Detta är nog egentligen pudelns kärna.
    En omsvängning av prioriteter har skett.
    Tidigare styrdes de politiska partierna av ideologiska övertygelser.
    I samband med att den individualistiska egoismen blev både accepterad och hyllad som liberalismens yttersta landvinning och slutmål så har en förändring skett.
    Vänstern har lyckats att genom kollektivets samlade egoism, jag vill ha mer än du, och synen på sina egna ledares förträfflighet, de är genom att vara valda av partierna de mest kompetenta medborgarna i landet, samt den inbyggda svagheten i demokratin, den som ljuger bäst och lovar mest vinner de felinformerades röster, vunnit den politiska och förvaltande makten i samhället.
    De liberala grupperingarna har lyckats trycka tillbaka de konservativa genom att fokus nu ligger på maximalt personligt berikande, oberoende av konsekvenser och kostnader för andra samhällsmedborgare.
    Resulterande i att näringslivet nu fullt ut stödjer vänstern, det är där pengarna finns.
    Vänstern beskattar folket och köper näringslivet med dessa medel.
    En fullständigt ofattbar förmögenhetsöverföring sker nu från kreti och pleti och dessas ättlingar till en ytterligt liten del av folket, de vi kallar elit, verktyg är identitetspolitiken.
    Företagsledare som tar ut maximala personliga ersättningar oberoende av företagets framgång eller egen arbetsinsats.
    Politiker och med dem lojala tjänstemän som går genom karriären med ständigt bättre ekonomiska förmåner och makt, helt utan ansvar eller kopplingar till kompetens.
    Sverige lider av ett systemfel som nog inte höstens val kommer förändra, snarare tvärtom.
    Det är för övrigt inte bara Sverige som lider av detta fel, det gör hela västerlandet, iden om det allmänna bästa har ersatts av iden om det personliga bästa, pendeln har svängt från den ena ytterligheten till den andra, ett harmoniskt läge däremellan synes omöjligt att vidmakthålla.
    Finns resurser vinner egoismen på den resursskapande klassens bekostnad oberoende av ideologi, makt korrumperar.

    Gillad av 2 personer

 12. richardlindlind5 skriver:

  Annat var det förr : Jag gick mina första år i en byskola på landet Min klasskamrat och granne Krister hade fått kvarsittning och missade skolskjutsen dom två kilometrarna hem. Utanför skolan fanns en busshållplats där det ibland stod cyklar.
  Istället för att gå eller lifta , tog Krister
  en cykel och trampade hem , men redan halvvägs hade cykeln känts igen som tillhörande gamla kalaskokerskan Gerda i Långsjötorp och man ringde Fjärdingsman Svensson som i ett nafs var hemma hos Krister och beordrade honom att genast cykla tillbaka med cykeln.

  ”Fjärsman” var en snäll och godmodig person som också lovade att skjutsa hem Krister efter att ställt tillbaka cykeln.
  / Krister hade en sådan otrolig tur att båda föräldrarna var på jobb och aldrig fick veta något – annars hade det blivit en rejäl utskällning och i värsta fall en hård smäll i rumpan //
  Fallet löst- helt utan dokumentation eller pappersarbete !

  Gillad av 4 personer

  • Aha skriver:

   Exakt, lite pragmatism och självständiga initiativ borde vara mer legio. Nyligen skummade jag ett avsnitt i en promemoria där ca 5 sidor var instruktioner till polis och åklagare om hur yngre skulle omhändertas vid brott. Häktning skulle helst undvikas. Ca 5 sidor om detta utifrån olika brottssituationer.
   I mitt stilla sinne tänkte jag;
   – det hade räckt om man inpräntat för poliserna att vara eftertänksamma vid häktningar av yngre och sedan lämnat frågan till envar ansvarig polis och åklagare att bedöma.

   Skurken häktar man lämpligen, den som i ungdomligt misstag begår ett brott häktar man inte. En mening mot fem sidor text.

   Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Precis, idag skulle arbetslösheten helt kunna utrotas bland svenskar genom att massutbilda poliser för tjänst ute i småbyar. Det var inte motiverat då det endast rörde sig om cykelstöld och trimmade mopeder men nu sprider sig rån och våldtäkter och misshandel till varenda liten kommun så här finns en stor marknad för arbetskraft.

   Gillad av 5 personer

 13. ulfjoson skriver:

  Svaret på detta är två meningar!
  ”Hellre fria än fälla”
  ”Det ska råda bortom all tvivel”
  Alltså! Polisen är frustrerad ! Gång på gång tar de busarna! Gång på gång gå busarna fria!
  Denna gång råkade dessutom en kollega illa ut!
  Därav att det skulle inte råda något som helst tvivel vem den skyldige är!
  Det måste vara oerhört frustrerande att så ofta upptäcka att busarna går fria!
  Länge leve polisen i detta land!

  Gillad av 2 personer

 14. Rune skriver:

  Jag kommer att tänka på tullpersonalen, som inte kunde strejka. Som istället för att strejka satte i system att följa sina instruktioner till punkt och pricka i alla detaljer. För att få igenom sina krav.

  Gilla

 15. Underdog skriver:

  Jag tror det finns en mycket enkel förklaring till detta, vilket jag anser mig ha stöd för av bl a Leif GW. Det finns en omfattande kultur av lättja i polisen. Man lägger stora resurser på att utreda sådant som är enkelt att utreda och slipper således utreda sådant som är svårt eller jobbigt att utreda. Allt som förutsätter lite faktiskt utredningsarbete läggs åt sidan med motiveringen att det inte kan förväntas utredningsresultat.

  Jag har i och för sig en rätt begränsad erfarenhet av polisarbete, men de gånger jag i mitt yrke kommit i kontakt med det har jag slagits av att man hela tiden börjar om från ruta ett. Inget förs någonsin framåt. Om det beror på ren inkompetens eller ren lättja eller en kombination vet jag inte men jag har sett flera ärenden som varit relativt lättutredda med ganska små insatser helt enkelt rinna ut i sanden därför att ingen ansträngning lägga på att reda ut sakförhållanden.

  Mer pengar är definitivt inte lösningen på problemen, lika lite som mer pengar är lösningen på problemen i skola eller sjukvård. Ledarskap och organisation är vad som skulle krävas.

  Gillad av 2 personer

 16. Lars Odlen skriver:

  Akilovs vansinnesfärd på drottninggatan blir en av sveriges största rättegångar. Låter märkligt. Skulden är klarlagd, motivet likaså. Återstår frågan om eventuella medhjälpare.
  Inte sjutton kan det motivera denna ansats.

  Nog kan vi använda polis o rättsväsende bättre
  Lars O

  Gillad av 5 personer

 17. Rolf skriver:

  PK-ism är en allvarlig sjukdom och den gräver sig in i samhällskroppen som en dödlig cancer tumör. Centrum för PK-ism verkar finnas i nätverken Hilda och Ruben som styrs av Advokatsamfundet.
  Rättsväsendet verkar vara det centrala organet för nationen Sveriges demolering.

  ”Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater. Rikspolischef Dan Eliasson och före detta generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson är några andra av de namnkunniga medlemmarna.

  Poliser, domare och advokater. Alla på samma ställe. I Advokatsamfundets regi. Hilda och Ruben. En praktisk konstruktion. Som ett lyckligt äktenskap.”
  https://ledarsidorna.se/2016/10/hilda-och-ruben-som-ett-lyckligt-aktenskap/

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Mycket förvånande att advokatsamfundet tog upp fallet Nujen så snabbt. Jag gissar att det är för att minimera skadan och mörklägga och att det inte främst gäller misstanke om skattefusk och bokföringsbrott utan terrorfinansiering.

