Laglöshet riskerar att breda ut sig i takt med islamiseringen

Mohamed Omar

Okej, vi vet att muslimer är människor. De kan vara schyssta. De kan vara oschyssta. De allra flesta muslimer är bara muslimer för att de råkades födas av muslimska föräldrar. Inte alls säkert att man någon gång har reflekterat över sin tro och gjort ett medvetet val.

Men vi vill veta hur många som tänker si och hur många som tänker så. Det är intressant för sådan information kan hjälpa oss att förstå hur islamiseringen kan förändra västvärlden. Om tjugo procent av muslimerna tycker att det är rätt att mörda karikatyrtecknare, innebär det att karikatyrtecknarna kommer att leva allt mer farligt ju fler muslimerna blir. Det gör de redan.

En ny opinionsmätning bland muslimska skolungdomar i Niedersachsen i Tyskland visar att en dryg fjärdedel, 27,4 procent, tycker att sharia är bättre än tysk lag. Nästan en femtedel menar att det är en religiös plikt att bekämpa icke-muslimer och upprätta islam över hela världen. Omkring 30 procent kan tänka sig att offra livet för islam.

Hm… en sådan inställning till tysk lag kanske delvis kan förklara kriminellt och asocialt beteende. Värstingarna på orten må inte vara religiösa, men de kan ändå vara präglade av tänket: det är inte vår lag, det är deras lag.

Vem bryr sig om svensk polis som upprätthåller fejk-lagar? Shariapoliser däremot, de ska man lyssna på respekt. Ja, kanske har det här tänket någon betydelse för hur blåljuspersonalen blir bemött ute på orten. För vi har samma problem i Sverige som i Tyskland.

En annan opinionsundersökning bland turkiska ungdomar i Tyskland fann att nära en tredjedel av de svarande vill ha ett samhälle som efterliknar profeten Muhammeds. Behöver knappast sägas att det varken fanns demokrati, yttrandefrihet eller religionsfrihet i Muhammeds samhälle. Och en femtedel tycker att muslimer är ”förtryckta” och måste svara med våld.

Läs mer i tyska Die Welt: ”Islamistische Tendenzen im Klassenzimmer” (10/1 2018)

Är muslimer i väst förtryckta? Enligt Koranen är det förtryck att styra ett samhälle med andra lagar än Guds lagar: ”Men de, som ej döma efter vad Gud nedsänt, dessa äro de orättfärdiga.” (Zetterstéen 5:49).

Zetterstéen har översatt det arabiska ordet ”dhalimûn” med ”orättfärdiga”, men en vanlig engelsk översättning är ”oppressors”, alltså förtryckare.

Fundamentalister med denna uppfattning av förtryck kommer alltid att känna sig förtryckta i ett samhälle där andra lagar än sharia råder – och en liten grupp kommer att ta till våld för att på egen hand straffa karikatyrtecknare, avfällingar och hädare. Andra kommer ”bara” att heja på.

Enligt Pew Research Center kommer andelen muslimer i Europa att öka dramatiskt, vilket kommer att förändra vårt samhälle. I Sverige kan muslimer utgöra 30% av befolkningen år 2050. Studien publicerades den 4 december 2017 och finns att läsa här

Hur kommer det då att stå till med respekten för svensk lag?

Värstingarna som skjuter och kastar granater är inga religiösa unga män som sitter i moskéerna och läser Koranen hela dagarna. Men många av dem, kanske de flesta är kulturmuslimer. Det var åtminstone min upplevelse när jag levde i det invandrartäta Gottsunda utanför Uppsala. Jag hörde hur föraktfullt värstingarna pratade om polisen, om Sverige och ”svennarna”.

Vad jag försöker säga att det finns att risk att när gruppen muslimer växer, så minskar också respekten för svensk lag bland en allt större del av befolkningen. Och denna grupp kan också känna sig dessutom utanför i annan bemärkelse – de har en icke-svensk identitet.