   Gillad av 2 personer

 18. uppstigersolen skriver:

  Men varför är polisen inte lika noga när jag kört några kilometer för fort eller underlåtit att stanna tillräckligt länge framför ett övergångsställe? Nästa gång jag ertappas ska jag före rättegången kräva detaljerad utredning av polisen. Jag låter alla fall där jag ertappas gå till rättegång. Det råder jag alla att göra. Inga påskrifter i bilen inte. Ånej, rättegång där jag när kallelsen kommer detaljerat skriver vad jag kräver. Det fungerar har jag märkt. Nu ska jag kräva mer.

  Gillad av 1 person

 19. M Boberg skriver:

  Så blir det när inget (tjänsteman) ansvar uppblandat med ängslighet, kulturförnekelse, genus (läs anus) vetenskap + hysteriska feminister på högskolor, universitet hjärntvättat i årtionden av vänstervridna uppkomlingar tillsammans med politiska broilers från hela fältet får spela smarta när dom inte har annat på agendan än att tänka på sin egen tomt och fullständigt skita i sitt land som haft det förspänt att slippa krig så gör man ett eget med folk som bjuds in och föraktar svaghet och blir kravmaskiner och när dom sen ska ut säger <Sverige är ett humanistiskt land och företrädesvis batikhäxor av alla olika kön som numer finns gör allt för att utlänningslagen ska sättas på undantag och godhetsapostlar skickar notan till hyggligt folk. Grattis.

  Gillad av 2 personer

 20. Fredrik Siarsson skriver:

  Eller kan det kanske bero på att domstolarna ibland ställer löjligt höga beviskrav för fällande dom (som i normalfallet ligger i den undre halvan av straffskalan). Riksdagen har ju senast i år genomfört lagändringar med högre krav på dokumentation och ännu starkare skydd för misstänkta. Klart att utredningarna tar tid och blir omfattande. Dessutom har ju åklagarna möjlighet att styra utredningen vilket sällan sker.

  Jag känner ett par specialistutbildade poliser som jobbar 40 timmar i veckan på skifttjänstgöring. Därefter tillkommer övertid på 10-20 h/vecka då det saknas personal med rätt utbildning. Det är rätt få som skulle palla detta någon längre tid.

  Gillad av 2 personer

 21. Lars Bernhoff skriver:

  Vi måste rikta strålkastaren mot någon annan än enbart polisen.
  Det är inte polisen som leder en förundersökningen utan åklagaren. Polisen utreder ett sådant grovt brott efter åklagarens direktiv helt enkelt, det handlar inte bara om att konstatera vad som faktiskt inträffade på platsen. Polisen måste även kunna bevisa ett uppsåt – är det planerat i förväg – har kniven skaffats i förväg för just detta ändamål mm mm …….

  Inga luckor får finnas ingen sådan utredning. Att gärningsmannen (GM) erkänner brott i polisförhör betyder ingenting när ärendet kommer till domstolsförhandling. Där tas erkännanden tillbaka på löpande band – advokater jobbar för att få milda domar, hitta alternativa brott etc etc.
  Åtalas GM för försök till mord, måste uppsåt att döda kunna bevisas. Den erkända gärningen kanske bara omfattar grov misshandel …….
  Så här ser det ut – 400 sidor är ett förhållandevis litet FU protokoll för att handla om en utredning av ett så pass grovt brott. Det beror säkert på att bevisningen varit mycket god – som Patrik E själv antyder.
  Vi får aldrig glömma bort att vi måste upprätthålla höga krav på rättssäkerheten – ingen får dömas för lättvindigt och godtyckligt. Uppsåtet hos gärningsmannen kan i detta fall teoretiskt sett göra skillnad mellan livstid eller tidsbestämt straff.
  Om vi är störda över att polisen inte hinner med så måste vi veta att mord/skjutningar kräver enorma resurser av polisen om det vi tycker som skenbart är enkelt kräver så mycket. Vi behöver bara tänka på vad Akilov krävt i utredningskapacitet för att förstå att dödande är oönskat av många skäl.

  Gilla

 22. Per Juhlin skriver:

  Dokumentationshysterin finns inte bara inom polisen. Den omfattande krisen inom akutsjukvården bygger på samma förutsättningar. Kraven på omfattande dokumentation gör att sjuksköterskor och läkare inte kan bedriva den sjukvård de är där för att utöva.
  När en granskning av ett ärende sker via IVO, så är det i första hand dokumentationen man granskar. Inte vad som medicinskt gått fel.
  På liknande sätt skyddar poliserna sin rygg genom att inte kunna beslås med dokumentationsmissar.
  I sjukvården är det Socialstyrelse och IVO som är hotet. För polisen media och ett system som kräver vattentät dokumentation (vilket i praktiken aldrig är möjlig.

  Gillad av 1 person

 23. olle holmqvist skriver:

  Patrik: ”föräldrarna abdikerat från föräldrarollen..”
  Föräldrar är handikappade som uppfostrare. Det ligger i den biologiska allmänmänskliga naturen. Barn som verkligen spontant lyder sina föräldrar stämplas av sina kompisar :”morsgrisar”. Föräldraväldet kan bara utövas de första åren, därefter krävs alltmer tvång. Mullorna har begripit den allmänmänskliga naturen. Stuka den från början och fortsätt med det. !

  De verkliga uppfostrarna är äldre syskon, och ännu hellre äldre syskons kompisar. Som förebilder ! Var och en kan testa själv. Vem ville du själv likna när du var 13 – din pappa eller storebrorsans kompis ?

  PK-skallet på ”föräldrar som inte ställer upp” är ganska avslaget. Jag misstänker att högstdesamma drabbats av obegripliga beteenden från egen avkomma. Och saknar förmåga att verbalisera ”utmaningen”

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Lysande nedslag i polisens värld. Förutom oviljan få skit, som säkert är avgörande, så förefaller det också vara fenomenet att vad man vet mycket om kan man ägna väldigt stor uppmärksamhet åt för det är inte förknippat med de stora svårigheter som finns där osäkerheten är stor. Jag tycker mig ha förstått att fenomenet finns inom universitetsvärlden också, sida upp och sida ned med referenser till någon som påstås vara auktoritet. Det är som frågan till mannen som letar på marken vid en gatlykta vad han söker.
  -: Jag letar efter nycklarna.
  -: Tappade du dem här?
  -: Nej, men det är mycket ljusare här.

  Gilla

 25. lookslikeanangel skriver:

  State of the Art

  Utredningar av det här slaget blir ändå mycket av en Odyssé över svensk asyl- och migrationspolitik. Hur går seglatsen (eller snedseglingen?). Hur riggas “seglen”.

  Vilka är de skönsjungande sirenerna som lockar mot klipporna, de enögda cykloperna etc från “mytologin” under irrfärden?

  State of the Art!

  Gilla

 26. Östrahult skriver:

  Polisen är bara halva problemet tror jag, rättsväsendet är kanske ett ännu större problem. Det senare går dels tillbaka till hur lagarna tillämpas men också hur de formulerats. Det verkar ha skett en kraftig utspädning av vilka straff som utmäts. Dessutom finns det starka krafter som tjänar på mera komplicerade rättsprocesser, som advokater och tolkar.

  Apropå polisen kan jag inte låta bli att förmedla ett personligt intryck efter att ha börjat läsa en av GWs senaste polisböcker. Intrycket är att den bild som GW förmedlar känns rätt romantiserad, nästan så att man frågar sig om GW bidrar till desinformationen kring polisen. Jag tänker exempelvis på att huvudpersonen kan beställa en privat polishelikoptertransport mot en flaska whisky. Huvudpersonen gör på en enda dag fyra taxi-resor, varav två till jobbet, han äter dessutom lunch och middag ute med rikligt med alkohol. Enbart dessa levnadskostnader uppgår säkert till minst 2000 kr per dag, enbart för arbetsdagarna blir det 40 000 per månad, så mycket tjänar ingen kommissarie.

  Dessutom kan man notera att boken är full av nedsättande omdömen om människor, t ex ”utan kvinnliga former, en typisk flatsmälla”, omdömen som om de funnits på Facebook säkert hade blivit anmälda.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.