En lag som är fejk, eftersom sharia är den ideala och riktiga lagen, och dessutom svensk, en kategori man inte upplever att man tillhör, kan jag tänka mig blir svår att respektera. Det finns en risk för att laglöshet kommer att breda ut sig i vissa områden i takt med islamiseringen.

En undersökning från 2016, utförd av föreningen Varken hora eller kuvad, visade att en av tio elever mellan 12 och 18 år i Göteborgs nordöstra förorter, bland annat Angered och Bergsjön, sympatiserade med Islamiska Staten och liknande jihadistgrupper. På skolgårdar i Göteborg leker pojkarna jihadistlekar och skryter om pappor som slåss för IS.

Detta är alltså en av tio elever. Räknar vi bara de muslimska eleverna så är siffran självklart mycket högre! Elva procent svarade ”ja, jag har sympati” och tretton procent svarade att de kände någon annan med sådana sympatier. ”Älska islamiska staten!” skrev en elev.

”Vissa ungdomar vi mött använder ord som ’kafir’ för icke-troende människor, och de säger att sådana kan ’dra åt helvete’ och att ’IS gör egentligen rätt’ och så vidare. Med en sådan inställning till kafirer, till icke-muslimer, hur kan man då förvänta sig respekt för kafirernas lagar?

Onsdagen den 13 april 2016 sände Channel 4 en dokumentär med rubriken ”What British Muslims really think” som redovisade en tidigare opinionsundersökning inom den muslimska gruppen. Det framkom bland land annat att 66 procent av de tillfrågade inte skulle rapportera till polisen om de kände någon som var på väg att bli inblandad i terrorism.

Det kan tyda på att man känner större lojalitet till den egna gruppen än till det icke-muslimska samhälle man lever i. Man är engelsman, eller för all del även fransman, belgare och svensk, men bara på pappret.

Och det kan bidra till förståelsen för hur Salah Abdeslam, den belgiske jihadisten av marockanskt ursprung som medverkade vid attacken mot Paris den 13 november 2015, kunde hålla sig undan rättvisan hela fyra månader, innan han greps i den invandrartäta och islamiserade stadsdelen Molenbeek i Bryssel. Paris borgmästare Anne Hidalgo menade att hon var säker på Abdeslam skyddades av sina ”bröder” i Molenbeek.

Hela 32 procent av de tillfrågade vägrar att fördöma de som använder våld mot de som häcklar/tecknar karikatyrer av profeten Muhammed. Det kan förklara varför vi har sett hätska muslimska demonstrationer mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo, men knappt någon upprördhet alls mot jihadisterna som massakrerade redaktionen. Att häckla eller överhuvudtaget tala vanvördigt om Muhammed är förbjudet enligt traditionell sharia, islamisk lag, och 23 procent av de tillfrågade i undersökningen vill att sharia införs i Storbritannien.

Brittiska Channel 4 bad Trevor Phillips, före detta ordföranden i The Equality and Human Rights Commission, att tolka och analysera undersökningen. Phillips uttryckte oro för att muslimerna i Storbritannien riskerade att bli en ”nation inom nationen”.

”Integrationen av brittiska muslimer”, sade Phillips, ”kommer sannolikt att bli den svåraste utmaningen vi någonsin har mött. Den kommer att kräva att vi överger vattvällingsmångkulturalismen som är så omhuldad av många, och anammar en betydligt mer kraftfull hållning till integration.”

Vad Trevor Phillips säger är alltså att det behövs en mer assimilationistisk politik för att hindra sönderdelningen av samhället i enklaver, ”nationer inom nationen”, en utveckling som med stor sannolikhet kommer att leda till allt mindre respekt för lagen i stora grupper, större social oro och allt allvarligare konflikter. I Sverige har det kunna gå väldigt långt eftersom politiker och journalister avfärdat problemen som ”rasistiska” och ”islamofobiska” myter.

Den ”humana” invandringspolitiken i Sverige har lett till att inhuman, islamisk fundamentalism vinner allt större spridning i vårt land, och i förlängningen kommer göra vårt samhälle mindre humant.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook!